Articles

SE FÜLE SE FARKA

SE FÜLE SE FARKA -Dr. Bauer Bela

 

DR. BAUER BÉLA Ph.D

 

SE FÜLE SE FARKA

 

FACEBOOK BEJEGYZÉSEIM  GYÜJTEMÉNYE MEGJELENT 938 OLDALTERJEDELEMBEN.A  KÖTET TARTALMILAG HAT ÉVTIZED SZEMÉYHEZ FÜZŐDŐ ÉLMÉNYANYAG HELYTÖRTÉNETI,TÖRTÉNELMI,TÁRSADALOM SZEMLÉLETI,GYERMEKKORI  HITYVALLÁSA.

 

 

SZATMÁNÉMETI, 2O18

 

ELŐSZÓ

Itt születtem ebben a városban az eperfás Hegyi úton. A Dohánybeváltó és Unió közötti utcarész egyik épületében, aminek már csak hűlt helye van,mert a buldózerek átrendezték a város ezen részét is, a kegyetlen történelmi kényszerek hatása alatt. De mindazonáltal mégis történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében. Itt töltöttem gyermekéveimet, Ez a város formálta társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek. Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik a hidegháború”.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaival vívódók száma talán még növekedett.

Csupán azért kontárkodtam az írás berkeibe, mert a betűbevésett gondolataim,érzéseim közlése minden alkalommal felszabadították az éppen aktuális érzelmi vívódásaimat,igazságérzetemet,emberbaráti szeretetemet és szabaddá tették mindezeket. Ez az 1ooo oldalnyi, „se füle se farka” iromány gyűjtemény-/Szabolcs elkúrvulásától-A Köménymag leves utálatának indítékáig/  némi történelmi háttéranyagot megmentett a veszendőségtől de nagyrészt az érzelmi töltetek uralják a mondanivalómat. Nem a bitang ármánykodás szelleme uralja az alaptónust hanem a köz kimondott vagy elhallgatott társadalmi igazságokat akartam szolgálni ami nem mindig sikerült a monoton sztereotip történelmi  beivódások miatt.

Szakbarbár életutam nem engedte meg hogy hetvenkedni merjek az irodalmi berkekben,mert az a tizenhét és fél millió  látogatója szakmunkáimnak  a bizonyíték arra hogy ebben a korban és főként a gyógyítás szent kötelessége mellett ez lehetetlen volt. De a munkám méretei és tartalma feljogosít arra hogy egy küzdelmes élet mozzanatainak leírása,hivatásom értékrendjének  a minőségét a köz tudomására adjam még akkor is ha a senyvesztő ellenlábasaim a pokolba kívántak. A történelem kíméletlen. veszejtő útjai annyira kiszámíthatatlanok főként az emberi faj sokszor megfoghatatlan vagy elképesztő, erkölcstelenségét figyelembe véve,hogy valószínű  ezeknek az járhatatlan ösvényeit közülünk senki sem fogja megismerni de sajnos  ennek a ténynek a tudatában is marjuk egymást, elszalasztva azt az apró reményt a jóra  amit felkínált nekünk az sors. Az örökéletű martalócok elleni hiábavaló küzdelem állandósul, mély nyomot hagyva az alkotás és az emberi tisztesség értékeiben

ADJA AZ ÚR NE IGY LEGYEN !!

Weber: Orbán a tűzzel játszik
index
kovács m. dávid követés
2018.05.12. 19:33
Hosszasan beszélt Orbán Viktorról a holland De Volkskrant interjújában Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője. A német politikus szerint a magyar miniszterelnök a tűzzel játszik, amikor a civil szervezeteket és a CEU-t támadja, hiszen többek között a tudomány szabadsága forog kockán.
Weber szerint az olyan alapvető értékeket, mint a jogállamiség, a joguralom, a szabad sajtó és a demokrácia, mindenkinek tiszteletben kell tartania. "Ezek arról szólnak, hogy mi itt Európában hogyan gondolkodunk a társadalmi berendezkedésről" – idézi a Hvg.hu az egyik legnagyobb holland napilap interjúját.
A politikus leszögezte: ha a magyar kormányfő nem tartja be a szabályokat, nem lehet az Európai Néppárt tagja. "Ez kristálytiszta: ha betartod a szabályokat, maradhatsz, de ha nem, távozol" – mondta Weber, aki szerint Orbán jelenlegi politikája azzal fenyeget, hogy esetleg átlépi a vörös vonalat.
Mikor az újságíró visszakérdez, hogy a sokak által idegengyűlölettel vádolt Orbán nem lépte-e már rég át ezt a bizonyos vörös vonalat, amikor a kormány plakátjain menekültekkel és Soros Györggyel riogatott, Weber azt feleli, hogy szerinte a kampányt külön kell választani a valós politikai kérdésektől.

Orbán Viktor és Manfred Weber 2015. június 4-én, a magyar parlamentben tartott találkozójukon
Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary
Webernek az ország déli határánál húzott kerítéssel sincs problémája. Emlékeztetett: Bojko Boriszov egykori bolgár miniszterelnök szintén kerítést épített a bolgár-török határra.
Meg kell védenünk a határainkat, ha szükséges, kerítést kell építenünk
– mondja Weber, aki az interjúban megjegyzi, harcolnak az autokratikus tendenciák ellen, és ezek közé sorolja Orbán jobboldali nacionalizmusát is.
A politikustól azt is megkérdezték, hogy a bevándorlásra veszélyként vagy lehetőségként tekint. Erre azt válaszolta: ma ez veszély, hosszabb távon pedig ki kell találni, mihez kezd Európa a menekültekkel. Szerinte mindenekelőtt az illegális migrációt kellene megállítani, utána következhet az elosztás kérdése.
Weber állítólag rendszeresen beszél Orbánnal, ezek a beszélgetések azonban egyre hangosabbak, és kifejezetten nem szereti Orbánban, hogy a szavaival nekiront mindennek és mindenkinek, aztán szép csendben visszavonul. Úgy látja, folyamatos kommunikációra van szükség Magyarországgal és Lengyelországgal is, nem akarja, hogy Európa keleti és nyugati fele újra eltávolodjon egymástól.
COMMENT
Mikor az Index oldalain /12.május .2o18/Weber Úr az Európai Néppárt parlamenti frakciója vezetőjének egy interjuját elolvastam”Orbán a tüzzel játszik” nem az egyéni indittatásu elégtétel uralkodott el rajtam, hiszen a Faceb ook oldalain a kritikai hangu bejegyzéseim tartalmilag teljesen fedték egymást.Habár a csaholó politikai vérebek képe vetült elém az oktalan szenny kulturáju szemét szólamok amiket a köztudatba vetitettek ellenem.
Engem a diplomáciai háttér érdekelt-hogyan jutott ide a FIDESZ személyesen Orbán Viktor hogy az a pártcsalád aki minden nehezebb helyzetben/akár politikai akár gazdasági szempontból a hónuk alá nyult.Mindig volt egy kellő időben nyujtott segitő kéz ,kellő ellenszolgáltatás fejében/autoipar,mezőgazdasági termékek/ hol aközöny erősitette Orbán magabiztonságát.
Az Egyesült Államok több alkalommal figyelmeztette az európai unió Szerveit hogy Orbá a kellően megengedettnél durvábban harapdálja a demokrácia amugyis cafatos ülepét
Magyarországon, no meg aztán a puszták népének keleti vonzalmai is cselekvésre késztette az amerikai vezetést.az állandóan éleződő ellentmondások miatt.Az Európai Únió tétlenségét Németorságra háritotta főként a gazdasági kapcsolatok esetleleges rpmlását kilátásba helyezve.Az amerikai diplomácia úgy döntött hogy a Franciák Macron személylében kötelezze az Európai Néppártot rendezze a magyarok rakoncátlan ügyeit.A párt vezetői
Orbánnak egy két órás gyóntatására vetemedtek aminek alkalmával kötelezővé tették Orbán számára a néppártban való maradásának kötelező feltételeit kihangsulyozva hogy megszünik az a módszertan hogy itt ezt fogadkozzuk otthon meg a győzelmi diadaliv alatt ismételten elmondja hogy hogyan teperte le az Európai bürokratákat.A dolgok jelenlegi állása szerint Orbán nem állhat kötélnek igy tehát Weber Úr felmutatta neki a sárga lapot természetesen nem az ó egydi elhatározására,mert ez az egész néppárti elnökség döntése és ugyanakkor kilátásba helyezte a piros
lapot is ami az Európai Néppártból való kizárást is jelenti no megaztán a többi.egy egész nemzetet érintő szintén kitervelt eljárásokkal amik meghatározhatják egy egéz nép jövőjét..Obán Viktor sajnos egy autokrata rendszert kiépitett hatalmi ágazatokkal,egy kóros megálomániával ami messze magyarország határain túl nyulik-Mindent Ő tud a legjobban,csakŐ tudja elrendezni,környezetét lenézi saját népét is.Mértéktelen anyagi felhalmozásra való hajlam jellemzi.Úgyhogy a történelmi labda Budapesten pattog,és az aEurópai Néppánt nem hajlandó további kompromiszumokra

 

 

-GYERMEKKORROM VÁGYÁLMA-

 Amikor a római katólikus elemi népiskola tanulója voltam 1941-ben,1o éves koromban nyári üdülő tábort szerveztek nekünk SzatmárhegyenEgy sikvidéki gyermeknek nagy eseményszámba ment az ,hogy egyáltalán egy gyermektáborba kerül,főként ha az még egy kissé dombos vidéken volt megszervezve.Annak idején a mi gyermekkorunkban mi newm láttunk tengerpartot,bérceket ,és nekün ez volta világ vége-nemhogy külföldi utakra vigyenek a szüleink..Ez volt az első ilyen jellegü élményanyagom gyermekkoromban.A Szatmárhegyi Iskola tantermeiben voltunk elszálásolva. Szabó Jani bácsi volt a szakács aki nagy gőzölgő üstben főzte a mindennapinkat.Ő volt a tábor lelke-szervezte a lepényevési versenyt,a zsákbafutást,kirándulásokat,tábortüzeket.Annak idején még fiatalok és erősek voltak a Fő utcai-jegenyefák és minden szép maradt az emlékezetemben arról a két hétről amit ot eltöltöttem.Innen eredt az én nosztalgiám Szatmárheggyel kapcsolatban. A későbbiekben Szatmárhegynek mindig volt egy különös vonzereje-ahová mindig vágytam,mindig felszabadultnak éreztem magam ha ott voltam. Amikor megadatott a lehetőségem a sors megengedte hogy legyen egy stabil lakhelyem és kertem-kiéltem minden gyermekkori vágyálmomat./szőlészet,gyümölcstermesztés,kertészkedés és postagalmb tartás/Három évtizede minden szabadidőnket ott töltöttük. A rózsáim páratlan szépek voltak,a hargutárol hozott fenyőfáim páratlan pompában diszelegve egy fenyvest alkottak és megvédenek a nyári hőségek tikkasztó kinjától-Néhány kép a hegyi kertemből.

 

AZ ÚJ MAGYAR ARISZTOKRÁCIA ISMÉRVEIRŐL

 Rohamoan növekedik a magukat arisztokratáknak képzelők száma az anyaországban.A társadalom abban a tévhitben él hogy az arisztokrácia egyenlő a földbirtokok terjedelmével és a politikai eszköztár jelenlegi uralmi hatalmasaival. Ezért folyik napjainkban az öldöklő harc az állami földek és más természetü anyagi javak megszerzéséért.Az arisztokrácia szellemi értékeiről nem beszélnak a hivatalos berkekben, mert már körülbástyázták magukat az ugymond “szegényparaszt szellemiségü” uram-bátyám hatalmasokkal.Egy gyermek életében meghatározó az első 7-9 év környezeti ráhatása,nevelési kultúrája,szociális érzékenysége,viselkedési kulturája stb .Nem lehet összehasonlitani egy olyan egyént akinek ha nem is volt nevelője de tisztes családi környazetben nevelkedett ,egy olyan gyermekkorában megviselt multu egyénnel akit folyamatosan ütlegeltek/ami egész életére kóros visszajelzéseket közvetit a környezetére,és aki olyan személyiség jegyeit viselte amiért több tanintézetből eltanálcsolták.Most pedig kimutathtó kultuirigény nélkül két zsebredugott kézzel tolat az európai közösség diplomatái között ezeknek a megrökönyödését keltve.Kevés kivételtől eltekintve ez a vislkedéssi kódex uralja az egész elitjét az orszégnak.Nem kell tovább menni csaka parlament alpári olykor utszéli hangvételü stilusban komunikálnak a politikai ellenpólust képviselőkkel. Se kulturigény se viselkdési forma se nemesebb társadalmi érzésvilág se embertársaik méltó megbecsülése nem található fel élményanyagukban. Ezek uralkodnak és vezetnek évtizedeken kereszül egy európai szintükulturnemzetet. Vagy ide züllött egy egész néptömeg igénye az iránt a közösség iránt aki jövönket meghatározza.

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SPORTKÖZÖSSÉG EMLÉKE

 Hiába dühöngött a diktatura álnok mozgalmaival és kultuszaival az egészségügyi sportközösségben olyan demokratikus értékek uralkodtak amiket úgy hiszem senki nem felejt el a megélők közül.Nem voltak ranglétrák,vagy kasztok mindenki egyenlő volt a takakritó assszonytól Gózner Lexi és Micu Ioan főorvosokig.Hosszú évekenkeresztül autobuszokat béreltünk és a téli hónapokban bebarangoltuk a Nagybánya hegyeit,Radnai havasokat,a Gutint a Mogosát az Izvorát mindenki a saját eszközeivel, keresve az örömét a természetadta szépségekben és a közösségi együvétartozás örömeiben. .A szakszervezeti alapokból síléceket vettünk a ráutáltabb gyermekeknek,kedvezmányes áron történt a szállitás számos esetben megosztottuk a közös asztalon az elemózsiánkat vagy akár a” tüzes víz” k;szleteinket..Családi események voltak ezek gyermekhaddal,sokáig emlékezetes sokszor jó humorral átitatott történetekkel.A város számos jószándéku polgárával létrehoztuk a még ma is müködő teniszbázist .A tehetdéges gyermekekneknek dijmentesen juttattunk új teniszütőket.Országos érdekeltségü teniszversenyeket rendeztünk.Nói kosárlabda csapatunk a a nemzeti bajnokságban jeleskedet,ugyszintén a férficsapat is.Olyan közösségi életet éltünk aminek érzelmi nyomai ma is élénken élnek bennünk most amikor a pénz hatalma megtörte barátság a szolidaritás a kölcsönös megbecsülés örökértékü társzdalmi mikéntjeit.Olyan életre szóló barátságok szövődtek amik nem fakultak ki a politikai és bősz nemzeti hóbortok illuzórikus hatásaira sem.Áldott legyen az emléke mindenkinek aki fiatal éveinket még az ideológiák terhes történelmi hatása alatt is szebbé tette.Egy pihenő utközben aRadnai havasok felé Dr.Bauer Béla az Egészségügyi sportközösség volt elnöke. /Udvary István,Jenei Attila.Jakab Árpád.Pop Cornel.Dr.Szentkirályi István./

 

GOOGLE-FEEDJIT REGISZTRÁCIÓ-2O18.FEBRUÁR-1. 12 ÓRÁS TARTAMU REGISZTRÁCIÓ
.
 Csak valami kiválót kellett alkotni ahhoz hogy ilyen mértékü érdkelődést ébresszen világszerte,de főként az Egyesült Államokban a tudomány és alkotás jelenkori bölcsőjében.Nem akarom elkiabálmi a sikert ami már 12 éve tart de gondolom méltányos lenne felfigyelni erre az eggedülálló eredményre a hazai berkekeben is.


Bauer Béla>Podolák Sándor

Sanyikám!! Azért szeretettem megkülönböztetett módön a testvéredet mert sorsunk elitélendő módon arra kényszeritett bennünket hogy életünk folyamán csak egy alkalommal lássuk és öleljük meg egymást őseink sirhantjánál.Találkozásunk alkalmával alkalmam volt megismerni azt hogy mennyi méltósággal viselte embertpróbáló sorsát törékenyen és halk szavakkal és ,mennyi szeretet áradt belőle személyem és szüleink iránt,hogyan ragaszkodott a szülői ház megtekintéséhez és hogy sugárzott belőle a vérei szeretetének minden apró rezgése.Ti hárman példátadó testvérek voltatok,biztos támaszai a nehés pillanataiban. Áldjon meg az Úr benneteket érte.Azt a családi hagyományt ápoltátok tisztességgel amit a hét Podolák testvér árva sorsa méltatalanul szüleinkre szabott. Sajnos a kényszerü történelem átkai megvonták tőlünk azt a kegyet hogy szeretet közelben éljünk. Legyen áldott szüleink emléke és János végtelen nyugalma.!! Szerető öleléssel Béla.


Bauer Béla>Terézia Podolák Kedves Terike

!! A vigasztalanság pillanatai után is megmarad a felejthetetlen hüséges szeretet, a kitartó emlékezés békéje. Veletek vagyunk ezekben a nehéz pillanatokban.Adjon az Úr olyan nyugalmat unokatestvéremnek Jánosnak amit földi léte után megérdemel. Emike és Béla Szatmárnémeti 2o18 Február 1


EGYSZER CSAK MINDENNEK VÉGE LESZ MAJD

…., Miután többször meghallgattam Petáfi Sándor a” Dicsőséges nagyurak „cimü versét Mácsai Pál előadásában/amit egy felülmulhatatlan müvészi teljesitménynek tartok és ami egy feljthetetlen élmény marad egész életemre. Mind amellett hogy egy mindennapi keserü mondanivalója a mindenkori köznépnek ezt csak egy zeniális betüvéső tudja ilyen céltudatosan megfogalmazni népének , ennyi szenvedéllyel és együttérzéssel . Dicsőséges nagyurak voltak vannak és lesznek és napjainkat is keseriteni fogják a mindennapi vétkes nyavalyáikkal.Gyermekkoromban Szatmáron a “csődörös kaszárnyából” menetelő katonák énekelték a katonadalt ; “Aki nem lép egyszerre ,nem kap rétest estére”.Tehát innen dobanntanék, ki kap rétest estére ,vagy kit állitanak ki a sorból mert botladozott a menetelő alakulatban.Mert igy alakuknak az önkényuralmi rendszerek,igaz már nem véres eszközökkel hanem rétes megvonással. Az Orbanizmus vétkeit sem lehet egyedül Orbán Viktor rovására irni mert szinte észrevétlenül születtek meg a kis Orbánok akiK már átszövik az egész magyar társadalmat és telhetetlenségükkel népnyomoritókká váltak.Egyszóval egy rendszert alakitanak aminek nem egy kinyilvánitot célja a kimutatható anyagi javak habzsolása és a kis emberek anyagi létének megröviditése mert ez szinfalak mögött folyik.Nem lesz elég Orbán Viktor beteges hatalmát megszüntetni/Egyszer csak mindennek vége lesz majd/ mert a háló amit az egész országra kivetett a fogságba kerülő harcosai akik főként anyagilag érdekeltek hadjáratot inditanak ismét az emberi jószándék ellen és ugyanazt a játékot fogják eljátszani amit annak idején Medgyesi Péter regnálása alatt aljas ezközökkel müveltek. Mint ahogy Petőfi irja : Isten után legszentebb a Nép neve:A nép kell eltávolitsa tisztességének a megrontóit beleértve a visszarérő gonosz lelkeket és utána jöht a nagy nemzeti kézfogás eetleg ölelkezés…. Mert a végén mindent máskép lát az ember….


GOOGLE.FEEDJITREGISZTRÁCÓ 2O18.-JANUAÁR-31- LÁTOGATÓK KÜLFÖLDI ORSZÁGOKBÓL


-Finnország,Taiwan.Dominikai köztársaság,Egyesült Államok,Anglia,Németország Belgium,Franciaország,UkrajnaSzlovákia,Szerbia,Kanada


A TWITTER KÖZVETITŐ CSATORNÁN IS KÖZLIK GYERMEKGONDOZÁSI ÉS GYERMEK GYÓGYÁSZATI SZAKKÖZLEMÉNYEIMET

. Bauer Bela @drbauerbela 1931 október 21-én én Szatmárnémetiben született. Orvosi tanulmányait Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyermekgyógyászati Karán l957-ben Satu Mare, Romania bauerbela.ro Joined February 20 Follow on TwitterDr. Bauer Bela Twitter

 

EMLÉKTÁR –GYERMEKKOROM RÉMÁLMAI

 Csak az átélés élményanyaga tudja megérlelni benned a háborus menekültek sorsának szenvedéseit, kilátástalanságát.Ugyanakkor a mai lelketlen felületes emberi érzésvilág napjainkra jellemző eggyüttérzés nyomasztó hiányát. Amikor a II-dik világháboru végnapjait éltük 9 éves gyermek voltam és ebben a korban kellett átélnem azokat a bolrzalmakat amiknek emléke még mindig a rémület a félelem érzését idézik emlékezetemben Ebben az időbenSzatmár egy háborús katonai stratégiai központtá vált,és egyúttal kíméletlen szőnyegbombázások színhelye. . Amikor a szirénák megszólaltak mindenkinek azonnal az óvóhelyre kellet vonulni. A mi óvóhelyük Károlyi úti faraktár mellet volt amit a támadások alatt gyújtóbombával felgyújtottak és utána aztán 15-4o méterekre hulltak a bombák és mi a megsemmisülés érzésével vártuk az elmúlást. De megúsztuk. Amikor kibujtunk az amúgy is sérült bunkerből egy olyan mértékű kataklizma képe tárult elénk amit nem lehet elfelejteni. Minden mozgatható tárgy égett-halottak,végtagnélküli sebesültek,kétségbeesett szinte félőrült emberek szaladgáltak. A hatalmas légnyomás/ amit a bomba robbanása okozott/ –stájer lovakat és gépkocsikat dobott a Károlyi út évtizedes eperfáinak a tetejére. Családi házunk szinte romokba hevert. Ahogyan olvastam annakidején a Magyar Futárban-angol –Liberator- nehézbombázók és orosz –Stukák-hajtották végre ezt a kíméletlen tömegmészárlást. Nagyon megrendített amikor láttam hogy eltűnt a vashíd , amin keresztül mindennap jártam az iskolába. Csak az égbemeredő vasdarabok jelezték hogy ott valamikor volt egy híd.A villanytelep a magas gyárkéményével amire nagyapám olyan büszke volt hogy ők építették a föld színével egyenlő vált. .A püspöki palota nagy romhalmaza alatta a sok kispappal és a szeretett Kollár Ferenc hittanárommal. Mindenütt csak gyászoló emberek és temetések tárultak elém. Sajnos láttam a zsadányi uti Hősök temetőjének a tömegsírját, a főként pirosbereki német katonák tetemeivel amint behelyezik és mész lével lelocsolják őket. Szatmár városa élhetetlenné vált mindenki elmenekült innen.. A mi családunk Erdődre menekült a várpince oltalma alá itt hagyva családunk, minden ingóságát és ingatlanát.Családi házunk szinte romokba hevert. Ez a átélés élteti bennem a szolidaritást a menekültekkel szemben.


„NE NÉZZ HÁTRA,JÖN A FARKAS

” Rögeszmés-kényszeres személyiségzavar levelezés formájában. Érkezik a félelemet és rettegést keltő levél a magyar családok cimére akik európa és a világ civilizált és kultur népeinek tartozékai.Sztereotip politikailag jól beágyazott szöveggel ami a menekült históriáról teroritákról és az egész világot markában tartó 88 éves öreg zsidórol szól. Eurüpa közepén egy egész nép már kórusban zengi a nehezen emészthető félelmetes szöveget.Mi ez ha nem egy hatalmi célokat tartósitó rögeszme amit naponként sulykolnak a már gyanakvó hazafiak fejébe..Ugy tünik hogy ez az utolsó levél már a hatalomvesztés előhirnöke. A rögeszme állandóan visszatérő, nem kívánt, tolakodó gondolat, amely gyakran agresszív cselekedeteket sugall. A kényszer olyan visszatérő cselekedet, amelynek az egyén nem képes ellenállni, úgy érzi, hogy neki kell elvégeznie a feladatokat; rituális viselkedésü személy ragaszkodik a felelősségéhez és ahhoz, hogy ő az egyetlen, aki tudja, hogy mi a helyes. Interperszonális kapcsolatai bonyolultak, nehézkesek a barátokkal, partnerekkel és gyermekekkel szembeni túlzott elvárások miatt. Néha, ha mások nem teszik azt, amit az Ő mint személy szeretne, csalódottságba haragba, sőt akár erőszakba csap át.[ Ez a rögeszmés kényszeres személyiségzavar hozzázadódhat az eddik jelzett psychikai és mozgási kényerekhez amik eddig is gondot okoztak jelenlétükkel a magyar társadalomnak.. Egy orvosi alkalmatossági vizsgálat elvégzése nem egy egyéni hajlandóság kérdése hanem az Alkotmányban szentesitett állampolgári kötelesség. Kényszerképzetek után alakitani egy ország,egy nép sorsát a nagy nyilvánosság előtt már törvényi felelősséget von maga után.


AZ ALKOTÁSVÁGYRÓL

Úgy indultam élet utamon mint minden más fiatal, szerettem volna lenni valaki -valamit alkotni ami a nevemhez fűződik- Hosszú évszázados vágya volt ez,mondhatnám az egész emberi társadalomnak-hogy kiemelkedjen abból a környezetből amiben nevelkedett. Látván és megélvén a mindennapos kenyérharcot, a mindenkori egyszerű sorsú emberek kíméletlen anyagi létküzdelmét a mindennapiért, valamint a társadalom –zseniális alkotóinak- az ívelését a munka az értelem és tehetség mezsgyéjén,ezen emberek soraiból mindennapi gondolataim kisérőivé váltak.. Ők voltak az emberi történelem nélkülözhetetlen és pótolhatatlan értékei. A fiatal nemzedékek Őket tüzték ki mint jövőjük etalonját. Amikor megkérdeztek bennünket fiatalokat, hogy mik akarunk lenni, kevés kivételtől eltekintve azonnali és határozott válaszokat kaptunk/vagy egy tudós,történelmi alak,tanító,tanár,orvos,egy jó mesterember,gazdag földműves. Ahogyan észlelem a –pénz hatalma megtörte az idealizált állapotot. A pályaválasztás tagadhatatlan teljesítmény orientált,de ez már nem annyira a saját –emberi értékrendjének-a jogos és elvitathatatlan érdemeinek szóljon,hanem a mindennapi közhasználati javak minőségének és luxus kritériumainak feleljenek meg./szebb villa,luxusautók stb/ Amint már említettem, a mai lét is arra kötelez hogy több diplomát is szerezz,mert az anyagi függőségi viszonyok erre kényszerítenek. A több diploma már az alkotóerő megosztásának a veszélyét vetíti elénk. Hány és hány kutató egy egész életet helyezett a társadalom szolgálatába és mindezekért-hálából a minősíthetetlen emberi lét küszöbére taszították Elszemélytelenedtek a kiváló szellemi értékek,az ügyeskedők karmai között vergődnek szellemi és erkölcsi létük nagy ellentmondásaival. Az egyik keresztfiamnak/1o éves/egy gyermeteg rutinkérdést tettem fel-Sanyika mi akarsz te lenni-a válasz határozott és megfellebbezhetetlen len volt. Szabó bácsi akarok lenni. Kérdés miért Sanyika? viszontválasz-mert ő tudja hogyan kell pénzt csinálni-. Lehet hogy az elkövetkezendők Sanyikát fogják igazolni mindvégig, amíg nem lesz emberibb arca ennek a világnak.


HIVATÁSOM GYAKORLÁSÁNAK EMLÉKTÁRA ORVOSI TÉNYKEDÉS

Gyermekgyógyász osztályvezető főorvos Orvostudományok Doktora Gyémánt diplomás orvos Elektronikus szerkesztésü orvosi szakiró Az elektrónikus orvosi irodalom egyik alapitója ADMINISZTRATIV TÉNYKEDÉS Dr Lükő Béla kórház igazgatója-198o Dr.Lükő Béla kórház igazgatója-1991 A szatmári Vasúti Rendelő Intézet igazgatója Gyermek rehabilitációs központ igazgatója Kapnikbányai egészségügyi közpot főrvosa JELENTŐSEBB ELISMERÉSEK Egészségügyi érdemrend Egészségügyi érdemérem 1976 Egészségügyi érdemérem Pápai Páriz Ferenc életmüdij Kiváló kutató emlékplakett Orvosi kamara életmüdija Szatmár megyei tanács életmüdija Román Vöröskereszt arany érdemérme.

 

A VÁLSZTÁSI CSECSE-.BECSÉK CSALIJA

 Jól eső érzés látni a világ jobbik felén a választások lefolyásának civilizált körülményeit,amikor is a polgár talán egyetlen megszólalásának titkát őrizve fejezi ki a fennálló rendek minőségéről elsősorban tisztességéről. A kétsebességüek már jóval a hivatalos kampány előtt megkezdték a nyomort jelző csecse.becséik osztogatásait egy vélhető szavazat elnyerése érdekében Meglepetésemre a képernyőröl Rétvári Bennce kereszténydemokrata politikus ilyen jellegü osztási manővereit mutatták be amint éppen 5kg burgonyát oszt müanyag zacskókban.Megvallom hogy a látvány ami elém tárult mint a XXI-dik század emberét kétvállra fektetett.Hát ide jutottunk,megvásároljuk egy ember titkon örzött gondolatait ,érzelmeit,társadalmi hitét 5 kg burgonyért , tetszelegve a köz itélőszéke előtt azzal hogy ezt Tőlem kaptátok.Ez már az a mélypont amiért meg kell szólalni. Hát ennyire nyomorultak,kiszolgáltatottak és értéktelenek vagyunk.?? P.S.Nem csak Rétvári Bencéről szól a fáma hanem az iszapbikózást folytató 25o pölitikai pártról, mindazoról akik megcsapolják farzsebünket tisztes munkánk sekély járadékától.


EMLÉKTÁR-VANNAK MÉG HÜ BARÁTOK

Pittner Sándor levele- Kedves jó szívű mindig mosolygós doktor bácsi! Nem kell annyira sietni ezzel a költözéssel abba a sötét hideg árnyék villágba!... Ott sokkal rosszabb mint ideát!... Sötét van ,hideg és nincsennek jóbarátok és azok a sok-sok segitségre ,jótanácsra vágyó emberek!...Neked még vannak feladataid közöttünk. A te szavaidat,atyai jótanácsokat még sokáig igényeljük. Arról nem is beszélve,hogy te igazi lokálpatrióta vagy a szó igazi értelmébe!...Te egy fénysugár vagy Szatmáron és reméljük még sokáigsz fog világítani!!!Isten éltessen még számos esztendőketBÉLUKÁM!!!Ölel PittnerSándor Szerető barátom Sanyika !! Elnémitottál.Nem tudok kellő tisztességgel reagálni szerető soraidra. Ez a szeretet és tisztelet hiányát tápláló világ szinte naponként lefegyverez és az emberi méltánytalanság eszmeiségére kötelezne mindennap. Nem a dicsérő szavak hanem az azokból átsugárzó érzésvilág az egyedülálló amivel megtiszteltél. Egy olyan pillanatban kaptam kézhez soraidat amikor azoknak leirt kicsengése az emberi szeretet és barátság pillanatainak válságát éljük. Köszönöm soraidat mert a környezetem néma közönye ebben a korban már megvisel. Ölel benneteket Béla.

 

EMLÉKEZZÜNK!! AKIT NEM LEHET ÉS NEM SZABAD ELFELEJTENI DR.KÁHÁN GÉZA.

Egy egyedülálló körorvos a szatmári egészségügy történelmében, akinek emléktáblát avattak Pusztadrócon, azért az emberi és orvosi tisztességért amivel szolgálta a helység lakosait. A kiméletlen emberi gyülólet fosztotta meg édesapjától korai gyermekkorában, a kivégző helyek egyik ismeretlenbe vesző gyilkos táborában.A féktelen bosszuvágy helyett egy olyan csodálatos emberszeretet áradt egész lényéből amivel soha nem találkoztam.Iskolatársak,az egyetemen együtt béreltünk szállást majr itthon Molnár Misu tanyáján a Tabak látogatók baráti körében éltük szükreszabott szellemi körülmények között mindennapjainkat.Lehet hogy a szenvedése is érlelte benne azt a bölcseséget ami arra késztette baráti környezeünket hogy Apukának szólitsuk.Páshándo Géza legintimebb,legbizalmasabb barátja volt.Az én emberi és orvosi sorsomnak a legvadabb időkben is amikor a történelmi reflexek kérlelhetetelen gyülölete uralta társadalmunk hangulatát mellettem állt segitségemre sietett.Amikor 1991-ben demokratikusan a kórház igazgatójának választottak Ő volt az aki felfigyelt belső vivódásaimra és érzékelte a szélmalom harcom minden mozzanatát.Egy reggel a kórház bejáratánál várt és nagyon határozottn kért hogy menjünk be az igazgatói irodába.Béla te rá fogsz menni erre a kilátástalan evődésre ezért kérlek mint barát vedd azt A4-es papirt és én lediktálom a lemondásodat.Én habár megviselve,megtörten követtem tanácsait ami már különben is érlelődött bennem. Köszönöm Apuka !! AZ ÚR ÁLDJA EMLÉKEDET !!


PETŐFI SÁNDOR-DICSŐSÉGES NAGYURAK

Mácsai Pál zseniálisan szavalta el a verset a Budapest Sportcsarnokban. Mintha maga Petőfi Sándor állt volna előttünk, 40 ezer paraszt élén a Rákoson. Fenyegető volt, ijesztő, magával ragadó, aztán megbocsátó, megnyugtató. Hozzánk szólt és hozzájuk Olyan kampányrendezvény volt ez ami akár ma is értékálló hangulatot teremtene., ami ma is felébresztené a magyar népet csipkerózsika álmából. A régi Bródy- és Koncz Zsuzsa-számok, a Sárga rózsa, a Ha én rózsa volnék a hajdani ellenzék melegébe olvasztaná a közönséget. Régi dolgok ezek. Mégis ingatag, morálisan megkérdőjelezhető ötlet, ha felelősségre akarjuk vonni azokat, akik az elmúlt időben éltek vissza a hatalmukkal, De kikezdi társadadalmi értékitéletümket az is, ha az emberek azt tapasztalják,hogy fent, az elitben már nincs szükség a tyúktolvajok bátorságára sem. Ott az embert már nem érheti baj.

 

NEM CSAK ANYAGI SZEMPONTOK OKOZZÁK AZ ORVOSOK ELVÁNDORLÁSÁT KELET EURÓPA IDŐVEL KIÜRÜL

Ez egy megleheteősen riasztó prognózisa a népesedési szakembereknek és sajnos ez a folyamat már tetáőzikAz elvándorlás élmezőnyében az egészségügy vezet.Miért teszenm fel a kérdést magamban aki fanatikus lokálpatrióta vagyok. Orvosi hivatásom gyakorlása folyamán 4 számottevő egészségügyi intézmény vezetője voltam, következésképpen ismerem az egészségügyi ténykedés minden vetületét és fel tudom mérni az orvos elvándorlás ijesztő méreteinek okait is, anélkül hogy az anyagi vetületekről emlitést tegyek. Szemünk előtt zajlik hogy megváltozott az emberek felfogása a nemzet a vallás a különböző világnézetek szerepéről az emberek szemléletében és előtérbe került egy méltó élet kilátása minden vetületével ami meghatározza létük, jövöjük alakulását. Az orvosok elvándorlása nemcsak a megszégyenitő anyagi lét megélése,hanem az orvosi tisztesség társadalmi csonkitásának az évtizedeken át alakitott képe ami a fenélló anyagi feltételek hiányával alakitotta a jelen pillanatban eőállt keserü valóságot.Néhány gondolatban igyekeztem élmlnyanyagom tárházából a legfontosabbakat a köz elé tárni. -A technikai vivmányok, az anyagi alapok szükségessének évtizedes elhanyagolása, amik egy adott pillanatban kerékkötői lehetnek egy lelkiismeretes orvosi ténykedésnek A beteg elszemélytelenitése az egészségügyi ellátásban a személyzet tulterheltsége miatt -A csapatmunka foghijas gyakorlása, a szakvezetők önkényuralomi “pasáskodása „következményeképpen - Orvos-és a közvélemény alakulásának eredőinek negativ tendenciája -Az orvos tekintélyének burkolt csonkitása. -A tudományos munka-az alkotó medicina-szerepének elhanyagolása -A teljesimény orientált tudományos és gyógyitó munka elismerésének a fontossá gának a figyelmen kívül való hagyása- -Az orvosi eszközös vizsgálatok rohamos fejlődése,ezeknek hiánya vagy indokolatlan felhasználása –és ennek a jelentősége az orvos-beteg kapcsolatrendszerében.


A GYERMEKGYÓGYÁSZATI IRODALONBAN MIND GYAKRABBAN HAZSZNÁLJÁK A NEVEN MELLETT MINT MINŐSITÉSI SZINTET AZ “ORVOTUDOMÁNYI SZAKIRÓ” AZ ALÁBBI HIVATKOZÁSI KRITÉRIUMOKAT FIGYELENBE VÉVE.-

 


EGY MEGTISZTELŐ ELISMERÉSE GYERMEKGYÓGYÉSZATI ÉS ORVOSI SZAKIRÓI TÉNYKEDÉSEMNEK. POFESSZOR LADISLAÍU RITTLI A NAGYVÁRADI” GABRIEL CURTEANU” GYERMEKKLINIKA VEZETÉJE SZEMÉLYRESZÓLÓAN DEDIKÉLTA A „SEMIOLOGIE PEDIATRICĂ” KIADOTT K0NYVÉT A K0VETKEZŐ SOROK KISÉRETÉBEN DR.BAUER ADALBERT FŐORVOS URNAK!! KIVÁLÓ SZAKEMBER ÉS KIVÁLÓ SZAKIRÓ BARAÁTI TISZTELETTEL PROF.DR.LADISLAU RITLI ORADEA.2O18 .JANUARIE.

 

 


Ideje lenne fátylat boritani a rosszizü.

 

IZLÉSEK ÉS POFONOK

Politikai nézetkülönbségekből eredő,a régi barátságok meghitt hangulatát érdemtelenül megrontó időkre.A történelem időtállóan megőrizte az eszmei változatosságok vagy a nézetkülönbségek való értékeit, a gondolkodó vagy cselekvő emberek sorsának,életutjának élményanyagának sajátos egyéni összegzéset.Természetesen a törvényesség és térsadalmi igazságérzet / ami a dermokrácia alappillére/ legmesszebb menő tisztességével. Sajnos a kivetni való devienciák átszőtték a mindennapi érzelmi és intellektuális kapcsolatrendszerünket sőt egy életen át érlelt barátságainkat is..Ha az izmusok,ideológiák,tiszavirág életü politikai kalandok bármilyen érdekeltségü/főként változó jellegü/büvkörében élnénk le az életünket megszünnének az igaz barátságok a felhőlen emberi kapcsolatok,és az érzelmi énünk sivársága uralkodna el a világon.A politikai hatalmak kötéltáncos eszmevilága,a hatalomváltások erkölcsi meghasonulásait követő kényszerhelyzetek a emberi méltóság nagy próbatételei .Sajnos az ilyen alapon elrontott barátságok nem nyerik vissza elvesztett értékeiket.A béke és barátság megrontói mintha semmi sem történt volna vidáman és teli zsebbel továbbállnak újabb hiszékeny kliensekre vadászva. Mert a politika az már ilyen .egyesek landolnak majd leszállásra kényszerülnek míg mások a kezdeti dicsfénytől övezve felemelkednek az új és új utasokkal.Ez igy folytatódik az idők végezetéig.


VALLJUK MEG ŐSZINTÉN ÁLDEMOKRÁCÁBAN ÉLÜNK

. “Nem én kiáltok, a föld dübörög “Nem plágiumnak szánom József Attila versének első sorát hanem egy élő szinonimának ami foglalkoztatja napjaink emberét Reményeink, megálmodott és idalizált demokráciája az emberi önzés,szerénytelenség sőt hatalomvágy és a törvényszegés rabja lett. Mindezen gondolatok a demokrácia eszmei lényegének kétes értékü megnyilvánulásait észleleve kerül mindenapi gondolataink előterébe.A valódi népképviselet alapjai ingadoznak a visszaélésések terhei alaltt. Az emberi szerénytelenség az önzés a bennünk lappangó hajlam a minenkori emberi gyaróságokra az alkotás elértéktelenedése dübörög alattunk. Az embernek állandóan szüksége van felebarátai segítségére.Sajnos ezt hiába várja pusztán a jóindulat indittatásából. Sokkal valószínűbb, hogy célhoz ér, ha egyéni önzését nyergeli meg a maga javára. Nincs új a nap alatt. Manapság is jellemző, hogy egy-egy vezető személyiség, a maga képére és hasznára formálja országát. Kegyenceinek is nepotista alapon osztogat, gazdagodik és folyvást ki- és feltalált ellenségekkel hadakozik. Népével fizetteti meg haszontalan hóbortjait. Tetszeleg és páváskodik. Valós és látszateredményeket sulykol. Stratégiájának fő vonala annak megszervezése, hogy mindez kimozdíthatatlan – öröknek hirdetett – maradjon. Ennek szolgálatába állítja a törvényhozást, az igazgatást, a rendészetet, a kultúrát, a gazdaságot, a médiát és mindent, amihez hozzáfér.Az udvaroncok hiven követik minden megvetendő lépését. A demokrácia elvárt társadalmi értékeinek hiánytalan megvalósulását senki sem fogja megérni, de megengedhetetlen hogy az áldemokrácia ingoványain éljük meg napjainkat.Ezért kell manapség dübörögjön a f9ld.

 

A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS MEGBÉLYEGZÉSEK MESTEREI


Gyermekoromban a szatmári piacon volt egy pénzcsaló szerencse játék az “Itt a piros hol piros „ aminek az volt a stikája hogy a bedolgozó nyerők hébe.hóba a három piros korong egyikét a piaci bámészkodók szemeláttára eltalálták egyuttal kedvre deritve őket is a játékos pénzvesztésre.Komán Jancsi gyermekkori pajtásom addig figyelte a pénzcsalót amig rájött a cselezés nyitjára és hangosan magyarázta a leendő klienseknek a játékmester manővereit.Az egyik házi megbizotttól aztán kapott két taslit amiért kénytelen kelletlen elhallgatott.Csupán azért állitok párhuzamot az eklövetkezendőkben leirtakkal kapcsolatban, mert a szerencsejátékok irányitói ugyanilyen álnok szövegekkel és módszerekkel lopták be ideológiájukat a mit sem sejtő nép tudatába. Újra meg újra felidézem élményanyagomat társadalmi keretekbe átültetve. Annak iidején már szódaporos gargalizálással kellet fujnunk az elitélő propaganda szövegeket amivel kiméletletnül le kellet járatni az kizsákmányolókat,osztályellenségeket,kapitalista és imperialista bérenceket,hol plakátragasztással,hol röpcédulákkal,hol csoportos tümtetésekkel.A cél a primitiv hangvételü népbolonditás és a megélhetési bérencek anyagi felemelkedésének mindenkori biztositása volt.Lévén hogy minden halandónak családja és gyermei voltak a létbiztonság arra kényszeritette öket hogy „lépjenek bele a pártba”/tisztelet a kevés kivételnek/ akinek nem kellett erőszakkal vagy más rafinált eszközökkel a vászonzsákot a fejére huzni uggy mint az ország lakosssságának 9o %-nál.5o év után követkeett a hőn óhajtott vátozás és mi a kis jelenktéktelen szürke egerek azt hittük hogy elkövetkezett a megbélyegzések a kireksztések propagandahadjáratainak a korszaka.A tévdeés félrelrthetetlen és mindennapi volt csak éppen más tálalásba mert a anyagi kapaszkodási vágy ezt követelte az erre kaphatók körében.Lévén hogy az új idők új dalait hirdetők a legegyeszerübb behelyetiséti formákat választották és a komcsizás vált a megbélyegzések egyediként a társadalmi tudatba,amikor ez már kikopó félbe volt következett a zsidózás,cigányozás a hazafiatlanság a haza és nemzet árulás,az európai bürokraták szószólói,migráns istápoló,Soros bérenc,és minden olyan kitalálmány ami alkalmas a gyülölet állandó és megbizható szitására. A megbélyegzettek retorzióinak formáiról természetesen nem tesznek emlitést pedig a taslikat ugyanugy osztogatják ma is mint gyermekkorunkban Komán Jancsinak.

 

AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG ESZMEI MEGOSZTÁSÁNAK OKAIRÓL

 A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemnek az erdélyi magyar társadalom rendkívül széles és nagyon sokrétű hallgatója volt származásukat,és társadalmi élményanyagukat illetően.Egy közös vonás azonban mindenkit jellemzett, a magyarságtudat.Különben az erdélyi magyar társadalom minden szintjén ez az érzelmi tudat uralkodott. A társadalom politikai gyarlóságai –nevezzük nevén a gyermeket,a kommunizmus hőskorszakának kíméletlen embert gyötrő,sokszor családi tragédiákhoz vezető cselekedetei belopóztak az egyetem szentélyébe is .Pedig ahogyan jól megfértünk egymással /értem a józanul gondolkodó különböző viselkedési és erkölcsi kelléktárat magukkal hozó kollégák-úgymond származás szerint/mert a politikai foglyok leszármazottaitól kezdve,a Marosvásárhelyre deportált földbirtokosok gyermekei,a székelyföld magára utalt szegényparasztjai,a városi mindennapi gondjaiból élő középréteg,késői ambíciókkal vívódó kollégák,és az akkori történelmi pillanat-gyönyöreiben lubickoló azonnal élre törő –úgymond –jó elvtársak stb De ebben a vonatkozásban is volt köztünk egy közös vonás-szüleink és elődeink becsülete és embertársi szeretete de főként a magyarság tudata Azoknak akiknek a nevét ma is olvasom felsorolva, egyes kiadványokban,és akik visszaéltek a sors hatalmával,beletaposva mindannyiunk amúgy is nehéz,sőt keserű napjaiba talán már a feledés temetőjében van a helyük. A történelem palackjában feszengő eszmék egy kinzóan zárt rendszeréből való kiszabadulás azonnal feldarabolták az elfojtott ideológiák érdekei mentén az erdélyi magyarság egységét.A különböző ideologiával,anyagi érdekeltséggel,erkölcsiséggel fellépő pártok hozzákezdtek az évtizedekre szóló belső harcaikhoz mindezt gyalázkodva egymás emberi méltóságát sértve és folytatják ezt mindmáig,kiszolgálva az uralkodó hatalom megosztási törekvéseit. A külsó ideologiai és hatalmi irányzatok is “sippal dobbal nádi hegedüvel” betársultak véreink megosztásához tekintet nélkül arra tényre hogy erdélyország kivérzett állapotban van.Feltrancsirozták a magyarság összhangját és a részecskéinket modulálták a különböző hatalmi harcokat vivó plitikai intézményrendszerükhöz. az álmodozó ötleteik éppen aktuális,kénye kedve szerint.Egyszóval harmónikáztak velünk.Miközben a román nacionalizmus forrong az amerikai hadi támaspontok árnyékában. P,S.A naiv és dilletáns diplomatáink figyelmen kivül hagyják hogy milyen katonai szövetségek tagjai vagyunk és amig román földön amerikai katonai támaszpontok léteznek az erdélyi magyarság ujra fogja élni a 3o-as évek kisebbsésigi sorsának minden nyomoruságát.


 

GONDOLKODTATÓ AZ ÖREGEK KESERGŐJE

 Nem is annyira a visszaszámlálás ünneprontó hangulata ,hanem a megélt élményanyagunk kevés öröme és duhaj bántalmai éledtek ujra napjainkban. Kevés vigasszal emlékezünk verőfényes napjaink amugyis satnya örömeire. Számos reményünk visszavohatatlanul elszállt, az emberi gyarlóságok hiven történelmi hagyományaikhoz ujraképződtek és kiméletlenül rombolják a még létező optimiznusunkat.Szinte mindenki lop,hazudik,csak saját hasznát lesi.Az emberi értékek igaztalanná a guny céltáláivá váltak.Egy becsületes polgári léttől távoLálló hitvány szélhámosok uralják a hatalmi ágakat akik nem a népért hanem csak a népre hivatkozva követik el történelmi vétkeiket akár a köztörvényes bünözés előirásait is büntetlenül átlépve.


Bauer Béla>Adriana Danku KEDVES KOLLÉGANŐ!!

Az a figyelem amivel bejegyzéseimet megtiszteli azt jelzi hogy generációs értkeink megörzésének hitvallója. Adjon az Úr családjának,gyermekeinek erőt egészséget,hitet és békét az elkövetkezendőkben. Boldog születésnapot!! Bauer Béla

 

A KEZDET KÉTKEDŐ NAPJAI ÉS A KITELJESEDÉS ELÉGTÉTELE
Talán az orvosi szintetizáló készség döntő fontosságának gomdolata akkor merült fel bennem amikor az egyetem padjaiból egyenesen Kapnikbányán a felelősség és kezdeti bizonytalanságpk mélyvizébe dobtak.Akkor amikor a rendelőm szomszéd helysége egy dokumentációs helység volt ahova meglehetősen gyakran át kellett mennem hogy foghijas ismereteimet kiegészitsem.Vaskos köteteket kellett átlapoznom ahhoz hogy a lényegre rátapintsak.Közben sürgetett a várakozó betegek jogos türelmetlensége és a segitő nővér ironikus noszogatása. Ebból a szükségállapotbol való menekvés érlelte bennem a gondolatot hogy ha orvosi gyakaolatom folyamán lesz rá alkalmam megirok egy olyan munkát aminek segitsésével hozzáférhetővé teszem az infornációk áramlásának folyamatos és megbizható elemeit ezeknek az átkozott tufózus könyveknek az igénybevétele nélkül. A fordulat akkor következett be amikor az elektronikus éra az emberiség álmainak megtestesitője lett.Meglehetősen még hosszü ideig körmöltünk,jegyzeteltünk,kivonatokat készitettünk,stb.A sors keze érlelte meg vágyaimat akkor amikor a” Karitász” munkaközössége egy teljesen új számitógépet tett az asztalaomra.Mikor megláttam azonnal egy rám nem jellemző „sunyitó gondolat” született meg bennem hogy akár ezen kütyü tönkretétele révén is elérem célomat.Úgy vetetettem magam bele a munkába mint a döglődő patkány a pöcegödörbe. Ernyedetlen kitrtó munkám eredménye 7oo CD lemez amit a Szatmármegyei háziorvosoknak ajánlottam és ami a szatmári orvosi kamara elnökének Dr.Bumbuluț Octavian hathatós támogatásával készült el.A méreteiben mgnövekedett igény a Székelyföldre,Szilágyságba,Kolozsvár,Bihar orvosi rendelőibe jutottak el a “Pediatria In scheme”.cimü kiadványaim.Aztán az évek folyamán ezt a kiadványt 11 elektroniks szerkesztésü munkám követte kb 6ooo C.D.példányszánban. Kezdetben a visszajelzések hiányában az értékmérőim a kollegáim is barátaim voltak a Karitász poliklinikától, kezdetben kissé baráti tulértékeléssel de az idők folyamán bizonyitó értékekekt nyert tényekkel: DR Láng László kiváló adottságokkal rendelkező orvos kollégám és barátom a következőképpen nyilatkozott munkámról-Egy olyan értékü munka ami úgy hazai mint nemzetközi szintü értéket képvisel. Dr.Puskás Csaba kollégám és barátom egy születésnapi megemlékezésre irt soraiban a következőképpen értékelt:Béla Bátyám fel sem tudod fogni mit kaptunk Tőled.Az eltelt hosszú idő igazolta bátoritó véleményüket mert ma már 5o millión felül a világ 218 országából látogatják a NET-en közölt tanaulmányaimat Végeztül nem a világsiker gondolata üzött törekvéseim megvalósitásában hanem a kezdeti obszessziók eloszlatása ott ahol ezek léteznek és a hasonsorsú kollégáimnak és édesanyáknak nyujtott segitő kéz szükségszerüsége.


UTOLJÁRA MÉG MEGKAPASZKODTAM........

Nem az önmutogatás kényszere,hanem életem harmóniájának és tisztességes elszámolásának a gondja kényszeritette ki ennek a pár gondolatnak a leirását részemről.Tulajdonképpen egy lelkileg terhes,a léthez természetszerüen ragaszkodó próbálkozásaimról van szó az utolsó 1oo méteren. Amikor a sorsom úgy hozta, hogy egy súlyos infarktus alkalmával öt éjtszaka néztem az intensiv osztály fehér menyezetét-lebegtetve-kilátásaimat,ebben az esetleg utolsó szoritásában földi létemnek, gondoltam arra hogy hogyan gazdálkodtam átörökitett génjeimmel gondolatban,szóban és cselekedetben.-Nem ildomos úgy meghalni,hogy ne tumiért éltünk- Dr.Puskás József aki mentorom volt az egyetemi éveim alatt, az első látogatóim közé tartozott a kórházban a következőket mondta –hát kis pajtás mostani helyzetedben nem nagyon pengetném a garasaimat ,de egy tanácsot tudok adni –ha most a lábad közé ejted a fejedet erősen számolhatsz a fehér lepedő csendjével.Jóskára barátomra mindig hallgattam és mondanivalója mindig gondolkodásra késztetett. Másrészt,éreztem azoknak a hosszú évtizedeknek a gyermekgyógyászatba vetett hitét,önfeláldozó munkáját,nem teljesen kiteljesedett segiteni akarását és kellett legyen bennem annyi önbizalom mint ahányszor a –Ring-szoritó sarkában életem folyamán,nehezen és sok lelki tusával felkapaszkodtam,feltápászkodtam a köteleken. Egyetlen célom volt, hogy amit magammal hoztam,és az irdatlan következetes munkámmal szereztem,az ÚR áldó kezeivel még továbbitsam a kezdet kezdetétől táplált törekvéseimet.. Amilyen mértékben talpraálltam egy nemeslelkü,nagyon sok áldozatra képes ember/a hitesem/segitségével,csak az alkotási kényszer és annak módjai lebegtek előttem.


Bauer Béla>Katalin Esztán KEDVES KATALIN!! Jómagan egy


életen át a gyermekek gyógyitásának berkeiben barangoltam és kerestem az alkotás értékeinek táradalmi erényeit A most bemutatott képei a minden emberben lankadó érzésvilág a „szép iránt” olyan rangra emeli müvészi értékeit, amire mindannyian csak büszkék lehetünk szülővárosunkban. Megkülönböztetett tisztelettel Bauer Béla

 

EGY EGÉSZPÁLYÁS LETÁMADÁS

Egy 88 éves emberi lénynek akin kötelezően végigszánt korához kötött minden féle nyavalya,akármennyi földi jóval is rendelkezik csak a 2x1 méteres gödör szélén imbolyog. Nem tünik valószinünek hogy kedve szottyannna egy világméretü politikai hadakozáshoz vagy bárminemü hadviseléshez, főként akkor amikor végig adakozta a fél világ arra utaltjait egy méltóbb emberi lét kivivása érdekében.Ezen cél érdekében számos embernek olyan előnyöket juttatatott amivel bebiztositották egy egész életükre a gondtalan luxus életüket.Pont ezek a meghatalmazottjai akik annak idejéh fuvolázták a tanait és akiket most a mérhetetlen hatalomvágy üz,használják ezt az emberi párát egykori jótevőjüket kiméletlen eszközeikkel egy mindent elsöprő erkölcsi tortura céljaikra. Az erkölcstan történetében mindig voltak és lesznek emberek akiknek több a pénzük, és nyiltan a közösség elé tárták ezt a tényt.Mások,sok pénzüek elrejtették a világ szeme elől az álnokság minden eszközével megszerzett utólérhetetlen méretü javaikat.Megtörténhet hogy a temetési szertartásán édes anyanyelvén előadják régen megfizetett martalócai kedvenc népdalát ami igy szól Én vagyok a falu rossza egyedül, Engem ugat minden kutya messzirül, Sem az apám, sem az anyám nem volt rossz, Csak egyedül magam vagyok, magam vagyok a gonosz. Azért irtam le ezt a néhány sort mert nem tudom eldönteni hogy ki vagy kik a gonoszak,Hátha találok egy valkit aki elmagyarázza nekem ennek a megrenditő erkölcsi történetnek hátterét

 

Bauer Bélab>Révész Mihély KEDVES MISI!!!

Valószinü meg fog lepni a megszólitás, de a gyermekgyógyászati gyakorlatom folyamán minden kedves paciensemet az első megszólitási névvel illettem akár egy életen át.A mi ismeretségünk “pelenkás-padludkás “korodtól kezdve adódik amikor is édesanyád a mi szeretet Podolák Zsuzsikánk aki rokonunk és édesanyám okos, elismert kollégája volt a Magyar Királyi Adóhivatalban á szülővárosunkban,megkért hogy vizgáljalak meg.Annak idején Ti a tisztviselőtelepen laktatok ugyanabban az utcában ahol barátom Bura Laszló családi lakhelye volt KEDVES MISI!!> Szeszélyes történelnelmi időkön lábaltunk át jómagam és az 54 magyarajku unokatestvérem. Mindvégig békességben és szeretetben éltük meg sokszor keserü napjainkat pedig az éppen aktuális kürtszólamok hangzavarával kellett megküzdenünk Büszke vagyok minden családtagomra legyen az közeli vagy távolabbi aki emberi példamutatással,a kíméletlen történelmi idők és kényszerű sorsok alázattal és tisztességgel való elviselésével-és nem utolsó sorban a szeretettel,amivel körülvettek és tették mindennapjaimat szebbé és boldogabbá. Nagy örvendek hogy felkerestél soraiddal mert az emlékezés a mi egyik legszebb és gondos erényünk. Szerető rokonod Béla

 

A” KÜTYÜ” ÉLETEM ALKONYÁNAK ÖRÖME

Csodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik az egész világról a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján. Az alkalom hogy hasznosíthatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek. Ez egy becsületes egész életen tartó alkotó munka története.,./www.dr.bauerbela.ro és a blog.bauer bela.ro. Most amikor a 87-dik évem küszöbén állok, még álmodni sem mertem hogy mindaz a verejtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás azok kezébe kerülhet akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segítő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban. Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenhat év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is. Most már megnyugodtam,már nem vívom az ármányok elleni csatákat,az érdemtelenek elmarasztaló acsarkodásait. Abszolút igazolt tényekkel bizonyítottam. Már nem bíráskodik felettem a kisebbségi voltom minden nyomorúsága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom. Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szólhat az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondolatokról, a hivatástudat feddhetetlen, embert szolgáló. erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről is./Részlet az Én elektronikus kalandom cimü irásomból./ HÁLÁS KÖSZÖNET A NET MINDEN ALKOTÓJÁNAK BAUER BÉLA

 

A HÁROMSZÖG TITKA ÉS ÖSSZNEMZETI HARÁCSOLÁS.

Az ugynevezet német gazdasági csoda tulajdonképpen azért müködik, azért akarnak az elvándorlók ott élni mert a levegőben leng az ernyedetlen szorgalom a fegyelem a rend a tisztaság a teljesitmény elismerése és jutalmazása,és nem utolsó sorban a nindenképpen és mindenekelőtt , nem a társadalmi a közjavakból való harácsolás hanem az odafigyelés azokra az emberekre is akik a te javaidat létrehozzák. 1992-ben a Szent József Rehabiitási központ alakuló csapatát vezettem egy németországi tapaszpasztalatcserén több hasonló profilu intézményben.Landauban az ottani vezérigazgatóval baráti kapcsolatba kerültünk.Egy alkalommal borozgatás közben megkérdeztem tőle –mitől nálatok a jólét és mitől nálunk a nyomor.Meglepő választ kaptam-Béla egyszerü a dolog mint a pofon csattan, és fáj.Maga elé tett egy A4 papirivet és felrajzolt rá egy csúcsával felfelé mutatató háromszöget,és egy uttal mondta hozzá a magyarázatot is: a háromszög csucsán vannak a nagy pénzüek/iparmágnások.bankárok stb/az alapon a társadalmi javakat termelő réteg.Ez a két csoport figyeli egymás sorsának alakulását és kölcsönösen hatnak egymássra mert egymás nélkül nem tudnak létezni.Ez a német állam létezésének és sikereinek a titka-A csúcson lévők Szent Hazafias kötelessége az alapon élőknek biztositani a létfenntartásukhoz való kellékeket,lakás,élelem,egészségügyi ellátás,gyermekeik iskoláztatása,a nincstelen kategoriák emberi sorsban tartása,egy gépkocsi,egy évente biztositott nyaralás,más társadalmi igényü juttatások,miközben a csúcson lévők is kanalazgatják a tejfölt de mértékkel,figyelve az alapon lévák sorsát hogy azok is legyenek megelégedve ne szervezzék a milliós tömegü ribilliókat amik olykor az egész nemzetgazdaságra kihatással vannak. .Hallgatván a barátom okfejtését átvillant az agyamon a hazai helyzet.Amikor arra gondolok hogy minden jogi alapot nélkülöző és a szakma szent törvényeit sarokba vető harácsolók hirdetik a nemzeti jobblét ámitó szövegeit akkor nem lehet csodálkozni a fiatalokon mikor készitik a vándobatyujukat. Nem csak a jogtalan felkapaszkodottak büneit latolgatom magamban hanem saját sorsunk kilátástalanságát. De a legbántóbb talán az amikor a Tv képernyőin teteszelegnek a harácsolás nemzeti és ideológiai szólamaival, szégyentelenül a népük elé tárva az egész nemzetségük és egész rablóbandájuk javait.

 

 

KÜZDELEM VAGY LUBICKOLÁS A POCSOLYÁBAN
Szennyes gondolataim latolgatása közepette talán szivesebben irtam volna a pöcegödröt, de isten tudja miért az egyes fajok képviselői jobban kedevelik a pocsolyát.Manapság már nem csak a krokodilok hanem akár az emberi faj nemes idomu kápviselői is mesterfoku pocsolya bírkózásokat rendeznek világszerte. Nekem a látvány még mindig a politikában elhangzó iszapbírkózás helyénvalóbb megközelitése ..Magam elé idézem a képet ahogy az ellenlábasok milyen eszközökkel nyomják egymás fejét a pocsolya sürü feketés szinü tartalma alá és hogy szállnak a buborékok a felszinre a fuldoklók utolsó lehelleteinek jelzésére,mert azért sem illik manapság Európábam nyiltszinen megfojtani valakit,/hatalom,pénz, rossz gémjeink ösztönei,a gyülölet mérhetetlen kiteljesedése okfejtésére hivatkozva, A parton álló bámészkodók hangos tetszésnyilvénitással reagálnak a látottakra.Meg se fordul a fejükbe hogy a látvány az ő sorsuk leképzése az elkövetkező időre.Az ő nevükben folyik a küzdelem az igérgetések,hazudozások tolvajlások,költséges kampányok,átkok,anyázások az emberi erkölcsök megrendezett magas foku tiprásának mindennemü válfaja amit fel kellene ismerniük. A győztesek diadalittasan mossák le magukról a küzdőtér közegének a mocskát és szórakoznak a 4 éven keresztül a megigért de megtagadott javak örömeinek lenullázásán, Vagy lehet hogy egyszerüen csak lubickolnak??


Bauer Béla>Ági Boitor Azt kapja az Úrtól továbbra is, amit eddig olyan méltányosan,tiszta gondolatvilággal élt meg élete minden napján. Derüs reggeleket és jó egészséget kivánok születésnapja alkalmával Bauer Béla


COMMENT. “MERT VÉTKESEK KÖZT CINKOS AKI NÉMA”

Amikor, a megkülönböztetés,gyülöletkeltés a társadalmi erkölcsi kihágások/hazudodás,lopás,hatalommal való visszaélés,hontársaink,eszmei,értelmi megröviditését szolgáló demagógia, és lehetne sorolni a napjainkban is észlelhető emberi gyarlóságokat soha nem látott magasságokba csapnak, akkor nekünk is meg kell szólalnunk, ki kell állnunk. Nem hallgathatunk, „mert vétkesek közt cinkos aki néma” (Babits Mihály: Jónás könyve) Babits Mihály - ismerve a korának körülményeit - nagy bátorsággal egyértelműen arra utal költeménye soraiban, hogy a tudatlanság, a barbárság elleni harc a próféták, az írástudók, vagyis az értelmiség és minden józan, gondolkodni tudó ember valódi küldetése, igaz feladata. Az érdektelenség,az igaz szó kimundásának elhallgatása a legjobb táptalaj a nemtelenek seregének gyarapitásához. Szivesebbem vállalom manapság a hallgatásba burkolózás helyett a szókimondást az igazság védelmében mint a hallgatás sokszor bekövetkező erkölcsi kényszerhelyzeteit.

 


AKIK A MAGYAR TISZTESSÉG ÉS DICSŐSÉG UTJAIN JÁRNAK HOSSZÚ KATINKA

Vastaps köszöntötte Hosszú Katinkát, akit hatodszor választottak meg az ÉV Sportolójának. A háromszoros olimpiai, hétszeres világ- és tizenháromszoros Európa-bajnok magyar úszónő egyben Európa második legjobb sportolója is.Hosszú Katinka azt mondta: a budapesti vizes világbajnokság pályafutása legszebb pillanata volt.


 


EGY REMÉNYSUGÁR ÉS EGYBEN VIGASZ… TÖRTÉNELMI FORDULAT-AZ ÁL-DEMOKRÁCIA ESZMEVILÁGÁNÁK VÉGÓRÁI
. “Szociális demokráciát” hangzott el egy fiatal,becsületes magyar ember szájából a tegnap az üzenet a magyar néphez.Az egyre súlyosbodó társadalmi elégtelenségek a jelen pillanat türésküszöbéhez érkeztek és az emberek változást követelnek.Nem a perfid, öncélú politikai bozótharcoknak akarnak tanui lenni, hanem mélyenszántó társadalmi,erkölcsi, gazdasági változást igényelnek.Ahogy a szónok kijelentette zászlójára elsősorban a gyermek éhezés megszüntetését a gyermekeiket egydül nevelő anyák megsegitését a idős emberek méltánytalan számos esetben emberi lényhez nehezen elviselhető helyzetét akarja javitani, a méltányos emberi lét alapjainak a biztositását egeészségügyiellátás,oktatásügy az egymás iránt vállalt felelősség, a szolidaritás, a kohézió, a szerencsétlenebb sorba születettek segítése, támogatása, a jobb helyzetűek bizonyos előnyökről való lemondása,és minden ami az együttműködést alkotja”. Elég volt a nemzeti demagógiát meglovagoló,bünszövetségek harácsolásából,a müvészi rangra emelt hazudozásokból,a nyomorból az elvándorlásból a hatalmi cinizmusból félelem keltésből és minden más társadalom elleni bünből amit naponta táplálnak be a tájékozatlan emberek értelmi adattárába.Elég volt a hatalomi bebetonozás bármilyen változatából a nemzeti javak kisajátitásából és abból a gőgböl amit egy egész nép rovására gyalkorolnak a ma má külön kasztot képező kiválasztottak akik minden eszközt bebetve küzdenek a tulélésért. Lehet hogy a hatalom ismét illetéktelenek kezébe kerül ,de a társadalom eszmei értékei rövidesen megtisztitják sorainkat az ál-demoktácia martalócaitól. KARÁCSONY GERGELY MINISZTERELNÖK JELÖLT

 

VÉGELADÁS NINCS MARADÁS...

Miután meghallgattam Petőfi Sándor „Dicsőséges nagyurak” címü versét Mácsai Pál színmővész drámai előadásában,gondolataim a megélt történelmi időszak élményidézésre késztetett. Szemtanuja voltam a zsellérsorsnak a zsadányi úti Farkas Elek nagybirtokon mert a zsellérsorsu gyermekekkel nevelkedtem és mérlegre tudtam állitani a két évszázados ellenpólust az arisztokrácia és zsellérhad ellentmondásait.A XX-dik százed folyamán szemem előtt zajlott le a földosztás,a kollektivizálás karámba terelése az földbirtokok újra állami birtokba való vétele. majd jelen pillanatban az állami földek elherdálása úgymond a hatalmak megrendezett licitálási cirkuszának leple alatt.Tehát az egész csere-bere sokszor a deportálások és öngyilkosságok keserü történéseivel végződött.Tulajdonképpen egy diktatorikus szerva-csere történt a zsellér leszármazottakból lettek az arisztokraták /habár még nem raccsolnak/ és az arisztoratákból a földönfutók. A politika szereplőii mindig kihasználják a megfeleő pillanatot az illetéktelen javak megszerzésére.Napjainkban folyik a tömeges meggazdagodás az állami földek ugymond licitálása formájában ahol mindenki próbálkozhat de csak a hatalomhoz közelállók üdvözülnek.Többezer hektáros állami földek vándorolnak ily módon a politikai élharrcosok tulajdonába. Lévén hogy a földet meg kell dolgozni az állatokat gondozni kell szükségszerüen kialakul az új arisztokrácia és zsellérhad. A cápák már rátették a kezüket a hatalmas állami vagyonra.A kisseb javak sorsára jellemző például a Kósa Lajos városfejlesztési minixszter édesanyja a 82 éves nyugalmazott ovónő aki a Mátészalkai sertéstelepet nyerte el licitáción 47 millió forintért amihez még 1oo millió forint fejlesztési kiegészitést is elnyert a fia által elátkozott Európai Uniőtöl.A fenntnevezett politikus még a nejét is hozzájuttata egy néhány állami vállalat részesedéséhez.Az igaz hogy a hatalmi párt alapitó tagja volt,de ha ebben a minőségében megengedi magának ezt a jövdelmező gazdasági manővert. akkor a többi hatalmaskodó milyen ezközökhöz folyamodott.?? Ez már nem a politikai hatalmi küzdelmek, hanem a közjavak kirablásának történelni ténye. Új zsellérek mi lesz a sorsotok ??

 

ÁLLITSUNK MÉLTÁNYOS ELISMERÉST NÉHAI TEMPFLI JÓZSEF NAGYVÁRADI MEGYÉSPÜSPÖKNEK

Hovatovább a társadalmi szemléletünk jellemzőjévé válik a rövid távu emlékezés,az érzelmi világunk elsatnyulása, és a teljsitményeinket jelző fémöntvények csillogásának az elhalványulása, Tempfli József történelmi tisztességét nem lehet és nem szabad az enyészet szeszélyeire bizni.Emléke maradandóan köztünk kell maradjon és figyelmeztessen hitünkre és nemzetttudatunkra. Bennünket végzetesen sürget az idő, tarsolyában a kényszerüséggel hogy bizonyos értékeket meg kell őrizni a végtelenségnek-különben veszendővé vállnak.Ezért irom le soraimat úgy mint emlékezést de mint az emberi méltányosság alakitó gondolatait. Tempfli József 1931. április 9-én született a Szatmár megyei Csanáloson. Középiskoláit a nagyváradi Szent László Líceumban kezdte, a nagykárolyi piaristáknál folytatta, majd a tanügyi reform után Szatmárnémetiben érettségizett az Állami Magyar Fiuliceumban.Osztálytársam és barátom volt. Tempfli Józef egy megbizhtó tartós erkölcsi értéke volt az erdélyi magyaroknak talán az egyedülállók méltó szimbóluma.Társadalom szemléletében valamint Hitvallásában végig uralkodott az eredélyi magyrság küzdelme és sokszor magára hagyott sorsa.Ellnálhatatlan hüséggelszolgálta egyházát és nemzetét valamint a váradi püspökség javaibak visszaszerzéséért folytatott küzdelmet ELISMERÉSEI Nagyvárad Helyi Tanácsának díszpolgári kitüntetése és Életmű-díj mellett, • Magyar Örökség díj (1997) • Bethlen Gábor-díj (1999)[4] • A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (2007)[5] • Magyar Szabadságért díj (2009) • Talán érdemes lenne elgondolkoni a nemzeti és vallási kultura felelőseinek a teendők módozatain. • Bauer ÍBéla

 

A FÉLELEM BÉRE

Habár a hirforrások reggeltől estig bömbölik az egész világból csokorba kötött /a feketék és az izlám által elkövetett rémtetteket/ jómagam még nem láttam sürögni forogni a “boxos” fajból,főként pedig olyasnit hogy csak úgy” nyisszantgatják” afehér emberek nyakát miközben allah fohászait mormolnák./Pedig Wizler bácsit nem sajnáltuk volna amikor gyümölcs lopásaink alkalmával ülepen durrantott bennünket a kiméletlen sós pukájával.Megvallom őszintén hogy fekete embert főként terroristát nem láttam csak a cirkuszban amikor is” Gogot” a bohócot koromfeketére vikszolták a közönség hatásosabb szórakozttására..Minden antiterroista kiképzés nélkül mi nem féltünk csak a drótos tóttol akivel édesanyánk ijesztgetett pedig az csak fennhangon kinálta szolgáltatásait. Bennünket nem annyira az islám, fekete terror emészt hanem a fajgyülölet, az ideolágiai vas korlátok sötét gondolattára Napjaink vitathatatlan karakter gyilkosai pedig azokat vették górcső alá akik a törvények és a tiz parancsolat ellen vétők felelősségre vonásáért emelnek szót/ a hazudozás,lopás,kóros társadalmi összefonódásairól /elitélően nyilatkoznak vagy nem hjlandók azonusulni a hatalmi monopoliumok eszmevilágával mert ugyebár a hatalom megörzése és megtartása feltételezi ezt a gesztust egy jó hazafi részéről a többi hitszegőt pedig ki kell rekeszteni. Mit tehet ilyen esetekben egy fehér ember aki még feketéket sem látott ,sem” nyaknyisszantó izlámistákat „ akiket már kiirtottk és nekünk még mindig a rémálmok képzeteitt ültetgetik fakó agyunkba.


 

EGY” DEMORATUKUS EGYEDURALMI RENDSZER’ ALKONY
Élő tanuja voltan Nagy Imre miniszterelnök temetése alkalmával Orbán Viktor elmondott beszédének. “A magyar nép megint szép lesz méltó régi naggy hiréhez”… volt a szónok igérete. A magyar nép a Nemzeti Dal hangulatában élte meg a civil társadalom alappiléreinek ezt a reménykeltő beszédet. Mindenki lelkesedett mert szinte maga előtt látta az évszázados magyar álmokat és feltétel nélkül kelyezte bizalmát a” ifju titánok” kezébe. A személyek önszerveződő, önkéntes, közjó érdekében végzett tevékenységeinek összességét alakitották.. A polgári kezdeményezések a társadalmi-kulturális élet fontos elemei, szerepvállalásuk révén nagyban hozzájárultak a társadalmi problémák azonosításához, eredményes rendezéséhez és közösségi szükségletek kielégítéséhez. A civil társadalom a felmerülő helyzetekre spontán vagy újszerűen reagál, ezáltal elkülöníthető a családi, állami és a piaci struktúráktól. Az ismétlődő tevékenységek intézményesülése során civil szervezetek jönnek létre. A civil társadalom és demokrácia összefüggéseit illleti a z egyéni szabadságjogok bizosítékai az úgynevezett „demokratikus eszközök”: a helyi önkormányzat, a szétválasztott egyház és állam, a szabad sajtó, a közvetett választások, a független igazságszolgáltatás és a „szövetségesi élet”. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az aktív szövetség a szabadság és az egyenlőség előfeltétele.Gondolatait a 20. században többen is jelentősen továbbfejlesztették, amellett érvelve, hogy a demokráciában a civil társadalom szerepe létfontosságú.Az eltelt 25 év alatt a társadalmi elégtelenségek egyre jobban halmozódtak az anyagi javakat halmozó törvénytelen eszközök felhasználásával. Hova tovább mind többen vagyunk akik kiábrádultak a politika mindennemü vétkeiből táradadalmi visszaéléseiből amit demokrácia leple alatt a köztudatunkba ágyaznak.. Hiányoljuk Petáfi szellemiségét a demokrácia beigért áldásos hatásait mert az emberi gyarlóság lépten nyomon beletapos emberi méltóságunkba. Hosszú és tunya hallgatásunk a elviselhetőségének a felső szintjén vivódik. Amagyar nép egy segitő jobbként érzékeli A V 18-AK MEGALALAKULÁSÁT Ez egy becsületes hozzáértő hazafiak osszefogása a már féktelen cinizmus,hazudozás, és lopás megfékezésére hoztak létre a magyar tisztesség és és szókimondás iggazának tisztességére. Mindezek az egyéni privilégiumok szégyentelen és gátlástalan halmozása ami ellentmond az annak idején a lobogóhaju fiatalok igéreteinekek.Valőszinü hogy a hatalom betonfalai ellen állnak a nép akratának de a szégyenfolt kitörölhetetlen marad a nemzet törtténelmében.

 

A MENEDÉKHÁZ TERASZÁN ÉNEKELTÜK ESTE LEFEKVÉS ELŐTT
Nem találtanolyan kocerttermet, vagy akár templomot ahol ,olyan megrenditően szép és tiszta visszhangja volt a dalnak amit együtt énekeltünk. Olyan volt mint egy esti ima.Kitörölhetetlenül rögzült emlékezetembe az élmény felidézve barátaim emlékét SzeredayBéla,Udvary István,Nelu Bolos,Eugen Șimon.Kirilla Sándor,Bill Șuta.Itt hagytak mindannyian egy szomorú emlékező krónikásnak.Legyen áldott az emlékük. Kérem hallgaassák meg az lig 13 éves leányka trombitaszólóját.


CSODÁLATOS DOLOG

az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned, és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek. Most amikor a 87-dik évem küszöbén állok, nem mertem még álmodni sem hogy mindaz a verjtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás azok kezébe kerülhet akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segitő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban. Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenkét év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is. Már nem biráskodik felettem a kissebbségi voltom minden nyomorusága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom. Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről.

 

A HIVATÁS,MESTERSÉG,FOLALKOZÁSA
Gyermekkoromban a társadalmi rétegződés bántalmai gyötörtek ugyan de az alkoó munka tisztessége mélyen rögzült erkölcsi tudatomban, .Pl.Az eladósorban lévő lányok jelöltjeiről a szülőknek az volt az első kérdése.mi a foglalkozása,vagy mestersége és van e munkahelye,Nem annyira a vagyoni helyzete ,mert azt már „letapogatta” a rokonság.Egy értékrend alapján müködő társadalomban természetes volt a kérdés mert a megbecsült munkának értéke volt,ami életed végéig elkisért,és lehetőséget biztositott családod fenntartására. Az illetéktelenség/a léhütés/ akkor hatolt a társadlmi tudatba amikor az ideológiai sikon mozgó közéletben elkezdték” kiemelni a termelésből” az ideológiai csábitásra hajlamosakat akikből a rendszer kialakitotta az únynevezett-aktivista kasztot-akiknek utódjai már jogosnak érezték a felülemelkedést a volt sorstársak de számos esetben a tőlük lényegesen magasabb képzettségü rétegeket is beleszámitva.Ez volt a döntő momentum a “mindenki ért, mindenhez” korszak kezdete ami mindmáig folytatódik a maradék állapotu felfogások rendszerében. Az aktivista társadalom szemléletet felváltotta a politikai pártos rendszerek hatalmi mániája./mert hol állunk még a demkráciátol/A lődörgő fiatalokból létrehozták minden értékrendi válogatás nélkül az ifjusági szervezeteiket akik szinte örökölték a hatalmi harcok erkölcstelen beivódásait,a hazudozás a kisajátitás a lopás szégyentelen előjogait és mindezeket büntetelenül.Szemérmetlenül lebecsülik és hülyének nézik a társadalom minden rétegét hova tovább mind cinikusabban és gátlástalanabbul leigázzák a normálisan okfejtők próbálkozásait. A kommunista hatalom idején az állam /munkásosztály/zsebeiben kotorászva kitanitták magukat. Aztán 17-18 évesen “beleléptek” a politika bünös hintájába egy egész nép néma szemlélődése közepette Meglovagolták a társadalom foghijas állapotát,számos politikai irányzat előnyeit használták ki. Kiméletlenül letepertek minden elenvéleményt nyilvánitó személyt vagy csoportosulást,mindezeket az olasz maffia eszközeivel akik mostmár hasznos továbbképzésre jöhetnének hozzájuk.Lévén hogy egész életükben nem dolgoztak mint 17-18 éves suhancok beültek a néphatalom legmagasabb szerveibe és azóta is ott ülnek mint tetük a nemzet nyakán meglovagolva a nemzeti demagógia eszméit és egy egész népet hurcolva a tisztesség szakadékának a szélére.Bünös utakat járva kifosztották a nemzeti javak döntö többségét és most már az ország gazasági hatalmainak első vonalában ágálnak tovább folytatava a sáskajárást egy egész népet nyomorba döntve Európa közepén.. Egy nemzet és egy földrész közösségének szégyenének vagyunk tanui. .

 

EGY RÉMÁLOM-ANTITERORISTA OKTAIÁS ,OVODÁSOKNAK ÉS KISKOLÁS GYERMEKEKNEK

Amikor a hirközlés csatornáin közölték a hivatalos szervek ezt a hirt az volt z érzésem hogy az emberi racinalitás végnapjait éljük.Próbáltam hat évtized gyermekgyógyászati tapasztalatommal megkeresni az okát és célját ennek az agyament feltevésnek aminek csak illetéktelen emberek lehetnek a kitervezői meghatároztt célokkal.Átcikkant az agyamon a II-dik viláháboru rémségeinek a gyarmekkori félelmetkeltő történései amik mindmáig elkisértek életem keserü emlékeként/elsötétitések,szirénák hangjai ,bombázások,a támadó repülők zaja,halottak látványa,égő otthonok .Mert ugyebár ha párhuzamot vonánk azokkal akik ledobták a bombákat és napjaik terororistái között nem nagy a külömbség. csak annak idejé másként nevezték őket.. A gyermekkori félelmek olyan mélyen beivódnak beágyazódnak élményanyagunk adattárába hogy azok életünk végéig elkisérnek bennüünket. A félelem “bekódolása “a zsenge gyermek tudatába pl a terrorizmustól szándékos manőver amit meghatározott céllal végeznek a kitervelők az egész tásadalom félelemben és agresszió veszélyének a táplálására.Ez bün főfént akkor amikor politikai célokra használják .Nem a terrorista rémek veszélyére kell oktatni a gyermekekeket ami ma már egy lejárt történelmi állapot hanem azon emberek veszélyére akik a hatalombirtoklás érdekében ilyen rémálmokat erászakolmak az emberek amugy is terhelt társadalmi tudatába.


MELLÉKLET: A KISGYERMEKKORI ANTITERORIZMUS OTATÁSÁHOZ

Mitől és mikor félhet egy gyerek? - Gyermekkori félelmek életkor szerint Csak a szóbanforgó két korcsoport problémájához füznék szakvéleményt. 2-4 éves gyerekek Ebben az életkorban válnak szobatisztává a gyermekek, így a félelmeik javarésze is ehhez a témakörhöz tartozik - félelem a vécétől, a lehúzás zajától... stb. Nagy hatással vannak rájuk a mesék, melyeket abszolút valóságként élnek meg. Ekkor jelennek meg először a konkrét félelmek is. Hirtelen a barátságos, mosolygós gyerekek félni kezdenek az idegenektől, a kutyáktól, vagy épp a teherautóktól. Az eddig este "kómába esős" csemeték nem tudnak elaludni a sötétben, a viharban, félnek a szörnyektől, a nyitott szerkénytől. A fantáziájuk robbanásszerű fejlődésen megy keresztül; jóval egyszerűbb és könnyebb elképzelniük valamit, mint eddig - ezzel együtt kúszik be az élekbe a kisgyermekkori füllentés korszaka is. A második szeparációs szorongás korszaka is ez idő tájt kopogtat az ajtón. A bölcsi és ovi kezdés is okozhat bizonytalanságot a kisgyermekekben, melyek remek táptalajai a félelmeknek. 5-7 éves gyerekek A szobatisztaság kérdésköre még nem biztos, hogy lezárult - az "új helyzet" helyét átveszi a "hibázhatok". Egyre nyíltabb lesz az attól való félelmük, hogy csalódást okoznak nekünk szülőknek, vagy épp az óvónőknek, tanároknak. A társaik felé fordulás is megkezdődik; egyre nagyobb teret kap a saját kis közegükben való státuszuk... Ám a fantáziájuk is egyre csak nő; előjönnek a természetfeletti lényektől való félelmek - mint a szellemek, farkasemberek. Fontos, hogy még ekkor sem elegendő csupán az életkori besorolás alapján hagyni a gyerekeket egyedül filmet, mesefilmet nézni. Iskolás gyerekek Vannak egyfajta belénk kódolt, túlélést segítő félelmek, amik hosszabb ideig megmaradnak - ilyen például a sötéttől, vihartól, magasságtól, ismeretlentől való félelem. Az életkor előrehaladtával, azonban előjönnek az egyedülléttől, a szülők elvesztésétől, betegségtől, a haláltól való félelmek is. Ezekhez társulnak még az iskolai életből származó félelmek - tanulás, közösségbe való beilleszkedés. Ám, ha ez még mind nem lenne elég, a pubertással beköszönt a totális bizonytalanság időszaka.


HOSSZU KATINKA 2O17-BEN A VILÁG MÁSODIK LEGJOBB NŐI SPORTOLÓJA. A RÖVIDPÁLYÁS USZÓ EURÓPA BAJNOGSÁGON HAT ARANY ÉRMET NYERT

- Hosszú Katinka már éveken át uralja a női uszósport eredménylistáját.A médis meglehetősen szükmarkuan bánik a világraszóló eredményeiről.Számos esetben csak hosszas keresgélés után találsz egy rövid közleményt ragyagó teljesitményéről,miután a külföldi média vezető helyeken közli elért eredményeit. Nem csak én kiáltok!! hanem más számos sportkedvelő ember,is teszi fel a kérdést mi van az elhallgatás hátterében.Nem-e a kimondott igaz szó hatalmat elmarasztaló vélemény nyilvánitásának következményeit viseli. Tisztelt uraim!! ideje lenne észrevenni hogy amit Hosszú Katinka a hazájáért tett, az nem habrangy politikai szöveg hanem az alkotó magyarságtudat követni való példája.


AZ IGAZSÁG TELJESSÉGE NEVÉBEN

Mióta a két cápa/Oroszország és az USA/lesöpörték az iszlám egyedülállóan kegyetlen és véres hatalmát a történelem szinteréről mondhatnám 2-3 hónap alatt/amit időben hamarabb is megtehettek volna/némiképp kezdett feoldódni bennem a közéleti történések és az európai következményes viszonyrendszerek sőt ellentmondások gondjainak feszültsége.De a kitörölhetetlen képek,emberi drámák még ma is élénken élnek és rögzitve vannak képes emléktáromban.A leirhatatlan rombololás,a 36 ezer élet pussztulása,a végelláthatatlan menekülősor, öregei ket a hátukon cipelő serdülők, a fizikailag meggyötört anyák csecsemőikkel és kisdedeikkel,a tenger vizének hullámain lebegő halott tetemekkel az országhatárokon történő álhumanista kényszercselekedetek,az iszlám hatalom rémtetteivel a féktelen gyilokkal/terror cselekmények,a kétségbeejtő lefejezések/ nem csak keresztényi hanem emberi érzésvilágomat is próbára tették. De próbára tette az az európai hangulat is amit ez az történelmi dráma még a sorainkban is előidézett.A gyülölet mindennemü fellángolása,a bőrszin iszonyat a tevőleges diplomáciai ellenállás, amiben sajnos mi jeleskedtünk elfelejtve a történelmi előzményeket,az átkot szóró propaganda hadjárat a népesség soraiban feljegyeztetett az egyes európai országok szégyentáblájára.Nem szeretnék sem hitigazsági sem történelmi netán diplomáciai kérdések hosszantartó és egyéni érdekeket követő vitákba keveredni hiszen a gyülöletkeltés olyan magaslatokra emelkedett hogy még a józan emberi itélőképesség léptékeit is meghaladja. Csupán azért irtam le ezeket a sorokat mert a nemzetközi hirköslés jelentése alapján Ferenc pápa nem kiván résztvenni a Római Katolikus Világtalálkozón aminek Budapest lesz a helyszine.Ez vallástörténelmi esemény. Ferenc pápa magatartása nem csak magánügy hanem annak a a megszégyenitő magatartásnak a következménye amit a magyar hatalom és egyházfők a katólikus egyházfő ellen inditotottak a menekültekkel való humánus véleménye miatt. Emlékezzünk vissza a Bayer Zsolt kijelentésére amikor a Szent Atyát” demens vén gazembernek” titulálta nyilvánoson egy egész orszég füle hallatára és a magyar kormányfő rövid időn belül állami kitüntetést nyujtott át neki.De a magyar biboros hercegprimás is szó nélkül hagyta ezt az előzmény nélküli sértést és egy szó erejéig sem állt ki a szenvedő menekeült embertársai mellet.Ilyen erkölcsi léptékben megitélve egy egész egyház megszégyenitésével, megértem Ferenc pápa határozatát és akkor is ha ez mérhetetlen csapás a magyar katolikusság tisztességére.


MARADJATOK VELÜNK ’

’ Nem a hontalanság érzésvilágának elkerülése miattt hanem Erdéllyország a szülőföldünk rögeinek tiszteletének elkötelezve kérünk benneteket maradjatok itthon, elődeink sorsának és hitének szent igazával a tarsolyunkba.éljétek velünk együtt a végváriak sorsát. A mai történelmi időszak egyik fintora volt hogy egy meg-dönthetetlennek látszó diktatúra,rövid idő alatt kártyavár módjára összeomlott és egyúttal létrejött egy régen óhajtott európai közösség,egyelőre még a kezdet velejáró gyermekbetegségeivel. Ez a tény kelet Európában meglehetősen ellentmondásos állapotokat szült,az egyén mozgásterét,életkilátásait,gyermekeik jövendőjét,egyszóval egy méltó emberi lét kilátásait kuszálta össze ez az esemény,hatalmas embertömeg elvándorlását előidézve. Távolról sem tisztem véleményt nyilvánítani az elvándorlás vagy itthon maradás érveit taglalni esetleg elmarasztalni. Az elvándorlásnak családi, jogi,érzelmi,anyagi,szolidaritási szempontjai vannak. Minden elvándorlónak és itthon maradt „végvárinak”meg van a sajátos érvelése,amit mélyen tisztelnünk kell. A történelmi senyvedés okait aminek napjainkban tehetetlen szemlélői vagyunk,ami 3o év alatt felére csökkentette Erdély lakosságát megtörten éljük meg.Temetőink nyughelyeinek gondozatlansága .a még léthatáron tengődő öregeink, a kihalófélben lévő magyar nyelvhasználat a közhivatalokban és intézményekben megvisel mindenkit.Ennek okait vagy okozóit nem kutatjuk már, mert a magunk gyarlóságai miatt a második trianon is kiteljesedett.Nem kutatjuk de bennünk ismétlődően élnek az előrevetitett gondjaink mindennemü aggodalmai.Hiszen Erdélyország kivérzett.Szinte pániksízerüen menekülnek szeretett ormaink védelme alól,szüleink testvéreink egyszóval véreink oltalma alol. .Napjainkban amikor a minnemü kétéltüségek megmutatják valódi arculatukat hovatovább fájó tekintettel szemléljük az események alakulását. A politika és az ideológia ezeknk haszonélvezői akik porlasztják a hagyomános szolidaritását az erdélyi magyarságnak.Az aml felaprózta a magyarság hegemóniáját,privilégiumokat gerjesztett az ideológiák átkos manővereivel hol széthuzésra hol összefogásra ösztökélték hontársainkat. Úgy érzem hogy mint Európa szabad polgárai el tudjátok kerülni a fájó frusztrációkat-meg tudják őrizni a szülők a család közelségének biztonságérzetét. Egyszóval elkerülhetik a –HONTALANSÁG,SORSTALANSÁG,KISZOLGÁLTATOTTSÁG.,keserű érzését. ADJA AZ ÚR HOGY IGY LEGYEN !!


ÜZENET HITES BARÁTAIMNAK

Most amikor az alkony homálya barangolásaimat elfedik, ebben a még mindig erkölcsileg “borus égbolt” arra kötelez hogy hitem és tisztességem vallomásra késztessen .Hogy ne hagyjam létem tisztességének kapuit tárva-nyitva a külünböző széljárások hivei előtt,még az urnák végtelen csenjében sem.Ebben a felajzott szemléletü világban amiben talán már nem lehet megkülönböztetni a jót a rossztól életelemem az elődeim génjei, vezéreltek amiknek következetes hordozója vagyok Ellentétben a köztéri szónokokkal akik a gyülölet magvait ültetik közénk egy jobblét kétes erkölcsü kivivásáért. Mi és a hozzánk hasonlók a szeretetet,a becsületet és emberi tisztességet szorgalmazzuk napjaikban,mert a hazugság a lopás és a hozzátársuló hataloméhség távol áll tőlünk. Emberi kötelességünk, a szenvedő társadalomi elégtelenségeket a köz elé tárni, a jog amivel eddig és ezután is élni fogok függetlenül a személyek különboző csoportulások ideologidk,vagy bármilyen emberekre ártalmamas hatalom ténykedése okozza ezt...mert ha a még szenvedő vilég a bőrszin,a faj,a vallási,társadalomszenléleti nyügét fogja a vállán hordozni nem nézhetjük tétlenül. Ez a delfogásom mentes bármilyen személyi vonatkozásu ellentmodástól,vagy hatalom birtoklási kényszertől. Az Úr egy szerető hivatást szánt létem értelmének amit a segitő és áldó kezeivel tiszteséggel és hittel teljesitettem.

2017. december 25., 9:08 UTC+02


Bauer Béla:>Terézia Podolák KEDVES TERIKE ÉS JÁNOS Amikor az alkony kóborává válik az ember nehéz és fájó szivvel gondol az elszalasztottévekre,karácsonyokra...a.zokra amikor egy egész emberi lét alatt nem tudtuk egymást átölelni Boldog karácsonyt!! Emike és Béla


LEGZEBB EMLÉKEM-EGY IRÁDOM AMI MINDVÉGIG ELKISÉR

Úgy rögzültek bennem a gyarmekkori karácsonyi emlékeim mint ahogyan azokat 2o12-ben az ünnep első napján leirtam,azért hogy a lankadó emlékörzésünk ellenére tiszta szépségében maradjon családunk élménytárában.Fogadásom köt hogy minden év karácsonyára emlékeztessek ezekre a sorokra LÉGY ÜDVÖZÜLVE SZENT KARÁCSONY. Amikor az ember a szeretteiről ír,bármilyen játékmestere is legyen a szép magyar szónak,nehezebben találja a megfelelőket a szeretet és emlékezés szépségének a kifejezésére. Mindez azért mert a szeretetnek nincs ortográfiája,,stílusa,irodalmi kelléktára,vagy hatásvadászatra ítélt hangzatos cicomája. Az igazi szeretet az csendes,mindent átölelő megfoghatatlan egyedi érzés ami még megmaradt a gyermekkorunkból ebben a nyakatekert csillogó-villogó világban. Ma a 2012 év karácsony első napján emlékezni szeretnék a gyermekkori,diós,almás,szaloncukros karácsony fára,a deszkából összeeszkábált hintalóra és a csillagszórók sziporkázó fényére. A karácsony esték minden mozzanata kitörölhetetlen emlék marad minden ember életében A halmozott szeretet áradatra,ami ilyenkor főként a népes családoknál kifejezettebben érzékelhető. Ilyen volt a mi családunk is. Köztük és bennük éltem le az életem a történelem a sors, laskanyújtójának sodrása és állandó szorítása között. Jómagam karácsony este a konyha ablakából, a csipkés szélű hófehér kis függönyt elhúzva leselkedtem a hóborította fehér tájra de főként a csillagos égre,figyelve hogy látok-e egy angyalt aki gyermekeknek viszi a karácsonyfát. Annak idején csikorgó hideg telek voltak. Szinte menetrendszerűen 5 és 6 óra között megjelent az ablak alatt a behavazott népes család apraja,nagyja- Keresztapám Podolák György minden esetben a –Nagyszent József-Dávid sarjával kezdte a kántálást. Vele és utána minden karácsonyi dalt elénekeltek. Leszállt az ég dicső királya,Mennyből az angyal,A kis Jézus megszületett. Isten gyermek kit irgalmad közénk lehozott Újra átélve mindmáig a fülemben egy valóságos –örömódának tűnt amit halottam. Sokan voltak,elözönlötték az egész házat és a cipőtalpakra fagyott hó elolvadva , szemléltető térképet hagyott maga után. A férfiak Erdődi fahéjas forralt bort ittak az anyák és gyerekek a hagyományos karácsonyi –foszlós kalácsot és –beiglit-fogyasztottak Aztán mentek tovább hirdetve a hitet a szeretetben és békességben. Na ! mondta édesanyám kezdhetem elölről a takarítást , de az arcán a szeretet, békesség és az öröm érzése honolt. Legyen áldott az emléketek ! Béla


József Attila: Karácsony Legalább

húsz fok hideg van, szelek és emberek énekelnek, a lombok meghaltak, de született egy ember, meleg magvető hitünkről komolyan gondolkodnak a földek, az uccák biztos szerelemmel siető szíveket vezetnek, csak a szomorú szeretet latolgatja, hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, fa nélkül is befűl az emberektől de hová teszik majd a muskátlikat? Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég s az újszülött rügyező ágakkal lángot rak a fázó homlokok mögé.


KEDVES BARÁTAIM !!

Szorongásaink.kétkedéseink, aggódásaink olykor félelmeink ,emberi gyarlóságaink feloldásaira csak a szeretet adhat méltányos vigaszt,Szeretet nélkül a béke csak féligazság. A béke kikerülhetetlen kelléke pedig a tisztesség és becsület valamint,egymás értékeinek maradéktalan elismerését megbecsülését feltételezi. Kivánok mindenkinek áldásos,békés karácsonyt. Szeretettel Bauer Béla


Karácsonyom a szeretet,a béke és hála ünnepe. A karácsonyok hagyományosan a szeretet a béke érzésvilágának hordozói.Ezek mellet az sors megajándékozott a 87 –dik karácsonyomon, az eltelt hosszú évek emlékeivel hálás szavaival,üzeneteivel,meleg kézzoritásaival.könnyes öleléseivel.Ezek köszönnek vissza emlékezetemben 2o17 karácsonyán.Az emberi hála magasztos és megrendítő példái az életem folyamán végigkisértek és mély érzelmi vontkozásaival, társadalmi formáival szebbé tették előttem az emberi létem értelmét, a hivatásérzésem tudatosabbá válását. Nagyon sok megnyilvánulásával találkoztam a hálának, a megmentett életekért, egy idejében nyújtott segítő kéz melegéért vagy éppen egy drámai helyzet feloldásáért folytatott. küzdelem megvívásáért. Az idei karácsonyom annak az 5o mllió anyuának a megtisztelő éreklődése volt az ajándékom az internet oldalain nyujtott tanácsaimért a nehéz olykor drámai helyzetekben az arra utaltaknakKöszönöm Neked Uram hogy erőt időt és kitartást adtál általad kiszabott küldetésem teljesitésére


TILTAKOZOK !!! EGY MEGALÁZÓ, MÉLYEN SZÁNTÓ CINIZMUSRÓL

…. A egy sérült személyiség védekezése az, ha valaki cinikusan szemléli a világot, és senki iránt nincs benne elismerés, sértve ezzel közösége emberi méltóságát..A közelmult egyik parlameneti ülésszakán egy képviselőnő egy kérdést tett fel a kormányfőnek hogy milyen személyes vagy családi kapcsolatai vannak vagy voltak egy terrorizmus és más büntények elkövetése miatt nemzetközi körözés alatt álló arab pénzemberrel. A miszterelnök válasza:Boldog karácsonyt-hangzott cinikusan drukkereinek parlagi hahotázása közepette.Nehezen hittem a fülemnek,már csak azért is mert hozzászoktatta a köztudatot a váratlan dakota idézeteivel és más hebe hurgya hasolataival. Láttam a megdöbbenést az emberek arcán akik ezt átélték egy parlamenti demokráciában. Mert ami elhanzott már mélyen megalázó volt az egész nemzet számára.A “Boldog Karácsonyt “köszöntés egy meghatározott időhöz kapcsolódó,szeretetet és békét hirdető köszöntés mindmáig , még az istentagadók között is és nem egy súlyos politikai vád leplezésére szolgáló menekvési lehetőség


A XX-DIK SZÁZAD SZAATMÁRI NEVESEI ANTAL PÉTER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMTANÁR. A HIVATÁSTUDAT TISZTESSÉGÉNEK PÉLDAKÉPE

- Emlékét generációk örzik mély tisztelettel és áldják még napjainkban is, mert tisztes polgára volt városunknak és kiváló magyar nyelv éS irodlom tanár. Igen magas értékrendü kulturája imponált diákjainakTudós ember volt..Olyan szinten oktatta a magyar nyelvet és irodalmat aminek tisztessége elkisért bennünket egész életünk folyamán. Nemcsak a köznyelv szintjére emelte anyanyelvünk használatát hanem kultuurált igényes irodalmi nyelvezetet várt el diákjaitól.Ez volt az Ő hivatástudatának és gyakorlásának magasan kiemelkedő teljesitménye. Megtanitott bennünket arra hogy gondolatainkat minnél igényesebben közöljük vagy fogalmazzuk meg.Ily módon emelkedjünk nagyjaik alkotásainak méltó megismerésére és tiszteletére..Hat évtizede a szakbarbárok keserü kenyerét eszem ,ahol tévelyegni kell az idegen nyelvek bozótjában de amikor gondolataimat anyanyelvemen papirra vetem mindmáig az Ő igényeinek igyekszem megfelelni. Tanitványai egész Erdély magyar kultúrájának hinökeivé váltak és élő példái anyanyelvünk szépségeinek ésmondanivalóink nemes megfogalmazásának .


EGY ÉRTÉKELENDŐ REMÉNYSUGÁR “NE A HATALOM VEZESSE A NÉPET,HANEM A NÉP VEZESSE A HATALMAT

”. Mert nem a politika ezerarcu szégyenét kell piaci áruként értékesiteni a magyar nép becsülerének és hitének leple alatt, hanem a adott szavak a társadalmi igazságok örökértékü igéi,akár az anyagi akár szellemi kiszolgáltottságoknak hovatovább mind jobban növekvő bozótjában kell rendet vágni


AZ ÉN KARÁCSONYI AJÁNDÉKOM

….. Nem a hivalkodás érzásvilága uralja a hangulatomat amikor ma 2o17 December 2o-án reggel rátekintek a GOOGLE-FEEDJIT számolón a 15 országra,hanem az alkotásom értékének megcáfolhatatlan ténye igazol.Nem üzöm a statisztikai felmérések értékrendjét sem. Számomra ez egy karácsonyi ajándék amit megoszthatok minden felebarátommal. akinek keze melegét érzem, EgyesültÁllamok,Anglia,Németország,Magyarország,Franciaország,Svájc,DélKorea,Svédország,Dánia, usztria,Románia,Szerbia,Szlovákia,Görögország .2o17.December.2o.6 órás adatgyüjtés//


EMLÉKTÁR GYERMEKKORUNK FELEJTHETETLEN KARÁCSONYI EMLÉKEI ELKISÉRNEK BENNÜNKET EGY


ÉLETEN ÁT. EZEKRŐL IRTAN LE NÉHÁNY GONDOLATOT 2O12 KARÁCSONYÁN,AMIKRE ÉVENKÉNT VISSZATÉREK, MINT A CSALÁDI SZERETET ÉS BÉKE LETÉTEMÉNYEIRE ÉS AMINEK SORAI MINANNYISZOR ÖRÖMMEL TÖLTENEK EL . LÉGY ÜDVÖZÜLVE SZENT KARÁCSONY. Amikor az ember a szeretteiről ír,bármilyen játékmestere is legyen a szép magyar szónak,nehezebben találja a megfelelőket a szeretet és emlékezés szépségének a kifejezésére. Mindez azért mert a szeretetnek nincs ortográfiája,,stílusa,irodalmi kelléktára,vagy hatásvadászatra ítélt hangzatos cicomája. Az igazi szeretet az csendes,mindent átölelő megfoghatatlan egyedi érzés ami még megmaradt a gyermekkorunkból ebben a nyakatekert csillogó-villogó világban. Ma a 2012 év karácsony első napján emlékezni szeretnék a gyermekkori,diós,almás,szaloncukros karácsony fára,a deszkából összeeszkábált hintalóra és a csillagszórók sziporkázó fényére. A karácsony esték minden mozzanata kitörölhetetlen emlék marad minden ember életében A halmozott szeretet áradatra,ami ilyenkor főként a népes családoknál kifejezettebben érzékelhető. Ilyen volt a mi családunk is. Köztük és bennük éltem le az életem a történelem a sors, laskanyújtójának sodrása és állandó szorítása között. Jómagam karácsony este a konyha ablakából, a csipkés szélű hófehér kis függönyt elhúzva leselkedtem a hóborította fehér tájra de főként a csillagos égre,figyelve hogy látok-e egy angyalt aki gyermekeknek viszi a karácsonyfát. Annak idején csikorgó hideg telek voltak. Szinte menetrendszerűen 5 és 6 óra között megjelent az ablak alatt a behavazott népes család apraja,nagyja- Keresztapám Podolák György minden esetben a –Nagyszent József-Dávid sarjával kezdte a kántálást. Vele és utána minden karácsonyi dalt elénekeltek. Leszállt az ég dicső királya,Mennyből az angyal,A kis Jézus megszületett. Isten gyermek kit irgalmad közénk lehozott Újra átélve mindmáig a fülemben egy valóságos –örömódának tűnt amit halottam. Sokan voltak,elözönlötték az egész házat és a cipőtalpakra fagyott hó elolvadva , szemléltető térképet hagyott maga után. A férfiak Erdődi fahéjas forralt bort ittak az anyák és gyerekek a hagyományos karácsonyi –foszlós kalácsot és –beiglit-fogyasztottak Aztán mentek tovább hirdetve a hitet a szeretetben és békességben. Na ! mondta édesanyám kezdhetem elölről a takarítást , de az arcán a szeretet, békesség és az öröm érzése honolt. Legyen áldott az emléketek ! Béla

 


A GYERMEKGONDOZÁSI VILÁGIRODALOM JELESEI KÖZÖTT

Közeledik az idő amikor a GOOGLE számláló rendszere életmüveim látogatóinak számát 5o millióhoz közel jelzi a világ 218 országából. Két elektronikus szerkesztésü kiadványom, a Gyermekgondozási Enciklopédia és Gyermekgyógyászati diagnosztika csalogatták a látogatókat 12 éven át a net-em oldalaira. A regisztrált adatok mindennapos következetességgel jelzik a látogatók számának növekedését az elkövetkezendőkben is mert tartamilag időtállóak és szakmailag megbizhatóak. Ezek a döntő érdemei munkáimnak. Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert szolgáló szándékával készültek el ezek az életművek. Azért nevezem életművekneknek mert milliónyi embernek voltak, vannak és lesznek segítségükre. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ezek a kiadványok amik már bejárták a világ gyermekgodozási irodalmát. A felhasználók skálája igen széles,anyukák,szülők,orvostanhalgatók,szakorvosok,egyetemi oktatók,felsőoktatási intézetek. Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása emberi és orvosi létem értelmének. Büszke vagyok arra hogy szülővárosomból Szatmárnémetiból inult el ez a világhirnevet szerzett munka a város egyik fiától aki hat évtized értelmi egészét és fizikai létét áldozta a köz javára.. A látogatók számadataiból kiindulva a munkám egyedülálló az eletronikus szerkesztésü gyermekgondozási világirodalomban.Mindezen teljesiményemet a szakma méltányos elismeréseivel jutalmazta.


IRJA,IRJA .HADD EL HOGY IRJA…..

Gondolják, vagy mondják ki nyiltan véleményüket egyesek azzal a cinizmussal amit már nem sorolok a tisztes emberi véleménynyilvánitás elfogadható módozatánakA mindennemü elkötelezettek növekvő hada már szinte „erkölcsi ordasokként „vadásszák soraim között bálványukra vonatkozó társadalmilag és törvényileg ellentmondó megnyilvánulásait.Pedig véleményeimmel nem vagyok egyedül,mert már egy egész földrész megelégelte a határokat nem ismerő demagóg,hazudozó,kétéltü szövrgeket.A népére erőszakolt személyre szabott álmodozásaival tévutra tereli a tájékozatlan honpolgárokat. Pedig kijelenthetem hogy amig az emberiség erkölcsi alapértékeit sértő bármiféle hatalom becstelen acsarkodásait zuditják rám a saját és mindannyiumk nevében papirra vetem a még a lencsét fogyasztó sanditó szemlélődők elmarasztalása közepette is.Biztos vagyok benn hogy a történelem előbb utóbb kiveti az hazugság.lopás és a számtalan visszaélések hatalmasainak a büneit azokkal együtt akik védték az ilyen hatalmak bástyáit.Valaószinü hogy akkor új bálványokat helyeztek az emberi megalkuvás talpazatára hiszen egy tál lencséért arra is képesek vagytok.


EMLÉKTÁR EGY MEGTISZTELŐ FELKÉRÉS EGYESÜLT ÁLLAMOK-GEORGE WASHINGTON GYERMEKLINIKA- -VEZETŐ PROFESZOR-KEVIN.M.CREAMER

. Dr Bauer Bela, I am the main author /content editor for the second edition of the book Pediatric Surgery and Medicine for Hostile Environments. It is a publication that helps medical personnel with little or no Pediatric training to deliver medical, surgical, and critical care to children in austere or hostile environments. We expect it to be widely used in military medical deployment situations as well as natural disasters and humanitarian crises. The book is published by the Borden Institute, a US government publisher (nonprofit) and the work is in the public domain. We would like to include Image #5 the HSP vasculitis from your website in our Dermatology chapter. We are requesting permission for print and electronic rights for lifetime use (which will cover subsequent revisions or editions). Of course, we would give proper attribution in a credit line, worded however you would prefer. We would need a high-resolution version for use in the book (really we need something in the MB, not KB, size range, measuring at least 300 dpi). Thank you in Advance for your assistance Kevin M. Creamer MD, FAAP Associate Professor of Pediatrics George Washington University School of Medicine Dear Mr. Kevin M. Creamer, I am glad to contribute to your publication, and of course I agree to include the requested image in your publication (for print and electronic rights for lifetime use - which will cover subsequent revisions or editions). Sincerelly, Dr. Bauer Bela PhD. Show message history Reply, Reply All or Forward | More ToCC/BCC Message Body On Friday, March 13, 2015 7:05 PM, Bauer Emilia < JLIB_HTML_CLOAKING > wrote: Send


TOLVAJ TOLVAJ HÁTÁN

…. A hőn áhitott demokráciánk megnövelte a tolvajok számát úgy itthon mint a külföldi országokban is sajnos hozzájárulva a tisztességes román nép lejáratásához.A következmény az volt hogy megemelték az államvédelmiek létszámát is szégyenletesen magas juttatásokkal. ami jelentős pénzalapot emészt meg a költségvetésből, a köz zsebének rovására.A legfrissebb európai hirforrások szerint a legtöbb szegény ember Európában országunkban él.Az effektus továbbra is azzal volt egyenlő hogy az egész ország továbbra is lopott/ki hol érte és ki mit tudott/.Nemzetközi hatásra létrehozták a Direcța Națiomală Anticorupție /D:N.A,/korrupció ellenes nyomozati szervet,aki aztán politikai megrendelésre dossziékat készitett minden főtolvajnak és aztán a politikai és a hatalmi változásoktól függően azét vették elő akit éppen semlegesiteni akartak a hatalomért folyó irdatlan küdelemben , kezére biggyeszve a vas karperecet. Ezek a indokolatlan itéletek folytán vagy otthonukban,vagy a tengerparton barátnőjükkel, vagy a főváros sétányain töltötték rabságuk egy-két évét,miközben a megmaradt lpott pénzükből akár egy egész falut is megvásárolhattak volna.Közben még újabb államvédelmi szervek alakultak és igy jött létre a kétfejü hatalom –az egyik a nép által megválasztott parlament a másik az államvédelmiekből kialakult árnyékhatalon amiknek életre halálra folyó harcát követhetjük élő adásban a képernyőkön.Aki mindezt létrehozta az a volt elnöke az országnak a” karvalyorrú tengerész” a főtolvaj az pedig röhög a markába egy egész ország felajzott sorsán. Megrenditően kiábránditó prelud-je egy európai demokratikus rendnek.


