-GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA-

 

KÖZHASZNU GONDOZÁSI TANÁCSOK GYŰJTEMÉNYE

 

 

 

PÁPAI PÁRIZ FERENC HIRES ERDÉLYI     MAGYAR ORVOSTUDÓS EMLÉKÉRE

 

DR.BAUER BÉLA

SZATMÁRNÉMETI

 

-2O11-

Az  enciklopédia tartalmi és érdemi megfelelői -

 

 

1-Az igény és az érdeklődés

2-Az optimális hozzáférhetőség megteremtése

3-Az információs anyag sokoldalusága és minősége

4-A képes illusztrációk bősége és szelekciója

5-A bemutatott témák gyakorlati vonatkozásai

6-A közölt tények megbizhatósága

7-A bemutatott anyagok szerkesztési módja

8-Az adott témakör körülhatárolt jellege

9-A közös és nemes szándék-a gyermekvédelem

10-A 12 év munkája és a 4000 oldal megszerkesztése

11-A felhasznált források szerzőinek nagylelküsége

 

ÉRTÉKELÉS

A munka, felöleli az gyermekgondozással kapcsolatos   összes elméleti és gyakorlati ténykedéseket Nyilvánvalóan emeli a kiadvány értékét a kb-611 képes illusztráció,ami hozzásegiti az anyukákat az egyes betegségek vizuális rögzitéséhez is.

Ilyen volumenü és ilyen gazdag illusztrativ anyagban bővelkedő kiadvánnyal nem találkoztan a nemzetközi gyermekvédelmi irodalomban úgy hogy egyedülállónak mondható.

 

 

 

 

ELŐSZÓ

 

Mottó:

Édesanyám emlékére,

Édesanyák hasznára.

 

 

Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő  irányzatú szülői-kézikönyvek ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.

A gyermeket nevelő szülők általában kialakitják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek, bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanács annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.

Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi, az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állitottam össze ezt a munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával. Úgy érzem, hogy az 54 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektiv készségével a tarisznyámban és ugyannakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel, igénybevéve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot, igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok munkával, jószándékkal ezt mindenki számára.

Jó reményem van arra hogy a gyermekellátáshoz lelkileg közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesitése céljából. Ez a munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan, sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munka tartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs anyag szelektiv gyüjtemánye ami főként a szatmár megyei magyar anyanyelvű de minden édesanyának ajánlom olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat.

Szerkezetileg ez a munka nem követi a klasszikus irányvonalat, tehát nem tárgyalja az A-Z-ig egy körülírt fogalomkör egészét. Igyekeztem szelektív felfogásban összeállítani mondanivalómat. Így például a csecsemő táplálásban már nem időszerű a mesterséges-tehéntejes táplálás részleit ismertetni/higítások-gazdagitások/ egy olyan érában, amikor kíváló és nagybiztonságú tejporkészítmények állnak a rendelkezésünkre. Másrészt a természetes táplálása a csecsemőnek – a nagyon nagy örömünkre – ismét aranykorát kezdi élni.

A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihez adaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.

A kisdedek, iskoláskoruak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátitott szellemi és társadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy feladatok elé állít.

Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterhelt gyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei /etilizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek eggyüttvéve mind hozzátartoznak mindennapi félelemeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.

Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőző betegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malignus úgymond „rossz-betegségek” aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.

Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom hogy nem lehet ebben a felfogásban kellőképpen rendszerezni, de próbál választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.

JÓZSA KRISZTINA informatikus hozzájárulása az 1ooo oldal rendszerezéséhez,egyes esetekben a szakágazati megoldásokhoz nélkülözhetetlen volt.A felhasználók nevében KÖSZÖNET ÉRTE..

 

 

 

A SZERZŐ.

GYERMEKGONDOZÁSI KIADVÁNYAIMRÓL

Lévén hogy az utóbbi 1o-12 évben szerkesztett és elektrónikus formában kiadott négy nagyobblélegzetü munkám formában és tartalomban különböznek egymástól ,szeretnék a látogatóimnak magyarázatot adni ennek okairól.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a látogató tájékozott legyen a kiadványok rövid értékeléséről,hogy minél célszerübben és főként jó időbeosztással tudja használni ezeket a kiadványokat amik a Web és blog lapomon megtalálhatók.

Tehát egy rövid kronológiai felsorolás az alábbiakban-

1-GYERMEKGONDOZÁSI-BÖNGÉSZŐ-342 oldal-

Megtalálható a Web cimlap fejlécén.

Ez a kiadvány tulajdonképpen 2o1 sajtónak szánt újságcikk -/betükarakteres igénnyel/Egy gyermekrovat beinditásának céljából készült.Teljesen dijtalanul ajánlottam fel egy helyi lap szerkesztőségének a szatmár megyei anyák gyermeknevelési okulására.Egy előzetes megállapodás után a közlésüket–VISSZAUTASITOTTÁK-.Különben megjegyzem hogy a Web lapon 4439 látogatója volt 9 hónap alatt.Időszerü tartalommal,minden kategória igényeinekmegfelelő,közérthető anyag.Főként azoknak az anyukáknak készült akiknek nincsen internetes hozzáférhetőségü lehetőségük.

2-GYERMEKGONDOZÁSI TANÁCSOK KÖZHASZNU GYÜJTEMÉNYE.Megtalálható Web cimlap fejlécén.997 oldal

Egy témaközelségben szerkesztett,tartalomjegyzékkel ellátot,1000 oldalas kiadvány.A tárgyalt témakör ami összefüggéseiben is felöleli a gyermekgondozás egész problematikáját egy másodperc alatt szolgáltatja az igényelt információt.-Részletesebb leirás a –Motiváció-és az –Előszó-fejezetekben található meg.C-D lemezen is megjelent 6231 példányszámban.

3-KÉPES KISMAMA BLOG-Megtalálható a Web cimlapon

Ez a 1713 oldalas kidvány abban különbözik az előbbiektől hogy :

-a.-485 képpel izesitettem a monoton szöveg- anyagot/pl-a gyermekkori fertőző betegségek,más gyermekbetegségek szines képeken vannak bemutatva/

-b-a fontosabb,gyakorlati dolgokat a leközölt szövegeket szines vagy betükarakteres kiemelésekkel tettem áttekinthetőbbé

-c-gazdagitottam tartalmilag az anyagot napjaink kulturált gyermeknevelési igényeivel.

4-SZELEKTIV_KISMAMA_INFO-547 oldal

Ebben a munkámban a gyermekgondozás,finomabb,intimebb érzelmi vonatkozásait igyekszem összefoglalni.Különös tekintettel az anya-gyermek kapcsolatrendszerére,a belső családi érzelmi  összefüggésekre,a gyermek alkati jellemzőinek a felismerésére a viselkedés,nevelés a gyermeklélektan problémáira. De megemlitek még számos hasznos gyakorlati kérdést is..

Mindezeket a nagy tanitómestereim munkáinak a szellemében és a kortárs kiváló a gyermekvédelemben munkálkodó munkatársaim segitrségével.

5-ADALÉKOK AZ ENCIKLOPÉDIÁHOZ.-420 OLDAL.

Tartalmilag,konceptuáéisan megegyezik a –Képes Kismama-Blog-szerkesztési technikájával

ELNÉZÉST KÉREK A KEDVES OLVASÓTOL HOGY HAGYOMÁNYSZEGŐEN-AZ ADALÉKOK-FEJEZETÉVEL KEZDEM AZ ENCIKLOPÉDIA BEMUTATÁSÁT.DE SZOLGÁLJON MENTSÉGEMRE AZ A TÉNY HOGY A FELSOROLT GYERMEKGONDOZÁSI MUNKÁK ÖSSZEGZÉSÉNEK EGY ENCIKLOPÉDIA FORMÁJÁBAN,NEM OLY RÉGEN SZÜLETETT MEG.

