ÉLETUTAM KRÓNIKÁJA SZATMÁRON - DR.BAUER BÉLA

DR.BAUER BÉLA ÉLETUTAM KRÓNIKÁJA SZATMÁRON

.DR.BAUER BÉLA

ÉLETUTAM KRÓNIKÁJA SZATMÁRON

 

 

FACEBOOK BEJEGYZÉSEIM  GYÜJTEMÉNYE 1546  OLDALTERJEDELEMBEN.A  KÖTET TARTALMILAG HAT ÉVTIZED SZEMÉYHEZFÜZŐDŐÉLMÉNYANYAGHELYTÖRTÉNETI,TÖRTÉNELMI,TÁRSADALOM SZEMLÉLETI,GYERMEKKORI  HITYVALLÁSA.

SZATMÁRNÉMETI

2O18

 

ELŐSZÓ

Itt születtem ebben a városban az eperfás Hegyi úton. A Dohánybeváltó és Unió közötti utcarész egyik épületében, aminek már csak hűlt helye van,mert a buldózerek átrendezték a város ezen részét is, a kegyetlen történelmi kényszerek hatása alatt. De mindazonáltal mégis történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében. Itt töltöttem gyermekéveimet, Ez a város formálta társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek. Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik “a hidegháború”.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaival vívódók száma talán még növekedett.Csupán azért kontárkodtam az írás berkeibe, mert a betűbevésett gondolataim,érzéseim közlése minden alkalommal felszabadították az éppen aktuális érzelmi vívódásaimat,igazságérzetemet,emberbaráti szeretetemet és szabaddá tették mindezeket. Ez az 1ooo oldalnyi, „se füle se farka” iromány gyűjtemény-/Szabolcs elkúrvulásától-A Köménymag leves utálatának indítékáig/  némi történelmi háttéranyagot megmentett a veszendőségtől de nagyrészt az érzelmi töltetek uralják a mondanivalómat. Nem a bitang ármánykodás szelleme uralja az alaptónust hanem a köz kimondott vagy elhallgatott társadalmi igazságokat akartam szolgálni ami nem mindig sikerült a monoton sztereotip történelmi  beivódások miat

Szakbarbár életutam nem engedte meg hogy hetvenkedni merjek az irodalmi berkekben,mert az a tizenhét és fél millió  látogatója szakmunkáimnak  a bizonyíték arra hogy ebben a korban és főként a gyógyítás szent kötelessége mellett ez lehetetlen volt. De a munkám méretei és tartalma feljogosít arra hogy egy küzdelmes élet mozzanatainak leírása,hivatásom értékrendjének  a minőségét a köz tudomására adjam még akkor is ha a senyvesztő ellenlábasaim a pokolba kívántak. A történelem kíméletlen. veszejtő útjai annyira kiszámíthatatlanok főként az emberi faj sokszor megfoghatatlan vagy elképesztő, erkölcstelenségét figyelembe véve,hogy valószínű  ezeknek az járhatatlan ösvényeit közülünk senki sem fogja megismerni de sajnos  ennek a ténynek a tudatában is marjuk egymást, elszalasztva azt az apró reményt a jóra  amit felkínált nekünk az sors. Az örökéletű martalócok elleni hiábavaló küzdelem állandósul, mély nyomot hagyva az alkotás és az emberi tisztesség értékeiben

ADJA AZ ÚR NE IGY LEGYEN

 

 

A  ZSUZSU VASUTUNK MEGSZÜNTETETT NYOMVONALÁN

      Kós Károly szép sorai jutnak eszembe, ha mostanában nosztalgiázva a a szatmárhegyi Lippa –Erdőd-Oláhgyűrüs nyomvonalon közlekedő kicsi vonatra gondolok Gyermekkorom kedves  a gőzölő,füstölő,éktelenül fütyölő-Zsuzsira. Sajnos, közel 40-50 éve nem is fütyül, és nem is közlekedik egyáltalán.

1880-ban a magyar országgyűlés szentesítette a helyiérdekű vasutak építését szabályozó és szorgalmazó XXX. törvénycikket. Ekkor már fél évszázada épültek Európa-szerte vasútvonalak, nálunk 35 éves eredményekre lehetett visszatekinteni.

 Szerintem helytelen volt ezt a kicsi, de biztos és nélkülözhetetlen kávédarálót leállítani. Kisdiák koromban  amikor a Gőzfűrész állomásán a pályafenntartásnál Uglai bácsi a pályafenntartó alkalmazott bennünket a nyomvonalak garaszolására  a kisvasút fűvel benőtt töltésén  mindig csodálkozva olvastam a sínekre felírt Diósgyőr elnevezést. Akkoriban még nem értettem, hogy abban a román világban, amelybe én beleszülettem, hogyan kerülhetett a vasúti sínre magyar szó.

Az eredetileg főleg teherszállítás céljából, mellékvonali jellemzőkkel megépített vasútvonal volt. Építkezési anyagokat és más természetű kellékeket szállított Szatmárról Szatmárhegyre,Erdődre,Oláhgyűrűsre. A megnevezett helységek termelői viszont termékeiket szállították a szatmári Ötvös utcai piacra amin olyan árubőség volt amilyet azóta sem láttam. A platform vagonok szélén bőszoknyás falusi nénik ültek különböző méretű fonott kosaraikkal amik mosolygó gyümölcsökkel voltak tele. De volt ott minden liba,ruca tyúk még olykor kismalac is. Később 2-3 személyszállításra alkalmas kocsit is a szerelvényhez csatoltak.

A Szatmár városi útvonala ennek a kis gőzölő.fűstölő,fütyölő gomolyagnak a Gőzfürész-Zsadányi út a régi híd/amit a háború alatt felrobbantottak/-Kossuth Lajos utca-az Ötvös utcai piac-Nagy állomás.

Számtalan emlék fűz ehhez a számomra kedves szerkentyühöz.Sokat utaztunk édesapámmal az Erdődi rokonainkhoz valamint a Szatmárhegyi imerőseinhez.Biztos közlekedési eszköz volt,kivéve a tavaszi hernyóinváziót ami a Csererdői emelkedőnél ellepte a vonalat és csúsztak a vonat kerekei következésképpen nehezen kapaszkodott a Zsuzsi a Lippai útra.

 

 

 

               

ÉRTÉKEINK AZ ÚTCÁN……

 

Minden alkalommal megrendít a látvány amikor pedagógusokat,egészségügyieket,közalkalmazottakat a közélet kedvelt művészegyéniségeit látom tömör sorokban vonulni –simi-sapkákban,kis zászlókat lengetve.,hangszórókkal,magukból kikelt arccal ordítozva,dideregve napokon át a köztereken. Ilyenkor a létbizonytalanság ,vagy a méltatlan emberi lét,az értéktartó emberi hivatások megalázásának érzésvilága kavarog bennem. Miért éppen a szellemi és fizikai létünk épségét biztosítók,a kis mindennapi nyugalmunkért dolgozók és a sorainkba belopott kis vidámságot szolgálók,no meg a mindennapi kenyerükért topogó emberek jutottak

erre a sorsra.

Jól emlékszem gyermekkoromban a bármilyen személyes vagy társadalmi elmarasztalás szenvedőiről mondták a szüleim hogy az –utcára került- Manapság miért vonulnak tömegesen az utcákra.

És hogy kik nem vonulnak az utcára hát számoljátok barátaim a két kezeteken, meg a szomszéd kezén is mert talán még az kevés lenne. Egy rövid mondat erejéig megfogalmazva akik ellopták vagy jobban mondva elrabolták a vonulók és ácsorgók jussát.

A média dicséretére legyen mondva most már sorozatba vetíti a rablók egetverő bűneit saját népükkel szemben.

A velük szolidarizáló pandúrok egyes esetekben a társ tettesek /remélem tudjátok kikről van szó/még védik a várat,mindenféle erkölcstelen,nép bolondító,demagóg eszközökkel. Seperjétek ki őket.

Lehetetlen értékes társadalmat építeni értéktelen,erkölcstelen emberekkel. Ez a tény nem az európai mesetár kelléke hanem  a Ti méltó emberi sorsotok mércéje..-

A PÓTFIÁKERES-

 

A szatmári közkórházban mint- minden lében kanál-  nevezhetném --mindenes tanuló vagy tájékozott kórházi küldönc szerepeltem a személyzet köztudatában Saját becsületes belátásom szerint csak tanulmányoztam és ismerkedtem a kórházi élet belső világával

Ahol aztán a legjobban éreztem magam az a sebészeti osztály volt ahol az emberi lét feszítő élményeiről és a hivatásom gyakorlati világának számos vetületére bukkantam. Itt adták kezembe az első szikét hogy megnyissak egy tályogot,itt láttam el az első kissebészeti feladatokat amiket nagy szorgalommal jegyeztem be a gyakorló füzetembe.

A színfalak mögötti szereposztásban úgy fogtam fel az ottan megismert hangulatot mint a dráma, az emberi küzdelem, a szenvedés,  a szellem,irónia  egy felszabadult érzésvilág és bő humorérzék egyvelegét. Gondolom hogy e nélkül nem is lehet azt a minden szempontból embert emésztő,embert próbáló légkört elviselni

Az első meglepetést  Dr.Perţa Bazil főorvos úr tálalta aki tudomásomra hozta hogy amíg ott tartózkodom az osztályon –uborka-castravete-lesz a nevem. A másik kényszerű dolog pedig az volt hogy a szőke göndör hajkoronámat nyírassam le rövidre mert ez nem szabványos egy sebészeti osztályon. De különben is ha velük elmegyek egy igényesebb helyre/ami aztán később kiderült hogy a Pannónia vendéglő volt/ azt a látszatot keltem hogy nem tartozok a társasághoz. De Sanyi a hórihorgas beteg szállítója és mindenese az osztálynak megvigasztalt azzal hogy az öreg egy kicsit –faxnis –a többiek pedig mind jó fiúk. Igy lettem aztán én is egy kockafejű sebészivadék ami őszintén bevallom egy kicsit imponált is nekem. Rövid időn belül az osztály intim embere lettem a szó legkiterjedtebb  értelmében A megbízatásaimból eredő feladataim akarva nem akarva mindenkiről tudtam mindent ami az édes élet csínját bínját illeti. A kórház személyzeti osztálya kutya-füle volt az én személyzeti tájékozottságomhoz képest. Amikor a főorvos úr azt mondta egy alkalommal hogy az Ő legnagyobb hibája az életben az volt hogy gyermekkorában későn tanult meg beszélni és felnőtt korában viszont későn tanult meg hallgatni.Akkor akár célzás volt akár nem de én mindvégig hallgattam mint a sír.

De voltak azért nekem is szép emlékű pillanatain a sebész gárdával.

Abban az időben nem voltak taxik ne adj isten magán gépkocsik és a személyzet inkább fiákerekkel közlekedett. A kórház előtt sorban várakoztak a fiákeresek a főorvosokra és kórháznak külön –lócitrom –eltakarítója is volt.

Lévén az –intim -embere a sebészetnek én bonyolítottam a fiákeres szállítását a sebészeknek mégpedig a Pannóniába/Dacia/vendéglőbe. Mert kötelezően oda tartott az egész társaság, főként nyári szezonban azzal a céllal hogy pótolják a műtétek közben elvesztett folyadékmennyiséget egy két pohár hideg sörrel.

Két stabil fiákeresem volt. Az egyik a Törekvés drukker –a kancsi Sarkadi Guszti akinek legalább 2oo darabból álló kalap gyűjteménye volt,a másik Éles Jani bácsi. Család tag voltam a sebészeten velük kellett tartsak. Engem felültettek a fiákeres mellé a bakra és ezzel az aktussal egy új becenevet kaptam,a Pótfiákeres-jelzőt rám biggyesztve. Csak azt nem tudtam felfogni hogy hogyan tudtak olyan rövid idő alatt annyi férfi zsiványságot elmondani, amiket akarva nem akarva nekem is meg kellett emésztenem és egyúttal egy kicsit beletanulnom.

 

A vendéglőben már nem volt becézgetés.ott már én is kliens voltam és egy kicsit már sebésznek éreztem magam. Talán azt is jobban értettem hogy miért kellett rövid hajat viselnem. Egyúttal arra is megtanítottak hogy a friss hideg víz a legjobb ital. De miért inná az ember midig a legjobbat amikor létezik a drága finom hideg sör. 

...

EMLÉKEZZÜNK EURÓPA NÉPEIVEL HORN GYULÁRA

 

Nem a politika pöcegödréből,vagy földrészünk állandóan acsarkodó  vérebei közül  válogatták ki azt az embert, akiről a magyar diplomácia történetében először avattak szobrot Európa népeinek közösségi házában. Nemcsak világtörténelmet fordító tettéről,hanem emberi tisztességéről,kimondott szavának igazáról,a magyar nép nemes eszmeiségéről és jelleméről tett mindennapi tanúságot a világ népeinek tisztes elvárásait tekintetbe véve. Ma amikor az erkölcsiség mindennemű válságát éljük, talán illene egy méltó emberi üzenettel emlékezni  egy erkölcsileg feddhetetlen emberre aki mélyen tisztelte embertársait,együtt érzett a történelem adta mindennapi megpróbáltatásaival.

Jelenkori történelmünk magyar felségjelű repülőjét sajnos a világ népei a közerkölcs nevében landoltatják. De azt is meg kell jegyeznem hogy a közösségi házban a magyar talapzatnak már nem a” pávatáncos” a várományosa,

 

 

 

KORTÖRTÉNETI JELLEMZÉS,NÉHÁNY GONDOLAT EREJÉIG.


Ma már csak néma szemlélője vagyok a közelmúlt perfid történelmi eseményeinek-értem ez alatt azt az időszakot amíg bátyút és éles elméjű nejét –le nem lőtték,mint a mezei nyulakat. Mindezt a saját párttagjai tették hazafias hittel és mély ideológiai meggyőződéssel. Mindannyian emlékszünk a nagy vezetőnknek egyik rémálma mint különben minden diktátornak, hogy úgymond az ország minden lakosa egyetlen pártnak a tagja legyen és annak elveit az utolsó leheletéig szolgálja./Ezt meg is érte a szeretett vezető,mivel hogy az ország lakosságának a 9o-95 % a román kommunista párt tagja lett Egyesek beléptek a pártba,mások bele léptek ismét másokat bele léptették. Közhelynek számit már hogy,ki bokáig,derékig,nyakig-vagy egyesek teljesen elmerültek az ürülékben,természetesen búsás juttatásokért
Azonnal tele lettünk antifasisztákkal,antikapitalistákkal,antiimperialistákkal,
békeharcosokkal. Az önéletrajzokban mindenki a világ legszegényebb egere jobban mondva embere volt./pl gyomorfekélyes szegényparaszt,csigaszedő alkalmi munkás stb.
Akkor még sokan illegalistáknak nevezték magukat hisz az volt a –trendy-De legalább akkor még nem lehetett politikai prostitúcióról beszélni,mert csak egy párt volt,és nem lehetett az hogy valaki a palament ülésterméből kiment pisilni és visszajövet már más párt soraiba ült be.
Ha véletlenül valaki azt jelentette volna ki hogy vége lesz a szovjethatalomnak,isten őrizz a kommunizmusnak akkor elmegyógyintézet-
be várta volna be szeretett demokráciánkat.
FELSZABADULTUNK. Végre itt lett a többpártrendszer és azoknak a keret vigécei .Az első napokban a fő zászlóvivők hónapokra eltűntek a felelősségre vonás kényszere alól.és csak hónapok után mertek előbújni a búvóhelyeikről. Erre az időre már szeretett „FÜLESEINK”kiküldték a fiukat hogy alakítsanak vagy 1oo pártot jó pénzért a mi bőrünkre és zsebünkre Itt aztán következett a „BALKÁNI” kavalkád,egyik napról a másikra egy egész ország kommunistából,demokrata lett. A 2-3 napos demokraták,lekommunistázták azokat akik még nem fértek a húsos fazékhoz. Ez 2o éve így folyik nap mint nap,és az –úgymond tehetséges demokraták-akár akarja BRUXELL akár nem,megszakítás nélkül lopnak sőt rabolnak Kevés kivételtől eltekintve mindenki utólérhetetlen istenfélő lett,Az ördöggel a lelkükben foglalták el a templomban az első sorokat.
Az akkori gazemberek most is ágálnak,villák,jachtok,elképzelhetetlen sikkasztások,bamba ábrázatu menedzserek osztják a lapokat most már az új brüsszeli gazdák néma szemlélődése közepette. Vásárolhatsz ha van pénzed,felvonulhatsz,tiltakozhatsz ,vonyíthatsz de estére el kell
ülnöd mint galamb a fészkére. A szellem hatalma ma is az aberrált gondolkodású politikusoknak a privilégiuma. Alkotmányosan meglopnak kirabolnak,megfosztanak anyagi és szellemi javaidtól.
Egy valamire való hídon túli mindezekre azt mondaná-HA ÉN KUTYA LENNÉK, NEM TARTANÉK EMBERT.
Aztán mikor az egész világ szemeláttára elfolyt az utolsó csepp vére is a nagy vezetőnek,akkor egy rövid testvéri
lövöldözés után,ezerszám fiatal áldozattal, az egész ország virtigli kommunistáiból,mélyen demokratikus polgárok lettek,lefölözve helyesebben lerabolva az istenadta nép javainak színét,javát. A társadalom jó része kapitalistává vált.
De úgy gondolom hogy ami ezután következett a még megalázóbb történés,elértük az emberi immoralitás abszurd végleteit.
Ha plasztikusan akarnám megfogalmazni mondanivalómat akkor így szólna:Leráztuk a fáról a verebeket de ezek helyett még több szarka szállt vissza akik hangosabbak és lopósabbak mint a kis begyű verebek. Honnan tudhatjuk mi, hogy ahova távozunk a mulandóság örök jóvoltából, az –Ü-betüsök /üsmerősök hada/ milyen tartalmat talál ki egy még fejlettebb,ideológia létrehozásának a kibuggyantására.A csontos dobozunkat lapítgató ideológiák jó példákkal bizonyítják hogy bármely történelmi helyzetben mindig kiagyaltak egy olyan alibit amivel –szellemi vagy anyagi kényszerhelyzetbe sodorták becsületes embertársaikat. Tehát egyszóval minden társadalomnak meg voltak az állandón felszínen mozgó kiváltságos kúrvái.
Nem csak emberi sérelmek vezérelnek a fenti sorok leírására,hanem az emberi méltányosság iránti tisztesség,préseli ki belőlem-
sok vajúdás után az olyan közéleti emberek álnokságait amit a jövő nemzedékének, fel kell ismernie és óvakodnia kell tőlük., hogy méltó helyükre helyezze legalább a saját tudatállományában ezeket az embereket. Ha már, számosan degednek a nyomortól legalább,gondolkodni,itélkezni,és utálni engedtessék meg nekünk a mindenkori rendek-szánalomra- ítélt rétegének.
Szatmáron születtem és itt éltem le életemet ebben a városban. Minden genetikai ágat-minden helyet nagyon jól ismerek. A város polgárainak attitűdjét,szemléletét és nem utolsó sorban erkölcsiségét A sors úgy rendelte hogy gyermekorvos lettem és ekként szolgáltam 54 évet,ismervén talán minden család vagy közösség erkölcsi tartását és emberi tisztességét-
Életem folyamán két történelmi fordulat és három –IZMUS- méltányosságait vagy méltánytalanságait ízleltették velem. De mindenekfelett és ezek előtt, az emberi méltóságom ellen vétett bűnök voltak a legkegyetlenebbek.
Ezekben az időkben mind mai napig,emberi viselkedési modelleket határoltam be, amik az átmeneti történelmi időszakok.a hatalmi
bérencek szerepkörétől az emberi bestialitás minden formáját felölelték nem kevés esetben, a végső megoldásokig is.
Nagyon megalázó dolog olyan embereknek az érdemtelen hivalkodása akik szennyes múlttal rendelkeznek
Erkölcstelen az a mód ahogyan az emberi teljesítmények lebecsülése,még ma is uralkodik,kivándorlásra késztetve a ráutaltakat
A törvénytelenül vagy kibúvókkal megszerzett anyagi javak,hitelesítése a saját maguk alkotta törvények által.
A múltjukat rejtegetők mindmáig is tartó hatalmi harca az anyagi javakért a társadalom tisztességes részének szemeláttára..
Azoknak akiknek a nevét ma is olvasom felsorolva, egyes kiadványokban,és akik visszaéltek a sors hatalmával,beletaposva mindannyiunk amúgy is nehéz,sőt keserű napjaiba talán már a feledés temetőjébe lenne a helyük.. Többek között hogy nagynevű tanítómestereink egy jó részét igaztalan politikai elmarasztalásokkal vagy emberi gyengeségeikkel, a társadalom szégyentáblájára vonszolják. Vagy a politikai- játszadozók annak idején,de még ma is egymást marják,vádaskodásokkal, most már a demokrácia leple alatt. Sztereotip módon visszatérnek módszereikhez ,elfeledve azt hogy az esetek döntő többségében akkor is ők osztották a lapokat./és még milyen hatalmi harcok árán.!!!/
A történelmi származástudat játékterén mindenki tudta hogy ki kapja a szerelést a játszóteret és a játékjogot,és kinek kell befogni a pofáját. De a legnagyobb gond az hogy a civil társadalom mindennemű igényeinek a megfogalmazása illetve kikövetelése helyett bégetünk a T.V-ék képernyői előtt,rettegve a settenkedő farkasok támadásaitól


Örvendetesnek tartom hogy városunk illetékesei kellőképpen kezdik megbecsülni szellemi elitünk  szakmai és emberi értékeit.Főként az ragadott meg hogy ebben az évben egy orvost tisztelt meg a város vezetése ezzel a megtisztelő cimmel.Részemre és gondolom más polgártásam részére is újdonság és résleteiben ismeretlenek ennek a tisztes cím odaitélésének a körülményei.A Díszpolgárság intézményét a céltól vezérelve hozzák létre a helyi tanácsok, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelően értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé.Megemlítem hogy a poszthumusz díszpolgári cím adományozására jog szerinti mód van.Vannak olyan jellegü adminisztrativ kérdések is hogy milyen testület itéli oda a díjat,kik készitik elő a jelölő listákat,egy vagy több jelölt is azámba vehető,szavazással döntenek-e a személyről akinek odaitőlik a díjat stb.Mindezeket azért idézem a köztudat figyelmébe,mert szülővárosomnak tiszteletre méltó multja van a gyógyító tevékenység történetét illetően.Számos élő vagy elhunyt orvosi legenda forog a köztudatban amire mély főhajtással gondolnak az emberek.Nem kell messzire mennünk csak a XX-dik század mésodik felének arany csapatára akik kivétel nélkül egyetemi katedrák professzori posztjaikat áldozták fel és hosszú évtizedeken át ezen város és megye népének egészségügyi állapotát.Ezek között emliteném-Dr-VIDA IOANT-DR.PERȚA BAZILT-DR.GÓZNER ELEKET-DR.MITARU MIRCEAT-DR.SZERÉMY MARGITOT-DR.MICU IOANT.

ŐKET KIFELEJTENI HÁLÁTLANSÁG.

PISTIKE BEPÁNIKOLT

Jómagam csupán annyit ismerek az okosság vagy manapság az okoskodás mérésről amennyit akkor hallottam amikor a szüleim azt mondták hogy én IQ-s vagyok. Különben a sok seggelés miatt lettem szorulásos. Az a tény hogy egy pár percentillel nőtt az IQ-m ezt én annak tulajdonítom hogy ipari mennyiségű házikolbászt,burduff túrót és lengyel vodkát fogyasztottam. Nem ajánlom mindenkinek ezt a kombinációt de úgy tűnik hogy nálam bevált. Azzal is tisztában vagyok hogy nagyon sokan több jó IQ-.s van de ők valószínű nem ismerték az én fogyasztói kombinációmat és nem voltak olyan hülyék hogy annyit gügyüljenek mint én. De nem tudok mit kezdeni a géniuszokkal. Annyi kütyüzés után a NET-en,nem találtam egy valamire való géniuszt.mind addig amig nem olvastam hogy az amerikaiak ráakadtak a XX-dik század egy valódi géniuszára szatmáron,mire aztán a hír közlője mellett én is nagyon elérzékenyültem.
Elsikkadt volna az egész Facebook hír , ha Pistike a család kis IQ-sa nem teszi fel a több fogú kérdést, ami a következőképpen szólt-tessék már megmondani bátyú-
-mi is az a géniusz,kik adják,kik kapják és miért adják
- miért nem tanítják nekünk az iskolában hogy a XX-dik században van egy géniuszos bácsink a városban,mert a Nobel díj ahogy mondod kutya golyója emellett
-miért csak az amerikaiak azok akik ezt megállapítják,meg hogy minden amerikai géniusz
-nagyobb ez vagy kisebb mint a Nobel díj,mert hogy ebből száz év alatt sokkal többet osztottak ötszáznál
-mit csinál most ez a géniusz bácsi-hogy mondtad ? hogy politizál !?
-mivel, vagy hogy mérik a géniuszt-úgy mint az IQ-t mert abból elegem van
-Ne törd te Pistike a csontos dobozodat ilyesmin hisz szatmáron géniusz nem volt eddig,esetleg az elkövetkezendőkben is csak te jöhetsz szóba
Erre Pistike pánikba esett mondván ,még az kell nekem,nem elég hogy az IQ-ért kicserepesedet a seggem, most még a Nobel díjas és amerikai géniusz is legyek. Ezek tiszta sós túrót akarnak csinálni az agyvelőmből
Én a tofla nagybácsi nem tudtam feleletet adni Pistike világosan megfogalmazott kérdéseire.
Nem tehettem mást mint hogy ajánljam Pistikének, kérdezze meg a géniuszos bácsit-ő majd biztos válaszokat fog adni.

AZ IZMUSOK DALAI,VAGY DALOS IZMUSOK.

Olvastam egy írást aminek szerzője azon tépelődik hogy le merte írni azt a tényt hogy fiatal korában /az átkosban/ az ízes magyar nóták mellett ne adj isten még forradalmi dalokat is énekelt. Pedig annak idején kötelező módon mindenki azt énekelt amire éppen hangolva volt a társadalom. Számosan elérzékenyülve még könnyezve is zengték ezeket a dalokat éppen úgy ahogy ezt ma is csinálják csak  más szöveggel és hangzattannal. Azt hittem hogy ez a bátor szókimondó ember aki a Prutului utca társadalom szemléleti tanairól írt nyíltan bíráló hangnemben minden retorziót vállalva annak idején,nem teszi ki magát  a “könnyező pitykekórus” nagy nemzeti hivalkodásának és következésképpen nem akasztja a céltábláját a politikai és nemzeti prostituáltak közszemléjére akik ma már nem pioner trombitát fújnak hanem nemzeti tárogatót. A jelenkor társadalmi hangulatának  a kiutálás,és gyűlölet a merő eszmevilága,következésképpen miért gondolná hogy Ő kivétel mert esetleg Ő volt a nemzeti forradalmi dalfesztivál győztese. De hát cuppantsanak a kipufogójára a forradalmi dalok hallatán,mondják megint mások.

Nótás kedvű ember lévén tudom és megéltem minden izmus   hatalmi dalait számos esetben “ kánonba” kellet énekelni az óvodában,iskolában,katonaságnál és aki nem “tercelt” jó pofával,vigyorogva azt kiállították a sorból. Igy aztán a megélt három izmus nótagyűjteménye nem véletlen tapadt meg hallójárataink bonyolult rendszerében. Úgy érzem hogy elalélnának soraim olvasói  ha azokból az időkből amikor mindennap együtt énekeltem én is a Zsadányi úti csődörös kaszárnya katonáival akik a céldombhoz jártak lőgyakorlatokra az arra az időre jellemző gyűlöletkeltő  dalokat/1940-1944 között/, Még ma is szóról szóra ismerem a szövegket,és úgy vélem hogy ezekért nem pazarolna ránk dicséreteket az Európai Unió. Nem írom le a dalok szövegét mert ez mélyen sértené hontársaim emberi méltóságát.

Gyermekfejjel nem értettem,nem találtam az összefüggéseket az akkori győzelmi mámor hangulatzavarában.. Egyrészt a diadalittas győzelmi jelentéseket olvastam a Magyar Futárban,másrészt itt Szatmárnémetiben a Thököly utcában ahol laktunk, egyre gyakrabban érkeztek a gyászkeretes táviratok a frontról az elesett katonákról a- Nemzet Hőseinek- nyilvánítva ezeket. Az itt maradt árvák hosszú ideig őrizték ezeket a táviratokat, csak éppen arra nem kaptak választ senkitől hogy miért éppen a Don-kanyarban és orosz országban kellet odaveszni édesapjuknak

Eközben elvesztettük a háborút , hazánkból nem lett-az Isten kalapja,nemhogy bokréták legyünk rajta. Elvesztettük észak Erdélyt,vele drága városunkat is,a –büdös zsidókat kivégeztettük-feliratkozva a világtörténelem legkegyetlenebb bűnözői közé,a fegyverünk töltve maradt és Erdély-ország is ,mások  boldogulását szolgálja,mindmáig és még ma sem gondolkodunk el azon hogy miért.

P.S.Ha véletlenül hiányzik a repertoárjából  valakinek az acélfogú szovjet hatalom slágerének a „Hej Te bunkócska Te drága “-nak a kottája,szerezze be mert megtörténhet, hogy népszerűsége ujraéled napjaink hatalmi harcainak közepette ami azokról szól akik éppen a kűzdőtéren viaskodnak.

 

JUCIKA A BARÁTNŐM

 

Mi gyermekgyógyászok a verbális kommunikáció kialakulása után már több teret nyerünk a gyermekkel való kapcsolatteremtés lehetőségeit tekintve. Ha már meg tudjuk kérdezni hogy kit szeret a legjobban,vannak e barátai,szokott e verekedni,van kis kutyája vagy macskája,szereti e a lekváros derelyét és ezekre meggyőző választ kapunk ez még egy lépés egy előlegezett barátság érdekében. A nagyobb gyermekekkel úgy beszélek mint egy felnőttel. Egyéni személyes véleményüket kérem a mindennapi családi vagy iskolai történésekről. Ezekre a kérdésekre meglepő tájékozottsággal és naiv őszinteséggel válaszolnak. Olykor olyan intimitásokat mondanak el amikért már majdnem pironkodnom kell a szülők előtt. Ez az Ő önérzetüknek a győzelme-mert nekik otthon mindig azt mondják –hogy Te gyermek vagy nem értesz a dolgokhoz és ne szólj bele. Számomra mindig felejthetetlen marad az a –diadalittas tekintet amit a szülők felé irányítanak ilyenkor és ezzel közlik velük –hogy látjátok Ez emberi módon beszélt velem. Ilyen barátnőm volt nekem Jucika a 4 éves leányka aki az osztályunkra volt beutalva és a barátságunk kezdő epizódja a következőképpen zajlott le-Egy reggel az addig csak beteg orvos kapcsolatban lévő Jucika állt a kórterem ajtófélfájának támaszkodva megfogta a köpenyem szélét és a következőket mondta-idefigyelj doktor bácsi én ezt neked adom/a kezében egy két lejes pénzérmét szorongatott/ha megcsinálod a kimenőmet. Hirtelen nem tudtam hogy lereagálni a szitut,mert ezen esetben hiába kezdtem volna egy hosszadalmas orvos-etikai dumába Jucikának ez kevés lett volna. Igy hát ezt válaszoltam:ez kevés,gyűjtsél hozzá még valamit aztán még beszélgetünk. De őszintén szólva mellbevert a dolog mármint azért is hogy a kis gyermekek is tudják hol kell a csengőt rázni az egészségügyben. A következő nap egy nehéz ügyeletem volt és ebéd után ledőltem a heverőre az ügyeletes szobába. Egy adott pillanatban valaki motoszkált az ügyeletes szoba ajtókilincsénél,kinyílt az ajtó és megjelent a reggeli megvesztegetőm Jucika. Megkérdezett-odafekhetek melléd,hát persze válaszoltam. Ezzel megkezdődött egy  Jucika monológ ami örök értékű marad egész életemben. Elcsevegte nekem az egész családjának a  szerinte tisztázatlan kérdéseit-pl-hogy anyuka miért mondja apának hogy te részeg disznó,mert nekik is van disznójuk és egyiket sem látta dülöngélve-hogy miért csapkodja apa a tányért a földhöz amikor köménymaglevest főz anya,pedig a tányérból enni szoktak-meg hogy amikor apa puszilgatja anyát,anya mindig azt mondja apának hogy vén gazember vörös róka-pedig én még nem is láttam rókát a házunk köról mert csak Lili a nővérem olyan ravasz mint a róka mondja sokszor édesanyám. Meg amikor jött hozzánk Zsóka tánti és apa meglátta a kapuba azt mondta-már megint itt van ez a vén kurva,biztos megint pénzt akar kérni. De ez már nem is kurva hanem ringyó.Doktor bácsi mond meg nekem hogy mi az a ringyó. Erre a szövegre már én is megfordultam a heverőn mert úgy gondoltam hogy nem mindennapi élménybe van részem. Igy is történt mert Jucikából feltartózhatatlanúl folyt az ámulatba ejtő szöveg, megjegyzem miközben a köpenyem legfelső gombját már lecsavarta. Közben azon gondolkoztam hogy a legegyszerűbb lenne Jucikának megcsinálni a kimenőjét azzal a javaslattal hogy adjanak felvilágosítást az erre illetékesek,mert én ilyen jellegű feladatra nem vállalkozhatok

 

 

 

 

 

ELKÓTYAVETYÉLT KIS ÖRÖMEINK SIRATÓJA.-

 

Szatmár dísze a Pannónia szálló, és előtte a százados emléktároló szatmári –Korzó. Ez az épület volt a század generációinak a büszkesége. Az előtte vonuló főtéri részleg pedig a szatmári fiatalok állandó majálisa,ismerkedések,randevúk,nagy szerelmek szülőanyja és helye-

A vasárnapi szagos misék utáni mondhatnám divatparádé,az árnyékot adó fák alól előugráló,kéregető –purdé-haddal.

Ahogyan a Csipler mama tánciskolájában,mindig a cserépkályhától kezdtük a táncot úgy a szövődő diákszerelmek  és drámai szakítások helye a sarki –villanyóra volt.

A vasárnap délutáni családi séták a lopakodó szerelmes pillantásokkal. Az esti séták duhaj politikai vitákkal és a kiegyezés a Pannónia nagytermében egy –párizsi-és behűtött sör mellet.

Ez volt a szatmáriak  egy kis öröme amiben mindenki részesülhetett.

 

ÚGY NÉZ KI HOGY ELVESZTHETjÜK- HA NEM KÜZDÜNK MEG ÉRTE !! EMLÉKEZÉS A VÉGVÁRI ORVOSAINK HŰSÉGÉRE

 

Mindazok a  nagyra becsült elődeink,akik letéteményesei voltak a végvári gyógyítók sorsának azokra emlékezünk.

Ők egy egész generáció “tallérait” hozták magukkal,amiket azoktól kaptak akik idestova egy század alatt tették a tarisznyáikba útra valónak. Az Erdélyi magyarok: a Székelyföldtől a Párciumig és Bihartól Máramarosig adományaikat és hitüket áldozták a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemért Mi vagyunk azok, akik összegyűjtöttük  adományaikat és mély hálaérzettel igyekeztünk jól „sáfárkodni”velük egy igen nemes cél érdekében, elsajátítva a :gyógyítás ismérveit.

                                Bennünket mint egy amorf agyagdarabot gyúrtak, alakítottak a kezdetben, simítgatva belénk a jót,majd amikor lelket és szellemet is leheltek belénk megtanítottak a kíméletlen emberi küzdelmek mérhetetlen,  olykor reménytelennek tűnő küzdőtereinek a szellemiségére, szüleink és kiváló tanítómestereink.

A nehéz történelmi időknek megfelelő leckéket  adtak,és mi  a magunk módján mindannyian hol simább  utakon járva,hol imbolyogva, botladozva, vagy leroskadva a mindenkori terhek alatt,

mint erdélyi magyar orvosok mindig kibányásztunk magunkból annyi lelki erőt hogy véghezvigyük a predesztinációnkat,hogy becsülettel megfeleljünk gyökereink elvárásainak.

Kísérjen bennünket közös sorsunk emléke és a szülüföld hűségének tisztessége.

EMLÉKEZÉS  DR.KÁHÁN GÉZÁRA.

Dr.Káhán Géza Szatmár megye orvostársadalmának egyik legkiválóbb gyógyító orvosa volt. Nem a tudomány olykor szövevényes berkeiben alkotott,hanem az első vonalban,ott ahol a felismerés,a tudás olykor utolérhetetlen vonatkozásai döntenek emberi sorsokról. Ebben alkotott Ő maradandót,mély  nyomot hagyva egy emberi közösség generációs emlékezetében. Ez a közösség Pusztadaróc volt,akinek lakosai  között hosszú évtizedeken át osztotta a nemes emberi és hivatásbéli érzületének minden szemernyi erejét és méltóságát. A helység  orvosi ellátó központjának a falán az Ő emlékezetére avatott emléktábla áll, amely kifejezi a hála mély tisztességét és pótolhatatlan erkölcsi erejét. Ez páratlan cselekedet volt a megye történelmében.

“Apuka” volt a baráti körben a beceneve mert a sorsa,életútja,kimagasló szellemi és társadalmi érzésvilága képessé tette hogy átlássa egy adott emberi sors  mikéntjét és tanácsot adjon. Értelmes szellemileg ép ember nem gyűlölhet mondta minduntalan,mintha saját sorsának értékítéletét fejezte volna ki. Páskándi Gézának egyik legintimebb barátja és lélekbúvára volt. Géza minden sarkalatos döntésében meghallgatta az Ő véleményét.

Dr.Káhán Géza életem egyik leghűségesebb,legtisztességesebb barátja volt. Együtt jártunk az Állami Magyar Fiú líceumba. /Kölcsey Kollégium/Mindennap együtt bandukoltunk a Várdomb utcán a hídon túlra Páskándi Gézával,Ferenci Micuval/Szatmár kedvelt labdarugója/és vele.

Az egyetemen,maros vásárhelyen hosszú éveken át együtt béreltünk szálláshelyet egy harmadik kollégánkkal Vékás Zoltánnal. A gyakorló orvosi tevékenységünk folyamán hosszú éveken keresztül megőriztük méltányos barátságunkat

Mély magyar érzelmű zsidó ember volt. Árván nevelkedett mert az édesapját a gyilkos történelmi kemencék porlasztották  a semmiségbe.

Amikor az ármány hatalma az 1991-es igazgatóvá választásom után  már a végletekig feszítette a húrt,és Géza látta hogy egészségileg megviselnek az események a következőket mondta:Bécikém ez a környezet nem a Te éned,te csak áldozat lehetsz. De nekünk szükségünk van rád. Karon fogott bekísért az igazgatói irodába,és velem egyetértve és érvelve  megírtam a felmondásomat.

Apuka !! mindmáig hálás vagyok bölcs tanácsodért és az Úrnak hogy voltál nekünk és szenvedő embertársaidnak.

 

A GYŰLÖLETKELTÉS NAPJAIT ÉLJÜK

Erdélyi magyar vagyok-apám német ,anyám lengyel származású,rokonságunból 7 tagot deportáltak-MALINKI ROBOTRA-akikből 3 odaveszett.

Magyarnak vallottam magam mindig ,de nem voltam magyarkodó,anyanyelvem és kúlturám a magyar,mindezt alázattal és tisztelettel gyakoroltam. Gondolom még mindig hűségesebb vagyok az enyéimhez itt,mint esetleg azok az elvándoroltak akik megrónak ezen soraimért-nagy magyarkodásuk-közepette.

Ma életem alkonyán döbbenten követem hogy meddig folyhat a nyílt gyűlöletkeltés,a középkori népbutítás,az ellenőrízhetetlen és féktelen demagógia,a tudatos történelemhamísítás csupán 24 óra alatt és a semmirekellő, foglalkozásnélküli vigécek hatalma.

A –FEEDJIT- REGISZTRÁLÓ RENDSZER mai eredményei  ezúttal nem azért voltak jelentősek számomra mert egy  új ország emblémája vagy egy világváros neve jelent meg a rotoron,hanem azért mert őseim,családom kis szülővárosának nevét olvastam rajta mégpedig :ERDŐD-

Édesapám szűlőhelye a svábok verejtékével áztatott anyaföld,ami a történelem 300 drámai évének immár lassan lassan feledésbe merülő az emlékezet hagyományait és történelmi értékeit még megörző helység.

Amikor megláttam az –ARDUD-nevet,átcikkant rajtam egy élet emléktáblája és visszavonhatatlanul arra késztetett a családomra,őseimre gondoljak akik az ekeszarvtól az internet világáig vezették életútjúkat.Igyekeztem méltó alkotó polgára lenni ennek a közösségnek.

A GENETIKAI VIZSGÁLATOK-TÖRTÉNELEMI KERINGŐJE..

.

A két három napja Csengersimán túl megalakult egy új Náci Párt . Szervezeti szabályának egyik fontos követelménye az hogy tiszta ősnemzeti származásod legyen.Történt mindez 2013 November havában Európában

 

PAMFLET-VAGY MÁR MEGINT SZOMORÚ VALÓSÁG

 

Bajban van a verébtársadalom,miután a történelem mindmegannyi hóhéra kipróbálta –veréb pörkölési tehetségét és a -Nemzeti Pukkadástól- teli hajlamait a hadszínterek  nagy és számos tarlóján elpusztítva a nem kívántakat, gázkamarákban, majd a mennyekből acél héják által hullatott-mennyei áldásnak álcázva nyakukba dobták az azóta is a –rettegés hatalmát-megjelentek a verebek faj genetikusai-

Ezek már nem azt kutatják hogy ki a házi vagy mezei veréb  sárga rigó, kan veréb,hanem egyáltalán a NEMZETI verebek génszármazéka-e  vagy sem. Ki akarják deríteni hogy igazak- e a verébtársadalom történelmi állításai, hogy a tarlókon egy-másra ugrándoztak a fajtalan kan verebek a porban ficánkoló,csinos kis tojókra,megtörve ezzel a házi verebek tisztességét avagy faji méltányosságát. Egyszer mindenkorra tudományos választ akarnak kapni hogy ki a közönséges mezei veréb,ki a házi veréb,vagy más szóval ki az igazi honfi és ki a kamatyolt söpredék-

                                A –VÉN VEREBEK,kétkedve fogadták a fiatal hevesvérű  tudóshad ostromát hiszen ők maguk is jól tudják hogy a széles mezőkön nagy összecsiripelések vagy helyesebben bekeverések folytak. A hevesvérű –NEMZETI KANVEREBEK-elhivatottságuktól,utánozhatatlan,feddhetetlen nemzeti és faji büszkeségükből de főként a veréb társadalomban elfoglalt jól fizetett helyük megköveteli tőlük ezt az igényt. Ezt  aztán kevesen merik kielégíteni,mert hát közöttük is vannak mindenféle kis Isten teremtményei amiről ők nem tehetnek. Igy tehát megtörténhet hogy  az  illető lény nem is egy igazi nemzeti veréb,hanem egy nemzetrontó fekete kan csóka-

                A vén verebek közben erősen csóválják a fejüket, hiszen jól tudják hogy a kan verebek voltak a fő kamatyolók. De a –zabi-hadnak fajtiszta genetikai bizonyítványuk lesz,mert bizony azt is meg lehet vásárolni manapság. Ők tovább fognak ágálni és nemzeti színű lesz még a köldökük is. Közben hatalmas költségek árán ki fog derülni hogy az angol verebek a tajgákról,a szőke,kék szemű,ép csőrüek az északi sarokról,a hosszú bajuszos,nagy mellényű,örökösen bölcsek a tajgákról,a tilinkózó,bő gatyások pedig esetleg ugandából származnak.

                                El lehet képzelni hogy manapság amikor már nem lövöldözik le a verebeket a határokon milyen nemes és szórakoztató lesz a bőrszínskála szép,otthonos Európánkban-

                                Az egészben az vigasztal hogy már nem a történelem álnokságain és hazugságain kell elmélkedjek hanem a genetikai vizsgálatom eredményén. Mert egy kétes értékrendű tanulmány ki fogja mutatni azt hogy milyen vörös nyakú sváb,a maga büszkeségétől minden második lépésnél hasra eső magyar,hosszú orrú szlovák drótostót,vagy a hegyekből kényelmesen leballagó,tilinkózó bőgatyás román a szerepel a genetikai táblámon.-

                Nagy dilemma előtt állok-apám erdődi sváb,anyám lengyel,apósom tót,anyósom bánsági német,az ujdonsűlt nemzeti hit felfogása szerint vallhatom-e magamat magyarnak

 

HALMOZOTTAN HAZAÁRULÓ

A nemzeti demokrácia és annak útvesztői.Ördögien nehéz feladat manapság ebben a mellveregető hazafias világban és harapós demokráciában feddhetetlen hazafinak lenni. Most aztán elszabadult a pokol,a kékvérüek hatalma a megélhetési hazafiak már nyílt színeken pompáznak dolmányokban,bő gatyában pörge kalapban vagy kucsmában. Az egykori nemzeti színeket ma már mint a vitézek és hősök történelmi hőskorában kétes értékű érzelmi feltűnőségi kellékként használják sokszor alávaló célokra./sálak.arcfestések.derék melegítők,sapkák,kalapok,esőkabátok stb

Ebben az ideológiák, túlfűtött nemzeti érzések vallás felekezeti fanatizmusok és az elmúlt világ hatalomvágy és a anyagi jólét biztosítási leple alatt kapaszkodók egyvelegében nehéz eligazodni.

Mert hogy milyen algoritmus alapján számoljam ki hogy mik azok a kritériumok amelyek alapján nagy és igazi magyar,román avagy német legyek. A jelzett kavalkádban sokszor elképesztő anyagi javak szerzésére való kísértések és sajnos valós tények rejtőznek.

A hangoskodó úgymond nemzeti és demokrata köztéri szereplők reményt keltő sokszor demagóg szónoklatai ma már egy józan gondolkodású ember számára megemészthetetlenek.

A jelen történéseinek értékelésénél az ember hajlamos a saját élményanyagán keresztül megítélni a saját helyzetét. Ezt teszem én is.

-Néhány példa-

Gyermekkoromban –salátára verték a pofámat boxerekkel/vas kesztyű/mert büdös bozgor voltam.

A magyar testvéreim-erdélyi oláhnak-tituláltak mert nem voltam ős magyar és nem végződött –y-nal a nevem és nem volt vitézi cím a családomban.

A vér szerinti származásom képviselői a németek meg magyar beütésü korcsnak könyveltek el.

Mindezeket figyelembe véve nem vonulok,nem üvöltök,nem vonyítok,hanem végzem az akármilyen társadalom által rám szabott embert szolgáló feladatomat.

Igy aztán maradok egy gyűlöletmentes „szép reményű” európai polgár.

 

           IN MEMORIAM

         DR.BURA LÁSZLÓ

  Ahogy visszatekintek a hosszú együtt töltött évek távlatába, azokra az időkre amikor osztálytársak voltunk a Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnáziumban,főként egy gyermekgyógyász érték ítéletével bebizonyosodik hogy van egy alkati,viselkedési,magatartási determinizmusa mindenkinek. Az egyén és társadalom viszonyrendszerében leginkább az életkor jellemzői nyomják rá bélyegüket egy adott személy jellem formálására. A nyílt szívű,ragaszkodó,jóban-rosszban együtt érző gyermek ilyennek marad a végletekig. Igy él az én emlékezetemben Dr.Bura László szülőföldünk kimagasló,méltányos alkotó embere. Az az ember akire hittel és bizalommal tekintett megyénk magyarsága. Diák éveink alatt. a mi életünk tartópillérei a Főgimnázium épülete,a Kálvária templom,gyermek és iskolás korunk szentélye és első fohásza,kitörölhetetlen emléke  katolikus hitünknek. kiváló oktatóink otthona a jezsuita rendház,és hívő katolikus iskolatársaink szálláshelye a Püspöki Konviktus. Még éltes éveinkben is mindketten részt vettünk a “ Konviktorok” találkozóin.

Itt éltük meg, emberi létünk legnyugodtabb és legigazságosabb napjait. Oktatóink,tanítóink, méltóságteljesen végezték a kötelességüket és megjegyzem  hogy kiváló pedagógiai érzékkel. Alkotásra,munkára neveltek benünket. Ezek a helyek döntötték el emberi létünk további minden napját.

 A kisebbségi lét mindenkit és mindenhol érint vagy olykor megvisel,még gyermekkorban is Sorsúnkat,világszemléletünket és a társadalmi együttlét törvényeinek betartását. a kíméletlen történelmi idők és kényszerű sorsok alázattal és tisztességgel való elviselését.

De egy szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélményéhez juttat már gyermekkorodban,olyan élményanyaghoz  ami egy egész életre szólt. Ez kötelezett arra hogy tarsolyúnkban kell hordoznunk a –ketyegő órát- egész életünkön át , hogy becsülettel,tisztakezű munkával,egyenes gerinccel, építkezzünk a predestinációnk kiteljesítéséért-és Te ezt tetted László.

Útjaink szétváltak ugyan az oktatás és gyógyítás mezsgyéin, alkotó munkánk tisztességét és hitét megőrizve, 60 éven át minden érettségi találkozón részt vettünk, amiknek Te voltál mindannyiszor  a szervezője.

Áldozatos, kitartó munkád a magyar nemzeti létért minden elismerést és megbecsülést megérdemel. mert tetted amit tenned kellett, „igen jól sáfárkodtál az Úr adományával” !

 

                                                                                                                Osztálytársad -Béla

JOGEGYENLŐSÉG,DEMOKRÁCIA A VADONBAN

 

Okulván a teremtés koronáinak ülésezési és párt alakítási mániáján,a fondorlatos vörös róka minden ellenkezése ellenére/akinek vörös színét is figyelembe véve nagyon terhelt múltja volt/az erdei vadak is kedvet kaptak egy demokratikusabb világ megteremtésére .Mert miért legyenek mindig az áldozatai a növényevők-, a nyulak meg az ártatlan őzikék,a farkasoknak, medvéknek. No meg aztán az erősen szaporodó hiénák  is rettegésben tartják az erdők egész élővilágát. A tofla természetvédők-a zöldek itt zörgetik a száraz levelet állandóan,bennünket  riogatva mondják, de minden eredmény nélkül mert ha ezek a nagy pofájú húsevők elkapják a frakkunkat szőröstől bőröstől elfogyasztanak.

Hosszú előegyeztetések után aztán mégis sikerült összehozni az –erdei vadak első- Summit-ját. Hosszú,szánalmas tárgyalások folytak a növényevő és húsevő pártok között.

A sok vita után sikerült  megegyezni abban hogy –ürülék rendezési - megállapodást írnak alá-

Az összpárti tárgyalások tartalmát tekintve  abban állapodtak meg-hogy egy közös illemhelyet ásnak,ahová nagy kényszereik alkalmával nyugodtan elmehetnek és élhetnek életük egyik szerény de nagy örömével.

Létre is hozták a zöld párt nagy örömére ezt a létesítményt, mindazok ellenére hogy még mindig nincs temetőjük és a dög keselyük marcangolják szánalomra méltó szegény kis tetemeiket.

Már az első napokban megtörtént a felháborító jogsértés. A barna medve akinek különben is kínzó szorulása volt-hosszasan üldögélt a gödör szélén,várva a boha által adományozott megkönnyebbülést.

Megérkezett, és mellé telepedet a nyúl,aki meglehetősen félénken társalogni kezdett a medvével a következő szöveget nyomva,Ugye Macikám milyen nemes és szép ez a demokrácia,én a kis félénk nyúl itt ülök melletted és együtt végezzük a teremtő által ránk szabott mindennapi szükségletünket.

A medve hosszasan nézte a kis nyulat és a következőképpen válaszolt és cselekedett. Igazad van tapsikám, és ezzel nyakon ragadta a nyulat és egy szabványos mozdulattal megtörölte vele az ülepét.

A vörös róka egy közeli bokorból leselkedve mormolta magában,tudtam én ezt,mondtam én ezt. Nekem máris elegem van az erdei demokráciából.

Nem változott itt semmi a medve mindvégig medve marad a nyúl meg bogyózzon továbbra is ahol azt eddig tette.-bb ÉRTÉKEINK AZ ÚTCÁN……

 

Minden alkalommal megrendít a látvány amikor pedagógusokat,egészségügyieket,közalkalmazottakat a közélet kedvelt művészegyéniségeit látom tömör sorokban vonulni –simi-sapkákban,kis zászlókat lengetve.,hangszórókkal,magukból kikelt arccal ordítozva,dideregve napokon át a köztereken. Ilyenkor a létbizonytalanság ,vagy a méltatlan emberi lét,az értéktartó emberi hivatások megalázásának érzésvilága kavarog bennem. Miért éppen a szellemi és fizikai létünk épségét biztosítók,a kis mindennapi nyugalmunkért dolgozók és a sorainkba belopott kis vidámságot szolgálók,no meg a mindennapi kenyerükért topogó emberek jutottak

erre a sorsra.

Jól emlékszem gyermekkoromban a bármilyen személyes vagy társadalmi elmarasztalás szenvedőiről mondták a szüleim hogy az –utcára került- Manapság miért vonulnak tömegesen az utcákra.

És hogy kik nem vonulnak az utcára hát számoljátok barátaim a két kezeteken, meg a szomszéd kezén is mert talán még az kevés lenne. Egy rövid mondat erejéig megfogalmazva akik ellopták vagy jobban mondva elrabolták a vonulók és ácsorgók jussát.

A média dicséretére legyen mondva most már sorozatba vetíti a rablók egetverő bűneit saját népükkel szemben.

A velük szolidarizáló pandúrok egyes esetekben a társ tettesek /remélem tudjátok kikről van szó/még védik a várat,mindenféle erkölcstelen,nép bolondító,demagóg eszközökkel. Seperjétek ki őket.

Lehetetlen értékes társadalmat építeni értéktelen,erkölcstelen emberekkel. Ez a tény nem az európai mesetár kelléke hanem  a Ti méltó emberi sorsotok mércéje.

 

EGY KERESZTELŐ EMLÉKEZTETŐJE

 

A történelem mindenkori forgatagában,legyen az akár faji vagy nemzeti jellegű,de a gyakran váltakozó ideológiák sűrűjének árnyékában élve,valamint   az emberi gyarlóságaink ekézései közepette is mindenkit végigkísér a hit és anyanyelv méltósága.

Visszavonhatatlan tény az hogy amikor megkereszteltek bennünket és későbben amikor kimondjuk az első szót anyanyelvünkön egy életre szóló elkötelezettséget

szabott  ránk emberi sorsunk,ami elkísér az elmúlásig.

 Józsa Mátyást kereszteltük  az Úr 2014 évében-December 21-én családunk féltve örzött sarját a „Szent Család” római katolikus közösség templomában. Százados emlékek fűzik családunkat ehhez a közösséghez.

A beláthatatlan sors útjai távoltartottak gyermekkorom ezen szép emlékű közösségétől akikhez családom többi tagjai mindmáig hűségesek maradtak,és amiért hagyományszerűen is itt kereszteltük Matyikát, ugyanúgy  mint a család többi .tagjait.

Az emlékezés visszavonhatatlanul kísért. Már a szentmise kezdeti harangszava ismerős volt, hiszen mint 13-14 éves gyermek harangoztam az akkori kápolna udvarán felállított   harangon.

Aztán a Jézus Szíve szobor az oltár előtt ami szépségével,élénk színeivel felejthetetlenül rögződött gyermekkori emlékezetemben már a kápolnában

 Az emlékképek feltartozhatatlanul pörögnek előttem. A Farkas Elek által alapított kis kápolna egy kis parasztház épületében. amiben 30-40 katolikus hívő  hallgatta Merlák tisztelendő szentmiséit.

Majd a kultúrház lócáin ülve okultunk Kaplonyi plébános úr igehirdetésén.

A harmonium amin Grammer János asszisztálta a szentmisét, a köré sereglett,üde gyermekhangok kíséretében.

Úgy érzem hogy a hit hatalma visszavezérel bennünket azokhoz az időkhöz amik híven tükrözik  Ferenc pápánk szellemiségét.

MÁR MEGINT KIVERT A HOPPÁRÉ !!!

A hosszú illemtelen évtizednyi viselkedésem után,ismét viselkedés formákat és szabályokat kalapálna az agytekervényeimbe a média..Pedig jó emlékezetem szerint a családom,az Ötvös utcai Római Katólikus Elemi Népiskola   a Pázmány Péter Királyi Katólikus főgimnázin a Kölcsei Ferenc Kollégium erre illetékes hivatástudatuk értékrendjét kíválóan ismerő tanerői tisztességgel elvégezték a feladatukat. Ők mindent elkövettek hogy én egy ildomos jól nevelt gyermek legyek de kevés sikerrel. Próbálkoztak már velem a különböző izmusok ildomos és fennkölt képviselői de kevés sikerrel. .Mindig az evőeszközökkel volt a baj amiket sohasem forgattam az éppen aktuális társadalom szokásai szerint,pedig könnyen elboldogulhattam volna azzal a mennyiséggel ami a tányéromba jutott. Most amikor már kezd becsípődni az oldalhasábos szöveg a frontális agytekervényeimbe az életem párjával mindketten ildomossá váltunk Most már nem szürcsölök,csámcsogok de cserében átkozódok és káromkodok  hogy miért tanítgatnak engem és ezt a szatmármegyei magyar közösséget pont az illemtanra mert amit hallasz és látsz  magad körül az csak  a lopásról sőt rablásról szól A kifosztottság és megalázás a határtalan ,kulturálatlan olykor az emberi faj válságos időszakainak a szertelen megnyilvánulásaira emlékeztetnek.Véleményem szerint erről kellene szóljon a mondanivalónk,röviden és velősen.Vagy ilyesmiről jó szokásunkhoz híven nem merünk beszélni.??

 

PISTIKE TASLIJÁNAK A TÖRTÉNETE.

Motto-

Nem volt elég hogy  hosszú éveken keresztül kiforgatták zsebeinket,még a mai napig is a közpénzekből fizetik a sétáltatóikat egyik törvényalkalmazó házból a másikba a bilincs kezelőket,a maszkosokat,a még most is kijáró luxus kocsikat a média megszámlálhatatlan kattogtatóit meg írástudóit,a poloska irtókat,a patkányriasztókat,az egészségügyieket,azzal  céllal hogy bebizonyítsák ennek a tolvaj bandának az ártatlanságát.

Arra gondoltam –ha már egy ilyen országban élek, legalább annyi elégtételem legyen hogy egy kis sikamlós pamflettel ecseteljem ezt a morbid állapotot. A főszereplőm természetesen Pistike.

Manapság már nem lehet  olyan indokkal leállítani egy 10 éves szövegelő gyermeket hogy Te fogd be a szád,Te nem értesz hozzá, Te még gyerek vagy. Ilyen esetekben  aztán keres a gyerek egy megértő barátot legyen az felnőtt,kortárs,sporttárs vagy akár galery tag. Ilyen kapcsolatba kerültem én Pistikével a szomszédom örökmozgó,okos fiával.

A napokban amikor találkoztam vele nagyon kedvetlen volt.

Megkérdeztem ,tőle van valami gondod, igen mondta Pistike, kaptam édesanyámtól egy valódi szempörgető taslit. Aztán egész részletesen és szavahihetően kielemezte az okokat. Tetszik tudni Béla bácsi, van az a szőke,állandóan szövegelő,és minden  képernyőn  pörgő néni akiről azt mondta a konstancai polgármester hogy” pukkantanak” a karvalyorrú elnökünkkel és akiről azt mondta apa is hogy milyen látványos tüdőcsúcsai vannak és hogy ott van mibe kapaszkodni a vén gazembernek. Ekkor aztán kitört a botrány,tudniillik hogy édesanyám mindennek lehordta apát mondván hogy ne cigizzen annyit és hogy törődne inkább a saját tüdőcsúcsaival hogy fel tudja nevelni a gyerekeit meg aztán azt is mondta  édesanyám hogy kapaszkodhatna apa is egy kicsit fürgébben mert nagyon ritkán ér a csúcsra./ezt a célzást már nem értettem/Meg azt is mondta apa az olyan főnökfélék hol bilinccsel a kezükön hol anélkül szaladgálnak egyik autóból a másikba és annyian fényképeznek, olyan sokan mint Guszti cigányéknál a svábbogarak. Sok a neylon zacskós néni meg bácsi is,  azokra azt mondta apa azokban van a „ gersli “ mivel én ezt  a szót még nem hallottam hát megkérdeztem apát hogy mi a gersli. Hát az euro te dinnyefej amit különben tokánynak is meg dohánynak becéznek az ügyes fiúk. A következő napokban miután ez a szőke néni elkezdte nyomogatni az orrát hol bilinccsel hol bilincs nélkül,és ezt apa sem tudta megmondani hogy miért, de még a tudósok,akadémikusok,főhekusok is értetlenül álltak a kérdés megfejtése előtt. Heteket időztek a T.V” beszélgetők” is a kérdésen de ne adj isten nem tudtak rájönni hogy miért. Feltételezések ugyan voltak hogy ezek rabló-pandur,maffia, rafinált politikusok titkos jelbeszédeinek a rejtett jelei csak feltevéseknek bizonyultak.

A következő napokban azt vettem észre hogy ha a családban olyan dolog történt ami nem volt anya kedvére ő is megnyomogatta az orrát. Erre aztán kitört a szentháború apa és anya között. Már az iskolában is mind nyomogatjuk az orrunkat hol a tanító bácsinak hol a nem kedvelt osztálytársaknak.

A tegnapi nap folyamán anya elküldött hordós káposztáért a nagyihoz,mire én gondolván hogy ha már ez a trendy bedobtam én is egy orrnyomogató akciót.-ezután következett a drámai kivitelezésű tasli.

A napokban megjelent a képernyőn egy másik orrnyomogató szőke tánti is. Én úgy hiszem ha itt minden tolvaj elkezdi nyomogatni az orrát akkor segítségünkre fog sietni még az E.U.is elme szakértőivel. De állítólag semmi pénzt nem hoznak,csak dili bogyókat,mert  a T.V nézők  egy jó része már attól a látványtól bebókúl ami a képernyőn lepereg.

RINGISPILEK

Kilenc éves koromban találkoztam először a politikával,amikor is édesanyám elküldött Petrucz Feri bácsihoz a cipészhez hogy talpalja meg a téli bakancsomat. Feri bácsinak a bányai út sarkán,szemben a C.F.R palotával volt a műhelye,és mindenhez értett és mindent tudott, mint annak idején a cipészek és borbélyok. Még egy vörös sipkás koromfekete csókája is volt de azt már nem tudom határozottan állítani,hogy a vörös sipka az egy politikai szimbólum volt –e ?

Ahogy leültem azonnal rám kérdezett,Tudod Te fiam hogy mi a POLITIKA Meglepett a kérdés és azonnal válaszoltam –hát honnan tudnám én ezt Feri bácsi, hiszen még csak 9 éves vagyok-

De Feri bácsiból feltartozhatatlanul ömlött a történelmi cipész bölcseség /megéltem már felnőtt fejjel is egy bölcs cipész dinasztiát/tudod fiam a politika az olyan mint egy ringispil,amibe a népet beültetik,és a szélhámos, munkakerülők forgatják-

Akkor még kapitalizmus volt és gyermekfejjel még kiesett az érdeklődéskörömből a Feri bácsi bölcselkedése.

De ahogyan kezdett a fejem lágya benőni,beszélgetéseket halottam a családi körben,újságokat kezdtem olvasni,amiben írták hogy melyik politikus mennyit sikkasztott,ki volt a kurvája és hány volt neki egyszerre,ki pártolt át egyik pártból a másikba, meg hogy a naplopók miként fognak össze, víssza térő gondolattá vált bennem Feri bácsi szövege- Sőt erre a tisztes korra az is nyilvánvalóvá vált hogy Ő egy igazi látnok mondhatnám,próféta volt.

Pedig annak idején csak a cirkuszok körül volt, egy gyerekek által hőn óhajtott nagy ringispil.-

Aztán következett egy másik bölcselkedő cipész korszaka amikor nem voltak még magán ringispilek mert a nagy Ő lett, a nagy ringispil ceremónia mestere. Ennek a cipésznek már nem csak piros sipkás fekete csókája volt,és ez az egyetlen okos főcipész megkeserítette keményen az életünket.

Igy aztán majdnem mindenki –belelépett-beleült az utolérhetetlenül nagy ringisplilbe,amit aztán pártnak neveztetett el. Akár akarta, akár nem mindenkit forgattak szédítettek,sokakat közülünk az ájulásig.

Mivel aztán mindez üres hassal történt,az emberek megunták a főforgatókat és idővel –lesörétezték-őket mint a mezei nyulakat.

Párttagvolt,anyuka,apuka,dédi,sógor,koma,istenes,istentelen,becsüle-tes,börtönviselt.Aztán jöttek a- füleseink-ugyanilyen felosztásban.

Tele lettünk antifasisztákkal,antikapitalistákkal,antiimperialistákkal,

békeharcosokkal.

Az önéletrajzokban mindenki a világ legszegényebb legnyomorultabb embere lett./pl,gyomorfekélyes szegényparaszt,csigaszedő alkalmi munkás stb.

Akkor még sokan illegalistáknak nevezték magukat hisz az volt a –trendy-De legalább akkor még nem lehetett politikai prostitúcióról beszélni,mert csak egy párt volt,és nem lehetett az hogy valaki kiment pisilni a parlament helységéből és visszajövet már más párt soraiba ült be.

Ha véletlenül valaki azt jelentette volna ki hogy vége lesz a szovjethatalomnak,isten őrizz a kommunizmusnak akkor elmegyógyintézet-

ben várta volna be szeretett demokráciánkat.-

FELSZABADULTUNK-Végre itt lett a több pártrendszer és azoknak a keret vigécei -Az első napokban a fő zászlóvivők eltűntek a felelősségre vonás kényszere alól.és csak hónapok után mertek előbújni- Erre az időre már szeretett –FÜLESEINK-kikűldték a fiukat hogy alakítsanak vagy 1oo pártot, jó pénzért a mi zsebünkből. Itt aztán következett a –BALKÁNI-kavalkád,egyik napról a másikra egy egész ország kommunistáiból,/95 % páttag volt/ nagyon mélyen érző,szenvedélyes demokrata lett.

Manapság már minden valamire való politikusnak-magán ringispilje van,és nap mint nap csak forgatják,csak forgatják,ahonnan aztán egyenesen a diliházba viszik a megkergült klienseket .Ezek a kliensek kivétel nélkül mi vagyunk a történelmi hiszékenységünkkel és az igénytelenségükkel egy jobb élet kilátásait tekintve. Talán most már pislogunk egy kicsit,mióta úgy hozta a sors hogy kiszabadultunk a fogdából és a nagyvilág rengetegébe vegyültünk..

.A 2-3 napos bősz demokraták, rutinszerűen lekommunistázták azokat akik még nem fértek a húsosfazékhoz. Ez 2o éve így folyik nap mint nap,és az –úgymond tehetséges demokraták-köznyelven az –okos fiuk-akár akarja BRUXELL akár nem,megszakítás nélkül lopnak sőt rabolnak A közelmúlt jelesei, most is ágálnak-villák-yachtok-elképzelhetetlen sikkasztások,botcsinálta menedzserek osztják a lapokat. De most már az új brüsszeli gazdák néma szemlélődése közepette. Képviselőinket időszakon-

ként meggyóntatják- majd feloldozzák őket és legfeljebb ,kicsikarnak belőlük egy –vezeklő fogadalmat,amit sohasem tartottak be. .Mire kiszállnak a repülőből már mindent elfelejtettek és még nagyobb hévvel folytatják a lopást,az embertársaik kisemmizését. Jómagam csak azon csodálkozom hogy hogyan nem ismeri fel BRÜXELL ezt a már kialakult ÚJ ÉS NAGY RINGISPILT.Vagy tudja és hallgatólagos beleegyezésével forgatják úgymond új demokraták ??

 

TOLLFOSZTOGATÓK

Mi a szürke verebek ülünk a képernyő előtt és mint a kérődző mezei barmok,emésztgetjük a mindennapi jól előkészített,könnyen betáplálható hazugságokat.
Milliárdok röpködnek a levegőben,természetesen nem a mieink,hanem a demokráciát habzó szájjal,üvöltöző,immár 20 éve a politika színpadán ördögi táncot járó idomtalan kéjenceké. Legalább most már kezdik kiteregetni a nagyon szennyes fehérneműt a médiában,ami meg aztán nekünk még fájóbb mert ilyen méretű történelmi lekopasztást el sem tudtunk képzelni. De ehhez hasonló mértékű tömeg hülyítést még a középkorban sem észlelt a verébtársadalom.
Nem szükséges ehhez a közbűnözők elektronikus technikai felkészültsége,elég ide a utolsó 1-2 század zsebtolvaj módszere.
Emelgetik,emelgetik a mindennemű társadalmi sarcokat hosszú éveken át-világválságra,nemzetpusztulásra hivatkozva,valamint arra az elképzelhetetlen és utánozhatatlan tehetségre amivel csak ők tudják ezt elvégezni.
Ezek után következik a visszacsepegtetés 1-2 százalék erejéig,nagy csindarattával,szégyentelen hazugságokkal
amikkel már 20 éve választásokat nyernek,vagyont gyarapitanak,mondén rendezvényeket szerveznek nyilvánosan bemutatva a szürke verebeknek hogy hogyan áll a teheneken a gatya.
Az elhaló erejű és szavú öreg,nyugdíjasokat még egyszer megadóztatják,behajtják rajtuk lsmét a dögdíjat/betegbiztosító/és lerabolják egy élet munkájá-nak megdolgozott így is keserű gyümölcsét. Ennek a főszereplője a haza –karvalyorrú tengerésze.
Most folyik egy félénk –visszacsepegtetés- ami ünnepi alkalmakkor elegendő lesz egy néhány üveg ásvány vízre.

 

AZ ÖRÖMÉLMÉNY ÉS AZ ALKOTÁS ÖSSZEÜGGÉSEI

Szerencsés ember vagyok,mert már zsenge gyermekkoromban örömélményekben gazdag sorsot szánt nekem az élet.
A kivételesen rangos intézmények /az Ötvös utcai Római Katolikus Népiskola és a Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnázium pedagógusai tudták azt hogy egy tanuló vagy diák életében elengedhetetlen kellék az örömélmény a következő magasabb teljesítmény elérése érdekében.
Szorgalmas és végig kiváló előmenetelem elismeréseképpen vagy 1oo pengő pénzjutalmat/ez két rend ruha és teljes iskolai felszerelés ára volt/vagy ajándékkönyveket pl-Petőfi Sándor-Összes költeménye című kötetet kaptam a magyar nyelv és irodalom tanáromtól. De ami a tisztes rangot megadta még a hídon túl is az a tény volt hogy – kiemelt fekete betűs voltál az intézet évkönyvébe./ez a tiszta kitűnő osztályzatot jelentette/
Ez akkor polgári tisztességnek számított már gyermekkorban.
Aztán olyan történelmi idők következtek az egyenlősdi társadalmi szempontjai,valamint a nemzeti kisebbségi lét bénította meg számunkra az örömélmény és alkotásvágy örömeit.
Most amikor már nem kell kisebbségi létem történelmi gúzsaiba
kötözve minden alkalommal kötelezően visszapattannom a betonfalról,megjelentek a véreim ősrombolói,akik már létem alkotókészségét
és töretlen munkáját vinnék vásárra. Egyenként vagy csoportosan mint ahogyan ezt eddig is tették, a mellőzés síkjára terelve létem alkotó munkáját. Tették mindezt a hit és a nemzet megfellebbezhetetlen köntösébe burkolózva. A végső elszámolásnál úgy is az Úr ítélete a döntő 
De mindezek ellenére vannak igaz barátaim akik érzik és tudják hogy nem a mellveregetés volt a kenyerem hanem mindvégig életem folyamán az alkotó munka.
Ma amikor addig örömélményeztem magamat hogy milliók forgatják kezükben a világ 185 országából írásaimat, még egy –barackot –sem nyomtak a fejem búbjára. Úgy hiszem hogy egyre több a magánélvezeteket kiszolgáló eszköztár és érzékelhetően figyelmen kívül hagyják a szellemi értékek teremtőit és mint a szellemi hőbörgés megnyilvánulásait tartják számon.
Mégis van egy szatmári barát aki a messzi távolból bedobta a mentőkötelet ebbe az érzelmi válság sodrásába. Ő felmérte és őszintén leírta életem alkotó készségének értékrendjét,a következő sorokban-
Ime, a példa - a ritka, a nagyszerű -, hogyan lehet szülőföldön, mi több, szülővárosban rendkívüli életművet építeni, többszörösen sajátos-hátrányos körülmények között - ha az ISKOLA, a CSALÁD ( a gének) működésbe hozzák az értékteremtés kényszerét.

Hát így állok én 82 éves koromban az örömélményeimmel,alkotó munkámmal meg a mindmegannyi nyavalyáimmal.
Tisztelt barátaim!!Kívánok nektek minden jót.

VÉGSZÓ

87 dik életévemben,amiből 54 évet a mai napig is a legcsodálatosabb biológiai lény a gyermek egészségének gondozásában töltöttem el nehezen vettem kezembe a tollat. De kötelez az elmúlt  évek élményanyaga, amikor is az erdélyi magyar orvostársadalom elismerte és jutalmazta életművemet. Engem nem kényeztettek el a földieím , a véreim elismeréseikkel. A felcicomázott partraszállók akik állandó szereplői voltak a médiának és ugyanakkor szülővárosomnak  hibrid zászlóvivői is. Az én sorsom és kötelességem a gyógyítás volt-mert végül is ez volt a hivatásom. Hálát adok az Úrnak hogy ebben a kegyben részesít mindmáig.

Szerettek,tiszteltek a maguk módján de a –babérkoszorúkat,elismeréseket, minden alkalommal a nyomulók nyakába aggatták- Mint gyarló ember ezt a szálkát mindvégig a körmöm alatt hordoztam de a mindennapi küzdelemhez való erőt   a legnagyobb tisztességet,végül is  mindig egy beteg gyermek meggyógyítása adta Amikor aztán az angol,román,magyar orvosi enciklopédiákban olvashatóvá vált a tudományos és kutató munkásságom az egyik volt osztálytársam a következőket mondta -Tudod pont beszélgettünk rólad és azt kérdezték az illetékesek- Hát ez a fiú  hol volt eddig-amire én azt feleltem-végeztem a kötelességem és gyógyítottam 54 éven át. De a sors mégsem engedte hogy a .mintegy 13 ooo oldal írott munkám az interneten a gyermekorvoslásról az enyészetté váljon. Ezeknek a munkáknak az esélyét kiadatásra még egy oldal erejéig sem méltatták itt a szülővárosomban. Az internetes világháló segítségemre  sietett és segített bizonyítani tudományos munkám nemzetközi elismertségét. Az elmúlt évben amikor az erdélyi magyar orvostársadalom legmagasabb kitüntetését a Pápai Páriz Ferenc életműdíjat ítélték nekem a helyi sajtó a következőképpen reagált az eseményre,egy négy mondatos hírben-tehát hogy nekem ítélték a fentnevezett díjat a 2o1o-es évben, és hogy előrehaladott korom ellenére elmentem Kézdivásáhelyre a díj átvételére..

                Lévén hogy én nem vagyok az a nyüzsgő fajta nem említettem a dologról semmit, de ugyanígy a szertartásmesterek is mélyen hallgattak az életművem elismeréséről,mintha sohasem hallottak volna rólam mint szatmári születésű társukról. Végül is egy Pápai Páriz Ferenc neve nem úgy hangzik mint a média által hosszú éveken át ajnározott akadémikus...

A lokálpatriotizmus minden érző embernek a lelki énjéhez tartozik,az emlékezés megszépül még az élet alkonyán  bárhová is vet a sors. .De az alkotás időtlen időkig megőrzi értékét.

                                Hiteszegett,megfáradt,öncélú-társadalmunk valószínű hogy már nem tart igényt az időtálló teljesítmények  megismerésére.

Kérem a kedves olvasót hogy ne tekintse önnyavalygásnak a leírtakat már csak azért sem mert sokan evezünk ebben a csónakban.

A meggyőzés erejéért tettem közé életem szellemi kelléktáramat és remélem hogy elfogadják az igaz szó bizonyító értékét.

                                Mi a tűréshatáron belüli, emberi gyarlóságainktól eltekintve hithű gyógyítók voltunk,fegyelmezett életúttal,szerintem jól érzékelhető szakmaisággal,színes, kulturált  személyiségekkel.

TÁRSADALMI FELFOGÁSOM

Vitathatatlan hogy létezik egy társadalom vagy nemzet adott mindennapjaiban vagy akár történelmi időszakaiban egy kialakuló vagy kialakult erkölcsi értékrend. Ez függhet egy család nemzedékeinek sorsától a felmenő ágakon,saját társalmi élményanyagától,az asszimilált történelmi vagy kulturális színvonalától,azoktól az értékektől amit a társadalomnak nyújtott az istenfélő, de ugyanakkor embert féltő hivatásának humanitárius vonatkozásaitól stb. De ez mindmegannyi –BELSŐ ÜGY,és nem a politika, mocsaras sárdobálás és iszapbirkózás,öncélú hadszíntere és világpiaci erkölcsi kiárusítása a magyar nemzetnek. Ezt az adandó méltóságot minden emberben tisztelni kell. Ha ezt egy nemzet nem képes magáévá tenni,kizárja magát a civilizált világból.
Hogy senki sem marasztaljon el alakoskodással elmondom hogy minden embertársam tisztelete és meggyőződése figyelembevételével a szociáldemokrácia elveit vallom de nem bigott módon,hanem ezen kritériumainak állandó újraértékelése mellett.
Hogy mi érlelte meg bennem ezt az erkölcsi hovatartozást,talán azt is elmondom nyíltan-
-Az elődeim és saját magam, nagyon küzdelmes élete. Már kisdiák koromtól vakációimat, az építő iparban, valamint vasúti pályamunkásként töltöttem,és kialakult egy sorsközösség bennem azok sorsával akikkel dolgoztam.
-Már korán felmértem azt magamban hogy mióta a világ,világ” egyesek élete emésztő gond,míg mások élete gondtalan emésztés”
-Minden lelki és értelmi képességem 54 éven át a –minden kategóriájú,emberi lényt szolgálta teszem hozzá tiszta szívvel. Az egész orvosi pályámat a betegek nincstelensége,nyomora és szenvedése árnyékában töltöttem mindennap. 
-A sors úgy alakította hogy már mint fiatal orvos elég hosszú ideig éltem és dolgoztam az egyik legkíméletlenebb,legdrámaíbb létű emberközösségben-a bányászok között és osztoztam szenvedéseikben.
-Az ember világnézete családjának a sorsa,munkája és tisztességes bére után alakul-tehát ezt a csúcson ücsörgőknek sohasem lenne szabad elfelejteniük,de sajnos mindennap ezt teszik és gátlástalanul megröviditik embertársaik amúgy is szegényes anyagi és szellemi társadalmi kelléktárát. Amikor gazdaságilag élére van állítva a penge,mindig a nélkülözőktől hasítanak még egy darabot.
Amiket itt leírtam az nem politikai hitvallás,hanem a maga útját megjárt ember élményanyaga/ha ez nem is trendy/és a társadalom ilyen vagy olyan megítélése. Maradjon az enyém a gondolat és érzelem igazsága.

 

A HARGITAI FENYŐK SZATMÁRHEGYEN.-

Huszonöt éve istápoltam.gondoztam őket.Ma már 25-30 méteres magasságból tekintenek a halandókra akiket túlélnek.,bármilyen gyarlók is legyenek.
Gyökereik,törzsük lombkoronájuk erős,egészséges, és mindmegannyian a magasba törnek
Üdvös lenne példát venni tőlük

HISTÓRIÁAIM A KÖMÉNYMAGLEVESSEL

 

Gyermekkorom és egész életem egyik legádázabb harca a köménymagleves ellen folyt.

Én úgy hiszem hogy ez a küzdelem már a méhen belüli életemben megkezdődött,mert a nagy viták közepette ami egy tányér köménymagleves  körül folyt szegény édesanyám azt mondta hogy már a terhessége alatt amikor Ő kömény maglevest evett lényegesen többet rugdalóztam a pocijában.

Születés után amikor aztán már –nagykanalas- lettem kitört a családi őrjöngés az illető –létyó-körül.

Először a szép magyar szavak hatásos meseszerű erejével próbáltak meggyőzni. De én nem álltam rúdnak. Össze szorítottam a szám és úgy szemléltem a körülöttem – szeretett de bebugyúlt családom tagjait akik ráadásul láthatóan vidáman kanalazták az átkozott létyót.

Amikor aztán egy akkori felkapott sláger szövege meggyőzte őket arról hogy- Minden hiába nem lehet….akkor következett a drámai kínzóeszközök bemutatása a sarokba szórt lófogú kukorica,nádvessző mutogatás ha nem eszem meg azt a kétéltű kis féregszerű növényt amit meg vagyok győződve hogy nem is a mindenható teremtett.

Iskolás koromban már a bejárati kapunál megéreztem az aznapi menü szagát és rohantam a keresztanyámhoz hogy elkerüljem a megszokott,már,már rituálévá vált családi kabaréműsort. Keresztanyám is utálta a  szóban forgó levest, úgy hogy ő lett az én csiki-csukim.

Miután az orvosok is megnyugtatták a családomat hogy ez ellen nincs védőoltás és főként allergiát sem okoz kezdték kerülni az úgymond szülő-gyermek konfliktus elmérgesedését.

Elkerültem az egyetemre –ott nem idegesítettem senkit ezzel a sztorival, különben  számba se vették volna. Ott minden nap lencse vagy makaróni volt a sláger. /makaróni hússal-makaróni szósszal-vagy makaróni makarónival./

A sors végzetszerűen  ismét aláásta nyugalmamat immár felnőttkoromban,egy olyan dologgal ami nagyon hasonlít az én köménymagleves hadakozásaimhoz.

Talán gyermekkoromban is nem annyira az az általam utált leves volt az ellenállásom fő indoka,hanem az hogy mindenki győzködött hogy az milyen finom,mennyire erősít,milyen okos leszek tőle stb.

Megváltozott tartalmilag a fóbiáim skálája-ma is arról győzködnek hogy milye Gyermekkorom és egész életem egyik legádázabb harca a köménymagleves ellen folyt.

Én úgy hiszem hogy ez a küzdelem már a méhen belüli életemben megkezdődött,mert a nagy viták közepette ami egy tányér köménymagleves  körül folyt szegény édesanyám azt mondta hogy már a terhessége alatt amikor Ő kömény maglevest evett lényegesen többet rugdalóztam a pocijában.

Születés után amikor aztán már –nagykanalas- lettem kitört a családi őrjöngés az illető –létyó-körül.

Először a szép magyar szavak hatásos meseszerű erejével próbáltak meggyőzni. De én nem álltam rúdnak. Össze szorítottam a szám és úgy szemléltem a körülöttem – szeretett de bebugyúlt családom tagjait akik ráadásul láthatóan vidáman kanalazták az átkozott létyót.

Amikor aztán egy akkori felkapott sláger szövege meggyőzte őket arról hogy- Minden hiába nem lehet….akkor következett a drámai kínzóeszközök bemutatása a sarokba szórt lófogú kukorica,nádvessző mutogatás ha nem eszem meg azt a kétéltű kis féregszerű növényt amit meg vagyok győződve hogy nem is a mindenható teremtett.

Iskolás koromban már a bejárati kapunál megéreztem az aznapi menü szagát és rohantam a keresztanyámhoz hogy elkerüljem a megszokott,már,már rituálévá vált családi kabaréműsort. Keresztanyám is utálta a  szóban forgó levest, úgy hogy ő lett az én csiki-csukim.

Miután az orvosok is megnyugtatták a családomat hogy ez ellen nincs védőoltás és főként allergiát sem okoz kezdték kerülni az úgymond szülő-gyermek konfliktus elmérgesedését.

Elkerültem az egyetemre –ott nem idegesítettem senkit ezzel a sztorival, különben  számba se vették volna. Ott minden nap lencse vagy makaróni volt a sláger. /makaróni hússal-makaróni szósszal-vagy makaróni makarónival./

A sors végzetszerűen  ismét aláásta nyugalmamat immár felnőttkoromban,egy olyan dologgal ami nagyon hasonlít az én köménymagleves hadakozásaimhoz.

Talán gyermekkoromban is nem annyira az az általam utált leves volt az ellenállásom fő indoka,hanem az hogy mindenki győzködött hogy az milyen finom,mennyire erősít,milyen okos leszek tőle stb.

Megváltozott tartalmilag a fóbiáim skálája-ma is arról győzködnek hogy milyen szép és jó minden-/véleményem szerint egyeseknek/hogy csak emberségből csinálják azt amit csinálnak és majd 20-30 év múlva lubickolni fogok a csokoládé fürdőben.

Közben eszméletlen dolgokat látok a média közvetitéseiben- szánalmasan és becstelenül hazudozó, közpénzt rabló,már,már,csíkos rabruhában tetszelgő parlamenti képviselőket,ingyen cirkusz ízű választásokat. Luxusprostituált sztorikat,égig érő plakátokat stb

Mindezeket átélvén elzárom a T.V.-ét és megkérem a páromat hogy főzzön nekem holnap ebédre egy finom köménymaglevest.

A PUZDRA-A KÁRPÁTMEDENCE ÉSZAKI CSÜCSKÉNEK VADREGÉNYES SIPARADICSOMA.

Fiatal éveink síparadicsoma,barátságaink erőprábájának a helye.A mi generációnk még nem volt „felvonós “Mi a 25-3o kilos hátizsákokkal a hátunkon,embert próbáló úttalan utakon kapaszkodtunk ki a menedékházhoz ahol Ilie a mi remeténk várt bennünket forró boros teával. Még a serpások,a csomaghordozók sem vállalták olykor az irdatlan harcot részben a fizikai megerőltetés ,másrészt a természet erőinek viszontagságai miatt.
De amikor felértünk a menedékház évszázados termés kőből improvizált teraszáról a látvány a csodálat, mindannyiszor szinte térdre kényszerített 
bennünket. Sápadt,megviselt arcunkat a márciusi nap meleg sugarai felé fordítottuk és hálát adtunk a sorsnak hogy mint minden évben most is megérkezhettünk a felejthetetlen –Mecca-szenthelyűnkre.
Szeretett és tisztelt barátaim közül számosan eltávoztak közülünk de az emlékük köztünk él és erről szólnak a most papírra vetett soraim. Az én sorsomat egybekovácsolta a természet szeretete az övéikkel igy:Udvary István,Szereday Béla,Simon Genu,Dr.Kirilla Sándor,Dr.Suta Ioan,Jenei Öcsi,Jenei Irma,Tóth István,Boloş Nelu,Szilágyi Sándor,Ifj.Mitaru Mircea
A bemutatott képen látható-Érkezésem a menedékházhoz.

 IN MEHORIAM

DR.PUSKÁS JÓZSEF

BELGYÓGYÁSZ  FŐORVOS

 

Generációk fognak emlékezni Rá,a mindenkoron,minden időben segítőkész kiváló,orvosra aki nagy elődeinek példáját követve a történelmi idők forgatagában is  mindenek előtt beteget gyógyított. Az orvosi felelősségtudat,a lelkiismeret,a humánum a barátság a kollegialitás időtálló és nem sorsfordító jelleme volt. Az Úr talán ezért is tartotta meg szép,embert szolgáló hivatásának gyakorlásában a mi szatmári közösségünknek hosszú éveken át. A mindenkori gyarló emberi társadalom csak akkor ismeri el az értékeit egy embernek amikor ennek a segítségét igényli,de különben megvetendően felejt. Őt még gyarlóságból sem szabad elfelejteni. Ő volt az itteni székelység –etalon-embere,és népének tisztesség ápolója , a marosvásárhelyi egyetemen végzett orvosainak összetartója. Nem bántott meg senkit és mindenki jól megérdemelt sikerének örvendett.

Tiszteletre méltó férj és családapa volt. Olyan tisztességgel ápolta a hosszú és súlyos betegségben szenvedő feleségét amire csak Ő volt képes,szeretetével és hűségével.

Személyes jótevőm,istápolóm és olykor tanácsadóm is volt aki az egyetemen megosztotta velem kenyerét és szállását is hogy folytassam tanulmányaimat.

Amikor egy súlyos infarktus létküzdelmével viaskodtam az intenzív osztályon Ő volt az első látogatóm .Szavai azóta is mélyen emlékezetemben élnek–hát kis pajtás mostani helyzetedben nem nagyon pengetném a garasaimat ,de egy tanácsot tudok adni –ha most a lábad közé ejted a fejedet erősen számolhatsz a fehér lepedő hűvös csendjével,tehát elsősorban Te vigyázz magadra.

Mert manapság a gyűlölet kapaszkodóin kivétel nélkül az általa megfogalmazott hűvös csend vár mindenkire.

 

Megrendült érzéssel búcsúzunk Tőled drága barátunk és kollégánk

 

 

 

Dr.Bauer Béla

 

 

A SORS ÖRÖMTELI ADOMÁNYA ÉLETEM ALKONYÁN

 

Gondolom hogy már mindenkinek tele van a hócipője azzal hogy időnként  jelzem hogy mennyi a megtekintője a –Memento Medical Sătmărean-című eredeti és egyedi orvos történelmi munkámnak,amit a szatmári orvosi napok alkalmával mutattam be./2013.október.5-én/

Az egész történésnek van egy személyhez kötött érzelmi töltete. Mégpedig hogy a sors kegyeltje voltam akkor amikor nekem szánta ezt a nemes feladatot. Azt a tisztességtudatot ruházta rám, hogy egy évszázadnyi, kiváló emberről egy méltányos,korhű alkotó munkákat leltározó,valamint az idő pusztító  vasfogának megsemmisítő ténykedésétől megmentsem városunk arra érdemes maradandó tudományos értékeit

 Mindezt tiszteséggel elvégeztem, egy autentikus, mértéktartó írás jegyében. Említem mindezt  csupán azért mert eddig 2000  hontársam tekintette meg és értékelte érdeme szerint ezt a videó klikket.

 A  Facebook-nak van   mindenki kifejezésmódjára,ízlésére,igényére egy szerkentyűje. Számomra is egy menedékhely lett, egy lehetőség hogy a társadalmi ítélhetőség határán mozgó gondolataimat hontársaim tudomására hozzam, és ezért lehet hogy a közölt statisztikáim monotóniája egy hivalkodó visszatetszést kelthet barátaim között. Pedig a számok mögött,  kínzó megfeszített év tízedek munkája áll és vajmi kevés szórakozás. Bejegyzéseim általában nem tartoznak a szórakoztató, csevegő műfaj kategóriájába,de tisztes helyet foglalnak el a gyermekgyógyászati világirodalomban,Igazolt tények amiket minden alkalommal hozzáférhető adatokkal igazoltam és mindvégig igazolok.

A mai médiafelületek amint azt már számos esetben érzékeltem anyagi jellegű orientáltsága nem mindig befogadó  az ilyen jellegű közleményekre,következményképpen úgy gondolom hogy nekem is jogom van az alkotó közhasznú munkáim ismertetésének lehetőségére, akár szerény anyagi körülményeim között is.

A SVÁBOK TÖRTÉNELMI SORSÁRÓL-

A –vér nem válik vizzé-Én azokhoz is tartozom akik a történelem három századán keresztül a népcsoportjuk számtalan drámáját és szenvedését élték át.

Hogy jómagam most már  mi vagyok és milyen minőségben szólalok meg-HÁT APÁM  ÉS AZ ÖVÉI SORSÁNAK NEVÉBEN.

       Csak REVITZKY gondolataival tudok válaszolni-Az igaz élet a legszebb imádság-Életigével élő-becsületes dolgos köznapi életet élő,ember vagyok- német származásu, magyar anyanyelvü,és kulturáju,erdélyi magyar vagyok,de hozzá kell tennem hogy nem bősz és főként nem mellveregető-megélhetési magyar.

                A közelmúltban rokonaim sirját látogattam meg az Erdődi és Szokondi temetőben.

                Megrenditett a szokondi temető látványa a maga puritánságában,a rendben sorakozó szürkés,mohás betonfejfák egyöntetü,egyformátumu fekete betükkel.-Nem láttam –cicomás sirhelyeket,-Itt mindenik már egyforma volt./apropó a demokráciákról/A templom előtt fekete márvány emlékmű jelzi a volt és  még létezők névsorát-A környező házak a tornáccal,csürrel a falu szélén a borpincékkel ugyanazt a képet nyujtja mint

Erdőd,Béltek,Szakasz urbanisztikája.Ezek a virágzó helységek annak idején,ünneplőbe öltöztették a más nemzetiségü falvakat is.Sok értéket szolgáltattak Szatmár megyének.15o-2oo év alatt megadták a  föld megművelésének a tisztességét – a császárnak ami a császáré és a királynak ami királyé-Eggyüt harcoltak és estek el ezért a földért a többi nemzet fiaival-és gyarapitották az országot.Mi az hogy a többség egységes nemzeti államról beszél, amikor itt 1ooo.ooo németajku polgár élt.

                Az már nem nekik tudható be hogy a történelem szinpadán megjelent egy-őrült-aki a gyülölet felső fokait meglovagolva,demagóg,

nacionalista,félelmetkeltő fasiszta állapotot teremtettek Európában./reméljük nem ismétlődik meg/A két világháborúban majdnem a fele veszett oda az itteni sváboknak, védve ezt a hazát.Ami ezután következett a bosszú ,az  embertelen történelmi fondorlatok kegyetlen időszaka volt.-az anyanyelv betiltása,vagyonelkobzás,a sváb népesség deportálása a szovjet bányákba ahova nemcsak a németeknek hanem-az egységes nemzet tagjainak is kellet volna mennie.- A történelmi dokumentumokban nem az szerepelt hogy csak 3oo.ooo ezer németet kell vinni –malenki robotra-hanem az aláiró ország ennyi embert küld a –Vörös Hatalomnak-országuk ujjáépitésére.

Mindezek után még 1o.ooo német márkát is –lefejtek-a német államról mint—fejpénzt- a hazatepedési jog megadásáért,és elkoboztak mindennemü javaikat.Ezt aztán nevezem barátságnak-Horribile Dictum- a németség erdélyi fővárosában,német kosztümös középkori fesztiválokat rendeznek,  átirva a még ma is élők szemeláttára történelmet-

Jó részük odaveszett oroszországba,és akik pedig hazakerültek a lelki és testi terror,fogyatékosság terheit ma sem tudták kiheverni-

                Az hogy adódott egy történelmi alkalom,és visszatértek az őshazába teljesen jogos és erkölcsileg mélyen megérthető.

                Amit nem tudok magamévá tenni az az, hogy saját véreik még mindig sanditva tekintenek rájuk és nehezen fogadják be őket közösségeikbe.

                                Mint autentikus átélője a jelenkori történelmi  sorsfordulónak Európában, ami a nemzeti államok felfogása és egy gyötrelmesen alakuló  közös Európa szellemiségét illeti, szeretnék vértestvéreim jelen és jövőbeli sorsáról,életterük,erkölcsiségük józan megitéléséről néhány őszinte gondolatot elmondani.

                                                Nem a történelmi FRANKO-GERMÁN HÁBORUK ISZONYAIT ,nem az elkerülhető emberi szenvedések megszámláhatatlan kiméletlenségeit akarom taglalni,hanem a 3oo évvel ezelőtti ELMENEKÜLÉSÉT és a közelmultban történő VISSZAVÁNDORLÁSÁT az anyaországba ennek a népcsoportnak.

                                                 Mondanivalóm rövidreszabott- a józan keresztényi érzés ezt egyszersmindenkorra igy követeli meg hogy ezt a tényt minden német polgár elismerje és tudomásul vegye.Ez a népcsoport 3oo éven keresztül hübérrendszerben kiszolgálta a történelmi hatalmakat,szorgos országépitő munkát végzett,mindezekért- hálából- megtiltották az anya nyelvük használatát,megszüntették iskoláikat,a háborukban az első vonalba tuszakolták őket,börtönökbe vetették,eldeportálták oroszországba.

                                Ennek a népcsoportnak –akár hazatelepültek-akár születési helyükön maradtak vissza kell adni a történelmi méltóságát,önbizalmát hazafiui érzését mondjuk például még ha akármilyen szinten beszéli a német nyelvet.A második világháború után ha megszólaltál németül már rutinszerüen –lefasiztásztak-az uralkodó hatalmak cinkosai.

                                A mi családunkból/beleértve a feleségem családját is/hét fiatalt vittek el a Donbaszi szénbányákba,kényszermunkára csak azért mert német nevük volt.Ezek közül három oda veszett,az unokatest-

vérem a Bauer József féllábbal tért vissza.

                De a történtekért ma már nem időszerü  elmarasztalni a helyrehozhatatlan szenvedésekért a még létezőket.A fizetetlen prókátorokat, és a profitorokat ideje lessz félreállitani akármilyen nagy nemzeti mellényt öltenek magukra.

                Ez nem ideológiai vagy diplomáciai kérdés,ez a német nemzet ügye,egy akár történelmi időszakot is elnémitott és meggyötört német embercsoport ügye. Biztos vagyok benne hogy –senki nem fog tenni még egy lapáttal ezen népcsoport szenvedéseire. 

                                                                          APÁM NEVÉBEN

 

A SZÓLÁSMONDÁSOK ÉS ÉRDEMTELENSÉGEK HATÁRFELÜLETEI.

Úgy indultam élet utamon mint minden más fiatal szerettem volna valaki lenni-valamit alkotni ami a nevemhez fűződik. Ezek az úgymond „álomtörekvéseim” végigkísérték egész életem tevőleges értékét.  Hosszú évszázados vágya volt ez ,mondhatnám az egész emberi társadalomnak-hogy  kiemelkedjen abból a környezetből amiben nevelkedett. Látván és megélvén a mindennapos kenyérharcot, a mindenkori egyszerű sorsú emberek kíméletlen anyagi létküzdelmét a mindennapiért, valamint a társadalom –zseniális alkotóinak- az ívelését a munka az értelem és tehetség mezsgyéjén,ezen emberek soraiból. Ezeknek az embereknek már szülőföldjükön megpecsételődött számos esetben a sorsuk,hiszen életművük csak elmúlásuk után talált a megérdemelt tisztesség szintjére Az állandóan vigadó,túlélő hatalmasok aztán  egy szobrot állítottak a helység nagy fiának,de őszintén szólva inkább saját érdemeinek istápolására.

        A megemlékezések során nagyon ritkán hangzott el hogy Ők meg kellett küzdjenek  egy megfellebbezhetetlen ténnyel-mégpedig azzal”hogy senki nem lehet könnyen próféta saját hazájában”. Ez egy átkozott embert próbáló mondás azok számára akiknek sorsrészül juttatott. Akiknek beivódott génjeikbe az alkotás bizonyítási kényszere.,A tudat, hogy megfelelj a gyökereid elvárásainak,hogy törzsed erős lesz és magasra nő. A botladozások kegyetlen,kíméletlen útvesszői,a talpra állási megpróbáltatások és végül az újrakezdés és építkezés az alapoktól kezdve. Végül a keserűség hogy a rád szabott,rövid évek során,többször lerombolják,gyermekkori homokváraidat,illetéktelen mocskos kezek és felnőtt fejjel úgy kell alkossál hogy mindezek ellenére kitűzd a zászlót-még ha megfakulva,megszaggatva is,itt saját szülőföldeden.

 

   IN MEMORIAM-PROF.DR.SZENTKIRÁLYI ISTVÁN.


PROF. DR.SZENTKIRÁLYI ISTVÁN A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI EGYETEM GYERMEKGYÓGYÁSZATI KARÁNAK A LEGKEDVELTEBB EGYÉNISÉGE VOLT. A MAGAS,SZIKÁR,SZÜKSZAVÚ TANITÓMESTEREMHATALMAS TUDÁSU,IGÉNYES,PEDÁNS KLINIKUS VOLT.Ő VOLT AZ AZ EMBER AKI BEVEZETETT ENGEM A GYERMEKGYÓGYÁSZAT SZÖVEVÉNYES BERKEIBE,TETTE MINDEZT ANNYI MÉLTÓSÁGGAL ÉS HIVATÁSBÉLI HITELESSÉGGEL HOGY A MI GENERÁCIÓNKNAK KITÖRÖLHETETLEN EMBERI ÉRTÉKE MARADT.Ő VEZETETT BE A TUDOMÁNYOS MUNKA ÉS KUTATÁS VILÁGÁBA. FIA DR.SZENTKIRÁLYI ISTVÁN KIVÁLÓ FOGORVOS HOSSZÚ IDEIG SZATMÁRON ÉLT ÉS BARÁTOM VOLT.AMIKOR ÚGY HOZTA A SORS HOGY A SZERETETT TANITÓMESTEREM,ELTÁVOZOTT KÖZÜLÜNK,ISTVÁN BARÁTOM NEKEM AJÁNDÉKOZTA AZOKAT AZ ÉLETEMNEK FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKÉNEK SZÁMITÓ GYERMEKGYÓGYÁSZATI SZAKKÖNYVEKET/A KLASSZIKUS NÉMET GYERMEKGYÓGYÁSZOK MUNKÁIT .FELJEGYZÉSEIT ÉS IRÁSAIT AMIT AZ UTÓKORRA HAGYOTT..EZEN AZ UTON IS MEGKÖSZÖNÖM NEKED ISTVÁN!!.OLYAN TISZTESSÉGGEL ORVOSI HITTEL ÖRZÖM MINDMÁIG MINT A GYERMEKGYÓGYÁSZAT KATEKIZMUSÁT.
SZATMÁRNÉMETI-2012-JANUÁR 26-ÁN.

DR.BAUER BÉLA. ..

DRÁGA  ÉDESANYÁM !! KÖSZÖNÖM  HOGY AZ ÉLET  SOKSZOR  BEL ÁTHATATLAN ÚTVESZTŐINEK KÁLVÁRIÁJÁN NEKED KÖSZÖNHETŐEN MEGTALÁLTAM ÉLETEM ÉRTELMÉT

 

A végtelen szeretet simogató hűs forrásvizéhez édesanyámhoz .Állandó kísérő szeretetének berkeiben kalandozva  most 82 éves koromban ismét felmérem hogy mit kaptam tőle. A mai erkölcsi áttéteken botladozókhoz viszonyítva,szeretetet,becsületet,az alkotó munkának kijáró tisztességet, és az állandó és kíméletlen küzdeni akarást.

Nem a rendek vagy izmusok vagy illetéktelen prédikátorok pásztorkodtak életfelfogásom és  szellemvilágom útvesztőinek eligazításán.

Akik ma állandó jelleggel a társadalom meredek lejtőin imbolyognak nem tudják elképzelni hogy egy árván maradt család hét gyermeke hogyan tudott  szeretettel egymásba kapaszkodva a emberi létfenntartási küzdelmeken átvergődve becsületes alkotó emberekké válni.

Amikor én megszülettem Ő már fel volt vértezve a társadalmi küzdőterek szabványos szabálytalanságaival és fortélyaival. És ennek ismeretében és tudatában  nevelt engem munkára,tisztességre és küzdelemre.

ÉRTÉKEINK A TEMETŐFŰ ÁRNYÉKÁBAN.

Ahogy rátekintek a Memento Medical Sătmărean általam  készített és bemutatott videó klipjének mutatójára és az eddig 1700 megtekintőt mutat /az eredeti előadás a szatmári orvosi napok 2013 Október 5-kei tudományos ülésén hangzott el/ eredendően felteszem magamban a kérdést-mi az oka annak hogy ennyi ember 40 percet áldozott a videó anyag meghallgatására.

Latolgattam a számomra is meglepő érdeklődés hátterét.

A személyemhez kötődő okokat eleve kizártam,hiszen egy 83-dik évében lebegő öregember akár elismerésre is érdemes teljesítménye /szövegszerkesztés román nyelven,a dolgozat bemutatása/valljuk be őszintén nem szokásos jelenség napjainkban.

A munkám eleve nem stílusteremtő vagy cicomázó célzattal készült  így hát nem szolgál maradandó élményanyagra irodalmi teljesítmény szempontjából sem.

Van egy megérzésem,mégpedig hogy a társadalmunk ébredezik és igényli az

előző századok érzésvilágát,elege van a közelmúlt és jelen hazug,demagóg,bizonyítottan ködbevesző semmit mondásaiból ami a számos tisztességtelen szónok szájából hangzik el sajnos  még napjainkban is. Valamint hogy mindenkinek a személyéhez kötődő alkotott értéke,földi létének bárminemű erénye említtessen meg a köz emléktárában és ne a temetőfű árnyékában landoljanak ismeretlenül,örök némaságra ítélve a társadalom alkotó értékvilágát

VERBA VOLENT-SCRIPTA MANENT-/AZ  IRÁS MEGMARAD A SZŐ ELREPÜL-hanzottak el a Római Szenátus falai között Caio Titus örökértékű szavai 2000 évvel ezelőtt.

Tehát én betűkbe véstem az emlékezés tisztességét,az egyénre szabott teljesítmény értékrendeket lehetőleg az őszinte szó varázsával.

azért, hogy ne tűnjön el a történelem ködtakarójába jeltelenül és jellegtelenül értékeink tisztessége és emberi alkotókészsége.

Mindez egy tisztes próbálkozás volt. Kívánom hogy találjon folytatókra.

 

-KÖSZÖNET-SZENT MIKLÓS PLEBÁNIA-SZÉKELYFÖLD

Dr. Bauer Béla, gyermekgyógyász, főorvos, orvostudományok doktora,

a Pápai Páriz Ferenc életműdíj viselője

Szatmárnémeti

 Tisztelt Főorvos  Úr!

 

Bár személyesen nem ismerhetem Önt, mégis igen nagy hálával tartozom a jó Istennek, hogy Dr. Balla Árpád ny. kórház-igazgató, főorvos úr elbeszélése alapján értékes tájékoztatásban részesülhettem Önről.

Engedje meg Főorvos Úr, hogy gratuláljak eddigi emberi erőt meghaladó és felülmúló tevékenységéért, valamint a kutatásai során magasra szökellő tudományos munkáiban elért sikereiért, eredményeiért.