GERGŐ

Egyszserüen meguntam,megutáltam a politika egyre terebélyesedső pajzánkodásait.A bandákba a verődő hatalmi haszonszerzés élvezőitől a poliikai filozofiák mindennemü változatát fitogtató politikai “bájgunárokig.” Meguntam hogy mindenféle információt csak a politika „szitáján” kaphatok meg és azokat minden szelektiv készség nélkül ott raktározzam el ahova az éppen aktuális hatalmak óhajtják.A z erkölcstelenséget ami nap mint nap átszövi most már gátlástalan formáival a nagy többség jószándéku erkölcsi szintjét.Meguntam a félistenek hatalmát a mindenféle logusok az az lógósok/politologus,ideológus/ felelőtlen érveléseit.Úgy tekintek a napirenden folyó kicsinálások a karaktergyilkosságok sötétben alávaló eszközökkel manipuláló/egyenlőre vértelen manővereire/ mint az elmult évtizedek tanoncainak becstelenségeire.És lehetne sorolni a társadalmi hiányállapotok néma szemlélőinek magatartását,egy válságban vergődő nép szenvedését. és az ettől az állapottól menekvő 6-7oo.oo fiatal sorsát.Nem folytatom a felsorolást mert ebben a félelemmel telitett társadalomban csak a falrahányt borsó kényszerképzetét fokozom. Vártam /vártunk/ valakit aki észreveszi a menekülő fiatalok sérelmeit,a mély magukra hagyott emberek néma küzdelmét földi létük utolsó napjaiban.Vártunk egy hozánk hasonló,halkszavu,mindennapi bajainkra érzékeny embert aki nem a” szószátyárok „kategóriájának a képviselője.Aki értünk van és mi Ő érte. Hiteszegett világunkban már cak a remény maradt meg társadalmi erődeink megvédésére. Hátha ez a remény Karácsony Gergely. akit meg kell védenünk a kinpadra hurcolás minden lehetőségétől,bármilyen áldozat árán is.!!!


Bauer Béla>Karácsony Gergely KARÁCSONYI FOHÁSZ KEDVES GERGŐ!! Nem a nemzetközi politika szennycsatornái,sajnos nem is a hagyományos magyar büszkeségünk vagy tisztességünk érdemleges értékei, de sem a kiveszendőfélben lévő emberi humánum.hanem az Úr gondoskodása jutatta el személyedben a szeretet és remény üzenetét a magyar népnek.Az Úr segedelmével add vissza népünknek a szeretet és békesség történelmi tisztességét Mert a szeretet nem csak az adományozás, ajándékozás világának.hatásvadászatra itélt bármilyen célzatu társadalmi kelléke.Az igazi szeretet az csendes,mindent átölelő megfoghatatlan egyedi érzés ami még megmaradt a gyermekkorunkból ebben a nyakatekert csillogó-villogó világban Szinte elviselhetetelennek tünő történelmi feladat terhelheti vállaidat ebben a mélyre sülyedő tásadalomban aminek reményhozója Te lehetsz. Embertpróbáló küzdelmeidben mindannyian veled leszünk. Egy végvári Erdélyi magyar.


FOGLALKOZÁSA –MINISZTERELN

Ök .Egy interju alkalmával egy ujságiró megkérdezett egy miniszterelnököt hogy mi a fogalalkozása, mihez ért a mindennenapi cselekvő életben.A válasz rövid és lakónikus volt-a miniszterelnökséghez.És ezen kívül-mindenhez, ismétlődött meg a válasz.Tehát olyan ezermester féle szólt megismételten a kérdés –eltalálta- volt ismét a határozott válasz.Szerintem időszerü lenne egy alapos felülvizsgálata az ismérvek tisztességének. A XXI-dik századi megváltozott társadalmi változások életkörülmények és igények sok hagyományelem eltűnését eredményezték, a mesterségek foglalkozások tekintetében Igen meglepő történelmi ténynek érzékeltem a kijelentést hogy valaki egy tiszavirág életü megbizatást a foglalkozás rangjára emeljen. Hogy őszinte legyek hallván ezeket a válaszokat újraélve a közelmult történelmi visszaéléseit zsibongani kezdett az agyam.Ebben a történelmi időszakban amikor a politika mindenre rápakolta piszkos mancsait és a nagy nemzeti szunnyudás mezejére kergettte a szakikat hovatovább mind ritkábban hallod a jó szakember,jó mesterember,kiváló tanitó,tanár,,orvos minősitést a közéletben. Még azokban az időkben kezdtek hozzászoktatni bennünket a foglakozások összemosásához amikor a cipészekből kollektiv elnökök lettek egy szempillanás alatt.A gyorsan ivelő karrierek történelmi időszaka csak fokozódott mert még a „magas iskolások „is jórészt „ beleléptek” a politikába ahol aztán a felső határ ha nem is a csillagos ég volt hanem a mindenhez értő szüleményei a társadalomnak és Ők voltak azok akik vezényelték a hatalmi kórusokat.Azt csak mi éreztük a bőrünkön hogy milyen hatásfokkal. Folalkozás,mesterség ,szakma, lassan a középkori fogalmak közé “sikkant” vissza és helyelyettük az állandóan aranytojást tojó politikai tyukok uralkodtak és uralkodnak sajnos még napjainkban is.Aki még megőrizte ősei tisztességét, olyan fejtvesztve menekü a tájainkról hogy hátra se pillant. Mindenki „pennás tollforgató” vagy piaci vagy köztéri prédikátor óhajt lenni.Ezért kerül sor Mesterségek vásárával a krónikus szakemberhiány elleni verbuválás megszervezésére is azzal a jelszóval hogy” csipkedjük még össze ami m;g itthon maradt”.Visszatérve a miniszterelnökség mindentudó,mindenható.a jó Istennek a lábát is fogdosó hatalmi kényszerképzeteiere ezeknek a foglalkozásoknak az élménytárába tartozik a landolás fogalma is ami visszatérit az inasévek keserü kenyeréhez.A véleményem axz hogy nem kell aggódni értük mert annyit összelopkodtak a közös magtárból hogy még az ükunokáik is a miniszterelnökségük legszebb napjainak örömeiben fognak lubickolni.


“A POKOL TORNÁCÁN

” Mit nekem te, zordon Kárpátoknak Fenyvesekkel vadregényes tája! Tán csodállak, ámde nem szeretlek, S képzetem hegyvölgyedet nem járja. Hangzik szeretet költőm Petőfi Sámdor “Az alföld” versének első strófájaban. Lévén sikvidéki ember kihivásnak tartottam a hegyvidéket „félelmes veszedelmével”, ami megfoghatatlan kényszerrel vonzott aholl győzelmet hirdethettem magamban a termeészet embertpróbáló erőivel vivott küzdeleemben. Hogy nem lehet ezt szeretni tettem fel magamban a kérdést a költő sorait olvasva.A kezdet kezdetén a Radnai havasokkal kacérkodtam majd kimerészkedtem a, Bucsecs-hegység, Fogarasi-havasok, Páring-hegység, Retyezát-hegység ormai közé. A Nemzeti Kosárlabda bajnokság első osztályában játszottam és a spotegyesülettől kaptan egy 2 hétre szóló üdülőbeutalást Buștenibe a Bucegi hegy aljában.Megjegyzem hogy akkor még kiváló fizikai erőlétben voltam és nem hajlitgatta az Úr a csontjaimat kénye kedve szerint.A véletlen úgy hozta hogy egy szobába kerültem Profeszor Dr.Szabó Istvánnál az élettan katedra vezetájével aki mániákusan nagy turista volt. Mikor meglátott azt kérdezte tőlem ,hát maga mit keres itt Béla.Szeretnék kikapaszkodni a Omul csucsra. Felmért hogy van bennem annyi fizikai képesség ami alkalmassá tesz erre a teljesitményre és igy felelt-én is oda igyekszen.Egy néhány nap előedzés után elindultunk rekkenő hőségbe a Valea Jepilor ösvényényén a csúcs felé. Az Omu-csúcs (sokhelyütt Omul) a Bucsecs-hegység legmagasabb csúcsa Legkönnyebben délről közelíthető meg, a hegység keleti gerincén végighaladva.A sziklába rögzitve volt a biztositó drót kábel. Úgy tünt hogy minden rendben folyik, amikor pillanatok alatt egy kegyetlen vihar rémálommá változtatta a helyzetünket, orkánszerü szélvihar tombolt a villámcsóvák szinte másodpercenként nyujtózkodtak az alattunk mélyülő többszázméteres szakadékba és az irdatlan lezuhanó víztömeg szinte lemosott bennünket mint a békákat a csupasz vizparton. A hátizsákom táncot járt a hátamon.A professzor Úr utasitott hogy fonjam a két karomat a drótkötél alá,huzódjak egész közel a sziklafalhoz és zsugorodjak össze amennyire csak lehet. Igy éltük át a kb 30 percet a pokol tornácán. Mikor a menedékházhoz értünk a mentő osztag vezetője megkérdezte hogy milyen utvonalon kapaszkodtunk ki és amikor megmondtuk neki Őrülteknek nyilvánitot bennünnket azzal indokolván kijelentését, hogy két angol turista zuhant a szakadékba és meghalt ezen az


UGRÁLUNK.CSIRIPELÜNK.HAZAMEGYÜNK


….. Az újfennkelt demokráciákban a tüntetések amiket a különböző társadalmi elégtelenségek miatt szerveznek már elvesznek a mindennapi szürke történések homályában.Mert ha nem igy lenne, akkor csak két szó hangzana el mégpedig az hogy” elég volt” és a hitványak nyomába erednének és elkergetnék őket kétéltü multjuk büneivel együtt. De igy sztereotip módon azt észleljük hogy a fennkölt és történelmileg visszatérően óhajtott szabadságeszmék,ha szemérmesen is de jól megférnek a szégyenletes társadalmi kiszolgáltatottsággal. Törvényi erőre emelkedett a korlátlan csiripelés joga,feltétel csak egy van –mégpedig hogy üres beggyel és ne túl nagy felhajtással,röpködéssel végeztessék. Az illetékes kanverebek árgus szemekkel követik a főugrándozókat és ha kell a- „szabadság szent tehene”-egy megfelelő méretű lapógyát pottyant az éppen aktuális ügyért csiripelőkre, -Mindezek után mindenki a fészkére vonul és igyekszik letisztítani az áruló nyomokat a következmények elkerülése végett. Mindenki elégedett-a szürke verebek hogy kiugrálhatták,kicsiripelték magukat,a kanverebek hogy a fészkükre szálltak az üresbegyűek-és ez így ismétlődik a végletekig ugrálunk,csiripelünk és hazamegyünk. Eközben a szürke verebek álmélkodnak,szavaznak,választanak,olykor hiábavalóan háborognak mert közben mindig lenyeletik velűk a- szőrös hernyót-. Igy ismétlődik ez generácíórol, generációra,évezredeken át-a fontos az hogy a verebek,hovatovább mind silányabb biológiai anyagból legyenek gyúrva,alázattal kérem,és csak annyi értelmi képességük legyen hogy folyamatosan és hosszú ideig , szemrebbenés nélkül tudjonak hazudni,imádott népüknek egy hatékonyabb hülyítés céljából- A politikusoknak nevezett„pojácák” cirkuszi porondjaikon nap mint nap,új meg új bűvészetmutatványi tárházat tárnak elénk/manapság a tömegkommució megvett és kibérelt eszközein/elhalófélben lévő idegsejtjeinek tárházából,verébbolondító vagy verébriasztó célzattal,sokszor sokszínű és mind fényesebb köntösökbe öltözve,varázssipkával,autentikus bohócok képében,és megszégyenítően katymatag hazafias szövegeikkel. Részlet-Szürke verenek-Pampojácák .


AKKOR TISZTA HÜLYE VAGY FIÁM

…… Schneider tanár Úr aki a természetrajzot oktatta a Királyi Katolikus Főgimnázium intézményében az 1940-e években igen jó humorú ember volt. Német származása miatt különös hangsúllyal beszélte a magyar nyelvet. Ha az éppen felelő diák valami bődületesen nagy valótlanságot mondott,feltette neki a kérdést-fiám mosakodtál te ma reggel ? a válasz gyors és határozott volt-igenis tanár Úr. A viszontválasz a tanár Úr részéről a következő volt;akkor tiszta hülye vagy fiám!! Egész életemre rögzült ez a sztori és amikor úgy éreztem magamban hogy a hatalom vagy bárki más lyukat akar beszélni a hasamba akkor Schneider tanár Úr szavai jutottak eszembe egy rövid kiegészítéssel:Hát ha Te ezt elhiszed „akkor tiszta hülye vagy fiám „ ETTŐL AZ IDŐTÖL KEZDVE AKÁR HALGATTUNK AKÁR BESZÉLTÜNK A „HÜLYECSINÁLÓK’’ MINDVÉGIG TISZTA HÜLYÉNEK TEKINTETTEK ÉS SANOS TEKINTENEK BENNÜNKET.!!!


EMLÉKTÁR-KAPNIKBÁNYA-1957-1962- ÉVEZREDEK ÖRÖKÖSEI KÖZÉ TARTOZOM

. Igen azokkal éltem akiknek a fold mélységeinek hasadékaiból először villant a szemükbe a színes és utánozhatatlan kép a bányavirágok évezredes kincse. Hálás vagyok a sorsnak hogy nekem is juttatott ezekből a megismételhetetlen értékekből. Úgy őrzöm őket mint azon sorstársaim emlékét akik mint a szeretet és hála tisztességének jelzálogaként őrző gazdájukra bízták. A bányavirág, más néven hegyikristály, a bányák falain, üregeiben, hasadékaiban különféle nagyságokban mindenfelé gyakori, színtelen, legtöbbször átlátszó kvarckristály. Különleges esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik, az ásvány vagy ásványok összenövésének, színeinek, formáinak, az egyes összetevő kristályok kivételes méretének köszönhetően. Ezen tulajdonságok összessége lehetővé teszi, hogy az ásványminta jobban azonosítható legyen más mintákkal szemben. Az ókori görögök azt gondolták a hegyikristályról, hogy olyan jég, amelyet lehetetlen felolvasztani. Így kapta a Krystallos nevet, és ebből származik a mai hegyikristály elnevezés. A hibátlan példányok teljesen áttetszőek, vízszínűek. Az íriszkvarc, vagy szivárványos kvarc akkor keletkezik, amikor a finom repedései miatt fénytörés keletkezik. A Fény kristálya, és a Világmindenség erejét szimbolizálja. A Bányavirág cím találó, hiszen ezek a színükben, formájukban és méretükben egyaránt egyedi értéket képviselő természeti képződmények kőbe merevült virágékszerekre emlékeztetnek. Maga a kifejezés azoktól az erdélyi bányászoktól származik, akik a föld sötét gyomrában végzett izzadságos munkájuk során gyakorta bukkantak egy-egy csodálatosan szép kifejlődésű ásványtársulásra. A karbidlámpák imbolygó fényénél feltárulkozó, színpompás ásványokkal gazdagon benőtt sziklahasadékok elrejtett kincsesházak képét vetítették a megfáradt bányászok elé. Az ásványok a kőzetek alkotórészei, építőkövei. A szakszerű meghatározás szerint olyan szilárd halmazállapotú, egynemű és természetes úton keletkezett képződmények, amelyek sajátos vegyi összetétellel rendelkeznek és kémiai képlettel mindig leírhatók. Vannak egészen ritkák, de olyanok is akadnak közöttük, amelyek igen elterjedtek és nagy mennyiségben megtalálhatók a földkéregben, illetve a kőzetburokban.


ÉRTÉKMÉRŐ….


A kommunikációs rendszerek mindennapi térhóditásával az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem más szabadon szárnyaló gondlatokról is.A számitógépes világ hamarább és könnyebben jut az információkhoz és többre étékeli az arra érdemes alkotást. Egyszóval egy adott pillanatban hamarább ismeri fel az alkotás értékét és minőségét Mindenezen valóságokat azért taglaltam kissé részletesebben mert ma olyan pozitiv élményanyagom volt ami igagolja mindennapi törekvéseim értékét-.Egy jó nevü gyermeklinikaklinika vezetője hivott fel telefonon azzal a céllal hogy egyezzek bele hogy orvosi jellegü kiadványaimat felhasnálják az orvosképzésben és tudományos kutató munkájukban.Egyuttal közölte velen hogy közölt tanulmányaim szinvonala személyesen lenyügözte,világirodalmi eredeti leirásnak itélte egyeseket a közleményeim közül. Üszintén szólva főként az volt az egész történésben a számomra az “ örömóda” ami elhangzott. Köszönöm!!!


Köszonöm Neked Uram hogy megajándékozál annyi idővel és képességgel amivel ma este 2o17 December 4-én az asztalomra tettem ezt az elktronikus szerkesztésü irást ami könyvnek sem nevezhető mert jellegében és élményanyagában esetleg olyan benyomást kelt benned ami vagy egy ócskapiac vagy akár egy fényes áruház hangulatához hasonlit.2744 oldalán amit nem lapozgatni hanem görgetni kell megtalálod benne egy” homo sapiens” minden örömét,kapaszkodóját,ellentmodását feldarabolva az éppen aktuális történés szintjére megvalósitva az élet nyers valóságait de nem irodalmi füszerezéssel .Ezen tulajdonságainál fogva lehet hogy ki lehet hámozni belőle némi szellemi értéket is.de az is megtörténhet hogy egy szitokkal , és fájó háttal zárod el a kütyüdet.


A SZABADSÁG HARCOK HADIUTJAIT MEGJÁRÓ ÉS VÉGIGKÜZDŐ EMBER IGAZ SZAVAINAK JELENTŐSÉGE. Nem

bárminemü lakájoktól, mindenüket árubabocsájtó,kétéltüektől kaptam ajandékot .Olyan ajándékot ami megvédi elmarasztalt,elnénitott igaságaink régen óhajtott történelmi tisztességeit A szabad gondolataink igazáért amikért annyiszor meggyötörtek lelkileg akár a szülőöldi akár a világ tárogatósai.Nem hajhásztam a feltünőséget,az ellenlábasság a társadalmi mocskolódás szégyemtelen válfajait csupán a muló árnyak még létező védelmében kerestem az igazamat,a mindannyiunk igazát.Csupán azt igényeltem a sorsom megszámlalható napjaitól hogy ovjon meg az emberiség ősbüneinek a tehetetlen szemlélésétől a lopástól a hazugságtól a hatalmi éhségtől és nem utolső sorban adja meg a jogot a következményektől mentes szókimondás sekély örömére.Igasz szavaiddal megingattad a bálványt és annak imádóit és az igazság és szabadság szent melegét sugároztad azok felé akik immár nehezen viselték sorsukat. KÖSZÖNÖM LECH WALECA.!!!


Lech Walesa, kimondja a lesujtó történelmi igazságot Orbán Viktorról.A modern kori szabadság eszmék lengyel harcosa, elsőnek mondta ki a nyilt szabadeszmék hirdetői közül egy ma reggeli rádióinterjuban, Orbán Viktorrol hogy a kialakitott egyeduralmi rendszerével árt a magyar népnek és Európának.Tehát nem maradunk egyedül átokra itélt elmarasztaló véleményünkkel mert a haladó Európai szellemü ember, aki megvivta a saját és népének szabadságharcát,letéteményezte kialakitott véleményét amit a világ közvéleményének jobbik fele megoszt vele. Kedves barátaim!! A kettős államporgádságot nem Orbán Viktortól/aki jelen pillanatban állampolgára ennek az országnak és mint lenni szokott egy csuszamlós politikai pálya alsó részén ücsörög/ kaptátok hanem a nagylrlkü magyarországi magyar testvéreiktől,mert ő csak manipulálja hatalmi céljaira ezt a nagyhorderejü történelmi tettet és kisajátitja öncélú hatalmi törekvéseire.Véleményem szerint a kettős állampolgárság nem csak egy adomány hanem egy kötelezettség is egyben, egy történelmi feladat az adományozó nemzet erkölcsi értékeinek megvédésére és ápolására.Semmikép nem jelentheti saját gondolataidat az “ugymond” adományozó szellemi értékeinek alárendelni, hanem a haza értékeinek kell alávetni.Orbán Viktor nem a haza értékeinek kincstárnoka,hanem hovatovább egy hitelét vesztett ember főként a népe előtt aki Nagy Imre temetésén tett igéreteit megszegte,saját és társvétkeseinek érdekében felhasználta anyagi gyarapodásra.Orbán Viktor hatalmi rendszere a saját vétkeiből eredendően megroppant,akár belpolitikai akár nemzetközi szinten,túlélése csak idő kérdése.


NAPIRENDEN


Keserü szájizzel fogadja a magyar diplomácia a Német és Europai politika szinterén való megjelenését azoknak akik tisztességének padlózatát naponta mosták fel szégyentelen vádaskodásaikkal nemzeti önteltségük javithatatlan stilusában,példát szabva ezzel a magyar népnek is hasonló magatartásra.Pedig az uralkodó házak történelmi összefonódásai és a német nép segitő készsége nem jogositott fel senkit erre a szuburbán magatartásra. Tagadhatatlan hogy a magyar diplomácia illetéktelenüi a lehető legocsmányabb támadásokat intézték Angela Merkel és Martin Schultz német politikusok ellen, nem kimélve Őket még a személyere szabott gunytárgyaknak is kitéve amikben a Vezir és a táskahordózója jeleskedett. Még azt a tényt sem vették figyelembe hogy hazájuk abszolút kiszolgáltatotja a német gazdaságnak csak a kóros hatalmi eszmeviláguk elképzelései vezérelték őket,”bemutatva” egész népüknek a politikai szüklátókörüség legékesebb példáit. Meg vagyok győződve arról hogy e közül a két ember közül akik ismét döntő szerephez juthatnak az Európai politika hadszinterén egyik sem fog politikai vagy gazdasági bosszúhadjáratot inditani a magyar nép ellen mert eddig sem az volt a gyakorlatuk hogy kóros magalomániás eszmék igehirdetői lennének. De abban biztos vagyok hogy megy fogják törni a magyar diplomácia gőgös hatalmi törekvéseit és ártalmas cselekedeteit amik az Egyesült Európai szellem értékeit rombolják már évek óta. Különben ez az európai politikusok közutálatának a már nyilvánossá tett célja is hogy lábra állitsa az egyeduralmi renszer kiszolgáltottjainak emberi igazságait. P.S.Nem a németalföldi vérvonalam kényszere késztetett ezen sorok leirására hanem egy nemzet tisztessége akikkel egy sorsközösségben élek és alkotok és akiktől anyanyelvemet,kultuturámat kaptam útravalónak, Ami a vérvonal kérdését illeti egy államfőnek illene ismernie hogy a Mohácsi vész után az országnak a Magar Királyságnak 4 millió lakosa maradt és a veszteségeket más vérvonalúakkal pótolták./ÜNNEPI BESZÉD 2O17 .MÁRCIUS 15./Következésképpen a vérvonalak felidézése akár történelmi akár néprajzi vonakozásaiban egy súlyos hiba ami ujraéleszti a faji jellegü tragédiák történelmi árnyait. Mert énemből idézem József Attila szavait ” szivemből ezer nemzet árad”


KOMMENT


Olyan gyorsan peregnek az események, hogy a firkászok gondolatai a megjelenés napjáig akár időszerűtlenné is válhatnak. A lakosság ingerküszöbét ugyan a migránsválság „masszírozza” de álmainkat ujabb és ujabb félelemek gyötrik hátralévő napjaink még létező sekély nyugalmába.Minden gondolkodó ember szövögeti vagy összekuszálja azokat, morbid következtetéseket levonva a mindennnapi történésekből.Vagy talán ne is használjuka morbid kifejezést?? Mert vajjon véletletlen-e hogy összetülkölték a közép és keleteurópai külügyminiszterek találkozóját Budapasten.Milyen szándékkal csak őket, mikor mi egy más védelmi rendszer tagjai vagyunk és egy olyan kulturált társadalmi környezetbe akarunk élni már egy évezred óta mint az európai államok közössége,és most amikor mindez kézzelfogható közelségbe került,kezdjük el a keleti politikát,hajszoljuk üldözzük össznemzeti szinten a kiöregedő Európát és a keleti karmester pálcájának intéseire a bujtatot diktaturák szellemvilágát kezdjük utánozni. Van egy megérzésem de egyuttal rémálmom is.Vajjon nem európát igyekeznek megosztani a mindenre képes eszközeikkel.Vajon nem egy Közép Kelet Európai Unió létrehozásán álmodoznak a számunkra átkos hagymányaikkal és kompromittálni az Európai Egyesült Államak létrehozását a nemzeti függetlenség,önállóság mindenkor kecsegtető eszmevilágával vagy mondjuk ki ózintén csalijával.Mert a közelmult eszmerendszere itt toporzékol köztünk napjaink értékitéletében. Csak azért mert nekünk szívügyünk az alkotó kulturált szüláföldünk Európa. Lehet hogy elfogult vagyok mert érzésvilágomban még mindig ott sikolt a Donbasz temetője a 6 halottal akiket ott vesztett el családunk,de nem szeretném ha ez a dinom dánom magyar politika a történelem folyamán oly sokszor vesztette el a sakk figuráit az átkokkal teleszort sakktálákon.


AZ ALKONY EMLÉKEI BETÜKBE VÉSVE

.cimü irásom elkészült, de nem jelent meg azért mert nyomtatásban ahogyan jelen pillanatig sem sikrült semminemü irásomat közölni.a szóbanforgó irás a Web lapomon fog megjelenni akkor amikor ezt a technikai és pénzügyi helyzetem lehetővé teszzik.A jelzés a saját lapomon a szakemberrel való tárgyalás alkalmával egy sajnálatos félreértés alapján történt. Tisztelettel Bauer Béla


MIÉRT MARAD IDŐTÁLLÓ A” GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIÁM” A GYERMEKGYÓGYÁSZATI VILÁGIRODALOMBAN

. A mikor a 4O milliós számra fordult a látogatók regisztrációs száma elgondolkoztam azon hogy miért is vagyok olyan optimista hogy a munkám felhasználását több évtizedre biztosítottnak látom. Megosztom az érvelésemet a kedves látogatókkal is. 1-Az egyre fokozódó anyagiakat hajszoló társadalomban nem lesz vonzereje annak hogy valaki is teljesen érdektelenül közkézre adjon akár terjedelemben/21.000 oldal-74OO illusztrativ foto/ akár rendszereiben könnyen áttekinthető munkát a köznek. 2-A mindennapos gyakorlati igény. Mert beteg gyermekek az emberiség történelmében voltak,vannak és lesznek,következésképpen a gyors információt hovatovább mind jobban fogja igényelni a társadalom az internet elképesztően gyors terjedésével. 3-Lévén hogy az emberiség 80% vizuális típus egy hasonló terjedelmű képes illusztratív anyag amit rendkívül nehéz begyűjteni nagy mértékben emeli a munka tartalmának rögzítési indexét a látogatók körében. 4.A gyermekbetegségek jellege évezredeken át változatlan csupán a megelőzés és kezelés terén vannak időnként változások. 5-A felhasználás skálája szinte minden társadalmi és egészségügyi ellátási kategóriára vonatkozik./anyák,védőnővérek,egyetemi hallgatók,orvosok,minősítő vizsgák, sőt egyes esetekben orvosi felsőoktatási intézmények 6-A keresőkkel ellátott blog és web lapokon 2-3-másopercen belül a kívánt információkhoz juthatunk. 7-A fordítókon/google translat/ keresztül az dokumentek minden nyelven hozzáférhetővé válnak. 8-A dokumentek felhasználása teljesen díjmentes 9-A gyermekbetegségek sürgősségi ellátásában különösen értékes információkat nyújthat,egyes esetekben életmentő adatokat szolgáltathat. 10-A közölt anyagok magas képzettségű és nagy szakmai gyakorlattal bíró szakemberek által biztositottak. 11-Az információhoz való hozzáférés gyorsasága időben felmérve rendkívül fontos igény marad.


GOOGLE-FEEDJIT-REGISZTRÁCIÓ- 2O17.NOVEMBER 27.

Ezek az adatok nem a hivalkodás,beképzeltség, szerénytelenség vagy tudományoskodó rongyrázás ahogyan becézgetik a teljesitményemet a némán szemlélődő hontársaim, hanem az életmüvem a “Gyermekgondozási Enciklopédia” egy szakmai lét tapasztalatait leülepitő munkám eredménye, amit már az ektronikus világirodalomban naponként értékelnek a számláló rendszerek. A nagy számu mindennapi látogatottság amint azt a mai eredmények is jelzik az Egyesült Államokból és Magyaországról vannak.Amit jeleznek a számláló rendszerek azok már hosszú időn keresztül egy megtisztelő liststavezető hely nemzetközi szinten, az elfogadottság pedig az érték fokmérője a közleményeim minőségének..


ZSIGERI BŐR ÉS FAJ GYÜLÖLET EURÓPÁBAN. MIÓTA NAPIRENDEN VAN A BŐRSZIN ÉS FAJI ISZONY EURÓPÁBAN

AHOL KÖZISMERT HOGY A KATÓLIKUS VALLÁSUAK VANNAK TÖBBSÉGBEN SZINTE A VALLÁSTÖRTÉNELMI KÉRDÉSEK, KÉTSÉGEK ZAVARJÁK GONDOLAT VILÁGOMAT.LÁTVÁN ÉS MEGÉLVÉN A BŐRSZIN ÉS FAJI ISZONYOK MEGNYILVÁNULÁSAIT MÉG A SZÓSZÉKEKRŐL IS, MINDUNTALAN FELTESZEM MAGAMBAN A KÉRDÉST: VAJJON MILYEN SZINÜ VOLT A BŐRE ÁDÁMNAK ÉS ÉVÁNAK MERT ERRE A KÉRDÉSRE NEM TALÁLOK UTALÁST EGYETLEN EGYHÁZTÖRTÉNETI DOKUMENTUMBAN SEM.Elvi és gyakorlati szinten a katolikus egyház nem tesz külömbséget a faji jellegü elkülönités mellett.Sőt az egész világon a hit, szeretetés békessség igéit hirdeti,és azokat segiti akik egy adott pillanatban rászorulnak. Honnan ez a bőrsziniszony ez az engesztelhetetlen gyülölet még a főpapok részéről is a másság iránt.egészen addig fokozva ezt hogy a gyülöletettől áthatva még a pápa Őszentségét is el akarják távolitani a Vatikánból. “KERESZTÉNYEK SIRJATOK MÉLYEN SZOMORKODJATOK” MINDEZEKRE CSAK EZ LEHET A VÁLASZ. P.S.Jómagam ha tőlem függne azokat akik álnokul gyülöletet szitanak hiveik között a megkülönböztetés bármilyen módszerét felhasználva elküldeném hittéritőknek a pampákra vagy bármely más exotikus tájra hogy tanuljanak az emberi lét sokszor keserü valóságaiból.és csak utána lépjék át Isten házának küszöbét.


KOMMENT „KOROS A SOROS” DE KIÁSTA A CSATABÁRDOT

. 18 MILLIÁRD DOLLÁR ADOMÁNNYAL, AMIT A NYILT TÁRSADALOM ALAPITVÁNYOKNAK SZÁNT VALAMINT NÉGY FIÁVAL AKIK MÁR JÁRATOSAK A DIPLOMÁCIA BERKEIBEN,VALMINT A ZSIDÓK AZ EGÉSZ VILÁGOT ÁTFOGÓ HAGYOMÁMÁNYOS SZOLIDARITÁSÁTÓL TÁMOGATVA MEGKEZDTE A DIPLOMÁCIAI HÁBORUT A SZEMÉLYÉT ÉS CSALÁDJÁT ÉRŐ LEJÁRATÓ KAMPÁNY KIVÉDÉSÉRE.JÓMAGAM NEM KEZDTEM VOLNA HOZZÁ EHHEZ A KÉTES KIMENETELÜ PORTYÁZÁSHOZ,MERT AZ ESTLEGES KUDARC SZENVEDŐJE A MAGYAR NÉP LESZ. INDEX.24.XI.2O17 A Wall Street Journal alapítványi forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Soros György átadott 18 milliárd dollárt a Nyílt Társadalom Alapítványoknak (OSF). A lap forrásai szerint a következő időszakban az összesen 23 milliárd dollárra becsült vagyonának további részét is az alapítványoknak adja. Ezzel az Open Society Foundations lett a második legnagyobb amerikai jótékonysági szervezet a Bill and Melinda Gates Foundation után. A Nyílt Társadalom Alapítványok jelenleg több mint harminc nemzeti és regionális alapítványt fog össze, amelyek 1984 óta 14 milliárd dollár támogatást kaptak Sorostól. (WSJ) .


ELKÉSZÜLT.


Korhü,elektronikus szerkesztésü,1584 oldal terjedelmü kötet ami tulajdonképpen a Facebook oldalain közölt irásasimat és a kisérő képanyagot tartalmazza.Ugyanakkor akotó emberi és orvosi törekvéseimet,örömeit,elismeréseit kudarcaimat,hitvallásomat a köz igazában,de egyuttal a moinenkori emberi álnokságok egyre szaporodó megélt példáit is.Amiket leirtam úgy érzem, hogy a jövő igazolni fogja gondolataim hitelességét még a kétkedő hontársaimnak is.

 


CSALÉTKEK A TÖRTÉNELEM HISZÉKENYEINEK

……. MINTEGY 5 TÁRSADALMI TÖRTÉNELMI IDŐSZAK ÁTÉLŐJE ÉS ÉSZLELŐJEKÉNT AZ ÉLMÉNYANYAGOM EGYÉNI EMBERI ÉRZÉSVILÁGOM ALAPJÁN ÜLEPITENÉK LE NÉHÁNY FIGYELEMRE MÉLTÓ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÜ TÁRSADALMI JELENSÉGET. A feudalizmus csóvájának árnyékától kezdve a kapitalizmus,szocializmus kommunizmuzmu.a gyermekbetegségekben szenvedő demokratizmus minden átkát és sekély társadalmi jótéteményeit idézgetem magamban gondterhelt napjaimon Világháboruk,diktaturák eszement ideológiák mélyszántássaI övezték mindennepjainkat..Csak a formák változtak, de nem a tartalom.Az emberi gyarlóságok megőrizték történelmi kelléktáraikatt és kiméletlenül átruházzák őket a hiszékeny emberi naivitás tudattárába,amit aztán a fanatizmus vak mezejére terelnek. Hovatovább mind kevesebb tanúja van az elmúlt XX-dik század történelmének .A fiatalok a szükségszerű élményanyag hiányában könnyen prédáívá válnak a nagypofájú,hazug prédikátoroknak,és csak álmélkodnak vagy csodálkoznak amikor autentikus idősebb emberektől hallanak a-nagy ámítások- okainak a hátteréről. Azt a tényt nagyon helyesen és józanul felmérik hogy az utóbbi század történelme a leggazdagabb az emberi alkotás a tudomány és technika mindmegannyi csodájában.egy generáció élményanyagába besüritve,. A 8o-év körül tengődő,de már jócskán kibelezett és minden elképzelhető agymosáson átesett,a 2 méteres gödör szélén imbolygó még emberi lénynek tűnő formátumokat, ha megkérdezné a- délceg gárda- hogy milyen élményanyagról tudna beszámolni az eltelt 8 X átélt eseményeiről,meglepően sok mindenről hallanánk. :Minden történelmi időszak élethűen követi a kb- 2ooo-évvel ezelőtti római birodalmi,társadalmi fonákságok élménytárát-következésképpen- -kivétel nélkül minden izmus a nép,az istenadta nép javát hirdeti és utolérhetetlen sztereotipiával,a demagógia észbontó metodológiáját használja csaléteknek -kivétel nélkül először a saját és hozzájuk közelállók egyre szélesebb táborának a zsebét tömik –dagadtra-függetlenül a társadalom tűrő-képességétől vagy anyagi léptékhatáraitól -kivétel nélkül az éppen aktuális ideológia vagy hatalom,nyílt vagy leplezett cinkosaiként lopnak vagy helyesebben rabolnak még a -végső- megoldásoktól sem visszariadva,a tiltakozók egyre fogyó számával szemben. -kivétel nélkül létrehozták a rabláshoz , nélkülözhetetlen összefonódásokat a- kíméletlen és fizetett végrehajtókat-fajra felekezetre,nemzetiségre való tekintet nélkül,a hit,erkölcs,család,nemzet fennkölt eszméire hivatkozva -kivétel nélkül minden képzeletet felülmúlva betegesen,eszköztáruk legkíméletlenebb fondorlatival ragaszkodtak a hatalomhoz. -a HIT helyett a PÉNZ lett a lételemük mondhatnám az –Istenük-összességükben nem tiszteltek senkit és semmit az egyetemes világlétben öntörvényűen éltek és viszonyulak embertársaikhoz. Tehát jellegükben,változatlanok,de eszközeikben és kíméletlenségükben minden lételemükben hovatovábbmegátalkodottabbak. Mindez azért mert, minden ténykedésük tudatossága elképzelhetetlenül erkölcstelen. PS,És igy peregnek a századok miközban a népet beültetoik a ringispilbe anit jól képzett szélhámosok szakadatlanul forgatjnak. -


ELMEBETEG DIKTÁTOROK-“VÉRVONALAS „BORZALMAK

” Alábbiakban tiszta érzelmi töltettel megélt és értelmileg kiteljesült életkoromban történtekről beszélek. Szerencsétlen de tanulságos történelmi időszaknak tartom életemben az 194o és 1944-es évek időszakát. Ez egybeesett az én 9 és 13 éves korom közötti idővel ami lefedte a második világháborút. 194o Szeptember 5-én áldott emlékű anyám hatalmas virágcsokorral várta az élete álmát jelentő felszabadulást. Mindannyian a Városháza elé gyűltünk ahol először láttam a Kormányzó urat fehér lován a hatalmas tömeg között. Nagy volt az örömünk, de a fejünk fölött ott lebegett a még mindig tartó II-dik világháború az összes anyagi és emberáldozatot követelő igényeivel. Azokról az időkről beszélek amikor a felajzott nemzeti eszmékben tobzódó államok az emberi gyülölet minden elképzelhető cselekvését a pusztitás szolgálatába állitották.Talán el is aluidt volna bennem a “vérvonal “fogalma ha egy közelmultban történő esemény kapcsán egy vezető személyiség nem kotorja elő a történelem szemétdomjárol a riasztó kifejezést. .A német vezetés a faji vesztegzár hatalma alatt Európai össznemzeti elgondolása hatására a szomszédunk aki a szatmári /Volksbund/német párt enöke volt győzködte apámat aki sváb származásu, hogy két gyermekét engedje el a Szebeni német iskolába,ahol német nevelésben részesülnek.Apám ezt az ajánlatot visszautasitotta.annak tudatában is hogy a nővéremmel magyar nevelés részesei voltink,és édesanyám is Porcsalmai/Magyaroszág/ születésü volt Szatmár egy adott pillanatban háborús katonai stratégiai központtá vált,és egyúttal a kíméletlen szőnyegbombázások színhelye. Mindenki elmenekült innen.. A mi családunk Erdődre ment itt hagyva, minden ingóságát és ingatlanát. A légiriadók alkalmával a szirénák hangját Erdődön is hallottuk. Sőt ahogyan kezdték a bombázást a robbanások felvillanó fényei félelmet keltően közelinek tűntek. Az éjszakáinkat a várpincében töltöttük ami biztos védelmet nyújtott szinte az egész község lakosságának. A Magyargéresi erdőben a németeknek volt egy rejtett repülőterük/döntő többségükben Messerschmidt vadászbombázókkal/, ahonnan a bevetésekre indultak az orosz hadszintérre. A német pilóták nálunk voltak elszállásolva. A hátsó,vendégszobában aludtak. Nagyon rendes emberek voltak, mindig az volt az első dolguk , hogy a családi képeket maguk elé tették az asztalokra vagy éjjeli szekrényeikre A gyermekkorom egy nagy érzelmi válságát éltem át mert számos pilóta a bevetésekről nem tért vissza és a családi képek ott maradtak árván.,köztük egy hozzám hasonló koru fiuval akinek képét megőriztem és most is felidéztem amikor a vérvonalas borzalmainak eszmevilágát kezdik feszegetni azok akik nem élték át sokszor végzetes drámáit Gyermekfejjel nem értettem azelőtt sem a józan összefüggéseket. Egy részt a diadalittas győzelmi jelentéseket olvastam a –Magyar Futár- ban, másrészt itt Szatmárnémetiben a Thököly utcában ahol laktunk, egyre gyakrabban érkeztek a gyászkeretes táviratok a frontról az elesett katonákról a” Nemzet Hőseinek” nyilvánítva ezeket. Az itt maradt árvák akik között számos pajtásom volt, hosszú ideig őrizték ezeket a táviratokat, csak éppen arra nem kaptak választ senkitől hogy miért éppen a Don-kanyarban és Qroszországban kellet odaveszni édesapjuknak.


EMLÉKTÁR A SZATMÁRI ÁLLAMI MAGYAR FIÚLICEUM TANULÓJA/MAI KÖLCSEY KOLLÉGIUM/-1949


- Érettségi vizsga előtt. Sportos alkatu,szőke,kékszemű fiatal voltam,cselekedeteimben meglehetősen határozott és magabiztos. Nem volt bennem semmi agresszivitás se a családi környezetemben,baráti körben vagy iskolában.Az osztálytársaim el is kereszteltek a “szende Bauer” nevet rám biggyesztve,de a gyermekkori gaztettek alkalmával a gyanúk elkerülése végett a legzsiványabb munkákat velem végeztették el


COMMENT KI VAGY KIK LESZNEK A KÖVETKEZŐ SOROSOK

…. A félelem és gyülölet árnyai boriják be Magyarországot.A félelem a más bőrszintől a gyülölet a világ pénz “ördögétől” Soros Györgytől akinek egyetlen célja az ország tönkretétele. Jolly-Jókerré avatttuk a választási küzdelemben ezr a magyar tabunak keresztelt politikai manővert.A regnáló kormány hatalmas anyagi áldozatokat hozott immár éveken keresztül az idegen győlölet a bevándorlás az ugymond nem létező Soros terv elleni küzdelem véletekig fokozódó kampányaira,jócskán belemártogatva,belerángatva ebbe az Európai Unió tisztességét is ebbe a politikai herce-hurcába.A migráns politika aberrációit meg az „öreg zsidó” fizimiskáját már unalom övezte a köznép érdeklődésének soraiban is látván minden este a TV küpernyőjének divatbemutatóján. Aztán jött a nagy durranás: az Európai Parlament döntése: a memekült kérdés tárgyalás határozatainak az elhakasztásáról 1 -2 évvel javasolva azt a lehetőséget hogy akik nem szándékoznak befogadni menekülteket pénzbeli juttatéssal hozzájárulhatnak a kérdés megoldásához,megegyezést kötve külön külön minden nemzet kormányával.Tehát nem lehet rettegésben tartani a népet a terrortámadások veszélyével,a nemi erászakkal a boxos gyerekek szaporodázsával a keresztény magyarország elfajulásával stb.Eszköztelenné vált a Soros eelleni kampány a Nemzeti konzultáció,az Európai Unió elleni fölösleges vicsorgás. Olyan ez mint a 21-es kártyajáték,mert most 19 re rá kell huzni az alsót.A kérdés csak az hogy ki lesz az áldozata a következő ellenségkép hadjáratnak,mert minden magyar józan esze azt diktálja hogy más Sorost vagy Sorosokat kell majd kipécézni az elkövetkezendő közpénz pazarlására.


KUNMADARAS…


…. Igy első hallásra a mai fiataloknak nem sokat mond ez a gyermekkorunk emléktárában ma is élő szó.De nekünk hidontuli football rajongó gyerekeknek mélyen az emlékezetünkbe vésődött a Törekvés-Szanitász rangadók hangulata.Az élet halál csaták a helyi rangadókon.A Szanitász amit a helyi jómódu zsidók menedzseltek/Farkas Ernő,Cândea,Mándi Luja meg az öccse,Redermann a romboló hátvéd.Kovács IV a Nagyváradi Atlétikai Klubbtól igazolt át az állandóan gólt rugó jobbszélső,Morzsa Gyuszi a temesvári politechnikától valamint a Törekvés ami inkább kisemberek csapata vollt/Iszák Sanyival akinek csak egy szeme volt.Oroszi Pörcivel,Kovács Sanyival.Takáccsal stb. A szurkolók megoszlottak az akkori tribünön és könyékén a Szanitász szurkolók tábora, míg az ellenoldalon a Kunmadarasnak nevezett részen a Törekvés szurkolói szolgáltatták a ceremóniát. Bennünket gyermekeket két dolog foglalkoztatott, hogy jutunk be a kunmadarasi oldalra ahol egy egész hétre kiordihattuk magunkat a másik pedig hogy győzzön a Törekvés. A próbálkozások a 2 méter magas keritésnél történtek a felvigyázók vizsla szemü serege lecibált bennünket a keritésről és két tasli kiséretében elvették a kedvünket az egész labdarugástól De mi addig próbálkoztunk amig egymás fejének a tetejére állva átmásztunk a keritésen és a Kunmadarasi nézők között a drótháló közelébe bujtunk hogy alkalomadtán azt rázzuk, dühünkben vagy örömünkben.Akik nem tudtak bejutni mert befuccsolt minden módszerük azokat Guszti a szatmári divatkirály ősfolalkozásu fiákkeres a kocsijánok bakkjáról engedte hogy végignézzék a mérkőzést .Egyedüli kritérium az volt hogy a Törekvésnek szurkoljanak. Egy maradandó emlékem volt Páskándi Gézával amikor is nagy áldozatokkal átjutotunk a „nagy keritésen” és Kunmadarasi oldalon a dróháló közelébe kerültümk.Egy adott pillanatban egy derék magyar ember került a háunk mögé aki olyan vehemenciával fujta nyakunk közé a különben jó illatu borszagot hogy Géza hátra szolt neki-Tata fujjon már rám egy kis szódavizet is mert menten elájulok.Későbben ezen emlékeket felidézve csak Kubai rumot ittunk Gézával.


EMLÉKTÁR A SZATMÁRI VASUTI RENDELŐ INTÉZET /POLICLINICA C.F.R./GYERMEKGYÓGYÁSZ SZAKORVOSA-

FOGALOMZAVARBAN ÉLÜNK
. Összeboronáljuk az emberi tisztességet és jellemet a politika leáldozó erkölcsi kihágásaival.A hangulat ami eluralja ezt a bágyadt társadalmat, a sorsukbanba belenyugudott,hitükben kiszolgáltatott emberek benyomását keltik a világ jobbik felében. A lopás.rablás,gátlástalan hazudozás a visszaélések a hatalommal, a személyi szent eskük megszegése szemrebbenés nélkül a nép szine előtt, mind ezek mint erkölcsi értékek elbuktak a mindennapi ijesztően szaporodó , hatalomvágy a pénzszerzés minden eszközét felhasználó vékesek buktatóin. Szinte közhely a megkérdezettek lakónikus válasza-hát mimdenki ezt csinálja csak én legyek a kivétel.Igy omlik össze egy jövőkép amire mindannyian annyira vártunk,de úgy tünik hogy a hitványaink eltékozolják álmainkat. A számonkérők egyre szaporodó száma rendre elbukik a pilitika akadályain .ami a közelmult hatásos tapasztalait felhasználva, idüközben még korszerüsitett is a hangoskodók elégedetlenségén.Az elkövetkezőkben már óvatosabbak kell legyünk velük és : ne induljunk el velük a sivatagba ha náluk van a vizes palack.

 


VELETEK VAGYOK !!! NEM EGY KASZTRENDSZER KIVÁLTSÁGAIÉRT KIÁLTUMK !!HANEM A SZEMVEDŐ EMBERTÁRSAINK ÉS SAJÁT FÁJDALMASAN MELLŐZÖTT JOGAINÉRT. Sajnos még most a XXI-dik század hajnalán sem

érzékeli kellőképpen a társadalom az emberi létért való küzdelem sokszor nehezen áttörhető akadályait.Azokat amikért Ti ma 2o17.November 15-én a fővárosban tüntettek.Képtelen a társadalom megélni a mi vivódásainkat,mindennapi gyötrelmeinket a mindennemü hiányállapotokkal szembesülve és látni a szenvedő epekedő beteg könyörgését a tuléléséért vagy gyógyulásáért.Talán a többi társadalmi hiányállapot mellett ez a legszomorubb,legdrámaibb mert számos esetben már nincs visszatérés az emberi felelőtlenségek minden részvétét hiányoló helyzetből. Mint életem alkonyát taposó hat évtizedet gyógyitással töltő orvos szeretnék néhány gondolatot megosztani azokkal akik ezeket a sorokat elolvassák.Elsősorban azokat a gondolatokat amik az egész orvosi rend mély lelki gyötrelmei. Ez a gyötrelem jogosit fel bennünket arra hogy a mindenkori társadalomtól kellő megbecsülést igényeljünk. Az egész szakmai létünk egy meghatározója az állandó,mindennapos feszültségi-állapot ,amelynek oka a felfokozott felelősségtudat ,azért hogy ne kisérjen esetleg egész életünkön keresztül a ,lelkisimeterfurdalás hogy egy esetleges szakmai ballépés miatt valakinek életre szóló szenvedést okoztunk.Emiatt a feszültség miatt nem tudtunk felszabadultan örvendeni semmiféle szakmai elismerésnek vagy sikernek.Vannak erkölcsi,emberi,intellektuális elhallgatott benső gyötrelmei minden embernek, amiket nem tud, nem akar, vagy nem mer kimondani környezetének.Az elkövetkezendőkben azokról az önemésztő nehézségeinkről,elfedett gondolatainkról irok egy néhány sort amiket egy életen keresztül magunkkal hordoztunk és amik az orvosi hivatásunkkal vannak kapcsolatban. Minden orvos az életéből 4-5 évet ügyeletben tölt el, amikor is 24 órán át benn van a kórházban és ellátja a sürgősségi eseteket.Az ügyelet a mi fogalomkörünkben egyenlő a –Fehér éjtszakákkal-amikor is nem annyira a fizikai megterhelés,az igénybevétel szolgáltat ki bennünket a türésküszöb kénye-kedvének,hanem azok a betegek akik katasztrofális állapotban kerülnek a kórházba.-és az orvosi lelkiismeretünket,felelőségünket küzdelmünket teszi próbára egy emberi élet megmentéséért,vivott küzdelemben Ilyenkor mindig élet-halál harc folyik aminek te vagy a főszereplője-Te vagy a döntéshozó és a megfellebezhetelen felelős is egyben, egy emberi lét fölött.Ezek a helyzetek amikor a döntés tennivalóiról, sokszor néhány másodperc a meghatározó....A döntéshozatalban benne van minden szakmai élményanyagod,eddig elsajátitott tudásod,higgadtságod,önuralmad,az hogy minden mozdulatod, biztonságérzetet sugározzon minden résztvevő felé,a beteg szenvedő,könyörgő tekintete és sorolhatnám igy tovább.De benne van kötelezően a társadalmi anyagi juttatás kérdése is ami már közös társadalmi felelősség,és amit nem lenne szabad kikerülnie egyetlen regnáló hatalomnak sem.Én ezért a –kimondhatatlan nagy felelősségtudatért-tartom a hivatásunkat a legelsők vonalába itélendőnek egy erkölcsileg felelős, becsületes és tiszta itélőképességü társadalomban. P.S. A statisztkailag kimutattott korábbi halálozás az orvosoknál a fehér éjtszakák közvetlen eredője.

 


Felelőtlen tinik a volánnál

– a szülők is hibásak Tudják, hogy veszélyes, mégis mobiloznak a fiatal autóvezetők Egy friss felmérés szerint az amerikai fiatalok zöme úgy mobilozik a volán mögött, hogy közben tudja, nem kéne. Jó eséllyel tudja, hogy menet közben szabálytalan és veszélyes, amit művel, mégis magasról tesz rá – remélhetőleg csak a fotó, az illusztrálás kedvéért A Consumer Reports friss felmérése szerint az amerikai tinik zöme mobilozik autóvezetés közben annak ellenére, hogy a többség tudja, sőt elismeri ennek veszélyességét. A megkérdezettek fele mondta, hogy igen, telefonált (kihangosító vagy headset nélkül) a vizsgálatot megelőző hónapban, 30 százalékuk sms-ezett, 8 százalékukuk valamiféle okostelefonos alkalmazással bíbelődött, 7 százalékuk pedig emailezett és/vagy közösségi oldalakon lógott. Az ilyesmi trükkök csak arra jók, hogy a rendőr ne büntethessen, de így vezetni talán még veszélyesebb – figyeljük meg a remek kormányfogást is Félig jó hír, hogy 63 százalékuk belátta, felelőtlenség, amit művel, teljesen elkeserítő ugyanakkor, hogy ötből négyen úgy vélik, a figyelemelterelő kütyünyomogatás és a trécselés annyira nem gáz viselkedésforma, mint alkoholt, kábítószert fogyasztani, dohányozni, védekezés nélkül szexelni. Még pár kütyü kéne, nem? Az okostelefonok kismillió alkalmazásának vezetés alatti használata is felelőtlenség. Mialatt nem az utat nézzük, sok-sok métert teszünk meg “vakon, nem vesszük észre időben, amit észe kéne venni, s már meg is történt a baleset A kutatás azért arra is rámutat, hogy igenis van értelme újra és újra a tinik orra alá dörgölni: helytelen, ön- és közveszélyes a zavart vezetés. A válaszadók majd’ kétharmada mondta, hogy mióta olvasott és hallott a dologról, nem vagy kevesebbet mobilozik a forgalomban. Szülői felügyelet alatt nyilván nem vétenek a törvény és az ön-, valamint a közérdek ellen, emellett nem meglepő, hogy 48 százalékuk látta már apját-anyját kézből telefonálni, 15 százalékuk sms-ezni a kocsiban, a rossz példa pedig ragad


TISZTELT FELHASZNÁLÓK!! A NEMTELEN,OCSMÁNY,SZEMÉLYISÉGI JOGOKAT SÉRTŐ KOMMENT HÁBORUKAT HADJUK ABBA ÉS TARTSUK BE A FACEBOOK ADATVÉDELMI SZABÁLYAIT AMINT AZOK AZ ALÁBBI SOROKBAN KÖZÖLVE VANNAK. TE DÖNTÖD EL HOGY KI SZÓLHAT HOZZÁ A NYILVÁNOS BEJEGYZÉSEIDHEZ !!!

 


EGY ERDÉLYI MAGYAR AGGODALMAI

A kisebbségi sors minden történelmi változatában sanyaru.Ennek ellenére az erdélyi magyarságtudatot megőrizte számában és tudatvilágában az a 2,5 millión felüli magyar aki itt élt,és 2o-3o évvel ezelőtt a sajátos szenvedés és nemzeti öntudat határain mozogva, a tömeges elvándorlás bekövetkezéséig,őrizte emberi méltóságát Mindezt úgy hogy nem özönlöttek az adományok,segitségek főként az anyaországból, akkor amikor még nem kaptak nevelési segélyt,abból a célból hogy magyar nyelvü iskolába irassák gyermekeiket,saját maguk tartották fenn intézményeiket,az egyházakat,és érdekvédelmi szervezeteiket.Az erdélyi magyar alkotó tipusu mert történelme önnfenntartásra fegyelmezte. Attól az időtöl kezdve amikor a kecsegtető nemzeti politika,vagy a különböző juttatások átitatták az emberek tudatát rövid husz év alatt az erdályi magyarság száma felénél kevesebbre csökkent.A politikai propaganda avagy a nagy nemzeti állam létrehozásának álomvilága megtörte Erdélyország történelmi harmóharmóniáját.Feldarabolták az erdélyi magyarság eszmevilágának összetartó erejét különbözö hibrid politikai törekvésekkel.Saját politikai és hatalmi kontóra és sikerélményre kezdeményezett és vérehajtott ideologiai rendezvényekkel ,összekuszálták a józan gondolkodásu emberek sajátos erdélyi eszmevilágát,kecsegtető anyagi ösztönzésekkel csalogatták a korrupt politikai hadszinterekre az arra hajlamos embereket. A kettős állampolgárság kétes kimenetelü történelmi előirásaival pedig mostmár a gazdagabb vadászmezők felé csábitja erdély fiatal,alkotó nemzedékét.Az elvándorlási igény most már az egész kárpátmedence magyar jövőjét sanyargatja,mert a mai fiatalságot nem lehet csak egy nemzeti eszmevilág kiteljesedésének fitogtatásával a bástyákon tartani.Ők többet igényelnek a valós élettől. Valóságérzetünk kötelez a kérdés feltevésre-Mi lesz Veled Erdélyország.


MIKOR LESZ ÜNNEP NÁLUNK IS A SZAVAZÁS.

Felemelő érzés látni az északi népeknél/Finország,Svédország,Dánia,Norvégia /a parlamenti választások kulturált.méltányos lefolyását,amikor is a mindenkori polgár értelmének és érzelmének emberi tisztességének teljes birtokában kifejezi véleményét a megválasztandók emberi társadalmi értékeiről , érzésvilágának milyenségéről. Attól kezdve hogy választói jogomat gyakorlom a pillanantnyi lelkesedéseim minden alkalommal a keserü emberi méltánytalanságok pöcegödreibe sülyedtek.Vannak akik hites érvek és lények méltányos szereplőinként,de sajnos nagyobb számban azok akik a tapintható társadalmi előnyők megszerzése érdekében,de szólni kell arról a többségről a “konszum szavazókról „akik egy 24 óráig tartó élelemért,italért vagy bármilyen más nyomort potló juttatásokért dobJák céduláikat az urnákba.Igy aztán a főszereplő hataloméhesekkel együtt egy piaci aci-nesze hangulat alakult ki a néphülyités minden csalétkével füszerezve.. A nagy ellentmondások idejét megélve én még tanija voltam azoknak a választásoknak amikor a nemzeti parasztpárt és liberális párrtok fogadott ütlegelői bikacsökkel verték az amugyis nyomorult sorsu parasztokat. Mióta kezdünk mi is játszadozni a demokrácia játék szabályaival eltüntek a bikacsökök,de megmaradtak a tisztességtelen olykor vérlázitó ellentmondások a küzdőtereken szereplő a sokszor szegényes erkölcsi értékü személyek között. A jelenkori választások még ma sem az elvi értékek mentén zajlanak hanem a hatalom és pénzszerzés piaci politikai zsibvásáraiként.Még alig zajlanak le a választások mmár is folytatódik az elkövetkezendő hatalom szerzés ereklyéinek megörzéséért való küzdelem.A köznép zsebének rovására állandó kompányhangulatban tartják a társadalomat az egekig érő plakátok szánalmas képei között A kampányok az emberi jóizzlés türőképességeit jóval meghaladva előrevetitik az elkövetkező bandákba verődő ordas törekvések erkölcstelenségét. .Még ma is a történelem minden elképzelhetetlen átkát egymásra szórva küzdenek az eljövendő hatalomért/börtöntöltelékektől kezdve a klérus felkent szolgáikig-sőt olykor még az ősfoglalkozású volt nemes szüzek is bevetik a bájaikat.. A háttérben mind a két tábor-ezúttal nem zsíros kenyeret és teát osztogat hanem,az alkohol szelektált agybomlasztóit,6 hetes malacokat,és mindmegannyi csábitó kelléket saját hazugságaik bizonyítása végett. A szerénytelenebbek „kánaánt” ígérnek szemrebbenés nélkül, a közembernek anyagi bőséget,kevésbé mérgezett táplálékot, hogy valamivel tovább éljenek,és tartsák fenn az úgymond már régen „dermesztően behülyitett szavazóbázist”. Olyan hangulatot teremtenek mintha egy elmeintézetből szelídebb fajtájú eszement csoport szabadult volna ki jótékonysági akció céljából,és a többi futóbolondnak is besegítsenek , azért hogy senki sem maradjon normális drága hazánkban- A választás után zöld asztalhoz ülnek,elfelejtik egymás anyját-akiket annyit és annyit emlegettek és kezdik elölről a hazafias- katymatag- demagóg beszajkózott diszbeszédeiket. Ami az ígéretek sorsát illeti azokra csupán pár óra alatt lakonikus,rövid és schizoid válaszok születnek,világválság,pénzügyi válság,kilopták az államkasszát,az előző hatalom a hibás mindenért mert örömlányokra , finom italokra,márkás bádog szamarakra/luxus autók/ pazarolták az államkassza nagy áldozatokkal összegyüjtött tartalékaikat De mi- a győztesek- mondják ők, drága nemzettársaink,proletárok és nem proletárok Isten előtt fogadjuk ígéreteinket betartjuk ahogyan azt 4 évenként sohasem teljesítettük , Pedig mindig az imáinkba foglaltuk őket, a mindenható segedelméért esedezve. Sajnos a rossz lelkek,Lucifer meghitt barátai, tiltakozásúnk ellenére,mindig a mi asztalunkra hordták a földi javakat


AZ ÖNCENZURA SZÉGYENE SORAINKBAN. Keserü és ijesztő


emlékeket idéz emlékezetünkbe az 199o előtti” suttogásos komunikáció” amit a kiméletlen hatalom repressziójától rettegve éltünk meg.Kivel,hol,mikor és mit beszéltél egy nyitott ablak alatt,egy bepoloskázott helységben,munkahelyeden akár saját otthonodban,egy szórakoző helyen vagy beszéljünk őszintén minden léptedet követő és szorongatókényszerhelyzeteidben- Nem mintha napjainkban ez a helyzet sokat változott volna de számomra kétségbeejtő az a tény hogy a közösséged amiben átvészelted egy történelmi időszak szükmarku ideologiai hóbortjait,megjelentek a közösséged soraiból kitermelt” fülhallgatós” egysiku politikai szemlélet és egykézvezérléses demokrácia hivei/ akiknek esetleg már van gyakorlatuk/ és a karakter gyilkosság szolgálói sugnak,informálnak a szent és nagy bálványimádás hatalmi érdekeiben. Szégyenletes az az öncenzura ami annak a következménye hogy egy közösségben élők kell óvakodjanak egymástól,attól hogy hogyan vélekednek az emberi erköLcsöket mélyen sértő vezetőktől/lopás,rablás,hazudozás,visszaélés a választóik bizalmával./egy egész nemzedék közös sorsáról. Ettől a szellemi és erkölcai magatartástól áthatva,kerülnek,kirekesztenek,megpecsételnek,felajzva közhangulatot is azok ellen akik nem fujják ugyanazt a tárogatót ugyanazokkal a dallamokkal. Gondolkodó,becsületes embereket vonszolnak az úgynevezett” nemzet szégyenpadjára” és saját érdekeiket hajszolva képesek mindenféle juttatásokért letaposni még az itthon maradt értékeiket is ahogy ezt annak idején egyenruhában végezték a cimkézett alkalmazottak.

 


EMLÉKTÁR JUCIKA A BARÁTNŐM

Mi gyermekgyógyászok a verbális kommunikáció kialakulása után már több teret nyerünk a gyermekkel való kapcsolatteremtés lehetőségeit tekintve. Ha már meg tudjuk kérdezni hogy kit szeret a legjobban,vannak e barátai,szokott e verekedni,van kis kutyája vagy macskája,szereti e a lekváros derelyét és ezekre meggyőző választ kapunk ez még egy lépés egy előlegezett barátság érdekében. A nagyobb gyermekekkel úgy beszélek mint egy felnőttel. Egyéni személyes véleményüket kérem a mindennapi családi vagy iskolai történésekről. Ezekre a kérdésekre meglepő tájékozottsággal és naiv őszinteséggel válaszolnak. Olykor olyan intimitásokat mondanak el amikért már majdnem pironkodnom kell a szülők előtt. Ez az Ő önérzetüknek a győzelme-mert nekik otthon mindig azt mondják –hogy Te gyermek vagy nem értesz A dolgokhoz és ne szólj bele. Számomra mindig felejthetetlen marad az a –diadalittas tekintet amit a szülők felé irányítanak ilyenkor és ezzel közlik velük –hogy látjátok “Ez emberszámba vesz” Ilyen barátnőm volt nekem Jucika a 4 éves leányka aki az osztályunkra volt beutalva és a barátságunk kezdő epizódja a következőképpen zajlott le-Egy reggel az addig csak beteg orvos kapcsolatban lévő Jucika állt a kórterem ajtófélfájának támaszkodva megfogta a köpenyem szélét és a következőket mondta-idefigyelj doktor bácsi én ezt neked adom/a kezében egy két lejes pénzérmét szorongatott/ha megcsinálod a kimenőmet. Hirtelen nem tudtam hogy lereagálni a szitut,mert ezen esetben hiába kezdtem volna egy hosszadalmas orvos-etikai dumába Jucikának ez kevés lett volna. Igy hát ezt válaszoltam:ez kevés,gyűjtsél hozzá még valamit aztán még beszélgetünk. De őszintén szólva mellbevert a dolog mármint azért is hogy a kis gyermekek is tudják hol kell a csengőt rázni az egészségügyben. A következő nap egy nehéz ügyeletem volt és ebéd után ledőltem a heverőre az ügyeletes szobába. Egy adott pillanatban valaki motoszkált az ügyeletes szoba ajtókilincsénél,kinyílt az ajtó és megjelent a reggeli megvesztegetőm Jucika. Megkérdezett-odafekhetek melléd,hát persze válaszoltam. Ezzel megkezdődött egy Jucika monológ ami örök értékű marad egész életemben. Elcsevegte nekem az egész családjának a szerinte tisztázatlan kérdéseit-pl-hogy anyuka miért mondja apának hogy te részeg disznó,mert nekik is van disznójuk és egyiket sem látta dülöngélve-hogy miért csapkodja apa a tányért a földhöz amikor köménymaglevest főz anya,pedig a tányérból enni szoktak-meg hogy amikor apa puszilgatja anyát,anya mindig azt mondja apának hogy vén gazember vörös róka-pedig én még nem is láttam rókát a ház körül-meg amikor jött hozzánk Zsóka tánti és apa meglátta a kapuba azt mondta-már megint itt van ez a vén kurva,biztos megint pénzt akar kérni. De ez már nem is kurva hanem ringyó.Doktor bácsi mond meg nekem hogy mi az a ringyó. Erre a szövegre már én is megfordultam a heverőn mert úgy gondoltam hogy nem mindennapi élménybe van részem. Igy is történt mert Jucikából feltartózhatatlanúl folyt az ámulatba ejtő szöveg, megjegyzem miközben a köpenyem legfelső gombját már lecsavarta. Közben azon gondolkoztam hogy a legegyszerűbb lenne Jucikának megcsinálni a kimenőjét azzal a javaslattal hogy adjanak felvilágosítást az erre illetékesek,mert én ilyen jellegű feladatra nem vállalkozhatok


ÜZENET AZ ELMULÁS ELŐSZOBÁJÁBÓL

“Az elsõ világháború alatt és a két világháború közti idõben a város egy fertõzõbeteg-ellátó központot hozott létre a jelenlegi Darai utcában, de ez valójában a már menthetetlen fertõzõ betegek elfektetését volt hivatott szolgálni.Ezt a 2o ágyas kórházi részleget nevezték a szatmáriak az elmulás előszobájának.”Dr.Bauer Béla-A szatámári kórházak története az 13oo évektől kezdve. Napjainkban már nem a fertőző betegségek aratnak diadalt az emberi lét felett, hanem a rosszindulatu –rákos-kór tartja rémületben a ma emberét.Ezeknek az utolsó stádiumban lévá menthetetlen betegeknek a kezelésére ápolására,gondozására hozták létre a modern kor “ Hospice” alapitványt azt az intézményt, ahol az utolsó drámai megrázó küzdelmüket vivják meg megrázó küzdelmüket embertársaink, olyan áldozatot hozó segitő kezekkel akik a társadalom részéről csak a legmélyebb elismerést érdemlik.Ez általában a vesztett remények világa, ahol már csak a nyugalom a gondos ápolás és a szeretteid vigasza jut osztályrészül. Csak azért szólalok meg mert a hirforrások széles körben tudósitották a társadalmat hogy a hivalkodó hatalom megszüntette az iztézmény müködési anyagi alapját.A magyar társadalom mély fájdalommal vette tudomásul ezt az emberileg kegyetlen intézkedést és hallatta hangját aminek következtében a hatalom meghátrált és habár szégyenkezve de kegyelem kenyeret adományozott a köz javából/amit számtalan esetben eredendően pazarolnak az illetéktelenek szemérmetlenül a szociális igényektől távoli sokszor felesleges célokra. Úraim!! ez már nem politika ,ideológia,hatalmi harc kérdése , ez a mély embertelenség megrázó története.

 


Gondolkodó Útközben az egyik átkosból a másikba.
Miután képletesen nyakunkba varták szabadság jogaink évszázados reményeinek minden változatát, a szólásszabadságtól a sajtószbadságon keresztül, valamint minden tiltakozási formát/vonulhatuink,üvölthetünk habzó szájjal ha kell/ a pénz hatalma még erőteljesebben imponál.A lopás,rablás,a közös javaink kisajátitása és elherdálása , politikai hatalmi harcok,jogtalan meggagazdagodások, belopakodtak a társadalmi létünk átláthatatlan bozótjaiba. Eközben a társadalom nagyrésze történelmi vermeiben landol, ugyanúgy mint azizmusok bármely időszakában.Kiürülnek fizikai és szellemitartalékaink. Élő alkotóink elhagyják történelmi fészküket egy emberségesebb lét reményében.A térsadalmi erkölcsök még létező maradványait már jórészt feléltük a mindennapi példák egye fogyatkozó tárházából. A köztudatban éledezik a nosztalgia a közelmult létformái iránt, a féktelen rablás és társadalmi értékek lenullázását észlelvén..A z emberi ballgaság és hiszékenység magáévá tette bebetonozott hatalmak uralkodó ideológiájját akik ezen felbátorodva nem elégednek meg a felhalmozott mesés javakkal mert az örökké tartó uralkodói vágy üzi mindennapi gondolataikat és cselekvési kényszereiket, Ezt szemléli tétlenül a társadalom az átélt diktaturák öröksége gyanánt. De meddig !!


Első helyen a magyar sakkozók az Eb

-n Számunkra szatmáriak számára azért örömélmény ez az index által közölt hirportál közleménye mert ezt a nagyszerü eredményt Balogh Csaba a magyar csapat szövetségi kapitányányának irányitása alatt érte el a magyar csapat. Balogh Csaba szövetségi kapitány gárdájában ezúttal Lékó Péter, Erdős Viktor, Almási Zoltán és Berkes Ferenc ült asztalhoz Annak idején hirt adtam arról hogy a Norvégiában rendezett sakkolimpián az ezüstérmes magyar lcsapat legeredményesebb tagja volt. Ezzel az eredménnyel bearanyozta eddigi és talán a jövőbe tekintő irdatlan munkáját, mélyen megbecsült szorgalmát és kivételes szellemi képességeinek kölcsönzött bizalmakat. Lévén hogy jómagam minduntalan a génekkel bajlódok,mint közeli rokona a Dr.Ravasz családnak önkéntelenül is végigvezettem a genetikai ágat. A nagyapa-Dr.Ravasz József kiváló képességű belgyógyász főorvos aki sok szatmári emlékezetében még máig is elevenen él. Egy rendkívül okos székely ember volt amit a személyes rokoni és baráti kapcsolatom révén volt alkalmam érzékelni. A nagymama-Dr.Szabó-Ravasz Irén kulturált,kivételes szintetizáló képességgel megáldott orvosnő volt aki itt nyugyszik a hídontúli Római Katolikus temetőben a férje mellétt. -Az édesanya-Dr.Balogh-Ravasz Judith aki évfolyam elsőnek végzett a kolozsvári orvosi egyetemen-majd Budaörsön mint kiváló belgyógyász hírében áll. -Az édesapa –Balog István a Magyar Távirati Iroda egyik technikai alapembere volt nyugalomba vonulásáig. Tehát van abban igazság hogy a gének értékei összeadódnak a megfelelő környezeti hatások jelenlétében.. Mi szatmáriak mindannyian büszkék vagyunk Rád Csibe


.GYÖNGYÖSI GÁBORTÓL BUCSUZUNK AZ ERDÉLYI MAGYAR KULTURA KIVÁLÓSÁGÁTÓL Egy olyuan izzig,vérig szatmári barátunktól bucsuzunk aki nélkül szegényebbek lettünk volna hitünkben, emberségünkben magyuarságtudatunk védelmében. Azok nevében szeretnék néhány gondolatot leírni, akik a 1964-es évektől kezdődően a Szatmárnémeti magyar értelmiség egy rétegét alkották, gondolkodásban szellemiségben és alkotókészségben,hasonló értékrendet képviseltek, olyan időkben, amelyekben az egysíkú-fanatizált ideológiai modelltől eltérni - eredendő bűn- volt. Nem lehetett felvenni a küzdelmet a hatalom nagyon szigoru eszközeivel behatárolt térben.Nem lehetett kitörni a kor szoritó markából és hol,-hajnalig tartó vitákkal és az azokat követő nótaestekkel, a Pannóniában, aTabaakban töltöttük estéinket, az árgus-szemü-kopók diszkisérete mellett.Ez a szellem életmód meghatározóan vonzott bennünket, és ennek értékei tenyerükön hordoztak egész életünk folyamán.Szerettük és tiszteltük egymást és főként el tudtuk nézni egymás emberi gyarlóságait. Ezek voltunk MI-döntő többségünben szatmári KÖLCSEI-sek. -KATONA DANI-HELMECZY DÖME-GYÖNGYÖSI GÁBOR_TOMPA PUFI-KÁHÁN GÉZA-BOÉR FERENCZ-BAUER BÉLA-LAPKA TIBOR-PANEK JÓZSEF-KÖLLŐ BÉLA-TÖRÖK ISTVÁN,és PÁSKÁNDI GÉZA.-meggyötört hitünk és sorsunk szavakba vésett mentora. Tehát az Erdélyi Magyar Kultura és szinjátszás kiválóságaitól kezdve,a KOSSUTH dijas drámairóig és a többiek akik hittel és méltósággal szolgálták a maguk szintjén Szatmár magyar társadalmát. Sok barátunkat elvesztettük, egyesek közülünk az emberi értékrendszer felső határait érintették,mások Erdélyország magyarságának kiválóivá lettek a szülőföld tisztességét hordozva. Kisérjen utolsó utadon az emlékedet hiven örző barátaid szeretete. Barátaid nevében Bauer Béla

 


EMLÉKTÁR ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI KONFERENCIA--1985-SZATMÁRNÉMETI


- Amikor 1985-ben bemutatásra került az ország tudományos elitje előtt a dolgozat,a főreferátum amit én tartottam/ - Prof.Dr.RĂZVAN PRIŞCU-a ROMÁN GYERMEKGYÓGYÁSZATI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ELNÖKE a következőket nyilatkoztaá” a mai napon egy új fejezet nyílt meg a gyermek -gasztroenterológiában ami Dr.BAUER és munkatársainak a nevéhez fűződik”. A rendezvény ahol elhangzott az a Szatmárnémetiben megrendezett- Országos Gyermekgyógyászati Konferencia-volt mintegy elismerése az addigi kutató munkámnak. Természetesen egy ilyen horderejű tudományos munka adattárát itt egy pár sorban ismertetni lehetetlen.. A Román Orvosi Lexikonban is úttörő munkának értékelik a kutatásaimat a gyermekgyógyászati tudományban.. Amint már fentebb említettem kutatási témám, a gyakorló orvosi ténykedésének egy nagyon fontos fejezetét öleli fel nevezetesen a krónikus,visszatérő hasi fájdalmak okainak a tanulmányozása 3o éven keresztül. Nem nyúltam több témához,nem apróztam el magam mert a kezdet kezdetétől tudtam,ha találok egy kutatási témakört és ha azt következetesen véghezviszem az eredmény nem marad el. Tehát nem csak kutatgatni akartam. - A résztvevők száma kb-300 szakember volt,akad;mikusok,klinika vezet[ professzorok,főorvosok,szakorvosok az ország minden részéből./ és 49 dolgozatot mutattak be. Nagy öröm volt számomra hogy megrendezhettem ezt a konferenciát és az ország-szakmai krémje előtt én tartottam meg a FŐ-REFERÁTUMOT. Bennem a bizonyítás öröme forrongott-mert hogy lehetsz próféta saját hazádban is, egyrészt és másrészt hogy a többségi nemzet képviselői akarva nem akarva félárbocra eresztették a zászlót az előtt az embert próbáló munka előtt amit elvégeztünk. Édesanyám emléke és életének fohásza kisért végig ezen az úton-aki a Szatmári majorból indított az útra a munka és becsület fanatizmusával. Megtiszteltek jelenlétükkel és dolgozatokat mutattak be az ország összes klinikáinak vezető professzorai/Bukarest-/Prof dr.Gh.GOLDIS,akadémikus-Fundeni klinika vezetője. Prof Dr.CHIRIAC GH-Fundeni klinika-Prof.Dr RĂZVAN PRIŞCU-Emilia Irza klinika vezető profeszora-A Román Gyermekorvosok Társaságának az elnöke.-Kolozsvár-Prof.Dr.VARNA-Profesor Dr.NANULESCU áMIRCEA,Prof DR.GROSU MARIA,Prof.Dr.ZOE PAŢIU-Temesvár-/Prof.Dr.LOUIS TURCANU-Marosvásárhely-Prof.Dr PUSKÁS GYÖRGY akadémikus,Prof Dr.PAPP ZOLTÁN-Prof.Dr.DOMOKOS LAJOS-Iasi-Prof.Dr.TRIFAN:N:/az ország nagv árosainak eminens gyermekgyógyász főorvosaNagyvárad-AradPloiesti-Craiova,Székelyudvarhely-Csikszereda-Resiţa-számos kiváló gyermekgyógyásszal akik ma már átvették a stafétabotot mint-pl Prof Dr.MIU.N.-Prof.Dr-GRIGORESCU-SIDO-prof.Dr.BEMBEA MARIUS-Prof.Dr,SPINEANU.R.-Prof.Dr.CURTEANU.G. De itt voltak a kiváló képesítésű osztályvezető főorvos kollégáim mint Dr.Angela Costa főorvos-az orvostudományok doktora- Dr.Balla Árpád főorvos az orvostumányok doktora Dr.Tîrnoveanu.G.făorvos az


EGY ERDÉLYORSZÁGI VÉGVÁRI AGGODALMAk… 199o

örömteli napjai után amikor is egy megdönthetetlennek látszó diktatúra,rövid idő alatt kártyavár módjára összeomlott és egyúttal létrejött egy régen óhajtott európai közösség,egyelőre még a kezdet velejáró gyermekbetegségeivel.Sajnos a gyermekbetegségek mellett ujréledtek az közelmultat idéző nemzeti állami törekvések, a nemzeti hegemóniát hirdetők egyre gyarapodó hada, a mindenféle megkülönböztetések,a gyülölet csirái az anyagi javak szerinti besorolások sztatisztikája a felhasznált bevándorló munkaerő méltatlan elbirálása és nem utolsó sorban a határreviziók történelmi tárházának kérdése is. Tagadhatatlan hogy az elvándorlás olyan mértéküvé vált hogy az ezelőtt 2o-3o évvel élő magyaság száma 2.5oo.ooo.-ról 1.2oo.ooo-ra csökkent részben az egyéni érdekek,részbem a politika küzdőterén lezajlott hatalmi mániák kóros dulakodása közepette. Miközben a 6o évvel ezelőtti Trianoni szerződés bántalmain kesergünk és mindennemü nemzeti törekvésünk arra irányul hogy helyrehozzuk a tragédiat addig nem figyelünk fel olyan jelenségekre hogy Románia egy olyan stratégiai szövetséget kötött az Egyesüllt Államokkkal amik egy törénelmi időre biztositják területi integritását,és külpolitikájának támogatását Nincs szándékomba egy politikai vonatkozásu szövevényes sokismeretlenü egyenlet kigobozásába kezdeni. A kettős állampolgárság hangzatos nemzeti jelentősége vitathatatlan amibe jól körülirt politkai érdekek is beszivárogtak nem számolt azzal hogy az elvándorló fiatalság nagyrészének a végcélja nem az anyaország a maga belső politikai ellentmondásaival,hanem a jóléti országok. Ez pedig nem fog segiteni se az anyaországi népesedési politikán sőt végzetesen csökkenti az erdélyi magyarság sorsának kilátásait. Ez nem egy biblia évezredes igazságaival hanem egy egyezség ami történelmileg törékeny,szeszélyes hatásoknak kitett megállapodás Már mutatkoznak a Sheengeni “surranási” lehetőségek amik a gazdaságilag uralkodó hatalmak felé terelik az erdélyi fiatalokat..Bármilyen jellegü politikai vagy más konfliktus a két ország között még erőteljesebben fogja az erdélyi magyarság másodrendü állampolgárságának kialakitását ami meghatározza sorsának emberi tisztességét. Beláthatatlan következményekkel darabolja tovább a magyarság amugy is törékeny egységét követve mindenki a saját érdekeinek kigondolt útját./anyaországi,bevándorolt,határontuli magyar cimkézéssel/széttördezve a székely nép történelmi egységét is az amugy is bizonytalan jövőjének csalogatóival. Románia az amerikai balkáni stratégia évtizedekre előrevetitve meghatározó szinhelye lesz ennek előnyeivel és hátrányaival.Aki ezzel nem számol az a politikai naivitás kötelén táncol!!

 


EMLÉKEZVE HALOTTAINKRA

Ady Endre Halottak napján Halottja van mindannyiunknak, Hisz percről-percre temetünk, Vesztett remény mindenik percünk És gyászmenet az életünk. Sírhantolunk, gyászolunk mindig, Temetkező szolgák vagyunk! -- Dobjuk el a tettető álcát: Ma gyásznap van, ma sírhatunk! Annyi nyomor, annyi szenny, vétek Undorít meg e sárgolyón... Hulló levélt hányszor feledtet A megváltó, a gyilkos ón!... Óh, hányszor kell a sírra néznünk, Hogy vigasztaljuk önmagunk -- -- Dobjuk el a tettető álcát: Ma ünnep van, ma sírhatunk!...


LOKÁLPATRIÓTÁK.... MEGEMLÉKEZÉS DR.NAGY BÉLÁRÓL KOLLÉGÁMRÓL ÉS SZATÁRI SZÜLETÉSÜ GYERMEKKORI BARÁTOMRÓL Mi itt születtünk,itt éltük le életünket és mondhatom azt, hogy itt ebben a megyében hivatásunk mély alázatával istápoltuk anyák és gyermekek bajait megőrizve a végvár magyarjainak tisztességét Ebben a városban,a kárpátmedence északi csücskének a fővárosában,Szatmárnémetiben, annak idején a -Szabad Királyi Városban- vivtuk meg a magunk sajátosan nehéz küzdelmeit. A kor akkori érzésvilága,erkölcsi rendje,hite haza és szülőföld szeretete,már gyermekorunkban beivódott erkölcsi –énünkbe- és végigkísért mindaddig amíg el nem hagytál bennünket,hogy morzsoljuk hátralévő napjainkat,mint nagyanyáink a rózsafüzért. Ők-és mi, még nagy gonddal ápoltuk történelműnk ismérveit. Nem tudtunk,nem akartunk megszabadulnini tőlük. Nekünk beivódott- génjeinkbe- a bizonyítási kényszer,hogy állandóan érzékelteted,hogy létezel és veled számolni kell. A tudat, hogy megfelelj a gyökereid elvárásainak,hogy törzsed erős lesz és magasra nő. A botladozások kegyetlen,kíméletlen útvesztői,a talpra állási megpróbáltatások és végül az újrakezdés és építkezés az alapoktól kezdve. Végül a keserűség hogy a rád szabott,rövid évek során,többször lerombolják,gyermekkori homokváraidat,illetéktelen mocskos kezek, és felnőtt fejjel úgy kell alkossál hogy mindezek ellenére kitűzd a zászlót-még ha megfakulva,megszaggatva is,itt saját szülőföldeden. Gyakorlatilag életünk bizonyító értékének ez volt a másik szintere-a lokálpatriotizmus a történelmi igazságkeresés. Valaki azért mindig bedobta a mentőövet-hogy partra vergődjél Egy szerető,életednek tartalmat követelő család,egy iskola a maga történelmi erkölcsi ,rendjével az autentikus értékek felismerésével, gondozásával és nem utolsó sorban hogy teljesítményed örömélményhez juttat már gyermekkorodban. Ez az iskola, kötelezett arra hogy tarsolyodban hordoznod kell a- ketyegő órát- és egy életen át becsülettel ,tisztakezű munkával,egyenes gerinccel,hittel építkezned kell az igényelt küldetésed kiteljesítéséért. Mi úgy végeztük orvosi hivatásunkat ,és úgy szerettük az embereket mintha sohasem bántottak volna meg,és úgy gyógyitottunk mintha azt senki sem tudná vagy látná.. -Sok barátunkat elvesztettük,mások eltávoztak Erdélyből azért mert úgy alakult a sorsuk,mások az erdélyi magyarság kiválóivá lettek-avagy az egyetemes magyar irodalomtörténet nagyjaivá váltak -de mi a végváriak-akik még mindannyian együtt élünk szellemiségünkben, barátságunk emlékét őrizve, és mindezeket leírva a fiatalok okulására,hogy a szeretet a hit és igaz barátság nem veszhet el az-újra meg újra feltupírozott, esze ment politikai .társadalmi elméletek között.


A SZATMÁRI ZSIDÓK SORSÁROL A zsidó korzó ahol az


üzletsoron minden árut megtaláltál. Főként csehszlovákiából és lengyelországból hozták a bőséges kereskedelmi cikkeket. Még déligyümölcs lerakat is létezett. A tulajdonosok döntő többsége zsidó származású volt. Megemlítem hogy a század elejei években 13 ezer zsidó,4oo körüli román és a többi 3o.ooo-ig magyar származású lakosa volt a városnak. A magyarok,gazdák,iparosok a zsidók a kereskedelem és pénzügyi világ hozzáértői voltak. A tehetősebb zsidó réteg az uralta majdnem az egész központ kereskedelmét. A Várdomb utcán a szegényebb zsidók éltek és mint rövidárusok,rőfösök keresték kenyerüket és általában nagy családosok voltak. A tulajdonképpeni-zsidó korzó-az –Iparos Otthon , /a várdomb utca sarka és Főtér sarka/ és egészen a Spitz Béla textil nagykereskedő/a mostani ASTÓRIA szálló épülete között huzódott.. Ennél a kereskedőrétegnél észleltem az évezredek folytán kialakult hajlamot erre a foglalkozásra ami számos esetben segitőkészség és emberi tisztesség jegyeit viselte mint társadalmi értéke,főként az inséges háborus idákben. Az akkor még macskaköves Kazinczy utca a kor jellegzetes urbanisztikai képét mutatta,lovas szekerek garmadája,lótrágya,semmi nemű közlekedési fegyelem,elegáns illatfelhőbe burkolóízó hölgyek,keménykalapos urak,szaladgáló csizmadia és szabóinasok, pájeszes zsidó gyerekek,egyenruhás diákok és diáklányok,vikszolt csizmájú,pörge bajuszú gazdák egészítették ki a képet. Ez az utca is a kereskedők által behálózott rész volt. A vásári napokon szinte lehetetlen volt a közlekedés. Azokban az években amint már emlitettem Szatmár 3o ezer lakójából 13 ezer zsidó származásu volt.Együtt éltünk,dolgoztunk vivódtunk a sors megpróbáltatásaival.Mindenki a maga helyén és módján.Gyermefejjel mentes voltam az ideológiák gyülöletkeltő gondolataitól vagy vagy az üldöztetések utólag kiméletlen ténykedéseitől.Akkor találkoztam az embertelenség hátborzongató rémtetteivel amikor a faji megkülönböztetés első jeleit észleltem/pl a sárga csillag kötelező viselését .Az események ezekután kiméletlenül és vésztjóslóan peregtek.A gőzfürész állomáson ahol a pályfenntartásnál dolgoztam mint fizikai munkás és eláször láttam a marhavagonokba zsufolt embereket. Tiszteletben tartom az események kronológiáját és igyekszem a fentebb leirt dolgokat autentikus átéléseim szerint leírni. Olyan nagyok voltak az ellentmondások,hogy már gyermek fejjel is feltettem a kérdést a szüleimmel együtt, hogy amíg a szentmisén MERLÁK főtisztelendő úr a felebaráti szeretetről beszélt,elítélte a gyűlöletet bármilyen formáját, akkor miért a velem hasonlókorú gyerekek szaladgáltak az utcán ollókkal a kezükben,fogták meg a fekete kalapos zsidó fiukat és vágják le a pájeszukat. De szemtanúja voltam a BÁTHORY utcai –GETTÓNAK-a várdomb utcai zsidó templomban az elkobzott zsidó holmik válogatásánál,sőt a vasútállomáson a szöges dróttal berekesztett vagon ablakok ,A vagonokból ,, időnként emberi ürülék csorgott. Az ablakban a drótrácson keresztül riadt tekintetű emberek arca jelent meg, és könyörögve kértek egy kis ívó vizet. A gesztapós német katonák mindenkit elkergettek a vagonok közeléből. Mindenütt ott díszelgett a végzetes jelszó EIN VOLK-EIN REICH-EIN FÜHRER-/Egy nép- Egy ország- Egy vezér- Még ma is hátborzongató. Kilenc éves korában a gyerek nem időzik el sokat a kérdésfeltevésen,vagy az elfogadható válasz értelmezésén. Ha kérdeztél valamit a látottakkal kapcsolatban, a válasz lakonikus volt-ilyen a világ- Amikor felnőtt koromban megnéztem a haláltáborokat -Auschwitzot,Dachaut-és Buchenwaldot-és az ott látottak emberi rémtetteknek nyomai arra késztettek hogy –A munka szabaddá tesz feliratú kapubejáratnál, a földről egy fehér kavicsot tegyek a zsebembe,annak a jelképéül hogy én sohasem fogok gyűlölni senkit. Mindmáig őrzöm-


AZ ORVOSI HIVATÁS GYAKORLÁSÁNAK LEGSZEBB GONDOLATAI

. Hiszem, hogy mi valamennyien részben vagy egészben tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik. Nagy elődeink ezen gonlatait szem előtt tartva igyekeztünk megőrizni méltóságukat és tartalmi hallhatatlanságukat.

 


SÁRGA RIGÓ KAN VERÉB……

Visszatérő kép gyermekkoromból amikor a mamával a piacra mentünk a szokásos heti bevásárlást megejteni.Az egyik a Zsuzsi vicinális vonat “berobogása “a Kossuth utcán hatalmas gőzgomolyagot zuditva mindenkire akit csak elért,és ami a környező falvak mezőgzdasági termékeit hozta a piacra az emlékezetes platform vagonokon,a másik a sarki zsidó cukorka árus aki fennhangon kinálgatta a gyermekek mindenkori álmát a mézes cukrot a következő szöveggel” Sárgarigó,kanveréb-jertek ide közelébb,húsz fillér az ára elolvad a szádba Aztán a sivár piactér a mostani főtér–ahol a kopár városközpont vásártér volt még XX-dik század elején is.Mindenféle eladók ,kofák, magántermelők/a zsebtolvajok sem hiányoztak/ kavalkádja között, a sátoraikat össze pakoló zeig anyagból készült vásári szabók készruhákkal,ünnepi csizmákat készítő –csizmadiák,kalaposok és az utánuk maradó szemét halmazokra még ma is világosan emlékszem,A szerda mindig nagyon terhes és mozgalmas nap volt a családban,a piaci bevásárlás napja. A piaci felhozatal nagyon gazdag volt. Gyalog tettük meg az utat és cipeltük a vásárolt termékeket az Ötvös utcai/a régi fogászati poliklinika/utcájából,valamint a régi poliklinika kis utcájából. Szerettem a mamával a piacra járni,de annál kevesebbet cipekedni. Rántani való csirkétől,tömött libáig és pecsenye kacsáig mindent lehetett kapni, és természetesen nem a mai – sápadt indián-termékeket. Sok esetben egy 1o kilós liba vagy egy nagyobb dinnye még az étvágyadat is elvette a cipekedés miatt. A libavásárlás külön szertartás volt. Annyit tapogatták lapogatták szegény állatokat hogy már jómagam is megsajnáltam őket. A tragédia akkor tetőzött amikor apám volt a soros és ő ment libát vásárolni. A” refrén “majdnem mindig ugyanaz volt anyám részéről-hát nem tudtál kiválasztani egy valamire való libát-ez a Morzsa/a kutyánk/ fél fogára sem elég.Még a máját sem tapogattad meg....Ilyenkor gondoltam először arra, hogy soha nem nősülök meg csak házasodok inkognitóban.. Aztán egy lépés és ott volt a zsidó korzó ahol az üzletsoron minden kelléket megtaláltál és ahol/főként csehszlovákiából és lengyelországból hozták az árut. Még déligyümölcs lerakatot is találtál . A tulajdonosok döntő többsége zsidó származású volt. Megemlítem hogy a század elejei években 13 ezer zsidó,4oo körüli román és a többi 3o.ooo-ig magyar származású lakosa volt a városnak. A magyarok,gazdák,iparosok a zsidók a kereskedelem és pénzügyi világ hozzáértői voltak. A tehetősebb zsidó réteg az uralta majdnem az egész központ kereskedelmét.és pénzügyi rendszerét a városnak. A BEMUTATOTT KÉPEN A RÉGI SZATMÁRI VÁSÁRTÉR LÁTHATÓ-


SZATMÁRI NEVES ELŐDEINK

Idestova majdnem egy századnak vagyok a szemlélője , szülővárosom mindenemü társadalmi,szellemi és erkölcsi értékeinek. Elmondhatom hogy a provincializmus senyvesztő gondolkodás-módjától a sziporkázó, alkotó elmék közös tárházának mindennemü válfajával találkoztam. A XVII-XVIII-dik század felsoroltjai között találjuk a következőket-Bakócz Tamás,biboros esztergomi érsek-Batizi András a reformáció egyik leglelkesebb apostola-Földi János orvos természetbúvár—Ilosvai Selymes Péter,epikus énekszerző-Károlyi Gáspára vizsolyi biblia forditója. A XIX-dik században a következők-Barna Ferdinánd,akadémikus-Biró Lajos,rovartani kutató-Bartók Gábor a református gimnázium igazgatója-Böszörményi Károly,Szatmár polgármestere-Csengeri János műforditó,egyetemi tanár-Gáti István az első magyar gyorsirási rendszer képviselője-Hám János,3o évig a szatmári katólikus egyházmegye püspöke-Irsik Ferenc Szatmári kanonok felépitette a Szent József árvaházat-Kis Gedeon a a Kossuth-kert megalkotója.-Kovács István publicista-Széchenyi István barátja-Pap Endre publicista,Petőfi barátja-Szendrey Julia,Petőfi felesége,elbeszéléseket,verseket ir. Történelmi személyiségek,egyházfők,hires orvosk,irodalmi kiválósá-gok,tanárok,ügyvédek,és más közéleti hirességek Megjegyzem hogy Szatmár megye orvostörténelmében az első voltam aki viselte az “Orvostudományok Dpktora “ címet. A 6o-dik évi érettségi találkozón vettem részt és visszaemlékszem hogy milyen büszke voltam , hogy földieim a XX-dik század azon kiemelkedő emberei közé soroltak akik öregbitették az intézetünk és megyénk hirnevét. Megjegyzem hogy Szatmár megye orvostörténelmében az első voltam aki viselte az “Orvostudományok Dpktora” cimet. Ezek közül csak néhányat emlitek-Antal Péter az intézet példaformáló magyar nyelv és irodalom tanára-Banner Zoltán iró,művészettörténész-Bretter György,filozófus esszéiró,kritikus-Bura László,tanár,nyelvész,népköltészeti gyűjtő-Czumbel Lajos kanonok,filozófiai iró,műforditó-Csipler Attila-vivó világbajnok,orvos-Dehel Gábor,szinművész-Dsida Jenő,költő-Erdős I.Pál,kőpzőművész-Gellért Sándor,tanár,költő,műforditó-Csűry Sándor,nyelvész-Jakabffy Elemér,nemzetiségpolitikus,helytörténész,költő-Kótai Pál-orvosprofeszor-Krudy Gyula iró,-Krüzselyi Erzyébet ,költő-Lükő Béla sebészorvos-Muhi Sándor festőművész-Panek Zoltán novella és regényiró-Papp/Pop/Aurel rajztanár,festőművész-Páskándi Géza drámairó-Svéd Sándor operaénekes-Szilágyi Domokos költő,irodalom történész-Tereh Géza tanár,tankönyviró-Zalka Máté a spanyol polgárháboru tábornoka.-és mások Annak idején már 4o év gyakorló orvosi ténykedés és,nemzetközileg is elismert tudományos és kutató munka állt mögöttem.De talán volt bennem egy érzés hogy vajjon méltó voltam –e egy ilyen rangos besorolásra.Mert ez tulajdonképpen Szatmár megyének évszázadokra visszatekintő századiok llemi elitjét tárja az olvasó elé. R;szlet “Az alkotás kényszere”önéletrajzi könyvenből Forrás-DR.Bura László-“Hajszálgyökerek “címü könyve A BEMUTATOTT KÉPEN A RÓMAI KATÓLIKUS PÜSPÖKSÉG


NE SZÓLJ SZÁM NEM FÁJ FEJEM

…. Hamgoztatják azok akik csak akkor veszik igénybe az igaz szó hatalmát amikor saját érdekük megkivánja. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ, 1948) értelmében „Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja annak szabadságát, hogy véleménye miatt senkit se zaklassanak, továbbá hogy bármilyen eszközzel és hatásokra való tekintet nélkül mindenki tájékozódhasson és tájékoztathasson, és eszméket megismerhessen, információkat és eszméket terjeszthessen.” Sajnos nap mint nap találkozunk a szólásszabadság korlátozásával annak leplezett vagy leplezetlen formáival”Ordasok közt cinkos aki néma” szól az örüökértékü mondás . Nem tudunk még megszabadulni a társadalmi tudat ellenségképre idomitott ember szellemiségétől, a szókimondás következményeinek terheitől ,a lársadalomi represziók még mindig virágzó formáitól/az egysiku goldolkoásmód,a politika hatalmi kényszerek szoritásától , a közösségek kényszerü elmarasztalása legyen az politikai,gazdaségi,faji,felekezet,rosszizü brutális kommentjeitől a net-en egészen a karakter gyilkosságig ,aminek az emberi hitványság már nyilt utat adott ismét. Még a mai rudimentáris demokráciának is kötelező alaptörvénye kell legyen a szólásszacadság biztositása bármilyen hatalmi érdekeklet is sért. Másképp megközelítve az is evidens, hogy szólásszabadság nélkül, a lelkiismereti szabadság is csonka maradna, hiszen nem lenne lehetséges a világról, vallásról, a környezetünkről kialakult személyes meggyőződések nyilvánosságra hozatala. Ilyen értelemben a kifejezés szabadsága nem csupán a média kiváltsága, hanem mindenkit megillet,sőt kötelez


Jogi és Felelősségi Nyilatkozat („Nyilatkozat", „Feltételek


" vagy „JFNY") forrását a Facebook-alapelvek jelentik, Kivonat. Nem tesz közzé olyan tartalmat, mely: gyűlöletbeszéd, fenyegető, durva, vagy indokolatlan erőszakot tartalmaz Nem kényszerít, félemlít meg vagy zaklat más felhasználót. Semmilyen törvénytelen, félrevezető, rosszhiszemű vagy megkülönböztető dologra nem használja a Facebookot. A Facebookon nem közöl semmilyen valótlan személyi információt, Ha megsérti jelen Nyilatkozat tartalmát vagy szellemiségét, vagy egyéb módon számunkra kockázatot teremt, illetve lehetséges jogvitának tesz ki bennünket, akkor az Ön számára részben vagy egészben megszüntethetjük a Facebook használatának lehetőségét. .


EMLÉKTÁR- EGY MAGYAR VILÁGIRODALMI TITÁN HARMADIK HALÁLA AMIT NEM SZABAD A NEMZETNEK SOHA ELFELEJTENI JÓZSEF ATTIA SZORÁNAK ELTÁVOLITÁSA A KOSSUTH. TÉRRŐL


. Nyilt tiltakozó levél Simon lászló,kulturális államtitkárnaaki.jelen pillanatban újdonsült földbirtokos a hatalom jóvoltából. Szatmárnémeti 2o11.November 4-én Túl vagyok már a megbotránkozások,felháborodások sokszor észbontó igazságtalanságainak a napjain. Végigéltem a szellemi és fizikai tortúrák és fizikai megsemmisítések történelmi drámáit. A hatalmak mindig meggyőzték a köztudatot hogy az igazságot ők birtokolják,és osztogatják kényük kedvük szerint. De most amikor vásárra viszik a József Attila emlékét, szellemiségét , emberi,nemzeti értékrendjét,a mindannyiunk szenvedő Attilájának a sorsát, akkor már nem apadhat el a szavam. A politika és izmusok árnyékában, ez a sorstalan géniusz a szülőföldjén háromszor halt meg, Először a gyermeki, emberi fizikai létének és szellemiségének utolérhetetlen gondolatkincstára kergette az öngyilkosságba,olyan életkorban amikor a kultúrától távolálló generációk,végigböfögték a magyar sors szellemi álmait. Abban az időben végeztem középiskolai tanulmányaimat amikor az árvalányhajas hatalom betiltotta ADY ENDRE és JÓZSEF ATTILA összes műveit. Tehát ki sem volt szabad nyitni örök értékű alkotásaiknak a lapjait. Tették ezt azzal az indokkal, hogy ADY ENDRE –egy vérbajos –nemi beteg-istentagadó,JÓZSEF ATTILA pedig egy lázító-proletár költő. Így folyt ez hosszú időn keresztül a magyar kultúra és mindannyiunk pótolhatatlan veszteségére. Ez az intézkedés annak idején ATTILA szellemi halálával ért fel. A megkurtított agyú szellemi vigécek,visszaforgatva a történelem kerekét eltávolították a Kossuth térről a magyar nép jelképes szobrát,ami sorsunkba ivódott-hogy voltunk-vagyunk és leszünk szegények és gazdagok akiknek legdrágább kincsünk. a kimondott,leirt szép magyar szó. EZ LENNE JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉNEK A HALÁLA sorrendben a harmadik amit az eszement hatalom agyalt ki. JÓZSEF ATTILA FELBECSÜLHETETLEN SZIMBÓLUMA-A NEMZETNEK Szimbólum,jelkép nélkül nincs nemzeti öntudat,emberi méltóság,vagy reménysugár fennmaradásunkhoz. A szimbólum időtálló nemze dékeken átívelő,érzelmileg,erkölcsileg,fenntartó,felemelő erő egy nemzet életében. Ne engedjétek a vandálokat,mert ez a ti emberi méltóságotok megvédésének a lehetősége. P,S,A marosvásárhelyi –SZENTGYÖRGYI ALBERT színi akadémia rektorának a felkérésére mint az orvostudományi intézet hallgatója egy JÓZSEF ATTILA esten elszavaltam a költő -ELÉGIA- című versét Hosszú időn keresztül készültem erre a nagyon rangos eseményre,amin az erdélyi magyar színjátszás nagyjai is szerepeltek. Sajnos csak ekkor ismertem meg teljesen JÓZSEF ATTILA VILÁGÁT,mondanivalójának ránk szabott minőségét és méreteit. A bemutatott képen József attila szabra a vasrácson kivül

 


Bauer Béla>Sándor Tóth EGY MINŐSITHETETLEN COMMENT MARGÓJÁRA UJRAÉLESZTJÜK A PORTYÁZÁS SZELLEMÉT

EURÓPÁBAN bejegyzés-2o17.október 23-án comment-2o17.október-25 Sándor Tóth Sándor Tóth Szomoru,hogy vén korára egy orvosból ilyen csapnivaló történész lett.Ajánlom,hogy tanulmányoza a Németek történelmét ,hátha tud majd irni a "muti"fenekéröl is. Arra gondoltam hogy elengedem a fülem mellett de a halott édesanyám emléke nem engedte hogy hogy válasz nélkül maradjon ez az ocsmány irás. Ime a válasz Tisztelt Tóth Úr !! Az Ön sajátos stilusa kötelez arra hogy véleményt mondjak a személyiségéről:Ami szocilizálódását illeti Ön Szatmárról áttelepült Magyarországba egy jó nyugdij és más természetü anyagi juttatások reményében ,az anyaországi magyar testvéreink nyakára élősködő tetünek ahelyett hogy megélte volna a magyar sorsot itt szülőföldjén. Most fajgyülölő megnyilvánulásaival zavarja mindazokat akik az Ön német ellenes eszme világával nem egyező véleményen vannak.Nem okult az eddigi kihágásaiból.l.Ön akkor is amikor is Ligeti Zsuzsával és Pap Ferenc hittársaival a Facebookon tett feljelentésem alapján/amit ismét megteszek szószerint az commentjének szövegével/ Akkor is sértő kijelentéseket irt német származásomra és Merkel asszonyra.Jelen irásában szintén azt csinálta becstelen kifezjezékekkel iletve a “muttimat” A bejegyzésemben szereplő forrásanyagokat elküldtem barátjának Leiher Daniel-nek és nem vagyok hajlandó történelmi igazságokat bizonyitgatni rosszindulatu kulturszegény,fasisztoid egyének előtt.Vagy akár nézzen utána a magyar irodalomban NemskürtyIstván-történész akadémikus-“Meddig várunk még “cimü könyvében. Az ön magatartásáról értesitem a magyarországi német nagykövetséget is.


BAUER BÉLA>TISZTELT FACEBOOK CSAPAT!! Kérem ön0öet


hogy tekintsék át azá‘ltalam jelzett anyagokat és alkalmazzák a Facebook szabályait. a coomemtben elhangzottak ugyanúgy mint az előzőek Sándor Tóth commentje- Sándor Tóth Szomoru,hogy vén korára egy orvosból ilyen csapnivaló történész lett.Ajánlom,hogy tanulmányoza a Németek történelmét ,hátha tud majd irni a "muti"fenekéröl is. Véleményem szerint a faji megkülönböztetésü és hangvételü parlagi stilusu irásoknak nincs helyük a Facebook oldalain már csak azért is mert az ilyen jellegü kijelentésekért már voltak büntetve önök által. Jelzem hogy a német nagykövetség tudomására is hoztam a történteketaz önök szára is elküldött dokumentekkel. Tisztelettel DR.Bauer Béla Ph.D *Várom szives válaszukat.


EGY ÉVSZÁZAD SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉKA

A megfellebbezhetetlen igazság kedvéért ki kell mondanunk hogy A XX–DIK század alkotói egyetlen emberöltő alatt megváltoztatták az emberi lét minőségét és soha el nem képzelt vívmányaikkal a tudomány és technika terén új tartalmat-új értelmet adtak életünknek. Nyugodtan nevezhetjük az alkotókészség történelmi kiteljesedésének. A mi generációnk haszonélvezője és egyben tanúja is volt ennek az utolérhetetlen kornak a világtörténelemben -a fa ekétől a világűr meghódításáig-a holdra szállásig - a gyógyitásban a tőmegjellegű fertőző megbetegedések embert tizedelő voltától-a szervátültetésig,az emberi életesély lényeges meghosszabbításáig - a petróleum lámpától a szinte minden képzeletet felülmúló tömegkommunikációs eszköztárig. -az atomkorszak pusztitó és békés embert szolgáló hatásai létünk mindenapjaira --a számitógéprendszerek kifejlesztése ami átalakitotta az emneri lét jelenét és jövőjét Itt elidőznék egy gondolat erejéig-ami a mi gyermekkorunkban még a tudomány sötét vermeiben rejtőzött és elképzelhetetlen volt képzeleteink,álmaink számára.Még a legszebb elképzeléseim szintjén sem furakodott gondolataim közé a ma már létező valóság hogy én Szatmárrol segiteni tudok 4o millió arra ráutalt édesanyának mondhatom az egész világon/217 ország/ annak a lehetőségnek megteremtésével amit az alkotók kezembe helyeztek áldozatos munkájukkal. Ez az én emberi létem alkonyának legszebb és legnagyobb ajándéka.


BETÜVÉSÉSEM HISTÓRIÁJA

. Itt születtem ebben a városban az eperfás Hegyi úton. A Dohánybeváltó és Unió közötti utcarész egyik épületében, aminek már csak hűlt helye van,mert a buldózerek átrendezték a város ezen részét is, a kegyetlen történelmi kényszerek hatása alatt. De mindazonáltal mégis történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében. Itt töltöttem gyermekéveimet, Ez a város formálta társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek. Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik “a hidegháború”.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaival vívódók száma talán még növekedett. Csupán azért kontárkodtam a köznek szóló írás berkeibe, mert a betűbevésett gondolataim,érzéseim közlése minden alkalommal felszabadították az éppen aktuális érzelmi vívódásaimat,igazságérzetemet,emberbaráti szeretetemet és szabaddá tették mindezeket. Nem a bitang ármánykodás szelleme uralja az alaptónust hanem a köz kimondott vagy elhallgatott társadalmi igazságait akartam szolgálni ami nem mindig sikerült a monoton, sztereotip történelmi beivódások miatt.Egyszóval kizárható mindennemü keresztbetevés bárminemü tollforgató vetélkedés vagy irodalmi készség fitogtatására.Csupán egy egyéni igény a társadalomi történések töredékeinek méltányosságárol szólnak betübevésett gondolataim, lehet egysiku megközelitésben Szakbarbár életutam nem engedte meg hogy hetvenkedjek az irodalmi berkekben,mert az a közel negyven milliónyi látogatója 217 orszából szakmunkáimnak a bizonyíték arra hogy ebben a korban és főként a gyógyítás szent kötelessége mellett ez lehetetlen volna. De a munkám méretei és tartalma feljogosít arra hogy egy küzdelmes élet mozzanatainak leírása,hivatásom értékrendjének a minőségét a köz tudomására adjam még akkor is ha a senyvesztő ellenlábasaim a pokolba kívántak. A történelem kíméletlen. veszejtő útjai annyira kiszámíthatatlanok főként az emberi faj sokszor megfoghatatlan vagy elképesztő, erkölcstelenségét figyelembe véve,hogy valószínű ezeknek az járhatatlan ösvényeit közülünk senki sem fogja megismerni de sajnos ennek a ténynek a tudatában is marjuk egymást, elszalasztva azt az apró reményt a jóra amit felkínált nekünk a sors. Az örökéletű martalócok elleni hiábavaló küzdelem állandósul, mély nyomot hagyva az alkotás és az emberi tisztesség értékeiben ADJA AZ ÚR NE IGY LEGYEN !!