 

~~~

~~

~

 

következik ...

 

ADALÉKOK AZ ENCIKLOPÉDIÁHOZ

 

 

DR.BAUER BÉLA

 

 

SZATMÁRNÉMETI

 

 

-2O12-

 

 

 

 

FEBRUAR

·  FLIKTÉNÁS KÖTŐHÁRTYAGYULLADÁS

·  KÖRÖMHÁZGYULLADÁS

·  KRÓNIKUS REUMÁS IZÜLETI GYULLADÁS 5 ÉVES GYERMEKNÉ...

·  RÖVIDEN AZ AUTOIMMUN BETEGSÉGEKRŐL.

·  AZ ARCKOPONYA ÉS BAL FÜLKAGYLÓ FEJLŐDÉSI RENDELLEN...

·  A HIV FERTŐZÉSRŐL

·  SÚLYOS LEMEZESEN HÁMLÓ ICHTIÓZIS EGY 12 ÉVES GYERE...

·  GILBERT KÓR

·  VELESZÜLETETT ICHTIÓZIS.

·  SZIVZŰRÖK GYERMEKKORBAN

·  BŐRTÜNETEK A ZSIRANYAGCSERE MEGBEGEDÉSEINÉL-XANTOM...

·  KISISKOLÁS ÉS PREPUBERTÁSKORBAN MEGJELENŐ PSZICHÉS...

·  Hugh O`Neill-Oly aprók a kezek, amelyek örökre elr...

·  NÉVMUTATÓ-DR.LŐRINCZY DENGEZICS

·  EXOPHTHALMUS-A SZEMGOLYÓ EGY VAGY KÉTOLDALI KIDÜ...

·  NEUROVEGETATIV DYSTONIA

 

 

·  A HAZUGSÁG LÉLEKTANA

·  INTIMITÁS NÉLKÜL AZ INTIM SZFÉRÁRÓL

·  A GYERMEKKORI CUKORBETEGSÉG 3 FŐ TÜNETE

·  APA LESZEK

·  -GYŰRŰPIR-A HEVENY REUMÁS LÁZ JELLEMZŐ BŐRTÜNETE

·  SZÜLÉSI SÉRÜLÉSEK ÉS VÉRZÉSEK

·  DERMATOMIOZITISZ-A KÉZ BŐRÉNEK JELLEGZETES ELVÁLTO...

·  A GYERMEKKORI DERMATOMIOZITISZ-JDM

·  MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG A KRÓNIKUS IZÜLETI GYULLADÁSN...

·  JUVENILIS KRÓNIKUS ARTRITISZ

 

 

 

 

 

 

JANUÁR-2O12-

  A VÁLÁS MARADANDÓ TRAUMA

  POLICISZTÁS VESE EGY 6 ÉVES GYERMEKNÉL

  VESECISZTA

  CSONTDAGANAT-OSZTEOSZARKÓMA-

  GYERMEKKORI DAGANATOK ÉS KEZELÉSÜK

  A JUTALMAZÁS

·  A JUTALMAZÁSRÓL

·  JOBBOLDALI NYAKI TBC-ÉS NYIROKMIRIGYMEGNAGYOBBODÁS...

·  MIKOR MONDJUNK NEM-ET GYERMEKÜNKNEK

·  NÁTHÁS GYERMEK

·  PIMASZ KAMASZOK

·  EGY EGÉSZ ÉLETRE SZÓLÓ KIVÉTELES ORVOSI ÉS EMBERI...

·  AZ IFJÚKOR KRIZISEIRŐL

·  ROSSZINDULATU MELANÓMA

·  SERDÜLŐKORI MELANOMA

·  ALVÁSI PROBLÉMÁK CSECSEMŐKORBAN,

·  EZ MÁR NEM -SMAKKOL-BOSSZUS VAGYOK!!

·  AZ IGAZI NAGY BARÁTSÁGOK GYERMEKKORBAN KÖTTETNEK

·  MARÓANYAG ÁLTAL OKOZOTT BAL SZEMGOLYÓ SZEMSÉRÜLÉS-...

·  HIPOTÓNIA

·  DÖBBENETES-MIVÉ VÁLT AZ EMBERI FAJ

·  ALBERT EINSTEIN

·  TOTÁLIS ÉS UTÁNOZHATATLAN HISZTI-MIT TEHET ILYENKO...

·  JELLEGZETESEN ELHELYEZKEDŐ PSZORIAZOIS A KÉT KÖNYÖ...

·  AZ INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS-NEKED VALÓ??

·  A TERHES NŐ ÉS AZ INFLUENZA

·  MEGHÜLÉS ÉS INFLUENZA

·  INFLUENZA-LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK

·  A GYERMEKEK ÉS AZ INFLUENZA

·  HOGYAN KELL A TESTVÉRFÉLTÉKENYSÉGET KEZELNI ??

·  MIKOR JÖJJÖN A KISTESTVÉR ??

·  MICROSPORIASIS-WOOD LÁMPÁS VIZSGÁLAT

·  KEDVESEK-DE KÖZELSÉGÜK BETEGSÉGEKET IS OKOZHATNAK

·  A HÁZI KEDVENCEK TARTÁSÁNAK VESZÉLYEI

·  A CSECSNYULVÁNY GYULLADÁSÁNAK A MŰTÉTI MEGOLDÁSA-/...

·  KRÓNIKUS GENNYES KÖZÉPFÜLGYULLADÁS-A GENNYES VÁLAD...

·  PERFORÁLT DOBHÁRTYA

·  KRÓNIKUS GENNYES KÖZÉPFÜLGYULLADÁS

·  BŐVEBBEN A KÖZÉPFÜLGYULLADÁSROL

·  IN MEMORIAM-PROF.DR.SZENTKIRÁLYI ISTVÁN.

 

·  AZ AJKAK ÉS BAL ARCFÉL KITERJEDT HERPESZE EGY 12 ...

·  GYERMEKKORI HALLÁSCSÖKKENÉS

·  RENDEZETLEN CSALÁD-SZORONGÓ,RETTEGŐ GYERMEK

·  GYERMEKVÁLLALÁS-NAGYSZÜLŐKKEL??

·  VIRUSOS BŐRFERTŐZÉS EGY KISDEDNÉL/CONDYLOMA ACUMI...

·  ELVÁLT APA,ÉS AZ ÚJ KAPCSOLAT

·  A BAL FELSŐ SZEMHÉJ VELESZÜLETETT ÉRDAGANATA

·  MÉGEGYSZER A HASMENÉSEK DIÉTÁS KEZELÉSÉNEK A FONTO...

·  A KONFLIKTUS MINT A CSALÁDI ÉLET JELLEGZETESSÉGE.

·  2O12-JANUÁR-23-REKORD-674 LÁTOGATÓ/24 ÓRA

·  A WEB LAPOM JELENLEGI NEMZETKÖZI LÁTOGATOTTSÁGA

·  BŐR TUBERKULÓZIS-SCROPHULODERMA

·  A MODERN CSALÁD ÉS A HALVÁNYODÓ ELLENTÉTEK.-II-

·  A CSALÁDI KONFLIKTUSOK JELENTŐSÉGE.-I-

·  EGY RITKA DE SÚLYOS BETEGSÉG GYERMEKKORBAN AMI BŐR...

·  RÖVIDLÁTÁS-SZEMPROBLÉMÁK GYERMEKKORBAN

·  MONDJUK MEG AZ APÁNAK HOGY.......

·  HERPESZ-HERPES SIMPLEX VIRUS FERTŐZÉS.

·  HERPESZ VIRUS FERTŐZÉS EGY 12 ÉVES GYERMEK ARCÁN

·  A HERPES VIRUS OKOZTA BŐTÜNETEK KIALAKULÁSA.

·  BŐVEBBEN A SZEMÉREMTEST HERPES VIRUS FERTŐZÉSÉRŐL...

·  TILTAKOZÁS !!!

·  EMLÉKEZÉSEIM PÁSKÁNDIROL

·  ORSÓFÉREG/ASCARIS/INVÁZIÓ A VÉKONYBÉLBEN.

·  AZ APA FELADATAI A SZÜLÉS UTÁN.

·  AZ ÚSZÁS JÓTÉKONY HATÁSAI.

 

·  BŐRVÉRZÉSEK-BAKTERIÁLIS FERTŐZÉSEK SZÖVŐDMÉNYEKÉNT...

·  A HELYES ÉS A HELYTELEN SZERETET

·  FORRÁZÁS-EGY PILLANAT MÜVE-NE FELEJTSÜK EL EZT A K...

·  AMIT TUDNI KELL AZ ISKOLAI STRESSZRŐL.

·  ALBERT EINSTEIN

·  SZEMÉREMTEST KÖRÜLI GENNYES FERTŐZÉS EGY 9 HÓNAPO...

·  APA NÉLKÜL NEM KEREK A VILÁG

·  A FEJBŐR KITERJEDT GOMBÁS FERTŐZÉSE-TINEA CAPITIS...

·  CSALÁD VAGY KARRIER

·  KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOK LÁTOGATÓI

·  STATISZTIKAI ADATOK NAPRAKÉSZEN-2O12-JANUÁR-15-ÉN

·  TERMÉSZETBARÁTOKNAK

·  HASHÁRTYAGYULLADÁS-PERITONITIS

·  TÜDŐTÁLYOG EGY 1O ÉVES FIÚGYERMEKNÉL-MELLKASI RÖNT...

·  A BAL TÜDŐFÉL ALSÓ LEBENYÉNEK A GYULADÁS.-MELLKASI...

·  A GYERMEKKORI TÜDŐGYULLADÁSRÓL

·  A GYERMEKKORI TÜDŐGYULLADÁSRÓL

·  DÜHROHAMOKKAL BÜNTETIA CSALÁDOT A KISFIU.

·  GYARLÓ GONDOLATOK-KARÁCSONYI JÁTÉKÖZÖN-.

·  A GYERMEKEK TAVASZI ALLERGIÁS KÖTŐHÁRTYA GYULLADÁS...

·  HOGYAN VÉSZELHETIK ÁT A SZÜLŐK A KAMASZKORT.

·  EGY RITKÁBB BŐRFERTŐZÉS-AZ ECTHYMA.

·  A GYERMEK BIOLOGIAI FEJLŐDÉSE

·  KÁLIUM KRISTÁLYOK ÁLTAL OKOZOTT ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK

·  MIKOR NEM ÉRZI MAGÁT BIZTONSÁGBAN AZ ELVÁLT SZÜLŐK...

·  VELESZÜLETETT PIKKELYSÖMÖR KÉSŐI ELVÁLTOZÁSA TALP ...

·  KÉNYEZTET A NAGYI ??

·  JELLEGZETES CSALÁNKIÜTÉS/URTIKARIA/

·  A SZERETET ÉS JELENLÉT AZ ELSŐ

 

 

A KÖZELJÖVŐBEN MEGJELENIK A WEB LAPOMON

Description: Description: http://3.bp.blogspot.com/-z_Tjy14ZUPo/Tv7JbRKdmdI/AAAAAAAAB44/vyN0JsiyKCk/s320/DSCN0274.JPG

A KÖZELJÖVŐBEN MEGJELENIK A WEB LAPOMON-

SZELEKTIV-KISMAMA-INFO-

DR.BAUER BÉLA

-SZATMÁRNÉMETI-

-2O11-

ELŐSZÓ-

Ebben a munkámban a gyermekgondozás,finomabb,intimebb érzelmi vonatkozásait igyekszem összefoglalni.Különös tekintettel az anya-gyermek kapcsolatrendszerére,a belső családi érzelmi összefüggésekre,a gyermek alkati jellemzőinek a felismerésére a viselkedés,nevelés a gyermeklélektan problémáira. De megemlitek még számos hasznos gyakorlati kérdést is..

Mindezeket a nagy tanitómestereim munkáinak a szellemében és a kortárs kiváló a gyermekvédelemben munkálkodó munkatársaim segitségével.

A gyermekgyógyászat önállósodása óta a magyar gyermekorvosok nemzetközileg is jelentős szerepet játszottak a szakma fejlesztésében. A sok kitűnő szakember közül a nagyvilágban különösen Schöpf-Merei Ágoston, idősebb és ifjabb Bókay János, Heim Pál nevét ismerik, és az orvostörténelem nagyjai között emlegetik. Méltán sorolható mögéjük Kerpel-Fronius Ödön, aki századunk harmincas éveitől ötven éven át külföldön az egyik legsikeresebb és legismertebb, hallatlanul népszerű magyar klinikai kutatója volt, jelentősen hozzájárult a csecsemőkori só- és vízháztartás zavarainak korszerű kezeléséhez és ezzel a halálozás csökkentéséhez.

A mai orvosnemzedék már nem érte meg őket-a gyermekgyógyászat legnagyobb alakjait a klasszikus német gyermekgyógyászat alapitóit –mint Rominger-Feer-Kleischmidt-Glannzmann-Heubner-Pfandler-Fanconi-Walgreen-vagy a franciák kiválóságait-mint-Moro-Debre-Lelong-az angloxaxon irodalom valamivel fiatalabb generációja-mint-Nelson-Barnett-Caffey-Kempe-Kelalalis King-

Én még lecsipegettem,lelopkodtam értékalkotó munkájukból.Mindannyiuknak a polcomon áll a a gyermekgyógyászati könyve.A Kerpel Fróniusz áatal irt –Gyermekgyászat-egész pályámon végigkisért mint megbizható imakönyvem.Jártam a klinikáján –Pécsen és ezen alkalommal jobban megerősödött bennem ennek a kiváló embernek a szellemisége.

Ezért emlékezem hálával és a legnagyobb tisztelettel emberi és orvosi tisztességük előtt..

Szatmárnémeti-2o11-December-31--én

Dr.Bauer Béla

Dr. Bauer Bela15:07

SZELEKTIV-KISMAMA-INFO-

DR.BAUER BÉLA

-SZATMÁRNÉMETI-

-2O11-

ELŐSZÓ-

Ebben a munkámban a gyermekgondozás,finomabb,intimebb érzelmi vonatkozásait igyekszem összefoglalni.Különös tekintettel az anya-gyermek kapcsolatrendszerére,a belső családi érzelmi összefüggésekre,a gyermek alkati jellemzőinek a felismerésére a viselkedés,nevelés a gyermeklélektan problémáira. De megemlitek még számos hasznos gyakorlati kérdést is..

Mindezeket a nagy tanitómestereim munkáinak a szellemében és a kortárs kiváló a gyermekvédelemben munkálkodó munkatársaim segitségével.