Köszönöm a gyermekgondozási tanácsokat tartalmazó CD lemezeket. Főleg azt, hogy egy nagyobb mennyiséggel ajándékozott meg bennünket. Mivel nem szeretnénk, hogy arra nem érdemes személyekhez kerüljenek a nevezett anyagot tartalmazó lemezek, ezért a mérlegeléseink alapján úgy döntöttünk, hogy karácsonyi ajándékként adjuk át az arra kijelölt anyukáknak ill. szülőknek.

Kegyelmet ajándékozó, áldott adventi szent időt és kegyelmekben gazdag, szent karácsonyi ünnepeket kívánok!

 

Őszinte tisztelője,

Mátyás Károly

főesperes-plébános

 

 

Wed, December 29, 2010 1:11:08 PM

 

 

zetes,szigorú,már zsenge koromban önállóságra,

szorgalmas,kitartó munkára késztető ember volt. Cél tudatosan olykokíméletlenül teljesítményre nevelt,sokszor lemondatva a gyermekkor apró örömeiről,amit annak idején még nem  mindig tudtam a magamévá tenni,feldolgozni 

 .Ez a kimondhatatlanul vérmes remény ami aztán egész létem mottója lett, amit édesanyám sújkolt belém-hogy életemnek ez az egyedüli lehetséges értelme és méltányos fohásza.

DRÁGA  ÉDESANYÁM !! KÖSZÖNÖM  HOGY AZ ÉLET  SOKSZOR  BEL ÁTHATATLAN ÚTVESZTŐINEK KÁLVÁRIÁJÁN NEKED KÖSZÖNHETŐEN MEGTALÁLTAM ÉLETEM ÉRTELMÉT

 

AZ  ERSZÉNYESEKRŐL

Életem folyamán ami számos történelmi fintorral volt teletűzdelve sok alkalommal kellett átvergődnöm árkokon és bozótokon. Az emberek a fondorlatos olykor nagyon rosszízű sőt kegyetlen kiverbuvált gonoszságai,amikbe beletromfoltak a mindenkori ideológiák sok keserű napot okoztak nekem személyesen és embertársaimnak.

Jómagam talán az erszényesek spéciumába sorolnám az emberi fajt azzal az indoklással hogy kinek üres vagy tele erszény lapul a zsebében.

A tele erszényért a világtörténelem folyamán minden elképzelhető,sőt elképzelhetetlen gazságra képes volt a –homo-sapiens-még akkor is ha nem feltétlenül a létfenntartási javak hiányoztak neki a mindennapi készletéből. Sokszor csupán csak azért hogy minél magasabbról tudjon a felebarátja feje búbjára tojni.

Igy aztán az –erszényes-elvek alapján születtek meg az esze ment ideológiák. Eleinte még csak babra ment a játék, mert a szarvasmarha szent állat tisztelők még civakodtak az ellenlábasokkal de amikor beleuntak akkor jó étvággyal elfogyasztották a vitát képező kihízott szent jószág ízes húsát.

Utánuk következtek a kecskegyűlölők,a kígyó és béka gyűlölők stb.

Rájöttek azonban hogy a kígyót és békát egymásra való üvöltözésből nem lehet jóllakni,mert ugyebár egy ilyen jellegű mozgalom után még egy izmos békacomb is kevésnek mutatkozik a jóllakáshoz.

Igy aztán jól szervezett törzsi alapon az erszényesek inkább egymásnak estek az uralkodó istenségek,vallások, létező vagy nem létező boszorkányok,nemzet,bőrszin sőt a nemi szerveken elvégzett áldozati szertartások alapján.is.

Világrengető esemény volt a –lógiák-jobbanmondva az ideológiák megjelenése az erszényesek társadalmában.

A lógia,hottentotta nyelven lógósokat jelent, tehát nem görög eredetű szó Azért is mert a hottentottáknál egyeseknek több idejük van az erszénytömögetésre míg a többiek pedig estére sok munka után üres erszénnyel térnek haza.. Igy aztán már hosszú évszázadokon keresztül váltakozva tömik az erszényüket a –keresztények vagy pogányok-uralkodó dinasztiák vagy anarchisták-földbirtokosok vagy zsellérek-proletárok vagy kapitalisták-feketék vagy fehérek.metéltek vagy nem metéltek-faszisták vagy komcsik és napjainkban a  oldaliságok vigécei a jobb és úgymond baloldalon.

                                Itt ülök a –kütyüm/számító gépem/ előtt és azon elmélkedek hogy vajon a látogatóim tudják-e hogy van-e erszényem vagy nincs,gondolom ők is beleuntak az erszény birtoklásáért vívott kiábránditó küzdelmekbe.

                                Egész orvosi pályám folyamán senki nem kérdezte meg tőlem amikor beteg gyermekével hozzám fordult segítségért hogy mi a nemzetiségem,hitvallásom,oldalíságom, vagy ne adj isten mennyi van az erszényemben,van-e villám vagy márkás kocsim.Egyszerüen arra kérték hogy gyógyítsam meg a gyermeküket.Ez így illene a társadalmi tevékenykenység minden szintjén.Sok beszéd,szegénység.-.

Tisztelt semmirekellő telt erszényű aranyos kis dumás vigéceink egy kérésünk van hagyjatok bennünket békén hogy mi is tudjunk kaparászni az összezsugorodott kis erszényünk alján.

 

AZ ÉSZAKI NAGY VIZEK EMBEREI-HOLLAND CSATORNÁK.

 

Amikor a 8o-as években egy tapasztalatcserén jártam Hollandiában az Amszterdam-i,Rotterdam-i.és Zütphen-i klinikákon talán az emberi alkotókészség legszebb példájával találkoztam. A nagy vizek emberei az északi embertársaink hatalmas küzdelmével és törhetetlen akaratával mily módon csapolták le négyzetméterenként a tenger vizét és alakították emberi létük megfelelő kellékeivé. A 33 kilométeres tengerbe nyúló gát hogyan aprózódott kis szelíd kertalatti csatornákra amik mellett békés családi házak,vagy terjedelmes legelők csodálatos jószágállománnyal alakultak amiknek csodájára járt az egész világ.

A falumúzeum ékesen bizonyította évezredes harcukat a mostoha természet viszontagságaival,és nevelték az emberi küzdelmek szellemében utódaikat nemzetük máig is élő nagy tisztességére

.És mindez nem egy pár évtized szüleménye hanem a századok sőt ezredek tisztességes alkotó törekvésének kézzelfogható eredménye.

A szieztázó,borozgató,dalolgató nemzeteknek van mit tanulni tőlük. Vagy így kerek a világ ??

 

“BEMEGYEK A POLITIKÁBA ’’

 

Fiatalok latolgatták az életkilátásuk esélyeiket,főként annak anyagi vetületeit,felsorakoztatva a szerintem is meggyőző érveiket amik a mai társadalomra jellemző felfogást tükrözték. Kíméletlenül belevágtak a közepébe,Hol kell kevesebbet dolgozni,hol nincs kötött munkaidő,hol nincs felelősség,hol lehet meggazdagodni minél hamarabb még ha egy kis hazudozás árán is, mert elnézni is nehéz a zárt munkaközösségek  kulizását vagy kibicelését azért a kis éhbérért amit kapnak.

A csevegők között voltak a céltudatos,elhivatott szellemi vagy fizikai munka mellett érvelők akik az életük értelmét meghatározó hivatásuk előtt mély főhajtásával óhajtottak tisztelegni.

De volt egy elég számottevő csoport aki még nem is látott egy valódi munkahelyet,nem is hallott az alkotás tényszerű társadalmi értékeiről de már a szónoki pulpitusok díszfényéről álmodozott Érvelésük teljesen azonosult napjaink történéseivel. Példatáruk amiket érveik mellett felsorakoztattak a mindennapi történések, megegyeznek azokkal az érvekkel amik szemünk előtt zajlanak le mindennap..

Magas társadalmi funkciók,elképzelhetetlen jövedelmekkel és mellék

juttatásokkal,utolérhetetlen vagyonosodási lehetőségek.

Ezek a fiatalok hangoztatják azt hogy “Bemennek a politikába “akár 18 évesen is.

Ismeretlen és szokatlan volt nekem ez a kifejezés.

Ha jól emlékszem gyermekkoromban a politikusnak volt egy megülepedett társadalmi tisztessége, emberi és szociális tapasztalata,egy méltányolandó szakmája amit  hosszú éveken át gyakorolt,és ami által egy tisztes jövedelemhez jutott és családot tudott alapítani.

De manapság sokan egyből belevágnak mint a bosszús,pityókás nagyapám a lecsóba.

A társadalmi eseménytár sajnos igazolja és ténnyé avatja ezt a könnyed életszemléletet. Habár a milliárdos féktelenek közül már számosan vannak rács mögött,de nem elegen.

Csak arra nem kapok senkitől feleletet hogy mi lesz velünk ha mindenki –bemegy a politikába ,még tojás héjjal a fenekén a tisztességes társadalmi munka helyet,képzettségének megfelelően. Arról aztán nem is jó beszélni hogy a szakmai képzettségük és tapasztalatuk hiányából eredően vagy szociális érzéketlenségükből adódóan mennyit árthatnak társadalmunknak.

P.S.A szakértelmet mindig aranykarperecnek minősítette a társadalom.

Eddigi ismereteim szerint a politika nem minősül szakmának. 

-DEMOKRATIKUS VÁLSZTÁS BALKÁNI MÓDRA-

A tisztesség kedvéért demokratikus választásokat rendeztek, a mi intézményünkben is. Az 13oo körüli alkalmazott 82 %-ban engem tartott megfelelőnek a Városi Kórház igazgatójának, a második helyen DR:KISS LÁSZLÓ kardiológus szerepelt. .Az eredményt a radiológia hosszú folyosóján hirdette ki a választási bizottság a jelenlévők hangos tetszés nyilvánítása közepette. De a -a VATRA ROMĂNEASCĂ szélsőséges csoport élén a termetes alkatú fertőzős kolléga nővel, hatalmas üvöltésben törtek ki, mégpedig azzal az indokkal hogy ennek az intézetnek nem lehet magyar vezetője.

                Saját élményanyagomban ez volt a román demokrácia első megnyilvánulása amit saját bőrömön érzékeltem- Egy kisebb jellegű babilóni zűrzavar támadt amit Dr.SIMU FLAVIU a választási bizottság elnöke próbált csitítgatni.

Jómagam már kivettem a részem ezekből a –Szép vagy –nagy vagy ROMÁNIA  kórusmozgalmakból/a szatmári vasúti poliklinikán,valamint ugyanebben a kórházban az első igazgatóságom alkalmával. Őszintén szólva a tapasztalatom ismérvei alapján nem is vonzott ez a feladat,lévén hogy én mindig a gyermekgyógyászatra építettem.

                                Ezek után szóhoz juttattak a hivatalosak és Én a következőket mondtam. Nagyon rövid leszek,mióta beteg gyermeket gyógyítok engem se szülő se hozzátartozó nem kérdezett meg hogy mi a nemzetiségem,vallásom vagy világnézetem. Ha önök kollégáim a születendő román demokrácia első napján így reagálnak egy szabad választás eredményére vagy akaratára,nem érdemlik meg hogy egy fikarcnyit is áldozzak az energiámból magukra.

                                Ezek után hátat fordítottam az üvöltő hadnak és hazajöttem. Alig értem haza felhívott Dr.SZERÉMY MARGIT a szemészeti osztály vezető főorvosa-Dr.VIDA IOAN a fül-orr-gégészeti osztály főorvosa-Dr.MITARU MIRCEA a bőrgyógyászati osztály főorvosa és kértek hogy vállaljam el az intézet vezetését. Sőt személyes küldöttként eljött kedves kolléganőm Dr.ZAVADOVSZKY ANA hogy Őt küldték , kérjen meg hogy menjek vissza a közgyűlésre és fogadtam el az igazgatóságot mert bíznak bennem és rám szavaztak, Nagy nehezen- kötélnek –álltam és egy nagyon ínséges sok megpróbáltatással terhelt időben elfogadtam a választás eredményét. Bár ne tettem volna-ma már csak az a 1oo fa emlékeztet az egészre amit a kórház parkjába ültettünk ÁKOSSAL a kórház kertészével. A későbbiekben az események engem igazoltak,amiért nem akartak elvállalni az igazgatóságot.

Hiába volt nekem cowboy szerelésem is, nem adta meg nekem az Úr azt hogy magamra öltsem vagy Isten ments lövöldözzek vele .Én inkább a –kockafülű,báránylelkű JACK szerepét játszottam el akárhányszor az asztalfőre kerültem. Az úgymond forradalom után  miután –elűzték a szennyes derékhadat/akik megjegyzem egy pár hónap alatt megint kibújtak a rejtekhelyeikből és a- karpaszományosok- támogatásával ugyanazokra a helyekre visszakerültek.

 

                                Azokban a zavaros ellentmondásos időkben nagyon sok kollégát,munkatársat,munkást védtem körömszakadtáig,az úgymond vétkesek közül-és egy idő után ezek közül kerültek ki azok, akik már rövid idő alatt hozzákezdtek a sírom ásásához. .Nem akartam elvállalni a megtisztelő feladatot,mert úgy véltem hogy  ugyanazok a szervezési formák,pénzügyi deficites állapotok,a kollégák pecsenyesütögető magatartása és nem utolsó sorban a a közelmúlt sűrű sötét felhői még teljes erejükkel hatottak a közéletre. –Dr.B R szülész –nőgyógyász kolléganőm mondta ki a teljes igazságot-Béla ha te beadtad volna nekik a derekadat,nem rugdosták volna az ülepedet minden nap-és főként nem nyúltak volna a kenyeredhez

Szerencsére határozott természetemnek nem adtam nekik rá sok időt. lemondtam,talán azért is mert egyik napról a másikra túl sok demokrata lett a kommunista államvédelmi besúgókból.

                                Visszatérek a –főtehenész szerepemre-ami örökéletre szóló tanulság volt Ültem az asztalfőnél és követtem hogy változik az arcuk  színe  a Sombréró alatt,hogyan némulnak el a döntő pillanatokban-hogyan válnak pecsenyesütögetőkké az egykori lojalitást és igazságérzetet sugárzó emberek is..

                                Egy igazán becsületes jó kollégám Dr.V. G. bőrgyógyász főorvos aki végigélte a történéseket mondta a következőket AKIT NEM HAGYSZ MEGHALNI –TÉGED PUSZTIT EL .Régi mondás

De én  nem hagytam elpusztulni senkit/lelkük rajta amit vétettek ellenem és mondhatom hogy az Úr vissza adta létem örömét a gyermekgyógyászat gyakorlásában és ennek az elismerésében Erdély országában.

.

    

 

LÜKŐ BÉLA KÓRHÁZ-SZOLGÁLÓJA - ITT ÉLTEM LE AZ ÉLETEMET-

 

Amint már említettem, első éves egyetemista koromtól ebben a kórházban ismerkedtem a kórházi környezet szabályaival,hangulatával és lábatlankodtam a kórtermek sürgés forgásában. Aztán lassan  apró megbízatásokra tartottak alkalmasnak. A sebészek  például  a műtétek befejezése után a,fiákerrel a PANNÓNIA-/most DACIA-/ba hajtattak hogy egy-két pohár sörrel pótolják a folyadékveszteségüket.

Kitüntetésnek számított az hogy engem előre ültettek a kocsis mellé a bakra és velük tarthattam Mindezek fejében végig kellett hallgatnom az összes –nőügyeiket és disznóságaikat-amik nem tagadom nekem is újak voltak,de hát az ember sok mindenbe beletanul.

                                A szakmai munka felelősségteljes,államilag nagyon elismert eredményes és hálás jellegeitől eltekintve sok keserű tapasztalatot éltem át ebben az intézményben,amit már fiatal egyetemista koromban nagyon becsültem A számos becsületes szakmailag kiváló ember közé, becsorogtak az öncélú az orvosi hitvallástól távolálló emberek akiknek az alávaló ténykedése  karpaszományosokkal /államvédelmisek/, nagyon sok keserűséget és fájdalmat okoztak nekem és még számos kollégámnak. Az én esetemben egész életem munkáját vitték vásárra.

Úgy érzem hogy nyilvánosan el kell számoljak a szatmáriaknak hogy azt a kitüntető feladatot amivel megbíztak két ízben is kénytelen voltam feladni,Mindezt a kor jellegtelen,becstelen embereivel szemben akik mögött a legsötétebb erők tömörültek. Egy adott pillanatban azt mondták ha nem engedem azokat a törvénytelenségeket véghezvinni amiket ők akarnak, elmegyógyintézetbe zárnak. Éppen ezért leírom röviden a két lemondásom történetét. Nem írom le név szerint a nevüket a gyermekeikre való tekintettel de a dokumentumokat akárki megtalálhatja nálam,vagy akár az államvédelem  irattárában.

Vigyék magukkal a sírba a bűnt és én meg a fájdalmat amit nekem és sok más embernek okoztak. Nyilvánosan és büntetlenül vétettek az emberi élet ellen./a határon halálra vert embert –tüdőráknak nyilvánítottak egy esetet hogy mentesítsék a gyilkosokat a felelősségre vonástól. A mikor ez tudomásomra jutott/idézem Dr,Szövérfy Attillát-Dr.Szabó Bálintot-Dr.Lőrinczy Dengezicset/lévén hegy egy Gnándt József nevű csanálosi ember volt-tisztázni akartam mint felelős/ demokratikusan választott /igazgató a valós tényeket Ezek után az érintett államhatalmak és a velük ugyancsak bűnös kollégáim-akiket különben én mentettem meg a lincseléstől a 89-es események alatt megindították ellenem a megszokott lelki terror hadjáratot. Egy év alatt különböző improvizált adminisztratív intézkedésekkel megfosztottak az osztályvezetői minőségemtől amit főorvosi titulussal  versenyvizsgán nyertem el és a doktorátusi titulussal a zsebemben,59 éves koromban eltávolítottak az gyermekosztály éléről,holott ezt 7o éves koromig vezethettem volna. .

                                A  karpaszományosoknak  azt üzenem 2o távlatából hogy bocsásson meg Nekik az illetékes,de ne tegye csak akkor ha előbb átnézte a doszárjaikat és pirítsa meg őket a mennyei lángszóróval..

Mint már említettem két ízben voltam a szatmári városi kórház igazgatója. -198o-ban az első alkalommal, az igazgatóságom egybeesett az új megyei kórház átadásával. Ahelyett hogy a létező emberi és anyagi erőforrásokat

összpontosították volna az alapellátási ágazatokban

/sebészet,kardiológia,szülészet

belgyógyászat,gyermekgyógyászat/és a megyei kórházat egy biztonságosan működő sürgősségi intézményként szervezték volna meg,elkezdték a –pecsenye sütögetést-

Párhuzamos osztályokat hoztak létre mindkét kórházban/2 belgyógyászat,2 sebészet,2 szülészet,gyermekgyógyászat stb/ aminek a következménye az lett hogy hurcolták a beteget egyik kórházból a másikba késleltetve az életmentő beavatkozások idejét. A szívosztályt a városi kórház második emeletére tették –felvonó nélkül-/valószínű abból az elgondolásból kiindulva,hogy ha a beteg oda felér,érdemes vele foglalkozni,-/Mindezeket látva és elmondva az egészségügyi miniszternek azt mondtam hogy ez ellenkezik a józan hivatás érzetemmel és lemondtam-

A válasz az volt, hogy teljes mértékben egyet ért velem,de a kórházi struktúrák megállapítása a helyi megyei pártszervezet hatáskörébe tartozik a megyei egészségügyi igazgatóság javaslatára..25 év kellet ahhoz hogy ezt a döbbenetes hibát beismerjék és egyesítsék az illető osztályokat.

 

 

EGY ÉLETRE SZÓLÓ ERKÖLCSI ÖRÖKSÉG

A sors azzal ajándékozott meg, hogy ebben a gyenge hitű korszakban, talán a társadalom legkiszolgáltatottabb,legtöbbet szenvedő emberei okítottak erkölcsiségre,kitartásra,
,tisztességre és sok minden más embertársi jóra. Hallgatván ezt az egész aranycirkuszt, és azt hogy mennyi politikai szenvedéllyel harsogja a média ezeknek az embereknek a létükért vívott küzdelmüket, végig gondolom hogy ők csak ilyenkor kerülnek címlapokra vagy a mindentudó média tudorok és csevegő társaik bölcseletére.
Amióta az eszemet tudom mindig csak a vitézekről és hősökről,az egymást szelíden gyilkolgató politikusokról szóltak a társadalom alkotó erényei.
A bányászhalál az esetek többségében hírértékű esemény volt amit ilyen vagy amolyan részvét nyilvánítás követett
Ezt a fejezetett mindennemű és ideológiájú társadalom egy két nap után levétette a hír menüjéről.
Miért,mert nem volt szórakoztató,mert mindig a elkövetkező választásokra spekuláltak,mert az emberi méltányosság érzése sohasem volt irántuk érzelmi tisztesség.
Azért írom le ezeket a sorokat mert ezen emberek szenvedéseinek és gyakori elmúlásának autentikus történelmi tanúja vagyok.
Öt éven keresztül igyekeztem a lehetőségek és emberi helytállásomon keresztül gondozni őket a születéstől az elmúlásig. A férfiak korai halálozása/5o év körül/a szakmai ártalmak miatt/szilikózis,tuberkulózis/ a számtalan bányaszerencsétlenség amelyek ,gyakran halálos kimenetelűek voltak, mind megannyit átélve én is az állandó elszámolási kényszer hatása alatt éltem. Minden szerencsétlenséghez le kellet menjek az önkéntes mentőcsapattal a föld fekete sötét rohadt gyomrába, ahonnan soha nem lehetett tudni hogy van-e visszatérés. Elsősegélynyújtás volt a feladatom,azok számára akik vagy bányaomlás,robbanás sérültjei vagy áldozatai voltak./Az alkotás kényszere-szemelvények/
Ezek a leírhatatlan drámai helyzetek sajnos gyakran megismétlődtek. Olykor amikor beöltözve a mentőtársaim sajátos öltözékébe a tett helyére érkeztünk és megkezdtük a mentési munkálatokat-a karbid lámpa-imbolygó fényénél mindig CRONIN-RÉZTÁBLA A KAPU ALATT című műve jutott eszembe és arra gondoltam hogy a helyzetek amit átéltem sokszor sokkal megrázóbb képet mutattak Ezek az emberek magukban belenyugodtak az elmúlás gondolatába,,kemények,szókimondók szavatartók,értékelték a feléjük nyújtott segítő kéz értékét és rangját Ez a hely volt életem legtanulságosabb iskolája,itt okultam a legtöbbet az emberi küzdelem,becsület,az adott szó kimondott értékéről és a szolidaritás legszebb példáiból.. Tanúja voltam a drámai emberi sorsoknak, a vigasztalanság határain mozgó kilátástalanságból való kilábalások számos példájának. Sors és jellemformáló volt az életemben ez az élményanyag.

ELNÖK ELVTÁRS SEJE.HAJ!!

 Megint odakozmált az agyvizem,már ismét bele szellintettek a nullás lisztbe a  kommunizmust elitélő hős kommunista elnökünk lányának a 3oo hektáros földvásárlásával.

Gondolkodok tehát vagyok!!Hogy is áll ennek a drága anyaföldnek tulajdonjogi kérdése ezekben a koraszülött demokráciákban- Először voltak az uralkodók,fejedelmek,hűbérurak akik osztogatták,csereberélgették egymás között száz számra a zsellér telepeket,falvakat egyszóval a latifundiumokat. Aztán beért a zsellérek több évszázados vágya, jött a néphatalom elűzte a földi helytartókat és szétosztották földjeiket. Ezt követte a stilizált ideológia földkérdésben. Elverték a port az újdonsült földtulajdonosokon  a zselléreken és közös gazdaságokba karámozták őket. Ami pedig ezek után következett  az a történelmi humoreszkek kelléktárába tartozik. Megjött a szeretett demokráciánk a hangzatos jelszavaival hogy-Vissza, vissza mindent vissza, úgy ahogy a miénk volt.. Hát  kaptak is vissza  a nagy tabulákból egy, egy törvény által megszabott részecskét a volt tulajdonosok, mégpedig oly mértékben hogy kinek mennyi pénze vagy milyen ügyvédje volt.

.De ottmaradt a begyűjtött hatalmas állami földterület, és a nagy vezetők évekig törték a fejüket hogy lehetne ezt az irdatlan lehetőséget „szegény nemzetünk”/vagy esetleg saját/ javukra kihasználni oly módon hogy nekik is jusson egy kis téli zöldségre való. Evés közben jön meg az étvágy és azzal a jelszóval hogy” itt a traktor és szánt az eke „és van európai támogatás is megvalósították a századunk egyik nagy szélhámosságát.  Kibérelték 30-50 évre a földet vagy maffióta elosztással vagy a törvényesség borotva élén ugrándozva. Több száz vagy akár ezer hektárnyi jó zsíros termőföldre tettek szert. Mindezt természetesen az igazságosztókkal karöltve

Mindent ők nyertek. Lengethetitek testvéreim  a nemzeti lobogót amit mindig magasan tartottatok  a beletikkadt  küzdelmeitek alkalmával akár orrvérzésig is. Évszázados reményeitek sorsa  egyre  megismétlődik és elbukik, saját véreitek bűnei miatt.

Megtörtént a birtokkoncentráció-Itt van az új társadalmi kategória –a PROLI NÁBOBOK.-Ezt is megértük.

 

 

A FÉLELEM TÁRSADALMI LENYOMATA ??

Lehet, hogy egy morbid képzettársítás cikkant át az agytekervényeimen ami a sötétség fogalom köréhez kötődik.  Ma reggel az index oldalain azt olvastam hogy éjszakai tüntetést szervez a “fekete köpenyes nővér” a Kossuth téren 18 órától reggel 6 óráig. Ezen a tüntetésen a magyar társadalom egyes kiváló egyéniségei is mondanak beszédet /18  és 19,3o óra között/ vállalva az arcukat még a napvilágon is.

Nem tudok elmenni szó nélkül a jelenség mellett,így azon nyomban felvetődött bennem a kérdés miért  az éjszaka sötétjének a leple alatt kell keresni a jogfosztottságod okait. Felelevenedett bennem a sötétség gyermekkori réme az „elsötétítés” a légiriadók alkalmával a lelkünkben  settenkedő rémülettel miközben fejvesztve rohantunk az óvóhelyekre az angolszász “Labrador” repülők halált hozó bombái elöl

No meg a “ statárium” ami kihirdette és végrehajtotta az elsötétítés leple alatt elkövetett bármely bűncselekményre a halálbüntetést.

Meglehet hogy az emberek a sötétség leple alá rejtik arcukat félelmükben a társadalmi repressziók miatt,de mégis vállalják mert ott akarnak lenni társaik mellett még ha a sötétben is vállalva a többség küzdelmét.

Statárium már nincs de a bitó árnyéka mégis rád vetül mert a létező és megélhető iszonya a társadalomnak a “karakter gyilkosság”ma is létező gyakorlat.

De vajon kikért és miért kell a sötétség leplével takaróznunk.

Esetleg az is megtörténhet hogy egy elővirrasztásnak leszünk a tanúi.

 

Ferenc Barth Koszonom,gyors es kozos baratunkra emlekezo kedves szavaidat,de engedd meg,hogy eljek egy kis ismetelt helyreigazitassal,remelem nem veszed rossz neven.A volt varosi neptanacs alelnoke Jenei Sandor /Sanyi volt es nem Imre/.Azert batorkodom kotekedni egy picit "mert En ezekkel az emberekkel eltem.gyerekeskedtem szoros baratsagban a TISZTVISELOTELEPEN es kesobbi eletunk is nagyon jo megertesben es baratsagban teltKulonben csodalattal adozom es a legnagyobb tisztelettel figyelem es nagyon nagyra ertekelem valodi igaz MAGYAR EMBERHEZ VALO munkassagodat,ez igaz az alltalam ismert egesz eletedre.Oszinte tisztelettel es megbecsulessel zarom egy picit kotekedesre utalo soraimat-elnezest ertuk!.

A TIZ PARANCSOLAT ÉS DEMOKRÁCIA JOGI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Gyermekkorunkban a társadalmi együttélés alapelveit a katekizmusból tanultuk.Az első oldalán a tiz parancsolat szövegét találtuk,amit kötelezően el kellett sajátitani mindenkinek.Évezredekre visszamenően ülepitette a társadalmi jog előírásait.Manapság a csírázó demokráciánkban még a legelkötelezetteb hitvallók szájából is ritkán hallok a tiz parancsolatról,még aki emliti is alkalomadtán úgy néznek rá mint egy földöntúli lényre.

 A Tízparancsolat tíz törvény a Bibliában, amelyet Isten adott Izráel népének röviddel az Egyiptomból való kivonulás után. A Tízparancsolat lényegében az ószövetségi törvény 613 parancsolatának tömör összefoglalója. Az első négy parancsolat az Istennel való kapcsolatunkkal foglalkozik. A többi hat az egymással való kapcsolatunkat szabályozza.

Talán én az utóbbiakat idézném és ajánlanám a jogalkotók és minden tisztes hívő polgár figyelmébe.

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!” Ez a parancs arról szól, hogy szüleinkkel tisztelettel kell bánnunk.
2) „Ne ölj!” Ez a parancs az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölést tiltja.
3) „Ne paráználkodj!” Ez a parancsolat a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot tiltja.
4) „Ne lopj!” Ez a parancsolat tiltja bármi elvételét, ami nem az illető saját tulajdona, és amihez nem adott a tulajdonos engedélyt.
5) „Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” Ez a parancsolat tiltja, hogy valakiről hamis tanúvallomást tegyünk. Tulajdonképpen a hazugság ellen szól.
6) „Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!” Ez a parancsolat az ellen szól, hogy bármi olyat kívánjunk, ami nem a mienk. Az efféle kívánság a többi fenti parancsolat megszegéséhez vezethet: emberöléshez, házasságtöréshez vagy lopáshoz. Helytelen megtenni ezeket, de helytelen még kívánni is őket!Környező világunkban kevés kivételtől eltekintve minden szinten folytatódik a hitszegésea tíz parancsolatnak.Úgy vélem hogy mindenkinek van egy gazdag példatára ennek az évezredes jogi rend megszegésének napjainkban is és remélem nem kell eljátszanom ismételten a fekete bárány szerepét.Ha már ott kufárkodnak egyesek az Isten házában,legalább gyónnák meg tisztességgel a felebarátaik ellen elkövetett büneiket.De van egy megérzésem hogy még a gyóntatószékben is hazudoznának

 

ISMERKEDÉSEM TÖRTÉNETE A MAGÁNTULAJDONNAL

Jóval későbben tanultam meg azt hogy mi is az a –magántulajdon- mint ahogy azt Marx tüzetesen leírta a Tőke-című művében. Pedig ezeket a dolgokat már egész zsenge gyermekkorban illene ismerni

 De Marx ide Marx oda,  még annyi évtized  távlatából is boldogan írom le a város peremvidék gyermekeinek a. hangulatát. Azt az érzést, amikor mindent a sajátodnak éreztél a rengő aranysárga búzatáblákat, eperfákat a Hegyi úton,a Homoródot a Kubik vizét ,a bokáig érő nyári poros utak forróságát. az összes gyümölcsöst, a birkózásokat, verekedéseket stb.Igy hozta aztán a sors hogy a Wiesler bácsi koránérő gyümölcsösébe vetődtünk egy kis előkóstolásra. Ez így folyt valószínű már évek óta mert az öreg mind mondogatta a szüleimnek hogy ezek a kúrva kölykök mindig lelopják a korai vajalmáját a kertjéből,pedig abból milyen jó pénzt lehet csinálni a piacon. Ebbéli bosszúságában beszerzett egy sós puskát várva a vadejtés adott pillanatát,ami sajnos be is következett. Miközben mi vidáman lakmároztunk a vajalmafán az áldott gyümölcsből a –magántulajdonos,sóspuskájával szétlőtte a fenekünket. Ami ezek után következet az volt a krisztusi szenvedés,hatalmas fájdalom,otthon aztán édesanyám kiporolta a maradék sót a fenekemből nyakleves sorozat,gyónás,/igaz hogy a Kulcsár atya csak egy miatyánkot és egy üdvözlégyet adott. De maradt a szégyen is a környéken mert napokig vonszoltuk a farunkat a fájdalomtól járás közben Ez volt tehát az első találkozásom a magántulajdonnal. Azóta nem is ettem vajalmát.

A szocializmus alatt kilőtték a seggünk alól a magántulajdont úgy hogy ott csak a szemináriumokon hallottunk róla.

Ebben a tolvaj demokráciában a lopósoknak annyi magán elsajátított tulajdona van/ezt a fogalmat még Marx nem ismerte/.hogy azt még só ágyúval sem lehet kilőni  esetleg csak akkor oldódhat meg a helyzet ha az atomport finom konyhasóval fogják keverni. Mi meg az Úr kedves és féltő gonddal vigyázott báránykái elnyalhatjuk a sót a kecskéktől.

Darwin szerint ez a természet körforgásának egyik egyetemes tanulsága.

Ahogy visszagondolok a kegyetlen Wiesler bácsira lőne inkább ő a sóspuskájával mert talán az nem is fájt annyira.

 

 

Tisztelt Főorvos Úr !

 

A Székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Kuratóriuma nevében őszinte köszönetünket, elismerésünket, nagyrabecsülésünket és tiszteletünket fejezzük ki a mintegy száz szakmai CD ajándékáért melyek az Ön szakmai munkáit tartalmazzák. A CD ajándékot Hargita, Kovászna és Maros megyei családorvosok között osztottuk szét, valamint érdeklődő családanyáknak is adtunk. Nagy  érdeklődésnek örvend a „Gyermekgondozási enciklopédia, a közérdekű gondozási tudnivalók, de a diagnosztikai és Rtg. tartalmú CD. is.

A visszajelzések szerint a kollégák gyakran használják a mindennapi tevékenységükben sokat segítenek főleg a gyors tájékozódás esetén. Van kolléga aki mint irodalmat is alkalmazza a tudomány népszerűsítő írásaiban.

Még egyszer hálás köszönetünket fejezzük  és jó egészséget sok kitartást kívánunk a további szakirodalmi tevékenységéhez.

 

 

Székelyudvarhely 2013. február 22.                                     Tisztelettel,

                                                                                         Dr.med. Balla Árpád Dr.Sc.

                                                                                             a Kuratórium elnöke

 

 

                        

 

MI SEM VOLTUNK KÜLÖNBEK

.Annyira vékony gyermek voltam hogy az osztálytársaim azt állították rólam - profilból alig látszok- Hirtelenszőke,kékszemű és elálló fülű de cselekedeteimben meglehetősen  határozott és magabiztos jó tanuló. Nem volt bennem semmi agresszivitás se a családi környezetemben,baráti körben vagy iskolában .Az osztálytársaim el is kereszteltek-a szende Bauer- nevet rám biggyesztve. Szeretett igazgatónk Pajzos Bálint tanár úr követendő példának idézett osztálytársaim előtt akik erre minden alkalommal hahotázni kezdtek .Nem véletlenül-tudniillik a valamire való  gaztettek alkalmával a gyanúk elkerülése végett a legzsiványabb munkákat velem végeztették az osztály díszmadarai. Előléptettek az ismeretlenből a Hallgatag Piszkos Fred szerepkörébe.Pl amikor feleltetés volt,és meg akartuk szakítani az óra folyamatosságát, kenyeret kellett összerágnom vízzel és egy bekiáltás után ami így hangzott –Tanár  úr a Bauernek rókázni kell,nekem öklendezve a padok között ki kellett szaladnom az osztályból az összerágott tartalmat végigcsorgatva a tanterem kátrányos padlóján. Mindezekhez még halálsápadttá is tudtam válni. Az óra megszakadt,mindenki seprűért,takarító asszonyért szaladgált. A vége az lett hogy a szelídség mellé még a-gyomorbajos jelzőt is rám aggatták. Ezzel beférkőztem a legnehezebben kezelhető osztálytársak bizalmába is-olyan csávósan, vékony pénzű, de rendes havernek tartottak. Egy idő után én lettem az osztály titkos fegyvere akit a szertartásmester Katona Dani készített bevetésre. Természetesen ezt minden alkalommal meggyóntam Kulcsár tisztelendőnek, aki egy miatyánk,egy üdvözlégy fejében feloldozott.

A harminc éves találkozónkon az asztalnál szeretett és nagyra becsült példaképünk Antal Péter magyar nyelv és irodalom tanárunk mellet ültem és beszélgetés közben megkérdezett-na és Béla a gyomrával hogy érzi magát- Villámszerűen ugrott be a kép,hisz a tanár úr óráján is bevetettük a titkos fegyvert .Azt feleltem hogy köszönöm a kérdését tanár úr most már jól. Olyan mélyen tiszteltem azt az embert hogy még annyi év után is restelltem bevallani.

NEHÉZ PRÓFÉTÁNAK LENNI SAJÁT HAZÁDBAN

Nekünk akik itt születtünk ebben a városban ,meg kellett küzdenünk még egy megfellebbezhetetlen ténnyel-mégpedig azzal—hogy senki nem lehet könnyen próféta saját hazájában. Ez egy átkozott embert próbáló mondás azok számára akiknek sorsrészül juttatott. Akiknek beivódott génjeikbe az alkotás bizonyítási kényszere.,A tudat, hogy megfelelj a gyökereid ...elvárásainak,hogy törzsed erős lesz és magasra nő. A botladozások kegyetlen,kíméletlen útvesszői,a talpraállási megpróbáltatások és végül az újrakezdés és építkezés az alapoktól kezdve. Végül a keserűség hogy a rád szabott,rövid évek során,többször lerombolják,gyermekkori homokváraidat,illetéktelen mocskos kezek és felnőtt fejjel úgy kell alkossál hogy mindezek ellenére kitűzd a zászlót-még ha megfakulva,megszaggatva is,itt saját szülőföldeden.
Részlet az –Alkotás kényszere –cimű irásomból.

MIHÁLY BÁTYÁM BÓKJA…..

Talán őseim Rajnai borainak zamata,az Erdődi piros  Delawari borának a tüze amik génjeimbe ivódtak, ezek voltak indítékai életem egyik szép emlékének a szőlőművelésnek. Pedig nem is voltam borivó ember azon okból is. hogy nagyobb mennyiségű nedvet kellet elfogyasztanom hogy a magas „C” –kiénekeljem. Ehhez a szilvóriumnak nevezett tisztes mennyiségű „tüzes” vízre volt szükségem. De a fogyasztás utáni hempergés  nem volt a viselkedésem kelléktárában. Vettem egy széles karimájú szalmakalapot és 2ooo tőke szőlőt egy kis rusztikus kokett borházzal és minden kellékkel. Szatmár megye egyik legkiválóbb embere úgy erkölcsileg mint tudományos szinten végzett szakmai tevékenysége miatt, életem legkiválóbb tiszteseinek ismertem Leiher Géza bácsit. Ő volt a tanítómesterem.
Barátom Pittner Sanyika a szatmári emlékörző „Babos bár” tulajdonosa vette meg minden évben derékromboló munkám gyümölcsét. Mikor Cica látta hogy már fonom az inamat a földmunkák terheinek következményképpen a következőket mondta nekem:Bécikém pazarolhatnád Te másra is az energiádat,például aminek most van az ideje mert azokat későbben vagy nem vagy sokkal kevesebb örömmel tudod teljesíteni.

Aztán Mihály bátyám megszánt és segített nekem a nehezebb földmunkákat elvégezni. Mindig zabos voltam amikor állandó refrénjét emlegette  az időre szabott munkanap előtt. Azt hajtogatta hogy majd meglátjuk, majd ha nem jön közbe semmi, meg ha a jó Isten is úgy akarja. Sajnos ma már meg kell értenem aggodalmait.

Minden emberi tevékenységet meg kell tanulni és tisztelni kell. Egy reggel mikor ki mentünk kapálni,észrevettem hogy hosszasan figyeli a kapálási stílusomat majd szűkszavúan megjegyzi: doktor úr tudja maga hogy van ezzel a kapálással mint a vén marha akit későn fogtak járomba, sose fogja megtanulni ezt a munkát. Ezzel úgy letaglózott az én tisztelt Mihály bátyám mint falun a a levágandó szarvasmarhát. Elvette a szép szalmakalapos öregségembe vetett éveim hitét.

Annak idején is tele begyű ember voltam aki állandóan ürítettem vagy a belém tuszkolt vagy belém nyomorított hitvallásom elleni szódabikarbónás gargalizáló szövegeket hallván. Mihály bácsi volt az egyetlen megbízható emberem akinek elmondtam a mindennapi válság helyzeteimet. Ő eleinte tolerálta a mindennapi siránkozást de aztán/lehet hogy egy rossz éjszkája volt/a következőket mondta-idefigyeljen doktor úr maga ne nyavalyogjon minden reggel mert mindenkinek van gondja baja,maga adjon hálát az Úrnak hogy fel tud kelni,hogy jó levegő van süt a nap és van étvágya a koloncokat a nyakából dobja a fenébe.

És akkor Kedves Chris a pacsirták énekelni fognak !!! delawar

TOLVAJBECÉZGETÉS

 

 Gyermekkoromban ha valaki bármilyen nemű javát eltulajdonította a társadalomnak azt –tolvajnak nevezték Bekísérték a rendőrségre,elítélték és ült amennyit űlt mindaddig amíg  kiengedték. Ezek után meg börtönviselt embernek ítélte meg a társadalom.

Manapság már amikor az ügyes fiuk hatalma riogatja és zsarolja a társadalmat nincs lopás csak korrupciónak becézett, kis bocsánatos bűnök amiket fütyörészve szinte büszkén viselnek az elkövetők. Mert a mostani társadalom már saját szótárában leír kis korrupciót,nagy korrupciót,mentelmi jogot,meg aztán van a –más is lop széles kategória ami már ideológiai kategóriává nőtte ki magát. Aztán így áll elő az a helyzet hogy  éhes tyúktolvajokkal és didergő nyomorultakkal vannak tele a börtönök,no meg valamint az akármilyen hatalmak kis kaliberű alibi tolvajai akiket rövid lejáratú purgatóriumi üdülésre áldoztak fel a –keresztapák-akik sérthetetlenek mert ők az igaz istenfélő emberek

De amíg ezt a tényt az igazság istenének felkent szolgái megállapítják hosszú évek telnek el és kenegetik egymásra a lopást mint a csecsemők a saját kakijukat magukra vagy a kisdedek a lekváros kenyeret egymásra. Aztán lemossák magukról külhoni illatszerekkel a megizélt igazság isten asszonyának az ítélet halmazát és egy deci szilvóriumért a adódó első alkalommal megválasztatják magukat az ákom bákom választópolgárokkal és kezdődik minden elölről-bemennek- a politikába de most márt jártasabban ügyesebben és nem a kis korrupció nem mindig belátható következményeivel hanem egyenesen a nemzetközi bűnszövetkezetek magas berkeibe,

De hát honnan van ezeknek annyi pénzük,honnan lopják ?? Van-e valami titkos pénzverdéjük ??

Nem drága szürke veréb testvéreim,egyenesen a mi zsebünkből,kínos keserves munkánk gyümölcsét emelik ki finomított zsebtolvaj technikákkal./ideológiák,faji és nemzeti eszmékkel való zsarolások, kurvapecérek színes jövedelmező rítusaival stb

Annak idején aki nem választotta meg őket egy bikacsökkel fejbe verték és szédeleghetett az elkövetkező választásokig.

 

Napjainkban azért már pajzánabbak de bátrabbak is mert ne adj Isten mit szólna az Európai unió egy –bikacsök –kampányhoz.

 

DINOM- DÁNOM

Orbán Viktor kommandója/a Mészáros család tagjaival,Lévay Anikóval,Tiborc és családja,Örbán Győző és a többi kenyeres pajtás kialakították az új arisztokráciát magyarországon. Nem örökléses vagy tisztes munka alapján hanem az alpári maffiózók stílusával kíméletlenül létrehozták ismét a napjaink zsellérhadát a haza szent nevében. Ma 2o16.március 19 reggelén a következő hírt olvasom az index oldalain-

Tiborcz és családja egy nap alatt 217 millióért vett földet. Tehát ismét ragasztottak egy pár száz hektárt a rablók,mert azoknak nevezem őket lévén hogy történelmi helyzetükkel és előnyeikkel visszaélve ismét a zsellérsors bozótjába kergetik a magyar parasztokat.

Azért is mert megcsúfolják a magyar paraszt évezredes álmát a termőföld birtoklási jogát.

A magyar paraszttól ismét elorozták ezt a jogot. Annak idején a földesurak látástól vakulásig hajszolták őket. Utánuk jöttek az úgymond igazságcsinálók és földet osztottak amit aztán a közös gazdaságok karámjaikba tereltek rövid időn belül és tartottak évtizedeken keresztül. A történelmi  úgymond demokraták akik ahogy bírták marták a magántulajdon tisztázatlan jogi viszonyaiban lévő földeket. És végül  jöttek a pártos politikusok és  haramia módra rátették a kezüket az állami földekre és ellicitálták tulajdonképpen azokat a földterületeket a sógorságnak,komaságnak,barátoknak akik beálltak a  politikai üdvhadsereg ük táborába.

Igy egy jól meghatározott időre várhatjátok az új földosztást mert nem értettétek meg az idők parancsát és némán szemléltétek hogy fosztanak ki benneteket az új rablók.

Orbán Viktor ez nem morbid politikai szélhámosság,ez a magyar paraszt sorsa amiért Ön egy idő után felelni fog.

 

-A HIDONTÚL-ÉS GYERMEKKOROM ÖRÖMEI

Az –Emlékezéseim Páskándiról cimű kötetemben leirom hogy mi mindketten 194o szaptember 5-ig román fennhatóság alatt éltünk. Az a pár év, ami egy gyermek életében meghatározó értékeket nyújt, erre a az időszakra esett. A tudatformálás, anyanyelv tanulása, iskola, olykor a fenyítések és verések már érezhetően keserű élményanyagunkká váltak. A születési anyakönyvi kivonatunkban például nem a szülők által igényelt nevet írták a keresztlevelünkbe. Páskándi Géza-helyett-PÁSKÁNDI GHEIZA- t. Amikor heccből így szólítottuk,  Géza minden alkalommal a mindenszenteket is földre kényszerítő káromlással reagált. Én a  Bauer Béla helyett: BAUER ADALBERT nevet kaptam az akkori román kormány belső rendelkezései alapján történő románosítás miatt.

                1940 szeptemberében Géza 7 éves volt, jómagam 9 éves. Én  szemtanúja voltam a magyar hadsereg felszabadításának – élükön a fehér lovon a kormányzóval.

                Úgy hiszem, hogy a román hatalom kitörölhetetlen, mély nyomokat hagyott alakuló gyermeki létünk emléktárában. Feltétlenül Géza  nemzeti énjében is lelki fájdalmat okozott, ami egész életében végigkísérte, és arra a cselekvésre késztette, amire a múltja és jelene kötelezte. Engem sokat vertek –  boxerekkel  –avagy vaskesztyü-  a betelepített román altisztek gyerekei és kamaszai bandákba verődve.  A súlyos sérülések  ma is látható nyomokat hagytak az arcomon.

 a Hídontúl az akkori peremvidék–a város társadalma egy bizonyosrétegének, lekicsinylő, nem kimondottan , de Szatmár város szegénytelepének számított.De mi  ott születtünk,ott  éltünk. A Dohánybeváltó, .a nagycsaládosok telepe:  az Oncsa- és a  Gőzfűrész telep, a Kubik, a Lókert,  a Biki tér, a Zsadányi úti  Kereszt, a Farkas udvar zsellértelepe stb  szomszédságában. Tény az,  hogy Szatmár város népességének egy jó része itt élt, s nagyon sokan voltak közöttük,  akik fizikai munkából tengették életüket (ha  egyáltalán volt munkájuk), s  általában ők a sokgyermekes családok voltak. Tehát a közeg, ahol Gézával éltünk, miért jelentene egyáltalán elmarasztaló hátteret vagy szégyelni való foltot egy zseniális ember élettörténetében ? Meg vagyok győződve,  hogy Géza írói élményanyagának háttere a szatmárhegyivel kiegészítve innen is számazik. Gyermekgyógyászként mindig tekintetbe veszem a gyermekkkor közegének a ráhatásait az alkotó készség hátterének és minőségének a megítélésében. Ez az esetek többségében döntő jelentőségű.

Mi volt arra a magyarázat, hogy két gyermek elég nagy távolságról (a Biki tér és a Lókert között) megismerjék egymást és pajtási kapcsolatot alakítsanak ki egymással. Amint már említettem:  Szatmár peremvidékén sok gyermek volt. A kisállattenyésztés  még sok  felnőttnek is az  egyedüli szórakozást jelentette. A gyermekek imádtak csereberélni, bugyli-bicskát, röpgalambokat, nyulakat, énekes madarakat Együtt jártak pecázni a Homoródra, fürdeni a Szamos torkolatához, vagy a Kubikra csónakázni a hazulról elcsent mosóteknőkkel. Télen pedig – ereszkedni – szánkóval a vasúti töltésen. Ez egy autonóm gyermektársadalom volt a maga megismételhetetlen örömeivel,  nehéz sorsával és egész életen át tartó barátságokkal.

                Még  70 év távlatából is boldogan írom le a város peremvidék  gyermekeinek a. hangulatát, azt az érzést, amikor mindent a sajátodnak éreztél a rengő aranysárga búzatáblákat, eperfákat a Hegyi úton, vizeket,  a bokáig érő nyári poros utak forróságát. az összes gyümölcsöst, a birkózásokat, verekedéseket stb.

                                A másik említésre méltó kérdésfeltevés az,  hogy a  román politika főként az oktatást vette kereszttűz alá. Mi már csak román nyelvű óvodába járhattunk. Anyanyelvünk megőrzését csak a felekezeti iskolák biztosították, ahol a magyar oktatásügy rendszertana volt érvényes. Az pedig annak idején virágkorát élte. Így, mindvégig lehetőségünk volt anyanyelvi oktatásban részesülni. Tehát anyanyelvünknek     az ízes szatmári szónak  – mindvégig továbbélt a vitalitása és reménye,  hogy hosszú ideig ,még a végváriak mindennapi szótárában is méltó helyet foglaljon el.

HÁROM ERDLLYI MAGYAR TUDÓS


.Tizenharmadik alkalommal adják át a Pápai Páriz Ferenc-díjakat szeptember 10-én 17 órától a székelyudvarhelyi Művelődési Ház koncerttermében.
A Pápai Páriz Ferencről elnevezett alapítvány 12 éve azzal a céllal jött létre Székelyudvarhelyen, hogy az Erdélyben tevékenykedő magyar orvosok, biológusok és gyógyszerészek mindennapi és tudományos munkáját segítse. A folyamatos orvoskonferenciák és ösztöndíjak mellett évente két negyven év feletti, valamint egy fiatal orvost, professzort, illetve kutatót részesítenek elismerésben. 2011-ben két marosvásárhelyi orvos, dr. Egyed Zsigmond Imre és dr. Szabó Béla, valamint a szintén vásárhelyi dr. Mezei Tibor László egyetemi tanársegéd részesült PPF-díjban.
Idei márciusi ülésén az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy az elkövetkezőkben a Pápai Páriz Ferenc-díjak átadása minden év szeptember 10-én – Pápai Páriz Ferenc halálának évfordulóján – kimondottan Székelyudvarhelyen legyen lebonyolítva. Az ünnepélyen a szovátai Sánta Csaba által készített, Pápai Páriz Ferenc profilját ábrázoló emlékérmeket, valamint egy emléklapot adnak át.
Ebben az évben életműdíjjal a kolozsvári dr. Széplaki Attila ortopédprofesszort, illetve a csíkszeredai dr. Zágoni Elemér nyugalmazott gyógyszerészt jutalmazzák. A 40 év alatti kutatók közül pedig Orbán Kiss Károlyt, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem adjunktusát díjazza a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány.
A Művelődési Házban tartott ünnepélyen részt vevőknek dr. Balla Árpád – az alapítvány létrehozója és elnöke – tart rövid előadást Pápai Páriz Ferenc munkásságáról és a 2000-ben létrehozott alapítvány eddigi tevékenységéről. A díjazottak előtt a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola növendékei zenés műsorral tisztelegnek.
A Pápai Páriz Ferenc alapitvány elnöksége arra kért fel hogy az eddigi dijazottak nevében fejezzem ki őszinte elismerésünket a dijazottak kimagasló tudományos és kutató tevékenységükért.
A következő néhány gondolat és mondat erejéig tettem eleget a kérésnek-

Tisztelt díjazottak Tisztelt kollégák !!


Nekünk a végváriaknak akik itt Erdélyben , itt a szülőföldön istápoljuk magyar véreinket mint gyógyítók, mindenekelőtt és mindenek fölött a legmagasabb elismerés a Pápai Páriz Ferenc Díj azért mert a sorstársaink adományozták.
Ez a mi érzelmi”Nobel díjunk” ami nekünk jut itt a Kárpát medence koszorújának boldogító árnyékában.
A HÚSVÉTI ÖNTÖZÉS,AVAGY KINEK KEMÉNYEBB A TOJÁSA

Húsvét közelben találkoztam a szintén hajlott korú gyermekkori cigánypajtásaimmal akikkel együtt jártunk az Ötvös utcai Római Katolikus népiskolába. Nagy Ferikével és Gozsa Janival tulajdonképpen együtt nőttünk fel a volt Biky Károly tér /most/ Nemtudom tér/környékén. A kunyhójuk a Biky téren volt és egy hatalmas homok tömböt őriztek, ami egy ortodox templom építésének lett volna a kelléke,de a történelem nem engedte át a rostán. Ott játszottunk naphosszat a homok hegyen. A szív melengető –Bécikém- megszólitás után hosszasan elbeszélgettünk főként az egykori zsiványságaink 
történeteiről. 
A húsvéti ünnepek alkalmával,alig vártuk az ünnep másodnapját hogy öntözni mehessünk. A tét ilyenkor az volt ki mennyi-piros tojást-zsebpénzt tud összekoppintani. Szokás volt a locsolás alkalmával ajándékozott tojások összekoccintása. Akinek ép maradt a tojása az nyert. A fentebb említett Nagy Ferike állandóan repesztett. Az oldaltarisznyája midig tele volt nyertes tojásokkal. Mi a balga tudatlan többi gyerek azon gondolkoztunk, hogy hogyan csikarjuk ki Ferikéből hogy milyen tyúk tojja ezt a kemény héjú tojást. Semmikép nem tudtuk kinyomozni hogy ki a csoda tojást tojó tyúk tulajdonosa. Estére mire haza ért Ferike a tetemes mennyiségű főtt tojással nagy dinom dánom kezdődött. Ennek az lett a vége hogy a kunyhó fele a kórházba került a másik fele pedig szorulásos lett.
A végén mint minden más titok ez is kiderült. Egy öntözés alkalmával Feri az egyik előszoba beton padlójára ejtette a –romboló tojást,és az akkorát koppant és pattogott a padlózaton hogy minden nyilvánvalóvá vált. A titok nyitja az volt hogy egy nagybácsi tölgyfából esztergált egy élethű piros tojást Ferikének.
Vajon létezik –e még tojáskoccintás-mert én ma már inkább jól célzott –záptojás dobigálásba –kezdenék sokszor tehetetlen haragomban de kihangsúlyozom hogy nem gyerekek lennének a célpontok 
A beszélgetés folyamán őszintéknek és meleg szívűeknek éreztem őket. .A –De La Salle Szent János elemi iskola igazgatója Ötvös Frigyes szerzetes atya arra tanított bennünket hogy minden világra született lény az Úr védelme alatt áll,és ezt vésték a tíz parancsolatba is hogy –Szeresd felebarátodat mint önmagadat. Akkor természetes volt cigány név manapság már –romáknak –becézgetik őket és ennek fejében lelövöldözik mint a mezei nyulakat.
Az ő muzikalitásuk mindig megkapott, vonzott és mivel jól énekeltem számos esetben felkértek hogy menjek velük mint szóló énekes májusi éjjeli zenét adni/a Horváth-Páskuly zenekar/Vagy száz magyar nótát énekelni a felejthetetlen zongora művésszel/mert az volt/Pusi Rózsival, a Pannónia étteremben. Egy alkalommal mint a banda kültagját mint egyedüli fehér bőrűt meghívtak a szilveszteri mulatságukra.
–Még Cukrot-/becenév/ a zongoristát is kilopták a mulatságra a T.B.C. kórházból ahova éppen be volt utalva.
Emléktartó esemény volt életemben. A szatmári cigánytársadalom viselkedését,szeretetét,muzikalitását. az emberi lét bizonyítási kényszerével mindennapi hadakozásaival összesűrítve éltem és tanultam meg azon az éjszakán.
Ilyen élményanyag után, úgy gondolom hogy minden embertársunknak meg kell előlegeznünk előitéletek nélkül a lét és életesélyt.

AZ ÉREM MÁSIK OLDALA
Egyedüli támogatóm és emberi létem értéktartó gondolatainak szabad kifejezője és értékmegőrzője az internet volt, ami feltörte a körém kérgesedő dióhéjat. Következésképpen az ember a tényszerű élményanyag birtokában köteles feltenni magában néhány fájó kérdést ami most 85 éves koromban,az 55 év a mindennapi gyógyítás mellett ebben a megyében, az orvostudomány szellemi értékeinek gazdagitásának a feladatát is vállaltam. Nekem nem volt időm hivatásszerüen” magyarkodni” mert a sors egy olyan helyre állított ahol az emberi lét biztonságának őrzése volt a feladatom. Igy aztán egy méltánytalan mellékvágányra kerültem mert sem fizikai időm sem erkölcsi vonzalmam nem volt a” cirmos” szerepét alakítani. Pedig tettem amit tennem kellett. a magyarság tudatom méltó önbecsüléséért. Tehát miért érzem a szálkát a körmöm alatt ??
Milyen közösség az, akinek egy tagja húsz ezer oldalnyi írott szöveget tett fel a N.E.T.-re a most már világszínvonalon mozgó értékeiből egy oldalnyit nem jelentettek meg nyomtatásban az arra hivatottak.
Milyen közösség az, amelynek egyetlen írott hírlapja visszautasítja ezen munkáknak vagy bármilyen más írásom közlési lehetőségét.
Milyen közösség az, aki meg sem említi hogy van egy tagja aki már 13 millió embernek vitte el 199 országba a szülővárosának hírét.
Milyen az a közösség amelyik megkülönböztet társadalomszemléleti kérdésekben,hitben, a valós emberi kapcsolatoknak örvendő embereket, szétzilálva azokat és a gyűlölet magvait veti a mindennemű előnyök elnyerése érdekében. Ha nem ismerjük fel idejében a társadalmi monomorfizmus történelmi eredőit akkor az egyeduralom keserű kényszere lesz a sorsunk.
Ezért köszönöm a internetnek hogy lehetőséget adott azon gondolataim közlésére amit értéknek tekintenek az emberek munkáimban, és nem engedték társadalom politikai mellékvágányaira terelni sorsom alakulását..
ÖLELEK MINDEN HŰ BARÁTOMAT.
Bauer Bauer Bela

TÁRSADALMI FELELELŐSSÉG TUDATUNK DRÁMÁJA.
Gyermekgyógyász vagyok és egy életen át követtem azokat a nehézségeket amik egy gyermek nevelésével járnak és talán ezért érzelmileg jobban megviselt a péntek esti dráma. Ez a dráma nem csak az elhunytaknak vagy sérülteknek a drámája hanem a hozzátartozóéké is,sőt az egész társadalomé. Ilyenkor aztán természetszerűen a könnyek,gyertyák,virágtemetők,vigasztaló szavak,esetleg anyagi juttatások özöne az együtt érzés az elmúlás szimbólumai mint az okozat drámájának végzetes rövid ideig tartó mozzanatai uralkodnak. De az elmúlást nem lehet visszaforgatni mert az egy életre szóló lelki nyomor megélését jelenti a hátramaradottaknak. Kötelez bennünket hogy az egyre megismétlődő kiváltó okokról is beszéljünk. Feltettem magamban a kérdést hogy ha a színhelyen lett volna a törvény egy hithű embere és azt mondta volna hogy működési engedély nélkül betiltja a rendezvényt, valószínű hogy ma nem gyászolna az ország. De vajon vannak-e hites törvényei és hithű törvényvédő emberei ennek az országnak??Azok akiket az okok felszámolásáért közpénzből fizetnek és esküt tettek a jog és a törvény szent megvédéséért vajon kinek számolnak el.Jómagam az ország koronázatlan igazság istennőjének nemcsak a politikai csatározások lebonyolitásában és az aprópénzek amik a közpénzekből megmaradtak számolásával kell foglalkoznia, hanem részt kell vennie a mindennapi közrend,közbiztonság szigorú betartásával is. Ajánlatos lenne a médiának is ezekkel a témákkal foglalkozni és nem a bukott karvalyorrú tengerésszel valamint a politika piócájának szőke démonával és az egész Alibaba-rablóbanda már mindenki által ismert csiki-csuki gyermeteg hülyitéseivel,hogy már ne beszéljek az országutakon történő mészárlásokról és a józan emberi elmét meghaladó gyilkosságokrol.
Egy évtizeddel ezelőtt egy távozófélben lévő angol dipomatát megkérdeztek hogy a tíz év eltöltött idő után mi a véleménye az országról-hosszas huza-vona után a következő választ adta:/uraim én csak egy mondattal tudok válaszolni önöknek ami a következőképpen szól:Lasă mă că te las.
Vajon még mindig itt állunk.???

k ismerik el emberségünket és hivatástudatunk méltó kiteljesedését, akikkel együtt éltük és éljük meg a nehéz történelmi időket.
A drámai sorsú marosvásárhelyi egyetem örök tisztességű tanítómesterei:
a mi nemzeti létünkre szabott, megfelelő leckéket adtak nekünk,és mi a magunk módján , hol simább utakon járva,hol imbolyogva, botladozva, vagy leroskadva a mindenkori terhek alatt,mint erdélyi magyarok mindig kibányásztunk magunkból annyi lelki erőt hogy véghezvigyük a küldetésünket,hogy becsülettel megfeleljünk gyökereink elvárásainak.

Őrizzétek büszkén nagy örömmel, tisztességgel, ahogyan ezt mi is tesszük, az elődeitek, mint hivatásunk és magyarságtudatunk örök letéteményét.
EGY KIOLTOTT MÉCSES BALLADÁJA.

Az 1956-os szabadságharc szellemiségének és áldozatainak történelmi érzelemvilágát csak azok értékelik akik ennek a kitörölhetetlen dicsfényű korszaknak élő tanúi,átélői voltak. Egy voltam ezek közül aki a vásárhelyi egyetemen élte meg ezeket a magyarság történelmének egyedülálló fényes napjait, de véres veszteségeit is. A nemzet szabadság vágyának és olyan mérhetetlen összefogásának a példáját éltük meg amit még álmodni sem mertünk volna. De arra nem gondoltunk hogy valaki közülünk keserű emléket idéz a magyar nép tudatában az 56-os forradalom emlékével kapcsolatban..Az erdélyi magyarság mindvégig tiszta szívvel emlékezik a megtéríthetetlen áldozatot hozókra ,a Duna csatorna rabszolgáira köztük Páskándi Gézára Szatmár szülöttére és minden hősére. Mert ne felejtsük el hogy Géza 56 áldozata volt és ezért emlékezünk tisztességgel idestova 2ö éve az Ő áldozatára,magyarságtudatára.
A fellazult társadalmi kaptatókon könnyedén kapaszkodtak a véres rögökön a hatalomra vágyó politika prostituáltjai azok akik ma már hallani sem akarnak az 56-os hősökről, beteges uralkodni vágyó sietségükben. A lassan kegyvesztett Nagy Imre miniszterelnök újratemetésén társszerzők segítségével összeállított beszéd elmondása meghozta az óhajtott sikert a politika ingoványos talaján. Ma már a történelmi hatalmasságok csúcsairól vezérelve költöztetjük véres történelmi emlékeink utolsó reményeit. Mint ebben is egy ember döntött,másnak nem lett volna bátorsága meghozni ezt a döntést- Mint erdélyi magyar tiltakozok az emlékmű eltávolítása miatt és követelem a visszaállítását hogy őrizze történelmünk egyik legméltóbb emlékét.
Ön mint magyar polgár Orbán Viktor Úr adjon nyílt választ magyar ország polgárainak hogy miért távolította el a Kossuth térről a magyar történelem szent ereklyéjét az 56-os hősök mécsesét. Jelen esetben miért nem kérdezte meg a magyar népet legalább egy” nemzeti konzultáció” erejéig,talán több erkölcsi és nemzeti értelme lett volna mint a történelmi rezsicsökkentésnek.

TRENDY LETT A KRÓNIKUS HAZUDOZÁS !!

Mindenki hazudik mindenkinek. Sok esetben szinte nem hiszel a fülednek mondván –hát még Te is fiam Brutus- Pedig a nagy római birodalomban még az is megtörtént hogy aki hazudott bedobták az aréna oroszlánjai közé egy uzsonna erejéig..

Gyermekkoromban a következő fenyegető mondatok hangzottak el-ha még egyszer hazugságon foglak,kitaposom a beledet,mondták a szülők a zsivány hídon túli hazudós gyermekeknek. De ha a szülőknek nem is vallottuk be, de a gyónások alkalmával a Kálvária templomban Kulcsár atyának be kellett vallani/még mindig jobb megoldás volt minthogy a nádpálca vitustáncot járjon az ülepünkön./  Ő feloldozásképpen csak egy miatyánkot mondatott el velünk és ezzel mi magunkban lerendeztük az ügyet. Manapság már azt az egy miatyánkot is elsinkófálták a köztudatból.

Miről is beszélünk ?? Milyen formái vannak a hazugságnak ??

 A füllentés kegyes vagy kegyetlen színjáték, valamely apróbb jelentőségű dologban az igazság torzítása, elbagatellizálása. Kell hozzá egy cseppnyi ravaszság. A hazugság - vagyis az igazság torzításának - másik formája az elhallgatás, amellyel nem a másikat védjük, hanem önmagunkat. Kihagyjuk a mondandóból azt az információt, ami nekünk kellemetlen. Az elhallgatás nem feltétlenül bűn, de általában mindenki rossz néven veszi, ha rájön. Aki elhallgat valamit, valamilyen előnyre, de legalább is valamilyen hátrány elkerülésére számít. - Az elhallgatás esetenként pontosan olyan káros, mintha hamis tényeket állítanánk –Pedig  társadalmi morális értékítélet a közelmúltban is merőben más volt- “Hallgatni arany” szól a magyar közmondás. De idézhetném egy világhírű tanítómesterem mondást ami így szólt:Két hibám volt az életben,az egyik hogy kicsiny gyermek koromban későn tanultam meg beszélni a másik pedig hogy felnőtt fejjel későn tanultam meg hallgatni. Ma amikor a szólásszabadság küszöbén állunk akkor már azt kell mondanunk hogy” Vétkesek közt cinkos aki néma “Mert a vétkesek az ordasok még manapság is falkákban szaporodnak.
Mások viszont tudatos megtévesztésnek, a manipuláció egyik fajtájaként definiálják a hazugságot, amely a hazai politikai, üzleti és közéletben életben gyakran teljesen elfogadott, manapság már természetesnek számít.. Egy becsületes polgár szerint szomorú, hogy itt tart hazánk. Így nemcsak gazdasági, de morális válságban is vagyunk. - Egyedül a bárcás kurvák nem hazudnak, náluk más a tét. A többi bárcás mind hazudik attól függetlenül hogy hogyan ártanak vele a köznek,embertársaiknak.

 

Itt az ideje hogy meggyóntassa őket a társadalom.

#1 Dr.BauerBela

TANÉVNYITÓRA-MI KÖLCSEY-SEK

Mi itt születtünk,itt éltük le életünket és mondhatom azt, hogy itt ebben a megyében hivatásunk mély alázatával istápoltuk betegeink bajait megőrizve a végvár magyarjainak tisztességét Ebben a városban,a kárpát medence északi csücskének a fővárosában,Szatmárnémetiben, annak idején a Szabad Királyi Városban- vívtuk meg a magunk sajátosan nehéz küzdelmes napjait.

                                                   A kor akkori érzésvilága,erkölcsi rendje,hite haza és szülőföld szeretete,már akkor beivódott erkölcsi –énünkbe-  végigkísért bennünket,és ma már csak morzsoljuk hátralévő napjainkat,mint nagyanyáink a rózsafüzért.

 Mi, még nagy gonddal ápoltuk történelmünk ismérveit.

Nem tudunk,nem akarunk megszabadulni tőlük. Nekünk génjeinkbe van a bizonyítási kényszer,és állandóan érzékeltettük,hogy létezünk és velünk mindenkor számolni kell. A tudat, hogy megfeleljünk a gyökereink elvárásainak,hogy törzsünk erős lesz és magasra nő.A botladozások kegyetlen,kíméletlen útvesszői, a talpra állási megpróbáltatások és végül az újrakezdés és építkezés az alapoktól kezdve.

Végül a keserűség hogy a rád szabott,rövid évek során,többször lerombolták,gyermekkori homokvárainkat,illetéktelen,kegyetlen kezek, és felnőtt fejjel úgy kellet alkotnunk hogy mindezek ellenére kitűzzük a zászlót,még ha megfakulva,megszaggatva is,itt saját szülőföldünkön.

Gyakorlatilag életünk bizonyító értékének ez volt a színtere,a lokálpatriotizmus és a történelmi igazságkeresés.

Valaki azért mindig bedobta a mentőövet-hogy partra vergődjünk. Egy szerető,életednek tartalmat követelő család,egy iskola a maga történelmi erkölcseivel ,rendjével, az autentikus értékek fel ismerésével, gondozásával és nem utolsó sorban hogy teljesitmé-nyed örömélményhez juttatott már gyermekkorodban.

Ez az iskola, kötelezett arra, hogy tarsolyodban hordoznod kell a- ketyegő órát, és egy életen át becsülettel ,tisztakezű munkával,egyenes gerinccel,hittel építkezned kell a vállalt  predestinációd kiteljesítéséért.

 Ez a volt és jó szívvel,és örömmel mondhatom ez  ma is  a KÖLCSEY KOLLÉGIUM, és  ezen intézmény pedagógiai jellegeit még hosszú ideig  megörzö kíváló tanári kara.

                                                Ennek az iskolának mindig volt egy disztingvált erdélyi magyar szellemisége. Ez a hangulat átitatta diákságának életfelfogását,függetlenül a kortól,ranglétrától vagy a helytől ahová távoztak a nagyvilágba az arra utaltak,ki milyen reménykedéssel vagy kétkedéssel küzdve.

Egyszóval a Szatmárnémeti magyar értelmiség egy számottevő rétegét alkották,szellemiségben és alkotókészségben.

Hasonló értékrendet képviseltek olyan időkben amelyekben az egysíkú,fanatizált értelmiségi modelltől eltérni, eredendő bűn volt.

                                          Ez mindmáig az az intézmény amely,íratlan szabályaival az egyűvé tartozás,a szolidaritás,a történelmileg, nemes ,önzetlen,mindenkor segítőkész életre szóló barátságokat alakította, tanulói között.

Az erkölcsi öntisztítás és öntisztulás állandó jelenléte, távol tartotta tőlünk a kishítűséget a megalkuvást és mindazt ami emberileg,erkölcsileg ki vetendő. A véleménykülönbségek amik a viták hevében olykor nagyon felfokozottak voltak, nem zavarták a szellemi harmóniát,nem ejtettek sebet senki érzésvilágán..

                                                                                Egy kiegyensúlyozott társadalmi és erkölcsi értékítélet jellemzett bennünket,egy standard demokrácia szellemisége,szélsőségek nélkül de mély főhajtással mindennemű elvi vagy gondolkodási étékek előtt.

A bohém hangulat,a sziporkázó elmék villanásai,olykor napokig mosolyra fakasztottak bennünket és felritkították azt a szellemi –köd fátylat ami bennünket körülvett.

                                Sok barátunkat elvesztettük,mások eltávoztak Erdélyből azért mert úgy alakult a sorsuk,mások az erdélyi magyarság kiválóivá lettek-avagy az egyetemes magyar irodalomtörténet nagyjaivá váltak -de mi a végváriak-akik még mindannyian együtt élünk szellemiségünkben, barátságunk emlékét őrizve, és mindezeket leírva a fiatalok okulására,hogy a szeretet a hit és igaz barátság nem veszhet el az-újra meg újra feltupírozott, esze ment politikai. társadalmi –habrangy –elméletek között.

Ez volt az akkori-KÖLCSEY-s szellem amit megéltünk és vallottunk iskolatársaimmal és barátaim-mal,

 

SZATMÁRNÉMETI 2012-SZEPTEMBER 17-ÉN

 

EGY RÖVID  TÖRTÉNELMI PAMFLET.-

Szemerkényi rögként pörget bennünket maga előtt a történelem szele. Ahogyan mi itt rekedtünk a Kárpát medence északi csücskébe,végigélve és végigszenvedve  akár az ismert vagy ismeretlen történéseit ennek a földnek, a történelmi idők különceinek vetélkedéseit tekintve, mi jelen pillanatban akár Ubu-Mufu törzsek,vagy  Hottentották is lehetnénk. Ki ismerhetné a következő évezredek eljövendő eseményeit. Úgy vélekedek  hogy a “cserépkutatók” ezt is be tudnák bizonyítani ahogyan ezt tették a gótokkal,gepidákkal,trákokkal,dákokkal és a többi cseréptulajdonossal. De amióta az eszemet tudom itt mindenki „véguralkodó” akar maradni és így köti az ebeit is a karókhoz.

Váltogatják a hatalmakat,taszigálják a határokat sokszor a saját korlátoltságukból eredően .Ebben a kis” fürdő kádban” a Kárpát medencében áztatgatjuk a lábainkat és egyúttal fojtogatjuk is egymást miközben már majdnem az ősember lágyék kötőjét viseljük, pókhálóval beszőtt végbélnyílással.

Egyenlőre egyetlen megoldás van egy békés európai életmód, várva az űrlakók megérkezését..

 

 

KORLÁTOK ÉS LEHETŐSÉGEK

A mai etikai és deontológiai elvek megőrizték ugyan a történelmi hagyományokat/Hyppokráteszi eskü/de természetszerűen alkalmazkodniuk kellett a történelem folyamán kialakult új gazdasági,társadalmi,szakmai elvárásokhoz, amik napjainkban is hatalmas léptekkel haladnak előre. Ennek a haladás dömpingnek anyagi vetületei egy elszegényedet társadalomban csiga lassúsággal alakul,fejlődik. Szerintem a szatmári megyei kórházban egy szívsebészeti osztály létrehozása egy előre látható kaland volt, mert nem voltak meg hozzá azok az anyagi és emberi erőforrások amik perspektíváikat tekintve a tartós és rizikó mentes működését biztosították volna. Bárhova tekintünk a világon az egészségügyi ellátásban a rendelkezésre álló erők központosítására törekednek a szakemberek./kötelező csapatmunka/Igy alakították ki a Kolozsvári kardiológiai központi intézményt ami nagy nemzetközi elismerést harcolt ki magának. Az amúgy is szétforgácsolt erők /szakemberek,műszeres ellátottság, nem beszélve az elvándorlásról,/ csak a bizonytalanság és szakmai rizikó jegyeit fogják még magukon viselni az elkövetkezendőkben is. Mindezeket azért írtam le mert két ízben voltam a Városi Kórház igazgatója és a kardiológia ebben a kórházban működött egyrészt ,másrészt én is átestem egy súlyos infarktuson. Egy kollégám aki egy nyugalmazott elmeorvos elmarasztaló véleményt fogalmazott meg a Megyei Tanács ülésén a kardiológiai ellátásra, annak a vezetésére valamint a személyzetre is amit igazságtalannak tartok.
Egy dologgal egyetértek ami történelmileg nem változott-a beteg ember- akinek szenvedése ugyanolyan mint évezredekkel ezelőtt,ugyanúgy igényli a segítséget fájdalmaiknak enyhítésére,a vigasztaló jó szót,a türelmet a körültekintő gondoskodást. Ő ma is jó néven veszi vagy elvárja hogy alaposan megvizsgálják,meghallgassák panaszait. Tehát ez az igény megmarad időtlen időkig,és megmaradnak az esdeklő tekintetek és az esélyt a biztonságos ellátásra.
Tulajdonképpen ez a hivatásunk emberi eleme,amit mindig és mindenki elvár tőlünk és hozzáfűzöm hogy teljes joggal.
De akkor mi lenne a megoldás a kardiológiai sürgősségi esetekben haladéktalanul elszállítani a beteget egy helikopterrel a kolozsvári kardiológiai intézetbe szakképzet személyzettel. A szatmári szívsebészeti osztály újraszervezését egy hiá
bavaló cselekvési ténykedésnek ítélem.
PS.Ne tegyék az egészségügyet politikai sikerek vagy pótcselekvések 


SZÓVÁ KELL TENNI-GINISZ RECORD A ROMÁNIAI HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKON.
Mikor a hírközlő szervek közölték hogy 26o állami és pártvezető ellen a választások előestéjén bűnvádi eljárás folyik és ezek közül 2o a polgármester jelölt sőt közülük börtönben is ülnek megvallom hogy teljesen kihűltem. Az történelmi tény hogy lopás nélkül a mi történelmi tájainkon nem lehet létezni mert azt már a génjeidbe kovácsolták.
Én úgy emlékszem hogy minden időkben, még az elenyészőnek számító társadalmi állások betöltéséhez is kötelező volt az „ERKÖLCSI BIZONYITVÁNY” bemutatása ami azt bizonyította hogy büntetlen előéletű ember vagy aki megérdemli a társadalom bizalmát.
Azok akik megfosztottak bennünket anyagi javainktól loptak,raboltak, játszották el most is velünk gyermekkori játékunkat a “lánc lánc,eszterlánc “. Az összefonódások ma már tűrhetetlen bűnszövetkezeteiben uralják a hatalmat és kiszolgáltatott népük hiszékenységével és tájékozatlanságával is tudatosan visszaélnek.
Az már a törvénykezés rémálmai közé soroltatik, amikor a Nagybányai börtönben ülő polgármester is indult a választáson és 77 % -al nyert.
Kik azok akik ennek a szégyenletes állapotnak a fenntartói-a törvényhozás, aki saját képére és hasonlatosságára alakítja a polgári rendet az országban,az igazságszolgáltatás,az istenadta tájékozatlan tunya nép.
Az az ország ahol nyilvántartott bűnözők marasztalják el a választókat azért mert nem hajlandók elfogadni az úgymond társadalmi vezetői rangok visszanyerésére szolgáló “jogaikat” erkölcsileg nem egy
élhető ország és nem csodálkozom azon hogy fiataljaink nagy számban oltják el maguk mögött a villanyt.

Páskándi Gézával és a többi szatmári kültelki gyermekkel nagyon szerettük a galambokat. Különösen az angol keringőket/pörkli/ elsősorban mert mindennap az égig kapaszkodtak és eltűntek majd hűségesen visszatértek fészkükre. Egész életemet végigkísérte ezeknek a szelíd hűséges lényeknek a szeretete. Még amikor társas házban laktam és lakok mindmáig akkor sem váltam meg tőlük. A bemutatott képen egy zord téli reggelen várják a gazdájukat az ablak párkányon a reggeli elemózsiáért.
Hogy Géza is mennyire szerette őket,bizonyítékul leírom egyik nagyon kedves versét ami erre emlékeztet

 

SZATMÁR GYERMEKKOROMBAN

 

Itt születtem ebben a városban az eperefás Hegyi uton. A Dohánybeváltó és Unió közötti utcarész egyik épületében aminek már csak hült helye van,mert a buldózerek átrendezték a város ezen részét is, a kegyetlen történelmi kényszerek hatása alatt.De minazonáltal mégis történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal eggyüt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében.Itt töltöttem gyermekéveimet, Ez egy autonóm gyermektársadalom volt a maga megismételhetetlen örömeivel, nehéz sorsával és egész életen át tartó barátságokkal.

Még 70 év távlatából is boldogan írom le a város peremvidék gyermekeinek a. hangulatát, azt az érzést, amikor mindent a sajátodnak éreztél a rengő aranysárga búzatáblákat, eperfákat a Hegyi úton, vizeket, a bokáig érő nyári poros utak forróságát. az összes gyümölcsöst, a birkózásokat, verekedéseket stb.

 

Ez a város formálta társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek. Az egész századunkat végigkisérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik -a hidegháboru-.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma.Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kiméletlensége továbbvonul történelmi multját respektálva.Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaival vivódók száma talán még növekedett.A csörgősipkás pirosorrú,bőgatyályú bohócok még jobban tetszelegnek a köztereken hangosan hirdetve hogy itt a mennybemenetel ideje,és ők segitenek ehhez bennünket.Ez igy igaz mert hova-tovább mind többen megyünk a mennybe de először átmenetileg egy 2x1méteres sárga gödörbe időzünk.

                A lokálpatriotizmus minden érző embernek a lelki énjéhez tartozik,az emlékezés megszépül még az élet alkonyán is,és bárhová vet a sors ha a –szatmár- elhangzik keresed hogy ki ejtette ki,hogy akár egy szót válts vele,és tudasd vele hogy-te is szatmári vagy. Engem sokat vertek – boxerekkel /vaskesztyük/markomba gyüjtve az arcomról lecsorgó vért,szegény édesanyám elmondhatatlan rémületére, a bandákba verődött betelepített altisztek gyerekei és kamaszai. A súlyos sérülések ma is látható nyomokat hagytak az arcomon.Tehát már zsenge gyermekkoromban megtanitatták hogy mi a kissebségi lét.

                Szüleim a hidontul a Biky-térbe torkolló Thököly utca 18 szám alatt épitettek családi házat.Az iskoláskor előtt 7 éves koromig itt éltem ebben a környezetben.A nyáron bokáig érő forró poros és,az őszi sáros utak mert akkor még nem ismertük az aszfalt utak semminemü válfaját..Amikor a -városba-mentünk/a központ/az utat minden alkalommal gyalog tettük meg,lévén hogy nem létezett más közlekedési eszköz.

                A szekerek sokszor elakadtak a nagy sárban,rudakkal és hévérekkel kellet kiemelni őket.Ez megtörtént a mentővel is ami egy középkori lovas postakocsihoz hasonlitott egy rápingált vörös-kereszttel.Az esetek döntő többségében fertőző betegeket szállitott/főként skarlátos gyermekeket.A kapura ahonnan elszálitották a beteg gyermeket, egy sötétvörös cédulát ragasztottak-karantén-felirattal-Ilyenkor mindig megijedtem és nem mertem kimennni az udvarunkból ,természetesen jó anyám intelmeire is hallgatva.

                Eseménynek számitott számunkra az is hogy lestük a Zsadányi uton –mikor jön a -ZSUZSI-a vicinális vonat ami Oláhgyűrűs és a szatmári Ötvös utcai piac között közlekedett.Sokszor sóvárogva néztük a lapos platformu vagonokon a nagy fonott kosarakban a ránkmosolygó gyümölcsöket a hegyről,erdődről, amikre a vagon szélén ülő lelógatott lábbal ülő bőszoknyás asszonyok vigyáztak.Ezzel a vonattal –utaztunk mindig az erdődi kibei-ra és a halottak napján a kivilágitásra édesapámmal.Ez mindig nagy esemény volt számomra.

                Annak idején a zsadányi út közepén egy vasuti töltés húzódott a hidfőig.A zsadányi út végén volt a –csődörös kaszárnya-ahonnan a nyári hónapokban mezitláb vonultak a katonák lőgyakorlatra a céldombhoz a Honvéd utcára-Utánuk hatalmas porfelhő szállt.A román hadsereg hagyományosan ultraelegáns tisztei a vasuti töltésről dirigálták őket-finom francia kölnik illatáradatában.

 

                Nem az emléktárörző képességem ellenörzésére,vagy egy helytörténész titulus meggszerzésére aspirálok ezzel az irással.A gyermek és ifjúkor érzelmi világának és autentikus történelmi rögzitésére és istápolására szolgálnak ezen sorok egy olyan időszakban,amelyben az a veszély, hogy egyesek teljes odaadással átirnák a szöveget a palatáblán, vagy egyenesen letörölnék azt.Tehát a tisztességtudatom szülővárosom iránt,késztet arra hogy vessem papirra ezen soraimat.

 

 

 

A BETEG EMBER TÖRTÉNELMI ELVÁRÁSAIRÓL

A mai orvosi etikai elvek megőrizték ugyan a történelmi hagyományokat/Hippokráteszi eskü/de természetszerűen alkalmazkodniuk kellett a történelem folyamán kialakult  uj gazdasági,társadalmi,szakmai elvárásokhoz, amik napjainkban is hatalmas léptekkel haladnak előre.
Egy dolog nem változott-a beteg ember, akinek szenvedése ugyanolyan mint évezredekkel ezelőtt. 
Ez az ember ugyanúgy igényli a segítséget fájdalmaiknak enyhítésére,a vigasztaló jó szót,a türelmet a körültekintő gondoskodást. Ő ma is jó néven veszi vagy elvárja hogy alaposan megvizsgálják,meghallgassák panaszait. Tehát ez az igény megmarad időtlen időkig,és megmaradnak az esdeklő tekintetek és segélyt kérő szavak.
Tulajdonképpen ez a hivatásunk emberi eleme,amit mindig és mindenki elvár tőlünk és hozzáfűzöm hogy teljes joggal.
A történelem folyamán valamikor úgy tekintettek egy orvosra mint egy olyan lényre, aki szinte emberfölötti cselekedetekre is képes. Természetesen az orvosi gyakorlatnak mindig meg voltak az értékelhető, felmérhető gyógyítási határ értékei. A változás ebben az orvos beteg viszonyban három alapvető téren történt.
1-A fejlett orvosi technológia csökkentette az orvos szerepét,tekintélyelvűségét a gyógyászatban.Ezzel megváltozott az orvos-beteg kapcsolat minősége és tartalma.
2-Az orvostársadalom is hozzászokott ahhoz-hogy ráfektesse a beteget a –modern medicina futószalagára-sokszor magáévá téve a beteg azon igényét-hogy mielőtt még kikérdezné a beteget a panaszainak jellegéről,vagy a klasszikus medicina örökértékű szabályai szerint levetkőztetné és megvizsgálná becsületesen, és lelkiismeretesen-máris küldi analizisekre-
3-Más a társadalom általános és egészségügyi kulturális szintje,növekedtek az elvárások,de az anyagi keretek ugyanazok maradtak
4-Sajnos a beteg elszemélytelenedik és a közvélemény formálás az orvosokkal szemben mind igényesebb lesz.
5-A fogyasztó társadalom hatalmi szervei nemtelenül ledegradálták az orvosi hivatást-megvonva tőle a legelemibb működési feltételeket.
Ezt a néhány kérdést szeretném bővebben tárgyalni mindannyiunk okulására-
1-A beteg ember ellátására, a fejlett orvosi technika valóságos egészségügyi üzemeket hozott létre melyekben az alkalmazott rendszerek,amikben igen jól képzett csapat vagy csapatok magas szintű ellátást biztosítottak a rájuk bizott betegeknek A mai ellátási realitások már azt vetítik elénk és mondjuk ki jogosan,hogy a betegeket nem lehet megfosztani attól a joguktól hogy emberközelben érezzék az orvosukat. 
-A beteg aki sorsát bízza ránk,és hisz bennünk, nem tekinthető úgy mint egy tárgy,akit rá kell kapcsolni különböző gépekre,automatikusan kivizsgálni,és csak a gépeket ellenőrizni hogy milyen értékeket mutatnak.
Az első és legfontosabb feladat még ma is ilyen fejlett technikai körülmények között az hogy –nem szabad a beteget elszemélytelenitni-hanem meg kell őrizni a hagyományos orvos-beteg kapcsolatot.
2-Vitathatatlan hogy az egészség megőrzése mindig a legfontosabb törekvése volt az emberiségnek..
Az hogy légy egészséges,éljél sokáig az emberi lét legfontosabb kívánalmai közé tartozott.
Ez a törekvése az embernek egy különös és egyedülálló helyet biztosított a társadalomban az orvosnak. Az orvos ismerheti az embernek azt az intim fizikai és lelki állapotát ami a bizalom és –orvosi titoktartás,lényege. Ezért az orvos nem lehet közömbös a közvélemény számára.
A közvélemény lépésről-lépésre követi az életét,a figyelem középpontjában tartja. Szigorú tisztánlátással besorolja rövid időn belül szakmailag,emberi magatartás,erkölcsi érték szempontjából. Erre a társadalmi értékmérőre
odafigyelésre minden magára valamit adó orvos vigyázzon.
3-A mai orvosi gyakorlatban már elengedhetetlen a csapatmunka,az interklinikus jól szervezett vizsgálat,valamint a kollégák munkájának,becsületesen szerzett érdemeiknek az elismerése.
Történelmileg a –medicina hőskorának vége van. Az egyedüllét a szakmában ma már bizonytalanságot is rejteget. Az önteltség,a túl nagy biztonság a súlyosabb kórképeknél visszaüthet. Nagy elődeink tapasztalata és tanácsa az hogy ezen kritériumok figyelmen kívül hagyásáért már sokan drágán fizettek.
4-A társadalom megbecsülésének szükségessége. Ez a megbecsülés egy élet munkáján és törekvésein keresztül történik meg.
Ez bennünk tudatosult és sokan igy is élünk.
De azt a tényt feltétlenül kell jeleznünk hogy van egy olyan bűnös tendencia ami igazságtalan alábecsüléséhez vezet a hivatásunknak.
Az utóbbi időben az volt a pláne hogy ki tud nagyobbat rúgni belénk. Hosszú éveken át a mindenkori hatalmak a társadalom összes nyomorát az egészségügyre ruházta.-Nézzük meg kórházainkat,azoknak anyagi állapotát a gyógyszerellátást.Csak azutóbbi 2 évben 3ooo orvos távozott külföldre –és csodák csodája mind kiválóan megállja a helyét. Nincs dokizás nincs csúszópénz és mégis biztos talpakon áll a hivatás tisztessé

 

LETÖRÖLJÜK A TÖTÉNELEM PALATÁBLÁJÁT-

A hadurak tisztességéről.! ?

Apai ágon az 1736-ban betelepített dél németországi németek /svábok/leszármazottja vagyok. Őseim 18 családdal együtt szekérrel érkeztek Erdődre menekülve a franko-germán háborúk szörnyűségei és nélkülözései  elől, Atyai ükapám ANDREAS BAUER 6 gyermekes  földműves a Károlyi gróf birtokán kapott megművelendő szántóföldet és telepedett le Erdődön.

 A francia-német háborúknak felvonulási területein élve,ezek az emberek, szinte havonként élték meg a lét és a halál borzalmait és anyagi javaiknak teljes megsemmisítését. Emberi létük kilátástalansága miatt indultak el szülőföldjükről egy 3oo évet átfogó történelmi bizonytalanság útvesztőjébe. Ez a kényszerkaland, a sorstalanság, a kiszolgáltatottság és az alkotó munka sokszor keserű íze lett a sorsuk. Hol ezek,.hol azok morzsolgatták le a jól végzett munkájuk sikereit és ösztökélték a nekik éppen aktuális alkotó munkára.

Őket tehát nem hozták,hanem menekültek  és telepedtek le Erdődön,Bélteken,Szakaszon,Szokondon,ahol virágzó sváb községeket alapítottak művelve földjeiket. Ettől a dátumtól kezdve végigvezethető mind a mai napig a családfám a helyi egyházi  dokumentumokban. Tulajdonképpen az –INGOLSTADT környéki genetikai ág, mindvégig itt élte le életét Erdődön-dolgozott,alkotott,és egy mindenki által megbecsült erkölcsi értékrendet képviselt. A váltakozó történelmi hatalmaknak mindig megbízható,értékes munkásai voltak,és ezek a maguk módján ki is használták őket,sőt a kegyetlenkedések amiket alkalmaztak velük szemben, egyeseket a halálba kergettek./a második világháború utáni retorziók,amik a családunkat is érintette./

Azért írom le ezt a néhány sort  mert szégyenletesnek tartom mint európai polgár ezt a történelmi csalárdságot/hogy finoman fejezzem ki magam/ amit akkor éreztem amikor láttam az Erdődi vár márványba vésett turisztikai emléktábláján,román-angol és magyar nyelven írt feliratot. Az angol felirat  helyett talán illett volna német nyelven is emlékezni arra a 3oo évet itt töltött népcsoportra egy oda illő pár szó erejéig. Egyben biztos vagyok –az angolok nem fognak ide telepedni és földet túrni a mai hadurak történelem hamísításának kiszolgálóiként.

Dr.Bauer Béla Ph.D.

A számvetés elkerülhetetlen ideje és tisztessége.

Érdemes volt élni,alkotni, és 55 éven át a legcsodálatosabb emberi lények a gyermekek gyógyítását végezni.

 

AD ABSZURDUM-

 

Ahogy itt ülök a kütyü mellet és nézegetem a ma már közel nyolc és félmilliós látogatottsági számot,még az  egyre sekélyesedő humorérzékem mellet is derűt keltő gondolatom támadt. Ennyi támogatóval megalakítom a Gyermekvédelmi Pártot. Biztosan nyernék, anélkül hogy tejelnék a bársonmyszékért,vagy kitépnék a nejem haját a piacon.A mindenféle hebe-hurgya szónoklatok helyett/kongresszusok,évértékelők,köztéri magamutogatások/a mi pártunkban mindennemű szöveginvázió  helyett konkrét,igaz,megbízható segítséget kapnának a pártagok és rajtuk keresztül az ország népe.

Nem lennének,fékek meg ellensúlyok,eget rengető lopások,ideológiai kéjencek és azoknak megfellebbezhetetlen hatalmasai,vérfürdős választási kampányok,meg a habzó szájú igérgetések mint pl-hogy mindent a családokért és gyermekekért,miközben mi a kilincset rágjuk az éhségtől. Sőt megszüntetnénk az ajánló cédulákat,meg a plakátokról ránk vigyorgó dinnyefejű bácsikat,és helyettük helyenként kerekded baba popsikat ragasztanánk

A parlamentünk nem lenne a „nagyülepüek gombnyomogató gyülekezete.

A mindennemű léhűtőket elküldenénk dolgozni mégpedig azért is mert Ők kijelentették hogy nem szeretik a zártkörű munkahelyek levegőjét,mi meg beülnénk helyettük a bársonyszékekbe,játszanánk a gombokkal,kiabálnánk,veszekednénk,oztoznánk a semmin úgy ahogyan Ők is csinálják manapság.

Az igazságszolgáltatást is rendbe tennénk őseink szólásmondására támaszkodva,mégpedig-hogy a gyermek mondja meg az igazat

A pénz ügyeket Krajcárra bíznánk aki különben mindig meghasal matekből de a pénzszámoláshoz utolérhetetlenül ért.

.Miután levonulnak a vén Dunán ezek a vén hazudozók,  akkor már remény lesz arra hogy  mi másként fújjuk majd a tárogatót-aminek hangjára összefog a nemzet.

Egyedül a pelusokkal lenne egy kis affér de addig is amig nincs beleszólásunk semmibe csak szagolják az illetékesek. 

 

AKIKNEK NEM KONDUL MEG A HARANG…...

A pénz  a politika hatalma az élvhajhászatok történelmi orgiájának napjait éljük. Értékek,érzelmek,emlékek alkonyát szemléljük fehér fejjel.  Az utolsó út  érzelmi kálváriájának és a végtisztesség megadásának történelmi módjairól ejtenék néhány szót-

Mit ér az ember manapság amikor a végtisztesség küszöbén át kell lépnie.

Visszaidézem gondolataimban Dr.Lükő Béla temetését amelyen  szüleimmel vettem részt zsenge gyermekkoromban, akkor amikor az érzelmi élményanyag még erősen foghíjas,de a környezet hangulata már gondolkodásra késztet ebben az életkorban is. A tíz ezernyi hömpölygő szomorú arcú tömeg emléke mélyen beívódott létem emléktárába. Ő a XX-dik század  orvos apostola volt,aki mérhetetlenül sokat tett felebarátaiért, akik a hála hangjától indíttatva elkísérték utolsó útjára megadván Neki az emberi megbecsülés végtisztességet..

Kísért a gondolat hogy anélkül hogy az értékítélet arányaiban szóljak a végtisztességről önkéntelenül felötlik hogy hány Dr. Lükő Béla érzelmi világát átélő a társadalmi jótevője volt mindennapjainknak akikért nem kondulnak meg a harangok,nevüket esetleg csak alkalomszerűen vagy egyáltalán meg sem említik azok a társadalmi etikai közegek/város vezetés,szakmai kollégiumok,civil szervezetek,talán még a templomi szószékek is.

Mindezek helyett mit észlelek mint  keserű valóságot. Megjelenik egy gyászjelentés a sajtó oldalain és utána szinte alig találkozunk a hála és a köszön

et utolsó üzenetével azok részéről sem akiknek sorsuk nehéz pillanataiban segítő kezet nyújtottak.

Pedig a végtisztesség küszöbét mindenkinek át kell lépnie.

ARANYK ARPERECEK ÉS BILINCSEK

Ebben a bilincs csörgéstől hangos világunkban nem hallunk az aranykarperecet viselő emberekről. No nem a léhűtők tömény hadára gondolok amikor a fentieket említem. Például azokra gondolok akik szinte egy szempillantás alatt megjavítanak egy mosógépet,mint ahogy ennek ma a tanúja voltam. Egyszóval azokra akik értik a mesterségüket és viselik az alkotó ember aranykarperecének a tisztességét. Mert szerintem aranykarpereces minden olyan ember aki hasznára van a társadalomnak hozzáértő tevékenységével segít embertársainak mindennapi gondjainak megoldásában. Az alkotás ténye sem társadalmi kategóriákhoz kötött,mert mit is mondhatunk azokra akiknek 50% -át a joghatóságok vizsgálgatják bilincs csörgések közepette,olyan ténykedés folytán amit valamikor úgy neveztek hogy hogyan lehet kimosni a szaros pelenkáját egy bűnözőnek és nem azt hogyan kell eljárni az adott törvények tisztes betartásának előírása szerint. Napjaink drámája az hogy az aranykarpereceseink eltávoznak olyan helyekre ahol ezt megbecsülik és jutalmazzák a tolvajokat pedig gondolkodás nélkül bebörtönözik.Sajnos úgy tűnik hogy mi meg maradunk a hazug,tolvaj léhűtőkkel akik időtlen időkig veszekednek a sátor előtt jó pénzért és hozzá kell tennem

 

EMLÉKTÁR-EGY HITELES HŰSÉG TÖRTÉNETE.

 

Azokról a drámai helyzetekről,katasztrófa állapotokról amik abban a pillanatban minden élőlényt érintenek csak az tud írni hitelesen aki azokat az eseményeket személyesen átélte. Mi a XX-dik század  autentikus emlék örzőí vagyunk /az árvizeknek,bombázásoknak, a második világháború harcainak járványoknak stb/  Következésképpen ezek minden érzék és idegsejtünkben még mindig élénken élnek.

Nem ezekről akarok emlékezni mert ezekről ma már közhelynek számit a leirt betű vagy kimondott szó. Egy felejthetetlen társamról a szenvedésben a megpróbáltatásban, a Morzsa kutyánk hűségéről említenék néhány mondatot.

Őt az akkori Zsadányi úti szeméttelepen kutatgató Guszti cigánytól vettem egy deci pálinkáért a Burgya talponállóban.

Az állat érzékeli a félelem légkörét mi pedig abban éltünk mindannyian.. Annak idején amikor a légiriadók alkalmával fejvesztetten menekültünk a tőlünk 2-300 méterre ásott bunkerekbe/földbeásott légvédelmi helyek/ a Morzsa mindvégig amíg a légiriadó tartott családi házunk sarkán ülve várta a visszatérésünket.

 Aztán bombázások elöl kimenekültünk az Erdődi rokonainkhoz és az éjszakákat a várpincében töltöttük.

A Morzsa Szatmáron őrizte a házunkat. A családi házunk egy aknatalálat következtében félromos állapotba került. Az udvarunkon egy orosz tábori konyha működött nagy üstökkel amik körül “bárisnyák „ szorgoskodtak. A morzsa mint autentikus házőrző egész nap kötelezően vicsorgott rájuk és ugatta őket.

Édesanyámnak szolgálati kötelessége volt mint állami alkalmazottnak a munkahelyén a városi adóhivatalban minden nap megjelenni. A Szatmár és Erdőd között közlekedő vicinális vonattal a “Zsuzsival”járt be munkahelyére miközben a Morzsa minden alkalommal a vonat mellett szaladva kísérte erdődig és reggel aztán vissza  a családi házhoz.

Amikor légiriadót jeleztek az egész család az Erdődi várpincébe vonult a Morzsa is velünk tartott. Olykor anyám a földre szórt szalmára fektetett és ilyenkor a Morzsa mellém bujt.

Mikor éreztem testének melegét a félelem és boldogság érzésének az ötvözete élt bennem , amit mindmáig átélek.

 !IZLÉSEK ÉS POFONOK

 politikai nézetkülönbségekből eredő,a régi barátságok meghitt hangulatát érdemtelenül megrontó időkre.A történelem időtállóan megőrizte az eszmei változatosságok vagy a nézetkülönbségek való értékeit, a gondolkodó vagy cselekvő emberek sorsának,életutjának élményanyagának sajátos egyéni összegzéset.Természetesen a törvényesség és térsadalmi igazságérzet / ami a dermokrácia alappillére/ legmesszebb menő tisztességével. Sajnos a kivetni való devienciák átszőtték a mindennapi érzelmi és intellektuális kapcsolatrendszerünket sőt egy életen át érlelt barátságainkat is..Ha az izmusok,ideológiák,tiszavirág életü politikai kalandok bármilyen érdekeltségü/főként változó jellegü/büvkörében élnénk le az életünket megszünnének

COMMENT. “MERT VÉTKESEK KÖZT CINKOS AKI NÉMA”

Amikor, a megkülönböztetés,gyülöletkeltés a társadalmi erkölcsi kihágások/hazudodás,lopás,hatalommal való visszaélés,hontársaink,eszmei,értelmi megröviditését szolgáló demagógia, és lehetne sorolni a napjainkban is észlelhető emberi gyarlóságokat soha nem látott magasságokba csapnak, akkor nekünk is meg kell szólalnunk, ki kell állnunk. Nem hallgathatunk, „mert vétkesek közt cinkos aki néma” (Babits Mihály: Jónás könyve) Babits Mihály - ismerve a korának körülményeit - nagy bátorsággal egyértelműen arra utal költeménye soraiban, hogy a tudatlanság, a barbárság elleni harc a próféták, az írástudók, vagyis az értelmiség és minden józan, gondolkodni tudó ember valódi küldetése, igaz feladata. Az érdektelenség,az igaz szó kimundásának elhallgatása a legjobb táptalaj a nemtelenek seregének gyarapitásához. Szivesebbem vállalom manapság a hallgatásba burkolózás helyett a szókimondást az igazság védelmében mint a hallgatás sokszor bekövetkező erkölcsi kényszerhelyzeteit az igaz barátságok a felhőlen emberi kapcsolatok,és az érzelmi énünk sivársága uralkodna el a világon.A politikai hatalmak kötéltáncos eszmevilága,a hatalomváltások erkölcsi meghasonulásait követő kényszerhelyzetek a emberi méltóság nagy próbatételei .Sajnos az ilyen alapon elrontott barátságok nem nyerik vissza elvesztett értékeiket.A béke és barátság megrontói mintha semmi sem történt volna vidáman és teli zsebbel továbbállnak újabb hiszékeny kliensekre vadászva. Mert a politika az már ilyen .egyesek landolnak majd leszállásra kényszerülnek míg mások a kezdeti dicsfénytől övezve felemelkednek az új és új utasokkal.Ez i

 

CSODÁLATOS DOLOG az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned, és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek. Most amikor a 87-dik évem küszöbén állok, nem mertem még álmodni sem hogy mindaz a verjtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás azok kezébe kerülhet akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segitő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban. Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenkét év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is. Már nem biráskodik felettem a kissebbségi voltom minden nyomorusága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom. Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseirőlgy folytatódik az idők végezetéig-

 

 

EGY MAGYAR VILÁGIRODALMI TITÁN HARMADIK HALÁLA AMIT NEM SZABAD A NEMZETNEK SOHA ELFELEJTENI JÓZSEF ATTIA SZORÁNAK ELTÁVOLITÁSA A KOSSUTH. TÉRRŐL.