AZ ÉN 56-OM ÁLDOZATA. N

agyra becsült Kollégám Dr.NAGY LAJOS-ÉLETÜNK-KÓR-TÖRTÉNETE című most megjelent /2oo9/könyvében ami az 1956-1959-eseményeiről szól-/a nagy kicsinálások időszaka amikor mindenki rettegett a következőket írja a 9o-dik oldalon, idézem: Ott mondta Szakács Dénes bácsi-akinek otthon volt rádiója-hogy a szovjet csapatok megtámadták Budapestet. Ebédre érkeztem vissza az Apollóba. Az éppen ebédelő diákok arcáról fájdalom és kétségbeesés tükröződött. Így annál az asztalnál is,amelyiknél én ebédeltem,egy BAUER nevű VI.éves szatmári fiú/nem azonos a brassói Bauer Györgyel,akit a marxista katedrán elhangzott véleménye miatt bebörtönöztek/úgy szidta a szovjet rendszert mint a bokrot. Nem is lett volna baj,tőlem szidhatta volna,de a négyszemélyes diétás asztalnál,velünk ült egy K.M névre hallgató II-od éves-nálunk vagy 1o évvel öregebb ,eddig már Gyehenna tüzének lángjai égetik a piszkos besúgót- A továbbiakban aztán elmondja a kolléga hogy később az Ő nyakába is varrták az asztalnál való beszélgetést,mikor 3 év után zaklatták A karpaszományosok- engem a kijelentéseimért ki akartak zárni az egyetemről, de lévén hogy a hatodik évet végeztem és orvoshiány volt a nagy bányaüzemekben eltekintettek a kizárástól Kapnikbánya volt az a hely ahol 2ooo politikai elitéltnek segitettem a nehezen elképzelhető küzdelmét a tulélését. Meghívtak egy néhány cincogtatásra és a figyelmembe ajánlották hogy 6 éves végzős hallgató vagyok,és nagy kár lenne a szüleim annyi áldozata után eltávolítanának az egyetemről. Édesanyám kétségbeesett mert tudta hogy forró fejü vagyok mint Géza/Páskándi/ és kért hogy jöjjek haza Szatmárra mert szeretni látni, és beszélni velem. Dr.Anghi Józsi bácsi adott 1 hétre orvosi igazolást. Anyám a következőket mondta,nem látod hogy az egész világ tunya szemlélője ennek a mély szenvedésnek,meglátod hogy rengeteg áldozattal a mi kis nemzetünk kikaparja a sült gesztenyét a tűzből és a NAGY ZÖLD ASZTALNÁL.ELFOGYASZTJÁK.Idő multával az igazak méltatlanná válnak,az álhősök meg már ott tülekednek a történelem húsos fazekánál. Nem semmisítheted meg az egész családunk 6 éves áldozatát,akár az igazságos de kilátástalan ügyért. Minden racionálisan gondolkodó ember felismerte azt a tényt az akkori mamut hatalommal az „acélfogú Szovjetunióval” senki nem mer és különböző testhezálló politikai okokból nem is akar újat húzni. Neki lett igaza. A magyar nemzetet szemérmetlenül magára hagyták,a szenvedés mérhetetlen volt,és rengetegen hiába hozták az egyedülálló és sokszor –szakrális- áldozatot,a magyar nép szent ügye akkor elveszett. Az hazátlanokat befogadták,bennünket hősökké avattak,és mi maradtunk a halottainkkal, és a megalázott szabadság eszméinkkel.


UJRAÉLESZTJÜK A PORTYÁZÁS SZELLEMÉTEURÓPÁBAN

A 9. sz. vége óta kalandozó rabló hadjáratoknak vagy kalandozásoknak nevezik azokat a magyar hadjáratokat, amelyeket a honfoglalást követően a magyarság vezetett Európa különböző vidékeire.862 és 970 között bizonyosan legalább negyvenhét hadjáratot indítottak a magyar seregek, ebből harmincnyolcat nyugati, kilencet déli irányba.. A 9. század végén és a 10. század elején a Kárpát-medencében letelepedő magyar törzsi társadalom vezetői egyrészt fegyveres kíséretük fenntartásának céljából indítottak zsákmányszerző portyákat./WIKIPÉDIA/ Kisdiák koromban még büszkék is voltunk Atillára akit rémtettei miatt az “ Isten ostorának” is tituláltak az európai népek.Ezért döntöttek úgy az euröpai nagyhatalmak és a Szentszék hogy a nomád agresziók megfékezésére keresztény uralkodót állitanak a törzsihatalmak élére Szent István király személyében. Hosszú ideig szerepeltünk az európai történelem fekete listáján.Számos magyar ember örömére a XXI dik század elején befogatdak egy megfelelő gazdasági és kulturális létet bistositó közösségbe, a többi 26 eurüpai állammal Történelmi természetünkből adódóan ??,vagy ha később bebizonyosodik egy kóros megalománia folytán ??ismét kilógunk a többi 26 európai állanm közös rendszeréből politikai kekeckedésünkkel/vagy nevezhetjük bizonytalan politikai portyázásainkkal./nekünk semmi sem jó, semmi nem felel meg, különbejátu sajátosan egyéni elképzeléseinkkel. politikai álmodozásaival. zavart idézünk elő az amugy is késhegyen táncoló védelmi stratégiák berkeiben.Ma már nem nyilakkal lándzsákkal,tüzes paripákkal küzdünk egy közösség tagjaiként hanem improvizált kekeckesésekkel amik veszélyeikkel felérnek az ezer év portyázásaival miközben igényeljük a zsákmányok ránksabott részét. Mi a történelem órán szereztünk tudomást nagyon hiányos “csusszantásokkal” azkról az igazságokról amik az európai történelemben úgy szerepelnek mint a magyarok rablóhadjáratai.Számunkra mint fiatal diákokra nagyon vonzóvá vált a portyázás kalandvilága és hozzákezdtünk a hidontuli gyümölcsöseiben töténő portyázásokhoz mindaddig amig Wiezler bácsi a sóspuskával cafatra nem lőtte az ülepünket a kajszin baracfáján történő pörtyázásunk közepette. Mindezeket csak azért idézztem fel hogy megelőzésképpen megóvjuk vezírünket egy esetleg rosszul skerült portya következtében egy Wiezler bács sóspukájához hasonló egész európa jóváhagyásával szétlőjjék az amugyis terjedelmes ülepét a magyat nép meg szoloaritásból hosszu ideig fogja vonszolni az inát a rosszul sikerült portyázások miatt. Mert az Európai Unió vegyes kórusa is mindhangosabban daloolja - Aki nem lép egyszerre, Nem kap rétest estére,


Bauer Béla>Nits

János Tisztelt Doktor Úr! A Jóisten adjon még sok erőt és egészséget, hogy továbbra is segítségére legyen az Anyukáknak, szeme fényük-gyermekeik egészségének a megőrzésére. Kívánom, hogy a továbbiakban is, sikeresen folytassa a modern technika segítségével a felvilágosító orvosi tevékenységét a gyermek-egészségvédelem, ÉLŐ enciklopédiáját. és nem utolsó sorban, örvendeztesse meg az irodalomszerető olvasótáborát saját irodalmi, vagy irodalmat elemző cikkeivel. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! Tisztelettel, Nits János. Válasz. Köszönöm a törekvéseimnek érzelmi hátterét méltató sorait az elismerő és biztató szép üzenetét. Tisztelő hive Bauer Béla

 


Bauer Béla>Bakk Atilla Kedves Atilla!! Mélyenszántó


érzelemvilágot idézett fel bennem születésnapi jókivánságod. A következőképpen fogalmaztál:Boldog születésnapot kivánok “egy 6o éves vasutas gyerek”.Az első gondolataim az idő távlatát érzékeltették soraidat olvasva de ezzel egyidejüleg a hála nemes és egyedülálló érzékelése és értékelése helyezett mindent a pillanat előterébe.Atilla ,aTe hálás soraid idézték fel bennem az első lépéseimet a Szatmári Vasuti járóbeteg intézetben/Policlinica C.F.R:/amikor is hat évtized távlatában a gyógyitás hitének és gyakorlásának rangját és értékét kezdtem gyakorolni és amit az Úr jószátntával felhatalmazva végzek mindmáig. Köszönöm Atilla.

Id Lapka Tibor megosztott egy fényképet az idővonaladon.


SZÜLETÉSNAPOSON NE A GYORSAN FUTÓ IDŐT MÉRD, HANEM ADJÁL HÁLÁT AZ ISTENNEK, HOGY MEGTARTOTT MINDNYÁJUNK ÖRÖMÉRE. ÁLDÁSÁVAL ZÁRD E NAPOT.

János Nits


Tisztelt Doktor Úr! A Jóisten adjon még sok erőt és egészséget, hogy továbbra is segítségére legyen az Anyukáknak, szeme fényük-gyermekeik egészségének a megőrzésére. Kívánom, hogy a továbbiakban is, sikeresen folytassa a modern technika segítségével a felvilágosító orvosi tevékenységét és nem utolsó sorban, örvendeztesse meg az irodalomszerető olvasótáborát saját irodalmi, vagy irodalmat elemző cikkeivel. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! Tisztelettel, Nits János. Ui. Belépek a facebookra, és ott azt olvasom, hogy ma tölti be a 96 évet. Gondolom, elírás lehet a +10 év, de kívánom, hogy még 10 év múlva is köszöntsék és méltathassák az utódok, mint a gyermek-egészségvédelem, ÉLŐ enciklopédiáját.


Kedves barátaim

!! Köszönöm nektek a mai napot ,a szeretet üzenetét, ami meggyőzött arról hogy a mindennapi sorsunkkal vivódó társaim között élek.Mintha melegebbek lennének a kézfogások és nyiltabbak a tekintetek. Napi gondjaink meggyőztek bennünket arról hogy a sorsunk közös és szerény örömeink megoszlanak a család a munka és az alkotás vivódásai között.Ugyanazokat az ösvényeket tapossuk mint elődeink a tisztesség a kitartó igazság keresés mentén.Gyarlóságaink hol feléledő hol lankadó csábitásaitól csak az idő és a szeretet méltósága mentén tudjuk az érzelmi enyészet buktatóit elkerülni. Szeretettel és köszönettel Bauer Béla


Bauer Béla>Imre Bencze Kedves Imre!! A mi barátságunkat a


kölcsönös emberi tisztesség ,egymás valós értékeinek az elismerése és magyarságtudatunk történelmi hagyományai jellemzik. Megörvendeztető baráti érzéssel olvastam soraidat,Köszönöm, Baráti üdvözletem Béla

 


Comment Mint a “Pázmány Péter „Királyi Katólikus Főgimnázium


tanulója és a püspöki konviktus mindennapos látogatója az alábbi kiegészitéseket szeretném mellékelni a tisztánlátás érdekében i- A Magyar Állam Közoktatási minisztere KOTÁL HENRIK budapesti építészmérnököt bízta meg a gimnázium építésével,aki 1912 szeptember elsejére el is készítette,Szatmárnémeti legimpozánsabb kétemeletes gimnáziumi épületét. Így kiteljesedett a Kárpát medence északi csücskének 4 elemből álló magyar katolikus oktatási bázisa -a gimnázium főépülete-a kálvária templom-a jezsuita rendház-és a püspöki konviktus. -A konviktus szerves része volt a főgimnáziumnak,és a szatári püspökség épitette azzal a céllal hogy nevelést,ellátást és otthont adjon a Kir.Kat.Főgimnázium tanulóinak,elsősorban a környékbeli falvakból vagy helységekből származóknak.Akonviktus mindvégig ugy szerepelt a köztudatban mint “ Püspöki kKonviktus”Nem viselte sem egyhházi sem közéleti méltóságok nevét. A történelem forgató könyve átírta az észak erdélyi magyarság sorsát vele együtt a püspöki konviktus tulajdon jogát és működésének szabványrendszerét is. Előbb az –UNIÓ-szakiskola majd a Kölcsey Ferenc Kollegium működik benne mindmáig . De mindannyian egy lelki közösségben éltünk/pl Mária Kongregáció,közösségi programok,sport rendezvények,önképzőköri tevékenység stb. A jezsuita atyák résztvettek a főgimnázium oktatási tevékenységében is. A konviktusban lakó tanulók voltak a –KONVIKTOROK- Ezen tanulók ellátását,nevelését a jezsuita atyák felügyelték, Szívvel lélekkel a papi hivatásuk a reájuk bízott fiatalok értelmes életre való nevelése volt a kitűzött céljuk. .A jezsuita atyák voltak a mi utánozhatatlan példaképeink,a puritán, magas mércéjű szellemiség átörökítői. Megemlíteném páter BÁTAY-t,-növénytanász tudós-páter IRSIK,páter GODÓ, páter KULCSÁR,magiszter SOMMER Voltak olyan városi diákok is akik napi rendszerességgel látogatták a konviktust./Bura László,Bauer Béla/A volt konviktorok az utóbbi években gyakran rendeztek találkozókat az egyházi főméltóságok részvételével./Szeretett barátom WILLAND FRICI lelkes munkájának köszönhetően. Legyen áldott az emléke. Számos kiváló embert képezett ki a jezsuita rend akik tartósan hasznos és lelkiismeretes munkával szolgálták a mindenkori társadalmakat. A bemutatott képen emlék és hagyomány őrző,őszbeborult fejjel volt osztálytársaink láthatók .Villányi Tibor,Wielland Ferenc,Czerlau Gusztáv,Kaizer István,Sepsi Sándor,Bura László,Bauer Béla,Hermann Imre,Hauler László,Hauler István.Gnandt Márton,Merli Rezső és mások. A legutóbbi találkozónkat megtisztelte jelenlétével Nagyméltóságú és Főtisztelendő Schőnberger Jenő megyéspüspökünk is.


A PANNÓNIA FŐHOMLOKZATA ÉS KUPOLÁJA

Az épület főhomlokzata híven tükrözi a kor kedvelt stílusát, a szecessziót, amely ebben a periódusban hódította meg egész Európát, sőt a többi kontinensre is kiterjedt. A polgárság igényeit kellett kielégítse, esztétikusat és radikálisan újat kellett nyújtson neki. Az ornamentika bőkezű használata társult az akkori tehnikai vívmányok eredményeivel, az épületet fémszerkezettel látták el, ami forradalmian újnak számított a századelő Magyarországán. Szatmár régi főterén található a város egyik legfontosabb és legismertebb szecessziós épülete, az egykori Pannónia szálló. 1897-ben került sor a pályázat meghirdetésére, erre a felhívásra 11 pályamű érkezett be. A város legfontosabb feltétele az volt, hogy az épület magyaros jelleget kapjon. 1898 januárjában dönt a városi tanács úgy, hogy elfogadja az építési bizottság javaslatát, s az első díjat a „Szatmár város rajzolt czímere" jeligés pályázatnak ítéli oda. Ezeket a terveket Bálint Zoltán és Jámbor (Frommer) Lajos készítették, akik ebben az időszakban Lechner Ödön munkáinak hatása alatt alkottak.


Bauer Béla>Igor Bacsinszky CIMZETT:BACSINSZKY IGOR Ön


néhány hónappal ezelőtt egy Európai szellemiség szintjétől mélyen elmaradó kommentet irt ocsmánykodó jelzőkkel ami személyemet illeti.Tette mindezt hogy 4-5 évtizede nem találkoztunk nem láttuk egymást valószinnü egy felfokozott politikai szinezetü “Bálvány imádás „hangulata közepette.Kiemelte a” savanyu szintü szakmai képzettségemet” amit se jómagam se mások nem vettek komolyan és következményképpen egy nemtelen erkölcsi megnyilvánulásnak itélték.Az elfogulatlan kulturemberek ismerik a t;nyt hogy a N.E.T.-en már közel 4o millió látogatója van közleményeimnek 217 országból.De ami megérlelte bennem hogy küldök önnek egy képet a néhány napja kapott elismerésemről amit a megyei orvosi kamara adományozott az orvosi és tudományos hat évtizedes ténykedésemért itt szülővárosomban átcikkant az agyamon az savanyu szintü jelző.Habár már akkor se vettem figyelembe a durva sértésnak szánt kifejezést ami árulkodóan regél a szerzője psycho intellektuális tartalékairól. Lévén hogy kéznél vannak elküldök önnek is egyet ha más célzattal nem is de a fentemlitett tartalékainak feltöltése érdekében.


GONDOLKODÓ A KÜSZÖBÖN

….. Tolom magam előtt sápadt napjaimat, mint annak idején Tök Józsi a laligás fuvaros a Fehér Ház sarkáról akit mindig csufoltunk, mert sánta is volt meg sokat káromkodott szidva az egéz világmindenséget. Most ahogy itt éllok a 87-dik éven küszöbén és visszatekintek a majdnem egy századnyi időre és felidézem hajnali gondolatimat olykor tépelődéseimet keresve az elhamvadt kételyeim értelmét kötelező okfejtést kell magam elé vetiteni Talán az jut eszembe mindmág hogy egy felajzott szellemiségü világban éltem ami rányomta bélyegét a fizimiskánk mosolygós felére.Háboruk az ideologiák könyörtelen versengése a harácsoló hadaikkal a hatalomért és a sorsukat némán szemlélő kiszolgáltatokkal.- A rémület hatalmát bitorló véres vagy vértelen eszközöket használó diktátorokkal akik mindmáig elkisértek az életem folyamán. Az anyagi lét nyomaszttó gondjai hol enyhültek hol az elviselhetőség terhei határán mozogtak. Az erkölcstelenség az önpusztitő emberi kényszerek uralják a világot. Az emberek gerince a szó minden értelmében még jobbab meggörbült ami előrevetiti a társadalmi moralitás további elértéktelenedését.,Közben én is elkezdtem bicegni mint Tök Jóska és a fogaim között is kisziszegek néhány káromlást.Pedig azt hittük hogy ha Ő beadja az iparengedélyét megszünik Józsinak minden vétke.Aggodalmak között csak annyi történt hogy mi vettük át a stilusát,mert ugyebár ő is szitkozódott,káromkodott valamiért. Nekümk a minden féle jó helyett maradt az évezredes hitünk és reményünk egy bizakodó szebb jövőben.


NEM ESZÜNK MEG KÉT TYUKOT EGYSZERRE

…. Most amikor szemünk láttára morzsolódnak Erdély szent bércei és a 2.5oo.ooo –bol már csak 1.2oo.ooo-an állunk a vártán és a politika csinálói hova tovább mind kenetteljesebben biztatatnak bennünket nemzeti étünk jobbrfordulásával. mi pedig a szülőföld rögeienek áldott boritását várjuk egyre távolodva egykori reményeinktől Nehéz szivvel de tudomásul kell vennünk a történelem álnokságait A köelgő 86-dik szülestésnapom alkalmával a érkeznek az üdvözlő sorok a világ minden tájáról,helyenként megemlitve zt a méltó emberi sorsot amit kivivtak mguknak az elvándrlásuk után. Szinte a szégyenérzet hálója övez hogy én itthon maradtam a nagy elvándolási láz közepetteTörtént ez akkor amikor 1969-ben a Németországi Erlangeni Friedrich Alexander Universitat Gyermeklinikáján Georg Tietze profeszor 3oooD.M.-ás havi fizerést ajánlott ha klinikáján dolgozok./Ez az öszeg akkor elég volt egy cserebogár hátu népauto megvásárlására.Éreztem hogy életem egy nagy válaszútja előtt állok,mert a késztetés a rolonaim részéről igen biztató volt.Minden ember tisztessége a család és szülőföld közös sorsa Az érvelése z egyik unokatestvéremnek az követzőa z volt-Béla az emberek itt is ugyanolyanok mint má országokban,itt sem eszel meg egy tyuk helyett kettőt egyszerre, a gyermek és fiatalkori élményanyagod elkisér a sirig,ha otthon hagyod sulyos beteg édesanyádat a lelkiismereted martalékává válsz egész hátralévő életedre.És hazajöttem a nyomorbar az enyéim közé és a sors az övékkel összefonódva habár kis örömökkel hálálta meg hüségemet .


.SZERENCSEFEL SZERENCSE LE

Azoknan az időkben kerültem első állomására orvosi ténykedésemnek a Kapniki bányaközpontba ,amikor még a munkavédelmi feltételek szinte elviselhetetlenek voltak.A halákos kimenetelü bányaszerencsétlenségek az egész közösséget megviselteék köztük engem is./1957/ Minden szerencsétlenséghez le kellet menjek az önkéntes mentőcsapattal a föld fekete sötét rohadt gyomrába, ahonnan soha nem lehetett tudni hogy van-e visszatérés. Elsősegélynyújtás volt a feladatom,azok számára akik vagy bányaomlás,robbanás sérültjei vagy áldozatai voltak. Ezek a leírhatatlan drámai helyzetek sajnos gyakran megismétlődtek. Olykor amikor beöltözve a mentőtársaim sajátos öltözékébe a tett helyére érkeztünk és megkezdtük a mentési munkálatokat-a karbid lámpa-imbolygó fényénél mindig CRONIN-RÉZTÁBLA A KAPU ALATT című műve jutott eszembe és arra gondoltam hogy a helyzetek amikett átéltem sokszor sokkal megrázóbb képet mutattak Ezek az emberek magukban belenyugodtak az elmúlás gondolatába,,kemények,szókimondók szavatartók,értékelték a feléjük nyújtott segítő kéz értékét és rangját Ez a hely volt életem legtanulságosabb iskolája,itt okultam a legtöbbet az emberi küzdelem,becsület,az adott szó kimondott értékéről és a szolidaritás legszebb példáiból.. Tanúja voltam a drámaí emberi sorsoknak, a vigasztalanság határain mozgó kilátástalanságból való kilábalások számos példájának. Sors és jellemformáló volt az életemben ez az élményanyag. . A színesfémbánya egyik részlegén 2 bánya munkást betemetett 3 méter ércréteg,de szerencsére a steril kövek nagyobb méretűek voltak úgyhogy egy sekély mennyiségű levegő bejutott hozzájuk. Azonnal felmértük a helyzetet-oxigént komprimáltunk hogy ne fulladjanak meg. A mentőosztag tagjai elkezdték az alagút kialakítását/faanyaggal kibélelve a következő omlásveszély elkerülése végett/3 órát tartott amíg az első bányászt elértük. Ekkor mondták hogy bemehetek az alagútba az első-segélynyújtás megadása végett. Hatalmas félelemben éltem de csak a döntés pillanatáig-utána már csak a tudatos emberi cselekvés érdekelt és semmi más. A szűk alagút miatt csak hason csúszva tudtam elérni őket. Azonnal észleltem hogy mind a ketten eszméletlenek és sokkos állapotban vannak. Morfiumot és keringés támogató gyógyszereket adtam mindkettőjüknek,és megpróbáltam a hozzám közelebb lévőt lassan megmozdítani de sikertelenül/pedig teljes erőben lévő élsportoló voltam/Akkor kötelet kértem a kintiektől és egy váll-kengyel kötéssel lassan mozgatni majd húzogatni kezdtem ami már sikeres volt. A bányásztársát hasonló módon hoztam ki. Az úgymond vezetők, beleértve a a mindenhez értő nagy pofájú, politikusok, a bányatröszt vezetőit,munkavédelmi szakemberek körülbelül 1oo méter távolságból figyelték a fejleményeket- A bányacsillével a külszínre értünk,ahol egy –MOLOTOV teherkocsi várta a sérülteket-két dróthálós hordággyal. Közben véletlenül arra járt a megyei pártvezetés néhány VOLGA gépkocsija amivel éppen/terepen voltak az illetékesek. Jómagam nagyon kimerülten,kíméletlen kijelentéseket tettem a felső vezetésnek szánva azokat azt reklamálva hogy egy ilyen bányaközpontnak nincs egy mentőkocsija. Megkérdezték hogy ki ez az ember, aki ilyen elmarasztaló kijelentéseket mer tenni. Három bányász odaállt a kocsijuk mellé és a következőket mondták- Ez az ember a MI ORVOSUNK és ne merjék bántani- Közben a Molotov teherautó megindult lefelé a Budesti úton a bányaközpont felé- Egy 11-12 éves gyermek a Pop Vasile fia, kapaszkodott a kocsiba,nem engedte el azt , zokogott és végül is a köves hegyi útra zuhant-ami egy 13 cm sebet ejtett a gyermek homlokán. Levittem a rendelőbe bevarrtam. 25 év eltelte után egy férfi nyit a rendelőmbe,megáll velem szemben és románul megkérdezi-emlékszik e még Rám doktor úr- Ránéztem és a homlokán láttam azt a hosszú sebheget amit annak idején összevarrtam. Azonnal felismertem és mondtam neki- Te vagy a Pop Vasile fia Kapnikról Ő elmondta hogy bányamérnök Kapnikon és eljött a családja nevében hogy ennyi idő után is még egyszer köszönetet mondjon nekem amit az édesapjáért tettem 25 évvel ezelőtt,ugyancsak közvetítette a másik megmentett bányász köszönetét is. Kedves olvasóm –ha akad majd ilyen-ebben az embertelen világban ez már nem tudomány,kutatás,elismerés,ez már a magas érzelmi sikon mozgó emberi kötelességtudat és hála valós összefonódásának a története..


A KÜTYÜ MINT EGY ESÉLY A TULÉLÉSRE Amikor az ámulat

mezejére kergetetta a lehetőségek felismerése már nem tekintettem az idős korom hebe-hurgya kalmdjának az internetvilágát. Csodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok, az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek. Egy adott pillanatban már csak alkoás szelleme uralta gondolatvilágomat ami most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy- nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről. Nem tudhatta senki hogy nekem az egész szakmai létem vágyálma volt a tudományos kommunikáció technikai feltételeinak a megteremtése-Vettem egy-OLIVETTI- irógépet és egy-ZENIT-fényképezőgépet-megtanultam a gépirást és fényképezést azzal a céllal, hogy tudomására hozzam a környezetemnek azt amit egy egész szakmai létem alatt felhalmoztam-tudásban,tapasztalatban .Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenkét év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is.Amikor 73 éves fejjel egy súlyos infarktus után egy olyan légtérben mozogtam amiben nem tudja az ember a nagy bizonytalanságok közepette hogy mihez kezdhet a hátrslévő szükmarku időben,eldöntöttem hogy az internet tanulás –kálváriáját választom ha már az Úr újra talajjal ajándékozott meg a talpam alá. Jómagam sem gondoltam hogy olyan tallérokat tegyek még a köz asztalára amikjobbsorsra deritik embertársaimat.A kezdet kezdetén é tulajdonképpen én sem vettem komolyan az egész elektrónikus ügyet, már csak azért sem mert, a környezetem is dicsérte a humorérzékemet egy ilyen vállalkozás hallatán.Egyszóval megmo-solyogtak egyesek leplezetlenül a szemembe, a jobb érzésüek a hátam mögött Részletek felhasználása Az én eletronikus kalandom cimü irásomból


UTÓREZGÉSEK


- Igavonónak születtem.Mindhiába zsibongott körülöttem a minden jóban lubickolók hada nem tudtam ,de nem is akartam változtatni gondolataim és társadalmi felfogásom mikéntjén.Most sem teszem a Bálványimádók elmarasztalásai közepette.Létem mottója: változatlan mindmáig is, amikor kiszabott ösvényeim végéhez közeledek megmaradtak Eötvös József szavaival élve-Sorsunkban tőlünk csak egy függ,az hogy a helyet,melyre a végzet által állittattunk,egészen betöltsük-Ki mást keres,balgatag.Az emberi tisztesség ezen gondolata végigkisért életutamon.Következésképpen hat évtizeden át tapostam szülőfoldem rögeit hivatásom méltó kiteljesitéséért. Az elmult napokban amikor átvettem az Életmüdij Emlékplaket-et mindazokért az orvosi ténykedésekért amit a Szatmár megyei egészségügy jövőjőnek jobbitásáért tettem,felötlött bennem hogy most 86 éves koromban is az a megélt közösségi közöny amit magyarságtudatom rövására követtek el, azok akiket tiszteséggel szolgáltam Irástudó és közéleti ember vagyok itélőképességem teljében mozgó gondolattárral .aki nem rejtegette gondolait bármilyen zord idők ellenére sem az uralkodó hatalmak észjárása szerint.Számottevő hozzájárulásom volt a Páskándi Géza Baráti Társaság alapitásában és müködésében a Szentgyögyi Albert társaság alapitásában és tevékenységében,a fiatal magyar orrvosok továbbképzésében stb De kinek a számlájára irandó az a közöny ami körülvesz és ami a következő tényekben nyilvánult meg-leegyszerüsitve közösségi létemet A Néma Levente szerepkörére -visszautasitották a gyermekgondozási irásaimnak közlését amiket azoknak az anyáknak irtam akiknek nincsen internetes hozáférhetóségi lehetőségük -nem méltatták válaszra sem közéleti irásaimat -emlitésre sem méltatják hosszü évtizedeken át kiadott elektronikus szerkesztésü munkáimat/pl.Képes Gyermekgondozási Enciklopédia-21 ezer oldal,73oo foto -emlitést sem tettek az egyedülálló orvostörténelmi munkámra a Szatmár megyei egészségügyről.amit román és magyar nyelven elektronikus szerkesztésben adtam ki. -a 11 kötetnyi közéleti irásomról ami az interneten jelent meg egy oldalnyit sem méltattak kinyontatásra. A helyi sajtó oldalain nem jelent meg semmi nemü adat életmüvemről,elismeréseimről és a magyar nyelvü hirközlés cenzurája arra kényszeritett hogy minden tanulmányomat,közéleti irásomat a N.E.T. oldalain közöljem… Személyes érzésvilág ügye a történet de disszonánáns egy olyan pillanatban amikor az összefogásról a nemzettudat erősitéséről szól a fáma.


TRADITIE DEMN DE URMAT

... Intr-o luccrare de istoria medicinei sătmărene am remarcat că sentimentul nostru de recunoştinţă profundă faţă de predecesaorii nostri nu se va şterge, din istoria medicală ale acestor meleaguri.Iată că astăzi 5.Octömbrie 2o17-Conducerea Colegiului Medicilor a comceput incă un act remarcabil cu o” Plachetă de Comemorare” in istoria medicinei sătmărene prin innobilirea activitătii medicale a celor cei care a slujit populatia judeetului Satu-Mare. În decursul carierei mele de medic practician am urmărit păstrarea cu stimă și respect amintirea a dascălilor mei. Simt şi astăzi că în unele interpretări profesionale ale mele, în stările de mare dubiu de mare „suspence”, reînvie gândirea lor medicală şi vin în sprijinul meu în soluţionarea unor cazuri greu descifrabile. Iată că aceşti colegi au format profilul nostru moral, uman şi profesional. .Intodeauna am dorit să rămânem în memoria cetăţenilor din acest oraş ca medici la care au găsit refugiu uman şi profesional înţelept.


A STAFIRUNGOZÁS “DEMOKRATA” LESIPUSKÁSAI

. Már mi nálunk babám ,már minálunk babám az jött a szokásba, hogy nem is annyira az eladó lányt, hanem a leendő vőt stafirozzák ki először, abból az elgondolásból kifolyolag ,hogy ne kiváncsikodjanak az illetéktelenek a házi javaik eredetére lévén hogy az utóbbi időben tul hevesen gyarapodott házuktája főként mióta elkötötték nadrágukat egy polititikai pártnak vagy más hasonló jól jövedelmező hazafiasan hangoskodó akármilyen szervezetnek,gyülekezetnek vagy nevezze ki ahogy akarja.Még a közelmultban is egy eladó lánynak illett hogy legyen egy kis stafírungja..Nemrég még szegényparaszt számazásuk idején egy néhány edénynek,vászontörölközőnek dunnának,egyszóval amivel nekirugaszkodtak ennek az életnek, és a továbbiakban egész létüket csak gyüjtögetéssel töltötték.Manapság a történelmi fordulat a számos társadalmi somfordálás közepette a falvak népének fiataljai közül kicsirázott az új mindenben lubickoló hatalom aki kispekulálta a gyarorlati zökkenőmentes házasodás mindent és mindekit kicselező módozatait .Miután az osztogatás hatalmát is megszerezték,megváltoztatták a stafirug kérdés évezredes ceremóniájánk menetét is.A lényeg a hirtelen gazdagodás leleplezésének elkerülése. Lévén hogy maradt egy kis szégyenérzetük,a javakat nem az eladó lány kontóján tartják számon hanem nyakatekert módon a vőt sztafirozzák fel egy jól jövedelmező vállkozásal lehet az akár simán csak papiron a hozzákapcsolódó,pályázati kiirások kivételes elnyeréseivel és mindennemü anyagi javak megszerezhető lehetőségeivel.Az eladó lánynak elegendő egy-két külföldi diploma megszerzése,néhány külföldi bankszámla, és egy néhány kétesértékü titokban támogatott szélhámossal történő összejátszás. Már a frigy előtt oly hatalmas értékekkel indulnak ami többszöröse egy luxus élet kivánalmainak. A többieknek marad a keserü élet ami arra készteti őket hogy máshol keressék meg a stafirungot amit itthon nem tudtak nekik összekuporgatni.


ROKONLELKEK


-s Se barátok, se közvetlen munkatársak nem voltunk Dr.Bumbuluti Călin kollégámmal, csupán a közösségi szellem kinyilvánitása téritett bennünket embertársi,kollégiális közelségbe.Bennünket a tett, az emberi alkotásvágy kölcsönös megérzése és később hitvallása érlelt munkatársakká.De az ekölci azonossági szint is ,mert mindkettem izzig vérig szatmári lokálpatrióták,méltányos emberközelségben éltünk környezetünkkel és közös hitvallásunk volt az alkotó szinten gyakoroló emberek tisztessége.Hivatásunkat,ez az egyetlen cél hajtotta,üzte eddigi létünk folyamán.Nem kerültünk közelebb egymáshoz de a ritka találkozások megnyilvánulásai is meggyőztek emberi értékeiről akár az egy két elejtett szó erejével is.Ilyen körülmények között is kivételes tehetségü embert ismertem meg benne a minndig önzetlenség határán mozgó kollégát.Az eltelt évek bizonyitották minden olyan tuljdonságát ami egy ilyen léptékü feladat ellátására megfelelnek.A szatmári egészséügy egy olyan szervezési pályán ivel ami országos szinten is az élmezőnyben van. Ahogy ismerem minden tevékenységét öszinte szándékkal szülővárosa és annak lakói érdekében és teljes erőbedobással végezte és végzi mindmáig. Dr.Bumbuluti Călin egy értékes tagja a román orvos țársadalomnak akinek kivéțeles képességei a hivatás magasabb csucsait ostromolhatnák. Sok sikert tisztelt kollégám!!! Bauer Béla

2017. október 7., 11:30 UTC+03

Bauer Bela Márton Aranyos társaságában volt.

Bauer és Márton 3 éves Facebook-ismeretségét ünnepli!

2017. október 6., 15:39 UTC+03


JELENTŐSEBB ORVOSTUDOMÁNYI ELISMERÉSEIM. AZ ELBIRÁLÁS SZAKMAI FÓRUMA


I 1-Egézségügyi Érdemrend- Román Állantanács 2-Egészségügy Érdemérem 1976-Egeszségügyi Miniszeterium 3-Egészségügyi Érdemérem 1978-Egészségügyi Miniszterium 4-Pápai Páriz Ferenc Életmüdij-Pápai Páriz Ferenc Alapitvány Erdélyi Muzeum Egyesület 5-Kiváló kutató-Román Tudósok Szövetsége 6-Vöröskereszt érem aranyfokozat Román Vöeöskereszt elnöksége 7-Vöröstkerszt érem ezüstfokozat-Román Vöeöskereszt elnöksége 8-1oo éves a vöröskereszt-Emlékérem-Román Vöröskereszt elnöksége 9-A szatmármegyei tanács életmüdijaA kollegium elnöksége 1o-A Szatmár Megyei Orvosi Kollegium-Életmüdij Emlékplaketje kollegium elnöksége 11-Orvosi gyémánt diploma-Marosvásáhelyi Orvotudomámyi Egyetem 12-Szatmár város 1ooo éves-emlékplakatt-Szatmár Megyri Tanács

 


EGY SZIVMELENGETŐ NAP

…. Anélkül hogy értékfosztó gondolataim zavarnák meg a mai napom örömét és az eddigi elismeréseim értékrendjét próbálnám latolgatni, mindenekelőtt az érzelmi szempontok uralták ma a döntés jogát. A döntés ami mindig és mindenkor az együtt eltöltött évek emlékei,küzdelmei,olykor megpróbáltatásainak érzésvilágát helyezik előtérbe. Nem a statiszkai adatokkal való spekulativ számhalmazok,nem az elismerés adományozóinak milyensége,nem a megpróbáltatásaink módozatainak a leküzdési módja ,vagy a keserü igazságtalanságok nehezen elviselhető bántalmai,hanem a bennünket mindig összetartó erő a barátságok mély érzelmi vonatkozásai a fehér éjszakák /ügyeletek/ mindenkori küzdelmei az emberi életekért,a versengések tisztes módjai a alkotó munkánkban, az orvosi kar tisztessége a közösségben amiben éltünk.Most már az alkony egyre fakuló árnyaiban ezek kisérnek bennünket.Ezekért tartom legszebb emlékemnek amit ma tőletek kaptam kedves kollégim és barátaim ezek uralják minden elismerésem esztétikáját vagy a kapaszkodási kényszerek bármilyen módozatát


TISZTELT KOLLÉGIUMI ELNÖKSÉG.!! FOGADJÁTOK MÉLTÁNYOS HÁLÁNKAT ÉS KÖSZÖNETÜNKET AZÉRT A SZELLEMISÉGÉRT AMIVEL MEGAJÁNÉKOZTATOK BENNÜNKET


Különleges élménynek tartom hogy tisztes kollégáink viszatekintenek a közelmultba. Most amikor az anyagi javak örömeit de ugyanakkor mégis gondterhelt napjait éljük, emléket állitottatok a közelmult elődeinek hivatásbéli és szakmai erényeit tisztes emberi méltósággal megemlékezve ezekre . Nem sepritek a társadalom amugy is szennyes szőnyge alá generációnk terhes napjait. A Szatmár Megyei Orvosi Kollégium kivételes jószándékkal és következetesen emlékezik a multra,elődeire azokra akik megalapozták és következetesen ápolták hivatásuk embertszolgáló ténykedéseiket. Ez történt ma október 5-én amikor azoknak akik kivételes és tartós értékekkel gazdagitották Szatmár megye orvos egészségügyi értékeit,létrehozták az ÉLETMÜ PLAKETT elismerésének az intézményét ami ezen a napon először került átadasra a kollégium által megszavazott személyeknek. Felemelő pillanatokat éltünk meg,amikor is méltó emberi tiztességben találkozik a mult.a jelen és jövő orvosi nemzedéke egy méltányos társadalmi cél érdekében


MEGMÉRETTETEM…


.. 86 éves koromban ismét megszámolták az asztalra boritott talléraimat mint ahogyan ezt létem folyamán annyiszor megtetteék az arra illetékesek Nem a korom irámt érzett noszalgia hanem a jelen pillanatban is a trlljesitményem mozditotta a mérleget .A döntéshoxók válogattak érdemlges tetteim közül itt szülőfőldemen ahol egy teljes életre szóló hivatásom kihivásait teljesitettem. Kivétrles örm számomra hogy a hat évtized segitőkészségemet azok mérték fel akik tanaui voltak munkámnak vagy netán segitetten nekik életük válságos pillanataiban. Lokálpatrióta vagyok izzig, vérig, következésképpen még a” nagy kisértések” sem tudtak kiemelni az enyéim sorsából,érzésvilágából Ezért ajánlom szülővárosom alkoto orvosi egyéniségeinek emlékére a szatmári orvosi kar tekintélyének szakmai értéleinik további érlelésére a kutatatásaim mostmár gyermekgyógyászati világirosalmi szintü alkotását de főként az életmüvem a “Képes Gyerfmekgondozási Enciklopédiaát” ami most már körbejérta a világot a 21 ezer oldalnyi tartalmával 73oo fotoanyagával ami több tizmilló látogatót vonzott oldalaira 217 országból. Itthon alkottam ahol a mindennapi rögeimet taposva végeztem kötelességemet ugy ahogy ezt földieim elvárták tőlem.Itthon ahol felmérfték minden emberi és orvosi rezdülésemet és ahol együtt éltük meg sorsunk övön alatti ütéseit netán simogatását.Az Úr kegyelméből kellő időt kaptam hogy bemutassam bizonyitványomat mindenkinek elüzve a kétkedések nyugtalanitó érzését. DSIDA JENŐ. Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földi mását. 1935. július 9.


A ma embere már érzékelhetően igényes, szelektiv felfogásban éli az életét


.Erre kötelezi a rohanó életmód,a -mindenből a jobbat- igénylő magatartás. Kulturális adattára és gondolkodásmódja is igy alakul.Kevés embernek van ideje elolvasni egy terjedelmes irodalmi munkát,vagy a közélet bármilyen nem kellőképpen rendszerezett irását. Szigorúan célratörő gyakorlati emberek lettünk, akik a saját és az övéivel kapcsolatos feladatait-/ megkezdve a mindennapi kenyértől, a tájékoztatás mindennapi szellemiségéig/ igényli ezt a magatartást. Ez fog végbemenni a tudományágakban is –ahol a terjedelmes –tufózus-alkotások helyett,a rövid,könnyen áttekinthető,aktuális,és abszolut konkrét munkák fognak érvényesülni. Tehát a mi szellemi életünk, nélkülözhetetlen kelléktára lett a mindennapi céltudtos analizis-szintézis gondolkodásmód. Mindezeket ilyen konkrét fogalmazásban lehetne bemutatni-vannak- -fontos-fontosabb-legfontosabb köznapi dolgok -értékes-értékesebb-legértésebb alkotások -érthető-érthetőbb-legérthetőbb kiejtett szó vagy beszéd -érdekes-kevésbbé érdekes-érdektelen-irások-stb A blog-omon megpróbáltam a személyes gyermekgyógyászati élményanyagomat ebben a szellemben-szemelvényekben bemutatni,a érdelődők elé tárni, Igyekszem-röviden,áttekinthetően és a gyakorlati megoldásokat nem nélkülözve tárgyalni az általam erre kijelölt életszerü gyermekorvosi kérdéseket. Nagy előnye a munkámnak hogy értékes FOTO illusztrációval van füszerezve amikhez közérthető magyarázatok kapcsolódnak.Ilyenszerü munkával nem talákoztam a gyermekgondozási kiadványokban. Hátránya a munkámnak hogy a keresés nehézkesebb de a nagyszámu látogatók bizonyitják azt, hogy kellő technikai ismeretekkel minden témakör hozzáférhető. Ez a kiadvány a közös,könnyen hozzáférhető egészségügyi,gyermeknevelési szintjének emelését szolgálja. Ezuttal is köszönöm a kiváló kollégáimnak nagytapasztalatu egészségügyi,gyermekhálózati társszerzőimnek,érdektelen hozzájárulását egy ilyen nemes munka elvégzéséhez.


A “NAGY” NEMZETI KONSZULTÁCIÓ ESÉLYEIRŐL

Viszket az ülepem megvakarom,éppen ott ahol én akarom !!!Rendezek egy Nemzeti Konszultációt. Valahogy igy vagyok ezekkel a Nemzeti Konszultációkkal és a megérzésem hogy a mindennapi vétkeikre keresnek alibit a fő rendezők. Most már a túl türelmes nép is ébredezik mély történelmi álmából és rájön hogy a mindenféle politikai takaró szerepét szánták neki. Engen pedig kerget a konok evődés hogy a nép már begörcsölt ettől a tömény politikai hisztériától,no meg a Brüsszrli szócsatáktól meg a 88 éves vén zsidó riadóitól.Amikor a politika védősáncokba huzódik akálymilyen oka is legyen erre , előszedi a nagy népi takarót/alibi 118 %/és kidobatja velünk saját .milliárdjainkat a nemzet tágas ablakán és az ablak alatt a “haverok” várják kifeszitett pénzfogó ponyvákkal..Igy játszadozunk a nemzeti kérdőivekkel most már akár a mellékhelységekben is.Órák alatt nyélbe ütik a néhány pontot amire szegény polgár azt se tudja hogy mi a célja az eszement pocsékolásnak.Mert a félelemkeltés a leghatékonyabb a mai magyar társadalomban.Hol a drótkeritéseket marcangoló nyomorultaktól hol a Sámánjuktól a 88 éves öreg zsidótol kell megvédene a hazát. Ilyem ámokfutásra épeszü emberek nem képesek gondolom hogy inkább a félelem üzi őkat. A félelem ami előbb utóbb a törékeny nép turelmét felemészti és elfog következni a” Nagy Nemzeti Konszultáció” a proli nyomortól megszabadult tolvajokról,rablókrol és a jelenkori történelm minden bünét az asztalra boritja hamár ezekről soha nem rendeltek egy nemzeti konszultációt. P.S.Úgy gpndolom hogy ez az időszak ugy fog bekerülmi a magyar történelembe mint a nemzetrontó csatározások /Brüsszel.Menekültek,Soros /valamint a Nemzeti Konszulációk korszaka amik számos magyar ember véleménye szerint annyit ér mint “kalendáriun a légypiszok”.Nem is érdekelne ez a psichopata történés ha már a képernyőkön is nem vetitenék ezeket az elmekórtani leckéket.Ezért ülöka kütyüm elé és leirom a látványt ami elém tárul nagy részvét mellett egy müvelt europai nép iránt.


A HAT ÉVTIZED ELISMERÉSEI

1-EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMRENDa gyermekvédelemben, végzett tevékenységért tudodományos és kutató munkám minsségéért 2-PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETMÜDIJ a romániai magyar orvosok tekintélyét növelő tudományos munkámért és a ma már világszinvonalon értékelt “Képes Gyermekgondozási Enciklopédia „elektronikus megirásááért és szerkesztéséért 3-KIVÁLÓ KUTATÓI MUNKÁÉRT -KUTATÁSOK -AZ EPEHÓLYAG-PATKÓBÉL- HASNYÁLMIRIGY SZEREPÉRŐL A GYERMEKKORI ,VISSZATÉRŐ,KRÓNIKUS HASÜRI FÁJDALMAK előidézésében és fenntartásában.Eredeti kórkések leirása a gyermekgyógyászati irodalomban 4-A VÖRÖSKERESZT ARANYÉRM a Kapnikbányai bányaüzem mentőosztagának megszervezéséért,képzésért a mentőmunkálatokban való tevőleges részvételekért. 5-1OO ÉVES A VÖRÖSKERESZT –EMLÉKÉREM a gyermekgondozás leiró részének fejlesztésééért és az egyéni hozzájárulásért 6-1OOO ÉVES SZATMÁRNÉMETI- azért a hivatásbéli tisztességért amivel szülővárrosom gyermekeit gyógyitottam.


ÓDA A PANNÓNIÁROL… Napjainkban amikor a beton,a habtéglák mértani stilusában épitett lakótelepek,középületek nyulketreceit szemlélem, minduntalan azok a magyar mester kezek jutnak eszembe akik 1897-ben magasba emelték Szatmár gyöngyét a Pannóniát .Büszkeségünk mibdennapi szépséges örömünk volt ez az épitészeti remekmü. Erdély egyik legfontosabb és legismertebb szecessziós épülete, Szatmárnémeti régi főterén. Sokan a város jelképének tartják.A demokrácia érték teremtő törvényeit aljas eszközökkel kijátszva két évtized alatt az enyészet martalékává változtatták ezt a több századot átvészelt épitészeti alkotást. Minden emlékező magyar szivet keserüséggel tölt el a mai látvány.Egy magára hagyott szimbólumunk immár évek óta magányos harcot vív az enyészettel. Bennünket nem a szecessiós épitkezési stilusainak elemzései érdekelnek hanem a szatmári magyar lelkiség emlékörző törekvése. A Pannónia nem csak egy szecessiós müemlék hanem ha kell az erdélyi magyarság egy nemzeti szimbóluma. Meg vagyok győződve arról hogy sokan hajlandók lennének havonta pénzbeli juttatással is az ügyet segiteni.Az erdélyi magyar közösság vezetőinek a feladaa lenne ennek a megszervezése

 


SORSTÁRSAIM SZÉP ÜZENETE… Levelet hozott a postás

,benne meghivóval.Feladó: A SZATM’ÁR MEGYEI ORVOSI KOLLEGIUMi ELNÖKSÉGE..Tatalom :meghívás a14-dik SZATMÁRi ORVOSI NAPOKRAI amit október 5-én rendeznek meg.Az esemény megnyitója alkalmával átadják a kitüntetés emlékplaketjeit azoknak akik kivételes teljesitményényt nyujtottak a Szatmár megyei orvosi kar, a gyógyitás és tudományos tevékenység terén A sorokat olvasva az örömélmény érzése uralkodott énemben ,de aztán az értékrend gondolatvilága tette teljessé az elismerés méltóságát.Hiszen ezt a 7oo kllégám, a fehér éjszakák /ügyeletek/szerény,hallgatag,sorstársaim emléktartó véleménye. Igen ezt az érzést csak Ők tudják velem együt megélni anélkül hogy bármilyen elfogultság rabjaivá váljanak.Ők emlékeznek meg tisztességgel a hat évtized küzdelmeinek örömeiről és drámáiról amiket együtt léptünk át a történelem ránkszabott sokszor sanyaru körülményei között.


Beindultak az új sorosozós reklámok ra követés

2017.09.27. 05:45 Kedd este elkezdtek futni a közterén az új Soros-szpotok, amivel felvezetik a nemzeti konzultációt, vette észre a 444 (az ő videójukat láthatják lejjebb). 20 másodperc alatt három (plusz egy) állítást fogalmaznak meg benne, nézzük sorban, mennyi igazság illetve csúsztatás van bennük, hátha vannak még olyanok, akik nem hitvitaként kezelik ezt a kérdést. Bevezetésképp azt mondják, hogy Soros György a világ egyik legbefolyásosabb milliárdosa. Ez oké. Aztán jön "Soros György veszélyes terve": 1. A határzár lebontása Tény: Soros alapjában véve amellett van, hogy menekülteket kellene befogadnia Európának. Írt olyat is, valóban, hogy az ő hozzáállása az, hogy a menekülteket tekinti célnak, és a határokat akadálynak. Ám azt is mondta tavaly szeptemberben, hogy a befogadást biztonságosan és kontrolláltan kell csinálni, és hogy az EU-nak vissza kell szereznie a kontrollt a határai felett. "Kevés dolog van, ami jobban elidegeníti és megrémíti a népet, mint a kaotikus jelenetek", írta. Sőt, még közös EU-s határvédelmet is követel. 2. Egymillió bevándorló betelepítése évente Tény: 2015-ben tényleg ezt írta, persze egész Európára vonatkoztatva. Aztán ahogy teltek a hónapok, és jött a brexit, meg a török-EU-egyezség, meg egyáltalán az egész menekültkáosz és EU-s belső vita, úgy változtatta meg ezt az álláspontját először 3-500 ezer emberre, aztán pedig már azt írta tavaly nyáron és ősszel, hogy ha az EU évi 300 ezer embert befogadna rendezett és biztonságos módon, akkor a valódi menekültek látnák, hogy van esélyük célba érni, és nem illegális utakon próbálkoznának, ami megfosztja őket a legális belépés esélyétől. 3. Kilencmillió forint segély minden migránsnak Tény: ez is a 2015-ös írásából van. Ott azt vetette fel, hogy az EU-nak 15 ezer eurót kellene biztosítania menekültenként (azaz nem a menekülteknek) két éven át (ez összesen 30 ezer euró, ami 9 millió forint), hogy az oktatási-lakhatási-egészségügyi költségeiket fedezzék, ezzel egyúttal a befogadást vonzóbbá tegyék a tagállamoknak. Az említett 2016-os írásában ez már nincs benne, és úgy fogalmaz, hogy évi 30 milliárd euró kell az egész menekültügyi rendszerre. Ön mit gondol erről? • Azt, hogy a kormány hülyének nézi a választókat, és hazudik • Azt, hogy a Soros egy hülye, egyetlen migráns se jöjjön ide • Soros is hülyeséget mond, a választók is hülyék, úgyhogy ez a szpot tökéletesre sikeredett. • KOMMENT Beindultak az új sorosozósak és ez a harc lesz a végső, elvtársak. • Ha netalán ujságiró lennék a kövekező cimket dobnám a fejlécre • Soros az első számu közellensége hazánk sőt az egész világmindenségnak de a magyar nemzeti konzultáció hatására már az utolsókat rugja • Kifogyott a voltt tanoncainak /akikért anyyi áldozato hozott/, az Antisoros lufitartaléka /de embersége is/ és krizishelyzet állt elő.De ilyen esetekben nem normális dolog hogy egy 88 évs öreg embert plakátolok a népem amugyis szegényes zsebének költségére egy olyan öreg zsidó embert akinek az egyik lába már a2x1 méteres gödör szélén lóg és aki ha meghal még fel sem kell öltöztteni mert vallása szokása szerint csak egy lepedőbe temetik el.Azoknak akik pedig juttatásaiért álltak sorba imádkozni sem kell. • Már korán reggel szólnak a harci kürtök az egész országban a sorakozás helyet “sorosozásra” késztetnek hisz hadi állapotban van az ország.Minden magyar hazafinak sorosozni kell.Ahelyzet kórosan hasonlit azokra az időkre amikor Sztálin elvtárs elhunyt .Kinek a történelmi számláján fog ez szerepelni ,hogy egy felvilágosodott értelmes népet egy elmebajos kommandós a diliházba vezényel. • Vagy az baj hogy landol a repülőnk és nagy a kapkodás és kilesz a hibás Klein a libás. • Kedves barátaim a gágogás ugy sem kerül el senkit mert ennek az öregnek több pénze és esze van mint egész zenekarotoknak és előbb utóbb szemet kaptok mint a dugott libák. • Imádkozzatok hogy a Úr a nagy csata közepette el ne vegye tőletek mert vége lesz a dinom dánomnak. Beindultak az új sorosozósak-z a harclsz a végső •


Bauer Béla>Imre Bencze KEDVES IMRE Hosszú évtizedek teltek


el azoktól a napoktól amikor is a Radnai havasok,Gutin,Füred,Mogosa,Puzdra ösvényeit,lélekzetelállitó kaptatóit olykor legyőzhetetlen akadályain próbálgattuk fiatal éveink erejét és kitartartását bizonyitani főként a saját magunk küzdelmess magányában vagy együtt barátainkkal. A történelem vasfogai szétdarabolták szilárd egységühket és az áporodott idelogiák bozótjába kergettek bennünket.Hamis próféták és prókátorork porlasztanak bennünket,meghazudtolva hazai szikláink tömnbjeit.Mi terméztbarátok akikket megedzett a küzdelem hitben,jellemben,kitartásban olykor a megpróbáltatások mindenféle küszöbét átlépetve velünk. A piaci prédikátorróok szétzilálták érdemleges eszmevilágunkat és mindennemü eszköztárukkal be akarták cserkászni emberi gondolkodásmódunk tisztaságát megroppantva hites barátságokat.A mi generációnkon sajnos vgigszántottak a lülönböző erkölcsi értékeket képviselő hatalmak . Kedves Imre !! Örvendek hogy a mi barátságunk nem a mulandó olykor sanyaru világrendjén örzi értékeitt hanem az emlékeink emberi méltóságán. Üdvözöl Béla


ANGELA MERKEL AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK LÉTREHOZÁSÁNAK REMÉNYSÉGE


. Amikor a német politika színterén megjelent a német nép szuverén történelmi akaratának megfelelően, ez a törékeny asszony egyszerű,tisztességes,emberközeln élő valaki a maga mély humánumával amivel beborította egész Európát nem gondolta senki hogy ki tud bányászni magából annyi energát hogy méltó utódja lesz nagy ellődeinek Adenauer és Kohl kancellároknak Ma Merkel győzelmével tapintható valóssággá válthat egy olyan történelmi mozzanat ami Adenauer kancellár álmát valósággá alakitja az „Egyesült Európai Államok” létrehozását .Meg vagyok győződve hogy megtalálja a nemzetállamok kishitüségének,az áldemokráciák szemétdombjain hatalmaskodó hitványainak átlátható társadalmi kényzerhelyzeteinek feloldását. Nem a fegyverek évezredes hangzavarával,nem a politika szennyes világának a teregetésével,nem az emberi gyarlóságok még most is fennálló özönével ,hanem az alkotó munka tisztességével amit a saját népe már bizonyitott egy hosszu történelmi folyamat meggyőző erejével.Ő bizonyitotta és vitte győzelemre a világ jobbik felének a lelkiismeretét. Ő adott otthont szenvedő embertársainak ,bizonyítva ezzel hogy nem a német nép volt a kegyetlen hanem az ideológiák veszettjei mindenkori sajátos eszközeivel a hatalomra éhes elmebetegek. A nemzetközi politika gunytárgyává avatták a keresztény hitüket is megtagadó hatalmaskodók,akik még ma is a tájékozatlam tömeg torkán gyömöszölik a személyére szabott gyülöletet. És a sok káromlás és átok közepette is eltűri egy magasabb cél érdekében hogy hazája Európa “fejőstehene” legyen mig a egyesek maffia hálózatba szervezkedve csak a demokráciáról huhognak és a zsebüket tömik most már minden képzeletet felülmúló mértékben. Számos aljas, diplomácában disszonáns kórusmü hangzavarát kellett túlélje /közte a mi” hálaadásunkat” is/de az Úr kárpótolta érte, újra pajzsára emelte a námet népmek és eguuttal Európának is.


HISZÜNK IS MEG NEM IS

…. Sajnos a poltitika egyre agresszivebben settentenkdik be az egyény intim hitéletébe.Tagadhatatlan hogy a történelem folymán szInte állandó jelleggel éltük meg ezt a társadalmi kényszerhelyzetet.Úgy tünik hogy egyre gátlástalanabbul döngetik az egyház erkölcsi alappilléreit ,minimalizálva ezeket -pl a Tiz parancsolat a biblia,az Úr földi helytartójának eddig rendithettlen egyházi hatalmát..Az Isten házábn vitathatatlan politikai propaganda hadjáratok hangzanak el szószékekről.Egyesek ahelyett hogy az egyház tisztességét , hitélének alappilléreit a tizparancsolatot élnék meg,vagy mindennapjaik, való életünk, hitmagyarázatát végez nék,elkoborolnak a politikai és gazdasági öszefonódások ellenőrizhetetlen berkeibe.Főpapok ostromolják a Szent atya hites intézkedéseit.emberközelben élő felfogását, az emberi isztesség és szolidaritás élő példáit. Vajon meddig.!!!


Bauer Béla>Imre Bencze KEDVES IMRE !!

Illdet;ktelennek tartom magam akár töténelmi,vallási,faji vagy aktuálpolitikai manipulációkban való részvételre.Főként a jelen korban lezajló emberjogi kérdéskör mikéntjére való tekintettel/menekült status,vagy népvándorlás/Ezzel a magatartással nem vagyok egydül hiszen számos nemzetközi fórum evődik a kérdés megoldásának módozatairól.Erről az ellenmondásos történelmi időszakról egy utánozhatatlan drámai kép rögzül még ma is emlékezetében-a tenger vizének felszinén lebegő tetemek sokaságának képe. Nincs az az érzlmi töltetü vélemény alkotás ami el tudna tériteni keresztényi és orvosi hitem meggyőződésétől akár ez egybeesik vagy nem mások érveléseivel. Üdvözöl Béla.


AKTUÁLIS !!! A VILÁGIRODALOM EGYIK LEGSZEBB VERSE SZÓZAT


Vörösmarty M ihály Hazádnak rendületlenûl Légy híve, oh magyar; Bölcsõd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagy világon e kivûl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek honért a hõs Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák Véres zászlóidat S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!” Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hû kebel Szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erõ És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. Még jõni kell, még jõni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vagy jõni fog, ha jõni kell, A nagyszerû halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet sûlyed el, Népek veszik körûl, S az ember millióinak Szemében gyászköny ûl. Légy híve rendületlenûl Hazádnak, oh magyar; Ez éltetõd, s ha elbukál, Hantjával ez takar. A nagy világon e kivûl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell.


MÁR ISMÉT MEGERŐSZAKOLTÁK MAGYARORSZÁGOT EZ
A SZOKATLAN DIPLOMÁCIAI KIFEJEZÉS HANGZOTT EL A MAGYAR ÁLLAMFŐ SZÁJÁBÓL MINDEN EGYÉBB UTALÁSKÉP NÉLKÜL ARRA VONATKOZÓAN HOGY KIK,MIKOR,MIÉRT HATOTTÁK EZT VÉGRE. A bigott megalomániás kekeckedésről tesznek emlilitést a a nemzetközi hirforrások.A közvéleményt meglepte a drámai bejelentés.Mert akiknek minimális történelmi iemereteik vannak azok tisztában vannak azzal milyen és mennyi történelmi áldozatot hozott a magyar nemzet hogy a müvelt Európa tisztes részese legyen.Akik nem olvassák el Nemeskürty István-MEDDIG VÁRJUNK?? címü történelmi munkáját talán nehezen is fognak eligazodni.Az állandó külső ellenségkép keresésünk a történelmünk folyamán valamint a belső egymásnak feszülések a dicsfényért a hatalom birtoklásáért az árulások történelmi vétkeiért kell ma is vezekelnünk. Hogy az itélkező már 1ooo évvel ezelőtt négyfelé daraboltatta hites testvérét-/megjegyzem hogy VAJK is rövid idővel előtte még pogány volt- vajon akkor nem a hatalomért ölte meg Koppányt az édes testvérét-hogy 6o.ooo magyar testvérüket gyilkolták egyetlen indokkal-hogy pogányok akartak maradni és nem akarták felvenni az igaz hitet,hogy Vazulnak László király bátyjának kiégették a szemét /hogy megvakuljon/és mindezek után László kérte a Szentszéktől a tettes István, szentté avatását .mindezeket egyik napról a másikra Hiába voltak a vesztes háborúk a nyomor, a majdnem mindenkit érintő mérhetetlen szenvedés a –NEMZET DICSŐSÉGES TÖRTÉNELME- ismét fel lett tupírozva az éppen aktuális álhősökkel. Közben maradtak és új értékeket kaptak a –történelmi nemzeti regék-meg sem említve a nagy nemzeti történelmi tragédiákat,és mind emellett,rózsaszinű álmokat szövögetünk ahelyett hogy dolgoznánk,alkotnánk mint a nagvilág más népei. Mert ha tovább is ez a cselekvésvágv és érzelmi töltet fog bennünket vezezérelni az erőszak hatalma tovább fog uralkodni.


A KÉTÉLTÜSéG KISÉRTÉSE Az 1936-1937-as években sok gondot okozott a szülőknek azokra az időkre jellemző kényszerhelyzetekben, milyen tannyelvü isolába irassák be gyermeküket.Egy román nyelvü elit iskolába vagy egy szerényebb anagi keretek között müködő felekezeti magyar iskolába.Az érvényesülés kisértése ami minden család feje felett lebegett mint állandó kétkedő valóság,emésztette az akkori magyar kisebbség lelkiismeretét.Számos esetben az érvényesülés egyenes könnyebben járható útját járatták gyerekeikkel.Édesanyám Porcsalmi származásu magyar aszony volt akinek nemzettudatát soha semmi és senki nem tudta megingatni.Bölcsessége már akkor meghatározta sorsomat és belátható jövőmet..Idézem szavait” A szó amit előzör kiejtel,a betü amit először papirra vetsz a vers a dal amit megtanulsz az az anyanyelved egész életedreszóló kincse.Ezzel a mindmáig emlékezetes érvvel beiratott a szatmári Romai Katolikus Fiu Népiskolába.Hálás vagyok Neki mert életem szellemiségét társadalmi rendjét és kilátádait döntötte el .Mert a családi kör,az iskolatársak,barátk nem a “janicsár „mentalitást, szellemiséget hanem egy egyirányu szellemiséggel és csodálatos kulturával ajándékozott meg aminek mindmáig müvelője vagyok. Azok akik nem élték meg családjuk, közösségük,nyanyelvük,kulturájuk sajátos élményanyagát elvsztették emberi létük egy pótolhatatlem élményét.Megtanitott a élet hogy senki sorsa felett nincs jogunk pálcát törni nem is ez a célja az irásomnak. Nem a “cimzetes nemzeti hőbörgés” a mondanivalóm hanem annak a nyugalomnak az öröme az ami egy egész életemen át körülölelt.


„ÜGYES VAGY

” A Facebook birodalmában, ahol minden lehetséges és lehetttlebnek tünő társadalmi igénnyel találkozol nem szólva a commentek számos szertelenségével.amik próbára teszik a türőképességed határait is .Főként az olykor vulgárisig fajuló úgymond élménycserék agresziv alpári stilusa uralja a párbeszédet.Aztán megszokod és a kulturálatlan megjegyzések szinte észrevétlenül átcikkannak a dobhártyádon.”Mindenki azzal vonul amije van “fakad belőled az érvelés, és a saját értékitéleted szerint dobja azokat a szellemiségünk nivójának megfelelő kukájába. Gyerekkoromban sokszor de még manapság is olykor olvasom személyemre szabva egyesek véleményét “Öndicséret gyalázat!”. Szinte már elgondolkoztatott hogy helyes hullámhosszon állok-e. Egy jó barátom egyszer ezt mondta: “olyan jól tudsz dicsérni!”. Csak azért, mert amikor valamit megvalósított, vagy mesélt magáról és felismertem a tetteiben a teljesítményt, ki tudtam mondani: “Ügyes vagy!”. Látni magadat objektíven és felfedezni az alkotásod és a kitüzött célod vrejtékes máunkájának értékét, eloszlanak kételyeid is.. Gondold végig, hány embernek mondtad az utóbbi egy évben: “Ügyes vagy”? Ezt üzenteNekem több tizmillió látogatóm a N.E.T.ena a világ 216 orségából,Miért ne hidjek nekik??


ÉLETMÜVEM HELYE A NAGYVILÁGBAN

…. -MOTTO- “Az alkotási kényszer szellemiségének’jegyében éltem meg életem szinte minden napját hol senyvesztő napok ,hol apró örömök árnyékában” Amikor kezembe adták az “Orvostudományok Doktora” tisztes címét elsőnek Szatmár megye orvostörtrénelében a fellobbanó öröm áradat abban a tudatban éltetett hogy elvégeztem orvosi és emberi létem legjelentősebb feladatát.Még csak a remény csirája sem éledezett bennem hogy egy olyan munka vár még rám ami körbejárja a világot és sok gyermekéért aggódó anya hálájának leszek részese.Mert mit mondhat az ember amikor már több tizmillió látogatót jelez a világ 216 országából a Profil,Feedjit,Stat Counter regisztrációs rendszere az internetnek.Mindez bizonyitja azt a tényt hogy a világ összmagyarsága /anyaország,kárpátmedence. és a világ minden sarkából érezték a segitő szándékot főként a létük vasfogaiba szoritott ráutaltak. Evés közben jön meg az étvágy…Látva számos alkotó előd példáját ezek meggyőztek hogy az alkotás szelleme szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy az alkotás nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéséről. Mindennemü alkotó munkának, kell legyen egy érthető értékelhető háttere amit az érdeklődők kevésbbé tájékozott rétegeinek kötelezően el kell magyarázni-Ezt a küldetést teljesitettem én alkotásomban. Hozzákezdtem orvosi létem egy nagy,felejthetetlen érzelmi megéléséhez a” Képes Gyermekgondozási Enciklopédia” megirásához/21 ezer oldal-7234 foto,6998 dokument/ami ugy terjedelemben mint tartalomban egyedüllálló alkottás a gyermekgyógyászati világirodalomban.- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megirtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájukszabott nehéz helyzetükben. Nem az önmutogatás kényszere a pályafutásom alkonyán,hanem életem harmóniájának és tisztességes elszámolásának a gondja kényszeritette ki belőlem,hogy a hivatásomnak szentelt érdemleges és kézzelfogható tények felmérését végezzem el, elektrónikus eszköztárral ,életem alkotó munkájáról. AMIKET LEIROK ÉLETEM ÉRDEMLEGES ESEMÉNYEI VOLTAK.ÖRÖMÖK ÉS KÜZDELMES NAPOK EMLÉKEI. A CSALÁDOMNAK ÉS FÖLDIEIMNEK SZÓL EZ A IRÁS, AKIKNEK EREDŐJE ÉS ELSZÁMOLÓJA VAGYOK.. . Ők Itéljék meg a munkám értékét azok által, akiknek bármilyen természetü javára szolgál.!!Talán egyesek a tudomány kirakatába helyesnék ezt a teljesitményt de jómagam egy sigitő kéz melgét ajánlom minden édesanyának olyan tisztelettel ésmegbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat. SZATMÁRNÉMETI-2O17-SZEPTEMBER-14-ÉN DR.BAUER BÉLA A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM GYÉMÁNT DIPLOMÁS ORVOSA


NINCSEN PÉNZEM SE DOHÁNYOM, SEM KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGOM, DE VAN NÉKEM,DE VAN NÉKEM IS EGY MAGYAR IGAZOLVÁNYOM


IVELÜNK VAGY HANYATLUNK

A virgoncnak tünő fanatizált üdvhadsereg farizeus ábrázattal, de főként minden anyagi és társadalmi jóval tömitve, hozsannázik hatalmának a mindent átfogó teljesitményeiről.A XXI-dik század emberének kötelessége a józan felmérés eszközeivel nemzetének társadalmi mikéntjéról számot vetni.A döntő érvek egy ilyem megmérettetés alkalmával az emberi szabadságok és az anyagi lét minőségével kezdődik. Európa töténelmében a magyar nemzet elismert védnöke sőt olykor jelentős véráldozatokat hozó pajzsra emelt nemzete volt ennek a világkulturát alkotó és örző földrésznek.A mai magyar társadalom hemzseg a balkáni szellemü politikai imbolygó kötéltáncosoktól, az általunk kitermelt pávatáncosoktól,a dakota mondások bölcselkedéseitől Ez a merőben deviált szellemiség beültetése az ezeréves magyar közéleti felfogás kereteibe és ennek kivetitése a nemzetközi tudatvilágba érezhetően rombolta erkölcsiségünk méltányosságát. A százados hagyományteremtő “dolgos magyar kéz „értékei lassan elmosódnak a mai öldöklő gazdasági világversenyekben és elvesznek az idgen ipari versengések bozótjában.Felszámolták a magyar ipar életterét és kiszolgáltatták , állami kedvezményeket is ajándékozva az idegen beruházásoknak valamint a szégyentelen bérezés rendszerét hátrányait is elnézve. A páratlan méretü kivándorlás egy jobb élet reményében valamint az önkényes hatalom tulkapásait minősitve, letarolta a magyar munkaerőpiac lehetőségeit ugy mint az alkotás optimális életkorát mint minőségét tekintve. Foghijas és szégyentelen felcicomázott statisztikai adatokkal, még a tőlünk messze lemaradt környező országk is áléptek már rajtunk.A hatalom próbálja a diktátumok erejével álcázni a létező valóságokat a mindennemü elégedetlenségek csillapitására. A duhaij hatalomhajhászás az esetleges ellenvélemények minden eszköztárat felszámolva megsemmisitik a demokrácia alapelveit,számos esetben szembefordulva egy egész világrenddel. Az egyéni megfellebezhetetlen, számos esetben kóros indulatokkal telitett,öncélú intézkedésekkel az egész világ diplomáciai értékeit nem egyszer parlagi módon.. A „morzsaszórás” politikáját alkalmazva élesztjük ujra a tanügy és egészségügy mérhetetlen nyomoruságos müködését. Ezek már nem egy nemzet ivelésének a tartozékai hanem a hanyatás vagy mondhatnánk egy megviselt nemzet kilábalásának követelményei.


TANONÉVEIM A SZATMÁRI LÜKŐ BÉLA KÓRHÁZBAN

A szatmári közkórházban mint ,mindenes tanuló vagy tájékozott kórházi küldönc szerepeltem a személyzet köztudatában Saját becsületes belátásom szerint csak tanulmányoztam és ismerkedtem a kórházi élet belső világával és közben pofátlnul loptam a mestereimtől a szakmát. Ahol aztán a legjobban éreztem magam az a sebészeti osztály volt ahol az emberi lét feszítő élményeiről és a hivatásom gyakorlati világának számos vetületére bukkantam. Itt adták kezembe az első szikét hogy megnyissak egy tályogot,itt láttam el az első kissebészeti feladatokat amiket nagy szorgalommal jegyeztem be a gyakorló füzetembe,amit aztán tanitómesteremnek Professzor Dr.Mátyás Mátyásnak a marosváséhelyi sebészti klinika világhírü sebészének bemutattam. A színfalak mögötti szereposztásban úgy fogtam fel az ottan megismert hangulatot mint a dráma, az emberi küzdelem, a szenvedés, a szellemi irónia egy felszabadult érzésvilág és bő humorérzék egyvelegét. Gondolom hogy e nélkül nem is lehet azt a minden szempontból embert emésztő,embert próbáló légkört elviselni Rövid időn belül az osztály intim embere lettem a szó legkiterjedtebb értelmében A megbízatásaimból eredő feladataim akarva nem akarva mindenkiről tudtam mindent ami az “édes élet” csínját binját illeti. A kórház személyzeti osztálya kutya-füle volt az én személyzeti tájékozottságomhoz képest. De voltak azért nekem is szépemlékű pillanatain a sebész gárdával. Abban az időben nem voltak taxik ne adj isten magán gépkocsik és a személyzet inkább fiákerekkel közlekedett. A kórház előtt sorban várakoztak a fiákeresek a főorvosokra és kórháznak külön –lócitrom –eltakarítója is volt. Lévén az –intim -embere a sebészetnek én bonyolítottam a fiákeres szállítását a sebészeknek mégpedig a Pannóniába/Dacia/vendéglőbe. Mert kötelezően oda tartott az egész társaság, főként nyári szezonban azzal a céllal hogy pótolják a műtétek közben elvesztett folyadékmennyiséget egy két pohár hideg sörrel. Két stabil fiákeresem volt. Az egyik a Törekvés drukker –a kancsi Sarkadi Guszti akinek legalább 2oo darabból álló kalap gyűjteménye volt,a másik Éles Jani bácsi. Család tag voltam a sebészeten velük kellett tartsak. Engem felültettek a fiákeres mellé a bakra és ezzel az aktussal egy új becenevet kaptam,a Pótfiákeres-jelzőt rám biggyesztve. Csak azt nem tudtam felfogni hogy hogyan tudtak olyan rövid idő alatt annyi férfi zsiványságot elmondani, amiket akarva nem akarva nekem is meg kellett emésztenem és egyúttal egy kicsit beletanulnom. A vendéglőben már nem volt becézgetés.ott már én is kliens voltam és egy kicsit már sebésznek éreztem magam. Egyúttal arra is megtanítottak hogy a friss hideg víz a legjobb ital. De miért inná az ember midig a legjobbat amikor létezik a drága finom hideg sör. A


Bauer Béla>Puskás Csaba

KEDVES CSABIKÁM !! Köszönöm szerető és meghagtóan emékező soraidat.”Mert a szeretet még napjainkban is mindent felül r”. Béla bátyád


EMLÉKTÁR A SZENT JÓZSEF-GYERMEKREHABILITÁCIÓS KÖZPONT LÉTREHOZÁSA


. 1991-ben Nagyméltóságú és Főtisztelendő REIZER PÁL, Szatmár megye püspöke,személyesen felkért hogy legyek segítségére mint orvosi szakmai és szervezési projektvezető egy olyan intézmény létrehozásában amelyik a sérült gyermekek korai rehabilitációjával foglalkozik. Megjegyzem hogy ez lett később az első ilyen jellegü létesítmény Romániaban,sőt Kelet-európának ezen a részén. Az anyagi alapot a Német Gazdasági Minisztérium és a FREIBURG-i CARITASZ finanszírozta,majdnem 1 milió német márka költséggel. Abban az időben/a változás után/ a szatmári városi kórház választott igazgatója és osztályvezető főorvosa voltam ami rengeteg gonddal és mondanom se kell hatalmas felelősséggel járt,de ez a felkérés olyan méltányosan kitüntető és szívhez szóló volt hogy azonnal elfogadtam.Még abban az esztendőben ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkőletétel amit a Püspök Úr cerebrált ,és hozzákezdtünk az intézet tervezéséhez a Freiburgi Karitász központ szakembereivel,valamint a helyi Karitász által megnevezett tervező csoporttal élükön a Megyei Tervező Intézet vezetőjével,jó barátommal FLORESCU RADU tervező mérnökkel,aki ma Hollandiában él.,és AMIK GÁBORRAL a helyi caritas gazdasági igazgatójával. A munkálatok három esztendeig tartottak,aminek utána is kulcsrakészen átadtuk az intézményt,amelynek rövid ideig az igazgatója is voltam. Meg kell jegyeznem hogy nagyon nehéz volt megoldani a szakszemélyzet verbuválását mert ilyen jellegű intézmény nem működött az országban,következményképpen ilyen irányú szakképzés sem folyt. Amit személyes érdemnek tartok hogy sikerült a végén kb egy 2o személyes Team mel Németországba menni,és neves intézményekben mint pl- Freiburg,Passau,Darmstadt,Landau,Stuttgart-i rehabilitációs intézetekben az induláshoz a megfelelő előképzést megszerezni, Számos ,önzetlen,értelmes ember munkájának gyümölcseként született meg ez a nemzetközi mércével is mérhető,modern intézmény. Jellegét,működési koncepcióját tekintve európai értékrendü,első és egyedi létesítmény nálunk az országban. Mély baráti szeretettel és tisztelettel emlékezek meg AMIK GÁBOR -ról aki eltávozott közülünk de akinek emlékét nem szabad elfelejteni mert annyi hittel és emberi méltányossággal,önfeláldozással végezte csapatunkban munkáját amit csak az tud értékelni aki részese volt ennek a nemes tevékenységének. Dr.Bauer Béla


GONDOLKODÓ


AKTUÁLIS !!! Petőfi Sándor - NEMZETI DAL Talpra m

agyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, Kárhozottak ősapáink, Kik szabadon éltek-haltak, Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Sehonnai bitang ember, Ki most, ha kell, halni nem mer, Kinek drágább rongy élete, Mint a haza becsülete. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Fényesebb a láncnál a kard, Jobban ékesíti a kart, És mi mégis láncot hordtunk! Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy hiréhez; Mit rákentek a századok, Lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! (Pest, 1848. március 13.)


COMMENT Még el sem csitult az új csatákra hívő trombita


harsogás a Petike szájából, az újabb csatakiáltára egy néhány órán belül megérkezett a lesújtó válasz a német belügyminiszter részéről ami igy hangzott-meg kell vonni Magyarországtól az európai pénztámogatássokat mert a mindenféle kekeckedéseivel meg akarja bontani a összeurópai egység megvalősiását.Ez egy nyilvánvaló bekeményitése a német politikai irányzat magyarországgal szemben ami csak előnytelen változásokat hozhat a magyar népnek. Miután végigsepertük a világpolitika szinpadát az “ugri-bugri\” és “pávatánc” puerilis diplomáciájával nemzetünkre boritva egy civilizált világ elmarasztalását a C.E.Ú valmint a “Menekült “üggyel kapscolatban számos esetben jogos felháborodást váltottunk ki úgy a civil társadalmak mint a nemzetközi fórumok részéről.Két év csatározás után felmérve az oktondi álláspontunkat mindkét esetben a nemzetközi jogi fórumok elmarasztaltak bennünket és a társadalom szégyenpadjára ültették Magyarországot,nem csak a politikai vezetést, hanem a magyar népet is.Mindezt azért mert tétlenül végignézte a féktelen gyülöletkeltést,és évezredes törekvéseinek megvalósitását becsmérlő propaganda hadjáratát. Hiába volt a politkai hisztériakeltés minden költséges eszközének bevetése de mindenek előtt az antihumánum,a gyülöletkeltés a társadalom barázdáinak mélyitése a civilizált jobbik fele a világnak máskép döntött. Ha mmindezekre még ráaggatjuk az úgynevezett “keleti nyitás szaloncukorkáit” is, kikerekedik egy nép ezeréves küzdelmeinek a csődje. “Táskahordó Peti “akit egyesek most már a nemzetközi diploácia elitjeinek soraiba helyeznek,aki már minden európai sőt világ politikussal parlagi kifejezéseivel felmosatta a padlót még a Vezir kijelntáse előtt kimondta hogy “az igazi csata most kezdődik” Ez a kijelentés mindenkt kiváncsivá tett.Miről lehet itt szó??A keleti tömbhöz való csatlakozáshoz,tikos fegyver bevetéséról,Petike egy ujabb diplomáciájánaka világrenditő bejegyzésére,vagy netán Észak Korea dramaturgiáját akarják eljátszatni velünk.Mert az agyrémek még mindig szabadon lengenek a fejünk felett. TROMBITA HARSOG,DOB PEREG,KÉSZ A CSATÁRA A SEREG .ÉN MÁR MGISMÉTLŐDŐEN ELŐRELÁTOM A VESZTESEK SORSÁT. Mert Petike már gyermekkoában megtanulhatta volna hogy a szélllel szembe pisilni nem lehet és erről meg kellene győzni a főnökét is.!!!


KÖSZÖNET A CARITAS MEDICA-POLIKLINIKA/

jelen pillanatban a WEST KLINIK- életem legnyugodtabb és legszeretteljesebb munkahelye volt A megbecsülés,a segitőkészség az elismerés a munkám iránt a kölcsönös tisztelet légkörében éltem a munkatársaim között. A Mindenható megadta ezt a vigaszt,áldjon az Úr benneteket érte,kedves kollégáim,és munkatársaim..Az elhasználódás elkerülhetetlen navalyáiközeőpette is érzem segitő kezetek melegét ami manapság már ritkán fordul elő.A bemutatott kép az orvosi redelőben készült ahol 14 évet dolgoztam.


GONDOLKODÓ


EMLÉKTÁR/1962/ Versenyvizsgával kerültem be Szatmárra a VASUTI RENDELŐ INTÉZETBE/POLICLINICA C.F.R. mint

gyermekgyógyász,ahol később az intézet igazgatója lettem. Sok továbbképzésen vettem részt ebben az időben, főként fővárosi klinikákon és a helyi tudományos életnek is aktív résztvevője voltam. Itt alakult ki az a pacientúrám ami hosszú évtizedeken,mondhatni nemzedékeken át megtisztelt bizalmával Ebben az időben közöltük, Dr.Etédy Jenő radiológus főorvossal a –Az epehólyag és gyomor béltraktus szimultán radiológiai vizsgálatának módszertanát.. Ugyanerre az időre tevődik a patkóbél és epehólyag szerepének a kutatása a krónikus hasi fájdalmak kórtanának a gyermekkorban,amit 3o éven át folytattam. . Kiváló szellemiségű,kulturált és minden pillanatban készek a jó humorú heccek kialakítására jó barátaim voltak,Dr.Czira Árpád és a politikai nézeteiért sokat szenvedet becsületes,igaz román ember Dr.Ciortin Horaţiu- Arra is büszke vagyok hogy mint becsületes embert a vasúti dolgozók is szerettek,és nagyon sokan hozzám fordultak mindennapi gondjaikkal.


HAJSZÁLGYÖKEREK


DR.BAUER BÉLÁNAK a régi barátsággal Szatmárnémeti 1992 IX 12-én. DR.BURA LÁSZLÓ- Újra átélem az 1992-es VÉNDIÁKTALÁKOZÓ napját,amikor Dr.Bura László a Kölcsey Ferenc Főgimnázium nyugalmazott magyar nyelv és irodalom tanára valamint volt igazgatója , mint volt osztálytársnak és barátnak dedikálta a –Hajszálgyökerek című írását. Az elmúlt hónapban amikor a 6o-dik évi érettségi találkozón ismét találkoztunk visszaemlékszem hogy milyen büszke voltam , hogy földieím a XX-dik század azon kiemelkedő emberek közé soroltak akik öregbítették az intézet hírnevét. A felsorolásban olyan nevek mellett szerepelek akik munkájuk és emberi alkotókészségükkel hírnevet szereztek városunknak,megyénknek. Az előbbi fejezetekben részletesen megemlítettem ezeket. . Annak idején már 4o év gyakorló orvosi munka,nemzetközileg is elismert tudományos és kutató munka állt mögöttem. De talán volt bennem egy érzés hogy vajon méltó voltam –e egy ilyen rangos besorolásra. Történelmi személyiségek, egyházfők, irodalmi kiválóságok, orvosok, tanárok, ügyvédek, közéleti híress Mert ez tulajdonképpen Szatmár megyének a XX-dik századi szellemi elitje volt. Nem tudom hogy 78 éves koromban,54 én orvosi ténykedés,tudományos és kutató munka után a hivatás legmagasabb elismeréseit kivívva érdemleges-e egy ilyen felsorolás közelébe kerülni Úgy gondolom hogy a LAUDÁCIÓ és a CURRICULUM VITAE- ami a Pápai Páriz Fernc díj átadásakor elhangzott segít mindenkinek a döntéshozatalban.


CSAK EGY KICSIT BOLONDOS. VAGY VALÓBAN ELGURULT A TABELETTÁJA


. Hadházy Ákos z L.M.P.alelnöke szeptember 5-én a Havas Henrik beszélgetős müsorában az A.T.V. csatornán, kijelentette hogy a már nem csak a közbeszédben hanem felsőbb politikai szinten is olyan vélemények hangzanak el amik azt a gyanut vetik fel hogy a miniszterelnöknek egészséggyi problémái vannak.Ezért egy parlamenti ülésen részletes felvilágositást fog kérni a már régen vitatott kérdésről személyesen az érinttettől. Nem mindegy hogy ki vezet egy repülőt vagy akár egy nemzetet. árnyalta a kérdést Hadházy.Hivatkozott a fizikailag is észlelhető jellemző tünetekre amik hova tovább mind gyakrabban észlelhetők a különböző részvételein Talán helyes lenne tájéoztatni a köztudatot a betgségről,látleletekről,mindannyiunk megnyugtatásáraa pilóta állapotáról. A BETEGSÉG NEM SZÉGYEN. A BETEGSÉG INTIM SZEMÉLYI ÜGY DE CSAK ADDIG AMIG EZ NEM ÁRT A KÖZ ÉRDEKEINEK, NEM KUSZÁLJA ÖSSZE EGY NEMZET JELENÉNEK ÉS JÖVŐJÉNEK NEMES ÉS IGAZSÁGOS ÉRTÉKRENDJÉT,VALAMINT TISZTESSÉGÉT A VILÁG NÉPEI KÖZÖTT. A TÁRSADALOM MINDEN SZINTJÉN ALKOTMÁNYOS KÖTELESSÉG AZ ALKALMATOSSÁGI ORVOSI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSE. EGY ADOTT EGYÉN TESTI ÉS ELME ÁLLAPOTÁRÓL TÁJÉKOZTATNI KELL A KÖZÖSSÉGET AMIBEN ÉL ÉS ESETLEG AKIT VEZET. ENNEK A KÖTELESSÉGNEK AZ ELMULASZTÁSA TÖRVÉNYTELENSÉG AZ ELLHALLGATÁS BÁRMILYEN FORMÁJA PEDIG BÜNRÉSZESSÉGNEK SZÁMIT. . A BETEGGEL NEM CSAK EGYÜTTÉREZNI , HANEM SEGITENI IS KELL NEKI.


AZ IQ INTELIGENCIA TESZT ÉS A HATALOM MINŐSÉGE

. Ebben a zavaros “hebe-hurgya” világban sokszor feltevődik bennünk a kérdés-hogy nyelheti le a társadalmi aberráns megoldásokat annyi értelmes elme. Hogy lehet az hogy egy hagyomáyosan magas intelegenciával rendelkező nép talán a hatalom és a félelem árnyékában mindent megemészt . Ez az IQ teszt ami kétségen kívül egy megbízható állapota egy adott személy szellemi képeségeinek miért nem szerepel az egyén adottságainak kérdőivein.Az egyre gyarapodó felháboritóan primitiv társadalmi kérdésfeltevésekben ott bujkál a szellemi korlátoltság minden fokozata.Csak hápogunk a T.V. képernyőjén megszólaló egyes bárgyu mondanivalókon. Kerüljük az IQ-tmint a szomszéd macskája patkánymérget. Mert ugyebár vannak kis IQ-sokés nagy IQ-sok. Mert a hatalom és ennek IQ-kus osszefüggései kezdenek köztémává válni amit előbb utóbb tisztázni kell .Köelező IQ-us szürávizsgálatokat kell beiktatni hasonló módszertan szerint mint a más termésetü nemzeti képesitési programoknál főként azokon a szinteken ahol egy egész nép vagy nemzet sorsáról döntenek.Ma már a politika zavaros világa a akorrupció melegágya lett. Van egy rossz megérzésem hogy várakozáon felüli lesz a kis IQ-sok száma és elenyészően kevés a nagy IQ-soké. Itt az ideje hogy mindenki az adottságai alpján foglalja el helyét a társadalomban és nem az egyéni hatalmi döntések vagy a korrupció mindent beágazó csápjai döntsék el és következésképpen egy nép szenvedje el a sokszor illetéktelen korlátolt döntések következményeit.


Bauer Béla>Terezia Podolákné; KEDEVES TERIKE ÉS JÁNOS


!! Ézem hogy egy megkésett üzenetet küldök de mellékelve azzal a sok-sok szerettel amit irántatok érzek, főként mióta Jánost megismertem és a szatmári temető hantjai között rövid idő alatt”felismertük” egymás szerető emberközeli világát.Szeretlek János mert az vagy aki vagy. Családunk halkszavu hites szellemét hordozod magaddal,és a keresztet a válladon amire jómagaam is kényszerülök. Terike!! Hálás vagyok mert ebben a megkerülhetetlen ocsmány világban Te is ostromolod a csücsot,és jóhiszemü véleményeiddel igazolod azokat az igazságokat amiért annyi ember küzd a maga módján.Soraimmal nem akarom én a tudósoknak értelmét megfogni hanem a még ma is létező házi cselédeknek az igazait feltárni okulásukra egy vén amatör firkász stilusában és érzésvilágában. !!Kivánom nektek hogy a családotokkal együtt virradjatok szebb hajnalokra!! Ólelellk benneteket szeretettel Podolák Juliska fia Béla


Egy “ botcsinálta firkász” vallomása

. Személyes értékitéleteim vagy felhábvorodásaim amiknek helyet adok irásaimban az emberi társadalmi tettek milyenségét szándékoznak a köz asztalárra boritani.Személyreszólóan nem tisztem vitatkozni senkivel csak éppen a társadalmilag bünös életvitelek kirivó erkölcsi kihágágok hiközlései viselnek meg „ zsémbes” napjaimon.A szemérmetlen elvhajhászok és élvhajhászok és ezeknek hazug ,tolvaj fogadott bérencei kergetnek el a betonfalig ahol mindig megtopanaok mert nem vagyok hajlandó „a napraszabott szőrős hernyó adagomat” elfogyasztani vagy csontos dobozomat mások áldozati asztalán feláldozni.Iyenkor megszólalok akár indulatokat akár álmélkodásokat gerjesztek.


“LA LIBERTÉ

” A egész emberiség történelmi multjának minden mozzanatához szoroan kötődik az egyéni gondolkodásmódok színes világa. Decartes szavainak eszmevilágával élek „Gondolkodom tehát vagyok” Minden érzelmi töredéke az emberiségnek ezért epekedett-a szókimondás szabadságáért. A történelmi szókimondás joga lassan valóssággá vált az egész világon.Az egysiku gondolatvilágban élők,eszméik téves remdszerer;vel csak a világ rosszabbik felének véleményét tolmácsolják. A meglehtősen hosszú ideg nemzeti szinten magunkkal vonszolt politikai kabarévá alakitotti C.E.U ügy végén, bedobtuk a törölközőtt egy egész világ rosszallása és a nemzetközi fórumok sorozatosan elmarasztaló fejcsóválásának jogi kényszerhelyzetei alatt./a érvelésk tématikája rosszizü politikai hangzavar keltés,egy találkozó kierőszakolása Trump-al,az illiberális kondepciók felszámolása felsóoktatási fokon ,a hazafiság még ma is elégtelen állapota/ ami csak egyesek privilégiuma hazánkban stb/A másként gondolkodó világ minden tiltkozásunk ellenére megbuktatott bennünket,egy egész nép pironkodása közepette. Ma reggel ugy gondolom hogy kibujt a szög a zsákból-az Indez vezércikkében közli hogy Orbán Viktor Államigazgatásági Mesterképző Egyetemet alapit a hazafisság képzése céljából .Ez egy egyedülálló privilegizált csoportosulásu lesz az ország egy egysiku vezető rétegének.A szelekció az auorier rendszer törvényein alapszik és müködési lételeme az illiberális eszmék végső felszámolása. Ügy tünik hogy a hemzsegő jogászok lojalitása már elégtelen a Vezirnek és kikotorja a minden egérjukba befurakodtt ugynond jogvédőket.”2o23-tól csak az lehet vezető közszolga aki Orbán kedvenc egyetemén végzett” rja az Index..Szeebb jövőt barátaim,iratkozzatok be az Állantudományi Mesterképzés Egyetemérere ,aki meg nem felel meg az előir követelményeknek mehet külföldre mososgatni.”


EGY TÚLÉLŐ KOMMENTJE TÓTH PÁL MIKLÓS KÖZÖLT KÉPÉHEZ. A SZATMÁRI VILLANYÓRA ÉS TIVOLI VENDÉGLŐ. KÖSZÖNÖM A SZÁMUNKRA MÉG MINDIG ERKLYÉNEK SZÁMITÓ EMLÉKET


. Szinte közhely volt a mindennapi mondanivalónkban ez a két szó. A villanyóra a szatmáriak emléktárában nem csupán egy elektromos időmérő szerkentyű volt, hanem egy mélyenszántó emlékeztető, olykor érzelmi kötődésű találkozóhelye a fiatal társadalmi rétegnek de nemcsak nekik. Egy abszolút biztos és félreérthetetlen megjelölési helye volt egy randevúnak vagy akár más természetű találkozási lehetőségnek is. Ahogyan a Csipler tánciskolában az Iparos Otthon épületében,minden táncot a cserépkályhától kezdtünk , úgy a szövődő szerelmek és civódások drámai szakítások helye olykor a sarki villanyóra volt. A villanyóra egyedi értéke volt Szatmárnak az elektronikus érát megelőzően és a mobil telefonok történelmi kavalkádja előtt . Az álldogálások, a hiábavaló várakozások az imádottra, a szintén villanyóra melletti újságárus bódé mellet,egy esetleges szégyenkező elvonulással mert nem jött el a várva, várt és a beolvadás a korzó zsibongó tömegébe vigasztalást keresve. És a villanyóra alatt az évszázados emléktároló korzó a szatmári fiatalság minden esti majálisa, mindennapi öröme vagy szomorúsága. A háttérben Tojásnak a világtalan de utólérhetetlen primásnak birodalma
a “Tivoli „vendéglő a mindenkori duhaj éjszkáink szentélye.


HAT ÉVTIZED SZÁMVETÉSE

-KÖZÉLETI IRÁSAIM AZ ÉN ELEKTRÓNIKUS KALANDOM KÖTŐDÉSEK EGY WEB-LAP RÖVID TÖRTÉNETE A SZATMÁRI KÓRHÁZAK TÖRTÉNETE KORAI GYERMEKKOROM KESERGŐI A GYERMEKGYÓGYÁSZOK KATEKIZMUSA GYERMEKKORI PAJTÁSOM ÉS BARÁTOM PÁSKÁNDI GÉZA EMLÉKBESZÉDEIM SORSTÁRSAK-A SORSTALANSÁGBAN A SZÜRKE VEREBEK EMLÉKEZÉSEIM PÁSKÁNDIRÓL –


MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM -2O17-SZEPTEMBER- KOSZÖNŐ SZAVAK A” GYÉMÁNT DIPLOMA” ÁTVÉTELÉNÉL

Ez a Gyémánt dipoma merőben különbözik minden más eddigi elismerésesemtől.különbözik elsősorban mert benne rejlik egy olyan intézmény minden részelemének a törekvése ami a legtisztább emberi reményeket tartalmazza.Egy olyan világhirü intézmény omladozó falain állunk amit a faji megkülönböztetés és a feltupirozott nemzeti terjeszkedés öncélusásága szorgalmaz Erdélyország népeinek rovására. Ez az életem nem egy megszokott diplomája,ami eltérően minden más hivatalos irománytól az emberi létek hat évtizedes hitét, nemes ténykedését igazolja amit a legcsodálatosasabb biológiai lény a gyermek nehéz pillanataiban tudnak használni hozzáértő emberek Ez nem egy meghamisitható vagy megvásárolható papír amit az emberi gyarlóságok ajnározálására használható. Ez a sziv ,a lélek az értelem időtállüó jegyzeztfüzete ami egyedülállóan csak a tiszta erkölcsü jószándéku emberi ténykedést örzi. Ez a társadalmi törekkvések,egyedüli fényes okirata amihez nem férkőzhet semminemü álnokság. Ez nem a hatalmi harcok ingoványos talaja hanem egy egyenes út ami csak a céludatos cselekvés iránytüjét hordozza magával Ez a fehér éjszakák,gyötrődések,szünni nem akaró ismerethelmaz elsajátitásának a birodalma amit csak hites szándékkal lehet fehasználni. Köszönöm Úram hogy megajándékoztal adományaiddal hogy méltányos tulajdonosa lehetek ennek a páratlan emléknek, Részesisd legszebb és legigazabb áldásodban a tanitóinkat, a hithü hallgatóinkat és mindazokat akik hozzájárultak sorstársaink életet adó reményeihez


EGY MÉLTÁNYOS EMLÉKEZÉS EGY HITES BARÁTRA. LERM IMRE MÉRNÖK HALÁLÁNAK ÉVFODULÓJA


. A szinte elviselhetetlen fájdalmas búcsúnak a hites emlékezés a tisztessége. Emlékezek ma Rád Imrus,drága barátom mert a sors a búcsúzás méltányos érzésvilágát kifejezni nem volt alkalmam a végzet hatalmának sürgető parancsa miatt.Családod mérhetetlen féjdalmában osztozok.habár a vigasztalás szavai nem uralhatják a fájdalom mérhetetlen méreteit. ly érzelmi nyomokat örzök még ma is amikor a fülembe csengenek aggódó szavaid amiket egy sólyos infarktus után amit átéltem gyógyitó irnak szémitottak -Bécikém nyujtsa a Úr feléd segítő jobbját-.Az elmulás gongdolata a mi korunkban már mindannyunkat kisért kevés örömmel de több aggodalommal számoltatja háralévő napjaink számát és morzsoljuk azokat mint nagyanyáink a rózsafüzéreiket. Ami barátságunk alappillére volt a közös erdet és közös sors.A svábok hol szegényes öröme,hol történelmi drámája ami történelmileg megtépázta sorainkat és a többi sérelem,a Pázmázmány Péter Királyi Katólikus Fügimnázium pedaggusai,a jezsuita rendnek a hit és alkotásban nevelési koncepciüja és a családjainból hozott szeretet és becsület erkölcsi rendet teremtő hagyományai. .Ezek a tuldonságok helyeztek bennünket ennek a városnak tisztes polgárai közé,minden emberui gyarlóságok ellenére. Drága Klárika és István Mi veletek együtt őrizzzük Lerm Imre emberi értékeit és társadalmi tisztességét. Hites barátod Bauer Béla


EMLÉKTĂR GYERMEKGYÓGYÁSZ TANONCOK A FŐVÁROSI FUNDENI GYERMEKLINIKÁN,SZERETET ÉS MÉLYEN TISZTELT PROF.DR.GH.GOLDIȘ AKADÉMIKUSSAL A KLINIKA VEZETŐJÉVEL./1966/


A HATVAN ÉV ORVSI TÉNYKEDÉSÉNEK ELSŐ NAPJA ÉS A TÖBBIEK


…... Vannak az ember életében olyan emlékképek amik kitörölhetetlenek maradnak és egész életutadon elkisérnek olyan éles konturokkal ágyazódnak emlékezetedbe mntha egy mai történés élő valósága állna előtted.Akkor még nem sejted a sorsod kiszámithatatlan meglepetéseit amit számodra tartogat,alattomos szándékait,előre nem látható megpróbáltatásait, egyszóval a küzdelmes napokat igérő gyötrelmeit.1957.Szepterében érkeztem Kapnikbányára első munkahelyemre.A késő délutániórákban érkeztem a helységbe ahol a déli váltás munkásai lepték el a kanyargós hegyi utat. A bányászok szinte egyforma öltözetükben ugy ahogyan a felvonóból kiszálltak gyalogosan indultak hazafelé.Arcukat még megviseltebbé tette a verejtékkel átitatott lerakódott porréteg.Nem tünt egy épületes képnek mert a szenvedést, a nyomort sugallta a látvány. Az orvosi rendelő egy nagyon szerény külvárosi épület benyomását keltette bennem.A rendelő fehér festéktől lekopott butorzata egy rozsdásodó müszeres szekrény,a plafon repedező mészvakolata sem volt az emberi kéz gondosságának előhirnöke Ami azért a legjobban meglepet egy szépen előkészitett fehér köpenny mellet egy teljes bányászöltözék a szokásos karbidlámpával és egy nagyobb méretü szürke vöröskereszttel ékesitett elsősegélyt tartalmazó kelléktárral,ami azt a célt szolgálta hogy bányaszerencsétlenség esetén minél gyorsabban tudjam magamra ölteni a kötelező öltözeket hogy csatlakozzak a mentőcsapathoz. A vaságyas „hálószobám” ablakának támasztva egy hosszu cserje volt, ami riasztóként szerepelt a sürgősségi estekben a 11 kilómáterhosszü helységben ahol gyalogszerrel kellet kimennem egy beteg ellátására. /Részlet az Aklotás kényzere címü irásomból/ 5 éven keresztül igyekeztem a lehetőségek és emberi helytállásomon keresztül gondozni őket a születéstől az elmúlásig. A férfiak korai halálozása/5o év körül/a szakmai ártalmak miatt/tuberkulózis/ a számtalan bányaszerencsétlenség amík ,gyakran halálos kimenetelűek voltak, mind megannyit átélve az “állandó elszámolási kényszer” hatása alatt éltem. Minden szerencsétlenséghez le kellet menjek az önkéntes mentőcsapattal a föld fekete sötét rohadt gyomrába, ahonnan soha nem lehetett tudni hogy van-e visszatérés. Elsősegélynyújtás volt a feladatom,azok számára akik vagy bányaomlás,robbanás sérültjei vagy áldozatai voltak. Ezek a leírhatatlan drámai helyzetek sajnos gyakran megismétlődtek. Olykor amikor beöltözve a mentőtársaim sajátos öltözékébe a tett helyére érkeztünk és megkezdtük a mentési munkálatokat-a karbid lámpa-imbolygó fényénél mindig CRONIN-RÉZTÁBLA A KAPU ALATT című műve jutott eszembe és arra gondoltam hogy a helyzetek amit átéltem sokszor sokkal megrázóbb képet mutattak Ezek az emberek magukban belenyugodtak az elmúlás gondolatába,,kemények,szókimondók szavatartók,értékelték a feléjük nyújtott segítő kéz értékét és rangját Ez a hely volt életem legtanulságosabb iskolája,itt okultam a legtöbbet az emberi küzdelem,becsület,az adott szó kimondott értékéről és a szolidaritás legszebb példáiból.. Tanúja voltam a drámaí emberi sorsoknak, a vigasztalanság határain mozgó kilátástalanságból való kilábalások számos példájának. Sors és jellemformáló volt az életemben ez az élményanyag.


EMLÉKEZZÜNK ALKOTÓINK TISZTESSÉGÉRE. DR .MTARU MIRCEA A SZATÁR MEGYEI KLÓRHÁZ BŐRGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOSA Egy másik kiválósága Szatmár megye orvos történelmének DR.MITARU MIRCEA osztályvezető főorvos a bőrgyógyászaton,aki egyetemi karriert áldozott fel a kolozsvári klinikán, ahol a tanszékvezető hely várományosa volt. Kiváló szakember,a tudományos munkáért mindent feláldozó,az azt művelő kollégák tisztelője volt. Ilyen minőségben a gyermek és bőr gyógyászat határfelületein mozgó kórképekről számos tudományos közleményünk volt. Egyesek önhitt/meg lett volna rá az oka/távolság tartó embernek tartották,pedig távolról se volt így. Mint két gyermekének kezelő orvosa sokat megfordultam a házukban,és mindvégig meghitt baráti beszélgetéseket folytattunk mind amellett hogy kemény román ember volt. A francia orvosi iskola követője volt,igen kiváló irodalmi tájékozottsággal francia nyelven. Ő juttatott hozzá a bőrgyógyászati világirodalom egyik bibliájához a –DEGOS- által szerkesztett-mise en jour- tankönyvhöz. Tőle kaptam dedikálva nevemre azt a német kiadású gyermekgyógyászati tankönyvet-/M.PFAUNDLER-Kinderheilkunde/ amit AXENTE IANCU a kolozsvári gyermekklinika vezetője forditott román nyelvre és oktatta belőle a hallgatókat-


CSAK ÜLÜNK ÉS MESÉLÜNK

… Áporodott müsorokat zúditanak a különböző T.v csaornák a csontos dobozunkba minden este , hol silány nivójú szócsépeléssel a társadalmi élet visszáságairól, hol nivótlan politikai propagandával előkészitett agitátorok hangodkodásai miatt kell elzárni a készüléket.A fő téma azonban majdnem mindig a hatalom, a lopás, és az igazságszolgátatás hátborzongató rémálmokba illő történések sorozatai vannak napirenden /még bilincs csörgés is behallszik a studióba/ szinte már a tele-novellák kulturszintjét majmolva. Egy befogadó emberi értelem már nem türi a zsibvásári hangulatot és hangos káromkodás közepette elzárja a készüléket.De állandó téma a jog és korrupció cseles feltálalásokban ,igénybe véve a szegény emberek agytekervényeinek maradékait is amik az elmult politikai küzdelmek után még talpon maradtak.Ahogy jobban odafigyelek azt észlelem hogy a mesélő ülnökök vagy ügynökök általában kiszuperált jogi szakemberek,vagy lebukott vagy hitelüket vesztett politikai prostiuáltak.A müsörvezető “visitós” hölgyek pedig azt a benyomást keltik magukról hogy diplomáciai tanulmányokat folytattak külföldön. Az észlelés törvénye megköveteli hogy tedd fel magadban a kérdést-hogy ebből a hemzsegő jogvédő társaságból miért nem távoznak külföldre/beleértve az egész ország vezető rétegét is/-Miért csak a tudósok, a magas kőpzettségü szakemberek,informatikusok,orvosok,mérnökök stb azok akiknek kellő itélőképességük van hand-bandázás felimerésében. és egy tisztes emberi lét reményében. Mi meg maradunk a hemzsgő erkölcstelenül magas bérrel jutalmazott végrehajtókkal akik egy idő után szintén csak az „ülók és mesélek” játék változatait fogják gyakorolni.


EGY BARÁT TISZTELGÉSE EMLÉKED ELŐTT,- ÉLETÉ

ALKONYÁNAK SÜRÜJÉBŐL. Talán nem illene hogy egy akármilyen halandó, a 86 éves kor körül még ha barát is, papirra vessen néhány sort a barátságról,majdnem egy század történelmi eseményeinek mikéntjéről,életének élményanyagáról,kényszerhelyzeteiről beszélni de főként akkor, amikor- -egy zseniális korszak, zseniális alkotójáról kell megszólalnia -amikor az alannyal egy negyedszázada nem cserélte ki gondolatait -amikor a skála amin játszani akar nagyon széles-irodalom-történelem,szociálspihológia,haza,nemzetmegmentés,szimbólum,önnya-valygás,társadalmi irónia és más életünkhöz fűződő történések. De mit tehet az ember , ha végzetesen sürget az idő és tarsolyában a kényszerüséggel hogy bizonyos értékeket meg kell őrizni a végtelenségnek-különben veszendővé vállnak..Nagyon kevés már az élő tanú,vagy ezen néhány között aki rögziteni akar, vagy képes elvégezni egy olyan munkát, ami a te emberi méltóságodat megörökiti.Összegezve tehát ez az én –kényszerhelyzetem-és ezen kivűl- -hogy a barátság az tovább él a- kegyetlen urnákban- is. -hogy a szép, de egyben nyomorult emlékezést is, meg kell ismertetni a fiatalokkal, -hogy az irodalomban az abszurd az a műfaj amiben kifejezheti lelke mélyén olykor elviselhetetlen fájdalmait,a kisember is. -hogy mindennemü nemzettársadat tisztelned kell -hogy évszazados szimbólumot teremts Szatmárhegynek -hogy örökös Pantheonja maradjon Szatmárhegy az alkotó Páskándi Gézának, a mai öntörvényü világban,amiben már falkában támadnak a tehetségtelen vadak


EMLÉKEZZÜNK ALKOTÓINK TISZTESSÉGÉRE. DR .LŐRINCZY DENGEZICS


A SZATÁR MEGYEI KÓRHÁZ RADIOLOGIAI OSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOSA DR.LŐRINCZY DENGEZICS radiológus főorvos a szatmári megyei kórház “sasszeme” kivételes képességű radiológus.,pótolhatatlan hites jóbarát,tudományos munkatárs,akivel hosszú éveken át minden reggel leolvastuk az aznapi radiologiai felvételeket.,valamint az éppen aktuális teendőinket a tudományos és klinikai kutatómunkában.Harminc évig végeztünk közös kutató munkát ami eredetinek volt nyilvánitva a gyermekgyógyászati világirodalomban. Elképzelhetetlen ambícióval tisztázta a legapróbb értékelhető radiológiai elváltozásokat. Magas klinikai képzettsége is hozzásegítette a nagyon nehezen tisztázható kórképek megoldásához. Nem kímélte magát,-totális radiológiát végzett- még akár a sugárveszélyben is. Különleges mondhatni veleszületett képessége volt a fekete-fehér kontraszt elkülönítésére. Mert ahogy Ő mondta, vannak akik néznek de nem látnak –A kegyetlen élet elsodorta majd elragadta tőlünk. A marosvásárhelyi iskola egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akár hazai vagy nemzetközi szinten is. Ő volt az első szatmári orvos akinek tudományos közleményét leközölte a legrangosabb angol orvosi szaklap a –LANCET-Tudományos érdeklődése a radiológia minden ágát felölelte. Számos közös közleményünk jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. Az áttelepülése után ő alapította meg a Váci- C.T. központot. Legyen áldott az emléke.


POLIHISZTOTOROK,EZERMESTEREK A PORONDON

Tény az hogy vannak társadalmi,megélhetési kényszerhelyzetek amikor a mindennapi létért az alapképzésétől eltérő munkát kell végezni valakinek. Azokról sem beszélek akik hatalmas erőfeszitéssel és kitartó áldozatkészséggel több szakterületen nyertek képesitést Tehát ez a rövid írás nem ezekről szól. A hivatástudat valamikor büszke tisztesség volt,a társadalomban. Mindenki tudta hogy mi a foglalkozása is mi a dolga egy adott társadalalomban. Visszaemlékszem hogy gyermekkoromban amikor egy valaki hivalkodott a kétes értékű titulusaival,vagy felcicomázta az eredetit, megkérdezték tőle,hogy „ van papírja róla” és eddig mit csinált vagy mit alkotott.. Ma már nem kérdezi senki,s így a titulusok skálája rendkívül széles,hivatalos minősítése ellenőrizhetetlenné vált.Szinte nem is tudja az ember átfogni ezt az elképzelhetetlen –titulus- kavalkádot amit a politikai háttérszemélyek és a média vagy a müvészkedő ezermesterek a profán emberek orra alá nyomnak. Azt sem tudom sem tudom megemészteni,mint egyszerű szaki, hogy miért nem elégit ki valakit –egy tisztességgel megszerzett képesítés társadalmi értéke, amire meg nincs papír az pedig maradjon egy sikeres vagy sikertelen –HOBBY-


EMLÉKEZTETŐ BACSINSZKY IGORNAK SZATMÁRI SZÁRMAZÁSU SPORTKIVÁLÓSÁGOKA NAGYVILÁGBAN-BACSINSZK


Y TIMEA ÉS BACSINSZKY IGOR SZATMÁRI SZÁRMAZÁSU SPORT KIVÁLÓSÁGOK A NAGYVILÁGBAN-BACSINSZKY TIMEA ÉS ÉDESAPJA BACSINSZKY IGOR. Amikor a szülőföldjüket elhagyó és kiváló eredményeket elérő sportolók a nemzetközi sportvilág figyelmének előterébe kerülnek lakonikusan csak azt említik meg hogy román származású. De azt aztán hogy ki mennyi áldozatot hozott az alapozás minőségének a létrehozásáért /város,sportegyesület ,edzők,vagy a spotbázisok megszámlálhatatlan méltányos támogatóiról már esetek döntő többségében a feledés kukájába szeretik látni. Azon jogon szólok hozzá a kérdéshez hogy személyes átélője voltam a szatmári tenisz sport alakulásának és tevőleges fejlesztésének. Jó ideje követem Bacsinszky Timea szereplését a W.T.A professzionista liga rendezvényein. Tudtam hogy 5 éves korában kezdett teniszezni,édesapja Bacsinszky Igor irányítása alatt. Rövid idő alatt az élre verekedte magát de egy baleset egy jó időre visszavetette karrierjét. Visszatért és a Shenzeni /Kina/tenisztornán már döntőt játszott Svájc színeiben a mi kiválóságunk Simona Halep ellen. Tehát ismét a W.T.A. élvonalába tartozik. Az egész Bacsinszky tenisz karrier az tulajdonképpen Igornak a Timea édesapjának köszönhető aki elsajátította a teniszezés alapjainak titkait Morgenstein kiváló edző vezetése alatt,az egészségügy Kossuth kertben létrehozott pályákon. Kiváló játékos generációt nevelt Morgenstein szakképzet edző úgymint:Bacsinszky Igor,Suta Jancsi,Tămaș Pompiliu.Simon Eugen,Piros Ferenc.Fantasztikus fizikai adottságaival Igor már akkor kiváló teljesítményt nyújtott. Lévén hogy városrendészeti szempontokból felszámolták a teniszbázisunkat, egy egész város jóindulatu és áldozatkész emberei létrhozták a –Sănătate/spotegyesület égisze alatt,aminek elnöke voltam/ a modern teniszbázist,ami mindmáig működik.Szerepeltünk a nemzeti bajnokságban is egy ideig amig a zsebünk bírta a következő összeállitásban-Viziru,Dumbravă,Șoarcă.Șuta. Igor sportbarátom 1978-ban elhagyta az országot,előbb Magyarországon majd Svájban telepedett le ahol hatalmas sportkarriert futott be a svájci teniszvilágban. 2002-ben Svájc legjobb tenisz edzőjének nyilvánitották. Bacsinszky tanár úr Igor édesapja , egy mindannyiunk által tisztelt és szeretet pedagógusa volt a szatmári Állami Magyar Fíúliceumnak.