A gyermekgyógyászat önállósodása óta a magyar gyermekorvosok nemzetközileg is jelentős szerepet játszottak a szakma fejlesztésében. A sok kitűnő szakember közül a nagyvilágban különösen Schöpf-Merei Ágoston, idősebb és ifjabb Bókay János, Heim Pál nevét ismerik, és az orvostörténelem nagyjai között emlegetik. Méltán sorolható mögéjük Kerpel-Fronius Ödön, aki századunk harmincas éveitől ötven éven át külföldön az egyik legsikeresebb és legismertebb, hallatlanul népszerű magyar klinikai kutatója volt, jelentősen hozzájárult a csecsemőkori só- és vízháztartás zavarainak korszerű kezeléséhez és ezzel a halálozás csökkentéséhez.

A mai orvosnemzedék már nem érte meg őket-a gyermekgyógyászat legnagyobb alakjait a klasszikus német gyermekgyógyászat alapitóit –mint Rominger-Feer-Kleischmidt-Glannzmann-Heubner-Pfandler-Fanconi-Walgreen-vagy a franciák kiválóságait-mint-Moro-Debre-Lelong-az angloxaxon irodalom valamivel fiatalabb generációja-mint-Nelson-Barnett-Caffey-Kempe-Kelalalis King-

Én még lecsipegettem,lelopkodtam értékalkotó munkájukból.Mindannyiuknak a polcomon áll a a gyermekgyógyászati könyve.A Kerpel Fróniusz áatal irt –Gyermekgyászat-egész pályámon végigkisért mint megbizható imakönyvem.Jártam a klinikáján –Pécsen és ezen alkalommal jobban megerősödött bennem ennek a kiváló embernek a szellemisége.

Ezért emlékezem hálával és a legnagyobb tisztelettel emberi és orvosi tisztességük előtt..

Szatmárnémeti-2o11-December-31--én

Dr.Bauer Béla

GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA

Ez a 17oo oldalas kidvány abban különbözik az előbbiektől hogy :

-a.-485 képpel izesitettem a monoton szöveg- anyagot/pl-a gyermekkori fertőző betegségek,más gyermekbetegségek szines képeken vannak bemutatva/

-b-a fontosabb,gyakorlati dolgokat a leközölt szövegeket szines vagy betükarakteres kiemelésekkel tettem áttekinthetőbbé

-c-gazdagitottam tartalmilag az anyagot napjaink kulturált gyermeknevelési igényeivel.

4-SZELEKTIV-KISMAMA-INFO -546 OLDAL

-A gyermek gondozás,finomabb,intimebb érzelmi vonatkozásait igyekszem összefoglalni ebben az munkámban. Különös tekintettel az anya-gyermek kapcsolatrendszerére,a belső családi érzelmi összefüggésekre,a gyermek alkati jellemzőinek a felismerésére a viselkedés,nevelés problémáira. De tárgyalok benne és informálok minden aktuális gyakorlati kérdést ami a gyermekneveléssel kapcsolatos.

Dr. Bauer Bela15:07

1GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA

Description: Description: Description: DSCN0715

MOTTO-: “Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s gazdasszonyoknak, és az igye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”.

PÁPAI PÁRIZ FERENC HIRES ERDÉLYI MAGYAR ORVOSTUDÓS EMLÉKÉRE

-GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA-

KÖZHASZNU GONDOZÁSI TANÁCSOK GYŰJTEMÉNYE

DR.BAUER BÉLA

SZATMÁRNÉMETI

-2O12-

Édesanyám emlékére,

Édesanyák hasznára.

Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő irányzatú szülői-kézikönyvek ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.

A gyermeket nevelő szülők általában kialakitják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek, bármilyen segédkönyvnél.J ómagam véleménye az, hogy minden tanács annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.

Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi, az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állitottam össze ezt a munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával. Úgy érzem, hogy az 54 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektiv készségével a tarisznyámban és ugyannakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel, igénybevéve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot, igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok munkával, jószándékkal ezt mindenki számára.

Jó reményem van arra hogy a gyermekellátáshoz lelkileg közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesitése céljából. Ez a munka érdektelen közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan, sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munka tartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs anyag szelektiv gyüjtemánye ami főként a szatmár megyei magyar anyanyelvű de minden édesanyának ajánlom olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat.

Szerkezetileg ez a munka nem követi a klasszikus irányvonalat, tehát nem tárgyalja az A-Z-ig egy körülírt fogalomkör egészét. Igyekeztem szelektív felfogásban összeállítani mondanivalómat. Így például a csecsemő táplálásban már nem időszerű a mesterséges-tehéntejes táplálás részleit ismertetni/higítások-gazdagitások/ egy olyan érában, amikor kíváló és nagybiztonságú tejporkészítmények állnak a rendelkezésünkre. Másrészt a természetes táplálása a csecsemőnek – a nagyon nagy örömünkre – ismét aranykorát kezdi élni.

A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihez adaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.

A kisdedek, iskoláskoruak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátitott szellemi és társadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy feladatok elé állít.

Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterhelt gyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei /etilizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek eggyüttvéve mind hozzátartoznak mindennapi félelemeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.

Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőző betegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malignus úgymond „rossz-betegségek” aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.

Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom hogy nem lehet ebben a felfogásban kellőképpen rendszerezni, de próbál választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.

JÓZSA KRISZTINA informatikus hozzájárulása az 1ooo oldal rendszerezéséhez,egyes esetekben a szakágazati megoldásokhoz nélkülözhetetlen volt.A felhasználók nevében KÖSZÖNET ÉRTE..

A SZERZŐ

KIEGÉSZITÉS-

Lévén hogy az utóbbi 1o-12 évben szerkesztett és elektrónikus formában kiadott nagyobblélegzetü munkáim a gyermekgondozás témakörében 35oo oldal terjedelemben formában és tartalomban különböznek egymástól ,szeretnék a látogatóimnak magyarázatot adni ennek okairól.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a látogató tájékozott legyen a kiadványok rövid értékeléséről,hogy minél célszerübben és főként jó időbeosztással tudja használni ezeket a kiadványokat amik a Web és blog lapomon megtalálhatók.

Tehát egy rövid kronológiai felsorolás az alábbiakban-

1-GYERMEKGONDOZÁSI-BÖNGÉSZŐ-

Megtalálható a Web cimlap fejlécén.

Ez a kiadvány tulajdonképpen 2o1 sajtónak szánt újságcikk -/betükarakteres igénnyel/Egy gyermekrovat beinditásának céljából készült.Teljesen dijtalanul ajánlottam fel egy helyi lap szerkesztőségének a szatmár megyei anyák gyermeknevelési okulására.

Egy előzetes megállapodás után –VISSZAUTASITOTTÁK-Lelkük legyen rajta,meg a magyarságtudatuk.

Különben megjegyzem hogy a Web lapon 4439 látogatója volt 9 hónap alatt.

Időszerü tartalommal,minden kategória igényeinekmegfelelő,közérthető anyag.

2-GYERMEKGONDOZÁSI TANÁCSOK KÖZHASZNU GYÜJTEMÉNYE.Megtalálható Web cimlap fejlécén.

Egy témaközelségben szerkesztett,tartalomjegyzékkel ellátot,1000 oldalas kiadvány.A tárgyalt témakör ami összefüggéseiben is felöleli a gyermekgondozás egyész problematikáját egy másodperc alatt szolgáltatja az igényelt információt.-Részletesebb leirás a –Motiváció-és az –Előszó-fejezetekben található meg.C-D lemezen is megjelent 6231 példányszámban.

3-KÉPES KISMAMA BLOG-Megtalálható a Web cimlapon

Ez a 17oo oldalas kidvány abban különbözik az előbbiektől hogy :

-a.-485 képpel izesitettem a monoton szöveg- anyagot/pl-a gyermekkori fertőző betegségek,más gyermekbetegségek szines képeken vannak bemutatva/

-b-a fontosabb,gyakorlati dolgokat a leközölt szövegeket szines vagy betükarakteres kiemelésekkel tettem áttekinthetőbbé

-c-gazdagitottam tartalmilag az anyagot napjaink kulturált gyermeknevelési igényeivel.

4-SZELEKTIV-KISMAMA-INFO -546 OLDAL