Nyilt tiltakozó levél Simon lászló,kulturális államtitkárnaaki.jelen pillanatban újdonsült földbirtokos a hatalom jóvoltából. Szatmárnémeti 2o11.November 4-én Túl vagyok már a megbotránkozások,felháborodások sokszor észbontó igazságtalanságainak a napjain. Végigéltem a szellemi és fizikai tortúrák és fizikai megsemmisítések történelmi drámáit. A hatalmak mindig meggyőzték a köztudatot hogy az igazságot ők birtokolják,és osztogatják kényük kedvük szerint. De most amikor vásárra viszik a József Attila emlékét, szellemiségét , emberi,nemzeti értékrendjét,a mindannyiunk szenvedő Attilájának a sorsát, akkor már nem apadhat el a szavam. A politika és izmusok árnyékában, ez a sorstalan géniusz a szülőföldjén háromszor halt meg, Először a gyermeki, emberi fizikai létének és szellemiségének utolérhetetlen gondolatkincstára kergette az öngyilkosságba,olyan életkorban amikor a kultúrától távolálló generációk,végigböfögték a magyar sors szellemi álmait. Abban az időben végeztem középiskolai tanulmányaimat amikor az árvalányhajas hatalom betiltotta ADY ENDRE és JÓZSEF ATTILA összes műveit. Tehát ki sem volt szabad nyitni örök értékű alkotásaiknak a lapjait. Tették ezt azzal az indokkal, hogy ADY ENDRE –egy vérbajos –nemi beteg-istentagadó,JÓZSEF ATTILA pedig egy lázító-proletár költő. Így folyt ez hosszú időn keresztül a magyar kultúra és mindannyiunk pótolhatatlan veszteségére. Ez az intézkedés annak idején ATTILA szellemi halálával ért fel. A megkurtított agyú szellemi vigécek,visszaforgatva a történelem kerekét eltávolították a Kossuth térről a magyar nép jelképes szobrát,ami sorsunkba ivódott-hogy voltunk-vagyunk és leszünk szegények és gazdagok akiknek legdrágább kincsünk. a kimondott,leirt szép magyar szó. EZ LENNE JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉNEK A HALÁLA sorrendben a harmadik amit az eszement hatalom agyalt ki. JÓZSEF ATTILA FELBECSÜLHETETLEN SZIMBÓLUMA-A NEMZETNEK Szimbólum,jelkép nélkül nincs nemzeti öntudat,emberi méltóság,vagy reménysugár fennmaradásunkhoz. A szimbólum időtálló nemze dékeken átívelő,érzelmileg,erkölcsileg,fenntartó,felemelő erő egy nemzet életében. Ne engedjétek a vandálokat,mert ez a ti emberi méltóságotok megvédésének a lehetősége. P,S,A marosvásárhelyi –SZENTGYÖRGYI ALBERT színi akadémia rektorának a felkérésére mint az orvostudományi intézet hallgatója egy JÓZSEF ATTILA esten elszavaltam a költő -ELÉGIA- című versét Hosszú időn keresztül készültem erre a nagyon rangos eseményre,amin az erdélyi magyar színjátszás nagyjai is szerepeltek. Sajnos csak ekkor ismertem meg teljesen JÓZSEF ATTILA VILÁGÁT,mondanivalójának ránk szabott minőségét és méreteit. A bemutatott képen József attila szabra a vasrácson kivül

 

NEM ESZÜNK MEG KÉT TYUKOT EGYSZERRE…. Most amikor szemünk láttára morzsolódnak Erdély szent bércei és a 2.5oo.ooo –bol már csak 1.2oo.ooo-an állunk a vártán és a politika csinálói hova tovább mind kenetteljesebben biztatatnak bennünket nemzeti étünk jobbrfordulásával. mi pedig a szülőföld rögeienek áldott boritását várjuk egyre távolodva egykori reményeinktől Nehéz szivvel de tudomásul kell vennünk a történelem álnokságait A köelgő 86-dik szülestésnapom alkalmával a érkeznek az üdvözlő sorok a világ minden tájáról,helyenként megemlitve zt a méltó emberi sorsot amit kivivtak mguknak az elvándrlásuk után. Szinte a szégyenérzet hálója övez hogy én itthon maradtam a nagy elvándolási láz közepetteTörtént ez akkor amikor 1969-ben a Németországi Erlangeni Friedrich Alexander Universitat Gyermeklinikáján Georg Tietze profeszor 3oooD.M.-ás havi fizerést ajánlott ha klinikáján dolgozok./Ez az öszeg akkor elég volt egy cserebogár hátu népauto megvásárlására.Éreztem hogy életem egy nagy válaszútja előtt állok,mert a késztetés a rolonaim részéről igen biztató volt.Minden ember tisztessége a család és szülőföld közös sorsa Az érvelése z egyik unokatestvéremnek az követzőa z volt-Béla az emberek itt is ugyanolyanok mint má országokban,itt sem eszel meg egy tyuk helyett kettőt egyszerre, a gyermek és fiatalkori élményanyagod elkisér a sirig,ha otthon hagyod sulyos beteg édesanyádat a lelkiismereted martalékává válsz egész hátralévő életedre.És hazajöttem a nyomorbar az enyéim közé és a sors az övékkel összefonódva habár kis örömökkel hálálta meg hüségemet .

A “NAGY” NEMZETI KONSZULTÁCIÓ ESÉLYEIRŐL Viszket az ülepem megvakarom,éppen ott ahol én akarom !!!Rendezek egy Nemzeti Konszultációt. Valahogy igy vagyok ezekkel a Nemzeti Konszultációkkal és a megérzésem hogy a mindennapi vétkeikre keresnek alibit a fő rendezők. Most már a túl türelmes nép is ébredezik mély történelmi álmából és rájön hogy a mindenféle politikai takaró szerepét szánták neki. Engen pedig kerget a konok evődés hogy a nép már begörcsölt ettől a tömény politikai hisztériától,no meg a Brüsszrli szócsatáktól meg a 88 éves vén zsidó riadóitól.Amikor a politika védősáncokba huzódik akálymilyen oka is legyen erre , előszedi a nagy népi takarót/alibi 118 %/és kidobatja velünk saját .milliárdjainkat a nemzet tágas ablakán és az ablak alatt a “haverok” várják kifeszitett pénzfogó ponyvákkal..Igy játszadozunk a nemzeti kérdőivekkel most már akár a mellékhelységekben is.Órák alatt nyélbe ütik a néhány pontot amire szegény polgár azt se tudja hogy mi a célja az eszement pocsékolásnak.Mert a félelemkeltés a leghatékonyabb a mai magyar társadalomban.Hol a drótkeritéseket marcangoló nyomorultaktól hol a Sámánjuktól a 88 éves öreg zsidótol kell megvédene a hazát. Ilyem ámokfutásra épeszü emberek nem képesek gondolom hogy inkább a félelem üzi őkat. A félelem ami előbb utóbb a törékeny nép turelmét felemészti és elfog következni a” Nagy Nemzeti Konszultáció” a proli nyomortól megszabadult tolvajokról,rablókrol és a jelenkori történelm minden bünét az asztalra boritja hamár ezekről soha nem rendeltek egy nemzeti konszultációt. P.S.Úgy gpndolom hogy ez az időszak ugy fog bekerülmi a magyar történelembe mint a nemzetrontó csatározások /Brüsszel.Menekültek,Soros /valamint a Nemzeti Konszulációk korszaka amik számos magyar ember véleménye szerint annyit ér mint “kalendáriun a légypiszok”.Nem is érdekelne ez a psichopata történés ha már a képernyőkön is nem vetitenék ezeket az elmekórtani leckéket.Ezért ülöka kütyüm elé és leirom a látványt ami elém tárul nagy részvét mellett egy müvelt europai nép iránt

AZ IQ INTELIGENCIA TESZT ÉS A HATALOM MINŐSÉGE.

 Ebben a zavaros “hebe-hurgya” világban sokszor feltevődik bennünk a kérdés-hogy nyelheti le a társadalmi aberráns megoldásokat annyi értelmes elme. Hogy lehet az hogy egy hagyomáyosan magas intelegenciával rendelkező nép talán a hatalom és a félelem árnyékában mindent megemészt . Ez az IQ teszt ami kétségen kívül egy megbízható állapota egy adott személy szellemi képeségeinek miért nem szerepel az egyén adottságainak kérdőivein.Az egyre gyarapodó felháboritóan primitiv társadalmi kérdésfeltevésekben ott bujkál a szellemi korlátoltság minden fokozata.Csak hápogunk a T.V. képernyőjén megszólaló egyes bárgyu mondanivalókon. Kerüljük az IQ-tmint a szomszéd macskája patkánymérget. Mert ugyebár vannak kis IQ-sokés nagy IQ-sok. Mert a hatalom és ennek IQ-kus osszefüggései kezdenek köztémává válni amit előbb utóbb tisztázni kell .Köelező IQ-us szürávizsgálatokat kell beiktatni hasonló módszertan szerint mint a más termésetü nemzeti képesitési programoknál főként azokon a szinteken ahol egy egész nép vagy nemzet sorsáról döntenek.Ma már a politika zavaros világa a akorrupció melegágya lett. Van egy rossz megérzésem hogy várakozáon felüli lesz a kis IQ-sok száma és elenyészően kevés a nagy IQ-soké. Itt az ideje hogy mindenki az adottságai alpján foglalja el helyét a társadalomban és nem az egyéni hatalmi döntések vagy a korrupció mindent beágazó csápjai döntsék el és következésképpen egy nép szenvedje el a sokszor illetéktelen korlátolt döntv

EMLÉKEZTETŐ PUSI RÓZSI- A FEKETE ZONGORA VARÁZSLÓJA

Mintha ma vetülne elém a látvány-Rózsika ott áll a reggeli napfény áradatában a Pannónia szálló bejáratánál,törékeny alkatával,csinosan,elegánsan,fekete hajával és bogár szemének villogásával és ahogy sietve elmegyek mellette munkahelyemre igyekezve rám köszön”Szervusz Bécikém hogy telnek napjaid,nem lesz koncert estére. Számunkra a Tabakosok számára a koncert a száz magyar nótát jelentette és amit számtalanszor énekeltünk hajnalhasadtáig hol Rózsikával a Pannónia nagytermében hol Tojással a világtalan prímással a Tivoliban. A mi generációnk emlékezetében Ők úgy élnek mint az élő zene utolérhetetlen művészei. Az Úr áldotta meg őket olyan adottsággal hogy művészetükkel generációk emlékezetét tartotta ébren még csak a nevük említése is. Annyi lelket varázsoltak zenéjükbe hogy még a mélyen kókadt állapotban lévők is akiknek az asztal volt a párnájuk fel- fel éledtek és könnyezni kezdtek. Rózsika a„Princess” volt Szatmáron,modorában,viselkedésében,mondanivalójának kifejezés módjában. Ő egy szép velejárója volt számos generáció fiatalságának,számosan azért mentek el este az étterembe hogy hallják Rózsikát zongorázni. Kedvenc dala a „Jealousie a Féltékenység”volt. Olykor az asztalunkhoz jött és hozzám fordulva megkért hogy az Ő zongorakíséretével énekeljen el a dalt. Amikor a dal szövegének a következő részét kezdtem énekelni mindannyiszor velem énekelt. A részlet így szólt-A szívem hófehér gyöngyvirág,kislány én úgy szeretem magát úgy sírnak a zengő pálmafák-és néha egy könnycsepp jelent meg szeme sarkában. Mindenki életében vannak érzelmi emlékeztetők. Igy él Rózsika mint egy szép emlék bennem is amit sok szeretettel ápolok mint fiatal éveim boldog pillanatait. /Köszönöm annak aki a képet megőrizte

 

A “BÁNYÁSZHIMNUSZ” HIVAT’STUDATOM EGUK LEGSZEBB SZIMBÓLUNA.

Most ahogy hat évtized távlatából hallgatom a video felvételről a bányász himnusz dallamát a kisérő szöveget és a helyenként megrázó képsorozatot újraélem a közös küzdelmeinket a sors által megszabott méltánytalan utjain élő embertársaimmal. Igen szinte ismét rámvetülnek orvosi hivatásom első éveinek megpróbáltatásai, amikor is egyedül 25oo a silány emberi létükért küzdő embertársaimmal naponként vivódtunk a tulélésért.
Kapnikbánya egy szinesfémet kitermelő bányaközpont 5ooo lakossal amiből 25oo a bányaüzem alkalmazottja volt egy hegyekkel körülvett völgykatlanba helyezkedett el 11 km hosszan.Öt éven keresztül igyekeztem a lehetőségek és emberi helytállásomon keresztül gondozni őket a születéstől az elmúlásig. 
A férfiak korai halálozása/5o év körül/a szakmai ártalmak miatt/tuberkulózis/ a számtalan bányaszerencsétlenség amík ,gyakran halálos kimenetelűek voltak, mind megannyit átélve az állandó elszámolási kényszer hatása alatt éltem. Minden szerencsétlenséghez le kellet menjek az önkéntes mentőcsapattal a föld fekete sötét rohadt gyomrába, ahonnan soha nem lehetett tudni hogy van-e visszatérés. 
Elsősegélynyújtás volt a feladatom,azok számára akik vagy bányaomlás,robbanás sérültjei vagy áldozatai voltak.Ezek a leírhatatlan drámai helyzetek sajnos gyakran megismétlődtek. Olykor amikor beöltözve a mentőtársaim sajátos öltözékébe a tett helyére érkeztünk és megkezdtük a mentési munkálatokat-a karbid lámpa-imbolygó fényénél mindig CRONIN-RÉZTÁBLA A KAPU ALATT című műve jutott eszembe és arra gondoltam hogy a helyzetek amiket átéltem sokszor sokkal megrázóbb képet mutattak.
Hát ezért szánt még mindig olyan mélyen emlékezetemben ez a lesujtó de emberileg erkölcsileg fennkölt érzelmi énje létemnek.
Ezért halgattam könnyeimmel hadakozva a bányészhimnusz video felvételét.

Jun 29, 2018 8:41am

TISZTELT LEIHER DÁNIEL!!
Köszönöm elsősorban Neked és a sorsnak hogy megkaptam az emlékezés jogát és alkalmát azokrol az időkről amikor sorstársaimmal naponként osztottuk meg egymással életünk olykor drámai pillanatait.Ez a hely volt életem legtanulságosabb iskolája,itt okultam a legtöbbet az emberi küzdelem,becsület,az adott szó kimondott értékéről és a szolidaritás legszebb példáiból.. Tanúja voltam a drámaí emberi sorsoknak, a vigasztalanság határain mozgó kilátástalanságból való kilábalások számos példájának. Sors és jellemformáló volt az életemben ez az élményanyag..
Köszönöm a himnuszt !!
Bauer Béla

Jun 28, 2018 10:35pm

SIRT A MAROS
Nem voltam politikai –DON HUAN- de ugyanakkor se érzéketlen történelem és társadalmi erkölcs szemlélő.Kispolgári származású voltam a mindezzel járó jogi elégtelenségekkel. Nem voltam KISZ tag úgymond mint szabadúszó végeztem el az egyetemet. Nem vétettem senkinek mert az élet már akkor megtanított hogy mindannyian egy sorsközösségben élünk, amelyben a jó és rossz,a becsületes és hitvány a profitőr és a szerény a történelem során kötelezően egyűtt létezett. Ha az elmúlás tarisznyájával az oldalunkon,a 2x1 méteres gödör szélén imbolyogva még ma sem tudjuk megérteni a különféle IZMUSOK tartalmát és álnokságait akkor csak magunkra és egymásra vethetünk.
A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemnek az erdélyi magyar társadalom rendkívül széles és nagyon sokrétű hallgatója volt származásukat,és élményanyagukat illetően. .Egy közös vonás azonban mindenkit jellemzett, a magyarságtudat. A társadalom politikai gyarlóságai –nevezzük nevén a gyermeket,a kommunizmus hőskorszakának kíméletlen embert gyötrő,sokszor családi tragédiákhoz vezető cselekedetei belopóztak az egyetem szentélyébe is .Pedig ahogyan jól megfértünk egymással /értem a józanul gondolkodó különböző viselkedési és erkölcsi kelléktárat magukkal hozó kollégák-úgymond származás szerint/mert a politikai foglyok leszármazottaitól kezdve,a Marosvásárhelyre deportált földbirtokosok gyermekei,a székelyföld magukra utalt szegényparasztjai,a városi mindennapi gondjaiból élő középréteg,késői ambíciókkal vívódó kollégák,és az akkori történelmi pillanat-gyönyöreiben lubickoló azonnal élre törő –úgymond –jó elvtársak stb De ebben a vonatkozásban is volt köztünk egy közös-szüleink és elődeink becsülete és embertársi szeretete-
Azoknak akiknek a nevét ma is olvasom felsorolva, egyes kiadványokban,és akik visszaéltek a sors hatalmával,beletaposva mindannyiunk amúgy is nehéz,sőt keserű napjaiba talán már a feledés temetőjében van a helyük.
Többek között hogy nagynevű tanítómestereink egy jó részét igaztalan politikai elmarasztalásokkal vagy emberi gyengeségeikkel, a társadalom szégyentáblájára vonszolják. Vagy a politikai- játszadozók- annak idején/akik erre kaphatók voltak/még ma is egymást marják,vádaskodások-
kal, a lehető minden alkalommal. Mint egy- circulus vitiosus- sztereotip módon visszatérnek az elvtársakhoz a besúgókhoz,elfeledve azt hogy az esetek döntő többségében ők osztották a lapokat./és még milyen hatalmi harcok árán.!!!/
Mert akik vásárhelyre voltak deportálva,politikai elitéltek leszármazottai, kisiparosok,kispolgárok és más kitaszított kategóriák- ŐK HALLGATTAK- mert még a szájukat sem volt bátorságuk kinyitni. Ők állandóan rettegésben éltek-hogy a káder osztály milyen információt kap róluk és mikor kell abbahagyniuk- a minden vágyálmuknak tekintett orvosi pályát.
A történelmi származástudat pályáján mindenki tudta hogy ki kapja a szerelést a játszóteret és a játékjogot.
Személyes véleményen , hogy az úgymond- SZENVEDÉSEK- VITÁJÁT LE KELL ZÁRNI, ÉS AZ UTOLSÓ SZÁZ MÉTEREN TEKINTSÜNK EL AZ ÁTKOKTÓL. 
Már csak azért is mert a gyermekeinknek és unokáinknak nehéz lesz megmagyarázni azt hogy ilyen vagy amolyan kiadványban miért jelent meg a nevük becsmérlő kiegészítésekkel. Adjuk mindenkinek azt a tiszteletet ami mindenkit megillet aki ezt az intézményt elvégezte és beteg gyógyítással foglalkozott,VÉTKEIKNEK MÉG MOST IS TERHELŐ SÚLYÁT NEM ELFELEDVE de kínos elnézéssel tekintsük a múlténak.érvényesülési lehetőségeit.
Kedves Barátaim ez nem a Felcsuti Puskás stadion vagy kisvasut felelősség igénye,vagy az udvaroncok lopási vagy rablási kényszerének kielégitése ez egy egész nemzet jövőjőnek kulcskérdése amit nem lenne szabad ilyen mérvü felelőtlenseggel kezelni,szembefordulva az egész tudományos világ méltó képviselőivel,!!!

Jun 28, 2018 4:44pm

.

HÁNYJUK A BORSÓT A FALRA….

Személyesen úgy érzékelen hogy ebben a “jól kicselezett áldemokráciában” a sokrétü társadalmi elégtelenségek megoldásának kérdése csak formailag változott de tartamilag nem.Választottaink ugyanugy visszaélnek azzal a bizalommal, amivel az istenadta nép megbizta őket a csim-bum-cirkusznak álcázott választásokon mint a tobbi hatalmi regnálások idején.A pótcselekvéseket a parlamentben megrendezett kabaré jelenetekkel pótolják.Beszélhetsz,irhatsz,vonyithatsz amire éppen kedved tánad de a hatalom /a demoktikusan választott hatalom/minden esközzel megakadályozza a kérelmezett igényeket,igy aztán dolga végezetlenül hazvonulsz üres begyyel mint a mezei verebek a fészkedre.Minden államvédelmi beavatkozás nélkül a társadalom, kilakitotta az „öncenzura” némaségra utalt intézményét okulva a számos szellemi vagy akár szociális retorziók kivédésének megelőzésére.Mert ugyebár most sem mindegy hogy mit beszélsz, vagy irsz le,lévén hogy a hatalmak már nyilvánosan listáznak és ezen keresztül óramü pontossággal tudják hogy kit mikor és hol kell életutjának legérzékenyebb szakaszán akár megsemmisiteni de feltétlen
megrövidiiteni,lejáratni.Nyilt államvédelmi módszerekkel ,megfigyelés ,lehallgatás
,besugás,kedvezményezés stb csak éppen nem a sitykó hanem a listázás korlátlan lehetőségei fenyegetik a szabad polgárokat.Vannak ujabb módszerek is a gyülölet avagy a tömegutálat istápolásának eszköze amivel hathatósan lehet befolyásolni a közhangulatot megőrizve a bálványimádáss szent kitételeinek maradandó értékeit.
Ilyenkor amikor meggyötört agysejtjeim kényszerpihenőn rostokolnak, minden alkalommal felidézem az egyik nagyon tisztelt “agylény” kollégám a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem 5o éves talákozóján elkangzott szavait,Miután már mindenki kiteregette tarsolyának a tartalmát ahogy ez ilyenkor szokás S.GY.a kérdésre hogy mit csinált eddig röviden válaszolt:Hánytam a borsót a falra”
Ahogy ülök a képernyő előtt és szemlélem a hazudozó bérencek átkozódásait,a hiábavaló
tüntetéseket,irományok félrevezető sorait azon töprengek hogy csak egy lehetőség van a sokszor eszeveszett hatalmak megfékezésére.”Serkenj fel kegyes nép-“

Jun 28, 2018 9:28am

.

A MAROSVÁSÁHELYEN VÉGZETT SZATMÁRI ORVOSOK MAGYARSÁGTUDATÁNAK TISZTESSÉGE.
1997 május 1-3 között rendeztük meg az Erdélyi Muzeum Egyeseület Orvostudományi Szakosztályának Tudományos ülésszakát. A magyar anyanyelvü és kulturáju erdélyi magyar orvosok 5 szekció keretein belül 68 tudományos dolgozatot mutattak be.A résztvevők száma körülbelül 42o volt.Minden mozogni képes kollégánk részvett ezen rendezvény szervezésében.Megalapitottuk a Páskándi Géza Baráti társaságot ami a minden évben megrendezett megemlékezéseken részvevő Kárpátmedencei magyarok hagyományos találkozó helye lett.Ezek a megemlékezések minden alkalommal irodalmi rendezvényeknek is helyet adtak.Minden év május 16 –án a virágzó orgonatengertől átölelve vándoroltunk az emléktáblához majd később a szatmárhegyi szoborhoz hogy áldozzunk Géza életmüvének. Minden év mélyen emlékezetünkbe vésődött és minden tavasz új hitet és erőt adott az elkövetkezendőkre.
A Szentgyörgyi Albert társaság alapitói között is ott voltunk,számos más kollégával,egészségügyi munkatársakkal és minden más magyar szellemiségü emberrel.Jómagam annak idején a fiatal magyar orvosok továbbkápzését vezettem Dr.NagyBélával,Dr.Tallián Ferenccel,Dr.Kiss Lászlóval .A Szatmármegyei Római Katólikus Püspökség adott helyet ezen továbbképzéseknek.Ez volt a társaság fénykora-aztán következett az elvándorlás olyan méretekben hogy az már második Trianon jeleivel ért fel-tudniillik 1 millió magyar hagyta itt Erdélyt,a drága szülőföldet. A Karitász rendelőiben számos vásárhelyi magyar orvossal halgattuk az –izes magyar szót a szatmár megyei magyarok szájából.Sajnos ma már a keserü történelmi tény úgy alakitotta sorsunkat hogy alig akad akad egy-két magyar szakorvos aki tud magyar nyelven értekezni betegeivel.
DrVörös gabriella megalakitotta a Keresztény Orvosok Szatmári egyesületét aminek mindannyian tagjai vagyunk.
Dr.Nagy Béla kivételes,és áldozatos munkájának köszönhetően a Magyar Egészségügyi Tanács és az Erdélyi Muzeum Eygesület kertein belül sokszor a mély odaadás méreteit is felülmulta áldozatkészségünk, a Szatmári és Erdélyi magyarság ügyéért.

Jun 26, 2018 9:05am

 

A bármin alvás művészete: gyerekek, akik jól ráaludtak mindenre

A bármin alvás művészete: gyerekek, akik jól ráaludtak mindenre
Mi kell a pihentető alváshoz? Egy pihe-puha fekhely, párna, meleg takaró, csend és nyugalom - legalábbis elvileg, ám a gyerekek rácáfolnak erre: bárhol, bármikor, bármin képesek álomba zuhanni.
Szemfüles szülők ilyen pillanatokat kaptak lencsevégre, és ezekből a mókás képekből válogattunk össze egy csokorra valót.
Aludni bárhol, bármikor
Ülve, állva, lógva, ételen vagy játékon - nekik mindenhogy sikerült álomba szenderül
Ezek az elalvások megértek egy fotót!

Jun 26, 2018 8:07am

A HÁLA SZAVAINAK ÖRÖME…….
Az emberi hála érzelmi vonatkozásai talán érzékelhetőbbek-talán többet halljuk hogy –áldja meg a Jó Isten doktor úr-és talán tovább élnek a generációk emlékezetében azok akik gyermekeket gondoznak..
Az emberi hála magasztos és megrenditő példái az életünk folyamán,végigkisértek bennünket és mély érzelmi vonatkozásaival,társadalmi formáival szebbé tették előttünk az orvosi,emberi lét értelmét.
Mi gyermekgyógyászok úgy végeztük orvosi hivatásunkat mintha nem lenne szükségünk anyagiakra,és úgy szerettük az embereket mintha sohasem bántottak volna meg,és mindig úgy végeztük a gyógyitó munkánkat sok éven át mintha azt senki sem tudná vagy látná..
Számunkra nagy lelki öröm és ünnep volt a hála,a legszebb elejtett szó vagy leirt mondat egy megmentett életért.Igazán hálás csak a gazdag lelkületü ember lehet,az aki értékelni tudja a segitő tett szándékát és minőségét.

Jun 25, 2018 10:39pm

A LOPÁS KÉNYSZERE
Mikor elemi később középiskolás voltam,jövet menet az iskolába kénytelen kelletlen a KŐNIG KOCSMA ELŐTT KELLETT ELVONULNOM, AMI A SZATMÁRI KÖZHID FELJÁRÓJÁNAK TŐ SZOMSZÉDSÁGÁBAN VOLT.A DUHAJ VETÉSI,HEGYI LEGÉNYEK GYAKRAN KÓRUSBAN ZENGTÉK A NÉPDALT HOGY-NEM LOPTAM ÉN ÉLETEMBEN,CSAK EGY CSIKÓT DEBRECENBE,MÉGIS RÁM VERTÉK A VASAT A BABÁM SZIVE MAJD MEG HASADT…EZEK A FIUK NYILTAN BEISMERTÉK EL IS ÉNEKELTÉK HOGY LOPTAK ÉS RÁJUK VERTÉK A VASAT.BEVITTÉK A RENDŐRSÉGRE,MAJD ÁTVITTÉK AZ ÜGYÉSZSÉGRE MAJD A BIRÓSÁGRA ELITÉLTÉK ÉS BEÜLTETTÉK A SITYIBE.EGYSZERÜ ,RUTINSZERÜ ELJÁRÁS VOLT.
NEM VOLT SZÜKSÉG LOPÁS ELLENI ÁLLAMÜGYÉSZSÉGRE, NO MEG EGY SEREG RANGJELES TÖRVÉNYVÉDŐRE HOGY LEGYEN AKI CSIKI-CSUKIT JÁTSZON AZ IGAZSÁG ISTENASSZONYÁVAL MINT AHOGY EZ NAPJAINKBAN TÖRTÉNIK.MÁR NEM HADAKOZOK A HAZUDOZÁS ÉS LOPÁS VÁLFAJAINAK ELEMZÉSÉVEL MERT A FELHALMOZOTT TÁRSADALMI MÉRETEK TRENDY-VÉ AVATTÁK EZEKET A VÉTSÉGEKET. MOST AHOGY MEGTÖRTÉNT A NAGY ÖSSZEBORULÁS A POLITIKA ÉS RENDŐRÁLLAM KÖZÖTT,MIT JELENT MÁR EGY DEBRECENI CSIKÓ, MIKOR MÁR AZ ORSZÁG GAZDAGABB FELÉT KIRABOLTÁK.EGYESEK SZERINT EZ MEGIRATOT A DEMOKRÁCIA ILLEMKÓDEXÉBE HOGY SZABAD A GAZDA,NYITVA ÁLL AZ ÚT…..
ELEINTE MÉG VOLT VALAMI BILINCSCSÖRGÉS HOGY BETÖMJÉK A SZÁJUKAT A HADAKOZÓKNAK FŐKÉNT KÜLFÖLDRŐL, AKIK A BEFEKTETETT PÉNZÜKET LÁTTÁK VESZÉLYEZTETVE. DE AZTÁN TISZTÁRRA MOSTAK ÉS MOSNAK MINDENKIT MINT A PÖCEGÖDÖRBE ESETT CIGÁNYGYEREKET.AZ IGAZSÁGSZOLGÁTATÁS NYILT HADSZINTERÉVÉ VÁLTOZTATTÁK A MÉDIÁT .A BÜNÖZŐK MEG SZABADON LÓFRINGÁLNAK A POLITIKAI PÁRTOK MINDENT ELBORITÓ BOZÓTJAIBAN-EBBEN AZ ORSZÁGBAN BETEGEK AZ EMBEREK HA NEM TUDNAK LOPNI,VISSZAFORDIHATATLANUL BEIVÓDOTT A GÉNJEIKBE A LOPÁSI KÉNYSZER .

Jun 25, 2018 12:20pm

EMLÉKEZEK DR.KORLÁT FERNCRE SZERETETT HITTANÁROMRA AKI AZ 1944 SZEPTEMBER 16-I BOMBÁZÁOK ÁLOZATA LETT.
Igazán csak azok tudják akik látták, hallották, átélték az 1944. szeptember 16-i szatmárnémeti bombázások szörnyűségeit. Egy esemény, melyet nem feledhetünk, melyre okkal emlékeztetnek a túlélők naplói,
A második világháború talán legnagyobb csapását mérte Szatmárra 1944. szeptember 16-án. A bombázások, az óvóhelyek mélyére és sötétjébe menekült emberek nagy részének a halált, a bunker pedig a sírgödröt jelentette, mely fölött az épületromok zártak hantot. Azon a napon a város nagy része martalékká lett. A Püspöki Palotát is találat érte, melynek következtében több, mint harmada bedőlt, és vele az óvóhely is megsemmisült..
Huszonketten próbálták ott átvészelni a rettenetet, de közülük csak egy maradt életben Itt vesztette életét szeretett Dr,Korlát/Frink/Ferenc hittanárunk aki abban az időben a Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnázium hitoktatója volt,egyben az intézet diákjainak példaképe.Az iránta érzett szeretet és tisztelet kötelez arra hogy felidézzem emlékét
Engedttessék meg nekem mint azon szörnyü napok krónikása létezü tanuja idézzek fel néhány gondolatot Az alkotás kényszere cimü önéletrajzi irásomból
„ Szatmár egy háborús katonai stratégiai központtá vált,és egyúttal kíméletlen szőnyegbombázások színhelye.
Életbe léptették a város területén az általános elsötétítést,az óvóhelyeképítését és a statáriumot/.
Amikor a szirénák megszólaltak mindenkinek azonnal az óvóhelyre kellet vonulni. A mi óvóhelyük Károlyi úti faraktár mellet volt amit a támadások alatt gyújtóbombával felgyújtottak és utána aztán 15-4o méterekre hulltak a bombák és mi a megsemmisülés érzésével vártuk az elmúlást. De megúsztuk.
Amikor kibujtunk az amúgy is sérült bunkerből egy olyan mértékű kataklizma képe tárult elém amit nem lehet elfelejteni. Minden mozgatható tárgy égett-halottak,végtagnélküli sebesültek,kétségbeesett szinte félőrült emberek szaladgáltak. A hatalmas légnyomás/ amit a bomba robbanása okozott/ –stájer lovakat és gépkocsikat dobott a Károlyi út évtizedes eperfáinak a tetejére.. Csak az égbemeredő vasdarabok jelezték hogy ott valamikor volt egy híd.A villanytelep a magas gyárkéményével amire nagyapám olyan büszke volt hogy ők építették a föld színével egyenlővé vált. A püspöki palota nagy romhalmaza alatta a sok kispappal és a szeretett Dr. Korlát Ferenc hittanárommal. Mindenütt csak gyászoló emberek és temetések tárultak elém. Sajnos láttam a zsadányi uti Hősök temetőjének a tömegsírját, a főként pirosbereki német katonák tetemeivel amint behelyezik és mész lével lelocsolják őket.Szatmár városa élhetetlenné vált mindenki elmenekült innen.”

Jun 24, 2018 1:11pm

ELEGEM VAN A DIKTÁTUMOKBÓL
Döbbenetként hat az a tény hogy a közelmúlt hóhérai vagy azok fiókái milyen ellentmondásos megítélések emlékképeiként vetülnek elénk,Egyszóval az egyöntetű úgymond-felhördülés- elmarad és antipátiák és szimpátiák egyvelege övezi a kor bajnok diktátorait .Úgy tűnik hogy az emberi faj egy jó része, még mindig igényli az úgymond- erős kezeket-az agresszió bármilyen változatát magáévá teszi,a retorziók színes eszközeivel. Ezek lennénk mi az élő és működő demokrácia mai emberei EURÓPÁBAN??
Legyen a diktátum bármilyen szinezetü /ideologiai,nemzeti,faji,gazdasági stb jellegü/, a XX dik század folyamán végig
szántotta,megfertőzte a mi generációnk gondolatvilágát,érzelmi töltetét és letarolta a szeretetet és szinte kitörölte a társasdalmi élet tisztes hagyományaiból.Megbénitotta a szellemi létünk szabad szárnyalását és bekarámozta véres vagy vértelen képleteivel
a hitünk és gondolataink szabad közlésének lehetőségeit.
Történelmi rendszerességgel vetette el a gyülölet magvait és a kóros elmék örömével aratta le szenvedéseink mindennemü válfjait.
Ördögi következességgel használta fel a társadalmi hiszékenység minden lehetőségét.
Meghazudtolta elődeink erkölcsi értékeink aranyfedezetét és a hitszegés, megalkuvás kopár mezejére terelte tudatvilágunk minden megnyilvánulását.
Az emberek génkészleteibe be van táplálva a hataloméhség az urolkodási kényszer.Ezt a történelmi és biologiai tényt még nem ismertük fel kellőképpen és ezért élünk a megátalkodott szellemi homályban.
De meddig,mert jómagam hiszékeny szeretete már elbukott a mindennap észlelhető akadályokon az egy századon átivelő hitvány erkölcsü,öncélu diktátumok álnokságokat szemlélve.
Elegem van a mindenttudó és mindenható politikai cirkuszi porondjának mindent átszövő szennyéből ami ámélkodásra készteti még a tisztán látni akaró embereket is.
Lehet hogy a történelem „csörgő órája „ébresztőre készteti a mentrendszrüen kisemmizet társadalmunkat.

Jun 24, 2018 9:04am

A SZÜLŐFÖLD RÖGEINEK VONZALMA….
Az.utlsó útak nosztalgiája
Hazahozták,holnap lesz a temetése….
Mintha gyakrabban hallanám az elmulás küszöbét taposó generációm soraiból a mindenkori szomorú hirt.Nem az elvándorlás elleni propaganda bérenceinek hangja szólal meg bennem. .Hiszen minden elvándorlónak és itthon maradt „végvárinak”meg van a sajátos érvelése,amit mélyen tisztelnünk kell. Habár aggasztó gondolataink tényszerüvé avatják a kérdés aktualitását akkor amikor Erdélyország magyarságának most már több mint ötven százaléka hagyta magára „a szeretet bérceit” és vérei közös sorsát Csak emlékeik erekjéit örzik a világ minden táján.Véleményem szerint a szülőföld utáni vágy akárhová vet is a sors egy pillanatra sem alszik ki érzelmi énünkből,elkisér az utolsó utadra is hogy a tieid szeretetétől övezve pihend a végtelenség nyugalmát.

Jun 23, 2018 7:47am

A CSECSEMŐSZÉKLET VARÁZSA.
MERT ETTŐL AZ ARANYSÁRGA VÉGERMÉKTŐLDOBBANTOTTAM AHHOZ ACSELEKVÉSHEZ AMI ISMERTTÉ TETTE A NEVEMET SZINTE MINDEN KONTINENSEN.
Annyi kínzó okoskodás után az orvosi tanulmányaim és kutatásaim egyik legeredményesebb fejezete a kisbabák kakijával kapcsolatos. Ezt is megéltem, Okoskodó,féltudományos,vagy a tudománytól teljesen távolálló rendezvényeken ücsörögtem sokszor és éppen olyan üres fejjel jöttem el mint ahogy bementem. Ahogyan az rendszerint történni szokott az ember az egyszerű de nagyszerű kézzelfogható dolgok mellett sokszor elmegy anélkül hogy felmérje ezeknek gyakorlati szükségességét, jelentőségét. 
Ilyen természetű dolog az én sztorim a csecsemőszéklettel.
Egyetemista korunkban állandó gúny tárgyai voltunk –mint lökött gyermekgyógyászok-a csecsemők székletének a szagolgatásáért. De arról hogy a csecsemőszékletnek még számos más jellemzője is van azt még mint fiatal orvos koromban nehezen vettem figyelembe.
Amikor hozzá kezdtem a –Gyermekgondozási Enciklopédia-szerkesztéséhez,végig gügyürésztem az összes gyermekgyógyászati szakkönyveket a célból hogy találjak valami képes illusztratív anyagot a csecsemő széklet jellegeiről./kezdve a klasszikus német szakirodalomtól a mai napig a legmodernebb anglo-szaxon irodalomig. Mindezeket azért hogy az anyukák képes anyagból tudják rögzíteni és utána elmondani a gyermekorvosnak hogy hogyan néz ki az ő picijük kakija. Vonatkozik ez a fiatal anyákra,védőnővérekre,akár egyetemistákra,fiatal orvosokra sőt megreszkíroznám az agglegény egyetemi oktatókra is.
Sikerült összeállítani egy képes dokumentumot,megfelelő kísérő szöveggel azzal kapcsolatban hogy milyen a baba széklete-anyatejes táplálásnál,mesterségesen táplált csecsemőnél,milyen a hasmenéses széklet,a véres széklet vagy a zsírfényű széklet.
Ez a dokument a 23 ooo oldal terjedelmű Gyermekgondozási Enciklopédiám leglátogatottabb dokumentje lett és a nemzetközi látogatottság élvonalában szerepel.
Sajnos a csecsemő kakiból nehezen lehet pénzt csinálni de hozzáférhetőbbé tenni egy képes dokument erejéig az nagy segítséget jelenthet a tapasztalatlan fiatal anyukáknak és megjegyzem sok esetben nem csak nekik.
Nem csak világot rengető tudományos felfedezésekről szólnak mindennapjaink,hanem olyan jelenktételennek tűnő de szükséges ismeretekről is amikre évezredekre visszamenően mindennap szükségünk van.

Jun 22, 2018 11:54am

SIRT A MAROS
Nem voltam politikai –DON HUAN- de ugyanakkor se érzéketlen történelem és társadalmi erkölcs szemlélő.Kispolgári származású voltam a mindezzel járó jogi elégtelenségekkel. Nem voltam KISZ tag úgymond mint szabadúszó végeztem el az egyetemet. Nem vétettem senkinek mert az élet már akkor megtanított hogy mindannyian egy sorsközösségben élünk, amelyben a jó és rossz,a becsületes és hitvány a profitőr és a szerény a történelem során kötelezően egyűtt létezett. Ha az elmúlás tarisznyájával az oldalunkon,a 2x1 méteres gödör szélén imbolyogva még ma sem tudjuk megérteni a különféle IZMUSOK tartalmát és álnokságait akkor csak magunkra és egymásra vethetünk.
A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemnek az erdélyi magyar társadalom rendkívül széles és nagyon sokrétű hallgatója volt származásukat,és élményanyagukat illetően. .Egy közös vonás azonban mindenkit jellemzett, a magyarságtudat. A társadalom politikai gyarlóságai –nevezzük nevén a gyermeket,a kommunizmus hőskorszakának kíméletlen embert gyötrő,sokszor családi tragédiákhoz vezető cselekedetei belopóztak az egyetem szentélyébe is .Pedig ahogyan jól megfértünk egymással /értem a józanul gondolkodó különböző viselkedési és erkölcsi kelléktárat magukkal hozó kollégák-úgymond származás szerint/mert a politikai foglyok leszármazottaitól kezdve,a Marosvásárhelyre deportált földbirtokosok gyermekei,a székelyföld magukra utalt szegényparasztjai,a városi mindennapi gondjaiból élő középréteg,késői ambíciókkal vívódó kollégák,és az akkori történelmi pillanat-gyönyöreiben lubickoló azonnal élre törő –úgymond –jó elvtársak stb De ebben a vonatkozásban is volt köztünk egy közös-szüleink és elődeink becsülete és embertársi szeretete-
Azoknak akiknek a nevét ma is olvasom felsorolva, egyes kiadványokban,és akik visszaéltek a sors hatalmával,beletaposva mindannyiunk amúgy is nehéz,sőt keserű napjaiba talán már a feledés temetőjében van a helyük.
Többek között hogy nagynevű tanítómestereink egy jó részét igaztalan politikai elmarasztalásokkal vagy emberi gyengeségeikkel, a társadalom szégyentáblájára vonszolják. Vagy a politikai- játszadozók- annak idején/akik erre kaphatók voltak/még ma is egymást marják,vádaskodások-
kal, a lehető minden alkalommal. Mint egy- circulus vitiosus- sztereotip módon visszatérnek az elvtársakhoz a besúgókhoz,elfeledve azt hogy az esetek döntő többségében ők osztották a lapokat./és még milyen hatalmi harcok árán.!!!/
Mert akik vásárhelyre voltak deportálva,politikai elitéltek leszármazottai, kisiparosok,kispolgárok és más kitaszított kategóriák- ŐK HALLGATTAK- mert még a szájukat sem volt bátorságuk kinyitni. Ők állandóan rettegésben éltek-hogy a káder osztály milyen információt kap róluk és mikor kell abbahagyniuk- a minden vágyálmuknak tekintett orvosi pályát.
A történelmi származástudat pályáján mindenki tudta hogy ki kapja a szerelést a játszóteret és a játékjogot.
Személyes véleményen , hogy az úgymond- SZENVEDÉSEK- VITÁJÁT LE KELL ZÁRNI, ÉS AZ UTOLSÓ SZÁZ MÉTEREN TEKINTSÜNK EL AZ ÁTKOKTÓL. 
Már csak azért is mert a gyermekeinknek és unokáinknak nehéz lesz megmagyarázni azt hogy ilyen vagy amolyan kiadványban miért jelent meg a nevük becsmérlő kiegészítésekkel. Adjuk mindenkinek azt a tiszteletet ami mindenkit megillet aki ezt az intézményt elvégezte és beteg gyógyítással foglalkozott,VÉTKEIKNEK MÉG MOST IS TERHELŐ SÚLYÁT NEM ELFELEDVE de kínos elnézéssel tekintsük a múlténak.

Jun 21, 2018 12:18pm

DIVATBEMUTATÓ A SZATMÁRI KORZÓN.
A Szatmári korzó,főként a XX-dik század első felében, nem csak egy sétatér volt hanem a fiatalság állandó jellegü örömét szolgáló majálisa ,valamint vasárnap délelőtt a város divatparádéjának szinhelye is.Illatfelhőben uszó hölgyek mutatták be nem csak bájaikat, hanem a változó korhü ruhakészletüket , .A külsőkre adó igényes polgári hangulat jellemezte a társadalmat-/őszintén megvallva egy jó adag sznob beütéssel/,A kiváló szabómesterek,varrónők,cipészek müremekeit szellőztették meg azok akiknek erre futotta.
.Kalapok,recsegő talpu ,netán betétes cipők ,a Csehszlovákiából importált textiliákat viselőket, sokszor irigykedve mustrálták a hölgyek. Napernyős,kesztyüs világ volt, nem kérdeztek senkit sem multjáról se jelenéről,mert a külső mindent elárult a ranglétráról.A Székesegyház” szagos miséjéről „egyenes út vezetett a korzóra.Ilyenkor jelent meg Guszti “Szatmár divatkirálya”,rendszerint olyan öltözetben és a hozzájáró kellékekkel ami minden szatmári emlékezetében él és sokszor mosolyra fakaszt,mert ugyebár Guszti kalaptárának váltoatossága,sétapálcáinak csillogása no meg a kisérő gyerekhad elterelték a figyelmet a legpompásabb divatkreációkról is.
Mindezek után következtek a pletykás hétköznapok.A fársztó és olykor idegfeszitő vasárnapi séta után , izekre szedték a jelentősebb megjelenési formákat és viselőik minden társadalmi viselkedési vetületét,egészen az erkölcsi vonatkozásokig.
Manapság ebben a „tangás” világban már nincsenek korzós divatbemutatók,mindenki azt mutat be magából amit akar és tud ,mert nem fedik kinai selymek azokat az idomokat amire olyan kiváncsi a férfinép-
P.S.A vasárnap délelőtt lezajlott kosárlabda mérkőzések után szinte csaknem közelharc után tudtunk befurakodni a Vadnay cukrászdába hogy annyi fagylaltot fogyasszunk amitől már zuzmorás lett a fülünk.

Jun 20, 2018 11:17am

A KÜTYÜZÉS KÜSZÖBÉN
RÉSZLET:” AZÉN ELEKTRÓNIKUS KALANDOM” CIMÜ IRÁSOMBÓL
Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy ily módon is segithetek embertársaimnak.Egy édesanya akinek két fiát-padludkás- koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya, mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy-bütykölök-a számitógépen egy tudományos munkát, és a következő megjegyzést tette-Kedves Doktor úr ne gyötörje magát a mai társadalom nem nagyon értékeli az ilyen jellegü törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket- –HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT-Ez volt az érzelmi döntő momentum,ez az emberi áldozatkészség abszolut leegyeszrüsitése egy lét védelmére. Hatalmas és áldozatos munkát végeztem amit csak az tud felmérni akinek ilyen élményanyaga van.Úgy érzem hogy áldás kiséri mindennapi munkámat és ezért boldog vagyok.És végezni fogom amig megbecsülendő,hasznos gondolatokkal szolgálhatok anyáknak,kollégáknak,minden érdeklődőnek.Másrészt,éreztem azoknak a hosszú évtizedeknek a gyermekgyógyászatba vetett hitét,önfeláldozó munkáját,nem teljesen kiteljesedett segiteni akarását amit még el kell végeznem.Nehéz szivvel álltam egy ilyen jellegü és nemzetközi horderejü megmérettetés elé, mert egy negativ jelzésü sikertelenség erősen rányomta volna bélyegét az eddigi létem,konok munkájára.Mindennemü törekvésem az volt hogy hasznára legyek irásaimmal az arra igényt tartó kollégáimnak,az édesanyáknak gyermekünevelésében,gondozásában,valamint arról is hogy hogyan éltem meg ezen -rusnya világ-fondorlatait-mindezt kevés örömmel és több keserüséggel Úgy érzem mégis megérte-a sors- megágyazta nyugalmamat-a statisztikai mutatók ilyen mérvü kivételes értékei emelték az országban a szakmai tisztességemet,és megerősitettek a nemzetközi gyermekgyógyászati szakirodalom érdemleges alkotóinak az adattárában.
.

Jun 19, 2018 9:26am

 

 

NEM MARADTAM EGYEDÜL!!!
A keresztény értelmiség keményen kiosztotta Orbán politikáját.
INDEX.2O18.JUNIUS.14
Meddig vállalható fel a kormány egy-egy akciója? – teszik fel a kérdést abban a vitairatban, amelyet közösen készített három kormánypárti szervezet. A szöveg, amely Balog Zoltán leköszönő miniszter szerint hiánypótlóan valóságos kritikát fogalmaz meg a Fidesszel és személyesen Orbán Viktorral szemben is, a NER-lovagok megmagyarázhatatlan vagyonosodásáról, a konszolidáció igényéről, az állandó harc mögötti bizonytalanságról, de még a közmédiában elhangzó lebutított üzenetekről is szól. Manapság nincsenek szabadon elfoglalható földek, mint a római korban, azonban vannak uniós források. Azt tapasztaljuk, hogy az uniós pénzek egyesek számára úgy állnak rendelkezésre, mint a rómaiaknak a frissen hódított földek. Ez olyan mértékben vállalhatatlan része a mai magyar közéletnek, amit a keresztény értelmiség nem tud, és nem is akar tovább magyarázni.Ilyen és ehhez hasonló kijelentések sorjáznak abban a vitairatban, amelyet a héten mutattak be Budapesten. Az Idők Jelei nevű kiadványsorozatnak az idei a harmadik kötete, azt keresztény értelmiségiek, egész pontosan a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a Professzorok Batthyány Köre készítette el.Balog Zoltán leköszönő emberminiszter a bemutatón arról beszélt, hogy végre ez egy olyan kritika, amit nem „rosszindulatú” vagy „szolgalelkű” emberek jegyeznek. Elolvastuk a kötetet, és nyugodtan mondhatjuk, hogy rendszeren belül ilyen kemény bírálatot még nem kapott Orbán Viktor és az általa képviselt politika.Ugyan a százoldalas iratban egyszer sem írják a miniszterelnök, a kormányközeli oligarchák vagy a Fidesz nevét, egyértelmű utalások és kijelentések segítenek eligazodni az olvasónak abban, hogy a szöveg a kormánypártoknak szól, nem az ellenzéknek. Ahogy Balog is fogalmazott a bemutatón, ezekből a bírálatokból érzik, hogy „érted haragszom, nem ellened”.A kötet – amely az Újra nevén nevezzük címet kapta – négy sarkalatos erény, az igazságosság, a mértékletesség, az erősség és az okosság mentén mutatja be, hogy mit várnak a szerzők a közéleti szereplőktől, politikusoktól, értelmiségiektől. Ebben a cikkben nem az egész kötetet foglaljuk össze, hanem azokat a megállapításokat emeljük ki, amelyek nem igazán szoktak elhangozni a kormányoldalról.
COMENT-Miután Orbán Viktor a kommunista,szocialista,liberális,néppárti.konzervativ pártpoltikai menük után éppen a kereszténydemokrata menüt fogyasztja ilyen birálatot még nem kapott a keresztény értelmiség részéről.Ügy hogy kedves barátaim nüvekszik a fekete bárányok száma a karámban és fölösleges és káros a kirekesztés gondolatával foglalkozni

Jun 14, 2018 2:01pm

.

JEGYZET
A VÉGÉN MINDENT MÁSKÉNT LÁT AZ EMBER…
Most amikor a demokrácia éretlen gyümölcseit kóstoltatják velünk, a véres és vértelen diktaturák hátrahagyott szellemi és testi nyomorai után, egy arra való gondolkodó, megkezdi az átélt XX-dik század erkölcsi felmérését.Mindenki a maga gondolatvilága és sajátos élményanyaga alapján.A diktaturák és diktátorok elmekórtanáról és a minden emberi elképzelést felülmúló és történelmileg kódolt rémtetteiről, ami a mi generációnk előtt élőben lepergett vagy a történetirók attól függően hogy milyen irányu elkötelezettség szolgái az “ahogy tetszik” elv alapján megirták-Jelen pillanatban úgy tevődik fel akérdés hogy a XXI-dik század hajnalán, egyben a mi sajátos demokráciánk, hogy állja ki a nagy kisértések próbáját hiszen talán nem lenne véletlen, ahogy már napjainkban,a kezdet kezdetén bebizonyosodott, hogy „minden szentnek maga felé hajlik a keze”..
Mert a köz javainak mértéktelen kisajátitása törvénytelen eszköztárral, a hazudozás a lopás a piaci demagógia, a félelem és gyülölet magvainak elültesé össztársadalmi szinten,az “egyke politikusok” hatalmi berendezkedése az ehhez társuló leplezet kóros elmeállapot mind mind a diktaturák melegágyai.Sajnos ezek ugyanugy végigszántanak a társadalmakon mint a megelőző sajátos történelmi viszonyok között bármikor.Tehát cseberből vederbe eshetünk..Most már az nem kérdés hogy kik vállalják a főszerepeket csak az hogy minek fogják elkeresztelni a demokrácia köntese alatt megbúvó népnyomoritást

Jun 14, 2018 8:17am



 

A SZÜLŐFÖLD RÖGEINEK VONZALMA…..
Hazahozták,holnap lesz a temetése….
Mintha gyakrabban hallanám az elmulás küszöbét taposó generációm soraiból a mindenkori szomorú hirt.Nem az elvándorlás elleni propaganda bérenceinek hangja szólal meg bennem. .Hiszen minden elvándorlónak és itthon maradt „végvárinak”meg van a sajátos érvelése,amit mélyen tisztelnünk kell. Habár aggasztó gondolataink tényszerüvé avatják a kérdés aktualitását akkor amikor Erdélyország magyarságának most már több mint ötven százaléka hagyta magára „a szeretet bérceit” és vérei közös sorsát Csak emlékeiket örzik a világ minden táján.Véleményem szerint a szülőföld utáni vágy akárhová vet a sors egy pillanatra sem alszik ki érzelmi énünkből,elkisér az utolsó utadra is a tieid szeretetétől övezve.

Jun 09, 2018 11:52am

KULTURÁLT, EURÓPAI SZELLEMISÉGÜ VEZETŐKET IGÉNYLÜNK ÉS NEM A KÖZELMULTHOZ KÖTŐDŐ POLITRUKKOKAT. 
Van egy olyam megérzésem, egyesek úgy gondolják ,hogy beállnak az élre azzal a satnya politikai felkészültséggel /amit nem lehet szakmának tekinteni/, amivel az éppen uralkodó hatalom ajámdékozta meg őket.Ahogy olvastam Mészáros Márta Kossuth dijas világhiró filmrendező sorait, egy régen lappangó gondolatot ébresztettek bennem.Vajon a hatalmi ágak bálványainak érdektelensége a személyes kulturális igényeiket illetően, milyen mértékben egésziti ki a nemzet hagyományosan magas kulturális szintjét/szinház,mozi,zene,a müvészetek sokrétü színes világának alkotásai/.Mert ahogyan Mészáros Márta is leirja még csak árnyaik is alig alig láthatók a magyar kultúra rendezvényein.Olykor, olykor a rutinszerü dijátadásokon jelennek meg a “harmadrendü tátogók”,és olyan érzéssel távoznak mint akik leszámoltak az ország vezetőinek kulturális igényeivel.Van erre az állapotra egy nem éppen hizelgő kifejezés,de inkább nem élek vele ,mert megismételten a bálványrombolók aktuális listájára kerülök.Aztán átültettem a kérdést a szakmai továbbképzés világába aminek kötelező előirásait úgy az egyéni igény, mint az alkotmány előirja,/a szakmai továbbképzések, minősitő vizsgák,a tudományos tevékenység tágas terei/ .Hol végzik ezek az emberek ezt a kötelező munkát amivel kiemelkednek közülünk.Mert ,ki számoltatja el óket kik itélik meg társadalmi értéküket.Mi a véleményük erről a kérdésről a lapitó magas képzepzettségü magyar társadalmi rétegeknek. Elegendő-e még a XXI-dik században is az a jelszó hogy “belelépek a pártba”,meg hogy “csak a foci”…Mert a hobby az nem tévesztendő össze a társadalmi tudattárban a kulturált,a szakmáját tisztelő és szerető kellő hivatástudatot tápláló emberek igényeivel-
Kulturális és szakmai élményanyag nélkül valamint a XXI-dik század továbbképzési kényszerei nélkül nem képzelhető el bármilyen vezetői szinten a tartós tulélés valmint egy mindent felölelő társadalmi fejlődés.A politika az nem mesterség, nem tudomány,nem szakma.csak egy tiszavirág életü pótcselekvési törekvés aminenek sajnos sok esetben egyéni érdekeltségü ize van.Ezért van szükség az anyagilag konszolidált,kulturált,bizonyitottan szociális érzékenységet mutató emberekre a közösségekben
Ellenkező esetben nem kell csodálkozni azon a drámai helyzeten, hogy az ország jól képzett alkotni vágyő fiataljai most már kórusban zengik hogy Elmegyek ,elmegyek ,hosszú utra megyek ..
P.S.Már előre lehet vetiteni a választ „A nép emelt bennünket pajzsra”/a nép az intenadta szegény nép.!!!

Jun 08, 2018 10:51am

.

GONDOLATOK A GYERMEKSORSOKRÓL
Nem a mindmegannyi veszélyt rejtegető mai gyermekkor rémálmait szeretném idézni soraimmal,hanem azokat az időket amikor a szüleinket nem az aggódás, rettegés fenyegető hatalma tartotta rabságában szinte sakadatlanul.A féktelen erkölcsü XXI-dik század
a nem egyszer rémitő cselekedeteivel/gyermekrablás,szexuális vissaélések,kábitószerek használatának egyre terjedő rémülete stb/ szinte arra kötelez hogy a féltés keserü lépteivel kisérd gyermekeid minden mozzanatát.Ahogy reggelenként a kocsisorok alig belátható végét szemlélem a szomszédos iskola előtt és az azokból kiszálló gyermekhadat amit az aggódó szülők tekintete kisér, a gyermekkorom emlékei bukkannak elém.Annak idején bennünket az első elemi osztálynak első iskolai napjától kezdve mindvégig egyedül ,gyalog tettük meg az utat a nővérem a Zárda,jómagam az Ötvös utcai elemi iskolába.Számos esetben naponta kétszer.Nem létezett semmi más jellegü közlekedési eszköz.A kutyaorditó nehéz telek,az egyetlen közhid sokszor üvöltó szele mélyen emlékezetébe ivódott minden hidontuli gyermeknek.A házi készitésü fülvédők,az egy ujjas kesztyük gyapjusálak védelme szinte északi jelleget kölcsönzött ennek a vidéknek.Az iskolai vaskályhák satnya melege,az irásközben leheletünkkel melegitett ujjainkkal habár sokszor szenvedve de elsajátitottuk a betüvésést.Mégis úgy érzem hogy meghitt,békés időket éltünk mert egybefüzött a család,a sorstársaink küzdelmeinek csendes,halkszavu szeretete.Mi tudtunk még örvendeni egy szem savanyu cukorkának ,egy fürészgyári deszkából összeeszkábált hintalónak a szülői gondviselés simogatásainak.

Jun 07, 2018 10:19pm

A” TABAK LAKÓIRA” EMLÉKEZVE..

Nem irtunk történelmet, de a magyarságtudatunk tisztességének ápolásával tettük amit tennünk kellet és lehetett. Azok nevében szeretnék néhány gondolatot leírni, akik a 1964-es évektől kezdődően a Szatmárnémeti magyar értelmiség egy csoportját vagy rétegét alkották és gondolkodásban, szellemiségben,alkotókészségben,
hasonló értékrendet képviseltek, olyan időkben amikben az egysiku fanatizált értelmiségi modelltől eltérni - eredendő bűn- volt.
A fiatal férfinépség a csontos dobozából-kibuggyanó értelmi és érzelmi töltetével nem tudott mit kezdeni, a kor nagyon szigoru eszközeivel behatárolt életterében. Lehetetlen volt retorzió nélkül kitörni a történelmi idő szoritó markából és hol, zsiványságokkal-hajnalig tartó vitákkal a Tabak kávéházban a Pannónia szomszédságában szeretett barátunknál Molnár Misunál és az azt követő nótaestekkel a –Tivoliban-Tojással a világtalan cigányprimással,és a korunkhozhoz kötődő –bocsánatos bűnökkel- töltöttük estéinket, az árgus-szemü”kopók” diszkisérete mellett
De a dinom-dánom közepette mindig elhangzott egy-egy a sárga major vagy németi csibésznyelv szókészletéből egy izes,de mindenki által ismert szó amiből mindenki értett. Ez tulajdonképpen egy –politikai tolvajnyelv volt ami csak meghatározott dobhártyákon hatolt át.Mindezeket természetesen megelőzte a –Lepoloskázás-/lehallgatók asztalok és székek alatt./.
Iratlan szabályainkkal,csupán az együvétartozás,a szolidaritás,a történelmileg nemes önzetlen,mindenkor segitőkész életreszóló barátságot eredményezett.
Az erkölcsi öntisztulás és öntisztitás állandó jelenléte távoltartotta tőlünk a kishitüséget a megalkuvást és mindazt ami emberileg erkölcsileg kivetendő-A vélemény különbségek amik a viták hevében olykor felfokozottak voltak,nem zavarták a szellemi harmóniát,nem ejtettek sebet senki érzelmi énjén.
Egy kiegyensúlyozott társadalmi értékitélet jellemzett bennünket.egy –standard-demokrácia szellemisége,szélsőségek nélkül,de mély –főhajtással úgy a polgári mint a baloldali értékek előtt.
A bohém hangulat,a sziporkázó elmék villanásai,olykor napokig mosolyra fakasztott bennünket és felritkitották azt a szellemi ködfágyolt ami bennünket körülvett.
Sok barátunkat elvesztettük,mások eltávoztak az országból mert igy hozta a sors,,egyesek az erdélyi magyarság kiválóivá lettek-de mi a –végváriak-hogy mindannyian eggyüt élünk szellemiségünkben,barátságunk emlékét őrizve és mindezt leirva a fiatalok okulására,hogy a szeretet a hit az igaz baráság nem veszhet el az –újra meg újra feltupirozott eszement politikai,társadalmi habrangy elméletek között.
Ezek voltunk MI a –TABAK kávéház mondhatni állandó lakói.-Molnár Misu hol fizető,hol hitelben fogyasztó vendégei. -Döntő többségünkben szatmári KÖLCSEI-sek.
-KATONA DANI-HELMECZI DÖME-GYÖNGYÖSI GÁBOR_TOMPA PUFI-KÁHÁN GÉZA-BOÉR FERENCZ-BAUER BÉLA-LAPKA TIBOR-
PANEK JÓZSEF-KÖLLŐ BÉLA-TÖRÖK ISTVÁN-KISS JÓZSEFés tudatosan hagytam utóljára PÁSKÁNDI GÉZÁT.-meggyötört hitünk és sorsunk szavakba vésett mentorát.
Tehát az Erdélyi Magyar szinjátszás kiválóságaitól kezdve,a KOSSUTH dijas drámairóig és a többiek akik hittel és méltósággal szolgálták a maguk szintjén Szatmár társadalmát.
Páskándi Géza szabadulása után is tovább látogatta a társaságunkat,eleinte nem teljesen felszabadultan,nem felhőtlen szellemiséggel-A kötetlen régi hangulat az állandó élcelődés,az érzékelhető bizalom a szellemi partnerség szintje különleges eseménnyé avatta a későbbi találkozásainkat.
Hozzájárult ehhez a bizalomhoz az is hogy voltunk néhányan hidontuliak,vagy Várdombutcaiak akiknek a –zsiványbecsülete hagyományos volt.Mert Géza még mindig úgy éreztük hogy az alig elviselhető emlékei között élt és csak bennünk bizott.. 
Mindig szeretettel vártuk GÉZÁT hogy szűlővárosába közénk megtérjen,éreztük és megéltük zsenialitását.Tanui voltunk mindannyian nyugtalanságának,és számunkra nem mindig áttekinthető de később beigazolódott nagy igazságainak.Mindezekért elnéztük neki a zsenik autentikus rigolyáit-amik különben nem voltak sértőek számunkra.
A Mi életünk,életútunk egy-Kölcseis-hagyomány töredéke amit úgy igyekeztünk ápolni hogy halála után megalakitottuk a –PÁSKÁNDI GÉZA BARÁTI TÁRSASÁGOT-mert úgy éreztük hogy ez jelképe lessz mindannyiunk önbecsülésének,szellemiségének és hovatartozásának,de főként egy egyedülálló szellemi hagyaték ápolásának.
Szolgáljon ez a néhány gondolat az elkövetkezendő időkben,életünk és lényünk igazolására-megfelelő követőkre találva.

Jun 05, 2018 8:25am

EMLÉKTÁR
A Szatmári Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnáziumot,
Ez a Magyar kormány megbizásából KOTÁL HENRIK által 1912.ben épitett, városunk legimpozánsabb iskolája volt Legbőkezübb adományozója emberi tisztességemnek.Azért emlékezek erre a tisztes intézményre mert elhaló diákjaival szinte feledésbe merül a köztudatba és történelmi kényszerképzetek áldozatává válik. 
Egyike azon intézményeknek amik meghatározták emberi sorsomat,világszemléletemet és a társadalmi együttlét törvényeinek maradéktalan betartását, ,a kíméletlen történelmi idők és kényszerű sorsok alázattal és tisztességgel való elviselését.
Egy szigoru de mégis,szerető,az életednek tartalmat követelő, felekezeti iskola volt a maga történelmi erkölcseivel, rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélményhez juttatott már gyermekkorodban,olyan élményanyaghoz ami egy életre szólt.

Jun 04, 2018 10:12pm

NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARSÁGTUDATRÓL
A magyarságtudatot nem lehet,nem szabad kisajátitani.A magyarságtudat a sors egy tiszteletre méltó történelmi közösségi méltányosság ami felülir minden elvetendő,nemzetieskedő hivalkodást.Nem a vallási felekzet milyensége,a társadalomszemléleti különbözőségek, a földrajzi tényezők, ne adj istem hatalmi rendszerek, társadalmi ranglétrák avatnak magyarrá,hanem az anyanyelv ismeretének méltó tisztessége,a sajátos nemzeti kultúra,a világmindenségben mércézett alkotókészség.
A magyar nép történelmi erényei a becsület,igazmondás,gerincesség,szavatartás és minden nép méltányos tisztelete biztosithat méltó rangot a nemzetek nagy családjában.
A magyarságtudatot nem dobpergéses piaci kiárusitással kel megélni hanem méltó alkotó csenddel és felebaráti szeretettel.

Jun 02, 2018 11:43am

KERESGÉLŐK

Mint a diliházból kiszabadult sérültek, keressük szünetelen vehemenciával az igazságainkat, állandó hadilétben napjaink nagy ellentmondásaival.Hogy volt,hogy van és hogy lesz, kutatgatjuk élményanyagunk tárházának időtálló tartalmát. Mert mi csak ülünk a képernyők előtt, kénytelen kellettlen,szembe velünk a hivatásos jól fizetet üldögélők és mesélők ”a féligazságokat, netán hazugságokat fröcskölőkkel” amik az érdektelen,érzéketlen gondolatainkkal vetekednek.
Aztán azok akik nem ülnek csak esti mesével szórakoztatnak és olyan szövegeket hintenek a hiszékenység társadalmi vétkeitől edzett dobháryáinkba, amit saját életvitelükkel cáfolgatnak naponta szemünk láttára és fülünk hallatára.Ezek messze meghaladják Münchausen mesevilágának leghiteltelenebb nagyotmondásait is.
Eltekintve a politikai prostitució messziről felismerhető és mindennapra betáplált hazugságaitól kezdve, a társadalom mindennapi kenetteljes erkölcsi értékeire oktatgatnának bennünket nagy lendülettel és jól megfogalmazott egyéni érdekekkel.
A szeretetre amit hovatovább beszántanak és helyébe a gyülölet áldatlan magjait vetik és törvényeit fogadtatják el a társadalom szemet hunyorgató alkonyában-
A társadalmi tisztességet olyan mélyre temették,hogy a tisztességesek már szinte az üldözöttek soraiba menekülnek.
A külön bejáratu politikai kényszerképzetek olyan mértékben telepedtek a társadalmi tudatra hogy azok már az örökkévalóságot vetitik elénk,és mi belenyugszunk hitvány sorsunkba.
A hatalomért folyó harc olyan eszköztárat vonultat elénk amit annak idején még a legképzeletdusabb jövendőmondók sem tudnának utánozni.
Gátlástalanul hordozzák az anyagi javak birtoklásának szembeötlő és feltünően hivalkodó jeleit.
Az emberi alkotó erő, a szellemi értékek a társadalom lépcsőzetének az alsó fokán “gurigáznak” a gyermeteg hatalmi felfogások kusza szálai között.
Az ellenmondó társadalmi értékek a sorstalanság küzdelmes utját tapossák.. 
A hazafiság az üvöltő piaci kikiáltók privilégiuma.
Szinte már megszámlálhatatlanul beleuntak az igazság keresésbe és oda távoznak ahol megtalálják azt amit tájainkon századok folyamán hiába kerestek.Mi akik még mindig tétlenül szemléljük hol a luxus világ pajzánkodásait,hol a századokra visszatekintő nyomort keresssük a vétkeseket de mindhiába mert Ők időtlen időkig voltak vannak és lesznek.

Jun 02, 2018 9:28am

KÉPES GYERMEKGONDOZÁSI
-ENCIKLOPÉDIA-
blog archivum-2o18-Május-31
Oldakszám-23.451 oldal
Illusztrativ foto szám-7.587
Bejegyzett dokumntek száma-7524
Oldalnyitások száma-3.253.353

May 31, 2018 6:27pm

Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és vezérigazgatója kedd este az Európai Parlament (EP) elnöke és frakcióvezetői előtt jelent meg a Facebook-felhasználók személyes adataival való nagyszabású visszaélések miatt.
A nagyszámu hozzászóló kihangsulyozta a szemályes adatvéelem elleni kihágások az álhirek elleni küzdelmet és ennek ürügyén történnő visszaéléseket, a cyberbullying, vagyis a netes zaklatás elleni keményebb fellépés szügségességét a a felhasználók szemályre szabott ocsmánykodásait stb.-A cégvezér elismeri – most már – a számos problémát is, amelyet az álhírek és hasonló manipulációk okoztak, okoznak. Mint mondta, ennek visszaszorításában felelősségük van.
Eleinte nem vállaltuk a felelősséget, ami hiba volt, és ezért elnézést kérek.Ugyanakkor beismerte hogy a felhasználó sérelmezők esetében sem alkalmazták kellő szigorral a szervezdeti szabályzat előirásait.
Zuckerberg felsorolta, milyen intézkedéseket tesznek a problémák megoldására. Mint mondta például, megduplázzák azoknak az embereknek a számát, akik a tartalmak szűréséért felelnek, év végére több mint 20 ezer munkatárs fog ezen dolgozni.

May 26, 2018 11:04am

MINDEN NAGYON JÓ,MINDEN NAGYON SZÉP….
Zengi a feltupirozott kormány propaganda az anyagi és szellemi újraélesztésére várakozó magyar népnek.Lévén hogy a belső társadalmi elégtelenségeket visszaéléseket csak a hazaai média kisajátitott forrásaiból ismerhetii meg a magyar ember a nemzeti hiszékenyég jegyében. Ádáz harc folyik azért hogy a köznép ritkán beszivárgó külhoni hireket a társdalmi igazságaink tudattárába történő bejutását megakadályozzák.Mert ugyebár az “egy az ország, egy a nép egy a vezető „tudatos alakitása, a magyar közéletben minden eszközzel folyik.Vészes, de sajnos ez a valóság.A” Magyar Kérdés” már évek óta foglalkoztatja a nemzetközi közéletet. A nemzetközi média tudósit az egész világon a magyar valóságról, meglehetősen keserü szájizt hagyva a demokráciák értékrendjében. A magyar anyanyelvü lakosság egy elenyésző százaléka jut hozzá a féltve rejtett információk egy részéhez.A nagy többség csak az erre kiképzett szódaporos gargalizáló szövegeket emésztgeti mint annak idején az “átkosban”-
Csupán egy dolgot nem értek ,hogy miért csak azokat nevezik meg mint a közösség fekete bárányait akik nem a bálványimádók udvarocainak szellemében élnek és cselekszenek,Miért nem kérdezik meg mondanivalójuk leirt tartamáról a világ politikai/ az Európai Néppárt elnökségét ,vagy netán a világ szellemi elitjét a médiát. a köz emberét.Miért csak egy egy felbukkanó fekete bárányt mekegtetnek itthon a sötétségben tapogatózva. Vajon félünk a valóság megismerésétől-??
Ime néháhy az utóbbi napok” hizelgő”hireiből.

May 25, 2018 1:12pm

.

BÖLCSESÉG ÉS HISZÉKENYSÉG….
A XX-DIK század elején amikor még zavartalanul müködött a teremtő által személyreszabot I Q , nem terelték a diliház előcsarnokába az elektrónikus média haszonhajcsárai az embereket.Akkor még a hosszú téli estéken a Kornis vagy Wiesler család a szomszédaink meglátogattak bennünket egy esti beszélgetésre,Jómagam a csikóspor közeléből füleltem az öregek bölcselkedéseit nagy kiváncsisággal.Akkor még rádió sem volt igy hát első kézből halhatta az ember megélt személyes élményanyagát mindenféle intermedier hazudozó,piactéri demagóg népbolonditó,politikai szörnyszülött kétségbeejtő
ármámykodásainak átkot szóró szöveggyüjteményét.Nem halottam hazugságokat,félrevezető,félelemkeltő szövegeket ,gyülöletkeltő kigyófarku kifakadásokat.
Egyszóval a látó,halló és agytekervényein átszürt élményanyagát rögzitették a becsületes ,igaz szavak.A beszélgetések után mindenki nyugovóra tért és csenben töltötték éjszakáikat.Álmaikat nem zavarták sem a csörgősipkás politikusok sem a hétfejü sárkányok diktátumainak aznapi félelmetkeltő vésztjsló üzenetei.
Nem elődeink ajnározásának a céljával irom le ezeket a sorokat,hanem hogy a hiszékenységünket rendszeresen kihasználó utonállók akik csak abból élnek hogy összekuszálják agyunk szürke áloományát hogy a gyülölet keltés ideológiájának beültetésével kétlábon járó négylábuakká alakitsanak bennünket.
Ez a társadalom elvesztette a szavak hihetőségének a hatalmát és az emberi bizalmatlanság tarlójára terelte népét.
Szitkok és átkok minősihetetlen jelzőit szórják csak ugy teljesen ismeretlenül az éter hullámain keresztül a szabad szókimondás védjegyének leple alatt.
Az információ kinek jut, kinek nem ,a valódiak pedig ösvényeken keresztül a sülyesztőjébe kerülnek.Igy aztán a hiszékenység kategóriáját a végtellenség uralkodási manővereiként használják a hataloméhes ordasok.
A kilábalás esélyei ebből a babiloni helyzetből csak az lesz ha saját szemünknek és fülümknek hiszünk,no meg az agyekervenyéink élménytárának

May 25, 2018 10:40am

 

 

MÁRAI SÁNDOR ÖRÖKÉRTÉKÜIGAZSÁGAI AZ ÉRVELÉSRŐL.
Kerüld a társaságukat, ne hidd, hogy érvelés, bizonyítás valaha is meggyőzheti őket.

“Vannak gyógyíthatatlanul sérült emberek, kiket a kapzsiság, a hiúság és az irigység oly mélyen megfertőzött, hogy nincs semmiféle mód reá, megközelíteni és megengesztelni beteg lelküket. Ezeket szánjad, de kerüljed. Nincs az a nagylelkű cselekedet, önzetlen magatartás, bátor és nemes közeledés, ami segíthet ez embereken. Különösképpen az irigység kínozza ez embereket. Epét hánynak, álmukban felordítanak, hánykolódnak vackukon, mint a nyavalyatörősök, habot köpnek, ha azt látják, hogy valaki munkával vagy a kegyes sors jóindulatával szerzett, elért valamit az életben. Betegek ezek, fertőző betegek. Kerüld a társaságukat, ne hidd, hogy érvelés, bizonyítás valaha is meggyőzheti őket. Mintha a leprásnak akarnád bizonyítani, hogy az egészségesek bűntelenek és ártatlanok! Nem hiszi el. Ha feltárod előttük betegségük igazi okát, meggyűlölnek. Ha érzéseikre akarsz hatni, fütyköst ragadnak. Oly mélyen élnek indulataikban, mint a száműzött sorsában: nem ismernek más megoldást, csak a bosszút. Ne alkudozz velük, kerüld el őket, s viseld el létezésüket a földön, mint egy sorscsapást.”
mukban felordítanak, hánykolódnak vackukon, mint a nyavalyatörősök, habot köpnek, ha azt látják, hogy valaki munkával vagy a kegyes sors jóindulatával szerzett, elért valamit az életben. Betegek ezek, fertőző betegek. Kerüld a társaságukat, ne hidd, hogy érvelés, bizonyítás valaha is meggyőzheti őket. Mintha a leprásnak akarnád bizonyítani, hogy az egészségesek bűntelenek és ártatlanok! Nem hiszi el. Ha feltárod előttük betegségük igazi okát, meggyűlölnek. Ha érzéseikre akarsz hatni, fütyköst ragadnak. Oly mélyen élnek indulataikban, mint a száműzött sorsában: nem ismernek más megoldást, csak a bosszút. Ne alkudozz velük, kerüld el őket, s viseld el létezésüket a földön, mint egy sorscsapást.”

May 24, 2018 8:41pm

.

IN MEMORIAM
JAKAB ÁRPÁD
Hites baráti,sportbaráti,munkatársi napjainak emlékét vesztettük el, de egyben őrizzük meg azzal a szerettel és megbecsüléssel amivel köztünk éltél-
Egy felejhetetlen emléke maradsz szülővárosodnak,egész
sportközösségének és a Szatmári Lükő Béla kórház munkaközösségének.mint kiváló szakember,intézményünk egyik minden pillanatában segitőkész elhivatottja.
Tiszteltük az elhivatottságod mindennap megujuló tekintélyét a fegyelmedet amit oly szerénységgel de megalkuvás nélkül sugároztál munkatársaid körében.
Évtizedeken keresztül közös erővel olyan szintre emeltük z Egészségügyi sportközösség ténykedését barátainkkal amit se ellőtünk se utánunk nem volt képes megvalósitani senki.
Tettük amit tennünk kellett,megvédtük magyarságtudatunk tiszteségét és méltóságát.
A mulandóság naponként ritkitja sorainkat,de mi a még létező barátaid olyan szeretettel búcsúzúnk Tőled amit csak az a szerető emlékezés örökit meg ami éltedben is körülvett bennünket.
Barátaink nevében 
Béci

May 24, 2018 1:18pm

KEDVES BARÁTAIM!!
Csupán a Facebook oldalain megjelenő bejegyzéseim tárgyszerüségének igazolásá céljából közöltem a “Se füle se farka”cimő bejegyzés kötetem első oldalain a Manfred Weber az Európai Néppárt frakcióvezetőjének interjuját,Nem a revans érzés élménye,hanem saját gondolataim élményanyagának igazolását tükrözi az elhangzott interjuból ami egy pártcsalád elnökségének a véleménye a frakciüvezetőjük tolmácsolásában.Arról már nem tehetek hogy a számos jelzés ellenére a hatalom a lovai közé dobta a gyeplőt és csak a saját,önkényes véleménye szerint irányitja népe sorsát most már nemzetközileg is elmarasztalt gyakorlata szerint.Az Európai Magyar sorsközösséghez tartozok,nem vagyok kiszolgáltatottja semminemü csábitásnak .Ezért érzem hogy ilyen minőségemben nemcsak jogom hanem kötelességem közös sorsunk sérelme esetén megszólalni..
Az alábbiakban közzéteszem a holland De Volkskrant interjújában Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetőjével készitett interju kivonatát..
Weber: Orbán a tűzzel játszik
index
kovács m. dávid követés 
2018.05.12. 19:33 
Hosszasan beszélt Orbán Viktorról a holland De Volkskrant interjújában Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője. A német politikus szerint a magyar miniszterelnök a tűzzel játszik, amikor a civil szervezeteket és a CEU-t támadja, hiszen többek között a tudomány szabadsága forog kockán.
Weber szerint az olyan alapvető értékeket, mint a jogállamiség, a joguralom, a szabad sajtó és a demokrácia, mindenkinek tiszteletben kell tartania. "Ezek arról szólnak, hogy mi itt Európában hogyan gondolkodunk a társadalmi berendezkedésről" – idézi a Hvg.hu az egyik legnagyobb holland napilap interjúját.
A politikus leszögezte: ha a magyar kormányfő nem tartja be a szabályokat, nem lehet az Európai Néppárt tagja. "Ez kristálytiszta: ha betartod a szabályokat, maradhatsz, de ha nem, távozol" – mondta Weber, aki szerint Orbán jelenlegi politikája azzal fenyeget, hogy esetleg átlépi a vörös vonalat.
Mikor az újságíró visszakérdez, hogy a sokak által idegengyűlölettel vádolt Orbán nem lépte-e már rég át ezt a bizonyos vörös vonalat, amikor a kormány plakátjain menekültekkel és Soros Györggyel riogatott, Weber azt feleli, hogy szerinte a kampányt külön kell választani a valós politikai kérdésektől.
Orbán Viktor és Manfred Weber 2015. június 4-én, a magyar parlamentben tartott találkozójukon
Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary
Webernek az ország déli határánál húzott kerítéssel sincs problémája. Emlékeztetett: Bojko Boriszov egykori bolgár miniszterelnök szintén kerítést épített a bolgár-török határra.
Meg kell védenünk a határainkat, ha szükséges, kerítést kell építenünk
– mondja Weber, aki az interjúban megjegyzi, harcolnak az autokratikus tendenciák ellen, és ezek közé sorolja Orbán jobboldali nacionalizmusát is.
A politikustól azt is megkérdezték, hogy a bevándorlásra veszélyként vagy lehetőségként tekint. Erre azt válaszolta: ma ez veszély, hosszabb távon pedig ki kell találni, mihez kezd Európa a menekültekkel. Szerinte mindenekelőtt az illegális migrációt kellene megállítani, utána következhet az elosztás kérdése.
Weber állítólag rendszeresen beszél Orbánnal, ezek a beszélgetések azonban egyre hangosabbak, és kifejezetten nem szereti Orbánban, hogy a szavaival nekiront mindennek és mindenkinek, aztán szép csendben visszavonul. Úgy látja, folyamatos kommunikációra van szükség Magyarországgal és Lengyelországgal is, nem akarja, hogy Európa keleti és nyugati fele újra eltávolodjon egymástól.

May 23, 2018 12:04pm

TÖRTÉNELMI GONDJAINK……

Mintegy visszavonhatatlanul a magyar közélet az állandó ellenségkép képzése,a fenyegetettség,az állandó hadilét. kóros eszmevilágával vivódik és várja a „nagy megmentőt” aki megbirkózik a hétfejü sákánnyal és mindenkit legyőz.Mindezt a most már egyre gyarapodó nemzetközi anttipátiák ellenére..Az egyéni táltos szerepében tetszelgő csodatevő egyenlőre 2o3o látja előre történelmi ösvényeinket de szeretett népe javaslatára akár élete végéig is megbizatást kaphat azzal a céllal hogy leigázzon mindennemü vélt vagy valós ellenséget.A többi nemzet meglehetősen jó humorérzékkel veszi tudomásul egy kulturált Európai nép naiv álmodozásainak mesevilágát. Habár vannak olykor némi bosszankodásra utaló jelek vagy netán felháborodásra utaló tünetek a hasonló kis nemzetek részéről de ezek elcsitulnak látván az egykor nemes nép balgaságait tekintetbe véve.Hiszen egy olyan ország amelynek csak bedolgozó ipara,méltánytalanul elfekvő mezőgazdasága,az anyagi kényszer hatása alatt vergődő egészségügye és tanügye nyög léte határain,és most már a 6oo ezret meghaladó elvándorló keresi egy méltó élet kilátásait nem rughat labdába Európai érdekeltségi szinten.De főként akit az Európai pártcsaládja is kölöncnek tekint a nyakán-A” Nagy Magyrország „jelenlegi álomképe hatalmas anyagi terhei megviselik a magyar nemzetgazdaságot de főként azokat akik ezt létrehozzák.
A sorstalanságban élő magyar testvéreink tulélték a sokszor kegyetlen kisebbségi létet,alapitványok,állandó segélyek nélküi is és győztek itthon Erdélyben megőrizve a 2,5milló sorstásuk küzdelmeit.Magamban sokszor felteszen a kérdést hogy lehet az hogy önként vagy bármilyen befolyásra feladjuk végvárainkat, felére csökkentve az itthomaradt magyarság számát
Állandó ellentmondásainkkal saját magunk kényszeritjük ki az ellenszenvet az Európai népek közösségében ami nem kis mértékben rontják esélyeinket nemzeti érdekeink érvényesitése szempontjából.
Az állandó hadilét a” vitézeknek és hősöknek történő érdemtelen juttatások” elértéktelenetik egy nép alkotó erejét, főként ha szemünk előtt folyik egy ország kifosztása.

May 23, 2018 10:24am

EURÓPAI MAGYAR VAGYOK!!
Idézet József Attil Dunánál cimü verséből-
‘... Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.’
Józset Attila a Dunamedncei népek jövőjénk látnoka volt, de Ő sem élte meg azon gondolatok titkait, amik a mai generáció számára kézzelfogható valósággá váltak.Annak a valóságnak a csodája ami egy egész földrész lakóinak megadatott,és amit mint féltve örzött talizmánunkat kell átadni utódainknak.Nem az ellenérvek gyermeteg kilengéseinek napi történéseiről, az évszazadok annyi emberi és anyagi áldozatairól amit a diktátorok beteges kényszerképzeteikkel gazdagitottak új és új történelmi drámákkal akarok szólni.Hanem a jelenről , azokról a torzsalkodásokról amit a gyülöletről.a hatalomszerzés még mindig élő átkairól a nemzetieskedő becstelen eszközeivel amivel meg akarnák semmisiteni József Attila szellemiségének sokat igérő világát,egyuttal többszáz millió ember jövőbe vetett hitét,ahelyet hogy az ‘’Örömóda” dallamát sajátitanák el.Most amikor ennek a töténelmi esélynek napjait éljük, bünösnek kell kikliáltani azt aki vissza akarja a történelmi karámokba terelni népét.Nem álomvilágról beszélek hanem sorsunk és utódaink emberi méltóságát mélyen tisztelő társadalmi létéről.
A történelmi távlatok ivelése időigényes és sokszor türelmetlenségre öszönöz,de a szeretet és szabadság megfellebezhetetlen várományosainak részesévé avat.

May 22, 2018 9:28pm

MÁJUSI NÓTÁK

Örökértékü ,májusi magyar nóták, amikat sohasem fognak elnémitania a csillögó villogó fények, dübörgő hangszerek,vagy hangtalan hangok csábitásai
- PIROS PÜNKÖSD NAPJÁN 
Dalszöveg
Piros pünkösd napján imádkoztam érted,
Piros pünkösd napján vártam visszatérted.
Tele volt a határ nyíló vadvirággal,
Vártalak a keresztútnál pünkösdi rózsával.

Mindhiába vártam, ősz is lett azóta,
Elhervadt már régen a pünkösdi rózsa.
/:Kacagó kis párom többé sosem hívlak,
Hisz a késő, fagyos télben jégvirágok nyílnak.:/
Ugye kicsi párom, mégis visszajöttél,
Nem a tavasz hozott, hanem a hideg tél.
/:Itt maradsz már nálam, s tavasz elmúltával,
Teleszórom az utadat, pünkösdirózsával.:/
SZERETNÉK MÁJUS ÉJSZAKÁJÁN LETÉPNI MINDEN ORGONÁT
Dalszöveg
. Szeretnék május éjszakáján letépni minden orgonát!
S mikor ölel az édes álom, díszitni véle kis szobád!
S mikor szíved az üdvre dobban, szeretnék mézet lopni onnan.
Csókolni édes ajkadat... Minden hiába, nem szabad!

2. Szeretnék mindent elfeledni, amit feledni oly nehéz.
Nevetni, mindent csak nevetni, amíg a szívem könnyre kész.
Égő sebemre mit sem adni, kacagva mindent elsiratni,
Szeretnék május éjszakákon letépni minden orgonát 
Amíg ölel az édes álom, díszitni véle kis szobát 
S amíg szívünk az üdvre dobban, szeretnék mézet lopni onnan 
Csókolni édes ajkadat, minden hiába, nem szabad... 

Szeretnék mindent elfeledni, amit feledni oly' nehéz 
Kacagni, mindig csak kacagni, amíg neved a ködbe vész 
Égő sebekre mit sem adni, kacagva mindent elsiratni 
Feledni bús emlékedet, minden hiába, nem lehet... 

Égő sebekre mit sem adni, kacagva mindent elsiratni 
Feledni bús emlékedet, minden hiába, nem lehet...

AKÁCOS ÚT
Dalszöveg
Akácos út, ha végig megyek rajtad én,
Eszembe jut egy régi szép regény:
Nyáreste volt, madár dalolt a fán,
S itt kóborolt, csavargott egy cigány,

Megszólítám: De jó hogy megtalállak itt,
A legszebb lány tudod-e, hol lakik?
Ott arra lenn, túl az akácsoron,
Ma estelen, egy ház elé osonj:

Refrén:
Egy ablaknál! Állj meg cigány,
Úgy muzsikálj, hogy sírjon az a szép leány,
Olyan legyen, mint egy szerelmi könnyes vallomás.
De csak csendesen,
Ne hallja senki más.

Az éjmadár átsuhan a városon,
Éjfélre jár, s én az utcát rovom,
A holdsugár deres hajamra süt,
Hideg, sivár csend honol mindenütt.

Azóta rég a más asszonya lett a lány,
De ez a dal még fülébe cseng talán,
Én Istenem! A múlt, hogy elszaladt,
És énnekem csak e kis dal maradt: 

Refrén:
Te csak dalolj, kacagj nevess
Enyém a könny számomra úgysincs más öröm
Attól se tarts, hogy a kis dal szivemen üt sebet
Te csak dalolj, nevess ki engemet.

May 22, 2018 2:19pm

TÓNI MEG A TÖBBIEK…….

Minden tisztességes polgárnak fel kellene emelni a szavát akkor amikor az Európai pénzalapok felhasználásával kapcsalolatos visszaélések a köz tudomására jutnak. Az nyilvánvaló, hogy a felhaználók a mai anyagi létünket rombolják megszámlálhatatlan jogi ficánkolással , kétségbejtően magas összegeket sajátitanak el a nemes társadalmi küldetésü összegekből amivel főként saját nemzettársaikat röviditik meg az amugy is szükreszabott anyagi létükben.Közben úgy kapaszkodnak a pénzmágnások ranglétráján minta csúszómászók az őserdők limánjain.Tóni meg a társaik akik nem rég azon keseregtek fülünk hallatára hogy a falusi lét milyen drámai szükmarkusásággal sujtja népét, de csodák csodája egy évtized elteltével,ma már az ország első 1o pénzesszsákjai között turkálnak az Európai Unió pénzalapjaiból nyujtott más országok javaiból származó juttatásokban-Talán ez a legbecstelenebb cselekvése a regnáló hatalomnak amit el lehet követni.Fiskális jogi szakembeek cicáznak a nyilvánvaló rablások kendőzésére.
Most amikor már tömegméretüvé vált a jelenség és az Eurüpai Bizottság törvényes jogi utakat keres a bünös visszélések megfékezésére akkor egyedül Magyarorzág visszautasitja a jog eszközeinek független európai szerv létrehozását,arra hivatkozva hogy ez szuverén állami feladat.Pedig mindenki jól ismeri hogy az égbekiáltó bünök saját népük rovására történtek.
Az egész Európa zengi a tiltakozás hátterének okait de mi arcátlanul, a magyar nép nemzeti jogaira hivatkozva ismételten Európaa szégyenpadjára vonszoljuk a magyar tisztességet.

May 21, 2018 12:37pm

GONDOLKODTATÓ
EGY KIVÉTELS ANYA KÉT TÖTÉNELEM FORMÁLÓ FIA.
A tegnapi nap varázsának élményanyaga közepette szinte örömkönnyek között ünnepelte Harry herceg esküvőjét az angol nép.Hogy ez a két fiu át fog lépni a Windsori palota szigoru hagyományörző küszöbén..A látvány magától beszélt a sokszinü mosolygó ember tömeg ünnepi hangulata,lelkesedése mindenre magyarázatot adott ,Megroppant a monarchiák kényyszerképzeteiből fakadó veleszületett jogi kényelem. Mindez az uralkodóház várományosainak felvállalt őszint emberi szeretetének meggyőződésből vállalt jövőképének jegyében.A 3 milliárd embert képernyő elé csalogató esemény nemcsak a kiváncsiság hanem a korszakváltás az emberbaráti szeretetet sugárzó ünneppé alakult,fajra,bőrszinre,,vallásra társadalmi felfogásra való tekintt nélkül.Igy lesz a monarchiából demokrácia és ha igy alakulnak a dolgok a demokráciából monarchia.Ezt a történelmi képletet próbálja Vilmos és Harry édesanyjuk hitvallásán okulva a jelen kor történelmi gyökereibe ágyazni. Arcpiritó a rovotmultu hatalmak eszköztárát a történelem szemétdombjáról előkotorászni és a hatalom éhesek kezébe helyezni.

May 20, 2018 6:29pm

TISZTA SZIVVEL….

Mi akkor alapitottuk a Páskándi Géza Baráti
Társaságot amikor még a sötét felhők takarták felettünk az égboltot,mikor még fekete bárányokként voltak nyilvántartva a Páskándi hitét vallók,mikor már modern eszköztárral követték minden lépésünket. 
Már az első összejövetelünkön meghatároztuk célunkat-meghatározó értékálló megörzése és ápolása Géza életmüvének és a Páskándi szimbólum megteremtése itt szülőföldjén.Két évtizeden keresztül összefogva a Szatmárhegyiekkel Muzsnay Árpád,Bauer Béla,Huszti Gyula és számos tisztelőjével Páskándi Gézának a feladatainkat elvégeztük.A Páskándi emlékezések a Szatmárhegyi magyar közösség örömünnepévé váltak ,valamint a Kárpát medence magyarságának meghitt találkozóhelye lett.
Ma 2o18.május.18-án résztvevője és szemlélője voltam a szülői háznál tartott megemlékezésen. A nagyszámu résztvevő és a szinvonalas müsor meggyőztek hogy ez a hely megmarad Páskándi örökértékü Pantheonjának.Csak ketten voltunk jelen a megemlékezésen az alapitók közül de onnan üzentünk azoknak akik az Úr kegyelméből eltávoztak közülünk/Csillag Antal tanár,Kovács Ferenc szinházi rendező,Elekes Emma szinmüvésznő,Dr.Nagy Béla orvos,Dr.Vasvári György orvos,Ferenczy Miklós technikus,Szabó Gyula mérnök/ Üzenjük nektek hogy feladatunkat elvégeztük amiket annak idején tisztes kézfogásunkkal megpecsételtünk.
Áldja az Úr emléketeket.!!

May 20, 2018 9:58am

EURÓPAI MAGYAROK VAGYUNK!!
A XXI-dik alkalommal emlékeztünk ma a szülői háznál Páskándi Gézára. Hites, hüséges barátai akik minden évben visszatérnek Szatmáriak és Szatmárhegyiek bár egyre fogyatkozva vagy elndehezült léptekkel de eljönnek hogy leróják tiszteletüket az igaz magyar ember előtt. Számomra ez az emléktábla elévülhetetlen és örökértékü marad,mert érzelmi és erkölcsi kötődése beivódott mindannnyiónkba és eszmevilágát visszavonhatatlanul magunkénak valljukEzen a helyen a szülői háznál tért vissza Páskándi Géza közénk,ez jelentette a kezdetet az ö hagyatékának ápolásához.Ide zarándokoltunk minden évben,hogy emlékezzünk és hitett tegyünk szellemi értékei mellett.Itt csengett a fülünkbe először a Páskándi verseket szavaló gyermekek üde hangja.Ma ismét megszólalt a tárogató és visszhangozták Szatmárhegy szelid dombjai Géza kedvenc hangszerének a tárogatónak a hangjai a Krasznahorka büszke vára dallamaitKöszönetet mondok Muzsnay Árpádnak a Páskándi szimbólum meghonositásáért végzett személyreszóló elisemő méltatásáért.
Minden ünnepi alkalomnak van egy üzenete..Számomra ez vcolt az általam nagyrabecsült Csapodi Miklósé a Magyar Parlament tagjának nagyivü üzente.Kihangsulyozta hogy Páskándinak nemcsak gyermekversei,drámái esszéi stb voltak .Páskándi filozofus is volt .Ebben az esztendőben a Páskándi ,Dsida,Jakabfy megemlékezések a tudományos ülésszakok tématikája “Magyarnak lenni európában” égisze alatt zajlottak Elmondta hogy Ő inkább”Európai Magyarnak “titulálta volna a rendezvényt úgy tartalmilag mint aktualitását tekintve.Mert mi mindent Európától kaptunk és nekünk ezeréven keresztü európai hitvallásunk volt.Mintha Gézát hallottam volna a Tabak kávézó asztalánál meg a többi felszabadult szellemü barátunkat..
Csapodi Miklós egy nagy történelmi igazságot tett az asztalunkra amiben mi hiszünk ami jelen korunknak egyetlen nagy igazsága mégpedig az hogy mi Európai magyarok vagyunk és maradunk.

May 18, 2018 10:54pm

EMLÉKTÁR
MÁJUSI ÉJJELI ZENÉK EMLÉKEI
Fiatalkori éveink egyik legszebb és maradandó élménye a cigányzene egy életre szóló érzelmi mondanivalónk marad.A Pannónia,a Tivoli 1oo magyar nóta estjei az éjjeli zenék érzelmi töltete,a duhaj éjszakáinak hangulata egy olyan világ élményanyaggal ajándékozott meg bennünket ami a születésünktől a sirig.elkisér .
Az a kis lebuj a tanyám ,ott várnak este rám….szinte életelemünkké vált a zenészeivel akik barátaink voltak jóban rosszban.Azt hogy nagyon jó hangom van Grammer János a Zsadányi úti Szent Család templom kántora fedezezte fel amikor is a harmónium mellett álva elsajátitottan az egész mise szövegét latin nyelven-Az iskolai ünnepségeken népdalokat,müdalokat és balladákat énekeltem.
Nem a kocsmai züllés jelzésének tudható be de egyetemista koromban Szatmár, Marosvásárhely minden nyilvántartott kocsmájában,lebujában ismertek a zenész barátaim/számos alkalommal énekeltem a Tympanon egyetemi zenekarrak rütyőkön,lakzikon családi és kulturális rendezvényeken. 
./természetesen juttatásért ami jól fogott egy kispolgári csemetének az akkori osztályharcos világban.
Itthon mikor foghijas maradt egy zenekor /betegség,családi nehézségek felkerestek hogy segitesem ki őket mint szóló énekes a májusi éjjeli zenék alklmával.
Aztá egy alkalommal a kiemelkedő tisztesség jegyében meghivtak a cigány zenészek szilveszteri mulatságára ahol a nagyszámu résztvevő között jómagam voltam az egyedüli fehér ember.Örök emlék marad életemben mert nemes egyszerüséggel olyan mértéktartással ünnepeltek ami a legrangosabb társadalmi körök méltányosságának mércéjét is megütötte.Rózsika a Pannónia fekete zongorájának utánozhatatlan müvésze megkért hogy énekeljük el társainak a Féltékenység/Jealoussy/ cimü dalt ami közkedvelt és sikeres duo számunk volt Rószikával.
De szeretnék még egyszer köztük lenni.!!
a bemutatott kápeken a Pannónia és Tivoli láthatók-

May 17, 2018 4:46pm

A BŐRSZIN ISZONYAT SZÓSZÓLÓI
MILYEN VOLT A BŐRSZINE A “TEREMTÉS KORONÁINAK”
A 6o-as években a fővárosi Fundeni klinikán dolgoztam ,ami akkor az ország legrangosabb egészségügyi imtézménye volt.Egy rangos tudományos rendezvény alkalmával egy koromfekete bőrszinü kollega tartott egy olyan léptékü előadást, ami már tullápet az álmodozás határán, ugy tartalmilag mint a szakmai szaknyelv zsargonját tekintve.Ennek a fiunak sziporkázott a koponyája ,tény amit a teremben lévő tudós had felállva hatalmas tapssal méltányolt.Az ámulatból felocsudva, feltettem magamban a kérdést: Ők is képesek ??
Lévén hogy egyedi esetről volt szó, nem foglalkoztam a faji kérdésvilág átmenetileg szunnyadó kérdéseivel, mert különben is a történelem fenevadai a fehér embertársaik öldölésével voltak elfoglalava.
A társadalom hataloméhsége, anyagi harácsolási vágya a gyilok eszközeivel, a “cápák hatalmi vágya” ujra élesztette a bőrszin szintjére vonszolt átkot.Ujra éljük a rézbőrü indiánok kiirtásának hadjáratát,a fekete bőrüek Ku-Klux-Klán lincselési retteneteit, ismét kikaparták az emberiség legsötétebb zugaiból, a bőrszin mikéntjének alibijét, felajzva egy egész kontinens, de lehet egy egész világ amugyis számos történelmi ellentmondással hadakozó hangulatát, az emberi bünök kétségbeejtő hangszerein billentyüzve.Ma már a fehér bőrszint is sötétnek szugerálják az érdekeltek, egy olyan ellentmondásos világot kényszeritve a köztudatra, aminek feloldása csak századok értékitéleteinek harcát veszi igénybe.
Mert ezt a kérdést enyhiteni ,vagy megoldani csak értelmes embertársi gondoskodással , nem riogatással,netán zsarolással lehet.Ellenkező esetben a,különböző egyéni érdekeltség sokszinüsége ,az élő emberi faj ellen elkövetett bünt jelentené.

May 17, 2018 10:03am

EMLÉKEZÜNK BARÁTUNKRA PÁSKÁNDI GÉZÁRA.SZATMÁRHEGY 2O18.MÁJUS “Mi mindannyian,Szatmárhegyiek.a –kék szilvafák-birodalmából,Szatmáriak a város pereméről a stilusteremtő stilustalanság még létező képviselőin kersztül,a lapos de rangos város porában poroszkálókkal, a barok kripták néma lakóival együtt,hogy magunkénak tudunk és tartunk mint magyarságtudatunk örök szimbolumát,hogy szellemi hagyatékod.életműved megfelelő helyre került Szatmár és az Erdélyi magyarság történelmében,az Egyetemes Magyar Irodalomtörténelemben.
“MERT AZ IGAZ BARÁTSÁGOKAT NEM NÉMITJA EL AZ URNÁK VÉGTELEN CSENDJE SEM,ŐK TOVÁBB ÉLNEK ÉS ELKISÉRNEK AZ IDŐK VÉGEZETÉIG”
SZATMÁRI BARÁTAID

May 16, 2018 8:51pm

 

A FACEBOOK CSAPAT FIGYELMÉBE.!!

NEMCSAK VIRUSOK, HANEM POLITIKAI VÉREBEK IS GARÁZDÁKODNAK A FACEBOOK OLDALAIN. 
Mi a történelem állandó naivjai a változás örömeként azt véltük megélni hogy az eljövendő demokrácia olyab” Gül Baba „féle félmenyország lesz.Ahogy telik az idő szemünk előtt épülnek le az alap értékek a szólás szabadságtól kezdve a hatalom és anyagi, javak birtoklásának sokszor égbekiáltó vétkeit szemlélhetjük most már némán , ellenkező esetbetben az emberi
jóérzés határain belül mozgó megszólalói / a polgári szólás és sajtószabadság gyakorlói/ a vadon láthatatlan zugaiban kiképzett politikai vérebeknek esnek áldozatul. Ezeknek csak egy céljuk van az istenitett bálványuk lábai elé fektetni a tetemeket a további kedvezmények reményében.Csak a vérebek stiluisában támadnak megközelithetetlen, erkölcsi vádakkal és átkokkal és semmisitik meg egész életek tisztességét.A bálványimádók néma hada megynyugvással veszi tudomásul a történteket.
Nem ilyen élményanyagra számitottunk az ugymond demokrácia hajnalá.
Jó szivvel ajánlanám a Facebook csapat figyelmébe hogy a vélemény gyakorlás joga ne alakuljon sérült szellemü emberek szabad vadászmezőjévé. Az Onök Szervezeti Szabályzata is tiltja a gátlástalan eddig nem észlelt emberi szennyett az oldalain.Ha pedig ez megemészthető jelenség akkor kár a XXI-dik század szellemiségének istápolójaként mutatkozni.

May 10, 2018 4:18pm

. -KÖSZÖNŐ SZAVAK A DIJ ÁTVEVÉSÉNÉL-

Hivatásom erkölcsiségének és szolgálati rendjének az egyik meghatározó-mottója-Eötvös Józseftől származik-

Az Ő gondolataival vérteztük fel magunkat akkor,amikor minden nehézség dacára tettük,amit tennünk kellett,és lehetett,a gyakorló orvoslásban és a tudományos-kutató értékek alkotásában.

Idézem Eötvös Józsefet.-Sorsunkban tőlünk csak egy függ,az hogy a helyet,melyre a végzet által állittattunk,egészen betöltsük-Ki mást keres,balgatag.-

Ahhoz hogy –én- most itt állok önök előtt a meghatottság érzésétől áthatva,nem képezheti csak egy öncélu,eseteleg hivalkodó elismerés, hangulatát.

Mindazok a nagyrabecsült elődeim, akiknek ilyen alkalmakkor az asztalra számolták a hozott garasukat

/érdemeiket/ azok egy egész generáció –tallérait-hozták magukkal.amiket azoktól kaptak akik majdnem egy század alatt tették a tarisznyáinkba útra valónak.Jómagam egy vagyok ezek közül, aki összegyüjtötte adományaikat és mély hálaérzettel igyekeztem jól –sáfárkodni-velük egy igen nemes cél érdekében, elsajátitva a gyógyitás ismérveit.
Engemet mint egy amorf agyagdarabot gyúrtak, alakitottak a kezdetben, simitgatva belém a jót,majd amikor lelket és szellemet is leheltek belém megtanitottak a kiméletlen emberi küzdelmek mérhetetlen, olykor reménytelennek tünő küzdőtereinek a szellemiségére./ szüleim és kiváló tanitómestereim.
A nehéz történelmi időknek megfelelő leckéket adtak,és mi a magunk módján mindannyian hol simább utakon járva,hol imbolyogva, botladozva, vagy leroskadva a mindenkori terhek alatt-Mint erdélyi magyarok -mindig kibányásztunk magunk-ból annyi lelki erőt hogy véghezvigyük a predesztinációnkat,hogy becsülettel megfeleljünk gyökereink elvárásainak.
A génjeim dijmentesek voltak,de a munka a kitartás az alkotás sokszor keserü kényszerhelyzetei már az én érdememnek jegyeztetett.

Hálás vagyok önöknek és köszönöm hogy egy sokszor önnmagával de főként a törtélemi környezetemmel való vivódásaim közepette elvégzett munkámat elismerték és jutalmazták.

KÉZDIVÁSÁRHELY-2O1O-ÁPRILIIS 22-ÉN.

.-

ELLENSÉGKÉP KERESÉS-VAGY TURÁNI ÁTOK.
NEM CÉLOM A TÖRTÉNELEM DRÁMAI SZEMÉTDOMBJÁN TURKÁLNI CSUPÁN AZON TÖPRENGEK HOGY MIÉRT HAJSZOLJA EZ A NÉP AZ ELLENSÉGKÉP KÉPZETVILÁGÁT LEGYEN AZ KÜLSŐ VAGY BELSŐ RIOGATÓ TÉMYEZŐ ÉS MIÉRT KELL SZÜKSÉSZERÜEN EGY MEGMENTŐ AKI TÖRTÉNELMI MÁZAKKAL ÉKESITI MAGÁT.
Pedig a regnáló hatalomak mindig a békés magyar nép nevében követték el legnagyobb ostobaságaikat.Amit személyesen megéltem a XX-dik század folyamán a belső politikai,ideologiai emberéleteket kioltó ellentmondások,a kárpátmedence népeivel vivot összetüzéseink,a zsidó és cigány népesség irtását,az ideologiai bárgyuságok gyilkos bosszuálásait és amik már átnyultak a XXI-di századba is a migráns hiszteria jól kamatozó gyülölethadjárata a kiátkozott baráttal mecénással /Soros/ való iszapbirkózás ami már lankadni kezd a kitüzött cél elérése után.
Az állandó hadilét az E.U-val és más számottevő világgazdasági hatalmakkal is.
Új hadzsintér nyilt az utóbbi hetekben a három tömeg jellegü tüntetéssorozat ellenségképzetében amiket ismételten igaztalan érvelésekkel próbálunk pufferolni.A démoni külső erők/Soros/tevőleges beavatkozásával.Pedig tisztes ,magyar polgárok tiltakoznak százezerszámra az öket ért jogtalanságok miatt. Tehát megtaláltuk az üjdosült ellenségképet a “tüntetóket” a jogaikért küzdő magyar embereket..Rossz nyelvek szerint igy lettük egyik napról a másikra,kersztények meg demokraták is.
Úgy hiszem hosszú küzdelem lesz amibe a végén a vezir is bele fog fáradni.