Bauer Béla>Igor Bacsinszky Az Ön fanatikus politikai gyülölettől


átitatott sorai nem tudom milyen célt szolgálnak.Mióta elvándorolt szülőföldjéről, jómagam semminenemü kapcsolatot nem tartottam önnel.,sőt egy tartalmas bejegyzést irtam a Facebook oldalain amiben csak méltányos elismeréssel voltam a gyermeke teljesitménye és családja tisztessége iránt.Az ellentmondás talán akkor vette kezdetét amikor Ön váratlanul egyes elvi irásaim miatt felszólitott hogy változtassak társadalmi nézeteimen ,amiket magaménak vallottam egy életen keresztül.Nem tudom hova helyezzem az azóta tartó szellemi acsarkodását/személyre szóló sértegetéseit/ amit egy társadalini megygyőződés gyalázásának jelligéje alatt egy hagyományos demokratikus országból küldözget megismétlődően.Bejegyzése hogy finom kifejezést használjak merő ellentmondásokat tartalmaz.Az pedig hogy egy olyan országban ahol a népesség 95% párttag vagy KISZ tag volt/estleg ön is/ már a feledés multjába merengő emberek rosszindulatu meritgetése a pöcegödörben. Nem tartaná helyesebb nek hogy az önhöz hasonló “dühöngők” társadalmi büneiről elmélkedne/lopás,rablás hazudozás erkölsctelen hatalmi harcok amik nem kimélik az embri tisztesség méltó kereteit mint ahogyan ezt az ön pélája is bizonyitja. Az ön itthonról ismert szellemi készsége,nem jogositja fel arra hogy egy élet gyógyitó és tudományos munkáját”sovány szakmai”jelzővel illesse amikor azok a legmagasabb állami és szakmai elismeréseknek örvendtek.Erre a méltánytalan bejegyzésre lehetne durvább választ is adni pl.az ön képzettségével kapcsolatban,de tartózkodok mert én továbbra is őszinte tisztelettel adózokédesapjának. Önnek tisztelettel azt ajánlom hogy bővitse ismereteit a társadalmi igazságok elméleti és gyakorlati kérdéseiben. Lévén hogy elegendő tájékozódási anyagom van az Ön szellemi és társadalmi értékeiről,nem várok választ soraimra mert az eddigiek azt bizonyitják hogy érdemtelenekre kár az időt pocsékolni.


Bauer Béla>Krisztina Józsa Vaszil DRÁGA KRISZTIKE ! Emberi


lényed méltányos tisztessége,ernyedetlen szorgalma,és fegyelmezett alkotó munkája mindmáig az Úr áldásának és gondoskodásának örömét adományozta családunknak. A legnagyobb áldás azonban mindannyiunk életében hogy két gyermekkel ajándékoztál meg bennünket Mátyással és Grétiveel,megerősitve ezzel a szeretetet a békét és összetartozás örök és elévülhettlen étékeit családi közösségünkben.Köszönjük Neked a sok áldozatatot igénylő határozott és bátor válaszaidat két gyermeked világrahozásával előálló kihivásokra. Az Úr áldása kisérjen benneteket egy életen keresztül erőben és egészségben.!!! Emike és Béla bátyád


VÁSÁRHELYIEK AZ ELSŐ VONALBAN A SZATAMÁRI EGÉSZSÉGÜGYi ELLÁTÁSBAN Az 1948-as tanügyi reformot

követően a marosvásárhelyi orvosi kart különválasztották a Bolyai Tudományegyetemtől, és létrehozták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet. 1962-ben a román állam, anélkül hogy hivatalos dokumentumot adott volna ki, és ezáltal megváltoztatta volna az 1945, 1946, 1948-as törvényrendeleteket, mely szerint az egyetemet a magyar kisebbség számára hozták létre, és a tanítás nyelve magyar, bevezette a kétnyelvű oktatást. Az előadásokat románul és magyarul, a gyakorlati órákat csak románul lehetett hallgatni. A magyar diákok részaránya azóta fokozatosan csökken Ez az intézmény alakulását követően, rövid idő alatt a nemzetközi tudományos érdeklődés központjába került. Nem az intézet a hatalom elitélendő törekvéseinek problémáiról akarok irni hanem azoknak a sorsáról akik több mint egy fél évszázadot átölelően Erdélynek de mondhatni az országnak hites és kiválóan képzett gyógyitói voltak. 2 évvel az alakulás után letten az intézet hallgatója és történelmének hites szemtanuja.Az egész hivatásom letéteményese volt ez az egytema többi magyar származásu társammal együtt akik képviselték Erdélynek a magyar anyanyelvü hivatottait.A mi generációnk volt a mély társadalmi nyomorban szenvedők első vigasza.A középkori jellegü falvak lakosainak ,a bányák állandó elmulás érzésével élő áldozatainak,a kérgestenyerü munkásoknak első vonalban segitséget nyujtó osztagai voltunk évtizedeken keresztül. Egy sztetoszkóppal a nyakunkban,csupán az orvosi gyakorlat évezredes ismereteire utalva,a mély társadalmi nyomor közepette az egyéni adottságok,az intuició,a helyes orvosi gondolkodásmód volt a mindennapi kenyerünk a modern medicina elkápráztató vivmányai mellett. Ahogyan ez általános jelenség volt erdélyszerte igy Sztamár megyében is hasonló volt a helyzet.Mi vásárhelyiek egy tisztelt közösséget képeztünk azzal a lelkiismereti töltettel amit magunkkal hoztunk szeretett tanitóinktol.Manapság a történelmi invaziv szellemü napokat éljük és könnyen átlépünk azoknak a kollégáimnak a hantjain akik nem ismerték csak a gyógyitás méltó és szent kötelességét.Szatmár megye orvosi társadalmának azokban az években 7o.% marosvásárhelyen végzett.nevük és emlékezetük meg kell maradjon nem csak azok között akiknek egy adott pillanatban segitő meleg kezett nyujtottak hanem betübe vésve az elkövetkezendő generációk okulására is. De nem lenne szabad mint Európai országnak sem etnikai,hatalmi vagy politikai rangra emelni a magyar egyetem létjogofultságának kérdését.


IN MEMORIAM NAGY GYULA/ÖCSIKE

/ Kivételes embert ragadott el sorainkból a sors sokszor igaszságtalan itélőszéke.Kivételesnek mondom mert Öt olyan értékekkel áldotta meg az Úr amik napjainkban már alig alig észlelhetők.Szinte utánozhatatlan emberközelségben élt közöttünk.Bárhová vetette a sors sugárzó optimizmusa a szerénység a béke ereklyéit sugározta felénk.Minden felebarátját tisztelte és nyilt őszinte szavakkal érdeklődött sorsuk iránt.Mindenkihez volt egy kedbves szava amiből a tisztelet és méltányos emberi melegség áradt.Tömbházi lakótársak voltunk és érezhető szeretettel vettél körül mindenkit. amit ezen drámai napon kell Neked megköszönjünk. Mint életem egy feljthetetlen emlékét foglak őrizni Béla bácsi A leirhatatlan fájdalmatokban kedves szülők nehéz vigasztaló szavakat leirni.Őszinte részvétünk.!!


Azért vannak a jó barátok Hogy a rég elvesztett álmot


Visszahozzák néked majd egy szép napon Azért vannak a jó barátok Hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. HÁLÁS, SZERETŐ KÖSZÖNET MINDENKINEK EMIKE ÉS BÉLA


Bauer Béla>Igor BacsinszkyTisztelt Igor
Bacsinszky !! Ön egy jó ideje Svájcban él.Mikor egy méltató bejegyzést irtam az ön leányának nagyszerü sport teljesiményéről éS tiszteletreméltó családjáról meg voltam győződve hogy mint sportbarát, mint egy századok folytán. felszabadult gondolkodó demokrata tiszteletben tartja mostani hazájának kulturált táradalmi kölcsönhatásait.Nem ismerem politikai affinitását ez az Ön szabad választási joga ,de feltételezem hogy hasonlóan vélekeddik ön is a másokéról.Tévedtem,és megmagyarázom miért. Egy világhirü sportoló nevezetesen Hosszú Katinka úszónő védelmében irtam egy bejegyzést a Facebook-ra, aki a sporttársai védelmében a hatalomnak nem imponáló álláspontra helyezkedett sporttársai érdekének jogos védelmében Egy elfogult és megrögzött politikiilag elkötelezett kommentelő az ön bejegyzésével megerősitő nyilatkozatott tett amiben Ön a következő epitettel illet-“ ismerem a téglát Erdélyből” A mikor 199o februárjában engem demokratikuss választáson a Városi Kórház igazgatójává választottak és a Tőlem tisztelt édesapját aki munkanéküli volt az adminisztrativ osztály beszerzőjének alkalmaztam nem tudom hogy Ön hogyan élte meg azt az eseményt Az édesapja orosz nyelv tanárom volt aminek a tanitását a vátozáskor beszüntették. EGY TÉGLA ERDÉLYBŐL.


MIÉRT NEM TUDOM MAGAMÉÁ TENNI A PÉNZ ÉS A HATALOM ESZMEVILÁGÁT


. Számomra már nem az egyre szaporodó politikai pártok és azoknak „bonvivánjai” mint társadalmi csoportulások és azok hatalom éhes „stüszi sapkás vadászai’ jelentik az erkölcsiség mértékét.Én vigasztalhatatlanul mindig visszatérek a családom a tanitóim,vallásoktatóim hit és társadalmi erkölcsi értékeinek a visszaidézésére.Ebben a megvilágitásban látom napjaink mértéktelen visszéléseit amikre sajnos igenlően rábólint még a kisemmizett tömeg is mint már bevett,elismert jelenségre amin úgy sem lehet változtatni. Engen nem a személyek vélt vagy valós varázsa vezérel gondolataimban, hanem amit tapinthatóan cselekednek és főként hogyan, milyen eszközökkel.Már a martalócok,vagy akár a cicskások a különböző és hovatovább szaporodó ideológiai irányzatú fanatikusainak elkóborolt szellemi világát sem tartom napirenden, mert tudatában vagyok annak hogy azok akiket becserkésztek a szellemi rendithetetlenség szolgáivá tettek és sajnos mindenre képesnek.Amikor olykor megszólalok a társadalmi átkok minden létező üledékét rámboritják, anélkül hogy emberi méltányosságomra tekintettel lennének. Pedig napjaink igazságairól szólok irásaimban azon a jogon amire polgári tisztességem kötelez.Pl: Minden izmus a nép,az istenadta nép javát hirdeti és utolérhetetlen sztereotipiával,a demagógia észbontó metodológiját használja csaléteknek Először a saját és hozzájuk közelállók egyre szélesebb táborának a zsebét tömik –dagadtra-függetlenül a társadalom tűrőképességétől vagy léptékhatáraitól Éppen az aktuális ideológia vagy hatalom,nyílt vagy leplezett cinkosaiként lopnak vagy helyesebben rabolnak még aa -végső- megoldásoktól sem visszariadva,a tiltakozók egyre fogyó számával szemben. Létrehozták a rabláshoz nélkülözhetetlen összefonódásokat a- kíméletlen és fizetett végrehajtókat-fajra,felekezetre,nemzetiségre való tekintet nélkül. A hit,erkölcs,család,nemzet fennkölt eszméire hivatkozva minden képzeletet felülmúlva betegesen,eszköztáruk- legkíméletlenebb fondorlatival ragaszkodtak a hatalomhoz. A HIT helyett a PÉNZ lett a lételemük mondhatnám az –Istenük-összességükben nem tisztelnek senkit és semmit az egyetemes világlétben, öntörvényűen élnek és viszonyulnak embertársaikhoz. Az ujjfennkelt –demokrácia- a legerősebb és legeredményesebb erődítményrendszerűk-az elvi kategóriák elkúrvulására ,a javak álcázott vagy nyílt kisajátítására,az erkölcstelenség hátborzongató kóros formáinak a propagálása,a becsületes munkával megszerzett képesités, tudás bármilyen formájának a tagadására,hűbérrendszerben való tartására. Néhány szó az erkölcstelenségről a szó kimondott vagy átvitt értelmében. Az emberi beleértve a női méltóság hagyománya,illemtára mára kihalt. Sikk lett az állati ösztönökre épült nemi közeledés egyrészt,másrészt veszendő fében van a becsületes, gerinces ember fogalma. Ahogyan 2ooo évvel ezelőtt a rómaiaknál a templomokban működtek bordélyok,úgy a prepubertásos gyermekek kevés kivételtől eltekintve felnőtteket megszégyenítő pajzán nemi életet élnek,szüleiknek a hallgatólagos beleegyezésével. A gyilok-lassan bocsánatos bűnné válik, gyermek öli a szülőt,szülő a gyermeket,testvér a testvért,barát a barátot,iskolatárs az iskolatársat. A lopás,fosztogatás zsarolás/ahogy társadalom tudományi szinten becézgetik-a korrupció-/ma is, a legfejlettebb izmus lételemévé vált, NEM CSAK ÉN KIÁLTOK!!!


Bauer Béla>Pap István Látod,látod hüséges barátom


,amig engem profilból már alig észlelnek Te még mindig pakolod a Don Juan képeidet a Netre.


SZEMTŐL-SZEMBE


Itt a hidontuli Római Katolikus sirkertben századokra visszamenően domborulnak őseim sirhalmai,most már a hosszú útra készülve a mienk is. A gránitkőbe egy Eötvös Jozsef által irt sorokat vésettem mint életem meghatározó vezérgondolatát” Sorsunkban tőlünk csak egy függ,az hogy a helyet,melyre az Úr által állíttattunk,egészen betöltsük-Ki mást keres,balgatag.- Most amikor hat évtizeden át gyógyitottam a megye és szülővárosom gyermekbetegeit megszakitás nélkül lemondva minden csábitó ajánlatról, végigküzdöttem a sorstársaimmmal az erdélyi végvári sors minden mozzanatát, szigoruan betartva az orvosi pálya Pápai Páriz Ferenc megfogalmazott erényeit- azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, Egy életre szóló szivmelengetó hálás üzenet kiisérte végig orvosi ténykedésemet mindazok részéről akik segitségemet igénybe vették. Talán azért szólalok meg mert amióta az eszement politika beárnyékolja napjaink tisztességét, megváltoztak az erkölcsi értékrendek,kiméletlenebbé váltak az emberek és lenullázák azoknak a társadalmi viszonyrendszereknek az értékeit amiket annak idején a szükségállapotokban igénybe vettek. Úgy érzem hogy az ideologiák felszaditották az emberben rejtőző agreszivitást,irigységet tisztelenlenséget,hálaérzet hiányát és gátlástalanul hajlandóvá tették az embertársi bármilyen jellegü torturákra. Szeemélyesen ezt élem meg napjaimban olyanok részéról főként akik itthagyták erdélyország szent rögeit egy jobb nyugdijért és bárminemü más juttatásokért kiszolgáltatva magukat a politikai hatalmi harcok erkölcsi vétségeinek.Vállalták azt a megalázó szerepet is hogy élősködjenek az anyaországi testvéreik nyakán akik alkotói voltak ezeknek a javaknak../Nem szádékoztam ezeket a valós tényeket így leírni de a velem történt események sodrása megfelelő riposztra kényszeritett.És még valami, ÉN hü maradtam vérfeimhez hatvan évig ápolván, gyógyitván , segitvén őket küzdelmes sorsuk történelmi pillanataiban.


A HÁROM T0RTÉNELMI GRÁCIA SZENVEDŐI….. NEMZETI SZOCIALIZMUS-NEMZETI KOMMUNIZMUS-NEMZETI DEMOKRÁCIA HÁROM FELVONÁSOS TÖRTÉNELMI MELODRÁMA


A mi generációnk a történelem három ingoványos ideologiai talaján zajló emberi létének jogát szemlélem irásomban a születéstől az elmulásig.A fenntartó eszmeviláguk mindhárom esetben a” nemzet “mindenre használható” itéló és jelző” rendszere volt.A nemzeti érdek fogalomkörével,a népitelet megfellebbezhetetlem jogi védjegyével az uralkodó hatalmak szinte mindennemü visszaélését megmagyarázza. Minezeket a tulfütött történelmi légkörökben századokon át, a nemzeti demagógiával táplált jobban mondva ámitott népüknek. Végigszenvedtük a nemzeti jogrendszerekbe rejtett “gübbenőket” magunkévá téve azoknak végzetes következményeit. A történelmi fordulópont-1989-ben lényegében nem változtatott a sorsán munkálkodó polgárainak jövőbe vetett kilátásain. A nemzeti szocializmus Ideológiájának fő jellemzői a sovinizmus, rasszizmus és antiszemitizmus, kiindulópontja a szociál darwinizmus volt, az az elképzelés, miszerint az emberi fajok közötti versenyben a legrátermettebbnek kell fennmaradnia/vérvonal/, a többieknek pusztulás vagy alávetettség a sorsa. Népközösség létrehozását tűzték ki célul, amely minden, fajilag megfelelő nemzet fiait magában foglalja, és elutasították a marxista osztályelméletet, ami a különböző társadalmi osztályoknak a nemzeti határokon átnyúló összefogását vallotta. A kommunista diktaturák is merőben nemzeti alapon müködő rémtettein nem szándékozok elidőzni mert talán mindenkinek személyes élményanyagául szolgáltak A demokrácia jelenkori teljesítményére vonatkozóan idézném Bibó István hiteles véleményét ,mert napjaink demokráciájának már nem a gyermek betegségek kategóriájának sorairol szólnak, hanem annak az ellenőrizhető megélt annyira áhitott és remélt társadalmi arculatáról. Idézem” merőben újszerű ismereteket rejt magában napjainkban a merőben új helyzet a kommunista diktatúrák után, a rendszerváltás során kialakult liberális demokráciákban. Éppen abban újszerűek, hogy a kommunisták magatartásában nincs semmi újdonság. A helyzet is csak annyiban új, hogy most liberális demokrácia címén, a kapitalizmus törvényeinek megfelelve, ahhoz alkalmazkodva teszik más módszerekkel ugyanazt, amit tettek akkoriban, a pártállami terrort előkészítve, és viselkednek lényegében azonos módon, a történelmileg rögzült hatalmi „fixáltságnak” ugyanabban az állapotában. A karakter, a jellem semmit sem változott. Napjaink történéseit figyelve azt látjuk, hogy a hatalmi szerepbe teljesen beleőrültek, hagyományosan lázítanak mindenféle kisebbséget, használják a szakszervezeteket, zsarolnak és fenyegetnek, feljelentenek rendre nemzetközi fórumokon, stb. Nagyon féltik most a demokráciát, amelyben ők megvagyonosodhattak, szinte minden fórumot elfoglalhattak, és úgy fosztogathattak, rombolhattak, ahogyan csak bírták szusszal. Összegezve soraim mondanivalóját, mindhárom variáns egy ideologiai ámitás, egy drámai szinpadi rendezvény, össznemzeti, faji, vallási alapokon lezajlott vagy lezajló történelmi aktus, amiben a kosztumáció csillogó villogó, a szereplők esetenként sajátos szégyenletes alakitásaival

 


HAT ÉVTIZED HÁLÁS EMLÉKE- PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETMÜDIJ


Amikor 2o1o április 22-én 7oo kollégám előtt olvasták a –Laudációt-életem munkájáról,végigvonult bennem egy érzelmi és mégis reális áttekintés életutamról, megkezdve a génjeimtől amiket kölcsön adott a lét, hogy majd jó kamattal behajtsa rajtam az adományt.Az adomány és visszatérités közötti idő amit már én uraltam-elsősorban a kitartó hiteles munkámmal,felelősségtudattal,a gondolattal hogy minden reménytelennek tűnő helyzetben az egyetlen visszatérő már,már morbid gondolatom az volt-hogy utoljára még megkapaszkodok-Ez a kimondhatalanul vérmes remény, amit édesanyám sujkolt belém-hogy életemnek ez az egyedüli lehetséges értelme és méltányos fohásza. Igy csepegtettem nap mint nap a cseppeimet a tengerbe-az Értől az Óceánig.,hogy a végén megnyugvással álljak ki és boritsam az asztalra ha nem is szegényes de egyszerü jövedékemet.Úgy hiszem hogy a teremben lévő kollégáimnak nem kell ecsetelnem az társadalom gyarlóbb felének álnokságait,a történelmi időszakok hol feléledő,hol virágzó hitványainak szertelen rosszindulatát. Ők ugyanezeket megélték. Hiszem, hogy mi valamennyien részben vagy egészben tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik.Nagy elődeink ezen gonlatait szem előtt tartva igyekeztünk megőrizni méltóságukat és tartalmi hallhatatlanságukat. RÉSZLET A TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT CIMÜ IRÁSOMBÓL.


HAT ÉVTIZED EMLÉKTÁRA

Amikor 73 éves fejjel egy súlyos infarktus után az internet tanulás –kálváriáját jártam, jómagam sem gondoltam hogy megengedi Nekem az Úr hogy olyan tallérokat tegyek még a köz asztalára amiket közöltem a NET oldalain. Tulajdonképpen én sem vettem komolyan az egész elektrónikus ügyet, már csak azért sem mert, a környezetem is dicsérte a humorérzékemet egy ilyen vállalkozás hallatán.Egyszóval megmosolyogtak egyesek leplezetlenül a szemembe, a jobb érzésüek a hátam mögött. Nem tudhatta senki hogy nekem az egész szakmai létem vágyálma volt a tudományos kommunikáció technikai feltételeinak a megteremtése-Vettem egy-OLIVETTI- irógépet és egy-ZENIT-fényképezőgépet-megtanultam a gépirást és fényképezést amatör szinten azzal a céllal, hogy tudomására hozzam a környezetemnek azt amit egy egész szakmai létem alatt felhalmoztam-tudásban,tapasztalatban .Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy ily módon is segithetek embertársaimnak.Egy édesanya akinek két fiát-padludkás- koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya, mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy-bütykölök-a számitógépen egy tudományos munkát, és a következő megjegyzést tette-Kedves Doktor úr ne gyötörje magát a mai társadalom nem nagyon értékeli az ilyen jellegü törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket- –HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT-Ez volt az érzelmi döntő momentum,ez az emberi áldozatkészség abszolut leegyeszrüsitése egy lét védelmére. Hatalmas és áldozatos munkát végeztem amit csak az tud felmérni akinek ilyen élményanyaga van.Úgy érzem hogy áldás kiséri mindennapi munkámat és ezért boldog vagyok.RÉSZLET AZ –ÉN ELEKTRONIKUS KALANDOM címü irásomból. És végezni fogom amig megbecsülendő,hasznos gondolatokkal szolgálhatok anyáknak,kollégáknak,minden érdeklődőnek.


AZ ELHALLGATÁS MÜVÉSZETE

…… Alig néhány nappal az uszó világbajnokság záró akkordjai után a” sikeresnek” vélt magyar szereplés gondjai közepette megkezdődött a “ politikailag jól füszerezett csepürágók”hatalmi harca a Magyar Úszó Szövetség elnöki tisztségéért.Ahelyett hogy a magyar sportolók lankadó eredményeit értékelnék,annak okait, a sokat vitatott hiányállapotokat, amik kétségen kivül léteznek és a sportolók megröviditésére irandók.Illetéktelen személyek irányitják a sportágat. Az állandóan növekvő igényeket amik nemzetközi szinten már valóssá váltak,megfelelő körülményeket kellene biztositani azoknak akik sok áldozatot hoznak nemzetük hinevéért. A gyarló eredményeket felmútató “football mánia” felemészti a társadalmi javak jó részét a többi hagyományos sport rovására.Az uszószövetség egyes vezetőinek pedig csak annyi közük van ehhez a sportághoz, hogy esetleg lábaikat áztatják egy uszómedencében. A média ahogy az előre látható volt, a hatalmi stilust követve rövid időn belül a bevált hatalmi technikák alkalmazásával sietett elhallgatni Hosszú Katnka eredményeit és azt az ünneplést aminek a Duna Aréná-ban részese volt.Egy olyan ünneplésben aminek egy sportoló egyedülállóan örvendhetet egész sportpályafutását tekintve. Különben Hosszu Katinka a sajtó szegényes készségé nélkül is n folytatja diadalutját-három arany, egy ezüst érmet szerzett a Világkupa első állomásán amit Moszkvában rendeztek a napokban, hirdetve lénye és nemzete alkotó készségét.


Hippokratészi eskü Keletkezése

Az ókori Görögországban kialakult a világi orvoslás. Csak a megfelelő iskolát végzett világi személyek gyógyíthattak. Hippokratész volt az első orvos, aki rendszerbe foglalta és leírta az orvostudomány elméleti és gyakorlati alapjait, tudnivalóit. A nevét viselő eskü valószínűleg a Hippokratészt megelőző időszakból (a Kr. e.VI. századból) származik, s a Kósz szigetén működő Aszklépiosz orvospapok fogadalmi szövege volt. AZ ESKÜ SZÖVEGE „Esküszöm a gyógyító Apollóra, Aszklépioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet: tanáromat akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele , s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget , akkor sem ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba a beteg javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok vagy hallok - akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben, - nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője


ÜNNEPRONTÓK… 2O17 JULIUS 3O-án ünnepelt a magyar

nép.Mondhatni minden magyar szív egyszerre dobbant az üj remények megcsillanásának láttára,függetlenül attól hogy milyen ideologiát,milyen szőrös hernyót nyomnak le naponként a torkán,feltartózhatatalanul zengett az üdvrivalgás annak a győzelemnek láttán amit ez a magyar lány aki a magyar sport egyik reprezentativ ágának tisztességét mentetette meg. A hatalom bérencek zümmögő kórusa már jóval a világra szóló esemény előtt karakter rombolást idéző harci dalokat szerepeltetett repertoárjában amik az imperializmus,hazaárulás,nemzettagadás,egységrombolás,anarchia,és minden lehetséges jellemsértő jelzőkkel illette ezt a lányt . aki 4 érmet boritott a nemzet alkotóinak asztalára. A mindent elboritó szimpátia megnyilvánulásoknak a hátterében a bérelt rendezők már előre tologatták a siker pufferolására készitett szinfalakat. Hol az elhallgatás,hol a motiválatlan vádak hol a médiák temperálása a siker társadalmi szintjének a mérsékelésére, a főbb eszközök amik kivitelezése azonban ilyen méretü és ellenőrizhető teljesiménynél már lehetetlen. Alig telt el 24 óra az életcélok elmosására szakositottak már kezdik leköszörülni a teljesitmény méreteinek élét.Az ilyen jellegü társadalmi visszacsengésü sikerekre jellemző módon reagálnak a félisten hadurak. A személyi kultusz egy karizmatikus vezér, politikus, sok esetben államfő államilag kikényszerített, rajongásszerű, szolgai tisztelete. A személyi kultusz legkirívóbb formája a történelem során a kommunista vezetők körül alakult ki. Bár a tisztelet sokakban őszintén is kialakulhat, a személyi kultuszt általában az adott ország tömegtájékoztatási eszközei, kultúrpolitikája, oktatási rendszere gerjeszti, sulykolja, kikényszerítve a népből az áhítatot a vezető iránt.A politikai vezetőt tilos bírálni, tilos például a gúnyolódó karikatúrák készítése, sőt tilos a vezetővel szemben a magánszférában megnyilvánuló méltányosabb emberi teljesitmények valós értékének a hangoztatása is. A 3o-án hallható hangorkán már több decibel-lel meghaladta Viktororozás hőskorának a hangerejét Meglehet hogy a fiatalság orkánszerü teljesitményvágyának az előszele.ami lerombolja az izmusok kétségbeejtő jövőképét.


HOSSZÚ KATINKA VISSZAVONHATATLANUL ÉS MEGFELLEBBEZHETETLENÜL MEGVERTE A VILÁGOT


Annak a példátlan sporttörténeti örömmámornak vagyok a részese, amivel a Duna Sportaréna közönségének hangulata árasztotta el az egész országot és minden tisztes gondolkodásu magyar embert. Meg vagyok győződve hogy Katinka nem csak a személyes siker albumát akarta gazdagitani az ujjanon szerzet érmeivel,ami különben nem ujkeletü esemény,mert Ő már jó idedeje igazolja az egész világon a magyar név tisztességét. Ez az emberfeletti igénybevétel, ami egy hét minden napján hajszolta, a bizonyitás jegyében zajlott le érzelmi énjében.Nem utolsó soban kimondott emberi igazai képviseletében is. Szerintem a most kiérdemelt érmei mint törekvéseinek kifejezői és bizonyitékai is a legszebb hazafiság példáját örökitik meg a magyar sport történelmében.A nemtelen illetéktelen gyalázkodások, elhaltak a magyar nép tisztességének áttörhetetlen falán.


REMÉNYTELJES ÖRÖMÉLMÉNY EGY NEMZeT ÉLETÉBEN.

Nemcsak a érmek csillogása,a századmásodpercek statisztikája,a nemzeti hymnuszok csodálatos dallama volt az örömélményem a Budapesti Úszó Világbajnokság folyamán, hanem az a tisztesség amivel a fiataljaink pajzsra emelték a telsesitmény egy egész áldozatos emberi lét munkájának méltóságát, egy egész nép de a világ okulására is. Küzdelmeikben benne láttam a nemzet hitét,áldozatát,a küzelmek mérhetetlen tartalékait,a barátságok tiszta emberi megnyivánulásait. A teljesitmények az őszinte szeretet és béke emlékét fogják tartósitani megrenditően szép élményeiként egy egész népnek,nemzetnek egy adott történelmi pillanatában. Annyi és annyi megpróbáltatás után, szemem előtt láttam az összefogás valós,értékeinek ünneplését és mindent amit egy ilyen esemény a történelmünk kőbevésett betüi örökitenek meg egy olyan pillanatban ,amikor a cselekvés ismét rangjára emelte nemzeti hitünket és tisztességünket Mindez egy olyan pillanatban amikor a gyülölet árnyai szándékoznak beboritani hagyományos alkotó készségét a magyar népnek és a jogos nemzeti büszkeségünk a történelmi lankadás lejtőjén kapaszkodik.

Nisztagmus


A szemgolyók akaratlan, ritmusos rezgése, melyben egy lassú rezgéssort egy gyors követ. A nisztagmus lehet spontán, de kiválthatja egyes veleszületett vagy szerzett rendellenesség is, utalva az agy és a belső fül rendellenes működésére, beleértve az egyensúly különböző zavarait is.


EGY VALÓSÁGGÁ VÁLT VÁGY

AZ ÉVEK FOLYAMÁN JELZETT MAGAS ÉS ÁLLANDÓAN NÖVEKVŐ HAZAI ÉS NEM ZETKÖZI LÁTOTGATOTTSÁGA KÖZLEMÉNYEIMNEK, A TÖBB TIZ MILLIÓ LÁTOGATÓ ÉRDEKLŐDÉSE 213 ORSZÁGBÓL,A FELKÉRÉSEK A KÜLÖNBÖZŐ ELEKRFÖNIKUS KIADVÁNYU ORVOSI ÉS EGÉSZSÉG ÜGYI KIADÓK RÉSZÉRŐL AKIK ÉRDEKESNEK ÉS ÉRTÉKESNEK TARTOTTÁK KÖZLEMÉNYEIMET IGÉNYELVE KÖZLÉSI JOGÁT.A TÉNY HOGY KÖZKÉZRE BOCSÁJTOTTAM DIJMENTESEN EGY EGYEDÜLÁLLÓ MUNKÁT AZ ELEKTRONIKUS GYERMEKGYÓGYÁSZATI VILÁGIRODALOMBAN AZ ELEKTRONIKUS MÉDIÁBAN A NET OLDALAIN KÖZÖLVE A HUSZ EZER OLDALNYI ENCIKLOPÉDIÁMAT 718O FOTO ANYAGGAL ÚGY HISZEM A FELSOROLT TÉNYEK SZERÉNYTELENSÉG NÉLKÜL FELJOGOSITANAK ARRA HOGY KIJELENTSEM : VILÁGSZINVONALU ALKOTÁST TETTEM A GYEMEKGYÓGYÁSZATI TUDOMÁNY ASZTALÁRA.MEGTESTESITVE HIVATÁASOM ÁLMAIT ITT SZÜLŐVÁROSOMBAN.


EGY MÉLTÁNYOS ELISMERŐ FELKÉRÉS
. Bauer Bela 2013. július 23. • Szatmárnémeti (Satu Mare County) • MEGHIVÓ Kedves blogtulajdonos!.Dr.BAUER BÉLA Ph.D. Örömmel értesítjük, hogy a HáziPatika.com oldalán mostantól lehetőség nyílik kifejezetten egészséggel, betegségekkel, megelőzéssel kapcsolatos blogot indítani. Új formában, megbízhatóbb, könnyen kezelhető és személyre szabhatóbb felülettel, nagyobb látogatottságot garantáló szerkesztési elvekkel állunk a régi és új bloggerek rendelkezésére.


KERESZTÉNYEK SIRJATOK

….. Most ahogy a politika behálózta társadalmi létünk minden zugát és meghatározza napjaink minden mozzanatát,beleértve hitünk,vallási meggyőződésünk ,szabadságjogaink hagyományos alapjait is,olyan politikiai agreszivitás kezd uralkodni a hit rovására ami veszélyezteti az istenfélő ember tisztességét és hitébe vetett bizalmát.Úgy tünik hogy kegyeletvesztésre akarják itélni az Úr földi helytartóját.Ennek az agreszivitásnak az egyik előharcosa Bayer Zsolt a Fidesz egyik alapitója és jelenlegi kedvence és a közelmulban nemrég kitüntetettje a magyar társadalom a hatalom”ocsmányszáju szóvivője”.Ez a” most már „keresztény-demokrata hatalmon lévő pártcsoportot képviselő ujságiró politikus,olyan kijelentésekkel illeti Ferenc pápát aki a világ közvéleménye előtt eddig a legemberibb egyházfője a katölikus egyháznak, mint pl:/demens vén gazember,vagy ujabban vén argentin marha-/ Harrach Péter és Semlyén Zsolt a hatalom testvérpártjának a politikai vezéralakjai /KDMP/de sajnos a magyar katolikus egyház legfőbb méltóságai közül is egyesek a hallgatás megemészthetetlen útját választották ebben a minősithetetlen eseményben olajat öntve ezzel a szentatya elleni támadásokra, egyuttal leminősitve ezzel a katólikus egyház hitelességét a köztudatban. Kisgyermek koromban a Zsadányi úti Római Katolikus kápolnájában énekeltük-KERESZTÉNYEK SIRJATOK,MÉLYEN SZOMORKODJATOK-Igaz akkor még nem szőtték át a politika szennyes ügyei az egyes egyházi vezetők valamint a hívők lelki világát


TILTAKOZÁS A Ne

mzetstratégiai Kutatóintézet a magyarországi társadalom körében végzett vizsgálatában, külön rákérdeztek az alanyokra, hogy melyik történelmi vagy ma is élő személy képviseli/te/ legjobban a magyar nemzetet. Hogy, hogy nem, Orbán Viktor nyerte a versenyt,megelőzve a magyar nemzet történelmének elévülhetetlen nagyjait, / Kossuth Lajos, Széchenyi István , Petőfi Sándor /A kóros megalomániás agytrösztbirodalom úgy irányitotta bérenceit hogy a gyüztes egyesitse személyiségében a politikai zsenialitást az alkotást és szabadságeszméket,mindazokat az eszmei értékeket amikket a Vezér képvisel a magyarság nevében , az állandóan kiagyalt hadszintereken vivott küzdelmeiben,.Ez legyen a preludje az elkövetkező választásoknak,ezzel bizonyitsa hogy ő a megfellebezhetetlen. és az övé a jogar.!! Hatalmi kupeckedés folyik minden olyan eszközzel ami a hatalom megtartásáthoz vezet most már kiméletlenül iszapjába rántva kendőzetlenül és erkölcstelenül nemzeti történelmünk vezéralakjait is,a mocskos politikai üzelmeikbe.Egy akolba szándékoznak terelni ismét a népet ahol a bégetés lesz a hatalom dicsősége. .Napjaink eseményei amik magukon viselik a kóros elmeállapotok mindmegannyi jegyét és már elérték a nemzet történelmének legkimasgaslóbb bástyáit is.A nemzeti és nemzetközi bünözés,lopás,harácsolás,hazudozás és mindenféle elitélendő cselekvés tart rabségban egy egész népet.Körhintában széditve saját népüket, véleményük szerint az idők végezetéig


Kikutatták: Orbán megelőzi Kossuthot és Széchenyit 2017.07.19. 17:50 Módosítva: 2017-07-19 17:54:11 Miközben a kettős állampolgárságról szóló népszavazás traumájáról beszélgettek az akkor MSZP-s Szili Katalinnal Tusványoson, egy érdekes kutatásról is szót ejtettek. A magyar állami fenntartású Nemzetstratégiai Kutatóintézet kikutatta, hogy a jelenlegi Orbán-kormány tette a legtöbbet a határon túliakért. Orbán Viktor pedig jobban képviseli a magyar nemzetet, mint Kossuth Lajos vagy akár Széchenyi István. : 1-Orbán Viktor 18,2 % 2-Kossuth Lajos 15,5 % 3-Széchenyi István 11,8 % 4-Petőfi Sándor 9,5 % INDEX-Dull Szabolcs követés 2017.07.19. 17:50


EGY MEGHIVÓ ÉRZELMI TÖLTETE

….. Meghivót kaptam a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem 1957-ben végzett hallgatóinak 6o éves találkozójára és a gyémánt diplomák átadására,amire 2o17 szeptember 5-én kerül sor. Kérem az Urat hogy az alkony bántalmai közepette részesitsen minnél több embertársamat ebben az örömélményben ami egyedülálló marad sorsunk még hátralévő beláthatatlan berkeibe. A hat évtized hol sekély, hol megismételhetetlen örömélményeit megélve de a mindennapi megpróbáltatások sokszor kíméletlen de mégis könyörületes sors ajándékára is emlékezek.Arra gondolok hogy az Úr áldásából szülőföldem rögeit taposva ennyi ideig hüséggel szolgálhattam hivatásom erkölcsiségét hittel és tisztességgel. Nem a sikerélményeimről, szólok,hanem a hálaadás napját ünnepelem Azokat a magasztos és megrenditő pillanatokat amik az életem folyamán végigkisértek és mély érzelmi vontkozásaival,társadalmi formáival szebbé tették előttem az emberi lét értelmét.Gyermekkoromban a szüleim és tanitóim iránt érzett hála határtalan erkölcsisége,az arra érdemes emberek segitő készsége iránt érzett megbecsülés és hála,olykor a szent kötelességeim soraiba iratott meg. .Hálás vagyok a meleg kézfogásokért a szidobbantó!!baráti ölelésekért amik megerősitették bennem a hitet hogy méltó vagyok arra a szeretetre amit nekem szánt az a közeg amiben egész életemen át a hüség hitvallásával gyógyitottam.. Hálás vagyok azoknak is akik mindmegannyi szándékkal körül akarták sáncolni létem értelmét mert megtanitottak a emberi küzdőterek kiméletlen törvényeire. Tettük amit tennünk kellett mint a nagyrabecsült elődeink, akik ilyen alkalmakkor az asztalra számolták a hozott garasaikatkat egy egész generáció –tallérait-.amiket azoktól kaptak akik majdnem egy század alatt tették a tarisznyáinkba útra valónak. Összegyüjtöttük adományaikat és mély hálaérzettel igyekeztünk jól –sáfárkodni-velük egy igen nemes cél érdekében, elsajátitva a gyógyitás, ismérveit. Köszönjük Uram kegyes adományodat !! A BEMUTATOTT KÉPEN –MAROSVÁSÁRHELT 1957-BEN MAGYARSÁGTUDATUNK FELLEGVÁRA


VASÁRNAPI VERS - Petőfi Sándor - Szöveggyűjtemény A MAGYAR NEMES


Őseimnek véres kardja Fogason függ, rozsda marja, Rozsda marja, nem ragyog. Én magyar nemes vagyok! Munkátlanság csak az élet. Van életem, mert henyélek. A paraszté a dolog. Én magyar nemes vagyok! Jól készítsd, paraszt, az útat, Mert hisz a te lovad vontat. Csak nem járhatok gyalog. Én magyar nemes vagyok! Tán a tudománynak éljek? A tudósok mind szegények. Nem irok, nem olvasok. Én magyar nemes vagyok! Van, igaz, egy tudományom, Ebben párom ritkán látom: Enni, inni jól tudok. Én magyar nemes vagyok! Milyen jó, hogy nem adózok. Gazdaságom van, de nem sok, S van adósságom, de sok. Én magyar nemes vagyok! Mit törődöm a hazával? A hazának száz bajával? Majd elmulnak a bajok. Én magyar nemes vagyok! Ősi joggal, ősi házban Éltemet ha elpipáztam: Mennybe visznek angyalok. Én magyar nemes vagyozeptember 26

október 7. között.)


EMLÉKTÁR A ROMÁNIAI MAGYAR ORVOSTÁRSADALOM LEGMAGASABB ELISMERÉSE.PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETMÜDIJ

. “Szüleink és kiváló tanitómestereink.a nehéz történelmi időknek megfelelő leckéket adtak útravalóra,és Mi a magunk módján mindannyian hol simább utakon járva,hol imbolyogva, botladozva, vagy leroskadva a mindenkori terhek alatt-mint erdélyi magyarok -mindig kibányásztunk magunk-ból annyi lelki erőt hogy véghezvigyük a küldetésünket,hogy becsülettel megfeleljünk gyökereink elvárásainak. A génjeim dijmentesek voltak,de a munka a kitartás az alkotás sokszor keserü kényszerhelyzeteinek meoldása már az mi érdemenknek jegyeztetett. Hálás vagyok önöknek és köszönöm hogy egy sokszor önnmagával de főként a törtélemi környezetemmel való vivódásaim közepette elvégzett munkámat elismerték és jutalmazták.” KÉZDIVÁSÁRHELY-2O1O-ÁPRILIIS 22-ÉN.


NEM SZÉGYENLEM A VÉRVONALAMAT

……. Apai ágon az 1736-ban betelepített dél németországi németek /svábok/leszármazottja vagyok. Őseim 18 családdal együtt szekérrel érkeztek Erdődre menekülve a franko-germán háborúk szörnyűségei és nélkülözései elől,Atyai ükapám ANDREAS BAUER 6 gyermekes földműves a Károlyi gróf birtokán telepedett le Erdődön. Ennek a francia-német háborúnak felvonulási területein élve,ezek az emberek, szinte havonként élték meg a lét és a halál borzalmait és anyagi javaiknak teljes megsemmisítését. Őket tehát nem hozták,hanem menekültek és telepedtek le Erdődön,Bélteken,Szakaszon,Szokondon,ahol virágzó sváb községeket alapítottak művelve földjeiket. Ettől a dátumtól kezdve végigvezethető mind a mai napig a családfám a helyi egyházi dokumentumokban. Tulajdonképpen az –INGOLSTADT környéki genetikai ág, mindvégig itt élte le életét Erdődön-dolgozott,alkotott,és egy mindenki által megbecsült erkölcsi értékrendet képviselt. A váltakozó történelmi hatalmaknak mindig megbízható,értékes munkásai voltak,és ezek a maguk módján ki is használták őket,sőt a kegyetlenkedések amiket alkalmaztak velük szemben egyeseket a halálba kergettek./a második világháború utáni retorziók/ RÉSZLET AZ „ALKOTÁS KÉNYSZERE” címü önéletrajzi irásomból.


KÖZÖSSÉGI VITA ESTEK A PANNÓNIÁBAN

. A szatmári “Korzó” standján mindig találtál egy” rövid” elfogyasztására hajlandó tagot. Irodalmárok, újságírók, színészek, orvosok, mérnökök, tanárok és minden kategóriájú érdeklődők . Mondhatnám, így alkottunk egy hagyományörző társadalmi “keserü kisebbséségi sorsra itélt”közösségt. Szatmár dísze a /emberi bünök miatt ma már halódó/ Pannónia szálló és előtte a százados emléktároló szatmári –Korzó-Ez az szatmári magyarság szivbemarkoló müemléke volt, a század generációinak a büszkesége. Az előtte vonuló főtér részleg pedig a –Korzó-a szatmári fiatalok majálisa. Ismerkedések, randevúk,nagy szerelmek szülőanyja és ápolója. A vasárnapi “szagos” miséket mondhatnám divatparádé követte a korzón.,az árnyékot adó fák alól előugráló,kéregető –purdé-haddal. Ahogyan a Csipler mama tánciskolájában,mindig a cserépkályhától kezdtük a táncot úgy a szövődő szerelmek és drámai szakítások helye a sarki –villanyóra volt. A vasárnap délutáni családi séták a lopkodó szerelmes pillantásokkal. Az esti séták duhaj politikai vitákkal és a kiegyezés a Pannónia nagytermében egy –párizsi-és behűtött sör mellet. Ez a közösség iratlan szabályaival,csupán az együvétartozás,a szolidaritás,a történelmileg nemes önzetlen,mindenkor segitőkész erkölcsiségével, életreszóló barátságokat ajándékozott mindenki számára. Az erkölcsi öntisztulás és öntisztitás állandó jelenléte közöttünk, távoltartotta tőlünk a kishitüséget a megalkuvást és mindazt ami emberileg erkölcsileg kivetendő-A vélemény különbségek amik a viták hevében olykor felfokozottak voltak,nem zavarták a szellemi harmóniát,nem ejtettek sebet senki érzelmi énjén. Egy kiegyensúlyozott társadalmi értékitélet jellemzett bennünket.egy –standard-demokrácia szellemisége,szélsőségek nélkül,de mély –főhajtással úgy a polgári mint a baloldali értékek előtt. A bohém hangulat,a sziporkázó elmék villanásai,olykor napokig mosolyra fakasztott bennünket és felritkitották azt a szellemi ködfágyolt ami bennünket körülvett. Ma már csak a nosztalgia maratdt emlékeink tárházában,a Pusi Rózsi dallamai,a nagy krigli sörök a tányérokról lecsünő bécsi szeletek. Gondolom hogy eddigi élményanyagom kötelez arra hogy meg kell szólalnom a közösségi sors tartalma, és eikai törvényei nevében,Ezek oly métékben változtak /a modern tömegkommunikáció eszköztárával/hogy ma márfelváltották a józan emberi gondolatvilágot a gyülöletkeltés,az egysiku gondolatvilág , az emberi ocsmánykodás szinhelyévé értékitéletünket..A pénz és hataloméhség minden eszközével szétzilálta közösségi sorsunk méltóságát.


EMLÉKTÁR-EMLÉKEZÉS SORSTÁRSAK-A SORSTALANSÁGBAN

Az alábbi sorokat Dr.Nagy Béla szeretett és tisztelt kollégám és barátom megemlékezése alkalmával mondtam el a Magyar Egészségügyi Tanács Tudományos ülésszakán 2o1o május 14-én. Kiemelt részlet az előadásból Az anya és gyermekvédelem-ami mindkettőnk sorsának meghatározója volt- történelmileg mindig értéktartója maradt az emberi társadalomnak. Az emberi hála érzelmi vonatkozásai talán érzékelhetőbbek-talán többet halljuk hogy “áldja meg a Jó Isten doktor úr “és talán tovább élnek a generációk emlékezetében azok akik anyákat és gyermekeket gondoznak.. Az emberi hála magasztos és megrendítő példái az életünk folyamán,végigkísértek bennünket és mély érzelmi vonatkozásaival,társadalmi formáival szebbé tették előttünk az orvosi,emberi lét értelmét. Vannak emberek akiket bármilyen munkaterületre sodorjon az élet. beverekedik magukat az élre. Ők azok akik nyughatatlanságukkal olykor,kényelmetlenek,akiknek pontossága és kitartása idegesítő lehet,hisz gyengeségeinkre,emlékeztetnek,akik nem taktikáznak az életnek nevezett színjátékban,s ha szót kapnak azt mondják amit a közösségi érdek diktál, s nem pedig azt ami a perc, pillanat mint magán személyeknek éppen jó/bb/Ezek az emberek élő felkiáltójelként vonulhatnak végig a közös színtereken, s ki tudnak bányászni magukból annyi erkölcsi energiát,hogy tartásuk,ne lazuljon el akkor sem, amikor éppen az avatatlanok át akarják sodorni őket, sorsuk árnyékos oldalaira. Vannak emberek akiknek csendes szava és áldozatkészsége felér mások kemény hangoskodásával ,kikről nézésük, puszta létük hirdeti hogy itt vannak és velük számolni kell. Vannak szóval erős jellemek. Ilyennek éreztem én mindig Dr.NAGY BÉLA barátomat,kollégámat és magyar sorstársamat. Mi mindketten itt születtünk,itt éltük le életünket és mondhatom azt, hogy itt ebben a megyében hivatásunk mély alázatával istápoltuk anyák és gyerme- kek bajait megőrizve a végvár magyarjainak tisztes- ségét .


EMLÉKTÁR GYERMEKKORI PAJTÁSOM ÉS BARÁTOM PÁSKÁNDI GÉZA - Dolgozat PÁSKÁNDI-rol A SZATMÁRHEGYI PÁSKÁNDI TANÁCSKOZÁSON BEMUTATOTT IRÁSOM MEGÖRÖKITÉSE.-RÉSZLET


- „Tisztelettel kérem önöket hogy ezen irásomat ne az irodalmi igényesség értékitéletével mérjék,hanem mint a hivatásuk ismérveit gyarapitó kelléktár egy apró de nem elhanyogolható mozzanatát-„ Dr.Bauer Béla Páskándi Gézával mindketten 194o szaptember 5-ig román fennhatóság alatt éltünk. Az a pár év, ami egy gyermek életében meghatározó értékeket nyújt, erre a az időszakra esett. A tudatformálás, anyanyelv tanulása, iskola, olykor a fenyítések és verések már érezhetően keserű élményanyagunkká váltak keserü emlékeinkben. A születési anyakönyvi kivonatunkban például nem a szülők által igényelt nevet írták a keresztlevelünkbe. Páskándi Géza-helyett-PÁSKÁNDI GHEIZA- t. Amikor heccből így szólítottuk, Géza minden alkalommal a mindenszenteket is földre kényszerítő káromlással reagált. Én a Bauer Béla helyett: BAUER ADALBERT nevet kaptam az akkori román kormány belső rendelkezései alapján történő románosítás miatt.


GONDOLKODTATÓ.

Minduntalan százados,gyermekkori emlékeink között turkálunk,keresve azt ami szép és igaz volt, a főként igaztalanul sokat szenvedő sorsok útvesztőiben. SUNYITÁS-LAPIRITÁS-ÁLNOKSÁG Napjaink társadalmi erkölcsi viszonyrendszerében ma már szinte elfogadottá vált a hátsó gondolatok bepalántálásá a köztudatba.A féktelen mindennemü „kapaszkodók” átalakitották az őszinteség világának emberi küldetését.A szerencsejátékosok lovagjainak, kiszolgáltatottjai és áldozatai vagyunk. Egymagunk párbajozunk sorsunkkal,vívódva,keresve kutatva a valamikor kézenfekvő értékeinket. A kézenfekvő igazainkat,a meleg kézszoritásokat,a tiszta tekinteteket a meleg baráti öleléseket,a rendithetetlen bizalmat, a kimondott szavak hitelességét és lehetne sorolni, manapság csak az ünnepnapi pótcselekvések között emlegetjük. Derékbatört emberi jellemek trónolnak és döntenek sorsunk felett,müvészi érzékkel elkészitett maszkok mögött,megcsufolva eleink történelmi tisztességét, féktelen hatalmukkal visszaélve. Ahogy az erkölcsi gátlások météktelen elszabadulása,az elherdált szép álmok “ füstparádéja”,a kölcsönös emberi megbecsülés történelmileg egyedülálló tisztessége,a hazugság,lopás ,embertársaid mindennemü társadalmi megröviditésésénak a” lovagjai” még most is a győzelem lobogit lengetik. De meddig??


SE FÜLE SE FARKA-BŐVITETT KIADÁS ELŐSZÓ Itt születtem


ebben a városban az eperfás Hegyi úton. A Dohánybeváltó és Unió közötti utcarész egyik épületében, aminek már csak hűlt helye van,mert a buldózerek átrendezték a város ezen részét is, a kegyetlen történelmi kényszerek hatása alatt. De mindazonáltal mégis történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében. Itt töltöttem gyermekéveimet, Ez a város formálta társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek. Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik “a hidegháború”.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége és továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaival vívódók száma talán még növekedett. Csupán azért kontárkodtam az írás mezsgyéjére , mert a betűbe vésett gondolataim,érzéseim közlése minden alkalommal felszabadították az éppen aktuális érzelmi vívódásaimat,igazságérzetemet,emberbaráti szeretetemet és szabaddá tették mindezeket. Ez az 2ooo oldalnyi, „se füle se farka” iromány gyűjtemény ,némi történelmi háttéranyagot megmentett a veszendőségtől de nagyrészt az érzelmi töltetek uralják a mondanivalómat. Nem a bitang ármánykodás szelleme uralja az alaptónust hanem a köz kimondott vagy elhallgatott társadalmi igazságokat akartam szolgálni ami nem mindig sikerült a monoton sztereotip történelmi beivódások miatt. Szakbarbár életutam nem engedte meg hogy hetvenkedni merjek az irodalmi berkekben,mert az a harminc millió látogatója szakmunkáimnak a bizonyíték arra hogy ebben a korban és főként a gyógyítás szent kötelessége mellett ez lehetetlen volt. De a munkám méretei és tartalma feljogosít arra hogy egy küzdelmes élet mozzanatainak leírása,hivatásom értékrendjének a minőségét a köz tudomására hozzam még akkor is ha a senyvesztő ellenlábasaim a pokolba kívántnak még ma is társadalmi és erkölcsi hitvallásom miatt. A történelem kíméletlen. veszejtő útjai annyira kiszámíthatatlanok főként az emberi faj sokszor megfoghatatlan vagy elképesztő, ellentmondásait figyelembe véve,hogy valószínű ezeknek az járhatatlan ösvényeit nem tudjuk megismerni.De sajnos ennek a ténynek a tudatában is marjuk egymást, elszalasztva azt az apró reményt a jóra amit felkínált nekünk az sors. Az örökéletű martalócok elleni hiábavaló küzdelem állandósul, mély nyomot hagyva az alkotás és az emberi tisztesség értékeiben Szatmárnémeti 2o17 –julius-9-én A SZERZŐ


AZ” ÜGYELETES BÜNBAKK

” Diákkorunkban mi is megtaláltuk apró örömeinket a diákélet hol szükreszabott hol megendedőbb netán válságos helyzeteiben.Akkor még nem volt trendy a füszippantások „álomvilága” ,a korai ivaréretség mitosza,netán HIV rendelők kétségbeesett látogatói valós és sokszor végzetes következményeivel. A kor szellemvilága felállitotta az erkölcsi korlátok határait amit nem engedtek túllépni.Mi inkább a diákcsinyek bizarr szemléletü változatain törtük a fejünket,sportoltunk,naiv szerelmek hol kedvezettjei hol szenvedői voltunk. és nem azon töprengtünk hogy az elkövenkező dicsfényü idők milyen politakai adományokkal segitik jövőnk alakulását.A állandó jellegü diákkori gazságok elkövetése mindig olyan retorziókkal jártak amik egy egész osztályt szenvedő áldozati alanyává avatott. Az agyafurt diákképzelet tettesei kideritésének folyamata sokszor számos érdemtelen elmarasztalást szült.Ezért találtuk ki az időközönkénti váltással egy megadott periódusban minden zsiványságot egy megnevezett “szolgálatos bünbakk „vállalta el ezzel megkönnyitve ugy a diákok mint a tanárok fárasztó igénybevételét. Igy tehát az akkori szólás-mondás kérdése hogy “Ki a hibás Klein a libás” habár csalárd módon de müködött. Ez a szomoru de állandóan diadalittas mai társadalom kiagyalta a végzetes,felülmulhatatlan időtlen időkig müködő “ügyeletes bünbakkot”,főként saját mentségükre, akinek képét még álmodban is látod falragaszok formájában a gyülöletkeltés minden szókincsét felhasználva de most már nemcsak a köztéri falakon hanem a villamososok fellépőin is ahol mindenkinek rá kell taposni a minden rosszat okozó “ördög” arcképére akarva,vagy akaratlanul.Megjegyzem hogy ezt a megalázást még korunk kiméletlen diktátoraival sem alkalmazták.Ez már nem diákcsiny,ez a politikika mély pöcegödre amibe egy 86 éves zsidó embert akarnak sülyeszteni aki felkapaszkodott a pénz hatalmának büvös létrájának legfelső fokára és hosszu évtizedek folyamán kedvezettjeinek csöpögtette a mézet a hatalom és mindennemü földi javak birtoklása érdekében.Igy aztán az Európai szellemiségét is megtaposva a gyülölet mindennemü okozójává avatták a hálás felkapaszkodottak.. Ez már nem egy meghatározott célokkal felfokozott politikai tömeghiszteria ,ez már “elmekórtani” történés.


Bauer Béla>György Podolák KEDVES GYURKA

!! Kivánok Neked sok napfényes reggelt ,és hogy sokáig tartson az oxigén tartalékod amit a kezdet kezdetén kölcsönkaptál a Bohától.Sajnálom hogy sorsunk rövid időt szánt nekünk az eggyüttlét családi szeretetének a megélésére,mert .úgy gondolom hogy a köztünk kialakult érzelmi vonzalom nem csak a génjeink játszadozásának tekinthető hanem egy nagy család közös érzésvilágának is, amit Te ésesapádtól és jómagam édesanyámtól kaptuk mint időtálló örökséget. Szerető unokabátyád Béla


IN MEMORIAM DR.BAROA SZILVIA GYERMEKPSYCHIATER FŐORVOS


. Nehéz a szavak hites erejével búcsuzni Tőled, nem csak azért mert méltányos, minden áldozatra képes orvos voltál , a sors kényszerhelyzeteiben élő gyermekeinek mindennapos nemeslelkü támasza. Egy olyan közösséget képviseltél mint a Marosvásárhelyi orvostársadalom Szatmári első vonalbeli utját egyengető sajátosan magukkal hordozó értékeit Ezeket bizonyitottad egy egész életen át.Kevessen vállalkoztak közülünk arra hogy az állandóan szenvedő gyermekek és hozzátartozóik egész életüket betöltő lelki megpróbáltatásaikat a magukévá tegyék. Amikor a szatmári gyermekgyógyázati poliklinikán kollégák voltunk csodáltam a mindennapi szép reményeidet az orvosi hivatás a tudományos munka értékeibe vetett hitedet még a nagyon inséges időkben is..Bizonyitottad ezt azzal is hogy elsőnek az országban létrehoztad a “ Zöld telefon lelki szolgálatot”mert egész életed a segitő kezed melegét sugározta.Együtt olvadtunk össze a magyarságtudatunkban,a Szentgyörgyi Albert társaság orvosi és nemzetszolgáló alapitásában és ténykedésésben.a Kereztény Orvosok nemes célkitüzéseiben .Velünk együtt lelki éned volt a gyermekgondozás és gyógitás tudományos ténykedése aminek kiválói közé tartoztál. Küzdelmes életutad embert próbáló kihivásait méltósággal hordoztad vállaidon,emelt fővel és tiszta lélekkel. Csendes,érleltszavu embernek és orvosnak ismert a szatári társadalom és szerető kollégáid. Áldja az Úr az emlékedet és jutalmazzon a felebaráti szeretet és segiteni akarás legszebb méltóságával. Szerető és emlékedet méltányosan megörző kollégáid nevében Bauer Béla


A HÁLA SZAVAI

……. Message body Tisztelt Bauer Béla Főorvos Úr! Sok sikertelen bőrgyógyászati diagnózis után az interneten keresgélve találtam rá rendkívüli honlapjára. Tartalmas cikkeinek olvasása mellett próbálok támpontot találni, hogy milyen úton kellene elindulni bőrbetegségem kezelésében, sajnos az eddigi orvosi próbálkozások nem jártak eredménnyel. Tudom, hogy nagyon nehéz kéréssel fordulok önhöz és nem is várom, hogy egy rövid leírás és pár kép alapján diagnózis mondjon, de már olyan sok bőrgyógyászt felkerestem, akik tanácstalanul állnak a problémámmal szemben, az arcomon lévő "jelenség" pedig napról napra rosszabb. A bal arcomon kb. 5-6 hete egy babszem nagyságú piros folt jelent meg, ami fokozatosan egyre nagyobbra nőtt. Felkerestem a bőrgyógyászt, aki napallergiára gyanakodott először vagy hogy megcsípett valami bogár, Bactroban 20mg krémet írt fel. 2 hét elteltével – miközben a folt egyre nagyobb lett - a bőrgyógyászati kontrollon érgyulladást diagnosztizáltak, és Fucicort krémet írtak fel. Eközben már nemcsak a beteg bőrterületen éreztem erősen viszkető, bizsergő érzést (mintha a bőröm alatt hangyák mászkálnának) hanem az ép bőrfelületű homlokomon és az orromon (pontosabban a bőröm alatt) is éreztem a zsibogást, viszketést. Az újabb bőrgyógyászati vizsgálat során Lyme-kórt diagnosztizáltak, de a vérvizsgálat negatív lett a Lyme-kórra. Most Advantan 1mg krémet írtak fel és várjuk, hogy meddig terjed az arcomon ez a „jelenség”. Lázas nem voltam, sehol máshol nincs a testemen hasonló folt. Mellékelek pár képet, milyen most az arcomon. Ha ön esetleg már találkozott hasonló problémával tudna tanácsot adni, merre keressék a gyógyítás útját az orvosok? Előre is nagyon köszöm válaszát. Tisztelettel, Buzás Jánosné VÁLASZ- Message body TISZTELT BUZÁS JÁNOSNÉ!! A rendelkezésemre bocsájtott adatok alapján, habár nehéz biztos véleményt nyilvánitani az Ön bőrbetegségéről valószinü hogy egy Pytiriasis Rozacee /estleg gombás felülfertőzéssel/ van szó-Az “anyafolt” ami aztán tovább terjedt biztos diagnosztikai értékü lehet.Esetleg szóba kerülhet a Pytiasis betegség csoport egy más klinikai formája, amit egy nagy tapasztalattal rendelkező szakember tud elbirálni.Lévén hogy jómagam nem vagyok bőrgyógyász azt ajánlanám önnek hogy forduljon egy egyetemi klinika vezető profeszorához a biztos kórisme tisztázása végett. TISZTELETTEL DR.BAUER Message body Tisztelt Bauer Béla! Hálásan köszönöm válaszát, az ön által vélelmezett fertőzést igazolta a napokban megcsinált teszt. A budapesti bőrgyógyászati klinkia orvosa nem tudott olyan pontos diagnózist mondani, mint amit ön csupán fénykép alapján felállított. Ismét csak köszönöm segítségét, emberségét. Köszönettel és tisztelettel, Buzás Jánosné


AKIK NEM MARADHATNAK KI SZATMÁR VÁROS TÖRTÉNELMI EMLÉKTÁRÁBÓL


Motto “Az ifjúságnak nagyon nagy szüksége van jó nevelőkre. Imádkozz értük!” DE LA SALLE SZENT JÁNOS 1651. április 30-án, XIV. Lajos, a napkirály idejében született a franciaországi Reimsben, első gyermekként egy gazdag tízgyermekes családba. 1664-ben a székesegyházi káptalan kanonokja lett, majd 1670-től Párizsban tanult tovább. Szüleit korán elvesztette Pap lett 1678-ban, majd 1680-ban teológiai doktorátust szerzett. Lemondott kanonokságáról és különösen az ifjúság nevelésével foglalkozott. Gyermeknevelés, iparostanulók és oktatóik képzése volt a programja, szegények számára iskolákat alapított. Sok könyvet írt. Segítőtársaival 1681-ben kongregációt hoztak létre, az Iskolatestvérek kongregációját. A kongregáció fennmaradása csak sok üldöztetés elszenvedése árán sikerült. Reimsben és Párizsban tanítóképzőt szervezet. Társai komoly elhivatottsággal segítették az ifjúság nevelését. 1684-ben nagy éhinség volt, ekkor teljes vagyonát szétosztotta a nélkülözőknek. .Az Ötvös utcai Római Katolikus Fiu Népiskola amit Scheffler János szatmár megye akkori megyéspüspöke alapitott, a “DE LA SALLE SZENT JÁNOS” iskolatestvérek kongregációját bizta meg az intézmény szervezézésével magyar nyelven..Ötvös Frigyes igazgató testvér vezetésével a többi testvér,Kárász,Magó,Tóth olyan generációkat oktattak és neveltek ennek a városnak ami az Ő áldozatkészségüket emberi tisztességüket és méltóságukat egész életük folyamán követtek. Számos szegény sorsu gyermeket emeltek álmaik beteljesedésére. Nyílt szívű,ragaszkodó,jóban-rosszban együtt érző gyermekeket neveltek A kisebbségi lét mindenkit és mindenhol érint vagy olykor megvisel,még gyermekkorban is.Különös érdemük volt hogy magyarságtudatunk megörzésére neveltek bennünket. Egy szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélményéhez juttat már gyermekkorodban,olyan élményanyaghoz ami egy életre szólhat. Kötelez arra hogy tarsolyodban kell hordoznod a –ketyegő órát-egy egész életeden át , hogy becsülettel,tisztakezű munkával,egyenes gerinccel, építkezz a predestinációd kiteljesítéséért- Az Én életemben ez volt az Ötvös utcai Római Katolikus Püspöki Fiu Népiskola –szerzetes álkendős pedagógus papjaival.Úgy érzem hogy itt éltem meg, emberi létem legnyugodtabb és legigazságosabb napjait. Oktatóim,tanítóim, méltóságteljesen végezték a kötelességüket és megjegyzem hogy kiváló pedagógiai érzékkel. Alkotásra,munkára neveltek mert egész életemben csak a tőlük elsajátított igazakat kerestem az alkotó becsületes munkát,és csak bennük volt meg a feltétlen bizalmam. ÁLDJA AZ ÚR EMLÉKÜKET, Egy népes első osztály 1938-ból aminek én is tanulója voltam.”


Pápai Páriz Ferenc hírét leginkább magyarnyelvű orvosi műve: a „PAX CORPORIS, azaz az emberi testnek belső nyavalyáinak okairól, fészkeiről, s azoknak orvoslásának módjairól való tracta, melyet mind élő tudós tanítóinak szájokból, mind a régieknek tudós írásokból mind pedig a sok betegek körül való tapasztalásaiból summáson összeszedett és sok ügyefogyott szegényeknek hasznokra, mennyire lehetett értelmesen, világosan magyar nyelven kiadott”. Ez a műve 1690-ben jelent meg nyomtatásban Kolozsvárott. Páriz a bevezetésben a következőket írta: “Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s gazdasszonyoknak, és az igye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”.


EGY SAJNÁLATOS TÖRTÉNELMI BUKTATÓ

Nem olyan minőségemben irom le soraimat, mint egy pártkatona”néma leventéje” hanem hat évtized orvosi élményanyagát magával cipelő felelősségteljes polgár, azzal a motivációval hogy a mindenféle társadalmi elégtelenségek hovatovább halmozódnak, egy történelmileg köztiszteletben álló nép rovására. . A BETEGSÉG NEM SZÉGYEN. A BETEGSÉG INTIM SZEMÉLYI ÜGY DE CSAK ADDIG AMIG EZ NEM ÁRT A KÖZ ÉRDEKEINEK,NEM KUSZÁLJA ÖSSZE EGY NEMZET JELENÉNEK ÉS JÖVŐJÉNEK NEMES ÉS IGAZSÁGOS ÉRTÉKRENDJÉT,VALAMINT TISZTESSÉGÉT A VILÁG NÉPEI ELŐTT. Mind többet beszélnek arról ,hogy Orbán Viktor beteg, és kezelés alatt áll, egy Ausztriai Grazi klinikán.Egyesek szerint zajos ,gyakran tettlegességé fajult gyermekkora borzolták fel a hatalmi génjeit azzal a tudatalatti céllal hogy kielégitse sérelmeinek számláit a gyermekkorban elszenvedett testi bántalmazásokért. Mindez eddig csak rosszindulatú híresztelésnek hangzott. De a közelmúltban egy felvételen amit a parlamentben Jókai Anna dijátadásáról készitett az ATV híradójának a stábja Orbán Viktor a háttérben áll, és megdöbbentő nyelvöltögetéseket és szájmozdulatokat lehetett észlelni az arcán. Az elhatalmasodó nyelvöltögetést riasztó látványként élték meg a nézők , és egyben nyilvánosan meggyőzték a szemlélőt , hogy Orbán Viktor a többi már megszokottá vált mimikai és nozgászavaraival egybevetve ,valamint a megalomániás elmeállapot minden elképzelhető társadalmi ártalmaival,/az ellenségkép keresés,az állandó hadilét,a félelem keltés,a nemzeti veszélyhelyzet sztereotip ismételgetésével a személyes megváltókép nimbusza alatt tartja a tájékozatlan, hiszékeny és nem tiszteséggel tájékoztatott hontársait egy kóros elmeállapot következményeként amirül ő nem tehet. A psyhiatriai kórképek kórisméje nehezen ismerhetők fel még a szakemberek által is.Lévén hogy ezek betegeknek szellemi képességeik kiválóak és hatalmi törekvéseik imponálók a profán emberek számára és ezekkel a képességeikkel meglehetősen hosszú ideig kétségek között tartják a közösségüket. De nem az Orbán Viktor személyére szabott kórtanárol akarok értekezni,a megalomániájának széles skálájáról ami már nemzetközi témává vált , a gátlástalan hatalomvágyáról,fejlett küldetéstudatának megvalósithatatlan álomképeirol, a féktelen agresszivitásáról,az érzéketlenségéről a sulyos társadalmi problémákra stb akarok szólni.hanem a helyzetfelismerés és kilábalás lehetőségeiről és szükségszerüségéről is.Különben ez a ténymegállapitás az állami szervek és az egészségügyi szakemberek alkotmány által előirt feladata lenne. Jómagam már irtam egy bejegyzést a Neurology.Hu.szaklap közleményei alapján évekkel ezelőtt erről a sajnálatos tényről, aminek következményei hova tovább mélyülnek a magyarság tisztességének rovására.l Egy vezető kóros eszmevilágát, nem ajnározni kellene a népének. A nagylelkünek tünő de egy meghatározott politikai céllal megvalósiott történelmi cselekvéseket a tiszta tásadalmi szándék igazságos,józan erejével kellene megitélni, mert ezeket a magyar nép áldozatkészsége emelte nemzeti tisztességének nevében az áldozati oltárára. De érdemes lenne figyelembe venni a fondorlatos sokrétü ellentmondásokat, hazudozásokat,a felsőfokon üzött korrupciót ezeknek elviselési kényszerhelyzeteit ,és határt szabni a társadalmilag illetéktelen netán káros bárminemü ténykedéseknek,amik már a nemzetközi megrovások szinterére vonszolták a magyarság történelmi erényeinek tisztességét. Ezt mulasztotta el a magyar társadalom azon hivatott rétege, akiknek ez nemzeti kötelességük lett volna a felismerés és cselekvés.De az” össznemzeti nagyzási mánia” ami megfelelő táptalajra talált hol tájékozatlanságból eredően,hol a jelen történelmi pillanatban elérhetetlen nemzeti álomvilág tépelődései közepette teret engedtek a demagóg stratégiáknak.És ma itt állunk béna gondolatainkkal és tehetetlen cselekvési lehetőségeinkkel a drámai nemzeti méreteket oltő elvándorlás küszöbén a mindmegannyi társadalmi elégtelenségekkel.Vajon csak engem érint ilyen érzelmi erővel ez a kérdés.¬¬?? Szerintem nem csak Orbán Viktor.a hibás hanem az Ő betegségének káros társadalmi és történelmi nyomainak,hatásainak a prédára leső és kihasználó”siserehad” amit a modern korunk kóros nemzeti eszmei és anyagi csonkitására használták ki ezt az adódó történelmi pillanatot.Egyszóval meglovagolják a hagyományosan nemzeti érzésvilágát a magyar népnek,egy történelmi kalndra buzditva őket,ami a nemzetek szégyempadján való ücsörgésre itélt bennünket. Hiábavalók itt a tiltakozások.tömegtüntetések,nemzetközi elmarasztalások az egyre romló társadalmi közérzet stb Az “Orbanizmus kóros megalomániája “ folytatni fogja történelmi utját amit csak a betegségégének sulyosbodása, ami lehetetlenné teszi a racionális szellemi tevékenységet, vagy amit csak egy ujabb erőszakba torkolló nemzeti tragédia képes magállitani. A nemzet sorsa pedig” egy halandó beteg ember “beláthatatlan elvárásain felkapaszkodott új gazdagok kezére kerül.egy reményeiben megalázott néppel- Post scriptum-A TÉVEDÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT KIHANGSULYOZOM HOGY NEM ORBÁN VIKTORRAL VAGY BETEGSÉGÉVEL HADAKOZNAK A SORAIM, HANEM A SZINTE NAPONKÉNT ELŐÁLLÓ ÉS MOST MÁR OLYAN MÉRETEKET ÖLTŐ ELÉGTELENSÉGEKRŐL AMIK EGY NEMZET JÖVŐJÉRŐL SZOLNAK.


BIZTOS LÉPTEKKEL KELET FELÉ

. “Orbán kiáll Törökország mellett, mert a barátok mellett ki kell tartani”/INDEX/ Ezeket a sorokat olvasva kutatgatni kezdtem történelmi ismereteim között de a Jókai Mór-“Török világ Magyarországon” címü regényében leirt 15o éves történelmi nyomoráról a magyar népnek az Oszmán Birodalom elnyomása alatt , nem találtam emlitésre méltó barati ölelkezésnek a nyomait. Habár nem jó szivvel de tudomásul vettem a nagy “Keleti összeborulás “diplomáciai húzásait a “turbánositás” eszmevilágára már nem találok magyarázatot. Az 1ooo éves történelemi közös multunk Európával azokkal az államokkal akiktől mindent kaptunk és kapunk, miért nem illetjük őket is a jó baráti jelzővel mert ezek mellett is ki kell tartani,de mi ellenkezőleg ahol alkalmunk van minden eszközzel például “Állitsuk meg Brüsselt” valamint a többi 26 Európai “szerződéses barátunk” lejáratására is késztetünk. A hatalmas összegekbe kerülő propaganda hadjárattal “ kebelbarátaik megállitására “ ösztökéljük népünket.A juttatásokat még kierőszakoljuk de különben menjenek a francia vagy német francba,hiszen mi szuverén állam vagyunk. Erre már sokan nem tudnak feleletet adni Uraim!! az ilyen szellemiségü és erkölcsi értékü diplomácia már az elmekórtan szövevényes világába tartozik.Meg kell állitani a felelőseket !!!


EGY NEMZETI FOHÁSZ ERKÖLCSISÉGÉRŐL. “IMÁRA SZÓLITOTTA A MAGYAR NÉPET ORBÁN VIKTOR ANGELA MERKEL GYŐZELMÉÉRT

” Bevallom hogy jómagam is imádkozni fogok a keresztényi elvhüségéért,népének becsületes szolgálatáért,az emberi faj megkülönböztetés nélküli istápolásáért mindezt akkor amikor a történelen hátat forditott a szabadlelkü igaz emberek jószándékainak. .Kérlek Úram ne engedd hogy azok akik végigbillentyüzték a hatalom szerzés mindennemü bünös hangszerét a legkülönbözőbb elvi meggondolások szintjén/kommunista,liberális.úgymond konzervativ,illiberális és jelen pillanatban kereszténydemokrata elveket vallva, időközben becsmérelve az egyház méltóságát most pávatáncot ropjanak a hit és erkölcstan dallamaira. Amikor a menekült kérdés a tetőfokán forrongot a világ, akkor ők ketten Ferenc pápával emelték magasba az emberi szolidaritás zászlaját. Azokban a napokban irtam a következő sorokat. “És a német politika színterén a német nép szuverén történelmi akarataként megjelent ez a törékeny asszony egyszerű,tisztességes,emberközelben élő valaki a maga mély humánumával amivel beborította egész Európát. Ő lesz az aki megvalósítja Adenauer kancellár álmát az Európai Egyesült Államokat a bevándorlókkal együtt. Ő fogja elkergetni a kis szemétdombokon kakaskodó elme bomlott führereket. Ő emeli évről évre a német nép méltányos életkilátásait. Ő vívta meg a harcot Ukrajnáért a veszekedett medvével. Ő adott otthont százezer számra szenvedő embertársainak bizonyítva ezzel hogy nem a német nép volt a kegyetlen hanem az ideológiák veszettjei a hatalomra éhes elmebetegek. A magyar diplomácia a legocsmányabb esközöket használta Merkel asszony nemzetközi lejáratására és most imára kulcsoltatná kezét népének a” nemzet ellenségének kikiáltott”személy földi üdvéért amiket végig komprpmittált politikai svihákJaival ,minden emberi jóérzés hiányának és szólamainak kiséretében.

 


HITEM A HIVATÁSOM –HAT ÉVTIZED SZÁMVETÉSE

Visszapörgetve a hat évtizednyi gyógyító ténykedésemet ,a tudományos vagy kutató alkotó munám minőségét,vagy netán elismertségét latolgatom a számadás pillanataiban.Mert az értékrendnek is van egyéni vonzata.Számomra minden cselekvésem osztatlan öröme a beteg gyermek gyógitása volt.Nem a hizelgő társadalmi elismerő valós cselekvéseim érdemei/Egészségügyi Érdemrend,Pápai Páriz Ferenc életműdíj,az Orvostudományok doktora cim,a Gyémánt diploma, hanem a gyógyitás pillanatnyi varázsa amit az Úr adományozott hat évtizeden keresztül. Nem a hivalkodó teljesitmény érzés kényszere iratja le velem ezeket a sorokat hanem azoknak a pillanatoknak az újraélése , a háttérben meghúzódó munkám eredményének öröme . A fehér éjtszakák /ügyeletek/sokszor önelégető pillanatai-amikor is nem a fizikai megterhelés,az igénybevétel szolgáltat ki bennünket annyira a türésküszöb kénye-kedvének,hanem azok a betegek akik katasztrofális állapotban kerülnek a kórházba.-és az orvosi lelkiismeretünket,felelőségünketküzdelmünket teszi próbára egy emberi élet megmentéséért,vivott küzdelemben.A betegágy hüsééges és fegyelmezett szolgálója voltan egy életen keresztül. -Az várakozás idegtépő feszültsége, a javulás első tüneteinek megjelenése-a betegnél az első szavak,szemnyitás, vagy hajnal felé az első mosoly a ami kisimitja az összeráncolt homlokokat-a hangulat hogy ismét győzött az élet,és a sziv koszorus-erek is kitágulnak,és a verejtékező homlokok is kisimulnak. Én ezért a –kimondhatatlan nagy felelősségtudatért-tartom orvosi ténykedésemet a hivatásom legelső vonalába itélendőnek . Életem egy másik a segitő kéz melegét sugárzó teljesiményem a „Képes Gyermekgondozási Enciklopédia”/2o ezer oldal terjedelemben.7100 képes ilusztrációval aminek már a 3o miliót meghaladó látogatója van 212 országból.a NEMZETKÖZI GYERMEKGYÓGYÁZATI IRODALOMBAN EGYEDÜLÁLLÓ MUNKÁNAK SZÁMIT. Kutatásaim egy új egyedi fejezetet nyitottak a gyermekgyógyászati tudományos kutatásban a számos eredeti ,önálló klimikai képek leirásával egy új szemléletet szolgáltatva a gyarmekkori visszatérő hasi fájdalmak kórtanában. Klinikai kutatásaim mintegy 3o évre nyúlnak vissza. Témája a visszatérő hasi fájdalmak okainak tisztázása a gyermekkorban. A kb 1ooo megvizsgált gyermek közül 213 –nál észleltünk elváltozásokat-főként veleszületett fejlődési rendellenességeket,fekélyes,gyulladásos,daganatos elváltozásokat. . Ekkor már tudtam hogy határozottan szükség van arra a kutató munkára amihez hozzákezdtem,annál is inkább mert ezt a nemzetközi gyermekgyógyászati irodalom is jelezte. Egyedülálló munkáim szatmár megye orvostörténelméről az 13oo –as évektől kezdve a XX-dik század kiváló orvosainak méltatásával.-foglalkoznak. Ezeket a a törekvéseket egészitik ki 16 elektronikus szerkesztésü szakköny,vamint 168 közlemény bemutatása hazai és rangos külföldi szakfolyóiratokban. Dióhéjban ezeket tettem a hivatásom és szülőföldem alkaotóinak asztalára.


A”GYÉMÁNT DIPLOMÁK “VÁROMÁNYOSAI

. A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem volt hallgatói 2o17 Szeptember 5-én emlékeznek .létük céljának első napjára,orvosi eskütételükre,egy életreszóló mindennapi áldozatkészségre a lemondásokra, a fehér éjszakákra és mindenre amit a hat évtized folyamán a szenvedéő emberek szalgálatában töltöttek. Emlékezünk tanitó mestereinkre akik megtanították nekünk hogy az orvosi szemlélet,hívatás szeretet,gondolkodásmód a beteg ember sorsáért érzett felelősségtudat mindennapi kötelességünk-Amit ettől az iskolától kaptunk arra . mindig és mindenütt nagyon büszkék voltunk. Külön hálásak vagyunk a tanítómestereimnek, hogy a legmélyebb fokon tudatosították bennünk hogy az –orvosi hivatás,szent és sérthetetlen, volt mindig a történelem folyamán-függetlenül a hatalmak akár becstelen acsarkodásaitól is. Irigylésre méltó dolognak tekintettük ha csak a közelükbe kerülhettünk.mert Ők a tudomány és hivatásuk szentjei voltak. Áldja meg az Ur az emléküket. KÉT VILÁGHIRÜ TANITÓMESTERÜNK


MEMENTO MEDICAL SĂTMĂREAN. 17.8O3 MEGTEKINTŐ


/ Szatmárnéneti-2o17.-junius-24- Nem a hivalkodó teljesitmény érzés kényszere iratja le velem ezt a statisztikai adatot hanem a háttérben meghúzódó munkám eredményének az öröme . A tény hogy itt szülőföldemen igyekeztem helytállni és átlábaltam bármilyen történelmi gyülölet akadályain. -Hogy minden gyarló emberi viszolygás ellenére az anyanyelvemen végeztem el minden tanulmányomat,megőrizve mindmáig annak tisztességét. -Hogy az uralkodó hatalom nyelvén olyan irományt tettem az asztalra amit ilyen megtisztelő módon méltányoltak a román anyanyelvü hontársaim. És a méltánytalan sorsom eredője hogy a szülővárosom sorsközösségének a tisztessége nem volt elég ahhoz hogy a 25 ezer oldalnyi internetre feltett munkámra ami már méltányos elismerésnek örvend mondhatom az egész világon,egy betű erejéig nem került a nyomdagépek zajos világába egy általam leírt betű sem.pedig a 25 ezerből 22 ezer magyar nyelven íródott.Történik mindez egy egysiku gondolkodási kényszerállapot középkori múló bálványimádásának politikai környezetében.


CSAK KAPKODOM A FEJEM

…. Ha nem lennék egy századfordulós generáció túlélője,aki szemtanuja volt a kortársai mérhetetlen szenvedéseinek, talán elsurrannának a fülem mellett az első hallásra érdektelennek tünő olyan hirek mint pl.a Horthy korszak kivételes teljesitményét méltató szavai a miniszterelmöknek, amit felelőtlennek és károsnak tartok.Mindezt azoknak nevében teszem, akiket az érdemtelen megsemmisités vesztőhelyein, harcmezőin itéltek pusztulásra, búcsúszó nélkül hátrahagyva egy életre szóló fájadalommal szeretteiket.A történelem beteges itélőszéke vissza akarja csempészni és ismét pajzsra próbálja emelni a megbocsáthatatlan vétkeket ,figyelmen kivül hagyva a magyar nép történelmének tisztes emléktárát .


EGY EGYFELVONÁSOS POLITIKAI PORNÓ

Egy hét leforgása alatt személyes tanui voltunk egy elmehasadásos politikai háborunak.A politika ezuttal sem hazudtolta meg sajátos arculatát mert hagyományaihoz híven minden emberi erkölcsi elváráson szemrebbenés nélkül átgázolt./elvi,ideologiai közösségtudat,emberi ,baráti kötelékek,a cél érdekében elvégzett munka tisztességének a megtépázása,a különben is hadilábon álló jellemörző képességünk utolsó maradványainak lejáratása .Van egy olyan megérzésem hogy ennek az Erdélyi fiatal kormányfőnek aki igyekezett az alkotó ténykedés szellemét,a tisztesség határértékeit beültetni a balkáni létből eredendő történelmi hagyományba, az eredendően regáti maffia rendsízert felszámolni, az Európai utakra terelni stb ezt a társadalmat tovább fogja kisérni a hazudozás,tunyaság és lopás hatalma. De ami a legnikább megrenditett az a politikai egyezkedések kapcsán előálló ”nemzeti radikalizmus”lángra lobbanása 24 óra alatt a történelmileg állandóan lappangó hamu alól.A média ,a politikusok szinte az egész társadalom a 3o-as évek legocsmányabb támadását inditottak a romániai magyarség ellen,meghazudtolva a történelmi tényeket,társadalmi és kulturális értékeinket ,tisztes emberi jogaink elemeit, ami nem egy egyszerü cáfolatot,tiltakozást, hanem más jellegü ellenlépéseket is követelnek. TILTAKOZOM!!!


-SIRT A MAROS-1956

. Az egyetemi éveimmel kapcsolatban már leírtam hogy kispolgári származásúnak minősitettek a mindezzel járó jogelégtelenségekkel. Nem voltam KISZ tag úgymond mint szabadúszó végeztem el az egyetemet. Nem vétettem senkinek mert az élet már akkor megtanított, hogy mindannyian egy sorsközösségben élünk, amelyben a jó és rossz,a becsületes és hitvány a profitőr és a szerény a történelem során kötelezően egyűt élt. Az alkony már a a megbocsátás ösvényeire terelgetett. Ha az elmúlás tarisznyájával az oldalunkon,a 2x1 méteres gödör szélén imbolyogva még ma sem tudjuk megérteni a különféle IZMUSOK tartalmát és álnokságait akkor csak magunkra és egymásra vethetjü.k az átkokat. Az egyetemi tanulmányaim alatt egy pillanatig sem voltam politikai –DON HUAN- de ugyanakkor sem érzéketlen szemlélője a történelem és társadalmi eseményeknek.. Az 1956-os események és az utána következő retorziók mélyen megviseltek és egész életemre elkötelezettje maradtam eszmevilágának Vásárhelyen olyan mértékü volt a készültségi állapot hogy még a nagyon burkolt szervezkedési formák csiráját is elfojtották.Csak zárt terekben halgattuk,lestük Nagy Imre hol bátoritó hol szenvedő kihangzásu szavait.Jómagam mint egész életem folyamán akkor is teltbegyü,szókimondó ember voltam,nem köztereken de az együvétartozás hiveivel megéltük a hites magyar sorsot.A spiclik világa volt, és ebben helyzetben én sem tudtal elkerülni a hatalmi bosszút. Nagyra becsült Kollégám Dr.NAGY LAJOS-ÉLETÜNK-KÓR-TÖRTÉNETEcímű 2oo9-ben megjelent/könyvében ami az 1956-1959-eseményeiről szól-/a nagy retorziók időszaka volt amikor mindenki rettegett, a következőket írja a 9o-dik oldalon idézem- Ott mondta Szakács Dénes bácsi-akinek otthon volt rádiója-hogy a szovjet csapatok megtámadták Budapestet. Ebédre érkeztem vissza az Apollóba. Az éppen ebédelő diákok arcáról fájdalom és kétségbeesés tükröződött. Így annál az asztalnál is,amelyiknél én ebédeltem,egy BAUER nevű VI.éves szatmári fiú/nem azonos a brassói Bauer Györgyel,akit a marxista katedrán elhangzott véleménye miatt bebörtönöztek/úgy szidta a szovjet rendszert mint a bokrot. Nem is lett volna baj,tőlem szidhattavolna,de a négyszemélyes diétás asztalnál,velünk ült egy K.M névre hallgató II-od éves-nálunk vagy 1o évvel öregebb munkás fakultásról/küldött ? /asszonyság is./Remélem ,eddig már Gyehenna tüzének lángjai égetik a piszkos besúgót- A továbbiakban aztán elmondja a kolléga hogy később az a nyakába is varrták az asztalnál való beszélgetést,mikor 3 év után zaklatták A karpaszományosok- engem is meghurcoltak,de lévén végzős hallgató, nem zártak be ,hanem kihelyeztek Kapnikbányára ahol 2ooo politikai elitélt orvosi ellátását végeztem,tartottam bennük a túlélés reményét. Velük együtt a föld sötét rohadt gyomrában végigéltük a borzalom bérének minden gyötrelmét.. Édesanyám abban a nehéz,exponált időben kért hogy jöjjek haza Szatmárra mert szeretni látni, és beszélni velem. Dr.Anghi Józsi bácsi adott 1 hétre orvosi igazolást. Anyám a következőket mondta:nem látod hogy az egész világ tunya szemlélője ennek a mély szenvedésnek,meglátod hogy rengeteg áldozattal a mi kis nemzetünk kikaparja a sült gesztenyét a tűzből és a NAGY ZÖLD ASZTALNÁL.ELFOGYASZTJÁK.Idő multával az igazak méltatlanná válnak,az álhősök meg már ott tülekednek a történelem húsos fazekánál. Nem semmisítheted meg az egész családunk 6 éves áldozatát,akár az igazságos de kilátástalan ügyért. Minden racionálisan gondolkodó ember felismerte azt a tényt hogy az akkori mamut hatalommal az acélfogú Szovjetunióval senki nem mer és nem is akar újat húzni. Neki lett igaza. A magyar nemzetet szemérmetlenül magára hagyták,a szenvedés mérhetetlen volt,és rengetegen hiába hozták az egyedülálló és sokszor –szakrális- áldozatot,a magyar nép szent ügye akkor elveszett. A elmenekült hazátlanokat befogadták nyugaton,egyeseket hősökké avattak,és mi maradtunk a halottainkkal, és a megalázott szabadság eszméinkkel


A KÉTÉLTÜSÉG IGAZTALAN GYANUJA

… A mai történelmi időszak egyik fintora, hogy egy meg-dönthetetlennek látszó diktatúra,rövid idő alatt kártyavár módjára összeomlott és egyúttal létrejött egy régen óhajtott európai közösség,egyelőre még a kezdet velejáró gyermekbetegségeivel. Ez a tény kelet Európában meglehetősen ellentmondásos állapotokat szült,az egyén mozgásterét,életkilátásait,gyermekeik jövendőjét,egyszóval egy méltó emberi lét kilátásait kuszálta össze.hatalmas embertömeg elvándorlását előidézve. Távolról sem tisztem véleményt nyilvánítani, az elvándorlás vagy itthon maradás érveit taglalni esetleg valakit is elmarasztalni,de van egy olyan érzésem hogy az itthonmaradottak sajátos,egyéni szellemi,anyagi sőt erkölcsi elégtelenségeit a mai hatalmak küzdelmei az árnyékos oldalra sodorják. Abba már belenyugodtam hogy” magyarságtudatra oktassanak” hogy azt állítják rólunk hogy csak a tehetségtelenek,bátortalanok,azok akiknek nincs önbizalmuk,egy más nemzeti vagy társadalmi beilleszkedés arányaiba azok maradtak itthon, vagy mert úgy a szellemi erkölcsi anyagi vonatozásu elégtelenségeik vannak. De amikor a kisebbségi létem kíméletlen sorsának küzdelmeinek eredményeit viszik vásárra az már mélyen sérti magyarságtudatomat.Főként azért mert minden tanulmányomat első elemitől az utolsó egyetemi évemig magyar nyelven végeztem,és nem latolgattam az érvényesülés lehetőségeit a történelmi változások pillanataiban. A tény az hogy közösségemet méltóképpen tudjam képviselni tökéletesen el kellet sajátitani a regnáló hatalom nyelvét .Ezt a feladatomat elvégeztem és olyan értékü tudományos kiadványokat tettem az asztalra amik értéküknek megérdemelt.isztességét vivták ki. A magyar kultúra egyik kimagasló egyénisége aki kényszerhelyzetében telepedett az anyaországba .mikor elmondtam neki hogy 16 elektronikus szerkesztésü szakkönyvet tettem a tudomány asztalára nagyon meglepte az a tény hogy ezek román nyelven kerültek az internet oldalaira. Sajnos ez a hangulat az elvándorolt és itthonmaradt közössségem tagjai között is létező valóság Hol,kinél keressem a társadalmi kapaszkodómat, ¬ a mult vagy jövő otthonukat elhagyó és a halyüket elfoglalók között.¬?? Azt üzenem mindenkinek aki a végvériak nyomorát kihasználják és visszaélnek „ a nemzeti gőg „töténelmileg káros hagyományaival hogy kövessék példánkat-mert mi tettük amit tennünk kellett vagy lehetett és úgy sáfárkodtunk az Úr által ajándékozott javainkkal amint azt elődeink véghezvitték..


EMLÉKTÁR-4O ÉVE VÉDTEM MEG A DOKTORÁTUSI TÉZISEMET -A DOKTORÁTUSI TÉZISEM VÉLEMÉNYEZÉSE


.- A disszertáció egy hatalmas gyermekgyógyászati tapasztalat,hosszas klinikai megfigyelés gyümölcse,egy széleskörű klinikai tanulmány és kutatás amit a szerző igen tiszteletreméltó következetességgel,nagy szorgalommal szorgalommal,feddhetetlen tudományos igényességgel végzett,állandóan szem előtt tartva a kutatás gyakorlati vonatkozásait. -a téma megválasztása rendkívül aktuális a mindennapi gyermekgyógyászati gyakorlatban,lévén hogy a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy,központi jelentőségű a gyermek krónikus emésztőrendszeri megbetegedései között,azonnali vagy későbbi következményekkel. A gyermekgyógyászok figyelmének a felhívása erre a fontos kórtani tényre gyakorlati szempontból igen jelentős érv a munka megítélésében. Mindamellett hogy nagy a gyakorlati tét, rendkívül kevés figyelmet fordítanak a szakmai berkekben erre a kérdésre. -a szerző kutatásai bebizonyítják hogy ennek az emésztőrendszeri szegmentnek a korrelatív összefüggései vannak a többi hasi szerv megbetegedéseivel -a kutatás egy nagyon igényesen kiválasztott beteganyagon történt./ 213 esetben. / -a kutatások megállapításai és dedukciói ami a duodenális pangás szerepét jelölik meg mint egy fontos mozzanatát annak a patogenetikai láncnak és kórélettani folyamatoknak,és ezek tényszerűen vannak bizonyítva a kísérő klinikai,biológiai és radiológiai elemekkel. -az új klinikai és radiológiai technikák bevezetése amelyek-premier plan-ban vannak a gyermekgyógyászati tudományban,amelyek kivizsgálási kronológiája rendkívül szisztematizált,javaslandó a gyakorlati gyermekgyógyászat kivizsgálási adattárába jól indokolt esetekben bevezetni. az ikonográfia olyan színtű,a radiológiai felvételek olyan minőségűek,hogy ezek egy igen komoly illusztratív anyagot képeznek egy modern gyermek gasztro -enterológiai monográfia kiadásához.,amit a bizottság javasol -A doktorátusi tézis teljesen új felfogásban,a gyermekgyógyászati irodalomtól merőben eltérően újszerűen tárgyalja a krónikus hasi fájdalmak okait a gyermekkorban. Helyesnek tartja, hogy a szerző figyelembe véve a hovatovább mind gyakrabban kimutatott,vagy kimutatható szervi okokat , nem a krónikus fájdalmas hasi fájdalmak szindrómájáról beszél,hanem bevezeti,a krónikus hasi szervi eredetű patológia-elnevezést a gyermekgyógyászatban- -A tézis statisztikai feldolgozásából kitűnik hogy a krónikus hasi panaszok eredője 3o-35 %-a szervi okokra tehető- Ugyancsak kitűnik hogy a krónikus hasi szervi megbetegedések hátterében 55-6o%-ban a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy megbetegedései állnak. Eredeti és hasznos szelektív radiológiai vizsgálati módszereket vezet be a duodeno-veziculo-pancreatikus szegment kivizsgálásánál-a gyomor-béltraktus szimultán radiológiai vizsgálata/bárium passzázs+colecistográfia/ Hipotoniás duodenográfia-szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal,a duodenum nyálkahártyájának szelektív vékonyréteges báriumos vizsgálata- Javasolja az emésztőrendszer kivizsgálási módjait a gyermekgyógyászatban,-szegmentfelosztásban-pl-kardio-gasztro-ezofago-frenikus szegment,Duodeno-veziculo-pankeatikus szegment,Ileo-cekális szegment,Colo-anoretális szegment-amivel a bizottság egyöntetűen egyetértett. Teljesen új,önálló klinikai entitásokat ír le először a gyermekgyógyászati irodalomban/például-az intermittáló duodenális sztenózis,a posztlambliatikus krónikus duodenitiszek a gyermekeknél- Dr.BAUER BÉLA kutatásai egy rendkívül jól felkészült szakember háttértudását bizonyítják, elmélyítve a gyermek gasztroen- terológiai alappal,kivételes analízis és szintézis adottsággal,intuítiv szellemi erővel,becsületes és korrekt kutatói tevékenységgel. de mindenekelőtt egy magas értékű gyermekgyógyász elméleti és gyakorlati képzettséggel. -JAVASOLJUK AZ ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORA CIMÉNEK ODAITÉLÉSÉT TELJES MEGGYŐZŐDÉSSEL COMPONENŢA COMISIEI DE DOCTORAT 1-Prof.Dr.Docent Cojocaru Aurel-I.M.F.Bucureşti 2-Prof.Dr.Mihalca Eugenia-Clinica de Pediatrie I.M.F.Cluj 3-Prof.Dr.Krepsz Ivan - Radiologie-I.M.F,Tîrgu-Mureş 4-Academician.Prof-emerit-Dr.PuskasGyorgy - Clinica de Pediatrie.I.M.F. Tîrgu Mureş. 5-Conferenţiar Dr.Sc.Indig Bianka-Clinica de Pediatrie I.M.F.Tîrgu-Mureş Marosvásárhely-1977-február-21-én


EMLÉKTÁR-EGYETEMI ÉVEK- EGY KISPOLGÁRI SZEGÉNYLEGÉNY SORSA

. A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemnek az erdélyi magyar társadalom rendkívül széles és nagyon sokrétű hallgatóI voltak, származásukat,anyagi lehetőségeiket és sajátos személyi élményanyagukat illetően. .Egy közös vonás azonban mindenkit jellemzett, a” magyarságtudat”. A társadalom politikai gyarlóságai –nevezzük nevén a gyermeket,a kommunizmus hőskorszakának kíméletlen embert gyötrő,sokszor családi tragédiákhoz vezető cselekedetei belopóztak az egyetem szentélyébe is .Pedig mi hallgatók megfértünk egymással /értem a józanul gondolkodó különböző viselkedési és erkölcsi kelléktárat magukkal hozó kollégák-úgymond származás szerint/mert a politikai foglyok leszármazottaitól kezdve,a Marosvásárhelyre deportált földbirtokosok gyermekei,a székelyföld magára utalt szegényparasztjai,a városi mindennapi gondjaiból élő középréteg,késői ambíciókkal vívódó kollégák,és az akkori történelmi pillanat-gyönyöreiben lubickoló azonnal élre törő –úgymond –jó elvtársak stb De ebben a vonatkozásban is volt köztünk egy közös társadalmi érték-szüleink és elődeink becsülete és embertársi szeretete- Ebben a társadalmi kavalkádban az én homlokomra „a kispolgári rédiát” ragasztották,lévén kogy apám kisiparos édesanyám meg adóhivatali tisztviselő volt. A székely színház egyik igen hosszú ideig nagy sikerű előadása volt LEW TOLSZTOJ Kispolgárok című színműve A főszerepet KOVÁCS GYÖRGY érdemes színész alakította. Az egyik neves monológ szövege így hangzott-emígy szólíotta meg a kispolgárokat Igen tisztelt kétlábúak- Én a hat év egyetemi tanulmányaim alatt ettől kezdve egy vidám kétlábúnak éreztem magam Elmondom miért- A kispolgári kategória abban az időben olyan félig kinézett lapító kategória volt-nem kapott ösztöndíjat,nem volt K.I.SZ.tag,nem szólalhatott meg lényegesebb kérdésekben,nem volt megbízható. A kedvezőtlen besorolásnak megvoltak az anyagi hátrányai /nem kaptam az otthonba helyet,menza jegyet,stb, Három jó emberDr.Puskás József,Dr.Stefanics Lűszló,Dr.Znorovszky Tibor megszántak és magukhoz vettek illegálisan az APOLLO diák otthonba, negyediknek egy improvizált fekvőhelyre Rövidesen én lettem a mindenesük- Annak idején még nem korlátozták az egyetemi élet szabadságát. Viszonzásul,lelkiismeretesen elláttam a komiszionokat-illatos leveleket,virágcsokrokat,finom intim női ruhadarabokat vittem az éppen aktuális barátnőknek. Kenyeret a menzáról,friss francia irodalmi lapokat a sarki lapárustól,cigarettát igényhez mérten stb- De ami mégis belém vésődött ezen emberek jóságán kívül azok a –pour parle-k, azoknak a színvonala, amiket hallottam,és amik merőben eltértek a úgymond – akkori szódaporos vagy éppen maró lúgos torok öblítéstől. Köztük váltam felnőtté,férfivá. Miután bekerültem a MECÉNÁSOK-/vásárhelyi jómódú férfinép/ társaságába és azt is felfedezték jó hangom van végigénekeltem vásárhely összes valamire való vendéglőjét,de lebuját is.Jó gázsiért az egyetem Tympanon zenekarával szólóénekesként Akkor még a –cirmos- szerepe volt nekem leosztva, de később én is bele szoktam a gazdáim –húzásaiba-és a férfi népség jó szokásához híven,karmolni is kezdtem. Mint a vásárhelyi Haladás kosűrlabda csapat igazolt jűtékosa amely a nemzeti bajnokság első osztályában szerepelt kalória pótló járadékot is kaptam./Mindez összevetve egy kezdő orvos havi bérével ért fel . Akkor is voltak kapaszkodók akik lubickoltak a földi javakban,de az a szeretett,megbecsülés ami körülvett az pótolhatatlan áldás volt ami mindmáig elkisért még az uttalan utaimon is.


NEM SIPPAL DOBBAL

….. Nem sippal,dobbal nádi hegedüvel csalogattam a blogom oldalaira a most már harmint nilliót meghaladó látogatót.Pedig a közlemlnyeim nem is a pajzánkodó szórakoztató ipar pillanatnyi örömök kiszolgálója,A történelmi emberi kötelességek örökbecsü és rituális segiteni akarás széles táborába sorakoznak fel közleményeim ,hozzájárulva ezzel egy szerény de kitartó és irdatlan munka kelléktárával.A célkereszt elérése a gyermekvédelem,gyermekgondozás,és gyógyitás már beteljesedett, amit hiven jelez a nagyvilág gondolom igazságos értékitélete.Távolról sem szeretnék a napjaink társadalmi sokszor kétlaki kereszttüzébe kerülni mint média préda,kirakatbábu vagy más természetü mutogatási eszköz. Csupán az az óhajom, hogy ne marasztalják el életmüvemet szülőföldemen egy letünőfélben kóros eszmerendszer martalócai,vagy akár néma szurkolói is hivatásom tisztességéből fakadó elvei miatt.Mert sajnos a mondvacsinált géniusz hatalma és adományai erre kötelezi fanatizált táborát.

2017. június 15., 8:31 UTC+03

Bauer Bela megosztott egy emléket.


KI TUDJA MERRE…… “Alapvetően erdélyinek vallom magam, ez


egy szép, tartalmas identitás” Én gyermekkoromban mindent értettem, mostanság viszont egyre több dolog van égen és földön, ami nem akar összeállni a fejemben vallja Bódi Attila a Lázadni veletek akartam című regény írója. Szivmelengető vallomás egy erdélyi zármazásu úi gemráció írójának tollából aki r a rendszerváltás idején települt át szatmárról az anyaországba.. Mi v szatmári végváriak akik közel egy századon keresztül éltük meg egy kegyetlen történelmi “vitustánc” minden nyomorát megpróbáltuk védeni erdélyi magyarságunk hitvallásának szellemében szülőföldi szent ereklyéink szellemiségét A mi generációnk sorsszerü erdélyi nemzeti erkölcsi szabályaival,csupán az egyűvé tartozás,a szolidaritás,a történelmileg nemes önzetlen,mindenkor segítőkész erkölcsiségével, életre szóló barátságokat ajándékozott mindenki számára. Az erkölcsi öntisztulás és öntisztítás állandó jelenléte közöttünk, távol tartotta tőlünk a kishitűséget a megalkuvást és mindazt ami emberileg erkölcsileg kivetendő. A vélemény különbségek amik a viták hevében olykor felfokozottak voltak,nem zavarták a szellemi harmóniát,nem ejtettek sebet senki érzelmi énjén,mert bennünket nem a politikai pajzánkodások hataloméhes eszmevilága vezérelt hanem a nemzrttudat. Egy kiegyensúlyozott társadalmi értékítélet jellemzett bennünket,egy standard demokrácia szellemisége,szélsőségek nélkül,de mély –főhajtással úgy a polgári mint a baloldali értékek előtt. .A sors keze” drámai itörténelmi és tásaalmi kusza viszonyrendszerével kegyetlenkedéssel döntött.nemzeti létünk megcsonkitásáról. Felére csökkentette az erdélyi mgyarság számát és semmi biztositékunk nincs arra lehetőségre sem hogy a kettős állampolgárság kétéltü ingoványai egy adott pillanatban milyen fordulatot tartogat számunkra erdély teljes tulajdonlásaért/merrt ugyebár érthető az a ténh hogy a jelenlegi.1.2oo,ooo magyarból 7-8oo.ooo kettős állampolgárságut erdélyi magyar egy a hatalom hagyomámyosan fondorlatos politikai manővere utánermészetesen az anyaországot fogja választani.Ilyen történelmi kényszerüséget és kiszolgáltatottságot a hatalmi küzdőtereken nem élt át az erdélyi magyartság.Az edélyi szellrmiség és érzelemvilág vagy annak jövőjéről talán csak az utókor fog tanuskodni. Mi a magunk módján mindannyian a a még „vártán „álló végvári ma,gyarok hol simább útakat járva,hol imbolyogva, botladozva, vagy leroskadva a mindenkori terhek alatt -mindig kibányásztunk magunk-ból annyi lelki erőt hogy véghezvigyük küldetésünket és becsülettel megfeleljünk gyökereink elvárásainak.


A HÁLA ÉS SZERETET SORAI HAT ÉVTIZED V TÁVLATÁBÓL

.- Vékony,szőke,kékszemű és elálló fülű gyermek voltam,cselekedeteimben meglehetősen határozott és magabiztos. Nem volt bennem semmi agresszivitás se a családi környezetemben,baráti körben vagy iskolában. Az osztálytársaim el is kereszteltek”a szende Bauer” nevet rám biggyesztve,de a gyermekkori gaztettek alkalmával a gyanúk elkerülése végett a legzsiványabb munkákat velem végeztették el.. Ahogy visszatekintek a hosszú évek távlatába,főként egy gyermekgyógyász érték ítéletével bebizonyosodik hogy van egy alkati,viselkedési,magatartási determinizmusa mindenkinek. Az egyén és társadalom viszonyrendszerében leginkább az életkor jellemzői nyomják rá bélyegüket egy adott személy jellem formálására. Mert aki annak idején,sunyi,nyalakodó,árulkodó,irigy volt, az kevés kivételtől eltekintve az is maradt.A nyílt szívű,ragaszkodó,jóban-rosszban együtt érző gyermek ilyennek marad a végletekig. A kisebbségi lét ami majdnem mindvégig a sorsunk volt, mindenkit és mindenhol érintett vagy olykor megviselt,még gyermekkorbanis.de egy szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélménnyel jutalmazott már gyermekkorodban.. Kötelezett arra hogy tarsolyodban kell hordoznod a –ketyegő órát-egy egész életeden át , hogy becsülettel,tisztakezű munkával,egyenes gerinccel, építkezz küldetésed teljesítéséért- Ezek az intézmények voltak az én életemben itt szsülővárosomban a Ötvös utcai Római Katolikus Püspöki Fiu Népiskola –szerzetes álkendős pedagógus papjaival./DE LA SALLE SZENT JÁNOS REND./Úgy érzem hogy itt éltem meg, emberi létem legnyugodtabb és legigazságosabb napjait. Oktatóim,tanítóim, méltóságteljesen végezték a kötelességüket és megjegyzem hogy kiváló pedagógiai érzékkel. Alkotásra,munkára neveltek. Amikor téb -tábló semmittevő emberekkel találkozom úgy érzem hogy az Ő nevükben jogos az ellenszenvem vagy akár a felháborodásom,mert egész életemben csak a tőlük elsajátított igazakat kerestem az alkotó becsületes munkát,és csak bennük volt meg a feltétlen bizalmam. A továbbiakban. említem a –Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnáziumot, kiváló tanári karával,pedagógiai értékrendjével,és az úgymond –világi iskolák nyitottságából származó elnézhető és megbocsálytható kis gyarlóságoktól De a tehetség ,a munka szent volt ezen intézmény tudattárában is- és ezek ellen véteni, bűnnek számitatott. Ugyanez a szellem folytatódott az – Állami Magyar Fiúlíceumban de a társadalmi fellazulás mindenféle válfaja itt már érzékelhető volt../rend,fegyelem,a teljesítmény mindenek feletti elveinek a sérelme, már bontogatta a szárnyait.Az ifjúság számára kellemes szabadosság,már a felületesség árnyékát vetítette elénk Ezek az intézmények határozták meg emberisorsomat,világszemléletemet és a társadalmi együttlét törvényeinek maradéktalan betartását. De mindenekelőtt a családom,az emberi példamutatással,a kíméletlen történelmi idők és kényszerű sorsok alázattal és tisztességgel való elviselésével. A bemutatott kép 1941-ben készült amikor a Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnáziumot tanulója voltam.