-A gyermek gondozás,finomabb,intimebb érzelmi vonatkozásait igyekszem összefoglalni ebben az munkámban. Különös tekintettel az anya-gyermek kapcsolatrendszerére,a belső családi érzelmi összefüggésekre,a gyermek alkati jellemzőinek a felismerésére a viselkedés,nevelés problémáira. De tárgyalok benne és informálok minden aktuális gyakorlati kérdést ami a gyermekneveléssel kapcsolatos.

Dr. Bauer Bela15:07

GHID DE SEMIOLOGIE RADIOLOGICĂ PEDIATRICĂ

Description: Description: Description: DSCN0725_02

GHID DE SEMIOLOGIE RADIOLOGICĂ

-PEDIATRICĂ.-

-DR.BAUER BÉLA-

-doctor în medicină-

-Satu-Mare-

-2O12-

-METODE DE INTERPRETARE-

I-Interpretarea unei radiografii mediastino-pleuro-pulmonare.

I-CONDIŢII DE REGIM

1-Film subexpus/transparenţă excesivă,fără desen pulmonar

2-Film supraexpusă/coloana vertebrală se vede în intregime

contrast slab,aspect şters./

3-Film subdevlopat/film cenuşiu/

4-Film supraevelopat/zona înnegrită,contrast prea puternic/

5-Filmm reuşit/se poate urmări structura elementelor/

II-CONDIŢII DE POZIŢIE-

Poziţia este frontală,spaţiu claviculo-sternal sensibil egal,cuprinde toate elementele toracelui,extremităţile şi omoplatul sînt scoase.

III-CONŢINĂTORUL-

1-Cutia toracică în ansamblu nu prezintă modificări patologice

/dacă prezintă le vom descrie/

2-Coloana vertebrală stă în axă sau deviat la stînga sau dreapta

conturul bine delimitat,spaţiul intervertebral simetric.

3-Coastele sînt uşor oblice/sau orizontalizat sau oblic,spaţiul intercostal simetric/sau îngustat,mărit/manubriu sternal nu prezintă modificări

4-Diafragmul nu prezintă modificări de poziţie/sau ridicat,coborît/forma conturul este bine delimitat/eventual şterse/sinusurile sînt libere/sau modificate,ocupate/

5-Traheea se prezintă ca o bandă clară,se vede pînă la bifurcaţie şi este situat uşor spre dreaptă.

IV-CONŢINUTUL-

1-Complexul cardio-vascular-aria cardiacă ransparentă,cordul în poziţie normală/sau mitralizat în formă de picătură,globulos, garoafă diametrele mărite/

-marginea mediastinului nu prezintă modificări/tras sau ipins/

-arcurile se descrie din dreapta,din sus în jos,dreaptă-aorta ascendentă,vena cava superioară,atriul drept.-

-arcurile din stînga-arcul aortei,pulmonară,ventricolul stîng

2-Hilul-poziţie normală sau mărit,apicalizat pseudotumoral, ,conturul şters, sau bine delimitat,neomogenă.

3-Desenul pulmonar se poate urmări aproape pînă la vîrf.

V-MODIFICĂRI DE TRANSPARENŢĂ-

I-Opacităţi

II-Luminozităţi

III-Imagini hidro-aerice

1-OPACITĂŢILE se descriu în felul, următor-

a-Localizarea-regiunea apicală,subclaviculară,mijlocie,

inferioară,externă sau internă,ocupă un segment, un lob,un hemitorace unilateral sau bilateral.

b-Forma-rotundă/infiltrat rotund/triunghiular/segmentită,lobită/

liniară/difuz conturată,bine ldelimitată./

c-Diametrul-Macronodular-/contur şters=exudativ,bine conturat=productive

Micronodular-/izolată,bineconturată,sau confluente cu contur şters.

d-Conturul-şters sau bine delimitat-

e-Intensitatea-subcostală=exudativ,costală-productiv,supracostală-calcificat

f-Structura omogenă-leziuni exudative,neomogenă-leziuni mixte

VI-OPACITĂŢI MICRONODULARE poate să fie localizate sau disseminate,mai mult sau mai puţin omogenă,unilateral sau bilateral

1-Opacităţi micronodulare localizate-sînt de regulă de origină tuberculoasă,urmările ale infecţiei primare sau a diseminărilor hematogene cu sediul în hil sau la vîrful,în general bine conturate,dense,supracostale.

2-Opacităţi micronodulare diseminate

-a-cu evoluţie febrilă

-Granulia/originătuberculoasă,diseminare hematogenă/-caractere-localizare bilaterală,uniform şi dens,noduli sînt net delimitaţi uneori mai –moale-mai densă în cîmpurile superioare şi elemente mai mari şi cu persistenţa adenopatiei tracheobronşică.

-Septicemia stafilococcică-diseminare miliară asociată cu focare nodulare cu contururi neregulate.

-Bronşiolita obliterantă-opacităţi micronodulare de mărimi diferite care ocolesc în general vîrfurile

-Limfogranulomatoza-noduli sînt răspăndiţi neregulat respectînd vîrfurile,alteori mai mult macronodulari,desenul pulmonar mai accentuat,ganglionii hilari măriţi

-Sarcoidoza-diseminări,micronodulare,plus adenopatie mediastino-hilară bilaterală,diseminările respectă vîrful şi bazele,sunt mai confluente în apropierea hilului.

-Formă generalizată de micoză-opacităţi micronodulare,de mărimi diferite,presăraţi aproape uniform.

VII-OPACITĂŢI MACRONODULARE-

Formaţiuni bine delimitate de 1-3 cm-

1-Localizate-

-unice=tuberculom/tbc/,tumori benigne

-grupate=în vîrf/tbc/sechele pleuropulmonare,modificări

bronşice tbc minime la vîrf=noduli lui Simons

2-Diseminate-/0,5-1 cm/diseminări nodulare sînt de aceiaşi etiologie ca diseminările,micronodulare-septicemia,stafilococcie pulmonară,micozele,produc mai degrabă focare mari,bronchopneumonie de tip nodular.tuberculoza nodulară sugerează mai degrabă un mecanism limfogen-

VIII-OPACITĂŢI DIFUZE-

1-Opacităţile difuze localizate

-a-infiltratul precoce în lobul superior subclavicular,rotundă sau ovalară,bine conturată,4-5 cm,neomogenă,puţin densă.

Diagnostic-antecedente bacilară,B.K.pozitiv

-b-infiltratul Löffler-topografia variată,poate fi cu localizare multiplă

Diagnostic-hipereozinofilie,poate să dispară spontan.

-c-Pneumopatii virale-Opacităţile sînt hilo-diafragmatice,cu umbra hilului lărgit,dar fără participarea ganglionolor,pneumonie hilifugă cîteodată situată intercleido-hilar.

-d-Debutul abcesului pulmonar-ulterior se densifică şi capătă un contur neregulat.Diagnosticul diferenţial-cu toate bronchopatiile acute bacteriene şi tbc,cei cari provoacă focare multiple.

-e-La debutul pleureziei sero-fibrinoasă înainte de constituirea exudatului apare opacitatea difuză de asupra sinusului costodiafragmatic-

2-Opacităţile difuze diseminate

Caracterizat prin forma neregulată,intindere variabilă,contur vag,aspect uneori-plămîni pătat-de elemente macronodulare cu marginile estompate şi tendinţă la confluare.Aceste opacităţi reprezintă inflamaţii lobulare/broncho-pneumonice/

-Forme clinice-

-a-Bronchopneumonie T.B.C.

-b-bronchopneumonii bacteriene.

IX-OPACITĂŢILE SISTEMATIZATE-

Corespund unei lob sau segment şi poate fi-pneumonii sau atelectazie.În practică sînt produse de infecţii bacteriene sau de tbc.

-a-Proces pneumonic/matitate,submatitate,suflu tubar,raluri crepitante/

-b-Procesul atelectazic/matitate,submatitate,diminuarea sau abolirea murmurului vezicular,reducerea volumului pulmonar,,deplasarea zonelor pulmonare şi a organelor de vecinătate.

-c-Pneumonii bacteriene-debut brusc,herpes labial,şi alte simptome obiective clasice

-d-Pneumonie virală-rar opacităţi sistematizate

-e-Atelectazia la tineri-în majoritatea cazurilor este de origină tbc,datorită adenopatiei hilare,tracheobronşită

-f-Sindromul de lob mediu-pleurezia interlobară-radiografia din profil-are bază de imagine la diafragm şi bombează în jos.Lobul mediu se proiectează pe peretele costală.

X-OPACITĂŢILE ROTUNDE-

Din punct de vedere etiologic ele pot fi-inflamatorie-tumorale-parazitare/infiltrat Löffler,chist hidatic/infiltratul precoce a lui Simons

Leziunile rotunde unice sau multiple omogene,colecţiile chistice modifică conturul în timpul mişcării respiratorii localizat preferenţial în lobul inferior drept.

XI-OPACITĂŢILE INTINSE-

Sunt produse de procese pleurale şi parenchimatoase-

1-Revărsate pleurale-în marea cavitate,opacitatea triunghiulară a bazei,concav în sus cu vîrful spre axilă-matitate,abolirea respiraţiei,frecături pleurale la limita superioară.Toracocenteză pentru stabilirea diagnosticului etiologic.

2-Pahipleurită-retracţia parietală şi mediastinală-Etiologia revărsatului-tbc,purulentă,reumatismală,colagenoze,parazitară.

3-Plămîni opac-pierderea transparenţei unei hemitorace./pleurezie este mai puţin densă spre vîrf,inima şi trachea impinse spre hemitoracele opus,hemidiafragmul este coborît şi imobil.Atelectazia-retracţia organelor mediastinale,ridicarea şi imobilizarea diafragmului,opacitatea omogenă.

XII-IMAGINILE CAVITARE PARENCHIMATOASE-

Hipertransparenţele toracice sînt datorate prezenţei aerului în parenchimul pulmonar sau pleural.In diagnosticul cavităţilor pulmonare trebue să răspundem că dacă există o cavitate pulmonară sau nu.Cavităţile pulmonare apar ca imagini inelare cu centru clar,de dimensiuni,forme, şi topografie variabile unice sau multiple.Examenul tomografic confirmă existenţa cavităţii.