May 09, 2018 9:29am

 

AZOKRÓL AZ ÁLLANDÓ ÁTKOTSZÓRÓ SÉRÜLT GÉNEKET HORDOZÓKRÓL SZÓLNÉK, AKIKRŐL KÖTELESÉGED KIMONDANI AZ IGAZSÁGOT A TÁRSADALOM ÉRDEKÉBEN.EZEK NEM ISMERIK DE FŐKÉNT NEM TISTELIK AZ ALKOTÁS ÁLDOZATOS TÁRSADALMI ÉRTÉKRENDJÉT.AZT AZ ÉRZÉST AMIKOR A MUNKÁD TISZTESSÉGÉT EISMERIK A KÖZÖSSÉGEK ILLETÉKESEI..NEM EGY ORVOSTÖRTÉNELMI PLECSNYI-VERSENY KIRAKODÓJÁRA KÉSZÜLTEM EZZEL A FELSORÁSSAL HANEM A TISZTESSÉGEM MEGVÉDÉSÉRE AZOK ELLEN AKIK ÁRGUS SZEMEKKEL KERESIK A JÓBAN A ROSSZAT ÉS TIPORNAK EL MINDENT AMI NEM ILLENSZKEDIK BÜNÖS GONDOLATVILÁGÚKBA.
URAM BOCSÁSD MEG VÉTKEIKET ÉS HA ÜGY GONDOLOD FIZESS MEG NEKIK MÉG ÉLETÜKBEN.-MEGÉRDEMLIK !!

May 07, 2018 10:17pm

A FÉLELEM ÉS RETTEGÉS KITERJESZTÉSÉNEK EKŐHIRNÖKEI.
Futótüzként terjedt el a hir,hogy a T.E.K./Terror Elháritási Központ/alakulatai is résztvesznek a rendőrség mellet a május 8-án rendezendő tüntetés ellenőrzésében.Ez a tüntetés azt igényeli a hatalomtól hogy csatlakozzon az Európai jogi és törvényi elbirálási szervhez,főként az európai pénzügyi juttatások egyre gyakoribb visszaélésével kapcsplatban.Egyedül Magyarország kormánya utasitotta el ebbe a fórumba a való belépést értékelhető motiváció nélkül . Az utóbbi időben két tögtüntetés zajlott le a civil társadalom kezdemányzésére amin százezres tömegek vettek részt és az európai szellem teljes tiszteletének jegyében folytak le,a rendzavarás legenyhébb látszatát sem keltve.Következik a nyilvánvaló kérdés miéert éppen most léptetik életbe a magyar polgárok ellen ezt az intézkedést azok ellen akik törvényes javaikért küzdenek. 
Amig a magyar kormány minden nemzetközi diplomáciai fórumon mint egy védőpajzsot a magyar nép akaratát szajkózza alibiként.Itthon a nemzetközi terrorizmus állig felfegyverzett izompacsitáit veti be népe elnémitására.
A félelemkeltés okai vélemlényem szerint bipolárisak
-1- a tiltakozók elriasztása a tüntetésen való részvételtő,az erászak bármely eszközével.
2.A bel és külpolitika/ halmozodó sikertelenségek
-a belső bomlás jelei/Lázár János,Navracsics Tibor,Szájer Józsefné a törvényhozási testület elnükének hozott határozata miatt/választási csalás*/
-a kormánypárt értelmiségi holdudvarának számitó elit Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a Professzorok Batthyány Köre készítette el azt a tiltakozó könyvet amiben keményenn birálj az aktuális politikáját a kormánynak
-Az Európai Néppárt vezetőinek határozott negativ véleménye az Orbanizmusról,és kormányfő
meggyóntatásáról ir a 14 legrangosabb napilapja az egész világnak
-a nem tudom hányadik ideológiai vonalvezetés felcserélése a világ legvehemensebb illiberális rendszerének a homlok egyenest keresztény demokrácia eszméire.
-a kilátásba helyezet pénzügyi szankciók az emberi jogok vagy bárminemü kihágásáért amik eltérnek az európai szabványrendszertál.
Orbán Viktor az Európai közösség előtt erkölcsileg megbukott. Sajnálatos ténynek tartja nemzetközi diplomácia hogy a tiz millió magyar emberből nem találtak egy olyan moralitásu személyt aki nem él vissza hatalmának gyakorlásávl.
Hát ezért kell a T.E.k. fegyvereinek árnyékában meghuzódni a hatalomnak.
Post scriptum –nem lehetünk annyira elfogultak hogy ne emlékezzünk a keritésbontásra az 56 szabadságharc ötven éves évfodulójának a megbecstelenitésére a sátortáborral az improvizált illenhelyekkel a parlament bejáratának szonszédságában, a középületek felgyujtására és Budapőest egy részének lánbaboritására.Ott lett volna dolga a T.E.K-nek.A bemutatott kápeken –T.E.K.-sek a parlament előtt, Orbán Vikto a fő keritésbontó

May 07, 2018 8:27am

 

A NÉP TÁJÉKOZTATÁSA VAGTÁJÉKOZATLASÁGÁNAK EREDŐI
“Azért nem érted, hogy mi zajlik a világban, mi történik a hazádban, mert hazudnak neked, mert félrevezetnek. Nem csak a politikusok,de szinte a teljes tudományos, gazdasági és jogi „elit”, meg az ő hazugságaikat közvetítő teljes hazai média”
Nem a szivem csücske a politika főként annak az egyre erőteljesen tobzódó hazugságaival,uralhatatlan korrupciójával puerilis álmokba csalogató mindennemü szennyes eszköztárával.A cél mindig és cáfolhatatlanul, a hatalom megszerzés vagy megtatása bármilyen eszköztár bevetésével.Úgy érzem magam mint a Kőmives Kelemen népi ballada áLdozata befalazva,az elhallgatás a hazudozás szemfényvesztés a demagógia sorsrészesének elszenvedője.A lopás a rablás hivatalosan már politikailag és jogilag is rendezett ,védett katagóriává vált. Lévén hogy a MAGYAR KÉRDÉS már Tv. sorozatként van beiktatva egy egész szövetségi rendszer tudatába , a sorozatos játékszabályok negálása miatt meghivták a magyar kormányfőt egy keresztény szellemü gyóntatásra ami végül is nyilvános volt és amit a vilávezető sajtóorgánumai/14/ terjedelmes irásaikban közöltek.Az országban egyedül az index “el fugitivó” egy rövid időre feltette teljes terjedelmükben a közleményeiket a oldlaikra és nekem sikerült átvenni és saját oldalamra bejegyezni azokat amik jelen pillanatban pillanatban is megtalálhatók,
Meggondolkoztató,kemény szavak hangzottak el de megdöbbentőbb volt a kormányfő médiának adott nyilatkozata-egy okszerü megbeszélésre hivtak meg a pártcsaládom vezetői azzal céllal hogy megbészéljül a részleteket miként tudjuk segiteni az európai parlamenti választásokon a néppártot- Ennyit a közvélemény tájékoztatásáról ami egy demokratikus államrend alappilére.Magyar nép pedig hites szorgalommal hányja a borsót a falra előreláhatóan időtlen időkig. 
• Az Európai Néppárt vezetői megpróbálták megmagyarázni a magyar kormányfőnek, mely területek számítanak a demokratikus értékek szempontjából no go-zónának az illiberális állam építése során.
• Orbán egy nap két kokit is kapott, így most főhet a feje, részben Handó Tünde elmarasztalása, részben pedig a közösségi támogatások megrövidítésének kilátása miatt.
• A kelet-európai populisták Isten nevében is akarnak beszélni, ez azonban - hála Ferenc pápának - elvezethet az állam és az egyház szétválasztásához.
DIE PRESSE 
A lap nyilvánvalónak tartja, hogy az Európai Néppárt vezetői az Orbán Viktorral lezajlott találkozón szóba hozták, meddig mehet el a politikus. Az Osztrák Néppárt strasbourgi delegációvezetője azt közölte, hogy vannak vörös vonalak, amelyeket még a magyar politikus sem léphet át büntetlenül, és nem csupán jogi értelemben, hanem az értékeket tekintve is. Karas rámutatott, hogy a kormányfő választási jelszavai ellentétben álltak a kereszténydemokrata és európai értékekkel. Itt főként az antiszemitizmussal megtűzdelt idegenellenes retorikára kell gondolni. Belga konzervatívok éppen ezért követelték, hogy a Fideszt zárják ki az EPP-ből, ám utóbbi erősen megosztott ez ügyben. Karas hozzátette, hogy ütköztetni kell az eltérő felfogásokat, ennek volt része a mostani megbeszélés, de az a jelentés is, amelyet az EP készít jelenleg Magyarországról.
Weber, a Néppárt strasbourgi frakciófőnöke azt közölte, hogy itt volt az alkalom Orbán lelkére beszélni. Magyar részről ugyanakkor azt állították, hogy a miniszterelnök az új kormány céljairól és terveiről kívánt tájékoztatást adni. Ugyanakkor az osztrák szociáldemokraták egyik vezető EP-képviselője azt követelte, hogy a jobboldali pártcsalád végre foglaljon egyértelműen állást, mert Orbán szétveri az európai demokráciát, illetve olyanokkal működik együtt, akik meg akarják semmisíteni a földrészt.
NEW YORK TIMRS 
A lap úgy értékeli, hogy a szélsőjobbos Orbán Viktor idáig nem ütközött érdemi ellenállásba az illiberális állam építése során, de tegnap ritka fejfájást okozhatott neki két esemény is. Az egyik, hogy az Országos Bírói Tanács elmarasztalta Handó Tündét. Mármint hogy az jogi alap nélkül beleavatkozik a bírák kinevezésébe és előléptetésébe. A másik pedig az EU bejelentése, hogy a jövőben az igazságszolgáltatás függetlenségéhez és a korrupció elleni harchoz köthetik a sok milliárd eurós támogatások kifizetését. Ez utóbbi különösen nagy gondot jelenthet a politikus számára, főként a belső bírálat fényében, hiszen itt majdnem a GDP 4 %-ról van szó. És a Bírói Tanács véleménye pontosan a bíróságok autonómiáját vonja kétségbe. Azt mondta ki, hogy Handó, Orbán régi barátja visszaélt a hatalmával. Vadász Viktor, a testület egyik tagja úgy értékeli, hogy 2012 óta most először egy csapat bíró szembefordult a hatóság törvénytelen kinevezési gyakorlatával. Tízen szavazták meg, egy valaki tartózkodott. Kelemen R. Dániel a Rutgers Egyetem professzora ezek után úgy látja, a Bizottságnak több érv nem is kell a Magyarországnak szánt pénzek csökkentéséhez. Kovács Zoltán ezzel szemben úgy ítéli meg, hogy a fennálló szabályok nem teszik lehetővé a szubvenciók felfüggesztés
REUTERS
Az EU az eddiginél jóval több pénzügyi eszközt kíván bevetni azon tagok ellen, amelyek semmibe veszik a közös értékeket és a jogállamot. A terv válasz a populista és euroszkeptikus magyar, illetve lengyel vezetésnek, amely nyomás alá helyezte a kormánykritikus sajtót és civileket, keményen bevándorlás-ellenes retorikát alkalmaz és olyan változtatásokat vezetett be az igazságszolgáltatásban, amelyek a bírálók szerint sértik a demokratikus normákat. A helyzet úgy áll, hogy már alapvetően az unió jövőjét befolyásolja, Brüsszel miként jár el ezekkel az államokkal szemben. A Bizottság szerint csakis a jogállamiságot és a jogbiztonságot fenntartó bíróságok szavatolhatják az unióból érkező pénzek megfelelő felhasználását. Azaz hogy a versenypályázatok tisztességesek legyenek, visszaszorítsák a korrupciót és hatékony legyen a fellebbezési rendszer. Az EU egyúttal fokozottan elő akarja segíteni a nyílt, demokratikus, befogadó és alkotó társadalmakat, az európai értékek, a kulturális és nyelvi sokszínűség és örökség érdekében.
THE TIMES 
Brüsszel kilátásba helyezte, hogy a jövőben leállítja a pénzeket a keleti autokratáknak, ám az ügy azzal fenyeget, hogy még tovább mélyíti az ellentéteket a szervezeten belül olyan kérdések kapcsán, mint a kvóták és a bírói függetlenség. Olyannyira, hogy akár állandósulhat a kelet-nyugati megosztottság. A tiltakozást a magyarok és a lengyelek vezetik, miután az új szabályozás célja, hogy az egykori szocialista országok ne szeghessék meg a demokratikus szabadságjogokat, és rákényszeríthessék őket a menedékkérők befogadására. Ugyanakkor a szankciókat erősen támogatja Németország, Franciaország és Hollandia. Juncker azt mondta, hogy egyetlen államot sem kívánnak kipécézni. Azt igyekeznek kiszűrni az új mechanizmus révén, hogy megvédjék a közösségi forrásokat, ha valahol hiányosság mutatkozik a jogállamban és emiatt pénzügyi kockázatok merülnek fel. Magyarország és Lengyelország már az Európai Bíróság ítéletét is figyelmen kívül hagyta a kvóták ügyében, és szinte bizonyos, hogy vonatkozik rájuk az új szabályozás. Emiatt megvétózhatják az új, hosszú távú költségvetést.
BLOOMBERG 
A keleti EU-tagok ellenzik, hogy az eddiginél szigorúbb feltételektől tegyék függővé a nekik szánt forrásokat, miután ily módon sok milliárd eurót veszthetnek, ám egy szakértő szerint még javukra is válhat a szigorítás. A legfejlettebb nyugati államokkal foglalkozó elemző intézet, a Medley Global Advisors szakembere úgy gondolja, hogy az üzenet az az Orbánok és Kaczynskik számára, hogy ha pénzt akartok, akkor ugyanúgy tiszteletben kell tartanotok a játékszabályokat, mint ahogyan azt a többiek teszik. A hírügynökség hozzáteszi, hogy javaslat elvezethet egy igen pragmatikus tervezethez, ha olyan államokat kell megfegyelmezni, mint Lengyelország. Az elképzelés értelmében az Európai Tanács a Bizottság javaslatára felfüggeszthetné, mérsékelhetné a kifizetéseket, sőt teljesen meg is tagadhatná azokat, az adott jogi hiányosságok súlyosságával arányosan. A tervezet láttán a kelet-európai valuták jegyzése tovább esett az euróhoz képest. A forint 0,4 %-kal gyengült. 
esz a budapesti és a varsói tiltakozás. Arról beszélnek, hogy azért büntetik őket, mert ellenzik a német menekültpolitikát. Azt állítják, hogy a többiek esetükben az eltérő véleményt torolják meg. Hangsúlyozzák továbbá, hogy a jogállami eljárás nem megfelelő, igazságtalan eszköz. Ám az EU számára létfontosságú, hogy ne tanúsítson hamis szolidaritást az illiberális rezsimek iránt. A határt ott kell meghúzni, ahol veszélybe kerültek az együttélés alapjai. Vagyis ha már nincs jogállam. Jog nélkül ugyanis nincsen semmi. Ha nem léteznek független bíróságok, amelyek előtt a hatalom urainak is felelniük kell, akkor nincs demokrácia. Az igaz, hogy a pénzek visszatartása azokat is sújtja, akik közvetlenül nem felelnek kormányuk kisiklásaiért. Ám a szavazópolgárok a választásokon leadott voksukkal nem csupán a saját országukért, hanem az egész unióért felelősséget viselnek. Ha nem jól döntenek, akkor annak jelentkeznek a következményei. Pénzügyi értelemben is.
LE MONDE 
A vezércikk helyénvalónak nevezi, hogy a Bizottság bátran fellép a jogállam védelmében. Magyarország 2010, Lengyelország pedig 3 éve korlátozza a demokráciát, főleg az igazságszolgáltatás területén. A Bizottság azóta próbálkozik, hogy megfelelő jogi és politikai választ adjon ezekre a lépésekre. Most úgy tűnik, hogy megtalálta azt az eszközt, amellyel kikerüli azt, ami gátolta a 7-es paragrafus alkalmazását: az egyhangú döntéshozatalt. Vagyis ha a Brüsszel úgy gondolja, hogy baj van a bíróságok önállóságával, akkor az Európai Tanács minősített többséggel elrendelheti az alapok felfüggesztését. A javaslat arra reagál, hogy a lengyeleknél, magyaroknál, máltaiaknál mind inkább tapasztalni az unió alapértékeinek megszegését, lásd a jogállamot és a szolidaritást, ugyanakkor ezek az államok továbbra is a közösségi felzárkózási támogatások legnagyobb haszonélvezői. A magyar és a lengyel kormány bizonyosan tiltakozik a lépés ellen, büntetésnek minősíti azt. Pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy az EU-tagság megköveteli a szabályok és a közös értékek betartását.NEUE 
ZÜRICHER ZEITUNG
A kommentár úgy véli, hogy a Bizottság kockázatos játékba kezdett a költségvetési póker ügyében, mert azzal fenyeget, hogy még inkább elmélyül a kelet-nyugati szakadék. A tervezet elszalasztotta, hogy a legnagyobb kiadási tételek, vagyis a kohéziós és agráralapok ügyében lényeges változtatásokat hajtson végre. Így most hatalmas alkudozás kezdődik a tagállamok között, a végén konszenzussal kell határozni. Ám robbanásveszélyes az új mechanizmus, amelynek értelmében Brüsszel pénzeket tarthat vissza, ha valahol veszélybe kerül a jogállam. Az érthető, hogy az EU új stratégiát keres, mert a korrupciós ügyek, valamint a politikai befolyás alá vont bíróságok kárt okoznak a piacnak, a jogbiztonságnak és a befektetési légkörnek. Azon kívül ilyen esetekben jelenleg nincsenek megfelelő eszközök.
Ám van abban kockázat, ha az uniós alapokat összekapcsolják a jogállamisággal. Így pl. előfordulhat ugyanis, hogy a végén a számlát a kutatók vagy a gazdák állják, pedig a Bizottság őket igyekszik megvédeni. Azután nem lesz egyszerű meghatározni a jogállamiság ismérveit. Továbbá politikai szempontok dönthetnek az elmaradt térségek felzárkóztatásáról. A pénz körül kirobbanó viszály a jelek szerint azonban megnövelte a lengyelek kompromisszumkészségét az igazságügy reformja kapcsán. De ha mégsem sikerül megállapodni, akkor olyan vita kerekedhet belőle, amely a költségvetési pókeren túlmenően megbénítaná az EU-t
FRANCFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG. 
Új nevelési kódexet kíván felállítani a Bizottság, mivel a szankciókhoz minden tagállam beleegyezését meg kell szerezni, ezért a jövőben durva jogsértések esetén az anyagi eszközöket kurtítanák meg. A javaslat támogatásra talál Berlinben, Párizsban és más, északi fővárosokban, viszont alighanem határozott elutasításba ütközik Budapesten, Varsóban és Bukarestben. A szankció az államokat sújtaná, nem a támogatások végső, magáncímzettjeit. Magyarország egy sor kérdésben vitába keveredett Brüsszellel, ráadásul Varsóval együtt keresztbefekszik a menekültkérdésben a terhek szolidáris elosztásának. Merkel emiatt már több csúcsértekezleten is szabad folyást engedett a felháborodásának. De felrótta azt is, bizonyos országok miként bánnak az alapjogokkal. 
Ám a szóban forgó megtorló intézkedésekkel baj lehet, mert a jóváhagyáshoz Strasbourgban megvan a többség, ám az már nem biztos, hogy az Európai Tanácsban meg lehet nyerni hozzájuk a kormányok kétharmadát. Brüsszelben nem zárják ki ugyanakkor, hogy a lengyel és a magyar fél összeköti a kérdést a hosszú távú költségvetés elfogadásával. Így több esélye van a sikerre annak az ötletnek, hogy inkább azokat a régiókat jutalmazzák, amelyek sok menekültet vesznek át. Beavatott körök szerint azonban ehhez nincs elég pénz
WALL STREET JOURNAL
A vezércikk azt hangsúlyozza, hogy a most induló hosszas költségvetési vita megmutatja majd, mit tanultak az európai vezetők az euroszkeptikus szavazók figyelmeztetéséből. A Bizottság egyrészt több pénzt akar a nettó befizetőktől, másrészt takarékosságot ajánlott fel, de itt a legellentmondásosabb javaslat az, hogy egy-két kedvezményezett országban megpróbálják a kifizetések egy részét a jogállamhoz kötni, ami világos utalás Magyarországra és Lengyelországra. Mindenesetre a javasolt módszerrel több pénz szabadulna fel a határbiztonságra és a védelemre, vagyis arra, hogy megbirkózzanak a migránsáradattal, ami Brüsszel szerint fontos az emberek számára. De ettől még az EU-nak továbbra is alapvető intézményi reformra van szüksége, főként a menedékkérelmek feldolgozásában, ha tényleg meg akarja győzni a közvéleményt, hogy az megbízhat benne a bevándorlás kapcsán. A legnagyobb baj azonban ott van, hogy a Bizottságnak nincs terve a saját elszámoltathatóságának növelésére. Majd meglátjuk, hogy a büdzsé körüli csatározás megnyugtatja-e az unióellenes erőket, ha elmaradnak a mélyebb demokratikus változások.
GUARDIAN 
A brit kilépés megnövelte Orbán Viktor lehetőségét, hogy szétverje az Európai Uniót. Így látja a elyzetet a Német Külpolitikai Társaság Kelet-Európa-szakértője. Vendégkommentárjában Milan Nic rámutat, hogy a nagy választási siker felerősíti a magyar kormányfő regionális ambícióit, merthogy az erős emberek általában felbátorodnak, ha eredményesek. Az még nem világos, hogy a politikus mennyire lép még inkább vissza a demokrácia területén. Nem túl megnyugtatóak, hogy a fokozza a nyomást a civil szervezetekre. De tekintetét egyben rávetette a változó geopolitikára a földrészen és biztosan feldobja, hogy szélsőjobbos vezérek az egész kontinensen nagy lelkesedéssel üdvözölték győzelmét. Előreláthatólag igyekszik hasznot húzni a Brexitből, miután csupán a németek és a franciák maradnak nehézsúlyúként a porondon. A jelentős választási eredmény birtokában várhatóan Orbán lesz Macron fő ellenlábasa az EU-ban. Bevándorlás-ellenes retorikája valószínűleg támogatást hoz neki jövőre az EP-választáson.
Budapesti kormányforrások szerint a miniszterelnök nagyobb euroszkeptikus tömörülést próbál létrehozni, magyar és lengyel irányítással. Ez venné át a britek szerepét, hogy ellensúlyozza a francia-német tervet az integráció elmélyítésére. Orbán eszközül használja majd fel a Visegrádi Csoportot, és fontos szövetségese Bajorország. Ugyanakkor ravasz politikát folytat, mert a felszínen ugyan provokálja Brüsszelt, ám a zárt ajtók mögött már sokkal inkább kész az együttműködésre. Eddig azonban nem sok lehetősége nyílt szövetség létrehozására. A V4-ek eléggé megosztottak, ennélfogva a magyar vezető másutt keresi hasonlóan euroszkeptikus és migránsellenes erők támogatását. Így az olasz populista pártoknál és az osztrák kormánynál.
Egyszerre akar kevesebb és több Európát. Vagyis meggyengítené az EU-t, az a bel- és igazságügy dolgaiban nem szólhatna bele a nemzeti politikákba. Ugyanakkor pártolja az egységes piacot, a külső határok megerősítését, a közös védelmi politikát és a további bővítést. Ám lehet, hogy túlbecsüli a saját fontosságát. Magyarország kicsi, és bizonyos fokig a partvonalra szorult az unióban. Ám Orbán romboló típus és nem rejtette véka alá a mélyen ülő magyar sérelmeket. Lásd Bibót a kis, kelet-európai nemzetek nyomorúságáról. Trianon közelgő évfordulója jelképes lehetőséghez juttatja a kormányfőt. Senki se vonja kétségbe a nemzeti kérdés jelentőségét a régióban. Budapest még több kárt tud okozni Európának, ha gerjeszti a feszültséget a nemzeti kisebbségek ügyében, és felújítja a területi vitát. Azt reméli, hogy közben a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradhat. Vagyis a Brexit és Orbán törekvései egészen kiszámíthatatlan geopolitikai kihatással lehetne
NEW YORK TIMES
Ivan Krasztev szerint szinte természetes, hogy a pápa szembekerült a közép-európai populista vezérekkel. Példaként a neves elemző azt hozza fel: Ferenc éppen egy nappal azelőtt hozta nyilvánosságra apostoli üzenetét a menekültek ellátásának fontosságáról, hogy Orbán Viktor a kereszténység önjelölt védelmezőjeként a hatalmas választási győzelmet aratott a migránsok teljes elutasításának programjával. Mindenesetre a térség hagyományosan katolikus államaiban, így a magyaroknál és a lengyeleknél a rendszerváltás óta csökkent a hívők száma, viszont ezekben az államokban mind inkább nemzeti intézménynek tekintik az egyházat. Épp ezért nem meglepő az ellentét a Vatikán és a régió katolikus közösségei között. Azzal függ össze, hogy Európa új szerepet tölt be az egyetemes egyházban. A pápával szemben különösen erős az elutasítás a földrész középső részén. Sok magyar és lengyel úgy tekint rá, mint annak idején jó pár keményvonalas orosz ortodox kommunista Gorbacsovra: veszélyes revizionista, aki képes tönkretenni a hit integritását és erejét.
A populisták szemében a kereszténység nem annyira az ember és az Isten közti kapcsolat, hanem az egyik közösség viszonya egy másikkal. A populizmus felemelkedése igen jól megmagyarázható azzal, hogy a közvélemény fél az iszlám terjedésétől. A jó kereszténytől, akárcsak a populista szavazótól elvárják, hogy állandó félelemben éljen, csak nem attól, hogy valami rosszat tesz, hanem hogy mások ármánykodnak ellene. Vagyis az állam pontosan az ellenkezőjét prédikálja annak, mint amit az egyház.
Felmérések kimutatták, hogy a magyar és a lengyel hívők mindenki másnál hajlamosabbak jobboldali-populista pártokra voksolni. Közben a két kormány nem győzi hirdetni, mennyire elkötelezett az egyház iránt. Csak éppen sok papnak ez már sok a jóból, mert az állam és egyház közötti románc lelki káoszhoz vezethet. Az anyaszentegyház számára a kérdés az, megengedje-e, hogy a populista vezetők nem csupán a nép, hanem isten nevében is beszéljenek. Mindenesetre a populizmusnak sikerülhet az, ami a kommunistáknak sohasem: elválasztani egymástól az egyházat és a társadalm
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
Soros György az alapítványával a társadalmi változást próbálja előmozdítani Kelet-Európában, de ez nem tetszik a magyar kormánynak. A nagylelkű adományozó sok magyar szemében ellenségnek számít: liberális, a nemzetközi együttműködés híve, továbbá – erre mindig utalnak a bírálói – zsidó tőzsdei spekuláns. Pedig egykor más kép élt róla. Csakhát a nyílt társadalom túl nyílt lett a Fidesz számára. Orbán úgy tekint a befektetőre, hogy az alá akarja ásni a kormány uralmát, igyekszik megrendíteni a menekültellenes politikát. Ugyan bizonyíték nincs a Soros-terv létezésére, a hatalom régi újságcikkekre hivatkozik. De van amire még idézet sincs. A választások után ellenzékiek most attól tartanak, hogy az ügy ezúttal már nem áll meg szavaknál és kampányoknál. Napirenden van már a Stop, Soros-törvényjavaslat. Nagy nyomás nehezedik a CEU-ra is. Valamint a Nyílt Társadalom Alapítvány azt mérlegeli, hogy Berlinbe költözik. A dolog már odáig jutott, hogy a magyar nyelvben létrejött a „sorosozni” ige, amely azt jelenti, hogy mindenért az üzletembert felelőssé tenni.

May 05, 2018 12:27pm

GYERMEKKORI PAJTÁSOM ÉS BARÁTOM PÁSKÁNDI GÉZA
-RÉSZLET-
MOTTO:
Idézem Gézát egy Panek Zoltánnal készitett interjújából:
Kérdés: ....mit köszönhetsz te annak, hogy épp Szatmár megyében, Károlyi Gáspár és annyi más nagy író szülőföldjén láttad meg a világot ?
Válasz: Beleszámítva apám és anyám beszélt nyelvét, jó földieim ízes szép beszédjét is, s a magam szomjú fogékonyságát – TALÁN MINDENT –
Szinte minden este foglalt volt az asztalunk és az egykori Pannónia szálló tövében a Tabac Bar-ban. A szatmári Korzó standján mindig találtál egy rövid elfogyasztására hajlandó tagot. Irodalmárok, újságírók, színészek, orvosok, mérnökök, tanárok és minden kategóriájú érdeklődők voltak köztünk. Mondhatnám, így alkottunk egy hagyományörző társadalmi önképzőkört.
Páskándi Géza szabadulása előtt és utána is látogatta a társaságunkat. Szabadulása után, igaz eleinte nem teljesen felszabadultan, nem felhőtlen szellemiséggel. A kötetlen régi hangulat az állandó élcelődés, az utánozhatatlan szójátékok, az érzékelhető bizalom a szellemi partnerség szintje különleges eseménnyé avatta a későbbi találkozásokat. Ennek a társaságnak tagja volt Géza is. Bennünk élt szatmári gyermekkorunk minden apró mozzanata, közös szellemi élményanyagunk - a szatmáriság -ínyenckedő, ironikus, élcelődő stílusviselése.
Mindig szeretettel vártuk, éreztük és megéltük zsenialitását. Tanúi voltunk mindannyian nyugtalanságának, és számunkra nem mindig áttekinthető, de később beigazolódott nagy igazságainak. Mindezekért elnéztük neki a zsenik autentikus rigolyáit, amik különben nem voltak sértőek számunkra.
Aztán egy jó ideig nem adott jelt magáról. Néhány év múlva jelent meg a magyar irodalmi élet elit porondján, immár nagy sikerektől övezve Budapesten, ahova 1974-ben telepedett át. Én akkor már a Szatmári Egyesített Kórház alkalmazottja voltam és a doktorátusi tézisem megvédésére készültem. Két alkalommal voltam rövid ideig a szatmári városi kórház igazgatója és ilyem minőségemben volt alkalmam meggyőződni hogy a magyar intellektualitás fölött még mindig sötét felhők tornyosulnak, még mindig –fekete bárányok vagyunk és azok is maradunk még jó ideig, de az is lehet, hogy végleg. Így megértettem Géza áttelepedését.

May 04, 2018 5:33pm

 

ÜZENET A SZÜLŐFÖLDRŐL PÁSKÁNDI GÉZÁNAK

Kedves Baráraim-Szép és nagy ünnepet ülünk ma
Szatmárhegyen-az örvénylő májusi orgonatengeren-ahogyan ő irta 
egyik költeményében.
Azok akik ma is iderótták a Csillaghegy és Tükörhegy
ösvényeit/számosan elnehezedett léptekkel/a közelmult lelki terhei-
vel,de nagy örömmel és megcsillanó fénnyel a szemükben élik meg ezt a
napot.Érzik és tudják azt, hogy Páskándi Géza igazat irt és vallot az
utolsó leheletéig,a csillaghegyiek,mindannyiunk igazát.

Üzenjük Neked mi,szatmárhegyiek.a –kék szilvafák-birodalmából,szatmáriak a város pereméről a stilusteremtő stilustalanság még létező képviselőin kersztül,a lapos de rangos város porában poroszkálókkal, a barokk kripták néma lakóival eggyüt,hogy magunkénak tudunk és tartunk,-hogy szellemi hagyatékod.életműved megfelelű helyre kerül Szatmár és az erdélyi magyarság történelmében,az egyetemes magyar irodalomtörténetben.
, Elsősorban a miénk vagy az erdélyi .magyaroké. A mi szimbolumunk
Szimbólum,jelkép nélkül nincs nemzeti öntudat,emberi méltóság vagy reménysugár a fennmaradásunkhoz-a szimbólum-időtálló nemzedékeken átivelő,érzelmileg,erkölcsileg fenntartó,felemelő erő egy közösség életében.

Szenvedéstől és megalázottságtól átitatott sorsunk a Te életutadon úgyanúgy vonul végig,mint a miénken.Ez vértez fel bennünket a holnap küzdelmeire.
Hogy a Te elméd,irói hitvallásod,és emberi sorsod,nem tört meg a modern –izmusok-kegyetlen és kiméletlen útvesszőjében-megmaradt az alkotó erkölcsiség feddhetetlen szellemében.
A Kölcsey Ferenc Kollégium,amelynek diákja voltál velünk eggyüt, mindannyiunk –alma matere,nagyszerü tanáraival és diákjaival,becsülettel és áldozatkészséggel szolgálja emlékedet,-azt a megrenditően drámai harcot,amit az indulástól a kiteljesedésig vivtál önmagaddal és korunk gátlástalan,hiteszegett világával.
Ez a hely lett a Páskándi Gézát szeretö és tisztelö Kárpát-medencei magyarok meghitt találkozóhelye.
Itt érlelödött az a gondolat és szándék is,hogy mellszobrot állitsunk neked,mert Szatmáhegy,századokra visszatekintő történelmében egyetlen magyar szimbólum lett,helyi társadalmi értékrendjét tekintve.

Két évtized arról szól hogy Páskándi vigyázó tekintete követ bennünket minden nap,hogy milyen,tisztességben és méltóságban éljük meg mindennapjainkat.
Ez lett Páskándinak legigazabb Panteon-ja,ahol a legtöbb emlékezést és szeretetet kapja-időben és hallhatatlanságban.Most már itt van közöttünk a hüséges szülőföldjén.
Most már minden évben hitet tesznek a hegyiek,a szobor előtt,arról,hogy hegyi magyarnak mondhatják-az izes magyar szó nagy játékmesterét-,az igaz embert,aki ebből a vizmosásos,gödrös utcából indult el a szerintünk még most is megfoghatatlan életutjára.
A történelem nagyon ritkán és szükmarkuan osztja az igazságot,de olykor gyógyirt is nyujthat a népek és nemzetek fájdalmas sérelmeire, köztük a mieinkre is.
Bauer Béla 
és Páskándi Géza barátai

May 04, 2018 1:23pm

AZ ANYANYELV TISZTESSÉGE ÉS MÉLTÓSÁGA
Édesanyám következetes,szigorú,már zsenge koromban önállóságra, szorgalmas,kitartó munkára késztető ember volt. Céltudatosan. olykor kíméletlenül teljesítményre nevelt,sokszor lemondatva a gyermekkor apró örömeiről,amit annak idején még nem mindig tudtam feldolgozni és magamévá tenni. Inkább jártam volna a többi kültelki pajtással halászni a
Kubikra,Homoródra,nyulászni,galambászni de nekem mindig és mindenekelőtt a tanulás volt a fő feladatom. A magyar nyelv és irodalom elsajátitására különös gondot forditott,mondhatni külön foglakozott Velem.Azt tudatositotta bennem hogy nem elég elsajátitani a családi környezetben a köznyelvet hanem az anyanyelv izét,szépségét már a családi környezetben kell elsajátitani,elsősorban a magyarság tudatod ápolásának tisztességért,valamint a társadalmi viszonyredszered méltó képviseletéért.De nem utolsó soban önmagadért mert az anyanyelved az amit először és rendszerint utoljára kiejtej.Jómagam számos szakkönyvet román nyelven irtam meg és a nyelvtani imereteim vamint a kifezésmód igényessége hozzásegitett az anyanyelvem kellő ismerete is.
Az 194o-41-es évekbenn a Pázmány Péter Királyi Katólikus Főgimnáziumm egyike voltam az intgézet kiválóságaianak..Az 1941-es tanév első szemeszterében a tiszta kitünő osztályzatok közé becsuszott egy jeles osztályzat is aminek én jómagam nem tulajdonitottam “egetverő „jelentőséget de Édesanyámat aki nap mint nap sujkolta belém a magya nyelv rejtemeit nagyon érzékenyen érintette.Nem az osztályzat milyensége minősége hanem egy Porcsalmai lány törekvése hogy gyermeke úgy tisztelje anyanyelvét mint ahogyan őt tanitotta Auguszta növér a Szent Vince irgalmasrend intézetében.A magyar nyelv és irodalom tanárom abban az időben Dr.Rankay Jenő volt és édesanyám elmerészkedett hozzá arra kérte hogy halgasson meg engem mert ő,úgy érzi hogy teljes mértékben elsajátittom az igényelt tananyagot.A tanár Úr minden pedagógusi ellenérzést mellőzve igy felelt-Asszonyom most megyek be órát tartani a fia osztályába és óra után feleletet adok az ön feltevésére.Aztán az osztályban kezdődött a nyivasztás aminek szenvedő alanya én voltam..Amikor a tanár Úr kijött az osztályból odalépett édesanyámhoz és következőlet közölte asszonyom önnek igaza van az ön fia kitünő osztállyzatot érdemel.
Mikor elfajtalanadott magyar szót hallok minduntalan ez az epizód jut eszembe.Úgy érzem hogy a történelmi idők méltatlan tumultusában tisztességgel megőriztem Édesanyám hagyatékát.

May 04, 2018 10:55am

EMLÉKTÁR
8O ÉVE LÉPTEM ÁT AZ ÖTVÖS UCAU ROMAI KATOLIKUS FIU NÉPISKOLA KÜSZÖBÉT.
1938-1918-
A kisebbségi lét mindenkit és mindenhol érint vagy olykor megvisel,még gyermekkorban is.Egy szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélményéhez juttat már gyermekkorodban,olyan élményanyaghoz juttat ami egy életre szólhat. Kötelez arra hogy tarsolyodban kell hordoznod a –ketyegő órát-egy egész életeden át , hogy becsülettel,tisztakezű munkával,egyenes gerinccel, építkezz a predestinációd kiteljesítéséért-Az Én életemben ez volt az Ötvös utcai Római Katolikus Püspöki Fiu Népiskola –szerzetes álkendős pedagógus papjaival./DE LA SALLE SZENT JÁNOS REND./Úgy érzem hogy itt éltem meg, emberi létem legnyugodtabb és legigazságosabb napjait. Oktatóim,tanítóim, méltóságteljesen végezték a kötelességüket és megjegyzem hogy kiváló pedagógiai érzékkel.
Alkotásra,munkára neveltek. Amikor téb -tábló semmittevő emberekkel találkozom úgy érzem hogy az Ő nevükben jogos az ellenszenvem vagy akár a felháborodásom,mert egész életemben csak a tőlük elsajátított igazakat kerestem az alkotó becsületes munkát,és csak bennük volt meg a feltétlen bizalom-
Drága barátaim volt osztálytársaim akik az Ú rkegyelméből még demlékezhetünk emlékezünk ölellek benneteket!!

May 03, 2018 9:47pm

 

A LOKALPATRIOTIZMUS ÉRZÉSVILÁGÁRÓL
NAPJAINKBAN.

A lokálpatriotizmus a nyelvközösségi vagy nemzeti keretnél, az az a hazánál kisebb egységhez, meghatározott földrajzi területhez (vidékhez, településhez, településrészhez) való erős kötődés, esetenként elfogult ragaszkodás. A lokálpatrióta nem csupán büszke szűkebb pátriájára és az általa képviselt szellemi és anyagi javakra, hanem a régi értékek megőrzését, az újabbak teremtését is igyekszik előmozdítani, és fontosságban a helyi sajátosságokat a nemzeti, regionális vagy globális értékek fölé helyezni./WIKIPÉDIA/
Napjainkra a lokálpatriotizmus új jellemzővel gazdagodott: a globalizmus elleni küzdelem egyik megnyilvánulási formája.Az állandóan változó történelmi körümények,az urbanizáció,a népesség strukturájának vátozásai egyrészt másrézst a benszülöttek,partraszállók ejtőernyősök közötti alkalmazkodási lehetőségek áthidalása feloldódnak az idő távlatában.De akik itt látták mega napvilágot és itt töltötték gyermek ÉS FIATALéveiket netán fiatal éveiket azok “szatmáriak “maradnak emlékeikben,honvágyukban,tisztességükben,akármilyen közösség,nemzeti szellemi vagy hitbéli hagyományokat őriz.
Minduntalan visszatérnek mert szeretik ezt a rangos de lapos várost az ébredező Európai nyugalmával és gyors felzákózási képességeivel.Akárhol a nagyvlágban bármilyen körülmények között hallod a szatmár nevet minden viselkedési szabványt félretéve megkérdezzük-ÖN IS SZATMÁRI.Számos kiváló hontársunk ellenállva a felkinált történelmi előnyöknek és lehetőségeknek ezt választotta habár a sorsunk sok elégtelenségével,és hosszú évtizedeivel a hátunk mögött de a mieink között éltünk egymás kezét fogva,és megörzött émlékeinkkel a szülőföldünk néma csenjének várományaisakényt.

May 03, 2018 8:31am

A SZATMÁRI PIAC A XX-DIK SZÁZAD ELEJÉN

Idestova majdnem egy századnak vagyok a szemlélője , szülővárosom minden nemű társadalmi,szellemi és erkölcsi értékeinek,valamint minden közéleti megnyilvánulásának élő krónikása is maradtam.
Elmondhatom hogy a provincializmus senyvesztő gondolkodás módjától a sziporkázó, alkotó elmék közös tárházának jeleseiről már szóltam. De ugyanigy a szatmári közélet egy fontos helye a szatmári piac még a ma is generációk romántikájában élő fő beszállitójával a Zsuzsi vicinális vonattal ami a fél megye lakosságát látta el sokszinü árufelhozatalával.A bemutatott képek amik a város főterét ábrázolják/DEÁK TÉR –ahol a kopár városközpont még vásártér volt a XX-dik század elején is. Még az én gyermekkoromban is ez volt a látvány, 
A szatócsok,kofák, magántermelők kavalkádja között,a mindenféle és mindennemű édességeket zsidó eladó kínálta áruját hangosan .Sárgarigó,kanveréb-jertek ide közelébb,húsz fillér az ára elolvad a szádba. Sátoraikat össze pakoló Zeig anyagból készült vásári szabók a készruhákkal,ünnepi csizmákat készítő csizmadiák,kalaposok és az utánuk maradó szeméthalmazra még ma is élénkem él emlékezetemben,
Mondhatom hogyaz árufélék mindennemű válfajával találkoztunkA szerdai nap mindig nagyon terhes és mozgalmas nap volt a családban,a piaci bevásárlás napja. A piaci felhozatal nagyon gazdag volt. Gyalog tettük meg az utat és cipeltük a vásárolt termékeket az Ötvös utcai/a régi fogászati poliklinika/utcájából,valamint a régi poliklinika kis utcájából. Szerettem a mamával a piacra járni,de annál kevesebbé cipekedni. Rántani való csirkétől,tömött libáig és pecsenye kacsáig mindent lehetett kapni,és természetesen nem a mai –indián-termékeket. Sok esetben egy 1o kilós liba vagy egy nagyobb dinnye még az étvágyadat is elvette a cipekedés miatt. A libavásárlás külön szertartás volt hogy annyit tapogatták lapogatták szegény jószágokat hogy már jómagam is megsajnáltam őket.
A “családi balhé “akkor következett be mikor édesapűm volt a libavásárlási soros. A refrén majdnem mindig ugyanaz volt anyám részéről-hát nem tudtál kiválasztani egy valamire való libát-ez a Morzsa/a kutyánk/ fél fogára sem elég.Még a máját sem tapogattad meg.mint a zsidó asszonyok...Ilyenkor gondoltam először arra, hogy nem házasodok meg soha.

May 02, 2018 10:34am

 

A KAZINCZY UTCA VOLT A LEGFORGALMASABB

Az akkor még macskaköves Kazinczy utca a kor jellegzetes urbanisztikai képét mutatta,lovas szekerek garmadája,lótrágya,semmi nemű közlekedési fegyelem,elegáns illatos hölgyek,keménykalapos urak,szaladgáló csizmadia és szabóinasok, pájeszes zsidó gyerekek,egyenruhás diákok és diáklányok,
vikszolt csizmájú,pörge bajuszú gazdák,zsebtolvajok és koldusok egészítették ki a képet. Ez az utca is akereskedők által behálózott rész volt. A vásári napokon szinte lehetetlen volt a közlekedés. 
Részlet az “Alkotás kényszere”-önéletrajzi irásomból

May 01, 2018 4:21pm

May 01, 2018 1:36pm

A JÁRANDÓSÁGOM BUKTATÓI

Egy gyermekkori pajtásom aki a világ jobbik felén él, és aki hozzá van szokva a pénz értékvilágának minden rezdüléséhez,látván és érzékelvén azt a tisztes törekvésemet hogy immár több mint harmincezer oldalt tápláltam be a kütyümbe feltette a kérdést:Béci és mennyire “kóstálják” ezt a hatalmas munkát amit már évtizideken keresztül elvégeztél.Talán még resteltem is kimondani /egyidejüleg egy figyeszt is mutattam/ hogy én ezt teljesen dijtalanul/és végzem pedig annak idején Kapnikbányán Zoli bácsi az én zsidó barátom mindig azt hajtogatta és győzködött hogy az a emberek tudatában vannak annak hogy az ingyen munka annyit ér mint a hulló őszi falalevél.A barátom arckifejezése a dolog hallatán kissé bambának tünt és lévén kiváló észjárásu ember azonnal emlékezetembe idézet egy közös élményt ami Schneider tanárurra egykori tanárunkra emlékeztetett aki amikor valami bődületes marhaságot mondtál feltette a félelmetes kérdést:/fiam mosakodtál
Te ma reggel a válasz félreérthetetlen volt -igenis Tanár Úr.A viszontválasz igy szólt”akkor tiszta hülye vagy fiam “lévén hogy már rutinszerü a tanár úr válasza ezért nem tünt olyan megemmisitőnek.Válasz nélkül lenyeltem a célzást és lévén hogy pont életem szellemi járandóságait méricsgéltem kiderült hogy a Googel közvetitő csatornán 14,alkalommal szerepel a nevem a cimlapokon az első helyen ami hatalmas látogatottságra utal.Ezt bemutattam a barátomnak is a többi dicsekvéseimmel együtt.Ő hosszasam mustrált majd igy szólt: most azon gondolkoztam Te nem változtál semmit ,hiszékenységgel,tudatos jóindulattal mondhatnám disszonáns naivitással szemléled ezt a kurva világot mint diákkorodban.,és fel sem méred azt a lehetőséget hogy körülötted már ott ólálkodik a haszonlesők hada akik már épitik a tudományos fokozataiknak lépcsőit a Te kiváló munkáidból.Nem szólhattam nem cáfolhattam csak hallgattam mert tisztában vagyok azzal hogy a sors ezt az utat szánta Nekem.

Apr 29, 2018 6:07pm

 

AZ ALAMIZSNÁZÁS TÖRTÉNELMI HAGYATÉKAI….

A nyomor alamizsna várói és a kegyencek hatalmi kényszerhelyzete és báminemü juttatások, talán ezek a kategoriák akiktől könnyen meg lehet vásárolni emberi hitük méltóságát.
Ezek azok akik a történelem folyamán bármit, bármiért és bárhol hajlandók voltak bedugni a fejüket a járomba.
Az igérgetések néhány hónap alatt elröppennek,nem meri ellenőrizni senki mert hallgatagon kell huzza a önként nyakába vett igát.A két lehetőség között pediig átkozódik,szitkozódik és pokol tüzére kivánja az általa szentesitett regnáló hatalmat.Részese minden ellenlábas politikai cécónak amit maga ültettet trónra.
A politikai iszapbirkózás résztvevői ismervén a történelmi előzményket hova tovább mind magasabb rangra emelik ennek a lealacsinyitó hozamait.,mert a nyomor az tartósan nyomor marad a hatalom éhség élményanyaga pedig csak fokozódik.Ennek az átkos történelmi állapotnak a megszüntetése lenne az egyik feltétele annak hogy a világ jobbik feléhez tartozzunk, az emberi méltóság és társadalmi erkölcsiség feltételeit kiteljesitve.Ez talán még egy század vagy századok kérdése.

Apr 28, 2018 10:23am

 

AMIKOR MÁSOK UTÁN MAGAM SÓZOM A SAJÁT BŐRÖMET…….
Azon elmélkedtem magamban hogy van e- értelme bejegyezni egy olyan gondolatot vagy pillanatnyi érzésvilágot ami mélyen humanitárius jellegü, a Facebook szivárványszinü oldalaira ahol az idomitott házikedvencek bizarr mutatványaiktól kezdve a politilkai karakter gyilkosság legdurvábbb megnyilvánulásait is megtalálod. De hát gondoltam miért ne férne el ezek között akár személyi vagy társadalmi célzattal és áldozatos munkával több tizmilliónyi a anyának a világ minden sarkából segitségére szolgáló segitő kéz melege. Bejegyeztem az irásomat aminek a cime-
VILÁGELSŐ AZ ELEKTRONIKUS SZERKESZTÉSÜ GYEMKGONDOZÁSI VILÁGIRODALOMBAN
A bejegyzés után -végigkotlottam -egy pár napot de nem jelent meg egy áporodott LIKE sem a bejegyzés alatt.Közben ilyen fogalmak kavarogtak a fejemben hogy a munka,az eredmény, jóindulat csak felkelt egy szemernyi érdeklődést De most már úgy tünik hogy a más természetü földi javak aratják a sikert az arénában és csak akkor rohanunk fejvesztve segitségért amikor aggodalmaik a végső határküszöböt elérik.
Igy aztá ebben a-- kütyü mániában- a társadalom más tartalmi értékei érvényesülnek.Pedig mindannyian arra számitottunk hogy a XXI-dik század több szellemi igénnyel örvendeztet meg bennünket.
Végigfontoltam hogy egy ilyen értékrendü szellemi empátia mellett van-e értelme hogy tovább sózzam a saját bőrömet mert még az is feltételezhető hogy a bejegyzéseim zavaró repülésnek tünnek csontos dobozunk tartalmának kacskaringós tekervényeiben-.

Apr 26, 2018 9:15am

JEGENYEFÁK,JEGENYEFÁK NEM NŐNEK AZ ÉGIG……
Manapság amikor eredendő bün nem olyan magyarnak lenni mint azt ahogyan mások elképzelik és ahogy megismételten lenyelették a „szürke verebekkel” a szőrös hernyót jól bevált módszereikkel a nép az istenadta nép az utcára merészkedett hogy nemzetének hangját hallasa.De most már nem csibészkedő,piknikelő hangulatu esti séta volt a szándék.A százezres tömeg már nem üsttel,dobbal,nádihegedüvel szórakoztatta önmagát hanem Karádi Katalin „Egyzer csak mindennek vége lesz majd’ dallamának mind határozattabban.sőt egyesek számára helyenként ijesztően adott hangot .Ezt egy hét után matiné formájában megismételték de most már kórusban.A hatalom jó szokásához hiven kiállitotta volna a dudoló kórus tagjait de lévén hogy tudják hogy az Isten után a nép a legszentebb egy hazában inkább a “tüntetők ellenségképét” festegetik a falra a migráns és Soros együgyü és hajmeresztő riogatásait abbahagyva.Az összefogást remélő tüntető hontársaikat akiknek verjtékes kenyerét fogyasztják egyre romló erkölcsi mércével egyik napról a másikra a haza mindentudója hivatalosan ezt nyilatkozta-soros minden embernek pénzt dugott a zsebébe.soros beépitett emberei,Soros bérkatonák,bérencek,Az első vonalbeli bérencek már “egércincogásról” a párthü politikai vérebek pedig már naplopókról,börtöntőtelékekről,utcai csavargókról sőt moslékokról zengik az uj harci indulóik harcra hivó átkaikat azok ellen akik a XXI-dik században kenyeret adó hontársaik ellen ássák ki a harci bárdot. 
Nem tudom hogy meddig fogják még cincogtatni a magyar népet de szemályes érintettségem jogán lévén hogy magamévá teszem igazukat és a köz tudomására hozom hogy 87 éves koromig még senki nem becézett “mosléknak.”
Ti meg csak harcoljatok véreitek ellen de arra is kell számitsatok hogy egyszer minden hős letette a fegyvert és talán akkor következik be a törvények által előirt cincogtatások ideje.
Barátaim a türelem rózsát terem ezt már a Dédimtől megtanultam!!

Apr 23, 2018 1:22pm

HÁLÁSÁS EMLÉKEZÉS VILÁGHIRÜ YANITÓ MESTEREIMRE HAT ÉVTIZED TÁVLATÁBAN 
Amikor kézhez kaptam az –ORVOSI GYÉMÁNT DIPLOMÁMAT könny szökött a szemembe,mert,mindennap érzem hogy a hivatásomban az orvosi szemlélet,hívatás szeretet,gondolkodásmód, a beteg ember sorsáért érzett felelősséget-ettől az iskolától, ezektől az emberektől kaptam. Mindig és mindenütt nagyon büszke voltam arra hogy ennek az intézménynek voltam a tanítványa.
Ahogy telt az idő mind tudatosabbá vált bennem hogy nem annyira az előmeneteli jegyek,a tudatos minden részbe behatoló tudás a legfontosabb-hanem az-orvosi szemlélet-amit nem lehet hozzáférhető elemekből összerakni.
Ha ez sikerült egy tanitványnak,sokszor egy elejtet szó,egy elismerő tekintet, egy nagy embernek az arcán,ami azt közvetítette feléd hogy –helyesen gondolkoztál,jól
döntöttél, büszke vagyok Rád. Egész szakmai létem alatt az ÉDESANYÁMNAK és NEKIK akartam megfelelni-
Külön hálás vagyok a tanító mestereimnek, hogy a legmélyebb fokon tudatosították bennünk hogy az –orvosi hivatás,szent és sérthetetlen ,volt mindig a történelem folyamán-függetlenül a hatalmak akár becstelen acsarkodásaitól is. 
Ezek voltak a mi világhírű professzoraink MÁTYÁS MÁTYÁS,MISKOLCZYDEZSŐ,Irigylésre méltó dolognak tekintettük ha csak a közelükbe kerülhettünk.Soha nem voltak kivételezett vagy megvásárolt vizsgák,még csak távolról sem hallottunk róluk. A tudomány és hivatás szentjei voltak. Áldja meg az Úr az emléküket.
KÉT VILÁGHIRÜ TANITÓMESTEREM

Apr 22, 2018 6:00pm

 

AKIK A JÉG HÁTÁN IS MEGÉLNEK……
Apósom Klimay Mihály kastélyos,hintós gazdag ember volt de nem ilyen licitáló fajta mint a mai új arisztokraták.Egy kivételes észjárásu és munkabirásu embert tiszteltem meg benne.Amikor a törrténelmi kényszer letarolta minden vagyonát és az Aradi piacon árult ibolyát egy két lejért csokorját és kitanulta és gyakorolta a géplakatosi szakmát hogy családját fenntartsa.Később hozzákezdett méhészkedni és 5-7év alatt 2oo család méhecskével az az ország amelyik nyomorba taszitotta az alkotás pajzsára emelte mint a legjobb méhészét.

Apr 22, 2018 12:30pm

SERKENFNJ FEl KEGYES NÉP
A este érzelmi részese voltam annaka hangulatnak amit mint magyar ember rég nem éltem át sorsunk hol felajzott hol bünösen lagymatag napjaiban.Egy elemi iskolában kánonban énekelt magyar népdal cikkant át az agyamon ami a helyzet történelmi jelntőségét rögzitette és amit a hömpölygő tömeg érzelmi világa sugárzott .”Serkenj fel kegyes nép”
Aztán sorra törtek fel gondolataim között nemzeti nagyjaink örökértékü imádságainak éppen aktuális érzelmi sorai a Szózat és Nemzeti dal nemzeti kincstárából kiragadva. 
Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átok súly alatt.
Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit ránkentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot! 
Szép esténk volt,szivből fakadó szivhez szóló igaz magyar szavakat hallottunk

Apr 22, 2018 9:13am

DR.LŐRINCZYDENGEZICS radiológus főorvos a szatmári megyei kórház –sasszeme- kivételes képességű radiológus.barát,pótolhatatlan tudományos munkatárs,akivel hosszú éveken át minden reggel leolvastuk az aznapi filmeket,megbeszéltük az éppen aktuális teendőinket a tudományos és klinikai kutatómunkában. Elképzelhetetlen ambícióval tisztázta a legapróbb értékelhető radiológiai elváltozásokat. Magas klinikai képzettsége is hozzásegítette a nagyon nehezen tisztázható kórképek megoldásához. Nem kímélte magát-totális radiológiát végzett- még akár a sugárveszélyben is. Különleges mondhatni veleszületett képessége volt a fekete-fehér kontraszt elkülönítésére. Mert ahogy Ő mondta, vannak akik néznek de nem látnak –A kegyetlen élet elsodorta majd elragadta tőlünk. A marosvásárhelyi iskola egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akár hazai vagy nemzetközi szinten. Ő volt az első szatmári orvos akinek tudományos közleményét leközölte a legrangosabb angol orvosi szaklap a –LANCET-Tudományos érdeklődése a radiológia minden ágát felölelte. Számos közös közleményünk jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. Az áttelepülése után ő alapította meg Vácon-Magyarországon a C.T. központot.
Legyen áldott az emléke.

Apr 21, 2018 9:51am

A SZATMÁRIAK TÖRTÉNELMI ÉKSZERE A" ZSUZSI"

Apr 20, 2018 6:10am

AZ ELVÁNDORLÁS ÉS NÉPESEDÉSI KATASZTRÓFA BELÁTHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI.
DRÁMAIAN MAGAS HALÁLOZÁS,LEGALACSONYABB ÉLVESZÜLETÉSI MUTATÓ,MAGAS VÁNDOLÁSI EGYENLEG
Nem vagyok se politikai,gazdasági vagy néprajzi szakértő, csupán egy profán szemlélője az elvándorlásnak attól az időtől kezdve mikor megtörtént az ugynevezett” karám” rendszer történelmi felszámolása.Ezekután céltudatosan kiagyalták Schengeni átjárhatósági körülményeket is többek között a munkaerő szabad
beáramlásának biztositására,
Az elvándorlás okai eleinte politikai, ,nemzeti , társadalmi elégtelenségek motivációjával kezdődtek,amit az itthomaradottak kissé irigykedve de kellő bölcsességel vettek tudomásul.
Napjainkban sarokba dobták az akármilyen érzelgősség még legenyhébb formáit is és szinte kizárólag a gazdasági szempontok kerültek előtérbe.
Az a tény hogy az anyaország 5-6 százezer alkoto munkaerőt vesztett egy évtized leforgása alatt .hátrahagyva a német autógyáraknak kiszolgáltatott bérmunkástársaikatt meggondolkoztató..
Már nem a Szojetunió hanem a Bajorok használják a magyar mezőgazdaságot konyhakertként .
Ugyanigy az erdélyi magyar fiatalok nagy részének már nem vágyálma a magyar hon boldogitása hanem egy tartalmasabb jövő kiépitése amiben örökösei is megtaláljáják méltó emberi jövőképüket.
Talán a legszemléltetőbb példa annak az egmilliónyi “migráns”-nak az elhatározása, akik drámai pillanatokat éltek meg és akikből még mutatónak sem maradt egy” bronzos” sem az országba és akikkel egy egész társadalmat tartottak rémületbe,az érdekeltek akik ezt a zavaros vízü történelmi és egyben társadalmi helyzetet hatalmi politikai célokra használták fel..
A közelmultban lezajlott százezer tüntető a Kossuth téren akik döntően fiatalok voltak, nem annyira az ideológiák eszmevilágáért tüntetettek a hatalom ellen hanem az elkövetkező idők belátható nehézségei miatt amit sajno a kele-kótya tiszvirág életü és foglalkozásu hatalom nem képes átláni.
Mert egy olyan közösség amiben a szinte még gyermkkorban lévők
már azon törik a fejüket hogy hova távozzanak az őshazából az a nemzetgazdaság kivérzáséhez közelálló állapotban van. A mai Index Makrogazdaság cimü rovatában egy igen elszomoritó hir jelent meg amit kötelességünk tudomásul venni.
Itt a magyar népesedési katasztrófa - Brutális, ami velünk történikA Központi Statisztikai Hivatal ma megjelent, A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS ORSZÁGAINAK FŐBB MUTATÓI című kiadványában rengeteg ábrán hasonlítja össze a V4-ek gazdasági és társadalmi helyzetét, ezek közül egyen megakadt a szemem amit olvasóimmal is közlök.Értékelje mindenki a saját erkölcsi belátása szerint..

Apr 19, 2018 8:42pm

 

AKTUÁLIS TÁRSADALMI STIGMÁK…..

Amig a háromgenerációs társadalmi együttélési forma létezett a családi modelekben, megkülönböztetet figyelem és szeretett vette körül a gyermekeket és öregeket.Nemcsak az önfenntartás foghijas élettani állapota, hanem a bizalom ,biztonság, gondoskodás az emberi lét kényszerü velejáróinak kellő figyelemmel és türlemmel való kezelése elviselhetőbbé tették az alkony mindennemü nyavalyáinak túlélését.
Mint sorstárs élem meg a ránkszabott megpróbáltatásokat napjaink “nyulketreces” társadalmának erkölcsi igénytelenségét ami akár a szavak erejével hat és keseriti meg a rádszabott hátralévő léted minőségét,de durván sérti az emberi lét érzésvilágának érzelmi értékrendjét. Nemcsak a magukat a kényszerállapotok által megszabott vonszoló apákról anyákról van szó hanem azok sokszor érzékenyebb lelki tényeiről.
A szellemi és fizikai létet mélyen sértő szavakat hallod hovatovább mind gyakrabban főként a fiatalok részéről :hangyás,meszes,,szklerotikus,vén hülye,demens , a feledékensénység bizarrr megnyilvánulásainak jelzőit.Pedig annak a generációnak akikről szól a fáma,-még van ,miből felejteni de a sértegetők hadának még vajmi kevés.Az érintett táradalmi réteg több bölcseséggel azt kivánja az érzéketleneknek hogy az Úr ajándékozza meg őket szeretteik körében a feledékenység és más elnézhető és eltürhető állapotával.

Apr 18, 2018 11:43am

EMLÉKTÁR
SZATMÁRHEGYI FENYVESEM.
Évtizedekkel ezelőt menekitettem őket a martalócok fürészeinek gyilkos pengéi elől, a Hargita egyre erőtlenebbé váló szerető öleléséből.Éreztem hogy még Szatmárhegy szikes bölcsőiben is megvetik gyökereiket és csendes magányugba zárkózva Erdélyország hites jelképei maradnak az idők végezetéig.
Amikor csodálom őket,hálálkodó lombjaikat úgy érzen hogy multam és jelenem legszebb alkotásai közé tartoznak

Apr 17, 2018 10:26am

EGY SZERETŐ TALÁLKOZÁS ÉS EMLÉKEZÉS

Egy 2o15-ben megrendezett Pákándi tiszteletadáson emlékeztünk vissza tanárainkra és irodalmi önképzőkörünk tagjaira Banner Zoltánnal. Hogyan szavaltuk „premier plánba „ Páskádi Géza verseit és hogyan tanultunk meg közlekedni az irott és kimondott szavak fényes ösvényein.

 

A KÖLCSEY KOLLÉGIUM a mi időnkben az Állami Magyar Fiúliceum. intézménye, kiemelkedő irodalmi multra tekinthet vissza köszönhetően a magyar nyelv és irodalom szeretetének és gondozóinak tisztessége nyomán. Szatmár számos kiváló emberrel szolgálta az erdélyi és egyetemes magyar kulturát Amig az intézet tanulói voltunk két kiváló pedagógus Antal Péter és Ligeti Zoltán magyar nyelv és irogdalom tanárok voltak az oktatóink.Irodalmi önképző köreinkben olyan rangra emelték anyanyelvünk szépségeinek kelléktárát amiről minden szinten csak a lemagasabb elismerés hangján szóltak.Megemlitem az akkori irodalmi öképzőköri tagokat: Panek Zoltán, Páskádi Géza,Banner Zoltán,Bauer Béla, Bura Lászlő Bretter Pál, Bretter György, Czier Antal, Szabó József/Tiba, Darida György.

, De a későbbi generációk nagyjai közül mint Szilágyi Domokos költő,Kocsis István drámairókat is..A magyar irodalmi élet mindden alkotó vonalán találkozunk nevükkel/költök,drámairók,nyelvészek,irodalomtörténészek/ 
Habár sorsom más ösvényekre terelt de az emlékezés tisztessége mibdmáig bennem él mert köztük éltem és ismerkedtem az irodalom csodálatos világával. mint hivatásom elengedhetetlen kieggészitője. Mint diák nagyon szerettem a verset Nagyon sokat szavaltam már a Római Katolikus Népiskolában iskolai ünnepségek alkalmával.. Később a líceumban kedves régi barátommal Banner Zoltánnal (irodalom- és müvészettörténésszel, szavalómüvésszel itt ismertük meg a versmondás csodálatos világát amit aztán Zoltán egy egész életen át gyakorolt olyan müvészi értékkel ami egyedüálló volt az országban jómagam pedig egyetemista koromban a MarosvásárhelyiSzékely szinház szavaló estjeim szavaltam az Erdélyi szinjátszás nagyjaival Ezért érzem részesének valamint 1954.ben a fővárosban az országos szavalő verseny első helyezettje voltam 
KÖZÖS EMLÉKEINKET HIVEN ÖRIZVE !!!.

Apr 16, 2018 12:00pm

PÁSKÁNDI ÉS A PONYVAIRODALOM

Géza mindennemü irodalmi foglalatossága mellet rengeteg ponyva regényt olvasott. Ezeket Bezdeg tanár úr .úgymond kimondottan nagy kéjjel. kobozta el tőle. Olyan esetekben, amikor egy órával rövidebb volt a napja, még mindig a Várdomb utcai Delman ház kapualjában falta a szöveget. Mikor odaértem, abbahagyta és mentünk hazafelé. Gondolom hogy a szülei is tiltották tőle ezeket a füzeteket .Hatalmas ponyvairodalom gyűjteménye volt. Ezekben a füzetekben a cím alatt szerepelt: „Páskándi Géza tulajdona”. Abban az időben Ady és József Attila művei mellett ezek a ponyvák is „index” alatt voltak, a szemérmes társadalom kultúrigényeinek megfelelően. Zárójelben jegyzem meg, hogy határozott véleményem szerint a ponyvairodalom értékesebb volt a mai szennyirodalomnál. A kor annak idején elítélte, holott ha nem is egy elfogadható irodalmi stílusban, de benne volt a szereplők hite az igazságban, gerincessége, bátorsága, a kis közösségek összetartó ereje. Ezekben az írásokban bennük volt a jó és a rossz fogalmának a becsületes és becstelen elkülönítése, a jogbitorlás elítélése, a magántulajdon tisztelete. a mindennemű tolvajok és rablók példás megbüntetése. Gondolkozzunk el azon, hogy mi történik napjainkban…

Szemérmetlenségnek tartanám, ha Gézát a saját értékítéletemmel ruháznám fel. Hazafelé menet ő többször elmondta nekem egy-egy ponyva érdemi tartalmát (hogy például a Jefferson párharcban lelőtte a rabló –Kockafülü Jack-et...)Mindezeket azért írom le, hogy megvédjem őt a még mai napig is tartó –ponyvaregény olvasás – elmarasztalásaitól. Őszintén szólva még ma is inkább megnézek egy Western-filmet, mintsem meghallgassak egy erkölcstelen politikus, hazug-habrangy szövegét…
Részlet a Gyermekkori pajtáso Páskándi Géza cimü irásomból.

Apr 16, 2018 7:35am

EMLÉKTÁR
1985-BEN BIZOTT MEG A ROMÁNIAI GYERMEKGYÓGYÁSZOK TÁRSASÁGA AZ OESZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI KONFERENCIA RENDEZÉSÉVEL.
A résztvevők száma kb-300 szakember volt és 49 dolgozatot mutattak be. Nagy öröm volt számomra hogy megrendezhettem ezt a konferenciát és az ország-szakmai krémje előtt én tartottam meg a FŐ-REFERÁTUMOT. Bennem a bizonyítás öröme forrongott-mert hogy lehetsz próféta saját hazádban is, egyrészt és másrészt hogy a többségi nemzet képviselői akarva nem akarva félárbocra eresztették a zászlót az előtt az embert próbáló munka előtt amit elvégeztünk. Édesanyám emléke kisért végig ezen az úton-aki a Szatmári majorból indított az útra a munka és becsület fanatizmusával.Boldog voltam hogy nem okoztam NEKI csalódást
Megtiszteltek jelenlétükkel és dolgozatokat mutattak be az ország összes klinikáinak vezető professzorai/ az ország nagv városainak eminens gyermekgyógyász főorvosai.De itt voltak a kiváló képesítésű osztályvezető főorvos kollégáim is. 
A bemutatott képem a rendezvény emlékplakettje látható

Apr 15, 2018 9:10pm

MAGÁNOSITÁS,MANNAVÁRÁS,HARÁCSOLÁS,ELVÁNDORLÁS.

Husz év után most már kétkedően szemléli a tásadalom a kétes értékü és erkölcsü/tisztelet a kivételnek/új gazdagok ficánkolását a mindenféle földi javakban.Miközben a hatalmak a statisztikai hamis hóbortjaikkal próbálják álomvilágba terelni a közhangulatot, demokrácia hajnalán megálmodott jobb sorsot próbálgatják a csontos dobozába préselgetni a köz emberének.A mindennapi valóság észlelése más, elkeseritő, képet vetit elénk-egy lerobbant ipart,mezőgazdaságot,tanügyet,egészségügyet.Az is tény hogy egy olyan jellegü gazdasági átépülésnél elkerühetetlen volt az” aki birta marta”, hol tiszta kézzel és lelismerettel hol a mohóság érzéketlen szenvedélyétől átitatva.
Aztán következett a” mézesbödön” álomvilágának az Európai minden várakozásunkat felülmuló pénz segélye amivel a világ jobbik fele hónaljunk alá szándékozott nyulni azzal a célal hogy mi is közelebb kerüljünk a nagy Európai husosfazékhoz.Talán ez volt az egyedüli reményünk arra hogy kikecmeregjünk a pöcegödörből.A méz illatára aztán összeverődtek a „macik”/magasrangu állami vezetők,politikusok teljes pereputtyukkal , és a mézlopás illemszebályai szerint eleinte belenyalintottak a bödönnbe,majd mancsaikkal kiszedve habzsolni kezdték a nedüt,A továbbiakban ahogy érkeztek a bödönök a macik már pancsoltak a csemegében 
nem törődve már az elosztás törvényes jellegeivel,a közbeszerzés,vagy a nép igényeinek megfelelő elosztásokkal.Ez folyik még ma is .. A mackók pedig élik az édes életük habzó örömeit.De 2o2o-tól megszinik a bödönosztás és vissza kell térni a sovány vigaszt igérő kukákhoz.
A fiatalság ezuttal nem bolondság, mert józanul felmérve jövőjét itt hagyja a „lopós mackók országát” és olyan helyre távozik ahol még sokáig tele lesznek a mézesbödönök.
Mi meg itt a pöcegödör szélén, ingbe gatyába várjuk a következő megváltókat.

Apr 15, 2018 11:16am

NEM AZ ÉN VILÁGOM……

Megáldott az Úr annyi türelemmel hogy egy néma levente stilusában 87 éves koromban ,nagy magyar magányomban türjem a mai szintén éltes de nagyhangu magyarkodóinakbecézgetéseit:demensnek,vénhülyének,agybajosnak,erdélyimeszesnek,nemzettagadónak,hazaárulónak, ugy ismeretlenül anélkül hogy ebben a sanyaru létben egy szót válthattunk volna. Mindezeket csak azért mert le próbáltam irni a társadalmi fonákságokat az erkölcsileg kikapós politikai világ vezérének visszaéléseit hatalmával , valamint milyen tisztességgel értékelik a tásadalmi törvények előirásait az udvaroncok..
Sokat töprengtem amig leülepitettem hogy ez nem az én világom és a tények még jobban mélyitették bennem az amugyis erkölcsileg áttettsző történések értékrendjét.
Az erkölcsi limitek és viselkedési formák deviánciáji elém idézték az 194o-évek társadalmi viszonyrendszerét.Akkor a Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnázium diákja voltam és magyar állampolgár és magyarságtudatom tisztes értékeinek tudatában neveltek és éltem.
Egy szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,a társadalmi rend a jellem, a viselkedés áthághatatlan szabályaival éltük meg napjainkat.Az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélményhez juttat már gyermekkorodban,olyan élményanyaghoz ami egész életeden át elkisért. Kötelezett arra hogy tarsolyodban kell hordoznod a –ketyegő órát-egy egész életeden át , hogy becsülettel,tisztakezű munkával,egyenes gerinccel, építkezz a predestinációd kiteljesítéséért-
Megismételten mérlegelen mindennap 
erkölcsi értékeink alakulását de rá kell jönnöm arra a kiméletlen valóságra-hogy ez már nem a mi világunk!!!
A bemutatott képen a főgimnázium másodosztályos diákja voltam.

Apr 13, 2018 4:40pm

TISZTELT BARÁTAIM!!
A MOST MÁR A TARTÓSAN VISSZATÉRŐ POLITIKAI KEKECKEDÉS,BÁLVÁNYIMÁDÁS,KÉTES ÉRTÉKÜ PROPAGANDA HADJÁRATOKBAN VALÓ TEVŐLEGESSÉG TÁRSADALMI MEGNYILVÁNULÁSAI UTÁN TALÁN JÓ LENNE TUDOMÁSUL VENNI, HOGY A KÖZÖSSÉG AMIBEN ÉLÜNK MÁS ESZMEVILÁGOT IS VALLHAT MAGÁÉNAK.MÁSKÉNT ÉLHET ÉS GONDOLKODHAT MINT A NAGY TÖBBSÉG./KI TUDJA MILYEN INDOKLÁSSA /MERT TAGADHATATLAN HOGY A HAZUDOZÁS,FELEBARÁTAID SZÁNDÉKOS FÉLREVEZETÉSE,A LOPÁS SŐT HARÁCSOLÁS.A MINDENRE KITERJEDŐ HATALOMÉHSÉG NEM MINDENKIBEN IDÉZ OSZTATLAN SIKERT.A HATALOM ERKÖLCSI ÉRTÉKE NEM A BÉRENCEK ORDITOZÁSAIN MÉRHETŐ FEL HANEM AZON IGÉRETEK TELJESITÉSÉN AMIK EGY JOBB LÉT BIZTOSITÉKAI.UGY HOGY NINCS SZÁNDÉKOMBAN SEMMILYEN KÉTES ÉRTÉKÜ POLITIKAI KALAND RÉSZESE LENNI.A TÉNY HOGY EGY ÉVEZREDES KULTURÁJU FÖLDRÉSZ ERKÖLCSI ÉS ÉRTELMI KÖZÖSSÉGÉBEN AKAROK MARADNI SZERINTEM EGY MÉLTÁNYOS ÉS REMÉNYTELJES IGÉNY. A GONDOLATAIM SZABAD KÖZLÉSÉNEK BIZTOSITÁSÁVAL NEM CSAK KECSEGTETNEK HANEM MÉLTÁNYOSAN
ALKALMAZZÁK.ELEGEM VAN AZ ELNYÜTT BALKÁNI SZELLEMISÉGÜ HATALMI KÉJENCEK VISSZAÉLÉSEIBŐL. EZEN FÖLDRÉSZ ALKOTÓ SZELLEMISÉGÉT AKAROM KÉPVISELNI.EZT A TEVÉKENYSÉGEMET TÜKRÖZI A GOOLE-FEEDJIT REGISSZTRÁCIÓ A NET OLDALAIN AMI. . ÚGY AZ ÓHAZÁBAN,A KÁRPÁTMEDENCÉBEN ÉS MA MÁR VILÁGSZERTE. TISZTELETNEK ÉS MEGBECSÜLÉSNEK ÖRVEND
EGYRE KÉREM AZ ÉRINTETTEKET HOGY KIMÉLJENEK MEG A „ HAZAFIAS” GARGALIZÁLÓ FANATIKUS SZÖVEGEIKTŐL ÉS -FŐKÉNT NEMZETI- ÁTKAITÓL MERT ITT SZÜLETTEM ÉS HAT ÉVTIZEDE ITT GYÓGYITOK ÉS ALKAOTOK EMBERI TISZTESSÉGBEN,

Apr 13, 2018 10:30am

 

KÖZLEMÉNY

A XXI-dik század hajnalán, olyan időtálló értéket helyeztem a világ összmagyarságának asztalára ami hosszu évtizedekig fogja szolgálni a magyar anyák,gyermekeik egészségi állapotának az ügyét./KÉPES GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA/A visszajelzések a világ minden részéről, a hatalmas látogatószám/5o millió/regisztrációs rendszerek kimutatásai mindmegannyi bizonyitó érv.
Természetesnek tartom hogy az anya és gyermekvédelem, a családok társadalmi helyzete a regnáló hatalmak viszonyrendszere, szorosan összefügg a leirt mondanivalómmal.
Gyermekgyógyászi kötelességem az asztalra boritani minden elégtelenség rezzenését a közölt célok sőt kötelességek érdekében akármilyen szintü kihágásról van szó.
Az anya és gyermekvédelen nem az izmusok ,ideologiák kategóriája,nem a politikai pöcegödrök hatalmi harcának a szinhelye,hanem a társadalmi erkölcs szigoru irányitója.és egyben ellenörzője. 
Ugyanakkor érzékelője kell legyen a szülőkkel,pedagógusokkal együtt a társadalom erkölcsi értékeit megrenditő törvényszegéseknek /hazudozás,lopás,hatalommal való visszaélés,az alkotó ténykedés alábecsülése a politikai szédelgés bármilyen természetü formájának a becsempézése a gyermekek tudatállapotába. Ez különben közös társadalmi felelősség. egy méltó nemzeti jövő kialakitásának érdekében.
Ezuttal a leirt érvek alapján határozottan visszautasitok minden nemtelen megnyilatkozást bármilyen szinezetü legyen is ami a multban történt /faji,nemzeti vagy politikai érvelés alapján/ személyem ellen mert ez a szólásszabadság és hivatásom jogi alapja és egyben kötelessége is.
Dr.Bauer Béla Ph.D

Apr 12, 2018 6:06pm

 

 

JÓL BEFÜRÖDTÜNK….
Nem tudom akik látástól vakulásig vonták az igát, minek nevezték az éppen aktuális hatalmakat, de velem már zsenge gyermekkoromban megismertették a diktatura valóságos arculatát.Az Antonescu katonai diktaturája alatt verték alaktalan husmasszává az arcomat vaskesztyüvel/boxer/ csupún azzal az indokkal hogy magyar vagyok.Akkor kezdtem tudakozódni a diktatura jellegeiről, de nem kellett sokat fáradoznom mert nyakunkba zudult teljes valóságukkal a Hitleri,Sztálini,és Ceaușescu kemény diktaturája amik a fizikai megsemmisités a félelem és néma szemvedést jutatta sorsunk kegyetlen valóságává.
Mint minden hatalomnak meg van a bukási receptje igy a történelem elnémitotta a főszereplőket.
1989-ben megjelent az álomdemokrácia történelmi kategóriája.Üdvrivalgás eleinte majd később a keserü csalódások napjait éltük meg.
Ha a demokráciábn elalszol diktaturában ébredsz.Hasonlóan történt velünk is-A szülőfüldemen kialakult a demekratikus anarchia és szomszédunkban a demokratikus autokrácia a valóságos demokratikus rend rémálmai.Közben a demokratikus demagógia igénybevételével kisajátitják szellemi és anyagi javainkat
Hát ez lenne a sorsunk és csupán annyi a változás hogy behelyetesitték a hatalom vezeték nevét

Apr 12, 2018 1:01pm

A GÉNTÁRUNK MINŐSÉGERŐL.
A XXI-dik század embere ha valamit ad személyiségének értékeire netán gyarlóságaira, be kell tekintsen a genetikai kelléktárába. Ezt kelléktárat amit magukkal hozunk és hordozuk egy életen át,alakítani lehet de alapvetően megváltoztatni nem. A hajlamok ,nemcsak a kimutatható orvos- genetikai kórképekre jellemzők, hanem a szellemiség,lelkiség úgymint a tehetség a jó vagy rosszindulat,a segíteni akarás,a szeretet,az erkölcsi limitek,a jellem,gerincesség. Hogy ki leszel –hiszékeny örökös prédája a társadalomnak-avagy –mindenre fittyet hányó,öncélú,fondorlatos rókája netán csaholó vérebe egy adott társadalomnak--Annak idején amikor valakinél hosszasan vagy megismétlődően egy-egy rossz tulajdonság minduntig visszatért,a környezete azt mondta, hogy benne van a vérében,vagy olyan mint az apja vagy anyja/pl-irigység,nagyotmondás vagy hazudozás,összeférhetetlenség egészen a agreszivitásig,erőszakosság uralkodási hajlam,nagyzási mánia és lehetne sorolni hosszan az érdemtelen tulajdonságokat. Mindezt már századokra,évezredekre visszamenően kibölcselkedte az emberi társadalom.
A genetikai csomag alján még rosszabb ízű, dolgokat is lehet találni ami már anyagilag és erkölcsileg is ártalmas a közösségekre./az uralkodási kényszer,a hatalom birtoklása,a mértéktelen harácsolás embertársaid alábecsülése stb Hajlamosak vagyunk arra hogy a gének-ilyen jellegű vonatkozásait/ az a jó,kiváló,életrevaló/ csak bizonyos kategóriájú ember csoportok-történelmi kellékének tekintsük. Pedig a mindennap becsapott,áthazudott emberek bölcsessége, sok esetben döntőbb,mint az emberi együtt lét szabványrendszerét tudatosan kijátszó, köntösei mögé rejtőzött álnokhad bűnei-
Mint kezdő gyermekorvos nem akartam elismerni a determinizmus kitételeit. Azt vallottam hogy a pedagógia,a környezet megoldhatja az esetek többségében, az ilyen jellegű problémákat.Hosszú emberi és orvosi tapasztalatom ma már abban a hitben győzköd ,hogy minden egyén magán hordja a –genetikai védjegyét vagy emblémáját-
Egyedül a céltudatos alkotás és munka, és esetleg egy nagyon feddhetetlen környezet tartós hatása alakíthat,modulálhat egy személyt.
Amikor egy súlyos infarktus alkalmával öt éjszaka néztem az intenzív osztály fehér mennyezetét –lebegtetve –kilátásaimat ,ebben az esetleg utolsó szorításában földi létemnek, gondoltam arra hogy hogyan gazdálkodtam átörökített génjeimmel gondolatban,szóban és cselekedetben...Nem ildomos úgy meghalni,hogy ne tudjuk –miért éltünk-
Ez a munka a családomnak szól,őrizzék ők olyan tisztességgel amilyet megérdemlek.

Apr 11, 2018 1:04pm

SZERZŐI JOGOM VÉDELMÉBEN
Nem a a tudományos hivalkodás, ajnározások vagy elismerések, vágyai ösztökélnek arra hogy azokról az alkotásaimról irjak egy emlékezést, amik egyedülállók a gyermekgyógyászati világirodalomban.Őszintén szólva az Úr akaratából hitesen szolgáltam hivatásomat de bennem élt a remény hogy megéljem alkotásaim gyümölcsét. 
.Ezért kezdtem el a 3o éven át tartó kutatásaimat-és orvosi szakirói ténykedésemet.
Csupán a senyvesztő érdemtelem behatások, a tudományos értékek kisajátitásától ami manapság nem ritka jelenség, akarom megvédeni alkotott értékeimet hogy az avatatlanok ne sajátitsák ki hat évtized személyre szóló értékeimet amiknek visszajelzéseit már tapasztalom.
Egyedi gyermekgyógyászati világirodalmi munkáim amik az internet oldalain is megjelentek a következők-
1-KUTATÁSOK -AZ EPEHÓLYAG-PATKÓBÉL-HASNYÁLMIRIGY SZEREPÉRŐL A GYERMEKKORI ,VISSZATÉRŐ,KRÓNIKUS HASÜRI FÁJDALMAK FENNTEARTÁSÁBAN.
2-KÉPES GYERMEKGONDOZÁSI
ENCIKLOPÉDIA
KÖZHASZNU GONDOZÁSI TANÁCSOK GYŰJTEMÉNYE.
3-A PATKÓBÉL INTERMITTÁLÓ ELZÁRÓDÁSÁNAK,OKAI,TÜNETTANA.RADIOLÓGIAI KIVIZSGÁLÁSÁNAK MÓDOZATAI ÉS KEZELÉSE. 
4-BLITZ DIAGNÓZIS
GYERMEKBETEGSÉGEKBEN.
A MEGNEVEAZETT MUNKÁK “AD INTEGRUM” AZ INTERNET HÁLÓN MEGTALÁLHATÓK.
Hálát adok az Úrnak hogy kellő időt,erőt és kitartást adott feladatom elvégzéséhez

Apr 10, 2018 8:58pm

SZERETŐ EMLÉKEZÉSEM TANITÓMESTEREMRE
PROF.DR.GHEORGHE GOLDIȘ AKADÉMIKUSRA

Már az egyetem elvégzése után felvetődött bennem az a kérdés hogy az elkövetkezendő továbbképzéseimet hol fogom végezni és hogy ez az intézmény számomra milyen elvárásoknak kell megfeleljen-A Fővárosi FUNDENI KLINIKÁRA esett a választásom-elsősorban mert az ország legrangosabb egészségügyi intézménye volt,
Meglepett az első továbbképzéseIm alkalmával a klinika vezető Profeszor úr így szólt hozzám magyar nyelven-mi újság Erdélyben,barátom. Bennem akkor az az érzés támadt mint egy Daróci vagy egy Sárközi magyar anyanyelvű gyermekben amikor az orvos megkérdezi Tőle hogy mid fáj kis pajtás. Mindez azért is mert a román kollégák. sőt szatm ári főnökeim olykor rosszízű iróniával hívták fel a figyelmem arra, hogy nem uralom teljesen a román nyelvet.
Nagyon megkapott ennek a –nagy embernek-a közvetlensége. Az aztán végképp hogy a beteg gyermekek csapatosan szaladtak a klinika folyosóján utána hogy megkapják a napi savanyu cukor adagjukat-ami minden nap volt a zsebében,/ a főnővér már úgy készítette elő a köpenyét,/
Amikor aztán meghallgattam az első előadását a Professzor úrnak,éreztem hogy a sorsom ide kötődik ehhez az intézményhez ehhez az emberhez. Itt töltöttem a szakmai létem egy jó részét. Pedig ez egy egészségügyi nagyüzem volt amitől elvileg idegenkedtem. Amikor az intézetben voltam,minden lehetőséget kihasználtam hogy minél többet tanuljak. Bementem a klinikára délután,vasárnap,ünnepnap mert akkorra már csend volt a klinikán,lezajlott a délelőtti –bájrám-és nyugodtam tudtam tanulmányozni azt a múzeumi beteg anyagot, ami az egész országból itt összegyűlt
Később tudtam meg hogy Ő is erdélyi származású- Az első hat hónapi munka után úgy gondolom hogy felmérte azt az őszinte törekvést amit a gyermekgyógyászat elsajátításáért éreztem. Őszinte , nyílt,emberi volt velem. Ezek után minden tovább képzésen én voltam a kurzus vezetője

Apr 08, 2018 6:35pm

 

 

EGY CSÓRÓ “GÓLYA” ÉS HÁROM JÓ EMBER
Lévén hogy apám kisiparos,édesanyám pénzügyi tisztviselő volt én az igen tisztelt kispolgárok kategóriájába lettem sorolva,ennek a besorolásnak az összes hátrányaival Nem kaptam az otthonba helyet,menza jegyet,stb, 
Voltak az egyetemen olyan emberek akik készek voltak bármely pillanatban segítőkezet nyújtani nekem az első éves egyetemistának nehéz magamra utaltságomban. Ezen kollégák és barátok Dr.PUSKÁS JÓZSEF Dr.STEFANICS LÁSZLÓ Dr.ZNOROVSZKY TIBOR levették a vállamról az aktuális társadalmi és politikai terhek egy részét,és kenyerüket is megosztották velem.Három jó ember, később jó barát megszánt és magukhoz vettek illegálisan az APOLLO diák otthonba, negyediknek egy improvizált fekvőhelyre Rövidesen én lettem a mindenesük- Annak idején még lazább mondhatnám kicsapongóbb egyetemi élet volt.
Lelkiismeretesen elláttam a komiszionokat-illatos leveleket,virágcsokrokat,finom intim női ruhadarabokat vittem az éppen aktuális barátnőknek. Kenyeret a menzáról,friss francia irodalmi lapokat a sarki lapárustól,cigarettát igényhez mérten stb- De ami mégis belém vésődött ezen emberek jóságán kívül azok a –pour parle-k, azoknak a színvonala, amiket hallottam,és amik merőben eltértek a úgymond –az akkori szódaporos vagy éppen maró lúgos torok öblítéstől Köztük váltam felnőtt,férfivé.
Miután bekerültem a MECÉNÁSOK-/vásárhelyi jómódú férfinép/ társaságába és azt is felfedezték hogy jó hangom van végigénekeltem vásárhely összes valamire való vendéglőjét,de lebuját is. Akkor még a –cirmos- szerepe volt nekem leosztva, de később én is bele szoktam a gazdáim –húzásaiba-és a férfi népség jó szokásához híven,karmolni is kezdtem.
A székely színház egyik igen hosszú ideig nagy sikerű előadása volt – LEW TOLSZTOJ á”KISPOLGÁROK” című előadása A főszerepet KOVÁCS GYÖRGY érdemes színész alakította. Az egyik neves monológ szövege így hangzott-emígy szólította meg a kispolgárokat Igen tisztelt kétlábúak- Én a hat év egyetemi tanulmányaim alatt ettől kezdve egy vidám kétlábúnak éreztem magam
Lévén hogy se K.I SZ. tag,se párttag nem voltam a hat év alatt a sors megkímélt az akkori társadalom groteszk, kicsinálós,emberi sorsokat elementáris rosszindulattal kezelő bármilyen ténykedéstől. Szabad voltam mint a madár-a társaim elkönyveltek bohémnak,belenyugodtak hogy ilyen is kell. Nem ártottam,nem szóltam meg senkit,minden társamat tiszteltem és hangsúlyozom hogy ezeket mind visszajelzésként megkaptam.
A bemutatott kép első éves egyetemista koromban készült.

Apr 07, 2018 10:35am


JUCIKA A BARÁTNŐM
Mi gyermekgyógyászok a verbális kommunikáció kialakulása után már több teret nyerünk a gyermekkel való kapcsolatteremtés lehetőségeit tekintve. Ha már meg tudjuk kérdezni hogy kit szeret a legjobban,vannak e barátai,szokott e verekedni,van kis kutyája vagy macskája,szereti e a lekváros derelyét és ezekre meggyőző választ kapunk ez még egy lépés egy előlegezett barátság érdekében. A nagyobb gyermekekkel úgy beszélek mint egy felnőttel. Egyéni személyes véleményüket kérem a mindennapi családi vagy iskolai történésekről. Ezekre a kérdésekre meglepő tájékozottsággal és naiv őszinteséggel válaszolnak. Olykor olyan intimitásokat mondanak el amikért már majdnem pironkodnom kell a szülők előtt. Ez az Ő önérzetüknek a győzelme-mert nekik otthon mindig azt mondják –hogy Te gyermek vagy nem értesz és ne szólj bele. Számomra mindig felejthetetlen marad az a –diadalittas tekintet amit a szülők felé irányítanak ilyenkor és ezzel közlik velük –hogy látjátok Ez emberi módon beszélt velem. Ilyen barátnőm volt nekem Jucika a 4 éves leányka aki az osztályunkra volt beutalva és a barátságunk kezdő epizódja a következőképpen zajlott le-Egy reggel az addig csak beteg orvos kapcsolatban lévő Jucika állt a kórterem ajtófélfájának támaszkodva megfogta a köpenyem szélét és a következőket mondta-idefigyelj doktor bácsi én ezt neked adom/a kezében egy két lejes pénzérmét szorongatott/ha megcsinálod a kimenőmet. Hirtelen nem tudtam hogy lereagálni a szitut,mert ezen esetben hiába kezdtem volna egy hosszadalmas orvos-etikai dumába Jucikának ez kevés lett volna. Igy hát ezt válaszoltam:ez kevés,gyűjtsél hozzá még valamit aztán még beszélgetünk. De őszintén szólva mellbevert a dolog mármint azért is hogy a kis gyermekek is tudják hol kell a csengőt rázni az egészségügyben. A következő nap egy nehéz ügyeletem volt és ebéd után ledőltem a heverőre az ügyeletes szobába. Egy adott pillanatban valaki motoszkált az ügyeletes szoba ajtókilincsénél,kinyílt az ajtó és megjelent a reggeli megvesztegetőm Jucika. Megkérdezett-odafekhetek melléd,hát persze válaszoltam. Ezzel megkezdődött egy Jucika monológ ami örök értékű marad egész életemben. Elcsevegte nekem az egész családjának a szerinte tisztázatlan kérdéseit-pl-hogy anyuka miért mondja apának hogy te részeg disznó,mert nekik is van disznójuk és egyiket sem látta dülöngélve-hogy miért csapkodja apa a tányért a földhöz amikor köménymaglevest főz anya,pedig a tányérból enni szoktak-meg hogy amikor apa puszilgatja anyát,anya mindig azt mondja apának hogy vén gazember vörös róka-pedig én még nem is láttam rókát a ház körül-meg amikor jött hozzánk Zsóka tánti és apa meglátta a kapuba azt mondta-már megint itt van ez a vén kurva,biztos megint pénzt akar kérni. De ez már nem is kurva hanem ringyó.Doktor bácsi mond meg nekem hogy mi az a ringyó. Erre a szövegre már én is megfordultam a heverőn mert úgy gondoltam hogy nem mindennapi élménybe van részem. Igy is történt mert Jucikából feltartózhatatlanúl folyt az ámulatba ejtő szöveg, megjegyzem miközben a köpenyem legfelső gombját már lecsavarta. Közben azon gondolkoztam hogy a legegyszerűbb lenne Jucikának megcsinálni a kimenőjét azzal a javaslattal hogy adjanak felvilágosítást az erre illetékesek,mert én ilyen jellegű feladatra nem vállalkozhatok

Apr 07, 2018 9:16am

.

A VILÁGHIR KÜSZÖBÉN
Miközben már évek hosszú során napi rendszerességgel jegyzem a GOOGLE FEEDJIT REGISZTRÁCIÓIT A TIME PHOTOS FELVÉTELEIN nem lehetek annyira szerény hogy az elvégzett munkám tisztességét ne mérjem fel.Munkám hites önérzetével vetem papirra hogy Szatmár fia Bauer Béla világhirnévre emelte az orvosi ténykedését szülőföldje tisztességére.Nem a vágyakozás álomvilága emelte erre a szintre ténykedésemet mert azzal nem csalogattam volna 22o ország látogatóit a NET oldalaira Grönlandtól a forró égöv bármely országába hanem azzal a verejtékesen kitartó következetességgel amivel az internet oldalaira .A „Képes Gyermekgondozási Enciklopédián „ megjelenitettem igazolva a 21 ezer oldalnyi tudományos bejegyzésemmel,7656 illusztativ foto anyaggal és 7567 dokunenttel,vagy azzal a 12 kötetnyi orvosi tárgyu könyvemmel amit a fiatalabb generációk részére jó szivvel hátrahagyok.
Hogy mi az elégtételem ? úgy gondolom az 5o millió ember szerető emlékezése.
Még az ismeretlenség partjaira sodró „hitetlen tamások” is el kell ismerjék a teljesiményt mert azok értékelhető irott adattárban vannak rögzitve.
Elszámolásnál mindig édesanyám szavai emlékeztetnek a hivatásom maratoni futásának a finisében-fiam csak a semmit nem kimélő munka kisérhet végig utadon amig eljutsz az alkotás fohászához.

Apr 05, 2018 10:42am

SZÉCHENYI ISTVÁN INTELMEI
Népek kormányaikkal való diszharmóniáját harmóniába hozni mindig nehéz, még akkor is, ha a vezetők és a vezetettek - amennyire lehet - világosan látnak. Ha azonban a népek rövidlátással vannak megverve, a hatalmon lévők pedig egyenesen vakok, akkor a harmónia megteremtése némiképp bizony meghaladja az emberi erőt, s ilyenkor dönt a véletlen, a világszellem, a magasabb fény, a fátum, az Isten.

Apr 04, 2018 10:10pm

EMLLÉKTÁR
Az egyik nagy tanítómesterem a beteg gyermek vizsgálata folyamán az érezhetően kimutatott szeretet a gyermrmek iránt volt az első kritérium.Ezt követte a gyermeket vizsgáló orvos –végtelen és határtalan türelme a többi igen lényeges szempont mellet mint pl-a kiváló szakmai felkészültség-a helyes orvosi gondolkodásmód és interpretatív készség-a jelentéktelennek tűnő tünetek helyes értékelése-a kórelőzményi adatok helyes felvétele-a gyermek teljes levetkőztetése bármilyen orvosi vizsgálat alkalmával-az együtt érzés kifejezése a beteg gyermekkel-a vizsgálat legyen mindig alapos,lelkiismeretes és mindez a szülők jelenlétében.
Mint fiatal orvosnak egy kissé eltúlzottnak tűnt a –türelem-kérdésének a feltupírozása. De az idő igazol és oktat- Orvosi ténykedésem alatt főként amikor a gyermekhálózatot vezettem akkor észleltem pregnánsabban hogy több türelemmel hatékonyabb lett volna az orvosi ténykedés. Példaértékű tanítómesterem Prof.Dr.Szentkirályi István a következőképpen reagált amikor –egy- süvölvény gomolyag-megjelent a rendelőben-a következőket mormolta alig hallhatóan NA ITT 2OO-ig KELL SZÁMOLNOM.
Tehát így vagyunk mi gyermekgyógyászok-hol 1oo-ig,hol 2oo-ig számolunk attól függetlenül hogy milyen a hangulatunk vagy éppen az egészségügyi állapotunk
A bemutatott képen: Profsszor Dr.Szentkirályi István a Marovásárhelyi Orvosi Egygyetem gyermekekgyógyászati karának profeszora..

Apr 03, 2018 10:30am

A TISZTELET ÉS BIZALOM MÉLTÓSÁGA
/Vállaszt egy kommentre./

Nem gyülölöm sem Orbán Viktort sem a Fideszt.
csupán a magyar társadalom egyre növekvő táborával együtt, 3o év uralom után eljött azon igéretek elszámolásának az órája amit Orbán Viktor a Nagy Imre temetésén igért a magyar népnek.
Most amikor a Fidesz alakulásának 3o-dik évfordulóját ünneplik, mindenki elvárja hogy a 18 évesen a hatalomra került “ jugendek „tisztes polgári elképzeléseiket hogyan hasznositották a magyar nép javára. Az vitathatatlan teljesitmény hogy egyedülállóan Európában a magyar törvényhozás székeiből spekulálták ki 25 éven át a politikai hatalom megszerzésének, valamint megtartásának olykor az erkölcsi határértékek áthágásának eszköztárát.
A rendszerváltás után kialakult tátongó politikai ür esélyeit kihasználó 2o -25 tagból álló a kamaszkort éppen meghaladó fiatalok, abilisan kihasználták a gyenge ellenállásu letünt renszer hatalmi poziciókat. 18-19 éves korukban már a parlamentben ültek és ettől kezdve gátlástalanul uralták,egy egész nép gazdasági politikai.kulturális igényeit.
Ezen idő alatt ahelyett hogy mint minden tisztességes polgár válsztottak volna egy munkahelyett végzettségükhöz mérten,győződtek volna meg a társadalmi realitásokkal, a nép mindennapi gondjaival a politikai élet legfelsőbb szintjén kóborogtak és folyamatosan az anyagi javak halmozásának rabjaivá váltak.Több mint félmillió honfitársunkat kényszeritettek a szülőföl rögeinek elhagyására.Következményképpen a nép áldozatává vált a hatalmi nagyzási mániának ami az utóbbi időben már kóros méreteket öltött. A becstelen politikai élethez alkalmazkodva váltogatták ideológiai eszmevilágukat a hatalmi győzelmek megvalósitásáért.Miután bebetonozták a minden társadalmi igényt mellőző hatalmukat és kiépitették önkényuralmi rendszerüket minden tiszteségtelen adalékával,felhalmozták szégyentelen mennyiségü anyagi javaikat,családi,baráti, kétes multu és jellemü társaságokkal szövetkezve,leplezetlenül lenézték a létminimum megszégyenitő ösvényeire terelték azokat akik pajzsra emelték őket.Parlagi szintre züllesztették a magyar diplomácia szintjét, és „kekeckedő „ellentmondásaikkal állandó feszültségben tartották az ország népének megbizhatóságát és tisztességét.A gyülölet böcsőjévé változtatták az országot egy történelmi időre tartósitva a nemzet szétszakadását Kialakitották az udvaroncok olyan méretü hadát ami egy egész történelmi időszak hatalomi megtartására rendezkedett be.
Hazai és nemzetközi propagandájukkal gyülöletkeltésre gerjesztette még a jóhiszemü embereket is a drámai helyzetbe kerültek rovására.Midezek közepette zengték a népbutotó nemzeti ódákat félrevezetve tudatosan saját népük tudatvilágát..
Magamban gyakran feltettem a kérdést-vajon tiszteletre,bizalomra méltó emberek ezek és főként hogy Ők akarják saját képükre és hasonlatosságukra alakitani a magyar nép erkölcsi mércéjét.
Lelke rajta annak aki ezt a történelmi felelősséget vállalja.!!!

Apr 02, 2018 9:12pm

AZ OBBANIZMUS- ÉS MAGYARORSZÁG KLÁNOZÁSA
Sippal, dobbal,nádi hegedüvel folyik az ország népének riogatása jól meghatározott politikai,hatalmi elképzelésekkel a “migránsozás” ijesztő képét vetitve egy Európai kulturnép tudattárába.
Az emberi barbárság határait meghaladó rémképek sokaságának igen költséges de puerilis megjelenitési formáival.Nem vagyok sem történész se jövendő mondó de számomra ez egy szándékosan feltupirozott történelmi epizod aminek sem néprajzi sem hatalmi vonatkozási alapjai nem észlelhetők.Ami pedig a közeli vagy távolabbi jövőkép feltérképezését illeti szerintem a nemzetközi szakemberek tapogatózása a sötétben.
Nagyobb társadalmi veszélynek vagyunk kitéve mint alanyai és a mindennapi átélői, a magyar társadalom klánozódásának ami egy egész társadalom erkölcsi,gazdasági megrontójaként hat.
Ez a klánozódás ami mint egy polip megfojtja egy egész nemzet jövőképét. Az autokrácia egyeduralom, önkényuralom
despotikus kormányzás olyan politikai rendszer, amelyben a politikai hatalom egésze egyetlen személy (vagy személyek kis zárt csoportja) kezében összpontosul faji,nemzeti,családi,ideológiai körök,baráti társaságok,gazdasági érdekeltségü csoportok tartják fenn a szövevényes hálózatot A hatalom birtoklását az autokrata, többek közt a hagyománnyal, a kritikus erőforrások ellenőrzésével, vagy személyes karizmájával igazolhatja.Magyaországon a nemzeti hagyományok alapjáján és a nemzeti vagyonból történő harácsolás az ideológiai alapja a klán müködésének. A klánok beépitik a társadalmi tudatba a hazudozás,lopás harácsolás minden elképzelhető formáját.
Napjainkban az Orbán Klan a fő nemzeti veszély ami az országon belül tartja fenn a nagy társadalmi elégtelenségeket, a társadalom megosztását és nem a kalandor migráns propaganda.

Apr 02, 2018 8:59am

.

A TÖRTÉNELMI HÜSÉG KEDVÉÉRT…….
Úgy gondolom hogy nagyon kevesen vagyunk azok akik tanúi voltunk ennek a korszaknak.
Hat évtized élmlnyanyagom itt szülőföldemen kötelez arra hogy betükbe véssem elődeim emlékét olyan tisztelettel ami csak azoknak juthat osztályrészül akiket a mindenkori tisztelet és hála övez.
87-dik életévemben az igazságról és értékekről irpk ezekben az egyedülálló tanulmányaimban. 
1914-ben Dr.Lükő Béla javaslatáraa város több nemes szívû polgárával közösen létrehozták a városi kórházat, amelynek közel 20 évig volt igazgatója..Amint a fedőlapon látható az abban az időben az akkori Kerskedelmi Iskola készen lévő bal szárnyát használták a kórházi betegellátás cáljaira.Az 1919-ben kezdtek a kórház jobb szárnyának épitéséhez,ami 5 évig tartott és kiteljesedtek az alapellátás biztomságos kórházi feltételei.
A történelmi kényszerhelyzetek habár tartalmilag nem alakitottak az ellátás szabványrendszerén de elnevezését tekintve hol megyei ,hol városi hol 2-es számu kórház néven szerepelt az intézet az egészségügyi adminisztráció nyilvántartásaiban.
De neküml mindvégig százados hites orvos apostolunk Dr.Lükő Béla gyógyitó fellegvára maradt mindmáig ez a kórház.Engem mint egy emberi lét személyes élményanyagának emléktára is köt az intézményhez Sokan már nincsenek közöttünk a hites szolgálók közül de annál inkább megérdemlik a megemlékezést és a fõhajtást és az Ő nevükben is irtam le soraiamat.