MEDDIG TÁNTORGUNK MÉG

… Miközben a napi hirközlés adtait halgattam ami arról szólt hogy egy tisztább arcu társadalom és egy elfog,adható anyagi lét teményében 374,ooo ezer fiatal számdékozik a nagyvilágot a nyakába venni, kitéve magát a mindenféle bizonytalanság vasfogai szoritásának. Ezek a mély társadalmi gondok kénnytelen kelletten a mai szövevényes élet gondolattárában keresik a kicváltó okokat,Miért vándorolt el 5oo ezer magyar honfi az utóbbi időben mondhatni azok akik képesnek tartják magukat a várható igényesség kihivásainak.De főként miért érlrlődik már a középikolások 5o%-nál a cél az elvándolásra, szüleiklnek keserű gonjai között, érzelmi válságot kiváltva hogy élerük egyedi reményei rombadölnek.Miért csökkent Erdély népességének végvári örzüinek száma a fedlére. József Attila”HAZÁM” című kölyeményények soraiból idézek\ “Sok urunk nem volt rest, se kába, birtokát óvni ellenünk s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk. Szíve szorult, rezgett a lába, acsargó habon tovatűnt, emlékezően és okádva, mint aki borba fojt be bűnt.” Az átkozott történelmi mult tántorgásai után-az első és második ilágháboru az 56-os forradalom után drámai utakra terelte a nemzet sorsát Feltecődik a kérdés hogy a többi Európai nép közütt egy ilen törtnelmileg tántorgó néppé váltunk aminek következménye az lett hogy a 15 milliőrol 9.7oo csökkent népesség száma.Napjainkban amikor a politika búnös ösvényeit tapossák ma sem tudják vagy nem akarják megérteni a fiatalok jövőbe vetett hitének reményeite. EZ PEDIG MÁR NEM POLITIKAI VICSORGÁS, HANEM EGY NEMZET SORSÁNAK TÖRTÉNELMI FELELŐSSÉGE, AMIT NEM LEHET ÖNCÉLU ESZKÖZÖKKEL KIÁRUSITANI.!!


Bauer Béla>Podolák György EGY ÉLETMŰ UTOLSÓ AKKORDJAI


Mint fiatal orvos, nem voltam kivétel én sem , a tudomány,a kutatás “zsákmánytárolási álmaival” vívódóktól..Kiemelkedőt,kimagaslót szerettem volna alkotni ami mindmegannyi kivételes orvos előd valós teljesítményének a szüleménye. De amikor az álmok lezüllöttek a napi keserű valóságainak szintjére és hogy apám szavaival éljek hogy” több a baj mint a vaj” és a gyakorlatban tudatosult bennem milyen mély szinten tengődik a társadalmi lét, megjelent jövőm szótárába a” lehetetlen” fogalma.Mert az emberi szenvedés és nyomor belefojtotta álmaimba a mindennapi hadakozás gondolatvilágát ami végigkisért egész életemen.A gyermekgondozás kérdései eltörpültek a nagy sürgősségek riasztó élményanya mellet.Nem mértem eleinte fel a paramedikális kínzó olykor felháboritó társadalmi nyügeit. Lassan beletörődtem hogy a sorsod ellen ahová állitott a lét, nem szabad hadakozni. Nem voltam a sikerélmények szóvivője se magamutogatós fajtája.Aztán a hosszú évtizedek élményanyaga meggyőzött hogy a családi környezet szellemi és kulturális hiányában nem lehet odaadó gyermekvédelmet eszkózölni. Ez a gonlolat ez a felfogás érlelte megl bennem hogy hat évtized embert próbáló törekvése után a köz asztalára tegyem a” Képes Gyermekgondozási Enciklopédia” című munkámat. Számos a gyermekellátáshoz lelkileg közelálló, emberi lét szívből és értelemből fakadó gyermekvédelmet szolgáló szándékával készült el ez az életmű. Azért nevezem életműnek mert mindmáig 3o milliónyi embernek volt,és segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a kiadvány ami már bejárta a világ 212 országát és segítségére volt,van és lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,az anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar közösségeknek de mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek Ez az embert próbáló munka orvosi létem egy nagy,felejthetetlen érzelmi megélése- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megírtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájuk szabott nehéz helyzetükben. Itéltessék meg a munkám értéke azok által, akiknek bármilyen természetű javára szolgál.!!


EGY ÉLETMŰ UTOLSÓ AKKORDJAI

Mint fiatal orvos, nem voltam kivétel én sem , a tudomány,a kutatás “zsákmánytárolási álmaival” vívódóktól..Kiemelkedőt,kimagaslót szerettem volna alkotni ami mindmegannyi kivételes orvos előd valós teljesítményének a szüleménye. De amikor az álmok lezüllöttek a napi keserű valóságainak szintjére és hogy apám szavaival éljek hogy” több a baj mint a vaj” és a gyakorlatban tudatosult bennem milyen mély szinten tengődik a társadalmi lét, megjelent jövőm szótárába a” lehetetlen” fogalma.Mert az emberi szenvedés és nyomor belefojtotta álmaimba a mindennapi hadakozás gondolatvilágát ami végigkisért egész életemen.A gyermekgondozás kérdései eltörpültek a nagy sürgősségek riasztó élményanya mellet.Nem mértem eleinte fel a paramedikális kínzó olykor felháboritó társadalmi nyügeit. Lassan beletörődtem hogy a sorsod ellen ahová állitott a lét, nem szabad hadakozni. Nem voltam a sikerélmények szóvivője se magamutogatós fajtája.Aztán a hosszú évtizedek élményanyaga meggyőzött hogy a családi környezet szellemi és kulturális hiányában nem lehet odaadó gyermekvédelmet eszkózölni. Ez a gonlolat ez a felfogás érlelte megl bennem hogy hat évtized embert próbáló törekvése után a köz asztalára tegyem a” Képes Gyermekgondozási Enciklopédia” című munkámat. Számos a gyermekellátáshoz lelkileg közelálló, emberi lét szívből és értelemből fakadó gyermekvédelmet szolgáló szándékával készült el ez az életmű. Azért nevezem életműnek mert mindmáig 3o milliónyi embernek volt,és segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a kiadvány ami már bejárta a világ 212 országát és segítségére volt,van és lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,az anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar közösségeknek de mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek Ez az embert próbáló munka orvosi létem egy nagy,felejthetetlen érzelmi megélése- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megírtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájuk szabott nehéz helyzetükben. Itéltessék meg a munkám értéke azok által, akiknek bármilyen természetű javára szolgál.!!


Hiszem, hogy mi valamennyien részben vagy egészben tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik.


-VÉLEMÉNYEZÉS- KÉPES GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA- EGYEDÜLÁLLÓ MUNKA A NEMZETKÖZI GYERMEKGYÓGYÁSZATI IRODALOMBAN. Dr.Sc.Balla Árpád Ph.D.gyermekgyógyász főorvos-a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja

A„Gyermekgondozási Enciklopédia„–Közhasznú gondozási tanácsok gyűjteménye- munkádat szeretném méltatni. Ezt az írásodat a közjavára írtad, mind azoknak a szülőknek, a fiataloknak és a nagyszülőknek akik érdeklődnek a gyermekgondozási teendők iránt. Az a véleményem, hogy ez az írásod nemzetközi viszonylatban is egyedülálló gyermekgyógyászati kiadvány, terjedelmében , minőségében, tartalmánál fogva valamint kivitelezésében. Hiszen mint egy husz ezer oldalt, több mint hatezerhatszáz dokumentumot-„kérdést” tárgyalsz, az illusztrációs anyag - fényképek száma is hétezer. Külön kiemelendő, hogy ezen írásod széleskörű és nagy látogatottságnak örvend és mint egy harminc millió megtekintő 212 országból kereste meg, nem csak a Kárpát-medencéből hanem a szórványban, a nagy világban élő magyar nyelvet beszélő családok is. felkeresik. Az enciklopédiád a magyar orvosi irodalomban egyedül álló, igen nagy elismerést érdemel mert szakmailag kiváló a tartalma, igen részletes, élethű, közérthető, valamint elektromos formája révén könnyen elérhető. Ez igen! A XXI-ik század hajnalán nemzetközi szinten lehetővé tetted az érdeklődők számára a gyors hozzáférést a minőségi tudás megszerzéséhez. Áldozatos, kitartó munkád minden elismerést és megbecsülést megérdemel. Úgy gondolom büszke és megelégedett lehetsz, mert tetted amit tenned kellett, „igen jól sáfárkodtál az Úr adományával


PAPARAZZIK NÉLKÜL….

Amikor hat évtizeddel ezelőtt kezdő orvosként édesanyám egy füLhallgatóval/sztetoszkóppal/ ajándékozott meg útravalóúl a következő szavak kiséretében adta át:”használd fiam tisztességgel”.Egész orvosi pályafutásom alatt három értékálló törvény kisért és kötelezett-az orvosi esküm-tanitóim intő szavai,és édesanyám kérésének kicsengése.Mi a lét és elmulás között vergődve éltük meg életünket. Én ezért a –kimondhatatlan nagy felelősségtudatért tartom a hivatásunkat a legelsők vonalába ítélendőnek egy erkölcsileg felelős, becsületes és tiszta ítélőképességű társadalomban.Utánunk nem rohangál a paparazzik hada egy életmető beavatkozás után,sem a társadalom tisztességfényezői nem tülekednek az olykor drámai helyzetek megoldásainak kivánnak tanui lenni.Alkotó munkám eredményeit is csak azzal akarom megosztami akitől életemetkaptam és szerető Emikémmel aki végigtaposta velem emberi küzdelmeimet.Csak azokat az eredményeket emliteném meg amik a kötelességtudatom lelki számadói,valamint amik a nevemet a gyermekgyógyászat világirodalmi tiszteletreméltó szintjére emelték nevemet. 1-Hat évtized gyermekgyógyászati tevékenység megszakitás nélkül. 2-Kutatásaim:A z epehólyag , patkóbél és hasnyálmirigy szerepéről a gyermekkori visszatérő,krónikus hasi fájdalmak fenntartásábam:.Monográfia-221 oldal+79 oldal ikonográfiai melléklet-5o5 szelektált-bibliográfiai titulus.Egyedi gyermekgyógyászati világirodalmi dokgozat. 3-Az Orvostudományi doktori cím megvédése elsőnek szatmár vérmegye orvostörténelmében-1977- 4-Képes gyermekgondozási enciklopédia-egyedülálló munka a gyermek gondozási világirodalomban/2o.ooo ezer oldal terjedelemben 7ooo illusztrativ fotó anyaggal 5-Tizenhat elektronikus szerkesztésü ovosi szakkönyv közlése az interneten. 6-168 klinikai közlemény a hazai és külföldizakfolyóiratokban. 7-Harminc millió látogató a netre feltett közleényeimnek 212 országból.

03


HAJNALI GONDOLKODTATÓ ILLETÉKTELEN ÜZENET A MAGYAR ANYÁKNAK


Orbán kitűzte azt a célt, hogy 2030-ra másfél százalékról 2,1 százalékra emeljék a születési rátát Magyarországon. Felidézte, hogy1980-ban még 10,79 millió ember élt hazánkban, ez a szám ma jóval tízmillió alá csökkent, kevesebb mint negyven év alatt majdnem egymillióval letttünk kevesebben. Ha nem éltem volna át saját hazámban egy betegelméjü diktátor irányított népesség szaporításának gyakorlatba ültetett rémálmait, amit az eurüpai nagy nemzetek közé felzárkózás érdekében vitt véghez a román nép fizikai és szellemi kínzásának sokszor tragédiákba torkolló eszközeivel, talán túllépnék a kijelentés és bizonytalan jövőjü igérgrtések özönén főként azért mert a népszaporulat drámai csökkenése kötelezne erre minden felelős polgárt. A gyermekellátásban eltöltött hat évtizedes tevékenységem gyógyitó és társadalmi kötelezettsége az hogy kimondjam hogy a kérdés nem állami tervszaporitási jellegeit kel egy adott politikai helyzetben előkotorászni mint a Mikulás bácsi ajándékait a büvös puttonyból, hanem a kötelező gyermekvédelem törtéelmi szabályainak a betartása olymódon hogy a z a mindennapos ténykedések közé tartozzon. Ne a politikai betonfalak áttörése lagyen a társadalomi és polikai csataterek a egyéni kényszerképzetek szinhelye ahol a kis népek esélyei többszörösen bizonyitottan odakozmáltak.De emlithetnénk az egyéni hobbyk változatos formáira való szertelen költekezést is. Talán illene feltenni a kérdést annak a drámai helyzetnek az okairól miért hagyta el szülőhelyét ötszászezer embet az a korcsoport ami a nemzeti népszaporulat alappilérét képezi,miért szándékozik a K.S..H adatai szerint ujabb37o.ooo fiatal elhagyni az országot,és miért a zsenge fiatal középiskolások ötven százalékának a célja a távozás olyan közösségekbe ahol van remény egy méltó emberi lét kilátásaira még a z utódoknak is.Nem elég a bárminemü juttatások szerény kiegészitése,vissza kellene adni a anyáknak a jövőbe vetett hitet reményt hogy méltó utodott neveljenek a társadalomnak. Addig ameddig a politikai sáshajárás minden emberi értéket letarol megfosztva embertásait szülőföldjük rögeinek máltó szeretetétől addig a diktátorok nem jogosultak emberöltők sorsát ilyen eszközökkel szabályozni.

2017. május 25., 17:36 UTC+03


BAUER BÉLA>CORDEA MÁRTA KEDVES MÁRTIKA !! LEGYENEK AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEID SZÉP NAPOK AJÁNDÉKAI ÉS SZERETETTELJES EMLÉKEZÉSEI. EMIKE ÉS BÉLA


GENERÁCIÓS TÖRTÉNELMI KÉNYSZERHELYZETEK

Napjainkban amikor az ujdonsült demokráciák gyermekbbetegségeinek és álságos társadalmi eseményeinek tárházát vetitik elénk a média képernyői, az emberi bünök,gyarlóságok hemzsegő özönével, felvetődik bennünk a kérdés:-A jelenlegi nehézségeink motivációi vajon milyen érveket idéznek időben és tartalomban. ?? Mi már igazabb, őszintébb választ várunk,mert a mi nemzedékünkön már áttaposott két világháború minden borzalma.sorainkat végigszántotta a nyomor az éhség a minennemü szenvedések és félelmek fájdalma. A történelmi érdekek úgy alakitották a sorsunkat, hogy a nagy áruházak minden anyagi igényt kielégitő csillogó-villogó, olykor még mindig népetbolonditó manővereivel az emberi nyomor széles skáláján valóban javitottak./már akinek van pénze,állása stb/De a társadalmi ellenpólusok kiváltságai ma is élnek a mindig megujuló formákban. A gyermekkori savanyu cukorkás örömeinket felváltották a minden gyermeket elámitó “csodák’”özöne.Már nem kell kenyér helyett a borsóliszt rémálmain opsztozkodnunk az arra utalt családok asztalain. Talán egy ideig még együtt túdnánk élni napjaink még létező borzalmaival is,még a jelen társadalom haramiáinak szoritásában is. De az emberi gondolatvilág legfontosabb terméke az igazságkeresés történelmi igénye megmaradt és mindmáig szenved. Az emberi önzést megnyirbálni lehetséges de gyökerestől kiirtana nem. A szinen éppen úgy fognak ágálni az álnokok,hazudozó népbutitók,tolvajok,rablók és minden cselekedetük motivációja a szent haza és a nép nevében való cselekvés lesz az elkövetkezendőkben is. Sajnos ez a küzdelem az emberi faj létezésével egyidejü és még ma is ott állunk ahol a “MÁNDI ZSIDÓ” Egy kiút lehetséges a drákói törvénykezés amely megszabaditaná az országot az állandó bilicscsörgés zajától.


A REND ÉS A FEGYELEM ELÉVÜLHETETLEN KELLÉKEi BÁRMELY TÁRSADALOMNAK

. Nem szigorú, de felületes érzékelője sem vagyok a mai társadalmi viselkedési formák vadhajtásainak.Nem a múlt „szotyós” példatárát latolgatnám jelen irásomban,a mindennapi aversiv viselkedési formák érzékeléseiben.A vulgáris beszédstilus ,az anyanyelv kincsestárának a mindennapi megröviditése a közösségesbe torkolló ocsmány kifejezések nemektől függetlenül sértik még a meszesedő dobhártyámat is.A többi mindenféle erkölcsi nyavalyák érzékeléséről talán visszatetsző dolog lenne még csak emlitést is tenni.Felmérem magamban a mai idők beleszólásának elvitathatatlan jogát. Amit hiányolok de sajnos számot kell vetnünk a jelenséggel ,az az elviselhetőség határainak mértéke a társadalom részéről. A rend,fegyelem társadalmi értékeinek erodálása ami alássa minden emberi közösség erkölcsi értékmérőit.Az általam megélt hat évtized a gyermekellátásban feljogosit arra hogy véleményt alkossak a különböző pedagógiai rendszerek elméleti torzsalkodásairól.Az általam anyyira becsült magyar pedagógiai aranykor ellenlábasai azzal érveltek hogy militarizálta a hatalom az oktatást.Képtelenek voltak meghuzni a vonalat a rend,fegyelem,tiszteletadás évezredes határai között mint természetszerü követelményei a közéletnek, és a diktaturák hatalami törekvéseit szalgáló már zsenge gyermekkorban a kikényszeritett katonai fegyelem előirásai között ami fanatizálhatta, egy egész életre egy adott személy életfelfogását.. Pedig egy mélyen demokratikus pedagógiai rendszer volt.Pl-Egy bizonyos osztály kitünő osztályzatot elért tanulói közül a tanulók szabad választáson osztálykapitányt választottak aki az osztályfónököt segitette a rend a fegyelem, és mindennemü tanrendi kelléktár fennartásában.Ez az ember példás magaviseletü,igazságos,őszinte értékrendetkellet képviseljen.


FEKETE BETÜSÖK

Azok a tanulók voltak akik teljesítményükkel tiszta kitűnő osztályzatot értek el. Az illető tanév” Évkönyv”-vében ezeknek nevei konturáltabb fekete jelzéssel volt feltüntetve.Ennek a teljesítménynek annak idején meg volt a társadalmi tisztessége és elismerése. Négyen voltunk azok akik eredendően fekete betüsök voltunk.-Ponner János,Bura László.Banner Zoltán és Bauer Béla.Nyolc évtizedes emléktárunkban élt ez az emlék.A sors kegyelméből egy fekete betüs iskolatársammal Banner Zoltánnal találkoztam az idei Páskándi megemlékezésen.Megjegyzem a legnagyobb örömömre.Minannyiunk életútja bizoysága annak hogy az eltelt évtizedek igazolták a konturos betük bizalomkeltő igéreteit. Habár a szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család értéke egy gyermek nevelésében megfellebezhetetlen,de ugyanakkor egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélményéhez juttat már gyermekkorodban,olyan élményanyaghoz ami egy életre szólhat. Kötelez arra hogy tarsolyodban kell hordoznod a megörzött erkölcsi tartalékaidat hogy amikor életed árnyasabb oldalaira sodornak az elkerülhetetlen megpróbátatások,becsülettel,tisztakezű munkával,egyenes gerinccel, építkezz a emberi küldetésed kiteljesítéséért- Az mi életünkbem ez volt az Ötvös utcai Római Katolikus Püspöki Fiu Népiskola –szerzetes álkendős pedagógus papjaival./DE LA SALLE SZENT JÁNOS REND-ISKOLA TESTVÉREK./Úgy érzem hogy itt éltem meg, emberi létem legnyugodtabb és legigazságosabb napjait. Oktatóim,tanítóim, méltóságteljesen végezték a kötelességüket és megjegyzem hogy kiváló pedagógiai érzékkel.Alkotásra,munkára neveltek. Amikor téb -tábló semmittevő emberekkel találkozok úgy érzem hogy az Ő nevükben jogos az ellenszenvem vagy akár a felháborodásom,mert egész életemben csak a tőlük elsajátított igazakat kerestem az alkotó becsületes munkát,és csak bennük volt meg a feltétlen bizalmam.. A továbbiakban. említem a –Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnáziumot, kiváló tanári karával,pedagógiai értékrendjével,és az úgymond –világi iskolák nyitottságából származó elnézhető és megbocsájtható kis gyarlóságoktól De a tehetség ,a munka szent volt ezen intézmény tudattárában is- és ezek ellen véteni, bűnnek számitatott. Ugyanez a szellem folytatódott az –Állami Magyar Fiúlíceumban de a társadalmi fellazulás mindenféle válfaja itt már érzékelhető volt../rend,fegyelem,a teljesítmény mindenek feletti elveinek a sérelme, már bontogatta a szárnyait./ A BEMUTATOTT KÉPEN A VISZONTÁTÁS ÖRÖME.


AJÁNLOM IRÁSOMAT DR.BURA LÁSZLÓ EMLÉKÉRE. EGY EMBERÖLTŐ SZATMÁRI HAJSZÁLGYÖKEREI. A tegnapi

találkozásom szeretett barátommal és volt iskolatársammal Banner Zoltánnal, talán az utolsó és egyedi alkalom volt arra hogy felidézzem azoknak az alkotó osztálytársaimnak emlékét akik elvitték iskolánk hírét a nagyvilágba, bizonyságot adva hogy léteztünk és alkottunk.Nem a kasztrendszerek elitélendő világát idézem soraimban hanem a kitartás, a szorgalom, a teljesitmény, rokonvonásait amik már gyermekkorunkban a bizalom reményeivel táplálták közösségeinket. A hosszú évtizedek eseményei,és az életpályák minősége beszédesen bizonyitottak.Csak néhány kimagasló példát iidézek a hét évtized távlatából. Bodor Miklós vegyészmérnök az Egyesült Államok orvosi kémiai intézet alelnöke,akadémikus-Prof,Dr,Ponner János a Dortmundi egyetem profeszora,Lenkey Ernő a békási vizierőmű épitői munkálatoknak vezető főmérnöke,Tempfli József nagyváradi megyéspüspök -Banner Zoltán iró,művészettörténész-Bretter György,filozófus esszéiró,kritikus-Bura László,tanár,nyelvész,népköltészeti gyűjtő,Bauer Béla gyermekgyógyász főorvos az orvostudomyok doktora-a mai elektronikus szerkesztésü gyerkekgondozási világirodalom egyik vezéralakja és minden más tiszteletreméltó alkotó egyénisége az általunk megélt történelmi időknek. Újra átélem az 1992-es VÉNDIÁKTALÁKOZÓ napját,amikor Dr.Bura László a Kölcsey Ferenc Főgimnázium nyugalmazott magyar nyelv és irodalom tanára valamint volt igazgatója , mint volt osztálytársnak és barátnak dedikálta a –Hajszálgyökerek című írását. Az alábbiakban százados értékrendü személyeket sorol fel a szerző akik munkájuk és emberi alkotókészségükkel hírnevet szereztek városunknak,megyénknek. Történelmi személyiségek, egyházfők, irodalmi kiválóságok, orvosok, tanárok, ügyvédek, közéleti hírességek. Idestova majdnem egy századnak vagyok a szemlélője , szülővárosom mindenemü társadalmi,szellemi és erkölcsi értékeinek. Elmondhatom hogy a provincializmus senyvesztő gondolkodás-módjától a sziporkázó, alkotó elmék közös tárházának mindennemü válfajával találkoztam. A XVII-XVIII-dik század felsoroltjai között találjuk a következőket-Bakócz Tamás,biboros esztergomi érsek-Batizi András a reformáció egyik leglelkesebb apostola-Földi János orvos természetbúvár—Ilosvai Selymes Péter,epikus énekszerző-Károlyi Gáspár a vizsolyi biblia forditója. A XIX-dik században a következők-Barna Ferdinánd,akadémikus-Biró Lajos,rovartani kutató-Bartók Gábor a református gimnázium igazgatója-Böszörményi Károly,Szatmár polgármestere-Csengeri János műforditó,egyetemi tanár-Gáti István az első magyar gyorsirási rendszer képviselője-Hám János,3o évig a szatmári katólikus egyházmegye püspöke-Irsik Ferenc Szatmári kanonok felépitette a Szent József árvaházat-Kis Gedeon a a Kossuth-kert megalkotója.-Kovács István publicista-Széchenyi István barátja-Pap Endre publicista,Petőfi barátja-Szendrey Julia,Petőfi felesége,elbeszéléseket,verseke is irt. A XX-dik század a fentiekben emlitett képviselőin kívűl Antal Péter az intézet példaformáló magyar nyelv és irodalom tanára, Czumbel Lajos kanonok,filozófiai iró,műforditó-Csipler Attila-vivó világbajnok,orvos-Dehel Gábor,szinművész-Dsida Jenő,költő-Erdős I.Pál,kőpzőművész-Gellért Sándor,tanár,költő,műforditó-Csűry Sándor,nyelvész-Jakabffy Elemér,nemzetiségpolitikus,helytörténész,költő-Kótai Pál-orvosprofeszor-Krudy Gyula iró,-Krüzselyi Erzyébet ,költő-Lükő Béla sebészorvos-Muhi Sándor festőművész-Panek Zoltán novella és regényiró-Papp/Pop/Aurel rajztanár,festőművész-Páskándi Géza drámairó-Svéd Sándor operaénekes-Szilágyi Domokos költő,irodalom történész-Tereh Géza tanár,tankönyviró-Zalka Máté a spanyol polgárháboru tábornoka.-és mások. Ahogy a szerző kiemeli nem a teljesség igényével irta ezt a munkát valamint az iskola történetének rövid összefoglalóját- Elékezetembe vésődött egy kép ami a város főterét ábrázolja –ahol a kopár városközpont még vásártér volt a XX-dik század elején.Még az én gyermekkoromban is ez volt a kép a szatócsok,kofák,mindenféle magántermelők kavalkádja között,a mindenféle és mindennenemü édességeket zsidó eladó kinálta áruját hangosan-Sárgarigó,kanveréb-jertek ide közelébb,husz fillér az ára, elolvad a szádba.Sátoraikat összepakoló-Zeig-anyagból készült vásári szabók a készruhákkal,ünnepi csizmákat készitő –csizmadiák,kalaposok és az utánuk maradó szeméthalmazra még ma is világosan emlékszem. A BEMUTATOTT KÉP-SZATMÁRI VÁSÁRTÉR_AJELENLEGI KÖZPONTI PARK.


EGY BARÁTSÁG EMLÉKE AMI MINDVÉGIG ELKISÉR. TALÁLKOZÁSOM BANNER ZOLTÁNNAL. Mi mindketten a magyar közoktatás arany korszakában, a Pázmány Péter-Királyi Katólikus Főgimnázium kiváló tanulói voltunk.Ennek az intézménynek a szellemisége a pedagógiai értékrendje egész emberi létünk minden mozzanatára rányomta a bélyegét.Sorsunk úgy alakult hogy nagyon sokáig nem találkoztunk,nem cseréltük ki gondolatainkat- Létünk megírt forgatókönyve alakította életutunkat, hogy mindkettőnk hites barátjának a megemlékezésén egy meghitt baráti öleeléssel emlékezzünk multunk összefonodására.Mindvégig azokat az ösvényeket tapostuk amiket sorsunk keserü fintorai asztalunkra tettek.Leírhatalan volt az örömöm amit akkor éreztem amikor ölelésünk kézfogásunk ,tekintetünk értéktartó melege érezhető közelsége valóra vált,az Úr kegyelméből. Gondolataimban többször felmerült az a kérdés hogy mi a varázsa annak a többletnek ami akár egy minden szempontból kifogástalan barátságot ilymódon elmélyit. Tőled kaptam meg a választ az megemlékezésen elmondott beszédedben: a vers szeretete.Mert bennünket ahogy emlitetted Páskándi Gézával a vers szeretete tartott össze. Mert az akkori Kölcsey-ben Géza irta a verseket és mi ketten Banner Zoltán és Bauer Béla szavaltuk.Mondaivalójuk mint kóbevésett kitörölhetetlen igazságok kisértek el bennünket életünk sokszor vad bozótjaiban.


A SZATMÁRHEGYI MAYARSÁG SZIMBÓLUMA –PÁSKÁNDI OROKEMLÉKÜ PANTHEON-JA


. Hazatérve a XX-dik Páskándi megemlékezésről,gondolataim és emlékeim között morzsolgatok, de nem az értékrendi besorolások céljával ,hanem a kezdet kezdetén megálmodott és megfogalmazott küldetéstudatunk megvalósitásait latolgatva.Kétségen kivüli tény hogy a szatmári magyar kultúra, egy szinte páratlan eseménytára vetül elém. Itt Szatmárhegyen a megismétlődő megemlékezések alkalmak voltak arra ,hogy ne törjön meg az itteni magyarság összetartó ereje,hogy gyermekeik szájából ne apadjon ki az igaz és szép magyar szó. A skála amin Muzsnay Árpád hites szóvívője a magyar kulturának magyar barátaival felölelte a kultúra talán minden lehetőségét,megkezdve a magas szintü irodalmi rendezvényektől az élő magyar kultúra nagyjainak áldozatkész segítségétől, az erdélyi magyar sorsot igényesen megjelenitő emlékbeszédeken keresztül,a szinházi elöadások,a gyermekek hada által előadott versek, és még sorolhtnám.De megszólalt a rég nem hallott tárogató is Szatmárhegyen. Szinte hívta a csillag és tükörhegyieket, a megtört sorsú öregeket,csillogó szemű unokáikkal hogy emlékezzenek a magyar szó nagy játékmesterére az igaz magyar emberre aki éltető reményük marad mindvégig anyanyelvük ápolásában. Amit a tegnapi napon érzelmileg külön jegyzek emléktáramba, azok a különböző korcsoportu gyermekek versmondásai voltak, amik szülőföldünk izes magyar nyelvezetét tárták elénk olyan meggyőző erővel hogy a számos előadódó kényszerhelyzet küzdelmeit érdemes volt megvívni.Csak az elismerés felső fokán tudok szólni a gyermekek és az őket előkészitő pedagógusokról.Ez a biztositékunk arra hogy Páskándinak Szatmárhegy a legigazabb Pantheon-ja,ahol a legtöbb emlékezést és szeretetet kapja-időben és hallhatatlanságban.Most már itt van közöttünk a hüséges szülőföldjén. Ezentúl minden évben hitet tesznek a hegyiek,a szobor előtt,arról,hogy hegyi magyarnak mondhatják-az izes magyar szó nagy játékmesterét-,az igaz embert,aki ebből a vizmosásos,gödrös utcából indult el a szerintünk még most is megfoghatatlan életutjára. Felejthetetlen élményként éltem meg Banner Zoltán előadómüvész szavalatát, aki a jelenkori magyar versmondás talán legjelesebb tolmácsolója és akivel együtt indultunk hárman Páskándi Gézával a leirt és kimondott betük varázsával, létünk értelmének bizonyitására.Hálás köszönet Neked drága barátom Zoltán azért hogy megismételhetetlenül tolmálmácsoltad a szülőföldi ereklyének számitó költeményt.


AZ ÁMOKFUTÁSTÓL A LANDOLÁSIG

“Az Európai Parlament elkezdi vizsgálni, hogy tiszteletben tartják-e az európai alapjogokat Magyarországon. Az Európai Parlament szerint súlyosan romlott a demokrácia és jogállamiság állapota Magyarországon, és azt kérik, hogy az Európai Unió indítsa el a „hetes cikk” néven elhíresült vizsgálatot.” Index.2o17.Május.16. Nehéz lenne arra a kérdésre választ adni hogy miért ültettek bennünket elsőnek a jelenkor történelmi szégyenpadjára.A politikai kóros megalománia,az olthatatlan nemzeti gyászunk történelmi emléke, a nemzeti felsőbbrenrüségünk álképzeletei,a kóros és állandó jelleggel bíró ellenségképkeresés,a bárminemü küzdőterek szuggesztiója egy megviselt nép tudatába,a nemzetmegmentés állandó és kisajátitott privilégiuma,vagy a magyar nép stagnáló gondolkodásmódjába győzködte a hatalom a gyülölet, a nemzeti kizárólagosság eszmevilágát A valóság az hogy nem üldözött senki bennünket csak a magunk által előidézet kényszerképzet világát gyömoszölték csontos dobozunkba,különböző demagóg nemzetaljzó metodologiával,mindezeket az álságos nemzettudat fátyla alatt. Politikai bárgyuságunk kétlakisága miatt elvesztettük szövetségeseink bizalmát és koketáltunk az ellenlábas politika jelenkori méltatlanjaival. Néhány évvel ezelőtt egy ításom jelent meg a Facebook oldalain “Landolás” cimmel ami már akkor a Bálványimádók közmegvetésének tárgya lett és a össznemzeti elfogultság jegyében meginditotta személyem ellen a karakter gyilkosság minden felhasználható eszköztárát Nem a nem létező látnoki képességeim bizonyitására irom ezt a jegyzetet hanem a társadalomban élő eleven érzelmi kivetüléseinek a hatására de elsősorben emberi hitem és meggyőződésem igazolására. LANDOLÁS ? A landolás akkor veszi kezdetét amikor embertársaid bizalmával visszaélsz,megrövidíted eszmei,értelmi énjükben,olykor megalázod,fizikai életelemeit megkurtítod és minden eszközzel igyekszel egyedi gondolatvilágodat embertársaid eszme világába beépíteni. Minden hatalomnak meg van a meghatározott történelmi naptári ideje, ami jegyzi hogy miként és meddig emelkedik és mikor kell landolnia. Fehér fejjel túl vagyok számos dicstelen landoláson,kusza ideológiai hóbortokon és az ezeket képviselő vigyorgó fizimiskákon, a minősített hazudozókon,tolvajokon ,rablókon és a mindennemű emberi dicstelenségeken. Az elbírálást a történelem tudománya igényli mindig nagy vehemenciával, de a következményeket a mindenkori kortárs polgár érzékeli. Engem nem is annyira az emberi gyarlóságok tömkelege érdekel,ami iránt már lassan immunissá válok, hanem a tény amivel a józan emberek tömegét belerángatták,vagy terelték a gyűlölet visszafordíthatatlan mocsarába. Igen a gyűlölet tárogatója ami átfogja az egész társadalom erkölcsi és eszmei értékrendjét tekintet nélkül az emberi kapcsolatok,barátságok,családi kötelékek, visszavonhatatlan megsemmisítésére szolgál és amit mindannyian érzékelünk. Ez a gyűlölet olyannyira átszántotta társadalmi létünket hogy úgy tünik visszavonhatatlanná vált. Mert vannak akik azért esedeznek hogy a landolás sikeres legyen de olyanok is akik az újraívelés hívei. Pedig az érdemtelenek tovább álmodoznak a hatalom már alig alig létező fényeiről, miközben mi halandók sorra veszítjük el hitünket a barátságban és együttélésünk tisztességében. Kívánok balesetmentes landolást.!!


PÁSKÁNDI GÉZA ARS POETICA A PUSZTÁN

El kell mennem addig a házig. S ha teteje közben beázik? El kell mennem addig a házig. S ha minden lakója holtra fázik? El kell mennem addig a házig. S ha belőle már csak gerenda látszik? El kell mennem addig a vázig. S ha lent vályog-közét egerek töltik? El kell mennem addig a földig. S ha zsuppját fűbe eső döngölte? El kell mennem abba a földbe. Amikor ezt a verset először elolvastam József Attila “Mama” és a “Tiszta szívvel” költeményeinek érzésvilágálágá, a tiszta emeri gonolataink és érzéseink keltek életre bennünk amikkel csak Ők tudták földi létünket megajándékozni. BARÁTAIM!! MENJÜNK EL ADDIG A HÁZIG.


AZ ALKONY ÉVEINEK ADOMÁNYA

… Részlet:” Az én elktronikus kalandom” cimü irásomból Csodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek. Most amikor a 86-dik évem küszöbén állok,még álmodni sem mertem, hogy mind az a verejtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás/ 23.ooo oldalon/ azok kezébe kerülhet, akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segitő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban. Ezek az” átokra teremtett szürke verébtársaim” és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel. hogy egész hivatásom ismereteit és tapasztalatát az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tártam akár a kétkedők elé is . Amikor 73 éves fejjel az Úr kegyelméből sikerült kibújnom a fehér lepedő dermesztő hűvöséből és a kapaszkodási kényszer eszközének használtam internet tanulás –kálváriáját jómagam sem gondoltam hogy megengedi Nekem az Úr hogy olyan tallérokat tegyek még a köz asztalára amiket a NET oldalain közöltem.Tulajdonképpen én sem vettem komolyan az egész elektrónikus ügyet, már csak azért sem mert, a környezetem is dicsérte a humorérzékemet egy ilyen vállalkozás hallatán.Egyszóval megmosolyogtak egyesek leplezetlenül a szemembe, a jobb érzésüek a hátam mögött. Nem tudhatta senki hogy nekem az egész szakmai létem vágyálma volt a tudományos kommunikáció technikai feltételeinak a megteremtése-Vettem egy-OLIVETTI- irógépet és egy-ZENIT-fényképezőgépet-megtanultam a gépirást és fényképezést amatör szinten azzal a céllal, hogy tudomására hozzam a környezetemnek azt amit egy egész szakmai létem alatt felhalmoztam-tudásban,tapasztalatban . Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy ily módon is segithetek embertársaimnak.Egy édesanya akinek két fiát-padludkás- koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya, mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy-bütykölök-a számitógépen egy tudományos munkát, és a következő megjegyzést tette-Kedves Doktor úr, ne gyötörje magát a mai társadalom nem nagyon értékeli az ilyen jellegü törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket- –HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT- Ez volt az érzelmi döntő momentum,ez az emberi áldozatkészség abszolut leegyeszrüsitése egy lét védelmére. Hatalmas és áldozatos munkát végeztem amit csak az tud felmérni akinek ilyen élményanyaga van.Úgy érzem hogy áldás kiséri mindennapi munkámat és ezért boldog vagyok. Most már megnyugodtam,már nem vivom az ármányok elleni csatákat,az érdemtelenek elmarasztaló acsarkodásait.Abszolut igazolt tényekkel bizonyitottam. Már nem biráskodik felettem a kissebbségi voltom minden nyomorusága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom. Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége, hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről is. Vállalom a társadalom minennenemü érzelmektől átitatott széles érzelmi megnyilvánulásának olykor bizarr formáit, mert az áldozatos munkám áldomását is saját zsebemből fizettem.


ELEKTRONIKUS SZERKESZTÉSÜ KÖZÉLETI IRÁSAIMNAK LÁTOGATOTTSÁGA-2O17 MÁJUS-14-ÉN


Talán nem is lenne részemről ildomos dolog, hogy egy akármilyen halandó, a 86 éves kor körül, papirra vessen egy irodalmi torzszüleményt amelyben a saját életének,élményanyagáról,kényszerhelyzeteiről beszél-DE MENTSÉGEMRE LEGYEN MONDVA OLYAN HELYTÖRTÉNETI ANYAGOKAT IS KÖZZÉ TESZEK AMIK SZÓLŐVÁROSOM JÖVENDŐ ESEMÉNYTÁRÁBAN HASZNOSNAK LESZ ITÁÉLTETVE. Tisztelettel kérem önöket hogy ezen irásaimat ne az irodalmi igényesség értékitéletével mérjék,hanem mint a hivatásuk ismérveit gyarapitó kelléktár egy apró de nem elhanyogolható mozzanatát- Dr.Bauer Béla

2017. május 14., 9:57 UTC+03


EMLÉKTÁR- EMLÉKEZZÜNK,SZÜLŐVÁROSUNK EGY TÖRTÉNELMI DRÁMÁJÁRA Nem lehet elfelejteni azt a drámai pillanaot amikor a mi szelid füzfa partos szamosunk Szamosunk Petőfi Séndor soraival élve „Zúgva bőgve törte át a gátat és elnyelte szeretett szülővárosunkat197o Májusában pusztitó árviz zúdult szatmár városára és a környező falvakra.Ahogyan kitünik a történelmi adatokból,emberemlékezet óta nem élt meg ilyen jellegü katasztrófát szatmár megye.Úgy az anyagi kár mint az ember áldozat /kb-2oo ember pusztult el/felmérhetetlen volt.Az egész városban a régebbi épületek mind összedőltek maguk alá temetve a sok embert.A hatalom különben titkolta a realis számokat ami az ember áldozatoket illeti,márcsak azért is mert az árvizvédelmi rendszerek egyáltalán nem müködtek és csak tehetetlen szemlélői voltunk a leirhatatlan pusztulásnak. Az árviz első éjtszakáján a néptanácstól személyre szóló megbizatást kaptam hogy szervezzem meg az az első egészségügyi ellátási pontot.Lévén hogy szatmár város legmasabb pontja a törvényszék jelen pillanatban is,ebben az épületben szerveztem meg 4 helységben,22 fős személyzettel,improvizált butorzattal.De meg kell jegyeznem hogy a törvényszék épülete is 1 méteres viz alatt állt.Az esetek amiket csónakokon szálitottak kisseb sérülésektől,súlyos traumatológiai és fulladásos halálesetek voltak főként az idősebb korosztálynál.Az elsősegélynyujtási központ 5 napig működött,24x24 órás váltásnélküli munkarenddel. Dr.BauerBela


A XX-DIK PÁSKÁNDI ZARÁNDOKLAT EMLÉKEZŐI

Mit tehetett az ember ezelőtt 2o évvel egy barátért,akkor amikor már végzetesen sürgetett az idő és szülőföldünk rögeinek tisztessége , tarsolyunkban a kényszerüséggel hogy elévülhetetlen alkotott értékeidet megőrizzük a végtelenségnek.Emléked tisztességének merőrzésére magyarságtudatunk örök értékeit tiszteletben tartva összefogtunk a történelmi kényszerek fojtogató hatásait felismerve.Mert tudatában voltunk annak hogy a magyarságtudatunk örök és nem az elvi történelmi küzdőterek tiszavirág életü próbálkozásai közé soroltatik.Hogy a szép, de egyben nyomorult emlékezést is, megismertessük a fiatalokkal, hogy évszazados szimbólumot teremtsünk Szatmárhegynek,hogy örökös Pantheonod maradjon Szatmárhegy, hogy megvédjük hallhatatlan alkotott értékeidet , hogy az irodalomban az abszurd az a műfaj amiben kifejezheti lelke mélyén olykor elviselhetetlen fájdalmait,a kisember is,hogy a mai öntörvényü világban,amiben már falkában támadnak a tehetségtelen vadak örködjünk “a szép magyar szó nagy játékmesterének” történelmi igazságait védelmezve, Nagyon kevés már az élő tanú,akikkel méltóan meg tudjuk örökiteni emlékedet.De a mi barátságunk tovább él a “kegyetlen urnákban” is.mert emlékezünk multunkra és jelenünkre és napjaink még létező aggodalmaira. XX esztendő telt el az első hozzádszóló megemlékezésünk alkalmával ebből idézek minden barátod és tisztelőd nevében. .“Üzenjük Neked mi,szatmárhegyiek.a kék szilvafák-birodalmából,szatmáriak a város pereméről a stilusteremtő stilustalanság még létező képviselőin keresztül,a lapos de rangos város porában poroszkálókkal, a barokk kripták néma lakóival eggyüt,hogy magunkénak tudunk és tartunk,-hogy szellemi hagyatékod.életműved megfelelő helyre kerül Szatmár és az Erdélyi magyarság történelmében,az egyetemes magyar irodalomtörténetben.”


A SZATMÁRI SZENT VINCE IRGALMAS REND HŐSEI

Bár a város lendületesen fejlõdött a második világháború után, a kórházi egységek nagyon nehéz körülmények között folytatták tevékenységüket. A város szegényes költségvetése és az egyházak segítsége mellett. különösen kiemelt tevékenységük volt a Szent Vince rendi apácáknak /kedves nővéreknek,mert így élnek a szatmáriak történelmi emléktudatában/, akik olyan áldozatot hoztak a szenvedő embertársaikért ami manapság már példanélküli. Áldozatos munkájuk sokszor végzetes volt a fertőző betegségek okozta járványok folyamán amiKnek ők is áldozataivá váltak. . Legyen áldott az emlékük azokért a szakrális áldozatokért amiket földi küldetésük teljesitéséért végeztek


TISZTELT FACEBOOK CSAPAT

!!! Nem tavaszi hangulatkeltő írásnak szántam mai közleményemet,aminek közlését önök “HANGULATKELTŐ” jelzéssel visszautasitottak,pedig csak egy néhány társadalmi fonákságról szólt,valamint az egyszemélyi diktaturák büvköréről aminek önök is feltételezem kiszolgáltottjai. Köszönöm önöknek a lehetőséget hiszen ilyen jó hangulatu HANGULATKELTŐ” mindamellet hogy egy csapnivaló amatör firkász vagyok és gyermekyógyász lévén egész életem folyamán “gyermekkakit “ szagolgattam, vélemnyem szerint a hangulatkeltés az szórakoztató ipari,müvészeti kelléktári fogalom.Jómagam inkább egy személyreszabtt cenzurának a tárházába sorolnám amit nem illene beilleszteni a hangulatkeltés fogalom körébe. Az okos emberek gyülekezete így fogalmaz erről a kérdésről: A cenzúra információk hozzáférhetőségének és terjesztésének a felügyelete, elsősorban politikai és morális alapokon. Szűkebb értelemben csak az államilag gyakorolt, külön erre a feladatra alakult szervek által végzett információszűrést nevezzük cenzúrának (amely elsősorban a hírlapok és műalkotások megcsonkítását vagy betiltását eredményezheti), tágabb értelemben azonban az információknak a szélesebb nyilvánosság elöli mindenfajta elzárását szokás (sokszor vitatható helyességgel) cenzúrának nevezni. A szűkebb értelemben vett cenzúra az abszolutizmus, illetve a diktatórikus rendszerek jellemzője, ahol az információkat, az emberek véleményét és nézeteit is szabályozni akarják. Ezen lépéseket általában nemzetbiztonság, a közérdek vagy a „jó ízlés” ürügyén teszik meg. A mostani demokráciákban a cenzúra fogalma így jobbára negatív jelentésű, s ezen társadalmak büszkék állampolgáraik szabadságjogaira, beleértve a kifejezés szabadságának – elvben nagy gonddal őrzött jogát is.


KÓROS PÁRHUZAMOK- NEMZETI KONZULTÁCIÓ-POFOZÓ DOBOZOK MEGNYITÁSA


- Nem hitte volna el senki hogy a Nagy Imre temetése után, immár három évtizeddel egy lobogó haju ifjú mélyen hazafias szinezetű beszédét egy regnáló miniszterelnök , a népének közszemléjén pofozó doboz megnyitásával fogja traktálni.Csupá n azért mert az egyre mélyülő társadalmi válságjelek az utcára kényszeritették az érintetteket. Vagy talán azért mert töténelmi fordulat küszöbeit feszegetik a magyar fiatalok tömegei Budapest közterein felisnerve sorsuk kilátásait,nemzetük jövőbe vetett hitét, őseik történelmi törekvéseinek mentén. Lobogtatják az elvesztett szabadságuk zászlait. A jóhiszemű magyar nép bizakodó hatalmát élvezve, a visszaélők megszámlálhatatlan büneiken osztoznak Hát ki akar itt pofozni és miért,milyen indokkal,éppen ezt a megviselt népet,kapaszkodva a hatalom gőgjének modeljeivel feltupirozott az emult 4o év kényszerekben gazdag eseményeivel. A Nemzeti Konzultáció megismétlődő,kenyérmorzsa csalétekeiről a hatalom megtartása érdekében, a pofon osztások körülményei között érdektelen szót pazarolni.A nemzetközileg felmért” pávatáncnak” a háttere mindenki előtt nyilvánvalóvá vált és a már”egy béna kacsa” szerepkörét alakitja az eszme ámokfutója. Miután már egyházfőtet,államfőket, nagytekintélyü diplomatákat, világhírű tudósokat és kulturembereket sajátos alpári diplomáciai nyelvezettel megaláztunk ,sőt a” fogadott kikiáltókat” állami kitüntetésben részesitettük; olyan szintre sülyesztettük a magyar történelmi tisztességet,aminek az árát csak a magyar nép fogja megfizetni. Egyenlőre a józan népek és vezetőik szégyenitő pofonjai jutnak a vezetőknek és a nemzeti demagógiától elámitott nép arcán csattannak a pofonok. A dozokból a pofonokat kiengedőknek a történelmi szennyét elkövetők arculcsapásaiknak csak a saját népük lehet a végrehajtója


Bauer Béla>Julianna

Nagy KEDVE S JULIKA!! A minden szavában hites írásod a mindannyiunk által szeretett és tisztelt Bélánkról kifejezőja annak a szeretetnek,harmóniának amivel kevés földi lényt áld meg az Úr,napjinkban.Nem csak mint férjed hanem egy olyan ember képét rögzitetted az utókor számára, a ki a indenkori orvosi társadalom példaképe lehet.Soraidból átsugárzik a múlhatatlan mindent átölelő szeretet,a hűség és a kölcsönös emberi megbecsülés méltányossága.A mgyarságtudat fehőtlet tisztasága és józan értékitlete.Százados emlékeink füznek Bélához, felmenőinken keresztül amik elkísértek bennünket a végváriak sajátos ,rögös életutunkon de vigaszunk kegyelméből mgőriztük hitünk tisztességét. Kedves Julika ‘’Áldjon meg az Úr minden tetteidért és főként azokért a küzdelmes törekvéseidért amiket egy méltó ember érdemeinek a megörökitése érdekében tettél az utókor okulására Köszönöm hogy emlékező sorimat munkádba foglaltad. Bauer Béla.


BAUER BÉLA>VALIKA SZABÓ

A MÉLY FÁJDALMAT AZ IDŐ ENYHITHETI , DE A SZERETET ÉRZÉSVILÁGÁNAK EMLÉKE KITÖRÖLHETETEN MARAD A VÉGTELENSÉGIG.ADJA AZ ÚR HOGY KEGYELMÉVEL ENYHITSE FÁJALMATOKAT. EMIKE ÉS BÉLA


KIVÁLÓ ORVOSAINK Dr.VIDA IOAN

A fül-orr-gégészeti osztályveető főorvosa..Első éves egyetemista korontól kezdve ismert és követte szakmai életutamat. Szigorúan a szakmájával foglalkozó,kiváló felkészültségü,és maradéktalan szakmai fegyelemmel,végezte hivatását.Jellemes szavatartó kifogástalan uriember nek ismertük.Ugyanezt a szellemet várta el azoktól az orvosoktól is akik az Ő iskoláját végezték Számottevő tudományos munkát végzett. Sokat tett a szatmári egészségügyért mint kórházigazgató és megyei igazgató.Vezetése alatt a szatmári egészségügy egy kiegyensúlyozott nyugodt periódust élt meg.


-EMLÉKTÁR- SZERENCSE FEL SZERENCSE LE

…. Ezúttal nem a majdnem naponta megismétlődő drámai kimetelelü embersorsokról amiket átéltem Kapnikbányán, hanem egy egyedi embersorsról ami hol a drámai fordulataival hol a ritkaságszámba menő derüt csalta arcunkra. Az orvosi rendelőben a rutinszerű alkalmatossági vizsglatokat végeztem.Az alkalmazási lap fejlécén figyeltem fel a Varga Józsi névre de főként a lakhely volt ami megragadta figyelmemet.Mert Józsi Szatmári „Dehennai” lakos volt.Cigány szármzásu bányásszal nem találkoztam a bányaüzemben.Elmondta hogy a kényszer hajtotta erre a nyomorult helyre mert éheznek a gyerekei.Még annyit kérdeztem meg tőle hogy mi a beceneve és Ő válaszolt”Józsi Dádé” Két nap elteltével riasztották a mentőösztagot aminek én is agja voltam.Ahogy kiderült az én Dádé Józsim azt a feladatot kapta hogy a felvonóval vigyen le a fúrókat a mínusz 1oo méterre, pakolja ki és a felvonóval térjen vissza.A lenti fogadótól jelezték hogy a furó a felnonóval megérkeztek de Józsi Dádé nélkül.Pánik hangulat közepette kezdtük keresni a rejtelmesen eltüntet végigvilágitva az acetilénlámpa fénye mellet a 1oo méternyi aknát.Egy adott pillanatban egy kétségbesett kiáltást hallottunk-Jáj segitsenek meghalok!! Merre vagy Dádé Józsi kiltottam-Itt vagyok a falhoz lapukva drága doktor Úr.Rövidesen odaértünk kinyitottuk a felvonó ajtaját és Dádé Józsi mint egy zsák,halálsápadtan zuhant be a felvonóba. Magyarázat:Józsi azt az utasitást kapta hogy amikor a felvonó megáll száljon ki és pakolja ki a fúrókat.A felvonó egy technikai hiba miatt az aknában megállt és a mi Józsink kisétált a semmibe mint a Szatmári korzón.Egyedüllálló szerencséje volt hogy mert az akna egy betonnal kiképzett párkányos talpazatára lépett és életösztöne arra késztette hogy kapaszkodjon a kiálló kőtömbbe.Mikor a külszinre értünk a szokásos hivatalosságok vártak bennünket.Józsinak egy injekciót akartam adni de Ő a következőkkel háritotta el-annyi finom uriembert látok itt doktor Úr hogy ezek gondolom összedobnának egy kubai rumra valót attól biztos jobban lennék.Aztán megkérdezte hoy mikor van az első busz Nagybányára. Mi mondtuk neki hogy holnap reggel.Fellállt a hordágyról és megindult gyalog vissza se tekintve.Űzte a félelme és gomdoskodása az övéi iránt.


EMLÁKTÁR


Számos barátunkat elvesztettük,mások eltávoztak Erdélyből azért mert úgy alakult a sorsuk,mások az erdélyi magyarság kiválóivá lettek vagy az egyetemes magyar irodalomtörténet nagyjaivá váltak -de mi a végváriak-akik még mindannyian itt élünk szellemiségünkben, barátságunk emlékét őrizve, és mindezeket leirva a fiatalok okolulására,hogy a szeretet a hit és igaz barátság nem veszhet el az,eszement politikai,társadalmi –habrangy –elméletek között.Ez volt az akkori-KÖLCSEY-s szellem amit megéltünk és vallottunk iskolatársaimmal és barátaimmal. Bauer Béla


A GYŰL0LET MEGISMÉTLŐDŐ HATALMA

Most amikor a századfordulóra leülepedni látszanak a XX-dik század embertpusztitó gyilkosságainak történelmi tobzódásai amiket a véreskezü elmebeteg diktátorok zúditottak az amúgy is sokat szenvedő társadalmakra,arra számitottunk hogy enyhülni fog az erőszak, a gyülölet. Mert nemcsak az első és második világháborúról,a indenkit elrettentő atombombázás szörnyüségeiről,Auschwitzról,a Donbaszi szénbányák halálthozó aknáiról,a közelkeleti emberpusztitásról stb hanem napjaink gyülölet hadjáratairól, amik habár nem véresek, de az emberi lelkeket mételyező jellegükkkel elvetemült gondolatokat szülnek. Becstelenségeikkel, lélekvesztő ösvényeken terelgetik az erre még mindig hajlamos rétegét a társadalomnak. Sajnos az enyémeimmel átéltem mindennemü nyomorát és tragédiáját a XX-dik századnak.Családunk halottai az értelmetlen hantok alatt nyugszanak. Nem az emléktár őrző képességem ellenőrzésére,vagy egy helytörténészeti titulus megszerzésére aspirálok ezzel az írással. A gyermek és ifjúkor érzelmi világának és autentikus történelmi rögzítésére és istápolására szolgálnak ezen sorok egy olyan időszakban,amelyben az a veszély, hogy egyesek teljes odaadással átírnák a szöveget a palatáblán, vagy egyenesen letörölnék azt. Tehát a tisztességtudatom szülővárosom iránt,késztet arra hogy vessem papírra ezen soraimat. Gyermekfejjel még nem értettem az összefüggéseket. Egy részt a diadalittas győzelmi jelentéseket olvastam a –Magyar Futár- ban, másrészt itt Szatmárnémetiben a Thököly utcában ahol laktunk, egyre gyakrabban érkeztek a gyászkeretes táviratok a frontról az elesett katonákról a Nemzet Hőseinek nyilvánítva ezeket. Az itt maradt árvák akik között számos pajtásom volt.Ők hosszú ideig őrizték ezeket a táviratokat, csak éppen arra nem kaptak választ senkitől hogy miért éppen a Don-kanyarban és oroszországban kellet odaveszni édesapjuknak. De a pusztitás nem kímélt senkit.jöttek a hallhirek a frontról az elesettekről , az elhunyt deportált hozzátasartóinkról az elviselhetetlen fájdalmakkal. Még a városunk bombázása előtti időszakban hatalmas zsidó ellenes gyűlöletáradat uralkodott az országban/társadalmi megkülönböztetési ,kiresztési törvények,sárga csillag viselése,vagyon elkobzás stb/ ami aztán a zsidó népesség deportálásával és fizikai megsemmisitésével végződött. A katonák szervezett szakaszokban a zsadányi úton énekelték a gyűlölet és félelemkeltő katonadalokat amik főként a zsidó származásu népességről szóltak. .Olyan nagyok voltak az ellentmondások,hogy már gyermek fejjel is feltettem a kérdést a szüleimmel együtt, hogy amíg a szentmisén MERLÁK főtisztelendő úr a felebaráti szeretetről beszél,elítéli a gyűlöletet bármilyen formáját, akkor miért a velem hasonlókorú gyerekek szaladgálnak az utcán ollókkal a kezükben,fogják meg a fekete nagycsaládos szegény sorsú kalapos zsidó fiukat és vágják le a pájeszukat. De szemtanúja voltam a BÁTHORY utcai –GETTÓNAK-a várdomb utcai zsidó templomban az elkobzott zsidó holmik válogatásának amit diákokkal végeztettek,sőt a Gőzfürész vasútállomáson veszteglő vonatok szöges dróttal berekesztett ablakaikból a riadt, szenvedő arcu emberek könyörgő tekintetének is akik ívó vizért esedeztek.A túlzsúfolt marha vagonokból időnként emberi ürülék csorgott.. Mindenütt ott díszelgett a végzetes jelszó EIN VOLK-EIN REICH-EIN FÜHRER-/Egy nép- Egy ország- Egy vezér- Még ma is hátborzongató. Kilenc éves korában a gyerek nem időzik el sokat a kérdésfeltevésen,vagy az elfogadható válasz értelmezésén. Ha kérdeztél valamit a látottakkal kapcsolatban, a válasz lakonikus volt-ilyen a világ- Amikor felnőtt koromban megnéztem a haláltáborokat -Auschwitzot,Dachaut-és Buchenwaldot-Birkenaut és az ott látottak emberi rémtetteknek nyomai arra késztettek hogy –A munka szabaddá tesz feliratú kapubejáratnál, a földről egy fehér kavicsot tegyek a zsebembe,annak a jelképéül hogy én sohasem fogok gyűlölni senkit. Mindmáig őrzöm- Az értelmetlen felfokozott gyűlölet ismét forrong és erőszakra késztet !!!


EGY FÉLTVE ÖRZÖTT GYERMEKGYÓGYÁSZATI EREKLYÉM

Mély tisztelettel és szeretettel emlékezek DR.SZERÉMY MARGIT-ra aki a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem szemészeti klinikájának volt a vezetője.Én már akkor a tanítványa,később a sors a politika, bűnös kényszerhelyzeteinek folytán itt szatmáron-kollégája, osztályvezetői minőségben,és unokáinak kezelő orvosa. Pedáns,fegyelmezett, klinikus volt és ezért egyike a példaképeimnek. Utálta a mellébeszélő áltudományoskodó munkatársakat és sokszor egy szemvillanásából lehetett észlelni hogy a vele szemben álló személyre kár az időt pazarolni, és azonnal ott is hagyott csapot papot. Amikor először igényelte a segítségemet a beteg unokájához felkeresett a gyermekosztályon és a következőket mondta”Kedves Béla,beteg az unokám,kérem vizsgálja meg,mondjon kórismét, és gyógyitsa meg” Éreztem hogy itt nem lehet szó tufózus elméleti ezmefuttatásokról itt konkrét határozott vélemény nyllvánitás és következetes cselekvés a feladadatom.Majdnem úgy drukkoltam mint amikor szemészetből vizsgáztam nála az egyetemen.Tőmondatokban kérdezett és hasonló módon várta a válaszokat is. Amikor az intézet igazgató főorvosa voltam a kórházi élet nehéz kihívásai,a méltánytalanságokkal való iszap-birkózás még hatványozottabban voltak jelen az orvostársadalomban mint napjainkban. Lévén hogy már egy jó ideje ismert volt alkalma felmérni az értékelhető képességeimet,és észlelte evődéseimet,feloldódott az egom megitélését illetöen./ de egyéni stílusát nem feladva/ A megoldásokat mindig dolgok keményebb oldaláról kezdte minősíteni, a férfiak döntő többségét meghazudtolva. Jólesett és bátorított hogy magam mögött tudtam,és adott helyzetekben egy olyan egyéniséghez folyamodhattam tanácsért aki előttem példa értékű volt. Amikor egy orvos kollégájának,orvostudományi tárgyú könyvet ajándékoz az mindig a tisztelet és elismerés jele. Amikor egy taítómester teszi ezt –az minden feltételt kizáróan kitüntetés- Ezt kaptam én DR:SZERÉMY MARGIT tanárnőtől,aki egyik alkalommal amikor az unokája ismét beteg volt a következő szavakkal nyújtott át egy vaskos kötetet-“Béla kedves, ez BAGINSZKY gyermekgyógyászati könyve,német nyelven,2ooo oldalon ami már 19o5-ben megérte a 8-dik kiadatását, űgy hiszem magánál jó kezekben lesz.. Szakmai létem egyik legnagyobb elismerésének tartom ezt az ajándékot. Mindmáig úgy örzöm ezt a könyvet mint egy ereklyét ami az akkor fénykorát élő Marosvásárhelyi Orvostudományi Egytetem egyik kiváló egyénségének megtisztelő személyre szabott hagyatéka.. Amikor egy orvos kollégájának,orvostudományi tárgyú könyvet ajándékoz az mindig a tisztelet és elismerés jelképe. Amikor egy taítómester teszi ezt –az minden feltételt kizáróan kitüntetés- Ezt kaptam én DR:SZERÉMY MARGIT tanárnőtől,aki egyik alkalommal amikor az unokája beteg volt a következő szavakkal nyújtott át egy vaskos kötetet-Béla kedves, ez BAGINSZKY gyermekgyógyászati könyve,német nyelven,2ooo oldalon ami már 19o5-ben megérte a 8-dik kiadatását- Úgy hiszem magánál jó kezekben lesz.. Szakmai létem egyik legnagyobb elismerésének tartom ezt az ajándékot.


Bauer Béla>Tóth Sándor

TISZTELT TÓTH SÁNDOR ÚR!! A személyes érzésvilágát zavaró problémáit leghelyesebb lenne ha Verhofstadt úrral a beszéd szerzőjével tisztázná. Jómagam az anyagot a történelem pillanyatnyi emléktárának megörzése céljával rögzitettem.Remélem hogy sorainak bármilyen indittatásu okfejtése is legyen ez az én személyi jogaim elvitathatalan kelléke. Tisztelettel Bauer Béla


Magyarkodás- egység és megosztás A mai erdélyi politika és közélet legkényesebb kérdése az ún. ,,magyar egység" problematikája, amely használható felmutatható védőpajzsként, de támadó fegyverként egyaránt a politikai küzdőtéren.Egyes törekvések az erdélyi magyarság egységére, mint fizikai valóságra építenek. Ebben a megközelítésben az a tény, hogy az elmúlt húsz évben lélekszámunk közel félmillió emberrel csökkent, hogy politikai-ideológiai szempontból megbomlottak soraink, ijesztően hat. Más felfogásban ez az egység csupán csak illúzió vagy jobbik esetben virtuálisan létező együvétartozás-tudat.


NEM CSAK FIATALJAINK TILTAKOZNAK

……. Az Európai Parlament plenáris úlése 2o17 április 26-án tárgyalta a Magyar kormány azon intézkdéseit amik a kötelsségszegés fogalomkörébe tartoznak és amiért kötelességszegési eljárást inditottak a kormány ellen. Az Európai Bizottság,az Európai Parlament,a nagyobb parlamenti fakciók vezetői valamint a képviselők döntő többségükben felszólitották a Magyar kormányt az Európai értékrend maradéktalan betartására.


ESDEKLŐ TEKINTETEk ÉS A HIÁNYÁLLAPOTOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

… Az egész szakmai létünk egy meghatározója volt az állandó,mindennapos feszültségi állapot ,amelynek oka a felfokozott felelősség tudat ,azért hogy ne kísérjen bennünket esetleg egész életünkön keresztül a ,lelkiismeret furdalás hogy , egy esetleges szakmai ballépés miatt valakinek életre szóló szenvedést okoztunk Ez a gyötrelem jogosít fel bennünket arra hogy a mindenkori társadalomtól kellő anyagi támogtást megbecsülést igényeljünk. Úgy érzem hogy ez az ideális állapot történelmi fordulatot idézett elő, megtörve az orvosi tisztesség határait.Értem ez alatt a különböző hiányállapotok anyagi,személyzeti /egyre súlyosbodó elengedhetetlen feltételrendszerét. Sajnos napjaink társadalmi törekvései még ma sem iosmerték fel az egészségügy anyagi alapjainak a létfontoságu szükségességét.Ahatalmak többsége vagy a féktelen anyagi javak harácsolásának vagyaz elképesztően költséges egyéni hoby-k szintjén éli meg ezt a drámai hlyzetet. Ha személyesen ez a réteg esetleg egészségügyi ellátást igényel külföldi rangos intézmények szolgáltatásait veszi igénybe. Ezek az emberek nem találkoznak a szenvedő betegek esdeklő tekinteteivel,nem találkoznak a tűrhetetlen hiányállapotok széles skálájával,figyelmen kívül hadják a szakemberek elvárdolását ami egy hosszu időre meghatározza az egészségügyi ellátás minnőségét. Akik maradnak azok végigszenvedik az egyre gyarapodó fehér éjszakák/ügyeletek/ küzdelmeit amikor nem is annyira a fizikai igénybevétel szolgáltat ki bennünket a tűrésküszöb kénye-kedvének,vagy a betegek akik katasztrofális állapotban kerülnek a kórházba.,és az orvos lelkiismeretünket,felelőségünket küzdelmünket teszi próbára egy emberi élet megmentéséért,vivott küzdelemben ,hanem a személyzeti és anyagi hiányállapotok amik személyünktől független tényezők.Ilyenkor mindig élet-halál harc folyik aminek te vagy a főszereplője- Te vagy a döntéshozó és a megfellebbezhetetlen felelős is egyben, egy emberi lét fölött. Ezek a helyzetek amikor a döntés tennivalóiról, sokszor néhány másodperc már meghatározó.. Egyedül vagy,és nem kapsz még egy jelzésértékű segítséget sem-magyarul mondva élet-halál ura vagy a szó, a felelősség drámai értelmében.. Váleményem a döntések nem csak a mütőasztalokon történnek hanem az esendő beteg sorsának érzéketlem elbirálóinak szintjén is.


Bauer Béla>Leiher Dániel

TISZTELT LEIHER DÁNIEL !! Amint azt életutam bizonyítja nem kenyerem a siránkozás,de az állandó “ellenségképkeresés és fölösleges politikai harci csörték “fogalomkörében sem élek, főként ha az egyéni hatalmi érdekeket szolgál és egy nemzet tisztességének történelmi hagyományait csorbitja.Márpedig saját és számos más magyar ember véleménye szerint napjainkban ez történik A történelmi körülmények megváltoztak és Európa népe nyugalomra és békére,lojális emberi kapcsolatokra vágyik,csak mi maradunk az általam idézett szellemidézéssel a minduntalan mesterségesen fellizott ellenségkép képzéssel ami a félelem árnyait vetiti elénk és aláássa napjaink békés,gyűlöletmentes napjait. Tisztelettel Bauer Béla


EGY ÚJABB KINPADRA VONSZOLÁS ELŐESTÉLYÉN

Immár egy rövid torténelmi időn belül másodszor pellengérez ki bennünket az európai népek közössége, napirenden tárgyalva a” magyar ügyet” az Európai Parlament plenáris ülésén.Most már az eddig mindent elnéző, és öncélu politikai mecénásaink keményhangu elmarasztalása közepette is. Felteszem magamban a kérdést:miért éppen bennünket vonszolnak megismétlődően,egyedülálló módon az európai népek közül a negativ jelzésü társadalmi ellentmondások kínpadjára ?? Miért éppen a magyar népre boritják a mindent átölelő szégyenlepelt amit tulajdonképpen a kóros képzeletvilágu a maga politikai bárgyu felfgásában megáltalkodott vezetőréteg eröltetett népére,a mindenki és mindenek fölött álló megalomániás képzeletvilágával. Úgy tűnik hogy a közösség aminek szerződéses tagjai vagyunk, elszánta magát hogy végetvet egy kétéltü, az emberi együttélés minden szabályát cinikusan áthágó,elvi szempontjait megáltalkodottan propagáló politikai csoportosulás KÓROS ESZMEVILÁGÁNAK aki minden szégyentelen eszközt bevet egy a nemzetek társadalmi értékrendjének szétzilálása érdekében. Mi pedig azon kesergünk hogy:hiába voltak a vesztes háborúk a nyomor, a majdnem mindenkit érintő mérhetetlen szenvedés a –NEMZET DICSŐSÉGES TÖRTÉNELME- ismét fel lett tupírozva az éppen aktuális álhősökkel. Közben maradtak és új értékeket kaptak a –történelmi nemzeti regék-meg sem említve a nagy nemzeti történelmi tragédiákat,és mind emellett,rózsaszinű álmokat szövögetünk a rendcsinálás szólamait harsogva ahelyett hogy alkotnánk. Ahogyan eddig is a történelmünk folyamán nem okultunk semmit képtelen ballépéseinkből-gyülöljük egymást és gyűlölünk mindenkit-ismét megjelentek a fekete bakancsosok.a kaki színű egyenruhákban és masíroznak de csak itthon szűk kis hazájukban,a nemzetközi politikai porond hangos megdöbbenése,megvetése valamint a leselkedő szomszédaink kárörvendő szórakozása közepette,hátha harapnak még egy darabot a még megmaradt javainkból. .-A pénz,a hatalomért való harc, egyike a lehető legocsmányabb politikai színvonalnak Európában, ahol az illetéktelenek uralják a nemzet állami intézményeinek színtereit,vezérelve népük sorsát kóros világképük bozótjaiba.


SE KINT, SE BENT

A civilizált Európához való tartozás a magyar nemzet egyik elmaradhatatlan alappillére volt egész történelme folyamán.Egy keletről bevándorló szittya nép aki nyereg alatt puhitott hust fogyasztott. megtelepedett az alföldi rónaságon.Ennek a népnek gondolatvilágát végigkisérte az a vágy hogy a„nagy vizek” emberei, az alkotó Európa társadalmai közé tartozzon.Uralkodóink Szent Istvától kezdve,nagy tisztességü államférfiaink törekvései egyöntetüen ebbe az irányba konvergáltak.Az 1ooo év folyamán felbecsülhetetlen értékeket kaptunk Eeurópától.A kezdet kezdetén lefaragták keleti vadhajtásinkat,befogadtak bennünket kulturális igénytárukba.Nemzeti nagyjainkkal megosztották ismereteiket a világmindenség ismerethalmazáról.Amikor a történelem beérlelte az itt élő népek közösségének összefonódását,a tehtősebb európai népek hatalmas pénzösszegekkel segítették a fejlődés szövevényes berkeiben való eligazodásban a gyengébbeket,szabad utat nyitottak az emberközelség a tanulás,a kultúra az alkotás tiszteségének egy reményteljesebb élet kilátásait növelve,A tegnapi nap folyamán egy morbid gyülekezete a demagóg magyar szellemnek”A KÉTARKKU KUTYA” ‘’által szervezett tüntetésnek voltam a szemlélője ami tulajdok;ppen szellemiségében egy féktelen és erkölcstelen hadjáratott inditott az Európai szelleniség ellen és ami kinyujtott csápja a regnáló hatalomnak.MIndez a világ jobbik felének nagy megrökönyödésére.Igy áll össze az a kép amit a civilizált világ szemeláátára mutatunk be amikor is a kinyujtott segitő kezet ebek módjára összeharapdáljuk és amivel a nagy magyar dolmány bűvkörében oktondi módon tetszelegni akarunk a magyar virtus szellemvilgát idézve.A világ hirközlő szervei szinte kivétel élkül felszippantották a magyar nép keserü csemegéjét és ismét beirák a magyar történelem egyre szaporodó fekete lapjaira.


EMLÉKTÁR GONDOLATOK JÓZSEF ATTILA GYUGHELYÉNÉL

Annak az embernek a nyughelye mellett álltam aki megfogalmazta szellemi létem értelmét gondolataim és mondanivalóm szépségét és egyúttal nagy társadalmi igazságait is. Ott nyugszik a családjával akikkel együtt vívta meg földi létének egyedülálló nagy küzdelmeit. Elgondolkoztam hogy milyen kegyes az a sors amikor a család itt is együtt van. Merő jelképes tanulság mindenkinek József Attila emlékét szellemiségét , emberi,nemzeti értékrendjét,a mindannyiunk szenvedő Attilájának a sorsát,felidézve nem apadhat el gondolataim tárháza hogy ne rögzítse ezt a pillanatot, az emlékezés átélt jogán. Abban az időben végeztem középiskolai tanulmányaimat amikor az uram bátyázó,raccsoló,paraszt nyomorító,arisztokrácia fénykorát élte. Ez a hatalom betiltotta ADY ENDRE és JÓZSEF ATTILA összes műveit./indexre tette./ Sajnos a mi generációnk nem ismerhette meg teljesen JÓZSEF ATTILA VILÁGÁT,mondanivalójának ránk szabott minőségét és méreteit Tehát ki sem volt szabad nyitni örök értékű alkotásaiknak a lapjait. Tették ezt azzal az indokkal, hogy ADY ENDRE –egy vérbajos –nemi beteg-istentagadó,JÓZSEF ATTILA pedig egy lázító-proletár költő. Így folyt ez hosszú időn keresztül a magyar kultúra és mindannyiunk pótolhatatlan veszteségére. Ez az intézkedés annak idején ATTILA szellemi halálával ért fel. A marosvásárhelyi –SZENTGYÖRGYI ALBERT színi akadémia rektorának a felkérésére mint az orvostudományi intézet hallgatója egy JÓZSEF ATTILA esten elszavaltam a költő -ELÉGIA- című versét Hosszú időn keresztül készültem erre a nagyon rangos eseményre,amin az erdélyi magyar színjátszás nagyjai is szerepeltek. Sajnos csak ekkor ismertem meg teljesen JÓZSEF ATTILA VILÁGÁT,mondanivalójának még most is létező időszerüségét. A megkurtított agyú szellemi vigécek,visszaforgatva a történelem kerekét ma már a kerítésen kívülre távolították a Kossuth térről a magyar népnek e jelképes szobrát, azzal a cinikus indoklással hogy a jelenlegi helyéről jobban látná a Dunán uszkáló dinnyehéjakat.Búnt követtek el nemcsak József Attila ellen hanem ellenűnk is mert a mi sorsunkba beivódott az Ő gondolatvilága-hogy voltunk-vagyunk és leszünk szegények és gazdagok, akiknek legdrágább kincsünk. a kimondott,leirt szép magyar szó. .


VASÁRNAPI VERS JÓZSEF ATTILA
Kései sirató Harminchat fokos lázban égek mindig s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge, könnyű lány, ha odaintik, kinyujtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged; de nem futja, már látom, az időből, a tömény tűz eléget. Utoljára Szabadszállásra mentem, a hadak vége volt s ez összekúszálódott Budapesten kenyér nélkül, üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben, hoztam krumplit; a zsákban köles volt már; neked, én konok, csirkét is szereztem s te már seholse voltál. Tőlem elvetted, kukacoknak adtad édes emlőd s magad. Vigasztaltad fiad és pirongattad s lám, csalárd, hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad: Egyél, nekem nősz nagyra, szentem! Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad – félrevezettél engem. Ettelek volna meg!… Te vacsorádat hoztad el - kértem én? Mért görbítetted mosásnak a hátad? Hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer! Boldoggá tenne most, mert visszavágnék: haszontalan vagy! Nem-lenni igyekszel s mindent elrontsz, te árnyék! Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, ki csal és hiteget! Suttyomban elhagytad szerelmeidből jajongva szült, eleven hitedet. Cigány vagy! Amit adtái hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán! A gyereknek kél káromkodni kedve – nem hallod, mama? Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmém, a legenda oda. A gyermek, aki csügg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül, vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni.


ŐSEINK TISZTESSÉGÉNEK NEVÉBEN Hovatovább a balgaság

és önemésztés jellegei kisérik azon törekvéseket amik eleink erkölcsi értékeit próbálják megőrizni napjaink társadalmi értékrenjében.Ezeknek jelen pillanatban kötelezően vissza kell pattanni azoknak az erkölcsi deviánciaknak a falairól amiket az izmusok a történelem folyamán az abszolutizmus az öncélú egyéni vezérlésü hatalmak szorgos de kiméletlen eszközökkel felépitettek. Ma már sem a valláserkölcsi meggondolások,sem a még tisztességesnek mondható és még létező környezet sem tud segiteni a beivódott és közéleti szinten társadalmilag elfogadott együttélés kódexének elviselhetetlen és embertelen szabályain. A lopás,a rablás ,a szemérmetlen hazudozás,az embertársaidnak a mindennemü megröviditése ellen hadakozók szinte űzött vadként tengődnek a társadalom elszigetelt berkeiben. A pénz és a hatalom birtokosai hovatovább igazoltnak itélik létük jogosúltságát,sőt felsőbbrendüségét, súlykolva a köztudatba elmebontó érveiket. Remélem a szenvedő alanyok egyszer megszólalnak mint azt mindmeannyi alkalommal tették a történelm folyamán és megvédik őseik emberi tisztesség ének jogát.


A KÖZVETITÉS ERKÖLCSISÉGÉRŐL

…. Jó ideje szemlélem a bárminemü juttatások,adományok átadási ceremóniáit,amik általában sippal,dobbal,nádi hegedüvel történnek olyan látszatot keltve mintha a főszereplők a saját zsebükből kaparnák elő a bőkezüen szétosztott javakat.Az esetek dötő többségében olyan látszatot keltve mintha a személyük vagy a hatalmi erők amiket képviselnek állnának a nemeslelküség hátterében.Pedig ez olyan ritka történés manapság mint a mondákban a fehér holló.A valóság az hogy ők csak közvetitők és az adományományozás az államkasszából történik amit a nép hangya szorgalommal összegyüjtött és nagylelküen az arra utaltak számára a köz oltárára helyezett.Mert egyetlen alkalommal sem hallottam azt az üzenetet:- hogy a magyar nép nevében átadom….


Bauer Béla>Kamaran Zita KEDVES ZITA !! Mindenek előtt


kivánok Nektek áldott, békés Húsvéti ünnepeket. Nem a derengő emlékezés gondolatait irom le,hanem azokat a meghitt emlékeket amik összekötötték szüleinket és mindmegannyi örömélményt nyujtottak nekünk gyermekkorunkban.A Kamarán,Petrucz,Podolák,Bauer családok közös sorsukban megnyugodva élték meg a sok küzdelemmmel telitett életüket.És mégis boldogok voltak mert azzá tette őket az emberi tisztességük,családjuk és szakmájuk méltányos tisztelete.A Te édesapádra úgy emlékszem mint szülővárosunk egyik kiválóságára aki müvésze volt mübutor asztalos mesterségének.De mindenkire aki családi közösségünket méltón képviselte. Rég nem találkoztunk de szerettel emlékszem gyermek és fiatalkorunk minden mozzanatára és a jelen örömének élem meg amikor nevedet olvasom Facebook oldalain. Szerettel Béla

 PAPAGÁLY KÓRUS

. Soraim igazolására talán az újságirás etikai kódexének örökértékü szabályaiból idéznék: Maradj független mindazoktól, akik saját ügyeik érdekében befolyásukat használnák fel az igazság eltorzítására! Mindenki más ellenében az állampolgárokhoz légy lojális, akiket szolgálsz! Az anyaországban már egy jó hete történelmi jellegü tüntesések zajlanak amiről csak az index hírközlő oldalain vagy a nemzetközi hircsatornákon keresztül értesülhet az érdeklődő. magyar ember.Az egykézvezérlésü hatalom papagály kórusának társadalmi hitet megyszégyenitő módszereit mindennap megéljük.De hogy ennek a mószertannak a csápjai ilyen mértékben átnyuljanak erdélyországba is erre nem gondoltam,de sajnos meg kellett élnem. Most amikor a történelmi fordulat küszöbeit feszengetik a magyar fiatalok tömegei Budapest közterein felisnerve sorsuk kilátásait,nemzetük jövőbe vetett hitét, őseik történelmi törekvéseinek mentén,hiába kerestem a helyi magyar független és demokratikus napilapban egyetlen betü erejéig sem találtam utalást a már világszinten sajtó tematikát szolgáló eseményről. Vajjon a regnáló hatalom árnyai alatt bujkálunk és tevőlegesen veszünk részt az információk áramlásának megakadályozásában,az istenadta szatmármegyei magyarok terelgetésében a gondolkodás árnyas oldalaira. A végrehajtók szégyene és bűne amit vétenek egy közösség ellen.


NEM VAGYOK “NEMZETI FATTYU

” Csupán egy Magyar Igazolványos végvári magyar vagyok, aki itt erdélyben éli le alkonyos napjait , Eötvös József gondolatvilágának szellemében . Hivatásom erkölcsiségének és szolgálati rendjének az egyik meghatározó-mottója-Eötvös Józseftől származik-Az Ő gondolataival vérteztük fel magunkat akkor,amikor minden nehézség dacára tettük,amit tennünk kellett,és lehetett,nemzettudatunk védelmében,a gyakorló orvoslásban és a tudományos-kutató értékek alkotásában.Idézem Eötvös Józsefet:”-Sorsunkban tőlünk csak egy függ,az hogy a helyet,melyre a végzet által állittattunk,egészen betöltsük-Ki mást keres,balgatag.” A Facebook oldalain közölt irásaimban nemcsak az egyéni érzésvilágom hanem a történelem valós mikéntjeinek, gondolatainak közlésével igyekeztem a többi hasonló magyar érzelmü hontársammal napjaink igazságainak értékrendjét a köz elé tárni.Mindezekért a szülőföldi hontársaim sőt barátaim a kirekesztés mezsgyéire terelték emberi tisztességemet,ami bevallom hogy az érzelmi énemet megviselte. Most amikor a történelmi fordulat küszöbeit feszengetik a magyar fiatalok tömegei Budapest közterein felisnerve sorsuk kilátásait,nemzetük jövőbe vetett hitét, őseik történelmi törekvéseinek mentén,megynyugodtam abban a tudatban hogy nem vagyok egyedül. Kiléptem a “nemzeti fattyu” személyemre szabott megalázó szerepköréből és emelt fővel mondom ki a továbbiakban is az igaz gondolataimat, még a bálványimádók harci kürtjeinek hangzavara közepette is.


SAJNOS AKTUÁLIS !!! A DIKTATURA ÉS CENZURA ÖSSZEFÜGGÉSEI


A cenzúra információk hozzáférhetőségének és terjesztésének a felügyelete, elsősorban politikai és morális alapokon. Szűkebb értelemben csak az államilag gyakorolt, külön erre a feladatra alakult szervek által végzett információszűrést nevezzük cenzúrának .Tágabb értelemben azonban az információknak a szélesebb nyilvánosság elöli mindenfajta elzárását szokás cenzúrának nevezni.Főként a médiabirodalom a cenzura melegágya,nevezetesen hirlapok,televiziós adások szintjén észleljük.A szűkebb értelemben vett cenzúra az abszolutizmus, illetve a diktatórikus rendszerek jellemzője, ahol az információkat, az emberek véleményét és nézeteit is szabályozni akarják. Ezen lépéseket általában nemzetbiztonság, a közérdek vagy a „jó ízlés” ürügyén teszik meg. A mostani demokráciákban a cenzúra fogalma így jobbára negatív jelentésű, s ezen társadalmak büszkék állampolgáraik szabadságjogaira, beleértve a kifejezés szabadságának – elvben nagy gonddal őrzött jogát is; annak ellenére, hogy ezen rendszerekben a fent említett indokokra hivatkozva szintén jelen van az információk szűrése. A szólásszabadság ilyesfajta korlátozása legitimitását egy feltételezett társadalmi megegyezésből meríti, amely megszabja, hogy abban a korban mi fogadható el, és mi nem.A problémák akkor jelentkeznek, amikor az információk cenzúrázása az emberek széles körű érdekei ellen hatnak AKINEK NEM INGE NE VEGYE MAGÁRA!!!.


JÓZSEF ATTILA FELBECSÜLHETETLEN SZIMBÓLUMA-A NEMZETNEK


- Szimbólum,jelkép nélkül nincs nemzeti öntudat,emberi méltóság,vagy reménysugár fennmaradásunkhoz. A szimbólum időtálló nemzedékeken átívelő,érzelmileg,erkölcsileg,fenntartó,felemelő erő egy nemzet életében. Ő kitörülhetetlenül, az idők végezetéig sorsunkba ivódott, és betübe vésett sorain keresztül emlékeztet bennünket,hogy voltunk,vagyunk és leszünk, szegények és gazdagok akiknek legdrágább kincsünk. a kimondott,leirt szép magyar szó. Sajnos még ma sem ismerjük kellő tisztességgel JÓZSEF ATTILA VILÁGÁT,mondanivalójának ránk szabott minőségét és méreteit. BAUER BÉLA JÓZSEF ATTILA: ELÉGIA Mint ólmos ég alatt lecsapódva, telten, füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem, alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet! A valóság nehéz nyomait követve önnönmagadra, eredetedre tekints alá itt! Itt, hol a máskor oly híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szivén s elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron. Töredezett, apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyirkos homályba. Felelj - innen vagy? Innen-e, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagy kor beleszorult s arcukon eltorzul minden vonás? Itt pihensz, itt, hol e falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi, óvja. Magadra ismersz? Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek köröskörül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen, merev szemmel. A buckákról néha gyüszünyi homok pereg alá... s olykor átcikkan, donog, egy-egy kék, zöld, vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék, meg a rongy, rakottabb tájakról idevont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört, áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz-vonz, hogy e táj nem enged és miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz, óh lélek! Ez a hazám. 1933 tavasza A vers keletkezésének időpontja (1933)- (Hitler hatalomra jutása- József Attila megérezte, hogy ez az esemény Magyarországon és a világon is iszonyatos lesz) Milyen történelmi eseménnyel magyarázható ez a megérzés: ( a fehérterror vezetői Hitler mellé álltak)


EGY MEGKÉSETT ÉBRESZTŐ

…. Ma amikor a TV képernyőjéről egy hatalmas hömpölygő tiltakozó tömeg vonulása vetült elém,és az index oldalain kénytelen kelletlen olvasnom kell a világ szellemi elitjének,a legrangosabb egyetemeinek tiltakozását az ellen az eszmevilág ellen ami Magyarországon uralkodik,jogosan vetődik fel bennem a kérdés:mi az oka annak hogy a mai történelem itélőszéke elé került az úgynevezett “magyar ügy”. Mint élő tanuja az elmult történelmi eseményeknek úgy gondolom hogy nem lett volna szabad, egy negyed századon keresztül a kamaszkort alig meghaladó csoportulás hatalmi törekvéseit szolgáló mindennemü társadalmi kényszerhelyzeteket eltürni.Megjegyzem hogy ez még a családi diktaturákat is meghazudtoló egyedülálló hatalmi birtoklás napjaink történelmében.Mindezeket a nemzeti demagógia,a mindent polipszerüen átkaroló gyülölethadjáratok,a féktelen hataloméhség az édes élet biztositását szolgáló vagyon szerzés és lehetne sorolni…. Már jó ideje tétlenül szemlélte a magyar társadalom a kóros egyszemélyi hatalom és holdudvarának a tobzódását amit a magyar népnek álnok nemzeti demagógia leple alatt csempésztek a gondolatvilágába. Már jó ideje folyik a törénelem kerekének a visszaforgatása a keleti eszmerendszer irányába,nyiltan becsmérelve a századok óta folyó nemzeti törekvéseket, egy nyugati világ felszabadult társadalmainak szabadság eszméi és ajogegyenlőség kivivása érdekében. Igy sikerült egy „kóros” egyszemélyi egyeduralom alapjait beágyazni a társadalmi tudattárba és a holdudvar büneit elnéző szégyentelen államformát fenntartani. Politikai korszülötteink bárgyu elméletekkel döngetik a hagyományos demokráciák kapuit és marasztalják el őket felháboritó szemtelenséggel. Egy nemzet sorsát nem lehet függővé tenni egy egysíkú korcsoport erkölcsi és kóros eszmei gondolatvilágától. A mindenkit átölelő emberi bölcseség,a feddhetetlen erkölcsiség,az amit nem lehet években felmérni és ami kiutat találhat napjaink mindennemü bántalmaira.

 


Bauer Béla>Tóth István

TISZTELT TÓTH ISTVÁN !! Sajnálatosnak tartom hogy az Ön társadalmi értékrendjében a szabad vélemény nyilvánitás joga egy foglalkozási kategóriához kötött jelenség.Ami a kommentjének tartalmát illeti:tisztelni való látnoki képességekről tesz tanuságot,eltekintve az áttetsző gyülöletkeltés árnyaitól. Tisztelettel Bauer Béla


NAPJAINK TÖRTÉNELMI DEVIÁNCIÁI. “ÁLLITSUK MEG BRÜSSZELT


!!!” Szól a válsztási propaganda üzenet a magyar néphez a televizió képernyőjén. Különben ez a verbális és irott álláspontja is a regnáló kormánynak ,szitva az ellenséges,agresziv hangulatot egy európai intézmény ellen ami véleményem szerint is egy földrész érdekközösségében a gyermekbetegségek kálváriáját járja.A hatalom puerilis hivatkozási alapja a társadalmilag számos ellentmondás a “rezsicsökkentés” leple alatt igyekszik belopózni a köztudatba a többi ellentmondás kritéumaival együtt. Mindez azután hogy a közelmúltban aláirtuk a Római Állásfoglalást egyrészt,másrészt hogy az európai Néppárt Máltai fórumán egy fondorlatos vörösróka udvarlási manővereit utánozva dicshimnuszt zengtünk az európai szellem mindnyájunk előnyére szolgáló történelmi helyzetéről.Feltevődik a kérdés:mit gondoljon egy józan gondolkodásu polgár aki elvárja hogy az ősei hagyománya szerint az igaz szó és a következetes cselekvés szellemében képviseljék érdekeit a nemzetközi politika szinterén. Miért nem olvastuk annak idején a képernyőn hogy”ÁLLITSUK MEG PUTYINT”akkor amikor elfoglalta a Krim félszigetet,amikor nagyhatalmi gőgjétől indittatva Ukrajna szétdarabolását végezte,vagy Sziria egyeduralkodóját teljes hatonai arzenáljával támogatta,előidézve azt a keserű népvárdolást aminek kivédésével évek óta hadakozunk nagy áldozatokat biggyesztve népünk nyakába.A történelmi hagyatékot nem is emlitve amikor is véreink a Donbasz bányáinak tárnáiaban lelték halálukat.A mi családunkból hárman. MIÉRT NEM VETITJŰK KÉPERNYŐINKRE HOGY ÁLLITSA LE EURÓPA A TÁMOGATÁSAIT- -a pénztámogatásokat amivel fenntartjuk halódó gazdaságunk sorsát -a 6oo.ooo kényszerhelyzetében falatjait megkereső magyar munkavállalót, akiknek Európa az elvégzett munkájukért méltó emberi létet biztositot -a gyermekek és fiatalok oktatási lehetőségei és századokra előretekintő társadalom szemléletének alakitását -a kultúra és eszmei áramlatok szabad közlekedési rendszere -a katonai stratégiai rendszerek által nyujtott biztonság ami a kis népek biztoságát szolgálják a történelem hiénáival szemben. Ez mindaddig így lesz amig a magyar nép rá nem jkön arra hogy egy kinyujtott segitő kezet harapdál ebek módjára .


Bauer Béla>Raul Klimay

DRÁGA KERSZTFIUNK!! Te a Mi szeretett keresztfiunk Misikénk maradsz mindvégig. Nem csak a kegyetlen sors csapásai miatt,nem azért hogy már mindenkit elvesztettünk hanem azért is mert a megbízható és hites szeretett köt össze bennünket a szép emlékű keresztelőd első pillanatától kezdve. Kívánjuk Neked szép emlékeink megőrzésének örömét és minden jót amit egy halandó kívánhat felebarátjának. Keresztszüleid Emike és Béla


EMLÉKEZÉS AZ ALMA MATER-RE HAT ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL,A GYÉMÁNT DIPLOMA VÁROMÁNYOSAKÉNT A


Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem az Erdélyi magyar társadalom egyik meghatározó fellegvára volt, rendkivül széles és nagyon sokrétü hallgatóval ami számazásukat,és élményanyagukat illeti. Jól megfértünk egymással /értem a józanul gondolkodó különböző viselkedési és erkölcsi kelléktárat magukkal hozó kollégák-úgymond származás szerint mert a politikai foglyok leszármazottaitól kezdve,a marosvásárhelyre deportált földbirtokosok gyermekei,a székelyföld magárautalt szegényparasztjai,a mindennapi gondokkal küzdő kisiparosok,késői ambiciókkal vivódó kollégák,és az akkori történelmi pillanat-gyönyöreiben lubickolók. Mert a társadalmi kategoriák ellentmondásai közepette is volt köztünk egy közös-a magyarságtudat a szüleink és elődeink becsülete és embertársi szeretete. Most amikor a 6o éves egyetemi találkozóra és a gyémánt diploma átadására készülünk,mindennap érzem hogy a hivatásom gyakolásában az –orvosi szemléletet-hivatásszeretet-gondolkodásmódot-a beteg ember sorsáért érzett felelősséget-ettől az iskolától kaptam.Mindig és mindenütt nagyon büszke voltam arra hogy ennek az intézménynek voltam a tanitványa. Ahogy telt az idő mind tudatosabbá vállt bennem hogy nem annyira az előmeneteli jegyek,a tudatos minden részbe behatoló tudás a legfontosabb-hanem az-orvosi szemlélet-amit nem lehet hozzáférhető elemekből összerakni. Ez sokszor egy elejtet szó,egy elismerő tekintet,egy olyan kifejező rezdülés egy nagy embernek az arcán,ami azt közvetiti feléd hogy –helyesen gondolkoztál,jól döntöttél-büszke vagyok Rád.Egész szakmai létem alatt az ÉDESANYÁMNAK és NEKIK akartam megfelelni- Külön hálás vagyok a tanitómestereimnek hogy a legmélyebb fokon tudatositották bennünk hogy az –orvosi hivatás,szent és sérthetetlen ,volt mindig a történelem folyamán-függetlenül a hatalmak akár becstelen acsarkodásaitól-Ezek voltak a mi világhirű profeszoraink-MÁTYÁS MÁTYÁS-MISKOLCZY DEZSŐ-OBÁL FERENCZ-HARANGHY LÁSZLÓ-SZENTPÉTERY ZSIGMOND-MAROS TIBOR-MÁLNÁSI GÉZA- SZENTKIRÁLYI ISTVÁN-KÓTAY PÁL és mások… LEGYEN ÁLDOTT AZ EMLÉKÜK.


Bauer B;la>Bernadett Dobai

KEDVES BERNI ! Te egyike vagy orvosi pályafutásom maradandó emlékeinek Örvendek hogy az orvosi pályát választottad.Ha úgy adódik egyszer látogass meg.A rendelkezésemre álló adatok alapján a kedves ismerősöd gyermekének a kórisméje-Atópiás dermatitisz egy súlyosabb/generalizált/ klinikai formája. Kezelése bőrgyógyászati szakellátást igényel. Az alábbiakban mellékelem a kórkép klinikai tünettanát és kezelési irányelveit. Az atópiás dermatitisz tünetei A tünetek a csecsemőkorban kezdődnek, általában a 2-3. hónap során. A klinikai kép a betegek 60 százalékában az 1. életévre, 90 százalékában az 5. évre fejlődik ki. Az atópiás dermatitisz bőrtünetei az életkorral változnak, ennek alapján 3 fő formát lehet elkülöníteni: a csecsemőkori, a kisded- illetve kisgyermekkori, valamint az ifjúkori formát. A korai bőrjelenségek általában az arcon jelentkeznek viszkető, hámló, illetve nedvedző vörös foltok formájában. A bőrszárazság és a viszketés állandó tünete a betegségnek. Kisdedkortól a tünetek egyre inkább a hajlatokban, típusosan a térd- és könyökhajlatban, nyakon jelennek meg, de az arcbőr és a szemhéjak vörössége és hámlása is gyakori tünet. A tünetek fokozatosan mennek át az ifjúkori formába, ahol az idült hajlati bőrgyulladás mellett a tenyerek, talpak érintettsége, valamint a végtagokon látható, erősen viszkető, vörös csomócskák a jellemző tünetek. A kórképben fokozott az IgE-képzés, az atópiás betegek 80 százalékának vérében 5-10-szeres ennek az antitestnek a koncentrációja Az atópiás dermatitisz kezelése, megelőzése Atópiás hajlam esetén alapvető az első hónapokban a táplálék-allergének kerülése anyatejes táplálás, illetve szükség esetén speciális tápszerek segítségével. Nagyon fontos a megfelelő bőrápolás - speciális nem szárító fürdetőszerek használata, a kiszáradást megakadályozó, megfelelő bőrápoló, hidratáló, bőrzsírozó kenőcs rendszeres alkalmazása, a forró víz és a habfürdők kerülése. Célszerű kerülni az érintkezést a dörzsölő textíliákkal, mohairrel, gyapjúval is. Enyhe tünetek esetén ez önmagában is megfelelő lehet a tünetmentes állapot fenntartására. Erősebb bőrpír, viszketés, hámló bőrtünetek esetén azonban elengedhetetlenül fontos a hatóanyag-tartalmú helyi kezelés. A betegség egyik legkellemetlenebb tünetét, a bőrviszketést viszketéscsillapítókkal - antihisztaminokkal - kezelik. A viszketés megszüntetésével a beteg kevésbé vakarja az érintett területet, így kisebb a felülfertőzések veszélye, és az antiallergiás hatás révén megelőzhető az atópiás légúti tünetek kialakulása is. A mellékvesekéreg-hormon származékok - szteroidok - oldatban, gélben, krémben, kenőcsben alkalmazva is igen hatékony gyulladáscsökkentők. A helyi szteroid kezelésnek, ha nem a megfelelő készítményt, vagy nem megfelelő módon és nem megfelelő ideig alkalmazzák, lehetnek mellékhatásai, a bőr elvékonyodik, értágulatok, striák keletkeznek. Kiterjedt bőrfelület kezelése során a bőrön keresztül való felszívódás révén általános tünetek is megjelenhetnek. A mellékhatások kialakulása a beteg egyéni érzékenységétől is függ. Helyi immunmodulánsok: az immunmoduláns olyan vegyületet jelent, mely a védekező rendszer sejtjeire hatva nem csupán elnyomja a gyulladásos reakciót, hanem célzottan a gyulladást keltő sejtekre hat. A helyileg használható immunmoduláns vegyületek a bőrön eredményesen fejtik ki gyulladásgátló hatásukat, ugyanakkor nem szívódnak föl a szervezetbe, gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségben kerülnek a véráramba, így nem okoznak általános tüneteket, és helyi mellékhatások kialakulásától sem kell tartani. Súlyos, gyakori fellángolásokkal járó esetekben szükség lehet egyéb kezelésekre is, például fürdő-fény terápia alkalmazására. Fontos része lehet a gyógyításnak a betegség kezelésében jártas pszichológus segítsége. A belsőleg alkalmazott szteroid- és immunszuppresszív kezelés kizárólag indokolt esetben és erre alkalmas kórházi osztályon történhet. Az atópiás dermatitisz kezelése összetett, az eredményes, mellékhatás-mentes kezelés alapfeltétele a rendszeres gondozás, mely gyermekbőrgyógyász és bőrgyógyász feladata. A kezelés eredményessége a jól megválasztott, bőrállapottól függő kezeléstől és az orvos-szülő-gyermek jó együttműködésétől függ. Az atópiás dermatitisz gyógyulási esélyei Az atópiás dermatitisz 3-5 éves kortól általában javulást mutat. A tünetek az esetek többségében 5 éves kor után enyhe vagy középsúlyos ekcéma formájában állandósulnak a könyéktájon és a térdhajlatban. Az érintett területeken a bőr szárazsága és megvastagodása észlelhető, pigmentfoltokkal és következményes ödémával. Hosszan tartó javulás csak felnőttkorban várható, a 4. évtized után. Legrosszabb prognózisuk azoknak a gyermekeknek van, akiknél a betegség az 1. életév előtt jelentkezett, családi halmozódás figyelhető meg, a súlyos dermatitiszt allergiás rhinitis (szénanátha) vagy asztma is kíséri. Hasznos tudnivalók A bőrbeteg csecsemő, illetve gyermek ruházata legyen jól mosható, pamutból készült, amely jól szellőzik, nem szoros viselet. Nem megfelelő a mohair, angóra és a sok műszálat tartalmazó öltözék. Az ekcémás gyermek gyakran álmatlan, nyugtalan, nyűgös az állandó viszketés miatt. Különösen fontos ezért a bőrápolás lefekvés előtt. Az ekcémás gyermek párnája ne legyen tollal töltve, lehetőleg mosható legyen. Az ágynemű huzatát gyakran cseréljük, és ne tartalmazzon sok műszálat. Az éjszakai nyugodt alvás nagyon fontos. Minden ekcémás gyermeket fürdetni kell és ehhez megfelelő fürdetőszert kell alkalmazni. Igen káros tévhit, hogy az ekcémás gyermeket nem szabad fürdetni, vagy ha igen, akkor csak tiszta vízzel. Az atópiás gyermek bőre száraz, hamarabb megtelepszenek rajta a kórokozók, ezért a mindennapi fürdés elengedhetetlen a fertőzések megelőzése szempontjából. Nem szabad azonban hossz idegi tartózkodnia a meleg vízben, mert a bőrből kioldódnak az azt védő, ápoló, hidratáló anyagok. Tiszta vízzel nem elegendő fürdeni, olyan szert kell választani, amely nem tartalmaz illatanyagot, konzerválószert és gondoskodik a bőr visszazsírozásáról és megfelelő hidratálásáról. Az újszülött, illetve a fiatal csecsemő lehetőleg anyatejet kapjon, és az anya lehetőleg kevés tejterméket fogyasszon. Azok az élelmiszerek, gyümölcsök, amelyek a bőrt irritálják, az arc és a száj körüli bőrterület gyulladását okozhatják (citrom, narancs, paradicsom). Ha egyértelműen és visszatérően egy adott élelmiszer fogyasztása után jelentkeznek vagy romlanak a bőrtünetek, orvoshoz kell fordulni annak tisztázása érdekében, hogy valódi élelmiszer-allergiáról van-e szó. Leggyakrabban a tej- és a tojásérzékenység fordul elő. Célszerű olyan elfoglaltságot találni, amely megfelelő fizikai terhelést jelent a gyermek számára és a bőr állapotát sem rontja. A por és erős izzadás ugyanis például nem tesz jót. Tünetmentes időszakban szabad úszni, fontos az úszást követően a megfelelő tisztasági fürdő és a hidratáló kezelés. A tünetek fellángolása esetén nem ajánlatos a napozás, ronthatja a bőr állapotát. A krónikusan fennálló, de nehezen szűnő bőrtünetek viszont javulhatnak a mértékletes napozás hatására. Különösen jót tesz ilyenkor egy nyári nyaralás, utazás, nemcsak a lelki tényezők, a környezetváltozás, hanem a napsugár jótékony hatása miatt is. Más betegségek, oltások egyértelműen állapotromláshoz vezetnek, ezért a bőrtünetek fellángolása esetén néhány napot várni kell a javulásig, és az oltás csak ekkor adható be. A lelki tényezők különösen fontos szerepet játszanak a betegség fellángolásában és fenntartásában. Fontos a megfelelő anya-gyermek kapcsolat kialakítása, az egészséges lelki egyensúly.


A XX-DIK SZÁZAD KIVÁLÓ SZATMÁRI ORVOSAI IRTA-DR. BAUER BÉLA Ph.D.