Imagini cavitare de tip elastic- cu contur fin,unice sau multiple mai frecvent cu localizare bazală sau apicală,unii sau bilateral.Ele pot fi-

-chisturi aeriene congenitale

-dilataţii bronşice.

-pneumotorace de etiologie stafilococcică

-pneumotorace spontan inchistat

-boala polichistică a plămînului în fagură de miere.

-CONTINUAREA PE PRIMA PAGINĂ A WEB-ULUI PERSONAL

A CSALÁD GYÖNGYE-TATÁS PÓZBAN.

Description: Description: Description: DSCN0740

0CSALÁD ÉS GYERMEK

Család és gyermek

A család és a gyermek kapcsolata

A csecsemő először a beszéd érzelmi színezetét érti meg és ezen keresztül fogja fel a szavak által hordozott jelentéstartalmat.

A szülői kommunikációnak ezért mindig koerensnek kell lennie: a beszédben kifejezett tartalmakat a jelzéseknek kell megerősíteniük.

A nevelés tehát már elkezdődött és komoly hatással van a későbbi viselkedésre.

A család az a szociális kiscsoport, amely az élet kezdetétől hat a fejlődő emberi személyiségre.

Ez az első szociális tér, ahol a társas hatások közvetítésével megalapozódnak az egyén társas viselkedésének alapjai: itt épül ki az alapszemélyiség.

Ez azt jelenti, hogy a lelki élet valamennyi területének az alapjai kialakulnak, nem zárva ki a későbbi fejlődést, de mintegy irányt szabnak annak.

A családi nevelés fontosságát főként a személyiségfejlődés kezdetén a pszichológiai és pedagógiai kutatások egyaránt hangsúlyozzák. Az alapvető pszichikus funkciók kialakulásának megvan az optimális időszaka. A teljes kiesés vagy a túl hosszú késedelem súlyos – néha szinte behozhatatlan – hátrányt jelent a fejlődésben, amely tapasztalható a gyermek viselkedésén.

A másik döntő tényező a családi nevelésben a vérségi köteléktől is erősített, természetes érzelmi kapcsolat a szülő és a gyermek közt.

A szülő-gyermek (az első években az anya-gyermek) kapcsolat optimális feltételeket biztosíthat a nevelő hatások számára. A szeretetkapcsolat szabályozza a többi alapérzelmet, a félelmet és az agressziót is, így a személyiségfejlődés kezdetén a leghatalmasabb pedagógiai erők a család kezében vannak. E lehetőség kihasználása sajnos nem mindig maximális.
Pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok is felhívják a figyelmet arra, hogy a gyermek életének alakulása nagymértékben függ a családtól, a családi légkörtől, az abban uralkodó magatartásformáktól, a családtagok közötti kapcsolatoktól.

A család szerepe a szocializációs folyamatban összetett és sokrétű. Ezek a főbb funkciók a következőek:
- a család, mint közvetítő társadalmi egység,
- a család szocializációs funkciói és diszfunkciói,
- a családi szocializáció eredményességére ható tényezők,
- a család, mint kiscsoport,
- a család, mint rendszer.
A szocializációs folyamatnak időbeli lefolyását tekintve
két szakaszát különíthetjük el:
- 6 éves korig tart a korai vagy alapszocializációs folyamat, melynek legfontosabb színtere a család és emellett másodlagos jelentőségűek az intézményes formák: bölcsőde, óvoda.

A 6 éves korig tartó alapszocializációs folyamatnak ezt a döntő időszakát családi szocializációnak nevezzük.
- 6 éves kortól beszélünk késői szocializációról, amely nemcsak a családban, hanem a kortárscsoportokban és a pályavitel során valósul meg. A két utóbbi legfontosabb színterei az iskola és a munkahely. (Természetesen itt is jelen van a család, amely még felnőtt korban is hat a személyiségre, de hatása már nem olyan mértékű általában, mint az első szakaszban.)
A család az egyén és társadalom között közvetítő kiscsoport: elsődleges közvetítő társadalmi egység. A társadalom értékrendszere, a társadalmi normák a család közvetítésének eredményeként válnak a fejlődő személyiség meghatározó részeivé, amelyek lehetővé teszik számára a sikeres társadalmi beilleszkedést.
A család elsődlegességének meghatározó tényezői:
- a legkorábbi életszakasztól kezdve hat a fejlődő egyénre
- érzelmi és viselkedésbeli modelleket vés be az egyénbe
, amelyeket diszpozícióként (hajlamosító tényezőként) továbbvisz az életbe
- közvetítő funkciója által megvalósítja a családi és társadalmi értékrendszer beépítését.
A család az a közeg az ember életében, amelyben az emberré és felnőtté válás történik.
A mai család bizonyos mértékig zárt társadalmi alakzat, amely a hagyományok megőrzője a nevelésben. Forradalmian változó világunkban a család ezen zárt szerkezete, hagyományos életformája is változik.

"A gyermek lelki fejlődését elsődlegesen a család biztosítja.

A gyermeknek elsősorban jókapcsolatra van szüksége a környezetével ahhoz, hogy nevelése hatékony, sikeres legyen.

Ha jó vele a kapcsolatunk, akkor hitele van a szavunknak, bízik bennünk, bátoríthatjuk, bíztathatjuk és korlátozhatjuk, tehát sikeresen segíthetjük személyisége fejlődésében.
Egyre nagyobb a jelentősége napjainkban az érzelmi szükségletek kielégítésének. Az
ember társas lény, egyedül nem létezhet. Ennek az igényének kielégítésére a legalkalmasabb mikrocsoport a család. Tagjai között domináns és tipikus érzelmi viszonyok alakulnak ki.

Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhető, hogy a család működőképes. Nemcsak egy közömbös és érzéketlen hovatartozási viszony, hanem erős érzelmi szálak által kötött kapcsolatok rendszere.
Számos példa mutatja, hogy hiába van meg egy magányos embernek mindene, ezzel lelki szükségleteit nem tudja kielégíteni. Egy meleg, támogató, őszinte családi kapcsolat a család tagjait megóvja azoktól a feszültségektől, amelyek például a társadalomban betöltött szerepeikben érik őket. A család ezen funkciója, ha jól működik, érzelmi biztonságot, kikapcsolódást, harmóniát teremt. A család belső érzelmi ereje, az ebben megvalósuló energiaforrások képesek kiszűrni a családot fenyegető külső hatásokat is.

A jó család tagjai testben, lélekben összetartoznak.
....
A társadalmi méretekben folyó nevelés közösségi terepei közül a család az első,
legfontosabb, legszorosabb, legérzelemtelibb közösség a benne felnövekvő gyermek számára.
Milyen az a család, amely képes biztosítani a gyermekek és családtagok jó hátterét,biztonságát?

„A jó család a társas lét és a bensőséges emberi kapcsolatok semmivel sem pótolható élményét adja a gyermekek számára.

- Mindez igazi élmény csak akkor lehet, ha ezt a bensőséges kapcsolatot a család valamennyi felnőtt tagja is élvezi.

A családok összetartó ereje, tagjainak erős személyes vonzalma, egymáshoz való ragaszkodása, a gyermek érzelmi biztonsága, a szülő és a gyermek kötődése, minden családnak, egyénnek, sőt a társadalomnak is alapvető érdeke.”

A családi rendszerben nem egyirányú hatásrendszerről beszélünk. Nem csak a szülők formálják gyermekeiket, a gyerekek is befolyásolják, formálják szüleik viselkedését, már a beszéd megjelenése előtt is. Minden gyermeknek egyedi érzelmi válaszkészsége van, egyedi személyisége, sajátos verbális képességei, melyekkel hatással vannak környezetükre
A gyermeket nem csak nevelnie kell a felnőtteknek, a családnak, hanem figyelniük kell rá, és tanulniuk kell megnyilvánulásaiból. A családi élet éppoly alakítója ő is, mint a szülők.

http://www.boldogcsalad.hu

MEGJELENT CD-ÉN-GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA

Description: Description: Description: DSCN0750

MOTTO-: “Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s gazdasszonyoknak, és az igye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”.

PÁPAI PÁRIZ FERENC HIRES ERDÉLYI MAGYAR ORVOSTUDÓS EMLÉKÉRE

-GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA-

KÖZHASZNU GONDOZÁSI TANÁCSOK GYŰJTEMÉNYE

DR.BAUER BÉLA

SZATMÁRNÉMETI

-2O12-

VALÓDI INTERSZEX ÁLLAPOT GYERMEKNÉL

Description: Description: Description: Hermafroditism%2Badev%25C4%2583rat
HA A KÜLSŐ NEMI SZERVEK ALAPJÁN A BETEG NEME NEM ÁLLAPITHATÓ MEG INTERSZEXUALITÁSRÓL BESZÉLÜNK.A RÉGI DE MA IS HASZNÁLATOS HERMAPHRODITIZMUS FOGALMA ALATT NŐI ÉS HIMNEMÜ JELLEGZETESSÉGEK EGGYÜTTES JEJENLÉTÉT VAGY A KÜLSŐ NEMI SZERVEK MEGHATÁROZHATATLAN VOLTÁT ÉRTIK.

PÁLYAVÁLASZTÁS-SZEMÉSZETI SZEMPONTOK

Pályaválasztás: szemészeti szempontok

A látás épsége egy igen fontos feltétele a pályaválasztás egészségügyi szempontjainak.Sajnos az el nem végzett minden részletre kiterjedő szemészeti vizsgálatok következményei, előbb utóbb előbukkannak és számos esetben a válsztott pálya megváltoztatására kényszerítenek.