Apr 01, 2018 10:47am

 

AZ ÉN ORVOSTÖRTÉNELMI TRILÓGIÁM,AMIT A XX-DIK
-DIK SZÁZAD “ORVOS APOSTOLÁNAK” DR. LÜKŐ BÉLA EMLÉKÉNEK AJÁNLOK

Hat évtized élmlnyanyaga itt szülőföldemen kötelezett arra hogy betükbe véssem elődeim emlékét olyan tisztelettel ami csak azok juthatnak osztályrészül amit a mindenkori tisztelet és hála övez.
1- A SZATMÁRI KÓRHÁZAK TÖRTÉNETE AZ 1300-AS ÉVEKTŐL
2- A SZATMÁRI ORVOSOK KIVÁLÓSÁGAI A xx-DIK SZÁZADBAN
3- A DR.LÜKŐ BÉLA KÓRHÁZ TÖRTÉNETE.
Azokról az elődeimről és kortársaimról emlékezek meg nagy tisztelettel és szeretettel, akik kíváló győgyitói és tudományos alkotói voltak a szatmári orvostársadalomnak.
Jómagam ezek között a neves orvosok között nevelkedtem és tevékenykedtem. A sors jóvoltából tanúja, majd bírája voltam a modern egészségügy fejlődésének. Tanulmányaim megkezdése után azonnal csatlakoztam hozzájuk. Ahol lehetett vakációkban, egyéb alkalmakkor melléjük szegődtem, mindenhol ott voltam, ahol valamit tanulni lehetett,
Megismertem a kórház minden zegét-zugát, tanultam, olykor ellestem a dolgokat a nagy elődöktől.
A történelem folyamán az orvos mindig a tárdasdalom érdeklődésének a központjában állt.Az emberek nagy figyelemmel kisérték és egyben boncolgatták az orvos emberi,erkölcsi,szakmai értékrendjét és mindezek fölött szigorú,bíráló szemmel. itélkeztek.
87-dik életévemben az igazságról és értékekről irpk ezekben az egyedül álló tanulmányaimban

Mar 30, 2018 12:56pm

 

A POLITIKAI TIVORNYÁK ALKONYA….
Úgy tünik hogy pávatáncuk utolsó közszerepléséhez közelednek strapatáncosok, a zenekaruk záró akkordjait játszó ritmusok hangjai mellet.
A jóllakot és jóllaktatott röviddnadrágos hada koraszülött politikusai gondterhelt arcokkal vonulnak ki a táncteremből.
A mindentudó és mindenható hatalom nem számitott arra, hogy a hosszu várakozás után a nép ráébred arra hogy nem a politikai bárgyuság hanem a nemzet sorsának méltó itélete fogja megérlelni a tettek idejét,azt a tényt hogy nem az ideológiák a politikai mindenhatói döntik el a jövőnk a sorsát.
Úgy érzem hogy a politikai prostitució bünös tettlegessége meghaladta a nép a társadalom türőképességét, kivételt csupán az udvaroncok és fanatizált tévelygők képeznek akik végigtülkölték egy történelmi időszak hamis dallamait az amugy is afon karmester vezényletével.Elég volt a bünök elhallgatásából a néma tanuk cimszerepeltetéséből.Elég volt a szemrebbenés nélküli hazudozásokból a minden szintre kiterjedő harácsolásból,az újgazdagok dicsőségkampányaiból és lehetne sorolni a felkapaszkodó prolik nemzeti hőzöngéseit ami egy méltatlan szerepcserére kényszeritette a magyar közéletet.
Ahogyan Európa északi kis államaiban a béke és alkotás szelleme honol miért nem uralkodnak nálunk is a hit és remény törvényei.
Erkölcsileg már egyértelmüen megbuktatok
Az elkövetkezendőkben az Isten és utána a Nép mondjon ítéletet tetteitek felett.

Mar 28, 2018 3:24pm

 

A MI X FAKTORUNK.
Teljes terjedelmében átéltem a második világháboru minden mozzanatát minden szörnyüségével,tanulságával..Már 1o éves koromban egyrészt a öregeink esti beszélgettéseiből a történelem könyvekből a Magyar Futár képes haditudósitásaiból körvonalozódott előttem európa két őrültjének a képe akik beteges hatalmi mániájukban oroszországot hatalmuk alá akarták hajtani. Az egyik Napoleon aki Moszkva alatt volt kénytelen feladni világuralmi eszement elképzeléseit. Az európátol ötször nagyobb oroszország terjedelme és a kegyetlen orosz tél is besegitettek a történelmi bukásba
A XX-dik század másik őrültje Hitler már a mi generációnk szenvedéseival szórakozott velünk, mindaddig amig egy vörös csillagot sapkáján viselő szovjet katona ki nem tüzte a Reichstag-ra a vörös zászlőt.A nagy zöld asztalnál eldöntötték Kelet Középeurópa sorsát feloszyva a szürke stratégiai zónát saját kenyük és kedvük szerint ,pedig még nagyapáink fagyott tetemei kint hevertek az orosz sikságok hótakarója alatt.Aztán sanditottak évtizedeken át egymásra a Varsói szerződés és a Nato fedezékeiből.Mi a hányavetett sorsu kis országok mindvégig ki voltunk és vagyunk szolgáltatva a hatalmasok szeszélyeinek,A történelmi igazság az hogy még ma is kihasználnak bennünket stratégiai,számukra előnyös gazdasági célokra,ideologiai dominánciákra,de nem mindig nyomoruságunk arculatának enyhitésére is.
A világtörténelem halad a maga utján a cél hogy a nagyok még nagyobbak legyenek sokszor a mi bőrünk rovására.A mi kétkedésünk pedig az ebben a babilonban, hogy hova tegyük az X –et.Hát oda ahol jobban bizunk abban hogy emberi méltóságunk,mindennapi betevőnk,békességünk égboltja tisztábbnak tünik. Mert Európa csak az édesanyánk még ha olykor a mostahánk is

Mar 27, 2018 10:28am

 

A GRUND DICSŐSÉGE………
A Wikipédiából,-Puskás Ferenc gyermekkora
“Tehetséges labdarúgó volt, már gyerekkorától kezdve remekül futballozott. Pénz hiányában ekkor még általában rongyokból készített labdával játszott a közeli grundon, ahol társaival napi tíz órát is eltöltött.”Ugyanezen a sorson osztoztak a magyar labdarugás fénykorának hősei.
Az Andorai és Kazahsztani minősithetetlen eredmények után, amik már guny tárgyává züllessztették a magyar labdarugást kötelezően fel kell tenni a kérdést: honnan ez a megszégyenitő züllés ilyeb körülményyek között amikor az ország első emberének hobby szintjét jóval meghaladó elképzelhetetlen anyagi áldozatokat hoz a magyar társadalom a labdarugás anyagi alapjainak megerősitéséért, olyan körülmények között amikor a világhirü magyar orvostudomány a romokban hever, vétlen emberek pusztulnak el a meglévó hiányállapotok miatt,A 4o-es években aranykorát élő magyar oktatás a nemzetközi értéktékmérő kimutatásokon elmarasztaló helyeken áll.Az oktatásügy törtlnetében előszörr kisdiákok ezrei töntetnek a parlament előtt a minőségi hiányállapotok miatt stb
Eközben gátlástalanul csatornázzák a nemzet költségvetéséből minden ellenőrzés nélkül az akadémiák,sztadionok a jelen gazdasági lehetőségeit meghaladó más természetü kiadásaira/idegen edzők,játékosok juttatásai/ minden tapasztalható eredmény nélkül.Én megérten egy nemzet különös vonzalmát a labdarugás iránt de azt a társadalmi naivitást nem tudom megérteni amivel némán szemléli egy egyéni hobby pajzákodásait nemzetének égető sőt türhetetlen terheinek rovására.
Véleményem szerint elülről kellene kezdeni a grundon és a feleslegesen kiadott pénzt pediga nemzet testi és szellemi értékeire költeni.Ez egy államférfi kötelessége népével szemben-

VÁLLALKOZÁSOK ÉS VAGYONBEVALLÁSOK
A “DEMOKKRÁCIA”ELHALLGATOTT VADHAJTÁSAI
A mikor az ember már nem a vad kenyérharc küzdelmeivel vivódik és jut annyi ideje hogy felmérje mi zajlik körülötte a kötelező munka tisztessége és a társadalom anyagi javainak juttatásaI arányait tekintve,jogosan teszi fel a kérdést:-A média most már gátlástalanul az orrod elé tuszakolja a vagyon szerzés módszereit bemutatva a köz megrökönyödésére hogy a választottaink “ családfái” hogyan csatornázzák ki az amugyis szerény közjavainkat.Hogy miért van a képviselőknek sőt gyermekeinek vagy akár a nagy szülőknek magánvállalkozása és miért a kipviselői juttatásaik manapság csak zsebpénzként szerepel a házi költségvetésben.
Miért szenvedő alanya a társadalom nagy része az ugynevezett rendszerré alakult “familiarizmusnak”.Ez egy nyilt jogászok tevőleges részvételével kialakitott családokon belüi alibik szövevényes kisajátitása a közjavaknak .Megrenditi a társadalom erkölcsi alapjait,a hitet egy jobb jövő esélyeit.Az elszámolás az állami alapon müködő intézménysitett formájában kellene müködjön, de ez a forma már rég megbukpott és a politikai kicsinálások eszközévé vált.Gondolom hogy csak a családfák anyagi gyarapodása lenne a módja a közjavak törvénytelen kisajátitásának megállapitására./feleségek,gyerekek,vejek,unikák,nagyszülák és minden féle fajta sógorok,komák stb/A mai rendszer nagy ritkán leülteti egy két évre a harácsolókat de ezek szabadulás után tovább pompáznak az összerabolt javaikban életük végéig.és ismét visszaszivárognak a politika berkeibe azzal a gondolatvilággal hogy szerzett tapasztaklatukkal oktassák a jövő generációját a nagyobb léptékü kalandokra.

GONDOLATOK AZ ÉRTÉKEKRŐL.
Mi a nyiltszini tapsok,mosolygó,rajongó arcok helyett.a szenvedés határfelületein mozgó érzelmi világ rabjaiként éljük le életünket.
Nekünk a segitő kéz melegének emléke marad emlékezetünkben,a segitőkészség mindent átölelő igyekezetével. 
A kedvelt üditő pillanatainkat visszatérően felváltja a leirt néma oldalak csendje.De a néma oldalak életre kelnek és életünk legszebb pillanatait is ujraélesztik-
A hirnév a halandók néma álma tiszavirág életüvé válik ahogyan az emlékezés is.Az hogy törekvéseid gyümölcsét a világ minden sarkában fogyasztják már elegendő életre szóló öröm.
A NET rideg statisztikai számai nem vetitenek eléd semmi érzelmi szintet .Te maradsz az elvégzett kötelesség érzésvilágával nem tapsolnak,nem vesz körül a tetteid sikeres 
társadalmi hangulatvilága.
Számos alkalaommal gondolok az alkotott értékeim helyére a tudomány világában,Elüzöm gondolataimat azzal az érveléssel hogy ha ezek eljutottak a világ minden sarkába és minden országába a törekvéseim valóra váltak..Mert a vezérelvem mindvégig az volt hogy-Itéltessék meg a munkám értéke azok által, akiknek bármilyen természetü javára szolgál.!!

Mar 24, 2018 3:39pm

 

KIK ÜLNEK A BAKON ÉS KIK HUZZÁK A GYEPLŐT…
VÁLASZTÁS-2O18-
A hangulat ezen a megkésett tavaszon olyan zord és egyben schizoid mintha egy elme-intézetből szelídebb fajtájú eszement csoport szabadult volna ki jótékonysági akció céljából,és a többi futóbolondnak is besegítsenek , azért hogy senki sem maradjon normális a magyar honban. 
A politikusoknak nevezett-pojácák cirkuszi porondjaikon nap mint nap,új meg új bűvészmutatványok tárházat tárnak elénk autentikus bohócok képében,és megszégyenítően katymatag szövegekkel ámitják a magyar népet./manapság a tömegkommució megvett vagy kibérelt eszközein / Lassan lemondunk arról is hogy tájékozódni tudjunk ebben a babiloni zürzavarban mint valamikor elődeink békésebb időkben-, A pártok most már egekbe szökő számmal/jó pénzért/meghatározott célzattal,sokszor sokszínű és mind fényesebb köntösökbe öltözve,varázssipkával,a fejükön levadásszák a nemes versengés közepette azokat akik elhagyják az előadást.Hol összefogunk hol szétválunk,hol alapitanak hol feloszlatnak,hol visszalépnek vagy ujragombolják köntöseiket és lubickolunk a tisztességtelenség szennyes közerkölcsot sértő pocsolyájában.
Pedig a bakon csak három ember ül és rángatják a gyeplőt szájhabzásig-Simicska Lajos a magyar nemzet okos,duci pénztárnoka,Orbán Viktor a mindent átölelő hadur és Vona Gábora “sörétes” osztagok rovott multu vezére a fekete bakancsos átvedlett demokratikus hadvezér.Simicska meg fáradhatatlanul osztogatja középről a kiizzasztott javainkat hol jobra hol balra.attól függően hogy mi az érdeke.A” G „ponttal kezdődően csak egyik oldalra üriti pénzeszsákjait nevezetesen annak aki beigérte a magyar népnek hogy a” Kárpátoktól az Adriáig ránk ragyog majd az
égbolt “.Most már ezen a szinten tombol a testvérharc,képzett lövészekkel lövik ki egymás élharcosait..A többinek meg leosztották.a homokban játszadozó kisdedek szerepét.

Mar 24, 2018 10:43am

AZ IDŐ ÉS KITARTÓ MUNKA GYÜMÖLCSE

Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert szolgáló szándékkal
készült el ez az életmű. Azért nevezem életműnek mert értékitélete a nagyvilágban már 5o milló látogató szavatossági értéke bizonyitja.a fold kerkség 22o országából
Az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,az
anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar közösségeknek de mindkinek és mindenekelőtt a szenvedő gyermekeknek.ajánlottam ezt a munkát.
A gyermeket nevelő szülők általában kialakítják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek,bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanács
annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.Ezt a próbát kiálta az enciklopégódiám és mondhatom hogy közkézen forog élvezve a felhasználók bizalmát világszerte.
Ahhoz hogy egy ilyen igényü munkát elvégezzél szükségzerüen a hosszas orvosi gyakorlat az idő és az ernyedetlen szorgalon elengedhetetlen kellékekA metodológiát tekintve érvényesül a fokozatosság elve.Az én hat évtizednyi orvosi tevékenységem alatt először megjelent a GYERMEKGONDOZÁSI BÖNGÉSZŐ/21o oldal/ majd a GYERMEKGONDOZÁSI TANÁCSADÓ/967oldal/ majd amikor kiteljesdett a tartartalmi és rendszerezési érték akkor a Google –Feedjit regisztrációs rendszer közölt alapján nyugodt lelkiismerettel kimondom hogy a KÉPES GYRMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉIA/21.213 oldal-7569 fotoval egyedül álló munka a gyarmekgondozási vlágiroradalomban

Mar 23, 2018 3:34pm

A KÉNYSZERKÉPZETEK VILÁGÁBAN
Megszakitás nélkül harsogja a hatalom a hazafiságot,az összefogást, a magyarságtudat erősitését,a haza védelmét de ezzel egyidőben a nyakunkba aggatják azokat a jelzőket amik mélyen sértik minden magyar ember tisztességét-pl-hazaárulás,magyarságtudat hiánya,hütlenség,Soros és Brüsszel és zsidó bérencség,Orbán ellenesség,nemzetrombolás,komcsizás,liberalizmus stb Mindezeket a politikai és önkényuralmitörekvésekjegyében Ha ezek csak a szólás szintjén maradnának a dolgok talán a számos társadalmi elégtelenség homályában még ma is elsikkadnának a dolgok. De ma már mélyen átütnek a társadalmi létünk minden vetületén.Előkerülnek a vérvonalak eltünőfélben lévő félelmet gerjesztő nemzeti köntösbe öltöztetet rémálmai,a mindennapi félelem légköre a poitikai erkölcsi,jogi felelősségrevonás jól ismert feltételei és következményei.Megjelennek a neofasizmus,a fajgyülölet mérhetetlen ijesztő emlékei.Közben tele szájjal üvöltjük a demokráciát és egyben gátlás nélkül kompromittáljuk annak erkölcsi értékeit nyilvánosan a köz előtt.A nemzetközi diplomáciai porondon nyiltan támadva a nagyhatalak diplomatáit sőt a nemzetközi szervezeteket is.A hazudozás,lopás,rablás,családi és baráti alapon történő kisajátitásai a hatalom képviselőinek szabad ösvényein közlekednek,a politikai szélhámosság és agresszivitás minden fomáját felhasználva
saját népünk hiszékenységét és nemzeti önérzetének érzelmi sajátosságait meglovagolva,és belesodorva a Nagy Nemzet ,NagMagyarország
álomvilágába.
Lenézik saját népüket,és a mindent befogadó szellem világ áldozataivá teszik őket.Senki nem mondja ki hogy a környező nem éppen baráságos országok és a most már többször nyilvánosan kekeckedő hatalom lenézi az ő szellemi határértékeiket is ami egy adott pillanatban viszont lépéseket igényelnek az érintettek részéről.ami már kegyetlenebb lesz egy egész nemzetnek mint egy hiszékeny szendergés, a nagy vezető álomvilágában kiagyalt kényszerképzetei.

Mar 21, 2018 9:54pm

SZÁZ ÉVES A SZATMÁRI VÁROSI KÓRHÁZ

Száz évvel ezelőtt alapitoták meg Szatmár város első kórházát DR,LÜKŐ BÉLA kezdeményezésére.Mint a bemuatott képen látható először a meglévő bal szárny szerepelt mint kórház és később egészitették ki a jobb szárny felépitéséval..
DR.LÜKŐ BÉLA az alapitástól kezdeve26 éven át vezette az intézetet.Életééről legendák szólnak.A köztudatban ugy ismerték mint a szevedők „orvos apostolát”

Mar 20, 2018 6:04pm

GERGŐ
Egy olyan sorsu árva gyermek akit négy testvérévep egy magárautalt édesanya nevelt fel szinte kötelzően az emberi szolidarotás szellemvilágát éli meg naponként élete végéig.Egyszerüen még a nagy társadalmi kisértések közepette sem tudna elszakadni élményanyagának sokszor sanyaru emlékeitől a mindennapi hiányérzetektől a gyermeki vágyak nem beteljesült álmaitól.Átélte a javak megosztásának a tisztességét, a testvéri szeretet kiapadhatatlan forrásait az emberi együttérzés és vigaszának minden töredékét. Egyetlen fohásza a munka,az alkotás és a kis sokerek megosztása egy csonka de nehéz sorsu családjűval.Ez az ember csak jót tehet felebarátainak .Fizkai megjelenése,fiatalos szellemi adottságai és frissegége meggyőző erővel képviselné egy nemxet tisztességét Európában,
Image may contain: 1 person, eyeglasses

Mar 19, 2018 10:34pm

A KIZSÁKMÁNYOLÁS POLITIKAI VONATKOZÁSAI
Nem az ideológiák történelmileg feltupirozott rettenetéről a ”kizsákmámyolásról” akarok szólni.mert saját élményanyagom valamint a történelem sokszor lesujtó eseményei bizonyitják hogy a kizsákmányolás egy kitörölhetetlen szégyenfoltja az emberi társadalomnak ami volt,van és lesz időtlen időkig,Csupán a formai jellegekkel hadakoznak az ideológiák léhütői és sajnos ez a folyamat zajlik napjainkban is,.
Félre téve minden erkölcsi igényt már csak egy cél van a halmozás mérhetetlen,becstelen erkölcsi ösvényei.nem kimélve egyéni javaink vagy a köz anyagi értékeit sem. 
A klasszikus formái a kizsákmányolásnak ma már nem olyan csábitók,helyét elfoglalta a politika mindent uraló kisajátitásainak a számtalan lehetősége.
Manapság elmosodnak az ember fi
zikai,és lelki egyensulyát ápoló és fenntartó hivatások értékei./pedagógusok hivatásszerü papok,orvosok az államadminisztráció szakértői stb/Ezért kerülnek csődközeli állapotba a korházak,az oktatás, és az egykori domináló hitek,vallások.Ezért a megaláztató állapotért hagyják itt szülőföldjüket a társadalom segitő kezeinek száz ezerei.vagy akár milliói. A polititika elméleti alapjai már összemosódtak a gazdasági és mindennemü korrupt ténykedésekkel és nem az elvi kritériumok hanem az anyagi harácsolás lehetőségének a képe uralja a tisztszteség demagógiájával vonuló megváltóink zászlaját-
Az egyik proeminens politikust megkérdezték hogy miért hagyta abba 18 évesen eredeti hivatásának gyakorlását három hónap után –a válasz lakónikus volt-mert nem szeretem a zárt levegőt. Tehát csak “bele kell lépni” egy “minden lehetőséget” biztositó pártba és jó levegőn el lehet “lébecolni “egy egász áletet
Csak éppen a pofád fogd be !!

Mar 19, 2018 1:31pm

GONDOLKODTATÓ

A döbbenet erejével hatott rám V T pszichologus véleménye, aki a következőket állitja miniszterelnökről :
„ Orbán megöli a nemzetet”
Abban biztos voltam hogy nem politikai,gazdasági, vagy más természetü volt a kiindulási alpja a vélemény formálásában.
Közismert O.V.életrajzi adataiból valamint videoclip felvételeiröl hogy édesapja gyermekkorában megismételten és nagyon durván fizikailag súlyosan bántalmazta fiát/ Verte apja Orbánt, mint a répát 2014. január 20. hétfő 21:34 Forrás: AN / Nem volt könnyű gyermekkora Orbán Viktornak. Verte az apja, mint szódás a lovát. Ő maga mondja el mindezt, egyszer, egy konkrét esetet is említ, amikor megtiltották neki, hogy elmenjen hazulról, ám ő mégis elindult. Csak az ajtóig jutott, ott úgy megverte az édesapja, hogy másnap alig tudott felkelni. Még bele is rúgott a fiába néhányat Orbán Győző, Nevetve mondja a filmen Orbán Viktor, mint verte őt az apja. Még a kezét sem emelhette fel, védekezésül, úgy kellett tűrnie a pofonokat.
Mindig kijárt neki egy-két füles. Néha több is, komolyabb verés például, ha arra van igény. „nagyon utáltam az öregemet
.Elemi és középiskolai folyamán meglehetősen gyakran változtatta az oktatási intézményeket fegyelmi kihágásai miatt.
Mint szakember tisztában vagyok azzal hogy a gyermekkori bántalmazás egész életére szóló kihatással van a gyermek életére.Felnőttkorban is a gyermekkori sérelmek az elme állapot zavaraival járhatnak/agresszivitás,bosszuállás,uralkodási kényszer,nem kellő intenzitással ellenörzött önkontrol.Valószinü ilyen jellegü deviánciák észlelése késztette erre a minősitésre a neves szakembert is.Az utóbbi idóben olyan kijelentéseket hallatott a magyar államfő ami ugy a magyar társadalmat mint a külföldi médiumokat is megszólalásra késztette,,pl
AKI BIOLOGIAIILAG VAGY FIZIKAILAG NEM KÉPES MAGÁT FENNTARTANI NEM ÉRDEMLI MEG HOGY ÉLJEN!!!
ORBÁN VIKTOR.
ELHANGZOTT FACEBOOK-YOU-TUBE FELVÉTEL-2O18-MÁRCIUS 22.31 PERCKOR
A nemzeti ünnep alkalmával elmonodtt beszédében megfenyegette az egész magyar népet az elszámolás erkölcsi,politikai és jogi eszközeivel/természetesen nem a családtagokra vagy udvaroncokra vagy az anyagi érdekeltségü lencsezabálókra gondolt,/
Vagy a szinte még gyermeksorban lévő kisdiákok tüntetésére az Operaház előtt ami először történt meg a magyar oktatás történetében, amiatt hogy harmadszori próbálkozás után sen volt hajlandó szóba állni a nemzet jövőjét képező polgáraival. hogy csak a tiszta társadalmi vonatkozásu történéseket emlitsem.A kivénhedt Sorosozási ingyen cirkuszt a megszálló fekete fajok hadi cselekmények nemzetpusztitó hatásaival szinte már egy egész nemzet normalitási mércéit kérdőjelezi meg.Az ellenségkép képzése az állandó harcilét rémei már a közhangulat intellektuális türőképességét is igénybe veszik.
Valami baj van az emeleten ami már nem fér bele se a nemzeti se a néppárti politikába.Utána kellene nézni
emberek amig nem késő.

Mar 17, 2018 12:55pm

 

DÜH,MEGBÁNTOTTSÁG,BOSSZÚVÁGY: rögös az út a megbocsátásig
Sérelmek mindannyiunkat érnek, ez az emberi kapcsolatok velejárója. Akarva vagy akaratlanul, olykor mi magunk is okozunk kellemetlen perceket másoknak. A kérdés az, hogyan tudunk mindezekre reagálni. Kell-e megbocsátani, kinek és miért? És ha igen, velem születik ez a képesség vagy meg is tanulhatom? 
A mindennapok során számos olyan élmény ér mindenkit, amely valamiért bántó lehet számára. Még ha nem is vagyok hajlamos minden apróságot személyes sértésnek felfogni, bőven akadhatnak olyan helyzetek, amelyek kellemetlenül érintenek. A boltos néni mogorva; elém tolakszik valaki a sorban; nekitolatnak a kocsimnak majd szó nélkül elhajtanak; a főnök vagy a munkatársak leszólják a munkámat, amiért pedig sokat dolgoztam; a párom nem köszönt fel a születésnapomon vagy elfelejti a közös programot vagy a házassági évfordulót – hogy csak az enyhébbeket említsük. Mert ide tartozna az is, ha valaki folyamatosan (szóbeli vagy fizikai) erőszaknak van kitéve, netán számára fontos embereket ér erőszak, megaláztatás.

Természetes, hogy ilyenkor az embert elözönlik a negatív érzelmek. Düh, megbántottság, tehetetlenség, sértődöttség, bosszúvágy uralkodhat el rajtunk, amit sokszor nem tudunk megfelelően kezelni. Nyilván nem mindegy, milyen mértékű a sérelem, és okozója hogyan viszonyul az érzelmeinkhez, alapvetően azonban mégis az a kérdés, mi magunk hogyan tudunk reagálni ezekre a helyzetekre, érzelmeinkre.

Választhatjuk azt az utat, hogy folyamatosan dédelgetjük sérelmeinket, újra és újra felszakítjuk sebeinket. Ezzel egyben tartósítjuk is őket, és ezzel az a nagy baj, hogy bár más okozta az eredeti fájdalmat, azzal, hogy nem tudunk továbblépni, megbocsátani, gyakorlatilag magunkat mérgezzük lassan, de folyamatosan, mígnem különböző testi-lelki tüneteket nem kezdünk produkálni – olyanokat, amilyeneket a tartós stresszhelyzet szokott kiváltani.
Mondhatnánk, akkor hát meg kell bocsátani. De mit jelent ez? Hogy akkor velem bárki megtehet bármit, úgyis befogom a számat? Semmiképpen sem. A valódi, belső (érzelmi) megbocsátás nem azt jelenti, hogy egyetértek az „elkövető tettével”. Nem azt jelenti, hogy mindig mindenben úgy kell tennem, mintha mi sem történt volna, hogy hagynom kell, hogy velem bármit megtegyenek, hogy újra és újra ki kell tennem magam ugyanannak a helyzetnek vagy személynek, de még csak azt sem, hogy minden rosszul eső történést el kell felejtenem.

A megbocsátás tulajdonképpen az a döntés, hogy nem hagyom, hogy valaki más cselekedetei, tettei negatív hatással legyenek rám. Amikor azt mondom, megbocsátok neki, legalább annyira magamat ajándékozom meg, mint őt; „megadom neki a megbocsátást”, azaz magamnak adom meg az egészséges élet, a harmónia, a továbblépés lehetőségét, az érzelmi szabadságot.

Megadom magamnak, hogy ne generáljak testi-lelki problémákat magamnak valaki más miatt. Elengedem a sérelmeimet a saját érdekemben. Ha általánosságokban beszélünk. Mert vannak olyan helyzetek, amikor ezt az elvet nagyon félreértelmezik. Ha például a párom folyamatosan bánt (szóval vagy tettel), megcsal, a főnök kicsinál a munkahelyemen, ha állandó erőszakban élek, mindez nem azt jelenti, hogy „muszáj megbocsátanom”, és húszadszor és századszor is odaállnom a másik elé céltáblának. Pusztán annyit, hogy a belebetegedés helyett a kiutat kell megtalálnom. Nem felejteni, hanem változtatni – saját egészségemet tartva szem előtt.

Fenntartom, nem mindegy, mekkora, milyen fajta sérelemről beszélünk. De akármiről van is szó, a megbocsátás nem könnyű és nem egyszerű folyamat. Komoly csatákat kell megvívnom magammal, el kell határoznom, hogy az egészségem, a lelki békém, a harmóniám, az életem fontosabb a bosszúnál, és erre kell koncentrálnom akkor is, ha éppen visszaesek kicsit – ami szintén természetes része lehet a folyamatnak.

Elengedni, megbocsátani akkor van esélyünk, ha a felmerülő negatív érzelmeket nem eltagadni, elfojtani akarjuk, vagyis nem egy látszólagos, felszínes megbocsátás-felhőbe burkolózunk, hanem először valóban ki/át/megéljük a haragunkat, dühünket. Mint a gyász folyamatában – akkor tudunk majd továbblépni, „újra élni”, ha már átéltük a veszteség okozta fájdalmakat, hiányokat.
Ha ezen átestünk, akkor próbálhatjuk meg megérteni a másik magatartását, miért azt csinálta, miért úgy, miért velem… Amire okot, magyarázatot tudunk találni, azt könnyebben el is fogadjuk.

Hogy hogyan tudjuk ezt a megbocsátást leginkább segíteni magunknak, arra mindenkinek más módszer válik be leginkább. Van, akinek elég a megértés. Van, aki saját rituálékat alakít ki magának: levelet ír a sérelmeiről, amit aztán eléget, kidob, eltesz, kishajónak hajtva leereszti a folyón… Van, aki kibeszéli, van, aki magával folytat párbeszédet: „Mire jó ez nekem? Akkor ki lenne a gonoszabb?” és így tovább.

Bármelyik konkrét technika hasznos lehet, ha sajátunknak érezzük, és közelebb visz a belső békénkhez. Mert bármilyen nehéz is, a legfontosabb mégiscsak az: a megbocsátással elsősorban magunknak teszünk jót.

Mar 17, 2018 10:15am

Én vagyok a falu rossza egyedül.Engem ugat minden kutya messzirőL,pedig hát ugathatnák a már falkákba verődött számtalan tolvajt akik egy egész nemzetett fosztottak ki olthatatlan éhségü kényszerükben Ezeket kellene a kutyáknak ülepüknél fogva a a nép hatalmának törvényszéke elé vonszolni .Hogy miért vagyunk csak nénéhányan gonoszok akiket már a vérebeik karakter gyilkosságaira képeztek ki a házörzök fajtájából miért csak bennünket állitanak tásadalmi erkölcstelenség mindennemü pódiumára mert kimondjuk a keserü magyar sors való igazságait.Most már az igzság védelmére lassan de megbizhatóan körbeáll a nép és már csak idő kérdése a számadás napja.

Mar 16, 2018 7:11pm

19.ooo MEGTEKINTŐ

Nem egy tudományos alkotás érzésvilága feszengett bennem amikor a Memento Medical Sătmărean első sorait leirtam,hanem az a megfoghatatlan átélése annak amit hat évtized alatt hivatástudatom gyakorlásában tisztes elődeimtől elsajátitottam-Mindezeket az orvosi ténykedés örömökkel és drámákkal teletüzdelt élményanyagát szándékoztam emlékezetébe idézni. az elkövetkezendő gernrációknak.
Azt már akkor éreztem hogy egyedülálló munkát helyezek az orvostörténelmi irodalom azstalára,ami értékké ért, amikor a Román Tudományos Akadémia orstörténelmi ágazatának az elnöke személyesen kérte a hozzájárulásomat a tanulmányom közléséhez és az akadémia archivumába való besorolásához..
De az igazi elégtételt akkor érzem amikor rátekintek countor-ra és azt észlelem hogy már19.ooo román hontársam tisztelte meg figyelmével egy olyan magyar ember alkotását aki minden tanulmányát magyarnyelven végezte.,AZ ORVOSTÖRTÉNELMI TANULMÁNY A KÖVETKEZŐ CIMMEL JELENT MEG MAGYAR NYELVEN A NET OLDALAIN-A SZATMÁRI KORHÁZAK KIVÁLÓ ORVOSAI A XX-DIK SZÁZADBAN.

Mar 16, 2018 6:29pm

 

A JÖVŐ A MIÉNK

HATALMAS DIÁKTÜNTETÉS VOLT 2O18.MÁRCIUS .15-ÉN.-MIUTÁÁN A REGNÁLÓ KORMÁNY HÁROMSZOR VISSZAUTASITOTTA A DIÁKOK TÁRGYALÁSI KÉRÉSÉT AMIK AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉNEK JAVITÁSÁT IGÉNYELTÉK. A NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁVAL MINDEN EDDIGINÉL NAGYOBB MÉRETÜ TILTAKOZÓ TÜNTETÉST SZERVEZTEK.A DIÁKOK NEMZETI MUZEUM ELŐTT ELSZAVALTÁK A “NEMZETI DALT” A RÉSZTVEVŐ TÖMEGGEL EGYÜTT.
AZ ÉN ÉDESAPÁMTÓL AZT HALOTTAM HOGY A HATALOMVÁLTÁ SOK ESETBEN A DIÁKOK,FODRÁSZOK ,ÉS TAXISOK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL TÖRTÉNIK.

Mar 15, 2018 9:40pm

.

REMÉNYEINK 2O18.MÁRCIUS.15- ÉN
A Führer szinte ,minden jóhiszemü magyar embert visszavonhatatlanul ledorongolt a köz elé tárt félreérthetetlen és egyben ijesztő fasisztoid szólamával 
“Aki biológiailag vagy fizikailag nem képes fenntartani önmagát nem érdemli meg hogy éljen.”Magyon sokan beleszőtték saját sorsuk kilátásait ebbe az embertelen kihanngzásu jövőképbe.Mit várhat a magyar társadalom ettől a nemzetieskedő beteges álmodozótol aki 25 éven keresztül ámitotta falra festett demokráciájával a hiszékeny magyar népet.Ezzel betetőzött egy fasizstoid diktatura társadalmi képe és nem lehet cicomázgatni az áldemokráciák mindenféle perfid jelzőivel.
“Alea iacta est.”Orbán Viktor rejtegetett lapjai az asztalra kerültek.Sorra szólalnak meg a mai magyarság nagyjai akik meglehetősen sokáig a félelem árnyékában éltek.pl WEKERDY TAMÁS orvos tudós-“ORBÁN MEGÖLI A NEMZETET”
SÓLYOM LÁSZLÓ jogtudós a magyar köztársaság voltelnöke,”KÖZPONTOSITOTT EGYEDURALMI RENDSZER MÜKÖDIK.”
Mi sem vagyunk egyedül.Nekümk is oszladoznak aggoodalmaink a karakter gyilkosság mindennapi félelmeitől az utóbbi időben, valamint a feldühitett vérebek féktelen dühétől.
P.S-Az Obán Viktor idézet a Facebook-You-Tube felvételen hangzott el 2o18.Március 13-án22 óra.31 perckor.

Mar 15, 2018 11:32am

 

ELLENTMONDÁSOK A HITTÉRITŐK ÉS BŐRSZIN ISZONYATBAN SZENVEDŐK ESZMEVILÁGÁBAN.
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” nevezte meg Jézus második parancsolatnak
az emberiség fennmaradásának örökértékü törvényét.
Olyan időket élünk amikor a magukat keresztény-demokrata politikusoknál a megszegés büne napi gyakorlattá vált,és ha nem is a gyülölet de számos esetben az ellenszenv bölcsőjét ringatják nen kimélve Ferenc pápa történelmüi értékü személyét sem. 
Ezeket látván és sajnos átélvén akaratlanul a a jelen ellentmondásai feszegetik a megfelebbezhetetlen keresztényi 
értékek értékrenjét.Másrészt visszatekintek arra a hat évtized gyógyitó ténykedésemre hogy milyen tisztességgel viselném a köz és az Úr elmarasztalását vagy a gyermekek kétkedő tekinteteit ha valaha is a megkülönböztetés formáival éltem volna vissza a gyermekek gyógyitó ellátásában.
Diákkoromban a Római Katolikus és általában az egyházak hőseinek ismerte el azokat akik sokszor pengére állitva létük biztonságát az Úr kegyelmétől áldva terjesztették a hit a kultura a létfemtartási ismereteket a világ minden sarkában.Imádkoztunk,aggódtunk értük, és gyászoltuk őket.Annak idején nemcsak a hit hanem a emberi kultura nagykövetei is voltak az egész emberiség tudatában.
Egyszóval olyan személyek akik valamely vallási szervezet küldöttjeként – többnyire hazájukon kívül – a maga vallására igyekezett téríteni más vallásúakat, rendszerint keresztény hitre a nem keresztényeket. 
Manapság még a keresztényi hit leple alatt kialakúlt Európúban is a “fuldokló jólét közepette “ különböző hatalmi érdekek miatt a bőrszin iszonyat .A hivek a politikai mámorok hatása alatt nem kivánt lényeknek nyilványitják a “másság jegyeit” , tiszta lelkiismerettel átlépik az Isten házának küszöbét és a jólét az anyagi javak halmozásának az ügynökeivé válnak..
Egyes hatalmak egyre jobban iszonyodnak a “másság “fogalomkörétől és mindent elkövetnek hogy kiolthatalan gyülöletté fokozzák bünös kényszerképzeteiket.Az arra kapható politikusok már régen Lucifer parazsának hamujában hemperegnek de az örökségük a gyülölet sötét felhői még mindihg felettünk lebegnek.

Mar 14, 2018 12:48pm

.

HÁLÁS EMLÉKEZÉS A JEZSUITA REND PÉLDAÉRTÉKÜ PEDAGÓGUSAIRA
A sorsom úgy alakult hogy egy méltó harmónikus családi nevelés után, olyan emberek fogták meg a kezemet akik egy egész életre szóló jóra intettek és neveltek.Ez volt a hivatásuk és nagy emberi áldozatuk a társadalom egyik meghitt életutján, 
Az életemben az első az Ötvös utcai Római Katolikus Püspöki Fiu Népiskola –szerzetes álkendős pedagógus papjaival./DE LA SALLE SZENT JÁNOS REND./ Szerzetes rendi életet éltek az ezzel járó számos lemondással/Ötvös igazgató úr Kárász tisztelendő úr,Magóg tisztelendő úr/Úgy érzem hogy itt éltem meg, emberi létem legnyugodtabb és legigazságosabb napjait. Oktatóim,tanítóim, méltóságteljesen végezték a kötelességüket és megjegyzem hogy kiváló pedagógiai érzékkel 
Életem másik nagy tisztessége hogy a Pázmány Péter Királyi Katölikus Főgimnázium tanulája lehettem.
A Magyar Állam Közoktatási minisztere KOTÁL HENRIK budapesti építész mérnököt bízta meg az építéssel,aki 1912 szeptember elsejére el is készítette. Szatmárnémeti legimpozánsabb kétemeletes gimnáziumi épületét a Pázmány Péter Királyi K atólikus Főgimnáziumot.Ez volt a magyar közoktatás arangy kora.
Így kiteljesedett a kárpát medence északi régiójának 4 elemből álló magyar katolikus oktatási bázisa a gimnázium főépülete-a kálvária templom-a jezsuita rendház-és a püspöki konviktus. A szentmiséket a Kálvária templomban hallgattuk és ugyanott tartottuk a lelki-gyakorlatokat, ez volt a katólikus hitünk szentélye. 
Ezek az intézmények határozták meg emberi sorsomat,világszemléletemet és a társadalmi együttlét törvényeinek maradéktalan betartását. De mindenekelőtt a családom,az emberi példamutatással,a kíméletlen történelmi idők és kényszerű sorsok alázattal és tisztességgel való elviselésével-és nem utolsó sorban a szeretettel, ami mindennapjaimat tette szebbé és boldogabbá.
A jezsuita rend szatmári tagjai között kiváló egéniségek tudósok is voltak. Megemlíteném páter BÁTAY-t,-növénytanász tudós páter IRSIK,páter GODÓ páter RADÁNYI páter KÚLCSÁR magiszter SOMMER. magiszter
Tóth -Szívvel lélekkel a papi hivatásuk a reájuk bízott fiatalok értelmes életre való nevelése volt. 
Az akkori diákságnak magiszter Sommer volt a mintaképe aki örömélménnyé tette számunkra a gyermek és ifjukor minden élményanyagét.Téli kirándulások a Nagyerdőre, az erdei vadak nyomainak felismerése a friss téli hóban.a Kopaszparti fürdések és uszás tanitás a Szamososon,a Rin-tin -tin német juhász kutya hüségétmegelevenitő vetitése,a magyar nyelv ápolásának eszmevilága az önképzőkörökben, a sportoktatás és versenyszellem értelme és erkölcsisége stb 
Hát ezek voltak Ők akiknek hiányát napjainkban is érzékeljük.
Ők itt éltek,alkottak és joguk van a tisztes emlékezésre, 
Bauer Béla

Mar 09, 2018 12:28pm

KIÁRUSITÁS AZ EMBERI JOGOK ÓCSKAPiACÁN-
A világ jobbik felén a választások szinte ünnepi hangulat jegyében folynak le.Tagadhatatlan hogy esetenként ott is szidják,egymás felmenő és leszálló genetikai ágait, a szópárbajok mértéktelen formái ott is folynak a köztereken, de a nyomor szégyenletes “ osztogatási formáival” nem találkozunk.Nem hajlandók elherdálni egy szemfényvesztésre szánt „anyagi horrdalékért „ a nyilván átlátszó politikai könyöradományokért egyedülálló jogukat a szavazás tisztességét,és utána tovább viselni, a hatalmasok és hatalmasságok mérhetetlen erkölcsi kihágásait némán szemlélve ezeket.
Miközben a politikusoknak nevezett-pojácák- cirkuszi porondjaikon nap mint nap,új meg új bűvészetmutatványi tárházat tárnak elénk/manapság a tömegkommució megvett és kibérelt eszközein/elhalófélben lévő idegsejtjeinek tárházából,autentikus bohócok képében,és megszégyenítően katymatag szövegekkel, teletüzdelve ezeket , a hazugságok mérhetetlen árnyalataival. A hangulat olyan, mintha egy elme intézetből szelídebb fajtájú esze ment csoport szabadult volna ki jótékonysági akció céljából,hogy a többi futóbolondnak is besegítsenek , azért hogy senki sem maradjon normális. 
A háttérben Kánaánt igérgetve folyik a” végeladás nincs maradás” mozgalom zsíros kenyeret és teát osztanak,néhány kiló burgonyát, esetleg egy napra való élelmet vagy a köz zsebéből néhány fityinges pénzadományt ,az alkohol agybomlasztóit gazdagabb tájakról színes és elnyűtt ruhákat osztogatnak nagy lendülettel a saját hazugságaik bizonyítása végett. A közembernek kevésbé mérgezett táplálékot, hogy valamivel tovább éljenek,és tartsák fenn az úgymond már- régen „dermesztően hülye szavazóbázist”,
Magamban felteszem a kérdést, vajon végkép eladtuk magunkat és gyermekeink jövőjét vagy a nyomor kényszere alatt huzzuk ezt a szégyentelen igát itt Európa közepén megcsufolva őseink büszkeségének hagyományait.

Mar 06, 2018 10:11pm

ÁTLÉPTEM ÁLMAIM KÜSZÖBÉT

Bevallom őszintén hogy az utólérhetetlennek tünő vágyam hat évtized kitartó munkája után beteljesült.
A csontos dobozom kiizzadta annyi magára utaltság kétkedés és evődés után. itthon szülővárosombanSzatmárnémetiben.Az évtizedek távlatában a hitem magányában alkottam meg ezt a világirodalomban egyedülálló munkát.Nem a tudományos “consulting bizottságok” itéletére utalok hanema NET szintetizáló statisztikai adataira valamint annak az 5o mllió felhasználónak 218 országból igényére amivel megtisztelték gondos törekvéseimet és a következtetésemet hogy” jó bornak nem kell cégér” vagy a” pudding próbája az evés.”
De nemleheteksaját magam se bírája se kérkedő álhőse.Idézem DR BALLA ÁRPÁD Ph.D erdélyország tudomános társaságának kiemelkedő alakjának,a Magyar TudományosAkadémia külső tagjának sorait a Széluudvarhelyi gyermekosztély osztályvezető főorvosának hozzám cimzett elismerő sorait.
A jelen levelemben csupán a „Gyermekgondozási Enciklopédia” „Közhasznú gondozási tanácsok gyűjteménye- munkádat szeretném méltatni. Ezt az írásodat a közjavára írtad, mind azoknak , a szülök, a fiatalok és a nagyszülők számára akik igen is érdeklődnek a gyermekgondozási teendők iránt. Úgy gondolom, hogy ez az írásod nemzetközi viszonylatban is egyedülálló gyermekgyógyászati kiadvány terjedelmében , minőségében, tartalmánál fogva valamint kivitelezésében. Hiszen mint egy huszonegyezer oldalt, több mint hétezerkétszáz dokumentumot-„kérdést” tárgyalsz, az illusztrációs anyag - fényképek száma is közel hétezer ötszáz. Külön kiemelendő, hogy ezen írásod széleskörű és nagy látogatottságnak örvend mint egy 218 országból keresik meg, nem csak a Kárpát-medencéből hanem a szórványban, a nagy világban élő magyar nyelvet beszélő családok is felkeresik. Az enciklopédiád a magyar orvosi irodalomban egyedül álló, igen nagy elismerést érdemel mert szakmailag kiválló a tartalma, igen részletes, élet hű, közérthető, valamint elektromos formája révén könnyen elérhető. 
Áldozatos, kitartó munkád minden elismerést és megbecsülést megérdemel. Úgy gondolom büszke és megelégedett lehetsz, mert tetted amit tenned kellett, „igen jól sáfárkodtál az Úr adományával” ! 
Kívánok továbbra is jó egészséget , nyugodt kiegyensúlyozott, eredményes életet.

Mar 05, 2018 5:38pm

KONTRASZTOK A FACABOOK OLDALAIN.
Meglehtősen “bizarr szellemi szerkentyü” mindennapjaink sürüjében a Facebook adattára.Az emberi jóhiszemiségtől és naivitástól, ami nem korhoz kötött ,találkozhatunk a szellemiség minden megnyilvánulásával egészem a legdurvább,legocsmányabb senkit és semmit nem kimélő magatartási formákkal.
Észlelhetjük korunk kulturális szintjét igénylő vagy azt meghaladó vélemény nyilvánitásokat,bizarr eszmefuttatásokat,társadalmi és szociális pozit hozzáállásu magatartásokat, az erkölcsi értékeket felmérő és kellő rangra emelő,gerinces emberek jelenlétét.
Előfordulnak a magtartási ellenpólusok szajnos még létező megnyilvánuló esetei is.Az ideológiák,a nemzeti,vagy faji jellegü fanatizmusának istápolói és azok akiknak tartalékaibóló táplálkoznak a müvelőik Ők azok akiknek szellemi képzettzégük hiányállapotát álnok jelszavakkal és alantas olykor ocsmány agreszivitásával pótolják.
A indiferens hallgatag szemlélők vagy szórakoznak az acsarkodásokon vagy mindenkinek leosztják az igazságot ami az éppen aktuális érdekeknek megfelel.
A Facebook csillögá villogó világát élvezők hada ami a konyhamüvészettől a légtornász mutatvánokig szinte minden emberi hókusz pókuszát felöleli és eltereli a mindennapi felhalmozott gondoktól.
Alakuló szerelmek,házi perpatvarok lebonyolitása az éter hullámain.

Mar 05, 2018 8:43am

A NAIVITÁS ÉS HISZÉKENYSÉG NEVELÉSI BUKTATÓI
Olyan időket élünk amikor a tiz parancsolat foghijas betartása a trendy. A mi generációnk a háború után volt fiatal, amikor az egész világ romokban hevert, mi pedig abban éltünk, hogy föl kell és föl lehet építeni. És ez reményt adott. A mai gyerekek a készbe jönnek, és az az érzésük, hogy azonnal mindent meg kell kapniuk. (...) Mi annak idején úgy éreztük, hogy valamit valamiért. Ha valamit akarok, akkor tennem is kell érte. Ma ez az érzés egyre inkább fakul. Akarom és kész.
Sajnos napjainkban amikor a technikai csodák kisértései között kóborgunk,mikor a kultúra pajzánkodásain ámélkodunk,mikor a gátlástalan erkölcsi valóságok szemtanui vagyunk,mikor az átkos noxák /alkohol,drogok/tartanak rettegésben bennünket,mikor a társadalmi viselkedési formák gyermekkori értékeinhez képest a mélységek kálváriáját tapossák,meg kell birkózni azokkal az aktuális nevelési veszélyhelyzetekkel is amik kiszolgáltathatják gyermekeink társadalmi létének élhető formáit,tisztességét szellemi és lelki egyensulyát. A szülők felelőssege hogy a naivitás,hiszékenység buktatatóinak megelőzésére kell oktatni gyermeküket,mint aktuális jelenségre ami mindennap körülveszi őket és létük csalódásait tetézik már zsenge korukban. Mert számos esetben meglopják,hiszékenységüket,naivitásukat ,felebarátaik iránti áldozatkészségüket is a szellemi és lelki létük zsarnokai..
Midezek ellenére a szülők felelőssege olykor érzékeltesége a gyermekükkel szembena naivitás,hiszékenység társadalmi buktatatóit amik mindennap körülveszi őket és létük csalódásait tetézik már zsenge korukban. Mert számos esetben meglopják,hiszékenységümket,naivitásunkat ,felebarátaink iránti áldozatkészségümket is a szellemi és lelki létünk zsarnokai..

Mar 04, 2018 1:20pm

 

AJÁNLOM A “KÉPES GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA” CIMÜ ÉLETMÜVEMET PÁPAI PÁRIZ FERENC ERDÉLYI MAGYAR ORVOSTUDÓS EMLÉKÉRE AKI MINDVÉGIG PÉLDAKÉPEM VOLT HIVATÁSOM GYAKORLÁSÁBAN
Ime kát orokértékü gondolata
-Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket
megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s
gazdasszonyoknak, és az igye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen
mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol
hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”.
-Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényei hivatásunknak, : „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik.

Mar 04, 2018 11:19am

Ebben a kiadványban azokat a betegségeket és kóros állapotokat foglaljuk össze, amelyek lényegüknél fogva, minden körülmények között azonnali („sürgősségi”) beavatkozást igényelnek, s amelyek adekvát végleges ellátásához akár helyben, akár intenzív osztályon speciális felkészültség és tárgyi feltételek szükségesek (diagnózis = a sürgősségi ellátás szükségességével).

Mar 03, 2018 12:02pm

AZ ORBÁN HATALOM ERKÖLCSILEG MEGBUKOTT.
Nem az ideológiai vagy politikai pajzánságok buktatták meg, hanem a “magyar jobb jövő” beigért álmainak elmaradása amit a Nagy Imre temetésén tett a magyar népnek,valamint a tömeges harácsolási vágy a közjavakból az állandó jog átfedési trükkök mindenki számára észlelhető látványa.De a köz javainak családi és baráti alapon történő kisajátitása és a” kiskirálysági szellem” és erkölcsi világ hivatalos hatalmi kihágásai amit a legmagasabb szintről másolt le a rajongók hada.Nem a tisztes konzervativ eszme szenved túlélési válságot hanem az ezeket nem is ismerő siserehad gyüjtögető állománya.Orbán Viktort a hatalmi éhsége kényszeritette arra hogy soraiba fogadja az arra hajlamos fosztogatókat akiket a törvények átláthatatlan burkával védett.
Talán nem érdektelen megemliteni hogy maga köré gyüjtötte azokat akik nem ismerik a munka és munkás tisztességét mert csak egyszerüen bementek a politikába a jólét könnyü kézzelfogható reményében.Nem számolt a magyar ember hagyományos” becsület élményével” és a kimondott szó igazának emberi értékeivel.
Ezeket elégelték meg Hódmezővásárhelyen mert még a leghivebb katonái is kiléptek a megingathatatlannak tünó hadirendből.
Nem a választási kampány vagy a választási eredmények,hatalmi hangulatok kimenetele köti le az érdeklődésemet hanem az a tény hogy a magyar nép élére egy becsületes ember kerüljön,ahogy ezt a magyar történalmi hagyományok megkövetelik.
Mert Orbán Viktor erköölcsileg megbukott, bármilyen eszközökkel igyekszik léprecsalni még a maradandó hiszékenyeket is.

Mar 01, 2018 12:27pm

 

KEDVES IMRE BARÁTOM!!
Én igaz barátomnak tekintelek,és gondolom ha nem ennek a” vicsorgó világn”ak az árnyas oldala jutott volna nekünk osztályrészül ,és emberközelben éltük volna meg a személyre szabott megpróbáltatásait , talán tisztább képet kapnánk egymás emberi arculatáról. Azok közé a most már ritkaság számba menő barátaim közé tartozol akik megértik társadalmiélményanyagomat,érzésvilágomat hivatásommal járó sokszor embert próbáló mindenmapos felelősségtudatom terheit.Volt és van annyir emberi tartásod hogy betükbe vésett gondolataimat habár egyéniségünk szellemi ösztönei más tájakra terelik gondlatainkat,ezek kisugárzását nem a “ szittya átkokkal” érzékelted.Mindenekelőtt egy dolgot szeretnék tisztázni én nem politizálok,nekem leülepitett társadalom szemléletem irányitja erkölcsi énemet.Hat évtized érlete bennem az emberi létem értelmének a megfogalmazását:
–EGY SZÜLŐ AMIKOR ELHOZZA HOZZÁM BETEG GYERMEKÉT, NEM KÉRDEZi TŐLEM HOGY MI A NEMZETISÉGEM,VALLÁSOM,POLITIKAI VAGY TÁRSADALMI FELFOGÁSOM,ANYAGI HELYZETEM HANEM ARRA KÉRT HOGY GYÓGYITSAN MEG SZENVEDŐ GYERMEKÉT.És én 6o éve ezzel foglalkozok kedves Imre.
Jogos társadalmszemléleti igényeimet nem akarom magmmal hordozni az elmulásig.A szemmel látható méltánytalanságok, gyarlóságok mikéntjeit az örök vadászmezők néma hallgatásába terelni..Nekem megkönnyebbülés ha leirom aggasztó gondolataimat,megosztom őket közösségemmel de mindig javitó szándlkkal.
Számos kiméletlen hatalmi harc tanuja voltam,becstelen emberek, méltánytalan sorsokat osztók között éltem.
Ezért vagyok intoleráns a fonákságok,bünök elkövetőivel szemben.
Kedves Imre maradjunk jó barátok,nektek még van de nekem már nincs időm lelkesedni.
Üdvözöl barátod
bÉLA

Feb 28, 2018 9:25am

 

Tisztelt barátaim!! 
Kérlek benneteket hogy ne politikai vitapartnernek tekintsetek társadalmi értékitéletü irásaimat a Facebook személyes oldalán. Facebook oldalain a szabályzat szerint csak szemályes beleegyzésemmel történhet ,akár commemt vagy bárnemü bejegyzés.
Az alapelfoglaltságom orvostudományi szakiró aki már 3o.ooo oldalt jegyzett be a NET oldalaira és ami már 5o millió látogatót vonzott a tahulmányaim felhasználására .
A személyes érzésvilágomhoz közelálló problémáim sajátosan egyéniek ami gondolom az emberi jogok érdekkörébe tartoznak ugyanugy mint ahogy ezt ti is vélitek erről a kárdéről.

Feb 27, 2018 4:21pm

 

MÉG MINDIG A BÉKÉTLENSÉG ÖSVÉNYEIN TOPOGUNK
Nem véletlen hogy Szijgyártó Péter kioktató beszéde után amit az a E: N.SZ.-ben mondott el a sajátos diplomáciai stilusában, átkot szórva a zöld asztaloknál ülő hatalmakra, ismét megmosolyogtak bennünket diplomáciai berkekben.Már jó ideje érzékeli a nemzetközi politikai tér az állandó tiltakozásainkat,vélt frusztrációnkat amiért hadi állapotra kényszeritenek egy békés sok nehézséggel küzdő népet.Élő nemzeti hősöket foglalunk imáinkba mint annak idején keleten,akik nem tudnak létezni az ellentmondások és imádatok minennapi birodalmában Már világuralmi kényszrképzeteik rabsáságában vergődnek de szakadatlanul ellenkeznek szinte minden ellen, a nemzetek soraiból kilépegetve állandó jelleggel.A magyar emberek akik végre egy kis csendre nyugalomra vágynak és elegük van a állandó harci zajokból de a hősökböl is joggal teszik fela kérdést miért nem tudunk úgy élni mint a hozzánk hasonló kis
népek/Finnország,Irország,Norvégia,Svédorsízág,Dénia,Lettprszág,Litvánia stb évszázados békében belső társadalmi nyugalomban és szeretetben,miért kell a társadalom alappilléreit megcsokitani ,7oo.ooo ezer alkotó ember elvándorlásával,miért kell a gyermekeknek a törvényhozók háza elé többezren vonulni hogy kiharcolják azt amit ők és szüleik nem kapnak meg,a méltó lét tisztességét.Mint egy kiszámithatatlan sáskajárás terjed a gyülölet, elpusztitva mindent amit egy nép alkotott és alkot mindennapi teremtő készségével az elkövetkezendő generációknak.
Ki tudja merrre, főként meddig viseli el a civilizált világ az “ az állandó jellegü magyar nemet” a nemztközi rend és törekvés sorsjaviitó igényeire valamint az éppen szenvedő embertársak segitségére,életük megmentésére hivatott ténykedéseket segitő intézkedéseit.

Feb 27, 2018 9:56am

ISMERJÜK MEG KARÁCSONY GERGELYT
Fehérgyarmaton született kertészmérnök végzettségű szülők gyermekeként. Édesapja hatéves korában meghalt.Három testvérével árván nevelkedett Gyermekkorát Nyírtasson töltötte, majd Debrecenbe került. 1993-ban érettségizett a Tóth Árpád Gimnáziumban, majd felvették a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakára. 1995-ben átment az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetébe, ahol 2000-ben szerzett szociológus diplomát. Ugyancsak 1995 és 2000 között a Széchenyi István Szakkollégium tagja, később ugyanennek az intézménynek a tanára. Emellett az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1995-től 1997-ig politikaelméletet hallgatott. Diplomájának megszerzése után a Medián piac- és közvélemény-kutató cégnél kapott kutatásvezetői állást. 2007-ben a cég kutatási igazgatója lett. Emellett 2004-től a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének oktatója, először tanársegédi, majd 2008-tól adjunktusi beosztásban. 2007-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézete PhD-hallgatója. A Magyar Szociológia Társaság és a Magyar Politikatudományi Társaság tagja. Kutatási területén kívül a közvélemény-kutatásról és a kutatásmódszertanról tart kurzusokat.2002 és 2008 között a Miniszterelnöki Hivatal koordinációs államtitkárságán dolgozott politikai tanácsadóként. 2009 nyarán a párttá alakult Lehet Más a Politika tagja lett,valamint a 2010-es országgyűlési választáson a párt kampányfőnöke volt. Emellett a budapesti területi listán indult 3. helyezettként, innen szerzett országgyűlési mandátumot. A párt frakciójának 2010. május 10-ei ülésén frakcióvezető-helyettessé választották. Ekkor távozott a Mediántól. A 2011-es II. kerületi időközi országgyűlési választáson a párt képviselőjelöltje, 2011–12-ben a párt országos választmányának tagja volt, ahol a stratégiai-közpolitikai ügyvivői tisztséget töltötte be.A 2013. január 26-i platformközgyűlésen többekkel kilépett a pártból, és létrehozták a Párbeszéd Magyarországért nevű baloldali zöld formációt. Az új párt alakuló közgyűlésén bekerült a négytagú elnökségbe. A 2013 nyarán kezdődő ellenzéki tárgyalásokon az Együtt-PM delegációjának állandó tárgyalója volt.A 2014-es önkormányzati választás eredményeképpen Zugló polgármesterévé választották.2017 áprilisában a Párbeszéd Magyarországért miniszterelnök-jelöltjének nevezte meg.

Feb 26, 2018 4:05pm

 

A BÜN ÉS BÜNHŐDÉS.
Van-e jogunk mások élete és sorsa felett dönteni??.A tegnapi Hódmezővásárhelyi esemémyek elémvetitették egy kis város polgárainak az emberi tisztesség,együttérzés,társadalmi morál értékeinek a közösségük onbecsülésének mondanivalóját és vitték mindezeket győzelemre.A hatalom gyakorlása természetes dolog, de csak addig, amig a társadalom bizalmi határait tisztességgel betartják.Ha ezt duván megszegik már elmosódnak az ideológiai,politikai vallásfelekezeti határok és van annyi erejük hogy összekapaszkodjanak, a sorsukat sanyargató hatalmi ágak öncélu érdekei ellen.Már nem véres utcai összetüzések,tömegmegmozdulások,bárminemü társadalmi megtorlások döntenek itt Európában a visszaélők sorsárol, hanem a fülkék magánya és csendje azzal a joggal amit a sors neked szánt,Ezt viiték győzelemre a Hódmezővásárhelyiek , nemzetük sanyaru sorsára itélteknek segitségükre sietve példaadásukkal.A számos esetben megérdemelt bünhődés arányainak megitélése azok feladata akiket ezzel a közösség a rend tisztességének örzésével megbizott,mert a bünök meggyónása nem lehet elegendő a sokszor létromboló cselekedeteikért.

Feb 26, 2018 12:05pm

Feb 26, 2018 6:36am

A nagy emberi igazságokat kimondó Martin Luther King igazolja mindennapjaim történéseit azt a tényt hogy amit elvégzek 87-dik életévemben nem az évtizedeken át berögzött hatások kedvére,nem al elmulás árnyainak hatása alatt,nem a kioktatás sértő stiluisgyakorlása vágya,a társadalmi feledés tövényszerüség elleni hadakozás vezérli hanem a szótlanság a ki nem mondott emberi igazságok nyomasztó terheinek elviselésének a senyvesztő tudata késztet azon dolgok kimondására amik igazán számitanak

Feb 25, 2018 11:01am

 

VAN FÉNYKÉPED RÓLA…….
Az iskolai tanulmányaink során jól ismertük a “nagyhantások’ a Münchauzen meséit is megszégyenitő nagyotmondásait.Amikor ezek a iskolatársaink a megszokottnál nagyobb “lóditásokat”dobtak az ámélkodó naivok köztudatába kötelezően feltettük a kérdést :Van róla fénykép” 
Manapság már mindenről van fénykép.Hosszú évek folyamán a GOOGLE-FEEDJIT-regisztrációs rendszere óramü pontossággal jelezte és jelzi mindmáig a felhasználók adatait /ország,időpont ,felhasználás időtartamastb/ annak a céljából is hogy a tudományos világ távol tartsa a modern korunk Münchausen báróinak mesevilágát a tudományos világ autentikus értékeitől.
A bemutatott képen a GOOGLE_FEEDJIT-regisztráció 2o18.február 25-én.

Feb 25, 2018 10:09am

EMLÉKTÁR
EGY BÉKÉS NAP ANYUKÁVAL SELÉNDEN.
Anyuka/feleségem édesanyja/egy törékeny éjt, –nappallá téve dolgozó német asszony volt,a megtestesült jóság a családszeretet mintaképe.N;met származása miattt deportálták Malenki robotra, de Földvárról sikerült megszöknie Mint ahogy sokan mások is megjárták a „fölbirtokosok” mindmegannyi kálváriáját. Ennek ellenére teljes odaadással nevelték fel két gyermeküket. Mélyen istenfélő ember volt és annyi alázattal tűrte a történelmileg rászabott megaláztatásokat,olyan békés,szeretetteljes és mindenkit tisztelő lény volt hogy már csak az emlékezete is tiszteletre kötelez.Sajnos családjainkból hárman estek a Szojet rámuralom áldozataivá a Donbászi szénbányákban míg mások megcsonkitva tértek haza.

Feb 24, 2018 8:11pm

A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TISZTESSÉGE.
Amikor a Mérce helyszini közvetitését néztem arról a középiskolás diáktüntetésről ami példanélküli a magyar közoktatás történelmében a szinte még gyermekkoru résztvevőkkel akik kórusban kiáltották hogy”Itthon maradjak vagy menjek a francba” elgondolkoztatam a hatalom társadalmi felelősségéről.A szinte gyermeksereg látványa megdöbbentő hatásu kép volt amit a magyar média csatornái nem közvetitettek.Arról a felelősségről és aroganciával amivel a hatalom visszautasitotta a fiatalok mindennemü tárgyalási kérését és elefántcsonttornyából irányitva immár az egész ország sorsát Tudatában vagyok annak hogy nem egy népszerü dolog ezeket a történelmi eseményeket és a kettős állampolgárságot egy ilyen összefüggésben tárgyalni.De úgy érzem hogy a kettős állampolgárság évszázados álma nem feltétlen jár a politikai elkötelezettség ilyen foku részrehejlásával ,amivel egy olyan hatalmirendszert támogatunk ami az utcára kényszeriti a jövőjükért aggódó fiatalokat.A kettős állampolgárság az érzelmi világ a hála a társadalmi igazságosság méltóságát kellene védje és nem politikai játékszerként szerepeljen a közéletben.A kettás állampolgárságot az áldozatkész magyar néptől azoknak képviseleti szerveitől,politikai pártoktól kaptuk és nem személyesen Orbán Viktortól aki utolsó hatalmi harcát vivja minden eszközét bevetve.Tehát a kettős állampolgárságnak meg van a társadalmi tisztessége amit gyakorolni kel mindenkinek.A kettős állampolgárság nem politikai alkuk tárgya hanem az összmagyarság becsületes,személyreszóló felelőssége.
Ha nem igy cselekszünk megcsúfoljúk a kettós állampolgárság nemes nemzeti erkölcsiségét és olyam mély szakadékot ásunk ostoba politikai manővereinkkel amit a tegnap este tüntetők sem lesznek képesek betemetni

Feb 24, 2018 9:14am

 

A KIREKESZTÉS FANATIKUS HIVEI.
A kirekesztés vagy kiközösítés alatt egy személy vagy egy csoport valamely közösségből való részleges vagy teljes kizárását értjük. Az esetek túlnyomó többségében részleges, azaz csupán a közösség bizonyos jól körülhatárolt tevékenységei végzésének jogától fosztja meg a kiközösítettet Főbb típusai: szociális (társadalmi csoportból, pl. törzsből ,nemzetből való kirekesztés), politikai (pl. pártból való kizárás), vallási. kirekesztés.Mi itt Erdélyorszában nem ismertük a fogalmat egyértelmüen magyarok voltunk hitünkben,kulturánkban magyarságtudatunkban.A napokban amikor elolvastam Parászka Boróka bejegyzését a Facebook oldalain vetődött fel mennem a gondolat hogy beköltözött sorainkba is a sötét gyülölet megkülönböztető árnya.Azok az árnyak amik korlátoznak,gátolnak abban hogy gondolataidat közold a közösséggel amiben szolgálsz vagy éled ézelmi életedet-Ösztönszerüen vetődött fel bennem a hasonlat a saját sorsomról amikor is nyiltan kérte egy csoport a szülővárosom magyar társadalmának tagjai közül /beleértve barátokat,sőt egyes rokonokat,ismerásóket/
akirekesztésemet a magyar társadalomból.Az indok az volt hogy” Tiszta szivvel” leirtam bejegyzáseimban az hazugság,lopás gyülölet erkölcsi elértéktelenitő következményeiről ,valamint emlitést tettem egy féktelen hatalmu egyeduralmi rendszer nemzetromboló ténykedése miatt,Arra nem is gondoltak hogy magatartásukkal beletapostak egy köztük élő és őket segitő ember muló napjainak tisztességébe..Bejegyzéseimnek még a látszatát is kerültétek egy történelmileg feltupirozott bálvány iránti érzelmi világotokban. 
Nem vagyunk egyedül de nem keresek és nem kerestem szenvedő alanyokat a sorsunk igazolására. Meg vagyok győződve hogy az idő kikényszeriti minden szinten a történelmi igazságokat.

Feb 23, 2018 1:08pm

 

-IN MEMORIAM-
DR.SÓFALVY MÁRTA
FŐORVOS
Egyedülálló áldozatos életed amit a Székelyföldről hoztál közénk a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemre mindenkit mély tiszteletre késztetett.Édesanyád korai elvesztése és Te a 15 éveddel gondoskodtál az 5 kisebb koru testvéred nevelésének gondjairól. E mellet olyam teljesitményre késztetett sorsod hogy tiszta kitünő osztélyzattal felvételi nélkül vettek fel az egyetemre és ezt az eredményt megőrizted mindvégig egyetemi tanulmányaid alatt is.Szatmáron a Megyei kórház sürgősségi osztály vezetője voltál méltó és kimagasló személyisége a szatmárra került vásárhelyi orvostársadalomnak.Orvosi felelösség tudatod erényei mellett három gyereket neveltél. Gyurikát aki a “városunk hőse „volt a forradalomban és az emberi szabadság oltárán áldozta életét.
Akkor már Veled osztoztunk kimondatatlan fádalmadban-Hat évtized méltó barátsága füzte egybe sorsunk mindenapi örömeit és keserüségeit és vigaszai voltatok egymásnak Emikével szeretet barátnőddel.
Hosszantartó szenvedésedet méltóssággal viselted ugyanugy mint életed megpróbáltatásait gyermekeid szerető és méltó gondoskodásával. 
Drága Márta !!
Ajándékozzon meg az Úr annyi nyugalommal amennyit nekünk nyujtottál együttlétünk örömeként.
Emike és Béla

Feb 22, 2018 9:32pm

TÖRTÉNELMI HÓKUSZ-PÓKUSZ A KERESZTÉNYSÉG ALIBIJÉVEL.
Annak idején is amikor a bősz liberálisok szerepében tetszelegtek az alig kivedlett kommunista ifjak, a papjainkat csuhásoknak gunyolták, a keresztényi hitéletet messze elkerülték sőt elvetettették,amikor még folyt a harc azért hogy ki beszél Nagy Imre ujratemetésén Orbán Viktor vagy Fodor Gábor. Aztán a szertelenebb győzött és Ő igérgetett ,telezsebet a magyar népnek.Akkor még tisztázatlan ideológuáju bandába verődve a Soros kegyeltek előnyeit élvezve az amugy végnapjait élő kommunizmus hulláját döfködték ideológiai szuronyaikkal nagy igyekezettel megnyergelve a maradék előnyöket Hát ezek voltak Ők akiknek más foglalkozásuk nem lévén azokban a zavaros időkben nagy rössel átvedlettek az imeretlen ideológiai berkekbe hogy nevezzem nevén a gyereket az Európai Néppártba aki akkor toborozta az élelmesek hadát.2o éven keresztül ennek a pártnak a védőszárnyai alatt ahelyett hogy megtanulták volna a kereszényi hitélet erkölcsi törvényeit az ördöggel cimboráltak hazudtak,loptak,gyülöletre szitottak,és most amikor már a könnyü prédára, leső kialakitott világúkkal degeszre tömték zsákjaikat ismét elővettték ,leporolták a mindenkor bevethető keresztény hitvallást és annak nevében tetszelegnek a mélyen és tisztességgel hitvalló nemzetársaik előtt.Sőt már a keresztény világ megmentőinek, hőseinek kikiáltva magukat ilyen minőségben kampányolnak.A halandó földi keresztényeket is felhasznáják céljaikra vén demens gazembernek titulálják a pápát az Isten földi helytartóját,hiszen nekik már van Istenük.
URAM KÉRÜNK TEKINTS MÁR LE RÁNK ÉS ITÉLKEZZ MI FOLYIK ITT !!!
A BEMUTATOTT KÉPEN AZ EGYKORI HOSSZÚHAJU MEGNYERŐ KÜLSEJÜ LIBERÁLISOK AKIK MA ISMÉT AZ ÚR NEVÉVEL KUFÁRKODNAK./DEUTSCH TAMÁS ,ORBÁN VIKTOR.,FODOR GÁBOR KELLŐ IDŐBEN TISZTESÉGGEL KIVÁLT ÉS BECSÜLETTEL JÁRTA A MAGA POLITIKAI KARRIRJÉNEK ÚTJÁT/

Feb 22, 2018 3:10pm

.

EGYENES BESZÉD………
Én egy határon túl élő magyar vagyok. 
Magyarul beszélek és írok. A nagyszüleim, szüleim és gyermekeim is magyarok, attól függetlenül, hogy nem magyar földön születtünk. Teljesen egyetértek azzal, hogy Ön minket magyarnak tekint. Azzal viszont nem értek egyet, hogy Ön velünk szeretné megnyerni a választást.Akármilyen jól esik az, hogy lehetőségem van dönteni a magyarországi helyzetről, teljesen megértem azokat, akik felháborodnak ezen. Megértem Őket, azért amiért nem tetszik nekik az, hogy mi szavazati jogot kapunk egy olyan országba, ahol nem dolgozunk, és nem adózunk.
Nem oda járnak iskolába a gyerekeim, nem ott dolgozok, nem oda járok még bevásárolni sem. Lényegében nincs közöm ahhoz, hogy ki irányítsa a hazámat, ami nem az otthonom.
Kérem Önt, Miniszterelnök úr, ne nehezítse meg az életünket azzal a teherrel, hogy nagyobb szakadékot ás közénk, határon túli magyarok és a határon belüli magyarok közé. Egy választást nem így kell megnyerni. Nem olyanokkal, akiket elvakít ékesszóló mondataival, nagyvonalú gesztusával amit irányunkba tesz a szavazati joggal, és úgy beszél róluk, rólunk, mintha érdekelné sorsunk. Ha minket komoly terhek sújtanak, különböző adókat vetnek ki ránk, Ön nem tesz semmit, hisz nem tud ellene tenni. Ahogy Ön is fogalmaz, egy ország szuverenitása szent és sérthetetlen.
Az államok függetlenségéről beszél, hogy ne más mondja meg egy országnak kit fogadhat be, vagy épp milyen intézkedéseket hoz. Mi se akarjuk megmondani, hogy a magyarországi magyarok hogyan éljenek. Mi határon túliak csupán elismerést szeretnénk, hogy magyarként beszéljenek rólunk, mert mi a szívünkben azok vagyunk.
Egy választást tehát olyan kormányzással, intézkedésekkel kell megnyerni, ami az emberek javát szolgálja. Akkor nem lesz szükség idegen országbeliek szavazatára, akkor a magyarországi magyarok szeretetből, elismerésül újra meg fogják Önt és pártját választani.
Ui.: Remélem, levelem eljut más határon túl élő magyarhoz is, és belátja, hogy ez a választás, nem a mi választásunk. Nekünk se jobb, se rosszabb nem lesz az életünk.
Nekünk nem szabad eldöntenünk azt, hogy más hogyan éljen. Nem a szavazás tesz minket magyar emberré, hanem az, amit a szívünkben érzünk. Egy magyar éljen bárhol a világban, mindig magyar marad.
Az én otthonom Romániában van, de a hazám mindig Magyarország marad!”

Feb 22, 2018 9:27am

ISMÉT A „PUSZTÁK NÉPE” LETTÜNK EURÓPÁBAN.
Miután egy évezred történelmi viszontagságai és drámái után az európai népek élvonalába küzdöttük fel magunkat,egyetlen minden értelemben szertelen generáció visszarántott bennünket a politika és diplomácia startvonalára, sőt degradálta a nemzetközileg kivivott tisztességünket.
Előrelátható volt hogy úgy a környeztünk
mint a nemzetközi szintér mély lebecsülése a népek,nemzetközi szervezetek vezetőinek gátlástalan és degradáló parlagi minősitései a beteges üldöztetési mánia és az állandó harci készültség is hozzájárult a magyarnép hangulatának felajzásához-/Ferenc pápa,Merkel asszony,Junker,Marcon,Shcultz,Tromph elérve az egyes nemzetközi szervezetek szintjéig/E.N.SZ. Európai unió a Zsidók Világszervezete/megjegyzem hogy Putyim kimaradt az átokhadjáratból/,A magyar külügyminiszter,büszkeségünk Szijgyártó Péter” idiótának” becézte a Luzxenburgi külügyminisztert akivel egy érdekszövetségbe él és tevékenykedik.Lévén hogy ilyesmi még nem fordult elő a modern diplomácia történelmében a kijelentés kiboritotta a “nemzetközi diplomáciai aranybilit”. A morbid nemzeti köntösben tetszelgő egyeduralmi államhatalom következmények nélkülinek itéli meg a történteket tovább üzi a menekültügy és Soros választási kampányát ami már minden szinten kifulldóban van és számos nemzetközi konfliktusba keverte Magyarországot.Mély a hallgatás az Európai pénzek törvénytelen felhasználásának ügyéről amit a miniszterelnök veje és az igazságszolgátatás rejtene véka alá.nem beszélve azokról a nagy társadalmi elégtelenségekről a hatalmi éhségről az anyagi javak minen képzeletet felülmuló halmozásáról hogy csak néhányat emlitsek. 
Olyan időket élünk amilor állandósultak az oktondi mindenféle ellenállásaink nem csak a nagyhatalmakkal hanem a szonszédinkkal sőt már a saját népünkkel is.
Ha igy folytatajuk a beteges képzeteinket kiszoritanak bennünket a gazdag és dus Eurüpai legelőkről.
Kedves barátaim!! a történelem nem tartósit

Feb 21, 2018 9:33am

MEGDÖBBENTŐ…..
Egy megdöbbentő leszámolési kisérlet egy erdélyi magyar testvérünkkel szemben.Ez már nem elvi,politikai küzdelem szintere, hanem karakter gyilkosság ,azok ellen akik nem hajlandók a domináló pártideológia tárogatótóját fujni.
Az irás ami a Facebook oldalain jelnt meg/2018. február 19./-szerző –Parászka Boróka-a teljes szöveget az alábbiakban teszem közre,
Nem vagyok se tanuja csak érzékelője,olvasója ennek a sulykolt összefogást hirdető öncélu propagandának amit a mai hatalom folytat,és amit mélyen elitélek
Dr.Bauer Béla Ph.D
Szatmárnémeti 2o18.Február 2o,án

.

PÉNZ-HATALOM-FELELŐSSÉG
AZ emberiség történelmében mély gyökerekekkel ágyazódott be a pénz hatalmának mindent átfogó jellege.Ahogy egyik irásomban ami a pályaválasztásról szólt megemlitettem hogy a szomszédom fia Sanyika is tisztában van ezzel mert amikor megkérdeztem hogy mi akar ő lenni,válasza egyszerü és lakonikus volt-Szabó bácsi akarok lenni.Válasza meglepett és ujra rákérdeztem –miért éppen Szabó bácsi-.A válasz ismét rövid és meggyőző: .Mert Ő tudja hogy kell pénzt csinálni.
A kampánymegnyitó beszédében Orbán Viktor miniszterelnök Úr kijelentette hogy “a világ szőrös ördöge Soros Gyurka „hatalmába keritette az Egyesült NemzetekVikágszervezetét,az Európai Uniót,az Egyesüllt Államokat,Angliát stb-Ezeket hallván átcikkant az agyamon hogy ez a” vén gazember” még Szabó bácsin is tultesz és pénzeszsákjainak tömege meghaladja a szárazföld befogadóképességét és már a nagy vizek mélyére merülnek .Meg kell jegyezni a tisztesség kedvéért hogy őkelme is szorgalmas tanitványa volt a világmindenség pénzgurujának,mert a rossz nyelvek szerint szerény családi pénzösseget gyüjtött kupacokba.Lehet azért pazarollja hatalmas plakótokra zsebeink tartalmát hogy népszerüsitse mestere alkotó készségét a pénzcsinálás terén.De ez már mánia, mert ahogy láton a Sas kabaréban már utánozzák hogy gesztikulál a lóvé után.A pénz és a hatalom közötti internacionalista kapcsolatokat már a szemünk előtt egyszer lejátszották.A tény az hogy mindkettőnek vannak zavaros elméjü megszálottjai. 
Kényszerképzetek után alakitani egy ország,egy nép sorsát a nagy nyilvánosság előtt már törvényi felelősséget von maga után.
A közelgő választásokra való tekintettel javasolnám az alkamatossági vizsgálatok elvégzését minden jelöltnél már csak azért is mert nem szivesen ülnék olyan repülőbe amit ők vezetnek.

Feb 20, 2018 9:51am

 

GÖNCZ ÁRPÁD TESTAMENTUMA
Igen, minden újévi beszéde testamentumként hangzott el az egész Kárpát medence magyarsága előtt. Tíz éven keresztül minden szavát lesve, kerestük saját magyar tisztességünket őszinte,igaz szavai mögött és hallgattuk könnyezve és büszkén a himnusz akkordjait.
Ő volt a magyarság történelmi sorsának egy adott időben az erkölcsi megtestesítője, olyan ember akin végigszántott a nemtelen politikai erőszak,a fizikai munka minden válfaja a magyar kultúra hanyatlásának minden fájdalma.
És mégis átélte velünk együtt a babiloni magyar sorsot,osztva az igazságot történelmi léptékben a magyarság érdekeinek figyelembe vételével. Talpig becsületes magyar volt és mindent megtett sanyarú sorsunk istápolásáért .Védelmezte az igazságot,a törvény alkalmazásának a tisztességét,a közrendet és általában mindazt ami létünk mindennapi ügyeit szolgálta.
Sok megpróbáltatás után lett az ország elnöke. Ahol megfordult a nagyvilágban mindenütt nagy tisztességgel fogadták és búcsúztak tőle. A leg tiszteletre méltóbb képviselője volt a mindenkori magyar diplomáciának. Távozása után a keletkező erkölcsi űr egyre mélyül ,amiknek megoldására sajnos még csak próbálkozást sem észlelünk
EZEKBEN A NEMZETPRÓBÁLÓ NAPJAINBAN ADD URAMHOGY ÁLDOTT EMLÉKE ÖRKODJÖN A MAGYAR SORS FELETT.

Feb 19, 2018 6:19pm

.

KAMPÁNYNYITÓ SZÜRKE VEREBEKNEK
PAMFLET.
Miután az összes reprezentativ kanverebek elcsiripelték a 4 évenként megismétlődő igérgetéseiket, a jóizlés azt diktálná hogy a kis trágyadombba bepörgő szürke verenek is belecsiripeljenek a nagy
hangzavarba, próbálják elcsiripelni,gondjaikat,bajaikat, ki nem mondható elégedetlenségeiket olykor bánatukat.Azt hogy nincs elég zabszem a lócitromba ,hogy a héják nagyon szaporodnak és már füzért raktároznak a veréb tetemekből ,hogy véget akarnak vetni a hangoskodó mezei verebek hadának stb
Nehéz elkezdeni a csiripelést mert a fekete mellényes kanverebek olyan hangulatot teremtenek,hazugságaikkal mintha egy elmintézetből szelídebb fajtájú eszement csoport szabadult volna ki ,jótékonysági akció céljából,és a többi futóbolondnak is besegítsenek , azért hogy senki sem maradjon normális drága hazánkban
Az igérgetők kiképzett hada szinte felülmulhatatlanul felüllicitál minden eddigi történelmi igéretet. A háttérben mind a két tábor-ezúttal nem zsíros kenyeret és teát osztogat hanem,az alkohol szelektált agybomlasztóit,6 hetes malacokat, ,savanyu cukorkára való pénzt a gyerekeknek,gazdagabb tájakról a testvér kanverebektől színes és elnyűtt ruhákat osztogatnak nagy lendülettel a saját hazugságaik bizonyítása végett. A szerénytelenebbek KÁNAÁNT ígérnek szemrebbenés nélkül, a nyugdíjasoknak szenvedés nélküli mennybemenetelt,a betegeknek kisméretű modern krematóriumokat,a közembernek kevésbé mérgezett táplálékot, hogy valamivel tovább éljenek,és tartsák fenn az úgymond már-RÉGEN DERMESZTŐEN HÜLYE SZAVAZÓBÁZIST- Az óvatosabbak fenéktörlés nélküli egészségügyet, a haldoklóknak pedig véső vigaszként azt hogy ellátásukat egyöntetűen kreol bőrű” tanga bugyis” személyzet végzi.Politikai kéjfürdőkbe lubickolva az az érzésed hogy világuraomra törnek
Jóformán még le sem zárták az illető dobozokat a vörös narancsszínű kanverebekelfelejtik egymás –anyját-akiket annyit és annyit emlegettek és kezdik elölről a hazafias- katymatag- beszédeket.
Ami az ígéretek sorsát illeti azokra csupán pár óra alatt lakonikus,rövid és schizoid válaszok születnek,világválság,pénzügyi válság,kilopták az államkasszát,az előző vének tanácsosai akik hibásak mindenért mert örömlányokra , finom italokra,márkás bádog szamarakra/luxus autók/ pazarolták a szürke verebek spórolt pénzét, mert loptak,raboltak és felzabálták a magtárakból a drága búzát. 
De mi- a győztesek- mondják ők, drága nemzettársaink,proletárok és nem proletárok Isten előtt fogadjuk ígéreteinket betartjuk ahogyan azt 4 évenként sohasem teljesítettük , Pedig mindig az imáinkba foglaltuk őket, a mindenható segedelméért esedezve. Sajnos a rossz lelkek,Lucifer meghitt barátai, tiltakozásúnk ellenére,mindig a mieink és családjaik asztalára hordták a finom kendermagot.

Feb 19, 2018 10:14am

SZIVHES SZÓLÓ SZÉP ÜZENET……….

Nem a hivalkodás gyarló érzésviláganak a kisértése késztetett ennek az üzenetváltásnak a közlésére.Tudom hogy a jelzett értékeim amiket mindenki a saját érzésvilágának megfelelően helyez a személyemhez kötött emberi és társadalmi obiektiv vagy szubiektiv indittatásu itéletalkotásának helyére nem lehet egyöntetü de az elvégzettmunkám értéke megfelleheztetlen,.A feltételezhető kifogások mellett akár jogosak vagy jogtalanaok maradjon meg nekem az az érzés hat évtizednek jutalmaként hogy valaki megfogalmazta hivatásom és emberi létem törekvéseinek értelmét,

Pepinyo Dicapri KEDVES BÉLA A KEDVESSÉGED, KULTURÁLTSÁGOD ÉS KIEMELKEDŐ INTELIGENCIÁD BERAGYOGJA AZ EGÉSZ ÉLETUTAD ÉS A NAGY SZAKTUDÁSOD MINDENEKELŐTT, HATALMAS EMBERBARÁTI TUDATOSSÁGOD JEGYÉBEN NEM FELEDVE NEMZETI HOVATARTOZÁSOD, ŐSZINTE ELISMERÉSSEL HELYEZLEK A SZATMÁRI RÉGIÓ CSÚCSAIRA ! NAGYON NAGY TISZTELETTEL !

Bauer Bela Kedves Pepinyo Dicapri !!

Nem tudom kellő hálával olvasni megtiztelő soraidat amivel méltányoltad emberi létem értékeit. Magamra utaltságomban, sokszor a kétségeimmel vivódva irtam bejegyzéseimet de minden esetben a mindannyiunk igazságkeresésének a kiapadhatatlan érzésvilágával.
Úgy érzem hogy főként ezek a gondolatok vezéreltek soraid leirására. A mai világrendben vagy még nem készek vagy nem akarják megfogalmazni társadalmi érzésvilágukat.
Irásod nem egy közvéleményt formáló vagy véleményt befolyásoló jellegü érzelmi termék. Annak tartalmával és szintjével mindketten tisztában vagyunk.
Sajátosan ugy tekintem kommentedet mint egy hajlott koru ember tisztességének elismerését, a magyar nyelv tisztes szép szavaival. Egyedülállóan ajándékozot meg a sors ilyen szivhezszóló száp üzenettel egész életem során.
Szivből köszönön

Feb 16, 2018 8:16pm

Feb 16, 2018 2:33pm

EMLÉKTÁR.
A FŐVÁROSI FUNDENI GYERMEKLINIKA VEZETŐJÁNEK PROFESSZOR DR,GOLDIS AKADÉMIKUSNAK KEGYELTJE,
Meglepett az első továbbképzésem alkalmával a klinika vezető Profeszora így szólt hozzám magyar nyelven-mi újság Erdélyben,barátom. Bennem akkor az az érzés támadt mint egy Daróci vagy egy Sárközi magyar anyanyelvű gyermekben amikor az orvos anyanyelvén megkérdezi Tőle hogy mid fáj kis pajtás. Mindez azért is mert a román kollégák. sőt főnökeim olykor rosszízű iróniával hívták fel a figyelmem arra, hogy nem uralom teljesen a román nyelvet. Az első hat hónapi munka után úgy gondolom hogy felmérte azt az őszinte törekvést amit a gyermekgyógyászat elsajátításáért éreztem. Őszinte , nyílt,emberi volt velem. Ezek után minden tovább képzésen én voltam a kurzus vezetője.
Nagyon megkapott ennek a –nagy embernek-a közvetlensége. Az aztán végképp hogy a beteg gyermekek csapatosan szaladtak a klinika folyosóján utána hogy megkapják a napi savanyu cukor adagjukat-ami minden nap volt a zsebében,/ a főnővér már úgy készítette elő a köpenyét,/
Amikor aztán meghallgattam az első előadását a Professzor úrnak,éreztem hogy a sorsom ide kötődik ehhez az intézményhez ehhez az emberhez. Itt töltöttem a szakmai létem egy jó részét. Pedig ez egy egészségügyi nagyüzem volt amitől elvileg idegenkedtem. Amikor az intézetben voltam,minden lehetőséget kihasználtam hogy minél többet tanuljak. Bementem a klinikára délután,vasárnap,ünnepnap mert akkorra már csend volt a klinikán,lezajlott a délelőtti –bájrám-és nyugodtam tudtam tanulmányozni azt a múzeumi beteg anyagot, ami az egész országból itt összegyűlt
Később tudtam meg hogy Ő is erdélyi származású-A BENUTATOTT KÉPEN PROFESSZO DR.GOLDIS,GH.AKADÉMIKUS.JÓMAGAM A KÉP JOBB OLDALÁN VAGYOK LÁTHATÓ.

Feb 16, 2018 9:42am

 

A GYÜLÖLET NEMCSAK VAKKÁ ÉS SÜKETTÉ HANEM HIHETETLEMÜL OSTOBÁVÁ IS TESZ.

Méltatlannak itélem azt a gyülölethadjáratot aminek minden nap tanuja vagyok, megkezdve a legfelsőbb politikai ágak hivatalos álláspontjától, a médiafelületek rémületkeltő képeket vetitő bárenceinek fantázájára bizott rettenetet keltő manipulativ készségéig.
Jómagam 4 évig voltam magyar állampolgár és ebben a minőségenben a magyar nép keresztény,istenfélő a felebaráti szeretetet igénylő és gyakorló hitvallása ami még ma is kellő tartalékokat adott egész életünkre.Habár a történelem gyógyithatatlan sebeket ejtett életfelfogásunkon tartósitva még ma is az öldöklő féketelen gyülöletet,nem hittem volna hogy ezt a évezredes mélyen kersztény népet ennyire meg tudja vezetni egy hataloméhes szellemi középszerüséggl megádott K.F.T. egy egész Európa elimerését kivivó szellemi élet kimagasló értékek néma szemlélődése közette.
Ahelyett hogy a társadalmi lét mindennapos égető gondjait tartanák felszinen aminek hiányai miatt ma már tömeges elvándorlás folyik az anyaföldfölröl/egeszdégügy,tanügy,szegénység,olykor a nyomor,gyermekéhezés,jogfosztások skálája stb/ és ebbe az irányba irányitanák a nagy társadalmi eleégtelenségeiket némán ,szinte sorsukba beletörődbeve hajtják fejüket a “járomba”.A gyülölet mezején kóborog az egész ország, talán egyedülállóan a világon.
Közben kikotorásszák a zsebedből az utolsó fityinget is a puerilis,valótlanságokt terjesztő választási kampányaikra.
A viág jobbik fele némán szemléli a feltupirozott össznemzeti acsarkodást egy sorstalan,szenvedő néptömeg rovására.
De azt is észlelik hogy a megsemmisülés partjaira vonszolják a civil szervezeteket kijelólve egy „ördögöt” aki rohangál az egész világmindenségben felégetva maga után minden humánumot.
Ha az illetékesek választási kampány témájának választották a gyülöletet és főként ez beteljesül,történelmileg senyvesztő t0rt;nelmi utat választott a magyar nép.

Feb 15, 2018 2:24pm

-GONDOLKODTATÓ-
NAPJAINK CSALÁDCSONKITÁSAINAK ÉRZELMI HATÁSAI.
Ahogy egy gyermek elhagyja a családi fészket, megzvarja érzelmi állapotunkat de az érzelmi közelség biztonságát nem érinti .A távolság az idő ami kötelezően érinti érzelmi világunkat már kihatással va az elképzelt jövőképeinkre…
A háromgenerációs családmodel emlékei és rögzültek emléktáramban amikor is egy tető alatt nevelkedett a déd unokától a déd szülőkig a család minden tegja de a népes othonban mindenkinek jutott egy szelet szeretet.Utána következett az urbanizáció minden átkával amikor is a létfenntartást biztositó hatalmak nyulketrecekbe kényszeritették a halandó kiszolgáltatottjait a társadalomnak.Fájdalmas történelmi időszakot élünk meg ma is, amit a lét igényei irtak genetikai kódexünkbbe.Az elvándorlás következményeivel az érzelmi családcsonkitásokkal amik akár akarjuk akár nem megviselnek minden résztvevőt.A csábitó jólét igéretei hatalmas több milliós tömeg kezébe adta a vándorbotot a főként anyagi jellegü kecsegtetéseive.Ezzel szétrobolódott a hagyományos csallád model kitéve az egyént az érzelmi énjének megcsonkitására.Örömteli viszontlátások és fájdalmas búcsúzások tanui vagyunk naponként.És maradunk a fájó öregkorral a gondozatlan hantokkal temetőinkben és a kórházi ágyak iszonyával valamint a reménnyel hogy még egyszer meglátjul szeretteinket lankadó életünk folyamán.
A háborut követő bosszuhadjárat a sokszor végzetes kimenetelü /deportálások,munkatáborok, politikai lágerek és kényszerlakhelyek ,vesztőhelyek/ kilátástalan drámáit éltük meg.Napjainkban az anyagiak csábitásának bekövetkező érzelmi családcsonkitásai szolgáltatnak ki bennünket lelki világunk siralmainak.

Feb 12, 2018 10:39am

.

EGY HOOLLANDI FAPAPUCS EMLÉKE ÉS AZ ALKOTÓ MUNKA TISZTESSÉGE
Egy évtizedekkel ezelőtti Hollandiai tanulmányutam alkalmmával egy holland kollegám vendéglátói figyelmességnek szánta az akkor még turisztikai tárgynak számitó hollandiai fapapucsot,aminek történelmi hagyományaival néprajzi jelntőségével egy falumuzeum látogatása alkalmával ismerkedtem meg bővebben.Úgyanakkor az „északi nagy vizek embereinek” küzdelmeivel a sokszor uralhatatlan természeti erőkkel szemben.Annak idején még nem gondoltam arra hogy ez a hollandi fapapucs életem egyik mindennapi szimbólumává válik a “munka és alkotás” szimbólumává.Már tájékozott voltam az északi népek emberfeletti küzdelmeiről a természet lelhetetlen és kiméletlen erőinek iszonyairól,a vikingek tulélésének viszontagságairol de mélyebben csak akkor tudatosult bennem a történelmi regéknek a való háttere amikor a z hollandiában épülő több ezer kilométer tenger vizének lecsapoló csatorna rendszerét saját szememmel észleltem.Ezeknek a segitségével négyzetméterenként nyernek termőföldet a tengertől ezzel a gigászi tevékenységgel.Ugyanaz az emberi képtelen renyheség hatalma uralkodott el rajtam amikor hazatértemben láttam a siralmas állapotban a parlagon hagyott földeket mintegy csúfott üzve az Úr éltető adományából.Ekkor vetődött fel bennem a gondolat az észak és dél között a különbségek társadalmi halmaza amit sajnos megélümk mindennap.Mély főhajtással vettem tudomásul hogy az északiak tisztelik az élet által nyujtott értékeket/a nagy vizek emberei/mi meg fetrengünka a sorsunk mocsarában.
Közös otthonunk sorsát itt Európában nem az ideológiák,a politika ,a nemzeti felsőbbrendüséget hirdetők hatalma,netán a vallássfelekezetek vagy az intenacionalizmus eszmevilága fogja eldönteni hanem az emberi alkotóerő,képességének a miősége.Mert ha nem a vikingek küzdelmeit akarjuk megvivni de a biztonságunkat azok fogják megteremteni akik két kezük és értelmük értékeit helyezik a köz asztalára.A többi pedig népbolonditó.élvhajszoló szócsépelés.

Feb 11, 2018 11:25am

A GYÜLÖLETKELTÉS MAGAS ISKOLÁJA
Mióta mácius 15 –én elhahngzott a” dicsőséges magyar vérvonal” újraélesztésének társadalmi szükségessége a hadur szájából ami olyan gyülölet áradatot vátott ki a „ másság” miatt az arra kapható, magukból kivetkőzött polgárok között amit csak a második világháboru folyamán érzékeltem. Itt Szatmáron is a hitesek közül szinte mindenki feketeszinü krokodilok nyüzsgéséról beszél a Szamos vízében, holott ezen a földrészen még nem is láttak ilyen szörnyeket.Egyesek azt is hozzáfüzik hogy ezek a szamos parton jó étvággyal falatozzák a szatmári szüzeket.De honnan kitől és milyen célzattal agyalják ki ezeket a rémlátásokat,mert azoknak akik társadalmi javakat alkotnak ninics idejük a gyülöletszitás ilyen léptékü nyugodtan kimonthatom gyülöletkeltési hangulat fenntartására.A hatalomszerzésre minden hihető vagy hihetetlen eszközt felhasznnál az érdekelt hatalom a félelem,szorongás fokozására,talán még cápákat is bevetik a köztudatba akik lubickolni fognak a szamosban, lévén hogy a fanatizmus legyen az bármilyen eredetü észlelhetóen meghülyiti az arra hajlamosokat vagy érdekelteket.Pedig azt illene tudni minden kereszténynek,főként a magukat keresztény demokratáknak becézgető üdvhadseregének hogy az Úr csak egy emberpárt teremtett nevezetesen Ádámot és Évát akikről még ma sem tudja senki hogy milyen volt a bőrszinük fehérek vagy feketék.Fel kell készülnünk mert az Egyesült Nemzetek Szövetségében széles a bőrskála és ismét szégyenpadra ültethetnek bennünket,

Feb 09, 2018 2:59pm

AZ ORVOSI ETIKAI SZEMPONTOK UJRAÉRTÉKELÉSE. . A deontológiai elvek megőrizték ugyan a történelmi hagyományokat/Hippokráteszi eskü/de természetszerűen alkalmazkodniuk kellett a történelem folyamán kialakult új gazdasági,társadalmi,szakmai elvárásokhoz, amik napjainkban is hatalmas léptekkel haladnak előre. Egy dolog nem változott-a beteg gyermek - akinek szenvedése ugyanolyan mint évezredekkel ezelőtt. Ez a beteg gyermek ugyanúgy igényli a segítséget fájdalmaiknak enyhítésére,a vigasztaló jó szót,a türelmet a körültekintő gondoskodást .Ő ma is jó néven veszi vagy elvárja hogy alaposan megvizsgálják,meghallgassák panaszait. Tehát ez az igény megmarad időtlen időkig és megmaradnak az esdeklő tekintetek és segélyt kérő szavak.Tulajdonképpen ez a hivatásunk emberi eleme,amit mindig és mindenki elvár tőlünk és hozzáfűzöm hogy teljes joggal. A történelem folyamán valamikor úgy tekintettek egy orvosra mint egy olyan lényre aki szinte emberfölötti cselekedetekre is képes. Természetesen az orvosi gyakorlatnak mindig meg voltak az értékelhető, felmérhető gyógyítási határértékei. A fejlett orvosi technológia csökkentette az orvos szerepét,tekintélyelvűségét a gyógyászatban. Ezzel megváltozott az orvos-beteg gyermek kapcsolat minősége és tartalma is

után a gyermekek gyógyitását végzem mind mai napig 6o éven át, volt időm érzékelni és áttekinteni valamint átadni azokat az érzelmi és orvosi,egyénhez kötött emberi tulajdonságokat amiknek egy gyermekorvos meg kell feleljen-Ebben a tanulmámyomban megosztanám azokkal akiket érdekel-
Image may contain: one or more people and text

Feb 09, 2018 12:55pm

EGY SORSKÖZÖSÉG KÜZDELMEIVEL EGYÜTTÉLVE
Az első munkahelyem Kapnikbánya volt. Bányaközpont /kb 5ooo lakossal amiből 23oo a bányaüzem alkalmazottja volt. Egy hegyekkel körülvett völgykatlanba helyezkedett el 11 km hosszan.5 éven keresztül igyekeztem a lehetőségek és emberi helytállásomon keresztül gondozni őket a születéstől az elmúlásig. A férfiak korai halálozása/5o év körül/a szakmai ártalmak miatt/tuberkulózis/ a számtalan bányaszerencsétlenség amík ,gyakran halálos kimenetelűek voltak, mind megannyit átélve az állandó elszámolási kényszer hatása alatt éltem. Minden szerencsétlenséghez le kellet menjek az önkéntes mentőcsapattal a föld fekete sötét rohadt gyomrába, ahonnan soha nem lehetett tudni hogy van-e visszatérés. Elsősegélynyújtás volt a feladatom,azok számára akik vagy bányaomlás,robbanás sérültjei vagy áldozatai voltak.Ezek a leírhatatlan drámai helyzetek sajnos gyakran megismétlődtek. Olykor amikor beöltözve a mentőtársaim sajátos öltözékébe a tett helyére érkeztünk és megkezdtük a mentési munkálatokat-a karbid lámpa-imbolygó fényénél mindig CRONIN-RÉZTÁBLA A KAPU ALATT című műve jutott eszembe és arra gondoltam hogy a helyzetek amit átéltem sokszor sokkal megrázóbb képet mutattak Ezek az emberek magukban belenyugodtak az elmúlásgondolatába,,kemények,szókimondók szavatartók,értékelték a feléjük nyújtott segítő kéz értékét és rangját Ez a hely volt életem legtanulságosabb iskolája,itt okultam a legtöbbet az emberi küzdelem,becsület,az adott szó kimondott értékéről és a szolidaritás legszebb példáiból.. Tanúja voltam a drámaí emberi sorsoknak, a vigasztalanság határain mozgó kilátástalanságból való kilábalások számos példájának. Sors és jellemformáló volt az életemben ez az élményanyag.
.

Feb 08, 2018 8:39pm

HATALMON AZ ÁTKOZOTTAK……

Megalakul a nagy koalició kormánya Németországban,ami egy jóidőre meghatározza Europa sorsát is.Bebvizonyitották a világnak hogy olykor a súlyos politikai ellentmondások ellenére is egy nép egy nemzet hangja dönt a hebehurgya politikai pajzánkodások felett.A közelmult átkai amit a magyar külpolitika Merkelre és Schultza szórt a nemzetközi diplomáciai szinten féktelen parlagi jelzőivel, elnémultak.Ma már azon törekvések kerültek az előtérbe hogy mi módon keressük a” laufot” ebben a szégyenletes diplomáciai helyzetben hiszen Németország Európa vezető nagyhatalma akinek inkább a kegyeit keresik nem úgy mint mi,akik a nemzeti büszkeségünk jegyében ahol tudtuk aláztuk,mocskoltuk azt az államot amelyiknek gazdasági létünket köszönhetjükk ebben az öldöklő világgazdasági versenyben.
Németország nem fog bosszut kiáltani a magyar nép ellen de az átkozódó csufondáros hadnak,ha nem is azonnal de távoznia kell.
Az oktondi magyar külpolitika még az utóbbi napokban is üvöltözi a kóros és kilátástalan szövegeit figyelmen kívül hagyva a változások értékrendjét Európában és tovább fujja nemzeti tárogatóit akkor is ha a környező népek dobhártyáját ez sérti.Ez a politikai esemény történelmi fordulatot jelez és a regnáló magyar hatalmat is térdre kényszeriti mert nem csak a német nép vezetőit sérelmeztük igazságtalanul hanem tudatosan a német népet is.