Ezt az orvostörténelmi tudományos dolgozatomat a Szatmármegyei Orvosi Kamra felkérésére írtam a Szatmári Orvosi Napok 2013 október 5-én megtartott tudományos rendezvényére. Az indoklás az volt hogy élményanyagom,emberi és szakmai kapcsolatom ezekkel a kollégákkal felhőtlen volt úgy mint tanítványnak vagy a későbbiekben mint kollégának. A tanulmányt román nyelven készítettem el és mutattam be. Video felvétel készült róla. a Román Tudományos Akadémia is a hozzájárulásomat kérte a tanulmány közléséhez.Tanulmányomat az alábbiakban magyar nyelven adom közre. Azokról az elődeimről és kortársaimról emlékezek meg nagy tisztelettel és szeretettel, akik kíváló győgyitói és tudományos alkotói voltak a szatmári orvostársadalomnak. Tisztában vagyok azzal hogy egy ilyen jellegü tanulmány nem léphet fel a tartalmi teljesség igényével,következésképpen kérem a kollégáimat hogy járuljanak hozzá ismereteikkel,véleményükkel az esetleges hiányosságok kiegészitéséhez. A történelem folyamán az orvoslás az orvos mindig a tárdasdalom érdeklődésének a központjában állt.Az emberek nagy figyelemmel kisérték és egyben boncolgatták az orvos emberi,erkölcsi,szakmai értékrendjét és mindezeket szigorú,bíráló szemmel. 85-dik életévemben,amiből 55 évet a mai napig is a legcsodálatosabb biológiai lény a gyermekek egészségének gondozásában töltöttem el nehezen vettem kezembe a tollat hogy ezt a felelősségteljes feladatot elvégezzem..Hiteszegett,megfáradt,társadalmunk valószínű hogy nem tart igényt az elmúlt 5o-6o év orvos egyéniségeinek a megismerésére.Pedig az elnézhető, emberi gyarlóságaiktól eltekintve mindannyian hithű gyógyítók voltak,fegyelmezett életúttal,szerintem nehezen utolérhető szakmaisággal,színes, kulturált személyiségekkel. Jómagam ezek között a neves orvosok között tevékenykedtem. A sors jóvoltából tanúja, majd bírája voltam a modern egészségügy fejlődésének. Tanulmányaim megkezdése után azonnal csatlakoztam, ahol lehetett — vakációkban, egyéb alkalmakkor ezek mellé az emberek mellé, mindenhol ott voltam, ahol valamit tanulni lehetett, megismertem a kórház minden zegét-zugát, tanultam, olykor ellestem a dolgokat a nagy elődöktől. . Mint az egykori orvosgeneráció egyik utolsó mohikánja, aki tanúja volt a XX. századbeli eseményeknek, engedtessék meg, hogy megemlítsem azoknak a nevét, akik az évek során odaadóan és komoly szakismerettel dolgoztak a szatmárnémeti betegekért. Sokan már nincsenek közöttünk, de annál inkább megérdemlik a megemlékezést és a fõhajtást. Annál is inkább, mert napjainkban az orvosok nem érdemszerüen kapják meg a társadalomtól az őket megillető elismerést. Talán egy gyermekkori átéléssel kezdeném írásomat, ami egyedi lehet az ember életében amit esetleg csak későbbi időben tud a maga értékrendjébe sorolni. Az én életemben ilyen volt DR.LÜKŐ BÉLA temetése amelyen 6 éves koromban voltam jelen. Abban az időben, amikor egy számottevő ember meghalt,főként ha sokat tett a közösségért amelyben élt,azt elkísérte a helység apraja-nagyja az utolsó útjára. Édesanyámat DR:LÜKŐ BÉLA kezelte ,de különben is ott volt a helyünk a mindenkori magyar anyanyelvűeknek ennek az- emberi legendának- a temetésén. Nem voltam életemnek abban a korcsoportjában hogy fel tudjam mérni emberi értékskáláját annak akit mély részvéttel és nagy szomorúsággal kísértünk ki a vasúton túli református temetőbe. De az a hatalmas feketébe öltözött tömeg,már akkor mélyen emlékezetembe vésődött. Ahogy hazafelé mentünk a temetésről a szüleim azt mondták hogy-ott volt a fél Szatmár a temetésen Ez igy volt igaz. Az akkori román nyelvű lapok is/Gazeta -3.5.1936/ 12-15 ezer emberről írtak,mert voltak akik még a környező falvakból is bejöttek hogy elkisérjék utolsó útjára kiváló és önfeláldozó orvosukat. Igen Ő önfeláldozó,önelégető szellemiségű ember volt aki életének 56-dik évében,szegényen,üres zsebbel hagyta itt a földi létet, betegeit,akikért a biológiai tűrő képességén messze túlmenően teljesítette hivatásának mindennemű ténykedését. Ő volt századának –orvos-apostola ahogyan a nekrológjában nevezte a helyi román nyelvü sajtó. Hála a sorsnak hogy DR.SZABÓ JÓZSEF,kollégám és barátom,nem hagyta az enyészet martalékává válni életművét,példáját,tisztességét,példamutatását A város akkori román napilapja nekrológot közölt, amiben kiemelte jelentős munkásságát. „A város elvesztette a legodaadóbb, leg ember barátibb személyt, szaktekintélyt, aki nemcsak munkájának tekintette a gyógyítást, hanem hivatásának is.” A nekrológ arra is kitér, hogy ez az ember, aki életeket mentett meg szegényen halt meg. Nem törekedett sem anyagi haszonra, de még hírnévre sem, lelke akkor vidult, amikor segíteni tudott a betegeken. Az elismerései azért nem maradtak el, 1921-ben Románia Csillaga érdemrenddel tüntették ki, aztán a Mária Királynő Keresztjével, 1935-ben a Román Korona Lovagja címet adományozták neki.Az utolsó óráiban mellette volt a világhírű Iuliu Hațieganu belgyógyász professzor. De meg kell említeni mindenképpen azok nevét is, akik továbbvitték, fejlesztették a szatmárnémeti gyógyászati ellátást: dr. Demian Vasile, dr. Ardelean Octavian, dr. Kõvári Tibor, dr. Mureșan Alexandru, dr. Schlagetter Gyula.Dr.Barna József.Sajnos nincsenek feljegyzéseink a tudományos munkáikról. A XX. század második fele új orvos generációt alkot. Valamennyien olyan szaktekintélyek, akikre felnézett a város és az ország is, de sokat határokon túl is ismertek. Sokan írtak szakdolgozatokat, tudományos értekezleteket tartottak, állandóan fejlesztették szaktudásukat.Az orvosi világirodalom legjelentősebb szakfolyóiratai forogtak közkézen a kórház orvosai között./Pl- Journal of American Medical Association /J.A.M.A./, Deutsche Medizinische Wochenshrift,Hazai szakfolyóiratok, Journal Du Medicin, Lancet, Orvosi Hetilap, Acta Gastroenterologica Belgica, Kinderarzt, Annales de pediatrie-Pediatrics, stb. Valójában egy igazi „ aranycsapat” volt ez, amelynek tagjaira feltétlenül emlékezni kell. Sokan közülük komoly karriert mulasztottak el azért, hogy itt a városban maradjanak és gyógyítsanak, ugyanakkor sokan kerültek el egyetemi központokba, ahol klinikákon dolgoztak és tanították a jövő generációit, .Az –Ő- idejükben volt a szatmári egészségügy aranykora- Ők a Kárpát medence északi csücskének egészségügyi fellegvárának avatták a szatmári akkori megyei kórházat. Hatalmas tudásuk és tapasztalatuk ide vonzotta a környező tartományok betegeit- Úgy gondolom hogy nagyon kevesen vagyunk azok akik tanúi voltunk ennek a korszaknak Egész életpályámon családomnak betegeimnek és ezeknek az embereknek akartam megfelelni. Folyamatosan,szemtelenül és nagy áhítattal loptam tőlük a szakmát. Egy-egy mondásuk,mozdulatuk naponként felötlenek bennem,és a nem kevés-nehéz orvosi döntések-a nehezen elviselhető,olykor előadódó drámákban úgy érzem hogy láthatatlanul mellettem álltak. Szentimentálisnak tűnő, de valós a megfogalmazás. Ők voltak azok akiknek kezéből soha nem hiányzott a szakfolyóirat,vagy a szakkönyv. Akik között nemes versengés folyt hogy kinek jelenik meg több közleménye a hazai vagy külföldi szakfolyóiratokban,ki mutat be értékesebb tudományos dolgozatokat,egyszóval ki tesz többet az asztalra Amikor a szakma finomabb értékeit kezdtem kóstolgatni,jóleső érzés volt Róluk hallani elismerő,méltató véleményeket a hazai vagy nemzetközi tudományos értekezleteken. Amíg nem lettem orvos UBORKÁNAK becézgettek és tulajdonképpen a kórház mindenese voltam. A későbbiekben,munkatársuk,kollégájuk és egyesek gyermekeinek és unokáinak kezelő orvosa lettem Hát ezek voltak azok az emberek akik meghatározták az orvosi pályafutásom erkölcsi vetületeinek egy jó részét a többi számtalan becsületes kollégámmal együtt .Nem tudok csak mély hálát érezni irántuk. A továbbiakban a személyes kapcsolatomról,élményeimről és emberi alkotott véleményemről a személyiségükről szeretnék néhány sort irni. Mély tisztelettel és szeretettel emlékezek DR.SZERÉMY MARGIT-ra aki a marosvásárhelyi orvostudományi egyetem szemészeti klinikájának volt a vezetője.Én már akkor a tanítványa,később a sors a politika, bűnös kényszerhelyzeteinek folytán itt szatmáron-kollégája, osztályvezetői minőségben,és unokáinak kezelő orvosa. Pedáns,fegyelmezett, klinikus volt és ezért egyike a példaképeimnek. Utálta a mellébeszélő áltudományoskodó munkatársakat és sokszor egy szemvillanásából lehetett észlelni hogy a vele szemben álló személyre kár az időt pocsékolni és azonnal ott is hagyott csapot papot. Amikor először igényelte a segítségemet a beteg unokájához,majdnem úgy drukkoltam mint amikor szemészetből vizsgáztam nála az egyetemen. Tőmondatokban kérdezett és hasonló módon várta a válaszokat is. A kórházi élet nehéz kihívásai,a méltánytalanságokkal való iszap-birkózás még hatványozottabban voltak jelen az orvostársadalomban mint napjainkban. Lévén hogy már egy jó ideje ismert volt alkalma felmérni az értékelhető képességeimet,és észlelte evődéseimet,feloldódott,/ de egyéni stílusát nem feladva/ A megoldásokat mindig dolgok keményebb oldaláról kezdte minősíteni, a férfiak döntő többségét meghazudtolva. Jólesett és bátorított hogy magam mögött tudtam,és adott helyzetekben egy olyan egyéniséghez folyamodhattam tanácsért aki előttem példa értékű volt. Amikor egy orvos kollégájának,orvostudományi tárgyú könyvet ajándékoz az mindig a tisztelet és elismerés jelképe. Amikor egy taítómester teszi ezt –az minden feltételt kizáróan kitüntetés- Ezt kaptam én DR:SZERÉMY MARGIT tanárnőtől,aki egyik alkalommal amikor az unokája beteg volt a következő szavakkal nyújtott át egy vaskos kötetet-Béla kedves, ez BAGINSZKY gyermekgyógyászati könyve,német nyelven,2ooo oldalon ami már 19o5-ben megérte a 8-dik kiadatását- Úgy hiszem magánál jó kezekben lesz.. Szakmai létem egyik legnagyobb elismerésének tartom ezt az ajándékot. Voltak olyan osztályai a szatmári megyei kórháznak amelyek bővelkedtek a kiváló szakemberekben,Ilyen volt a sebészeti osztály amit DR:PERŢA BAZIL sebész főorvos vezetett,kiváló szaktudással .Szatmárra jövetele előtt a kolozsvári sebészeti klinika adjunktusa volt. Én annak idején egyetemista voltam/4-dik éves/ kórházi gyakorlatot végeztünk a sebészeten. A mindennapi ténykedést, írásban kellet összegezni./ milyen beavatkozásokat végeztünk vagy asszisztáltunk/.A gyakorlati füzetbe 1o-es osztályzatot kaptam Dr.PERTA főorvos úrtól,ezt bemutatva Prof. MÁTYÁS MÁTYÁSNAK a világhírű sebésznek és egyetemi professzoromnak, a következőket mondta : ezt a minősítést nagyon nagyra értékelem mert azt akit ezt itt aláírta a Kolozsvári Sebészti Klinika vezető professzora címétől fosztották meg az illetéktelenek. Egy másik kiváló sebész akinek sokat asszisztáltan a műtétein DR:ANTAL BUBI aki itt szatmáron kezdte sebészi pályafutását. Olyan tehetsége volt a sebészethez hogy már itt nálunk az első vonalban dolgozott. Kivándorolt Izraelbe ahol fulmináns szakmai karriert futott be. Rövid időn belül a Haifai sebészeti klinika vezető professzora lett és sok dicsérő visszajelzést kaptunk róla,betegeitől.A kolozsvári IV-es számu sbészeti klinika vezetője MUNTEANU professzor szintén tanitványa volt a főorvos úrnak. A másik kiválósága Szatmár megye orvos történelmének DR.MITARU MIRCEA osztályvezető főorvos a bőrgyógyászaton,aki egyetemi karriert áldozott fel a kolozsvári klinikán, ahol a tanszékvezető hely várományosa volt. Kiváló szakember,a tudományos munkáért mindent feláldozó,az azt művelő kollégák tisztelője volt. Ilyen minőségben a gyermek és bőr gyógyászat határfelületein mozgó kórképekről számos tudományos közleményünk volt. Egyesek önhitt/meg lett volna rá az oka/távolság tartó embernek tartották,pedig távolról se volt így. Mint két gyermekének kezelő orvosa sokat megfordultam a házukban,és mindvégig meghitt baráti beszélgetéseket folytattunk mind amellett hogy kemény román ember volt. A francia orvosi iskola követője volt,igen kiváló irodalmi tájékozottsággal francia nyelven. Ő juttatott hozzá a bőrgyógyászati világirodalom egyik bibliájához a –DEGOS- által szerkesztett-mise en jour- tankönyvhöz. Tőle kaptam dedikálva nevemre azt a német kiadású gyermekgyógyászati tankönyvet-/M.PFAUNDLER-Kinderheilkunde/ amit AXENTE IANCU a kolozsvári gyermekklinika vezetője forditott román nyelvre és oktatta belőle a hallgatókat- DR.GÓZNER ELEK Ha mintaképet kellene alkotni egy orvosról akkor őt javallnám. Emberi tökély volt a szó kimondott értelmében erkölcsiségében,családi életében és hivatásában. .Fegyelmezett,higgadt,magabiztos,szavatartó,gerinces ember és orvos. Mindenkor lehetett számítani rá. A mindenkori sebészek tudora,a marosvásárhelyi sebészeti klinika- nagy reménysége Prof.Dr.Mátyás Mátyás világhírű sebész tanítványa és munkatársa volt,akit szintén a politikai ármány –űzött ebbe a városba, a megye lakosságának nagy örömére és szerencséjére. Nagykárolyban született és nevelkedett és a szülei is ott pihennek. Olyan sebész volt aki mindig tudta hogy mi a tennivalója,de soha nem volt túl magabiztos ,mindig kivárta a kellő időt és a szakma szigorú szabályai szerint cselekedett. Soha sem hivalkodott hatalmas tudásával. Soha nem politizált és főként nem volt szekértolója senkinek. Önerejéből kűzdötte fel magát a sebészet elérhető legmagasabb szintjére. Impozáns délceg alkatával,komoly, határozott fellépésével és emberközelségével már eleve bizalmat keltett a környezetében a műtőasztal mellett munkatársaiban és főként a betegeiben. Ő volt a biztonság megtestesítője mindenki számára Egész Erdélyből igényelték a segítségét. Sebész generációk nevelkedtek mellette,kiváló értelmi képességekkel és –sebész kézzel-de a környezetéből senki nem tudta utolérni a –sebészi adottságait és hatalmas tudását, tapasztalatát. Korai nyugdíjazásával, ami a sötét emberi rosszindulat szüleménye volt,bűnösnek nevezhetők ,akik megfosztották szatmár megye lakosságát egy ilyen léptékű embertől, aki életerejével és szakmai tudásával még nagyon sok emberi életet megmenthetett volna meg. Jelen pillanatban Németországban él, 96 évesen kitűnő fizikai és szellemi állapotban, Amikor nyugdíjba küldték találkoztam vele és a következőket mondta,nagyon szomorúan:tudod Béla amikor a sebészi szikét kivették a kezedből akkor szakmailag halott vagy. Te mint gyermekgyógyász egy sztetoszkóppal a nyakadban még ezt a sötét világot is átvészelheted.35-4o éves tapasztalattal a tarsolyomban olyan diagnózisokat tett az asztalomra, amiről nem szégyellem bevallani de jó ideig rágódnom kellett. Az Ő orvosi gondolkodás módja, orvosi magatartása mindig példaként állt a kollégák előtt és főhajtásra késztetett annak a szerénységnek és hivatásbéli áldozatkészségnek a szelleme amit hátrahagyott. ÁLDJA MEG AZ ÚR AMIT AZ ORVOSTUDOMÁNY ILYEN LÉPTÉKÜ GYAKORLÁSÁÉRT TETT . Volt egy nagyon vallásos zsidó orvos, aki Párisban végezte a tanulmányait és a szatmári T.B.C. kórház igazgató főorvosa volt.-Dr.DEUTSCH MÁRTON. Abban az időben a gyermek T.B.C .még komoly problémákat okozott a gyakorlatban és akkor bontogatta a szárnyait a gyermek tűdő gyógyászat. Ez a két szakfelület határozta meg a szakmai együttműködésünket. Kiváló szakember,mondhatnám tudós volt,aki érdektelenül szórta a tudását az arra érdemeseknek. Nagy tiszteletnek örvendett a zsidóság köreiben. Ha valaki hazalátogatott az Egyesült Államokból-nála szállt meg. Közel laktunk egymáshoz a központban és számtalan esetben hosszantartó esti sétákon találkoztunk. Rendkívül kulturált,informált és utolérhetetlen élményanyaggal rendelkező,bölcs ember volt,sok sok szenvedéssel a tarsolyában. Lestem minden szavát mert őszinte volt és sugárzott belőle a jóindulat. Így az évtizedek távlatából megítélve az értéket, amit tőle kaptam,felbecsülhetetlennek tartom. A megyei kórház fül-orr-gégészeti osztálya úgy él az emlékezetemben mint egy csúcs osztály ahol két kiváló embert ismertem meg.Dr.Pop Vasile aki nagy ívű karriert futott be –először a fővárosi Colţea klinikán volt klinika és katedravezető profeszor majd a marosvásárhrlyi egyetem fül-orr-gégészeti klinika profeszora. Távozása után Dr.VIDA IOAN főorvos lett az osztélyvezető főorvos.Első éves egyetemista korontól kezdve ismert és követte szakmai életutamat. Szigorúan a szakmájával foglalkozó,kiváló felkészültségü,és maradéktalan szakmai fegyelemmel,végezte hivatását.Jellemes szavatartó kifogástalan uriember nek ismertük.Ugyanezt a szellemet várta el azoktól az orvosoktól is akik az Ő iskoláját végezték Számottevő tudományos munkát végzett. Sokat tett a szatmári egészségügyért mint kórházigazgató és megyei igazgató.Vezetése alatt a szatmári egészségügy egy kiegyensúlyozott nyugodt periódust élt meg. . Dr.MICU IOAN osztélyvezető gyermekgyógyász főorvos. Országos szinten elismert kiváló gyermekgyógyász.Gyermekgyógyászati iskolát alkotott szatmáron.Utolérhetetlen autodidakta volt,kíváló ismerője a francia szakirodalomnak.Különleges tehetséggel rendelkezett a nehezen körülhatárolható klinikai esetek felismerésében.Az általa szervezett tudományos űléseket élményszámként élték meg a megye gyermekgyógyászai. Számos országos jellegü tudományos rendezvényt tartott szatáron amelyeknek országos visszhangja volt./A kiválasztó rendszer fejlődési rendedellenességei,Szeptikus állapotaok gyermekkorban/ Kiváló szellemiségü kolléga volt aki emberközelben élt,felejthetetlen sportbarát Dr.BARBU IOAN osztályvezető belgyógyász főorvos Számos tanulmánya volt a gyomorbélrendszer betegségeivel kapcsolatban.Emberséges orvos volt,kíváló kolléga,csapatszellemü ember.Mindezen tulajdonságaiért az orvosi kanara tagjának is választotték. Kiváló szakemberekkel volt körülvéve. Dr.SZERÉMY LAJOS az urológiai osztály osztályvezető főorvosa.Szatmári születésü és neveltetésü.Nagyon népszerü orvos,aki a marosvásárhelyi sebészeti klimika neveltje.Prof.Mátyás Mátya irányitása alatt hatalmas klinikai gyakorlatra tatt szert amit a szólőföldjén hasznositott a köz érdekében.Ő alapitotta meg a megyei kórház urologiai osztályát.Kiváló klinikus.amint emlitettem hatalmas klinikai gyakorlattal,és tudományos háttérrel.Politikai okok miatt volt eltávolitva a vásárhelyi klinikáról.Számos tudományos közlemény szerzője. DR:BOLGÁR DEZSŐ-a radiológiai osztály vezető főorvosa,a Debreceni Belgyógyászati Klinika adjunktusa volt. Főként a magyar szaklapokban jelentek meg közleményei. Az Ő működése idején még nem voltam osztályvezető főorvos. De akkor már a doktorátus utolsó akkordjait rögzítettem. Az osztályos beteganyag,az igen terjedelmes pacientúrám kellő léptékű lehetőséget adott az együtt működésre,Kiváló radiológus hírében állt, így aztán még a marosvásárhelyi egyetemre is megívták ahol előadást tartott. Nyugdíjazásakor nekem ajándékozta a JOHN.CAFFEY-PEDITRIC X-RAY DIAGNOSIS-2 kötetes világhírű gyermekradiológiai könyvét a következő dedikációval- Dr.BAUER BÉLÁNAK szeretettel........ -Korán keltél hogy arass,nagyon szép amit cselekedtél -De az emberi létnek határai is vannak -Ezután már csak az a szép,aminek mindketten örültök. DR.LŐRINCZY DENGEZICS radiológus főorvos a szatmári megyei kórház –sasszeme- kivételes képességű radiológus.barát,pótolhatatlan tudományos munkatárs,akivel hosszú éveken át minden reggel leolvastuk az aznapi filmeket,megbeszéltük az éppen aktuális teendőinket a tudományos és klinikai kutatómunkában. Elképzelhetetlen ambícióval tisztázta a legapróbb értékelhető radiológiai elváltozásokat. Magas klinikai képzettsége is hozzásegítette a nagyon nehezen tisztázható kórképek megoldásához. Nem kímélte magát-totális radiológiát végzett- még akár a sugárveszélyben is. Különleges mondhatni veleszületett képessége volt a fekete-fehér kontraszt elkülönítésére. Mert ahogy Ő mondta, vannak akik néznek de nem látnak –A kegyetlen élet elsodorta majd elragadta tőlünk. A marosvásárhelyi iskola egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akár hazai vagy nemzetközi szinten. Ő volt az első szatmári orvos akinek tudományos közleményét leközölte a legrangosabb angol orvosi szaklap a –LANCET-Tudományos érdeklődése a radiológia minden ágát felölelte. Számos közös közleményünk jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. Az áttelepülése után ő alapította meg Vácon-Magyarországon a C.T. központot. Legyen áldott az emléke. Negyed éves orvostanhallgató voltam,édesanyám súlyos szívbeteg volt és DR.REICH IZIDOR szívspecialista kezelte. Tanulmányait Bécsben a világhírű WENCKEBACH klinikán végezte. Annak idején a legfontosabb szíverősítő gyógyszer a Strophantin volt amit vénába kellet beadni. A baj az volt hogy a mamának nem volt olyan vénarendszere ami könnyen hozzáférhető lett volna. Sokat szenvedett amíg találtak nála egy megfelelő eret. Megkértem Reich főorvos urat hogy mint negyedéves orvostanhallgató sajátítsam el az osztályán az intravénás kezelési módot. Egy hónap gyakorlat után megkért a főorvos úr hogy az egész osztályon én végezzem el az intravénás strophantin kezeléseket-természetesen otthon az édesanyámét is . Dr.BARBU MIHAI .a szülészeti és nőgyógyászati osztály főorvosa. Mint a kolozsvári egyetem oktatója kezdte meg pályafutását A nagyra értékelendő szakmai tudása mellett a különös vitalitása,pedantériája mind hozzájárultak a belső kórházi fertőzések megelőzéséhez abban az időszakban amikor még nem léteztek antibiotikumok.Most is élnek az emlékezetemben a hófehér köpenyek,minden kórteremben a fertőtlenitő késmodó szerek stb.A nővérek,takaritónők szerzetesrendi nővérek voltak. Ezt a felfogást,szervezési módot követte Dr,Mitaru Elena a későbbi osztályvezető főorvos. Kórházi gyakorlatot végeztem ezen a osztályon és amikor belépem,az osztály területére a látható rend szinte arra késztetett hogy úgy lépkedjek mintha tojásokon járnék. DR.SÁROSI ZOLTÁN-DR.BACALU CSILLA Mindannyian megéltük hivatásunk gyakorlásának kezdeti emotiv érzésvilágát. Egyrészt a még hiányzó tapasztalat miatt,másrészt a nem eléggé rendszerezett elméleti imeretek hiányában,de ide kell sorolni a megfelelő információk hiányát is amik szükségesek egy adott helyzet megoldásához a mindennapi gyakorlatban. Egy sztetoszkóppal a nyakunkban,csupán az orvosi gyakorlat évezredes ismereteire utalva,valamint az egyéni adottságok,az intuició,a helyes orvosi gondolkodásmód volt a mindennapi kenyerünk a modern medicina elkápráztató vivmányai mellett. Hosszú éveken keresztül én is egy nagyon nehéz orvosi körzetben ezt a kenyeret ettem és ezért mindvégig szolidáris maradok ezekkel a kollégákkal mert az ő vállukon nyugszik a számos esetben a nagy felelősség és nem utolsó sorban ők a menedékei egy szenvedő betegnek.Az étizedek folyamán a számos becsületes,jól felkászült kolléga közül a fentemlitett két kollégát nevesitették meg a munkatérsaik,de ezen a véleményen vannak a betegek is.Ők úgy maradtak meg a várospolgárainak emlékezetében mint olyan mentsvárak ahol emberi és orvosi segítséget kaptak életük nehéz pillanataiban. Dr.BAUER BÉLA Ph.D. Szerzői és kortársi minőségemben és úgy is mint tanitvány és később egy ilyen értékü csapat tagja el szeretném mondani hogy az orvostudomány elektronikus időszakában hogyan próbáltam kellő tisztességgel szolgálni ezt a hagyományt és ezen hagyomány alkotóinak tisztességét. Kutatások-doktorátus. Szatmár megyében elsőnek lettem az –Orvostudományok Doktora. A disszertáció egy hatalmas gyermekgyógyászati tapasztalat,hosszas klinikai megfigyelés gyümölcse,egy széleskörű klinikai tanulmány és kutatás amit a szerző igen tiszteletreméltó következetességgel,nagy szorgalommal,feddhetetlen tudományos igényességgel végzett,állandóan szem előtt tartva a kutatás gyakorlati vonatkozásait./A referáló bizottság véleményezése./ .Teljesen új,önálló klinikai entitásokat írtam le először a gyermekgyógyászati irodalomban/például-az intermittáló duodenális sztenózis,a posztlambliatikus krónikus duodenitiszek a gyermekeknél 12 év kemény munka után befejeztem egy olyan időtálló munkát,a Képes Gyermekgondozási Enciklopédiát ami ahogy ismerem az ilyen irányú szakirodalmat egyedülálló munka úgy tartalmát mint terjedelmét tekintve-/19.62o oldal-6897 képes ikonográfiával... .Elektrónikus szerkesztésü román nyelven írt szakkönyveim -Pediatria în scheme, -Diagnostic electronic în pediatrie, -Atlas de pediatrie, -Semiologie radiologică pediatrică, -Semiologie pediatrică, -Blitz diagnostic în pediatrie. -Istoricul instituţiilor spitaliceşti din municipiu Satu Mare intre secolul XIII şi secolul XX. Memento medical sătmărean Studii clinice Cazuistică rară Patologia duodenului la copil Teme de pediatrie pentru practicieni .A Wh’oos Who Medical orvosi lexikonban 168 közleménnyel jegyeztek a hazai és külföldi szaklapokban.


A SZERETET,AHŰSÉG ÉS HÁLA NÉGYLÁBU HORDOZÓI. A


szépemlékü hegyi szomszédom Vékony Józsi bácsi amikor már alig elviselhető sérelem érte embertársai részéről minduntalan ismételgette a ma is majdnem valós bölcseletet hogy:”Ha én kutya lennék nem tartanék embert”Őszintén szólva nekünk is vannak pillanataink amikor Józsi bácsi bölcselkedése bennünket is gondolkodásra késztet. A tegnapi nap folyamán amikor is egy koratavaszi napfény örömeiben lubickoltunk megjelentek a történésem főszereplői akik egy üres ásványvizes palack tulajdonjogán vitatkoztak a maguk módján, hol vicsorogva, hol hangos ugatásba merülve.Jómagam a fenyőfáim árnyékából szemléltem a vívódásukat egy kényelmes fekvőhelyről .A kivételes esemény főszereplői a következők voltak: -Prézli az én halálig hűséges zabi fox terrier barátom. -Rex a tiszta labrador aki jelen pillanatban éppen a házörzői szerepet gyakorolja. Pici a kövér eurókért vásárolt hófehér öleb aki a társaslakás fogságából szabadult ki a zöldülő pázsitra. Ők így hárman minden agressziót elkerülve/köztük nincs fajgyülölet,/önfeledten szaladgáltak kergetőztek,acsarkodtak egymásra. Egy adott pillanatban az első áprilisi nap melegétől elfáradtak. Prézli a régebbi barát felugrott a fekvőhelyemre és talpam melegébe burkolózva elaludt,olykor hangos horkolással jelezve hogy ő köszöni jól pihen.Megirigyelték a többiek a Prézli kiváltságos helyzetét és a labrador is habár félénken de felugrott és kifliszerüen és körém csavarodva elhelyezkedett élvezve a simogatásom örömeit.Aztán a Pici sem maradhatott le erről a családi élményről és a hasamon állva hangosan ébresztőt ugatott a két játszótársának. Engem pedig 2o17 Április első napján a szeretet érzése övezett.


EGY UJABB HADSZINTÉR,UJABB CSATA

…. IRÁSOM NEM A MAGYAR NÉP VAGY A KONZERVATIV ESZMÉK LEJÁRATÁSÁRA HANEM EGY SZEMÉLYI DIKTATURA NEM KIVÁNATOS TÁRSADALMI HATÁSAIRA SZÁNDÉKOZIK FELHíVNI A FIGYELMET. 14 Nobel díjas és a világ 15o vezető közgazdásza, valmint az Egyesült Államok kormánya nyílt levélben kéri a magyar kormányt"a lehető leghatározottabban", hogy hagyja békén a CEU-t. Most amikor primitiv,parlagi eszközökkel,az egyéni bosszuállás kóros megnyilvánulásától áthatva a Közápeurópai Egyetem megszüntetésén szorgoskodik Orbán Viktor a tudományos világ rémülten tekint Magyarország felé.A tiltakozók hada között világhírü egyetemek/Harward,Yale/ számos Nóbel díjas és a világ vezető közgazdászai,az Egyesült Államok kormánya tiltakozik az intézkedés ellen.Orbán Viktor nem a lagymatag belső ellenzékével hanem tudományos világ vitathatalan értékitéletü tekintélyeivel került szembe.Olyan küzdelemre vállalkozott amit nem a politikai szinterek „pávatáncos „világa hanem az emberi értelem testet öltő képviselőivel kell megvivnia. A türőképesség határai beszükúltek és előkerülnek a személyéhez füződő gyarlóságok is,amiket az alábbiakban ha foghijasan is de megemlitek a szabad vélemény nyilvánitás jogán,számolva azzal a ténnyel is hogy az” imádók” népes tábora beveti még titkos fegyvereit is személyem és tisztes alkotó munkám lejáratására. Anyagi és társadalmi természetü juttatásaival magához édesgette a kárpátmedencei magyarság”nemzeti hitét” módszeresen csaléteknek használva a nemzeti demagógia minden lehető formáját. Ezzel jórészt kiüritve Erdélyt a trianon után megmaradt magyarság számát lecsökkentve 2.5oo.ooo-ról a mostmár ijesztő 1.2oo.ooo-re.Igy sikerült létrehoznia a második trianon történelmi állapotát.Mindezt a hatalma megerősitése érdekében. Felhasználta és tevőlegesen résztvett minden gátlás nélkül az összes ideológiák kavalkádjának embert próbáló ténykedéseiben kihasználva a szociál-kommunista,liberális,konzervativ eszmék adta lehetőségeket a “rövidnadrágos” hatalmi törekvések érdekében. Nemzeti demagógiájával megszabta egy egész nép anyagi,és intelektuális történelmi szintjének irányait, megrenditve a magyarok iránti történelmi bizalmat nemzetközi berkekben. Kóros ellenségkép keresésével ellentétbe került a szomszédaival de minden demokratikus eszmékket valló nemzeti közösségekkel is. A személyi diktaturákra jellemző korrupció segitésével erősitette hatalmi bástyáit a magyar nép anyagi helyzetének rovására. Tisztelt barátaim !! A félreértések elkerülése végett a kettős állampolgárságot és mindennemü kedvezményt nem Orbán Viktortól kaptátok hanem a magyar nép áldozatkészségének köszönhetitek !!!!


AZ ALKOTÁS TISZTESSÉGE


AZ ORVOSI ETIKAI SZEMPONTOK UJRAÉRTÉKELÉSE

. . A mai etikai és deontológiai elvek megőrizték ugyan a történelmi hagyományokat/Hippokráteszi eskü/de természetszerűen alkalmazkodniuk kellett a történelem folyamán kialakult új gazdasági,társadalmi,szakmai elvárásokhoz, amik napjainkban is hatalmas léptekkel haladnak előre. Egy dolog nem változott-a beteg ember- akinek szenvedése ugyanolyan mint évezredekkel ezelőtt. Ez az ember ugyanúgy igényli a segítséget fájdalmaiknak enyhítésére,a vigasztaló jó szót,a türelmet a körültekintő gondoskodást .Ő ma is jó néven veszi vagy elvárja hogy alaposan megvizsgálják,meghallgassák panaszait. Tehát ez az igény megmarad időtlen időkig és megmaradnak az esdeklő tekintetek és segélyt kérő szavak.Tulajdonképpen ez a hivatásunk emberi eleme,amit mindig és mindenki elvár tőlünk és hozzáfűzöm hogy teljes joggal. A történelem folyamán valamikor úgy tekintettek egy orvosra mint egy olyan lényre aki szinte emberfölötti cselekedetekre is képes. Természetesen az orvosi gyakorlatnak mindig meg voltak az értékelhető, felmérhető gyógyítási határértékei. A fejlett orvosi technológia csökkentette az orvos szerepét,tekintélyelvűségét a gyógyászatban. Ezzel megváltozott az orvos-beteg kapcsolat minősége és tartalma. A beteg embernek a fejlett orvosi technika valóságos egészségügyi üzemeket hozott létre melyekben az alkalmazott rendszerek,amik egy igen jól képzett csapat vagy csapatok igen magas színtű ellátást biztosítottak. A mai ellátási realitások már azt vetítik elénk és mondjuk ki jogosan,hogy a betegeket nem lehet megfosztani attól a joguktól hogy emberközelben érezzék az orvosukat. A beteg aki sorsát bízza ránk,és hisz bennünk nem tekinthető úgy mint egy tárgy,akit rá kell kapcsolni különböző gépekre,automatikusan kivizsgálni,és csak a gépeket ellenőrizni hogy milyen értékeket mutatnak Vitathatatlan hogy az egészség megőrzése mindig a legfontosabb törekvése volt az emberiségnek.. Az hogy légy egészséges,éljél sokáig az emberi lét legfontosabb kívánalmai közé tartozott. Ez a törekvése az embernek egy különös és egyedülálló helyet biztosított a társadalomban az orvosnak. Az orvos ismerheti az embernek azt az intim fizikai és lelki állapotát ami a bizalom és –orvosi titoktartás-lényege Ezért az orvos nem lehet indifferens a közvélemény számára. A közvélemény lépésről-lépésre követi az életét,a figyelem középpontjában tartja Szigorú tisztánlátással besorolja rövid időn belül szakmailag,emberi magatartás,erkölcsi érték szempontjából Erre a társadalmi értékmérőre odafigyelésre minden magára valamit adó orvos vigyázzon.


VÉRVONAL


Ha nem hallanám hovatovább mind gyakrabban a társadalmi rangra emelt kifejezést, ami most már a köznapi ember nivóján is életre kelt/kiváló vérvonala,kifogástalan vérvonala van/talán nem vetném papirra gondolataimat.Mindezt azért mert a közgondolkodás szintjén itt erdélyben is fel fel bukkan ez az érzésvilág.Pedig bennünket ebben a sok nemzeti különbséget mutató környezetben ahol a megbékélés évszázados törekvés, az emberi sorsok összefonódásának valóságától idegen a vérvonal hangoztatása.Megjegyzem nem csak nálunk. .Ki gondolta volna hogy a nagy demokratikus fogadkozások közepette ami az európai értékrendet illeti az új nemzeti szótár faji értékitéletének megfelelően előkerül a társadalmi megkülönböztetés eddig kevésbbé ismert kifejezése az ugymond „ magyar nemzeti vervonal”.Erre elkerülhetetlenül ,sok magyar ember felkapta a fejét mert ez a kifejezés egy egyedülálló megnyilvánulás Európa demokratikus rendjét szorgalmazó világában.. Mi szegény kis Isten teremtményei kutatgathatjuk a vérvonalainkat mert azok kibogozhatatlanul összekuszálódtak itt a kárpát medencében.


Bauer Béla>Sebastian Bente
KEDVES SEBI !! Lehet hogy Te nem emlékszel a lengyel vodkás kalandodra,amikor is 8éves korodban a haveroddal többet gargarizáltatok majd ha jól emlékszem el is ájultatok,és igy találtunk rátok édesanyáddal.Ahogy látom a közölt képeden,sport ember vagy aminek nagyon örvendek. Adjon az Úr Neked erőt,egészséget kevés gonddal és napfényes reggelekkel. Szeretettel Béla bácsi


KÉPES GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA AZ ÖSSZMAGYARSÁG ANYÁINAK SEGITŐ TÁMASZA. Nehéz

szivvel álltam egy ilyen jellegü és nemzetközi horderejü megmérettetés elé, mert egy negativ jelzésü sikertelenség erősen rányomta volna bélyegét az eddigi létem,konok munkájára.Mindennemü törekvésem az volt hogy hasznára legyek irásaimmal az arra igényt tartó kollégáimnak,az édesanyáknak gyermekük nevelésében,gondozásában,valamint arról is hogy hogyan éltem meg ezen -rusnya világ-fondorlatait-mindezt kevés örömmel és több keserüséggel Számos gyermekhálózati munkatárs orvosok, védőnők, akiknek érzelmi énje és emberi tisztessége a reájuk bizott gyermekek sorsa, adták sokszor pályafutásuk szakmai eredményét ehhez a munkához amint ezt mi is tettük. De annak a tudatában is, hogy – egy kattintással – egy adott szükséges, esetleg drámai pillanatban olyan információkhoz juthat mindenki, amelyek életmentők lehetnek.Ez a munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan,sokszor magukra utalt anyukáknak azoknak akiket a létük vasfoga szétszórt a nagyvilágban főként magyar anyanyelvű de minden édesanyának ajánlom olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat. Úgy érzem hogy célba értem mert ez a munka a 2o ezer oldal terjedelmével és a nagyon értékes 7 ezernyi foto anyagával közkézen forog a világ összmagyarságának gyermekeiket nevelőcsaládjaiban/anyaország,kárpátmedence és a világ minden sarka/ ami a GOOGLE-FEEDJIT-regisztrációs rendszerének adataiból kitünik.Igy válnak az érdektelennek tűnő statisztikai adatok a segitő kéz melegét sugárzó értékeivé.Ez orvosi létem egy nagy,felejthetetlen érzelmi megélése- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megirtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájukszabott nehéz helyzetükben. /Mellékelem a Google-Feedjit regisztrációs adatait-2o17—Március-2o-án/


Az “ÁTALVETŐ” 100-dik ünnepi számában

leközölték a 41. oldalon prof. dr. Szentkirályi István tanitómesterem méltatására irt soraimat amiket az alábbiakban közzéteszek. PROF. DR.SZENTKIRÁLYI ISTVÁN A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI EGYETEM GYERMEKGYÓGYÁSZATI KARÁNAK A LEGKEDVELTEBB EGYÉNISÉGE VOLT. A MAGAS,SZIKÁR,SZÜKSZAVÚ TANITÓMESTEREM HATALMAS TUDÁSU,IGÉNYES,PEDÁNS KLINIKUSKÉNT ÉL MINDMÁIG EMLÉKEZETÜNKBEN. Ő VOLT AZ AZ EMBER AKI BEVEZETETT ENGEM A GYERMEKGYÓGYÁSZAT SZÖVEVÉNYES BERKEIBE,TETTE MINDEZT ANNYI MÉLTÓSÁGGAL ÉS HIVATÁSBÉLI HITELESSÉGGEL HOGY A MI GENERÁCIÓNKNAK KITÖRÖLHETETLEN EMBERI ÉRTÉKE MARADT.Ő VEZETETT BE A TUDOMÁNYOS MUNKA ÉS KUTATÁS VILÁGÁBA. FIA DR.SZENTKIRÁLYI ISTVÁN KIVÁLÓ FOGORVOS HOSSZÚ IDEIG SZATMÁRON ÉLT ÉS BARÁTOM VOLT.AMIKOR ÚGY HOZTA A SORS HOGY A SZERETETT TANITÓMESTEREM,ELTÁVOZOTT KÖZÜLÜNK,ISTVÁN BARÁTOM NEKEM AJÁNDÉKOZTA AZOKAT AZ ÉLETEMNEK FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKÉNEK SZÁMITÓ GYERMEKGYÓGYÁSZATI SZAKKÖNYVEKET/A KLASSZIKUS NÉMET GYERMEKGYÓGYÁSZOK MUNKÁIT .FELJEGYZÉSEIT ÉS IRÁSAIT AMIT AZ UTÓKORRA HAGYOTT..EZEN AZ UTON IS MEGKÖSZÖNÖM NEKED ISTVÁN!!.OLYAN TISZTESSÉGGEL ORVOSI HITTEL ÖRZÖM MINDMÁIG MINT A GYERMEKGYÓGYÁSZAT KATEKIZMUSÁT.


EMLÉKTÁR A MAROSVÁSÁRHELYI SEBÉSZETI KLINIKA VILÁGHIRŰ VEZETŐ PROFESSZORA PROF.DR,MÁTYÁS MÁTYÁS,HAGYOMÁNYOS FEKETE KALAPJÁBAN


. Egyetemünk legkiemelkedőbb alakja .Tanitványai az igaz és szép orvosi legendák szerény hőse,akire mindenki nagy szeretettel és tisztességgel emlékezik.Vitathatatlanul a XX-dik század erdélyi magyar orvostársadalmának egyik legemberibb és leghitvallób egyénisége maradt mindannyiunk emlékezetében.A bemutatott képen két szatmári munkatársa,Gózner Elek és Szerémy Lajos is látható.


Bauer Béla>Sándor Podolák A

szeretet,békesség és egészség kisérje napjaitokat. Sanyika,boldog születés és névnapot kivánunk!! Emike és Béla

2017. március 18., 10:44 UTC+02


Petőfi Sándor: A szájhősök (mennyire aktuális

) Meddig tart ez őrült hangzavar még? Meddig bőgtök még a hon nevében? Kinek a hon mindig ajkain van, Nincsen annak, soha sincs szívében! Mit használtok kofanyelvetekkel? Évrül-évre folyvást tart a zaj, És nem ott-e, ahol volt, a nemzet? Nincs-e még meg minden régi baj? Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval Az időt így elharácsoljátok; Várva néz rég s oly hiába néz az Isten napja s a világ reátok. Nyujtsátok ki tettre a kezet már S áldozatra zsebeiteket, Tápláljátok végre a hazát, ki Oly sokáig táplált titeket. Áldozat s tett, ez a két tükör, mely A valódi honfiút mutatja, De ti gyáva s önző szívek vagytok, Tettre gyávák s önzők áldozatra. Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal, Megifjodnak a vén nemzetek, De ti hernyók új lombot nem adtok, Sőt a régit is leeszitek. S oh mi vakság! fölemelte még a Népszerűség őket paizsára, Az elámult sokaság, miképen Megváltóit, karjaiba zárja. Megváltók? ők a hon eladói, Elveszünk ez ordítók miatt... Rólok tudja ellenünk, hogy félünk, Mert a félénk eb mindég ugat. Én ugyan nem állok a sereghez, Mely kiséri őket ujjongatva, És ha egykor közibök vetődöm, Nem egyébért lépek e csapatba, Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez Ál nagyok győzelmi szekerét, S haragomnak ostorával vágjam Arcaikra a bitó jelét! Szatmár, 1847. augusztus


AZ ALKOTÁS SOVÁNY ÖRÖME

SZÜLŐVÁROSOMBAN. TUDATÁBAN VAGYOK ANNAK HOGY AZ ALKOTÓ MUNKÁM EREDMÉNYEIT TÜKRÖZŐ STATISZTIKAI ADATOK MEGJELENITÉSE A FACEBOOK OLDALAIN EGYESEK GONDOLAT VILÁGÁBAN VISSZATETTSZÉST KELT,AMIT EGY TISZTES KOMMENTELŐ ÉS A HOZZÁTÁRSULÓ KOLLEGANŐM A KÖVETKEZŐ KÉPPEN FOGALMAZOTT MEG”ÖNDICSÉRET GYALÁZAT” ELKERÜLHETETLENÜL ÖTLÖTT FEL BENNEM A KÉRDÉS-MILYEN KÖRNYEZETBEN ÉS MILYEN VILÁGBAN ÉLEK HA ILYEN MINŐSITÉSSEL TRAKTÁLNAK EGY SORSTÁRSUKAT AKI MÁR 25 MILLIÓ LÁTOGATÓT A FÖLDKEREKSÉG 212 ORSZÁBÓL VONZOTT A NET OLDALAIRA ÉS EZT A TÉNYT MEGOSZTJA AZ ARRA ÉRDEMES EMBERTÉRSAIVAL. AMIKET LEIRTAM ÉS LEIROK ÉLETEM ÉRDEMLEGES ESEMÉNYEI VOLTAK.ÖRÖMÖK ÉS KÜZDELMES NAPOK EMLÉKEI. AZOKNAK A FÖLDIEIMNEK SZÓLTAK ELSŐSORBAN AZ IRÁSAIM AKIK ÉRZÉKELIK,VAGY MEGÉLIK AZ ALKOTÁS KÜZDELMEIT MA MÁR MINDEN EMBERI GYARLÓSÁG ELLENÉRE AZ ELVÉGZETT MUNKÁM MEGÉRDEMELT RANGJÁRA EMELTE EMBERI ÉS ORVOSI TÉNYKEDÉSEMET AKÁR ORVOSI VILÁGIRODALMI SZINTEN IS. IGAZSÁGOS, ÉRTÉKRENDÜ ÉS ÉRTÉKMÉRŐ EMBEREK ÁLLITOTTAK LÉTEM MÉRLEGÉRE. EZ AZ INDOK AMIÉRT ŐKET IDÉZEM, ÉLETEM ALKOTÓ RENDJÉNEK ELBIRÁLÁSÁRA ÉS KINYILVÁNITÁSÁRA. KEDVES BARÁTAIM!! JÓMAGAM ÚGY ÉRZEM HOGY ÉRDEMES VOLT „GYALÁZKODNI”.VELEM EGYÜTT AZOK IS AKIKNEK NEHÉZ PILLANAIKBAN SEGITŐ KEZET NYUJTOTTAM.


NEM ILYEN LOVAT AKARTAM

…. Minden történelmi változásnak meg vannak a kötelező gyermek betegségei.Korántsem akarok a 9o-es évek álmairól,vágyairól,elvárásairól beszélni mert azok manapság már irreálisnak tünnek,csupán az emberi gyarlóságok szülte társadalmi „szemérmetleségekről” amik mindennapjaikkat állitják feje tetejére Ezek már nem a gyermekbetegségek kategóriájába tartoznak hanem társadalom erkölcsi értékeinek elvárt követelményei.Az általam megélt hatalmak gyakorlói a maguk bűnlajstromától eltérően a mai társadalmi átkok jellegei más feltálalásban jelentkeznek.A politika minden társadalmi réteget átitatott és az álnok számos aljas hatalmi küzdelmek iszapbirkózások mindennemü formája átsütnek a modern világ hirközlő eszközeinek a képernyőin és fertőzik az alkotó emberek amugy tisztes gondolkodását és hasonló cselekvésekre késztetik.A hatalmi harcok háttere átláthatatlan egy józanul gondolkodó számára és a titkok birodalma hovatovább kiterjeszti befolyását.A szólásszabadság sátor előtti kulturálatlan cívódások szintjén zajlik és jellemző a ma emberének az intellektuális szintjére.A közjavak szabadrablásának ellenőrizhetetlen ténye,a tapogatózás a sötét összefonódások hátterét bogozgató igazságszolgáltatók doszárháborui és bilincscsörgései közepette.Az egyszemélyes hatalmak vágyainak kiteljesedése már hobby szinten zajlik megemésztve és felörölve a demokrácia zsenge hajtásait.Az új rendek és kasztok az újgazdagok rétege kialakulásának megismétlődő fénykora ami a demokrácia “sáskajárása”fogalomkörébe sorolható.Az alkotás tisztességének a társadalmi mellékvágányra való terelése ami történelmileg nem megélt elvándorláshoz vezetett.A minden új demokráciának a lételeme az uralhatatlan korrupció amit a jelenlegi felfogás rendszerével senki nem fog uralni. És lehetne sorolni az ellentmondások,vétkek és bűnök halmazát mert a pénz és hataloméhség beivódott az emberiség génjeibe és ezek fogják uralni a közeljövőnket minden történelmi szigor ellenére.


A HIVATÁSTUDATOM TISZTESSÉGÉNEK VÉDELMÉBEN

. Felajzott hangu üzeneteket olvastam a Facebook oldalain a leközölt vélemény nyilvánitásaimra reagálva a különböző rendü és rangu személyektől akik nem átalták javasolni hogy rekesszenek ki nemzetközösségemből. Sajnos egyesek a karakter gyilkossághoz hasoló manőverekhez folyamodtak lejáratasámsom érdekében.Talán az egyszemélyi fanatizmusuk vagy a természeti juttatások érlelték meg bennük ezt az igazságtalan kényszercselekvést.Úgy vélem hogy a különböző szinű eszmei értékitéletü felfogásuktól eltérő gondolataim késztették őket erre az álláspontra.Teljes joggal. De ugyanakkor engedtessék meg a számomra is hogy mint független európai polgár kifejezzem véleményemet napjaink igaz vagy igaztalan történéseiről nem utolsó sorban mint egy valaki aki hat évtizede szolgálta a város és megye gyermekeinek egészségügyi ellátását. Egyértelmüen gyógyitó orvos voltam és vagyok nem voltak más szinezetü titulus mániáim és az orvosi értékrendem felett minden alkalommal illetékes emberek döntöttek. Nem foglalkozásom a piactéri kikiáltás de se irói se politikai ambiciók nem gyötörnek. Talán egyeseknek az a visszatetsző hogy gondolataimat a szép magyar szó tisztességével akartam kifejezni amire különben mindenkinek törekedni illene. . A hivatástudat valamikor büszke tisztesség volt,a társadalomban. Mindenki tudta hogy mi a foglalkozása is mi a dolga. Annak idején amikor egy valaki hivalkodott a kétes értékű titulusaival,vagy felcicomázta az eredetit, megkérdezték tőle-hogy van papírja róla és eddig mit csinált vagy mit alkotott.. Ma már nem kérdezi senki,s így a titulusok skálája rendkívül széles,hivatalos minősítése ellenőrizhetetlenné vált-szinte nem is tudja az ember átfogni ezt az elképzelhetetlen –titulus- kavalkádot amit a politikai háttérszemélyek és a média a profán emberek orra alá nyom A történelmi tisztesség az megmarad generációkon át mindaddig amig az emberi gyarlóság ki nem oltja . -


LEÜLEPITETT GONDOLATAIM

Miközben fogatod feltartózhatatlanul rohan a szakadék felé,nem a gyönyörüség érzésvilága övezi gondolataidat.A rohanó napok egyhanguságában van időd felidézni léted minden mozzanatát és egyben felmérni a már visszavonhatatlan emberi jótéteményeidet avagy gyarlóságaidat, immár magadra hagyatva de több tisztánlátással és a megélt erkölcsi értékeid tapasztalatával. Az első leülepitett gondolatként talán a mindennapi küzdelem a sorsom kihivásaival való szembenézés,azon törekvések közepette hogy ne adjam el se lekemet se bőrömet a társadalmi kényszerhelyzetek szertelen és szövevényes kihivásainak. A szeretet és hála vezérelte érzelmi világomat,amiket nem a génjeimben örzök hanem a családi környezetem palántálta el bennem azzal a céllal hogy ezen az ösvényen haladjak létem mindennapján. Az alkotás a munkába vetett hitem fohásza a felemelkedés tisztes érzelmi világa útján a mindenkori ármányok árnyékában. A dicstelen hatalmak ,a nehéz történelmi időknek megfelelő leckéket adtak,és mi a magunk módján mindannyian hol simább utakon járva,hol imbolyogva, botladozva, vagy leroskadva a mindenkori terhek alatt mint Erdélyi magyarok -mindig kibányásztunk magunkból annyi lelki erőt hogy véghezvigyük a küldetésünket,hogy becsülettel megfeleljünk gyökereink elvárásainak.


EMLÉKTÁR AZ EMBERI SZENVEDÉS ÉS SZOLIDARITÁS MEGISMERÉSÉNEK ÖSVÉNYEIN


. Mint kezdő orvosnak az első munkahelyem Kapnikbánya volt. Bányaközpont /kb 5ooo lakossal amiből 23oo a bányaüzem alkalmazottja . Egy hegyekkel körülvett völgykatlanba helyezkedett el 11 km hosszan.5 éven keresztül igyekeztem a lehetőségek és emberi helytállásomon keresztül gondozni őket a születéstől az elmúlásig. A férfiak korai halálozása/5o év körül/a szakmai ártalmak miatt/tuberkulózis/ a számtalan bányaszerencsétlenség amík ,gyakran halálos kimenetelűek voltak, mind megannyit átélve az állandó elszámolási kényszer hatása alatt éltem. Minden szerencsétlenséghez le kellet menjek az önkéntes mentőcsapattal a föld fekete sötét rohadt gyomrába, ahonnan soha nem lehetett tudni hogy van-e visszatérés. Elsősegélynyújtás volt a feladatom,azok számára akik vagy bányaomlás,robbanás sérültjei vagy áldozatai voltak. Ezek a leírhatatlan drámai helyzetek sajnos gyakran megismétlődtek. Olykor amikor beöltözve a mentőtársaim sajátos öltözékébe a tett helyére érkeztünk és megkezdtük a mentési munkálatokat-a karbid lámpa-imbolygó fényénél mindig CRONIN-RÉZTÁBLA A KAPU ALATT című műve jutott eszembe és arra gondoltam hogy a helyzetek amit átéltem sokszor sokkal megrázóbb képet mutattak Ezek az emberek magukban belenyugodtak az elmúlás gondolatába,,kemények,szókimondók szavatartók,értékelték a feléjük nyújtott segítő kéz értékét és rangját Ez a hely volt életem legtanulságosabb iskolája,itt okultam a legtöbbet az emberi küzdelem,becsület,az adott szó kimondott értékéről és a szolidaritás legszebb példáiból.. Tanúja voltam a drámaí emberi sorsoknak, a vigasztalanság határain mozgó kilátástalanságból való kilábalások számos példájának. Sors és jellemformáló volt az életemben ez az élményanyag.


LUKÁCS GÉZI A LEGIFJABB ISMERŐSÖM

Vannak családok szatmáron akiknek emléke mélyen rögzült emberi és orvosi élményanyagomba.Ők képezik emlékezetemben a generációs csaLádfákat akiknek nemzedékvéltó tagjait istápoltam orvosi ténykedésem alatt.Tisztes,kölcsönös megbecsülésben,bizalomban tapostuk sorsunk ösvényeit jóban,rosszban.Ilyen volt a Lukács Géza családja is Szivmelengető megható érzés látni a legifjabb Gézit aki most lett” ismerősöm” a Facebook oldalain egészen zsenge korában és akit nagy örömmel fogadok szeretteim közé.


GALAMBÁSZSORS SZATMÁRON

. “Halász,vadász,madarász mind éhenkórász” A felső tizezer azért használta az éhenkórász jelzőt a kisállat tenyésztőkre mert ezek általában a napi kenyerükért küzdő emberek soraiból származnak és talán egyedüli szórakozási lehetőségük ez volt. Szatmár peremvidékén így a hidontulon is sok gyermek volt. A kisállattenyésztés még sok felnőttnek is az egyedüli szórakozást jelentette. A gyermekek imádtak csereberélni, bugyli-bicskát, röpgalambokat, nyulakat, énekes madarakat Együtt jártak pecázni a Homoródra, fürdeni a Szamos torkolatához, vagy a Kubikra csónakázni a hazulról elcsent mosóteknőkkel. Télen pedig – ereszkedni – szánkóval a vasúti töltésen. Ez egy autonóm gyermektársadalom volt a maga megismételhetetlen örömeivel, nehéz sorsával és egész életen át tartó barátságokkal. Még 70 év távlatából is boldogan írom le a város peremvidék gyermekeinek a. hangulatát, azt az érzést, amikor mindent a sajátodnak éreztél a rengő aranysárga búzatáblákat, eperfákat a Hegyi úton, vizeket, a bokáig érő nyári poros utak forróságát. az összes gyümölcsöst, a birkózásokat, verekedéseket stb. Édesanyám következetes,szigorú,már zsenge koromban önállóságra, szorgalmas,kitartó munkára késztető ember volt. Céltudatosan. olykor kíméletlenül teljesítményre nevelt,sokszor lemondatva a gyermekkor apró örömeiről,amit annak idején még nem mindig tudtam feldolgozni és magamévá tenni. Inkább jártam volna a többi kültelki pajtással halászni a Kubikra,Homoródra,nyulászni,galambászni de nekem mindig és mindenekelőtt a tanulás volt a fő feladatom. Annyi gondoskodással azért megáldott a sors ,hogy kivegyem én is a részem, habár mértékkel a gyermekkor ezen örömeiből is. Szép emlékeim vannak a kültelki barátaimhoz fűződő eseménydús gyermekkorunkhoz. Mindmáig nagyon nagy szeretettel látjuk viszont egymást.Engem is elkisért egész életemen keresztül a postgalamb szeretete.Előrehaladott koromra való tekintettel is gomdozok mindmáig néhányat..Ma már állami szinten a sport kategóriába sorolták a postagalamb kategoriát ami nemzetközi szinten is nagy népszerűségnek örvend és országunkban számos egyesületbe tömörülve röptetik és versenyeztetik ezeket az ügyes jószágokat. Mindezeket előrebocsátva elmondom hogy az utóbbi időben mikor egy kórházi ágyon nyivadtam a feleségem elmondta hogy két daliás egyenruhás nyomakodott be otthonunkba azzal az indokkal hogy azonnal távolitsa el a galambokat mert erre rendelet van.Mert ugyebár valaki a gigantomániás korszakban tervezett egy égigérő betontömböt amiről még a távolabbi jövőben sem fogják kiirtani az oda telepedett galambokat.Az állatvédelmi törvény 5-ös fejezete pedig törvénnyel bünteti az állatok kinzását vagy elpusztitását.Az ország egész területén minden városban engedélyezett szervezett formában a galambtartás.Én megértem a megyeháza körüli polgárok jogos felháborodását de erről az állapotról nem a gazdátlan galambok tehetnek hanem a betontorony tervezői. Különben is a helyi tanács felülvizsgálta az erre vonatkozó határozatát ami a következőképpen módosult: “Columbofilii clubului VIITORUL,respectă legislația în vigoare,emisă de Consiliul Local Satu Mare,ei avînd dreptul să dețină și să crească porumbei voiajori așa cum este prevăzut în Hotărârea Consiluilui Local nr.33/o3.o3.2o11 art.72 pct.2 aliniatul 1 dacă activează în cadrul unui club columbofil afiliat unei Federații sportive. Prezenta adeverință î se eliberează susnumitului,pentru a justifica deținerea de porumbei voiajori în localitatea Satu-Mare. Mert ugyebár vannak akik az italt kedvelik a szép nem mintapéldányait,a kártyát,a halászatot a politikát és sorolhatnám tovább mi meg ezeket az ártatlan jószágokat.


MEMENTO MEDICAL SĂTMĂREAN-16.761 MEGTEKINTŐ Ezt


az orvostörténelmi tudományos dolgozatomat a Szatmármegyei Orvosi Kamra felkérésére írtam a Szatmári Orvosi Napok 2013 október 5-én megtartott tudományos rendezvényére. Az indoklás az volt hogy élményanyagom,emberi és szakmai kapcsolatom ezekkel a kollégákkal felhőtlen volt úgy mint tanítványnak vagy a későbbiekben mint kollégának. A tanulmányt román nyelven készítettem el és mutattam be. Video felvétel készült róla. a Román Tudományos Akadémia is a hozzájárulásomat kérte a tanulmány közléséhez.Tanulmányomat az alábbiakban magyar nyelven adatm közre. Azokról az elődeimről és kortársaimról emlékezek meg nagy tisztelettel és szeretettel, akik kíváló győgyitói és tudományos alkotói voltak a szatmári orvostársadalomnak. Tisztában vagyok azzal hogy egy ilyen jellegü tanulmány nem léphet fel a tartalmi teljesség igényével,következésképpen kérem a kollégáimat hogy járuljanak hozzá ismereteikkel,véleményükkel az esetleges hiányosságok kiegészitéséhez. A történelem folyamán az orvoslás az orvos mindig a tárdasdalom érdeklődésének a központjában állt.Az emberek nagy figyelemmel kisérték és egyben boncolgatták az orvos emberi,erkölcsi,szakmai értékrendjét és mindezekre szigorú,bíráló szemmel tekintettek 86-dik életévemben,amiből 6o évet a mai napig is a legcsodálatosabb biológiai lény a gyermekek egészségének gondozásában töltöttem el nehezen vettem kezembe a tollat hogy ezt a felelősségteljes feladatot elvégezzem..Hiteszegett,megfáradt,társadalmunk valószínű hogy nem tart igényt az elmúlt 5o-6o év orvos egyéniségeinek a megismerésére.Pedig az elnézhető, emberi gyarlóságaiktól eltekintve mindannyian hithű gyógyítók voltak,fegyelmezett életúttal,szerintem nehezen utolérhető szakmaisággal,színes, kulturált személyiségekkel. Jómagam ezek között a neves orvosok között tevékenykedtem. A sors jóvoltából tanúja, majd bírája voltam a modern egészségügy fejlődésének. Tanulmányaim megkezdése után azonnal csatlakoztam, ahol lehetett — vakációkban, egyéb alkalmakkor ezek mellé az emberek mellé, mindenhol ott voltam, ahol valamit tanulni lehetett, megismertem a kórház minden zegét-zugát, tanultam, olykor ellestem a dolgokat a nagy elődöktől. . Mint az egykori orvosgeneráció egyik utolsó mohikánja, aki tanúja volt a XX. századbeli eseményeknek,jogosnak tartom a megemlékezést azokról akik az évek során odaadóan és komoly szakismerettel dolgoztak a szatmárnémeti betegekért. Sokan már nincsenek közöttünk, de annál inkább megérdemlik a megemlékezést és a fõhajtást.. KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉST !!


FELERŐSÖDNEK A “HOMOGENIZÁCIÓ„ SZÓLAMAI

?? Csengersimán túl megalakult egy új Náci Párt . Szervezeti szabályának egyik fontos követelménye az hogy tiszta ősnemzeti származásod legyen.Adta hírűl mindezt a média 2013 November havában itt Európában. Mai hír hogy a nemzetközi sajtó ismét teletüzdelte oldalaait a magyar “Vezir” egy faji vonatkozásu kijelentésével a” homogén nemzet” fagalmát előkotorászva a történelem szemetes kosarából.Bátor ember, hiszen ezt az érvelést senkitől nem lehettett hallani Euópában az 194o-es évektől kezdődően. Mindezeket észlelvén nagy dilemma előtt állok-apám erdődi sváb,anyám lengyel,apósom tót,anyósom bánsági német, vajon az ujdonsűlt nemzeti hit felfogása szerint vallhatom-e magamat magyarnak Nehéz eligazodni ebben a bibliai Szodomás-Gomorás történelmi hangulatban amikor már nagyon tarka szinü világban élünk.Úgy döntöttem hogy egy pamflet formájában megfogalmazom settenkadő gondolataimat az alábbiakban:


PAMFLET-??_VAGY SZOMORÚ VALÓSÁG

Miután a történelem mindmegannyi hóhéra kipróbálta –veréb pörkölési tehetségét és a -Nemzeti Pukkadástól- teli hajlamait a hadszínterek nagy és számos tarlóján elpusztítva a nem kívántakat, gázkamarákban, majd a mennyekből acél héják által hullatott-mennyei áldásnak” álcázva nyakukba dobták az azóta is a –rettegés hatalmát-megjelentek a verebek faj genetikusai- Ezek már nem azt kutatják hogy ki a házi vagy mezei veréb sárga rigó, kan veréb,hanem egyáltalán a NEMZETI verebek génszármazéka-e vagy sem. Ki akarják deríteni hogy igazak- e a verébtársadalom történelmi állításai, hogy a tarlókon egymásra ugrándoztak a fajtalan kan verebek a porban ficánkoló,csinos kis tojókra,megtörve ezzel a házi verebek tisztességét avagy faji méltányosságát. Egyszer s mindenkorra tudományos választ akarnak kapni hogy ki a közönséges mezei veréb,ki a házi veréb,vagy más szóval ki az igazi honfi és ki a kamatyolt söpredék- A –VÉN VEREBEK,kétkedve fogadták a fiatal hevesvérű tudóshad ostromát hiszen ők maguk is jól tudják hogy a széles mezőkön nagy összecsiripelések vagy helyesebben bekeverések folytak. A hevesvérű –NEMZETI KANVEREBEK-elhivatottságuktól,utánozhatatlan,feddhetetlen nemzeti és faji büszkeségükből de főként a veréb társadalomban elfoglalt jól fizetett helyük megköveteli tőlük is ezt az igényt. Ezt aztán kevesen merik kielégíteni,mert hát közöttük is vannak mindenféle kis Isten teremtményei amiről ők nem tehetnek. Igy tehát megtörténhet hogy az illető lény nem is egy igazi nemzeti veréb,hanem egy nemzetrontó fekete kan csóka- A vén verebek közben erősen csóválják a fejüket, hiszen jól tudják hogy a kan verebek voltak a fő kamatyolók. De a jól helyezkedő –zabi-hadnak fajtiszta genetikai bizonyítványuk lesz,mert bizony azt is meg lehet vásárolni manapság. Ők tovább fognak ágálni és nemzeti színű lesz még a köldökük is. Közben hatalmas költségek árán ki fog derülni hogy az angol verebek a tajgákról,a szőke,kék szemű,ép csőrüek az északi sarokról,a hosszú bajuszos,nagy mellényű,örökösen bölcsek a tajgákról,a tilinkózó,bő gatyások pedig esetleg ugandából származnak. El lehet képzelni hogy manapság amikor már nem lövöldözik le a verebeket a határokon milyen nemes és szórakoztató lesz a bőrszínskála szép,otthonos Európánkban- Az egészben az vigasztal hogy már nem a politika álnokságain és hazugságain kell elmélkedjek hanem a genetikai vizsgálatom eredményén. Mert egy kétes értékrendű tanulmány ki fogja mutatni azt hogy milyen vörös nyakú sváb,a maga büszkeségétől minden második lépésnél hasra eső magyar,hosszú orrú szlovák drótostót,vagy a hegyekből kényelmesen leballagó,tilinkózó bőgatyás román a szerepel a genetikai táblámon.- Irigylem az elkövetkező generációkat.Hogy mi mindenhez fognak ezek hozzájutni, még a gonosz szemérmetlen hátsó gondolatok értelmében is -ugye drága volt és jelenlegi csörgősipkás elvtársaim.


JÓ LENNE FELÉBREDNI

Északerdély felszabadulása után gyermekfejjel ismerkedtem meg a “Magyarkodás” fogalmával.Ki az igazi magyar hallottuk visszatérően .Sajnos a társadalmi élet mikéntjeit latolgatók és a felkapaszkadni akarók alibijeként hangzott el leggyakrabban.Megkülönböztető erővel hatottak a vallási,a nemzetiségi származás,a különböző társadalmi kategóriák cimjelzői,az anyaországi minőség,a közélet ranglétráján elfoglalt hely,az arisztokrácia akkori titulus mániája,vagyoni helyzet és sorolhatnám hosszan egészen a faji megkülönböztetés/zsidók,cigányok/sokszor esztelen gyűlölethadjáratáig. Éppen csak azért teszem szóvá a jelenséget mert úgy tünik hogy ma ismét előbukkant , azzal a különbséggel hogy gazdagitották a skálát politikai, immár faji beütésekkel a gyűlöletkeltés minden eszközét felhasználva, ami keserű ízüvé teszi magyarságtudatunk méltányosságát.Politikai,elvi kategoriák feszülnek egymásnak kifejezésre juttattava ezt anyanyelvűnk alantas stigmáival.Személyesen engem zavar a határontúli,vagy bevándorolt jelzők hangoztatása is, az összes erkölcsi mellékgondolattárával. Történelmileg nem tartom elhanyogalható szempontnak azt a tényt sem hogy a kárpátmedencei végváriak gondolatvilágát is megfertőzte a hatalom éheseinek ideológiája.a politikai jellegü kedvezmények szolgáltatásaival amiknek történelmi vetületei még nem eléggé beláthatók. A különböző országrészekbe szakadt magyar kisebbségeknek létezik egy egységes nemzettudata, ami abban nyilvánul meg, hogy kultúrnemzetként gondolnak magukra: mintegy 70%-uk az anyanyelvet és kultúrát jelölte meg nemzeti identitásának meghatározó elemeként,és gondolom ez a döntő érv és nem az hogy egy vagy két tyukot fogyasztunk el naponta.


A KEZDETRE EMLÉKEZEM

. Csodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek. Ez egy becsületes alkotó munka története,és ami két lapon található meg./www.dr.bauerbela.ro és a-Blog.bauer bela.ro. Most amikor a 86-dik évem küszöbén állok, még álmodni sem mertem,hogy mindaz a verjtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás/ immár 20.000 oldalon/ azok kezébe kerülhet akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segitő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban. Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizennégy év,/talán egy egész élet/ kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is. Most már megnyugodtam,már nem vivom az ármányok elleni csatákat,az érdemtelenek elmarasztaló acsarkodásait.Abszolut igazolt tényekkel bizonyitottam. Már nem biráskodik felettem a kissebbségi voltom minden nyomorusága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom. Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy-a nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem az minden ember szabadon szárnyaló gondolatairól is,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről./Részlet az én elektronikus kalandom című irásomból/


FÜTYÜLŐSDI A XXI-DIK SZÁZAD HAJNAL

ÁN. Most ahogy lenyugvó félben vannak a politikai érdekek által felkorbácsolt hangulatok és ahogyan minden este láttuk kinek milyen a fütyólője, felötlött bennem egy jó pár éve megirt gondolattársitás ami a szürke verebek tüntetéseinek tártasadalmi hasznárol szólt.Mert akinek nagyobb fyütyólője van és hangossabban zengi az érdemek vagy netalán érdemtelenségek történéseienek hangzatossá tételét, az is belefárad a hiábavaló fütyürészésbe. Minden estben a fő fütyülősők a zöld asztalhoz ülnek és vagy lecsitiják vagy érdemtelenekké teszik ezeket e tünteséseket, amiket a hataloműző politikusok szerveznek a mi zsebeink kárára,mert ugyebár nincsenek fütyülőgyárak akik díjtalanul termelnek,és a pocskondirozó szövegszerkesztők sem olcsó fiúk Emlékeztető a –Szürke Verebek-tüntetéseinek értékelésére. A fennkölt és történelmileg visszatérően óhajtott szabaságeszmék még a verébtársadalomban is, még ha szemérmesen is megférnek a szégyenletes társadalmi kiszolgáltatottsággal.A XXI.században ezeknek a kis szemtelen élőlényeknek a táradalmában is törvényi erőre emelkedett a korlátlan csiripelés joga.Feltétel csak egy van, mégpedig hogy üres beggyel és ne túl nagy felhajtással,röpködéssel végeztessék. Az illetékes kanverebek árgus szemekkel követik a főugrándozókat és ha túllépik az ezen akalomra előirt szabályok előirásait a “ szabadság szent tehene „egy megfelelő méretű lapógyát pottyant az éppen aktuális ügyért csiripelőkre és ezzel megfelelő hangtompitót borit az ügyre.A sok ugri-bugri kis jószág nem is tudja miért tüntet, szemtelenkdik,csiripelve ,ugrándozva,hempergve a hatlmas tereken mert a történelem folyamán mindig csak elhesegették őket.De most már ebben a “szépreményü demokráciában” mindent szabad mindaddig amig elő nem veszik a “serétes puskát”, A szép olykor izgalmas esemény után mindenki a fészkére vonul és igyekszik letisztítani az áruló nyomokat a következmények elkerülése végett. Mindenki elégedett-a szürke verebek hogy kiugrálhatták,kicsiripelték magukat,a kanverebek hogy a fészkükre szálltak az üresbegyűek-és ez így ismétlődik a végletekig ugrálunk,csiripelünk és hazamegyünk. Az igazság kedvéért hozzá kell tenni hogy olykor szórnak egy-két marokkal a közös magtárból már csak azért is hogy igazolni próbálják utolérhetetlen emberségüket akíshitüek és profitorok előtt.Eközben a szürke verebek álmélkodnak,szavaznak,választanak,olykor hiábavalóan háborognak mert közben mindig lenyeletik velűk a- szőrös hernyót-.Ez igy ismétlődik generácíórol generációra,évezredeken át.-minden tisztes szürke veréb szomoruságára.


TISZTELT NITS JÁNOS

!! ÖN AZON EGYEDI MORALITÁSU EMBEREK EGYIKE AKI A TISZTES ALKOTÓ MUNKA MEGBECSÜLŐJE,TÁRSADALMI LÉNYE A TISZTESSÉG ÉS TISZTELET SZELLEMÉT SUGÁROZZA EGY OLYAN TÖRTÉNELMI IDŐSZAKBAN AMIKOR EZT KITELJESITENI RENDKIVÜL NEHÉZ FELADAT.BENNÜNKET FIZIKAILIG EDDIG NEM GEREBJÉLT ÖSSZE A SORS,EGYSZÓVAL NEM VÁLTOTTUNK SZÓT EGYMÁSSAL,DE A FACEBOOK OLDALAIN KINYILVÁNITOTT VÉLEMÉNYÉVEL EGYIKE AZON RITKASÁGSZÁMBA MENŐ SZEMÉLYEKNEK EBBEN A VÁROSBAN AKIK ISEMERETLENÜL CSUPÁN A LEIRT GONDOLATAIM ÉS ORVOSI ALKOTÓ MUNKÁMAT FELISMERTÉK ÉS EZT VELEM NYILTAN KÖZÖLTÉK,AMIT EZUTTAL IS NYILVÁSON MEGKÖSZÖNÖK.SZEMÉLYES ÉRTÉKITÉLETEM SZERINT ÖN SZATMÁR MEGYE MAGYAR ÉRTELMISÉGÉNEK EGYIK LEKIVÁLÓBB SZEMÉLYISÉGE. AZ ELISMERÉS AMIBEN ÖNRÉSZESÜLT EGYÉRTELMÜ EMBERI ÉRTÉKEINEK A KIFEJEZŐJE-GRATULÁLOK HOZZÁ. Bauer Béla


A BALKÁNI SZELLEMISÉG BESZIVÁRGÁSA KÖZBESZÉDÜNKBE

. Satnyul a közbeszéd minősége úgy tartalomban mint irodalmi igényességében.Az ocsmány nyelvezetü,kulturálatlan szókészlet gátlástalanul terjed a kommunikáció minden szintjén.A mindennapi gyülölet felfokozott hangulata, gátlátalanná teszi az embereket,rársaik tisztességes megszólitásában is.Személyes tapasztalatom sajnos igazolja a gondolatfeltevésemet. Nem az anyanyelv iránti métányosság hiánya hanem az emberi viselkedési gyarlóságok a primitiv dűhreakciók az oldhatatlan gyűlölet, a strici nyelvezet stb.Valamint a cél hogy embertársadat minennemü méltatlan , saját értékrendedet visszatűkröző szótárával mindenképpen és minnél jobban megbántsd.Még akkor is ha az a jellemtelenséged töltetét sugározza környezeted felé.


Bauer Béla>Sarolta Kósa

Kedves Sarolta !! Nagyon meglepőnek és egyben szomorunak tartom hpgy a mindkettőnk által jólisemert előzmények után annyira értékeled a munkámat ahogy az véleményedből kitűnik. Bauer Béla


Bauer Béla>Tóth István

Toth Tisztelt Tóth István!! Hat évtizede szolgálok a gyermekek betgágyánál és ezen idő alatt az orvosi ténykedésemért a legmagasabb szakmai és állami elismeréseket kaptam.Jelen pillanatban az orvosi elektronikus szakirodalom szintjén a világirodalon élcsapatának megtisztelő helyét foglalom el.Úgy hogy ezem a téren nem hiszem hogy valaki elmarasztalhat, következményképpen az ön tanácsát sem találom méltányosnak.Soraiból azt olvasom ki hogy Önnek fogalmi nehézségei vannak a politikai és társadalmi értékek megitélési szintjén.Amint már emlitettem én már 6o éve foglalkozom a gyermekek gyógyitásával és a gyermekellátásnak számos szociális vonatkozása van.Ezzekkel törődnöm kell és ezek megoldása orvosi kötelesség. Ami a közéleti írásaimat illeti az a véleményem hogy minden tisztes polgár kötelessége a közélet szemeteskukáját kiüriten. Csupán azért szólaltam meg mert nem tudok tultekinteni a hazugságon,gyólöleten,lopáson,rabláson a személyi diktatura bármilyen megyilatkozásán amikkel remélem Ön is egyetért velem.Ez pedig nem politika úram hanem emberi tisztesség kérdése.próbálja meg Ön is,rászemről hasznoabbnak tartom a bálványimádásnál. Köszönöm sorait azzal a feltétellel hogy az ekövetkezőkben kiméljen a érdemtelen és nem kellőképpen megalapozott kommentjeitől . Dr.Bauer Béla gyermekgyógyász főorvos,a orvostudományok doktora,az egészségügyi érdemérmek és eTgészség ügyi érdemrend kitüntetetje,a Pápai Páriz Ferenc életmüdijas orvos 2o1o,Kiváló kutatő. Tisztelettel Bauer Béla


AMIKOR VALAMI” CSIPŐSET”,

DE IGAZSÁGOT VETEK PAPIRRA, KEVESEN VANNAK AKIK VÁLLALJÁK A MANAPSÁG MÁR UJRAÉLESZTENDŐ TÁRSADALMI REALITÁSOK ELISMERÉSÉT. MEGJEGYZÉSEMET NEM EGY SZELLEMI VAGY ERKÖLCSI NÓGATÁSNAK SZÁNOM ÉS NEM IS IDEOLÓGIAI CSIM-BUM CIRKUSZOK REKLÁMJAKÉNT. KITŐL VAGY MITŐL FÉLTEK A HATALMAKTÓL ?? AZOK AMUGYIS BEHAJTJÁK RAJTATOK ÉRDEKEIK SZENNYES SZÁNDÉKAIT AKÁR FUVOLÁZTOK AKÁR NAGYBŐGŐZTÖK A ZENEKARUKBAN.A HATALMAK VÉGESEK DE AZ EMBER ERKÖLCSI ÉRTÉKRENDJE MINDVÉGIG ELKISÉR. A KÖRNYEZET HATÁSA DÖNDŐTEN BEFOLYÁSOLJA AZ UTÓDOK ERKÖLCSI TARTÁSÁT. AZ EMBERI LÉT AZON NAGY IGAZSÁGÁRA HíVNÁM FEL A FIGYELMET BABITS MIHÁLY SZAVAIT IDÉZVE -VÉTKESEK KÖZT CINKOS AKI NÉMA!!


TRAMPLI A VILÁG URA

Amikor először megláttam az új amerikai elnök fizimiskáját a képernyőn a bozontos nagy fejével,és bizarr arcmimijikájával megvallom őszintém hogy nem keltette bennem egy államelnök jelölt benyomását. Mindezt nem azzal az indoklással hogy minden genetikai ága dollármilárdokban hempergett.Aztán a nagy tömeg előtt az Úrhoz fohászkodott esőért bizonyitékul ,hogy nem festett a haja. Ez a bájgunár alapozás már gyanussá tette. Tulajdonképpen nem érdekelt hogy”fest vagy nem fest”hanem az a gondolat emésztett hogy mivan a gubanca alatt a világ első számu emberének- Átcikkant az agyamon Ady Endre “Harc a Nagyurral” című verse amiben a disznófejü nagyurakkal vivódik,hadakozik évezredes bántalmaink orvoslásáért. Becenevet is ragasztottam rá már csak a külsejét valamint szokatlan mozgáskészségét is figyelembe véve és a Trump helyett magamban a “Trampli” nevet biggyesztettem rá.Visszatérve Ady vivódásaira a disznófejü nagyuraikkal a jövőt kezdtem magamban sommázni hogy mit várhatunk ettől a pénzeszsákokon ülő tehetségesen igérgető atlétától A költők többnyire gondolataikat költői képekben, metaforákban, szimbólumokban fogalmazzák meg. Gyakoriak a megszemélyesítések is, amikor a költő élettelen dolgokat emberi tulajdonságokkal ruház fel. Egyesek szerint az a jó vers, amit kevésbé értünk, de hatalmába kerít, rabul ejt, hat érzelem és gondolatvilágunkra. Ady, a Harc a Nagyúrral című verse életre kelt kis hazánk egyik országútján egy valüszinüleg új korszak kezdetén, A kapitalizmus rákfenéje a pénzisten, a disznófejű nagyúr nemcsak a közhivatalokban, a parlamentben, a különböző intézményekben stb. van jelen, de szegzugos városi utcákban, egyszóval az egész közéletben Országunkban meglehetősen sok a ,,disznófejű nagyúr”, egyeseket le is vadásznak, sokszor politikai suggalatra, de sokan szabadon kószálnak a ,,makkerdőkben”. és zsákmányra vadásznak Post scriptum-a jővő eldönti hogy ki mit tud tenni ezért a esendő emberiségért.


BABILON MODERN VÁLTOZATA

„A mitológiában Bábel városában telepedtek le Mózes utódai. Ők voltak azok a nemzetek, vagy családok, akik még egy nyelven beszéltek. Egy tornyot akartak építeni, ami az égig érjen. A cél az volt, hogy összetartozásukat hirdessék és ne tudjanak szétszéledni. A történet szerint azonban az Úr ezt nem nézte jó szemmel és lerombolta a tornyot. Sőt, az építő családoknak összezavarta a nyelvét is. A torony leomlása után nem értették egymást. Ezt nevezi a biblia a babiloni zűrzavarnak” Annak idején amikor a hit és valástanban babilon történetét tanitották,a történet mint „beszédzavar” jelent meg a gyermekek szellemi élménytárában ami eszement állapotokat idézett elő.Nem értették meg egymást az emberek egyszóval megszünt a kommunikáció és mászhattak az emberek vissza fára együttélésre kényszerülve a a majmokkal. Mi gyerekek úgy rögzitettük babilon fogalmat mint bolondokházát.Manapság az emberek kevesen foglalatoskodnak a biblia tanulmányozásával kevesen ismerik a babiloni történetet.Pedig napjaink evődései közepette a” babiloni zürzavar” világát éljük.Kétségeimet talán az általános „beszédzavar” állapotával kezdeném.Véleményem szerint a jelenség már akkor is a” hazudozás becézgetése” volt és ennek a közvetlen következménye a minden szintre kiterjedő” zűrzavar “ugyanúgy mint napjainkban. Mindeddig.nem változott a helyzet,aki nem hazudik olyan ritka mint a fehér holló.pl A választások alkalmával hangulat a tömény hazudozás és egyben beszédzavar miattt olyan, mintha egy elme-intézetből szelídebb fajtájú eszement csoport szabadult volna ki jótékonysági akció céljából,és a többi futóbolondnak is besegítsenek , azért hogy senki sem maradjon normális drága hazánkban- Nem szükséges a babiloni történelmet tanulányozni elég a T.V. képernyő elé ülni, és már is számot lehet vetni a zűrzavar bármilyen társadalmi formájáról és egyben a beszédzavarosok kóros képviselőiröl. Nem beszélve arról hogy ezt naponként meg is éljük. Ahol emberi lény fordul meg ott már mindenki égig érő tornyot akar épiteni ezek mindmáig mind összedóltek. A kérdés csupán az hogy az Úr mikor oldoz fel bennünket a hazudozás és zürzavar kényszereitől.


Bauer Béla>Adriana Danku Megköszönve a Facebook csapat


figyelmességét,őrizzük meg ezt a szépés méltányos emléket. Bauer Béla


BAUER BÉLA>MÁRTON ARANYOS

KEDVES MÁRTON!! AZ IGAZ SZÓ HATALMÁBAN BIZVA MÉG MEGKAPASZKODUNK. KÖSZÖNÖM ŐSZINTE SORAIDAT. BÉLA


Bela Bauer>Google Profil

Tisztelettel kérem önöket adjanak felvilágositást miért nem regisztrálja a látogatóimat a counter 7 napja.Ha esetleg önök nem tudnak meggyőző választ adni adjanak egy hivatalos fórumot aki ezt megteszi. Bela Bauer -Szatmárnémeti


Bauer Béla>Călin Bumbuluți

Pe parcursul celor 5 ani, ideile noastre privind perfecționarea sistemului sanitar în județul nostru natal au fost convergente în primul rînd datorită calităților dumneavoastră deosebite de dotare intelectuală și spiritul de sacrificiu.Mă simt onorat că pe poză pezentată apar în compania doamnei și fetiței dumneavoastră. Cu respect Dr.Bauer Béla


-A MEGFELLEBEZHETETLEN IGAZSÁG

A megfellebbezhetetlen igazság kedvéért ki kell mondanunk hogy az a kis ugráló szürke veréb egyetlen emberöltő alatt megváltoztatta az emberi lét minőségét és soha el nem képzelt vívmányaival a tudomány és technika terén új tartalmat-új értelmet adott életünknek. Nyugodtan nevezhetjük az alkotókészség történelmi kiteljesedésének. A mi generációnk haszonélvezője és egyben tanúja is volt en nek az utolérhetetlen kornak a világtörténelemben -a faekétől a világűr meghódításáig-a holdra szállásig -a tőmegjellegű fertőző megbetegedések embert tizedelő voltától-a szervátültetésig,az emberi életesély lényeges meghosszabbításáig -a petróleum lámpától a szinte minden képzeletet felülmúló tömegkommunikációs eszköztárig. -egy dologban változatlan maradt az ábra a női nem őskori meztelenkedési vágya- a magamutogatás utánozhatatlan bájaival a kan Verebek legnagyobb örömére. De van ennek egy hátulütője is –Ha sokat látod nem kívánod. Hű emberek akkor lesz még a nagy baj,amikor már csak bámészkodni fogtok- A maga módján mindenki hozzáfűzhetne egyet-mást ezen felsoroláshoz. és milyen bizarr jövőképeket vázolhatnánk még magunk elé. Sajnos már a jelen megrázó képeket vetít elénk- -a természeti katasztrófák szinte napi előfordulása,százezrek értelmetlen pusztulásával -az immunhiányos megbetegedések megjelenése és gyors terjedése,ami vetekszik immár a középkor sokszor halálos kimenetelű fertőző megbetegedéseivel,járványaival/kolera,lepra-stb/ -a tömeg pusztító fegyverek álompénzeket igénylő kifejlesztése amiket természetesen nem szúnyogirtásra fognak használni. -az emberi faj ellenőrizhetetlen túlszaporodása-az elosztás elementáris kényszereivel-az éhség földrajza hátborzongató adataival -az általunk felismert és mégis tudatos környezetszennyezés,a többi biológiai lény az állatvilág semmibevevése,féktelen pusztítása. -a mértéktelen nemi ösztönök kiéléséből származó genetikai bántalmak a többi nap mint nap szaporodó noxákkal. -a mindennapi szellemi vagy fizikai erőszak hatalma a józan szabványrendszerek felett-mindez a PÉNZ szerzés kísértetének árnyékában-amihez az igazságszolgáltatás biztosítja a díszkíséretet. Úgy hiszem hogy a történelmi megfogalmazás szerint-egyesek élete emésztő gond míg mások élete gondtalan emésztés végigkíséri az elkövetkezendő generációk sorsát és marad minden úgy ahogy ezt 2ooo évvel ezelőtt a fekete nyakkendős –kanverebek megbeszélték avagy eldöntötték. A mi feladatunk hogy a 2m-es gödör szélén imbolyogva is de meg tudjuk fogalmazni egy szürke veréb belátható sorsát még a kiutált patkányok okulására is. P.S. Újraolvasva ezt a pár sort,az elmúlás tarsolyával az oldalamon, Megrettenek és felteszem magamnak a kérdést vajon ez mind valóság volt. De úgy gondolom hogy sokan vagyunk hasonló sorsú és felfogású pantalóba öltözött,szürke verebek,és csupán rendszerezni és tudatosítani kell gondolatainkat. Ha nem a gyermekgyógyászat lenne a hivatásom,a mindennapi pesszimizmus lenne az osztályrészem.


BAUER BÉLA>FACABOOK CSAPAT TISZTELT FACEBOOK CSAPAT!! A GOOGLE-PROFIL REGISZTRÁCIÓM EGY JÓ IDEJE NEM MŰKÖDIK.KÉREM A SEGíTSÉGETEKET A HIBA TISZTÁZÁSÁNAK OKÁRA. BAUER BÉLA


AKTUÁLIS-NAPJAINK ERKÖLCSI ÁTKA

A hazugság valótlanság állítása más(ok) vagy önmagunk félrevezetése céljából. A vallások a hazugságot bűnnek tekintik. Az általános etikai normák szerint is elitélendő a hazugság, hiszen huzamosabb ideig nem tudna fennmaradni az olyan emberi közösség, amelynek tagjai legalább a mindennapi élet alaphelyzeteiben nem bíznak az egymással folytatott kommunikáció hitelességében. A hazugság annyi mint tudva, akár szóval, akár csak valami jellel, másnak megtévesztése céljából annak ellenkezőjét mondani, amit igaznak tudunk. A képmutató is, más érzelmeket mutatván, mint amelyeket tényleg érez, hazudik. Aki másban szándékosan, ha nem is határozott szavak segítségével, de jellel, kétértelműséggel, tartózkodással stb. oly véleményt kelt, mely azzal, amit igaznak tud és tart, ellenkezik, ugyancsak hazudik.. Erkölcsi rigoristák, mint Kant, Fichte, mindennemű hazugságot eltiltanak. Kant azt az elvet követte, hogy nem kell mindent, ami igaz, megmondani; de minden, amit mondunk, igaz legyen.


EMLÉKTÁR ÖRÖMÖK ÉS KÜZDELMES NAPOK EMLÉKE

I . IGAZSÁGOS ÉRTÉKMÉRŐ EMBEREK ÁLLITOTTAK LÉTEM MÉRLEGÉRE. EZ AZ INDOK AMIÉRT ŐKET IDÉZTEM, ÉLETEM ALKOTÓ RENDJÉNEK ELBIRÁLÁSÁRA.DE MEGFEBBEZHETETLEN ITÉLETET MONDOTT AZ ELMLUT ÉVEK ALATT HONLAPOMNAKAZ A 21 MILLIIÓNYI LÁTOGATÓJA 211 ORSZÁGBÓL/ ORVOS KOLLÉGA,VÉDŐNŐVÉR ÉS ANYUKÁK/ AKI ÉRDEKLŐDÖTT AZ IRÁNT A 19 EZER OLDALNYI ORVOSTUDOMÁNYI ÉS GYERMEGONDOZÁSI MUNKÁM IRÁNT , AMELYET TISZTESSÉGGEL A SZAKMA BIRÁLÓ SZEMEI ELÉ BORITOTTAM A VILÁGHÁLÓRA,MEGGYŐZVE EZZEL AZ ÁRGUS SZEMÜ HITETLENEK KÉTELYEIT IS. TISZTELETTEL MEGKÖSZÖNÖM LÁTOGATÓIM ÉRDEKLŐDÉSÉT ÉS BIZALMÁT. SZATMÁRNÉMETI 2017.JANUÁR 23.-ÁN. BAUER BÉLA


NYELIK MINT A KACSA A NOKEDLIT

…. SZÓLT A MONDÁS AZ EGYKORI MINDENEVŐKRE, LEGYEN AZ BÁRMILYEN TERMÉKE A TÁRSADALOMNAK BELEÉRTVE A SAJTÓT IS. Visszaidézve a közelmult eseményeit gondolok azokra az időkre amikor még szót kaptak a “Szamos” hetilap oldalain azok akik nem csak az eysikú eszméket kalapálják a szatmár megyei magyar lakosság fejébe.Lehetetlen hogy minden magyar embernek csak egyetlen napilap harsogja mindennap a megbízóinak az eszmeiségét mikor már a világ minden modern hirközlő szervéhez hozzájut.Mindezt csak azért vetem fel mert az ellenvélemények vagy más világnézeteket képviselő értékek kimaradnak a magyar kultúra leltárából.Van egy olyan megérzésem hogy a monoton burkolt célzatu politikai irások hovatovább egyre jobban sértik a szókimondás és igazságkerés megfelebbehetetlen gyakorolását. Azt sem irnám a lap fejlécére hogy “demokratikus napilap” mert ennek a szerkesztési módnak vajmi kevés köze van az európai szellemiséghez.Arról már nem beszélek hogy olykor a jóindulatu hasznos gondolatok sorai is a kirekesztés sorsára juthatnak. Mindzekután arra kérjük az R.M.D.Sz, megyei vezetését hogy hozzon létre olyan életteret a Bmagyarság azon részének is ,aki nem a mindennapi nokkedli adagját akarja elfogyasztani. Bauer Béla


A „DEMOKRATIKUS MAFFIA” EGY ÁTMENETI ÁLLAMFORMA

Az átmenet bünös buktatóiról a diktaturából a demokráciába. Igen ennek nevezem ezt az áldatlan állapotot amiben élünk, azért mert nem ezt vártuk.Egyrészt azért mert a közelmult árnyainak eseménytára kisért bennünket nap mint nap, a volt udvari bérencek és leszármazottaik hataloméhségétól kisérve.Az úgymond demokrácia vadonatúj harsonái teszik tönkre a dobhártyáinkat szokatlan erővel és számos hamis szólamaival.Az ellenpóluson pedig olyan páratlan maffia rendszer nyomoritja napjaink bizodalmát amit már a számukban is megszaporodott”Capo”-k vezényelnek a legaljasabb eszközöket sem mellőzve.Felszáámolták az államhatalmi rendszerek feladatkörének szervezési és végrehajtói kötelességeit.A századokra visszatekintő vadnyugati mindent magábafoglaló törvénykezés szempontjaik alapján gyakorolják a hatalmat.Álcázott vagy egyenesen nyilt diktátor fiókák osztják a lapokat az úgynevezett “hagyományos demokráciák” leplei alatt. A Megdöbbentő, hatalomszerző és a közjavak kisajátitásának a nyilt harca folyik szemünk előtt most már a végső megoldásokat sem mellőzve.Anélkül hogy történelmi összehasolintásokba bocsátkoznék nem találok jelzőket erre a történelmi pillanatra.Meddig tart ez az állapot,ez az örökség beépitése “generációs szempontok alapján” a hatalmi ágazatok kisajátitásába a saját néped megnyomoritására.


Bauer Béla>Adriana Danku

KEDVES ADRIANA !! Az elvi hűsége ,úgy a közéletben mint orvosi hivatásának gyakorlásában,gondolatai tisztaságának mindennapi hordozójaként korunk válságokkal telitett világában sok esetben egyedinek itéltetik.Kívánom születésnapja alkalmával hogy kapja azt az ajándékot élete mindennapján amit ezekért megérdemel. Bauer Béla


GONDOLATOK AZ ÖSSZEFOGÁSRÓL

Akik a posztkommunizmus maradék eszmevilágából meritgetik még ma is a jólét javait és sztereoip módon még mindig a gyűlölet magjait szórják közibénk,észlelvén hogy az elvetettek nem fogantak meg ,hirtelen az összefogás történelmi szent eszméihez folyamodnak mindazok után hoy megyaláztak mindenkit aki nem hódolt be a többpártos erdélyi magyarbomlasztó kalandba.Megbontották a még szerényszámu magyarság erejét is aki hü maradt rögeihez. Ennek az országnak 95 százléka komcsi volt akár akart akár nem, mert ha nem lépett- bele- a pártba be nem látható következményekkel kellett számolnia az egész családjának. Annak helyébe hogy megosztottuk volna közös örömünket hogy megszabdultunk egy átkos diktaturától, elővettük a indenkor bevált husosfezek módszert és elátkoztuk,kárhozatra küldtük az akkori hittársainkat akik a közelébe sem kerültek ezeknek az edényeknek.A történelem homokóráján leperegtek azok az események amik minden időkben elkerülhetetlenek voltak magúkban hordozva a mindvégig a nemzeti keserüségünket. Ma már istenkáromlásnak tartom ezt a könyörtelen korszakot, mert megbékélés távlatokban mérettetik mindmáig és az emberi önzés sem egy mai keletü dolog.Mindenki végigjárta saját kálváriáját és ma már amkor van egy történelmi áttekintése a világ félelmeiről erkölcsi és anyagi hányállapotairól kevés kivétellel senki sem igényli a megújúló prókátorokat akik alkalomadtán egyszer a széthúzást máskor pedig az összefogást tárogatózzák a nemzeti hazafias és politikai piacaikon miközben olyan anyagi létet teremtve maguknak hogy még az ükunokájuk is cssokoládé fürdőben fognak lubickolni. Sokszor gondolkozom jómagam is azon, hogy miért szűnnek meg sorra az egyébként remek kezdeményezések, amik arra lennének hivatottak, hogy összefogásra sarkallják azt a néhány embert, akik még mindig nem adták fel, akik látják, hogy jövőnk csakis ebben rejlik. Mert akárhogy is nézem, még akkor is, ha elfogult vagyok, és elnézést, ha okoskodásnak tűnik, amiket írok, még akkor is azt mondom, hogy mi rontottuk el törénelmi sorsunkat. A hibás rendszerünkkel. Az alá- és fölérendelt viszonyokkal,a hatalomvággyal a gőggel a kapzsisággal azzal, hogy nem tartjuk egymás véleményét, tapasztalatát tiszteletben . Nem vesszük észre, ha valami nem működik és eszünk ágában sincs adott esetben bocsánatot kérni a másiktól.Nekünk Erdélyi magyaroknak az egyik legszentebb imádságúnk az összefogás mert a történelem vasökle belénkverte a szenvedést olyan időkben is amikor létünk sanyaru buktatóit jártuk.Nem tartom helyesnekhogy öncélú politikai csicsergők ébresszenek az összefogás értékrendjére.Ma még mindent felülír az irigység, a rosszindulat, az egymásnak keresztbe tevés, Nézzünk csak magunkba, mivel magyarázzátok, hogy egy olyan kemény világban tudtak egymás felé segítséggel fordulni. Ha volt is hitványság vagy gazemberség, az emberek nagyobb része egyszerűen Jó volt. Mert ha nem lett volna az, én most nem írnám itt ezeket a sorokat. Mert a mostani kor embere, látva akár csak a fészbukos-fórumos egymás torkának eséseket, egy kiskanál vízben megfojtaná a másikat olyan viszontagságos idők után, amiken a közelebbi-távolabbi őseink keresztülmentek ma is hasonló gyűlölettel esnek egymásnak. Azt nem veszitek észre, és elnézést az általánosításért, hogy lehet itt száz diplomád, ha nem tudsz Ember lenniá Ne harmónikázzatok velünk erdélyi magyarokkal hatalmi és politikai igényeitek szerint, mert keserűen megjárt bozótjaink megtanitottak ösvényeink kitaposására és mindennemű művi beavatkozás egy lépéssel közelebb vihet történelmi esélyeink romlásához.


segítség People Patrik Robotka < JLIB_HTML_CLOAKING > Today at 1:09 PM To JLIB_HTML_CLOAKING Message body Tisztelt Dr. Bauer Béla! A budapesti Testnevelési Egyetem Humánkineziológia szakán vagyok utolsó éves hallgató. Szakdolgozatom témája a mellkasi deformitások voltak. Ennek megírásához az Ön műveiből rengeteget merítettem, nagyon nagy segítségemre volt az Ön által írt blog, ezt ezúton is hálásan köszönöm! A szakdolgozat védése azonban nagy problémát jelent számomra, mert a szükséges adatokat sem szakirodalmakban, sem interneten nem találom. Reménykedve írom ezt az üzenetet, hogy Ön tud nekem segíteni legalább egy iránymutatással!


Bauer Béla>József Jozsef Gabor Kedves barátom

!! Emlékeimben úgy élsz mint egy hites kitartó barát, akinek gondolatai,szavai és tettei sorsunk emberi igazságainak hívei voltak és maradtak. ÜDVÖZÖL BÉLA


Bauer Béla>Marta Cordea

A fájdalmas vigasz után a mindent átölelő és szerető emlékezés marad aminek ,Veled együtt mi is részesei vagyunk. Béla és Emike


IN MEMORIAM DR.TORNER GUSZTÁV

HAEMATOLOGUS FŐORVOS A SZATMÁR MEGYEI KÓRHÁZ VÉRKOZPONtJÁNAK NYUGALMAZOTT IGAZGATÓJA. A békés idők hivatástisztelő,erkölcsiségében feddhetetlen értékeivel inditottak hosszú áldozatos utunkra tanitómestereink az akkor még történelmileg jogos magyar anyanyelvü egyetemünkről a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemről.Évfolyamtársak voltunk és szatmáriak ,akiknek megadta a sors hogy szolgáljuk azokat akiknek a szenvedés jutott osztályrészül. Itt szatmáron éltük le küzdelmes életünket és kapaszkodtunk a hivatásunk olyan magaslatára amit városunk szakmai tisztességére el lehetett érni. Tiszteletreméltó,magyarságtudatodat méltón örző kollégánk,barátunk voltál. A Szentgyörgyi Albert társaság alapitói között is ott voltunk,számos más kollégával,egészségügyi munkatársakkal és minden más magyar szellemiségü emberrel. A közéletben halkszavu minden embertársadnak tiszteletet adó kolléga és barát voltál amit minden kollégád méltányolt és szeretetre méltónak jelzett. Hivatásodat méltósággal és mély emberséggel , nagy szakmai tudással végezted aminek a közös megbcsülésünk volt a méltányos elismerése. Legyen közös a hálánk -mindennemü tetteidért. Kollégáid és barátaid nevében-Dr Bauer Béla


EMLÉKTÁR A WEST KILINIKA MUNKAKÖZÖSSÉGÉNÉK LAUDÁCIÓJA

1931 október 21-én én Szatmárnémetiben született Északerdély fővárosában. Tanulmányait minden szinten magyar nyelven végezte mindvégig kitűnő eredménnyel.Emberöltőnyi szatmármegyei gyermeket gyógyitott és gondozott eddigi élete mindennapján, példás hűséggel szülőföldje iránt és mély tisztelettel a hivatásának áldozatait vállalva. Az erdélyi magyar orvos közösség azon tagjai közé tartozik, aki következes volt mindvégig abban a meggyőződésében , hogy itt a szülőföldeden kell gyógyitani,segiteni embertársait, és maradandót alkotni az orvostudományban. Orvosi hivatását alázattal,hivatástudattal és szerénységgel de mindenekelőtt a beteg gyermekek őszinte szeretetével végezte,és végzi mind mai napig. Köszönettel egy élet áldozatos munkájáért!! Post scriptum.-Csupán azért idézem ezeket az elismerő sorokat mert úgy érzem hogy az új időknek új dalaival méltánytalanul léket óhajtanak vágni hivatásomtól távol álló tisztességtelen eszmevilággal alkotó éveim hajójának alkonyán. Lelkük rajta !!


HA MÁR NAP MINT NAP FÁJDALAMASAN VÉRESRE HARAPDÁLJÁK EGYMÁS ÜLEPÉT A POLITIKUSOK A PÉNZÉRT ÉS HATALOMÉRT,TALÁN MEGGYŐZI ŐKET AZ ISTENADTA NÉP HOGY ŐK NEM A JAVAK KISAJÁTITÁSÁÉRT KERÜLTEK A BÁRSONYSZÉKBE HANEM EMBERTÁRSAIK TISZTES IGAZÁÉRT..


EGY SZATMÁR MEGYEI ORVOSTÖRTÉNELMI DOKUNENTUM AMI AZ ÚJ KÓRHÁZ FELAVATÁSI ÜNNEPSÉGÉT ÖRÖKITI MEG./1973./ Abemutatott képen az avatási ünnepségen résztvevő svájci küldöttség tagjai láthatók akik a kórházi felszereléseket is hozták adományként.A kép felsősorában Dr.Vida Ioan és jómagam is láthatók vagyunk a kép jobb és bal sarkában.


EMLÉKTÁR 8O ÉV TÁVLATÁBAN-BETÜVÉSÉSEM HAJNALÁN-A SZATMÁRI RÓMAI KATOLIKUS FIU NÉPISKOA ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓJA


KATINKA DIADALÚTJA A SPORTVILÁGBAN

Alig egy hete történt hogy Hosszu Katinkát a harmadik helyre sorolták az európai sportolók értéktáblázatán. A női sportolók között pedig az első helyre. A mai nap nemzetközi újabb világsikerének vagyunk tanui- éppen most szavazták meg a második helyre a nemzetközi sportújságírók, az év sportolónője választáson. Az első a szintén olimpiai bajnok tornásznő, Simone Biles lett. Most már ki lehet jelenteni nyugodt lélekkel hogy a magyar sport egyedülálló történelmi eredményét irhatjuk neve mellé. Személyes véleményem az, hogy napjainkban már nem az utánozhatatlan eredményeiről kell írni ennek a nemzeti kincsnek, hanem sajnos a rosszindulatról ami saját hazájában övezi eredményeinek értékitéletét.Felteszem magamban a kérdést-kiknek az érdeke és miért.A választ fogalmazza meg mindenki önmagában.


EMLÉKTÁR


Még ma is fülembe cseng a tárogató távolba zengő könnyfakasztó hangja Mélyen emlékezetembe vésődött a Páskándi Gézával és barátainkkal töltött idők hajnali tárogató szólói,és a Krasznahorka büszke várát éneklő egy jobb jövendőbe reménykedő barátaink dala. Amikor megkérdeztük az özvegyét hogy mi volt Géza kedvelt hangszere habozás nélkül felelt-a tárogató- Talán az itthoni,szatmári emlékek is hozzájárultak ehhez. A bemutatott képen Krasznahorka vára a magyar nép kiolthatatlan történelmi fájdalma.


AHOGY TETSZIK

….. A cím egyesek számára furcsának tünik de tartalmában valós jelentősége van. Az írás nem egy William Shakespeare a címben megjelölt szinpadi művéről szól hanem, egy világsikereket halmozó magyar sportoló teljesitményéről.Mert a magyar sporttörténelem egyik legjelentősebb eredményéről van szó.Hosszu Katinkát a harmadik helyre sorolták a európai sportolók értéktáblázatán a női sportolók között pedig az első helyre.Aki valaha versenysportoló volt fel tudja mérni annak az értékét amit ez a magyar lány ért el és aki ezzel a felejthetetlen élménnyel ajándékozta meg a magyar népet.Szivünk teljes melegével köszönjük Neked Katinka.Lehet hogy azoknak akik kibérelve a magyar parlamentet és benne ugrándoznak immár egy negyed százada,akik soha nem ismerték a munka tisztességét és akik 25 éve osztogatják hamis kártyáikat a magyar népnek akarva akaratlanul. Tudomásul kell venni egy ember munkába vetett hitét és eredményeinek örömét amit mi is megosztunk vele..Ez nyilatkozik meg a médiában is ahol a hatalom dominál és néhánysoros komunükére redukálja ezt a világra szóló eredményt Lelkük rajta,ha nekik igy tetszik.A közelmúltban szemtanuja voltam a labdarugó válogatott szerény eredményét milyen gladiátoroknak kijáró pompával ünnepelték miután a belgák kitömték bucsuztatóul 4 góllal a megfáradt fiainkat.Úgy tünik hogy a politika behálózta becstelen szövevényeivel a sport értékekeink nemes szellemiségét is,felcserélve az egykori dicsőségeinket a sereghajtók sűrű mezőnyével.


MENEKÜLTEK ÉS MAROKTARTOGATÓK

Aleppo az ősi metropolisz, és az egyik legrégebbi folyamatosan lakott város a világon; elesett.Földig rombolták az olajéhesek piócáinak halált hordozó acélmadarai ,elpusztitva és földönfutóvá téve a sok millió embert, akik az emberi jóakarat reményében bízva mnekültek gyalogosan ezer kilómétereket. A “müvelt” világ szemeláttára a tenger vizén lebegő tetemeik történelmi bizonyitékot szolgáltat az utókornak.Ahogy a T.V. csatornákon elémtárták minden részvét nélkül ,a néma romjait a városnak azon gondolkoztam hova tüntek ennek a hátborzongató romhalmaznak a lakói.Lévén hogy szemem előtt zajlotttak le a történelem ezen nagyon keserü mozzanatai,érzelmi vetületei a keresztényi szolidaristástól kezdve az öncélú elzárkózottságig. A döbbenet kifejzése kevés az érzelmi reagálásnak. Történelmi és gazdasági ismretek nélkül is szolidáris voltam ezekkel az emeberekkel mert gyermekkoromban átéltem a sorsukat ha nem is hasonló drámai méretekben,szülővárosom bombázásai alkalmával.A félelem árnyai még most is kisértenek/az elsötétités,légiriadók,bombázások/Mint gyermek megéltem az áldozatok timegsírba temetését/5-6oo halott/a zsadányi uti hősök temetőjében.Élhetetlen volt a város el kellett hagynunk.Kimentünk az erdődi rokonainkhoz ahol az várpincében töltöttük éjszkáinkat.Olykor a várdomb oldaláról figyeltük a felvillanó fénycsóvákat és halottuk a robbanások rémisztő zaját aminek sajnos a családi házunk is áldozatul esett. Tisztában vagyok azzal hogy egy határtalanul nagy feladat a mai menekült kérdés megoldása de méltánytalannak sőt hittagadónak tartom a segítség megtagadását,a hisztériakeltés mindennemü módozatát ami a segitség nyujtás bármilyen megtagadását szolgálja. Németország a XX-dik század nagy “bűnöse “ egymillió menekültet fogadott be nmcsak a német nép vezekléseként,hanem egy elmebeteg vezérük gyólölet gyárának termékét elszenvedett emberi fájdalmaként. A németorzágba befogadott menekültek egy jó része már beilleszkedet az alktó munka rendjébe és valós értékeinek hozzájárulásával az Európai pénzalapjainak a gazdagitását segítik amiből mi is részesedünk. Hálából szitjuk az idegen gyólöletet átkot szórunk,Ferenc pápa,Merkel aszzony a világ jobbik felének elmarasztalására. Ilyen erkölcsi töltettel tartogatjuk a markunkat az európai pénzalaapokért ami az anyagi létünk pöffeszkedő hatalmát biztositja.

 


ORBI et URBI-2016-DECEMBER-25-ÉN

Átélve ma is Ferenc pápa szavait csak az elmúlt évi karácsonyi üzenetének mélyen embert, hitet és erkölcsöt alakitó gondolatvilágát éreztem hivei elé tárni. Büszke vagyok Rá mert az elmult év folyamán határozottan kiállt a szenvedő emberek védelmében és szavai minden alkalommal a halandó ember igazát védelmezték. AZ ÉN KARÁCSONYI AJÁNDÉKOM-2015-DECEMBR-25-ÉN IRT IRÁSOM. Az én karácsonyi ajándékom egy ember: Ferenc pápa, aki a szent karácsony legszebb eszmei tartalmát hozta el nekünk, a békesség és szeretet újraéledő érzésvilágát, és nem a külsőségek virágkorát fényezők már már felülmúlhatatlan tobzódását.Ő napjaink egyre szaporodó esendőinek legigazabb patrónusa,hitünk méltóságának feddhetetlen istápolója.Az emberi faj legszebb tulajdonságainak leltárosa,a szerénység az együttérzés az emberi jóság és igazság világtörténelmi összegzője.Ő a mi emberi vágyaink legőszintébb ismerője és védelmezője. Köszönjük Uram, hogy elküldted nekünk és vívódó egyházunk élére állítottad.