A pályaválasztás szempontjából főleg az örökletes színlátás zavarok (színtévesztés, színvakság) a fontosak, mert bizonyos foglalkozások körében nem megengedett a legkisebb eltérés sem. Bizonyos munkahelyeken a rossz látás is kizáró okot jelent, hiszen az éleslátás elengedhetetlen lehet a megfelelő vagy biztonságos munkavégzéshez.

Látásélesség. Nagyon sok helyen nincs lehetőség a korrekció viselésére, így bizonyos munkahelyeken a rossz látás kizáró okot jelent. Külön hangsúlyozandó a viszonylag nagy dioptriaértékű szemüveg viselése: +6,0 D és -6,0D-nál erősebb. A közeli precíz munka során kitűnő közeli látásélesség szükséges bizonyos szakmáknál (órás, csipkekészítő, kötöttáru készítő, kozmetikus).

Látótér. Nagy látótérkiesések, az egészségeshez képest jelentősen beszűkült látótér leggyakoribb oka a látóideg különböző örökletes sorvadásos betegségei és a zöldhályog. Az örökletes betegségekben a látótér elváltozás gyakran gyenge látással és szemteke rezgéssel is együtt jár. A beszűkült látótér a balesetveszély miatt nagyon fontos kérdés, ezért autóvezetést igénylő szakmáknál jelent kizáró okot.

 

Látóidegsorvadás eseteiben tilos látóideg-károsodást okozó méreggel – neurotrop vegyszerrel, gázzal – dolgozni (festő-mázoló).

A megfelelően kezelt zöldhályog esetén a továbbtanulás szempontjából nincs hátrányban a gyermek. Olyan pályát érdemes választani, ahol a legkevesebb a zöldhályogos rohamot kiváltó potenciális tényező: sötétség, nehéz fizika munka, fokozott stressz stb.

Adaptáció és akkomodáció. Az alkalmazkodás mértékének vizsgálata az olyan munkahelyeknél nagyon fontos, ahol hirtelen kell a szemnek alkalmazkodni a fényviszonyok vagy a látótávolság változásához. Főleg a járművezetésnél van nagy jelentősége. A farkasvakság (hemeralopia) sötétadaptációs zavar, mely lehet örökletes, súlyos A-vitamin hiány, vagy súlyos szemészeti betegség szövődménye.

A térlátás tanult folyamat, amelyhez - a megfelelő látásélességen túl - a két szem együttes, összehangolt működése szükséges. Gyermekkorban a tér- és mélységlátás hiányának leggyakoribb oka a kancsalság. Ritkább ok az egyik szem elvesztése, amikor daganat vagy baleset miatt az egyik szemgolyót sajnos el kell távolítani.

Hiánya baleset veszélyt okozhat a magasban és mélyben való munka során (építőipari szakmák, kéményseprő, anyagmozgatógép-vezető). Hivatásos gépjárművezetők esetén a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltétele.

Egyszemű tanulók számára a továbbtanulás során kizáró okot csak a térlátás és a megfelelő összlátásélesség hiánya jelenthet. Ugyanakkor érdemes olyan szakmát választani, amely biztonságos és nem veszélyezteti egyetlen szemének épségét.

Színlátási zavarok

A pályaválasztás szempontjából főleg az örökletes színlátás zavarok (színtévesztés, színvakság) a fontosak, mert bizonyos foglalkozások körében nem megengedett a legkisebb eltérés sem! A színlátás zavarai kizáró okot jelentek minden olyan szakmánál, ahol a színek tévesztése, fel nem ismerése balesetveszélyt, életveszélyt jelenthet:

Elengedhetetlen a finom árnyalatok biztonságos felismerése, megkülönböztetése még akár rossz látási körülmények – félhomály, köd stb. - között is!

A színlátás zavarai, kizáró okot jelenthetnek az alábbi szakmákban

o Elektromos szakmák – elektromos vezetékek különböző színű szigetelése, áramütés veszélye miatt. Félhomályban sem keverhetjük össze a fekete, barna vagy lila vezetékeket.

o Vegyipari szakmák – különböző színárnyalatú vegyszerek biztonságos azonosítása. A vegyszerekkel végzett munkák során fontos a színárnyalatuk megváltozásának észlelése is.

o Biológiai és laboratóriumi jellegű szakmák – környezetvédelemmel, vízgazdálkodással, természetvédelemmel foglalkozó technológus. Élelmiszerekkel foglalkozó laboránsok, technikusok.

o Vadász, vadgazdálkodási technikus – Ne felejtsük el mennyire fontos például az őszi erdőkben a vörös és zöld árnyalatainak biztonságos elkülönítése rossz látási körülmények – köd, szürkület stb. – az életünkbe is kerülhet!

o Egészségügy egyes ágazatai: szülésznő, képi diagnosztikai asszisztens, mentőápoló, szociális gondozó és szervező. Szociális, gyógyszertári, fogászati, fizioterpiás, klinikai elektrofiziológiai és laboratóriumi technikai asszisztens, valamint csecsemő- és gyermekápoló, orvoselektrotechnkiai műszerész és technikus.

o Anyagvizsgáló és minőségbiztosító technikus

o Közlekedés - forgalomirányító, szállítmányozási technikus, vasút üzemvitel technikus stb..

Léteznek továbbá olyan munkakörök, szakmák ahol a színárnyalatok biztos megkülönböztetése nagyon fontos az élelmiszerek frissességének megállapításában és a megfelelő tartósítás megítélésében (kertész, húsfeldolgozó, tartósítóipari munkák.)

Egyéni elbírásálás és felmentés

Bizonyos munkakörök esetén, megszorításokkal, egyéni elbírálás szerint, megengedett lehet a színtévesztés.

Ilyenkor - az általános alkalmassági vizsgálatokon túl - a színtévesztés gyakorlati megítélésére is szükség van. Például az iparban használt összes színárnyalatú vezeték felismerése, azonosítása és elkülönítése lehetővé teszi a jelentkező számára bizonyos gyengeáramú szakmák elsajátítását.

Számos esetben a színtévesztés nem jelent balesetveszélyt, de az adott feladatot nem tudja helyesen ellátni csak súlyos esztétikai hibákkal. Hiszen szükséges a megfelelő színárnyalatok felismerésére, kikeverésére, társítására, alkalmazására (szobafestő, fodrász, kozmetikus, kirakatrendező, bolti eladó, fényképész, képzőművész, ruhakészítő, óvónő, dísznövény- és zöldségtermesztő, virágkötő, stb.).

http://www.webbeteg.hu

PELENKA DERMATITISZ

Description: Description: Description: DSCN7345

 

A KOPONYA VELESZÜLETETT FEJLŐDÉSI ZAVARAI-MADÁRARC-APERT SZINDRÓMA-

Description: Description: Description: Acrocefalosindactilia-Sindrom%2BAPERT-Cap%2Bde%2Bpas%25C4%2583re

 

MI LESZ A SORSOM ??-VÁLNAK A SZÜLEIM !!

Description: Description: Description: DSCN9610

 

A NÉGY LEGELTERJEDTEBB NEMI BETEGSÉGRŐL

A négy leginkább elterjedt nemi betegség

Minden bizonnyal megijedtél attól a sok-sok, szexuális úton terjedő betegségtől, amiről az előzőekben szó volt. Természetesen nem baj, ha tisztában vagy a veszélyekkel, de nem kell bepánikolnod.

Az említett betegségek egy része - ilyen például a szifilisz vagy a tripper - rendkívül ritkán fordul elő, tehát annak az esélye, hogy pont olyannal legyél, aki megfertőzhet, rendkívül csekély. De egy szó mint száz: ha óvszert használsz, biztosan védve vagy.

Hogy tudd, mitől védheted meg magad, most közelebbről is bemutatjuk Neked a legelterjedtebb nemi betegségeket.

Chlamydia

A chlamydia baktériumfertőzés, amely nemcsak nehezen ismerhető fel, de sajnos igen gyakori is. A 17 évesek mintegy 10 százaléka fertőzött chlamydiával! Ha ehhez hozzávesszük, hogy a 17 évesek 30 százalékának még sosem volt szexuális kapcsolata, akkor ez a szám elképesztően magas.

A chlamydiafertőzésnek legtöbbször semmi jele nincs. Esetleg egy kis folyás vagy gyenge alhasi fájdalom. A lányok többségénél ez a fertőzés teljesen panaszmentes. Eközben azonban a chlamydia terjedni kezd a hasüregben, és gyulladásba hozhatja a petevezetéket - ebből megint csak nem észlelhető semmi. Ez a gyulladás a petevezeték elzáródásához vezethet, ami később terméketlenséget okozhat.

A fertőzéstől óvszerrel védhetjük meg magunkat. Emellett a chlamydiateszt segítségével is kimutatható, és antibiotikumokkal kezelhető. Ha óvszer nélkül léptél szexuális kapcsolatba, a következő alkalommal kérdezd meg nőgyógyászodat, hogy ajánlott-e chlamydiatesztet végeztetni. Az óvszer így nemcsak az életedet mentheti meg (AIDS), de megkímélhet a későbbi terméketlenségtől is.

Hepatitis

A hepatitis májgyulladást jelent. A hepatitis tünetei a fáradtság, levertség, illetve a fertőzöttek egy részénél sárgaság is jelentkezhet. Három ismert vírusfajta okozhat hepatitist: az A, B és C hepatitis-vírusok. A hepatitis A többnyire szennyezett víz vagy élelmiszer útján terjed. A hepatitis B leginkább védekezés nélküli szex útján, illetve fertőzött személy vérével kapcsolatba kerülve kapható el - utóbbi egyben a hepatitis C-re is igaz. A hepatitis A és B vírusok ellen már létezik védőoltás, amely több évre szóló védelmet nyújt. A hepatitits B ellen az óvszer is védelmet biztosít.