Feb 08, 2018 10:06am

 “ELBALKANIZÁLÓDTUNK”-TÉRIÜNK VISSZA ŐSI NEMZETI TISZTESSÉGÜNKHÖZ. 
.Talán el sem tudjuk képzelni, hogy egy gyermek mennyire igényli az emberi erkölcsiség alapvető értékeinek megismerését és elsajátitását.Milyen céltudatosan különiti el a kezdet kezdetétől az igazmondást a javak birtoklásának tisztességét,a családi békét nyugtalanitó ártalmakat, az önteltség vagy uralkodni vágyás a szeretet és gyülölet már zsenge korban érzékelhető világát.Balkáni és kisebbségi sors volt egy életen át az osztályrészem ahol évezredeken át a génekbe ivódott a hazudozás,kétéltüség,lopás az alantas sunyiság,a gyülölet és bosszuállás szelleme uralkodtt.Mindössze 4 évig voltam magyar állampolgár de akkor már volt annyi igényem a társadalommal szemben hogy kötelezően elvárjam a környezetemtől a hites együttélési törvények betartását.Talán ez a négy év elég volt ahhoz hogy egy egész életre szoló ismeretet és tapasztalatot halmozzak.Ebben a korban amikor igényelném a minimális erkölcsi juttatások jeleit érzékelem hogy a hőn óhajtott értékrend meggyalázását kell mindennap elviselnem. „Elbalkanizálódtunk”-gátlástalanul hazudik,lop,zsarol,gyülölködik egy olyan nép akinek ez nem illet történelmi énjébe.A hatalomvágy,a kasztrendszer már beivódott a tisztességünk birodalmába.Nem személyekhez,nemzeti vagy ideológiai hatalmi kényszerekhe z kötöm feltétlenül a jelenséget.Nem a mindennapi utcai harcok hangulatát a „többért „ecsetelném,hanem a magyar nép tisztességének védelmében szólnék ami omladozik ugy a nemzettudatban mint a népek itélőszéke előtt.Nem a választási iszapbirkózásához szellemiségéhez akarok csatlakozni ahol kevés szó esik egy egész nép sorsárol.csupán egy egyenes igazságos saját sorsát kivetitő embert szeretnék az ország élére.
4 árva gyermek sorsában osztozó ember aki úgy gondolom megéli és átéli a magyar nemzet mai feladatait,

Feb 07, 2018 10:33am

 

-GYERMEKKORROM VÁGYÁLMA-
Amikor a római katólikus elemi népiskola tanulója voltam 1941-ben,1o éves koromban nyári üdülő tábort szerveztek nekünk SzatmárhegyenEgy sikvidéki gyermeknek nagy eseményszámba ment az ,hogy egyáltalán egy gyermektáborba kerül,főként ha az még egy kissé dombos vidéken volt megszervezve.Annak idején a mi gyermekkorunkban mi newm láttunk tengerpartot,bérceket ,és nekün ez volta világ vége-nemhogy külföldi utakra vigyenek a szüleink..Ez volt az első ilyen jellegü élményanyagom gyermekkoromban.A Szatmárhegyi Iskola tantermeiben voltunk elszálásolva.
Szabó Jani bácsi volt a szakács aki nagy gőzölgő üstben főzte a mindennapinkat.Ő volt a tábor lelke-szervezte a lepényevési versenyt,a zsákbafutást,kirándulásokat,tábortüzeket.Annak idején még fiatalok és erősek voltak a Fő utcai-jegenyefák és minden szép maradt az emlékezetemben arról a két hétről amit ot eltöltöttem.Innen eredt az én nosztalgiám Szatmárheggyel kapcsolatban.
A későbbiekben Szatmárhegynek mindig volt egy különös vonzereje-ahová mindig vágytam,mindig felszabadultnak éreztem magam
ha ott voltam.
Amikor megadatott a lehetőségem a sors megengedte hogy legyen egy stabil lakhelyem és kertem-kiéltem minden gyermekkori vágyálmomat./szőlészet,gyümölcstermesztés,kertészkedés és postagalmb tartás/Három évtizede minden szabadidőnket ott töltöttük.
A rózsáim páratlan szépek voltak,a hargutárol hozott fenyőfáim páratlan pompában diszelegve egy fenyvest alkottak és megvédenek a nyári hőségek tikkasztó kinjától-Néhány kép a hegyi kertemből-

Feb 03, 2018 10:05am

 

AZ ÚJ MAGYAR ARISZTOKRÁCIA ISMÉRVEIRŐL
Rohamoan növekedik a magukat arisztokratáknak képzelők száma az anyaországban.A társadalom abban a tévhitben él hogy az arisztokrácia egyenlő a földbirtokok terjedelmével és a politikai eszköztár jelenlegi uralmi hatalmasaival. Ezért folyik napjainkban az öldöklő harc az állami földek és más természetü anyagi javak megszerzéséért.Az arisztokrácia szellemi értékeiről nem beszélnak a hivatalos berkekben, mert már körülbástyázták magukat az ugymond “szegényparaszt szellemiségü” uram-bátyám hatalmasokkal.Egy gyermek életében meghatározó az első 7-9 év környezeti ráhatása,nevelési kultúrája,szociális érzékenysége,viselkedési kulturája stb .Nem lehet összehasonlitani egy olyan egyént akinek ha nem is volt nevelője de tisztes családi környazetben nevelkedett ,egy olyan gyermekkorában megviselt multu egyénnel akit folyamatosan ütlegeltek/ami egész életére kóros visszajelzéseket közvetit a környezetére,és aki olyan személyiség jegyeit viselte amiért több tanintézetből eltanálcsolták.Most pedig kimutathtó kultuirigény nélkül két zsebredugott kézzel tolat az európai közösség diplomatái között ezeknek a megrökönyödését keltve.Kevés kivételtől eltekintve ez a vislkedéssi kódex uralja az egész elitjét az orszégnak.Nem kell tovább menni csaka parlament alpári olykor utszéli hangvételü stilusban komunikálnak a politikai ellenpólust képviselőkkel.
Se kulturigény se viselkdési forma se nemesebb társadalmi érzésvilág se embertársaik méltó megbecsülése nem található fel élményanyagukban.
Ezek uralkodnak és vezetnek évtizedeken kereszül egy európai szintükulturnemzetet.
Vagy ide züllött egy egész néptömeg igénye az iránt a közösség iránt aki jövönket meghatározza,

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SPORTKÖZÖSSÉG EMLÉKE

Hiába dühöngött a diktatura álnok mozgalmaival és kultuszaival az egészségügyi sportközösségben olyan demokratikus értékek uralkodtak amiket úgy hiszem senki nem felejt el a megélők közül.Nem voltak ranglétrák,vagy kasztok mindenki egyenlő volt a takakritó assszonytól Gózner Lexi és Micu Ioan főorvosokig.Hosszú évekenkeresztül autobuszokat béreltünk és a téli hónapokban bebarangoltuk a Nagybánya hegyeit,Radnai havasokat,a Gutint a Mogosát az Izvorát mindenki a saját eszközeivel, keresve az örömét a természetadta szépségekben és a közösségi együvétartozás örömeiben. .A szakszervezeti alapokból síléceket vettünk a ráutáltabb gyermekeknek,kedvezmányes áron történt a szállitás számos esetben megosztottuk a közös asztalon az elemózsiánkat vagy akár a” tüzes víz” k;szleteinket..Családi események voltak ezek gyermekhaddal,sokáig emlékezetes sokszor jó humorral átitatott történetekkel.A város számos jószándéku polgárával létrehoztuk a még ma is müködő teniszbázist .A tehetdéges gyermekekneknek dijmentesen juttattunk új teniszütőket.Országos érdekeltségü teniszversenyeket rendeztünk.Nói kosárlabda csapatunk a a nemzeti bajnokságban jeleskedet,ugyszintén a férficsapat is.Olyan közösségi életet éltünk aminek érzelmi nyomai ma is élénken élnek bennünk most amikor a pénz hatalma megtörte barátság a szolidaritás a kölcsönös megbecsülés örökértékü társzdalmi mikéntjeit.Olyan életre szóló barátságok szövődtek amik nem fakultak ki a politikai és bősz nemzeti hóbortok illuzórikus hatásaira sem.Áldott legyen az emléke mindenkinek aki fiatal éveinket még az ideológiák terhes történelmi hatása alatt is szebbé tette.Egy pihenő utközben aRadnai havasok felé 
Dr.Bauer Béla az Egészségügyi sportközösség volt elnöke. /Udvary István,Jenei Attila.Jakab Árpád.Pop Cornel.Dr.Szentkirályi István./

Feb 02, 2018 9:28am

.

Bauer Béla>Podolák Sándor
Sanyikám!!
Azért szeretettem megkülönböztetett módön a testvéredet mert sorsunk elitélendő módon arra kényszeritett bennünket hogy életünk folyamán csak egy alkalommal lássuk és öleljük meg egymást őseink sirhantjánál.Találkozásunk alkalmával alkalmam volt megismerni azt hogy mennyi méltósággal viselte embertpróbáló sorsát törékenyen és halk szavakkal és ,mennyi szeretet áradt belőle személyem és szüleink iránt,hogyan ragaszkodott a szülői ház megtekintéséhez és hogy sugárzott belőle a vérei szeretetének minden apró rezgése.Ti hárman példátadó testvérek voltatok,biztos támaszai a nehés pillanataiban. Áldjon meg az Úr benneteket érte.Azt a családi hagyományt ápoltátok tisztességgel amit a hét Podolák testvér árva sorsa méltatalanul szüleinkre szabott.
Sajnos a kényszerü történelem átkai megvonták tőlünk azt a kegyet hogy szeretet közelben éljünk.
Legyen áldott szüleink emléke és János végtelen nyugalma.!!
Szerető öleléssel
Béla.

Feb 01, 2018 12:04pm

Bauer Béla>Terézia Podolák
Kedves Terike!!
A vigasztalanság pillanatai után is megmarad a felejthetetlen hüséges szeretet, a kitartó emlékezés békéje. 
Veletek vagyunk ezekben a nehéz pillanatokban.Adjon az Úr olyan nyugalmat unokatestvéremnek Jánosnak amit földi léte után
megérdemel.
Emike és Béla
Szatmárnémeti 2o18 Február 1

Feb 01, 2018 10:57am

EMLÉKTÁR –GYERMEKKOROM RÉMÁLMAI
Csak az átélés élményanyaga tudja megérlelni benned a háborus menekültek sorsának szenvedéseit, kilátástalanságát.Ugyanakkor a mai lelketlen felületes emberi érzésvilág napjainkra jellemző eggyüttérzés nyomasztó hiányát. 
Amikor a II-dik világháboru végnapjait éltük 9 éves gyermek voltam és ebben a korban kellett átélnem azokat a bolrzalmakat amiknek emléke még mindig a rémület a félelem érzését idézik emlékezetemben Ebben az időbenSzatmár egy háborús katonai stratégiai központtá vált,és egyúttal kíméletlen szőnyegbombázások színhelye.
. Amikor a szirénák megszólaltak mindenkinek azonnal az óvóhelyre kellet vonulni. A mi óvóhelyük Károlyi úti faraktár mellet volt amit a támadások alatt gyújtóbombával felgyújtottak és utána aztán 15-4o méterekre hulltak a bombák és mi a megsemmisülés érzésével vártuk az elmúlást. De megúsztuk.
Amikor kibujtunk az amúgy is sérült bunkerből egy olyan mértékű kataklizma képe tárult elénk amit nem lehet elfelejteni. Minden mozgatható tárgy égett-halottak,végtagnélküli sebesültek,kétségbeesett szinte félőrült emberek szaladgáltak. A hatalmas légnyomás/ amit a bomba robbanása okozott/ –stájer lovakat és gépkocsikat dobott a Károlyi út évtizedes eperfáinak a tetejére. Családi házunk szinte romokba hevert. Ahogyan olvastam annakidején a Magyar Futárban-angol –Liberator- nehézbombázók és orosz –Stukák-hajtották végre ezt a kíméletlen tömegmészárlást.
Nagyon megrendített amikor láttam hogy eltűnt a vashíd , amin keresztül mindennap jártam az iskolába. Csak az égbemeredő vasdarabok jelezték hogy ott valamikor volt egy híd.A villanytelep a magas gyárkéményével amire nagyapám olyan büszke volt hogy ők építették a föld színével egyenlő vált.
.A püspöki palota nagy romhalmaza alatta a sok kispappal és a szeretett Kollár Ferenc hittanárommal. Mindenütt csak gyászoló emberek és temetések tárultak elém. Sajnos láttam a zsadányi uti Hősök temetőjének a tömegsírját, a főként pirosbereki német katonák tetemeivel amint behelyezik és mész lével lelocsolják őket.
Szatmár városa élhetetlenné vált mindenki elmenekült innen.. A mi családunk Erdődre menekült a várpince oltalma alá itt hagyva családunk, minden ingóságát és ingatlanát.Családi házunk szinte romokba hevert. 
Ez a átélés élteti bennem a szolidaritást a menekültekkel szemben.

Jan 29, 2018 11:03pm

 

„NE NÉZZ HÁTRA,JÖN A FARKAS”
Rögeszmés-kényszeres személyiségzavar levelezés formájában.

Érkezik a félelemet és rettegést keltő levél a magyar családok cimére akik európa és a világ civilizált és kultur népeinek tartozékai.Sztereotip politikailag jól beágyazott szöveggel ami a menekült históriáról teroritákról és az egész világot markában tartó 88 éves öreg zsidórol szól. Eurüpa közepén egy egész nép már kórusban zengi a nehezen emészthető félelmetes szöveget.Mi ez ha nem egy hatalmi célokat tartósitó rögeszme amit naponként sulykolnak a már gyanakvó hazafiak fejébe..Ugy tünik hogy ez az utolsó levél már a hatalomvesztés előhirnöke.
A rögeszme állandóan visszatérő, nem kívánt, tolakodó gondolat, amely gyakran agresszív cselekedeteket sugall. A kényszer olyan visszatérő cselekedet, amelynek az egyén nem képes ellenállni, úgy érzi, hogy neki kell elvégeznie a feladatokat; rituális viselkedésü személy ragaszkodik a felelősségéhez és ahhoz, hogy ő az egyetlen, aki tudja, hogy mi a helyes.
Interperszonális kapcsolatai bonyolultak, nehézkesek a barátokkal, partnerekkel és gyermekekkel szembeni túlzott elvárások miatt. Néha, ha mások nem teszik azt, amit az Ő mint személy szeretne, csalódottságba haragba, sőt akár erőszakba csap át.[
Ez a rögeszmés kényszeres személyiségzavar hozzázadódhat az eddik jelzett psychikai és mozgási kényerekhez amik eddig is gondot okoztak jelenlétükkel a magyar társadalomnak..
Egy orvosi alkalmatossági vizsgálat elvégzése nem egy egyéni hajlandóság kérdése hanem az Alkotmányban szentesitett állampolgári kötelesség. Kényszerképzetek után alakitani egy ország,egy nép sorsát a nagy nyilvánosság előtt már törvényi felelősséget von maga után.

Jan 29, 2018 9:13am

 

AZ ALKOTÁSVÁGYRÓL
Úgy indultam élet utamon mint minden más fiatal, szerettem volna lenni valaki -valamit alkotni ami a nevemhez fűződik- Hosszú évszázados vágya volt ez,mondhatnám az egész emberi társadalomnak-hogy kiemelkedjen abból a környezetből amiben nevelkedett. Látván és megélvén a mindennapos kenyérharcot, a mindenkori egyszerű sorsú emberek kíméletlen anyagi létküzdelmét a mindennapiért, valamint a társadalom –zseniális alkotóinak- az ívelését a munka az értelem és tehetség mezsgyéjén,ezen emberek soraiból mindennapi gondolataim kisérőivé váltak.. Ők voltak az emberi történelem nélkülözhetetlen és pótolhatatlan értékei. A fiatal nemzedékek Őket tüzték ki mint jövőjük etalonját. Amikor megkérdeztek bennünket fiatalokat, hogy mik akarunk lenni, kevés kivételtől eltekintve azonnali és határozott
válaszokat kaptunk/vagy egy tudós,történelmi alak,tanító,tanár,orvos,egy jó mesterember,gazdag földműves. 
Ahogyan észlelem a –pénz hatalma megtörte az idealizált állapotot. A pályaválasztás tagadhatatlan teljesítmény orientált,de ez már nem annyira a saját –emberi értékrendjének-a jogos és elvitathatatlan érdemeinek szóljon,hanem a mindennapi közhasználati javak minőségének és luxus kritériumainak feleljenek meg./szebb villa,luxusautók stb/
Amint már említettem, a mai lét is arra kötelez hogy több diplomát is szerezz,mert az anyagi függőségi viszonyok erre kényszerítenek. A több diploma már az alkotóerő megosztásának a veszélyét vetíti elénk. Hány és hány kutató egy egész életet helyezett a társadalom szolgálatába és mindezekért-hálából a minősíthetetlen emberi lét küszöbére taszították
Elszemélytelenedtek a kiváló szellemi értékek,az ügyeskedők karmai között vergődnek szellemi és erkölcsi létük nagy ellentmondásaival.
Az egyik keresztfiamnak/1o éves/egy gyermeteg rutinkérdést tettem fel-Sanyika mi akarsz te lenni-a válasz határozott és megfellebbezhetetlen
len volt. Szabó bácsi akarok lenni. Kérdés miért Sanyika? viszontválasz-mert ő tudja hogyan kell pénzt csinálni-.
Lehet hogy az elkövetkezendők Sanyikát fogják igazolni mindvégig, amíg nem lesz emberibb arca ennek a világnak.

Jan 28, 2018 9:16pm

HIVATÁSOM GYAKORLÁSÁNAK EMLÉKTÁRA

ORVOSI TÉNYKEDÉS
Gyermekgyógyász osztályvezető főorvos
Orvostudományok Doktora
Gyémánt diplomás orvos
Elektronikus szerkesztésü orvosi szakiró
Az elektrónikus orvosi irodalom egyik alapitója
ADMINISZTRATIV TÉNYKEDÉS
Dr Lükő Béla kórház igazgatója-198o
Dr.Lükő Béla kórház igazgatója-1991
A szatmári Vasúti Rendelő Intézet igazgatója
Gyermek rehabilitációs központ igazgatója
Kapnikbányai egészségügyi közpot főrvosa
JELENTŐSEBB ELISMERÉSEK
Egészségügyi érdemrend
Egészségügyi érdemérem 1976
Egészségügyi érdemérem
Pápai Páriz Ferenc életmüdij
Kiváló kutató emlékplakett
Orvosi kamara életmüdija
Szatmár megyei tanács életmüdija
Román Vöröskereszt arany érdemérme

Jan 28, 2018 3:09pm

.

A VÁLSZTÁSI CSECSE-.BECSÉK CSALIJA
Jól eső érzés látni a világ jobbik felén a választások lefolyásának civilizált körülményeit,amikor is a polgár talán egyetlen megszólalásának titkát őrizve fejezi ki a fennálló rendek minőségéről elsősorban tisztességéről.
A kétsebességüek már jóval a hivatalos kampány előtt megkezdték a nyomort jelző csecse.becséik osztogatásait egy vélhető szavazat elnyerése érdekében
Meglepetésemre a képernyőröl Rétvári Bennce kereszténydemokrata politikus ilyen jellegü osztási manővereit mutatták be amint éppen 5kg burgonyát oszt müanyag zacskókban.Megvallom hogy a látvány ami elém tárult mint a XXI-dik század emberét kétvállra fektetett.Hát ide jutottunk,megvásároljuk egy ember titkon örzött gondolatait ,érzelmeit,társadalmi hitét 5 kg burgonyért , tetszelegve a köz itélőszéke előtt azzal hogy ezt Tőlem kaptátok.Ez már az a mélypont amiért meg kell szólalni.
Hát ennyire nyomorultak,kiszolgáltatottak és értéktelenek vagyunk.?? 
P.S.Nem csak Rétvári Bencéről szól a fáma hanem az iszapbikózást folytató 25o pölitikai pártról, mindazoról akik megcsapolják farzsebünket tisztes munkánk sekély járadékától.

Jan 28, 2018 11:37am

 

 

EMLÉKTÁR-VANNAK MÉG HÜ BARÁTOK
Pittner Sándor levele-
Kedves jó szívű mindig mosolygós doktor bácsi! Nem kell annyira sietni ezzel a költözéssel abba a sötét hideg árnyék villágba!... Ott sokkal rosszabb mint ideát!... Sötét van ,hideg és nincsennek jóbarátok és azok a sok-sok segitségre ,jótanácsra vágyó emberek!...Neked még vannak feladataid közöttünk. A te szavaidat,atyai jótanácsokat még sokáig igényeljük. Arról nem is beszélve,hogy te igazi lokálpatrióta vagy a szó igazi értelmébe!...Te egy fénysugár vagy Szatmáron és reméljük még sokáigsz fog világítani!!!Isten éltessen még számos esztendőketBÉLUKÁM!!!Ölel PittnerSándor
Szerető barátom Sanyika !!
Elnémitottál.Nem tudok kellő tisztességgel reagálni szerető soraidra. Ez a szeretet és tisztelet hiányát tápláló világ szinte naponként lefegyverez és az emberi méltánytalanság eszmeiségére kötelezne mindennap. Nem a dicsérő szavak hanem az azokból átsugárzó érzésvilág az egyedülálló
amivel megtiszteltél. Egy olyan pillanatban kaptam kézhez soraidat amikor azoknak leirt kicsengése az emberi szeretet és barátság pillanatainak válságát éljük.
Köszönöm soraidat mert a környezetem néma közönye ebben a korban már megvisel.
Ölel benneteket
Béla

Jan 27, 2018 12:30pm

EMLÉKEZZÜNK!!
AKIT NEM LEHET ÉS NEM SZABAD ELFELEJTENI
DR.KÁHÁN GÉZA.
Egy egyedülálló körorvos a szatmári egészségügy történelmében, akinek emléktáblát avattak Pusztadrócon, azért az emberi és orvosi tisztességért amivel szolgálta a helység lakosait.
A kiméletlen emberi gyülólet fosztotta meg édesapjától korai gyermekkorában, a kivégző helyek egyik ismeretlenbe vesző gyilkos táborában.A féktelen bosszuvágy helyett egy olyan csodálatos emberszeretet áradt egész lényéből amivel soha nem találkoztam.Iskolatársak,az egyetemen együtt béreltünk szállást majr itthon Molnár Misu tanyáján a Tabak látogatók baráti körében éltük szükreszabott szellemi körülmények között mindennapjainkat.Lehet hogy a szenvedése is érlelte benne azt a bölcseséget ami arra késztette baráti környezeünket hogy Apukának szólitsuk.Páshándo Géza legintimebb,legbizalmasabb barátja volt.Az én emberi és orvosi sorsomnak a legvadabb időkben is amikor a történelmi reflexek kérlelhetetelen gyülölete uralta társadalmunk hangulatát mellettem állt segitségemre sietett.Amikor 1991-ben demokratikusan a kórház igazgatójának választottak Ő volt az aki felfigyelt belső vivódásaimra és érzékelte a szélmalom harcom minden mozzanatát.Egy reggel a kórház bejáratánál várt és nagyon határozottn kért hogy menjünk be az igazgatói irodába.Béla te rá fogsz menni erre a kilátástalan evődésre ezért kérlek mint barát vedd azt A4-es papirt és én lediktálom a lemondásodat.Én habár megviselve,megtörten követtem tanácsait ami már különben is érlelődött bennem. 
Köszönöm Apuka !!
AZ ÚR ÁLDJA EMLÉKEDET !!

Jan 27, 2018 11:05am

 

NEM CSAK ANYAGI SZEMPONTOK OKOZZÁK AZ ORVOSOK ELVÁNDORLÁSÁT
KELET EURÓPA IDŐVEL KIÜRÜL
Ez egy megleheteősen riasztó prognózisa a népesedési szakembereknek és sajnos ez a folyamat már tetáőzikAz elvándorlás élmezőnyében az egészségügy vezet.Miért teszenm fel a kérdést magamban aki fanatikus lokálpatrióta vagyok.
Orvosi hivatásom gyakorlása folyamán 4 számottevő egészségügyi intézmény vezetője voltam, következésképpen ismerem az egészségügyi ténykedés minden vetületét és fel tudom mérni az orvos elvándorlás ijesztő méreteinek okait is, anélkül hogy az anyagi vetületekről emlitést tegyek.
Szemünk előtt zajlik hogy megváltozott az emberek felfogása a nemzet a vallás a különböző világnézetek szerepéről az emberek szemléletében és előtérbe került egy méltó élet kilátása minden vetületével ami meghatározza létük, jövöjük alakulását. Az orvosok elvándorlása nemcsak a megszégyenitő anyagi lét megélése,hanem az orvosi tisztesség társadalmi csonkitásának az évtizedeken át alakitott képe ami a fenélló anyagi feltételek hiányával alakitotta a jelen pillanatban eőállt keserü valóságot.Néhány gondolatban igyekeztem élmlnyanyagom tárházából a legfontosabbakat a köz elé tárni.
-A technikai vivmányok, az anyagi alapok szükségessének évtizedes elhanyagolása, amik egy adott pillanatban kerékkötői lehetnek egy lelkiismeretes orvosi ténykedésnek
A beteg elszemélytelenitése az egészségügyi ellátásban a személyzet tulterheltsége miatt
-A csapatmunka foghijas gyakorlása, a szakvezetők önkényuralomi “pasáskodása „következményeképpen
- Orvos-és a közvélemény alakulásának eredőinek negativ tendenciája
-Az orvos tekintélyének burkolt csonkitása.
-A tudományos munka-az alkotó medicina-szerepének elhanyagolása
-A teljesimény orientált tudományos és gyógyitó munka elismerésének a fontossá
gának a figyelmen kívül való hagyása-
-Az orvosi eszközös vizsgálatok rohamos fejlődése,ezeknek hiánya vagy indokolatlan felhasználása –és ennek a jelentősége az orvos-beteg kapcsolatrendszerében.

Jan 25, 2018 9:54am

EGY MEGTISZTELŐ ELISMERÉSE GYERMEKGYÓGYÉSZATI ÉS ORVOSI SZAKIRÓI TÉNYKEDÉSEMNEK.
POFESSZOR LADISLAÍU RITTLI A NAGYVÁRADI” GABRIEL CURTEANU” GYERMEKKLINIKA VEZETÉJE SZEMÉLYRESZÓLÓAN DEDIKÉLTA A „SEMIOLOGIE PEDIATRICĂ” KIADOTT K0NYVÉT A K0VETKEZŐ SOROK KISÉRETÉBEN
DR.BAUER ADALBERT FŐORVOS URNAK!!
KIVÁLÓ SZAKEMBER ÉS KIVÁLÓ SZAKIRÓ
BARAÁTI TISZTELETTEL
PROF.DR.LADISLAU RITLI
ORADEA.2O18 .JANUARIE.

Jan 24, 2018 2:29pm

Izlések és pofonok……
Ideje lenne fátylat boritani a rosszizü politikai nézetkülönbségekből eredő,a régi barátságok meghitt hangulatát érdemtelenül megrontó időkre.A történelem időtállóan megőrizte az eszmei változatosságok vagy a nézetkülönbségek való értékeit, a gondolkodó vagy cselekvő emberek sorsának,életutjának élményanyagának sajátos egyéni
összegzéset.Természetesen a törvényesség és térsadalmi igazságérzet / ami a dermokrácia alappillére/ legmesszebb menő tisztességével.
Sajnos a kivetni való devienciák átszőtték a mindennapi érzelmi és intellektuális kapcsolatrendszerünket sőt egy életen át érlelt barátságainkat is..Ha az izmusok,ideológiák,tiszavirág életü politikai kalandok bármilyen érdekeltségü/főként változó jellegü/büvkörében élnénk le az életünket megszünnének az igaz barátságok a felhőlen emberi kapcsolatok,és az érzelmi énünk sivársága uralkodna el a világon.A politikai hatalmak kötéltáncos eszmevilága,a hatalomváltások erkölcsi meghasonulásait követő kényszerhelyzetek a emberi méltóság nagy próbatételei .Sajnos az ilyen alapon elrontott barátságok nem nyerik vissza elvesztett értékeiket.A béke és barátság megrontói mintha semmi sem történt volna vidáman és teli zsebbel továbbállnak újabb hiszékeny kliensekre vadászva.
Mert a politika az már ilyen .egyesek landolnak majd leszállásra kényszerülnek míg mások a kezdeti dicsfénytől övezve felemelkednek az új és új utasokkal.Ez igy folytatódik az idők végezetéig.

Jan 24, 2018 11:57am

VALLJUK MEG ŐSZINTÉN ÁLDEMOKRÁCÁBAN ÉLÜNK.

“Nem én kiáltok, a föld dübörög “Nem plágiumnak szánom József Attila versének első sorát hanem egy élő szinonimának ami foglalkoztatja napjaink emberét
Reményeink, megálmodott és idalizált demokráciája az emberi önzés,szerénytelenség sőt hatalomvágy és a törvényszegés rabja lett. 
Mindezen gondolatok a demokrácia eszmei lényegének kétes értékü megnyilvánulásait észleleve kerül mindenapi gondolataink előterébe.A valódi népképviselet alapjai ingadoznak a visszaélésések terhei alaltt.
Az emberi szerénytelenség az önzés a bennünk lappangó hajlam a minenkori emberi gyaróságokra az alkotás elértéktelenedése dübörög alattunk.
Az embernek állandóan szüksége van felebarátai segítségére.Sajnos ezt hiába várja pusztán a jóindulat indittatásából. Sokkal valószínűbb, hogy célhoz ér, ha egyéni önzését nyergeli meg a maga javára. Nincs új a nap alatt. Manapság is jellemző, hogy egy-egy vezető személyiség, a maga képére és hasznára formálja országát. Kegyenceinek is nepotista alapon osztogat, gazdagodik és folyvást ki- és feltalált ellenségekkel hadakozik. Népével fizetteti meg haszontalan hóbortjait. Tetszeleg és páváskodik. Valós és látszateredményeket sulykol. Stratégiájának fő vonala annak megszervezése, hogy mindez kimozdíthatatlan – öröknek hirdetett – maradjon. Ennek szolgálatába állítja a törvényhozást, az igazgatást, a rendészetet, a kultúrát, a gazdaságot, a médiát és mindent, amihez hozzáfér.Az udvaroncok hiven követik minden megvetendő lépését. 
A demokrácia elvárt társadalmi értékeinek hiánytalan megvalósulását senki sem fogja megérni, de megengedhetetlen hogy az áldemokrácia ingoványain éljük meg napjainkat.Ezért kell manapség dübörögjön a f9ld.

Jan 23, 2018 10:21pm

A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS MEGBÉLYEGZÉSEK MESTEREI

Gyermekoromban a szatmári piacon volt egy pénzcsaló szerencse játék az “Itt a piros hol piros „
aminek az volt a stikája hogy a bedolgozó nyerők hébe.hóba a három piros korong egyikét a piaci bámészkodók szemeláttára eltalálták egyuttal kedvre deritve őket is a játékos pénzvesztésre.Komán Jancsi gyermekkori pajtásom addig figyelte a pénzcsalót amig rájött a cselezés nyitjára és hangosan magyarázta a leendő klienseknek a játékmester manővereit.Az egyik házi megbizotttól aztán kapott két taslit amiért kénytelen kelletlen elhallgatott.Csupán azért állitok párhuzamot az eklövetkezendőkben leirtakkal kapcsolatban, mert a szerencsejátékok irányitói ugyanilyen álnok szövegekkel és módszerekkel lopták be ideológiájukat a mit sem sejtő nép tudatába.
Újra meg újra felidézem élményanyagomat társadalmi keretekbe átültetve. Annak iidején már szódaporos gargalizálással kellet fujnunk az elitélő propaganda szövegeket amivel kiméletletnül le kellet járatni az kizsákmányolókat,osztályellenségeket,kapitalista és imperialista bérenceket,hol plakátragasztással,hol röpcédulákkal,hol csoportos tümtetésekkel.A cél a primitiv hangvételü népbolonditás és a megélhetési bérencek anyagi felemelkedésének mindenkori biztositása volt.Lévén hogy minden halandónak családja és gyermei voltak a létbiztonság arra kényszeritette öket hogy „lépjenek bele a pártba”/tisztelet a kevés kivételnek/ akinek nem kellett erőszakkal vagy más rafinált eszközökkel a vászonzsákot a fejére huzni uggy mint az ország lakosssságának 9o %-nál.5o év után követkeett a hőn óhajtott vátozás és mi a kis jelenktéktelen szürke egerek azt hittük hogy elkövetkezett a megbélyegzések a kireksztések propagandahadjáratainak a korszaka.A tévdeés félrelrthetetlen és mindennapi volt csak éppen más tálalásba mert a anyagi kapaszkodási 
vágy ezt követelte az erre kaphatók körében.Lévén hogy az új idők új dalait hirdetők a legegyeszerübb behelyetiséti formákat választották és a komcsizás vált a megbélyegzések egyediként a társadalmi tudatba,amikor ez már kikopó félbe volt következett a zsidózás,cigányozás a hazafiatlanság a haza és nemzet árulás,az európai bürokraták szószólói,migráns istápoló,Soros bérenc,és minden olyan kitalálmány ami alkalmas a gyülölet állandó és megbizható szitására.
A megbélyegzettek retorzióinak formáiról természetesen nem tesznek emlitést pedig a taslikat ugyanugy osztogatják ma is mint gyermekkorunkban Komán Jancsinak.

Jan 23, 2018 12:16pm

 

AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG ESZMEI MEGOSZTÁSÁNAK OKAIRÓL
A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemnek az erdélyi magyar társadalom rendkívül széles és nagyon sokrétű hallgatója volt származásukat,és társadalmi élményanyagukat illetően.Egy közös vonás azonban mindenkit jellemzett, a magyarságtudat.Különben az erdélyi magyar társadalom minden szintjén ez az érzelmi tudat uralkodott. A társadalom politikai gyarlóságai –nevezzük nevén a gyermeket,a kommunizmus hőskorszakának kíméletlen embert gyötrő,sokszor családi tragédiákhoz vezető cselekedetei belopóztak az egyetem szentélyébe is .Pedig ahogyan jól megfértünk egymással /értem a józanul gondolkodó különböző viselkedési és erkölcsi kelléktárat magukkal hozó kollégák-úgymond származás szerint/mert a politikai foglyok leszármazottaitól kezdve,a Marosvásárhelyre deportált földbirtokosok gyermekei,a székelyföld magára utalt szegényparasztjai,a városi mindennapi gondjaiból élő középréteg,késői ambíciókkal vívódó kollégák,és az akkori történelmi pillanat-gyönyöreiben lubickoló azonnal élre törő –úgymond –jó elvtársak stb De ebben a vonatkozásban is volt köztünk egy közös vonás-szüleink és elődeink becsülete és embertársi szeretete de főként a magyarság tudata Azoknak akiknek a nevét ma is olvasom felsorolva, egyes kiadványokban,és akik visszaéltek a sors hatalmával,beletaposva mindannyiunk amúgy is nehéz,sőt keserű napjaiba talán már a feledés temetőjében van a helyük. 
A történelem palackjában feszengő eszmék egy kinzóan zárt rendszeréből való kiszabadulás azonnal feldarabolták az elfojtott ideológiák érdekei mentén az erdélyi magyarság egységét.A különböző ideologiával,anyagi érdekeltséggel,erkölcsiséggel fellépő pártok hozzákezdtek az évtizedekre szóló belső harcaikhoz mindezt gyalázkodva egymás emberi méltóságát sértve és folytatják ezt mindmáig,kiszolgálva az uralkodó hatalom megosztási törekvéseit.
A külsó ideologiai és hatalmi irányzatok is “sippal dobbal nádi hegedüvel” betársultak véreink megosztásához tekintet nélkül arra tényre hogy erdélyország kivérzett állapotban van.Feltrancsirozták a magyarság összhangját és a részecskéinket modulálták a különböző hatalmi harcokat vivó plitikai intézményrendszerükhöz. az álmodozó ötleteik éppen aktuális,kénye kedve szerint.Egyszóval harmónikáztak velünk.Miközben a román nacionalizmus forrong az amerikai hadi támaspontok árnyékában.
P,S.A naiv és dilletáns diplomatáink figyelmen kivül hagyják hogy milyen katonai szövetségek tagjai vagyunk és amig román földön amerikai katonai támaszpontok léteznek az erdélyi magyarság ujra fogja élni a 3o-as évek kisebbsésigi sorsának minden nyomoruságát.

Jan 21, 2018 2:54pm

AZ ÖREGEK KESERGŐJE
Nem is annyira a visszaszámlálás ünneprontó hangulata ,hanem a megélt élményanyagunk kevés öröme és duhaj bántalmai éledtek ujra napjainkban.
Kevés vigasszal emlékezünk verőfényes napjaink amugyis satnya örömeire.
Számos reményünk visszavohatatlanul elszállt, az emberi gyarlóságok hiven történelmi hagyományaikhoz ujraképződtek és kiméletlenül rombolják a még létező optimiznusunkat.Szinte mindenki lop,hazudik,csak saját hasznát lesi.Az emberi értékek igaztalanná a guny céltáláivá váltak.Egy becsületes polgári léttől távoLálló hitvány szélhámosok uralják a hatalmi ágakat akik nem a népért hanem csak a népre hivatkozva követik el történelmi vétkeiket akár a köztörvényes bünözés előirásait is büntetlenül átlépve.

Jan 20, 2018 5:15pm

 

A KEZDET KÉTKEDŐ NAPJAI ÉS A KITELJESEDÉS ELÉGTÉTELE.
Talán az orvosi szintetizáló készség döntő fontosságának gomdolata akkor merült fel bennem amikor az egyetem padjaiból egyenesen Kapnikbányán a felelősség és kezdeti bizonytalanságpk mélyvizébe dobtak.Akkor amikor a rendelőm szomszéd helysége egy dokumentációs helység volt ahova meglehetősen gyakran át kellett mennem hogy foghijas ismereteimet kiegészitsem.Vaskos köteteket kellett átlapoznom ahhoz hogy a lényegre rátapintsak.Közben sürgetett a várakozó betegek jogos türelmetlensége és a segitő nővér ironikus noszogatása.
Ebból a szükségállapotbol való menekvés érlelte bennem a gondolatot hogy ha orvosi gyakaolatom folyamán lesz rá alkalmam megirok egy olyan munkát aminek segitsésével hozzáférhetővé teszem az infornációk áramlásának folyamatos és megbizható elemeit ezeknek az átkozott tufózus könyveknek az igénybevétele nélkül.
A fordulat akkor következett be amikor az elektronikus éra az emberiség álmainak megtestesitője lett.Meglehetősen még hosszü ideig
körmöltünk,jegyzeteltünk,kivonatokat készitettünk,stb.A sors keze érlelte meg vágyaimat akkor amikor a” Karitász” munkaközössége egy teljesen új számitógépet tett az asztalaomra.Mikor megláttam azonnal egy rám nem jellemző „sunyitó gondolat” született meg bennem hogy akár ezen kütyü tönkretétele révén is elérem célomat.Úgy vetetettem magam bele a munkába mint a döglődő patkány a pöcegödörbe.
Ernyedetlen kitrtó munkám eredménye 7oo CD lemez amit a Szatmármegyei háziorvosoknak ajánlottam és ami a szatmári orvosi kamara elnökének Dr.Bumbuluț Octavian hathatós támogatásával készült el.A méreteiben mgnövekedett igény a Székelyföldre,Szilágyságba,Kolozsvár,Bihar orvosi rendelőibe jutottak el a “Pediatria In scheme”.cimü kiadványaim.Aztán az évek folyamán ezt a kiadványt 11 elektroniks szerkesztésü munkám követte kb 6ooo C.D.példányszánban.
Kezdetben a visszajelzések hiányában az értékmérőim a kollegáim is barátaim voltak a Karitász poliklinikától, kezdetben kissé baráti tulértékeléssel de az idők folyamán bizonyitó értékekekt nyert
tényekkel: DR Láng László kiváló adottságokkal rendelkező orvos kollégám és barátom a következőképpen nyilatkozott munkámról-Egy olyan értékü munka ami úgy hazai mint nemzetközi szintü értéket képvisel.
Dr.Puskás Csaba kollégám és barátom egy születésnapi megemlékezésre irt soraiban a következőképpen értékelt:Béla Bátyám fel sem tudod fogni mit kaptunk Tőled.Az eltelt hosszú idő igazolta bátoritó véleményüket mert ma már 5o millión felül a világ 218 országából látogatják a NET-en közölt tanaulmányaimat
Végeztül nem a világsiker gondolata üzött törekvéseim megvalósitásában hanem a kezdeti obszessziók eloszlatása ott ahol ezek léteznek és a hasonsorsú kollégáimnak és édesanyáknak nyujtott segitő kéz szükségszerüsége.

Jan 20, 2018 11:01am

 

UTOLJÁRA MÉG MEGKAPASZKODTAM........

Nem az önmutogatás kényszere,hanem életem harmóniájának és tisztességes elszámolásának a gondja kényszeritette ki ennek a pár gondolatnak a leirását részemről.Tulajdonképpen egy lelkileg terhes,a léthez természetszerüen ragaszkodó próbálkozásaimról van szó az utolsó 1oo méteren.

Amikor a sorsom úgy hozta, hogy egy súlyos infarktus alkalmával öt éjtszaka néztem az intensiv osztály fehér menyezetét-lebegtetve-kilátásaimat,ebben az esetleg utolsó szoritásában földi létemnek, gondoltam arra hogy hogyan gazdálkodtam átörökitett génjeimmel gondolatban,szóban és cselekedetben.-Nem ildomos úgy meghalni,hogy ne tumiért éltünk-

Dr.Puskás József aki mentorom volt az egyetemi éveim alatt, az első látogatóim közé tartozott a kórházban a következőket mondta –hát kis pajtás mostani helyzetedben nem nagyon pengetném a garasaimat ,de egy tanácsot tudok adni –ha most a lábad közé ejted a fejedet erősen számolhatsz a fehér lepedő csendjével.Jóskára barátomra mindig hallgattam és mondanivalója mindig gondolkodásra késztetett.

Másrészt,éreztem azoknak a hosszú évtizedeknek a gyermekgyógyászatba vetett hitét,önfeláldozó munkáját,nem teljesen kiteljesedett segiteni akarását és kellett legyen bennem annyi önbizalom mint ahányszor a –Ring-szoritó sarkában életem folyamán,nehezen és sok lelki tusával felkapaszkodtam,feltápászkodtam a köteleken.

Egyetlen célom volt, hogy amit magammal hoztam,és az irdatlan következetes munkámmal szereztem,az ÚR áldó kezeivel még továbbitsam a kezdet kezdetétől táplált törekvéseimet..

Amilyen mértékben talpraálltam egy nemeslelkü,nagyon sok áldozatra képes ember/a hitesem/segitségével,csak az alkotási kényszer és annak módjai lebegtek előttem.

Jan 19, 2018 11:19pm

KEDVES KATALIN!!
Jómagan egy életen át a gyermekek gyógyitásának berkeiben barangoltam és kerestem az alkotás értékeinek táradalmi erényeit A most bemutatott képei a minden emberben lankadó érzésvilág a „szép iránt” olyan rangra emeli müvészi értékeit, amire mindannyian csak büszkék lehetünk szülővárosunkban.
Megkülönböztetett tisztelettel
Bauer Béla

Jan 19, 2018 9:30am

EGY EGÉSZPÁLYÁS LETÁMADÁS

Egy 88 éves emberi lénynek akin kötelezően végigszánt korához kötött minden féle nyavalya,akármennyi földi jóval is rendelkezik csak a 2x1 méteres gödör szélén imbolyog. Nem tünik valószinünek hogy kedve szottyannna egy világméretü politikai hadakozáshoz vagy bárminemü hadviseléshez, főként akkor amikor végig adakozta a fél világ arra utaltjait egy méltóbb emberi lét kivivása érdekében.Ezen cél érdekében számos embernek olyan előnyöket juttatatott amivel bebiztositották egy egész életükre a gondtalan luxus életüket.Pont ezek a meghatalmazottjai akik annak idejéh fuvolázták a tanait és akiket most a mérhetetlen hatalomvágy üz,használják ezt az emberi párát egykori jótevőjüket kiméletlen eszközeikkel egy mindent elsöprő erkölcsi tortura céljaikra. 
Az erkölcstan történetében mindig voltak és lesznek emberek akiknek több a pénzük, és nyiltan a közösség elé tárták ezt a tényt.Mások,sok pénzüek elrejtették a világ szeme elől az álnokság minden eszközével megszerzett utólérhetetlen méretü javaikat.Megtörténhet hogy a temetési szertartásán édes anyanyelvén előadják régen megfizetett martalócai kedvenc népdalát ami igy szól
Én vagyok a falu rossza egyedül, 
Engem ugat minden kutya messzirül, 
Sem az apám, sem az anyám nem volt rossz, 
Csak egyedül magam vagyok, magam vagyok a gonosz.
Azért irtam le ezt a néhány sort mert nem tudom eldönteni hogy ki vagy kik a gonoszak,Hátha találok egy valkit aki elmagyarázza nekem ennek a megrenditő erkölcsi történetnek hátterét

Jan 18, 2018 5:37pm


KEDVES MISI!!!
Valószinü meg fog lepni a megszólitás, de a gyermekgyógyászati gyakorlatom folyamán minden kedves paciensemet az első megszólitási névvel illettem akár egy életen át.A mi ismeretségünk “pelenkás-padludkás “korodtól kezdve adódik amikor is édesanyád a mi szeretet Podolák Zsuzsikánk aki rokonunk és édesanyám okos, elismert kollégája volt a Magyar Királyi Adóhivatalban á szülővárosunkban,megkért hogy vizgáljalak meg.Annak idején Ti a tisztviselőtelepen laktatok ugyanabban az utcában ahol barátom Bura Laszló családi lakhelye volt
KEDVES MISI!!>
Szeszélyes történelnelmi időkön lábaltunk át jómagam és az 54 magyarajku unokatestvérem. Mindvégig békességben és szeretetben éltük meg sokszor keserü napjainkat pedig az éppen aktuális kürtszólamok hangzavarával kellett megküzdenünk
Büszke vagyok minden családtagomra legyen az közeli vagy távolabbi aki emberi példamutatással,a kíméletlen történelmi idők és kényszerű sorsok alázattal és tisztességgel való elviselésével-és nem utolsó sorban a szeretettel,amivel körülvettek és tették mindennapjaimat szebbé és boldogabbá.

Nagy örvendek hogy felkerestél soraiddal mert az emlékezés a mi egyik legszebb és gondos erényünk.
Szerető rokonod
Béla

Jan 18, 2018 11:44am

A” KÜTYÜ” ÉLETEM ALKONYÁNAK ÖRÖME 
Csodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik az egész világról a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján. Az alkalom hogy hasznosíthatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek.
Ez egy becsületes egész életen tartó alkotó munka története.,./www.dr.bauerbela.ro és a blog.bauer bela.ro.
Most amikor a 87-dik évem küszöbén állok, még álmodni sem mertem hogy mindaz a verejtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás azok kezébe kerülhet akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segítő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban.
Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenhat év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is.
Most már megnyugodtam,már nem vívom az ármányok elleni csatákat,az érdemtelenek elmarasztaló acsarkodásait. Abszolút igazolt tényekkel bizonyítottam.
Már nem bíráskodik felettem a kisebbségi voltom minden nyomorúsága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom.
Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szólhat az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondolatokról, a hivatástudat feddhetetlen, embert szolgáló. erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről is./Részlet az Én elektronikus kalandom cimü irásomból./
HÁLÁS KÖSZÖNET A NET MINDEN ALKOTÓJÁNAK
BAUER BÉLA

Jan 17, 2018 5:18pm

A HÁROMSZÖG TITOKA ÉS ÖSSZNEMZETI HARÁCSOLÁS.
Az ugynevezet német gazdasági csoda tulajdonképpen azért müködik, azért akarnak az elvándorlók ott élni mert a levegőben leng az ernyedetlen szorgalom a fegyelem a rend a tisztaság a teljesitmény elismerése és jutalmazása,és nem utolsó sorban a nindenképpen és mindenekelőtt , nem a társadalmi a közjavakból 
való harácsolás hanem az odafigyelés azokra az emberekre is akik a te javaidat létrehozzák.
1992-ben a Szent József Rehabiitási központ alakuló csapatát vezettem egy németországi tapaszpasztalatcserén több hasonló profilu intézményben.Landauban az ottani vezérigazgatóval baráti kapcsolatba kerültünk.Egy alkalommal borozgatás közben megkérdeztem tőle –mitől nálatok a jólét és mitől nálunk a nyomor.Meglepő választ kaptam-Béla egyszerü a dolog mint a pofon csattan, és fáj.Maga elé tett egy A4 papirivet és felrajzolt rá egy csúcsával felfelé mutatató háromszöget,és egy uttal mondta hozzá a magyarázatot is: a háromszög csucsán vannak a nagy pénzüek/iparmágnások.bankárok stb/az alapon a társadalmi javakat termelő réteg.Ez a két csoport figyeli egymás sorsának

alakulását és kölcsönösen hatnak egymássra mert egymás nélkül nem tudnak létezni.Ez a német állam létezésének és sikereinek a titka-A csúcson lévők Szent Hazafias kötelessége az alapon élőknek biztositani a létfenntartásukhoz való kellékeket,lakás,élelem,egészségügyi ellátás,gyermekeik iskoláztatása,a nincstelen kategoriák emberi sorsban tartása,egy gépkocsi,egy évente biztositott nyaralás,más társadalmi igényü juttatások,miközben a csúcson lévők is kanalazgatják a tejfölt de mértékkel,figyelve az alapon lévák sorsát hogy azok is legyenek megelégedve ne szervezzék a milliós tömegü ribilliókat amik olykor az egész nemzetgazdaságra kihatással vannak. .Hallgatván a barátom okfejtését átvillant az agyamon a hazai helyzet.Amikor arra gondolok hogy minden jogi alapot nélkülöző és a szakma szent törvényeit sarokba vető harácsolók hirdetik a nemzeti jobblét ámitó szövegeit akkor nem lehet csodálkozni a fiatalokon mikor készitik a vándobatyujukat.
Nem csak a jogtalan felkapaszkodottak büneit latolgatom magamban hanem saját sorsunk kilátástalanságát.
De a legbántóbb talán az amikor a Tv képernyőin teteszelegnek a harácsolás nemzeti és ideológiai szólamaival, szégyentelenül a népük elé tárva az egész nemzetségük és egész rablóbandájuk javait.

Jan 17, 2018 2:13pm

Bauer Bela shared a memory.

Jan 17, 2018 9:43am

KÜZDELEM VAGY LUBICKOLÁS A POCSOLYÁBAN.
Szennyes gondolataim latolgatása közepette talán szivesebben irtam volna a pöcegödröt, de isten tudja miért az egyes fajok képviselői jobban kedevelik a pocsolyát.Manapság már nem csak a krokodilok hanem akár az emberi faj nemes idomu kápviselői is mesterfoku pocsolya bírkózásokat rendeznek világszerte. Nekem a látvány még mindig a politikában elhangzó iszapbírkózás helyénvalóbb megközelitése ..Magam elé idézem a képet ahogy az ellenlábasok milyen eszközökkel nyomják egymás fejét a pocsolya sürü feketés szinü tartalma alá és hogy szállnak a buborékok a felszinre a fuldoklók utolsó lehelleteinek jelzésére,mert azért sem illik manapság Európábam nyiltszinen megfojtani valakit,/hatalom,pénz, rossz gémjeink ösztönei,a gyülölet mérhetetlen kiteljesedése okfejtésére hivatkozva, A parton álló bámészkodók hangos tetszésnyilvénitással reagálnak a látottakra.Meg se fordul a fejükbe hogy a látvány az ő sorsuk leképzése az elkövetkező időre.Az ő nevükben folyik a küzdelem az igérgetések,hazudozások tolvajlások,költséges kampányok,átkok,anyázások az emberi erkölcsök megrendezett magas foku tiprásának mindennemü válfaja amit fel kellene ismerniük. A győztesek diadalittasan mossák le magukról a küzdőtér közegének a mocskát és szórakoznak a 4 éven keresztül a megigért de megtagadott javak örömeinek lenullázásán,
Vagy lehet hogy egyszerüen csak lubickolnak??

Jan 15, 2018 2:54pm

COMMENT.
“MERT VÉTKESEK KÖZT CINKOS AKI NÉMA”
Amikor, a megkülönböztetés,gyülöletkeltés a társadalmi erkölcsi kihágások/hazudodás,lopás,hatalommal való visszaélés,hontársaink,eszmei,értelmi megröviditését szolgáló demagógia, és lehetne sorolni a napjainkban is észlelhető emberi gyarlóságokat soha nem látott magasságokba csapnak, akkor nekünk is meg kell szólalnunk, ki kell állnunk. Nem hallgathatunk, „mert vétkesek közt cinkos aki néma” (Babits Mihály: Jónás könyve)
Babits Mihály - ismerve a korának körülményeit - nagy bátorsággal egyértelműen arra utal költeménye soraiban, hogy a tudatlanság, a barbárság elleni harc a próféták, az írástudók, vagyis az értelmiség és minden józan, gondolkodni tudó ember valódi küldetése, igaz feladata.
Az érdektelenség,az igaz szó kimundásának elhallgatása a legjobb táptalaj a nemtelenek seregének gyarapitásához.
Szivesebbem vállalom manapság a hallgatásba burkolózás helyett a szókimondást az igazság védelmében mint a hallgatás sokszor bekövetkező erkölcsi kényszerhelyzeteit.

Jan 13, 2018 1:40pm

AKIK A MAGYAR TISZTESSÉG ÉS DICSŐSÉG UTJAIN JÁRNAK
HOSSZÚ KATINKA

Vastaps köszöntötte Hosszú Katinkát, akit hatodszor választottak meg az ÉV Sportolójának. A háromszoros olimpiai, hétszeres világ- és tizenháromszoros Európa-bajnok magyar úszónő egyben Európa második legjobb sportolója is.Hosszú Katinka azt mondta: a budapesti vizes világbajnokság pályafutása legszebb pillanata volt.

Jan 12, 2018 9:09pm

EGY REMÉNYSUGÁR ÉS EGYBEN VIGASZ…
TÖRTÉNELMI FORDULAT-AZ ÁL-DEMOKRÁCIA ESZMEVILÁGÁNÁK VÉGÓRÁI.
“Szociális demokráciát” hangzott el egy fiatal,becsületes magyar ember szájából a tegnap az üzenet a magyar néphez.Az egyre súlyosbodó társadalmi elégtelenségek a jelen pillanat türésküszöbéhez érkeztek és az emberek változást követelnek.Nem a perfid, öncélú politikai bozótharcoknak akarnak tanui lenni, hanem mélyenszántó társadalmi,erkölcsi, gazdasági változást igényelnek.Ahogy a szónok kijelentette zászlójára elsősorban a gyermek éhezés megszüntetését a gyermekeiket egydül nevelő anyák megsegitését a idős emberek méltánytalan számos esetben emberi lényhez nehezen elviselhető helyzetét akarja javitani, a méltányos emberi lét alapjainak a biztositását egeészségügyiellátás,oktatásügy az egymás iránt vállalt felelősség, a szolidaritás, a kohézió, a szerencsétlenebb sorba születettek segítése, támogatása, a jobb helyzetűek bizonyos előnyökről való lemondása,és minden ami az együttműködést alkotja”.
Elég volt a nemzeti demagógiát meglovagoló,bünszövetségek harácsolásából,a müvészi rangra emelt hazudozásokból,a nyomorból az elvándorlásból a hatalmi cinizmusból félelem keltésből és minden más társadalom elleni bünből amit naponta táplálnak be a tájékozatlan emberek értelmi adattárába.Elég volt a hatalomi bebetonozás bármilyen változatából a nemzeti javak kisajátitásából és abból a gőgböl amit egy egész nép rovására gyalkorolnak a ma má külön kasztot képező kiválasztottak akik minden eszközt bebetve küzdenek a tulélésért.
Lehet hogy a hatalom ismét illetéktelenek kezébe kerül ,de a társadalom eszmei értékei rövidesen megtisztitják sorainkat az ál-demoktácia martalócaitól.

VÉGELADÁS NINCS MARADÁS….
Miután meghallgattam Petőfi Sándor „Dicsőséges nagyurak” címü versét Mácsai Pál színmővész drámai előadásában,gondolataim a megélt történelmi időszak élményidézésre késztetett. Szemtanuja voltam a zsellérsorsnak a zsadányi úti Farkas Elek nagybirtokon mert a zsellérsorsu gyermekekkel nevelkedtem és mérlegre tudtam állitani a két évszázados ellenpólust az arisztokrácia és zsellérhad ellentmondásait.A XX-dik százed folyamán szemem előtt zajlott le a földosztás,a kollektivizálás karámba terelése az földbirtokok újra állami birtokba való vétele. majd jelen pillanatban az állami földek elherdálása úgymond a hatalmak megrendezett licitálási cirkuszának leple alatt.Tehát az egész csere-bere sokszor a deportálások és öngyilkosságok keserü történéseivel végződött.Tulajdonképpen egy diktatorikus szerva-csere történt a zsellér leszármazottakból lettek az arisztokraták /habár még nem raccsolnak/ és az arisztoratákból a földönfutók.
A politika szereplőii mindig kihasználják a megfeleő pillanatot az illetéktelen javak megszerzésére.Napjainkban folyik a tömeges meggazdagodás az állami földek ugymond licitálása formájában ahol mindenki próbálkozhat de csak a hatalomhoz közelállók üdvözülnek.Többezer hektáros állami földek vándorolnak ily módon a politikai élharrcosok tulajdonába. Lévén hogy a földet meg kell dolgozni az állatokat gondozni kell szükségszerüen kialakul az új arisztokrácia és zsellérhad.
A cápák már rátették a kezüket a hatalmas állami vagyonra.A kisseb javak sorsára jellemző például a Kósa Lajos városfejlesztési minixszter édesanyja a 82 éves nyugalmazott ovónő aki a Mátészalkai sertéstelepet nyerte el licitáción 47 millió forintért amihez még 1oo millió forint fejlesztési kiegészitést is elnyert a fia által elátkozott Európai Uniőtöl.A fenntnevezett politikus még a nejét is hozzájuttata egy néhány állami vállalat részesedéséhez.Az igaz hogy a hatalmi párt alapitó tagja volt,de ha ebben a minőségében megengedi magának ezt a jövdelmező gazdasági manővert. akkor a többi hatalmaskodó milyen ezközökhöz folyamodott.??
Ez már nem a politikai hatalmi küzdelmek, hanem a közjavak kirablásának történelni ténye.
Új zsellérek mi lesz a sorsotok ??

Jan 10, 2018 10:18am

ÁLLITSUNK MÉLTÁNYOS ELISMERÉST
NÉHAI TEMPFLI JÓZSEF NAGYVÁRADI MEGYÉSPÜSPÖKNEK
Hovatovább a társadalmi szemléletünk jellemzőjévé válik a rövid távu emlékezés,az érzelmi világunk elsatnyulása, és a teljsitményeinket jelző fémöntvények csillogásának az elhalványulása, 
Tempfli József történelmi tisztességét nem lehet és nem szabad az enyészet szeszélyeire bizni.Emléke maradandóan köztünk kell maradjon és figyelmeztessen hitünkre és nemzetttudatunkra.
Bennünket végzetesen sürget az idő, tarsolyában a kényszerüséggel hogy bizonyos értékeket meg kell őrizni a végtelenségnek-különben veszendővé vállnak.Ezért irom le soraimat úgy mint emlékezést de mint az emberi méltányosság alakitó gondolatait.

Tempfli József 1931. április 9-én született a Szatmár megyei Csanáloson. Középiskoláit a nagyváradi Szent László Líceumban kezdte, a nagykárolyi piaristáknál folytatta, majd a tanügyi reform után Szatmárnémetiben érettségizett az Állami Magyar Fiuliceumban.Osztálytársam és barátom volt.
Tempfli Józef egy megbizhtó tartós erkölcsi értéke volt az erdélyi magyaroknak talán az egyedülállók méltó szimbóluma.Társadalom szemléletében valamint Hitvallásában végig uralkodott az eredélyi magyrság küzdelme és sokszor magára hagyott sorsa.Ellnálhatatlan hüséggelszolgálta egyházát és nemzetét valamint a váradi püspökség javaibak visszaszerzéséért folytatott küzdelmet
ELISMERÉSEI
Nagyvárad Helyi Tanácsának díszpolgári kitüntetése és Életmű-díj mellett,
• Magyar Örökség díj (1997)
• Bethlen Gábor-díj (1999)[4]
• A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (2007)[5]
• Magyar Szabadságért díj (2009)
• Talán érdemes lenne elgondolkoni a nemzeti és vallási kultura felelőseinek a teendők módozatain.
• Bauer ÍBéla

Jan 08, 2018 10:32am

 

A FÉLELEM BÉRE
Habár a hirforrások reggeltől estig bömbölik az egész világból csokorba kötött /a feketék és az izlám által elkövetett rémtetteket/ jómagam még nem láttam sürögni forogni a “boxos” fajból,főként pedig olyasnit hogy csak úgy” nyisszantgatják” afehér emberek nyakát miközben allah fohászait mormolnák./Pedig Wizler bácsit nem sajnáltuk volna amikor gyümölcs lopásaink alkalmával ülepen durrantott bennünket a kiméletlen sós pukájával.Megvallom őszintén hogy fekete embert főként terroristát nem láttam csak a cirkuszban amikor is” Gogot” a bohócot koromfeketére vikszolták a közönség hatásosabb szórakozttására..Minden antiterroista kiképzés nélkül mi nem féltünk csak a drótos tóttol akivel édesanyánk ijesztgetett pedig az csak fennhangon kinálta szolgáltatásait.
Bennünket nem annyira az islám, fekete terror emészt hanem a fajgyülölet, az ideolágiai vas korlátok sötét gondolattára
Napjaink vitathatatlan karakter gyilkosai pedig azokat vették górcső alá akik a törvények és a tiz parancsolat ellen vétők felelősségre vonásáért emelnek szót/ a hazudozás,lopás,kóros társadalmi összefonódásairól /elitélően nyilatkoznak vagy nem hjlandók azonusulni a hatalmi monopoliumok eszmevilágával mert ugyebár a hatalom megörzése és megtartása feltételezi ezt a gesztust egy jó hazafi részéről a többi hitszegőt pedig ki kell rekeszteni.
Mit tehet ilyen esetekben egy fehér ember aki még feketéket sem látott ,sem” nyaknyisszantó izlámistákat „ akiket már kiirtottk és nekünk még mindig a rémálmok képzeteitt ültetgetik fakó agyunkba.

Jan 07, 2018 10:46am

Bauer Bela updated his status.

Jan 06, 2018 9:16pm

EGY” DEMORATUKUS EGYEDURALMI RENDSZER’ ALKONYA.
Élő tanuja voltan Nagy Imre miniszterelnök temetése alkalmával Orbán Viktor elmondott beszédének.
“A magyar nép megint szép lesz méltó régi naggy hiréhez”… volt a szónok igérete. A magyar nép a Nemzeti Dal hangulatában élte meg a civil társadalom alappiléreinek ezt a reménykeltő beszédet. Mindenki lelkesedett mert szinte maga előtt látta az évszázados magyar álmokat és feltétel nélkül kelyezte bizalmát a” ifju titánok” kezébe.
A személyek önszerveződő, önkéntes, közjó érdekében végzett tevékenységeinek összességét alakitották.. A polgári kezdeményezések a társadalmi-kulturális élet fontos elemei, szerepvállalásuk révén nagyban hozzájárultak a társadalmi problémák azonosításához, eredményes rendezéséhez és közösségi szükségletek kielégítéséhez. A civil társadalom a felmerülő helyzetekre spontán vagy újszerűen reagál, ezáltal elkülöníthető a családi, állami és a piaci struktúráktól. Az ismétlődő tevékenységek intézményesülése során civil szervezetek jönnek létre.
A civil társadalom és demokrácia összefüggéseit illleti a z egyéni szabadságjogok bizosítékai az úgynevezett „demokratikus eszközök”: a helyi önkormányzat, a szétválasztott egyház és állam, a szabad sajtó, a közvetett választások, a független igazságszolgáltatás és a „szövetségesi élet”. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az aktív szövetség a szabadság és az egyenlőség előfeltétele.Gondolatait a 20. században többen is jelentősen továbbfejlesztették, amellett érvelve, hogy a demokráciában a civil társadalom szerepe létfontosságú.Az eltelt 25 év alatt a társadalmi elégtelenségek egyre jobban halmozódtak az anyagi javakat halmozó törvénytelen eszközök felhasználásával.
Hova tovább mind többen vagyunk akik kiábrádultak a politika mindennemü vétkeiből táradadalmi visszaéléseiből amit demokrácia leple alatt a köztudatunkba ágyaznak.. Hiányoljuk Petáfi szellemiségét a demokrácia beigért áldásos hatásait mert az emberi gyarlóság lépten nyomon beletapos emberi méltóságunkba.
Hosszú és tunya hallgatásunk a elviselhetőségének a felső szintjén vivódik.
Amagyar nép egy segitő jobbként érzékeli
A V 18-AK MEGALALAKULÁSÁT
Ez egy becsületes hozzáértő hazafiak osszefogása a már féktelen cinizmus,hazudozás, és lopás megfékezésére hoztak létre a magyar tisztesség és és szókimondás iggazának tisztességére.
Mindezek az egyéni privilégiumok szégyentelen és gátlástalan halmozása ami ellentmond az annak idején a lobogóhaju fiatalok igéreteinekek.Valőszinü hogy a hatalom betonfalai ellen állnak a nép akratának de a szégyenfolt kitörölhetetlen marad a nemzet törtténelmében.

Jan 04, 2018 10:34am

 

AZ “IL SILENZIO”-NUGOVÓRA TÉRÉS- TROMBITA SZÓLÓ AKKORDJAI SZÓLALTAK MEG EGY , FIATAL LÁNY ELŐADÁSÁBAN EGY YOU TUBE FELVÉTELEN.EMLÉKEK ÖZÖNE ÁRASZTOTT El, A BARÁTAIM EMLÉKE AKIKKEL A RADNAI HAVASOK EGY KIS KATlANJÁBAN A PUZDRA MENEDÉKHÁZ TERMÉSKŐ TERESZÁN ÉNEKELTÜK ESTE LEFEKVÉS ELŐTT. 
Nem találtanolyan kocerttermet, vagy akár templomot ahol ,olyan megrenditően szép és tiszta visszhangja volt a dalnak amit együtt énekeltünk. Olyan volt mint egy esti ima.Kitörölhetetlenül rögzült emlékezetembe az élmény felidézve barátaim emlékét SzeredayBéla,Udvary István,Nelu Bolos,Eugen Șimon.Kirilla Sándor,Bill Șuta.Itt hagytak mindannyian egy szomorú emlékező krónikásnak.Legyen áldott az emlékük.
Kérem hallgaassák meg az lig 13 éves leányka trombitaszólóját.

Jan 02, 2018 3:23pm

Csodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned, és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek.
Most amikor a 87-dik évem küszöbén állok, nem mertem még álmodni sem hogy mindaz a verjtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás azok kezébe kerülhet akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segitő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban.
Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenkét év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is.
Már nem biráskodik felettem a kissebbségi voltom minden nyomorusága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom.
Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről.

Jan 02, 2018 12:33pm

A hivatás,mesterség,foglalkozás tisztességéről. 
Gyermekkoromban a társadalmi rétegződés bántalmai gyötörtek ugyan de az alkoó munka tisztessége mélyen rögzült erkölcsi tudatomban,
.Pl.Az eladósorban lévő lányok jelöltjeiről a szülőknek az volt az első kérdése.mi a foglalkozása,vagy mestersége és van e munkahelye,Nem annyira a vagyoni helyzete ,mert azt már „letapogatta” a rokonság.Egy értékrend alapján müködő társadalomban természetes volt a kérdés mert a megbecsült munkának értéke volt,ami életed végéig elkisért,és lehetőséget biztositott családod fenntartására.
Az illetéktelenség/a léhütés/ akkor hatolt a társadlmi tudatba amikor az ideológiai sikon mozgó közéletben elkezdték” kiemelni a termelésből” az ideológiai csábitásra hajlamosakat akikből a rendszer kialakitotta az únynevezett-aktivista kasztot-akiknek utódjai már jogosnak érezték a felülemelkedést a volt sorstársak de számos esetben a tőlük lényegesen magasabb képzettségü rétegeket is beleszámitva.Ez volt a döntő momentum a “mindenki ért, mindenhez” korszak kezdete ami mindmáig folytatódik a maradék állapotu felfogások rendszerében.
Az aktivista társadalom szemléletet felváltotta a politikai pártos rendszerek hatalmi mániája./mert hol állunk még a demkráciátol/A lődörgő fiatalokból létrehozták minden értékrendi válogatás nélkül az ifjusági szervezeteiket akik szinte örökölték a hatalmi harcok erkölcstelen beivódásait,a hazudozás a kisajátitás a lopás szégyentelen előjogait és mindezeket büntetelenül.Szemérmetlenül lebecsülik és hülyének nézik a társadalom minden rétegét hova tovább mind cinikusabban és gátlástalanabbul leigázzák a normálisan okfejtők próbálkozásait.
A kommunista hatalom idején az állam /munkásosztály/zsebeiben kotorászva kitanitták magukat. Aztán 17-18 évesen “beleléptek” a politika bünös hintájába egy egész nép néma szemlélődése közepette Meglovagolták a társadalom foghijas állapotát,számos politikai irányzat előnyeit használták ki. Kiméletlenül letepertek minden elenvéleményt nyilvánitó személyt vagy csoportosulást,mindezeket az olasz maffia eszközeivel akik mostmár hasznos továbbképzésre jöhetnének hozzájuk.Lévén hogy egész életükben nem dolgoztak mint 17-18 éves suhancok beültek a néphatalom legmagasabb szerveibe és azóta is ott ülnek mint tetük a nemzet nyakán meglovagolva a nemzeti demagógia eszméit és egy egész népet hurcolva a tisztesség szakadékának a szélére.Bünös utakat járva kifosztották a nemzeti javak döntö többségét és most már az ország gazasági hatalmainak első vonalában ágálnak tovább folytatava a sáskajárást egy egész népet nyomorba döntve Európa közepén..
Egy nemzet és egy földrész közösségének szégyenének vagyunk tanui.
.

Jan 01, 2018 1:47pm

 

EGY RÉMÁLOM-ANTITERORISTA OKTAIÁS ,OVODÁSOKNAK ÉS KISKOLÁS GYERMEKEKNEK
Amikor a hirközlés csatornáin közölték a hivatalos szervek ezt a hirt az volt z érzésem hogy az emberi racinalitás végnapjait éljük.Próbáltam hat évtized gyermekgyógyászati tapasztalatommal megkeresni az okát és célját ennek az agyament feltevésnek aminek csak illetéktelen emberek lehetnek a kitervezői meghatároztt célokkal.Átcikkant az agyamon a II-dik viláháboru rémségeinek a gyarmekkori félelmetkeltő történései amik mindmáig elkisértek életem keserü emlékeként/elsötétitések,szirénák hangjai ,bombázások,a támadó repülők zaja,halottak látványa,égő otthonok .Mert ugyebár ha párhuzamot vonánk azokkal akik ledobták a bombákat és napjaik terororistái között nem nagy a külömbség. csak annak idejé másként nevezték őket..
A gyermekkori félelmek olyan mélyen beivódnak beágyazódnak élményanyagunk adattárába hogy azok életünk végéig elkisérnek bennüünket.
A félelem “bekódolása “a zsenge gyermek tudatába pl a terrorizmustól szándékos manőver amit meghatározott céllal végeznek a kitervelők az egész tásadalom félelemben és agresszió veszélyének a táplálására.Ez bün főfént akkor amikor politikai célokra használják 
.Nem a terrorista rémek veszélyére kell oktatni a gyermekekeket ami ma már egy lejárt történelmi állapot hanem azon emberek veszélyére akik a hatalombirtoklás érdekében ilyen rémálmokat erászakolmak az emberek amugy is terhelt társadalmi tudatába.

Dec 31, 2017 10:26am

MELLÉKLET: A KISGYERMEKKORI ANTITERORIZMUS OTATÁSÁHOZ.
Mitől és mikor félhet egy gyerek? - Gyermekkori félelmek életkor szerint 
Csak a szóbanforgó két korcsoport problémájához füznék szakvéleményt. 
2-4 éves gyerekek
Ebben az életkorban válnak szobatisztává a gyermekek, így a félelmeik javarésze is ehhez a témakörhöz tartozik - félelem a vécétől, a lehúzás zajától... stb. Nagy hatással vannak rájuk a mesék, melyeket abszolút valóságként élnek meg. Ekkor jelennek meg először a konkrét félelmek is. Hirtelen a barátságos, mosolygós gyerekek félni kezdenek az idegenektől, a kutyáktól, vagy épp a teherautóktól. Az eddig este "kómába esős" csemeték nem tudnak elaludni a sötétben, a viharban, félnek a szörnyektől, a nyitott szerkénytől.
A fantáziájuk robbanásszerű fejlődésen megy keresztül; jóval egyszerűbb és könnyebb elképzelniük valamit, mint eddig - ezzel együtt kúszik be az élekbe a kisgyermekkori füllentés korszaka is. A második szeparációs szorongás korszaka is ez idő tájt kopogtat az ajtón. A bölcsi és ovi kezdés is okozhat bizonytalanságot a kisgyermekekben, melyek remek táptalajai a félelmeknek.
5-7 éves gyerekek
A szobatisztaság kérdésköre még nem biztos, hogy lezárult - az "új helyzet" helyét átveszi a "hibázhatok". Egyre nyíltabb lesz az attól való félelmük, hogy csalódást okoznak nekünk szülőknek, vagy épp az óvónőknek, tanároknak. A társaik felé fordulás is megkezdődik; egyre nagyobb teret kap a saját kis közegükben való státuszuk... Ám a fantáziájuk is egyre csak nő; előjönnek a természetfeletti lényektől való félelmek - mint a szellemek, farkasemberek. 
Fontos, hogy még ekkor sem elegendő csupán az életkori besorolás alapján hagyni a gyerekeket egyedül filmet, mesefilmet nézni.
Iskolás gyerekek
Vannak egyfajta belénk kódolt, túlélést segítő félelmek, amik hosszabb ideig megmaradnak - ilyen például a sötéttől, vihartól, magasságtól, ismeretlentől való félelem. Az életkor előrehaladtával, azonban előjönnek az egyedülléttől, a szülők elvesztésétől, betegségtől, a haláltól való félelmek is. Ezekhez társulnak még az iskolai életből származó félelmek - tanulás, közösségbe való beilleszkedés. Ám, ha ez még mind nem lenne elég, a pubertással beköszönt a totális bizonytalanság időszaka.

Dec 31, 2017 10:25am

HOSSZU KATINKA 2O17-BEN A VILÁG MÁSODIK LEGJOBB NŐI SPORTOLÓJA.
A RÖVIDPÁLYÁS USZÓ EURÓPA BAJNOGSÁGON HAT ARANY ÉRMET NYERT-
Hosszú Katinka már éveken át uralja a női uszósport eredménylistáját.A médis meglehetősen szükmarkuan bánik a világraszóló eredményeiről.Számos esetben csak hosszas keresgélés után találsz egy rövid közleményt ragyagó teljesitményéről,miután a külföldi média vezető helyeken közli elért eredményeit.
Nem csak én kiáltok!! hanem más számos sportkedvelő ember,is teszi fel a kérdést mi van az elhallgatás hátterében.Nem-e a kimondott igaz szó hatalmat elmarasztaló vélemény nyilvánitásának következményeit viseli.
Tisztelt uraim!! ideje lenne észrevenni hogy amit Hosszú Katinka a hazájáért tett, az nem habrangy politikai szöveg hanem az alkotó magyarságtudat követni való példája.

Dec 30, 2017 7:06pm

AZ IGAZSÁG TELJESSÉGE NEVÉBEN
Mióta a két cápa/Oroszország és az USA/lesöpörték az iszlám egyedülállóan kegyetlen és véres hatalmát a történelem szinteréről mondhatnám 2-3 hónap alatt/amit időben hamarabb is megtehettek volna/némiképp kezdett feoldódni bennem a közéleti történések és az európai következményes viszonyrendszerek sőt ellentmondások gondjainak feszültsége.De a kitörölhetetlen képek,emberi drámák még ma is élénken élnek és rögzitve vannak képes emléktáromban.A leirhatatlan rombololás,a 36 ezer élet pussztulása,a végelláthatatlan menekülősor, öregei
ket a hátukon cipelő serdülők, a fizikailag meggyötört anyák csecsemőikkel és kisdedeikkel,a tenger vizének hullámain lebegő halott tetemekkel az országhatárokon történő álhumanista kényszercselekedetek,az iszlám hatalom rémtetteivel a féktelen gyilokkal/terror cselekmények,a kétségbeejtő lefejezések/ nem csak keresztényi hanem emberi érzésvilágomat is próbára tették.
De próbára tette az az európai hangulat is amit ez az történelmi dráma még a sorainkban is előidézett.A gyülölet mindennemü fellángolása,a bőrszin iszonyat a tevőleges diplomáciai ellenállás, amiben sajnos mi jeleskedtünk elfelejtve a történelmi előzményeket,az átkot szóró propaganda hadjárat a népesség soraiban feljegyeztetett az egyes európai országok szégyentáblájára.Nem szeretnék sem hitigazsági sem történelmi netán diplomáciai kérdések hosszantartó és egyéni érdekeket követő vitákba keveredni hiszen a gyülöletkeltés olyan magaslatokra emelkedett hogy még a józan emberi itélőképesség léptékeit is meghaladja.
Csupán azért irtam le ezeket a sorokat mert a nemzetközi hirköslés jelentése alapján Ferenc pápa nem kiván résztvenni a Római Katolikus Világtalálkozón aminek Budapest lesz a helyszine.Ez vallástörténelmi esemény.
Ferenc pápa magatartása nem csak magánügy hanem annak a a megszégyenitő magatartásnak a következménye amit a magyar hatalom és egyházfők a katólikus egyházfő ellen inditotottak a menekültekkel való humánus véleménye miatt.
Emlékezzünk vissza a Bayer Zsolt kijelentésére amikor a Szent Atyát” demens vén gazembernek” titulálta nyilvánoson egy egész orszég füle hallatára és a magyar kormányfő rövid időn belül állami kitüntetést nyujtott át neki.De a magyar biboros hercegprimás is szó nélkül hagyta ezt az előzmény nélküli sértést és egy szó erejéig sem állt ki a szenvedő menekeült embertársai mellet.Ilyen erkölcsi léptékben megitélve egy egész egyház megszégyenitésével, megértem Ferenc pápa határozatát és akkor is ha ez mérhetetlen csapás a magyar katolikusság tisztességére.

Dec 30, 2017 9:31am

.

MARADJATOK VELÜNK ’’
Nem a hontalanság érzésvilágának elkerülése miattt hanem Erdéllyország a szülőföldünk rögeinek tiszteletének elkötelezve kérünk benneteket maradjatok itthon, elődeink sorsának és hitének szent igazával a tarsolyunkba.éljétek velünk együtt a végváriak sorsát.
A mai történelmi időszak egyik fintora volt hogy egy meg-dönthetetlennek látszó diktatúra,rövid idő alatt kártyavár módjára összeomlott és egyúttal létrejött egy régen óhajtott európai közösség,egyelőre még a kezdet velejáró gyermekbetegségeivel.
Ez a tény kelet Európában meglehetősen ellentmondásos állapotokat szült,az egyén mozgásterét,életkilátásait,gyermekeik jövendőjét,egyszóval egy méltó emberi lét kilátásait kuszálta össze ez az esemény,hatalmas embertömeg elvándorlását előidézve.
Távolról sem tisztem véleményt nyilvánítani az elvándorlás vagy itthon maradás érveit taglalni esetleg elmarasztalni. Az elvándorlásnak családi, jogi,érzelmi,anyagi,szolidaritási szempontjai vannak. Minden elvándorlónak és itthon maradt „végvárinak”meg van a sajátos érvelése,amit mélyen tisztelnünk kell.
A történelmi senyvedés okait aminek napjainkban tehetetlen szemlélői vagyunk,ami 3o év alatt felére csökkentette Erdély lakosságát megtörten éljük meg.Temetőink nyughelyeinek gondozatlansága .a még léthatáron tengődő öregeink, a kihalófélben lévő magyar nyelvhasználat a közhivatalokban és intézményekben megvisel mindenkit.Ennek okait vagy okozóit nem kutatjuk már, mert a magunk gyarlóságai miatt a második trianon is kiteljesedett.Nem kutatjuk de bennünk ismétlődően élnek az előrevetitett gondjaink mindennemü aggodalmai.Hiszen Erdélyország kivérzett.Szinte pániksízerüen menekülnek szeretett ormaink védelme alól,szüleink testvéreink egyszóval véreink oltalma alol.
.Napjainkban amikor a minnemü kétéltüségek megmutatják valódi arculatukat hovatovább fájó tekintettel szemléljük az események alakulását.
A politika és az ideológia ezeknk haszonélvezői akik porlasztják a hagyomános szolidaritását az erdélyi magyarságnak.Az aml felaprózta a magyarság hegemóniáját,privilégiumokat gerjesztett az ideológiák átkos manővereivel hol széthuzésra hol összefogásra ösztökélték hontársainkat.
Úgy érzem hogy mint Európa szabad polgárai el tudjátok kerülni a fájó frusztrációkat-meg tudják őrizni a szülők a család közelségének biztonságérzetét. Egyszóval elkerülhetik a –HONTALANSÁG,SORSTALANSÁG,KISZOLGÁLTATOTTSÁG.,keserű érzését.

ADJA AZ ÚR HOGY IGY LEGYEN !!

Dec 28, 2017 11:43am

 

ÜZENET HITES BARÁTAIMNAK 
Most amikor az alkony homálya barangolásaimat elfedik, ebben a még mindig erkölcsileg “borus égbolt” arra kötelez hogy hitem és tisztességem vallomásra késztessen .Hogy ne hagyjam létem tisztességének kapuit tárva-nyitva a külünböző széljárások hivei előtt,még az urnák végtelen csenjében sem.Ebben a felajzott szemléletü világban amiben talán már nem lehet megkülönböztetni a jót a rossztól életelemem az elődeim génjei, vezéreltek amiknek következetes hordozója vagyok Ellentétben a köztéri szónokokkal akik a gyülölet magvait ültetik közénk egy jobblét kétes erkölcsü kivivásáért. Mi és a hozzánk hasonlók a szeretetet,a becsületet és emberi tisztességet szorgalmazzuk napjaikban,mert a hazugság a lopás és a hozzátársuló hataloméhség távol áll tőlünk. Emberi kötelességünk, a szenvedő társadalomi elégtelenségeket a köz elé tárni, a jog amivel eddig és ezután is élni fogok függetlenül a személyek különboző csoportulások ideologidk,vagy bármilyen emberekre ártalmamas hatalom ténykedése okozza ezt...mert ha a még szenvedő vilég a bőrszin,a faj,a vallási,társadalomszenléleti nyügét fogja a vállán hordozni nem nézhetjük tétlenül. Ez a delfogásom mentes bármilyen személyi vonatkozásu ellentmodástól,vagy hatalom birtoklási kényszertől.
Az Úr egy szerető hivatást szánt létem értelmének amit a segitő és áldó kezeivel tiszteséggel és hittel teljesitettem.

Dec 25, 2017 3:30pm

KEDVES TERIKE ÉS JÁNOS 
Amikor az alkony kóborává válik az ember nehéz és fájó szivvel gondol az elszalasztottévekre,karácsonyokra...a.zokra amikor egy egész emberi lét alatt nem tudtuk egymást átölelni
Boldog karácsonyt!!
Emike és Béla

Dec 25, 2017 9:08am

.

LEGZEBB EMLÉKEM-EGY IRÁSOM AMI MINDVÉGIG ELKISÉR
Úgy rögzültek bennem a gyarmekkori karácsonyi emlékeim mint ahogyan azokat 2o12-ben az ünnep első napján leirtam,azért hogy a lankadó emlékörzésünk ellenére tiszta szépségében maradjon családunk élménytárában.Fogadásom köt hogy minden év karácsonyára emlékeztessek ezekre a sorokra

LÉGY ÜDVÖZÜLVE SZENT KARÁCSONY.

Amikor az ember a szeretteiről ír,bármilyen játékmestere is legyen a szép magyar szónak,nehezebben találja a megfelelőket a szeretet és emlékezés szépségének a kifejezésére. Mindez azért mert a szeretetnek nincs ortográfiája,,stílusa,irodalmi kelléktára,vagy hatásvadászatra ítélt hangzatos cicomája.
Az igazi szeretet az csendes,mindent átölelő megfoghatatlan egyedi érzés ami még megmaradt a gyermekkorunkból ebben a nyakatekert csillogó-villogó világban.
Ma a 2012 év karácsony első napján emlékezni szeretnék a gyermekkori,diós,almás,szaloncukros karácsony fára,a deszkából összeeszkábált hintalóra és a csillagszórók sziporkázó fényére.
A karácsony esték minden mozzanata kitörölhetetlen emlék marad minden ember életében A halmozott szeretet áradatra,ami ilyenkor főként a népes családoknál kifejezettebben érzékelhető.
Ilyen volt a mi családunk is. Köztük és bennük éltem le az életem a történelem a sors, laskanyújtójának sodrása és állandó szorítása között.
Jómagam karácsony este a konyha ablakából, a csipkés szélű hófehér kis függönyt elhúzva leselkedtem a hóborította fehér tájra de főként a csillagos égre,figyelve hogy látok-e egy angyalt aki gyermekeknek viszi a karácsonyfát.
Annak idején csikorgó hideg telek voltak. Szinte menetrendszerűen 5 és 6 óra között megjelent az ablak alatt a behavazott népes család apraja,nagyja- Keresztapám Podolák György minden esetben a –Nagyszent József-Dávid sarjával kezdte a kántálást. Vele és utána minden karácsonyi dalt elénekeltek. Leszállt az ég dicső királya,Mennyből az angyal,A kis Jézus megszületett. Isten gyermek kit irgalmad közénk lehozott
Újra átélve mindmáig a fülemben egy valóságos –örömódának tűnt amit halottam.
Sokan voltak,elözönlötték az egész házat és a cipőtalpakra fagyott hó elolvadva , szemléltető térképet hagyott maga után. A férfiak Erdődi fahéjas forralt bort ittak az anyák és gyerekek a hagyományos karácsonyi –foszlós kalácsot és –beiglit-fogyasztottak
Aztán mentek tovább hirdetve a hitet a szeretetben és békességben.
Na ! mondta édesanyám kezdhetem elölről a takarítást , de az arcán a szeretet, békesség és az öröm érzése honolt.

Legyen áldott az emléketek !

Béla

Dec 24, 2017 10:09pm

.

TILTAKOZOK !!!
EGY MEGALÁZÓ, MÉLYEN SZÁNTÓ CINIZMUSRÓL….
A egy sérült személyiség védekezése az, ha valaki cinikusan szemléli a világot, és senki iránt nincs benne elismerés, sértve ezzel közösége emberi méltóságát..A közelmult egyik parlameneti ülésszakán egy képviselőnő egy kérdést tett fel a kormányfőnek hogy milyen személyes vagy családi kapcsolatai vannak vagy voltak egy terrorizmus és más büntények elkövetése miatt nemzetközi körözés alatt álló arab pénzemberrel. A miszterelnök válasza:Boldog karácsonyt-hangzott cinikusan drukkereinek parlagi hahotázása közepette.Nehezen hittem a fülemnek,már csak azért is mert hozzászoktatta a köztudatot a váratlan dakota idézeteivel és más hebe hurgya hasolataival. Láttam a megdöbbenést az emberek arcán akik ezt átélték egy parlamenti demokráciában. Mert ami elhanzott már mélyen megalázó volt az egész nemzet számára.A “Boldog Karácsonyt “köszöntés egy meghatározott időhöz kapcsolódó,szeretetet és békét hirdető köszöntés mindmáig , még az istentagadók között is és nem egy súlyos politikai vád leplezésére szolgáló menekvési lehetőség

Dec 21, 2017 12:10pm

A XX-DIK SZÁZAD SZAATMÁRI NEVESEI
ANTAL PÉTER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMTANÁR.
A HIVATÁSTUDAT TISZTESSÉGÉNEK PÉLDAKÉPE-
Emlékét generációk örzik mély tisztelettel és áldják még napjainkban is, mert tisztes polgára volt városunknak és kiváló magyar nyelv éS irodlom tanár. Igen magas értékrendü kulturája imponált diákjainakTudós ember volt..Olyan szinten oktatta a magyar nyelvet és irodalmat aminek tisztessége elkisért bennünket egész életünk folyamán.
Nemcsak a köznyelv szintjére emelte anyanyelvünk használatát hanem kultuurált igényes irodalmi nyelvezetet várt el diákjaitól.Ez volt az Ő hivatástudatának és gyakorlásának magasan kiemelkedő teljesitménye.
Megtanitott bennünket arra hogy gondolatainkat minnél igényesebben közöljük vagy fogalmazzuk meg.Ily módon emelkedjünk nagyjaik alkotásainak méltó megismerésére és tiszteletére..Hat évtizede a szakbarbárok keserü kenyerét eszem ,ahol tévelyegni kell az idegen nyelvek bozótjában de amikor gondolataimat anyanyelvemen papirra vetem mindmáig az Ő igényeinek igyekszem megfelelni.
Tanitványai egész Erdély magyar kultúrájának hinökeivé váltak és élő példái anyanyelvünk szépségeinek ésmondanivalóink nemes megfogalmazásának .

Dec 21, 2017 10:32am

EGY ÉRTÉKELENDŐ REMÉNYSUGÁR

“NE A HATALOM VEZESSE A NÉPET,HANEM A NÉP VEZESSE A HATALMAT”.
Mert nem a politika ezerarcu szégyenét kell piaci áruként értékesiteni a magyar nép becsülerének és hitének leple alatt, hanem a adott szavak a társadalmi igazságok örökértékü igéi,akár az anyagi akár szellemi kiszolgáltottságoknak hovatovább mind jobban növekvő bozótjában kell rendet vágni

Dec 20, 2017 1:23pm

AZ ÉN KARÁCSONYI AJÁNDÉKOM…..

Nem a hivalkodás érzásvilága uralja a hangulatomat amikor ma 2o17 December 2o-án reggel rátekintek a GOOGLE-FEEDJIT számolón a 15 országra,hanem az alkotásom értékének megcáfolhatatlan ténye igazol.Nem üzöm a statisztikai felmérések értékrendjét sem. Számomra ez egy karácsonyi ajándék amit megoszthatok minden felebarátommal. akinek keze melegét érzem,
EgyesültÁllamok,Anglia,Németország,Magyarország,Franciaország,Svájc,DélKorea,Svédország,Dánia, usztria,Románia,Szerbia,Szlovákia,Görögország .2o17.December.2o.6 órás adatgyüjtés//

Dec 20, 2017 11:30am

A GYERMEKGONDOZÁSI VILÁGIRODALOM JELESEI KÖZÖTT
Közeledik az idő amikor a GOOGLE számláló rendszere életmüveim látogatóinak számát 5o millióhoz közel jelzi a világ 218 országából. Két elektronikus szerkesztésü kiadványom, a Gyermekgondozási Enciklopédia és Gyermekgyógyászati diagnosztika csalogatták a látogatókat 12 éven át a net-em oldalaira. A regisztrált adatok mindennapos következetességgel jelzik a látogatók számának növekedését az elkövetkezendőkben is mert tartamilag időtállóak és szakmailag megbizhatóak. Ezek a döntő érdemei munkáimnak.
Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert szolgáló szándékával készültek el ezek az életművek. Azért nevezem életművekneknek mert milliónyi embernek voltak, vannak és lesznek segítségükre. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ezek a kiadványok amik már bejárták a világ gyermekgodozási irodalmát. 
A felhasználók skálája igen
széles,anyukák,szülők,orvostanhalgatók,szakorvosok,egyetemi oktatók,felsőoktatási intézetek.
Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása emberi és orvosi létem értelmének.
Büszke vagyok arra hogy szülővárosomból Szatmárnémetiból inult el ez a világhirnevet szerzett munka a város egyik fiától aki hat évtized értelmi egészét és fizikai létét áldozta a köz javára.. 
A látogatók számadataiból kiindulva a munkám egyedülálló az eletronikus szerkesztésü gyermekgondozási világirodalomban.Mindezen teljesiményemet a szakma méltányos elismeréseivel jutalmazta.

Dec 13, 2017 9:40pm

IRJA,IRJA .HADD EL HOGY IRJA…..
Gondolják, vagy mondják ki nyiltan véleményüket egyesek azzal a cinizmussal amit már nem sorolok a tisztes emberi véleménynyilvánitás elfogadható módozatánakA mindennemü elkötelezettek növekvő hada már szinte „erkölcsi ordasokként „vadásszák soraim között bálványukra vonatkozó társadalmilag és törvényileg ellentmondó megnyilvánulásait.Pedig véleményeimmel nem vagyok egyedül,mert már egy egész földrész megelégelte a határokat nem ismerő demagóg,hazudozó,kétéltü szövrgeket.A népére erőszakolt személyre szabott álmodozásaival tévutra tereli a tájékozatlan honpolgárokat. Pedig kijelenthetem hogy amig az emberiség erkölcsi alapértékeit sértő bármiféle hatalom becstelen acsarkodásait zuditják rám a saját és mindannyiumk nevében papirra vetem a még a lencsét fogyasztó sanditó szemlélődők elmarasztalása közepette is.Biztos vagyok benn hogy a történelem előbb utóbb kiveti az hazugság.lopás és a számtalan visszaélések hatalmasainak a büneit azokkal együtt akik védték az ilyen hatalmak bástyáit.Valaószinü hogy akkor új bálványokat helyeztek az emberi megalkuvás talpazatára hiszen egy tál lencséért arra is képesek vagytok.

Dec 13, 2017 12:28pm

EMLÉKTÁR

EGY MEGTISZTELŐ FELKÉRÉS
EGYESÜLT ÁLLAMOK-GEORGE WASHINGTON
GYERMEKLINIKA-
-VEZETŐ PROFESZOR-KEVIN.M.CREAMER.
Dr Bauer Bela,
I am the main author /content editor for the second edition of the book Pediatric Surgery and Medicine for Hostile Environments. It is a publication that helps medical personnel with little or no Pediatric training to deliver medical, surgical, and critical care to children in austere or hostile environments. We expect it to be widely used in military medical deployment situations as well as natural disasters and humanitarian crises. The book is published by the Borden Institute, a US government publisher (nonprofit) and the work is in the public domain.
We would like to include Image #5 the HSP vasculitis from your website in our Dermatology chapter. We are requesting permission for print and electronic rights for lifetime use (which will cover subsequent revisions or editions). Of course, we would give proper attribution in a credit line, worded however you would prefer. We would need a high-resolution version for use in the book (really we need something in the MB, not KB, size range, measuring at least 300 dpi). 
Thank you in Advance for your assistance
Kevin M. Creamer MD, FAAP
Associate Professor of Pediatrics
George Washington University School of Medicine

Dear Mr. Kevin M. Creamer,
I am glad to contribute to your publication, and of course I agree to include the requested image in your publication (for print and electronic rights for lifetime use - which will cover subsequent revisions or editions).
Sincerelly,
Dr. Bauer Bela PhD.
Show message history
Reply, Reply All or Forward | More
ToCC/BCC

Message Body
On Friday, March 13, 2015 7:05 PM, Bauer Emilia < JLIB_HTML_CLOAKING > wrote:
Send

Dec 12, 2017 10:33pm

 

TOLVAJ TOLVAJ HÁTÁN….

A hőn áhitott demokráciánk megnövelte a tolvajok számát úgy itthon mint a külföldi országokban is sajnos hozzájárulva a tisztességes román nép lejáratásához.A következmény az volt hogy megemelték az államvédelmiek létszámát is szégyenletesen magas juttatásokkal. ami jelentős pénzalapot emészt meg a költségvetésből, a köz zsebének rovására.A legfrissebb európai hirforrások szerint a legtöbb szegény ember Európában országunkban él.Az effektus továbbra is azzal volt egyenlő hogy az egész ország továbbra is lopott/ki hol érte és ki mit tudott/.Nemzetközi hatásra létrehozták a Direcța Națiomală Anticorupție /D:N.A,/korrupció ellenes nyomozati szervet,aki aztán politikai megrendelésre dossziékat készitett minden főtolvajnak és aztán a politikai és a hatalmi változásoktól függően azét vették elő akit éppen semlegesiteni akartak a hatalomért folyó irdatlan küdelemben , kezére biggyeszve a vas karperecet. Ezek a indokolatlan itéletek folytán vagy otthonukban,vagy a tengerparton barátnőjükkel, vagy a főváros sétányain töltötték rabságuk egy-két évét,miközben a megmaradt lpott pénzükből akár egy egész falut is megvásárolhattak volna.Közben még újabb államvédelmi szervek alakultak és igy jött létre a kétfejü hatalom –az egyik a nép által megválasztott parlament a másik az államvédelmiekből kialakult árnyékhatalon amiknek életre halálra folyó harcát követhetjük élő adásban a képernyőkön.Aki mindezt létrehozta az a volt elnöke az országnak a” karvalyorrú tengerész” a főtolvaj az pedig röhög a markába egy egész ország felajzott sorsán. Megrenditően kiábránditó prelud-je egy európai demokratikus rendnek.

Dec 12, 2017 6:02pm

 

A XX-DIK SZÁZAD KÉT BÜSZKESÉGE A KÖLCSEY KOLLÉGIUMNAK-PÁSKÁNDI GÉZA ÉS SZILÁGYI DOMOKOS

Dec 11, 2017 1:05pm

FOGLALKOZÁSA –MINISZTERELNÖk
.Egy interju alkalmával egy ujságiró megkérdezett egy miniszterelnököt hogy mi a fogalalkozása, mihez ért a mindennenapi cselekvő életben.A válasz rövid és lakónikus volt-a miniszterelnökséghez.És ezen kívül-mindenhez, ismétlődött meg a válasz.Tehát olyan ezermester féle szólt megismételten a kérdés –eltalálta- volt ismét a határozott válasz.Szerintem időszerü lenne egy alapos felülvizsgálata az ismérvek tisztességének.
A XXI-dik századi megváltozott társadalmi változások életkörülmények és igények sok hagyományelem eltűnését eredményezték, a mesterségek foglalkozások tekintetében 
Igen meglepő történelmi ténynek érzékeltem a kijelentést hogy valaki egy tiszavirág életü megbizatást a foglalkozás rangjára emeljen.
Hogy őszinte legyek hallván ezeket a válaszokat újraélve a közelmult történelmi visszaéléseit zsibongani kezdett az agyam.Ebben a történelmi időszakban amikor a politika mindenre rápakolta piszkos mancsait és a nagy nemzeti szunnyudás mezejére kergettte a szakikat hovatovább mind ritkábban hallod a jó szakember,jó mesterember,kiváló tanitó,tanár,,orvos minősitést a közéletben. Még azokban az időkben kezdtek hozzászoktatni bennünket a foglakozások összemosásához amikor a cipészekből kollektiv elnökök lettek egy szempillanás alatt.A gyorsan ivelő karrierek történelmi időszaka csak fokozódott mert még a „magas iskolások „is jórészt „ beleléptek” a politikába ahol aztán a felső határ ha nem is a csillagos ég volt hanem a mindenhez értő szüleményei a társadalomnak és Ők voltak azok akik vezényelték a hatalmi kórusokat.Azt csak mi éreztük a bőrünkön hogy milyen hatásfokkal.
Folalkozás,mesterség ,szakma, lassan a középkori fogalmak közé “sikkant” vissza és helyelyettük az állandóan aranytojást tojó politikai tyukok uralkodtak és uralkodnak sajnos még napjainkban is.Aki még megőrizte ősei tisztességét, olyan fejtvesztve menekü a tájainkról hogy hátra se pillant.
Mindenki „pennás tollforgató” vagy piaci vagy köztéri prédikátor óhajt lenni.Ezért kerül sor Mesterségek vásárával a krónikus szakemberhiány elleni verbuválás megszervezésére is azzal a jelszóval hogy” csipkedjük még össze ami m;g itthon maradt”.Visszatérve a miniszterelnökség mindentudó,mindenható.a jó Istennek a lábát is fogdosó hatalmi kényszerképzeteiere ezeknek a foglalkozásoknak az élménytárába tartozik a landolás fogalma is ami visszatérit az inasévek keserü kenyeréhez.A véleményem axz hogy nem kell aggódni értük mert annyit összelopkodtak a közös magtárból hogy még az ükunokáik is a miniszterelnökségük legszebb napjainak örömeiben fognak lubickolni.

Dec 11, 2017 10:44am

“A POKOL TORNÁCÁN”

Mit nekem te, zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek, 
S képzetem hegyvölgyedet nem járja. 
Hangzik szeretet költőm Petőfi Sámdor “Az alföld” versének első strófájaban. Lévén sikvidéki ember kihivásnak tartottam a hegyvidéket „félelmes veszedelmével”, ami megfoghatatlan kényszerrel vonzott aholl győzelmet hirdethettem magamban a termeészet embertpróbáló erőivel vivott küzdeleemben.
Hogy nem lehet ezt szeretni tettem fel magamban a kérdést a költő sorait olvasva.A kezdet kezdetén a Radnai havasokkal kacérkodtam majd kimerészkedtem a, Bucsecs-hegység, Fogarasi-havasok, Páring-hegység, Retyezát-hegység ormai közé.
A Nemzeti Kosárlabda bajnokság első osztályában játszottam és a spotegyesülettől kaptan egy 2 hétre szóló üdülőbeutalást Buștenibe a Bucegi hegy aljában.Megjegyzem hogy akkor még kiváló fizikai erőlétben voltam és nem hajlitgatta az Úr a csontjaimat kénye kedve szerint.A véletlen úgy hozta hogy egy szobába kerültem Profeszor Dr.Szabó Istvánnál az élettan katedra vezetájével aki mániákusan nagy turista volt. Mikor meglátott azt kérdezte tőlem ,hát maga mit keres itt Béla.Szeretnék kikapaszkodni a Omul csucsra. Felmért hogy van bennem annyi fizikai képesség ami alkalmassá tesz erre a teljesitményre és igy felelt-én is oda igyekszen.Egy néhány nap előedzés után elindultunk rekkenő hőségbe a Valea Jepilor ösvényényén a csúcs felé. 
Az Omu-csúcs (sokhelyütt Omul) a Bucsecs-hegység legmagasabb csúcsa 
Legkönnyebben délről közelíthető meg, a hegység keleti gerincén végighaladva.A sziklába rögzitve volt a biztositó drót kábel. Úgy tünt hogy minden rendben folyik, amikor pillanatok alatt egy kegyetlen vihar rémálommá változtatta a helyzetünket, orkánszerü szélvihar tombolt a villámcsóvák szinte másodpercenként nyujtózkodtak az alattunk mélyülő többszázméteres szakadékba és az irdatlan lezuhanó víztömeg szinte lemosott bennünket mint a békákat a csupasz vizparton. A hátizsákom táncot járt a hátamon.A professzor Úr utasitott hogy fonjam a két karomat a drótkötél alá,huzódjak egész közel a sziklafalhoz és zsugorodjak össze amennyire csak lehet.
Igy éltük át a kb 30 percet a pokol tornácán. Mikor a menedékházhoz értünk a mentő osztag vezetője megkérdezte hogy milyen utvonalon kapaszkodtunk ki és amikor megmondtuk neki Őrülteknek nyilvánitot bennünnket azzal indokolván kijelentését, hogy két angol turista zuhant a szakadékba és meghalt ezen az utvonalon.
És én meg Petőfi Sándor versének első srtófáján törtem a fejem.

Dec 10, 2017 11:32am

 

URRÁLUNK.CSIRIPELÜNK.HAZAMEGYÜNK…..
Az újfennkelt demokráciákban a tüntetések amiket a különböző társadalmi elégtelenségek miatt szerveznek már elvesznek a mindennapi szürke történések homályában.Mert ha nem igy lenne, akkor csak két szó hangzana el mégpedig az hogy” elég volt” és a hitványak nyomába erednének és elkergetnék őket kétéltü multjuk büneivel együtt.
De igy sztereotip módon azt észleljük hogy a fennkölt és történelmileg visszatérően óhajtott szabadságeszmék,ha szemérmesen is de jól megférnek a szégyenletes társadalmi kiszolgáltatottsággal. Törvényi erőre emelkedett a korlátlan csiripelés joga,feltétel csak egy van –mégpedig hogy üres beggyel és ne túl nagy felhajtással,röpködéssel végeztessék. Az illetékes kanverebek árgus szemekkel követik a főugrándozókat és ha kell a- „szabadság szent tehene”-egy megfelelő méretű lapógyát pottyant az éppen aktuális ügyért csiripelőkre,
-Mindezek után mindenki a fészkére vonul és igyekszik letisztítani az áruló nyomokat a következmények elkerülése végett. Mindenki elégedett-a szürke verebek hogy kiugrálhatták,kicsiripelték magukat,a kanverebek hogy a fészkükre szálltak az üresbegyűek-és ez így ismétlődik a végletekig ugrálunk,csiripelünk és hazamegyünk.
Eközben a szürke verebek álmélkodnak,szavaznak,választanak,olykor hiábavalóan háborognak mert közben mindig lenyeletik velűk a- szőrös hernyót-. Igy ismétlődik ez generácíórol, generációra,évezredeken át-a fontos az hogy a verebek,hovatovább mind silányabb biológiai anyagból legyenek gyúrva,alázattal kérem,és csak annyi értelmi képességük legyen hogy folyamatosan és hosszú ideig , szemrebbenés nélkül tudjonak hazudni,imádott népüknek egy hatékonyabb hülyítés céljából-
A politikusoknak nevezett„pojácák” cirkuszi porondjaikon nap mint nap,új meg új bűvészetmutatványi tárházat tárnak elénk/manapság a tömegkommució megvett és kibérelt eszközein/elhalófélben lévő idegsejtjeinek tárházából,verébbolondító vagy verébriasztó célzattal,sokszor sokszínű és mind fényesebb köntösökbe öltözve,varázssipkával,autentikus bohócok képében,és megszégyenítően katymatag hazafias szövegeikkel. 
Részlet-Szürke verenek-Pampojácák
.

Dec 07, 2017 1:38pm

 

AKKOR TISZTA HÜLYE VAGY FIÁM……
Schneider tanár Úr aki a természetrajzot oktatta a Királyi Katolikus Főgimnázium intézményében az 1940-e években igen jó humorú ember volt. Német származása miatt különös hangsúllyal beszélte a magyar nyelvet.
Ha az éppen felelő diák valami bődületesen nagy valótlanságot mondott,feltette neki a kérdést-fiám mosakodtál te ma reggel ? a válasz gyors és határozott volt-igenis tanár Úr. A viszontválasz a tanár Úr részéről a következő volt;akkor tiszta hülye vagy fiám!!
Egész életemre rögzült ez a sztori és amikor úgy éreztem magamban hogy a hatalom vagy bárki más lyukat akar beszélni a hasamba akkor Schneider tanár Úr szavai jutottak eszembe egy rövid kiegészítéssel:Hát ha Te ezt elhiszed „akkor tiszta hülye vagy fiám „
ETTŐL AZ IDŐTÖL KEZDVE AKÁR HALGATTUNK AKÁR BESZÉLTÜNK A „HÜLYECSINÁLÓK’’ MINDVÉGIG TISZTA HÜLYÉNEK TEKINTETTEK ÉS SANOS TEKINTENEK BENNÜNKET.!!!

Dec 06, 2017 8:31pm

EMLÉKTÁR-KAPNIKBÁNYA-1957-1962-

ÉVEZREDEK ÖRÖKÖSEI KÖZÉ TARTOZOM.