Ferenc pápa üzenete a vándorlók és menekültek 2016-os világnapjára 2016. január 16. szombat 18:00 Az elvándorlók és menekültek világnapján, amelyet idén január 17-én ünneplünk, a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a katolikus hívekhez. Ferenc pápa „A migránsok és menekültek kihívása. Az irgalmasság evangéliumának válasza” címmel közzétett gondolatait az alábbiakban olvashatják. Kedves Testvérek! Az irgalmasság rendkívüli jubileumát (szentévét) kihirdető bullában arra emlékeztettem, hogy „vannak pillanatok, amikor még sürgetőbb meghívást kapunk arra, hogy tekintetünket az irgalmasságra szegezzük, annak érdekében, hogy mi magunk is az Atya cselekvésének hatékony jeleivé váljunk” (Misericordiae vultus, 3). Az Isten szeretete valóban el akar érni mindenkit és mindannyiunkat, mindazokat, akik elfogadják az Atya ölelését és maguk is az Atya ölelésre kitárt és keblére szorító karjaivá válnak, hogy atyai ölelésében mindenki szeretve érezze magát, akárcsak egy gyermek, és az egyetlen emberi családban is mindenki megtalálja otthonát. Isten atyai gondoskodása ugyanis kihat mindenkire, akárcsak a pásztor gondoskodása az egész nyájra, és különösen érzékenynek bizonyul minden megsebzett, elfáradt és beteg bárány szükséglete iránt. Jézus Krisztus úgy beszél nekünk az Atyáról, hogy megérteti velünk: az Atya mindig lehajol a testi és lelki nyomortól megsebzett emberhez, és minél rosszabb a helyzete, annál inkább kinyilvánítja neki az isteni irgalmasság hatékony erejét. Korunkban a migrációs áramlatok egyre inkább elárasztják az egész földet. A hazájukból elűzött és menekülő emberek kérdéseket tesznek fel mindenkinek, az egyéneknek éppúgy, mint az egész társadalomnak. Ezek a vándorlók megkérdőjelezik a hagyományos életformákat, összekuszálják az útjukban található emberek kulturális és szociális távlatait. Elhagyják származási helyüket, álmaik jobb jövője felé törekszenek, de útjuk során mégis gyakran megtörténik, hogy a szegénység és erőszak áldozataivá válnak, emberkereskedők kegyetlenkedéseit szenvedik el. Még ha túlélik is a velük szemben elkövetett visszaéléseket és megaláztatásokat, továbbra is szembesülniük kell környezetük gyanakvásával és fenyegetésével. Végül gyakorlatilag megvalósíthatatlan, pontatlan és zavaros szabályokba ütköznek, amelyeknek pedig éppen befogadásukat, illetve – mindenki jogának és kötelességének figyelembe vétele mellett –, a rövidebb, vagy hosszabb időre szóló integráció lehetőségét kellene szabályozniuk. Mindezek láttán, az irgalmasság evangéliuma ma sokkal inkább, mint valaha, felrázza az emberek lelkiismeretét, nem engedi, hogy hozzászokjunk mások szenvedéséhez, olyan válaszokra irányítja figyelmünket, amelyek a hit, remény és szeretet isteni erényeiből fakadnak, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben jutnak kifejezésre. Az előző megfontolások alapján arra az elhatározásra jutottam, hogy 2016-ban ezt a témát választom a migránsok és menekültek világnapjára: „A migránsok és menekültek kihívása. Az irgalmasság evangéliumának válasza”. Időközben a migrációs áramlatok strukturális jelenséggé váltak. Az első feltörő kérdés a szükségfázis felszámolására irányul. Ennek elérésében helyet kell kapniuk azoknak a programoknak, amelyek szem előtt tartják a migráció okait, az általa okozott változásokat és következményeket, amelyek a népek és társadalmak újabb átalakulásához vezetnek. Tekintettel a világ számos régiójának humanitárius krízisére, a férfiak és nők millióinak tragikus sorsa naponta kérdéseket intéz a nemzetközi közösséghez. A közömbösség és a hallgatás bűnrészességhez vezet, ha ebben a helyzetben csupán nézői, tanúi vagyunk annak a pusztító halálnak, amelyet napjainkban a tengerbe fulladás, a nélkülözés, az erőszak és a sok hajótörés okoz. Történjék ez kis vagy nagy mértékben, itt mindig tragédiáról van szó, még akkor is, ha csak egyetlen egy emberélet megy veszendőbe. A migránsok a fivéreink és nővéreink, akik jobb életet keresnek, olyan életet, amely mentes a szegénységtől, éhségtől, kizsákmányolástól, a föld gazdasági és egyéb forrásainak igazságtalan elosztásától, hiszen ezek mindenkit egyformán megilletnek. Vagy talán nem minden embernek az a kívánsága, hogy megjavítsa életkörülményeit, tisztességes jólétet teremtsen magának, amelyhez mindenkinek joga van, és amelyet aztán szeretteivel is megoszthat? Jelen pillanatban a migráció nagyon ránehezedik az emberiségre, amelyben egyáltalán nem másodlagos kérdés az identitás. A kivándorló ugyanis arra kényszerül, hogy megváltoztassa saját személyének néhány meghatározó tulajdonságát, ugyanakkor anélkül, hogy ezt maga is akarná, változtatásra kényszeríti azokat is, akik befogadják. Hogyan lehet élni e változásokkal úgy, hogy ne akadályozzák a fejlődést, hanem azok inkább alkalmul szolgáljanak az ember szociális és spirituális fejlődésére, miközben mindenki tiszteletben tartja és támogatja mindazokat az értékeket, amelyek az embert egyre inkább emberré teszik az Istenhez, másokhoz és a teremtett világhoz fűződő helyes viszonylatában? A migránsok és menekültek jelenléte valóban komoly kihívás minden befogadó társadalom számára. A migrációval a társadalmak könnyen új és kiszámíthatatlanná váló tényekkel szembesülnek, ha e változásokat nem tudják megfelelő módon közvetíteni, kezelni és szabályozni. Hogyan lehet elérni, hogy az integráció kölcsönös gazdagodást jelentsen, a társadalmak számára pozitív utakat tárjon fel és mindemellett megelőzze még a diszkrimináció, a rasszizmus, a szélsőséges nacionalizmus, az idegengyűlölet veszélyeit is? A bibliai kinyilatkoztatás az idegenek befogadására bátorít, és bátorítását azzal támasztja alá, hogy a befogadással feltárul az Istenhez vezető kapu és a másik ember arcán felfedezhetjük Jézus Krisztus arcvonásait. Már eddig is nagyon sok intézmény, egyesület, mozgalom, elkötelezett csoport, egyházmegyei, nemzeti és nemzetközi létesítmény csodálta meg és tapasztalta meg a találkozás, az egymással folytatott párbeszéd és tapasztalatcsere, a szolidaritás ünnepi örömét. Ezek felismerték Jézus Krisztus hangját: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok” (Jel 3, 20). A befogadás feltételeivel és hatásaival foglalkozó sok vita mégsem akar szűnni sem az államok politikájának szintjén, sem a plébániai közösségekben, amelyek megszokott nyugalmukat féltik. Hogyan is lenne képes az egyház másképpen cselekedni ebben a helyzetben, mint hogy Jézus Krisztus szavaihoz és példájához igazodik? Az evangélium válasza korunk migrációs kihívására: az irgalmasság. Ez az irgalmasság mindenekelőtt az Atyaisten ajándéka, amelyet Fiában nyilatkoztatott ki számunkra. Ez az Istentől kapott irgalmasság valójában a hálatelt öröm érzését váltja ki bennünk, annak a reménynek az alapján, amelyet a megváltás titka Krisztus vérében tárt fel nekünk. Ez az örömteli remény táplálja és erősíti meg bennünk a felebarát iránti szolidaritást; nem más ez, mint egy köteles válasz Isten végtelen szeretetére, hiszen „a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete” (Róm 5, 5). Valójában mindenki felelős szomszédjáért: őrzői vagyunk testvéreinknek, bárhol is élnek. A személyes és jó kapcsolatok ápolása, az előítéletek és félelmek legyőzésének képessége és készsége, valamennyi a találkozás kultúrájának lényeges kelléke. Ezek által nem csak arra leszünk képesek, hogy adjunk, hanem arra is, hogy másoktól kapjunk. A vendégszeretet ugyanis abban áll, hogy adok és kapok. E távlatban az is fontos, hogy a migránsokra ne csak a törvényesség vagy a törvénytelenség szempontjából nézzünk, hanem mindenek előtt olyan személyeket lássunk bennük, akik – tiszteletben tartva emberi méltóságukat – hozzájárulhatnak mindannyiunk jólétéhez és fejlődéséhez, különösen ha felelős kötelezettséget is vállalnak befogadóik iránt, elismerik és tiszteletben tartják a befogadó ország anyagi és szellemi örökségét, miközben megtartják annak törvényeit és együtt viselik terheit. A migrációt nem szabad korlátozni csupán politikai és törvényhozási szintre, sem a migráció gazdasági kihatásaira, még csak az azonos területen létező különböző kultúrák egymás melletti együttélésére sem. Ezek a szempontok kiegészítik az emberi méltóság megvédését és előmozdítását, a népek találkozásának és az egységnek a kultúráját, ahol az irgalmasság evangéliuma új utakra vezérel és bátorít, amelyek megújítják és átalakítják az egész emberiséget. Az egyház ma is azok oldalán áll, akik azon fáradoznak, hogy megvédjék mindenki jogát az élethez igazi emberi méltóságban, főleg akkor, ha valaki veszi magának a jogot a nem kivándorláshoz, hogy ezáltal hozzájáruljon saját őshazája fejlődéshez. Ez a folyamat magába kell hogy foglalja először is annak szükségét, hogy segítsék azokat az országokat, amelyekből a migránsok és menekültek elindulnak vándorútjukra. Ezzel a segítséggel megerősítést nyer és együtt jár a szolidaritás, az együttműködés, a nemzetközi kölcsönös függőség egymástól, és a föld javainak igazságos elosztása, amely mindannak az alapvető együttműködésnek a fontos elemeit képezik, amelyek mélyen és hatékonyan hatnak különösen a migrációs áramlatok forrásvidékein, annak érdekében, hogy megszűnjenek azok az egyenlőtlenségek, amelyek arra kényszerítik a migránsokat, hogy egyedül vagy közösen elhagyják saját természetes és kulturális környezetüket. Mindenesetre szükség van arra, hogy lehetőség szerint már kezdetben feltartóztassák a menekültek elindulását és megszüntessék a tömeges kivándorlást előidéző okokat: a szegénységet, az erőszakot, az üldözést. Mindezeken túl sürgetően szükséges, hogy korrekt módon tájékoztassák a közvéleményt; azért is, hogy megelőzzék a megalapozatlan félelmeket és spekulációkat a migránsok kárára. Senki sem tehet úgy, mintha nem lenne megszólítva a bűnszervezetek által fenntartott új rabszolgaság által, amelyben a férfiakat, a nőket és gyerekeket úgy vásárolják, adják-veszik és foglalkoztatják, mint a kényszermunkásokat az építőipar, a mezőgazdaság, a halászat, vagy éppen a többi foglalkozások területén. Még napjainkban is mennyi kiskorú katonát toboroznak és kényszerítenek gyermekkatonának a harci csapatok? Hány ember válik a szervkereskedelem, a kényszerkoldulás, a szexuális kizsákmányolás áldozatává? A menekültek éppen az ilyen aljas bűncselekmények elől menekülnek hazájukból. Ők ma az egyház és az emberi társadalom felé kiáltanak, mert fel akarják fedezni bennük azok kinyújtott kezét, akik őket befogadják, fel akarják fedezni bennük az Úr arcát, „az irgalom Atyját és minden vigasztalás Istenét” (2 Kor 1, 3)! Kedves Migránsok és Menekültek, kedves Fivéreim és Nővéreim! Az irgalmasság evangéliumának gyökerénél mindig keresztezi egymást a másokkal való találkozás és befogadás útja az Isten befogadásának és a Vele való találkozásnak az útjával, hiszen az embertárs befogadása egyet jelent Isten befogadásával. Ne engedjétek, hogy elrabolják tőletek az isteni irgalom forrásából táplálkozó remény és életöröm élményét, amelyet azok árasztanak felétek, akikkel útjaitok során találkoztok. Szűz Máriának, a migránsok és menekültek édesanyjának, valamint Szent Józsefnek, aki maga is megtapasztalta az egyiptomi kivándorlás keserűségeit, oltalmába ajánllak titeket. Az ő pártfogásukba ajánlom mindazokat, akik a migráció területén dolgoznak: a lelkipásztori és szociális gondoskodásnak szentelik erejüket, idejüket és egyéb forrásaikat. Szívből adom apostoli áldásomat mindenkire. Vatikán, 2015. szeptember 12., Szűz Mária neve napján Ferenc


Úgy rögzültek bennem a gyarmekkori karácsonyi emlékeim mint ahogyan azokat 2o12-ben az ünnep első napján leirtam,azért hogy a lankadó emlékörzésünk ellenére tiszta szépségében maradjon családunk élménytárában.Fogadásom köt hogy minden év karácsonyára emlékeztessek ezekre a sorokra


LÉGY ÜDVÖZÜLVE SZENT KARÁCSONY

. Amikor az ember a szeretteiről ír,bármilyen játékmestere is legyen a szép magyar szónak,nehezebben találja a megfelelőket a szeretet és emlékezés szépségének a kifejezésére. Mindez azért mert a szeretetnek nincs ortográfiája,,stílusa,irodalmi kelléktára,vagy hatásvadászatra ítélt hangzatos cicomája. Az igazi szeretet az csendes,mindent átölelő megfoghatatlan egyedi érzés ami még megmaradt a gyermekkorunkból ebben a nyakatekert csillogó-villogó világban. Ma a 2012 év karácsony első napján emlékezni szeretnék a gyermekkori,diós,almás,szaloncukros karácsony fára,a deszkából összeeszkábált hintalóra és a csillagszórók sziporkázó fényére. A karácsony esték minden mozzanata kitörölhetetlen emlék marad minden ember életében A halmozott szeretet áradatra,ami ilyenkor főként a népes családoknál kifejezettebben érzékelhető. Ilyen volt a mi családunk is. Köztük és bennük éltem le az életem a történelem a sors, laskanyújtójának sodrása és állandó szorítása között. Jómagam karácsony este a konyha ablakából, a csipkés szélű hófehér kis függönyt elhúzva leselkedtem a hóborította fehér tájra de főként a csillagos égre,figyelve hogy látok-e egy angyalt aki gyermekeknek viszi a karácsonyfát. Annak idején csikorgó hideg telek voltak. Szinte menetrendszerűen 5 és 6 óra között megjelent az ablak alatt a behavazott népes család apraja,nagyja- Keresztapám Podolák György minden esetben a –Nagyszent József-Dávid sarjával kezdte a kántálást. Vele és utána minden karácsonyi dalt elénekeltek. Leszállt az ég dicső királya,Mennyből az angyal,A kis Jézus megszületett. Isten gyermek kit irgalmad közénk lehozott Újra átélve mindmáig a fülemben egy valóságos –örömódának tűnt amit halottam. Sokan voltak,elözönlötték az egész házat és a cipőtalpakra fagyott hó elolvadva , szemléltető térképet hagyott maga után. A férfiak Erdődi fahéjas forralt bort ittak az anyák és gyerekek a hagyományos karácsonyi –foszlós kalácsot és –beiglit-fogyasztottak Aztán mentek tovább hirdetve a hitet a szeretetben és békességben. Na ! mondta édesanyám kezdhetem elölről a takarítást , de az arcán a szeretet, békesség és az öröm érzése honolt. Legyen áldott az emléketek ! Béla


MÁR NEM SZÁMOLOK

……. Azért nem számolok, mert úgy érzem hogy közleményeim kellő tisztességgel teljesitették küldetésüket, körbejárták a világ országait és akik igényelték segitségemet elégedettek voltak, és minduntalan felkeresték jószándáku segitőkész soraimat.A most már 2o milliós léptékekben mögöttem álló tanuim a hála szavainak hangján bizinyitják azt hogy érdemes volt. De a counterek tovább forognak és azok akik még igénylik az elkövetkező évtizedekben munkám értékét ugyanitt találják meg a Net oldalain ugyancsak a nevem alatt.A visszajelzések arra késztetnek hogy folytassam,talán addig amig az Úr lehanyatló kezemet feloldozza. Hálát adok mindenkinek aki segitett a legcsodálatosabb biologiai lény a gyermek égészségéért vivott törekvéseimben ebben az időtálló alkotásban.Mert értéket teremtettem és biztos vagyok benne hogy lesznek olyanok akik a földi örömök élményeit is feladva követni fognak


Köszönjük, dràga Doktor Ùr

! Köszönnek vissza a mult és ma már ritkábban hallható szavai egy jó tettedért.Az egyéni lapom oldalain véltem felfedezni a hála kifejezésének időtálló rövid mondatát. Az anya és gyermekvédelem- történelmileg mindig értéktartója volt az emberi társadalomnak.Az emberi hála érzelmi vonatkozásai talán érzékelhetőbbek-talán többet hallottuk hogy –áldja meg a Jó Isten doktor úr”-és talán tovább élnek a generációk emlékezetében azok akik anyákat és gyermekeket gondoznak.. Az emberi hála magasztos és megrenditő példái az életünk folyamán,végigkisértek bennünket és mély érzelmi vonatkozásaival,társadalmi formáival szebbé tették előttünk az orvosi,emberi lét értelmét. Mi úgy végeztük orvosi hivatásunkat mintha nem lenne szükségünk anyagiakra,és úgy szerettük az embereket mintha sohasem bántottak volna meg,és mindig úgy végeztük a gyógyitó munkánkat 6o éven át mintha azt senki sem tudná vagy látná.. Számunkra nagy lelki öröm és ünnep volt a hála, a legszebb elejtett szó vagy leirt mondat egy megmentett életért.Igazán hálás csak a gazdag lelkületü ember lehet,az aki értékelni tudja a segitő tett szándékát és minőségét.


ORVOSI HIVATÁSUNK SZENTÉLYÉNEK A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMNEK HALLGATÓIHOZ SZÓLÓ UTOLSÓ ÜZENETE A. -GYÉMÁNT DIPLOMA-


Hat évtizede hordozzuk tarsolyunkba hivatástudatunk tisztességét amit itt sajátitottunk el ebben az örökemlékü intézetben. A marosvásárhelyi orvostudományi egyetemnek az erdélyi magyar társadalom rendkívül széles és nagyon sokrétű hallgatója volt származásukat,és élményanyagukat illetően. .Egy közös vonás azonban mindenkit jellemzett, a magyarságtudat. A küldetéstudat hogy az a két és fél millió erdélyi magyar méltán és joggal elvárta tőlünk hogy megfeleljünk elvárásaiknak. Nagyrabecsült elődeink, akiknek ilyen alkalmakkor az asztalra számolták a hozott garasukat/érdemeiket/ azok egy egész generáció –tallérait-hozták magukkal.amiket azoktól kaptak akik majdnem egy század alatt tették a tarisznyáinkba útra valónak.Jómagam egy vagyok ezek közül, aki összegyüjtötte adományaikat és mély hálaérzettel igyekeztem jól –sáfárkodni-velük egy igen nemes cél érdekében, elsajátitva a gyógyitás ismérveit.A nehéz történelmi időknek megfelelő leckéket adtak,és mi a magunk módján mindannyian hol simább utakon járva,hol imbolyogva, botladozva, vagy leroskadva a mindenkori terhek alatt-Mint erdélyi magyarok -mindig kibányásztunk magunk-ból annyi lelki erőt hogy véghezvigyük a predesztinációnkat,hogy becsülettel megfeleljünk gyökereink elvárásainak.Hat évtized távlatában hiszem, hogy mi valamennyien részben vagy egészben tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik.Nagy elődeink ezen gonlatait szem előtt tartva igyekeztünk megőrizni méltóságukat és tartalmi hallhatatlanságukat. P.S.Életem alkonyának egyik legmeghatóbb örömélményét éltem át a mai napon.A szervező bizottság értesitett hogy a hat évtizedes orvosi ténykedés után az „Alma Mater”-em Gyémántdiplomával emlékezik arra hogy az intézet hallgatója voltam.Mellékelt egy modelt a diploma szerkesztéséről,véleményezés miatt,amit az alábbiakban bemutatok.


IDÉZETEK A SZERETETRŐL KARÁCSONYRA

Mondd el szeretteidnek, mennyire fontosak számodra - egy szívhez szóló idézettel! Elcsépelt közhelynek hangzik, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, mégis így van: ilyenkor az érzések, érzelmek kerülnek a középpontba. Mindenki szeretné a másik tudtára adni, mennyire fontos neki, de nem mindenki születik a szavak emberének. Szerencsére írók, költők, filozófusok már elmondták, mi mindent jelent, illetve foglal magában a szeretet - ezeket az idézeteket gyűjtöttük össze, hogy te is ki tudd fejezni szeretteidnek, mennyit jelentenek a számodra! Gárdonyi Géza A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben,és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban. Paulo Coelho A szeretet nem szokás, elkötelezettség vagy hála. A szeretet nem az, amit a romantikus dalok mondanak róla. A szeretet van. Nincs definíciója. Szeress, és ne kérdezz sokat. Csak szeress. Hioszi Tatiosz A szeretet hatalma mérhetetlen, beragyogja a Hold fölötti égboltot, és csillagmagasságokig tör. Aki szeret, mintha égi utakon járna. Müller PéterAmíg nem találok rád, én se vagyok egész . Tudod, hogy így van. Sokszor tapasztaltad már, és lehet, hogy most is éppen ezt éled meg: szeretet nélkül félemberek vagyunk. Jorge Bucay A szeretetet két ember építi föl, s a ház alapja az az érzés - belső vegykonyhánk eredménye, varázslat -, hogy másnak érezzük magunkat, talán éppen azért, mert valaki teljesen elfogad. Hemingway Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.


KEDVES BARÁTAIM.!! KIVÁNOM MINDEN EMBERTÁRSAMNAK HOGY ÉLJÉK MEG AZ IDEI KARÁCSONYT IS SZERETETBEN,BÉKÉBEN ÉS TISZTESSÉGBEN..


ADALÉKOK A LOPÁS TÖRTÉNETÉHEZ

. Kisiskolás koromban a hidontul volt a családi házunk és onnan kellet a régi Szamos hidon keresztül az Ötvös utcai Katolikus népiskolába járnom.Volt egy meghatározott útvonal amit nem lehetet kikerülni mégpedig a Kőnig kocsma előtti utszakasz/az úgynevezett gödör ahol, a Zsuzsi vonat a vasúti töltésről feltért a közhidra .A kocsma bejárata ami előtt ha elmentél netán elidőztél a kiáradó vegyes alkohol szagtól az arra érzékenyek már szédelegni kezdtek.Ez volt szatmár állandó férfi népi kórusának a tanyája ahol a vetési ,zsadányi,hegyi legények a “Pislák”zenész dinasztia vonósnégyese kisérete mellett /olykor jó pénzért térdenállva/zengték teletorokkal a magyar nótákat,napkeltétől,napnyugtáig,vagy alkalomadtán még tovább is. Jómagam mindig történelmi párhuzamokban élek és képtelen vagyok kikerülni emlékeimet.Nekem három nóta tapadt meg a dobhártyámon mint ahogyan édesanyámnak annak idején a „Fehér Orhideák.”Akkor is a lopás és a pénz kisértete járta be a világot.Mint ahogy ma sem hiszem el hogy ez kimulik a legigazabb demokráciákban sem.Azidőkben a bankokat rabolták manapság pedig a mi zsebeinkbe nyulnak méghozzá könyökig. Tehát a mindennapi embernek az imádsága és egyben az átka is a pénz. Erről szóltak az üreszsebü kisemberek nótaestjei valamint a szintén üreszsebü zeneszerzők szerzeményei is. “Nincsen pénzem se dohányom .Vedd meg pajtás a dolmányom.” Vagy Nem loptam én életemben Csak egy csikót Debrecenbe Mégis rámverték a vasat A babám szíve majd meghasadt Mikor aztán “ eltercelték” a kis családi jövededelmet vagy maguktól eltávoztak . vagy kidobták őket és ha meg tudtak állni két alsó végtagukon akkor is elhaló hangon de mégis dudolták hogy Kicsi nekem a járda,a lábam nem találja jobbra sem balra sem kellett ez énnekem. Ami a pénz kérdését illeti ami közeli és settenkedő rokona a lopásnak az egy átkos történelmi hiányállapot volt minduntalan azzal a különbséggel hogy annak idején a kocsmákban keseregték a hiányát az emberek manapság meg nagy tereken dobolnak,fütyülnek ordibálnak szín józanul de mindhiába. A lopással meg úgy állunk,hogy aki lopott azt bilincsbe verve elvitték a csendőrök és benn maradt a „sitykóba”büntetésének letöltéséig.. Másként alakult a helyzet „Bátyu” uralma alatt.Akkor alakult ki a kis tolvajok és nagy tolvajok besorolása.De mindkettőre érvényes volt az elhalgatott szabály hogy akik a kívánt módon csiripeltek kiengedték őket a karpaszományosok. Ma már az emberiség vágyálmait beteljesiteni akaró demokráciában a régi nagy tolvajok vagy leszármazottaik a hallhatatlanság szent védelme alá helyezték a lopás bűnét,ugyannyira hogy senki nem tudhatja hogy ki becsültes ebben az országban. Csak ne mutatnák a képernyőkön hogyan „korzóznak” elegáns urak kiséretében /díjazott fegyörök/a rablók mert ilyenkor mindig kiver a hideg veriték. .


AZ ÖRÖMBEN EGY KIS ÜRÖM IS

… A tegnapi nap feloldódott bennem a félelem, hogy itt szülőföldünkön egyedül, kiszolgáltatva maradunk mint ahogyan a történelem folyamán számos esetben megtörtént velünk. Nem a pesszimizmus érzésvilágát szeretném soraink közé hinteni gondolataimmal a tegnapi nap sikerélménye után,hanem a saját átélt élménytáramból osztanék meg néhány kételyt jövőnket illetően.. Jó szokásomhoz híven szeretek a valós alapokból dobbantani. Be kell vallanunk hogy Erdélyország magyarságának társadalmi ereje megroppant a XX-dik század folyamán. Mi Erdélyi magyarok nem vagyunk az a fajta akik szeretünk kóborolni a politika bozótjaiban. Igy aztán a politikai tájékozatlanságunk,balgaságunk könnyű prédájává szolgáltatott ki bennünket ennek a hatalom éhes világnak. A politikát aminek szenvedői vagyunk,annak átkos és erkölcsileg gátlástalan hatásait hihetetlen magasságokba emelte a világ egyrészt az emberi tájékozatlanság,és hiszékenység, másrészt az embertelenség minden lehető legaljasabb eszköztárát felhasználók hatalmának segítségével. Talán nem is tudatosítottuk énünkbe hogy kiknek vagyunk az áldozatai. Úgy érzem hogy amíg mindannyian együtt voltunk, minden nemzeti nyomorunk ellenére erősebb volt közöttünk az összefogás ,összetartozás a szülőföldhöz tartozás érzésvilága mert két és fél millió magyar honfitársunkkal álltunk a bástyákon .. Csak a magyarságunk tudatvilágában éltünk,nem osztottak meg bennünket a politikai pártok ellentmondásai. Nem harmonikáztak velünk kényük kedvük szerint az ellenlábas politikai becstelen hatalmak. Egyszóval mindannyian magyarok voltunk. Határozottan állítom hogy sajnos a második Trianon napjait éljük. Lassan, lassan már csak a halódó szenvedő betegek,magukra hagyott némán sorsukat viselő öregek maradnak itthon és egy-egy szüleihez és szülőföldjéhez ragaszkodó fiatalok rétege akiknek még meg van az anyagi biztonságuk de ezeknek a száma is egyre csökken. Egyesek megbontották az erdélyi magyarság összetartásának szent ügyét politikai hóbortjaiknak áldozva és szétzilálva erkölcsiségünk történelmi egységét,és most amikor már a part szakad akkor áhítozzák az összefogást. Pedig az uralkodóink nem a legmegbízhatóbb partnerek,amit a történelem folyamán számos alkalommal bebizonyítottak. Talán érdemes lenne azon is elgondolkozni hogy a kettős állampolgárság csiki-csuki játéka közepette ami perspektíváiban nem lesz egy „“ákármilyen politikai játék” mi lesz a végváriak sorsa.


ÉDESANYÁM EMLÉKÉRE

. MÁR CSAK EMLÉK VAGY,MÉGIS BENNEM ÉLSZ MINDENNAP. ÉN AZ MARADTAM MINDMÁIG AKINEK FOHÁSZAIDBAN LÉTEM ÉRTELMÉNEK ÉRTÉKEIÉRT KÜZDÖTTÉL, EGY SANYARU SZÁZAD MEGPRÓBÁLTATÁSAI ÉS ÁTKAI KÖZEPETTE.HŰSÉGEM ÉS HÁLÁM SZIMBÓLUMAKÉNT ELHOZTAM NEKED 2O MILLIÓ ÉDESANYA HÁLÁJÁT AMIÉRT VILÁGRA HOZTÁL.


AZ ÉN KARÁCSONYI AJÁNDÉKOM

… Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert szolgáló szándékkal készült el a”GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA” életművem. Azért nevezem életműnek mert 19.000 oldalon 2o milliónyi embernek volt van és lesz, segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a kiadvány ami már bejárta a világ 2o8 országát és segítségére volt,van és lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,az anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar közösségeknek de mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek. Szinte gyermeteg örömmel vártam a Google-Profil regiszterén a húsz milliós szám megjelenését. Talán ugyanúgy mint a mindenkori karácsonyfát és a fa alatt elrejtőző ajándékokat. Nem a szakmai teljesítményeim elismerései, hanem a segítőkészség természetes emberi érzésvilága örvendeztet meg a mai napon. Szinte magam mellet érzem mindmegannyi látogatómat akiknek bármilyen szükségszerű állapotban segíteni tudtam írásaimmal. Biztos vagyok benne hogy a betűkbe vésett sorokat hosszú ideig fogják keresni mert a való életnek nyújtanak kezet akár gyermekeik drámai pillanataiban is. Mert a gyermekbetegségek az emberi lét kezdetétől adódtak és csak a századok kiváló emberei hozhatnak enyhülést szenvedéseinkre. Pápai Páriz Ferenc a példaképem a PAX CORPORIS/169o/ könyvének előszavában írta a következőket:” “Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s gazdasszonyoknak, és az ígye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”. Tévednénk akkor ha azt gondolnánk hogy napjainkban nincsenek ilyen társadalmilag kiszolgáltatott helyzetek. Ezt az embert próbáló munkát mindenkinek ajánlom de főként elsősorban a kegyetlen sors ráutaltjainak akiknek ma már az anyagi nehézségeik vetnek gátat gyermekeik szenvedésének enyhítésében. Köszönöm Uram hogy adtál időt,erőt ,értelmet,kitartást életem egyik legszebb feladatának elvégzésére


EGY GYÉMÁNTTAL FELÉRŐ EMLÉKEM……. HAT ÉVTIZEDEN


ÁT A BETEG GYERMEKEK SORSA, VOLT A MINDENNAPI ÖRÖMÖM VAGY AGGÓDÁSOM. ÉRZÉSVILÁGOM TÁRSADALMI SZÓKIMONDÓ IRÁSAIT, IGAZSÁGKERESÉSEM KÖTELEZETTSÉGE KÖVETELTE.


NEVES EGÉSZSÉGÜGYI NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK ELŐTT ÉVEKEN KERESZTÜL AZ ÉLEN SZEREPELTEM A LÁTOGATOTSÁGI MUTATÓKAT TEKINTVE/. CATALOG HEALT MEDICINE./

KOMMENT
Nem a kérkedés feszengeti gondolataimat, hanem az alkotó munkám felismerése és értékrendbe sorolása.Bodó Barna,Sike Lajos az idősebb generáció az ujságírás kiválóságai Erdélyországban olyan szakmai affinitással és intelligenciával írtak annak idején a központi lapokban emberi és hivatásbéli törekvéseimről amik, számomra a sárguló lapok még mindig örökbecsű értékei..A Marosvásárhelyi „Népújság”munkatársának Bodolai Gyöngyinek a 2o16.November 3-án megjelent írása ami az ú,jságírás etikai tisztességét tükrözi és ami emlékezetes szép megemlékezése a 110 éve született dr,Szentkirályi István gyermekgyógyász professzorról írt, az erdélyi magyar hit szellemében egy maradandó értékű írást.Ebben az írásban közölte “ad integrum „hites tanítványának a megemlékezését/Szatmárnémeti.2012.Január.26/,amit a soraimat idézve a következőkéyyppen zárt.”Amikor úgy hozta a megkerülhetetlen sors hogy szeretett tanitó mesterem eltávozott közülünk felbecsülhetetlen értékű orvosi könyvtárát István barátom a professzor Úr fia szatmár város kiváló fogorvosa nekem adományozta. Olyan tisztességgel,orvosi hittel őrzöm mindmáig mint a gyermekgyógyászat katekizmusát”olvasható az egykori tanítvány Dr Bauer Béla Ph.D honlapján aki nyugdíjazásáig a szatmári városi kórház gyermekosztályának vezető főorvosa volt és gyógyító tevékenysége mellett gazdag tudományos és irodalmi munkásságot mondhat magának. Csupán azért írtam le ezt a minősítést/gazdag tudományos és irodalmi/ mert hat évtizedet kellet várnom arra hogy ez betübe vésett formában marosvásáhelyen kellett megjelenjen szólővárosomnak mély némasága mellett.


SE IRIGYE SE HARAGOSA NEMVOLT

… KEDVES BARÁTOM ISTVáN !! Most amikor már alkonyodik kivételes örömélménnyel ajándékoztál meg hogy elküldted a Marosvásárhelyi “NÉPÚJSÁG” 2016.November 3-án megjelent példányát amiben szeretett édesapádra emlékeznek mint a város egyik legkimagaslóbb egyéniségére. A cikk magába foglalja egy egész orvos generáció tisztes emlékezését a személyes írásom sorai alatt. Az örömömbe üröm is vegyült mert a kegyetlen világunk már majdhogy kitörölte szótárunkból az egyénre szabott tisztes társadalmi emlékezést nagyjainkra. Fájdalommal olvasom a tisztes írás sorait ami megemlíti hogy a Marosvásárhellyi Orvosi és Gyógyerészeti Egyetem közelmúltban megjelent köteteiben alig vagy meg sem említik a professzor úr személyét. A megemlékezés ilyen méltánytalan eszköztárát használják akkor nem csak személyét a hozzátartozóit hanem orvos generációk tisztes érzelmeit sértik ugyanakkor elveszítik az intézmény még maradék tisztességét is. De vigasztalódom ,mert a mi hivatásunk nem a külsőségek világa Ő volt az egyetem néma leventéje,példaképet jelentett az orvosi hivatásának gyakorlásában,példátlanul következetes volt az orvosetikai előírások betartását illetően. Tanítómesterem volt,akinek gondolatvilága erkölcsi tölteteiként elkísért egész életutamon de hagyatéka mindmáig elkíséri a mindenkori a tanítványait is. Amikor a “Gyermekgyógyászok Katekizmusa” című munkámon dolgoztam számtalan esetben Ő volt a hivatkozási alap a munkám tartalmi lényegét illetően. Példaértékű tanítómesterem Prof.Dr.Szentkirályi István a következőképpen reagált amikor –egy- süvölvény gomolyag-megjelent a rendelőben-a következőket mormolta alig hallhatóan NA ITT 2OO-ig KELL SZÁMOLNOM. Tehát így vagyunk mi gyermekgyógyászok-hol 1oo-ig,hol 2oo-ig számolunk attól függetlenül hogy milyen a hangulatunk vagy éppen az egészségügyi állapotunk. Azóta mióta én is csak számolgatok az Ő emlékét mindig felidézem. Bauer Béla


HAT ÉVTIZED SEGITŐ KÉZNYUJTÁSÁNAK TANULSÁGAI

. Pályafutásom alatt csak most mértem fel, hogy szülőföldemen,szülővárosomban azt, hogy mire taksálják azt a munkát amit hosszú évtizedek folyamán elvégeztem a gyermekek egészség védelmében. Úgy éreztem becsülték és értékelték a hivatásom sokszor nagyon nehéz felelősséggel terhelt napjaim munkáját. Sok szenvedő arcot derítettem derűre, mikor észlelték hogy gyermekük meggyógyult. Nem vártam hálát se anyagi javakat senkitől..Csak most egy degradálódó erkölcsiségű világrendben kell átélnem azt az igazságtalan szélsőséges agressziót aminek már számos esetben a áldozata voltam . Ez már megszólalásra késztet. Egyik nap az interneten egy írásomra a következő komment sorait olvastam - Nem veszed észre hogy egyedül vagy? Nem egy méltányos dolog egy ilyen rosszízű üzenetet kapni. Attól a közösségtől aminek szolgálója és jótevője voltál. Az ilyen értékrendű üzenetek főként a szülőföldről eltávozott bősz magyarok részéről hangzottak el. De ugyanakkor a itthoniak is sunyítva nyugtázták egy demokratikusnak nevezett államrendnek a szokványos jogát a szólásszabadság korlátozását. Mint szabad társadalmi lény elítéltem és elítélem a diktatúra minden formáját,a demagógiát,a hazudozást,félrevezetést lopást,rablást amit már 18 éves kórtól kezdve maffia rendszerű következetességgel eszközölnek egy tisztességes kúltur nép rovására,elképzelhetetlen anyagi javakat felhalmozva Mindezeket mint felelős társadalmi lény nyilvánosságra is hoztam írásaimban a net oldalain. Sajnos napjainkban bántó a kapaszkodási kényszer, ami a társadalom rovására történik. és az egyén a nagyon változatos juttatásokért meghasonlik és feladja a legelemibb erkölcsi értékeit is, és az önkényuralmi rendszerek kiszolgálójává válik.. Talán ez lehet az oka ami a féktelen karakter gyilkosság közelébe sodorta személyemet is. Barátaim nem fogtok leseperni a pástról bármilyen eszközökhöz nyúltok.!!


Bauer Béla>Borbála Gyúró

Köszömön elismerő sorait Doktor Úr! Jól esnek szavai, remélem, hogy még sokan éreznek így, csak nem tudják ilyen szépen megfogalmazni. Köszönöm!


Bauer Béla>Jozsef Gabor Kedves Jóska

!! Kérlek adj választ arra ,hogy Te vagy a Gábor család tagja akiknek annak idején orvosa voltam a vasuti rendelő intézetben és aki később barátom lett.A konvergáló szellemiség emlékét idézem magamban a Korzói hosszas véleménycseréinknek ügyes-bajos dolgairól. Előre köszönöm Béla


EGY ÜZENET ÉRZELMI VETÜLETEI

Nem veszed észre hogy egyedül vagy?Szól az üzenet,ami nem lepett meg olyformán, hogy több alkalommal is a “ jóindulatú”magyar testvéreim néhány alkalommal figyelmeztettek hogy falsul tárogatóztam az istenítők zenekar tagjaként, ami nem vet rám jó fényt bizonyos előnyök elbírálása folytán .Egyszóval nem fújtam a nagy vezír hatalmi tárogatóját.A majdnem egy század alatt olyan három diktátor mint Hiler.Sztálin,és Ceaușescu hatalmi és véres gőgjének a borzalmait éltem át,következésképpen rémülettel gondolok a jugendek újra éledő hatalmára és ezért fejtek ki ellenszenvet az ilyen törekvések észlelése alkalmával. Ők már elhagyták a fészküket és már adósai is a XXI-dik század történelmének. Az akár nyilvános fenyegetések szerzőitől nem rettenek meg. Tehát már megint egyedül vagyok a véreim között. Csak azt nehéz a verőlegényeknek megmagyarázni hogy kiadványaim miért vonzanak annyi látogatót. PÉLDÁUL: -AZ ALKOTÁS KÉNYSZERE-16.583 LÁTOGATÓ -MEMENTOMEDICAL SĂTMĂREAN-15.659 LÁTOGATÓ GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA-20.MILLIÓ LÁTOGATÓ TEHÁT CSAKNEM VAGYOK EGYEDÜL, MERT AKIK IGÉNYLIK GONDOLATAIOM TISZTESSÉGÉT A TÁRSADALOM MÉLTÁNYOS EMBEREINEK SZÁMITANAK. Post scriptum-lehet életem folyamán nem voltam elég “élelmes” igy tehát csak a magyarság tudatommal meg egy”Magyar Igazolvánnyommal maradtam.


Bauer Béla>Igor Bacsinszky

Közönöm!!! Annyi kiegészítéssel hogy egy hitében erős svájci demorata sem szeretne az új keletü bálványimádók között élni akik az önkényuralom terheit kell elszenvedjék és a hazugságok,lopások és rablások mindennapi rémképeit kellene szemléljék tehetetlenül..Tudomásom szerint Ön is ezekért menekült egy igazabb világba hogy ne ezekneknek legyen a napi szemlélője. Külonben nem kérek tanácsot senkitől főként 86 éves koromban egy tisztességes élet alkonyán.Ha már annyira áhitozik egy új diktatura élményanyagára térjen vissza oda ahonnan elvándorolt hogy Újraélvezze a balkáni diktaturák karaktergyilkosságok és maffiarendszerük módszertanát amit egy volt baráttal szemben is hajlandó alkalmazni. Öntől uram nem várok semminemű választ Ha feltételesen nincs megelégedve soraim


EMLÉKTÁR “Hiszem, hogy mi marosvásárhelyi gyógyítók, valamennyien tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik. Nagy elődeink ezen gondolatait szem előtt tartva igyekeztünk megőrizni méltóságukat és tartalmi hallhatatlanságukat.” Részlet-„Tavaszi szél izet áraszt” cínű könyvemből.


EMLÉKTÁR- PETIKE KÉNYTELEN KELLETLEN FAGYLALTOZÁSRA KÉNYSZERÜL


.. Az elmúlt évben Angela Merkel vált az áldozatává a diplomácia sötét vermeinek . Például Szijgyátó Péter Magyar külügyminiszter minősíthetetlen alpári kijelentéseivel amik nem fordulnak elő diplomáciai berkekben és amikkel a nemzetközi diplomácia szégyen padjára akarta hurcolni a német kancellárt a menekült kérdésben elfoglalt álláspontja miatt De az volt a sorsuk azoknak is akik emiatt átestek a karakter gyíkosok gyermekded játszadozóinak tárgyaivá váltak Az írásom 2o15 október havában jelent meg a Facebook oldalain. Ma este bejelentették hogy Angéla Merkel az 2o17 választásokon indul és a Petike máris megkezdte a szégyentelem múlt átkainak és trágár elszólásainak a szépítgetését egy pávatánc íkíséretében. AZ IRÁSOM CíME- A NÉMET NÉP TÖRTÉNELMI VEZEKLÉSÉNEK ASSZONYA ANGELA MERKEL . Azokban az években amikor a gyűlölet eredőinek okait kutatgattam és végigjártam a világtörténelem elképzelhetetlen kegyetlenkedéseinek helyeit úgymint-Auschwitz,Birkenau,Buchenwald,Dachau és borzadva szemléltem a tonna számra összegyűjtött áldozatok haját vagy a gyermekcipőket kis táskákat és fogkeféket,majd a kemencéket és kivégző falakat, nem kellett hozzáolvasnom az emberi kegyetlenség és gyűlölet irodalmi kelléktárához. Ezeket nem lehet bibliográfiai titulusokat idézve a köz elé tárni ezeket látni kell. A bejáratoknál hol “ A munka nemesít” hol az” Egy nép,egy ország egy vezető” feliratokkal találkoztam és ezek a szövegek mélyen emlékezetembe vésődtek és még ma is amikor hallom őket a borzalom bérének látványa vetül elém. Ott és akkor felvettem egy fehér színű kavicsot a halál kapujában és fogadalmat tettem hogy soha egész életem folyamán nem fogom gyűlölni egyetlen embertársamat sem. Ezért vagyok mélységesen ellene mindennemű egyeduralmi törekvésnek vagy akár próbálkozásnak. Egy őrült egy elmebeteg a világuralmi álmodozásaival történelmi erkölcsi válságba sodorta nemzetét,amit évszázadokon keresztül enyhíteni tud de a feloldozás öröme a népek családjában még hosszú ideig elmarad. EGY ÉVTIZD ÓTA a német politika színterén a német nép szuverén történelmi akarataként megjelent ez a törékeny asszony egyszerű,tisztességes,emberközelben élő valaki a maga mély humánumával amivel beborította egész Európát. Ő lesz az aki megvalósítja Adenauer kancellár álmát az Európai Egyesült Államokat a bevándorlókkal együtt ugyanúgy mint az Amerikai Egyesült Államok. Végezetül még azt is eltűri egy magasabb cél érdekében hogy hazája Európa fejőstehene legyen míg a többiek csak a demokráciáról huhognak és a zsebüket tömik. Ferenc pápa. Urunk tisztes földi helytartója vezérelje lépteidet.


HATALMI NAGYTAKARITÁSOK

A nemzeti színezetű államok egyik sajátossága az érzelmi politizáláson alapuló társadalmi értékítélet és annak következményei. Egy demokrata szellemiségű nép értékítéletét az jelzi hogy mélen megbecsüli emberi nagyságainak,erkölcsi értékeit vagy történelmi eseményeinek állandóságát-függetlenül a politikai hóborrtok szeszélyes változásaitól. Túl vagyok már a megbotránkozások,felháborodások sokszor észbontó igazságtalanságainak napjain, amiket az izmusok sorsomba szabdaltak. Végigéltem a szellemi és fizikai tortúrák és fizikai megsemmisítések történelmi drámáit. A hatalmak mindig meg akartak győzni hogy az igazságot ők birtokolják,és osztogatják. Az uralkodási páváskodások egyik elkerülhetetlen kelléke a korra jellemző szimbólumok döntögetései, rombolásai áthelyezései,avagy költöztetései.Majd ahogy aztán a történelmi pillanat követeli csonkítják őket,vagy fejüket veszik. Engem nem zavar hogy kit neveznek ki ügyeletes hősnek,vagy nagy kaliberű államférfinek akiket a rontom –bontom politikai hatalom kárhozatra ítél, lehet az arisztokrata vagy ellenlábas proli-gerjesztő egyszer úgy is a sokszor oktalan emberi bosszú áldozata lesz. Örökéletűek azok az alkotások maradnak amik a hazáért életet áldozók tisztességére emeltettek. A megkurtított agyú szellemi vigécek,visszaforgatva a történelem kerekét eltávolították világirodalmi titánunk József Attilának a magyar nép jelképes szobrát,ami sorsunkba ivódott-hogy voltunk-vagyunk és leszünk szegények és gazdagok akiknek legdrágább kincsünk. a kimondott,leirt szép magyar szó. A másik bűne a hatalomnak a 1956-szadságharcunk örök mécsesének kiköltöztetése a Kossuth térről .Ez a magyar nép egyik legádázabb de egyben dicsőségesebb emlékét ábrázolta. Helyette egy méltó értékű arisztokrata emlékműve került. Mindkét érték a magyar nép nemzeti szimbólumának rendeltetett. és mindkettőnek a sorsát nemzet gyalázatának fogja megítélni a történelem. A benutatott képen-József Attila szobra kívül a prlament keritésén.


1956 REMÉNYEI

Nem nemzetünk napi szégyenletes ellentmondásaival akarok foglalkozni,hanem a mi generációnk drámai kimenetelű reményeivel, az 1956-os forradalom sajátos élménytárával amikor is nem az érdemrendeket osztogatták Budapesten hanem a halált.Mindezt az álnok világ dicséretei ,és reménytelen segedelme közepette. Az a generáció akár Budapesten akár Marosvásáhelyen éhezte a szabadságot az igazságot a magyar tisztességet és mindezért cserébe meghozta a legnagyobb áldozatot és elhulatta utolsó csepp vérét is. Ugy vártuk Nagy Imre szegény lelkünk erősítő szavait,a reményt amit Ő nem hagyott kialudni még a bitófa árnyékában sem. Akkor még egyek voltunk gondolatban,szóban,cselekedetben. A reményt hordozó hajónk léket kapott és a az érdektelenség zátonyára futott. A politika belénk marta a szent nemzeti értékeinkbe az ellentmondások köpenyét kiépítve sajátos stílusában 56 történéseinek a meghamisitását akkor amikor a mai gyalázkodók még a megtermékenyitésük útjára sem léptek. Nyugodt lelkiismerettel kimondom hogy a véráldozatok emlékeibe kapaszkodva,a becstelenség minden eszközét felhasználva semmisítik az 56-os fiatalok álmait, beültetve a gyűlölet,hazugság,lopás,rablás világát a hatalom kényszerképzetének öncélú eszmevilágát a nemzeti tisztesség világának a helyébe. Nem az önjelölt érdemtelen választottakkal acsarkodnék, azoknak demagóg nemzeti logó-ikkal ezen sorok leírásával hanem magammal vivódok és hasonlitgatom 56 eszmevilágát egy erkölcsileg elbotorkált népnek a sorsán és azoknak a nemzetgyalázó elviségén amellyel megbecstelenítették történelmi drámánk célját, és egyben tisztességét is.

Éva Pető


Pető Csenge vagyok Szatmárról és nagyon szépek a bágyavirágai gratulálálok , de már VÁCON élek így nem nézhetem meg személyesen ! De szivesen elfogadnék párát ha lehetséges!!! üdvözlettel csenge 5. OSZTÁLYOS TANULÓ! a lakcímünk : Vác 2600 szederfasor 23/b nagyon örülnék abányvirágoknak!


-VÖRÖSKERESZT—ELISMERÉSEK Az alábbi elismeréseket a –vöröskereszt-szervezetei általkaptam , legnagyobb részt Kapnikbányán...Az egymásrautaltság sokszor a kényszerűség tette kötelezővé számunkra az elemi elsősegélynyújtás ismereteinek elsajátítását. Amikor egy bányaszerencsétlenség alkalmával,ahol főként én voltam a legjobban igénybe véve,szinte éreztem hogy a kijelölt mentőcsapat restelli azt hogy nem tudnak többet segíteni. Egy adott pillanatban ŐK kérték hogy tanítsam őket,mert az ő életük forog kockán. Így aztán a különböző munkahelyeken szívesen, rendszeresen és szorgalmasan jöttek a bányászok ezekre, az elméleti és gyakorlati oktatásokra A drámai helyzetek eggyé kovácsoltak bennünket. Senkit nem lehetett sokszor felismerni a fekete bányapor és a füsttel belepett arcokból ott csak a céltudatos mozdulatok és a hozzáértő, határozott emberi hang ami döntött Nagyon büszke vagyok ezekre az elismerésekre és főként arra a munkára,emberi szolidaritásra ami ezek mögött van.


EMLÉKEZZÜNK PROF.DR.MÁTYÁS MÁTYÁS

TANITÓMESTERÜNKRE TANITÓMESTEREM A MAROSVÁSÁRHELYI SEBÉSZETI KLINIKA VILÁGHIRŰ VEZETŐ PROFESSZORA PROF.DR,MÁTYÁS MÁTYÁS,HAGYOMÁNYOS FEKETE KALAPJÁBAN,PROF.DR.PÁPAI ÉS PROF.DR. SZÁVA TÁRSASÁGÁBAN. Egyetemünk legkiemelkedőbb alakja , az igaz és szép orvosi legendák szerény hőse,akire mindenki nagy szeretettel és tisztességgel emlékezik.Vitathatatlanul a XX-dik század erdélyi magyar orvostársadalmának legemberibb és leghitvallób egyénisége maradt mindannyiunk emlékezetében. #1 Dr.BauerBela


Bauer Béla>Zoltán Major

EMLÉKTÁR KEDVES ZOLTÁN!! Találtam egy képet ami a szépemlékü szatmári egyetemi találkozó emlékét őrzi.A képen drága édesanyád és édesapád együtt látható. Baráti szeretettel küldöm el Neked. Béla


TISZTELETTEL ÉS ELIMERÉSSEL FOGADTA A ROMÁNIAI ORVOSTÁRSADALOM ELEKTRONIKUS SZERKESZTÉSÜ GYERMEKGYÓGYÁSZATI SZAKKÖNYVEIMET. A

tapasztalatom az hogy minden vizsgálatra jelentkező gyermek megnyugszik amikor anyanyelvén szólok hozzá .Ez természetes dolog nem csak a gyermekeknél hanem a felnőtteknél is.Hasonló élményanyagom volt Nekem is. Meglepett az első továbbképzésem alkalmával amikor is a klinika vezető Profeszora aki így szólt hozzám magyar nyelven. Mi újság Erdélyben,barátom. Bennem akkor az az érzés támadt mint egy Daróci vagy egy Sárközi magyar anyanyelvű gyermekben amikor az orvos megkérdezi Tőle hogy mid fáj kispajtás. Mindez azért is említem, mert a román kollégák, sőt akkori főnökeim olykor rosszízű iróniával hívták fel a figyelmemet arra, hogy nem uralom teljesen a román nyelvet. Miután minden tanulmányomat magyar nyelven végeztem el az első elemitől az egyetem utolsó napjáig egész életem egyik nagy erőpróbája volt a román nyelv kifogástalan elsajátítása a megfelelő szakzsargonnal. Ma már úgy a tudományos rendezvényeken,szakdolgozataimban,kiadott gyermekgyógyászati könyveimben gátlások nélkül irodalmi nyelven fogalmazok Mindezeket azért írom le mert a Facebook oldalaira az utóbbi időben számos román nyelven írt könyvet mutattam be amiért megjegyzések célpontja is voltam hogy nem magyar nyelven végeztem el ezt a munkát. A minap meglátogatott egy régi meghitt barátom aki áttelepült az anyaországba. Beszélgetés közben elmondtam neki hogy egy román nyelven megírt szakkönyven dolgozok. Szinte felháborodott hallván hogy én aki minden tanulmányomat magyar nyelven végeztem román szakkönyvet írok. A válaszom lakonikus volt-ha már a magyar orvosok mind elmentek azzal a jelszóval hogy egy tyúk helyett kettőt fognak fogyasztani és a helyüket moldovaiak töltik be a szakmai felemelkedés megköveteli a hivatalos nyelv elsajátítását. Már régen túltettem magam azon hogy a „magyarkodás történelmi átka” ami körülvesz bennünket akár határon innen vagy határon túl érzelmi kilengésekre késztessen. Talán beivódott génjeimbe az a tény, hogy elkerüljem a nemzeti tülekedési ösztönt ami adott esetben maga előtt tolja a mindennemű előnyök talicskáját,miközben Erdély kiürül.Igyekszem kihangsúlyozni hogy számos végvárinak ez a sorsa és mi mégis itt állunk a vártán.


ÉLETMŰVEM Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert


szolgáló szándékkal készült el ez az életmű. Azért nevezem életműnek mert 2o milliónyi embernek volt,és segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a kiadvány ami már bejárta a világ 2o6 országát és segítségére volt,van és lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,az anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar közösségeknek de mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek. Tízenkilenc ezer oldal,616o dokumentum,64o6 illusztratív fotó anyag olvasható,szemlélhető a blog -on. Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása emberi létem értelmének. Pápai Páriz Ferenc alkotásának a „Pax Corporis” előszavának mély társadalmi vetületeit tettem magagévá az indulásnál.


AZ ELEKTRONIKUS ORVOSI VILÁGIRODALOM SZINTJÉN DR.BAUER BÉLA-Ph.D SZATMÁRNÉMETI


-2016.NOVEMBER-1o. Az orvosi hivatásnak legszebb és legnemesebb megfogalmazása a következőképpen hangzik „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” Mindezeknek az alapigazságoknak a megvalósítása csak a betegágynál történhet. Ott éled meg életed nagy küzdelmeit,ott dönthetsz számos esetben az élet vagy elmúlás drámai sorsairól. Ott nem a kapaszkodás társadalmi kényszere, a titulusok rangsorolása, a kiadott tanulmányok,könyvek kiadásának vetélkedőinek a gyarló gerjedelmei kötik le figyelmedet hanem egy emberi lét újraéledésének egyedülálló öröme. Amit az Úr kegyelméből még áldozat készséggel fel tudsz ajánlani gondolattárodból a köznek, az már a Te egyéni teljesítményednek a kiváltsága és elismerése. Hát ezen gondolatok között éltem meg a hat évtized gyógyítás élményeit a mindennapi vívódások, olykor drámák vagy örömteli háláim közepette,ugyanakkor a tudomány betűbe vésett munkáim szerény hozadékait is a megismerés asztalára helyezve. 1977-ben amikor szatmár megye orvostársadalom történetében elsőnek szereztem meg az orvostudományok doktora címet úgy éreztem hogy 6 évi munka után ez a maximum amit egy magamhoz hasonló képesítésű parlagi gyógyító hivatásának asztalára tud tenni. El sem tudtam képzelni hogy az alkotás fogaskerekei tovább forgatnak és a megismerés és közlés beláthatatlan végletei felé sodornak. Pedig szinte űzött a sorsom hogy még egy létrafokkal feljebb lépjek a 86-dik életévemben és az orvostudomány szellemi alkotóinak megbecsült részese legyek. Ez a húsz millió látogatója közleményeimnek nem a napjaink népbolondító kényszerhatásaira hanem ahogyan kezdeti indíttatásának a gyermekek gondozásának megismerése céljára volt szánva. Ez a két teljesítmény a többi számos alkotásom mellet emelt az orvostudományi irodalomban egy tisztesen megérdemelt helyre,amiért hálás vagyok az Úrnak.


Nárcisztikus személyiségzavar Habár a legtöbb egyénnek vannak nárcisztikus személyiségvonásai, ennek túlzott mértékű megjelenése már kórosnak számít, ennek neve a nárcisztikus személyiségzavar. Jellemzője, hogy az egyén túlbecsüli képességeit, és túlzott mértékben igényli a csodálatot és elismerést. Hotchkiss létrehozott egy listát, melyet a nárcizmus hét főbűnének nevezett el. A NÁRCIZMUS HÉT FŐBŰNE HOTCHKISS SZERINT 1. Szégyentelenség: A szégyen az, ami a kóros nárcizmus mögött rejlik. Ezt az érzést nem képesek egészséges módon feldolgozni. 2. Mágikus gondolkodás: A nárcisztikusok tökéletesnek látják magukat, ehhez torzításra és illúzióra van szükség: ez a mágikus gondolkodás. Alkalmazzák a projekciót is, hogy a szégyent másokra vetítsék. 3. Arrogancia: Úgy tudják visszanyerni önbecsülésüket, ha másokat leértékelnek. 4. Irigység: Úgy biztosítják felsőbbrendűségi érzésüket másokkal szemben, hogy azok képességeit lekicsinylik. 5. Jogosultság: Úgy érzik, hogy különleges bánásmódra jogosultak, előzékenységet érdemelnek, aminek oka, hogy magukat rendkívülinek látják. Ha valaki ezt kétségbe vonja, az illető a nárcisztikus egyén szemében kellemetlen, alkalmatlan embernek tűnik fel. Az akaratukkal szembeszegülés dühkitöréshez vezethet. 6. Kizsákmányolás: Másokat többféleképp kizsákmányolnak, anélkül, hogy az érzéseiket, érdeklődésüket tiszteletben tartanák. A másik embert gyakran alárendelt pozícióban tartják, amiből a menekülés nehéz, vagy épp lehetetlen. 7. Elvétett határok: Nem észlelik határaikat, azt, hogy a többi ember különálló, és nem saját maguk kiterjesztései. A többi ember azért létezik a nárcisztikusok szerint, hogy az ő igényeiket kiszolgálja. Akik ezt megteszik, azokat saját maga részének tekinti, ezeknek az embereknek eleget kell tenniük elvárásainak. A nárcisztikus emberek elméjében nincs határ önmaguk és a többi ember között.


MAGYARSÁGTUDAT ÉS MAGYARKODÁS.

Szerintem az erdélyi magyarság sem kivétel és nem úszkálhat senki magyarságának dicsfényében, amíg a társadalmi kötelezettségeit nem teljesíti maradéktalanul. Minden ember elsősorban alkotó munkájával kell környezetének bizonyítsa bármilyen természetű szakmai, vagy erkölcsi értékeit és ne csak a könnyebb megélhetési források lehetőségeit hajszolja. Ha ez nem igy van akkor hiteltelen minden hangzatos demagógiának az igyekezete, mert az üres mellveregetések történelmi privilégiuma lejárt. Ezek az emberek előbb utóbb elbuknak az erkölcsi értékrendek még szerényebb buktatóin is. A legnagyobb értékünk az elvégzett alkotó munkánk társadalmi értéke,becsületünk feddhetetlensége, anyanyelvünk és kultúránk tisztes ápolása. Nem lenne szabad befészkelődjön és hovatovább teret nyerjen a balkáni erkölcsiség és szellemiség, az embertársaid jól körülhatárolt céllal történő félrevezetése, a hazudozás, a lopás, a gyűlölet leghalványabb érdemtelensége sem.A bűnök már- már törvényre emelt hivatkozási alapja hogy-“hát ezt csinálja mindenki”jelszava uralja a köztudatot. De meddig??Harmadik generációs szatmári magyar vagyok átéltük az őseimmel a magyar sors minden történelmi rezdülését ennek a városnak/két világháborút,bombázásokat,árvizeket, az emberi gyűlölet minden fokát a csonkításoktól a halált hozó deportálásokig. Kisebbségi sorsunk minden átkát kipróbálták rajtunk. Eltűrtük mert a történelmi kényszer erre kötelezett. A könyörtelen gyűlölet hadjárat minden szennyét ránk zúdították. Elmondták a szüleink, nagyszüleink az Osztrák Magyar monarchia arisztokratáinak zsellérnyúzó ténykedéseit. Személyesen a családommal együtt átéltük a történelmi igazságság szolgáltatás egy töredékét 194o-ben.Az emberi mohóság a mellveregető turáni átok a megosztás hatalmi öröksége minduntalan felvetette a kérdést hogy ki az igazi magyar,az anyaországi magyar,a református magyar az elit magyar, a félvér magyar és sorolhatnám mindmegannyi megosztó érvet ami megviselte és viseli mindmáig az egységes magyar nemzet sorsát. Hogy mi késztetett ezen sorok megírására, hogy felfedezni vélem a megosztás átkainak a megismétlődésének suttogó előjeleit-a bevándorolt az elvándorolt magyar, az áruló komcsi ,a vallási felekezeti nemzeti értékbesorolást a kékvérűek eszmei újraélesztése,a volt vitézek és hősök tetteinek újraértékelése,a baloldali vagy jobboldali szellemi értékrend sokszor gátlástalan vagyonszerző kihágásainak ideológiai szemfényvesztéssel, és lehetne sorolni ugyanazoknak a nemzetrontó “kvótáit” amik az évszázadok folyamán lerombolták a magyarságtudat eszmeiségét. Talán figyelembe véve a századok megismétlődő bűneit már immunissá váltunk ezen történések érzékelésére. Magamban azért feltenném a kérdést miért csökkent egy nemzet lakossága Európa közepén felére egy néhány évszázad alatt-miért vérzett ki a magyar nemzet ilyen rövid idő alatt. De sokan felteszik azt a kérdést is hogy ma amikor egy szabad független országban élünk miért hagyja el alig két évtized alatt hatszázezer ember. Vajon egy évezred után nem lenne kötelező a saját házunk táján is keresni az okokat. ??


ITT ÉLNED,HALNOD KELL.

Vörösmarty Mihály: Szózatának sorai jutottak eszembe amikor a halottak napján a hidontúli római katolikus sírkertben az itt nyugvó rokonaim nyughelyei előtt áldoztam emlékeiknek. Szinte az egész családom genetikai ága itt nyugszik,és habár valószínűtlennek tűnik a fájdalom mellet hogy elvesztettem őket mégis együtt vagyunk szinte mindannyian. Emlékeink ébren őrzik még az elmúlás után is a családi együttlét örömeit. Az érzés hogy itt vagyok velük megnyugtat. A történelemi kényszerhelyzetek,nemzetünk kiszolgáltatottsága, az igazságtalanok hatalma nem törte meg hitünket és reményünket a történelmi igazságkeresés még nem felhőtlen egén. De nekünk ez a föld a szülőföldünk és egyben a hazánk is még akkor is ha csak 2x1 méteres területet szánt számunkra a kegyetlen sors. Nem csábitott el bennünket ennek a pajzán világnak csillogó-villogó kísértése sem,mert a kötelékeink kiállták a megpróbáltatások nemzetrontó rohamait. Itt állunk a vártán és visszük a halottak napján virágainkat,koszoruinkat emlékeink tisztességére és a szülőföld rögeinek méltóságára. Szatmárnémeti-2016-November 2-án.

 


BEKÖVETKEZETT A VISSZAVONHATTLAN LANDOLÁS

. A landolás akkor veszi kezdetét amikor embertársaid bizalmával visszaélsz,megrövidíted eszmei,értelmi énjükben,olykor megalázod fizikai életelemeit, megkurtítod és minden eszközzel igyekszel egyedi gondolatvilágodat embertársaid eszmevilágába beépíteni. Minden hatalomnak meg van a meghatározott történelmi naptári ideje, ami jegyzi hogy miként és meddig emelkedik és mikor kell landolnia. Fehér fejjel túl vagyok számos dicstelen landoláson,kusza sőt kóros ideológiai hóbortokon és az ezeket képviselő vigyorgó fizimiskákon, a minősített hazudozókon,tolvajokon ,rablókon és a mindennemű emberi dicstelenségeken. Az elbírálást a történelem tudománya igényli mindig nagy vehemenciával, de a következményeket a mindenkori kortárs polgár érzékeli. Engem nem is annyira az emberi gyarlóságok tömkelege érdekel,ami iránt már lassan immunissá válok, hanem a tény amivel a józan emberek tömegét belerángatták,vagy terelték a gyűlölet visszafordíthatatlan mocsarába. Igen a gyűlölet tárogatója ami átfogja az egész társadalom erkölcsi és eszmei értékrendjét tekintet nélkül az emberi értékek, kapcsolatok,barátságok,családi kötelékek, visszavonhatatlan megsemmisítésére szolgál és amit mindannyian érzékelünk. Ez a gyűlölet olyannyira átszántotta társadalmi létünket hogy úgy tűnik visszavonhatatlanná vált. Mert vannak akik azért esedeznek hogy a landolás sikeres legyen sőt az újraívelés hívei és végigjárnák ismét népük érdemtelen megalázását. Pedig az érdemtelenek tovább álmodoznak a hatalom már alig alig létező fényeiről, miközben mi halandók sorra veszítjük el hitünket a barátságban és együttélésünk tisztességében. Kívánok balesetmentes landolást.!!


A HALOTTAK NAPJA ÉS A WELNESS HÉTVÉGE ÉRZELMI ÖSSZEFÜGGÉSEI


. Nem egy egyéni vagy már társadalmi érzéketlenség napjainkhoz kötődő jelenség elbírálásáról szólnék. Hiszen nincsen semminemű jogom hozzá. De személyesen engem zavar hogy a média már jó ideje szuszakolja a köztudatba a szép hosszú ősz előnyeit. Valóban nagy öröm számunkra hogy a természet ölén tölthetjük ezeket a szép napokat. Talán az érzelmi kisiklást mi öregek ott érezzük hogy a 3-4 napos kikapcsolódás egyes esetekben megzavarja az évente egyszer adódó csendes emlékezés ünnepét. A közelmúltban még minden november 2-án a temetők megteltek tisztes megemlékezőkkel. Évente legalább egyszer mindenki kiment a hozzátartozói a sírjához és emlékezett elődeire ,azokra kik már nincsenek közöttünk . A halottak napja a keresztény családokban mindig egy lélekben meghitt csendes ünnepnap volt. 8o éve minden alkalommal November 2-án a halottak napján kimentünk az egész családunkkal a-kivilágításra- a hídon túli Romai Katolikus temetőbe megemlékezni családunk halottairól-Az utóbbi években észleltem hogy már a temető lépcsőjén szokatlan kép tárult a szemem elé,a virágtenger,virágözön volt az egész temető gyér számú emberrel. Felvetődött bennem a kérdés hogy vajon nem-e én tévesztettem dátumot. De tisztázta a tényeket a temető őr aki a következőket mondta szó szerint:Az emberek döntő többsége a tegnap és tegnapelőtt/október 31.és November 1-én jött a temetőbe és nagyon nagy volt a forgalom. Az a véleményem a hallottak alapján hogy az emberek alkalom adtán ily módon csinálnak egy kellemes hétvégét egy kis kikapcsolódásra.. Végig pörgetve lelki szemeim előtt az elmúlt hosszú évtizedeinek emlékképeit nagyon mellbevágott az észlelt történés. Vagy itt is változtat a ma emberének az érzésvilága. A tisztesség kötelezettségéért eljönnek elhelyezik a megemlékezéseik jelképét mondanak esetleg egy rövid imát és sietnek szervezni a kikapcsolódás teendőit.


Bauer Béla>Sándor Podolák KEDVES SÁNDOR !! Ma egy nehezen feloldható érzelmi ellentmondás nyugalmát segítettél a szeretet ösvényeire terelni. Az emberi hála magasztos és megrendítő példái az életem folyamán végigkísértek és mély érzelmi vonatkozásaival, társadalmi formáival szebbé tették előttem az emberi létem értelmét. Gyermekkoromban a szülők iránt érzett hála határtalan erkölcsisége, az arra érdemes emberek segítőkészsége kötelez hálára,. HÁLÁS KÖSZÖNET ÉRTE!! Béla

 


GONDOLATOK NAPJAINK ALKOTÁSKÉSZSÉGÉRŐL.. A

negyvenes években amikor az Ötvös utcai Római Katolikus Fiú Népiskola tanulója voltam az osztályunkban a tábla fölött Kölcsey Ferenc egy örökértékű mondása volt látható”Hass,alkoss,gyarapíts és a haza fényre derül” Ez volt a tömör üzenete a Himnusz szerzőjének a jövő nemzedékek számára .Ez nem egy Lenini jelszó volt hanem a becsület gyakorlati értékrendjének megfogalmazása. Alkotásra,munkára neveltek tanítóink a falon olvasható idézet szellemében.. Amikor semmittevő,léhűtő emberekkel találkozok úgy érzem hogy az Ő nevükben is jogos az ellenszenvem vagy akár a felháborodásom is. Akkor még nem élte fénykorát a „a nagy vezetők” áhítata,nem voltak a falra függesztve az akármilyen szobafestők,cipészinasok,elcsapott kispapok képei mindenféle nemzeti cicomával. Nem kellet minden nap elböfögni a hűségkifejező jelszavakat mert a nagy vezírek mindent tudtak és hol vezetgették hol félrevezetgették a tapsoncokat és bégetőket. Bennünket arra a sorsra kényszerített a XX-dik század hogy mindezt megéljük. Naivak voltunk amikor azt hittük hogy ennek a patkányüdülői történelmi időszaknak véget vetett a sors de kiderült hogy örökségül hagyta nekünk a tanoncokat akik már már ők akasztgatnák képeiket a falakra. Napjainkban már teljes mellbedobással uralják a nép feletti hatalmat a mindenféle léhűtők,és munkakerülők,“beleléptek”az úgymond politikába és évtizedek óta ott trónolnak anélkül hogy ismernék az alkotó munka tisztességét vagy ha erre nem képesek legalább a társadalmi tisztességét ismernék el,Hogy mi lesz az alkotás és alkotók sorsa még két évtizede sem kaptunk választ,valószínű erre csak generációk törekvései után lehet majd rákérdezni.


PÁLYAVÁLASZTÁSI DILEMMÁIM

. A megszokott pályaválasztási kódexben manapság már kevés az előre elhatározott hivatástudat,A konjunkturális anyagi vonatkozások állnak az előtérben- kezdettől fogva, a kapaszkodási kényszer határozza meg egy egyén szellemi tudatosságát,magatartását a társadalomban,viselkedését,felfogását emberi létének az értelméről. Egyszóval hova tovább mind kevesebb az elhivatott,pedagógus,orvos,mérnök stb.A pályaválasztás tudatossága vagy tudatosítása egy fiatalban az egyéni élményanyag hiányában nehéz feladat Az állhatatosság hogy egy hivatást vagy foglalkozást egy életen keresztül mindennapi elkötelezettséggel,szerető szellemi és fizikai affinitással végezzél, kevés embernek jut sorsrészül. A kor teremtette kényszerhelyzetek pl,hogy manapság már két vagy esetleg több egymástól távolálló disciplinában kell diplomát szerezni a megélhetési lehetőség biztosítására, rányomják bélyegüket a hivatáshűség nagyon szép élményére. Jómagam nem lettem volna semmi-vagy senki- Engem egyáltalán nem emésztett a jövőm, igaz hogy ez a könnyed sportos. cikis életmód a szülői ház biztonsága és védelme alatt volt igy.Kisebb koromban cipész szerettem volna lenni-mindez, azért mert én hordoztam a cipőket Petrucz Feri bácsihoz a bányai úti sarki cipészhez-aki mindent tudott és mindenhez értett és mindezek, fejében még egy élő idomított fekete csókája is volt piros sipkával-no meg –stiglince-és minden olyan kellék ami egy gyermeknek vonzó lehetett,abban az életkorban..Mint minden mélyen hívő vallásos asszony édesanyám papi hivatást szánt nekem. De amikor már tánciskolába jártam Csipler tánctanárnőhöz-és az ottani történéseim szemelvényeimről beszéltem Neki jó érzékkel lemondott ezen igényeiről,és veszett ügynek könyvelt el. Egy adott pillanatban,Édesanyám kijelentette hogy egy veszekedett garast sem költ rám és éppen csak hogy egy kis köménymag-levest kapok a házában ha nem emberelem meg magam. Azonnal dolgozni kellett mennem a Szatmári bőr gyárba- Itt aztán a –dörzsölt tímárok társaságába kerültem és ez a környezet sok gondot okozott szegény anyámnak. A kikapós élet hajnalig tartó csapongásai gondterheltté tették ,mindig megvárt-megkérdezte hogy nem e vagyok éhes és minden zokszó nélkül lefektetett,akár egy óra erejéig is, de a megszokott időben felkeltett reggelit adott és elküldött munkába azzal a jelszóval/ha férfi voltál éjszaka légy férfi nappal is./Aztán egy jó barátom Stefanics László akivel együtt dolgoztunk egy építkezési vállalatnál mint napszámosok, és ismerte kvalitásaimat is, javasolta hogy menjek felvételizni a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemre. Ha már költenek rád az –öregek –ne menj olyan szakra ahol egész életedben üres járatban vagy. Én orvosira?? /hullák,vér,halál,mindennap, csak az emberi szenvedéssel és elmúlással foglalkozni/Ez nem az én esetem.!! Ismét édesanyámé volt a döntő szó-a következőket mondta az orvosi pálya az egyik legnemesebb hivatás. A társadalomban,minden hivatásnak,foglalkozásnak megvan az érzelmi vagy fizikai elviselhetőségi foka. Habár így is nehéz lesz a családnak de ezt az áldozatot vállaljuk-ha nem, menj vissza a bőrgyárba az-argentin marhabőröket –sérolni-/tisztítanTehát nem voltam elhivatott gyermekgyógyász. A kezdet kezdetén nem is volt még alkalmam beilleszkedni abba a hangulatba amit egy eleven élő gyermekkórterem hangulata sugároz feléd. Az a kedves nyüzsgés körülötted amikor reggel megjelensz közöttük és savanyú cukorkát osztogatsz nekik.Eleinte csak a bonctermek néma csöndje ,és miért ne mondjam ki –irtózata jutott az első és másodéves hallgató koromban osztályrészül. Szikár arcú anatómusok,biokémikusok,fizikusok vettek körül szűkszavú,rigid,élettelen de igen fontos tudományos tényekkel. Mint ahogy történni szokott , mindenki kap egy mentőövet élete folyamán. Nekem ez, a szavak meggyőző ereje volt. A szavak amiket a Pápai Páriz Életműdij átvétele alkalmával is idéztem és amik Eötvös Józseftől származnak- Idézem –Sorsunkban tőlünk csak egy függ,az hogy a helyet,melyre az Úr által állíttattunk,egészen betöltsük- Ki mást keres,balgatag. A bemutatott képen-6o év orvosi ténykedés után.


ELHERDÁLTNEMZETI MEGEMLÉKEZÉSEINK ÉS ÜNNEPEINK

Minden alkalommal nagy tisztességgel ünnepeltük nemzeti ünnepeinket mi erdélyi magyarok, hol kitűzve hol rejtegetve nemzeti emblémánkat a “kokárdát” attól függően hogy milyen történelmi szelek fújtak fenyveseinkben. Mindenki végezte kötelességét és nevelte gyermekét a hitre, becsületre, és nemzetének tisztességére. Csak amióta politika befészkelte magát békés berkeinkbe kell pironkodni a kultúrnemzetek és az egész világ előtt azért amit 1o ével ezelőtt és a tegnapi nap szemünk elé vetítettek a képernyők. Úgy érzem hogy távolról sem a nemzet sorsa aggasztja se a vezetőket se a beágyazott gyűlöletkeltőket hanem a hataloméhség és annak kötelező velejárója az anyaiak,a pénz ami a mindenkori lelkesítő erő és már “a nemzeti vétkeink szimbóluma” lett. Fölösleges felsorolni az agresszivitások eszközeit,módjait és észbontó manővereit,a körmönfont néphülyítő hazugságokat,mert szemünk előtt zajlottak le az események,és minden jóérzésű magyar ember áldozataink és hőseink emlékeinek meggyalázásának tartja a történteket. Úgy érzem hogy vissza fog térni a jóllakottak és éhezők történelmi ellentmondása. Azokban a civilizált államokban ahol jártam a csúcson élők figyelemmel kísérik az alapon élők igényeit mert kultúrájuk és történelmi tapasztalatuk megköveteli tőlük-a mindennapi táplálék a családoknak,a szerény öltözködés,lakás,gyermekek iskoláztatása,egészségügyi ellátás,az évi szabadságok biztosítása,egy gépkocsi stb. Az alapon lévők vizsla szemekkel figyelik a csúcson élők túlkapásait és szervezetten büntetik ezeket. Ez nem ideológiai vagy politikai harc hanem egy békés egymásrautaltság civilizált megoldása. Sajnos nálunk az” éhesekből” kikerekedettek meredeken sok társadalmi törvényt megszegve kapaszkodnak a csúcsra és ott ücsörögnének életük végéig olykor az egész pereputtyukkal meg a társadalmilag kétes értékű holdudvarukkal. Néha napján letekintenek az alapra a szerencsétlen szenvedőkre vagy kitaszítottakra akik kétségbeetten küzdenek a mindennapiért. Amíg ez a társadalmi berendezkedés túléli napjainkat, nem térnek vissza békés ünnepeink.


SZIVHEZSZÓLÓ SZÉP ÜZENET Egy jókívánság amit

szülővárosom egy nagytisztességű emberétől kaptam születésnapom alkalmával,ami megerősített hitben és hivatásom gyakorlásának tisztességében. Köszönöm. “Isten éltesse sokáig, hogy még hosszú időn keresztül támasza és egyben oltalmazója lehessen az anyáknak és gyermekeiknek. Mindazoknak, akiket a Jóisten kegyelméből a több mint fél évszázados munkája eredményeképpen a távolból is tud segíteni az internet segítségével. Ehhez adjon a Jóisten erőt és egészséget. Boldog születésnapot!” Azért késztetnek hálára ezek a betűbe vésett szavak ,mert számomra az indulás erkölcsi meghatározói voltak és most egy kivételes szellemiségű magyar sorstársam soraiból visszacsengenek. Jómagam a küzdelmeimet megvívtam és ma már a nagy világ elismerő hálája övezi tisztes munkáimat ami a gyermekek gondos nevelésével mindennapi gondozásáról,egészségvédelméről szól. Nem a mai világ illetékes vagy illetéktelen minősítését várom hanem az elvégzett munkám szerény örömélményét amit őszintén és az emberi hála soraival jutalmazott az említett sorok írója. Csupán az a tény hogy erdélyi,szatmári rögeim indítottak el utamra és egy életen át ezt a szellemiséget viseltem létem minden napján. Immár 15 éve közlöm a tanulmányaimat a net-en és a statisztikai adatok azt jelzik hogy igen is nagyon ritka mondhatnám páratlan munkát helyeztem a gyermekgyógyászati világirodalom asztalára. És mi ketten szatmáriak igy kapaszkodtunk össze gondolatban ebben a féktelen anyagiakat hajszoló világban.


NAGY IMRE EMLÉKÉRE-A LEGHITELESEBB HAZAFISÁG,AZ ÉLETEDET ÁLDOZNI A HAZÁÉRT


- A mi generációnk hiteles átélője volt a magyar nép 1956-os szabadságharcának. Mindig nehezen fogadtam el azokat az állításokat amik mögött nem volt kézzelfogható megbízható élményanyag. A távlatok valóságítélete sokszor ágas bogas torzszüleményei a történelemnek, főleg amikor céltudatos politikai vagy anyagi céllal történik és félrevezető lehet a hiszékeny becsületes ember számára. Marosvásárhelyen éltük át a magyar történelem egyik legfájdalmasabb haláltusáját, amit az álnok világ szemeláttára vívott ez a kis nép egy acélfogú nagyhatalommal. Nem jártunk előadásokat hallgatni csak Nagy Imre szavait figyeltük a rádión keresztül annak reményében hogy sorsunkat, életünket a megérdemelt mederbe tereli az Úr. Azóta a történelem aljas, érdekhajhász sorsfordulójának tanoncai hátsó gondolatokkal kerülgették a magyar nép szabadság kereső törekvéseit. A politikai hazudozások,a történelemi események ellentmondásai amik a későbbi években olyannyira ellentmondásosak voltak hogy már már a történelem szégyentáblájára vonszolták 56-vitathatatlan igazságait,árnyakat borítva Nagy Imre személyére,szerepére,és csak a saját hatalmi törekvéseik de főként anyagi lepel alá kezdték rejtegetni 56 emlékét. Szellemében igyekeznek úgy beállítani minden magyar hitét népe szabadság eszméiben hogy az vagy a valós ismeretek hiányában vagy a valóság hatalmi küzdelmeiben segítsék őket. Sokan fel voltunk háborodva az 5o éves évforduló szégyentelen megemlékezésein,Az egész világ szemeláttára sátortáborozás,mobil illemhelyek pódiumi politikai szónokok,motorosok,füttyösök megalázóan visszaéltek a megemlékezés szent mondanivalójával. Annak idején nem hangoztatta senki csak a külföldi diplomaták arckifejezése fejezte ki az ünnep méltánytalanságát. M a amikor a hatalmi gőg tetőfokán ágálunk ismét kitépünk egy lapot a magyar történelem keserű sorstalanságából. A Vezír egy fiatalkori csávó képét láttam kifüggesztve egy felnőttkori terebélyesedő nemzeti hőssel,ahelyett hogy Nagy Imre,Maléter Pál vagy a forradalom bármelyik hősének a tekintene a mai magyar sorsra.

János Nits


Isten éltesse sokáig, hogy még hosszú időn keresztül támasza és egyben oltalmazója lehessen az anyáknak és gyermekeiknek. Mindazoknak, akiket a Jóisten kegyelméből a több mint fél évszázados munkája eredményeképpen a távolból is tud segíteni az internet segítségével. Ehhez adjon a Jóisten erőt és egészséget. Boldog születésnapot!


KEDVES BARÁTAIM ! A mindenkori élő és olykor visszatérő


szeretet érzelmi világát éltem ma át olvasván soraitokat,jókívánságaitokat. Közös sorsunk hozadéka ez a szeretet hogy nem tudunk, és nem is akarunk megválni egymástól bármilyen nemtelen erők ösztönöznének bennünket. Ez az erdélyi magyarság hihetetlen erkölcsiségének, bölcseségének történelmi tanúbizonysága. Idős korban,ahogy rohannak az évek, mind kevésbé válnak felhőtlenné napjaid. Ez alkalommal azonban megszűnnek a társadalmi függőségi viszonyok, letisztulnak az apró emberi gyarlóságaink és egyre nemesebbé vállnak a barátság a szeretet embertársi megbecsülésének értékei. Esetenként a megfosztott reményeink élményei zavarnak bennünket vagy valamilyen emberi nyavalya gyötri kíméletlen eszközeivel napjaidat de van egy nap amikor árad feléd a szeretet az őszinte és felhőtlen érzésvilágával. Ha gondolnak Rád és ezt közlik is veled az már a szeretet jelének tudható be. Ezen az egyedi napon ezt az élményt és a reményt köszönöm nektek tiszta szívből. Szatmárnéneti.2016.október 21-én. Köszönettel és szeretettel Bauer Béla


EGY UTOLSÓ ELŐTTI ÁLLOMÁS Lábadoztam egy súlyos


infarktus után amikor Balogh Zoli barátommal találkoztam aki a következő szöveggel traktált-Bécikém jó hogy nem pukkantál el mert azt az iszonyú munkád eredményét is magaddal vitted volna az enyészetbe amiért annyi áldozatot hoztál. Őszintén szólva magam se gondoltam volna hogy a 85 évem elő estélyén még mindig a kütyü mellett ülök és még mindig borítgatom netes munkám eredményét a köz asztalára. Egy másik barátom már keserűbb ízű dolgokkal ámítgatott-tudod az Úr azért tartott és tart meg hogy még kiöblögesse a csontos dobozodból ami még használható belőle. Ezen vigaszt öntő szavak után felötlött bennem a kérdés mennyi az igazság a félig vigaszképpen félig elismerő kimondott szavakban. De félretettem minden örömömet és emberi gyarlóságot ami többször is megbolygatta öregkori nyugalmamat és csak egy cél lebeg előttem, az hogy immár kézközelben van az a segítség amit 2o millió embernek nyujtottam2o6 országból és ez ellenőrizhetően mindennap megjelenik a Google Profil regisztráción vitathatatlan értékeket tárva a köz elé. Valamint az a tény hogy olyat alkottam aminek a címkéjén a következő megjegyzés áll-Béla Bauer-Jelenlegi tartózkodási helye-Szatmárnémeti. Valószínű hogy az Úr is tréfának szánta a sorsomat és ismételten feltöltötte agytekervényeim akkumulátorait hogy legyen erőm megvívni küzdelmes napjaim álnokságaival.


Bauer Béla>Borbála Gyúró TISZTELT BORBÁLA GYÚRÓ !!


Köszönöm megtisztelő sorait,és engedje meg hogy a Páskándi Géza szatmárhegyi szoboravatásán elmondott beszédem tartalmi lényegét küldjem el önnek mint egy emlékképet ami híven tükrözi azokat a törekvéseinket amivel szimbólumot állítottunk Szatmárhegy magyar közösségének. Kérem fogadja szertettel ezen sorokat. Tisztelt Ünneplők,Kedves Vendégeink-!! Számomra ez a szobor elévülhetetlen és örök értékű marad. Ennek az eseménynek,érzelmi és erkölcsi kötődése beivódott mindnyájunkba és visszavonhatatlanul magunkénak valljuk. Ezen a helyen tért vissza Páskándi Géza közénk,ez jelentette a kezdetet az ö hagyatékának ápolásához. Ide zarándokoltunk minden évben,hogy emlékezzünk,itt csengett a fülünkbe először a Páskándi verseket szavaló gyermekek üde hangja.Ez lett a Páskándi Gézát szerető és tisztelő Kárpát-medencei magyarok meghitt találkozóhelye. Itt érlelődött az a gondolat és szándék is,hogy mellszobrot állítsunk neki,mert Szatmárhegy,századokra visszatekintő történelmében egyetlen magyar szimbólum lett,helyi társadalmi értékrendjét tekintve. Szimbólum,jelkép nélkül nincs nemzeti öntudat,emberi méltóság vagy reménysugár a fennmaradásunkhoz-a szimbólum-időtálló nemzedékeken átívelő,érzelmileg,erkölcsileg fenntartó,felemelő erő egy közösség életében. Jól eső érzés,hogy mi mindannyian Páskándi Géza barátai és tisztelői,adott történelmi időben és körülmények között felismertük ezt a tényt és igyekeztünk átörökíteni az elkövetkezendőknek hogy ápolják tisztességgel. Áldozatkész emberekkel-közös összefogással-nagy örömünkre mellszobrot avatunk ma Páskándi Géza születésének 7o-dik évében azzal a céllal,hogy elmúlásunk elhaló szavunk ne borítson leplet emlékére. A mai naptól kezdve Páskándi vigyázó tekintete követ bennünket minden nap,hogy milyen,tisztességben és méltóságban éljük meg mindennapjainkat. Ez lesz Páskándinak legigazabb Panteon-ja,ahol a legtöbb emlékezést és szeretetet kapja,időben és hallhatatlanságban. Most már itt van közöttünk a hűséges szülőföldjén. Ezentúl minden évben hitet tesznek a hegyiek,a szobor előtt,arról,hogy hegyi magyarnak mondhatják,az ízes magyar szó nagy játékmesterét-,az igaz embert,aki ebből a vízmosásos,gödrös utcából indult el a szerintünk még most is megfoghatatlan életútjára. A megismétlődő megemlékezések alkalmak lesznek arra is,hogy ne törjön meg az itteni magyarság összetartó ereje,hogy gyermekeik szájából ne apadjon ki az igaz és szép magyar szó. A történelem nagyon ritkán és szűkmarkúan osztja az igazságot,de olykor gyógyírt is nyújthat a népek és nemzetek fájdalmas sérelmeire, köztük a mieinkre is. Most úgy gondoljuk hogy lassan feltisztulnak a láthatárok,feloldódnak a komor tekintetek,és az arra érdemeseknek hozzáférhetővé válik a történelmi igazságtétel,a szabadság a méltányos emberi szolidaritás,a teljesítményen,alkotókészségen alapuló társadalom. Mindez belátható időben beteljesedhet,ahogyan ezt Páskándi Géza megálmodta. Kedves Barátaim!!Szép és nagy ünnepet ülünk ma Szatmárhegyen-az örvénylő májusi orgonatengeren-ahogyan ő írta egyik költeményében. Azok akik ma is ide rótták a Csillaghegy és Tükörhegy ösvényeit/számosan elnehezedett léptekkel/a közelmúlt lelki terheivel,de nagy örömmel és megcsillanó fénnyel a szemükben élik meg ezt a napot. Érzik és tudják azt, hogy Páskándi Géza igazat irt és vallott az utolsó leheletéig,a csillaghegyiek,mindannyiunk igazát. Függetlenül a hozzájárulás anyagi vagy szellemi értékétől,köszönetet mondok mindenkinek a Társaság nevében,aki ezt az ügyet szolgálta-legyen felhőtlen és békés-a közös örömünk. Külön köszönetet érdemel vagy köszönet illeti Szatmárhegy polgárait és ezeknek vezetőit,tanácsosait ,akik olykor ellentmondásos helyzetekben is vállalták a felelősséget ezért az ügyért.

2


EMLÉKEZÉS EGY SZENVEDÉSEKKEL ÉS APRÓ ÖRÖMÖKKEL TELETÜZDELT TÖRTÉNELMI ÚT EMLÉKEI


Idézem Gézát egy Panek Zoltánnal készített interjújából: Kérdés: ....mit köszönhetsz te annak, hogy épp Szatmár megyében, Károlyi Gáspár és annyi más nagy író szülőföldjén láttad meg a világot ? Válasz: Beleszámítva apám és anyám beszélt nyelvét, jó földieim ízes szép beszédjét is, s a magam szomjú fogékonyságát – TALÁN MINDENT – Páskándi Géza szatmárhegyi és szatmári életéről, múltjáról meglehetősen keveset közölt az irodalomtörténet. Tizenhat és fél éves korában a román fővárosba került. Sokat ígérő szárnypróbálgatás után Majtényi Erik fedezte fel tehetségét. Mi volt arra a magyarázat, hogy két gyermek elég nagy távolságról (a Biki tér és a Lókert között) megismerjék egymást és pajtási kapcsolatot alakítsanak ki. Amint már említettem: Szatmár peremvidékén sok gyermek volt. A kisállattenyésztés még sok felnőttnek is az egyedüli szórakozást jelentette. A gyermekek imádtak csereberélni, bugyli-bicskát, galambokat, nyulakat, énekes madarakat Együtt jártak pecázni a Homoródra, fürdeni a Szamos torkolatához, vagy a Kubikra csónakázni a hazulról elcsent mosóteknőkkel. Télen pedig – ereszkedni – szánkóval a vasúti töltésen. Ez egy autonóm gyermektársadalom volt a maga megismételhetetlen örömeivel, nehéz sorsával és egész életen át tartó barátságokkal. Még 75 év távlatából is boldogan írom le a város peremvidék gyermekeinek a. hangulatát, azt az érzést, amikor mindent a sajátodnak éreztél a rengő aranysárga búzatáblákat, eperfákat a Hegyi úton, vizeket, a bokáig érő nyári poros utak forróságát. az összes gyümölcsöst, a birkózásokat, verekedéseket stb. LÓKERTI NYÁR Apám fűrészel, jó anyám meg karcsú kis kórókat kapál - munkájuk árnyékába búvok- Ne bánts, verejték ízű nyár! Nagyon fiatal volt (alig mult 16 éves), amikor elkerült szülőföldjéről, hogy aztán mint tehetséges fiatal költőként hazalátogasson. Nem tisztem, életének értékítéletével foglalkozni, avagy zsenialitását méltatni az egyetemes magyar irodalom történelmi kelléktárat kiegészítve, de felelősségemnek érzem, hogy életének erről a szakaszáról az objektív tények ismeretében azzal a tájékoztatással szolgáljak, amit személyesen Géza korai gyermekkoráról ismereAkkor még nem gondoltuk hogy a történelem, a mindenkori hatalom milyen eszköztárakat használ fel az emberi elme megcsúfolására. A kolozsvári –Horrorról csak Kapnikbányán értesültem, ahova kihelyeztek, mint bányaorvost és többek között 2ooo politikai elítéltet segítettem a túlélés reményének a megőrzésében. Mindezt 5 éven keresztül és majdnem minden nap a föld rohasztó, gyilkos fekete gyomrában. Tizenkét év után kerültem haza Szatmárra versenyvizsgával a Vasúti Rendelő Intézetbe. Ott keresett fel Géza rövid idővel a szabadulása után, aztán mind gyakrabban találkoztam vele a többi ”tabakos” társaságában. Szinte minden este foglalt volt az asztalunk az egykori Pannónia szálló tövében a Tabac Bar-ban. A szatmári Korzó standján mindig találtál egy “rövid” elfogyasztására hajlandó tagot. Irodalmárok, újságírók, színészek, orvosok, mérnökök, tanárok és minden kategóriájú érdeklődők voltak köztünk. Mondhatnám, így alkottunk egy hagyomány őrző társadalmi önképzőkört. Páskándi Géza szabadulása előtt és utána is látogatta a társaságunkat. Igaz eleinte nem teljesen felszabadultan, nem felhőtlen szellemiséggel. A kötetlen régi hangulat az állandó élcelődés, az utánozhatatlan szójátékok, az érzékelhető bizalom a szellemi partnerség szintje különleges eseménnyé avatta a későbbi találkozásokat. Ennek a társaságnak tagja volt Géza is. Bennünk élt szatmári gyermekkorunk minden apró mozzanata, közös szellemi élményanyagunk , a szatmáriság ínyenckedő, ironikus, élcelődő stílusviselése. Mindig szeretettel vártuk, éreztük és megéltük zsenialitását. Tanúi voltunk mindannyian nyugtalanságának, és számunkra nem mindig áttekinthető, de később beigazolódott nagy igazságainak. Mindezekért elnéztük neki a zsenik autentikus rigolyáit, amik különben nem voltak sértőek számunkra. Páskándi Géza a barátom volt, de az emberközelség olyan fokát és mélységét nem értük meg, mint egy olyan valaki, aki napi szinten „pengézet” szellemiségével. Elsősorban azért, mert engem nagyon lekötött a hivatásom gyakorlása, a mindennapi beteganyag, ügyeletek, tudományos munka stb. Az az 54 év, amit a betegek ágya mellet töltöttem, egy jó időre szakbarbárrá avatott, mert az egyenlő megítélésemhez, vagy a tudományos munkám elismeréséhez többszörös erőfeszítésre volt szükségem, mint az” ejtőernyősöknekAki Páskándi Géza bármilyen nemű közelségét, szellemi értékrendjét vallotta magának, még mindig listázott ember volt ebben az országban, elviselvén a rutin megfigyelések és követések még mindig széles skáláját. Mindezek ellenére, kötelességemnek éreztem a többi pajtásommal együtt, hogy legalább halála után adjuk meg neki a szatmáriak tisztességét és alakítsuk meg a Páskándi Géza Baráti Társaságot,megőrizve az Ő hallhatatlan


TALLÓZÓ AZ INTERNETEN

kormányválság.info A cigányok nekimentek az “egykori csóró roma gyereknek” Zsarnokká vált az egykori csóró roma gyerek: Orbán Viktort nem segítik többé hatalomra a cigányok, mert szerintük szemen köpte saját fajtáját. Nyílt levél Kedves Roma Testvéreink! Mi, akik ezt a levelet aláírtuk együtt és külön-külön is kifejezésre juttatjuk, hogy elegünk van a mai magyar kormányból és különösen annak vezetőjéből, Orbán Viktorból. Kevesen tudják, de 1989-ben, a cigányság akkori vezetői megegyeztek abban, hogy néhány személyt ki kell választani a romák közül azzal a céllal, hogy népünk felemelkedéséért dolgozzon, hiszen a cigányság helyzete, életkörülményei már akkor is rendkívül rosszak voltak. Köztük a legígéretesebb fiatalember Orbán Viktor volt, akiben az akkori roma vezetők a cigányság felemelkedésének letéteményesét látták. Türelmesek voltunk, 1998-ban, amikor Orbán miniszterelnök lett úgy éreztük, most jött el a mi időnk. Valóban történt néhány olyan intézkedés, ami reményeinket éltette, de igazi áttörés nem történt, gyermekeink iskoláztatása, családjaink anyagi és egészségügyi helyzete nem igazán javult. Ennek ellenére tovább reménykedtünk és a választásokon szavazatainkkal támogattuk a Fideszt. Ilyenkor mindig elhúzták a mézesmadzagot előttünk, a fideszes aktivisták néhány ezer forint választási pénzzel „motiválták” cigány testvéreinket. 2010-ben újra győzött a Fidesz. Ez megint csak nagyon sok roma szavazatnak is köszönhető, megint volt egy kis „hálapénz”. Ami ezután történt azt még a rémálmunkban sem képzeltük volna: Magyarország és azon belül a elsősorban a „vidék” olyan mély nyomorba került rövid idő alatt, amire senki sem számított. Mára már általánossá vált a az éhezés, a fagyhalál, a korábban már felszámolt betegségek elterjedése, stb. Helyzetünk lassan a kilátástalansággal lett azonos, mára már mindenünket elveszítettük, főleg a reményt. Reményünk sincs arra, hogy gyerekeink írástudóvá váljanak, hogy szeretteink egészségben öregedhessenek meg, hogy tisztességes munkához juthassunk. Ki kell mondanunk: Orbán Viktor, aki ma már nem büszke arra, hogy származása szerint közülünk való, nem csak a cigányságot köpte szemen, hanem több millió nyomorba kényszerített magyar embert is. Látva azt, hogy ma már kizárólag a saját családjának a gazdagodása érdekli, ki kell mondanunk, hogy nem tekintjük vezetőnknek, elveszítette bizalmunkat és semmilyen módon nem kívánjuk a továbbiakban segíteni a hatalomba maradását. Reméljük, hogy felhívásunkhoz minden magyarországi roma csatlakozik és 2018-ban a mi segítségünkkel szabadulhat meg az ország a zsarnokká vált egykori csóró roma gyerektől. Roma Rom Összefogás Egyesület, Magyarországi Cigány Demokratikus Szervezet, Békés-megyei Esélyegyenlőségi és Hagyományőrző Egyesület, Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület, Nagykanizsa, Összefogás Magyarországáért Párt / MCF- ÖMP/, Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Tiszainokai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Recskéi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Egerszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Tarnalelesz Roma Nemzetiségi Önkormányzat , Bodony Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Ivád Roma Nemzetiségi Önkor.-mányzat Korlát Roma Nemzetiségi Önkormányzat


TISZTES EMLÉKEZÉS AZ ÖTVÖS UTCAI KATOLIKUS FIU NÉPISKOLA TANITÓIRA


. Gyermekkori emlékeim közül ma is élénken él bennem az első iskolai nap amikor édesanyámmal átléptem ennek az intézménynek a kapuját fehér apacsnyakú ingben és egy vadonatúj nadrágszíjjal a derekamon amire nagyon büszke voltam. A bejáratnál Ötvös Frigyes igazgató Úr fogadott bennünket fekete reverendájában és fehér állkendővel .Ő volt az első osztály tanítója és egyben az intézet igazgatója, akit a későbbi években Stefanics Lászlóval kültelki barátommal még mély öreg korában is istápoltunk a Szatmári kórházban ahol akkor már mint szakorvosok dolgoztunk. Népes család volt az első osztály hiszen szüleink a város külterületén kerestek maguknak hajlékot,megélvén a kisebbségi sors minden jajongását. Szüleink nem voltak magyarkodó emberek hanem tisztes magyarok, és gyerekeiket nem az akkori uralkodó román nyelvű elit iskoláiba íratták egy jobb életkilátást remélve gyermeküknek hanem az anyanyelvüket tisztességgel ápoló népiskolába. Mert itt sajátították el velünk a polgári tisztesség alapelveit a társadalmi békességet,rendet és fegyelmet. Az ott töltött évek során megismertük és szerető hálával gondolunk,Kárász tisztelendőre.Tóth Bodog tisztelendőre,Wiezler Egyed tanitó úrra aki a Szatmári Római Katolikus Székesegyház kántora volt. Ahogy visszatekintek a hosszú évek távlatába,főként egy gyermekgyógyász érték ítéletével bebizonyosodik hogy van egy alkati,viselkedési,magatartási determinizmusa mindenkinek. Az egyén és társadalom viszonyrendszerében leginkább az életkor /amit akkor megéltünk/ jellemzői nyomják rá bélyegüket egy adott személy jellemformálására. Egy szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélményéhez juttat már gyermekkorodban,olyanhoz ami egy életre szólhat. Az Én életemben ez volt az Ötvös utcai Római Katolikus Püspöki Fiu Népiskola szerzetes álkendős pedagógus papjaival./DE LA SALLE SZENT JÁNOS REND./Úgy érzem hogy itt éltem meg, emberi létem legnyugodtabb és legigazságosabb napjait. Oktatóim,tanítóim, méltóságteljesen végezték a kötelességüket és megjegyzem hogy kiváló pedagógiai érzékkel. Alkotásra,munkára neveltek. Amikor semmittevő emberekkel találkozom úgy érzem hogy az Ő nevükben jogos az ellenszenvem vagy akár a felháborodásom,mert egész életemben csak a tőlük, tisztes tanítóimtól elsajátított igazakat kerestem az alkotó becsületes munkát,és csak bennük volt meg a feltétlen bizalmam. Az idő és emberi lét határai már kevés emlékezőt tartanak számon,és az Ő nevükben emlékezek meg Róluk akiknek generációk köszönhetik méltányos emberi létüket. A bemutatott kép 1938-ban készült az iskola első osztályos tanulóiról.


BETELJESÜLT A „VEZIR „ÁLMA-AZ ÚJMAGYAR ARISZTOKRÁCIA

Az arisztokrácia eredetileg olyan politikai rendszert jelent, amelyben a legkiválóbbaknak, a legjobbaknak tartottak uralma érvényesül. A középkori Európában ez a kiváltságos vagy nemes emberek (részleges) uralmát jelentette. Magyarországon az arisztokráciához tartozó főnemesek a széles köznemes rétegtől elkülönülő osztályt alkottak. A szó ógörög eredetű, a szó töve a „legjobb” jelentésű aristos, a kratein jelentése pedig „uralkodni”, az összetétel jelentése tehát: „a legjobbak uralma”. Az arisztokraták szolgákat tartó, jelentős javakkal rendelkező, csak kormányzással és katonáskodással foglalkozó kiváltságosok voltak. Hovatartozásukkal, származásukkal, jómódúságukkal kerültek ebbe a rétegbe, már megszületésükkor. Az arisztokrácia mint történelmi társadalmi forma megszűnt a diktatúra és úgymond demokrácia megszületésével. Amíg a többi európai állam a demokratikus államrend megalapozásán ténykedik, addig Magyarország a “Vezíre” uradalmi megalomániájával egy túlhaladott államforma visszavezetésén fáradozik az” új magyar arisztokrácia” létrehozásán. Kóros de szemünk előtt lezajló történelmi társadalmi forma ami már első lépéseitől becstelen. Becstelen elsősorban azért mert ahogy fentebb említettem az arisztokraták javaikat hovatartozásukkal, származásukkal, jómódúságukkal kerültek bele ebbe a rétegbe, már megszületésükkor. Ha elhanyagolták javaik gondozását tönkrementek. De becstelen azért is mert nemzeti demagógiájával félrevezet a hiszékenyeket miközben a saját holdudvara zsebét tömi dagadtra Az” új magyar arisztokraták” akiknek java része lumpen proletár volt elképzelhetetlen javaikat nem a saját elődeik küzdelmével szerezték hanem az általuk kiagyalt hiányos jogi ismereteik és a társadalmi erkölcstelenségük mindennemű társadalmi ügyeskedők fondorlataival hontársaik rovására szerezték,és szerzik mindennap a magyar nép szelíd szemlélődése közepette,békésen várva az új zsellérsorsra. A bemutatott képen az újmagyar arisztokrácia éllovasai a hold udvar megszámlálhatatlan zsoldosai nélkül.


Egy bölcs barát bölcs tanácsa

. Nem voltam elhivatott orvos. Még az érettségi vizsgám letétele után sem éreztem különösebb hivatástudatot. Vonzott az irodalom, a színművészet/az utóbbi különben végigkísérte és meghatározta a további érdeklődési köröm határait. Elemi iskolától kezdve sokat szavaltam iskolai rendezvényeken,nemzeti ünnepeken. Imrédy Béla az akkori magyar miniszterelnök szatmári látogatása alkalmával rendezett fogadáson a város színe java előtt engem jelöltek ki egy hazafias vers elszavalására. Egyetemi éveim alatt sem szakadtam el az irodalmi élettől. Számos irodalmi esten szavaltam a Marosvásárhelyi Székely Színház szavaló estjein a Szentgyörgyi Színiakadémia növendékeivel és művészeivel/Szamossy Kornélia,Bács Ferenc,Tarr László,Lohinszky Lóránd,Sinka Károly,Palóczy Frigyes,Kocsmáros Jenő/Az akadémia igazgatójától, harmad éves egyetemista koromban az orvosi karon megtisztelő ajánlatot kaptam hogy menjek át a színi akadémiára. Ez az ajánlat egészen kivételes értékű volt ugyan is az akadémiát látogató barátaim,lemarháztak azért mert nem fogadtam el, ezt az egészen kivételes és megtisztelő felkérést. A professzor ÚR végül is többször meghallgatva a szavalataimat/ADY-JÓZSEF ATTILA-TÓTH ÁRPÁD-PETŐFI szavaló esteken de főként az ELÉGIA-/József Attila verse/ előadása érlelte meg benne az elhatározást az ajánlat megtételére. Édesanyám fél kézből megkontrázta az egészet,hallani sem akart róla hogy otthagyjam az orvosi egyetemet és tulajdonképpen az Ő véleménye volt a döntő. Azokban az években volt az Én felfutásom ideje a vásárhelyi irodalmi berkekben de ugyanakkor egy új pályaválasztás dilemmája is. 1954-ben a Magyar Autonóm Tartomány/az egész székelyföld/ szavalóversenyén első helyezést értem el és egyúttal a jogot is, hogy én képviseljem a tartományt az országos szavaló versenyen. A zsűri tagjai közül csak néhányat emlitek:Szabó Ernő,Kovács György,Hamvay Lucy,Mende Gabi,Csorba András,Tanay Bella-művészek- 1955-ben rendezték meg az országos szavaló versenyt a fővárosban/Bukarest/a szakszervezeti székházban. Az országos versenyre Szabó Ernő érdemes Kossuth díjas művész készített elő egy hónap alatt a Székely Színház egyik kis termében. Megtiszteltek részvételükkel a fővárosi dontőn Majtényi Erik és Páskándi Géza költők akik személyesen osztoztak örömömben mert nyertese lettem az országos szavalóversenynek. Páskándi Géza különben iskolatársam és gyermekkori pajtásom volt. Majtényi Erik pedig az Ő mentora aki felfedezve tehetségét 16 éves korában a fővárosba vitte. De mi Gézával a továbbiakban is találkoztunk hol,Kolozsváron,Marosvásárhelyen ,Szatmáron,Bukaresten és hosszasan elbeszélgettünk minden alkalommal a közös sorsunkról és egyéni kilátásainkról,barátokról,irodalomról stb. Egy ilyen alkalommal megkérdeztem Gézát arról hogy mi a véleménye az ajánlatról amit kaptam egy ilyen nagy tisztességű embertől a következőket válaszolta:Bécikém annak a tudatában válaszolok Neked hogy ismerem azt a mérhetetlen áldozatkészséget amit szüleid tettek érted. Ezzel nem szabad visszaélned. Tudod a színészi pálya is olyan mint a januári jég,sikamlós. Azt javasolnám Neked hogy végezd el az orvosi egyetemet és utána ha sorsod és szerencséd felröppent a siker árbócára,megteheted ezt a lépést. Ami az én sorsomat illeti ma még mindig szagolgatom a” kakis pellenkák” útánozhatatlan illatát


EMLÉKTÁR A Nemzeti Bajnokság első osztályában szereplő


marosvásáhelyi kosárlabda csapat három játékost igazolt az orvosi egyetemről a –HALADÁS-nevü csapatához. /Bochdanovits Sándor,Vékás Zoltán és Bauer Béla/ A csapattársaim/A BEREKMÉRIEK,BORBÉLY,ÖRDÖG?BODÓ,ZAYZON,FODOR/-, KAKUTS edző-tanár, úrral akikkel együtt küzdöttük végig az első osztályú nemzeti kosárlabda bajnokságot. Az életre-halálra menő mérkőzések a –STEAUVAL a fővárosban a FLOREASCA csarnokban mind nagyon szép emlékeim maradtak. Itt megjegyzem hogy minden hónapban –kalória pénzt kaptunk ami felért egy hónapi menza jegy árával.és ez nagyon jól jött egy akkor kispolgári elvetélt csemetének.


Bauer Béla>Emánuel Scholtz Bela Istvan KEDVES EMÁNUEL !! Áldja az Úr az elkövetkezendő napjaidat jó egészségben,és sikeres alkotó munkában. Béla doktor bácsi.


GONDOLKODTATÓ !! Okuljanak Erdélyben is! Népszava|2016. szept 29. 06:26 hirdetés A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt elnöke, Markó Béla nyilatkozott a Népszavának. Az a véleménye, hogy nem helyes olyasmiről szavazni, aminek aztán nem érzi a következményét a saját bőrén valaki. Mindezt a határon túli magyar kettős állampolgárok magyarországi választáson való szavazásáról mondta, s az interjúban magyar belpolitikai kérdések is szóba kerültek. Hozzátette: ebben a történetben a legszomorúbb, az a zsigeri kampány, az a felelőtlen gyűlöletkeltés, amit a plakátokon is látni, televízióban vagy rádióban is hallani. Ezzel egy erdélyi magyar mit kezdjen? Azon túl, hogy örömmel konstatálom, hogy egy politikusnak is lehetnek skrupulusai, meg kell jegyezzem, hogy tudok a kérdésére válaszolni. Mármint, hogy: ezzel egy erdélyi magyar mit kezdjen? Mindenki okuljon belőle! Ahhoz, hogy tudják mihez tartsák magukat! Igen, ne legyenek kétségeik, ha Orbánnak valamiért úgy tetszik, akkor képes lesz ellenük is uszítani a birka népét, és abban se legyen kétségük, hogy a nép - Orbán istenadta népe, - "uszúlni" fog lelkesen.


VÉRRE MENŐ KÜZDELEM A PLAGIÁTOROK KÖZÖTT Vérre

menő politikai csatározások folynak a “ potya doktorok” között akik szinte szempillantás alatt szerezték meg ezt a társadalmilag megtisztelő címet. Nem véletlen hiszen mikor már minden földi jót megkaparintottak csak ez hiányzott a mindennapi ajnározások kelléktárából. A szégyenletes az hogy ezekhez a tudományos titulusokhoz a korrupció minden eszközét felhasználták. Egy elenyésző részük a hatalom szégyentáblájára jut az ellenlábasaik settenkedései miatt,mások tovább pompáznak a pénzért és más juttatásokért megszerzett illetéktelen emberi értékrendjeikhez. Jómagam a doktorátusom minden anyagát a honlapomra tettem teljes terjedelmében hogy ezzel kézzelfogható bizonyítékot szolgáltassak a köznek munkám értékéről valamint a kétkedők vizsgálgató hadának kielégítésére. Ezt javasolnám minden doktorándusnak aki tisztességet akar szerezni egy adott tudományágban


Egy megtisztelő elismerés ANGLIA-LONDON-2O16.SZEPTEMBER 26-ÁN. GÁL ZSOLT


Tisztelt Doktor ur ! Mivel On egy igazan elismert szaktekintely a gyermekgyogyaszat teren, ezuton szeretnek segitseget kerni Ontol, 4 eves kislanyunk kiuteseivel kapcsolatban. Mellekelek kepeket is amelyeket idorendi sorrendben beszamoztam , es roviden megprobalom leirni, hogyan is jelentkeztek ezek a tunetek, Mar 5 orvosnal jartunk ket het alatt es igazan csak talalgatnak, de konkret dolgot nem tudnak mondani.


ELÉG VOLT


Alig szabadultunk meg a diktatúrák rémálmaitól amiknek árnyai helyenként még mindig beborítják a tiszta kék egünk örömélményét, már be is fészkelődött hol demagógiájával hol a társadalmi kényszerállapotaival a politika. Amit ma átélünk az nem egy maradék állapota a diktatúráknak hanem egy már kialakult új hatalmi rendszer a –politika- a színpadán szereplő szörny szülötteivel akik ismét meggyalázzák az emberiség nemes gondolatvilágának érzelmi értékeit. Igen a politika pöcegödre,az arra hajlandó iszapbirkozoival,hataloméhes hazudozóival és rablóival és álnok bérenceivel akik megrendítik hitünket a történelmünk azon kegyeiben amiket időtlen idők óta vártunk. És mindez a mi Európánkban ami végre megtalálta közös ösvényét és történelmi esélyét a világban, ismét nemzeti sarkantyúsok űzik lovaikat a beláthatatlan jövő harcmezeire. Mi József Attila népe vagyunk és maradunk az Ő millenáris gondolataival. .. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a multat be kell vallani. A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vivtak, békévé oldja az emlékezés s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés. Nekünk elegünk volt a diktatúrákból,a terrorból,a leplezett önkényuralmak ármánykodásokbólból. Mi nem a nemzeti vermeink sötétségét akarjuk újraélni hanem a nyitott emberi értékek legyenek mindennapi élményanyagaink. Mi a határok korlátai nélkül okulni,tanulni akarunk földrészünk küzdelmeiből. Átok és vétek lenne kimaradni ezen nemzetek örömének vagy akár bánatának értékvilágából.


KÜZDELMES VETÉS-ÖRÖMTELI ARATÁS

. Nem a hat évtizedes gyermekorvoslási ténykedésem mindennapi gondjain,olykor megpróbáltatásain szeretnék elmerengeni a panaszaim érzelmi visszhangjait újra idézve, mert ezek minden léptéke orvosi hivatásérzetének hites kötelességtárának kelléke volt. A mai napon rendhagyó módon egy szám társadalmi értékének a hátteréről és az én örömömet osztanám meg jóakaróimmal,barátaimmal. Ez a szám az a 18,512.785 amit a Google- Profil regisztrált /2o16.Szeptember 25-én/ egy vitathatatlan győzelme hivatástudatom emberi értékrendjének,valamint szakmai tisztességének amit életem során sok vívódás közepette,nehéz küzdelmes munka után tártam a köz elé a N.E.T.oldalain. Ez nem a szakmai ranglétra kapaszkodóin született valami, a rangfokozatok tudományos elismerése hanem az élő élet ítélőszéke számokban kifejezve.