E betegségek gyógyítása igen problémás. A betegek többsége ugyan magától meggyógyul, azonban a hepatitis B-nél, de leginkább a hepatitis C-nél hosszú távú májkárosodás is felléphet.

Herpesz

Miként a szájon, úgy a nemi szerven is jelentkezhet herpeszkiütés, ez a tipikus, erősen viszkető, folyadékkal teli hólyagocska. Vigyázat, a hólyagban lévő folyadék erősen fertőző! Aki pedig egyszer már megfertőződött, annak örökre a szervezetében maradnak a herpeszvírusok, újra és újra előidézve a kellemetlen kiütéseket.

A herpeszt a gyógyszertárakban vény nélkül kapható kenőcsökkel lehet kezelni. Jóllehet ez nem gyógyít ki a betegségből, de legalább a kiütést eltünteti. Érdemes a kenőcsöt már a legelső tünetek jelentkezésekor használni.

Gombák

A gombafertőzés felismerhető a szeméremajkak vörösedéséről és duzzanatáról, az égető, viszkető érzésről, valamint a fehér, zavaros folyásról. Ilyenkor gyakran fájdalmat érzel szex közben - nem csoda, hiszen hüvelyed nyílása gyulladásban van. A fiúk ellenben gombás fertőzésüket csak nehezen veszik észre, esetleg a szokásosnál vörösebb makkon megjelenő apró fehér pontok utalhatnak erre.

Gombás fertőzést nemcsak szex közben, de akár az uszodában vagy a szaunában is elkaphatunk, ám a piszkos WC is fertőzési forrás lehet. A nők felének életében már legalább egyszer volt gombás fertőzése.

Szerencsére e fertőzések kezelése egyszerű. Speciális, kevés mellékhatást okozó készítmények segítségével elpusztíthatók a gombák. Ezeket a szereket patikában veheted meg vény nélküli hüvelykúp vagy kenőcs formájában.

http://trendi-fogamzasgatlas.hu

TÜNETEK-TEENDŐK -GYERMEKBETEGSÉGEKBEN-KIS KÉZIKÖNKÖNYV AZ ANYUKÁKNAK.

-TÜNETEK-TEENDŐK-GYERMEKBETEGSÉGEKNÉL-

-KIS KÉZIKÖNYV AZ ANYUKÁKNAK

A felnőtteknél is előforduló betegségek a gyermekeknél sokszor egészen máshogy zajlanak le.

Általános tünetek:

 • Láz
 • Hányás
 • Hasmenés
 • Étvágytalanság

Gyermekkorra jellemző betegségek:

 • Csecsemőkorban: bélelzáródások

reflux betegségek

 • Kisded korban: légúti fertőzések

krupp

kilégzési nehezítettség - obstruktív

 • Kisiskolás kor: kullancs okozta agyvelőgyulladás.

A közösségbe kerülő gyermek immunrendszere fejletlen, ált. fertőzéses betegségeket kap el.

Fejletlen immunrendszere miatt elkapott fertőző betegségek sokszor nem lokálisan, hanem a teljes szervezetet érintő szepszis formájában jelennek meg.

Vannak betegségek, melyek a gyermek neme szerint eltérő mértékben jelennek meg:

Pl. a csípőficam lányokra jellemző

a sérv fiúkra inkább.

Napszaki ingadozás is jellemző:

Pl. a Krupp inkább éjszaka fordul elő.

Évszaki ingadozás:

Pl. hányás-hasmenés - nyáron

orrfolyás - télen

A gyermek alkata is befolyásolja az elkapott betegségeket.

Pl. az exudatív típusú gyermek: szőke, kék szemű, fehér bőrű, „plötty” gyerek gyakrabban

kap el légúti fertőzéseket.

Sokszor van ún. térképnyelve: fehér rajzolat a nyelven, amikor másnapra

bizonyosan beteg lesz.

A betegség lezajlását befolyásolja a gyermek ált. állapota

Pl. lakáskörülmények; tápláltság; észreveszik-e, hogy beteg…

Krónikus alapbetegség (szív-, tüdőfejlődési rendellenesség, koraszülöttség) esetén

a banális betegségek súlyosabb formában fordulhatnak elő.

A fejlett országokban a csecsemőhalandóság jelentősen lecsökkent, ennek azonban az az ára, hogy vannak nagyobb számban előforduló betegségek is, ill. az életben maradt gyermekeknek olyan betegsége, károsodása, ami egész életén át elkíséri, és sok a környezeti ártalom (pl. a gyermekkori leukémia jól gyógyítható, de életre szóló betegségek maradhatnak vissza belőle.

Diagnózis:

 • Az első tünetek alapján is egyértelmű lehet
 • Ha csak ált. tünetek jelentkeznek (fejfájás, sárgaság…), okát sokszor hosszan kell kutatni
 • Együttesen jelentkező tünetcsoport - valamilyen syndromára utal.

Anamnézis felvétele:

Anamnézis = kórelőzmény.

 • Családi anamnézis
 • Terhességi anamnézis
 • Szülés folyamata
 • Újszülött kori anamnézis (sárgaság, fejre ejtették…)
 • Csecsemőkori ’’ (hogyan fejlődött, hogy táplálták, kötelező oltásokat megkapta-e)
 • Aktuális ’’ (tünetek, részletességét beteg aktuális állapota határozza meg)

Vizsgálat:

 • Sokszor a nővér, hozzátartozó többet tud elmondani
 • Beteg gyermeket csak meztelenül szabad vizsgálni, nem elég, ha a bodyt a nyakába húzzák
 • Célszerű megfigyelni: adekvátan viselkedik-e,

magánál van-e,

milyen a testtartása,

légzése,

bőre színe…

 • Objektív tünetek: amikor a szülő ugyanazt látja, mint amit a gyermek érez.
 • Szubjektív tünetek: pl. szédül, gyenge, hányingere van, fáj a hasa.

Olyan tünetek, melyek mögött nincs feltétlenül szervi rendellenesség.

Félrevezető lehet az is, hogy a szülő mit tart fontosnak, mit érez (pl. a rövid görcsös állapot számára a végtelenségig tartott…)

ÁLTALÁNOS TÜNETEK

Láz

38°C fölötti testhőmérséklet.

Hőemelkedés: 37-38°C között. Teendőt nem igényel, kivéve lázgörcs esetén.

Lázmérés: csecsemőknek végbélben kell mérni,

ilyenkor 0,5°C-ot levonva kapjuk meg a tényleges hőmérsékletet.

Oka:

 • Legtöbbször fertőzés (baktérium, vírus, gomba)
 • „megfőzött gyerek” (autóban hagyott, napon hagyott, 2 órája rohan, túl meleg fürdővíz,

sokat ordított…)

 • központi idegrendszeri történés (agynyomás fokozódás, agyi tumor…)
 • autoimmun betegségek (a szervezet saját szövetei ellen küzd)
 • szövetszétesések (felszívódó nagy vérömleny, égési sérülés…)
 • pajzsmirigy működése
 • mérgezések (pl. atropin)

Lázgörcs:

Az idegrendszer érzékenyebb bizonyos őt érő hatásokra. Ha a gyermek idegrendszere érzékeny, görcsölhet.

Tünetei:

- végtagrángás

- eszméletvesztés típusos

- tónustalanság tünetek

- légzészavar

Általában a betegség elején, a lázas állapot felszálló szakaszában jelentkezik.

Néhány perc elteltével magától oldódik (görcsoldót csak 2 perc elteltével adjunk)

˝ éves kortól 5 éves korig bármikor előfordulhat.

Utólagos kivizsgálást nem igényel.

- a görcs nem oldódik

- végtagbénulással járhat atipusos tünetek

- a rohamok sűrűn követik egymást

Kivizsgálást igényel, agyi történésre utalhat.

Teendő:

Típusos esetben: - mentő hívása

- testhőmérséklet hűtése (vizes lepedő)

Atipusos esetben: - popsiba görcsoldó adása (Diazepam Desitim – folyadék tubusban,

Seduxen tartalmú, tehát túladagolás esetén légzésbénulást

okozhat!!!)

- oldalára fordítani, hogy ne aspiráljon!

- ha a Diazepam nem hat - MENTŐ!

Lázcsillapítás:

38°C alatt csak extrém esetben (pl. lázgörcs)

nemzetközi vizsgálatok szerint inkább csak 39°C felett, ez alatt csak ha nagyon muszály.

GYÓGYSZERES:

 • Amidazofen (lassan kivonják a forgalomból)

Görcskeltő lehet, ezért ne adjuk görcsre hajlamos gyermeknek!!!

10 kg ill. 1 éves kor alatt 100mg-os kúp

e felett 200mg-os kúp.

 • Algopyrinben is van Amidazofen, de így lassabban szívódik fel, ezért nem okoz görcsöt.

3 éves kor felett: ˝ tbl. Algopyrin összetörve

6 éves kor felett: akár egy felnőtt esetében.

 • Germicid (kúp)
 • Germicid-C (Sevenal – görcs elleni hatóanyag van benne, ezért ha túl sűrűn adják – 4 óránál

gyakrabban – ébreszthetetlen lehet!)

 • Nurofen (szirup, kúp)
 • Paracetamol: Panadol szirup,

Rubophen kúp.

Mexalen – kúp.

A paracetamol származékok májkárosodást okozhatnak (ilyen a Coldrex is)!

 • Aspirint gyermeknek NE adjunk!!!
 • Cataflam csepp: kevés kell belőle

Nagyon jó hatású és nem hányja ki.

Adagolása: testsúlykg-ként 1 csepp

= annyi csepp, ahány kg a gyermek.

Ugyanolyan hatóanyagú kúpot csak 4 óra múlva szabad adni.

2 óra elteltével adhatunk más hatóanyagú lázcsillapítót.

Óvatosnak lenni: pl. 40 °C feletti lázesetén se adjunk együtt Algopyrint + Rubophent =

= életveszélyes állapotot eredményezhet!!!

FIZIKÁLIS:

· 39°C feletti hőmérséklet esetén

· lázgörcsre hajlamos gyerek alkalmazzuk.

Menete:

- Hűtőfürdő:

Megszokott melegségű fürdővizet fokozatosan hűtünk 25°C-os vízhőig.

Mindene legyen vizes, még a feje is!

- Teljes testborogatás:

Ha még pelenkás a gyermek, a pelenkát hagyjuk rajta.

Nem kell nagyon hidegnek lennie, mert ahogyan a víz párolog hőt von el, ezáltal hűt.

+ ventilátor, hajszárító jó hatású.

A lázat a 38°C-os hőmérséklet eléréséig érdemes hűteni.

Hasfájás

Tünetei:

 • A hasfájós csecsemő periodikusan sír
 • Összehúzza magát
 • Sápadt