Igen azokkal éltem akiknek a fold mélységeinek hasadékaiból először villant a szemükbe a színes és utánozhatatlan kép a bányavirágok évezredes kincse. Hálás vagyok a sorsnak hogy nekem is juttatott ezekből a megismételhetetlen értékekből. Úgy őrzöm őket mint azon sorstársaim emlékét akik mint a szeretet és hála tisztességének jelzálogaként őrző gazdájukra bízták.
A bányavirág, más néven hegyikristály, a bányák falain, üregeiben, hasadékaiban különféle nagyságokban mindenfelé gyakori, színtelen, legtöbbször átlátszó kvarckristály.
Különleges esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik, az ásvány vagy ásványok összenövésének, színeinek, formáinak, az egyes összetevő kristályok kivételes méretének köszönhetően. Ezen tulajdonságok összessége lehetővé teszi, hogy az ásványminta jobban azonosítható legyen más mintákkal szemben.

Az ókori görögök azt gondolták a hegyikristályról, hogy olyan jég, amelyet lehetetlen felolvasztani. Így kapta a Krystallos nevet, és ebből származik a mai hegyikristály elnevezés. A hibátlan példányok teljesen áttetszőek, vízszínűek.
Az íriszkvarc, vagy szivárványos kvarc akkor keletkezik, amikor a finom repedései miatt fénytörés keletkezik. A Fény kristálya, és a Világmindenség erejét szimbolizálja.
A Bányavirág cím találó, hiszen ezek a színükben, formájukban és méretükben egyaránt egyedi értéket képviselő természeti képződmények kőbe merevült virágékszerekre emlékeztetnek. Maga a kifejezés azoktól az erdélyi bányászoktól származik, akik a föld sötét gyomrában végzett izzadságos munkájuk során gyakorta bukkantak egy-egy csodálatosan szép kifejlődésű ásványtársulásra.

A karbidlámpák imbolygó fényénél feltárulkozó, színpompás ásványokkal gazdagon benőtt sziklahasadékok elrejtett kincsesházak képét vetítették a megfáradt bányászok elé.
Az ásványok a kőzetek alkotórészei, építőkövei. A szakszerű meghatározás szerint olyan szilárd halmazállapotú, egynemű és természetes úton keletkezett képződmények, amelyek sajátos vegyi összetétellel rendelkeznek és kémiai képlettel mindig leírhatók.
Vannak egészen ritkák, de olyanok is akadnak közöttük, amelyek igen elterjedtek és nagy 
mennyiségben megtalálhatók a földkéregben, illetve a kőzetburokban.

Dec 06, 2017 7:54pm

 

ÉRTÉKMÉRŐ….
A kommunikációs rendszerek mindennapi térhóditásával az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem más szabadon szárnyaló gondlatokról is.A számitógépes világ hamarább és könnyebben jut az információkhoz és többre étékeli az arra érdemes alkotást. Egyszóval egy adott pillanatban hamarább ismeri fel az alkotás értékét és minőségét
Mindenezen valóságokat azért taglaltam kissé részletesebben mert ma olyan pozitiv élményanyagom volt ami igagolja mindennapi törekvéseim értékét-.Egy jó nevü gyermeklinikaklinika vezetője hivott fel telefonon azzal a céllal hogy egyezzek bele hogy orvosi jellegü kiadványaimat felhasnálják az orvosképzésben és tudományos kutató munkájukban.Egyuttal közölte velen hogy közölt tanulmányaim szinvonala személyesen lenyügözte,világirodalmi eredeti leirásnak itélte egyeseket a közleményeim közül.
Üszintén szólva főként az volt az egész történésben a számomra az “ örömóda” ami elhangzott.
Köszönöm!!!

Dec 06, 2017 1:52pm

Köszonöm Neked Uram hogy megajándékozál annyi idővel és képességgel amivel ma este 2o17 December 4-én az asztalomra tettem ezt az elktronikus szerkesztésü irást ami könyvnek sem nevezhető mert jellegében és élményanyagában esetleg olyan benyomást kelt benned ami vagy egy ócskapiac vagy akár egy fényes áruház hangulatához hasonlit.2744 oldalán amit nem lapozgatni hanem görgetni kell megtalálod benne egy” homo sapiens” minden
örömét,kapaszkodóját,ellentmodását feldarabolva az éppen aktuális történés szintjére megvalósitva az élet nyers valóságait de nem irodalmi füszerezéssel .Ezen tulajdonságainál fogva lehet hogy ki lehet hámozni belőle némi szellemi értéket is.de az is megtörténhet hogy egy szitokkal , és fájó háttal zárod el a kütyüdet.

Dec 05, 2017 6:57pm

 

A SZABADSÁG HARCOK HADIUTJAIT MEGJÁRÓ ÉS VÉGIGKÜZDŐ EMBER IGAZ SZAVAINAK JELENTŐSÉGE.
Nem bárminemü lakájoktól, mindenüket árubabocsájtó,kétéltüektől kaptam ajandékot .Olyan ajándékot ami megvédi elmarasztalt,elnénitott igaságaink régen óhajtott történelmi tisztességeit A szabad gondolataink igazáért amikért annyiszor meggyötörtek lelkileg akár a szülőöldi akár a világ tárogatósai.Nem hajhásztam a feltünőséget,az ellenlábasság a társadalmi mocskolódás szégyemtelen válfajait csupán a muló árnyak még létező védelmében kerestem az igazamat,a mindannyiunk igazát.Csupán azt igényeltem a sorsom megszámlalható napjaitól hogy ovjon meg az emberiség ősbüneinek a tehetetlen szemlélésétől a lopástól a hazugságtól a hatalmi éhségtől és nem utolső sorban adja meg a jogot a következményektől mentes szókimondás sekély örömére.Igasz szavaiddal megingattad a bálványt és annak imádóit és az igazság és szabadság szent melegét sugároztad azok felé akik immár nehezen viselték sorsukat.
KÖSZÖNÖM LECH WALEMNCA.!!!

Dec 01, 2017 12:07pm

Lech Walesa, kimondja a lesujtó történelmi igazságot Orbán Viktorról.A modern kori szabadság eszmék lengyel harcosa, elsőnek mondta ki a nyilt szabadeszmék hirdetői közül egy ma reggeli rádióinterjuban, Orbán Viktorrol hogy a kialakitott egyeduralmi rendszerével árt a magyar népnek és Európának.Tehát nem maradunk egyedül átokra itélt elmarasztaló véleményünkkel mert a haladó Európai szellemü ember, aki megvivta a saját és népének szabadságharcát,letéteményezte kialakitott véleményét amit a világ közvéleményének jobbik fele megoszt vele.
Kedves barátaim!!
A kettős államporgádságot nem Orbán Viktortól/aki jelen pillanatban állampolgára ennek az országnak és mint lenni szokott egy csuszamlós politikai pálya alsó részén ücsörög/ kaptátok hanem a nagylrlkü magyarországi magyar testvéreiktől,mert ő csak manipulálja hatalmi céljaira ezt a nagyhorderejü történelmi tettet és kisajátitja öncélú hatalmi törekvéseire.Véleményem szerint a kettős állampolgárság nem csak egy adomány hanem egy kötelezettség is egyben, egy történelmi feladat az adományozó nemzet erkölcsi értékeinek megvédésére és ápolására.Semmikép nem jelentheti saját gondolataidat az “ugymond” adományozó szellemi értékeinek alárendelni, hanem a haza értékeinek kell alávetni.Orbán Viktor nem a haza értékeinek kincstárnoka,hanem hovatovább egy hitelét vesztett ember főként a népe előtt aki Nagy Imre temetésén tett igéreteit megszegte,saját és társvétkeseinek érdekében felhasználta anyagi gyarapodásra.Orbán Viktor hatalmi rendszere a saját vétkeiből eredendően megroppant,akár belpolitikai akár nemzetközi szinten,túlélése csak idő kérdése.

Nov 30, 2017 11:07am

NAPIRENDEN

Keserü szájizzel fogadja a magyar diplomácia a Német és Europai politika szinterén való megjelenését azoknak akik tisztességének padlózatát naponta mosták fel szégyentelen vádaskodásaikkal nemzeti önteltségük javithatatlan stilusában,példát szabva ezzel a magyar népnek is hasonló magatartásra.Pedig az uralkodó házak történelmi összefonódásai és a német nép segitő készsége nem jogositott fel senkit erre a szuburbán magatartásra. Tagadhatatlan hogy a magyar diplomácia illetéktelenüi a lehető legocsmányabb támadásokat intézték Angela Merkel és Martin Schultz német politikusok ellen, nem kimélve Őket még a személyere szabott gunytárgyaknak is kitéve amikben a Vezir és a táskahordózója jeleskedett.
Még azt a tényt sem vették figyelembe hogy hazájuk abszolút kiszolgáltatotja a német gazdaságnak csak a kóros hatalmi eszmeviláguk elképzelései vezérelték őket,”bemutatva” egész népüknek a politikai szüklátókörüség legékesebb példáit.
Meg vagyok győződve arról hogy e közül a két ember közül akik ismét döntő szerephez juthatnak az Európai politika hadszinterén egyik sem fog politikai vagy gazdasági bosszúhadjáratot inditani a magyar nép ellen mert eddig sem az volt a gyakorlatuk hogy kóros magalomániás eszmék igehirdetői lennének. De abban biztos vagyok hogy megy fogják törni a magyar diplomácia gőgös hatalmi törekvéseit és ártalmas cselekedeteit amik az Egyesült Európai szellem értékeit rombolják már évek óta.
Különben ez az európai politikusok közutálatának a már nyilvánossá tett célja is hogy lábra állitsa az egyeduralmi renszer kiszolgáltottjainak emberi igazságait.
P.S.Nem a németalföldi vérvonalam kényszere késztetett ezen sorok leirására hanem egy nemzet tisztessége akikkel egy sorsközösségben élek és alkotok és akiktől anyanyelvemet,kultuturámat kaptam útravalónak, Ami a vérvonal kérdését illeti egy államfőnek illene ismernie hogy a Mohácsi vész után az országnak a Magar Királyságnak 4 millió lakosa maradt és a veszteségeket más vérvonalúakkal pótolták./ÜNNEPI BESZÉD 2O17 .MÁRCIUS 15./Következésképpen a vérvonalak felidézése akár történelmi akár néprajzi vonakozásaiban egy súlyos hiba ami ujraéleszti a faji jellegü tragédiák történelmi árnyait. 
Mert énemből idézem József Attila szavait ” szivemből ezer nemzet árad”

Nov 29, 2017 9:11pm

 

KOMMENT
Olyan gyorsan peregnek az események, hogy a firkászok gondolatai a megjelenés napjáig akár időszerűtlenné is válhatnak. A lakosság ingerküszöbét ugyan a migránsválság „masszírozza” de álmainkat ujabb és ujabb félelemek gyötrik hátralévő napjaink még létező sekély nyugalmába.Minden gondolkodó ember szövögeti vagy összekuszálja azokat, morbid következtetéseket levonva a mindennnapi történésekből.Vagy talán ne is használjuka morbid kifejezést??
Mert vajjon véletletlen-e hogy összetülkölték a közép és keleteurópai külügyminiszterek találkozóját Budapasten.Milyen szándékkal csak őket, mikor mi egy más védelmi rendszer tagjai vagyunk és egy olyan kulturált társadalmi környezetbe akarunk élni már egy évezred óta mint az európai államok közössége,és most amikor mindez kézzelfogható közelségbe került,kezdjük el a keleti politikát,hajszoljuk üldözzük össznemzeti szinten a kiöregedő Európát és a keleti karmester pálcájának intéseire a bujtatot diktaturák szellemvilágát kezdjük utánozni.
Van egy megérzésem de egyuttal rémálmom is.Vajjon nem európát igyekeznek megosztani a mindenre képes eszközeikkel.Vajon nem egy Közép Kelet Európai Unió létrehozásán álmodoznak a számunkra átkos hagymányaikkal és kompromittálni az Európai Egyesült Államak létrehozását a nemzeti függetlenség,önállóság mindenkor kecsegtető eszmevilágával vagy mondjuk ki ózintén csalijával.Mert a közelmult eszmerendszere itt toporzékol köztünk napjaink értékitéletében. Csak azért mert nekünk szívügyünk az alkotó kulturált szüláföldünk Európa.
Lehet hogy elfogult vagyok mert érzésvilágomban még mindig ott sikolt a Donbasz temetője a 6 halottal akiket ott vesztett el családunk,de nem szeretném ha ez a dinom dánom magyar politika a történelem folyamán oly sokszor vesztette el a sakk figuráit az átkokkal teleszort sakktálákon.

Nov 28, 2017 5:40pm

AZ ALKONY EMLÉKEI BETÜKBE VÉSVE.cimü irásom elkészült, de nem jelent meg azért mert nyomtatásban ahogyan jelen pillanatig sem sikrült semminemü irásomat közölni.a szóbanforgó irás a Web lapomon fog megjelenni akkor amikor ezt a technikai és pénzügyi helyzetem lehetővé teszzik.A jelzés a saját lapomon a szakemberrel való tárgyalás alkalmával egy sajnálatos félreértés alapján történt. 
Tisztelettel
Bauer Béla

MIÉRT MARAD IDŐTÁLLÓ A” GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIÁM”
A GYERMEKGYÓGYÁSZATI VILÁGIRODALOMBAN.
A mikor a 4O milliós számra fordult a látogatók regisztrációs száma elgondolkoztam azon hogy miért is vagyok olyan optimista hogy a munkám felhasználását több évtizedre biztosítottnak látom. Megosztom az érvelésemet a kedves látogatókkal is.
1-Az egyre fokozódó anyagiakat hajszoló társadalomban nem lesz vonzereje annak hogy valaki is teljesen érdektelenül közkézre adjon akár terjedelemben/21.000 oldal-74OO illusztrativ foto/ akár rendszereiben könnyen áttekinthető munkát a köznek.
2-A mindennapos gyakorlati igény. Mert beteg gyermekek az emberiség történelmében voltak,vannak és lesznek,következésképpen a gyors információt hovatovább mind jobban fogja igényelni a társadalom az internet elképesztően gyors terjedésével.
3-Lévén hogy az emberiség 80% vizuális típus egy hasonló terjedelmű képes illusztratív anyag amit rendkívül nehéz begyűjteni nagy mértékben emeli a munka tartalmának rögzítési indexét a látogatók körében.
4.A gyermekbetegségek jellege évezredeken át változatlan csupán a megelőzés és kezelés terén vannak időnként változások.
5-A felhasználás skálája szinte minden társadalmi és egészségügyi ellátási kategóriára vonatkozik./anyák,védőnővérek,egyetemi hallgatók,orvosok,minősítő vizsgák, sőt egyes esetekben orvosi felsőoktatási intézmények 
6-A keresőkkel ellátott blog és web lapokon 2-3-másopercen belül a kívánt információkhoz juthatunk.
7-A fordítókon/google translat/ keresztül az dokumentek minden nyelven hozzáférhetővé válnak.
8-A dokumentek felhasználása teljesen díjmentes
9-A gyermekbetegségek sürgősségi ellátásában különösen értékes információkat nyújthat,egyes esetekben életmentő adatokat szolgáltathat.
10-A közölt anyagok magas képzettségű és nagy szakmai gyakorlattal bíró szakemberek által biztositottak.
11-Az információhoz való hozzáférés gyorsasága időben felmérve rendkívül fontos igény marad.

Nov 27, 2017 4:49pm

GOOGLE-FEEDJIT-REGISZTRÁCIÓ-
2O17.NOVEMBER 27.
Ezek az adatok nem a hivalkodás,beképzeltség,
szerénytelenség vagy tudományoskodó rongyrázás ahogyan becézgetik a teljesitményemet a némán szemlélődő hontársaim, hanem az életmüvem a “Gyermekgondozási Enciklopédia” egy szakmai lét tapasztalatait leülepitő munkám eredménye, amit már az ektronikus világirodalomban naponként értékelnek a számláló rendszerek. A nagy számu mindennapi látogatottság amint azt a mai eredmények is jelzik az Egyesült Államokból és Magyaországról vannak.Amit jeleznek a számláló rendszerek azok már hosszú időn keresztül egy megtisztelő liststavezető hely nemzetközi szinten, az elfogadottság pedig az érték fokmérője a közleményeim minőségének..

Nov 27, 2017 8:57am

VALLÁSTÖRTÉNELMI KÉRDÉSEK, KÉTSÉGEK ZAVARJÁK GONDOLAT VILÁGOMAT.LÁTVÁN ÉS MEGÉLVÉN A BŐRSZIN ÉS FAJI ISZONYOK MEGNYILVÁNULÁSAIT MÉG A SZÓSZÉKEKRŐL IS, MINDUNTALAN FELTESZEM MAGAMBAN A KÉRDÉST: VAJJON MILYEN SZINÜ VOLT A BŐRE ÁDÁMNAK ÉS ÉVÁNAK MERT ERRE A KÉRDÉSRE NEM TALÁLOK UTALÁST EGYETLEN EGYHÁZTÖRTÉNETI DOKUMENTUMBAN SEM.Elvi és gyakorlati szinten a katolikus egyház nem tesz külömbséget a faji jellegü elkülönités mellett.Sőt az egész világon a hit, szeretetés békessség igéit hirdeti,és azokat segiti akik egy adott pillanatban rászorulnak.
Honnan ez a bőrsziniszony ez az engesztelhetetlen gyülölet még a főpapok részéről is a másság iránt.egészen addig fokozva ezt hogy a gyülöletettől áthatva még a pápa Őszentségét is el akarják távolitani a Vatikánból.
“KERESZTÉNYEK SIRJATOK MÉLYEN SZOMORKODJATOK”
MINDEZEKRE CSAK EZ LEHET A VÁLASZ.
P.S.Jómagam ha tőlem függne azokat akik álnokul gyülöletet szitanak hiveik között a megkülönböztetés bármilyen módszerét felhasználva elküldeném hittéritőknek a pampákra vagy bármely más exotikus tájra hogy tanuljanak az emberi lét sokszor keserü valóságaiból.és csak utána lépjék át Isten házának küszöbét.

Nov 25, 2017 2:37pm

ELKÉSZÜLT.
Korhü,elektronikus szerkesztésü,1584 oldal terjedelmü kötet ami tulajdonképpen a Facebook oldalain közölt irásasimat és a kisérő képanyagot tartalmazza.Ugyanakkor akotó emberi és orvosi törekvéseimet,örömeit,elismeréseit kudarcaimat,hitvallásomat a köz igazában,de egyuttal a moinenkori emberi álnokságok egyre szaporodó megélt példáit is.Amiket leirtam úgy érzem, hogy a jövő igazolni fogja gondolataim hitelességét még a kétkedő hontársaimnak is.

Nov 25, 2017 11:44am

CSALÉTKEK A TÖRTÉNELEM HISZÉKENYEINEK…….
MINTEGY 5 TÁRSADALMI TÖRTÉNELMI IDŐSZAK ÁTÉLŐJE ÉS ÉSZLELŐJEKÉNT AZ ÉLMÉNYANYAGOM EGYÉNI EMBERI ÉRZÉSVILÁGOM ALAPJÁN ÜLEPITENÉK LE NÉHÁNY FIGYELEMRE MÉLTÓ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÜ TÁRSADALMI JELENSÉGET.
A feudalizmus csóvájának árnyékától kezdve a kapitalizmus,szocializmus kommunizmuzmu.a gyermekbetegségekben szenvedő demokratizmus minden átkát és sekély társadalmi jótéteményeit idézgetem magamban gondterhelt napjaimon 
Világháboruk,diktaturák eszement ideológiák mélyszántássaI övezték mindennepjainkat..Csak a formák változtak, de nem a tartalom.Az emberi gyarlóságok megőrizték történelmi kelléktáraikatt és kiméletlenül átruházzák őket a hiszékeny emberi naivitás tudattárába,amit aztán a fanatizmus vak mezejére terelnek.
Hovatovább mind kevesebb tanúja van az elmúlt XX-dik század történelmének .A fiatalok a szükségszerű élményanyag hiányában könnyen prédáívá válnak a nagypofájú,hazug prédikátoroknak,és csak álmélkodnak vagy csodálkoznak amikor autentikus idősebb emberektől hallanak a-nagy ámítások- okainak a hátteréről.
Azt a tényt nagyon helyesen és józanul felmérik hogy az utóbbi század történelme a leggazdagabb az emberi alkotás a tudomány és technika mindmegannyi csodájában.egy generáció élményanyagába besüritve,.
A 8o-év körül tengődő,de már jócskán kibelezett és minden elképzelhető agymosáson átesett,a 2 méteres gödör szélén imbolygó még emberi lénynek tűnő formátumokat, ha megkérdezné a- délceg gárda- hogy milyen élményanyagról tudna beszámolni az eltelt 8 X átélt eseményeiről,meglepően sok mindenről hallanánk.
:Minden történelmi időszak élethűen követi a kb- 2ooo-évvel ezelőtti római birodalmi,társadalmi fonákságok élménytárát-következésképpen-
-kivétel nélkül minden izmus a nép,az istenadta nép javát hirdeti és utolérhetetlen sztereotipiával,a demagógia észbontó metodológiáját használja csaléteknek
-kivétel nélkül először a saját és hozzájuk közelállók egyre szélesebb táborának a zsebét tömik –dagadtra-függetlenül a társadalom tűrő-képességétől vagy anyagi léptékhatáraitól
-kivétel nélkül az éppen aktuális ideológia vagy hatalom,nyílt vagy leplezett cinkosaiként lopnak vagy helyesebben rabolnak még a -végső- megoldásoktól sem visszariadva,a tiltakozók egyre fogyó számával szemben.
-kivétel nélkül létrehozták a rabláshoz , nélkülözhetetlen összefonódásokat a- kíméletlen és fizetett végrehajtókat-fajra felekezetre,nemzetiségre való tekintet nélkül,a hit,erkölcs,család,nemzet fennkölt eszméire hivatkozva
-kivétel nélkül minden képzeletet felülmúlva betegesen,eszköztáruk legkíméletlenebb fondorlatival ragaszkodtak a hatalomhoz.
-a HIT helyett a PÉNZ lett a lételemük mondhatnám az –Istenük-összességükben nem tiszteltek senkit és semmit az egyetemes világlétben öntörvényűen éltek és viszonyulak embertársaikhoz.
Tehát jellegükben,változatlanok,de eszközeikben és kíméletlenségükben minden lételemükben hovatovábbmegátalkodottabbak.
Mindez azért mert, minden ténykedésük tudatossága elképzelhetetlenül erkölcstelen.
PS,És igy peregnek a századok miközban a népet beültetoik a ringispilbe anit jól képzett szélhámosok szakadatlanul forgatjnak.

-

Nov 25, 2017 2:01am

.

ELMEBETEG DIKTÁTOROK-“VÉRVONALAS „BORZALMAK” 
Alábbiakban tiszta érzelmi töltettel megélt és értelmileg kiteljesült életkoromban történtekről beszélek.
Szerencsétlen de tanulságos történelmi időszaknak tartom életemben az 194o és 1944-es évek időszakát. Ez egybeesett az én 9 és 13 éves korom közötti idővel ami lefedte a második világháborút. 
194o Szeptember 5-én áldott emlékű anyám hatalmas virágcsokorral várta az élete álmát jelentő felszabadulást. Mindannyian a Városháza elé gyűltünk ahol először láttam a Kormányzó urat fehér lován a hatalmas tömeg között.
Nagy volt az örömünk, de a fejünk fölött ott lebegett a még mindig tartó II-dik világháború az összes anyagi és emberáldozatot követelő igényeivel. Azokról az időkről beszélek amikor a felajzott nemzeti eszmékben tobzódó államok az emberi gyülölet minden elképzelhető cselekvését a pusztitás szolgálatába állitották.Talán el is aluidt volna bennem a “vérvonal “fogalma ha egy közelmultban történő esemény kapcsán egy vezető személyiség nem kotorja elő a történelem szemétdomjárol a riasztó kifejezést.
.A német vezetés a faji vesztegzár hatalma alatt Európai össznemzeti elgondolása hatására a szomszédunk aki a szatmári /Volksbund/német párt enöke volt győzködte apámat aki sváb származásu, hogy két gyermekét engedje el a Szebeni német iskolába,ahol német nevelésben részesülnek.Apám ezt az ajánlatot visszautasitotta.annak tudatában is hogy a nővéremmel magyar nevelés részesei voltink,és édesanyám is Porcsalmai/Magyaroszág/ születésü volt
Szatmár egy adott pillanatban háborús katonai stratégiai központtá vált,és egyúttal a kíméletlen szőnyegbombázások színhelye. Mindenki elmenekült innen.. A mi családunk Erdődre ment itt hagyva, minden ingóságát és ingatlanát. 
A légiriadók alkalmával a szirénák hangját Erdődön is hallottuk. Sőt ahogyan kezdték a bombázást a robbanások felvillanó fényei félelmet keltően közelinek tűntek. Az éjszakáinkat a várpincében töltöttük ami biztos védelmet nyújtott szinte az egész község lakosságának.
A Magyargéresi erdőben a németeknek volt egy rejtett repülőterük/döntő többségükben Messerschmidt vadászbombázókkal/,
ahonnan a bevetésekre indultak az orosz hadszintérre. A német pilóták nálunk voltak elszállásolva. A hátsó,vendégszobában aludtak. Nagyon rendes emberek voltak, mindig az volt az első dolguk , hogy a családi képeket maguk elé tették az asztalokra vagy éjjeli szekrényeikre A gyermekkorom egy nagy érzelmi válságát éltem át mert számos pilóta a bevetésekről nem tért vissza és a családi képek ott maradtak árván.,köztük egy hozzám hasonló koru fiuval akinek képét megőriztem és most is felidéztem amikor a vérvonalas borzalmainak eszmevilágát kezdik feszegetni azok akik nem élték át sokszor végzetes drámáit
Gyermekfejjel nem értettem azelőtt sem a józan összefüggéseket. Egy részt a diadalittas győzelmi jelentéseket olvastam a –Magyar Futár- ban, másrészt itt Szatmárnémetiben a Thököly utcában ahol laktunk, egyre gyakrabban érkeztek a gyászkeretes táviratok a frontról az elesett katonákról a” Nemzet Hőseinek” nyilvánítva ezeket. Az itt maradt árvák akik között számos pajtásom volt, hosszú ideig őrizték ezeket a táviratokat, csak éppen arra nem kaptak választ senkitől hogy miért éppen a Don-kanyarban és Qroszországban kellet odaveszni édesapjuknak.

Nov 21, 2017 11:51am

EMLÉKTÁR

A SZATMÁRI ÁLLAMI MAGYAR FIÚLICEUM TANULÓJA/MAI KÖLCSEY KOLLÉGIUM/-1949-
Érettségi vizsga előtt.
Sportos alkatu,szőke,kékszemű fiatal voltam,cselekedeteimben meglehetősen határozott és magabiztos. Nem volt bennem semmi agresszivitás se a családi környezetemben,baráti körben vagy iskolában.Az osztálytársaim el is kereszteltek a “szende Bauer” nevet rám biggyesztve,de a gyermekkori gaztettek alkalmával a gyanúk elkerülése végett a legzsiványabb munkákat velem végeztették el

Nov 20, 2017 11:50am

.

COMMENT

KI VAGY KIK LESZNEK A KÖVETKEZŐ SOROSOK….
A félelem és gyülölet árnyai boriják be Magyarországot.A félelem a más bőrszintől a gyülölet a világ pénz “ördögétől” Soros Györgytől akinek egyetlen célja az ország tönkretétele.
Jolly-Jókerré avatttuk a választási küzdelemben ezr a magyar tabunak keresztelt politikai manővert.A regnáló kormány hatalmas anyagi áldozatokat hozott immár éveken keresztül az idegen győlölet a bevándorlás az ugymond nem létező Soros terv elleni küzdelem véletekig fokozódó kampányaira,jócskán belemártogatva,belerángatva ebbe az Európai Unió tisztességét is ebbe a politikai herce-hurcába.A migráns politika aberrációit meg az „öreg zsidó” fizimiskáját már unalom övezte a köznép érdeklődésének soraiban is látván minden este a TV küpernyőjének divatbemutatóján.
Aztán jött a nagy durranás: az Európai Parlament döntése: a memekült 
kérdés tárgyalás határozatainak az elhakasztásáról 1 -2 évvel javasolva azt a lehetőséget hogy akik nem szándékoznak befogadni menekülteket pénzbeli juttatéssal hozzájárulhatnak a kérdés megoldásához,megegyezést kötve külön külön minden nemzet kormányával.Tehát nem lehet rettegésben tartani a népet a terrortámadások veszélyével,a nemi erászakkal a boxos gyerekek szaporodázsával a keresztény magyarország elfajulásával stb.Eszköztelenné vált a Soros eelleni kampány a Nemzeti konzultáció,az Európai Unió elleni fölösleges vicsorgás. Olyan ez mint a 21-es kártyajáték,mert most 19 re rá kell huzni az alsót.A kérdés csak az hogy ki lesz az áldozata a következő ellenségkép hadjáratnak,mert minden magyar józan esze azt diktálja hogy más Sorost vagy Sorosokat kell majd kipécézni az elkövetkezendő közpénz pazarlására.

Nov 20, 2017 11:07am

 

 

KUNMADARAS…….
Igy első hallásra a mai fiataloknak nem sokat mond ez a gyermekkorunk emléktárában ma is élő szó.De nekünk hidontuli football rajongó gyerekeknek mélyen az emlékezetünkbe vésődött a Törekvés-Szanitász rangadók hangulata.Az élet halál csaták a helyi rangadókon.A Szanitász amit a helyi jómódu zsidók menedzseltek/Farkas Ernő,Cândea,Mándi Luja meg az öccse,Redermann a romboló hátvéd.Kovács IV a Nagyváradi Atlétikai Klubbtól igazolt át az állandóan gólt rugó jobbszélső,Morzsa Gyuszi a temesvári politechnikától valamint a Törekvés ami inkább kisemberek csapata vollt/Iszák Sanyival akinek csak egy szeme volt.Oroszi Pörcivel,Kovács Sanyival.Takáccsal stb.
A szurkolók megoszlottak az akkori tribünön és könyékén a Szanitász szurkolók tábora, míg az ellenoldalon a Kunmadarasnak nevezett részen a Törekvés szurkolói szolgáltatták a ceremóniát.
Bennünket gyermekeket két dolog foglalkoztatott, hogy jutunk be a kunmadarasi oldalra ahol egy egész hétre kiordihattuk magunkat a másik pedig hogy győzzön a Törekvés. A próbálkozások a 2 méter magas keritésnél történtek a felvigyázók vizsla szemü serege lecibált bennünket a keritésről és két tasli kiséretében elvették a kedvünket az egész labdarugástól De mi addig próbálkoztunk amig egymás fejének a tetejére állva átmásztunk a keritésen és a Kunmadarasi nézők között a drótháló közelébe bujtunk hogy alkalomadtán azt rázzuk, dühünkben vagy örömünkben.Akik nem tudtak bejutni mert befuccsolt minden módszerük azokat Guszti a szatmári divatkirály ősfolalkozásu fiákkeres a kocsijánok bakkjáról engedte hogy végignézzék a mérkőzést .Egyedüli kritérium az volt hogy a Törekvésnek szurkoljanak.
Egy maradandó emlékem volt Páskándi Gézával amikor is nagy áldozatokkal átjutotunk a „nagy keritésen” és Kunmadarasi oldalon a dróháló közelébe kerültümk.Egy adott pillanatban egy derék magyar ember került a háunk mögé aki olyan vehemenciával fujta nyakunk közé
a különben jó illatu borszagot hogy Géza hátra szolt neki-Tata fujjon már rám egy kis szódavizet is mert menten elájulok.Későbben ezen emlékeket felidézve csak Kubai rumot ittunk Gézával.

Nov 19, 2017 12:55pm

FOGALOMZAVARBAN ÉLÜNK.
Összeboronáljuk az emberi tisztességet és jellemet a politika leáldozó erkölcsi kihágásaival.A hangulat ami eluralja ezt a bágyadt társadalmat, a sorsukbanba belenyugudott,hitükben kiszolgáltatott emberek benyomását keltik a világ jobbik felében.
A lopás.rablás,gátlástalan hazudozás a visszaélések a hatalommal, a személyi szent eskük megszegése szemrebbenés nélkül a nép szine előtt, mind ezek mint erkölcsi értékek elbuktak a mindennapi ijesztően szaporodó , hatalomvágy a pénzszerzés minden eszközét felhasználó vékesek buktatóin.
Szinte közhely a megkérdezettek lakónikus válasza-hát mimdenki ezt csinálja csak én legyek a kivétel.Igy omlik össze egy jövőkép amire mindannyian annyira vártunk,de úgy tünik hogy a hitványaink eltékozolják álmainkat.
A számonkérők egyre szaporodó száma rendre elbukik a pilitika akadályain .ami a közelmult hatásos tapasztalait felhasználva, idüközben még korszerüsitett is a hangoskodók elégedetlenségén.Az elkövetkezőkben már óvatosabbak kell legyünk velük és : ne induljunk el velük a sivatagba ha náluk van a vizes palack.

Nov 17, 2017 2:07pm

Leggyakrabban látogatott elktronikus szerkesztésü könyveim
1.KÉPES GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA
2-VIZUÁLIS KÓRISME GYERMEKBTEGSÉGEKBEN
3-AZ ALKOTÁS KÉNYSZERE
4- MEMENTO MEDICAL SĂTMĂREAN

Nov 17, 2017 11:26am

 

VELETEK VAGYOK !!!
NEM EGY KASZTRENDSZER KIVÁLTSÁGAIÉRT KIÁLTUMK !!HANEM A SZEMVEDŐ EMBERTÁRSAINK ÉS SAJÁT FÁJDALMASAN MELLŐZÖTT JOGAINÉRT.
Sajnos még most a XXI-dik század hajnalán sem érzékeli kellőképpen a társadalom az emberi létért való küzdelem sokszor nehezen áttörhető akadályait.Azokat amikért Ti ma 2o17.November 15-én a fővárosban tüntettek.Képtelen a társadalom megélni a mi vivódásainkat,mindennapi gyötrelmeinket a mindennemü hiányállapotokkal szembesülve és látni a szenvedő epekedő beteg könyörgését a tuléléséért vagy gyógyulásáért.Talán a többi társadalmi hiányállapot mellett ez a legszomorubb,legdrámaibb mert számos esetben már nincs visszatérés az emberi felelőtlenségek minden részvétét hiányoló helyzetből. 
Mint életem alkonyát taposó hat évtizedet gyógyitással töltő orvos szeretnék néhány gondolatot megosztani azokkal akik ezeket a sorokat elolvassák.Elsősorban azokat a gondolatokat amik az egész orvosi rend mély lelki gyötrelmei. Ez a gyötrelem jogosit fel bennünket arra hogy a mindenkori társadalomtól kellő megbecsülést igényeljünk. Az egész szakmai létünk egy meghatározója az állandó,mindennapos feszültségi-állapot ,amelynek oka a felfokozott felelősségtudat ,azért hogy ne kisérjen esetleg egész életünkön keresztül a ,lelkisimeterfurdalás hogy egy esetleges szakmai ballépés miatt valakinek életre szóló szenvedést okoztunk.Emiatt a feszültség miatt nem tudtunk felszabadultan örvendeni semmiféle szakmai elismerésnek vagy sikernek.Vannak erkölcsi,emberi,intellektuális elhallgatott benső gyötrelmei minden embernek, amiket nem tud, nem akar, vagy nem mer kimondani környezetének.Az elkövetkezendőkben azokról az önemésztő nehézségeinkről,elfedett gondolatainkról irok egy néhány sort amiket egy életen keresztül magunkkal hordoztunk és amik az orvosi hivatásunkkal vannak kapcsolatban.
Minden orvos az életéből 4-5 évet ügyeletben tölt el, amikor is 24 órán át benn van a kórházban és ellátja a sürgősségi eseteket.Az ügyelet a mi fogalomkörünkben egyenlő a –Fehér éjtszakákkal-amikor is nem annyira a fizikai megterhelés,az igénybevétel szolgáltat ki bennünket a türésküszöb kénye-kedvének,hanem azok a betegek akik katasztrofális állapotban kerülnek a kórházba.-és az orvosi lelkiismeretünket,felelőségünket küzdelmünket teszi próbára egy emberi élet megmentéséért,vivott küzdelemben 
Ilyenkor mindig élet-halál harc folyik aminek te vagy a főszereplője-Te vagy a döntéshozó és a megfellebezhetelen felelős is egyben, egy emberi lét fölött.Ezek a helyzetek amikor a döntés tennivalóiról, sokszor néhány másodperc a meghatározó....A döntéshozatalban benne van minden szakmai élményanyagod,eddig elsajátitott tudásod,higgadtságod,önuralmad,az hogy minden mozdulatod, biztonságérzetet sugározzon minden résztvevő felé,a beteg szenvedő,könyörgő tekintete és sorolhatnám igy tovább.De benne van kötelezően a társadalmi anyagi juttatás kérdése is ami már közös társadalmi felelősség,és amit nem lenne szabad kikerülnie egyetlen regnáló hatalomnak sem.Én ezért a –kimondhatatlan nagy felelősségtudatért-tartom a hivatásunkat a legelsők vonalába itélendőnek egy erkölcsileg felelős, becsületes és tiszta itélőképességü társadalomban.
P.S. A statisztkailag kimutattott korábbi halálozás az orvosoknál a fehér éjtszakák közvetlen eredője.

Nov 15, 2017 3:56pm

Nov 14, 2017 11:23am

Felelőtlen tinik a volánnál – a szülők is hibásak 
Tudják, hogy veszélyes, mégis mobiloznak a fiatal autóvezetők 
Egy friss felmérés szerint az amerikai fiatalok zöme úgy mobilozik a volán mögött, hogy közben tudja, nem kéne. 

Jó eséllyel tudja, hogy menet közben szabálytalan és veszélyes, amit művel, mégis magasról tesz rá – remélhetőleg csak a fotó, az illusztrálás kedvéért A Consumer Reports friss felmérése szerint az amerikai tinik zöme mobilozik autóvezetés közben annak ellenére, hogy a többség tudja, sőt elismeri ennek veszélyességét. A megkérdezettek fele mondta, hogy igen, telefonált (kihangosító vagy headset nélkül) a vizsgálatot megelőző hónapban, 30 százalékuk sms-ezett, 8 százalékukuk valamiféle okostelefonos alkalmazással bíbelődött, 7 százalékuk pedig emailezett és/vagy közösségi oldalakon lógott.
Az ilyesmi trükkök csak arra jók, hogy a rendőr ne büntethessen, de így vezetni talán még veszélyesebb – figyeljük meg a remek kormányfogást is Félig jó hír, hogy 63 százalékuk belátta, felelőtlenség, amit művel, teljesen elkeserítő ugyanakkor, hogy ötből négyen úgy vélik, a figyelemelterelő kütyünyomogatás és a trécselés annyira nem gáz viselkedésforma, mint alkoholt, kábítószert fogyasztani, dohányozni, védekezés nélkül szexelni.
Még pár kütyü kéne, nem? Az okostelefonok kismillió alkalmazásának vezetés alatti használata is felelőtlenség. Mialatt nem az utat nézzük, sok-sok métert teszünk meg “vakon, nem vesszük észre időben, amit észe kéne venni, s már meg is történt a baleset
A kutatás azért arra is rámutat, hogy igenis van értelme újra és újra a tinik orra alá dörgölni: helytelen, ön- és közveszélyes a zavart vezetés. A válaszadók majd’ kétharmada mondta, hogy mióta olvasott és hallott a dologról, nem vagy kevesebbet mobilozik a forgalomban. Szülői felügyelet alatt nyilván nem vétenek a törvény és az ön-, valamint a közérdek ellen, emellett nem meglepő, hogy 48 százalékuk látta már apját-anyját kézből telefonálni, 15 százalékuk sms-ezni a kocsiban, a rossz példa pedig ragad

Nov 14, 2017 10:06am

EGY ERDÉLYI MAGYAR AGGODALMAI
A kisebbségi sors minden történelmi változatában sanyaru.Ennek ellenére az erdélyi magyarságtudatot megőrizte számában és tudatvilágában az a 2,5 millión felüli magyar aki itt élt,és 2o-3o évvel ezelőtt a sajátos szenvedés és nemzeti öntudat határain mozogva, a tömeges elvándorlás bekövetkezéséig,őrizte emberi méltóságát
Mindezt úgy hogy nem özönlöttek az adományok,segitségek főként az anyaországból, akkor amikor még nem kaptak nevelési segélyt,abból a célból hogy magyar nyelvü iskolába irassák
gyermekeiket,saját maguk tartották fenn intézményeiket,az egyházakat,és érdekvédelmi szervezeteiket.Az erdélyi magyar alkotó tipusu mert történelme önnfenntartásra fegyelmezte.
Attól az időtöl kezdve amikor a kecsegtető nemzeti politika,vagy a különböző juttatások átitatták az emberek tudatát rövid husz év alatt az erdályi magyarság száma felénél kevesebbre csökkent.A politikai propaganda avagy a nagy nemzeti állam létrehozásának álomvilága megtörte Erdélyország történelmi harmóharmóniáját.Feldarabolták az erdélyi magyarság eszmevilágának összetartó erejét különbözö hibrid politikai törekvésekkel.Saját politikai és hatalmi kontóra és sikerélményre kezdeményezett és vérehajtott ideologiai rendezvényekkel ,összekuszálták a józan gondolkodásu emberek sajátos erdélyi eszmevilágát,kecsegtető anyagi ösztönzésekkel csalogatták a korrupt politikai hadszinterekre az arra hajlamos embereket.
A kettős állampolgárság kétes kimenetelü történelmi előirásaival pedig mostmár a gazdagabb vadászmezők felé csábitja erdély fiatal,alkotó nemzedékét.Az elvándorlási igény most már az egész kárpátmedence magyar jövőjét sanyargatja,mert a mai fiatalságot nem lehet csak egy nemzeti eszmevilág kiteljesedésének fitogtatásával a bástyákon tartani.Ők többet igényelnek a valós élettől.
Valóságérzetünk kötelez a kérdés feltevésre-Mi lesz Veled Erdélyország.

Nov 12, 2017 9:39am

Nov 12, 2017 9:22am

MIKOR LESZ ÜNNEP NÁLUNK IS A SZAVAZÁS.
Felemelő érzés látni az északi népeknél/Finország,Svédország,Dánia,Norvégia /a parlamenti választások kulturált.méltányos lefolyását,amikor is a mindenkori polgár értelmének és érzelmének emberi tisztességének teljes birtokában kifejezi véleményét a megválasztandók emberi társadalmi értékeiről , érzésvilágának milyenségéről.
Attól kezdve hogy választói jogomat gyakorlom a pillanantnyi lelkesedéseim minden alkalommal a keserü emberi méltánytalanságok pöcegödreibe sülyedtek.Vannak akik hites érvek és lények méltányos szereplőinként,de sajnos nagyobb számban azok akik a tapintható társadalmi előnyők megszerzése érdekében,de szólni kell arról a többségről a “konszum szavazókról „akik egy 24 óráig tartó élelemért,italért vagy bármilyen más nyomort potló juttatásokért dobJák céduláikat az urnákba.Igy aztán a főszereplő hataloméhesekkel együtt egy piaci aci-nesze hangulat alakult ki a néphülyités minden csalétkével füszerezve..
A nagy ellentmondások idejét megélve én még tanija voltam azoknak a választásoknak amikor a nemzeti parasztpárt és liberális párrtok fogadott ütlegelői bikacsökkel verték az amugyis nyomorult sorsu parasztokat.
Mióta kezdünk mi is játszadozni a demokrácia játék szabályaival eltüntek a bikacsökök,de megmaradtak a tisztességtelen olykor vérlázitó ellentmondások a küzdőtereken szereplő a sokszor szegényes erkölcsi értékü személyek között. 
A jelenkori választások még ma sem az elvi értékek mentén zajlanak hanem a hatalom és pénzszerzés piaci politikai zsibvásáraiként.Még alig zajlanak le a választások mmár is folytatódik az elkövetkezendő hatalom szerzés ereklyéinek megörzéséért való küzdelem.A köznép zsebének rovására állandó kompányhangulatban tartják a társadalomat az egekig érő plakátok szánalmas képei között
A kampányok az emberi jóizzlés türőképességeit jóval meghaladva előrevetitik az elkövetkező bandákba verődő ordas törekvések erkölcstelenségét.
.Még ma is a történelem minden elképzelhetetlen átkát egymásra szórva küzdenek az eljövendő hatalomért/börtöntöltelékektől kezdve a klérus felkent szolgáikig-sőt olykor még az ősfoglalkozású volt nemes szüzek is bevetik a bájaikat..
A háttérben mind a két tábor-ezúttal nem zsíros kenyeret és teát osztogat hanem,az alkohol szelektált agybomlasztóit,6 hetes malacokat,és mindmegannyi csábitó kelléket saját hazugságaik bizonyítása végett. A szerénytelenebbek „kánaánt” ígérnek szemrebbenés nélkül, a közembernek anyagi bőséget,kevésbé mérgezett táplálékot, hogy valamivel tovább éljenek,és tartsák fenn az úgymond már régen „dermesztően behülyitett szavazóbázist”. Olyan hangulatot teremtenek mintha egy elmeintézetből szelídebb fajtájú eszement csoport szabadult volna ki jótékonysági akció céljából,és a többi futóbolondnak is besegítsenek , azért hogy senki sem maradjon normális drága hazánkban-
A választás után zöld asztalhoz ülnek,elfelejtik egymás anyját-akiket annyit és annyit emlegettek és kezdik elölről a hazafias- katymatag- demagóg beszajkózott diszbeszédeiket.
Ami az ígéretek sorsát illeti azokra csupán pár óra alatt lakonikus,rövid és schizoid válaszok születnek,világválság,pénzügyi válság,kilopták az államkasszát,az előző hatalom a hibás mindenért mert örömlányokra , finom italokra,márkás bádog szamarakra/luxus autók/ pazarolták az államkassza nagy áldozatokkal összegyüjtött tartalékaikat De mi- a győztesek- mondják ők, drága nemzettársaink,proletárok és nem proletárok Isten előtt fogadjuk ígéreteinket betartjuk ahogyan azt 4 évenként sohasem teljesítettük , Pedig mindig az imáinkba foglaltuk őket, a mindenható segedelméért esedezve. Sajnos a rossz lelkek,Lucifer meghitt barátai, tiltakozásúnk ellenére,mindig a mi asztalunkra hordták a földi javakat

Nov 12, 2017 3:41am

.

AZ ÖNCENZURA SZÉGYENE SORAINKBAN.
Keserü és ijesztő emlékeket idéz emlékezetünkbe az 199o előtti” suttogásos komunikáció” amit a kiméletlen hatalom repressziójától rettegve éltünk meg.Kivel,hol,mikor és mit beszéltél egy nyitott ablak alatt,egy bepoloskázott helységben,munkahelyeden akár saját otthonodban,egy szórakoző helyen vagy beszéljünk őszintén minden léptedet követő és
szorongatókényszerhelyzeteidben-
Nem mintha napjainkban ez a helyzet sokat változott volna de számomra kétségbeejtő az a tény hogy a közösséged amiben átvészelted egy történelmi időszak szükmarku ideologiai hóbortjait,megjelentek a közösséged soraiból kitermelt” fülhallgatós” egysiku politikai szemlélet és egykézvezérléses demokrácia hivei/ akiknek esetleg már van gyakorlatuk/ és a karakter gyilkosság szolgálói sugnak,informálnak a szent és nagy bálványimádás hatalmi érdekeiben.
Szégyenletes az az öncenzura ami annak a következménye hogy egy közösségben élők kell óvakodjanak egymástól,attól hogy hogyan vélekednek az emberi erköLcsöket mélyen sértő vezetőktől/lopás,rablás,hazudozás,visszaélés a választóik bizalmával./egy egész nemzedék közös sorsáról.
Ettől a szellemi és erkölcai magatartástól áthatva,kerülnek,kirekesztenek,megpecsételnek,felajzva közhangulatot is azok ellen akik nem fujják ugyanazt a tárogatót ugyanazokkal a dallamokkal.
Gondolkodó,becsületes embereket vonszolnak az úgynevezett” nemzet szégyenpadjára” és saját érdekeiket hajszolva képesek mindenféle juttatásokért letaposni még az itthon maradt értékeiket is ahogy ezt annak idején egyenruhában végezték a cimkézett alkalmazottak.

Nov 08, 2017 11:02am

Nov 08, 2017 8:53am

ÜZENET AZ ELMULÁS ELŐSZOBÁJÁBÓL

“Az elsõ világháború alatt és a két világháború közti idõben a város egy fertõzõbeteg-ellátó központot hozott létre a jelenlegi Darai utcában, de ez valójában a már menthetetlen fertõzõ betegek elfektetését volt hivatott szolgálni.Ezt a 2o ágyas kórházi részleget nevezték a szatmáriak az elmulás előszobájának.”Dr.Bauer Béla-A szatámári kórházak története az 13oo évektől kezdve.
Napjainkban már nem a fertőző betegségek aratnak diadalt az emberi lét felett, hanem a rosszindulatu –rákos-kór tartja rémületben a ma emberét.Ezeknek az utolsó stádiumban lévá menthetetlen betegeknek a kezelésére ápolására,gondozására hozták létre a modern kor “ Hospice” alapitványt azt az intézményt, ahol az utolsó drámai megrázó küzdelmüket vivják meg megrázó küzdelmüket embertársaink, olyan áldozatot hozó segitő kezekkel akik a társadalom részéről csak a legmélyebb elismerést érdemlik.Ez általában a vesztett remények világa, ahol már csak a nyugalom a gondos ápolás és a szeretteid vigasza jut osztályrészül.
Csak azért szólalok meg mert a hirforrások széles körben tudósitották a társadalmat hogy a hivalkodó hatalom megszüntette az iztézmény müködési anyagi alapját.A magyar társadalom mély fájdalommal vette tudomásul ezt az emberileg kegyetlen intézkedést és hallatta hangját aminek következtében a hatalom meghátrált és habár szégyenkezve de kegyelem kenyeret adományozott a köz javából/amit számtalan esetben eredendően pazarolnak az illetéktelenek szemérmetlenül a szociális igényektől távoli sokszor felesleges célokra.
Úraim!! ez már nem politika ,ideológia,hatalmi harc kérdése , ez a mély embertelenség megrázó története.

Nov 06, 2017 9:11am

Gondolkodó

Útközben az egyik átkosból a másikba.
Miután képletesen nyakunkba varták szabadság jogaink évszázados reményeinek minden változatát, a szólásszabadságtól a sajtószbadságon keresztül, valamint minden
tiltakozási formát/vonulhatuink,üvölthetünk habzó szájjal ha kell/ a pénz hatalma még erőteljesebben imponál.A lopás,rablás,a közös javaink kisajátitása és elherdálása , politikai hatalmi harcok,jogtalan meggagazdagodások, belopakodtak a társadalmi létünk átláthatatlan bozótjaiba. Eközben a társadalom nagyrésze történelmi vermeiben landol, ugyanúgy mint azizmusok bármely időszakában.Kiürülnek fizikai és szellemitartalékaink. Élő alkotóink elhagyják történelmi fészküket egy emberségesebb lét reményében.A térsadalmi erkölcsök még létező maradványait már jórészt feléltük a mindennapi példák egye fogyatkozó tárházából.
A köztudatban éledezik a nosztalgia a közelmult létformái iránt, a féktelen rablás és társadalmi értékek lenullázását észlelvén..A z emberi ballgaság és hiszékenység magáévá tette bebetonozott hatalmak uralkodó ideológiájját akik ezen felbátorodva nem elégednek meg a felhalmozott mesés javakkal mert az örökké tartó uralkodói vágy üzi mindennapi gondolataikat és cselekvési kényszereiket,
Ezt szemléli tétlenül a társadalom az átélt diktaturák öröksége gyanánt.
De meddig !!

Nov 05, 2017 8:21am

Első helyen a magyar sakkozók az Eb-n
Számunkra szatmáriak számára azért örömélmény ez az index által közölt hirportál közleménye mert ezt a nagyszerü eredményt Balogh Csaba a magyar csapat szövetségi kapitányányának irányitása alatt érte el a magyar csapat.
Balogh Csaba szövetségi kapitány gárdájában ezúttal Lékó Péter, Erdős Viktor, Almási Zoltán és Berkes Ferenc ült asztalhoz
Annak idején hirt adtam arról hogy a Norvégiában rendezett sakkolimpián az ezüstérmes magyar lcsapat legeredményesebb tagja volt.
Ezzel az eredménnyel bearanyozta eddigi és talán a jövőbe tekintő irdatlan munkáját, mélyen megbecsült szorgalmát és kivételes szellemi képességeinek kölcsönzött bizalmakat. 
Lévén hogy jómagam minduntalan a génekkel bajlódok,mint közeli rokona a Dr.Ravasz családnak önkéntelenül is végigvezettem a genetikai ágat.
A nagyapa-Dr.Ravasz József kiváló képességű belgyógyász főorvos aki sok szatmári emlékezetében még máig is elevenen él. Egy rendkívül okos székely ember volt amit a személyes rokoni és baráti kapcsolatom révén volt alkalmam érzékelni.
A nagymama-Dr.Szabó-Ravasz Irén kulturált,kivételes szintetizáló képességgel megáldott orvosnő volt aki itt nyugyszik a hídontúli Római Katolikus temetőben a férje mellétt.
-Az édesanya-Dr.Balogh-Ravasz Judith aki évfolyam elsőnek végzett a kolozsvári orvosi egyetemen-majd Budaörsön mint kiváló belgyógyász hírében áll.
-Az édesapa –Balog István a Magyar Távirati Iroda egyik technikai alapembere volt nyugalomba vonulásáig.
Tehát van abban igazság hogy a gének értékei összeadódnak a megfelelő környezeti hatások jelenlétében..

Mi szatmáriak mindannyian büszkék vagyunk Rád Csibe!!!


GYÖNGYÖSI GÁBORTÓL BUCSUZUNK AZ ERDÉLYI MAGYAR KULTURA KIVÁLÓSÁGÁTÓL
Egy olyuan izzig,vérig szatmári barátunktól bucsuzunk aki nélkül szegényebbek lettünk volna hitünkben, emberségünkben magyuarságtudatunk védelmében. Azok nevében szeretnék néhány gondolatot leírni, akik a 1964-es évektől kezdődően a Szatmárnémeti magyar értelmiség egy rétegét alkották, gondolkodásban szellemiségben és alkotókészségben,hasonló értékrendet képviseltek, olyan időkben, amelyekben az egysíkú-fanatizált ideológiai modelltől eltérni - eredendő bűn- volt.
Nem lehetett felvenni a küzdelmet a hatalom nagyon szigoru eszközeivel behatárolt térben.Nem lehetett kitörni a kor szoritó markából és hol,-hajnalig tartó vitákkal és az azokat követő nótaestekkel, a Pannóniában, aTabaakban töltöttük estéinket, az árgus-szemü-kopók diszkisérete mellett.Ez a szellem életmód meghatározóan vonzott bennünket, és ennek értékei tenyerükön hordoztak egész életünk folyamán.Szerettük és tiszteltük egymást és főként el tudtuk nézni egymás emberi gyarlóságait.
Ezek voltunk MI-döntő többségünben szatmári KÖLCSEI-sek.
-KATONA DANI-HELMECZY DÖME-GYÖNGYÖSI GÁBOR_TOMPA PUFI-KÁHÁN GÉZA-BOÉR FERENCZ-BAUER BÉLA-LAPKA TIBOR-PANEK JÓZSEF-KÖLLŐ BÉLA-TÖRÖK ISTVÁN,és PÁSKÁNDI GÉZA.-meggyötört hitünk és sorsunk szavakba vésett mentora.
Tehát az Erdélyi Magyar Kultura és szinjátszás kiválóságaitól kezdve,a KOSSUTH dijas drámairóig és a többiek akik hittel és méltósággal szolgálták a maguk szintjén Szatmár magyar társadalmát.
Sok barátunkat elvesztettük, egyesek közülünk az emberi értékrendszer felső határait érintették,mások Erdélyország magyarságának kiválóivá lettek a szülőföld tisztességét hordozva.
Kisérjen utolsó utadon az emlékedet hiven örző barátaid szeretete.
Barátaid nevében
Bauer Béla

Nov 03, 2017 10:34pm

EMLÉKTÁR
ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI KONFERENCIA--1985-SZATMÁRNÉMETI-
Amikor 1985-ben bemutatásra került az ország tudományos elitje előtt a dolgozat,a főreferátum amit én tartottam/ - Prof.Dr.RĂZVAN PRIŞCU-a ROMÁN GYERMEKGYÓGYÁSZATI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ELNÖKE a következőket nyilatkoztaá” a mai napon egy új fejezet nyílt meg a gyermek -gasztroenterológiában ami Dr.BAUER és munkatársainak a nevéhez fűződik”. A rendezvény ahol elhangzott az a Szatmárnémetiben megrendezett- Országos Gyermekgyógyászati Konferencia-volt mintegy elismerése az addigi kutató munkámnak. Természetesen egy ilyen horderejű tudományos munka adattárát itt egy pár sorban ismertetni lehetetlen.. A Román Orvosi Lexikonban is úttörő munkának értékelik a kutatásaimat a gyermekgyógyászati tudományban..
Amint már fentebb említettem kutatási témám, a gyakorló orvosi ténykedésének egy nagyon fontos fejezetét öleli fel nevezetesen a krónikus,visszatérő hasi fájdalmak okainak a tanulmányozása 3o éven keresztül. Nem nyúltam több témához,nem apróztam el magam mert a kezdet kezdetétől tudtam,ha találok egy kutatási témakört és ha azt következetesen véghezviszem az eredmény nem marad el. Tehát nem csak kutatgatni akartam. -
A résztvevők száma kb-300 szakember volt,akad;mikusok,klinika vezet[ professzorok,főorvosok,szakorvosok az ország minden részéből./ és 49 dolgozatot mutattak be. Nagy öröm volt számomra hogy megrendezhettem ezt a konferenciát és az ország-szakmai krémje előtt én tartottam meg a FŐ-REFERÁTUMOT. Bennem a bizonyítás öröme forrongott-mert hogy lehetsz próféta saját hazádban is, egyrészt és másrészt hogy a többségi nemzet képviselői akarva nem akarva félárbocra eresztették a zászlót az előtt az embert próbáló munka előtt amit elvégeztünk. Édesanyám emléke és életének fohásza kisért végig ezen az úton-aki a Szatmári majorból indított az útra a munka és becsület fanatizmusával.
Megtiszteltek jelenlétükkel és dolgozatokat mutattak be az ország összes klinikáinak vezető professzorai/Bukarest-/Prof dr.Gh.GOLDIS,akadémikus-Fundeni klinika vezetője. Prof Dr.CHIRIAC GH-Fundeni klinika-Prof.Dr RĂZVAN PRIŞCU-Emilia Irza klinika vezető profeszora-A Román Gyermekorvosok Társaságának az elnöke.-Kolozsvár-Prof.Dr.VARNA-Profesor Dr.NANULESCU áMIRCEA,Prof DR.GROSU MARIA,Prof.Dr.ZOE PAŢIU-Temesvár-/Prof.Dr.LOUIS TURCANU-Marosvásárhely-Prof.Dr PUSKÁS GYÖRGY akadémikus,Prof Dr.PAPP ZOLTÁN-Prof.Dr.DOMOKOS LAJOS-Iasi-Prof.Dr.TRIFAN:N:/az ország nagv árosainak eminens gyermekgyógyász főorvosaNagyvárad-AradPloiesti-Craiova,Székelyudvarhely-Csikszereda-Resiţa-számos kiváló gyermekgyógyásszal akik ma már átvették a stafétabotot mint-pl Prof Dr.MIU.N.-Prof.Dr-GRIGORESCU-SIDO-prof.Dr.BEMBEA MARIUS-Prof.Dr,SPINEANU.R.-Prof.Dr.CURTEANU.G.
De itt voltak a kiváló képesítésű osztályvezető főorvos kollégáim mint Dr.Angela Costa főorvos-az orvostudományok doktora- Dr.Balla Árpád főorvos az orvostumányok doktora Dr.Tîrnoveanu.G.făorvos az orvostudományok doktora.

Nov 03, 2017 8:44am

 

EGY ERDÉLYORSZÁGI VÉGVÁRI AGGODALMAk…
199o örömteli napjai után amikor is egy megdönthetetlennek látszó diktatúra,rövid idő alatt kártyavár módjára összeomlott és egyúttal létrejött egy régen óhajtott európai közösség,egyelőre még a kezdet velejáró gyermekbetegségeivel.Sajnos a gyermekbetegségek mellett ujréledtek az közelmultat idéző nemzeti állami törekvések, a nemzeti hegemóniát hirdetők egyre gyarapodó hada, a mindenféle megkülönböztetések,a gyülölet csirái az anyagi javak szerinti besorolások sztatisztikája a felhasznált bevándorló munkaerő méltatlan elbirálása és nem utolsó sorban a határreviziók történelmi tárházának kérdése is.
Tagadhatatlan hogy az elvándorlás olyan mértéküvé vált hogy az ezelőtt 2o-3o évvel élő magyaság száma 2.5oo.ooo.-ról 1.2oo.ooo-ra csökkent részben az egyéni érdekek,részbem a politika küzdőterén lezajlott hatalmi mániák kóros dulakodása közepette.
Miközben a 6o évvel ezelőtti Trianoni szerződés bántalmain kesergünk és mindennemü nemzeti törekvésünk arra irányul hogy helyrehozzuk a tragédiat addig nem figyelünk fel olyan jelenségekre hogy Románia egy olyan stratégiai szövetséget kötött az Egyesüllt Államokkkal amik egy törénelmi időre biztositják területi integritását,és külpolitikájának támogatását
Nincs szándékomba egy politikai vonatkozásu szövevényes sokismeretlenü egyenlet kigobozásába kezdeni.
A kettős állampolgárság hangzatos nemzeti jelentősége vitathatatlan amibe jól körülirt politkai érdekek is beszivárogtak nem számolt azzal hogy az elvándorló fiatalság nagyrészének a végcélja nem az anyaország a maga belső politikai ellentmondásaival,hanem a jóléti országok. Ez pedig nem fog segiteni se az anyaországi népesedési politikán sőt végzetesen csökkenti az erdélyi magyarság sorsának kilátásait. Ez nem egy biblia évezredes igazságaival hanem egy egyezség ami történelmileg törékeny,szeszélyes hatásoknak kitett megállapodás
Már mutatkoznak a Sheengeni “surranási” lehetőségek amik 
a gazdaságilag uralkodó hatalmak felé terelik az erdélyi fiatalokat..Bármilyen jellegü politikai vagy más konfliktus a két ország között még erőteljesebben fogja az erdélyi magyarság másodrendü állampolgárságának kialakitását ami meghatározza sorsának emberi tisztességét.
Beláthatatlan következményekkel darabolja tovább a magyarság amugy is törékeny egységét követve mindenki a saját érdekeinek kigondolt útját./anyaországi,bevándorolt,határontuli magyar cimkézéssel/széttördezve a székely nép történelmi egységét is az amugy is bizonytalan jövőjének csalogatóival.
Románia az amerikai balkáni stratégia évtizedekre előrevetitve meghatározó szinhelye lesz ennek előnyeivel és hátrányaival.Aki ezzel nem számol az a politikai naivitás kötelén táncol!!

Nov 01, 2017 9:39pm

 

LOKÁLPATRIÓTÁK....
MEGEMLÉKEZÉS DR.NAGY BÉLÁRÓL KOLLÉGÁMRÓL ÉS SZATÁRI SZÜLETÉSÜ GYERMEKKORI BARÁTOMRÓL

Mi itt születtünk,itt éltük le életünket és mondhatom azt, hogy itt ebben a megyében hivatásunk mély alázatával istápoltuk anyák és gyermekek bajait megőrizve a végvár magyarjainak tisztességét 
Ebben a városban,a kárpátmedence északi csücskének a fővárosában,Szatmárnémetiben, annak idején a -Szabad Királyi Városban- vivtuk meg a magunk sajátosan nehéz küzdelmeit.
A kor akkori érzésvilága,erkölcsi rendje,hite haza és szülőföld szeretete,már gyermekorunkban beivódott erkölcsi –énünkbe- és végigkísért mindaddig amíg el nem hagytál bennünket,hogy morzsoljuk hátralévő napjainkat,mint nagyanyáink a rózsafüzért.
Ők-és mi, még nagy gonddal ápoltuk történelműnk ismérveit. Nem tudtunk,nem akartunk megszabadulnini tőlük. 
Nekünk beivódott- génjeinkbe- a bizonyítási kényszer,hogy állandóan érzékelteted,hogy létezel és veled számolni kell. A tudat, hogy megfelelj a gyökereid elvárásainak,hogy törzsed erős lesz és magasra nő. 
A botladozások kegyetlen,kíméletlen útvesztői,a talpra állási
megpróbáltatások és végül az újrakezdés és építkezés az alapoktól kezdve.
Végül a keserűség hogy a rád szabott,rövid évek során,többször lerombolják,gyermekkori homokváraidat,illetéktelen mocskos kezek, és felnőtt fejjel úgy kell alkossál hogy mindezek ellenére kitűzd a zászlót-még ha megfakulva,megszaggatva is,itt saját szülőföldeden.
Gyakorlatilag életünk bizonyító értékének ez volt a másik szintere-a lokálpatriotizmus a történelmi igazságkeresés.
Valaki azért mindig bedobta a mentőövet-hogy partra vergődjél Egy szerető,életednek tartalmat követelő család,egy iskola a maga történelmi erkölcsi ,rendjével az autentikus értékek felismerésével, gondozásával és nem utolsó sorban hogy teljesítményed örömélményhez juttat már gyermekkorodban.
Ez az iskola, kötelezett arra hogy tarsolyodban hordoznod kell a- ketyegő órát- és egy életen át becsülettel ,tisztakezű munkával,egyenes gerinccel,hittel építkezned kell az igényelt küldetésed kiteljesítéséért. 
Mi úgy végeztük orvosi hivatásunkat ,és úgy szerettük az embereket mintha sohasem bántottak volna meg,és úgy gyógyitottunk mintha azt senki sem tudná vagy látná..
-Sok barátunkat elvesztettük,mások eltávoztak Erdélyből azért mert úgy alakult a sorsuk,mások az erdélyi magyarság kiválóivá lettek-avagy az egyetemes magyar irodalomtörténet nagyjaivá váltak -de mi a végváriak-akik még mindannyian együtt élünk szellemiségünkben, barátságunk emlékét őrizve, és mindezeket leírva a fiatalok okulására,hogy a szeretet a hit és igaz barátság nem veszhet el az-újra meg újra feltupírozott, esze ment politikai .társadalmi elméletek között.

Oct 30, 2017 1:11pm

A SZATMÁRI ZSIDÓK SORSÁROL

A zsidó korzó ahol az üzletsoron minden árut megtaláltál. Főként csehszlovákiából és lengyelországból hozták a bőséges kereskedelmi cikkeket. Még déligyümölcs lerakat is létezett. A tulajdonosok döntő többsége zsidó származású volt. Megemlítem hogy a század elejei években 13 ezer zsidó,4oo körüli román és a többi 3o.ooo-ig magyar származású lakosa volt a városnak. A magyarok,gazdák,iparosok a zsidók a kereskedelem és pénzügyi világ hozzáértői voltak. A tehetősebb zsidó réteg az uralta majdnem az egész központ kereskedelmét.
A Várdomb utcán a szegényebb zsidók éltek és mint rövidárusok,rőfösök keresték kenyerüket és általában nagy családosok voltak. A tulajdonképpeni-zsidó korzó-az –Iparos Otthon , /a várdomb utca sarka és Főtér sarka/ és egészen a Spitz Béla textil nagykereskedő/a mostani ASTÓRIA szálló épülete között huzódott.. Ennél a kereskedőrétegnél észleltem az évezredek folytán kialakult hajlamot erre a foglalkozásra ami számos esetben segitőkészség és emberi tisztesség jegyeit viselte mint társadalmi értéke,főként az inséges háborus idákben.
Az akkor még macskaköves Kazinczy utca a kor jellegzetes urbanisztikai képét mutatta,lovas szekerek garmadája,lótrágya,semmi nemű közlekedési fegyelem,elegáns illatfelhőbe burkolóízó hölgyek,keménykalapos urak,szaladgáló csizmadia és szabóinasok, pájeszes zsidó gyerekek,egyenruhás diákok és diáklányok,vikszolt csizmájú,pörge bajuszú gazdák egészítették ki a képet. Ez az utca is a kereskedők által behálózott rész volt. A vásári napokon szinte lehetetlen volt a közlekedés. 

Azokban az években amint már emlitettem Szatmár 3o ezer lakójából 13 ezer zsidó származásu volt.Együtt éltünk,dolgoztunk vivódtunk a sors
megpróbáltatásaival.Mindenki a maga helyén és módján.Gyermefejjel mentes voltam az ideológiák gyülöletkeltő gondolataitól vagy vagy az üldöztetések utólag kiméletlen ténykedéseitől.Akkor találkoztam az embertelenség hátborzongató rémtetteivel amikor a faji megkülönböztetés első jeleit észleltem/pl a sárga csillag kötelező viselését .Az események ezekután kiméletlenül és vésztjóslóan peregtek.A gőzfürész állomáson ahol a pályfenntartásnál dolgoztam mint fizikai munkás és eláször láttam a marhavagonokba zsufolt embereket.
Tiszteletben tartom az események kronológiáját és igyekszem a fentebb leirt dolgokat autentikus átéléseim szerint leírni. Olyan nagyok voltak az ellentmondások,hogy már gyermek fejjel is feltettem a kérdést a szüleimmel együtt, hogy amíg a szentmisén MERLÁK főtisztelendő úr a felebaráti szeretetről beszélt,elítélte a gyűlöletet bármilyen formáját, akkor miért a velem hasonlókorú gyerekek szaladgáltak az utcán ollókkal a kezükben,fogták meg a fekete kalapos zsidó fiukat és vágják le a pájeszukat.
De szemtanúja voltam a BÁTHORY utcai –GETTÓNAK-a várdomb utcai zsidó templomban az elkobzott zsidó holmik válogatásánál,sőt a vasútállomáson a szöges dróttal berekesztett vagon ablakok ,A vagonokból ,, időnként emberi ürülék csorgott. Az ablakban a drótrácson keresztül riadt tekintetű emberek arca jelent meg, és könyörögve kértek egy kis ívó vizet. A gesztapós német katonák mindenkit elkergettek a vagonok közeléből. Mindenütt ott díszelgett a végzetes jelszó EIN VOLK-EIN REICH-EIN FÜHRER-/Egy nép- Egy ország- Egy vezér- Még ma is hátborzongató.
Kilenc éves korában a gyerek nem időzik el sokat a kérdésfeltevésen,vagy az elfogadható válasz értelmezésén. Ha kérdeztél valamit a látottakkal kapcsolatban, a válasz lakonikus volt-ilyen a világ-
Amikor felnőtt koromban megnéztem a haláltáborokat -Auschwitzot,Dachaut-és Buchenwaldot-és az ott látottak emberi rémtetteknek nyomai arra késztettek hogy –A munka szabaddá tesz feliratú kapubejáratnál, a földről egy fehér kavicsot tegyek a zsebembe,annak a jelképéül hogy én sohasem fogok gyűlölni senkit.
Mindmáig őrzöm-

Oct 29, 2017 12:24pm

AZ ORVOSI HIVATÁS GYAKORLÁSÁNAK LEGSZEBB GONDOLATAI.
Hiszem, hogy mi valamennyien részben vagy egészben tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik.
Nagy elődeink ezen gonlatait szem előtt tartva igyekeztünk megőrizni méltóságukat és tartalmi hallhatatlanságukat.

Oct 29, 2017 8:58am

SÁRGA RIGÓ KAN VERÉB……
Visszatérő kép gyermekkoromból amikor a mamával a piacra mentünk a szokásos heti bevásárlást megejteni.Az egyik a Zsuzsi vicinális vonat “berobogása “a Kossuth utcán hatalmas gőzgomolyagot zuditva mindenkire akit csak elért,és ami a környező falvak mezőgzdasági termékeit hozta a piacra az emlékezetes platform vagonokon,a másik a sarki zsidó cukorka árus aki fennhangon kinálgatta a gyermekek mindenkori álmát a mézes cukrot a következő szöveggel” Sárgarigó,kanveréb-jertek ide közelébb,húsz fillér az ára elolvad a szádba 
Aztán a sivár piactér a mostani főtér–ahol a kopár városközpont vásártér volt még XX-dik század elején is.Mindenféle eladók ,kofák, magántermelők/a zsebtolvajok sem hiányoztak/ kavalkádja között, a sátoraikat össze pakoló zeig anyagból készült vásári szabók készruhákkal,ünnepi csizmákat készítő –csizmadiák,kalaposok és az utánuk maradó szemét halmazokra még ma is világosan emlékszem,A szerda mindig nagyon terhes és mozgalmas nap volt a családban,a piaci bevásárlás napja. A piaci felhozatal nagyon gazdag volt. Gyalog tettük meg az utat és cipeltük a vásárolt termékeket az Ötvös utcai/a régi fogászati poliklinika/utcájából,valamint a régi poliklinika kis utcájából. Szerettem a mamával a piacra járni,de annál kevesebbet cipekedni. Rántani való csirkétől,tömött libáig és pecsenye kacsáig mindent lehetett kapni, és természetesen nem a mai – sápadt indián-termékeket. Sok esetben egy 1o kilós liba vagy egy nagyobb dinnye még az étvágyadat is elvette a cipekedés miatt. A libavásárlás külön szertartás volt. Annyit tapogatták lapogatták szegény állatokat hogy már jómagam is megsajnáltam őket. A tragédia akkor tetőzött amikor apám volt a soros és ő ment libát vásárolni. A” refrén “majdnem mindig ugyanaz volt anyám részéről-hát nem tudtál kiválasztani egy valamire való libát-ez a Morzsa/a kutyánk/ fél fogára sem elég.Még a máját sem tapogattad meg....Ilyenkor gondoltam először arra, hogy soha nem nősülök meg csak házasodok inkognitóban..
Aztán egy lépés és ott volt a zsidó korzó ahol az üzletsoron minden kelléket megtaláltál és ahol/főként csehszlovákiából és lengyelországból hozták az árut. Még déligyümölcs lerakatot is találtál . A tulajdonosok döntő többsége zsidó származású volt. Megemlítem hogy a század elejei években 13 ezer zsidó,4oo körüli román és a többi 3o.ooo-ig magyar származású lakosa volt a városnak. A magyarok,gazdák,iparosok a zsidók a kereskedelem és pénzügyi világ hozzáértői voltak. A tehetősebb zsidó réteg az uralta majdnem az egész központ kereskedelmét.és pénzügyi rendszerét a városnak.

SZATMÁRI NEVES ELŐDEINK

Idestova majdnem egy századnak vagyok a szemlélője , szülővárosom mindenemü társadalmi,szellemi és erkölcsi értékeinek.
Elmondhatom hogy a provincializmus senyvesztő gondolkodás-módjától a sziporkázó, alkotó elmék közös tárházának mindennemü válfajával találkoztam.
A XVII-XVIII-dik század felsoroltjai között találjuk a következőket-Bakócz Tamás,biboros esztergomi érsek-Batizi András a reformáció egyik leglelkesebb apostola-Földi János orvos természetbúvár—Ilosvai Selymes Péter,epikus énekszerző-Károlyi Gáspára vizsolyi biblia forditója.
A XIX-dik században a következők-Barna Ferdinánd,akadémikus-Biró Lajos,rovartani kutató-Bartók Gábor a református gimnázium igazgatója-Böszörményi Károly,Szatmár polgármestere-Csengeri János műforditó,egyetemi tanár-Gáti István az első magyar gyorsirási rendszer képviselője-Hám János,3o évig a szatmári katólikus egyházmegye püspöke-Irsik Ferenc Szatmári kanonok felépitette a Szent József árvaházat-Kis Gedeon a a Kossuth-kert megalkotója.-Kovács István publicista-Széchenyi István barátja-Pap Endre publicista,Petőfi barátja-Szendrey Julia,Petőfi felesége,elbeszéléseket,verseket ir.
Történelmi személyiségek,egyházfők,hires orvosk,irodalmi kiválósá-gok,tanárok,ügyvédek,és más közéleti hirességek Megjegyzem hogy Szatmár megye orvostörténelmében az első voltam aki viselte az “Orvostudományok Dpktora “ címet.
A 6o-dik évi érettségi találkozón vettem részt és visszaemlékszem hogy milyen büszke voltam , hogy földieim a XX-dik század azon kiemelkedő emberei közé soroltak akik öregbitették az intézetünk és megyénk hirnevét. Megjegyzem hogy Szatmár megye orvostörténelmében az első voltam aki viselte az “Orvostudományok Dpktora” cimet.
Ezek közül csak néhányat emlitek-Antal Péter az intézet példaformáló magyar nyelv és irodalom tanára-Banner Zoltán iró,művészettörténész-Bretter György,filozófus esszéiró,kritikus-Bura László,tanár,nyelvész,népköltészeti gyűjtő-Czumbel Lajos kanonok,filozófiai iró,műforditó-Csipler Attila-vivó világbajnok,orvos-Dehel Gábor,szinművész-Dsida Jenő,költő-Erdős I.Pál,kőpzőművész-Gellért Sándor,tanár,költő,műforditó-Csűry Sándor,nyelvész-Jakabffy
Elemér,nemzetiségpolitikus,helytörténész,költő-Kótai Pál-orvosprofeszor-Krudy Gyula iró,-Krüzselyi Erzyébet ,költő-Lükő Béla sebészorvos-Muhi Sándor festőművész-Panek Zoltán novella és regényiró-Papp/Pop/Aurel rajztanár,festőművész-Páskándi Géza drámairó-Svéd Sándor operaénekes-Szilágyi Domokos költő,irodalom történész-Tereh Géza tanár,tankönyviró-Zalka Máté a spanyol polgárháboru tábornoka.-és mások Annak idején már 4o év gyakorló orvosi ténykedés és,nemzetközileg is elismert tudományos és kutató munka állt mögöttem.De talán volt bennem egy érzés hogy vajjon méltó voltam –e egy ilyen rangos besorolásra.Mert ez tulajdonképpen Szatmár megyének évszázadokra visszatekintő századiok llemi elitjét tárja az olvasó elé.
R;szlet “Az alkotás kényszere”önéletrajzi könyvenből
Forrás-DR.Bura László-“Hajszálgyökerek “címü könyve
A BEMUTATOTT KÉPEN 
A RÓMAI KATÓLIKUS PÜSPÖKSÉG

Oct 28, 2017 3:45pm

NE SZÓLJ SZÁM NEM FÁJ FEJEM….
Hamgoztatják azok akik csak akkor veszik igénybe az igaz szó hatalmát amikor saját érdekük megkivánja.
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ, 1948) értelmében „Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja annak szabadságát, hogy véleménye miatt senkit se zaklassanak, továbbá hogy bármilyen eszközzel és hatásokra való tekintet nélkül mindenki tájékozódhasson és tájékoztathasson, és eszméket megismerhessen, információkat és eszméket terjeszthessen.”
Sajnos nap mint nap találkozunk a szólásszabadság korlátozásával annak leplezett vagy leplezetlen formáival”Ordasok közt cinkos aki néma” szól az örüökértékü mondás .
Nem tudunk még megszabadulni a társadalmi tudat ellenségképre idomitott ember szellemiségétől, a szókimondás következményeinek terheitől ,a lársadalomi represziók még mindig virágzó formáitól/az egysiku goldolkoásmód,a politika hatalmi kényszerek szoritásától , a közösségek kényszerü elmarasztalása legyen az politikai,gazdaségi,faji,felekezet,rosszizü brutális kommentjeitől a net-en egészen a karakter gyilkosságig ,aminek az emberi hitványság már nyilt utat adott ismét.
Még a mai rudimentáris demokráciának is kötelező alaptörvénye kell legyen a szólásszacadság biztositása bármilyen hatalmi érdekeklet is sért.
Másképp megközelítve az is evidens, hogy szólásszabadság nélkül, a lelkiismereti szabadság is csonka maradna, hiszen nem lenne lehetséges a világról, vallásról, a környezetünkről kialakult személyes meggyőződések nyilvánosságra hozatala. Ilyen értelemben a kifejezés szabadsága nem csupán a média kiváltsága, hanem mindenkit megillet,sőt kötelez

Oct 27, 2017 1:11pm

Jogi és Felelősségi Nyilatkozat („Nyilatkozat", „Feltételek" vagy „JFNY") forrását a Facebook-alapelvek jelentik, 
Kivonat.
Nem tesz közzé olyan tartalmat, mely: gyűlöletbeszéd, fenyegető, durva, vagy indokolatlan erőszakot tartalmaz
Nem kényszerít, félemlít meg vagy zaklat más felhasználót.
Semmilyen törvénytelen, félrevezető, rosszhiszemű vagy megkülönböztető dologra nem használja a Facebookot.
A Facebookon nem közöl semmilyen valótlan személyi információt,
Ha megsérti jelen Nyilatkozat tartalmát vagy szellemiségét, vagy egyéb módon számunkra kockázatot teremt, illetve lehetséges jogvitának tesz ki bennünket, akkor az Ön számára részben vagy egészben megszüntethetjük a Facebook használatának lehetőségét.

.

Oct 26, 2017 3:11pm

EMLÉKTÁR-
EGY MAGYAR VILÁGIRODALMI TITÁN HARMADIK HALÁLA 
AMIT NEM SZABAD A NEMZETNEK SOHA ELFELEJTENI
JÓZSEF ATTIA SZORÁNAK ELTÁVOLITÁSA A KOSSUTH. TÉRRŐL.
Nyilt tiltakozó levél Simon lászló,kulturális államtitkárnaaki.jelen pillanatban újdonsült földbirtokos a hatalom jóvoltából.
Szatmárnémeti 2o11.November 4-én

Túl vagyok már a megbotránkozások,felháborodások sokszor észbontó igazságtalanságainak a napjain. Végigéltem a szellemi és fizikai tortúrák és fizikai megsemmisítések történelmi drámáit. A hatalmak mindig meggyőzték a köztudatot hogy az igazságot ők birtokolják,és osztogatják kényük kedvük szerint.
De most amikor vásárra viszik a József Attila emlékét, szellemiségét , emberi,nemzeti értékrendjét,a mindannyiunk szenvedő Attilájának a sorsát, akkor már nem apadhat el a szavam.
A politika és izmusok árnyékában, ez a sorstalan géniusz a szülőföldjén háromszor halt meg,
Először a gyermeki, emberi fizikai létének és szellemiségének utolérhetetlen gondolatkincstára kergette az öngyilkosságba,olyan életkorban amikor a kultúrától távolálló generációk,végigböfögték 
a magyar sors szellemi álmait.
Abban az időben végeztem középiskolai tanulmányaimat amikor az árvalányhajas hatalom betiltotta ADY ENDRE és JÓZSEF ATTILA összes műveit. Tehát ki sem volt szabad nyitni örök értékű alkotásaiknak a lapjait. Tették ezt azzal az indokkal, hogy ADY ENDRE –egy vérbajos –nemi beteg-istentagadó,JÓZSEF ATTILA pedig egy lázító-proletár költő. Így folyt ez hosszú időn keresztül a magyar kultúra és mindannyiunk pótolhatatlan veszteségére. Ez az intézkedés annak idején ATTILA szellemi halálával ért fel.
A megkurtított agyú szellemi vigécek,visszaforgatva a történelem kerekét eltávolították a Kossuth térről a magyar nép jelképes szobrát,ami sorsunkba ivódott-hogy voltunk-vagyunk és leszünk szegények és gazdagok akiknek legdrágább kincsünk. a kimondott,leirt szép magyar szó. EZ LENNE JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉNEK A HALÁLA sorrendben a harmadik amit az eszement hatalom agyalt ki.
JÓZSEF ATTILA FELBECSÜLHETETLEN SZIMBÓLUMA-A NEMZETNEK
Szimbólum,jelkép nélkül nincs nemzeti öntudat,emberi méltóság,vagy reménysugár fennmaradásunkhoz. A szimbólum időtálló nemze dékeken átívelő,érzelmileg,erkölcsileg,fenntartó,felemelő erő egy nemzet életében.
Ne engedjétek a vandálokat,mert ez a ti emberi méltóságotok megvédésének a lehetősége.
P,S,A marosvásárhelyi –SZENTGYÖRGYI ALBERT színi akadémia rektorának a felkérésére mint az orvostudományi intézet hallgatója egy JÓZSEF ATTILA esten elszavaltam a költő -ELÉGIA- című versét Hosszú időn keresztül készültem erre a nagyon rangos eseményre,amin az erdélyi magyar színjátszás nagyjai is szerepeltek. Sajnos csak ekkor ismertem meg teljesen JÓZSEF ATTILA VILÁGÁT,mondanivalójának ránk szabott minőségét és méreteit.
A bemutatott képen József attila szabra a vasrácson kivül

Oct 26, 2017 9:52am

BAUER BÉLA>TISZTELT FACEBOOK CSAPAT!!
Kérem ön0öet hogy tekintsék át azá‘ltalam jelzett anyagokat és alkalmazzák a Facebook szabályait.
a coomemtben elhangzottak ugyanúgy mint az előzőek 
Sándor Tóth commentje-
Sándor Tóth Szomoru,hogy vén korára egy orvosból ilyen csapnivaló történész lett.Ajánlom,hogy tanulmányoza a Németek történelmét ,hátha tud majd irni a "muti"fenekéröl is.
Véleményem szerint a faji megkülönböztetésü és hangvételü parlagi stilusu irásoknak nincs helyük a Facebook oldalain már csak azért is mert az ilyen jellegü kijelentésekért már voltak büntetve önök által.
Jelzem hogy a német nagykövetség tudomására is hoztam a történteketaz önök szára is elküldött dokumentekkel.
Tisztelettel 
DR.Bauer Béla Ph.D
*Várom szives válaszukat.

EGY ÉVSZÁZAD SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉKA
A megfellebbezhetetlen igazság kedvéért ki kell mondanunk hogy A XX–DIK század alkotói egyetlen emberöltő alatt megváltoztatták az emberi lét minőségét és soha el nem képzelt vívmányaikkal a tudomány és technika terén új tartalmat-új értelmet adtak életünknek. Nyugodtan nevezhetjük az alkotókészség történelmi kiteljesedésének.
A mi generációnk haszonélvezője és egyben tanúja is volt ennek az utolérhetetlen kornak a világtörténelemben
-a fa ekétől a világűr meghódításáig-a holdra szállásig
- a gyógyitásban a tőmegjellegű fertőző megbetegedések embert tizedelő voltától-a szervátültetésig,az emberi életesély lényeges meghosszabbításáig
- a petróleum lámpától a szinte minden képzeletet felülmúló tömegkommunikációs eszköztárig.
-az atomkorszak pusztitó és békés embert szolgáló hatásai létünk mindenapjaira
--a számitógéprendszerek kifejlesztése ami átalakitotta az emneri lét jelenét és jövőjét 
Itt elidőznék egy gondolat erejéig-ami a mi gyermekkorunkban még a tudomány sötét vermeiben rejtőzött és elképzelhetetlen volt képzeleteink,álmaink számára.Még a legszebb elképzeléseim szintjén sem furakodott gondolataim közé a ma már létező valóság hogy én Szatmárrol segiteni tudok 4o millió arra ráutalt édesanyának mondhatom az egész világon/217 ország/ annak a lehetőségnek megteremtésével amit az alkotók kezembe helyeztek áldozatos munkájukkal. Ez az én emberi létem alkonyának legszebb és legnagyobb ajándéka.

Oct 25, 2017 1:04pm

BETÜVÉSÉSEM HISTÓRIÁJA.
Itt születtem ebben a városban az eperfás Hegyi úton. A Dohánybeváltó és Unió közötti utcarész egyik épületében, aminek már csak hűlt helye van,mert a buldózerek átrendezték a város ezen részét is, a kegyetlen történelmi kényszerek hatása alatt. De mindazonáltal mégis történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében. Itt töltöttem gyermekéveimet, Ez a város formálta társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek. Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik “a hidegháború”.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaival vívódók száma talán még növekedett.
Csupán azért kontárkodtam a köznek szóló írás berkeibe, mert a betűbevésett gondolataim,érzéseim közlése minden alkalommal felszabadították az éppen aktuális érzelmi vívódásaimat,igazságérzetemet,emberbaráti szeretetemet és szabaddá tették mindezeket. Nem a bitang ármánykodás szelleme uralja az alaptónust hanem a köz kimondott vagy elhallgatott társadalmi igazságait akartam szolgálni ami nem mindig sikerült a monoton, sztereotip történelmi beivódások miatt.Egyszóval kizárható mindennemü keresztbetevés bárminemü tollforgató vetélkedés vagy irodalmi készség fitogtatására.Csupán egy egyéni igény a társadalomi történések töredékeinek méltányosságárol szólnak betübevésett gondolataim, lehet egysiku megközelitésben
Szakbarbár életutam nem engedte meg hogy hetvenkedjek az irodalmi berkekben,mert az a közel negyven milliónyi látogatója 217 orszából szakmunkáimnak a bizonyíték arra hogy ebben a korban és főként a gyógyítás szent kötelessége mellett ez lehetetlen volna. De a munkám méretei és tartalma feljogosít arra hogy egy küzdelmes élet mozzanatainak leírása,hivatásom értékrendjének a minőségét a köz tudomására adjam még akkor is ha a senyvesztő ellenlábasaim a pokolba kívántak. A történelem kíméletlen. veszejtő útjai annyira kiszámíthatatlanok főként az emberi faj sokszor megfoghatatlan vagy elképesztő, erkölcstelenségét figyelembe véve,hogy valószínű ezeknek az járhatatlan ösvényeit közülünk senki sem fogja megismerni de sajnos ennek a ténynek a tudatában is marjuk egymást, elszalasztva azt az apró reményt a jóra amit felkínált nekünk a sors. Az örökéletű martalócok elleni hiábavaló küzdelem állandósul, mély nyomot hagyva az alkotás és az emberi tisztesség értékeiben 
ADJA AZ ÚR NE IGY LEGYEN !!

Oct 24, 2017 9:16pm

AZ ÉN 56-OM ÁLDOZATA.

Nagyra becsült Kollégám Dr.NAGY LAJOS-ÉLETÜNK-KÓR-TÖRTÉNETE című most megjelent /2oo9/könyvében ami az 1956-1959-eseményeiről szól-/a nagy kicsinálások időszaka amikor mindenki rettegett a következőket írja a 9o-dik oldalon, idézem:
Ott mondta Szakács Dénes bácsi-akinek otthon volt rádiója-hogy a szovjet csapatok megtámadták Budapestet.
Ebédre érkeztem vissza az Apollóba. Az éppen ebédelő diákok arcáról fájdalom és kétségbeesés tükröződött. Így annál az asztalnál is,amelyiknél én ebédeltem,egy BAUER nevű VI.éves szatmári fiú/nem azonos a brassói Bauer Györgyel,akit a marxista katedrán elhangzott véleménye miatt bebörtönöztek/úgy szidta a szovjet rendszert mint a bokrot. Nem is lett volna baj,tőlem szidhatta volna,de a négyszemélyes diétás asztalnál,velünk ült egy K.M névre hallgató II-od éves-nálunk vagy 1o évvel öregebb ,eddig már Gyehenna tüzének lángjai égetik a piszkos besúgót- A továbbiakban aztán elmondja a kolléga hogy később az Ő nyakába is varrták az asztalnál való beszélgetést,mikor 3 év után zaklatták A karpaszományosok- engem a kijelentéseimért ki akartak zárni az egyetemről, de lévén hogy a hatodik évet végeztem és orvoshiány volt a nagy bányaüzemekben eltekintettek a kizárástól Kapnikbánya volt az a hely ahol 2ooo politikai elitéltnek segitettem a nehezen elképzelhető küzdelmét a tulélését. Meghívtak egy néhány cincogtatásra és a figyelmembe ajánlották hogy 6 éves végzős hallgató vagyok,és nagy kár lenne a szüleim annyi áldozata után eltávolítanának az egyetemről.
Édesanyám kétségbeesett mert tudta hogy forró fejü vagyok mint Géza/Páskándi/ és kért hogy jöjjek haza Szatmárra mert szeretni látni, és beszélni velem. Dr.Anghi Józsi bácsi adott 1 hétre orvosi igazolást.
Anyám a következőket mondta,nem látod hogy az egész világ tunya szemlélője ennek a mély szenvedésnek,meglátod hogy rengeteg áldozattal a mi kis nemzetünk kikaparja a sült gesztenyét a tűzből és a NAGY ZÖLD ASZTALNÁL.ELFOGYASZTJÁK.Idő multával az igazak méltatlanná válnak,az álhősök meg már ott tülekednek a történelem húsos fazekánál. Nem semmisítheted meg az egész családunk 6 éves áldozatát,akár az igazságos de kilátástalan ügyért. Minden racionálisan gondolkodó ember felismerte azt a tényt az akkori mamut hatalommal az „acélfogú Szovjetunióval” senki nem mer és különböző testhezálló politikai okokból nem is akar újat húzni. Neki lett igaza. A magyar nemzetet szemérmetlenül magára hagyták,a szenvedés mérhetetlen volt,és rengetegen hiába hozták az egyedülálló és sokszor –szakrális- áldozatot,a magyar nép szent ügye akkor elveszett. Az hazátlanokat befogadták,bennünket hősökké avattak,és mi maradtunk a halottainkkal, és a megalázott szabadság eszméinkkel.

Oct 23, 2017 2:16pm

.

UJRAÉLESZTJÜK A PORTYÁZÁS SZELLEMÉTEURÓPÁBAN
A 9. sz. vége óta kalandozó rabló hadjáratoknak vagy kalandozásoknak nevezik azokat a magyar hadjáratokat, amelyeket a honfoglalást követően a magyarság vezetett Európa különböző vidékeire.862 és 970 között bizonyosan legalább negyvenhét hadjáratot indítottak a magyar seregek, ebből harmincnyolcat nyugati, kilencet déli irányba.. A 9. század végén és a 10. század elején a Kárpát-medencében letelepedő magyar törzsi társadalom vezetői egyrészt fegyveres kíséretük fenntartásának céljából indítottak zsákmányszerző portyákat./WIKIPÉDIA/
Kisdiák koromban még büszkék is voltunk Atillára akit rémtettei miatt az “ Isten ostorának” is tituláltak az európai népek.Ezért döntöttek úgy az euröpai nagyhatalmak és a Szentszék hogy a nomád agresziók megfékezésére keresztény uralkodót állitanak a törzsihatalmak élére Szent István király személyében.
Hosszú ideig szerepeltünk az európai történelem fekete listáján.Számos magyar ember örömére a XXI dik század elején befogatdak egy megfelelő gazdasági és kulturális létet bistositó közösségbe, a többi 26 eurüpai állammal Történelmi természetünkből adódóan ??,vagy ha később bebizonyosodik egy kóros megalománia folytán ??ismét kilógunk a többi 26 európai állanm közös rendszeréből politikai kekeckedésünkkel/vagy nevezhetjük bizonytalan politikai portyázásainkkal./nekünk semmi sem jó, semmi nem felel meg, különbejátu sajátosan egyéni elképzeléseinkkel. politikai álmodozásaival. zavart idézünk elő az amugy is késhegyen táncoló védelmi stratégiák berkeiben.Ma már nem nyilakkal lándzsákkal,tüzes paripákkal küzdünk egy közösség tagjaiként hanem improvizált kekeckesésekkel amik veszélyeikkel felérnek az ezer év portyázásaival miközben igényeljük a zsákmányok ránksabott részét.
Mi a történelem órán szereztünk tudomást nagyon hiányos “csusszantásokkal” azkról az igazságokról amik az európai történelemben úgy szerepelnek mint a magyarok rablóhadjáratai.Számunkra mint fiatal diákokra nagyon vonzóvá vált a portyázás kalandvilága és hozzákezdtünk a hidontuli gyümölcsöseiben töténő portyázásokhoz mindaddig amig Wiezler bácsi a sóspuskával cafatra nem lőtte az ülepünket a kajszin baracfáján történő pörtyázásunk közepette.
Mindezeket csak azért idézztem fel hogy megelőzésképpen megóvjuk vezírünket egy esetleg rosszul skerült portya következtében egy Wiezler bács sóspukájához hasonló egész európa jóváhagyásával szétlőjjék az amugyis terjedelmes ülepét a magyat nép meg szoloaritásból hosszu ideig fogja vonszolni az inát a rosszul sikerült portyázások miatt.
Mert az Európai Unió vegyes kórusa is mindhangosabban daloolja
- Aki nem lép egyszerre, Nem kap rétest estére,

Oct 23, 2017 11:16am

.

SZÜLETÉSNAPOSON NE A GYORSAN FUTÓ IDŐT MÉRD, HANEM ADJÁL HÁLÁT AZ ISTENNEK, HOGY MEGTARTOTT MINDNYÁJUNK ÖRÖMÉRE. ÁLDÁSÁVAL ZÁRD E NAPOT.

Oct 21, 2017 2:49pm

Kedves barátaim !!
Köszönöm nektek a mai napot ,a szeretet üzenetét, ami meggyőzött arról hogy a mindennapi sorsunkkal vivódó társaim között élek.Mintha melegebbek lennének a kézfogások és nyiltabbak a tekintetek. Napi gondjaink meggyőztek bennünket arról hogy a sorsunk közös és szerény örömeink megoszlanak a család a munka és az alkotás vivódásai között.Ugyanazokat az ösvényeket tapossuk mint elődeink a tisztesség a kitartó igazság keresés mentén.Gyarlóságaink hol feléledő hol lankadó csábitásaitól csak az idő és a szeretet méltósága mentén tudjuk az érzelmi enyészet buktatóit elkerülni.
Szeretettel és köszönettel
Bauer Béla

Oct 21, 2017 11:55am

Comment
Mint a “Pázmány Péter „Királyi Katólikus Főgimnázium tanulója és a püspöki konviktus mindennapos látogatója az alábbi kiegészitéseket szeretném mellékelni a tisztánlátás érdekében i-
A Magyar Állam Közoktatási minisztere KOTÁL HENRIK budapesti építészmérnököt bízta meg a gimnázium építésével,aki 1912 szeptember elsejére el is készítette,Szatmárnémeti legimpozánsabb kétemeletes gimnáziumi épületét.
Így kiteljesedett a Kárpát medence északi csücskének 4 elemből álló magyar katolikus oktatási bázisa -a gimnázium főépülete-a kálvária templom-a jezsuita rendház-és a püspöki konviktus.
-A konviktus szerves része volt a főgimnáziumnak,és a szatári püspökség épitette azzal a céllal hogy nevelést,ellátást és otthont adjon a Kir.Kat.Főgimnázium tanulóinak,elsősorban a környékbeli falvakból vagy helységekből származóknak.Akonviktus mindvégig ugy szerepelt a köztudatban mint “ Püspöki kKonviktus”Nem viselte sem egyhházi sem közéleti méltóságok nevét.
A történelem forgató könyve átírta az észak erdélyi magyarság sorsát vele együtt a püspöki konviktus tulajdon jogát és működésének szabványrendszerét is. Előbb az –UNIÓ-szakiskola majd a Kölcsey Ferenc Kollegium működik benne mindmáig
. De mindannyian egy lelki közösségben éltünk/pl Mária Kongregáció,közösségi programok,sport rendezvények,önképzőköri tevékenység stb. A jezsuita atyák résztvettek a főgimnázium oktatási tevékenységében is. A konviktusban lakó tanulók voltak a –KONVIKTOROK- Ezen tanulók ellátását,nevelését a jezsuita atyák felügyelték, Szívvel lélekkel a papi hivatásuk a reájuk bízott fiatalok értelmes életre való nevelése volt a kitűzött céljuk. 
.A jezsuita atyák voltak a mi utánozhatatlan példaképeink,a puritán, magas mércéjű szellemiség átörökítői. Megemlíteném páter BÁTAY-t,-növénytanász tudós-páter IRSIK,páter GODÓ, páter KULCSÁR,magiszter SOMMER
Voltak olyan városi diákok is akik napi rendszerességgel látogatták a konviktust./Bura László,Bauer Béla/A volt konviktorok az utóbbi években gyakran rendeztek találkozókat az egyházi főméltóságok részvételével./Szeretett barátom WILLAND FRICI lelkes munkájának köszönhetően. Legyen áldott az emléke.
Számos kiváló embert képezett ki a jezsuita rend akik tartósan hasznos és lelkiismeretes munkával szolgálták a mindenkori társadalmakat.
A bemutatott képen emlék és hagyomány őrző,őszbeborult fejjel volt osztálytársaink láthatók .Villányi Tibor,Wielland Ferenc,Czerlau Gusztáv,Kaizer István,Sepsi Sándor,Bura László,Bauer Béla,Hermann Imre,Hauler László,Hauler István.Gnandt Márton,Merli Rezső és mások.
A legutóbbi találkozónkat megtisztelte jelenlétével Nagyméltóságú és Főtisztelendő Schőnberger Jenő megyéspüspökünk is.

Oct 18, 2017 4:30pm

A PANNÓNIA FŐHOMLOKZATA ÉS KUPOLÁJA

Az épület főhomlokzata híven tükrözi a kor kedvelt stílusát, a szecessziót, amely ebben a periódusban hódította meg egész Európát, sőt a többi kontinensre is kiterjedt. A polgárság igényeit kellett kielégítse, esztétikusat és radikálisan újat kellett nyújtson neki. Az ornamentika bőkezű használata társult az akkori tehnikai vívmányok eredményeivel, az épületet fémszerkezettel látták el, ami forradalmian újnak számított a századelő Magyarországán. 
Szatmár régi főterén található a város egyik legfontosabb és legismertebb szecessziós épülete, az egykori Pannónia szálló. 
1897-ben került sor a pályázat meghirdetésére, erre a felhívásra 11 pályamű érkezett be. A város legfontosabb feltétele az volt, hogy az épület magyaros jelleget kapjon. 1898 januárjában dönt a városi tanács úgy, hogy elfogadja az építési bizottság javaslatát, s az első díjat a „Szatmár város rajzolt czímere" jeligés pályázatnak ítéli oda. Ezeket a terveket Bálint Zoltán és Jámbor (Frommer) Lajos készítették, akik ebben az időszakban Lechner Ödön munkáinak hatása alatt alkottak.

Oct 15, 2017 4:25pm

Bauer Béla>Igor Bacsinszky
CIMZETT:BACSINSZKY IGOR
Ön néhány hónappal ezelőtt egy Európai szellemiség szintjétől mélyen elmaradó kommentet irt ocsmánykodó jelzőkkel ami személyemet illeti.Tette mindezt hogy 4-5 évtizede nem találkoztunk nem láttuk egymást valószinnü egy felfokozott politikai szinezetü “Bálvány imádás „hangulata közepette.Kiemelte a” savanyu szintü szakmai képzettségemet” amit se jómagam se mások nem vettek komolyan és következményképpen egy nemtelen erkölcsi megnyilvánulásnak itélték.Az elfogulatlan kulturemberek ismerik a t;nyt hogy a N.E.T.-en már közel 4o millió látogatója van közleményeimnek 217 országból.De ami megérlelte bennem hogy küldök önnek egy képet a néhány napja kapott elismerésemről amit a megyei orvosi kamara adományozott az orvosi és tudományos hat évtizedes ténykedésemért itt szülővárosomban átcikkant az agyamon az savanyu szintü jelző.Habár már akkor se vettem figyelembe a durva sértésnak szánt kifejezést ami árulkodóan regél a szerzője psycho intellektuális tartalékairól.
Lévén hogy kéznél vannak elküldök önnek is egyet ha más célzattal nem is de a fentemlitett tartalékainak feltöltése érdekében.

Oct 15, 2017 7:31am

GONDOLKODÓ A KÜSZÖBÖN…..
Tolom magam előtt sápadt napjaimat, mint annak
idején Tök Józsi a laligás fuvaros a Fehér Ház sarkáról akit mindig csufoltunk, mert sánta is volt meg sokat káromkodott szidva az egéz világmindenséget.
Most ahogy itt éllok a 87-dik éven küszöbén és visszatekintek a majdnem egy századnyi időre és felidézem hajnali gondolatimat olykor tépelődéseimet keresve az elhamvadt kételyeim értelmét kötelező okfejtést kell magam elé vetiteni Talán az jut eszembe mindmág hogy egy felajzott szellemiségü világban éltem ami rányomta bélyegét a fizimiskánk mosolygós felére.Háboruk az ideologiák könyörtelen versengése a harácsoló hadaikkal a hatalomért és a sorsukat némán szemlélő kiszolgáltatokkal.-
A rémület hatalmát bitorló véres vagy vértelen eszközöket használó diktátorokkal akik mindmáig elkisértek az életem folyamán.
Az anyagi lét nyomaszttó gondjai hol enyhültek hol az elviselhetőség terhei határán mozogtak. Az erkölcstelenség az önpusztitő emberi kényszerek uralják a világot.
Az emberek gerince a szó minden értelmében még jobbab meggörbült ami előrevetiti a társadalmi moralitás további elértéktelenedését.,Közben én is elkezdtem bicegni mint Tök Jóska és a fogaim között is kisziszegek néhány káromlást.Pedig azt hittük hogy ha Ő beadja az iparengedélyét megszünik Józsinak minden vétke.Aggodalmak között csak annyi történt hogy mi vettük át a stilusát,mert ugyebár ő is szitkozódott,káromkodott valamiért.
Nekümk a minden féle jó helyett maradt az évezredes hitünk és reményünk egy bizakodó szebb jövőben.