Bauer Béla>Imre Bencze

KEDVES BARÁTOM IMRE !! Jómagam azért értékelem barátságunk tartós emberi kapcsolatát,mert a kulturált,magyar szellemiségi és sorsközösségi élményanyaga ad neki tartalmat. Mi meg tudtuk őrizni vélemény különbségeink határértékeit még ebben zavaros,felelőtlen világban is és ha találkoznánk ugyanúgy szorítanánk kezet és néznénk egymás szemébe mint annak idején a nagybányai hegyek felejthetetlen emlékei alkalmával. A XX-dik század számos borzalmai úgy hiszem hogy mindkettőnk keserű élményanyagai közé tartozik. A II-dik világháború borzalmait szinte naptárszerűen átéltem/családi házunk lebombázását,sváb rokonaim elhurcolását –akik közül 6 an vesztek a szovjet bányákba,a bombázások áldozatainak a méltatlan elhantolását a Zsadányi úti hősök temetőjében,/azt a 6oo áldozatot akik egy közös sírba,mésszel lelocsolva kapták meg a földi létük „Tisztességét”Imre , ennek gyermekfejjel szemtanúja voltam A bármilyen természetű fanatizmusok kíméletlen és becstelen küzdelme folytatódni fog a XXI-dik század folyamán is. A történelmi borzalmak sorozata tovább fogja a mindenféle emberi küzdelmek akár nagyszerűségét is, képtelen motivációival rombolni. Ennek a századnak az első nagy történelmi drámája az a „Népvándorlás”amit napjaink kegyetlen hatalmai zúdítottak ránk. Ezek már emberi fejek porba hullásával,éhező konvojokkal akik ezerszámra róják a kilométereket,és a megszámlálhatatlan tenger vizébe vesző embertársainkról szól. Ezt a történelmi tragédiát nem fogják megakadályozni sem élesre töltött fegyverekkel sem drótkerítésekkel sem a világhatalmi harcok üzérkedő,mindentudó és mindenható politikusaival. Amikor elhoztak hozzám egy beteg gyermeket senki nem kérdezte meg tőlem hogy mi a vallásom milyen a társadalom politikai nézetem,faji eredetem,vagy netán vagyonom csak arra kért,könyörgött hogy mentsem meg gyermeke életét. Ez az élményanyagom kötelez mindmáig-hogy segítsek ahol tudok- még annak tudatában is hogy ez az átkos történelem amúgy is mindenkor a beláthatatlan utjait járja, fittyet hányva a mi véleményünkre. Üdvözöl barátod Béla


Ferenc pápa

: A hazug újságírók terroristák Ferenc pápa kemény szavakkal illette azokat az újságírókat, akik pletykákat és híreszteléseket tálalnak tényként egy olasz újságíróknak tartott beszédében, adta hírül a Guardian. A pápa szerint terrorizmusnak minősül, amikor újságírók előítéleteket támogatnak egész nemzetekkel szemben, és félelmet gerjesztenek a menekültek iránt. Felhívta a figyelmet arra, hogy ma, amikor folyamatosan érkeznek az emberekhez a hírek, különösen nagy az újságírók felelőssége, hiszen az ő szavuk mindenkihez eljut. Úgy véli, a pletykák terjsztése "terrorizmus, annak példája, hogy szavakkal is meg lehet ölni egy embert". "Az újságírást nem szabad egyes emberek vagy teljes népek ellen fegyverként használni" - mondta, utalva egyrészt az olasz sajtóban gyakori lejáratókampányokra, másrészt a menekültekkel szembeni indulatgerjesztésre utalva.


AZ ORVOSI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI


.. Az 1949-5o-es években számos orvos volt a megyei kórházban,akik élénken érdeklődtek az egyre bővülő dokumentációs lehetőségek iránt. Annak idején a mai városi kórház gyűléstermében volt 3-4 szekrényben- egy úgymond könyvtár-1oo-15o kötet szakkönyvvel. Pedig az érdeklődés az orvosi irodalom után sokkal nagyobb volt annakidején. Szükségszerűen belátta a felső egészségügyi vezetés hogy utat kell nyitni a fejlett nyugati államok szakirodalmának. Mi gyermekgyógyászok nagyon örvendtük a ROBERT DEBRE-MARCEL LELONG két kötetetes-PEDIATRIE-című szakkönyvének./francia nyelven/Sokáig ez volt a szakirodalmi hivatkozási alapunk. Aztán jött FANCONI_WALLGREEN-német,mig a NELSON –angol nyelven. .Ugyanígy történt a szakfolyóiratokkal is. Olyan nagy volt az igény hogy ezeket a folyóiratokat csak meghatározott rövid időre kölcsönözhettük. Egy nagyon szerencsétlen adminisztratív intézkedés folytán az orvosi könyvtárat beszuszakolták a fogászati poliklinika két szűk helységébe,ami inkább egy raktárhelység képét idézte elénk. Állandó látogatója voltam a könyvtárnak,szívem ügyének tartottam annak sorsát,és minden törekvésem az volt hogy egy modern orvosi dokumentációs központot hozzunk létre. Ez akkor sikerült amikor engem 199o-ben demokratikus választás útján a városi kórház igazgatójává választottak. Ekkor ugyanis én dönthettem arról hogy a hatásköröm alá tartozó –VÉRBEGYÜJTŐ KÖZPONT-üresen maradt helységeibe/a mostani Tudor Vladimirescu N-7/létrehozzuk a modern orvosi dokumentációs központot. Elmentem a szatmári bútorgyár kereskedelmi igazgatójához,gyermekkori barátomhoz Janacsovics Ivánhoz és a mi kórházunk költségvetési alapjaiból megrendeltük a nagyon,szép és esztétikus bútorzatot./3 könyvtárhelység,olvasókkal,vetítő teremmel ,kerekasztal beszélgetésekre alkalmas tágas helységgel-az alagsorban foto és elektronikai laboratóriumot terveztünk,de ezek egyes emberek tunyasága miatt elmaradtak. Meg kell jegyeznem tisztelt kollégámnak Dr.Fanea Dumitrunak a megyei kórház igazgatójának segítségét is a közös célunk elérése érdekében. Nem tudom mi lett a sorsa az orvosi hivatásunk”imakönyveinek” de szomorú híreket hallottam. Az igaz hogy az elektronikus adathalmazok sokat számítanak az egyéni információ gyűjtésben de az írott szakirodalom a maga kíváló ikonográfiájával még mindig pótolhatatlan marad.


“NO GO” EGY ANGOL SZÓ AMINEK MAGYAR JELENTÉSE AZ HOGY” NEM MEGY”


Petikének tényleg nem megy. Miután a világ diplomatái jót mulattak az óriási és szertelen diplomáciai bakin,Petike ismét bepelenkázta a szelíd magyar népet azzal a rémületet keltő kifejezéssel ami azt jelzi hogy egy letelepedett homogén embercsoport ,tartózkodási helyére nem ajánlott bemenni és ott sétálgatni- Habár hazája területén még nem is láttak bokszosokat Petike fejében megszületett egy gondolat hogy egy ilyen stupid ötletet kiváló eszközként fel lehet használni egy különben is értelmetlen és főként költséges választási kampányba. Hisz szeretett hontársainak olyan mindegy hogy miről van szó-no go-rol vagy lo-go ról, mert amit ifjú titán politikusunk mond az csak igaz lehet és az mindig küzdelmet jelent haza megrontói ellen. Ami meg az angolnyelv elsajátítását illeti arra még van idő az elkövetkezendő kormányzati ciklusokban amiknek uralma alatt a Peti biztosítani fogja a nemzetközi diplomácia jó szórakozási lehetőségeit egy tiszteletre méltó kultúrnép rovására.


A HÁLA ÉS HÜSÉG JELKÉPEI


Bauer Béla>Krisztina Vaszil DRÁGA MATYIKA !! TISZTA


SZIVBŐL KIVÁNUNK NEKED SZÜLETÉSNAPOD ALKALMÁVAL JÓ EGÉSZSÉGET ÉS TOVÁBBI ÉVEID FOLYAMÁN AZ ÉLET MINDEN SZÉP ÖRÖMÉT. EMIKE ÉS BÉLA


BEKERITETTEK


!! Ezt a szót akkoriban halottam utoljára amikor a második világháborúban bizonyos hadműveletek kapcsán az ellenség egy alakulatát bekerítették és megsemmisítették. Az Én csontos dobozom tartalmát is bekerítette a média csalafinta műsorainak tartalma ami mögött természetesen a hataloméhesek hada áll. A dolgok úgyannyira elfajultak hogy Kibédy Erwin szavaival élve feltevődik bennem a kérdés.”Én nem tudom hogy normális vagyok” De talán választ is adnék hogy mi sérti a még megmaradt kultúr igényemet,amit ördögi erők tűzzel vassal ki akarnak irtani belőlem- -A cérnahangú,visítós magukat politikus zseniknek képzelő riporternők senyvesztő kérdései a résztvevő beszélgető partnereknek,azoknak akiknél az agyserkentők szedése már régen időszerű lenne. Ennek ellenére a stílus az úgymond politikai viták inkább hasonlítanak egy cigánysátor előtti veszekedésre, mint egy nyílt,kulturált társadalmi vitára. A luxus bájleányok kalandjainak intim részletekbe menő megjelenítése a legfelsőbb politikai szintig akik már több Kamaszutra felsőoktatási képzettséggel rendelkeznek,ők még a hatalom begyeskedő túlélői nyelvét húzzák és hordják a hírt egyik melegágyból a másikba mindaddig amíg a ki nem bukik a vének tanácsából a házasságszédelgő.és nagy bánatában még az alsó fertálya is bepánikol. A lebukott politikusok újraélesztési módozatainak a lehetőségei. A visszakapaszkodási siker sztorik kiagyalóinak találkozója valamint a régen átkozottak mindennapi éledezője a képernyőkön. Feltették a bilincseket,levették a bilincseket politikai megrendelésre és a parizer lábú dosszié készítő” végzett asszonya” tovább készíti a kiagyalt vádjait a titkos társszerzőinek díszkísérete mellett. A lopás rablás lekerült a képernyők újdonságai közül mert végre kiderült hogy kivétel nélkül mindenki ugyanazt csinálta Az elnök úrnak van kormánya de nincs hozzá biciklije,ezért inkább túrázik és széles mosollyal mutogatja impozánsan széles metsző fogait. Szomszédunkban már mindenkit kísértetiesen aggaszt a fekete bőrszín a Tv-ben a plakátokon a híradókban sőt ha kinéznek az ablakon is röpdöső bokszosokat látnak. Mindenki meg akarja mutatni magát az énekes vetélkedőkön. A színészek rosszízű bohóckodásokat mutatnak be amin ők jobban szórakoznak mint a nézők és a hazudozás és lopás felkent istenfélő szószólói képében tetszelegnek a boldogságtól áradozó népük előtt . Hát nem érezhetem magam bekerítve !!


MAGYARORSZÁGON LISTAVEZETŐ A

GYERMEKGONDOZÁSI ELEKTRÓNIKUS SZAKIRODALOMBAN A KÖZÖLT KIADVÁNYOM. AHOGYAN KÖVETEM A GOOGLE-FEDDJIT REGISZTERÉT A FŐVÁROSTÓL KEZDVE TALÁN NINCS IS OLYAN HELYSÉGE AZ ORSZÁGNAK AHONNAN NE JELEZNÉNEK LÉTOGATÓKAT.TALÁN EZ IS BELEFÉRNE A “HAZAFIAS” FOGALOMK0RÖRBE ,NEMCSAK A NEMZETI KISZORITÓSDIT JÁTSZÓ BÁLVÁNYIMÁDÓK BÉGETÉSE.


EGY SZERTELEN HASONLAT?? VAGY EGY IGAZSÁGOT VISELŐ VALÓSÁG ?? Amikor a MAGYAR ANYA ÉS GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA életművem első sorait írtam Pápai Páriz Ferenc híres erdélyi magyar orvostudós” Pax Corporis” című könyvének bevezetőjét olvasva azonnal éreztem hogy a történelmi távlatok ellenére ez lesz a készülő enciklopédiám Mottója-Pápainak ez a műve 1690-ben jelent meg nyomtatásban Kolozsvárott. Páriz a bevezetőben a következőket írta .Idézem- “Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s gazdasszonyoknak, és az igye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”. A történelmi távlatok valóságait tükröző állapotok bár nem azokban a formákban ,de ma is a társadalmi kényszerhelyzetek és a ráutaltság jegyeit viselik magukon legyen az bármilyen társadalmi kategória igénye. Ezeket a helyzeteket,szükségállapotokat, szinte mindennap megéltem az 55 éves orvosi gyakorlatom folyamán amit tisztességgel szolgáltam a beteg gyermekek ágyánál. Álmodni se mertem egy ilyen terjedelmű munkára,de a mindennapi hiányállapotok,és a tisztes igény kötelezett ennek az életműnek az elkészítésére,ilyen terjedelemben ahogy van. Mert valljuk be őszintén hogy nemcsak a történelem sorsfordítói hanem az évezredes betegségek is mindig kitermelik a ráutaltak seregét akik adott pillanatban tétlenül és tehetetlenül állnak tehetetlenül a nem ritkán drámai vagy más természetü szügkség állapotok előtt. Ez a munka terjedelmében tartalmában ennek a kornak az igényét próbálja kielégiteni és elsősorban azoknak szól akik sokszor mély magukra utaltságukban lapozzák fel oldalalait gyermekük mindennemü bántalmainak enyhitésére.De megjegyzem hogya visszajelzések arról is szólnak hogy a gyermekellátás minden szintjén hasznosnak bizonyulnak közölt tapasztalatom és ismereteim.Ez az alkotás egy egyedülálló segítőkéz a gyermekgondozási világirodalomban ami egy élet küzdelmes terméke.,egy szakmai lét tisztességes összegzése amint kitűnik a z alábbiakban közölt adatokból NAPRAKÉSZ ADATAI-2O16-SZEPTEMBER 13-ÁN. OLDALSZÁM:-18.88O OLDAL ILUSZTRATIV FOTÓK:-6289 FELTETT DOKUMENTEK:-6O91 LÁTOGATÓK SZÁMA:-18.286.912 A gyermekellátásban mély tiszteletet érdemlő kollégám a bemutatott adatok áttekintve így szólt hozzám-Béla Te korunk Pápai Páriz Ferenc orvosi munkáját végezted el. Az utókor értékítélete a döntő-mert eddig csak a közel húsz millió látogató érvel amellett hogy lehet valami a kollégám értékelésében.


Bauer Béla>Lerm Stefan

Istvan KEDVES PISTI !! Ezekben a számotokra nehéz napokban nehéz megszólalni és jókívánságokról írni,de sokan vagyunk akik együtt érzünk veletek és megosztjuk fájdalmaitokat. Kérlek őrizd meg soraimat mint édesapád egy hü barátjának emlékét. EGY UTOLSÓ ÜZENET LERM IMRÉHEZ !! Barátom voltál és maradsz még a kegyetlen sors szorításában is, amikor a Tiednek és barátaidnak csak az emlékezés lehetősége és joga maradt. Barátságunk 1943 –ban kezdődött amikor a Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnázium tanulói voltunk annak az intézménynek aminek kiváló tanári kara,pedagógiai értékrendjével a tehetség ,a munka szent megbecsülésével ezen intézmény tudattárában valós érték volt. Te egy kiváló személyisége voltál ennek az intézménynek amit elmúlásodig bizonyítottál ennek a városnak is ahol egy teljes életet szolgáltál a köznek. Mi szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő családokban nevelkedtünk. A mi iskolánk a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélményhez juttatott már gyermekkorodban,olyan élményanyagot adott ami egy életen át elkísért. Kötelezett arra hogy tarsolyodban kell hordoznod a a becsület és emberi tisztesség értékrendjét,és tisztakezű munkával,egyenes gerinccel, építkezz a predestinációd kiteljesítéséért- Ezek voltak a Te egész életed tisztes igéi, amit velünk együtt a mi Kálvária templomunk lelkigyakorlatai alkalmával erősítettünk magunkban. Tiszta emberséggel együtt küzdöttünk meg a kor viszontagságaival elszenvedve sokszor a hatalmak nemtelen ármánykodásait. És mégis túléltük mert voltak tartalékaink amit családjaink és tanítóink adtak útravalóra. Méltó és nagy emberi tisztességben hagytál itt bennünket követendő példád hagyatékával. Hitünk és emberi méltóságunk segítsen elviselni fájdalmunkat. Nyugodj lelkiséged méltó békéjében !! Barátod Béla

Bauer Bela ajánl egy Index.hu-cikket.

Németországból védték meg Orbánt az EU-kirúgás ügyében


Azért hozzátette a miniszter, hogy megérti, ha valaki elveszíti a türelmét Magyarország miatt.


Egy kanadai professzor szerint a magyarok különleges géneket hordoznak! EGYEDI ÉS KÜLÜNLEGES GÉNJE VAN A MAGYAROKNAK.MIÉNK A JÖVŐ!!!! W. Penfield kanadai professzor kutatása a Rockefeller Alapítvány megbízásából A montreáli McGill Egyetem kiváló professzora Wilder Penfield néhány évvel ezelőtt (1) megbizatást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és m e l y i k az a gén/fajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, millió dolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja volt a kutatási feladat-adásnak, hogy a szemita gént találják meg mint ilyen felsőbbrendű gént. (Dr. Árkay László Monográfok No.5 ) Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet. Kettőt! Megállapították eme KETTŐRŐL, hogy ezeket ugyan – akár évszázadokon, generációkon át – el lehet ideiglenesen nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán, vagy "néger" elsenyved, eltűnik. Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a kettő üti egymást. Pillanatnyilag az egyik gén a másikat elnyomhatja, össze is házasodhatnak de a 3, 4, 5., generáció után feltör egyikük és kizárólagosan for URALKODNI. A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de talált egy másik ilyen fölényes gént, amelyiknek nincs neve. Erről a másodikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy ennek legtisztább képviselője a Közép-Európában élő és ma magyarnak nevezett náció, de hozzátette végső tanulmányi jelentésében, hogy földgömbünk öt teljesen szétszórt pontjain ugyancsak megtalálható UGYANEZ a második gén. Eme, – a szemita barát – Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az Alapítvány azonnal törölte a támogatását, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. Erősen kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát. „Egy alkalommal kezemben volt ez a zárójelentés. A Bizottság szakértői jelentésében megadott 5 pont „folt””- ezt teszi hozzá Árkay - „egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön ahol a pentatonikus ötfokú magyar NÉPZENE létezik. De most jön még a java! „Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve” folytatja beszámolóját Árkay „egy nem mindennapi telefon beszélgetésem. Ekkor ezeket mondta nekem Tibor”: „ő nem ismeri a népdalt, nem zenész. Van neki egy világtérképe amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve, akármilyen ős magyar, vagy bármilyen más nyelven olvasható, MEGFEJTHETŐ FELIRATOKAT. De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva.” Erre elkezdtem hegyezni a fülemet. „Melyik öt helyen?” kérdeztem „ Hát” – mondta Tibor „ 1. Magyarországon és Közép Ázsia Ural környékén, de nem a szláv területeken, 2. A Távol Keleten Kinában és Japánban, 3. Közép Afrikában, 4. Az amerikai Indián vidékeken és 5. Skóciában.” Hát majdnem leültem! Ezek a foltok ugyan is hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság féle vércsoport foltokkal!” Ez három egymástól teljesen külön irányból, a népzene kutatás, a népcsoport kutatás és az ösrégészet teréről származó BIZONYÍTÉKOK adatait hozza egy nevezőre! „Hát akkor miért vagyunk begyulladva?” –kérdezi Árkay„Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül! Miénk a jövő!!”


TUDTAM ÉN EZT !! MONDTAM ÉN EZT!! A GENETIKAI VIZSGÁLATOK-TÖRTÉNELEMI KERINGŐJE.. ./SZÜRKE VEREBEK-PAMFLET-2O13

- A két három napja Csengersimán túl megalakult egy új Náci Párt . Szervezeti szabályának egyik fontos követelménye az hogy tiszta ősnemzeti származásod legyen.Történt mindez 2013 November havában Európában PAMFLET-VAGY MÁR MEGINT SZOMORÚ VALÓSÁG Bajban van a verébtársadalom,miután a történelem mindmegannyi hóhéra kipróbálta –veréb pörkölési tehetségét és a -Nemzeti Pukkadástól- teli hajlamait a hadszínterek nagy és számos tarlóján elpusztítva a nem kívántakat, gázkamarákban, majd a mennyekből acél héják által hullatott-mennyei áldásnak álcázva nyakukba dobták az azóta is a –rettegés hatalmát-megjelentek a verebek faj genetikusai- Ezek már nem azt kutatják hogy ki a házi vagy mezei veréb sárga rigó, kan veréb,hanem egyáltalán a NEMZETI verebek génszármazéka-e vagy sem. Ki akarják deríteni hogy igazak- e a verébtársadalom történelmi állításai, hogy a tarlókon egy-másra ugrándoztak a fajtalan kan verebek a porban ficánkoló,csinos kis tojókra,megtörve ezzel a házi verebek tisztességét avagy faji méltányosságát. Egyszer mindenkorra tudományos választ akarnak kapni hogy ki a közönséges mezei veréb,ki a házi veréb,vagy más szóval ki az igazi honfi és ki a kamatyolt söpredék- A –VÉN VEREBEK,kétkedve fogadták a fiatal hevesvérű tudóshad ostromát hiszen ők maguk is jól tudják hogy a széles mezőkön nagy összecsiripelések vagy helyesebben bekeverések folytak. A hevesvérű –NEMZETI KANVEREBEK-elhivatottságuktól,utánozhatatlan,feddhetetlen nemzeti és faji büszkeségükből de főként a veréb társadalomban elfoglalt jól fizetett helyük megköveteli tőlük ezt az igényt. Ezt aztán kevesen merik kielégíteni,mert hát közöttük is vannak mindenféle kis Isten teremtményei amiről ők nem tehetnek. Igy tehát megtörténhet hogy az illető lény nem is egy igazi nemzeti veréb,hanem egy nemzetrontó fekete kan csóka- A vén verebek közben erősen csóválják a fejüket, hiszen jól tudják hogy a kan verebek voltak a fő kamatyolók. De a –zabi-hadnak fajtiszta genetikai bizonyítványuk lesz,mert bizony azt is meg lehet vásárolni manapság. Ők tovább fognak ágálni és nemzeti színű lesz még a köldökük is. Közben hatalmas költségek árán ki fog derülni hogy az angol verebek a tajgákról,a szőke,kék szemű,ép csőrüek az északi sarokról,a hosszú bajuszos,nagy mellényű,örökösen bölcsek a tajgákról,a tilinkózó,bő gatyások pedig esetleg ugandából származnak. El lehet képzelni hogy manapság amikor már nem lövöldözik le a verebeket a határokon milyen nemes és szórakoztató lesz a bőrszínskála szép,otthonos Európánkban- Az egészben az vigasztal hogy már nem a történelem álnokságain és hazugságain kell elmélkedjek hanem a genetikai vizsgálatom eredményén. Mert egy kétes értékrendű tanulmány ki fogja mutatni azt hogy milyen vörös nyakú sváb,a maga büszkeségétől minden második lépésnél hasra eső magyar,hosszú orrú szlovák drótostót,vagy a hegyekből kényelmesen leballagó,tilinkózó bőgatyás román a szerepel a genetikai táblámon.- Nagy dilemma előtt állok-apám erdődi sváb,anyám lengyel,apósom tót,anyósom bánsági német,az újdonsült nemzeti hit felfogása szerint vallhatom-e magamat magyarnak


Bauer Béla>Imre Bencze

Kedves barátom Imre!! A díszmagyarok alatt a magyarok egyes személyekhez kötött felsőbbrendű fanatizmusát értjük amik általában egyéni vagy csoportos érdekekhez kapcsolódnak./személyi,anyagi vagy más természetű juttatások/ Természetesen nem a díszmagyar öltözetre gondolok ami a magyar arisztokráciának a rendi viseletéről szolt. Irásomban a mai magyarságtudat szellemiségének nem kívánatos megnyilvánulásaira céloztam. A mindennemű megkülönböztetésekre pl:magyarabb vagyok a bevándorolt magyarnál,vagy magyarabb vagyok a még rögeiket örző végvári magyaroknál,sőt az áttelepült magyarok között is felvetődik a kérdés. Vagy gondolok az Erdélyből elvándorolt díszmagyarokra akik időközönként hazalátogatnak és nagy magyarságukat ékes szavakkal nosztalgiázva az itthon maradottak magyarságtudatára késztetnek,mindezeket olyan természetszerűen mintha Ők nem lennének részesei a második Trianonnak amikor a két és fél millió magyarból már csak egy millió kétszázezer áll a vártán. Ezzel nem az emberi jogok feneketlen zsákjában szeretnék kotorászni csupán a tények keserűsége késztetett e sorok leírására. Vagy azokra az elvándorolt díszmagyarokra akik a határon túlról egy nagyon homályos politikai háttér körülményei között húzogatják az autonómia mézesmadzagát és gyerekeikkel együtt már régen más vadászmezőkön imbolyognak hol egyik hol másik politikai hatalom szekerét tologatva. Vagy azok akik Bocskai öltözetben ágálva és ezzel bizonyítgatva megkülönböztető magyarságukat megosztották Erdélyország magyarságának szent történelmi egységét marakodva a koncon és létrehozták a három pártot vicsorogva egymásra a hiteszegettek ideológiájával. Vagy azok még ma sem rettennek vissza a” kék vér” keserű hagyományaitól szétzilálva a még itt élő magyarságot a politikai ellentmondások vagy más elvek alapján./faj,nemzet,név/ Vagy a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem elvesztésének egyik okáról hogy a díszmagyarság szellemében átszippantották orvosainkat az anyaországba magára hagyva azokat akik az áldozatot hozták kőpzősükéert.pl:az egyik évben egy egész évfolyam-95 fiatal orvos települt át az anyaországba. És a szomorú valóságok sorát lehetne folytatni kedves Imre barátom akit jómagam egy tisztességes erdélyi magyarnak tartok a díszmagyar jelző nélkül. Befejezésül Eötv9s József sorait idézem-Sorsunkban tőlünk csak egy függ,hogy a helyet amire az ÚR állított teljesen betöltsük. Üdvözöl barátod Béla


FERENC PÁPA GYŐZELME, A KATOLICIZMUS MEGUJULÁSÁNAK GYŐZELME Ezúttal nem a


lovagrendes,külvárosi trágár bérencnek a jelzőit idézem soraimban akinek mentora és kitüntetője a diplomáciában páratlan és egyben szégyentelen látogatást tett a történtek után a pápa őszentségénél. Ez már nem pávatánc,ez a magyar katolikus hívek,az egyház történelmi meggyalázása. Alapvető egyházi tanokat cáfolnak és gyűlöletet szítanak szánalmas és beteges hatalmi hegemóniájukkal nép csoportok és az Úr földi helytartója ellen, kihasználva egy magyar történelmi egyház hallgatási kényszerét, sőt támogatókat is találva a gyarlóságra hajlamos szolgalelkek között. A világ szebbik és jobbik fele mély főhajtással fogadta Őszentsége emberközelben élő szavait és hálát adott az Úrnak hogy elküldte szolgáját nekünk. Már azt hittük hogy a gonosz hatalma illetéktelenné teszi az emberi faj méltóságának egyedi védelmezőjét –Ferenc pápát. De ebben az erkölcstelen világrendben nem csak Ferenc pápa de a katolicizmus történelmi szilárdságát is megvédte XVI-dik Benedek a következő szavakkal-Ferenc pápa frissességet és örömöt,”új karizmát”hozott a katolikus egyházba,ami megérinti az embereket-Ferenc pápa „elmélkedő pápa”de nagyon közvetlen és,nyit az emberek felé. Hát nyitott is, mert milliók száma erősödött meg a hitben, szeretetben, emberi méltóságában és létének értelmében. Nem véletlen az a tény hogy a XXI-dik század emberének az emberi tisztesség első számú szószólója.Nem véletlen az hogy a politika szennyes hálójában vergődnek napjainkban még főpapjaink is,feladva emberi és hivatásbeli méltóságuk alapelveit. Hála Neked XVI-dik Bededek pápa hogy igaz és méltó szavaiddal igazoltad utódod ádáz harcának hitelességét


KÉNYSZERKERESZTELŐK-GÉZA VAGY GHEIZA-BÉLA VAGY ADALBERT

Számolok azzal hogy a bálványimádók dühe ismét rám zúdul ugyanúgy mint a közelmúltban amikor is azt igényelték hogy rekesszenek ki a magyarság soraiból mert a szólásszabadság világában egy megalomániás önkényuralmat gyakorló emberről leírtam a véleményemet. Van egy olyan érzésem hogy a magyarkodás bozótja történelmileg ismét túlburjánzik az emberi testvériség határain. Az tény hogy őseim nem Vereckén át kerültek a Kárpát medencei rónaság gyönyöreibe és nem portyázták keresztül kasul Európát a honfoglalás alkalmával. Az Én őseim csak ide menekültek a franko-germán háborúk elől hogy tisztességes munkával viszonozzák Károlyi gróf tisztes igényét, egy becsületes munkás népcsoport nemzeti kellékeként. Itt születtem,itt sajátítottam el az anyanyelvemet,kultúrámat és minden tanulmányomat magyar nyelven végeztem és a nehéz megpróbáltatások idején szüleim nem cikáztattak egyik iskolából egy másikba a jobb társadalmi érvényesülés reményében. Ebbe azonban nem szabad beleszólni mert ez mélyen elvi , erkölcsi és emberjogi kérdés. A megszólalásom tényszerűsége arról szól hogy miért szerepel Béla keresztnevem helyet adva az Adalbert névnek a hivatalos okirataimban, ami több más hasonló sorsú embertársammal ugyanazon séma szerint megtörtént, akik szintén egy hivatalos kényszerkeresztelőn estek át az akkori erőszakos hatalom vétkei matt. Ez az írás egy válasz a kétkedőknek akik előcibálják a “szittya magyarságuk” érzelmi vagy anyagi szempontjaik igazolására a megkülönböztetés kitételeit is a megosztás céljaira. Ime egy történelmi példa: Páskándi Gézával mindketten 194o szeptember 5-ig román fennhatóság alatt éltünk. Az a pár év, ami egy gyermek életében meghatározó értékeket nyújt, erre a az időszakra esett. A tudatformálás, anyanyelv tanulása, iskola, olykor a fenyítések és verések a boxerekkel amik alaktalan húsmasszává változtatták arcunkat és aminek nyomait mint történelmi tanúbizonyságot hordozunk már érezhetően keserű élményanyagunkká váltak. Ezért lep meg hogy olyanok akik román nyelven végezték tanulmányaikat és most ők istápolják sorsunkat keresik a történelmi kényszerkeresztelők áldozatainak mint elitélendő megkülönböztetőjét magyarságtudatunknak. A történelmi motiváció. A születési anyakönyvi kivonatunkban például nem a szülők által igényelt nevet írták a keresztlevelünkbe. Páskándi Géza-helyett-PÁSKÁNDI GHEIZA- t. Amikor heccből így szólítottuk, Géza minden alkalommal a mindenszenteket is földre kényszerítő káromlással reagált. Én a Bauer Béla helyett: BAUER ADALBERT nevet kaptam az akkori román kormány belső rendelkezései alapján történő románosítás miatt. Ez a keresztnév históriám végigkísért egész létemen mert a történelem forgószelében hol így hol amúgy írták keresztnevemet. Napjainkban egyesek a határon túli “díszmagyarok” közül akik innen Erdélyországból távoztak a magyar sors megpróbáltatásai elöl visszakiabálják a kétéltűség vádjait mindezt valószínű az” összefogás” jegyében.


EGY ELISMERÉS ÉS HÁLA SORAI


EMLÉKTÁR- SORSFORDITÓ AZ UTOLSÓ SZÁZ MÉTEREN.

Amikor a sorsom úgy hozta, hogy egy súlyos infarktus alkalmával öt éjszaka néztem az intenzív osztály fehér mennyezetét,lebegtetve kilátásaimat,ebben az esetleg utolsó szorításában földi létemnek, gondoltam arra hogy hogyan gazdálkodtam átörökített génjeimmel gondolatban,szóban és cselekedetben. Nem ildomos úgy meghalni,hogy ne tudjuk –miért éltünk- Egy jó barátom és kollégám Dr.Puskás József aki, az első látogatóim közé tartozott a kórházban a következőket mondta,hát kis pajtás mostani helyzetedben nem nagyon pengetném a garasaimat ,de egy tanácsot tudok adni “ha most a lábad közé ejted a fejed erősen számolhatsz a fehér lepedő csendjével”. Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy hogyan segíthetek embertársaim gyermekeinek a létem ajándékba kapott hátralévő idejében..Egy édesanya akinek két fiát-padludkás- koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya, mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy milyen kínok között”bütykölök”a számítógépen egy tudományos munkát, és a következő megjegyzést tette-Kedves Doktor úr ne gyötörje magát a mai társadalom nem nagyon értékeli az ilyen jellegű törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket- –HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT- Ezen jó tanácsok után önszorgalomból elsajátítottam a számítógépes ismereteket,a szöveg és képes technikák ismérveit, és hozzákezdtem a még hátralévő feladataim elvégzéséhez,mindezeket 73 éves koromban. Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához, úgy gondoltam hogy egy ilyen munka hiánypótló lehet a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben. Következtek a magamba fordult,állhatatos munkával eltelt napok./napi 12-14 óra kemény szellemi munkával./ Kellett legyen bennem annyi akarat és önbizalom hogy felkapaszkodjak a Ring-szorító sarkában ahogyan ezt az életem folyamán többször megtettem. Egyetlen célom volt, hogy amit magammal hoztam,és az irdatlan következetes munkámmal szereztem,az ÚR áldó kezeivel még továbbítsam a hivatásom törekvéseit azoknak, akik ezt igénylik. Amilyen mértékben talpra álltam egy nemes lelkű,nagyon sok áldozatra képes ember/a hitesem/segítségével,csak az alkotási kényszer és annak módjai lebegtek előttem. Nehezen elhihető de mégis kíméletlen átélt történés volt az, hogy az enyéimtől,itt a szatmáriaktól nem kaptam meg a megérdemelt jó szót. De hát ez a végjátékban már mellékes,habár megvisel hitedben és szellemiségedben. Nem az önmutogatás kényszere a pályafutásom alkonyán,hanem életem harmóniájának és tisztességes elszámolásának a gondja kényszerítette ki belőlem,hogy a hivatásomnak szentelt érdemleges és kézzelfogható tények felmérését végezzem el, elektronikus eszköztárral ,életem alkotó munkájáról. Részlet “Az én eletronikus kalandom” című írásomból. .


A SZERETET ÉS HŰSÉG CSENDJE


EMLÉKTÁR-KAPNIKBÁNYA-1957- EMBERI ÉS HIVATÁSBELI MEGPRÓBÁLTATÁSAIM ÉVEI Minden


ember életében,sorsában vannak olyan történések, amiket mint kitörölhetetlen emlékeket őriz önmagában elévülhetetlen gondossággal. Szívesen emlékeznek életük szép eseményeire akár érzelmi énjük mindennemű vonatkozásában, de ugyanakkor a megélt szomorú időszakokra is. Vannak azonban drámai történések is amiknek a megoldása személyes orvosi és emberi ténykedésed,áldozatkészséged kapcsán visszahatnak, egy család egy közösség utóéletének alakulására, amikért Te hordozod az emberi felelősség életre szóló örömeit,netán terheit. Egyszóval tehát vannak –KITÖRŐLHETETLEN EMLÉKEK- akár pozitív akár negatív értelemben de mindenképpen a -humanum-hoz való kötődéssel. Orvosi ténykedésem kezdete lehetőséget kínált arra hogy bizonyosságot tegyek arról hogy méltó voltam az orvosi eskütételre. 6o évvel ezelőtt még nevezhetném középkori viszonyokat ,találtam egy bányaközpontban minden szempontot a munkaviszonyok a mindennapi élet minőségét is figyelembe véve- Sokszor a helység télen megközelíthetetlen volt/2 méteres havazások/ miatt. Az emberi lét megőrzése ilyen estekben egy ember monopoliuma volt-az orvosé. Nem volt megközelíthető a helység semmiféle közlekedési eszközzel. Ez a magadra utaltság az érzelmi elviselhetőség határain lebegett mindennap,ugyanakkor a környezet felé minden pillanatban magabiztosnak kellet mutatkozzál. Ez az érzelmi és viselkedési kettősség lassan de biztosan őrölt. A második tény a –Bánya-a felelőtlen,primitív munkaviszonyaival,a mindennap leszálló elszánt emberekkel a mindennapi kenyér küzdelmében,az érzés hogy sohasem tudod hogy abból a –rohadt-sötét és mély gyomrából a földnek”VAJJON MEGLÁTOD MÉG EGYSZER A NAPVILÁGOT” A gyakori súlyos bányaszerencsétlenségek amelyek sokszor halálos kimenetelűek voltak és az utánuk következő-könnynélküli-bányász temetések. Az egészségügyi egységek/orvosi rendelő,szülő-otthon rudimentális műszereltsége és gyógyszeres ellátottsága. Ilyen körülmények között a kérdés úgy tevődött fel hogy kik menthetők meg a kétségbeesett betegek, segélyért esdeklői közül. Saját sorsodról már nem is illet szólni,az ablakodhoz támasztott hosszú botról amivel éjszakánként riasztottak a betegekhez. A felelősségérzet fojtó,.öldöklő érzésvilágáról, a Te félelmeidről amikor leszálltál a mentőosztaggal a szerencsétlenség színhelyére,a szemed előtt betemetett és megfúlt embertársaidról,a gurítókba leeresztett kötél szorításának az érzéséről-a tífusz járvány leküzdési lehetőségeiről stb. Hát itt éltem én ebben a sorsközösségben,az állandó emberi lét megőrzése küszöbén.


Bauer Béla>Borbála Gyúró

EGY MÉLTÁNYOS ÜZENET ÉS EGY ŐSZINTE VÁLASZ Borbála Gyúró Tisztelt Doktor Úr! Nagy élvezettel olvasom a csodásan megfogalmazott mondatait, igényes mondanivalóját, értékelve a tisztánlátását. Persze szakmailag nem szólhatnék hozzá, hisz kis csavar voltam az egészségügy gépezetében. Sok-sok évig dolgoztunk egy "cégnél" (én laboros, bakteriológus voltam), néha váltottunk egy-két hivatalos mondatot és most, látva az Ön nyitottságát mindenre, sajnálom, hogy nem volt alkalmam bővebben beszélgetni, helyesebben: hallgatni azt, amit Ön mond. Szívből gratulálok ahhoz, amit Ön a mai napig aktívan tesz és mond, azaz ír. Köszönet. KEDVES BORBÁLA!! Nagyon ritkán hallott szép üzenet érzését éltem meg sorainak olvasása közben. Örvendek hogy az alkotó munkának ilyen tapintható értékeit tisztelő embertársaim is vannak és nem a melldöngetés visszhangjának “mesebeli akkordjait” dúdolók hangját hallom visszacsengeni. Amit megfogalmaztam írásomban nem egy egyedi sors története hanem egy sajnos társadalmi értékkeret amit mindennap átélünk,számosan közülünk keserű szájízzel. Köszönöm sorait mert egy olyan pillanatban érkeztek amikor már gondolataim közlésének a hallgatás szomorú mélységeit latolgattam. Köszönettel és tisztelettel Bauer Béla


EGY LÉT ALKONYÁNAK TISZTES SZÁMVETÉSE. A tizennyolc

millió látogató a net-en a világ 2o5 országából nem egy szakmai örömóda egyéni szólama, vagy egy statisztikai ízű ranglétra hivalkodása,hanem egy mélyen szántó elégtétel azok részéről akik megtiszteltek azzal a kitüntető figyelemmel hogy a világirodalom,megszámlálhatatlan ilyen témájú írása közül ezt a munkát értékelték figyelemre méltónak. Ez nem egy gyermekkori vágyálom beteljesülése, hanem a segíteni akarás méltó érzése,ami mindenki számára elérhető, valamint egy emberi küzdelem feltételeinek maradéktalan teljesítése. Mondhatnám hogy egy hagyaték is a napjaink és elkövetkezendő generációknak ,ami hosszú évtizedekre értéktartó emberi teljesítmény ugyan , de semmiképp nem lehet a szakmai magamutogatásnak a kelléktára. Egy egész emberi lét szüleménye ez az alkotás, aminek szellemi összefüggéseit csak az tudja megérteni aki szüleivel,tanítóival és tanáraival ezt elvégezte. Teljesítményemmel csak annyival emelkedtem ki a megszokott keretből amennyivel többet dolgoztam,és töretlenül hittem céljaim elérésében. Hálát adok az Úrnak hogy méltó hozzájárulásommal segíthettem a beteg gyermekek gyógyításában, maradandó értéket alkothattam és ezzel hozzájárultam a gyermekgyógyászat tudományos adattárának gazdagításához. AZ ÉREM MÁSIK OLDALA Egyedüli támogatóm, emberi létem értéktartó gondolatainak szabad kifejezője és értékmegőrzője az internet volt, ami feltörte a körém kérgesedő dióhéjat. Következésképpen az ember a tényszerű élményanyag birtokában köteles feltenni magában néhány fájó kérdést ami most 85 éves koromban,az 55 év a mindennapi gyógyítás mellett ebben a megyében, az orvostudomány szellemi értékeinek gazdagításának a feladatát is vállaltam. Nekem nem volt időm hivatásszerüen” magyarkodni” mert a sors egy olyan helyre állított ahol az emberi lét biztonságának őrzése volt a feladatom. Igy aztán egy méltánytalan mellékvágányra kerültem mert sem fizikai időm sem erkölcsi vonzalmam nem volt a” cirmos” szerepét alakítani. Pedig tettem amit úgy érzem tennem kellett. a magyarság tudatom méltó önbecsüléséért. Tehát miért érzem a szálkát a körmöm alatt ?? Milyen közösség az, akinek egy tagja húszonhárom ezer oldalnyi írott szöveget tett fel a N.E.T.-re a most már világszínvonalon mozgó értékeiből egy oldalnyit nem jelentettek meg nyomtatásban az arra hivatottak. Milyen közösség az, amelynek egyetlen írott hírlapja visszautasítja ezen munkáknak vagy bármilyen más írásom közlési lehetőségét. Milyen közösség az, aki meg sem említi hogy van egy tagja aki már a világ minden tájára anya és gyermekvédelmi tanácsaival eljuttatta szülővárosának hírét. Milyen az a közösség amelyik megkülönböztet társadalomszemléleti kérdésekben,hitben, a valós emberi kapcsolatoknak örvendő embereket, szétzilálva azokat és a gyűlölet magvait veti a mindennemű előnyök elnyerése érdekében. Ha nem ismerjük fel idejében a társadalmi monomorfizmus történelmi eredőit akkor az egyeduralom keserű kényszere lesz a sorsunk. Ezért köszönöm a internetnek hogy lehetőséget adott azon gondolataim közlésére amit értéknek tekintenek az emberek munkáimban, és nem engedték társadalom politikai mellékvágányaira terelni sorsom alakulását..


EMLÉKTÁR -ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI KONFERENCIA--1985


-SZATMÁRNÉMETI- Amikor 1985-ben bemutatásra került az ország tudományos elitje előtt a dolgozat,a főreferátum amit én tartottam/ - Prof.Dr.RĂZVAN PRIŞCU-a ROMÁN GYERMEKGYÓGYÁSZATI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ELNÖKE a következőket nyilatkozta: a mai napon egy új fejezet nyílt meg a gyermek -gasztroenterológiában ami Dr.BAUER és munkatársainak a nevéhez fűződik. A rendezvény ahol elhangzott az a Szatmárnémetiben megrendezett- Országos Gyermekgyógyászati Konferencia-volt mintegy elismerése az addigi kutató munkámnak. A Román Orvosi Lexikonban is úttörő munkának értékelik a kutatásaimat a gyermekgyógyászati tudományban. A BEMUTATOTT KÉPEN A TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY ALKALMÁVAL KIBOCSÁTOTT EMLÉKPLAKETT LÁTHATÓ


ÖSSZNEMZETI HAZUDOZÁS

Orbán Ráhel képviselte a magyar államot egy külföldi energiapolitikai tárgyaláson. Mikor először megláttam az index hírközlési oldalán a képet Orbán Ráhel és férje látogatásáról a bahreini gazdasági diplomácia vezetőinél/a bizonyíték a nemzeti lobogó a fogadó fél jobboldalán/az ördög a következő gondolatokkal csiklandozta agytekervényeimet. A fiatalokat a beszűkült az itthoni vadászmezők jól jövedelmező forrásainak apadása és a keleti nyitás hamvadó hamuja alatt az olajmezők varázsa késztette erre a látogatásra. A nagy vezírnek megroppant a bizalma a hatalmi ágazatok „éhesei vagy nevezzem ordasai “ iránt és jobbnak látja az egészen szűkkörű/családi/változatot életbe léptetni. Különben az eset pikantériája az volt hogy Ráhelt” Magyar Köztársaság nagyra becsült miniszterelnökének” titulálták. A fulmináns karrierek mindig gondolkodásra kell késztessenek mert ahogyan Szíjgyártó Péter és Rogán Antal egy büszke magyar nép él emberei lettek nem lehet más variánsokat sem kizárni. Ez a változat az ilyen szerkezetű államformák álomba szenderülésének az egyik megoldása,és a Ráhelre nagyszabású állami feladatok várnak./habár szívesebben neveznélek Erzsébetnek,Katinkának vagy Ágnesnek, főként ebben a “mindent átölelő nemzeti érzelmi hadjáratban.” Nagy meglepetésemre ma reggel a következőket olvasom a hírközlések oldalain:Obán Ráhel szerint hazudik a bahreini hatóság- "2015. szeptember 17-e és 20-a között Barhreinben voltunk férjemmel magánúton. Az utazás költségeit magunk álltuk. Minden más ezzel kapcsolatos állítás hazugság" Hát akkor mit higgyünk,hogy rokoni látogatáson voltak ,vagy pávatáncot jártak ismét a magyar nép amúgy is meggyötört agytekervényein.


IN MEMORIAM DR.BOGDÁN GYULA

Kedves Gyuszi! Olyan kegyetlen a hír hogy elnémít, hogy képtelenné tesz a döbbenet gondolatainak első pillanataiban arra hogy papírra vessed pillanatnyi érzéseidet,a hozzád fűződő baráti érzelmi szálak sokszínűségének leírására. Személyesen úgy élem meg hogy elvesztettem egy őszinte barátot, sporttársat és kollégát akik a kölcsönös tisztelet jegyében élték le életüket,akivel egy fél évszázad minden örömét és mindennemű nyomorát emberi tisztességgel megosztottuk. A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem erkölcsi és szellemvilágát hordoztad sokszor sok áldozatkészséggel sorstársaiddal együtt itt Szatmáron. Mert Te örökös szatmári voltál és maradtál és itt végezted nemes tisztességgel kiváló képességgel hivatásod nagyon sok beteg ember hálás emlékezetére orvosi ténykedésedet. Együtt ápoltuk magyarságtudatunkat,együtt róttuk a Radnai havasok és nagybányai hegyek kaptatóit és töltöttük szeretett teniszpályánk napfényes délutánjait. Szatmár társadalmának közkedvelt személyisége voltál akit mindenki szeretett. Méltó utódokat neveltél a magyar társadalomnak. Hűséges,szerető,gondoskodó emberi értékeit felbecsülhetetlen Erzsikéddel megküzdöttetek a sors nem belátható megpróbáltatásaival. Adjon az Úr olyan békét és nyugalmat amit Te adtál betegeidnek nehéz perceikben,családodnak pedig békés megnyugvást a sors senkit nem kímélő kegyetlenségének elviselésében. Nyugodj békében Emike és Béla


EMLÉKEZÉS A SZATMÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ARANYKORÁRA

Ezt az orvos történelmi tudományos dolgozatomat a Szatmármegyei Orvosi Kamra felkérésére írtam a Szatmári Orvosi Napok 2013 október 5-én megtartott tudományos rendezvényére. Az indoklás az volt hogy élményanyagom,emberi és szakmai kapcsolatom ezekkel a kollégákkal felhőtlen volt úgy mint tanítványnak vagy a későbbiekben mint kollégának. A tanulmányt román nyelven készítettem el és mutattam be. Video felvétel készült róla amit eddig 15 ezren tekintettek meg és a Román Tudományos Akadémia is a hozzájárulásomat kérte a tanulmány közléséhez. Tudományos közleményemet magyar nyelven is közre adtam. Azokról az elődeimről és kortársaimról emlékezek meg nagy tisztelettel és szeretettel, akik kiváló gyógyítói és tudományos alkotói voltak a szatmári orvostársadalomnak. Tanulmányaim megkezdése után azonnal csatlakoztam, ezek mellé az emberek mellé,és mindenhol ott voltam, ahol valamit tanulni lehetett, megismertem a kórház minden zegét-zugát, tanultam, olykor ellestem a dolgokat a nagy elődöktől. .A XX. század második fele új orvos generációt alkotott. Valamennyien olyan szaktekintélyek, akikre felnézett a város és az ország is, de sokat határokon túl is ismertek. Sokan írtak szakdolgozatokat, tudományos értekezleteket tartottak, állandóan fejlesztették szaktudásukat. Valójában egy igazi „ aranycsapat” volt ez, amelynek tagjaira feltétlenül emlékezni kell./Dr.Gózner Elek,Dr,Mitaru Mircea,Dr.Szerémy Margit,Dr.Micu Ioan,Dr.Vida Ioan,Dr.lőrinczy Dengezics csak hogy néhányat említsek közülük Sokan közülük komoly egyetemi karriert mulasztottak el azért, hogy itt a városban maradjanak és gyógyítsanak, ugyanakkor sokan kerültek el egyetemi központokba, ahol klinikákon dolgoztak és tanították a jövő generációit, .Az –Ő- idejükben volt a szatmári egészségügy aranykora- Ők a Kárpát medence északi csücskének egészségügyi fellegvárává avatták a szatmári akkori megyei kórházat. Hatalmas tudásuk és tapasztalatuk ide vonzotta a környező tartományok betegeit- Úgy gondolom hogy nagyon kevesen vagyunk azok akik tanúi voltunk ennek a korszaknak Egész életpályámon családomnak betegeimnek és ezeknek az embereknek akartam megfelelni. Folyamatosan,szemtelenül és nagy áhítattal loptam tőlük a szakmát. Egy-egy mondásuk,mozdulatuk naponként felötlenek bennem,és a nem kevés-nehéz orvosi döntések,a nehezen elviselhető,olykor előadódó drámákban úgy érzem hogy láthatatlanul mellettem álltak. Szentimentálisnak tűnő, de valós a megfogalmazás. Ők voltak azok akiknek kezéből soha nem hiányzott a szakfolyóirat,vagy a szakkönyv. Akik között nemes versengés folyt hogy kinek jelenik meg több közleménye a hazai vagy külföldi szakfolyóiratokban,ki mutat be értékesebb tudományos dolgozatokat,egyszóval ki tesz többet az asztalra Amikor a szakma finomabb értékeit kezdtem kóstolgatni,jóleső érzés volt róluk hallani elismerő,méltató véleményeket a hazai vagy nemzetközi tudományos értekezleteken. Amíg nem lettem orvos UBORKÁNAK becézgettek és tulajdonképpen a kórház mindenese voltam. Akésőbbiekben,munkatársuk,kollégájuk és egyesek gyermekeinek és unokáinak kezelő orvosa lettem Hát ezek voltak azok az emberek akik meghatározták az orvosi pályafutásom erkölcsi vetületeinek egy jó részét a többi


HOGYAN GYARAPODIK A LÁTOGATÓIM MIOLLIÓINAK SZÁMA A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL?? Az Én örömélményem forrása nem az a tény hogy a GOOGLE-PROFIL-on a O-tól a tizennyolc milliót regisztrált a counter, mindennemü kétkedések ellenére,hanem az a bizalom ami nap mint nap körülvesz, a munkám segítőkészségének elismerése és a hit alkotásom mértéktartó szakmai arányosságában az édesanyák részéről. Számomra ez egy folyamatosan növekvő érzelmi és elismerési mutató ami az emberi segítőkészség ösvényére vezeti mindennapjaimat. A bizonyosságot az elkövetkező milliók eljövetelében annak a 6o évnek az elméleti és gyarkorlati biztonságérzete kölcsönzi amit napi munkámmal gyarapitottam a köz javára. A gyermekellátáshoz lelkileg közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesítése céljából. Ez a munka anyagilag érdektelen/sőt anyagi áldozatokkal jár/,és közhasznú célt szolgál főként , sokszor magukra utalt anyukáknak a tájékoztatására. Habár napjaink társadalmi tisztessége mélyen megrendült, az emberi segélykiáltások hangja hovatovább mind jobban érzékelhető és sorstársi,közösségi vetületeit tekintve kötelességünk ezeket meghallani. Ma amikor az érdemtelen politika eszközeinek csápjai a társadalom minden ténykedését átkarolják akár bűnös eszközeikkel is, az Úr jóvoltából megkaptam a tisztes erkölcsi járandóságomat azoktól akiknek ajánlottam ezt a munkát olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya érdemel és kaphat.


A NET SZELLEMISÉGÉNEK HATALMA ÉS BARÁTSÁGOK EREDŐJE. KEDVES RALPH !!


A nagy vizeken túlról küldte egy embertársam ezt az igen megtisztelő üzenetet a FACEBOOK közvetítőn keresztül, gondolom azzal a céllal hogy együtt erősítsük emberi létünk hitét az igazságban és jóságban. Az is megtörténhet hogy egy egybehangzó értékelendő gondolatra talált írásaimban. Az alkotás szelleme ma már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondolatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embert szolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről. Köszönöm Ralph A BEMUTATOTT KÉPEN A “KÜTYÜ”TANULÁS KÁLVRIÁJÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI 73 ÉVES KOROMBAN.


-EMLÉKTÁR. -A SZENT JÓZSEF REHABILITÁCIÓS KOZPOBT MEGNYITÓJÁRA. HIT-REMÉNY ÉS SZERETET


- Ezen gondolatokkal nyitja meg kapuit a Szent József Rehabilitációs Központ,azok részére,akik nehéz magukra utaltságukban igénylik beteg gyermekük részére szolgáltatásainkat. Számos jó szándékú,önzetlen,értelmes ember munkájának gyümölcseként született meg ez a nemzetközi mércével is mérhető,modern intézmény. Jellegét,működési koncepcióját tekintve európai értékrendű,első és egyedi létesítmény nálunk az országban. A katolikus egyház,a katolikus hívek nemzetközi segítőkészségének állandó és időtálló példájaként fog állni városunkban ez a létesítmény. Az úttörő munka kezdeti nehézségei,gyermek betegségei egy bizonyos ideig még érzékelhetők lesznek tevékenységünkben,de reméljük,hogy akik igénylik segítségünket,értékelni fogják jóhiszemű szakmai munkánkat. A szakmai tevékenység lényege a betegség,a sérült állapot korai felismerése,korai kezelése és csapatszellemben való gyógyítása,minden szülő tevőleges együttműködésével. Felhívjuk a szülők figyelmét arra is,hogy a kezelés az esetek döntő többségében hosszantartó,türelmet és kitartást igényel. Természetesnek tartjuk azt is,hogy együttműködünk a többi hasonló profilú egészségügyi egységgel. Február 6-tól kezdve várjuk azon szülők jelentkezését akik gyermeküket/o-6 év közötti korcsoport/kezeltetni óhajtják intézményünkben. Dr.BAUER BÉLA Ph.D gyermekgyógyász főorvos az orvostudományok doktoraű az intézet vezetője


VASÁRNAPI VERS JÓZSEF ATTILA LEVEGŐT! Ki tiltja meg,


hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen langy sötétség szállott, mint bársony-permeteg és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve, körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan; vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti, e táj oly elhagyott. S im váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, mig nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam s mikor miért, kinek. Aktákba irják, miről álmodoztam s azt is, ki érti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak - anyám ott született - az eleven jog fájáról lehulltak, mint itt e levelek s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse s elporlik, szétpereg. Óh, én nem igy képzeltem el a rendet. Lelkem nem ily honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely retteg, hogyha választ, szemét lesütve fontol sanda választ és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek, mint apró gyermeket, ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam - messze anyám, rokonom van, ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szivemben a halál. De jogom van és lélek vagy agyag még nem vagyok s nem oly becses az irhám, hogy érett fővel szótlanul kibirnám, ha nem vagyok szabad! Az én vezérem bensőmből vezérel! Emberek, nem vadak - elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel, nem kartoték-adat. Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat! 1935. nov. 21.


EGY FELEJTHETETLEN EMLÉKEZÉS ELKISÉRTEM DR.LÜKŐ BÉLÁT UTOLSÓ ÚTJÁRA Egy felejthetetlen gyermekkori átélés

volt DR:LÜKŐ BÉLA temetése amit csak későbbi időben tudtam a maga értékrendjébe sorolni. Az én életemben ilyen volt DR.LÜKŐ BÉLA temetése amelyen 6 éves koromban voltam jelen. Abban az időben, amikor egy számottevő ember meghalt,főként ha sokat tett a közösségért amelyben élt,azt elkísérte a helység apraja-nagyja az utolsó útjára. Édesanyámat DR:LÜKŐ BÉLA kezelte ,de különben is ott volt a helyünk a mindenkori magyar anyanyelvűeknek ennek az- emberi legendának- a temetésén. Nem voltam életemnek abban a korcsoportjában hogy fel tudjam mérni emberi értékrendjét annak akit mély részvéttel és nagy szomorúsággal kísértünk ki a vasúton túli református temetőbe. De az a hatalmas feketébe öltözött tömeg,már akkor mélyen emlékezetembe vésődött. Ahogy hazafelé mentünk a temetésről a szüleim azt mondták hogy-ott volt a fél Szatmár a temetésen Ez igy volt igaz. A lapok 12-15 ezer emberről írtak,mert voltak akik még a környező falvakból is bejöttek hogy elkísérjék utolsó útjára kiváló és önfeláldozó orvosukat. Igen Ő önfeláldozó,önelégető szellemiségű ember volt aki életének 56-dik évében,szegényen,üres zsebbel hagyta itt a földi létet, betegeit,akikért a biológiai tűrő képességén messze túlmenően teljesítette hivatásának mindennemű ténykedését. Ő volt századának –orvos-apostola- ahogyan a nekrológjában nevezte a helyi sajtó.


A VILÁG SPORT TÖRTÉNELMÉNEK KÉT TITÁNJA KÉT ERDÉLYI MAGYAR-KÁROLYI BÉLA ÉS KÁROLYI MÁRTA

Nem a felhalmozott érmek számáról,nem a megszámlálhatatlan kiváló sportolóról akiket neveltek még csak arról a faji megkülönböztetésről sem beszélek amiben részük volt ebben balkáni szellemiségű világban, ahol a mellveregető ármányhad munkájuk gyümölcsét mértéktelenül és hálatlanul sajátították ki szemünk láttára. Ők nem hátráltak meg és példát adtak az egész világnak hogy az emberi alkotás szent még akkor is ha azt alantas eszközökkel óhajtja megalázni a tehetségtelenek és tehetetlenek hada. Ők újrakezdtek egy olyan világban ahol a tisztes munkáért tisztességet kaptak és tartalékaikkal a világ sport társadalmának utolérhetetlen hagyatékot adományoztak. Egy olyan országban alkottak ahol a tehetség és munka világa elkülönül a kiskaliberű tolvajok mohóságától és az alkotás , az emberi lét örömét szolgálja. Bebizonyították hogy habár nem éltek az anyaországban spottörténeti alkotásuk páratlan marad minden magyar számára. A BEMUTATOTT KÉPEN- KÁROLYI MÁRTA és neveltje az amerikai SIMONA BILES négyszeres olimpiai bajnok


A HATALOM ÉS GYŰLÖLETKELTÉS FERTŐJÉBEN TOBZÓDVA,MÁR NEM ISMERÜNK SE ISTENT SE EMBERT. AZ ISTEN SZOLGÁINAK TEVŐLEGES IRÁNNYITÁSÁVAL


(Nem) Érteni Ferenc pápát Az elmúlt hetekben felerősödni látszanak a hazai társadalmunkra ható, véleményformáló közösségi oldalakat ellepő írásokban a Ferenc pápát érő kritikák. A jelenségre reflektál az alábbi főszerkesztői írás. Az elmúlt hetekben felerősödni látszanak a hazai társadalmunkra ható, véleményformáló közösségi oldalakat ellepő írásokban a Ferenc pápa-kritikák. Ezek a katolikusok körében is futótűzként terjednek: mivel gyöngítik a hitben megélt egységet, lassan ölő méregcseppként hatnak. A jelenség nem új, hasonlóval találkoztunk már XIII. Leó pápa kapcsán is: ő beszédeivel, majd társadalmi kérdéseket vizsgáló körlevelével okozott „botrányt”. Sokan számonkérték rajta, hogy egyháziként miért szól bele a munkáskérdésbe. A kritikai vélemény önmagában nem baj, sőt… ha az ember őszintén keresi az igazságot, akkor – ahogy XVI. Benedek fogalmazott – párbeszéddé nemesül, mely minden katolikus ember útja. Csakhogy az elmúlt időszakban az égető kérdésekkel kapcsolatos, felerősödött véleményformálás legtöbbször nem az igazságkeresést vagy a párbeszédet szolgálja, hanem emberi érdekeknek engedelmeskedik. Érezhetjük, hogy mélypontra jutottunk, amikor a pápát egy újságíró „demens vénembernek”, „gazembernek” nevezheti egy olyan országban, amely – állítólag büszke keresztény identitására. Muszáj elindulnunk felfelé, hiszen szabad és lehet is egyet nem érteni a másikkal, legyen szó még a pápáról is (ahogy erről VI. Pál többször szólt), de a másik felet emberi mivoltában, személyében megtámadni több mint méltatlan. A gombamód szaporodó írásokból az tűnik ki, hogy a szerzők sokszor feladják a keresés, értelmezés, utánajárás nemegyszer fáradságos útját, és nem is akarják megérteni Ferenc pápát. A legkisebb erőfeszítéseket sem teszik meg annak érdekében, hogy átlássák a helyzetet: nem olvassák el az adott pápai beszéd teljes szövegét, nem követik folyamatosan a római megnyilatkozásokat. Nemritkán mintha a bulvársajtó által feldobott „bombahírek” és figyelemfelkeltő címsorok alapján alkotnának véleményt. Eközben minden másra érzéketlenül, kizárólag az itthoni helyzetből kiindulva próbálják magyarázni a pápai nyilatkozatokat – mintha a világegyházért gondot viselő Péter-utód csak akkor mondhatna értelmes dolgokat, hogyha azok Budapestnek is tetszenek. Sajátos magyar vonás ez: az egész világot magunkhoz mérjük, s eszerint ítéljük meg. Így az egyik legérzékenyebb kérdés, a menekültválság kapcsán mintha a véleményformálók nem szívesen hallanák meg Ferenc pápának a lengyel püspökökkel zajló találkozásán megfogalmazott véleményét, melyben nagyon pontosan elemzi a problémát, s ennek alapján mérlegeli az egyes országok erre adott válaszait. Vagy azt, amikor a vallásháború fogalmát elutasítva a fanatizmus és az annak nevében elkövetett terrorcselekmények valós okaira kérdez rá. Pedig épp akkora a különbségtétel fontossága a kérdésekben, mint amennyire nem környezetvédelmi, hanem teremtésvédelmi a pápa Laudato si’ kezdetű körlevele. Nekünk, katolikusoknak nagy a felelősségünk: hiszen mi nem mondhatunk le az egyszerre horizontális, azaz emberi és közösségi, valamint vertikális, vagyis isteni és értékrendi szempontokat követő gondolkodásról. Ennek elengedhetetlen része a tépelődés, a lassú, de kitartó jákobi megküzdés egy nehézséggel – amibe beletartozhat az egyet nem értés is. Eközben nem felejthetjük el: egyházunk nemcsak belőlünk, magyarokból áll, hanem egyenjogú része annak az afrikai, sőt a közel-keleti emberek közössége is, és a más vallásokhoz vezető út csakis a párbeszéd útja marad, ha mégoly nehéz is. Ezt jelenti a katolicitás. Vagy ahogyan Babits Mihály írta: „Én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló, katolikus igazságban! Más szóval: hiszek igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein: az én egyházam nem nemzeti egyház!” (Örökkék ég a felhők mögött. Vallomás helyett hitvallás). És ami ennél is fontosabb, hogy Krisztus és a benne teljessé vált isteni kinyilatkoztatás túlmutat a földi életünk itt és mostján, ezért olyan állásfoglalásra kell eljutnunk a hitünkben, amely képes a mennyei Atya szemével látni és láttatni. Sokszor olyannak látom magunkat, mint az elfáradt, ennivalóra vágyó Illés prófétát. Sok madár próbál ételt hozni. De legyünk éberek, és gyakoroljuk a lelkek megkülönböztetését, nehogy önközpontúságunk okán gyors, felületes és érdekvezérelt válaszaink kényelmes magába zárulása miatt lemondjunk a gondolkodás, a Szentírásból és a szentségek eleven forrásából merítő átimádkozott megkülönböztetés luxusáról – ami valójában „az egyedül szükséges” ezekben az időkben. Az írás az Új Ember e heti, augusztus 21-i számában jelenik meg. Kuzmányi István/Magyar Kurír-2016. augusztus 17. szerda 09:01


TÖRTÉNELMI MENDE-MONDA VAGY VALÓSÁG A TURÁNI ÁTOKRÓL TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK István testvére Koppány testét felnégyeltette, és testrészeit hónapokig kifüggesztve tartották az ország négy várának kapuja felett – Győr, Esztergom, Veszprém és Gyulafehérvár[– jelezve, hogy mi vár a királlyal ellenszegülőkre. Ezzel István ősi emberi és magyar törvényt szegett meg, amely szerint a halottakat el kell temetni. Ez a tette azonban elrettentésre szolgált, kegyetlen bánásmóddal fenyegetve azokat, akik nem engedelmeskednek a királyi hatalomnak. Egyes történelmi adatok szerint hatvanezer olyan hontársát végezte ki aki nem akarta a keresztény hitet felvenni és alávetni magát István király törvényeinek. TURÁNI ÁTOK „…midőn eleink István király akaratának engedelmeskedve felvették a keresztséget és megtagadták ősi hitüket, a táltosok megátkozták a magyarságot. Legyen sorsuk széthúzás és belviszály, soha, semmiben ne egyezzenek, belső féreg rágja a nemzetet, lassú pusztulás végezzen vele…” – így szól az ősi átok. Legenda lenne csupán? Vagy magyarázat történelmi sorcsapásainkra, a tatárjárástól a mohácsi vészen át Trianonig?Vagy talán napjainkig is??


EGY KIS KIVÁNCSI KACSA

A MAI TÖRTÉNELMI HELYZETBEN MÁR FOJTOGAT A KIVÁNCSISÁG. LÉVÉN HOGY ÉN SZÜLETÉSEMTŐL KEZDVE ÖLDÖKLŐEN KIVÁNCSI VOLTAM,ÉS HOGY A BŐRSZIN SORSDÖNTŐEN AKTUÁLISSÁ VÁLT NAPJAINKBAN, FELTENNÉK A BŐRSZIN ISZONYBAN SZENVEDŐKNEK KÉT FOGAS KÉRDÉST?? MILYEN VOLT A BŐRSZINE ÁDÁMNAK ÉS ÉVÁNAK A PARADICSOMBAN A TEREMTÉS PILLANATÁBAN? HA ESTLEG FEHÉREK VOLTAK MAGYARÁZZA MEG VALAKI HOGY HOGYAN VÁLTAK ILYEN KOROMFEKETÉKKÉ?? DE MEGTÖRTÉNHET AZ IS HOGY ŐK FEKETÉNEK SZÜLETTEK CSAK JÓ DOLGUKBAN FEHÉREDTEK KI. SZIVESEN VENNÉK EGY MEGGYŐZŐ MAGYARÁZATOT !!!


EMLÉKTÁR BALOGH CSABA AZ EZÜSTÉRMES MAGYARORSZÁGI OLIMPIAI CSAPAT OSZLOPOS TAGJA


A NORVÉGIAI SAKK OLIMPIÁN-2014-ben. BALOGH CSABA UNOKÁJA DR.RAVASZ JÓZSEF NEVES ÉS MEGBECSÜLT BELGYÓGYÁSZ FŐORVOSNAK AKI VÁROSUNKBAN GYAKOROLTA NAGY TISZTESSÉGGEL HIVATÁSÁT,KORAI ELHALÁLOZÁSÁIG. A BEMUTATOTT KÉPEN CSABA JOBBRÓL A MÁSODIK A MAGYAR OLIMPIAI CSAPATOT ÁBRÁZOLÓ KÉPEN.


DR.GHEORGHE GOLDIȘ AKADÉMIKUS A FŐVÁROSI FUNDENI GYERMEKKLINIKA VEZETŐ PROFESSZORÁNAK, AKI ISMERTE KUTATÁSAIM TÉMAKÖRÉT ÉS ÉRTÉKÉT JAVASOLTA A ROMÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁNAK HOGY AZ 1985-ÖS ÉVBEN A AZ ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉT KUTATÁSAIM TÉMAKÖRÉBEN SZATMÁRON RENDEZZÉK MEG..A RENDEZÉS GONDJAIVAL ENGEM BIZTAK MEG, A résztvevők száma kb-300 szakember volt /egyetemi professzorok adjunktusok,főorvosok,szakorvosok az ország minden részéből./ és 49 dolgazatot mutattak be.Nagy öröm volt számomra hogy megrendezhettem ezt a konferenciát és az ország-szakmai krémje előtt én tartottam meg a FŐ-REFERÁTUMOT. Bennem a bizonyítás öröme forrongott-mert bizonyítottam hogy lehetsz próféta saját hazádban is, egyrészt és másrészt hogy a többségi nemzet képviselői akarva nem akarva fél árbocra eresztették a zászlót az előtt az embert próbáló munka előtt amit elvégeztem. Édesanyám emléke kísért végig ezen az úton,aki a Szatmári majorból indított az útra a munka és becsület fanatizmusával.Boldog voltam hogy nem okoztam NEKI csalódást Megtiszteltek jelenlétükkel és dolgozatokat mutattak be az ország összes klinikáinak vezető professzorai/Bukarest-/Prof dr.Gh.GOLDIS,akadémikus-Fundeni klinika vezetője. Prof Dr.CHIRIAC GH-Fundeni klinika-Prof.Dr RĂZVAN PRIŞCU-Emilia Irza klinika vezető profeszora-A Román Gyermekorvosok Társaságának az elnöke.-Kolozsvár-Prof.Dr.VARNA-Profesor Dr.NANULESCU MIRCEA,Prof DR.GROSU MARIA,Prof.Dr.ZOE PAŢIU-Temesvár-/Prof.Dr.LOUIS TURCANU-Temesvár-Prof.Dr PUSKÁS GYÖRGY,Prof Dr.PAPP ZOLTÁN-Prof.Dr.DOMOKOS LAJOS-Marosvásárhely Prf.Dr.TRIFAN-Iași.Ami az általam bemutatott főreferatum értékrendjét illeti,Prof.Dr RĂZVAN PRIŞCU-Emilia Irza klinika vezető profeszora-A Román Gyermekorvosok Társaságának az elnöke.-a következőképpen értékelte kutatásainkat-Az itt bemutatott kutatási anyag a gyermekgyógyászati tudományban egy új fejezetet nyitott. A bemutatott képen DR.BALLA ÁRPÁD-DR.PARÁSZKA MIKLÓS-DR BAUER BÉLA SZÉKELYUDVARHELY-CSIKSZEREDA-SZATMÁR OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOSAI


A BŐRSZIN ISZONY EURÓPÁJA

?? Nem akarom az Egyesült Államokkal kezdeni,ahol a bőrszín kavalkád egy nehezen utolérhető életszínvonalnak ad életet,mert ott az emberi tisztességet az alkotás megcáfolhatatlan ténye irányítja. Sajnos nem voltam ott az emberi faj teremtésénél hogy beszámoljak az Úr által teremtett Ádám és Éva bőrszínéről. De szemtanúja vagyok az olimpiai játékoknak ahol a győztesek öröme megoszlik anélkül hogy egymás bőrszínét mustrálják egy adott ország versenyzői. Szerintem az emberiség legszebb és legnagyszerűbb megismétlődő ünnepe az olimpia nemcsak az emberi test teljesítményeinek és harmóniájának csodái, hanem a józan emberi tisztelet és béke öröme is. Jómagam az emberiségnek ahhoz a részéhez tartozok akit ez az élményanyag lélekben gazdagít- Megéltem az SS állomány szelekciójának a követelményeit/magasság-18o cm-kékl szem,teljesen áp fogazat stb/és ezek ténykedéseinek a borzalmait és ezenkívül a XX-dik század mindenféle történelmi agresszióját. Ma úgy érzem hogy szaporodnak a nyüvek a történelem trágyadombján..A sors beláthatatlan történelmi eseménytára számos ismeretlent rejteget számunkra. Több ismeretlenes egyenlet a napjaink ellentmondásait szülő „menekült kérdés” is. Néhány dologra azért választ kell adni minden józan embernek- Ne lebegtessék Európa egén a bőrszín rémálmát Ne feszegessük gyűlöletkampányokkal a szenvedő embertársaink amúgy is keserű sorsát Ne mossuk össze napjaink kegyetlen gyilkosainak képmását a történelem áldozatainak hátborzongató szenvedésével. Ne használjuk a hatalom birtoklás eszközévé a történelmi nyomor áldozatainak a sorsát Ne lépjék át az Isten házának a küszöbét azok akik ellentmondanak Ferenc pápa felebaráti szeretetről szóló szavainak mert Ő az Úr és a Biblia tanításának letéteményese.


EMLÉKTÁR- A FUNDENI KLINIKA HIVATÁSOM ÉRTÉKRNDJÉNEK EGYIK MEGALAPOZÓJA Már az egyetem


elvégzése után felvetődött bennem az a kérdés hogy az elkövetkezendő továbbképzéseimet hol fogom végezni és hogy ez az intézmény számomra milyen elvárásoknak kell megfeleljen. A Fővárosi FUNDENI KLINIKÁRA esett a választásom-elsősorban mert az ország legrangosabb egészségügyi intézménye volt, Meglepett az első továbbképzésem alkalmával a klinika vezető Profeszora így szólt hozzám magyar nyelven-mi újság Erdélyben,barátom. Bennem akkor az az érzés támadt mint egy Daróci vagy egy Sárközi magyar anyanyelvű gyermekben amikor az orvos megkérdezi Tőle hogy mid fáj kispajtás. Mindez azért is mert a román kollégák. sőt főnökeim olykor rosszízű iróniával hívták fel a figyelmem arra, hogy nem uralom teljesen a román nyelvet. Nagyon megkapott ennek a “nagy embernek”a közvetlensége. Az aztán végképp hogy a beteg gyermekek csapatosan szaladtak a klinika folyosóján utána hogy megkapják a napi savanyú cukorka adagjukat-ami minden nap ott volt a zsebében,/ a főnővér már úgy készítette elő a köpenyét,/ Amikor aztán meghallgattam az első előadását a Professzor úrnak,éreztem hogy a sorsom ide kötődik ehhez az intézményhez ehhez az emberhez. Itt töltöttem a szakmai létem egy jó részét. Pedig ez egy egészségügyi nagyüzem volt amitől elvileg idegenkedtem. Amikor az intézetben voltam,minden lehetőséget kihasználtam hogy minél többet tanuljak. Bementem a klinikára délután,vasárnap,ünnepnap mert akkorra már csend volt a klinikán,lezajlott a délelőtti –bájrám-és nyugodtam tudtam tanulmányozni azt a múzeumi beteg anyagot, ami az egész országból itt összegyűlt Később tudtam meg hogy Ő is erdélyi származású- Úgy került a Fundeni klinikára hogy annak az akkori klinika vezető Professzora Dr.D.NICOLAU,egy tudományos rendezvényen vett részt Nagyváradon és meghallgatta Dr.GOLDIS előadását.. Az előadás után odament hozzá és a következőket mondta ,Te holnap velem jössz Bukarestbe és a FUNDENI klinikán leszel a munkatársam. Akkor még így folyt a szelekció. Az első hat hónapi munka után úgy gondolom hogy felmérte azt az őszinte törekvést amit a gyermekgyógyászat elsajátításáért éreztem. Őszinte , nyílt,emberi volt velem. Ezek után minden tovább képzésen én voltam a kurzus vezetője. A kollégák akik az egész országból vettek részt ezeken a továbbképzéseken, mind gyakrabban kérdezték- miféle kapcsolatod miatt vagy te mindig a kurzus főnök-a feleletem az volt hogy kérdezzétek meg a Professzor urat. Különben megjegyzem hogy a fővárosi klinikák vezetői őt sem nézték jó szemmel,mert nem volt Bukaresti. Már kifogástalanul bírtam a román orvosi szaknyelvet,amikor is az összes fővárosi klinikák, és más érdeklődők részvételével a megszokott tudományos havi rendezvényüket STAFF ot rendezték meg. Lévén hogy tudta hogy milyen jellegű tudományos munkán dolgozom,felkért hogy mutassam be a DIÁ kat, azzal a céllal,hogy képviseljem a Fundeni klinikát ezen a rendezvényen Mikor bemutattam Neki a 6o DIÁ-t így szólt hozzám-te mit gondolsz hogy Téged engedni fognak ezek 1 órát beszélni. A rendezvényen ott ült Ő is az első sorban és miután az első 2o DIÁT bemutattam, intett hogy mutassam be a többit is. Miután befejeztem arra emlékszem hogy nagyon nagy csend volt-felállt a professzor úr és a terem felé fordulva a következőket mondta Láttátok és hallottátok hogy mi történt itt ma-sziporkázott ennek a szatmári fiúnak a csontos doboza. Gratuláljunk Neki mindannyian. Különben a FUNDENI klinikán körülbelül 2 évet dolgoztam


ELŐSZÓ


Itt születtem ebben a városban az eperfás Hegyi úton. A Dohánybeváltó és Unió közötti utcarész egyik épületében, aminek már csak hűlt helye van,mert a buldózerek átrendezték a város ezen részét is, a kegyetlen történelmi kényszerek hatása alatt. De mindazonáltal mégis történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében. Itt töltöttem gyermekéveimet, Ez a város formálta társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek. Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik “a hidegháború”.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaival vívódók száma talán még növekedett. Csupán azért kontárkodtam az írás berkeibe, mert a betűbevésett gondolataim,érzéseim közlése minden alkalommal felszabadították az éppen aktuális érzelmi vívódásaimat,igazságérzetemet,emberbaráti szeretetemet és szabaddá tették mindezeket. Ez az 1ooo oldalnyi, „se füle se farka” iromány gyűjtemény-/Szabolcs elkúrvulásától-A Köménymag leves utálatának indítékáig/ némi történelmi háttéranyagot megmentett a veszendőségtől de nagyrészt az érzelmi töltetek uralják a mondanivalómat. Nem a bitang ármánykodás szelleme uralja az alaptónust hanem a köz kimondott vagy elhallgatott társadalmi igazságokat akartam szolgálni ami nem mindig sikerült a monoton sztereotip történelmi beivódások miatt. Szakbarbár életutam nem engedte meg hogy hetvenkedni merjek az irodalmi berkekben,mert az a tizenhét és fél millió látogatója szakmunkáimnak a bizonyíték arra hogy ebben a korban és főként a gyógyítás szent kötelessége mellett ez lehetetlen volt. De a munkám méretei és tartalma feljogosít arra hogy egy küzdelmes élet mozzanatainak leírása,hivatásom értékrendjének a minőségét a köz tudomására adjam még akkor is ha a senyvesztő ellenlábasaim a pokolba kívántak. A történelem kíméletlen. veszejtő útjai annyira kiszámíthatatlanok főként az emberi faj sokszor megfoghatatlan vagy elképesztő, erkölcstelenségét figyelembe véve,hogy valószínű ezeknek az járhatatlan ösvényeit közülünk senki sem fogja megismerni de sajnos ennek a ténynek a tudatában is marjuk egymást, elszalasztva azt az apró reményt a jóra amit felkínált nekünk az sors. Az örökéletű martalócok elleni hiábavaló küzdelem állandósul, mély nyomot hagyva az alkotás és az emberi tisztesség értékeiben ADJA AZ ÚR NE IGY LEGYEN !!


A SZENVEDÉS TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA Nem tudják

átérezni a szenvedést a borzalmakat a mély emberi fájdalmat akik ezeket nem élték át. Gondolom ezért ilyen érzéketlen a mai társadalom a szenvedés mikéntjeire. Ha mint gyermek élted át mindezeket kitörölhetetlen nyomokat vésnek mindmáig gondolati élménytárunkba. Ahogy leperegnek a szemem előtt az ambuláns divatparádék a köztereken és a bőség felkentjeinek sokszor tüntető öröme nem az irigység érzését keltik bennem,hanem a szenvedés és emberi nyomor emlékképei lebegnek előttem amit a sors juttatott a mi generációnknak. A szenvedés lelkivilágának rabszolgái vagyunk és ezért hullnak elénk az emlékképek és kísérnek végig az elmúlásig. A történelem megismétli átkait ismét vannak szenvedők,halottak,megcsonkított emberek,lerombolt otthonok és menekülők akiket sajnálok és megértek mindazonáltal hogy átéltem sorsukat. A második világháború egy adott szakaszában Szatmár egy háborús katonai stratégiai központtá vált,és egyúttal kíméletlen szőnyegbombázások színhelye. Életbe léptették a város területén az általános elsötétítést,az óvóhelyek építését és a statáriumot/ami az elsötétítés alatt történő lopások halálbüntetését vonta maga után./Így aztán Lajos Józsit egy tyúk ellopásáért nyilvánosan felakasztották a szatmári börtön udvarán. Amikor a szirénák megszólaltak mindenkinek azonnal az óvóhelyre kellet vonulni. A mi óvóhelyük Károlyi úti faraktár mellet volt amit a támadások alatt gyújtóbombával felgyújtottak és utána aztán 15-4o méterekre hulltak a bombák és mi a megsemmisülés érzésével vártuk az elmúlást. De megúsztuk. Amikor kibujtunk az amúgy is sérült bunkerből egy olyan mértékű kataklizma képe tárult elénk amit nem lehet elfelejteni. Minden mozgatható tárgy égett-halottak,végtagnélküli sebesültek,kétségbeesett szinte félőrült emberek szaladgáltak. A hatalmas légnyomás/ amit a bomba robbanása okozott/ –stájer lovakat és gépkocsikat dobott a Károlyi út évtizedes eperfáinak a tetejére. Nagyon megrendített amikor láttam hogy eltűnt a közhid , amin keresztül mindennap jártam az iskolába. Csak az égbemeredő vasdarabok jelezték hogy ott valamikor volt egy híd. A villanytelep a magas gyárkéményével amire nagyapám olyan büszke volt hogy ők építették a föld színével egyenlővé vált .A püspöki palota nagy romhalmaza alatta a sok kispappal és a szeretett Kollár Ferenc hittanárommal. Mindenütt csak gyászoló emberek és temetések tárultak elém. Sajnos láttam a Zsadányi úti Hősök temetőjének a tömegsírját, a főként pirosbereki német katonák tetemeivel /5oo/amint behelyezik és mész lével lelocsolják őket. Szatmár városa élhetetlenné vált mindenki elmenekült innen itt hagyva, minden ingóságát és ingatlanát. . Gyermekfejjel nem értettem a józannak feltüntetett összefüggéseket. Egy részt mert a sajtóban a diadalittas győzelmi jelentéseket olvastam a –Magyar Futár- ban, másrészt itt Szatmárnémetiben a Thököly utcában ahol laktunk, egyre gyakrabban érkeztek a gyászkeretes táviratok a frontról az elesett katonákról a Nemzet Hőseinek nyilvánítva ezeket. Az itt maradt árvák akik között számos pajtásom volt, hosszú ideig őrizték ezeket a táviratokat, csak éppen arra nem kaptak választ senkitől hogy miért éppen a Don-kanyarban és Oroszországban kellet odaveszni édesapjuknak. A vesztes háború után,a megtorlások és mély szenvedések,meghurcoltatások történelmi időszaka következett./éhezés,deportálás,a kényszermunka különböző válfajai,megalázások,hitben,nemzetben, becsületben és nem utolsó sorban féktelen gyűlöletkeltés a legyőzöttek és azok sarjai iránt. Ezeknek sajnos a mi családunk is szenvedője volt. Az emberek nem heverték ki a halmozott félelmeket a hosszantartó hadi állapotot,de mind emellett megkezdődött a helyreállítás a háborús nyomok eltakarítása..Szegénység,nincstelenség,éhezés,sötétség-olajmécses,hideg-fürészporos kályha stb. Hadakozás az élelmiszer spekulánsokkal,azoknak zsaroló törekvéseivel. A mi generációnk 12-13 éves korában nem ismerte a savanyú cukorka izét,csokoládét meg nem is láttunk.EZT A NÉHÁNY GONGOLATOT AZÉRT VETETTEM PAPIRRA MERT ÚGY ÉRZEM HOGY TÁRSADALMUNK MÉG NEM ÉRZI ÁT TELJES TERJEDELMÉBEN A SZENVEDÉS GYÖTRŐ FOGALMÁT


MINDENNAPI ALKOTÓ TÖREKVÉSEIMMEL EMLÉKEZEK AZOKRA A HITES TANITÓMESTEREIMRE A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMRŐL, AKIK A TISZTA ORVOSI HITVALÁSSAL ÉS SZEMLÉLETTEL EMBERI LÉTÜNK MÉLTÓSÁGÁVAL GAZDAGITOTTAK BENNÜNKET.


KERESZTÉNYEK SIRJATOK-FERENC PÁPA VÉDELMÉBEN

Gégény István:A pápákat lelövik ugye ? az indexen megjelent írását olvasva és a még számos magát magyar kereszténynek nevező „hívő” minden emberi képzeletet felülmúló gyalázatát,olvasván és hallván valamint a tény hogy tudván tudom a pénz,a hatalomvágy az emeberi bűnök állandó viselői, akarják megtörni Ferenc papa egyházi és emberi tisztességét a féktelen emberi gyűlölet minden hozzáférhető eszközével. A földkerekség milliói,mondhatnám milliárdjai, hálát adnak az Úrnak hogy rajta keresztül újjáéled a hitük az Úrban és szavaival reményt sugároz a meggyötört emberiségnek. Azon gondolkodtam hogy amikor virágkorát élte a az egyház kötelékein belül a nemi aberrációk köztudomású gyakorlata,amikor világszerte szedték az áldozataikat a legnagyobb bűnt a gyermekek megrontását elkövető egyházi személyek amikor nyilvánvalóvá vált hogy számos esetben a gyóntatószékből egyenes volt az út az államhatalmi biztonsági szervek bűnös csapdáiba, magukkal hordozva számos emberi sors tragédiáját most átkozzuk,minden lehető mocskot rászórva az Úr földi helytartójára. Eddig évszázadokon sőt évezredeken keresztül miért tartották a hallgatás leple alatt ezeket az égbekiáltó bűnöket. Most amikor feltűnt a láthatáron a keresztény világ összefogása és széltiben hosszában erről harsogunk,akkor miért hallgat minden istenfélő ember vallási meggyőződésétől függetlenül. Az íráshoz tartozó commentben egy ateista a következőket nyilatkozta: Ateistaként is legmélyebb elismerésem és tiszteletem Ferenc pápának, pontosan így beszél egy igazi, nagy formátumú, bölcs, felelős, a világot a jó irányába, a jót és a rosszat nem összemosó hanem szétválasztó irányba, és a nem most egyre erősödő agyatlan gyűlölködés irányába vinni akaró ember. Higgyjem el azt hogy rosszabbak vagyunk az istentagadóknál !!


HÁLAADÁSOM

Nem volt időm arra hogy itt szülőföldemen,szülővárosomban arról tájékozódjak hogy mire taksálják azt a munkát amit hosszú évtizedek folyamán elvégeztem és aminek eredményeit az internet oldalain már közöltem. Megvallom őszintén hogy amikor a sorsom a közelgésembe vetítette az elmúlás árnyékát 73 éves koromban , kíméletlen őszinteséggel kellett felmérnem múltamat és a bizonytalan kilátásomnak napjait, valamint tudatában annak a ténynek is hogy az állandóan értékhalmozó törekvéseim ne menjenek veszendőbe és közkézre adjam a mindenkori hasonló reményű embereknek. Nehéz döntés előtt álltam,főként azért is mert a környezet amiben éltem igényelte hivatásomba vetett hitem képességeit de a természetem adta szókimondásom miatt sokszor kényszerű mosollyal eltávolodtak tőlem. Sajnos így maradt ez mindmáig is,teljes cenzúra alatt vagyok az írott média a mindenkori politikai kiszolgáltatottsága miatt ami sokszor lefedi a gyarlóságok sőt bűnök pöcegödrét. Kénytelen voltam az internet ismereteinek szövevényes útjait választani hogy közölhessem ismereteimet,érzéseimet a gyermekgyógyászat a közélet és általában társadalmi érzésvilágom napi szellemiségét.Hosszú évekigtartó nehéz,küzdelmes,embert próbáló munka volt az internetre való feltevése annak a közel 23 ezernyi oldalnak,a 61o3 fotónak és 6o12 dokumentnek. Ma reggel a GOOGLE-PROFIL regisztrációs rendszere ami a látogatottságot jelzi a tizenhét és félmilliós szám fölé emelkedett. A munkám eredményének kiteljesedésének érzése töltött el. A szám azt mutatja hogy már a világ minden részén igénylik segítségemet és ez többet jelent nekem a politika, a bálványimádat bozótjában való barangolástól ,kóborlástól, ami végképpen csak meggyalázni tud. Rosszízű kísérletnek tartom munkám jelentőségének elfedési kísérleteit,mert ez manapság már lehetetlen az állandóan növekvő és nagyszámú látogató miatt. De annak örvendenék ha találnék olyan alkotó embereket a kétkedők közül akik megmérettetnék magukat egy tudományos fórum előtt ezzel a teljesítménnyel. De addig amíg nem szolgáltatnak nekem egy ilyen lehetőséget az egész dolgot egy értékromboló,kiskaliberű emberek hitványságának ítélem. Ez a munka nem napi politikai eseménytár,vagy kivetnivaló demagóg bölcselkedés vagy éppen a közélet perifériájáról szóló hírnaptár,hanem a világ élvonalába tartozó teljesítmény. Köszönöm Uram az életet,az erőt a kitartást amivel megajándékoztál.!!!


EMLÉKEZETES SOROK PÁSKÁNDI GÉZÁHOZ . Az emlékezés

hajnalán túl vagyunk és nem véletlen hogy a Géza honlapjának első oldalára került ez a beszéd,mert felismerték benne hogy a szülőföld tisztes szép üzenetét küldi szeretett fiának Páskándi Gézának. Ezek a szavak akkor hangzottak el amikor a Páskándi Gézát megbecsülő,és értékelő barátok az Őt tisztelő emberek a Páskándi Géza Baráti Társaság megalakításával,a Szatmárhegyi emléktábla leleplezésével,a Kölcsey Kollégiumban felavatott szoborral már a szeretettel és mély tisztelettel körülvett szülöttét ünnepelte a szülőföld..Amikor értékének a felismerésén már régen túl voltunk és a borult égbolt felhői közül kikandikált a kéklő ég. Már csak az emlékezés fizikai tennivalói a méltó nemzeti szimbólum állítás állt előttünk amit úgy érzem hogy tisztességgel elvégeztünk MEGKÉSETT ÜZENET PÁSKÁNDI GÉZÁHOZ. A KÖLCSEY FERENC KOLLÉGIUMI SZOBORAVATÁSON Üzenjük Neked mi szatmárhegyiek,a “kék szilvafák „birodalmából,szatmáriak a város pereméről a stílusteremtő stílustalanság még létező képviselőin keresztül,a lapos de rangos város porában poroszkálókkal, a barokk kripták néma lakóival együtt,hogy magunkénak tudunk és tartunk,hogy szellemi hagyatékod,életműved megfelelő helyre kerül Szatmár és az erdélyi magyarság történelmében,az egyetemes magyar irodalomtörténelemben. Üzentek Neked a csíkszeredai székely fiatalok,akik ebben az évben március 15-.én a Te gondolataidat idézték,vallották,mint múltunk,jelenünk és jövőnk egyik szellemi megtestesítőjét,városuk főterén,a Duna televízió közvetítésével az egész erdélyi magyarság előtt. Te, elsősorban a miénk vagy az erdélyi magyaroké. Szenvedéstől és megalázottságtól átitatott sorsunk a Te életutadon ugyanúgy vonul végig,mint a miénken. Ez vértez fel bennünket a holnap küzdelmeire. De üzennek a fővárosból és Erdély nagyvárosaiból,azok a kortárs barátok és ismerősök,akiknek nem volt alkalmuk elmondani Neked,hogy a Te elméd,írói hitvallásod,és emberi sorsod,nem tört meg a modern –izmusok-kegyetlen és kíméletlen útvesszőjében-megmaradt az alkotó erkölcsiség feddhetetlen szellemében. Mindannyian megkéstünk üzenetünkkel,megkéstünk, mert emberi gyarlóságunk,hiúságunk,közömbösségünk akadályain nem tudtunk kellő időben túllépni,mert sajnos még ma sem tudjuk kellőképpen megbecsülni és megvédeni szellemi elitünket,mert Kelet-Európa egén a lopakodó sötét árnyak még ma is riogatnak. De hála a sorsnak,hogy ma itt állhatunk mindannyian,a Tieiddel eggyütt,hogy méltóan tekintsünk vissza a múltra,és hittel bizakodással a jövőbe. Emlékezésünk nem tartozás kiegyenlítés,avagy sütkérezés a zsenialitásod,kivívott,elismert fényében,hanem erőmerítés,erőforrás a megmaradásunkhoz szükséges szellemi értékrend kialakításához.Megalakított baráti társaságunk a kegyetlen Idő szülötte,az Időé amely ennyit mért ki Neked.A jövőben ahhoz,hogyszellemedéljen,verseidvilágítsanak,drámáid életre keljenek,novelláid gondolatokkal gazdagítsanak,már az útókor feladata, különös tekintettel a felnövekvő tehetséges ifjú nemzedékre. A Kölcsey Ferenc Kollégium,amelynek diákja voltál velünk együtt,és ahol ma emlékszobrodat avatjuk,mindannyiunk –alma matere,nagyszerű tanáraival és diákjaival,becsülettel és áldozatkészséggel szolgálja emlékedet,azt a megrendítően drámai harcot,amit az indulástól a kiteljesedésig vívtál önmagaddal és korunk gátlástalan,hiteszegett világával.a 2o16Emlékezetünkben most is együtt ülünk a “Tabak”asztalánál,kezedben az elmaradhatatlan cigarettával,amint egy papír szalvétára veted a következőket- “Egyesek élete emésztő gond,mig mások élete gondtalan emésztés”Emésztő gondjaink olykor sokasodnak,segítsen emléked ezek enyhítésében. Dr.Bauer Béla A Páskándi Géza Baráti Társaság elnöke.Szatmánémeti- Anno-2oo3-május 16-án- Emlékünnepség a szülői háznál-2o15-Szavaló gyermekek-Géza ízes magyar szavainak hites tolmácsolói


EMLÉKTÁR SZAKAVATOTT, ŐSZINTE ,ELISMERŐ SOROK GYÓGYITÓ ÉS TUDOMÁNYOS TÉNYKEDÉSEMRŐL Tisztelt Főorvos Úr! Kedves Béla barátom! Több mint egy évtizede csodálom felbecsülhetetlen alkotó energiádat, szorgalmadat, kitartásodat, áldozatos munkádat,a szakmai szakírodalomban. A szakma számára írt minőségi napra kész írásaid nagy megbecsülésnek örvendenek a szakmabeliek körében. A több mint öt évtizedes önfeláldozó gyermekgyógyászati gyógyító tevékenységed, valamint a szakirodalom ismeretének birtoklása és ésszerű felhasználása révén tudtál minőségi szakirodalmat megvalósítani. Ugyancsak csodálatra méltó a forma megválasztása azaz a magyarnyelvű elektronikus szakirodalom elindítása és megvalósítása. Ez igen! A XXI-ik század hajnalán nemzetközi szinten lehetővé teszi az érdeklődők számára a gyors hozzáférést a minőségi tudás megszerzéséhez. A jelen levelemben csupán a „ Gyermekgondozási Enciklopédia „ –Közhasznú gondozási tanácsok gyűjteménye- munkádat szeretném méltatni. Ezt az írásodat a köz javára írtad, minadazon szülök,fiatalok és nagyszülők számára akik igen is érdeklődnek a gyermekgondozási teendők iránt. Úgy gondolom, hogy ez az írásod nemzetközi viszonylatban is egyedülálló gyermekgyógyászati kiadvány terjedelmében , minőségében, tartalmánál fogva valamint kivitelezésében. Hiszen mint egy tizenegyezer oldalt, több mint négyezer kétszáz dokumentumot-„kérdést” tárgyalsz, az illusztrációs anyag - fényképek száma is közel háromezer. Külön kiemelendő, hogy ezen írásod széleskörű és nagy látogatottságnak örvend mint egy 185 országból keresik meg, nem csak a Kárpát-medencéből hanem a szórványban, a nagy világban élő magyar nyelvet beszélő családok is.. Az enciklopédiád a magyar orvosi irodalomban egyedül álló, igen nagy elismerést érdemel mert szakmailag kiváló a tartalma, igen részletes, élethű, közérthető, valamint elektronikus formája révén könnyen elérhető. Áldozatos, kitartó munkád minden elismerést és megbecsülést megérdemel. Úgy gondolom büszke és megelégedett lehetsz hogy tetted amit tenni kellet egy erdélyi magyar orvosnak. Kívánok továbbra is jó egészséget , nyugodt kiegyensúlyozott, eredményes életet. Székelyudvarhely 2014.jünius 17. Baráti üdvözlettel, Dr.med. Balla Árpád Ph.D. Ny.o.v . gyermekgyógyász főorvos A MGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIATA külső köztestületi tagj


FERENC PÁPA NAPJAINK ÉLŐ LELKIISMERETE,A MÉLTÓ VEZEKLÉS ÚTJÁN AZ AUSCHWTZI HALÁLTÁBORBAN.


A XX-dik század diktátorairól– és mai fiókáikról. A diktátorok minden képzeletet felülmúló szenvedést, nyomort, jogfosztottságot és tömeggyilkosságot zúdítottak a világra. A tényleges áldozatokról csak becslések vannak, de ezek is elképesztőek. Hitler lelkén 17 millió, Sztálinén 23 millió, míg Mao-Ce Tungén 49-53 millió áldozat vére szárad./Ceaușescuról nincsenek értékelhető adataim. A diktátorok áldozatainak listája-tiz diktátor, több mint száz millio halott.De tartogat néhány meglepetést: például az, hogy az Afrikában tomboló szocializmus legalább annyi áldozatot követelt, mint a második világháborús japán agresszió, és sokaknak az is újdonságként hathat, hogy II. Lipót belga király még Kim Ir Szemnél is nagyobb söpredék volt.” Mint a XX-dik század egyik élmény őrzője nem tudok csak úgy” érzéketlenül” átlépni ezen a korszakon hiszen minden borzalmát átéltem. Ezen század diktátorainak az emberi javak és lét pusztítása volt a lételemük és életük végén úgy múltak ki az általuk alkotott sötét világból hogy nem ismerték az emberi lény jogainak és méltóságának a fogalmát. Mindannyian elmebetegek voltak,egyik szobafestő,a másik cipész,és így tovább földmunkás,kispap aki hitrablóvá vált stb. Úgy érzem hogy most a XXI-dik század elején a diktatúra nem szűnt meg mint létező fogalom csak formailag alakult át. A XXI-dik zázad “jugend diktátorai”már a szellemiséget az alkotókészséget és az emberiség évezredes erkölcsi szabványait nyirbálják. De a hatalmi eszköztárukból nem hiányzik a hazugság,demagógia,lopásból eredő javak halmozása,az értelmi javak rombolása,karakter gyilkosságok stb Társadalmi formáinak eredői 2 altípusból adódnak: Az első a háttérben meghúzódó gazdasági, pénzügyi elit bábfigurája. Olyan személy, akinek az a feladata, hogy elvégezze a piszkos munkát, de az ő személye nem különösebben fontos. Ha nem ő, akkor valaki más lesz a háttérhatalom érdekeinek megvalósítója. A másik altípusba azok tartoznak akik„jobb híján” kerültek hatalomba. Az élet időnként furcsa szituációkat produkál. Tisztelt civil barátaim ideje lenne befejezni a hagyományos történelmi bégetést, !!


Bauer Béla>Katharina Udvary

Kedves Katalin !! Csupán egy tényfeltáró hírközlési adatot jegyeztem be magamnak,összehasonlítási vonatkozások nélkül. A lopásnak a tíz parancsolat szerint nincs politikai színezete és véleményem szerint mindig a felebarátaid anyagi megrövidítését szolgálja. Ez pedig akármilyen társadalomban élsz és akárki részéről történik mélyen elitélendő dolog. Nem értem az indoklást,hogy miért pont az én személyemet szemelted ki erre az intermezzóra,annál is inkább mert Te Németországban élsz egy Európai államban ahol ezt a vétket börtön büntetéssel sújtják. A régi baráti megbecsüléssel Béla


“NEM ZÖRÖG A HARASZT HA NEM FUJJA A SZÉL

.” Medián: A magyarok kétharmada korruptnak látja a Fideszt Index. munk követés 2016.07.28. 06:56 A Fideszt korruptnak látja a magyar lakosság többsége, a kétharmad úgy érzi, a korrupció központilag irányított, ez derült ki a HVG és a Medián közös felméréséből. A csütörtöki HVG-ben megjelenő cikk szerint a júniusban készített Medián-kutatás legfőbb megállapításai ezek: -a válaszadók kétharmada szerint a jelenlegi kormányra „nagy” vagy „nagyon nagy” mértékben jellemzőek a pénzügyi visszaélések, sőt, még a kormánypárti szavazók bő egyharmada is visszaélésekkel gyanúsítja az Orbán-kormányt, -a válaszolók 60%-a szerint „a korrupció Magyarországon felülről, központilag, rendszerszerűen szervezett tevékenység”, -a válaszolók csupán 15 %-a tartja kizártnak, hogy „egyes, kiemelkedő gazdasági sikereket elérő vállalkozók, mint Garancsi István, Mészáros Lőrinc vagy Andy Vajna Orbán Viktor strómanjai, vagyis hatalmas üzleti nyereségük jelentős részét valójában a miniszterelnöknek adják tovább.” Érdekes egybeesés, hogy Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető múlt héten Tusványoson arról beszélt , mennyire büszke arra, hogy a Fidesz rendszer szinten megszüntette a korrupciót. tó: Szabó Péter Eszerint a felmérés szerint a korrupció a lakosságot leginkább foglalkoztató kérdések egyikévé nőtte ki magát, és az állami mutyinál és pénzlenyúlásnál már csak a rossz egészségügyi helyzetet tartják nagyobb problémának a magyarok. Ehhez képest amikor tavasszal a Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából hasonló korrupció-felmérést készített, akkor az derült ki, hogy a korrupció egyáltalán nincs a legfontosabb problémák között az országban a megkérdezettek szerint, és a válaszadók 60 százaléka nem is tudott érdemben válaszolni arra, ki a legkorruptabb politikus Magyarországon.


NEM SZERETNÉK EGY ERKÖLCS CSŐSZ SZINEIBEN TETSZELEGNI,DE AZ EMBERI HITVALLÁSOM RÉSZE LEHET A TÖBBI TÁRSAMMAL EGYÜTT EGY KEVÉSBBÉ GYÖTRELMES VILÁGREND REMÉNYÉNEK. BAUER BÉLA


EMLÉKTÁR- AZ ÉVEK TÁVLATÁBÓL IS MEGTISZTELŐ ÉRZÉS SZÉKELYFÖLDI KOLLÉGÁIM SORAIT FELIDÉZNI MERT EZEK EMBERI ÉS ORVOSI SORSOM MEGHATÁROZÓI MINDMÁIG. KÖSZÖNŐ LEVÉL FUNDAŢIA

- PÁPAI PÁRIZ FERENC- ALAPITVÁNY Székelyudvarhely Dr. Bauer Béla Dr. Sc. főorvos úrnak Szatmártnémeti Tisztelt Főorvos Úr ! A Székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Kuratóriuma nevében őszinte köszönetünket, elismerésünket, nagyrabecsülésünket és tiszteletünket fejezzük ki a mintegy száz szakmai CD ajándékáért melyek az Ön szakmai munkáit tartalmazzák. A CD ajándékot Hargita, Kovászna és Maros megyei családorvosok között osztottuk szét, valamint érdeklődő családanyáknak is adtunk. Nagy érdeklődésnek örvend a „Gyermekgondozási enciklopédia, a közérdekű gondozási tudnivalók, de a diagnosztikai és Rtg. tartalmú CD. is. A visszajelzések szerint a kollégák gyakran használják a mindennapi tevékenységükben sokat segítenek főleg a gyors tájékozódás esetén. Van kolléga aki mint irodalmat is alkalmazza a tudomány népszerűsítő írásaiban. Még egyszer hálás köszönetünket fejezzük és jó egészséget sok kitartást kívánunk a további szakirodalmi tevékenységéhez. Székelyudvarhely 2013. február 22. Tisztelettel, Dr.med. Balla Árpád Dr.Sc. Kuratóriumi elnök


TÁNCSTILUSOK CSAPDÁJÁBAN

Kénytelen,kelletlen be kell ismernünk hogy lejáró félben van a „pávatánc” csalárd politikai farbillegetése. Tudtuk ezt mindnyájan hogy nem a sajátunk ez a balkáni jellemkarcoló himbálózás. Aránylag hamar felismerték a nemzetközi politikai jelzőrendszerek stílusunk erkölcsi aránytalanságait és beírták az ellenőrző könyvünkbe. Úgy tűnik hogy vissza kell térnünk a hagyományos nemzeti táncunkhoz a csárdáshoz habár manapság ez sem tűnik a “kettőt jobbra kettőt balra” stílusával a legideálisabb ugri bugrinak. Most amikor egy rövid történelmi epizód után a keleti turbán alatt is izzad a fejünk nem lenne jobb ha egy ezer éves álmunk teljesüljön és az európai népek sorsközösségét vállaljuk olyan bizonytalan történelmi időkben amelyekben a kis népek léte is kockán forog. Ez mind nem volt elég,most már a politikai “vitus táncba” kezdtünk/a gyermekkori reumás láz inkordonált,bizarr mozgás zavara/ ami a magyar nép sorsát,jövőjét két személyhez köti. Az egyik a festett hajú fagylaltos bácsi arcához/Trump/ köti jövőnket-ez biztosítaná a megmaradásunkat,a másik a szemérmetlen Bill hitesének a nemzetünk halálát hozó személyét jelöli meg. Ez lenne a bevándorlás mellett a másik nagydrámája nemzetünknek. Talán jobb lenne ha a tánciskolai szórakozások helyett végeznénk népünk felemelkedését szolgáló tisztes munkánkat úgy ahogyan ezt még a szegényebb népek is cselekszik. P.S.Az a nép akinek vezetői már nyíltan,leplezetlenül hirdetik hogy “Magyar állampolgárság eladó”történelmének sorsdöntő pillanataihoz érkezett.


PICULUSOK,TITULUSOK,PLAGIÁTOROK


Annak idején 1977-ben amikor megvédtem a doktori disszertációmat az ország öt orvosi egyetemének professzorai előtt,olyan ritka volt az orvostudományok doktora címének a viselője mint a fehér holló. Ahogy haladt a korrupció a maga történelmileg megszabott útján a fehér hollók úgy váltak koromfekete csókává és árasztották el a tudomány égboltját hangos károgások közepette. Félreértés ne essék személyesen mély tisztelettel adózok azoknak akik a Legfelsőbb Diploma Bizottság előírásai szerint embert próbáló munka alapján szerezték meg ezt a tiszteletre méltó címet. Ezek a kollégák az internet hálózatán közszemlére tették a tudományos világ előtt életük egy alkotó részének eredményeit velem együtt. Tehát a nemzetközi szemlének a hivatalos asztalára borítottuk termésünket. A társadalom ezen intézményesített szelekciója akkor kezdte erkölcsi drámáját, amikor a megalkuvó politikai bérencek tágra nyitották kapuikat az érdemtelenek előtt akiknek már nem hiányzott a picula/pénz/mert dagadtra tömték már zsebeiket csak a titulus. Az hogy a társadalom okosabbnak lássa őket mint amilyenek a valóságban. Elszabadult a pokol,állam elnököktől kezdve magas rangú állami méltóságok a „plágium”bűnös eszköztárához folyamodtak amivel egyenlővé váltak az ország tudományos méltóságaival de csak egy fals papírral a kezükben. Megnyílt az út a kisebb ebek számára is és más formában más kapuk is nyíltak a cím elnyerésére,a pénz ,a hatalmi ágak elnyerésének varázsai, a mutatós hölgyek kegyei, a széleskörű rokonságok társadalmi futtatása, és minden jó amit lenyel ez a tunya társadalom. A jelenlegi plágiummal visszaélők hajtóvadászata nem a tudomány mély tisztaságából fakad hanem a politikai hatalmi harcok szennyes kavalkádjának egyik eszköze. Ez a szennyes történet tovább vezet a tudományos világ csődjéhez .Talán egyedüli megoldás az lehet hogy minden doktorátusi tézis kerüljön kötelezően a nemzetközi tudományos világ mindent megítélő látókörébe az interneten.


AZ “ OKOS ÉS ÜGYES FIÚK” KÁNAÁNJA

FELSZABADULTUNK. Végre itt lett a többpártrendszer és azoknak a keret vigécei. Az első napokban a fő zászlóvivők hónapokra eltűntek a felelősségre vonás kényszere alól,és csak hónapok után mertek előbújni rejtekhelyeikről. Erre az időre már szeretett „FÜLESEINK”kiküldték az arra kapható fiúkat hogy alakítsanak több tucatnyi pártot jó pénzért a mi zsebünk kárára. Itt aztán következett a “BALKÁNI”kavalkád,egyik napról a másikra egy egész ország kommunistából/ a népesség 9o %/,demokrata lett. Az alig pár hetes demokraták,lekommunistázták azokat akik még nem fértek a húsos fazékhoz és sajnos egyesek évtizedek multán is gyakorolják a hatalmat. De meddig teszi fel a kérdést a társadalom józanabbik fele. Ez 2o éve így folyik nap mint nap,és az,úgymond tehetséges demokraták az ügyes fiúk akár akarja BRUXELL akár nem,megszakítás nélkül lopnak sőt rabolnak. Az akkori gazemberek most is ágálnak,villák,yacht-ok,elképzelhetetlen sikkasztások,bamba képű menedzserek osztják a lapokat most már az új brüsszeli gazdák néma szemlélődése közepette. Vásárolhatsz ha van pénzed,felvonulhatsz,tiltakozhatsz,vonyíthatsz de estére el kell ülnöd mint galamboknak a fészkükre. A szellem hatalma ma is az egyes aberrált gondolkodású politikusoknak a privilégiuma. Alkotmányosan meglopnak, kirabolnak,megfosztanak anyagi és szellemi javaidtól. Nem csak emberi sérelmek vezérelnek a fenti sorok leírására,hanem az emberi méltányosság iránti tisztesség,préseli ki belőlem,sok vajúdás után az olyan közéleti emberek álnokságait amit a jövő nemzedékének, fel kell ismernie és óvakodnia kell tőlük, hogy méltó helyükre helyezzék legalább a saját tudatállományukban ezeket az embereket. Ha már”degedünk” a nyomortól legalább,gondolkodni ítélkezni,és utálni engedtessék meg nekünk a mindenkori rendek”szánalomra” ítélt rétegének. Szatmáron születtem és itt éltem le életemet ebben a városban. Minden genetikai ágat-minden helyet nagyon jól ismerek. A város polgárainak attitűdjét-szemléletét és nem utolsó sorban erkölcsiségét. A sors úgy rendelte hogy gyermekorvos lettem és ekként szolgáltam 55 évet,ismervén talán minden család vagy közösség erkölcsi tartását és emberi tisztességét- Életem folyamán két történelmi fordulat és három –IZMUS- méltányosságait vagy méltánytalanságait ízleltették velem. De mindenekfelett és ezek előtt, az emberi méltóságom ellen vétett bűnök voltak a legkegyetlenebbek. Ezekben az időkben mind mai napig,emberi viselkedési modelleket határoltam be, amik az átmeneti történelmi időszakok a hatalmi bérencek szerepkörétől az emberi bestialitás minden formáját felölelték sok esetben a végső megoldásokig is. Nagyon megalázó dolog olyan embereknek az