 • Verejtékes

+

 • Hány
 • Hasmenése van más betegségre is utalhat.
 • Puffadt a hasa

Ha kisebb gyermek mondja, nem feltétlenül tekinthető objektív tünetnek!

Nagyobb gyermek hasfájását úgy lokalizálhatjuk, ha megkérjük, hogy 1 ujját tegye oda, ahol fáj.

Oka:

 • Akut has: valamely hasi szerv sebészeti típusú betegsége okozza - NAGYON BETEG!

- Sápadtság

- Verejtékezés

- Szapora pulzus azonnal mentővel

- Vérnyomásesés kórházba szállítani!

- Defans (kő kemény a hasfala)

- Széklet nincs

Ha 1 lábon tud ugrálni, leguggolni, majd felugrani - SZÍNLEL, nincs semmi baja!

Hányás

„Csecsemő és kisgyermek akkor hány, amikor akar, nem biztos, hogy beteg, lehet, hogy csak nem akar oviba menni…”

A bukás nem hányás! = a gyomor záró izomzata még nem zár rendesen = reflux..

A refluxot akkor kell kezelni, ha nem hízik,

Vagy ha azért nem mer enni, mert fáj neki (a visszacsorgó gyomorsavas táplálék felmarja a nyelőcsövét).

Reflux kezelése:

· Többszöri kis mennyiségű táplálék adása

· Etetés közben többször büfiztetni

· Úgy fektetni, hogy a feje magasabban legyen

· Sűrű táplálék adása (tápszer + Nutriton vagy keményítő, amit vízben megfőzünk és a

tápszerhez adjuk)

· Orvos: - savtermelődés csökkentése

- emésztés gyorsítása.

Hányást okozhat:

Tulajdonképpen bármilyen betegség, akár a középfülgyulladás is okozhat hányást gyerekeknél.

· Újszülött korban:

- Veleszületett bélelzáródás

- Újszülött kori fertőzés

- Anyagcserezavar

- Magzatvíz, hüvelyváladék lenyelése - gyomormosás!

· Csecsemő- és kisded korban:

- Táplálási hiba (kb. az esetek 50%-ban): rosszul elkészített étel

túletették

ráetettek…

- A gyomor kimenetelének szűkülete (pylorus stenosis)

Általában fiúknál fordul elő, kb. 6 hetes korban - megvastagodott izomgyűrű - műtét.

- Invaginatio: a bél kígyószerű (perisztaltikus) mozgása során begyűrődik a következő

bélszakaszba - elzáródást okoz. A gyermek hirtelen felordít, majd a

következő pillanatban semmi baja…

Periodikusan hasfájós, hány, véres székletet produkál (málnazselészerű)

Terápia: - sürgős műtét

- kontrasztanyagos sűrű beöntés.

· Később:

- Fertőzéses megbetegedések(vírus, baktérium)

- Bélben élő paraziták

- Pszichés eredetű okok (nem akar óvodába menni)

- Vakbélgyulladás

- Mérgezések

- Hasi tumorok

- Autoimmun betegségek : - krónikus gyulladások

Chron serdülőkorban

Colitis ulcerosa jell.

Hányós gyerek ellátása:

 • Veszélye: kiszáradás! Minél kisebb egy gyermek, annál könnyebben kiszárad, Összeomlik a

só- vízháztartása.

 • Gyomormosás
 • 1 órát pihentetni a gyomrot, nem rátáplálni.
 • Folyadékot pótlása (nem tápszer, hanem víz, tea)

Hideg folyadék adása kortyonként, 15-20 ml.

Hideg buborékmentes Colától kortyonként adva abbahagyja a hányást.

 • Gyógyszeresen: - Daedalon (inkább buszon rázós hányásra jó) altat,

- Daedalonetta kúp megnyugtat.

Kiszáradás tünetei:

· aluszékony,

· bágyadt,

· fáradt, lóg füle-farka,

· „nagy rá a bőre”

· száraz, lepedékes a nyelve,

· kutacsa besülyedt

· karikás, aláárkolt a szeme

 

 

 

infúzióra adása

Székletürítés zavarai

Hasmenés

Csecsemőknél nehéz eldönteni, mikor van hasmenése. Az anyatejes gyermekek széklete eleve lehet sűrű vagy híg, és eleve naponta többször ürítenek székletet.

Ha önmagához képest sűrűbben van széklete, akkor mondhatjuk, hogy hasmenése van.

 • Igazi hasmenés, amit beivott a pelenka
 • Előbb-utóbb felmaródik a bőre.

Oka:

· Táplálási zavarok (túltáplálás, éhezés, táplálék összetevői nem megfelelőek - pl. túl sok

szénhidrát, zsír…)

· Belet érintő fertőzések (baktériumok, vírusok). Nem feltétlenül fontos megtudni, hogy mi

okozza, mert magától gyógyul, de szalmonella esetében 3 negatív

széklet után mondható csak gyógyultnak.

· Felszívódási zavarok (belek krónikus gyull-os betegségei; ételallergia – tej-, tojás-, szója-

Tejcukor érzékenység: hiányzik az az enzim, ami a tejcukor

bontásához szükséges. Puffadt a hasa, híg, habos széklete

van, nyugtalan.

· Hasi tumorok

· Hormonháztartás zavarai (pajzsmirigy túlműködés)

· Egyéni okok, pl. alkatilag hasmenéses (izgulós, szorongós, stresszes…)

Terápia:

 • Gyógyszeres: gyermeknek hasfogót nem lehet adni, csak bevonó anyagot: Smecta

Széntabletta,

később Normaflore.

Felnőtt gyógyszert adni tilos, invaginátiót okoz.

 • Diéta: alma, étcsoki, rizs, főtt krumpli, ropi stb.

Székrekedés:

Oka:

· Táplálási hiba (sok fehérje, kalcium, kevés rost)

· Pszichés eredetű (visszatartja a székletét > egyre nehezebben produkál > ördögi körré

válik.

 • Ritkán organikus eredetű

Terápia:

 • Táplálási hiba; pszichés eredetű ok esetében:

Guttalax tejcukor tartalmuknál fogva

Laevolak hashajtó hatásúak.

annyit adjunk, amennyitől minden nap van széklete 2-3 héten keresztül > sikerélmény > nem szorong > abba lehet hagyni > sok folyadék, rost adása.

 • Ha organikus oka van:

- végbél záróizma túl szorosan zár, kézzel tágítják.

- Szigmaizom megnyúlt, anatómiailag ilyen, teendő nincs vele.

- Hirschprung-betegség: a pangó széklet okoz tüneteket,ami később elfolyósodik

> hasmenése lesz. Periodikusan hasmenéses, székrekedéses.

Kiveszik a beidegzés nélküli bélszakaszt.

Mellkasi fájdalom

Gyermekkorban érdemben ritkán fordul elő.

Oka általában:

 • Gerinc rendellenesség
 • Bordatörés (pl. bántalmazott gyermek)
 • Tüdőt érintő betegségek
 • Reflux
 • Hanyag tartás
 • Kamasz lányoknál ún. Molhorn vírusbetegség, mellhártya, bordaideg fájdalma.
 • Szorongó gyermek

Végtagok fájdalma

 • vírusfertőzés
 • ovis, kisiskolás a térdét fájlalja > növekszik.
 • C és D vitamin hiánya
 • A vitamin túladagolása
 • Traumák (zölgdallytörés)
 • Csecsemők és kisdedek jellegzetes sérülése a pronatio interior dolorosa:a könyökben az alkar egyik csontját izomszalag veszi körbe. Pl. hintázásnál hirtelen mozdulatra kicsúszhat a csont. Befordítva tartja a kezét, nagyon fájdalmas. Visszarántják a hejére.
 • Csontokat, izületeket érintő gyulladások,
 • Csípőbetegség
 • Rosszindulatú betegségek

Fejfájás

 • Bármikor előfordulhat (érdemes megfigyelni, mit tesz éppen a gyermek. Ha pl. fut, biztosan nem fáj a feje.)
 • fáradt, kialvatlan a gyerek,
 • Pszichés hatásra,
 • Lázas gyerek,
 • Rosszul látó gyermek > szemészet
 • Krónikus arcüreggyulladás
 • Vérszegény, vashiányos,
 • Koponyaűri nyomásfokozódással járó betegségek, traumák

Légzészavarok, nehézlégzés

Tünetei:

 • Hallható, hangosan veszi a levegőt
 • Cyanotikus > kék, lila
 • Használja légzési segédizmait, hogy levegőhöz jusson.

2 féle lehet:

 • Belégzési nehezítettség:

- Krupp (ált. 6 éves korig fordul elő)

- Gégefedő porc bakt. okozta gyulladása (védőoltás miatt ritka)

- Diphteria = torokgyík (ma már gyakorlatilag nincs)

- Aspirált, elakadt idegentest

- Légutak egyéb elzáródása: nyirokcsomó, mandula, tályog, tumor

Ha folyatja a nyálát

Lázas nem szabad a szájába pl. spatulával nyúlni, mert akár

Rémült köhög… meg is fulladhat.

· Kilégzési nehezítettség:

- Asztma

- Obstruktív bronchitis (hörgők nyálkahártyája megduzzadt, kifelé sípol, pocakja erősen jár > présel)

Oka: légúti fertőzés.

Kinövi.

Oka:

 • Bármilyen tüdőt érintő betegségek: tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás…
 • Szívet érintő betegségek: gyulladás, ritmuszavar, gyakran oedema…
 • Vérszegénység
 • Mellkasfalat érintő betegségek, traumák
 • Központi idegrendszert érintő zavarok ( újszülött ritmuszavarát okozhatja az anyának adott

gyógyszer)

 • Anyagcserezavarok (diabetes > Kussmaul-féle légzés: levegőt kapkodva veszi,hány;

veseelégtelenség)

Teendő:

 • Orvos lássa
 • krupp hideg

asztma levegő.

SZŰRŐVIZSGÁLATOK,

VÉDŐOLTÁSOK

Szűrővizsgálatok:

 • Szülés előtt: UH

AFP

Anyai hüvelyváladék (B csoportú streptococcus)

AIDS

Hepatitis

Szifilisz

 • Újszülött korban: PKU (anyagcsere)

Látás, hallás (Bárány-féle lármadob, taps)

Csípőszűrés

 • Csecsemőkorban: UH (koponya 6 hetes

hasi 2 hónapos korban.

Csípőszűrés > 6 hete korban. Ha nincs gond, legközelebb akkor,

amikor járni kezd.

Szemészet > 6 hónapos korban.

 • Közösségbe kerüléskor, ill. óvodás korban:

Látás

Hallás

Ortopédiai vizsg. (járás, talp, gerincferdülés)

Fogászat

Státuszvizsgálatok: súly, magasság

Védőoltások

Ř Kötelező:

  • Újszülött korban: BCG (TBC elleni védőoltás: piros, gennyedző dudor >

megfogant)