Oct 14, 2017 12:26pm

 

.SZERENCSEFEL SZERENCSE LE
Azoknan az időkben kerültem első állomására orvosi ténykedésemnek a Kapniki bányaközpontba ,amikor még a munkavédelmi feltételek szinte elviselhetetlenek voltak.A halákos kimenetelü bányaszerencsétlenségek az egész közösséget megviselteék köztük engem is./1957/
Minden szerencsétlenséghez le kellet menjek az önkéntes mentőcsapattal a föld fekete sötét rohadt gyomrába, ahonnan soha nem lehetett tudni hogy van-e visszatérés. Elsősegélynyújtás volt a feladatom,azok számára akik vagy bányaomlás,robbanás sérültjei vagy áldozatai voltak.
Ezek a leírhatatlan drámai helyzetek sajnos gyakran megismétlődtek. Olykor amikor beöltözve a mentőtársaim sajátos öltözékébe a tett helyére érkeztünk és megkezdtük a mentési munkálatokat-a karbid lámpa-imbolygó fényénél mindig CRONIN-RÉZTÁBLA A KAPU ALATT című műve jutott eszembe és arra gondoltam hogy a helyzetek amikett átéltem sokszor sokkal megrázóbb képet mutattak Ezek az emberek magukban belenyugodtak az elmúlás gondolatába,,kemények,szókimondók szavatartók,értékelték a feléjük nyújtott segítő kéz értékét és rangját Ez a hely volt életem legtanulságosabb iskolája,itt okultam a legtöbbet az emberi küzdelem,becsület,az adott szó kimondott értékéről és a szolidaritás legszebb példáiból.. Tanúja voltam a drámaí emberi sorsoknak, a vigasztalanság határain mozgó kilátástalanságból való kilábalások számos példájának. Sors és jellemformáló volt az életemben ez az élményanyag.
. A színesfémbánya egyik részlegén 2 bánya munkást betemetett 3 méter ércréteg,de szerencsére a steril kövek nagyobb méretűek voltak úgyhogy egy sekély mennyiségű levegő bejutott hozzájuk.
Azonnal felmértük a helyzetet-oxigént komprimáltunk hogy ne fulladjanak meg. A mentőosztag tagjai elkezdték az alagút kialakítását/faanyaggal kibélelve a következő omlásveszély elkerülése végett/3 órát tartott amíg az első bányászt elértük. Ekkor mondták hogy bemehetek az alagútba az első-segélynyújtás megadása végett. Hatalmas félelemben éltem de csak a döntés pillanatáig-utána már csak a tudatos emberi cselekvés érdekelt és semmi más. A szűk alagút miatt csak hason csúszva tudtam elérni őket. Azonnal észleltem hogy mind a ketten eszméletlenek és sokkos állapotban vannak. Morfiumot és keringés támogató gyógyszereket adtam mindkettőjüknek,és megpróbáltam a hozzám közelebb lévőt lassan megmozdítani de sikertelenül/pedig teljes erőben lévő élsportoló voltam/Akkor kötelet kértem a kintiektől és egy váll-kengyel kötéssel lassan mozgatni majd húzogatni kezdtem ami már sikeres volt. A bányásztársát hasonló módon hoztam ki. Az úgymond vezetők, beleértve a a mindenhez értő nagy pofájú, politikusok, a bányatröszt vezetőit,munkavédelmi szakemberek körülbelül 1oo méter távolságból figyelték a fejleményeket- A bányacsillével a külszínre értünk,ahol egy –MOLOTOV teherkocsi várta a sérülteket-két dróthálós hordággyal. Közben véletlenül arra járt a megyei pártvezetés néhány VOLGA gépkocsija amivel éppen/terepen voltak az illetékesek. Jómagam nagyon kimerülten,kíméletlen kijelentéseket tettem a felső vezetésnek szánva azokat azt reklamálva hogy egy ilyen bányaközpontnak nincs egy mentőkocsija. Megkérdezték hogy ki ez az ember, aki ilyen elmarasztaló kijelentéseket mer tenni. Három bányász odaállt a kocsijuk mellé és a következőket mondták- Ez az ember a MI ORVOSUNK és ne merjék bántani-
Közben a Molotov teherautó megindult lefelé a Budesti úton a bányaközpont felé- Egy 11-12 éves gyermek a Pop Vasile fia, kapaszkodott a kocsiba,nem engedte el azt , zokogott és végül is a köves hegyi útra zuhant-ami egy 13 cm sebet ejtett a gyermek homlokán. Levittem a rendelőbe bevarrtam.
25 év eltelte után egy férfi nyit a rendelőmbe,megáll velem szemben és románul megkérdezi-emlékszik e még Rám doktor úr-
Ránéztem és a homlokán láttam azt a hosszú sebheget amit annak idején összevarrtam. Azonnal felismertem és mondtam neki- Te vagy a Pop Vasile fia Kapnikról Ő elmondta hogy bányamérnök Kapnikon és eljött a családja nevében hogy ennyi idő után is még egyszer köszönetet mondjon nekem amit az édesapjáért tettem 25 évvel ezelőtt,ugyancsak közvetítette a másik megmentett bányász köszönetét is. Kedves olvasóm –ha akad majd ilyen-ebben az embertelen világban ez már nem tudomány,kutatás,elismerés,ez már a magas érzelmi sikon mozgó emberi kötelességtudat és hála valós összefonódásának a története..

Oct 12, 2017 9:02am

 

A KÜTYÜ MINT EGY ESÉLY A TULÉLÉSRE
Amikor az ámulat mezejére kergetetta a lehetőségek felismerése már nem tekintettem az idős korom hebe-hurgya kalmdjának az internetvilágát. 
Csodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok, az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek.
Egy adott pillanatban már csak alkoás szelleme uralta gondolatvilágomat ami most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy- nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről.
Nem tudhatta senki hogy nekem az egész szakmai létem vágyálma volt a tudományos kommunikáció technikai feltételeinak a megteremtése-Vettem egy-OLIVETTI- irógépet és egy-ZENIT-fényképezőgépet-megtanultam a gépirást és fényképezést azzal a céllal, hogy tudomására hozzam a környezetemnek azt amit egy egész szakmai létem alatt felhalmoztam-tudásban,tapasztalatban .Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenkét év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is.Amikor 73 éves fejjel egy súlyos infarktus után egy olyan légtérben mozogtam amiben nem tudja az ember a nagy bizonytalanságok közepette hogy mihez kezdhet a hátrslévő szükmarku időben,eldöntöttem hogy az internet tanulás –kálváriáját választom ha már az Úr újra talajjal ajándékozott meg a talpam alá. Jómagam sem gondoltam hogy olyan tallérokat tegyek még a köz asztalára amikjobbsorsra deritik embertársaimat.A kezdet kezdetén é tulajdonképpen én sem vettem komolyan az egész elektrónikus ügyet, már csak azért sem mert, a környezetem is dicsérte a humorérzékemet egy ilyen vállalkozás hallatán.Egyszóval megmo-solyogtak egyesek leplezetlenül a szemembe, a jobb érzésüek a hátam mögött
Részletek felhasználása Az én eletronikus kalandom cimü irásomból

Oct 11, 2017 4:39pm

 

UTÓREZGÉSEK-
Igavonónak születtem.Mindhiába zsibongott körülöttem a minden jóban lubickolók hada nem tudtam ,de nem is akartam változtatni gondolataim és társadalmi felfogásom mikéntjén.Most sem teszem a Bálványimádók elmarasztalásai közepette.Létem mottója: változatlan mindmáig is, amikor kiszabott ösvényeim végéhez közeledek megmaradtak Eötvös József szavaival élve-Sorsunkban tőlünk csak egy függ,az hogy a helyet,melyre a végzet által állittattunk,egészen betöltsük-Ki mást keres,balgatag.Az emberi tisztesség ezen gondolata végigkisért életutamon.Következésképpen hat évtizeden át tapostam szülőfoldem rögeit hivatásom méltó kiteljesitéséért.
Az elmult napokban amikor átvettem az Életmüdij Emlékplaket-et mindazokért az orvosi ténykedésekért amit a Szatmár megyei egészségügy jövőjőnek jobbitásáért tettem,felötlött bennem hogy most 86 éves koromban is az a megélt közösségi közöny amit magyarságtudatom rövására követtek el, azok akiket tiszteséggel szolgáltam
Irástudó és közéleti ember vagyok itélőképességem teljében mozgó gondolattárral .aki nem rejtegette gondolait bármilyen zord idők ellenére sem az uralkodó hatalmak észjárása szerint.Számottevő hozzájárulásom volt a Páskándi Géza Baráti Társaság alapitásában és müködésében a Szentgyögyi Albert társaság alapitásában és tevékenységében,a fiatal magyar orrvosok továbbképzésében stb
De kinek a számlájára irandó az a közöny ami körülvesz és ami a következő tényekben nyilvánult meg-leegyszerüsitve közösségi létemet A Néma Levente szerepkörére
-visszautasitották a gyermekgondozási irásaimnak közlését amiket azoknak az anyáknak irtam akiknek nincsen internetes hozáférhetóségi lehetőségük 
-nem méltatták válaszra sem közéleti irásaimat
-emlitésre sem méltatják hosszü évtizedeken át kiadott elektronikus szerkesztésü munkáimat/pl.Képes Gyermekgondozási Enciklopédia-21 ezer oldal,73oo foto
-emlitést sem tettek az egyedülálló orvostörténelmi munkámra a Szatmár megyei egészségügyről.amit román és magyar nyelven elektronikus szerkesztésben adtam ki.
-a 11 kötetnyi közéleti irásomról ami az interneten jelent meg egy oldalnyit sem méltattak kinyontatásra.
A helyi sajtó oldalain nem jelent meg semmi nemü adat életmüvemről,elismeréseimről és a magyar nyelvü hirközlés cenzurája arra kényszeritett hogy minden tanulmányomat,közéleti irásomat a N.E.T. oldalain közöljem…
Személyes érzésvilág ügye a történet de disszonánáns egy olyan pillanatban amikor az összefogásról a nemzettudat erősitéséről szól a fáma.

Oct 09, 2017 11:47am

 

A STAFIRUNGOZÁS “DEMOKRATA” LESIPUSKÁSAI.
Már mi nálunk babám ,már minálunk babám az jött a szokásba, hogy nem is annyira az eladó lányt, hanem a leendő vőt stafirozzák ki először, abból az elgondolásból kifolyolag ,hogy ne kiváncsikodjanak az illetéktelenek a házi javaik eredetére lévén hogy az utóbbi időben tul hevesen gyarapodott házuktája főként mióta elkötötték nadrágukat egy polititikai pártnak vagy más hasonló jól jövedelmező hazafiasan hangoskodó akármilyen szervezetnek,gyülekezetnek vagy nevezze ki ahogy akarja.Még a közelmultban is egy eladó lánynak illett hogy legyen egy kis stafírungja..Nemrég még szegényparaszt számazásuk idején egy néhány edénynek,vászontörölközőnek dunnának,egyszóval amivel nekirugaszkodtak ennek az életnek, és a továbbiakban egész létüket csak gyüjtögetéssel töltötték.Manapság a történelmi fordulat a számos társadalmi somfordálás közepette a falvak népének fiataljai közül kicsirázott az új mindenben lubickoló hatalom aki kispekulálta a gyarorlati zökkenőmentes házasodás mindent és mindekit kicselező módozatait .Miután az osztogatás hatalmát is megszerezték,megváltoztatták a stafirug kérdés évezredes ceremóniájánk menetét is.A lényeg a hirtelen gazdagodás leleplezésének elkerülése. Lévén hogy maradt egy kis szégyenérzetük,a javakat nem az eladó lány kontóján tartják számon hanem nyakatekert módon a vőt sztafirozzák fel egy jól jövedelmező vállkozásal lehet az akár simán csak papiron a hozzákapcsolódó,pályázati kiirások kivételes elnyeréseivel és mindennemü anyagi javak megszerezhető lehetőségeivel.Az eladó lánynak elegendő egy-két külföldi diploma megszerzése,néhány külföldi bankszámla, és egy néhány kétesértékü titokban támogatott szélhámossal történő összejátszás. Már a frigy előtt oly hatalmas értékekkel indulnak ami többszöröse egy luxus élet kivánalmainak. A többieknek marad a keserü élet ami arra készteti őket hogy máshol keressék meg a stafirungot amit itthon nem tudtak nekik összekuporgatni.

Oct 08, 2017 10:35am

EGY SZIVMELENGETŐ NAP….
Anélkül hogy értékfosztó gondolataim zavarnák meg a mai napom örömét és az eddigi elismeréseim értékrendjét próbálnám latolgatni, mindenekelőtt az érzelmi szempontok uralták ma a döntés jogát.
A döntés ami mindig és mindenkor az együtt eltöltött évek emlékei,küzdelmei,olykor megpróbáltatásainak érzésvilágát helyezik előtérbe. Nem a statiszkai adatokkal való spekulativ számhalmazok,nem az elismerés adományozóinak milyensége,nem a megpróbáltatásaink módozatainak a leküzdési módja ,vagy a keserü igazságtalanságok nehezen elviselhető bántalmai,hanem a bennünket mindig összetartó erő a barátságok mély érzelmi vonatkozásai a fehér éjszakák /ügyeletek/ mindenkori küzdelmei az emberi életekért,a versengések tisztes módjai a alkotó munkánkban, az orvosi kar tisztessége a közösségben amiben éltünk.Most már az alkony egyre fakuló árnyaiban ezek kisérnek bennünket.Ezekért tartom legszebb emlékemnek amit ma tőletek kaptam kedves kollégim és barátaim ezek uralják minden elismerésem esztétikáját vagy a kapaszkodási kényszerek bármilyen módozatát

Oct 05, 2017 9:22pm

TISZTELT KOLLÉGIUMI ELNÖKSÉG.!! 
FOGADJÁTOK MÉLTÁNYOS HÁLÁNKAT ÉS KÖSZÖNETÜNKET AZÉRT A SZELLEMISÉGÉRT AMIVEL MEGAJÁNÉKOZTATOK BENNÜNKET 
Különleges élménynek tartom hogy tisztes kollégáink viszatekintenek a közelmultba.
Most amikor az anyagi javak örömeit de ugyanakkor mégis gondterhelt napjait éljük, emléket állitottatok a közelmult elődeinek hivatásbéli és szakmai erényeit tisztes emberi méltósággal megemlékezve ezekre . Nem sepritek a társadalom amugy is szennyes szőnyge alá generációnk terhes napjait.
A Szatmár Megyei Orvosi Kollégium kivételes jószándékkal és következetesen emlékezik a 
multra,elődeire azokra akik megalapozták és következetesen ápolták hivatásuk embertszolgáló ténykedéseiket.
Ez történt ma október 5-én amikor azoknak akik kivételes és tartós értékekkel gazdagitották Szatmár megye orvos egészségügyi értékeit,létrehozták az ÉLETMÜ PLAKETT elismerésének az intézményét ami ezen a napon először került átadasra a kollégium által megszavazott személyeknek.
Felemelő pillanatokat éltünk meg,amikor is méltó emberi tiztességben találkozik a mult.a jelen és jövő orvosi nemzedéke egy méltányos társadalmi cél érdekében

Oct 05, 2017 12:13pm

 

MEGMÉRETTETEM…..
86 éves koromban ismét megszámolták az asztalra boritott talléraimat mint ahogyan ezt létem folyamán annyiszor megtetteék az arra illetékesek
Nem a korom irámt érzett noszalgia hanem a jelen pillanatban is a trlljesitményem mozditotta a mérleget .A döntéshoxók válogattak érdemlges tetteim közül itt szülőfőldemen ahol egy teljes életre szóló hivatásom kihivásait teljesitettem.
Kivétrles örm számomra hogy a hat évtized segitőkészségemet azok mérték fel akik tanaui voltak munkámnak vagy netán segitetten nekik életük válságos pillanataiban.
Lokálpatrióta vagyok izzig, vérig, következésképpen még a” nagy kisértések” sem tudtak kiemelni az enyéim sorsából,érzésvilágából
Ezért ajánlom szülővárosom alkoto orvosi egyéniségeinek emlékére a szatmári orvosi kar tekintélyének szakmai értéleinik további érlelésére a kutatatásaim mostmár gyermekgyógyászati világirosalmi szintü alkotását de főként az életmüvem a “Képes Gyerfmekgondozási Enciklopédiaát” ami most már körbejérta a világot a 21 ezer oldalnyi tartalmával 73oo fotoanyagával ami több tizmilló látogatót vonzott oldalaira 217 országból.
Itthon alkottam ahol a mindennapi rögeimet taposva végeztem kötelességemet ugy ahogy ezt földieim elvárták tőlem.Itthon ahol felmérfték minden emberi és orvosi rezdülésemet és ahol együtt éltük meg sorsunk övön alatti ütéseit netán simogatását.Az Úr kegyelméből kellő időt kaptam hogy bemutassam bizonyitványomat mindenkinek elüzve a kétkedések nyugtalanitó érzését.
DSIDA JENŐ.
Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.
1935. július 9.

Oct 02, 2017 2:10pm

A ma embere már érzékelhetően igényes, szelektiv felfogásban éli az életét.Erre kötelezi a rohanó életmód,a -mindenből a jobbat- igénylő magatartás.
Kulturális adattára és gondolkodásmódja is igy alakul.Kevés embernek van ideje elolvasni egy terjedelmes irodalmi munkát,vagy a közélet bármilyen nem kellőképpen rendszerezett irását.
Szigorúan célratörő gyakorlati emberek lettünk, akik a saját és az övéivel kapcsolatos feladatait-/ megkezdve a mindennapi kenyértől, a tájékoztatás mindennapi szellemiségéig/ igényli ezt a magatartást.
Ez fog végbemenni a tudományágakban is –ahol a terjedelmes –tufózus-alkotások helyett,a rövid,könnyen áttekinthető,aktuális,és abszolut konkrét munkák fognak érvényesülni.
Tehát a mi szellemi életünk, nélkülözhetetlen kelléktára lett a mindennapi céltudtos analizis-szintézis gondolkodásmód.
Mindezeket ilyen konkrét fogalmazásban lehetne bemutatni-vannak-
-fontos-fontosabb-legfontosabb köznapi dolgok
-értékes-értékesebb-legértésebb alkotások
-érthető-érthetőbb-legérthetőbb kiejtett szó vagy beszéd
-érdekes-kevésbbé érdekes-érdektelen-irások-stb
A blog-omon megpróbáltam a személyes gyermekgyógyászati élményanyagomat ebben a szellemben-szemelvényekben bemutatni,a érdelődők elé tárni,
Igyekszem-röviden,áttekinthetően és a gyakorlati megoldásokat nem nélkülözve tárgyalni az általam erre kijelölt életszerü gyermekorvosi kérdéseket.
Nagy előnye a munkámnak hogy értékes FOTO illusztrációval van füszerezve amikhez közérthető magyarázatok kapcsolódnak.Ilyenszerü munkával nem talákoztam a gyermekgondozási kiadványokban.
Hátránya a munkámnak hogy a keresés nehézkesebb de a nagyszámu látogatók bizonyitják azt, hogy kellő technikai ismeretekkel minden témakör hozzáférhető.
Ez a kiadvány a közös,könnyen hozzáférhető egészségügyi,gyermeknevelési szintjének emelését szolgálja.
Ezuttal is köszönöm a kiváló kollégáimnak nagytapasztalatu egészségügyi,gyermekhálózati társszerzőimnek,érdektelen hozzájárulását egy ilyen nemes munka elvégzéséhez.
-

.

A “NAGY” NEMZETI KONSZULTÁCIÓ ESÉLYEIRŐL

Viszket az ülepem megvakarom,éppen ott ahol én akarom !!!Rendezek egy Nemzeti Konszultációt.
Valahogy igy vagyok ezekkel a Nemzeti Konszultációkkal és a megérzésem hogy a mindennapi vétkeikre keresnek alibit a fő rendezők. Most már a túl türelmes nép is ébredezik mély történelmi álmából és rájön hogy a mindenféle politikai takaró szerepét szánták neki. 
Engen pedig kerget a konok evődés hogy a nép már begörcsölt ettől a tömény politikai hisztériától,no meg a Brüsszrli szócsatáktól meg a 88 éves vén zsidó riadóitól.Amikor a politika védősáncokba huzódik akálymilyen oka is legyen erre , előszedi a nagy népi takarót/alibi 118 %/és kidobatja velünk saját .milliárdjainkat a nemzet tágas ablakán és az ablak alatt a “haverok” várják kifeszitett pénzfogó ponyvákkal..Igy játszadozunk a nemzeti kérdőivekkel most már akár a mellékhelységekben is.Órák alatt nyélbe ütik a néhány pontot amire szegény polgár azt se tudja hogy mi a célja az eszement pocsékolásnak.Mert a félelemkeltés a leghatékonyabb a mai magyar társadalomban.Hol a drótkeritéseket marcangoló nyomorultaktól hol a Sámánjuktól a 88 éves öreg zsidótol kell megvédene a hazát.
Ilyem ámokfutásra épeszü emberek nem képesek gondolom hogy inkább a félelem üzi őkat.
A félelem ami előbb utóbb a törékeny nép turelmét felemészti és elfog következni a” Nagy Nemzeti Konszultáció” a proli nyomortól megszabadult tolvajokról,rablókrol és a jelenkori történelm minden bünét az asztalra boritja hamár ezekről soha nem rendeltek egy nemzeti konszultációt.
P.S.Úgy gpndolom hogy ez az időszak ugy fog bekerülmi a magyar történelembe mint a nemzetrontó csatározások /Brüsszel.Menekültek,Soros /valamint a Nemzeti Konszulációk korszaka amik számos magyar ember véleménye szerint annyit ér mint “kalendáriun a légypiszok”.Nem is érdekelne ez a psichopata történés ha már a képernyőkön is nem vetitenék ezeket az elmekórtani leckéket.Ezért ülöka kütyüm elé és leirom a látványt ami elém tárul nagy részvét mellett egy müvelt europai nép iránt.

Sep 29, 2017 2:44pm

A HAT ÉVTIZED ELISMERÉSEI
1-EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMRENDa gyermekvédelemben, végzett tevékenységért tudodományos és kutató munkám minsségéért
2-PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETMÜDIJ
a romániai magyar orvosok tekintélyét növelő tudományos munkámért és a ma már világszinvonalon értékelt “Képes Gyermekgondozási Enciklopédia „elektronikus megirásááért és szerkesztéséért
3-KIVÁLÓ KUTATÓI MUNKÁÉRT
-KUTATÁSOK -AZ EPEHÓLYAG-PATKÓBÉL- HASNYÁLMIRIGY SZEREPÉRŐL A GYERMEKKORI ,VISSZATÉRŐ,KRÓNIKUS HASÜRI FÁJDALMAK előidézésében és fenntartásában.Eredeti kórkések leirása a gyermekgyógyászati irodalomban
4-A VÖRÖSKERESZT ARANYÉRM
a Kapnikbányai bányaüzem mentőosztagának megszervezéséért,képzésért a mentőmunkálatokban való tevőleges részvételekért.
5-1OO ÉVES A VÖRÖSKERESZT –EMLÉKÉREM
a gyermekgondozás leiró részének fejlesztésééért és az egyéni hozzájárulásért
6-1OOO ÉVES SZATMÁRNÉMETI-
azért a hivatásbéli tisztességért amivel szülővárrosom gyermekeit gyógyitottam.

Sep 29, 2017 10:54am

ÓDA A PANNÓNIÁROL…
Napjainkban amikor a beton,a habtéglák mértani stilusában épitett lakótelepek,középületek nyulketreceit szemlélem, minduntalan azok a magyar mester kezek jutnak eszembe akik 1897-ben magasba emelték Szatmár gyöngyét a Pannóniát .Büszkeségünk mibdennapi szépséges örömünk volt ez az épitészeti remekmü. Erdély egyik legfontosabb és legismertebb szecessziós épülete, Szatmárnémeti régi főterén. 
Sokan a város jelképének tartják.A demokrácia érték teremtő törvényeit aljas eszközökkel kijátszva két évtized alatt az enyészet martalékává változtatták ezt a több századot átvészelt épitészeti alkotást.
Minden emlékező magyar szivet keserüséggel tölt el a mai látvány.Egy magára hagyott szimbólumunk immár évek óta magányos harcot vív az enyészettel. 
Bennünket nem a szecessiós épitkezési stilusainak elemzései érdekelnek hanem a szatmári magyar lelkiség emlékörző törekvése.
A Pannónia nem csak egy szecessiós müemlék hanem ha kell az erdélyi magyarság egy nemzeti szimbóluma.
Meg vagyok győződve arról hogy sokan hajlandók lennének havonta pénzbeli juttatással is az ügyet segiteni.Az erdélyi magyar közösság vezetőinek a feladaa lenne ennek a megszervezése

Sep 28, 2017 6:57pm

 

SORSTÁRSAIM SZÉP ÜZENETE…
Levelet hozott a postás ,benne meghivóval.Feladó: A SZATM’ÁR MEGYEI ORVOSI KOLLEGIUMi ELNÖKSÉGE..Tatalom :meghívás a14-dik SZATMÁRi ORVOSI NAPOKRAI amit október 5-én rendeznek meg.Az esemény megnyitója alkalmával átadják a kitüntetés emlékplaketjeit azoknak akik kivételes teljesitményényt nyujtottak a Szatmár megyei orvosi kar, a gyógyitás és tudományos tevékenység terén 
A sorokat olvasva az örömélmény érzése uralkodott énemben ,de aztán az értékrend gondolatvilága tette teljessé az elismerés méltóságát.Hiszen ezt a 7oo kllégám, a fehér éjszakák /ügyeletek/szerény,hallgatag,sorstársaim emléktartó véleménye.
Igen ezt az érzést csak Ők tudják velem együt megélni anélkül hogy bármilyen elfogultság rabjaivá váljanak.Ők emlékeznek meg tisztességgel a hat évtized küzdelmeinek örömeiről és drámáiról amiket együtt léptünk át a történelem ránkszabott sokszor sanyaru körülményei között.

Sep 28, 2017 12:13pm

.

ANGELA MERKEL AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK LÉTREHOZÁSÁNAK REMÉNYSÉGE.
Amikor a német politika színterén megjelent a német nép szuverén történelmi akaratának megfelelően, ez a törékeny asszony egyszerű,tisztességes,emberközeln élő valaki a maga mély humánumával amivel beborította egész Európát nem gondolta senki hogy ki tud bányászni magából annyi energát hogy méltó utódja lesz nagy ellődeinek Adenauer és Kohl kancellároknak Ma Merkel győzelmével tapintható valóssággá válthat egy olyan történelmi mozzanat ami Adenauer kancellár álmát valósággá alakitja az „Egyesült Európai Államok” létrehozását .Meg vagyok győződve hogy megtalálja a nemzetállamok kishitüségének,az áldemokráciák szemétdombjain hatalmaskodó hitványainak átlátható társadalmi kényzerhelyzeteinek feloldását.
Nem a fegyverek évezredes hangzavarával,nem a politika szennyes világának a teregetésével,nem az emberi gyarlóságok még most is fennálló özönével ,hanem az alkotó munka tisztességével amit a saját népe már bizonyitott egy hosszu történelmi folyamat meggyőző erejével.Ő bizonyitotta és vitte győzelemre a világ jobbik felének a lelkiismeretét.
Ő adott otthont szenvedő embertársainak ,bizonyítva ezzel hogy nem a német nép volt a kegyetlen hanem az ideológiák veszettjei mindenkori sajátos eszközeivel a hatalomra éhes elmebetegek.
A nemzetközi politika gunytárgyává avatták a keresztény hitüket is megtagadó hatalmaskodók,akik még ma is a tájékozatlam tömeg torkán gyömöszölik a személyére szabott gyülöletet.
És a sok káromlás és átok közepette is eltűri egy magasabb cél érdekében hogy hazája Európa “fejőstehene” legyen mig a egyesek maffia hálózatba szervezkedve csak a demokráciáról huhognak és a zsebüket tömik most már minden képzeletet felülmúló mértékben.
Számos aljas, diplomácában disszonáns kórusmü hangzavarát kellett túlélje /közte a mi” hálaadásunkat” is/de az Úr kárpótolta érte, újra pajzsára emelte a námet népmek és eguuttal Európának is.

Sep 25, 2017 3:56pm

.

HISZÜNK IS MEG NEM IS….

Sajnos a poltitika egyre agresszivebben settentenkdik be az egyény intim hitéletébe.Tagadhatatlan hogy a történelem folymán szInte állandó jelleggel éltük meg ezt a társadalmi kényszerhelyzetet.Úgy tünik hogy egyre gátlástalanabbul döngetik az egyház erkölcsi alappilléreit ,minimalizálva ezeket -pl a Tiz parancsolat a biblia,az Úr földi helytartójának eddig rendithettlen egyházi hatalmát..Az Isten házábn vitathatatlan politikai propaganda hadjáratok hangzanak el szószékekről.Egyesek ahelyett hogy az egyház tisztességét , hitélének alappilléreit a tizparancsolatot élnék meg,vagy mindennapjaik, való életünk, hitmagyarázatát végez nék,elkoborolnak a politikai és gazdasági öszefonódások ellenőrizhetetlen berkeibe.Főpapok ostromolják a Szent atya hites intézkedéseit.emberközelben élő felfogását, az emberi isztesség és szolidaritás élő példáit.
Vajon meddig.!!!

Sep 24, 2017 11:48am

.

A KÉTÉLTÜSéG KISÉRTÉSE
Az 1936-1937-as években sok gondot okozott a szülőknek azokra az időkre jellemző kényszerhelyzetekben, milyen tannyelvü isolába irassák be gyermeküket.Egy román nyelvü elit iskolába vagy egy szerényebb anagi keretek között müködő felekezeti magyar iskolába.Az érvényesülés kisértése ami minden család feje felett lebegett mint állandó kétkedő valóság,emésztette az akkori magyar kisebbség lelkiismeretét.Számos esetben az érvényesülés egyenes könnyebben járható útját járatták gyerekeikkel.Édesanyám Porcsalmi származásu magyar aszony volt akinek nemzettudatát soha semmi és senki nem tudta megingatni.Bölcsessége már akkor meghatározta sorsomat és belátható jövőmet..Idézem szavait” A szó amit előzör kiejtel,a betü amit először papirra vetsz a vers a dal amit megtanulsz az az anyanyelved egész életedreszóló kincse.Ezzel a mindmáig emlékezetes érvvel beiratott a szatmári Romai Katolikus Fiu Népiskolába.Hálás vagyok Neki mert életem szellemiségét társadalmi rendjét és kilátádait döntötte el .Mert a családi kör,az iskolatársak,barátk nem a “janicsár „mentalitást, szellemiséget hanem egy egyirányu szellemiséggel és csodálatos kulturával ajándékozott meg aminek mindmáig müvelője vagyok.
Azok akik nem élték meg családjuk, közösségük,nyanyelvük,kulturájuk sajátos élményanyagát elvsztették emberi létük egy pótolhatatlem élményét.Megtanitott a élet hogy senki sorsa felett nincs jogunk pálcát törni nem is ez a célja az irásomnak. Nem a “cimzetes nemzeti hőbörgés” a mondanivalóm hanem annak a nyugalomnak az öröme az ami egy egész életemen át körülölelt.

Sep 21, 2017 10:00am

 

„ÜGYES VAGY”
A Facebook birodalmában, ahol minden lehetséges és lehetttlebnek tünő társadalmi igénnyel találkozol nem szólva a commentek számos szertelenségével.amik próbára teszik a türőképességed határait is .Főként az olykor vulgárisig fajuló úgymond élménycserék agresziv alpári stilusa uralja a párbeszédet.Aztán megszokod és a kulturálatlan megjegyzések szinte észrevétlenül átcikkannak a dobhártyádon.”Mindenki azzal vonul amije van “fakad belőled az érvelés, és a saját értékitéleted szerint dobja azokat a szellemiségünk nivójának megfelelő kukájába.
Gyerekkoromban sokszor de még manapság is olykor olvasom személyemre szabva egyesek véleményét “Öndicséret gyalázat!”. 
Szinte már elgondolkoztatott hogy helyes hullámhosszon állok-e. 
Egy jó barátom egyszer ezt mondta: “olyan jól tudsz dicsérni!”. Csak azért, mert amikor valamit megvalósított, vagy mesélt magáról és felismertem a tetteiben a teljesítményt, ki tudtam mondani: “Ügyes vagy!”.
Látni magadat objektíven és felfedezni az alkotásod és a kitüzött célod vrejtékes máunkájának értékét, eloszlanak kételyeid is.. 
Gondold végig, hány embernek mondtad az utóbbi egy évben: “Ügyes vagy”?
Ezt üzenteNekem több tizmillió látogatóm a N.E.T.ena a világ 216 orségából,Miért ne hidjek nekik??

Sep 16, 2017 12:26pm

ÉLETMÜVEM HELYE A NAGYVILÁGBAN…. 
-MOTTO-
“Az alkotási kényszer szellemiségének’jegyében éltem meg életem szinte minden napját hol senyvesztő napok ,hol apró örömök árnyékában”
Amikor kezembe adták az “Orvostudományok Doktora” tisztes címét elsőnek Szatmár megye orvostörtrénelében a fellobbanó öröm áradat abban a tudatban éltetett hogy elvégeztem orvosi és emberi létem legjelentősebb feladatát.Még csak a remény csirája sem éledezett bennem hogy egy olyan munka vár még rám ami körbejárja a világot és sok gyermekéért aggódó anya hálájának leszek részese.Mert mit mondhat az ember amikor már több tizmillió látogatót jelez a világ 216 országából a Profil,Feedjit,Stat Counter regisztrációs rendszere az internetnek.Mindez bizonyitja azt a tényt hogy a világ összmagyarsága /anyaország,kárpátmedence. és a világ minden sarkából érezték a segitő szándékot főként a létük vasfogaiba szoritott ráutaltak.
Evés közben jön meg az étvágy…Látva számos alkotó előd példáját ezek meggyőztek hogy az alkotás szelleme szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy az alkotás nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéséről.

Mindennemü alkotó munkának, kell legyen egy érthető értékelhető háttere amit az érdeklődők kevésbbé tájékozott rétegeinek kötelezően el kell magyarázni-Ezt a küldetést teljesitettem én alkotásomban.
Hozzákezdtem orvosi létem egy nagy,felejthetetlen érzelmi megéléséhez a” Képes Gyermekgondozási Enciklopédia” megirásához/21 ezer oldal-7234 foto,6998 dokument/ami ugy terjedelemben mint tartalomban egyedüllálló alkottás a gyermekgyógyászati világirodalomban.- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megirtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájukszabott nehéz helyzetükben.
Nem az önmutogatás kényszere a pályafutásom alkonyán,hanem életem harmóniájának és tisztességes elszámolásának a gondja kényszeritette ki belőlem,hogy a hivatásomnak szentelt érdemleges és kézzelfogható tények felmérését végezzem el, elektrónikus eszköztárral ,életem alkotó munkájáról.
AMIKET LEIROK ÉLETEM ÉRDEMLEGES ESEMÉNYEI VOLTAK.ÖRÖMÖK ÉS KÜZDELMES NAPOK EMLÉKEI. 
A CSALÁDOMNAK ÉS FÖLDIEIMNEK SZÓL EZ A IRÁS, AKIKNEK EREDŐJE ÉS ELSZÁMOLÓJA VAGYOK.. .
Ők Itéljék meg a munkám értékét azok által, akiknek bármilyen természetü javára szolgál.!!Talán egyesek a tudomány kirakatába helyesnék ezt a teljesitményt de jómagam egy sigitő kéz melgét ajánlom minden édesanyának olyan tisztelettel ésmegbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat.
SZATMÁRNÉMETI-2O17-SZEPTEMBER-14-ÉN
DR.BAUER BÉLA
A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
GYÉMÁNT DIPLOMÁS ORVOSA

Sep 14, 2017 3:48pm

 

AZ INFORMÁCIÓ TISZTESSÉGÉÉRT
A szögesdrót jelzi, hogyan tekint Magyarország a menekültekre
index
Földes András követés 
2017.09.12. 19:04 Módosítva: 2017-09-12 19:49:58 
Kritizálta a magyarországi menekültrendszert, a tranzitzónát és a kormány menekültügyi hozzáállását az ENSZ menekültügyi főbiztosa. A UNHCR-t vezető Filippo Grandi először járt Magyarországon, ahol meglátogatta a röszkei tranzitzónát, találkozott Pintér Sándor belügyminiszterrel és Szijjártó Péter külügyminiszterrel is. Végül sajtótájékoztatót tartott, amelynek fő üzenete az volt, hogy menekültnek lenni nem bűn, ezért nem is lenne szabad büntetni őket.
Grandi sajtótájékoztatója elején elmondta: az UNHCR célja nem az, hogy a tömegek szabad mozgását elősegítse. „Minden országnak joga és kötelessége megvédeni a határokat és az állampolgárait. De ezeknek a törekvéseknek nem szabad szembekerülniük azzal, hogy az országok megvédjék a konfliktus elől menekülőket. Ezek nem ellentétesek egymással.”
Valójában börtön a tranzitzóna, ahol a terhes nőket is bilincsbe verik
Van két törvényen kívüli zóna a határon. Megfigyelőket nem engednek be, így eddig nem tudtuk, mit történik a rácsok mögött a menedékkérőkkel. Találtunk olyanokat, akik beszéltek. A hatóságok mindent tagadnak. 
A főbiztos tapasztalatai alapján leszögezte, hogy a magyar kormány által tranzitzónának nevezett létesítmények valójában zárt táborok. „Kis területre zárva tartanak sok embert, akik nem hagyhatják el a területet” – összegezte azt a helyzetet az ENSZ-vezető, amelyet az Index riportban is bemutatott. 
A börtönhelyzet különösen súlyos az itt tartózkodó fiatalkorúak esetében, emelte ki a főbiztos.
Grandi szerint nem nevezhető a menekültek szabad mozgásának az, hogy a fogvatartottak visszamehetnek Szerbia felé, tehát ahonnan jöttek.
Probléma az is, hogy Magyarország akadályozza a menekültkérvények beadását. Legálisan csupán napi tíz ember léphet be a tranzitzónába, hogy a kérvényüket elbírálják. Szintén árulkodó, hogy milyen alacsony a kérvények elfogadási aránya. Bár Magyarországra a háborús helyzetből menekülő szírek, irakiak és afgánok érkeznek, a kérvényeknek csupán a negyedét részesítik valamilyen, akár csak átmeneti védettségben. Ezek a számok jóval magasabbak a többi európai országban, mondta az UNHCR-főbiztos.
Az elfogadott menekültek integrációjának hiányát, azaz hogy a magyar állam meg sem próbál munkát, nyelvi képzést, segítséget adni a menekülteknek, szintén megemlítette.
„Mindezek súlyos döntések, amelyekből kirajzolódik a magyar kormány azon terve, hogy elriassza innen a menekülteket.”
Ezt a megközelítést szimbolizálják a mindenfelé látható szögesdrótok a tranzitzónában.
A menekültek nem Európában vannak
Filippo Grandi választ adott a kormány azon érvére is, miszerint a menekülthelyzetet nem itt, hanem a kibocsátási területeken kellene megoldani. „A menekültek 90 százalékban nem Európában, a gazdag országokban vannak, hanem éppen ott, a szegény területeken.”
„Szembe kell néznünk azzal, hogy ennek a problémának nem egyetlen megoldása van, hanem több, amelyeket egyszerre kell alkalmazni.” Párhuzamosan kell segíteni a kibocsátó országokat, a környező országokat, ahova a legtöbben menekülnek, azt, hogy biztonságosan lehessen Európába jutni, és hogy akik itt vannak, azok integrálódhassanak, sorolta az UNHCR-főbiztos.
Grandi rámutatott, hogy a menekülthelyzet ugyanolyan globális probléma, mint a globális felmelegedés. „A menekültek száma a világon kismértékben, de nőtt tavaly óta. Tavaly 65, idén 66 millió menekült van a világon. A globális problémára globális megoldásokat kell adni.”
Ez a város olyan, mint egy lövöldözős videójáték
Fegyvert fognak riporterünkre, amikor a világ legrégebbi menekülttáborát deríti fel. A bejrúti gettóban nem véletlen gyakori az agresszió, a drog és a menekülési kényszer 
A főbiztos szerint a szolidaritás jelentheti a megoldást. Át kellene venni menekülteket azokból az országokból, ahol sokan vannak, mondta, megemlítve Libanont. Lapunk most járt a közel-keleti országban, amelynek problémáit jelzi ez a videónk is.
Grandi pozitívnak tartotta az EU kvótarendszerét is. A Magyarország által szabotált terv az UNHCR-vezető szerint sem teljesít jól: a tervezett 160 ezerből eddig csupán 30 ezer menekültet sikerült áttelepíteni. A rendszer ugyanakkor indokolt, vélte, mivel a szolidaritás elvén alapul. Segít azon országokon, Olaszországon és Görögországon, amelyeknek elhelyezkedésükből adód

Sep 13, 2017 8:35pm

.

IVELÜNK VAGY HANYATLUNK

A virgoncnak tünő fanatizált üdvhadsereg farizeus ábrázattal, de főként minden anyagi és társadalmi jóval tömitve, hozsannázik hatalmának a mindent átfogó teljesitményeiről.A XXI-dik század emberének kötelessége a józan felmérés eszközeivel nemzetének társadalmi mikéntjéról számot vetni.A döntő érvek egy ilyem megmérettetés alkalmával az emberi szabadságok és az anyagi lét minőségével kezdődik.
Európa töténelmében a magyar nemzet elismert védnöke sőt olykor jelentős véráldozatokat hozó pajzsra emelt nemzete volt ennek a világkulturát alkotó és örző földrésznek.A mai magyar társadalom hemzseg a balkáni szellemü politikai imbolygó kötéltáncosoktól, az általunk kitermelt pávatáncosoktól,a dakota mondások bölcselkedéseitől
Ez a merőben deviált szellemiség beültetése az ezeréves magyar közéleti felfogás kereteibe és ennek kivetitése a nemzetközi tudatvilágba érezhetően rombolta erkölcsiségünk méltányosságát.
A százados hagyományteremtő “dolgos magyar kéz „értékei lassan elmosódnak a mai öldöklő gazdasági világversenyekben és elvesznek az idgen ipari versengések bozótjában.Felszámolták a magyar ipar életterét és kiszolgáltatták , állami kedvezményeket is ajándékozva az idegen beruházásoknak valamint a szégyentelen bérezés rendszerét hátrányait is elnézve.
A páratlan méretü kivándorlás egy jobb élet reményében valamint az önkényes hatalom tulkapásait minősitve, letarolta a magyar munkaerőpiac lehetőségeit ugy mint az alkotás optimális életkorát mint minőségét tekintve.
Foghijas és szégyentelen felcicomázott statisztikai adatokkal, még a tőlünk messze lemaradt környező országk is áléptek már rajtunk.A hatalom próbálja a diktátumok erejével álcázni a létező valóságokat a mindennemü elégedetlenségek csillapitására.

A duhaij hatalomhajhászás az esetleges ellenvélemények minden eszköztárat felszámolva megsemmisitik a demokrácia alapelveit,számos esetben szembefordulva egy egész világrenddel.
Az egyéni megfellebezhetetlen, számos esetben kóros indulatokkal telitett,öncélú intézkedésekkel 
az egész világ diplomáciai értékeit nem egyszer parlagi módon.. 
A „morzsaszórás” politikáját alkalmazva élesztjük ujra a tanügy és egészségügy mérhetetlen nyomoruságos müködését.
Ezek már nem egy nemzet ivelésének a tartozékai hanem a hanyatás vagy mondhatnánk egy megviselt nemzet kilábalásának követelményei.

Sep 13, 2017 10:44am

TANONÉVEIM A SZATMÁRI LÜKŐ BÉLA KÓRHÁZBAN

A szatmári közkórházban mint ,mindenes tanuló vagy tájékozott kórházi küldönc szerepeltem a személyzet köztudatában Saját becsületes belátásom szerint csak tanulmányoztam és ismerkedtem a kórházi élet belső világával és közben pofátlnul loptam a mestereimtől a szakmát.
Ahol aztán a legjobban éreztem magam az a sebészeti osztály volt ahol az emberi lét feszítő élményeiről és a hivatásom gyakorlati világának számos vetületére bukkantam. Itt adták kezembe az első szikét hogy megnyissak egy tályogot,itt láttam el az első kissebészeti feladatokat amiket nagy szorgalommal jegyeztem be a gyakorló füzetembe,amit aztán tanitómesteremnek Professzor Dr.Mátyás Mátyásnak a marosváséhelyi sebészti klinika világhírü sebészének bemutattam.
A színfalak mögötti szereposztásban úgy fogtam fel az ottan megismert hangulatot mint a dráma, az emberi küzdelem, a szenvedés, a szellemi irónia egy felszabadult érzésvilág és bő humorérzék egyvelegét. Gondolom hogy e nélkül nem is lehet azt a minden szempontból embert emésztő,embert próbáló légkört elviselni 
Rövid időn belül az osztály intim embere lettem a szó legkiterjedtebb értelmében A megbízatásaimból eredő feladataim akarva nem akarva mindenkiről tudtam mindent ami az “édes élet” csínját binját illeti. A kórház személyzeti osztálya kutya-füle volt az én személyzeti tájékozottságomhoz képest. De voltak azért nekem is szépemlékű pillanatain a sebész gárdával.
Abban az időben nem voltak taxik ne adj isten magán gépkocsik és a személyzet inkább fiákerekkel közlekedett. A kórház előtt sorban várakoztak a fiákeresek a főorvosokra és kórháznak külön –lócitrom –eltakarítója is volt.
Lévén az –intim -embere a sebészetnek én bonyolítottam a fiákeres szállítását a sebészeknek mégpedig a Pannóniába/Dacia/vendéglőbe. Mert kötelezően oda tartott az egész társaság, főként nyári szezonban azzal a céllal hogy pótolják a műtétek közben elvesztett folyadékmennyiséget egy két pohár hideg sörrel.
Két stabil fiákeresem volt. Az egyik a Törekvés drukker –a kancsi Sarkadi Guszti akinek legalább 2oo darabból álló kalap gyűjteménye volt,a másik Éles Jani bácsi. Család tag voltam a sebészeten velük kellett tartsak. Engem felültettek a fiákeres mellé a bakra és ezzel az aktussal egy új becenevet kaptam,a Pótfiákeres-jelzőt rám biggyesztve. Csak azt nem tudtam felfogni hogy hogyan tudtak olyan rövid idő alatt annyi férfi zsiványságot elmondani, amiket akarva nem akarva nekem is meg kellett emésztenem és egyúttal egy kicsit beletanulnom.
A vendéglőben már nem volt becézgetés.ott már én is kliens voltam és egy kicsit már sebésznek éreztem magam. Egyúttal arra is megtanítottak hogy a friss hideg víz a legjobb ital. De miért inná az ember midig a legjobbat amikor létezik a drága finom hideg sör. 
A BEMUTATOTT KÉPEN-DR.PERȚABAZIL FĂORVOS,-DR.ANTAL BUBI,-DR.HÁRSFALVI GÉZA,-DR.VORONCA AUREL,DR.BUTIULIVIU
AZ ALSÓ SOBAN KÖZÉPEN JÓMAGAN KÉT GYÖNYÖRÜ KOLLEGANŐM IRIGYLÉSREMÉLTÓ SZOMSZÉDSÁGÁBAN.

 

 

A SZENT JÓZSEF-GYERMEKREHABILITÁCIÓS KÖZPONT LÉTREHOZÁSA.
1991-ben Nagyméltóságú és Főtisztelendő REIZER PÁL, Szatmár megye püspöke,személyesen felkért hogy legyek segítségére mint orvosi szakmai és szervezési projektvezető egy olyan intézmény létrehozásában amelyik a sérült gyermekek korai rehabilitációjával foglalkozik. Megjegyzem hogy ez lett később az első ilyen jellegü létesítmény Romániaban,sőt Kelet-európának ezen a részén. Az anyagi alapot a Német Gazdasági Minisztérium és a FREIBURG-i CARITASZ finanszírozta,majdnem 1 milió német márka költséggel. Abban az időben/a változás után/ a szatmári városi kórház választott igazgatója és osztályvezető főorvosa voltam ami rengeteg gonddal és mondanom se kell hatalmas felelősséggel járt,de ez a felkérés olyan méltányosan kitüntető és szívhez szóló volt hogy azonnal elfogadtam.Még abban az esztendőben ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkőletétel amit a Püspök Úr cerebrált ,és hozzákezdtünk az intézet tervezéséhez a Freiburgi Karitász központ szakembereivel,valamint a helyi Karitász által megnevezett tervező csoporttal élükön a Megyei Tervező Intézet vezetőjével,jó barátommal FLORESCU RADU tervező mérnökkel,aki ma Hollandiában él.,és AMIK GÁBORRAL a helyi caritas gazdasági igazgatójával.
A munkálatok három esztendeig tartottak,aminek utána is kulcsrakészen átadtuk az intézményt,amelynek rövid ideig az igazgatója is voltam.
Meg kell jegyeznem hogy nagyon nehéz volt megoldani a szakszemélyzet verbuválását mert ilyen jellegű intézmény nem működött az országban,következményképpen ilyen irányú szakképzés sem folyt. Amit személyes érdemnek tartok hogy sikerült a végén kb egy 2o személyes Team mel Németországba menni,és neves intézményekben mint pl- Freiburg,Passau,Darmstadt,Landau,Stuttgart-i rehabilitációs intézetekben az induláshoz a megfelelő előképzést megszerezni,
Számos ,önzetlen,értelmes ember munkájának gyümölcseként született meg ez a nemzetközi mércével is mérhető,modern intézmény. Jellegét,működési koncepcióját tekintve európai értékrendü,első és egyedi létesítmény nálunk az országban.
Mély baráti szeretettel és tisztelettel emlékezek meg AMIK GÁBOR -ról aki eltávozott közülünk de akinek emlékét nem szabad elfelejteni mert annyi hittel és emberi méltányossággal,önfeláldozással végezte csapatunkban munkáját amit csak az tud értékelni aki részese volt ennek a nemes tevékenységének. 
Dr.Bauer Béla

Sep 11, 2017 8:28pm

-EMLÉKTÁR-
A KARITASZ POLIKLINIKA AVATÓ ÜNNEPSÉGE-1993-
AZ EGYHÁZI MÉLTÓSÁGOK-DR.BAUER BÉLA-DR.GRÓSZ GYULA-

Sep 11, 2017 4:13pm

GONDOLKODÓ

Sep 11, 2017 12:07pm

.

COMMENT
Még el sem csitult az új csatákra hívő trombita harsogás a Petike szájából, az újabb csatakiáltára egy néhány órán belül megérkezett a lesújtó válasz a német belügyminiszter részéről ami igy hangzott-meg kell vonni Magyarországtól az európai pénztámogatássokat mert a mindenféle kekeckedéseivel meg akarja bontani a összeurópai egység megvalősiását.Ez egy nyilvánvaló bekeményitése a német politikai irányzat magyarországgal szemben ami csak előnytelen változásokat hozhat a magyar népnek. 
Miután végigsepertük a világpolitika szinpadát az “ugri-bugri\” és “pávatánc” puerilis diplomáciájával nemzetünkre boritva egy civilizált világ elmarasztalását a C.E.Ú valmint a “Menekült “üggyel kapscolatban számos esetben jogos felháborodást váltottunk ki úgy a civil társadalmak mint a nemzetközi fórumok részéről.Két év csatározás után felmérve az oktondi álláspontunkat mindkét esetben a nemzetközi jogi fórumok elmarasztaltak bennünket és a társadalom szégyenpadjára ültették Magyarországot,nem csak a politikai vezetést, hanem a magyar népet is.Mindezt azért mert tétlenül végignézte a féktelen gyülöletkeltést,és évezredes törekvéseinek megvalósitását becsmérlő propaganda hadjáratát.
Hiába volt a politkai hisztériakeltés minden költséges eszközének bevetése de mindenek előtt az antihumánum,a gyülöletkeltés a társadalom barázdáinak mélyitése a civilizált jobbik fele a világnak máskép döntött.
Ha mmindezekre még ráaggatjuk az úgynevezett “keleti nyitás szaloncukorkáit” is, kikerekedik egy nép ezeréves küzdelmeinek a csődje.
“Táskahordó Peti “akit egyesek most már a nemzetközi diploácia elitjeinek soraiba helyeznek,aki már minden európai sőt világ politikussal parlagi kifejezéseivel felmosatta a padlót még a Vezir kijelntáse előtt kimondta hogy “az igazi csata most kezdődik”
Ez a kijelentés mindenkt kiváncsivá tett.Miről lehet itt szó??A keleti tömbhöz való csatlakozáshoz,tikos fegyver bevetéséról,Petike egy ujabb diplomáciájánaka világrenditő bejegyzésére,vagy netán Észak Korea dramaturgiáját akarják eljátszatni velünk.Mert az agyrémek még mindig szabadon lengenek a fejünk felett.
TROMBITA HARSOG,DOB PEREG,KÉSZ A CSATÁRA A SEREG .ÉN MÁR MGISMÉTLŐDŐEN ELŐRELÁTOM A VESZTESEK SORSÁT.
Mert Petike már gyermekkoában megtanulhatta volna hogy a szélllel szembe pisilni nem lehet és erről meg kellene győzni a főnökét is.!!!

Sep 10, 2017 11:06am

Puskás CsabaKöszönjük, hogy mellettünk álltál, vállaltál bennünket a cseppet sem könnyű kezdeti időszakban. Neveddel fémjelezted az intézményt, bizalmat sugallt a jelenléted. Nem is gondolod, milyen sokat tanultam tőled, Béla báttyám!

Sep 11, 2017 10:58pm

KÖSZÖNET
A CARITAS MEDICA-POLIKLINIKA/jelen pillanatban a WEST KLINIK- életem legnyugodtabb és legszeretteljesebb munkahelye volt A megbecsülés,a segitőkészség az elismerés a munkám iránt a kölcsönös tisztelet légkörében éltem a munkatársaim között. A Mindenható megadta ezt a vigaszt,áldjon az Úr benneteket érte,kedves kollégáim,és munkatársaim..Az elhasználódás elkerülhetetlen navalyáiközeőpette is érzem segitő kezetek melegét ami manapság már ritkán fordul elő.A bemutatott kép az orvosi redelőben készült ahol 14 évet dolgoztam.

Sep 10, 2017 9:02am

EMLÉKTÁR/1962/
Versenyvizsgával kerültem be Szatmárra a VASUTI RENDELŐ INTÉZETBE/POLICLINICA C.F.R. mint gyermekgyógyász,ahol később az intézet igazgatója lettem. Sok továbbképzésen vettem részt ebben az időben, főként fővárosi klinikákon és a helyi tudományos életnek is aktív résztvevője voltam.
Itt alakult ki az a pacientúrám ami hosszú évtizedeken,mondhatni nemzedékeken át megtisztelt bizalmával
Ebben az időben közöltük, Dr.Etédy Jenő radiológus főorvossal a –Az epehólyag és gyomor béltraktus szimultán radiológiai vizsgálatának módszertanát..
Ugyanerre az időre tevődik a patkóbél és epehólyag szerepének a kutatása a krónikus hasi fájdalmak kórtanának a gyermekkorban,amit 3o éven át folytattam.
. Kiváló szellemiségű,kulturált és minden pillanatban készek a jó humorú heccek kialakítására jó barátaim voltak,Dr.Czira Árpád és a politikai nézeteiért sokat szenvedet becsületes,igaz román ember Dr.Ciortin Horaţiu- Arra is büszke vagyok hogy mint becsületes embert a vasúti dolgozók is szerettek,és nagyon sokan hozzám fordultak mindennapi gondjaikkal.

Sep 09, 2017 5:39pm

Sep 07, 2017 1:33pm

PÁSKÁNDI GÉZA
ARS POETICA A PUSZTÁN
El kell mennemaddig a házig.
S ha teteje közben beázik?
El kell mennem addig a házig.
S ha minden lakója holtra fázik?
El kell mennem addig a házig.
S ha belőle már csak gerenda látszik?
El kell mennem addig a vázig.
S ha lent vályog-közét egerek töltik?
El kell mennem addig a földig.
S ha zsuppját fűbe eső döngölte?
El kell mennem abba a földbe.

Sep 06, 2017 11:33pm

DR.BAUER BÉLA
A PÁSKÁNDI GÉZA BARÁTI TÁRSASÁG ALAPITÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZŐJE ÉS 2O ÉVE ELNÖKE
PÁSKÁNDI MEGEMLÉKE SZATMÁRHEGY-2O16-MÁJUS 18-ÁN

Sep 06, 2017 10:30pm

HAJSZÁLGYÖKEREK

DR.BAUER BÉLÁNAK a régi barátsággal

Szatmárnémeti 1992 IX 12-én.
DR.BURA LÁSZLÓ-

Újra átélem az 1992-es VÉNDIÁKTALÁKOZÓ napját,amikor Dr.Bura László a Kölcsey Ferenc Főgimnázium nyugalmazott magyar nyelv és irodalom tanára valamint volt igazgatója , mint volt osztálytársnak és barátnak dedikálta a –Hajszálgyökerek című írását.
Az elmúlt hónapban amikor a 6o-dik évi érettségi találkozón ismét találkoztunk visszaemlékszem hogy milyen büszke voltam , hogy földieím a XX-dik század azon kiemelkedő emberek közé soroltak akik öregbítették az intézet hírnevét. A felsorolásban olyan nevek mellett szerepelek akik munkájuk és emberi alkotókészségükkel hírnevet szereztek városunknak,megyénknek. Az előbbi fejezetekben részletesen megemlítettem ezeket. .
Annak idején már 4o év gyakorló orvosi munka,nemzetközileg is elismert tudományos és kutató munka állt mögöttem. De talán volt bennem egy érzés hogy vajon méltó voltam –e egy ilyen rangos besorolásra. 
Történelmi személyiségek, egyházfők, irodalmi kiválóságok, orvosok, tanárok, ügyvédek, közéleti híress Mert ez tulajdonképpen Szatmár megyének a XX-dik századi szellemi elitje volt.
Nem tudom hogy 78 éves koromban,54 én orvosi ténykedés,tudományos 
és kutató munka után a hivatás legmagasabb elismeréseit kivívva érdemleges-e egy ilyen felsorolás közelébe kerülni Úgy gondolom hogy a LAUDÁCIÓ és a CURRICULUM VITAE- ami a Pápai Páriz Fernc díj átadásakor elhangzott segít mindenkinek a döntéshozatalban.

Sep 06, 2017 12:23pm

CSAK EGY KICSIT BOLONDOS. VAGY VALÓBAN ELGURULT A TABELETTÁJA.
Hadházy Ákos z L.M.P.alelnöke szeptember 5-én a Havas Henrik beszélgetős müsorában az A.T.V. csatornán, kijelentette hogy a már nem csak a közbeszédben hanem felsőbb politikai szinten is olyan vélemények hangzanak el amik azt a gyanut vetik fel hogy a miniszterelnöknek egészséggyi problémái vannak.Ezért egy parlamenti ülésen részletes felvilágositást fog kérni a már régen vitatott kérdésről személyesen az érinttettől.
Nem mindegy hogy ki vezet egy repülőt vagy akár egy nemzetet. árnyalta a kérdést Hadházy.Hivatkozott a fizikailag is észlelhető jellemző tünetekre amik hova tovább mind gyakrabban észlelhetők a különböző részvételein 
Talán helyes lenne tájéoztatni a köztudatot a betgségről,látleletekről,mindannyiunk megnyugtatásáraa pilóta állapotáról.
A BETEGSÉG NEM SZÉGYEN. A BETEGSÉG INTIM SZEMÉLYI ÜGY DE CSAK ADDIG AMIG EZ NEM ÁRT A KÖZ ÉRDEKEINEK, NEM KUSZÁLJA ÖSSZE EGY NEMZET JELENÉNEK ÉS JÖVŐJÉNEK NEMES ÉS IGAZSÁGOS ÉRTÉKRENDJÉT,VALAMINT TISZTESSÉGÉT A VILÁG NÉPEI KÖZÖTT. A TÁRSADALOM MINDEN SZINTJÉN ALKOTMÁNYOS KÖTELESSÉG AZ ALKALMATOSSÁGI ORVOSI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSE. EGY ADOTT EGYÉN TESTI ÉS ELME ÁLLAPOTÁRÓL TÁJÉKOZTATNI KELL A KÖZÖSSÉGET AMIBEN ÉL ÉS ESETLEG AKIT VEZET. ENNEK A KÖTELESSÉGNEK AZ ELMULASZTÁSA TÖRVÉNYTELENSÉG AZ ELLHALLGATÁS BÁRMILYEN FORMÁJA PEDIG BÜNRÉSZESSÉGNEK SZÁMIT.
. A BETEGGEL NEM CSAK EGYÜTTÉREZNI , HANEM SEGITENI IS KELL NEKI.

Sep 06, 2017 9:51am

PÁSKÁNDI GÉZA HONLPJÁNAK CIMOLDALÁN KÖZÖLT DOLGOZATOM
lDr. Bauer Bela Official Blog 
GYERMEKKORI PAJTÁSOM ÉS BARÁTOM PÁSKÁNDI GÉZA - Dolgozat PÁSKÁNDI-rol

Sep 05, 2017 10:44pm

Sep 05, 2017 10:34am

 

AZ IQ INTELIGENCIA TESZT ÉS A HATALOM MINŐSÉGE.
Ebben a zavaros “hebe-hurgya” világban sokszor feltevődik bennünk a kérdés-hogy nyelheti le a társadalmi aberráns megoldásokat annyi értelmes elme. Hogy lehet az hogy egy hagyomáyosan magas intelegenciával rendelkező nép talán a hatalom és a félelem árnyékában mindent megemészt .
Ez az IQ teszt ami kétségen kívül egy megbízható állapota egy adott személy szellemi képeségeinek miért nem szerepel az egyén adottságainak kérdőivein.Az egyre gyarapodó felháboritóan primitiv társadalmi kérdésfeltevésekben ott bujkál a szellemi korlátoltság minden fokozata.Csak hápogunk a T.V. képernyőjén megszólaló egyes bárgyu mondanivalókon.
Kerüljük az IQ-tmint a szomszéd macskája patkánymérget.
Mert ugyebár vannak kis IQ-sokés nagy IQ-sok.
Mert a hatalom és ennek IQ-kus osszefüggései kezdenek köztémává válni amit előbb utóbb tisztázni kell .Köelező IQ-us szürávizsgálatokat kell beiktatni hasonló módszertan szerint mint a más termésetü nemzeti képesitési programoknál főként azokon a szinteken ahol egy egész nép vagy nemzet sorsáról döntenek.Ma már a politika zavaros világa a akorrupció melegágya lett. Van egy rossz megérzésem hogy várakozáon felüli lesz a kis IQ-sok száma és elenyészően kevés a nagy IQ-soké. Itt az ideje hogy mindenki az adottságai alpján foglalja el helyét a társadalomban és nem az egyéni hatalmi döntések vagy a korrupció mindent beágazó csápjai döntsék el és következésképpen egy nép szenvedje el a sokszor illetéktelen korlátolt döntések következményeit.

Sep 03, 2017 7:35pm

Bauer Béla>Terezia Podolákné;
KEDEVES TERIKE ÉS JÁNOS !!
Ézem hogy egy megkésett üzenetet küldök de mellékelve azzal a sok-sok szerettel amit irántatok érzek, főként mióta Jánost megismertem és a szatmári temető hantjai között rövid idő alatt”felismertük” egymás szerető emberközeli világát.Szeretlek János mert az vagy aki vagy. Családunk halkszavu hites szellemét hordozod magaddal,és a keresztet a válladon amire jómagaam is kényszerülök.
Terike!! Hálás vagyok mert ebben a megkerülhetetlen ocsmány világban Te is ostromolod a csücsot,és jóhiszemü véleményeiddel igazolod azokat az igazságokat amiért annyi ember küzd a maga módján.Soraimmal nem akarom én a tudósoknak értelmét megfogni hanem a még ma is létező házi cselédeknek az igazait feltárni okulásukra egy vén amatör firkász stilusában és érzésvilágában.
!!Kivánom nektek hogy a családotokkal együtt virradjatok szebb hajnalokra!!
Ólelellk benneteket szeretettel
Podolák Juliska fia
Béla

Sep 03, 2017 2:52pm

Egy “ botcsinálta firkász” vallomása .
Személyes értékitéleteim vagy felhábvorodásaim amiknek helyet adok irásaimban az emberi társadalmi tettek milyenségét szándékoznak a köz asztalárra boritani.Személyreszólóan nem tisztem vitatkozni senkivel csak éppen a társadalmilag bünös életvitelek kirivó erkölcsi kihágágok hiközlései viselnek meg „ zsémbes” napjaimon.A szemérmetlen elvhajhászok és élvhajhászok és ezeknek hazug ,tolvaj fogadott bérencei kergetnek el a betonfalig ahol mindig megtopanaok mert nem vagyok hajlandó „a napraszabott szőrős hernyó adagomat” elfogyasztani vagy csontos dobozomat mások áldozati asztalán feláldozni.Iyenkor megszólalok akár indulatokat akár álmélkodásokat gerjesztek.

Sep 03, 2017 2:29pm

 “LA LIBERTÉ”
A egész emberiség történelmi multjának minden mozzanatához szoroan kötődik az egyéni gondolkodásmódok színes világa. Decartes szavainak eszmevilágával élek „Gondolkodom tehát vagyok” Minden érzelmi töredéke az emberiségnek ezért epekedett-a szókimondás szabadságáért. A történelmi szókimondás joga lassan valóssággá vált az egész világon.Az egysiku gondolatvilágban élők,eszméik téves remdszerer;vel csak a világ rosszabbik felének véleményét tolmácsolják.
A meglehtősen hosszú ideg nemzeti szinten magunkkal vonszolt politikai kabarévá alakitotti C.E.U ügy végén, bedobtuk a törölközőtt egy egész világ rosszallása és a nemzetközi fórumok sorozatosan elmarasztaló fejcsóválásának jogi kényszerhelyzetei alatt./a érvelésk tématikája rosszizü politikai hangzavar keltés,egy találkozó kierőszakolása Trump-al,az illiberális kondepciók felszámolása felsóoktatási fokon ,a hazafiság még ma is elégtelen állapota/ ami csak egyesek privilégiuma hazánkban stb/A másként gondolkodó világ minden tiltkozásunk ellenére megbuktatott bennünket,egy egész nép pironkodása közepette.
Ma reggel ugy gondolom hogy kibujt a szög a zsákból-az Indez vezércikkében közli hogy Orbán Viktor Államigazgatásági Mesterképző Egyetemet alapit a hazafisság képzése céljából .Ez egy egyedülálló privilegizált csoportosulásu lesz az ország egy egysiku vezető rétegének.A szelekció az auorier rendszer törvényein alapszik és müködési lételeme az illiberális eszmék végső felszámolása.
Ügy tünik hogy a hemzsegő jogászok lojalitása már elégtelen a Vezirnek és kikotorja a minden egérjukba befurakodtt ugynond jogvédőket.”2o23-tól csak az lehet vezető közszolga aki Orbán kedvenc egyetemén végzett” rja az Index..Szeebb jövőt barátaim,iratkozzatok be az Állantudományi Mesterképzés Egyetemérere ,aki meg nem felel meg az előir követelményeknek mehet külföldre mososgatni.”

Sep 01, 2017 11:16am

EGY TÚLÉLŐ KOMMENTJE TÓTH PÁL MIKLÓS KÖZÖLT KÉPÉHEZ.
A SZATMÁRI VILLANYÓRA ÉS TIVOLI VENDÉGLŐ.
KÖSZÖNÖM A SZÁMUNKRA MÉG MINDIG ERKLYÉNEK SZÁMITÓ EMLÉKET.

Szinte közhely volt a mindennapi mondanivalónkban ez a két szó.
A villanyóra a szatmáriak emléktárában nem csupán egy elektromos időmérő szerkentyű volt, hanem egy mélyenszántó emlékeztető, olykor érzelmi kötődésű találkozóhelye a fiatal társadalmi rétegnek de nemcsak nekik. Egy abszolút biztos és félreérthetetlen megjelölési helye volt egy randevúnak vagy akár más természetű találkozási lehetőségnek is. 
Ahogyan a Csipler tánciskolában az Iparos Otthon épületében,minden táncot a cserépkályhától kezdtünk , úgy a szövődő szerelmek és civódások drámai szakítások helye olykor a sarki villanyóra volt. A villanyóra egyedi értéke volt Szatmárnak az elektronikus érát megelőzően és a mobil telefonok történelmi kavalkádja előtt .
Az álldogálások, a hiábavaló várakozások az imádottra, a szintén villanyóra melletti újságárus bódé mellet,egy esetleges szégyenkező elvonulással mert nem jött el a várva, várt és a beolvadás a korzó zsibongó tömegébe vigasztalást keresve.
És a villanyóra alatt az évszázados emléktároló korzó a szatmári fiatalság minden esti majálisa, mindennapi öröme vagy szomorúsága. 
A háttérben Tojásnak a világtalan de utólérhetetlen primásnak birodalma a “Tivoli „vendéglő a mindenkori duhaj éjszkáink szentélye.

Aug 29, 2017 9:32pm

HAT ÉVTIZED SZÁMVETÉSE-KÖZÉLETI IRÁSAIM
AZ ÉN ELEKTRÓNIKUS KALANDOM 
KÖTŐDÉSEK 
EGY WEB-LAP RÖVID TÖRTÉNETE 
A SZATMÁRI KÓRHÁZAK TÖRTÉNETE 
KORAI GYERMEKKOROM KESERGŐI 
A GYERMEKGYÓGYÁSZOK KATEKIZMUSA 
GYERMEKKORI PAJTÁSOM ÉS BARÁTOM PÁSKÁNDI GÉZA 
EMLÉKBESZÉDEIM 
SORSTÁRSAK-A SORSTALANSÁGBAN 
A SZÜRKE VEREBEK 
EMLÉKEZÉSEIM PÁSKÁNDIRÓL - 
TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT - 
AZ ALKOTÁS KÉNYSZERE 
SE FÜLE SE FARKA

Aug 29, 2017 11:26am

• HAT ÉVTIZED SZÁMVETÉSE AZ INTERNET OLDALAIN MEGJELENT KLINIKAI KÖZLEMÉNYEIMRŐL

• MOTTO-
• Kedves baráratim ne a hivalkodás gyarlóságait keressétek ellenórihetó soraim között,hanem a munkám étékét és tisztességét.
• -Képes Gyermekgondozási Enciklopédiát ami ahogy ismerem az ilyen irányú szakirodalmat egyedülálló munka úgy tartalmát mint terjedelmét tekintve a világirodalomban-/2o.846 oldal-7242 képes iilusztrációval.
• -Cercetări privind rolul modificțrilor duodeno/vezivulo/pangreatice in afectiunile abdominale cronice la copii./monografie/ 
• -Studiul clinig șiradiologic a suboccluziei duodenale intermitenă la copii.Entitate originală descrisă in literatura pediatrică mondială-Pediatria în scheme,
• Gyermekgyógyászok katekizmusa.
• -Diagnostic electronic în pediatrie,
• -Atlas de pediatrie,
• -Vizuális kórisme gyermekbetegségekben.
• -Semiologie radiologică pediatrică,
• -Semiologie pediatrică,
• -A Szatmári kórház kiváló orvosai a XX-dik században.
• -Blitz diagnostic în pediatrie.
• -Istoricul instituţiilor spitaliceşti din municipiu Satu Mare intre secolul XIII şi secolul XX.
• -Memento medical sătmărean
• -Studii clinice
• -Cazuistică rară
• -Patologia duodenului la copil
• Teme de pediatrie pentru practicieni
• -A Szatmțri kórházak történetéről az 13oo-as 
• évektől.

Aug 29, 2017 9:52am

NEM HONTÁRSAIM, HANEM IGAZSÁGOS ÉRTÉKMÉRŐ EMBEREK ÁLLITOTTAK LÉTEM MÉRLEGÉRE. EZ AZ INDOK AMIÉRT ŐKET IDÉZEM, A HAT ÉVTIZED ORVOSI TÉNYKEDÉSEIM ÉRTÉKEINEK ÉS ALKOTÓ RENDJÉNEK ELBIRÁLÁSÁRA AZ ALÁBBIAKBAN.

Aug 28, 2017 10:35pm

KOSZÖNŐ SZAVAK A” GYÉMÁNT DIPLOMA” ÁTVÉTELÉNÉL
Ez a Gyémánt dipoma merőben különbözik minden más eddigi elismerésesemtől.különbözik elsősorban mert benne rejlik egy olyan intézmény minden részelemének a törekvése ami a legtisztább emberi reményeket
tartalmazza.Egy olyan világhirü intézmény omladozó falain állunk amit a faji megkülönböztetés és a feltupirozott nemzeti terjeszkedés öncélusásága szorgalmaz Erdélyország népeinek rovására.
Ez az életem nem egy megszokott diplomája,ami eltérően minden más hivatalos irománytól az emberi létek hat évtizedes hitét, nemes ténykedését igazolja amit a legcsodálatosasabb biológiai lény a gyermek nehéz pillanataiban tudnak használni hozzáértő emberek
Ez nem egy meghamisitható vagy megvásárolható papír amit az emberi gyarlóságok ajnározálására használható.
Ez a sziv ,a lélek az értelem időtállüó jegyzeztfüzete ami egyedülállóan csak a tiszta erkölcsü jószándéku emberi ténykedést örzi.
Ez a társadalmi törekkvések,egyedüli fényes okirata amihez nem férkőzhet semminemü álnokság.
Ez nem a hatalmi harcok ingoványos talaja hanem egy egyenes út ami csak a céludatos cselekvés iránytüjét hordozza magával
Ez a fehér éjszakák,gyötrődések,szünni nem akaró ismerethelmaz elsajátitásának a birodalma amit csak hites szándékkal lehet fehasználni.
Köszönöm Úram hogy megajándékoztal adományaiddal hogy méltányos tulajdonosa lehetek ennek a páratlan emléknek, Részesisd legszebb és legigazabb áldásodban a tanitóinkat, a hithü hallgatóinkat és mindazokat akik hozzájárultak sorstársaink életet adó reményeihez

Aug 28, 2017 10:31am

 

 

EGY MÉLTÁNYOS EMLÉKEZÉS EGY HITES BARÁTRA.
LERM IMRE MÉRNÖK HALÁLÁNAK ÉVFODULÓJA.
A szinte elviselhetetlen fájdalmas búcsúnak a hites emlékezés a tisztessége.
Emlékezek ma Rád Imrus,drága barátom mert a sors a búcsúzás méltányos érzésvilágát kifejezni nem volt alkalmam a végzet hatalmának sürgető parancsa miatt.Családod mérhetetlen féjdalmában osztozok.habár a vigasztalás szavai nem uralhatják a fájdalom mérhetetlen méreteit.
ly érzelmi nyomokat örzök még ma is amikor a fülembe csengenek aggódó szavaid amiket egy sólyos infarktus után amit átéltem gyógyitó irnak szémitottak -Bécikém nyujtsa a Úr feléd segítő jobbját-.Az elmulás gongdolata a mi korunkban már mindannyunkat kisért kevés örömmel de több aggodalommal számoltatja háralévő napjaink számát és morzsoljuk azokat mint nagyanyáink a rózsafüzéreiket.
Ami barátságunk alappillére volt a közös erdet és közös sors.A svábok hol szegényes öröme,hol történelmi drámája ami történelmileg megtépázta sorainkat és a többi sérelem,a Pázmázmány Péter Királyi Katólikus Fügimnázium pedaggusai,a jezsuita rendnek a hit és alkotásban nevelési koncepciüja és a családjainból hozott szeretet és becsület erkölcsi rendet teremtő hagyományai. .Ezek a tuldonságok helyeztek bennünket ennek a városnak tisztes polgárai közé,minden emberui gyarlóságok ellenére.
Drága Klárika és István Mi veletek együtt őrizzzük Lerm Imre emberi értékeit és társadalmi tisztességét.
Hites barátod
Bauer Béla

Aug 27, 2017 2:55pm

.

A HATVAN ÉV ORVSI TÉNYKEDÉSÉNEK ELSŐ NAPJA ÉS A TÖBBIEK…...
Vannak az ember életében olyan emlékképek amik kitörölhetetlenek maradnak és egész életutadon elkisérnek olyan éles konturokkal ágyazódnak emlékezetedbe mntha egy mai történés élő valósága állna előtted.Akkor még nem sejted a sorsod kiszámithatatlan meglepetéseit amit számodra tartogat,alattomos szándékait,előre nem látható megpróbáltatásait, egyszóval a küzdelmes napokat igérő gyötrelmeit.1957.Szepterében érkeztem Kapnikbányára első munkahelyemre.A késő délutániórákban érkeztem a helységbe ahol a déli váltás munkásai lepték el a kanyargós hegyi utat. A bányászok szinte egyforma öltözetükben ugy ahogyan a felvonóból kiszálltak gyalogosan indultak hazafelé.Arcukat még megviseltebbé tette a verejtékkel átitatott lerakódott porréteg.Nem tünt egy épületes képnek mert a szenvedést, a nyomort sugallta a látvány.
Az orvosi rendelő egy nagyon szerény külvárosi épület benyomását keltette bennem.A rendelő fehér festéktől lekopott butorzata egy rozsdásodó müszeres szekrény,a plafon repedező mészvakolata sem volt az emberi kéz gondosságának előhirnöke
Ami azért a legjobban meglepet egy szépen előkészitett fehér köpenny mellet egy teljes bányászöltözék a szokásos karbidlámpával és egy nagyobb méretü szürke vöröskereszttel ékesitett elsősegélyt tartalmazó kelléktárral,ami azt a célt szolgálta hogy bányaszerencsétlenség esetén minél gyorsabban tudjam magamra ölteni a kötelező öltözeket hogy csatlakozzak a mentőcsapathoz.
A vaságyas „hálószobám” ablakának támasztva egy hosszu cserje volt, ami riasztóként szerepelt a sürgősségi estekben a 11 kilómáterhosszü helységben ahol gyalogszerrel kellet kimennem egy beteg ellátására.

/Részlet az Aklotás kényzere címü irásomból/
5 éven keresztül igyekeztem a lehetőségek és emberi helytállásomon keresztül gondozni őket a születéstől az elmúlásig. A férfiak korai halálozása/5o év körül/a szakmai ártalmak miatt/tuberkulózis/ a számtalan bányaszerencsétlenség amík ,gyakran halálos kimenetelűek voltak, mind megannyit átélve az “állandó elszámolási kényszer” hatása alatt éltem. Minden szerencsétlenséghez le kellet menjek az önkéntes mentőcsapattal a föld fekete sötét rohadt gyomrába, ahonnan soha nem lehetett tudni hogy van-e visszatérés. Elsősegélynyújtás volt a feladatom,azok számára akik vagy bányaomlás,robbanás sérültjei vagy áldozatai voltak.
Ezek a leírhatatlan drámai helyzetek sajnos gyakran megismétlődtek. Olykor amikor beöltözve a mentőtársaim sajátos öltözékébe a tett helyére érkeztünk és megkezdtük a mentési munkálatokat-a karbid lámpa-imbolygó fényénél mindig CRONIN-RÉZTÁBLA A KAPU ALATT című műve jutott eszembe és arra gondoltam hogy a helyzetek amit átéltem sokszor sokkal megrázóbb képet mutattak Ezek az emberek magukban belenyugodtak az elmúlás
gondolatába,,kemények,szókimondók szavatartók,értékelték a feléjük nyújtott segítő kéz értékét és rangját Ez a hely volt életem legtanulságosabb iskolája,itt okultam a legtöbbet az emberi küzdelem,becsület,az adott szó kimondott értékéről és a szolidaritás legszebb példáiból.. Tanúja voltam a drámaí emberi sorsoknak, a vigasztalanság határain mozgó kilátástalanságból való kilábalások számos példájának. Sors és jellemformáló volt az életemben ez az élményanyag.

Aug 25, 2017 12:32am

EMLÉKEZZÜNK ALKOTÓINK TISZTESSÉGÉRE.
DR .MTARU MIRCEA 
A SZATÁR MEGYEI KLÓRHÁZ BŐRGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOSA
Egy másik kiválósága Szatmár megye orvos történelmének DR.MITARU MIRCEA osztályvezető főorvos a bőrgyógyászaton,aki egyetemi karriert áldozott fel a kolozsvári klinikán, ahol a tanszékvezető hely várományosa volt. Kiváló szakember,a tudományos munkáért mindent feláldozó,az azt művelő kollégák tisztelője volt. Ilyen minőségben a gyermek és bőr gyógyászat határfelületein mozgó kórképekről számos tudományos közleményünk volt. Egyesek önhitt/meg lett volna rá az oka/távolság tartó embernek tartották,pedig távolról se volt így. Mint két gyermekének kezelő orvosa sokat megfordultam a házukban,és mindvégig meghitt baráti beszélgetéseket folytattunk mind amellett hogy kemény román ember volt.
A francia orvosi iskola követője volt,igen kiváló irodalmi tájékozottsággal francia nyelven. Ő juttatott hozzá a bőrgyógyászati világirodalom egyik bibliájához a –DEGOS- által szerkesztett-mise en jour- tankönyvhöz.
Tőle kaptam dedikálva nevemre azt a német kiadású gyermekgyógyászati tankönyvet-/M.PFAUNDLER-Kinderheilkunde/ amit AXENTE IANCU a kolozsvári gyermekklinika vezetője forditott román nyelvre és oktatta belőle a hallgatókat-

Aug 24, 2017 4:32pm

CSAK ÜLÜNK ÉS MESÉLÜNK…
Áporodott müsorokat zúditanak a különböző T.v csaornák a csontos dobozunkba minden este , hol silány nivójú szócsépeléssel a társadalmi élet visszáságairól, hol nivótlan politikai propagandával előkészitett agitátorok hangodkodásai miatt kell elzárni a készüléket.A fő téma azonban majdnem mindig a hatalom, a lopás, és az igazságszolgátatás hátborzongató rémálmokba illő történések sorozatai vannak napirenden /még bilincs csörgés is behallszik a studióba/ szinte már a tele-novellák kulturszintjét majmolva.
Egy befogadó emberi értelem már nem türi a zsibvásári hangulatot és hangos káromkodás közepette elzárja a készüléket.De állandó téma a jog és korrupció cseles feltálalásokban ,igénybe véve a szegény emberek agytekervényeinek maradékait is amik az elmult politikai küzdelmek után még talpon maradtak.Ahogy jobban odafigyelek azt észlelem hogy a mesélő ülnökök vagy ügynökök általában kiszuperált jogi szakemberek,vagy lebukott vagy hitelüket vesztett politikai prostiuáltak.A müsörvezető “visitós” hölgyek pedig azt a benyomást keltik magukról hogy diplomáciai tanulmányokat folytattak külföldön.
Az észlelés törvénye megköveteli hogy tedd fel magadban a kérdést-hogy ebből a hemzsegő jogvédő társaságból miért nem távoznak külföldre/beleértve az egész ország vezető rétegét is/-Miért csak a tudósok, a magas kőpzettségü
szakemberek,informatikusok,orvosok,mérnökök stb azok akiknek kellő itélőképességük van hand-bandázás felimerésében. és egy tisztes emberi lét reményében.
Mi meg maradunk a hemzsgő erkölcstelenül magas bérrel jutalmazott végrehajtókkal akik egy idő után szintén csak az „ülók és mesélek” játék változatait fogják gyakorolni.

Aug 24, 2017 1:10pm

EGY BARÁT TISZTELGÉSE EMLÉKED ELŐTT,- ÉLETÉ ALKONYÁNAK SÜRÜJÉBŐL.
Talán nem illene hogy egy akármilyen halandó, a 86 éves kor körül még ha barát is, papirra vessen néhány sort a barátságról,majdnem egy század történelmi eseményeinek mikéntjéről,életének élményanyagáról,kényszerhelyzeteiről beszélni de főként akkor, amikor-
-egy zseniális korszak, zseniális alkotójáról kell megszólalnia
-amikor az alannyal egy negyedszázada nem cserélte ki gondolatait
-amikor a skála amin játszani akar nagyon széles-irodalom-történelem,szociálspihológia,haza,nemzetmegmentés,szimbólum,önnya-valygás,társadalmi irónia és más életünkhöz fűződő történések.
De mit tehet az ember , ha végzetesen sürget az idő és tarsolyában a kényszerüséggel hogy bizonyos értékeket meg kell őrizni a végtelenségnek-különben veszendővé vállnak..Nagyon kevés már az élő tanú,vagy ezen néhány között aki rögziteni akar, vagy képes elvégezni egy olyan munkát, ami a te emberi méltóságodat megörökiti.Összegezve tehát ez az én –kényszerhelyzetem-és ezen kivűl-
-hogy a barátság az tovább él a- kegyetlen urnákban- is.
-hogy a szép, de egyben nyomorult emlékezést is, meg kell ismertetni a fiatalokkal,
-hogy az irodalomban az abszurd az a műfaj amiben kifejezheti lelke mélyén olykor elviselhetetlen fájdalmait,a kisember is.
-hogy mindennemü nemzettársadat tisztelned kell
-hogy évszazados szimbólumot teremts Szatmárhegynek
-hogy örökös Pantheonja maradjon Szatmárhegy az alkotó
Páskándi Gézának, a mai öntörvényü világban,amiben már falkában támadnak a tehetségtelen vadak.
SZATMÁRHEGY-2O16 –MÁJUS-18-ÁN

Aug 24, 2017 9:42am

EMLÉKEZZÜNK ALKOTÓINK TISZTESSÉGÉRE.
DR .LŐRINCZY DENGEZICS 
A SZATÁR MEGYEI KÓRHÁZ RADIOLOGIAI OSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOSA
DR.LŐRINCZY DENGEZICS radiológus főorvos a szatmári megyei kórház “sasszeme” kivételes képességű radiológus.,pótolhatatlan hites jóbarát,tudományos munkatárs,akivel hosszú éveken át minden reggel leolvastuk az aznapi radiologiai felvételeket.,valamint az éppen aktuális teendőinket a tudományos és klinikai kutatómunkában.Harminc évig végeztünk közös kutató munkát ami eredetinek volt nyilvánitva a gyermekgyógyászati világirodalomban. Elképzelhetetlen ambícióval tisztázta a legapróbb értékelhető radiológiai elváltozásokat. Magas klinikai képzettsége is hozzásegítette a nagyon nehezen tisztázható kórképek megoldásához. Nem kímélte magát,-totális radiológiát végzett- még akár a sugárveszélyben is. Különleges mondhatni veleszületett képessége volt a fekete-fehér kontraszt elkülönítésére. Mert ahogy Ő mondta, vannak akik néznek de nem látnak –A kegyetlen élet elsodorta majd elragadta tőlünk. A marosvásárhelyi iskola egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akár hazai vagy nemzetközi szinten is. Ő volt az első szatmári orvos akinek tudományos közleményét leközölte a legrangosabb angol orvosi szaklap a –LANCET-Tudományos érdeklődése a radiológia minden ágát felölelte. Számos közös közleményünk jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. Az áttelepülése után ő alapította meg a Váci- C.T. központot.
Legyen áldott az emléke.

Aug 23, 2017 8:59pm

POLIHISZTOTOROK,EZERMESTEREK A PORONDON

Tény az hogy vannak társadalmi,megélhetési kényszerhelyzetek amikor a mindennapi létért az alapképzésétől eltérő munkát kell végezni valakinek. Azokról sem beszélek akik hatalmas erőfeszitéssel és kitartó áldozatkészséggel több szakterületen nyertek képesitést Tehát ez a rövid írás nem ezekről szól.
A hivatástudat valamikor büszke tisztesség volt,a társadalomban. Mindenki tudta hogy mi a foglalkozása is mi a dolga egy adott társadalalomban.
Visszaemlékszem hogy gyermekkoromban amikor egy valaki hivalkodott a kétes értékű titulusaival,vagy felcicomázta az eredetit, megkérdezték tőle,hogy „ van papírja róla” és eddig mit csinált vagy mit alkotott..
Ma már nem kérdezi senki,s így a titulusok skálája rendkívül széles,hivatalos minősítése ellenőrizhetetlenné vált.Szinte nem is tudja az ember átfogni ezt az elképzelhetetlen –titulus- kavalkádot amit a politikai háttérszemélyek és a média vagy a müvészkedő ezermesterek a profán emberek orra alá nyomnak.
Azt sem tudom sem tudom megemészteni,mint egyszerű szaki, hogy miért nem elégit ki valakit –egy tisztességgel megszerzett képesítés társadalmi értéke, amire meg nincs papír az pedig maradjon egy sikeres vagy sikertelen –HOBBY-

Aug 23, 2017 8:54am

A SZATMÁRI EGÉSZSÉGÜGY ARANYCSAPAYA

XX. század második fele új orvos generációt alkot. Valamennyien olyan szaktekintélyek, akikre felnézett a város és az ország is, de sokat határokon túl is ismertek. Sokan írtak szakdolgozatokat, tudományos értekezleteket tartottak, állandóan fejlesztették szaktudásukat.Az orvosi világirodalom legjelentősebb szakfolyóiratai forogtak közkézen a kórház orvosai között./Pl- Journal of American Medical Association /J.A.M.A./, Deutsche Medizinische Wochenshrift,Hazai szakfolyóiratok, Journal Du Medicin, Lancet, Orvosi Hetilap, Acta Gastroenterologica Belgica, Kinderarzt, Annales de pediatrie-Pediatrics, stb. Valójában egy igazi „ aranycsapat” volt ez, amelynek tagjaira feltétlenül emlékezni kell. Sokan közülük komoly karriert mulasztottak el azért, hogy itt a városban maradjanak és gyógyítsanak, ugyanakkor sokan kerültek el egyetemi központokba, ahol klinikákon dolgoztak és tanították a jövő generációit, 
.Az –Ő- idejükben volt a szatmári egészségügy aranykora- Ők a Kárpát medence északi csücskének egészségügyi fellegvárának avatták a szatmári akkori megyei kórházat. Hatalmas tudásuk és tapasztalatuk ide vonzotta a környező tartományok betegeit-
Úgy gondolom hogy nagyon kevesen vagyunk azok akik tanúi voltunk ennek a korszaknak Egész életpályámon családomnak betegeimnek és ezeknek az embereknek akartam megfelelni. Folyamatosan,szemtelenül és nagy áhítattal loptam tőlük a szakmát. Egy-egy mondásuk,mozdulatuk naponként felötlenek bennem,és a nem kevés-nehéz orvosi döntések-a nehezen elviselhető,olykor előadódó drámákban úgy érzem hogy láthatatlanul mellettem álltak. Szentimentálisnak tűnő, de valós a megfogalmazás. Ők voltak azok akiknek kezéből soha nem hiányzott a szakfolyóirat,vagy a szakkönyv. Akik között nemes versengés folyt hogy kinek jelenik meg több közleménye a hazai vagy külföldi szakfolyóiratokban,ki mutat be értékesebb tudományos dolgozatokat,egyszóval ki tesz többet az asztalra
Amikor a szakma finomabb értékeit kezdtem kóstolgatni,jóleső érzés volt Róluk hallani elismerő,méltató véleményeket a hazai vagy nemzetközi tudományos értekezleteken. Amíg nem lettem orvos UBORKÁNAK becézgettek és tulajdonképpen a kórház mindenese voltam. A későbbiekben,munkatársuk,kollégájuk és egyesek gyermekeinek és unokáinak kezelő orvosa lettem Hát ezek voltak azok az emberek akik meghatározták az orvosi pályafutásom erkölcsi vetületeinek egy jó részét a többi számtalan becsületes kollégámmal együtt .Nem tudok csak mély hálát érezni irántuk.

Aug 23, 2017 7:46am

EMLÉKEZZÜNK ALKOTÓINK TISZTESSÉGÉRE.
DR.PERȚA BAZIL
A SZATMÁRI MEGYEI KÓRHÁZ SEBÉSZETI OSZTÁLYÁNAK OSZTÁLY 
Voltak olyan osztályai a szatmári megyei kórháznak amelyek bővelkedtek a kiváló szakemberekben,Ilyen volt a sebészeti osztály amit DR:PERŢA BAZIL sebész főorvos vezetett,kiváló szaktudással .Szatmárra jövetele előtt a kolozsvári sebészeti klinika adjunktusa volt. Én annak idején egyetemista voltam/4-dik éves/ kórházi gyakorlatot végeztünk a sebészeten. A mindennapi ténykedést, írásban kellet összegezni./ milyen beavatkozásokat végeztünk vagy asszisztáltunk/.A gyakorlati füzetbe 1o-es osztályzatot kaptam Dr.PERTA főorvos úrtól,ezt bemutatva Prof. MÁTYÁS MÁTYÁSNAK a világhírű sebésznek és egyetemi professzoromnak, a következőket mondta : ezt a minősítést nagyon nagyra értékelem mert azt akit ezt itt aláírta a Kolozsvári Sebészti Klinika vezető professzora címétől fosztották meg az illetéktelenek. Egy másik kiváló sebész akinek sokat asszisztáltan a műtétein DR:ANTAL BUBI aki itt szatmáron kezdte sebészi pályafutását. Olyan tehetsége volt a sebészethez hogy már itt nálunk az első vonalban dolgozott. Kivándorolt Izraelbe ahol fulmináns szakmai karriert futott be. Rövid időn belül a Haifai sebészeti klinika vezető professzora lett és sok dicsérő visszajelzést kaptunk róla,betegeitől.A kolozsvári IV-es számu sbészeti klinika vezetője MUNTEANU professzor szintén tanitványa volt a főorvos úrnak.

Aug 23, 2017 7:28am

 

LANKADÓ HAZAFISÁG VAGY BUJÓCSKÁZÁS ??
Nem tisztes dolog egy államfőnek a legnagyobb nemzeti ünnep tiszteletadásáról hiányoznyi még azzal az indoklással sem hogy az évi pihenő szabadságát tölti.Megértem hogy az állandó és bizarr csatározások a jelen kor Európájában megviselik az ember állóképességét de ha már annyi energiám maradt hogy sikkes kedvemben ölelkezek egy Horvátországi vendéglátóssal talán hazaléptem volna az ünnep történelmi tisztességének napjára.Talán még szóltam volna is népemhez akire ráférne egy kis bátoritás.Mert feltevődhet a kérdés hogy kifogytunk a demagóg szövegekből,vagy igérgetésekből és jobb távolról szemlélni egy egész nemzet vajudását a nagy ellenmondások közepette.
Nem jó jel amikor a vezir hiányzik a hadak éléről.!!!

Aug 22, 2017 7:44pm

EMLÉKEZZÜNK ALKOTÓINK TISZTESSÉGÉRE.
DR.SZERÉMY MARGIT
A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM ELŐADÓ TANÁRA
A SZEMÉSZETI KLINIKA VEZETŐJE
A SZATMÁRI MEGYEI KÓRHÁZ SZEMÉSZETI OSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOSA
DR.SZERÉMY MARGIT-ra aki a marosvásárhelyi orvostudományi egyetem szemészeti klinikájának volt a vezetője.Én már akkor a tanítványa,később a sors a politika, bűnös kényszerhelyzeteinek folytán itt szatmáron-kollégája, osztályvezetői minőségben,és unokáinak kezelő orvosa.
Pedáns,fegyelmezett, klinikus volt és ezért egyike a példaképeimnek. Utálta a mellébeszélő áltudományoskodó munkatársakat és sokszor egy szemvillanásából lehetett észlelni hogy a vele szemben álló személyre kár az időt pocsékolni és azonnal ott is hagyott csapot, papot. Amikor először igényelte a segítségemet a beteg unokájához,majdnem úgy drukkoltam mint amikor szemészetből vizsgáztam nála az egyetemen.
Tőmondatokban kérdezett és hasonló módon várta a válaszokat is.
A kórházi élet nehéz kihívásai,a méltánytalanságokkal való iszap-birkózás még hatványozottabban voltak jelen az orvostársadalomban mint napjainkban. Lévén hogy már egy jó ideje ismert volt alkalma felmérni az értékelhető képességeimet,és észlelte evődéseimet,feloldódott,/ de egyéni stílusát nem feladva/ A megoldásokat mindig dolgok keményebb oldaláról kezdte minősíteni, a férfiak döntő többségét meghazudtolva. Jólesett és bátorított hogy magam mögött tudtam,és adott helyzetekben egy olyan egyéniséghez folyamodhattam tanácsért aki előttem példa értékű volt.
Amikor egy orvos kollégájának,orvostudományi tárgyú könyvet ajándékoz az mindig a tisztelet és elismerés jelképe. Amikor egy taítómester teszi ezt –az minden feltételt kizáróan kitüntetés-
Ezt kaptam én DR:SZERÉMY MARGIT tanárnőtől,aki egyik alkalommal amikor az unokája beteg volt a következő szavakkal nyújtott át egy vaskos kötetet-Béla kedves, ez BAGINSZKY gyermekgyógyászati könyve,német nyelven,2ooo oldalon ami már 19o5-ben megérte a 8-dik kiadatását- Úgy hiszem magánál jó kezekben lesz.. Szakmai létem egyik legnagyobb elismerésének tartom ezt az ajándékot.

Aug 22, 2017 7:56am

Bauer Béla >Zoltan Major 
KEDVES ZOLTÁN!!
Mielőtt a minden évben megélt jókivánságokkal kezdeném soraimat , amit ezuttal is megteszek ,drága szüleid emlékét idézem akik a sorstávolságok veszendő útjain magunkra hagytak bennünket.Ma már csak a lelki közöségünk emlékeztet szellemi létünk közelségére,emberi erkölcsi bizodalmunk még létező erényeire.Úgy érzem hogy rajtad keresztül üzennek Nekem is amikor védjegyeddel jelzed hitünk és igazságaink értékrendjét.Mert Te az Ő szellemi etalonjuk vagy számomra.
Béla bácsi.

Aug 21, 2017 3:48pm

MI KÜLTELKIEK.
RÉSZLET –GYERMEKKORI PAJTÁSOM PÁSKÁNDI GÉZA CíMÜ IRÁSOMBÓL.

“De mi ott születtünk , ott éltünk. A Dohánybeváltó, .a Nagycsaládosok telepe: az Oncsa, a Gőzfűrész telep, a Kubik, a Lókert, a Biki tér, a Zsadányi úti Kereszt, a Farkas udvar zsellértelepe stb szomszédságában. Tény az, hogy Szatmár város népességének egy jó része itt élt, s nagyon sokan voltak közöttük, akik fizikai munkából tengették életüket (ha egyáltalán volt munkájuk), s általában a sokgyermekes családok voltak. Tehát a közeg, ahol Gézával éltünk, miért jelentene egyáltalán elmarasztaló hátteret vagy szégyelni való foltot egy zseniális ember élettörténetében ? Meg vagyok győződve, hogy írói élményanyagának háttere a szatmárhegyivel kiegészítve innen is számazik. Gyermekgyógyászként mindig tekintetbe veszem a gyermekkkor közegének a ráhatásait az alkotó készség hátterének és minőségének a megítélésében. Ez az esetek többségében döntő jelentőségű.
A másik említésre méltó kérdésfeltevés az, hogy a román politika főként az oktatást vette kereszttűz alá. Mi már csak román nyelvű óvodába járhattunk. Anyanyelvünk megőrzését csak a felekezeti iskolák biztosították, ahol a magyar oktatásügy rendszertana volt érvényes. Az pedig annak idején virágkorát élte. Így, mindvégig lehetőségünk volt anyanyelvi oktatásban részesülni. Tehát anyanyelvünknek – az ízes szatmári szónak – mindvégig továbbélt a vitalitása és reménye, hogy hosszú ideig ,még a végváriak mindennapi szótárában is méltó helyet foglaljon el.
Idézem Gézát egy Panek Zoltánnal készitett interjújából:
Kérdés: ....mit köszönhetsz te annak, hogy épp Szatmár megyében, Károlyi Gáspár és annyi más nagy író szülőföldjén láttad meg a világot ?
Válasz: Beleszámítva apám és anyám beszélt nyelvét, jó földieim ízes szép beszédjét is, s a magam szomjú fogékonyságát – TALÁN MINDENT –„

Aug 21, 2017 2:37pm

 

A „SOROS BÜNBAK’
A diákkori csínytevések, leleményességek skálája megismételhető, de eredetisége utánozhatatlan.
Az iskolai kihágások jelensége szinte mindennap aktualitás.A főbejáró bünösök kederitése, amellet hogy a tanszemélyzet részéről számos felesleges megterhelést jelent ujabb ötletekkel gazdagitja a diákok bizarr fantáziáját.
Katona Dani szeretett osztálytársunk a mindenkori diákcsinyek utólérhetetlen ,ismerője és egyuttal az ujabbak kitervelője szellemes megoldást agyalt ki-a “soros bünbak” szerepének be vezetésével.Ennek értelmében az osztály minden tagja felváltva vállalta a kihágások elkövetésének a bünét anélkül hogy ő követte volna el azokat.Ezzel értelmetlenné tette a fárasztó kivizsgálásokat valamint az őszinte beismerés enyhitette a büntetés súlyosságát.
Érdekes,fordulataiban fanyar mosolyra késztető napjaink pénzgürüje Soros György körül kialakult a bünbak alkotás világképe.
Mint egy köznapi polgárt akinek semmi köze nincs a pénzügyi ,világgazdasági,politikai összefüggéseinek tartalmi nyilvános vagy rejtett hátterü gaztetteihez és mindezeket hogyan mnipulálják a hatalmi harcok szinterein,nem érdekelnek.
Az a tény azonban hogy a regnáló hatalom felszólitja politikai szónokait hogy szent nemzeti ünnepünk alkalmával beszédeikben vonjanak elvi párhuzamot Szent István államalpitó királyunk és a Soros viágrendi elképzelései között,már egy történelmi,nemzeti szentségtörés aminek kórós vetületei megalázóak a magyar népre..

Aug 20, 2017 10:12am

 

GONDOLATOK EGY GYÉMÁNT DIPLOMA ELŐESTÉLYÉN.

Ezekben a napokban boritom a köz asztalára hat évtized segitő küldetésem tallérait a kezdettől napjainkig az orvosi esküm hithüségének számvetéseként.
Végigjártam az egészségügyi ellátás minden lehető vagy érzékelhető ténykedésének állomásait.
A föld sötét gyomrának minden borzalmát átélő tanulságaitól,a vasúti munkások szükös napjaitól kezdve a gyermekhálózat nem megértett hiány állapotok következményeig.
Majd a kórházi környeet hol könnyel áztatott vigaszaival vagy az ujrfénylő gyermekszemek csillogásának örömével vigasztalt a sors.
Hatalmas hitvalló társadalmi érzákenységre oktatott a emberi szenvedés végtelen skálája amit csak azok értenek meg akik áttpostak a sürü bozótok szövevényes ösvényein.
A születéstől az elmulásig minden esetben végigkisértek lelkiismereti vivódásaim.A felelüsségtudat nyomasztó érzésvilágától egy percre se tudtam megválni.
Szinte úgy éreztem hogy ilyen emberközelben érzők nem erre a pályára valók
De a katasztófális kórképek esetében találtunk egy lehető mentőövet. A javulás első tüneteinek megjelenése-a beteg gyermeknél az első szavak,szemnyitás, vagy hajnal felé az első mosoly ami kisimitotta az összeráncolt homlokokat-a hangulat hogy ismét győzött az élet,és a sziv koszorus-erek is kitágultak, a verejtékező homlokok is kisimulntak. 
Ez a győzeem táplálta bennem a hitet hogy érdemes a sok áldozat,és önemésztés egy gyermek hajnali mosolyáért.
Ez z egyedüli érzésvilág kötlezett arra hogy hat évtizeden át mindennep ujrakezdjem.

Aug 19, 2017 10:43pm

GONDOLKODTATÓ
Magyarország rosszkedvű, lehajtott fejű népe lassan végképp elfelejti a társas érintkezés, a közösségi együttlét, a szolidaritás hajdani, önfeledt pillanatait. A keletkezett törésvonalak családokat osztottak meg, évtizedes barátságokat fertőztek meg - olyan mélységekben hatván át a közgondolkodást, hogy az ellenségesség, a gyűlölet, a másikat megbélyegző agresszív indulat kórjától hosszú ideig nem lesz szabadulás.
Keresztury Tibor

Aug 18, 2017 10:48pm

EMLÉKEZTETŐ BACSINSZKY IGORNAK

SZATMÁRI SZÁRMAZÁSU SPORTKIVÁLÓSÁGOKA NAGYVILÁGBAN-BACSINSZKY TIMEA ÉS BACSINSZKY IGOR
SZATMÁRI SZÁRMAZÁSU SPORT KIVÁLÓSÁGOK A NAGYVILÁGBAN-BACSINSZKY TIMEA ÉS ÉDESAPJA BACSINSZKY IGOR.
Amikor a szülőföldjüket elhagyó és kiváló eredményeket elérő sportolók a nemzetközi sportvilág figyelmének előterébe kerülnek lakonikusan csak azt említik meg hogy román származású. De azt aztán hogy ki mennyi áldozatot hozott az alapozás minőségének a létrehozásáért /város,sportegyesület
,edzők,vagy a spotbázisok megszámlálhatatlan méltányos támogatóiról már esetek döntő többségében a feledés kukájába szeretik látni. Azon jogon szólok hozzá a kérdéshez hogy személyes átélője voltam a szatmári tenisz sport alakulásának és tevőleges fejlesztésének.
Jó ideje követem Bacsinszky Timea szereplését a W.T.A professzionista liga rendezvényein. Tudtam hogy 5 éves korában kezdett teniszezni,édesapja Bacsinszky Igor irányítása alatt. Rövid idő alatt az élre verekedte magát de egy baleset egy jó időre visszavetette karrierjét. Visszatért és a Shenzeni /Kina/tenisztornán már döntőt játszott Svájc színeiben a mi kiválóságunk Simona Halep ellen. Tehát ismét a W.T.A. élvonalába tartozik.
Az egész Bacsinszky tenisz karrier az tulajdonképpen Igornak a Timea
édesapjának köszönhető aki elsajátította a teniszezés alapjainak titkait Morgenstein kiváló edző vezetése alatt,az egészségügy Kossuth kertben létrehozott pályákon. Kiváló játékos generációt nevelt Morgenstein szakképzet edző úgymint:Bacsinszky Igor,Suta Jancsi,Tămaș Pompiliu.Simon Eugen,Piros Ferenc.Fantasztikus fizikai adottságaival Igor már akkor kiváló teljesítményt nyújtott.
Lévén hogy városrendészeti szempontokból felszámolták a teniszbázisunkat, egy egész város jóindulatu és áldozatkész emberei létrhozták a –Sănătate/spotegyesület égisze alatt,aminek elnöke voltam/ a modern teniszbázist,ami mindmáig működik.Szerepeltünk a nemzeti bajnokságban is egy ideig amig a zsebünk bírta a következő összeállitásban-Viziru,Dumbravă,Șoarcă.Șuta.
Igor sportbarátom 1978-ban elhagyta az országot,előbb Magyarországon majd Svájban
telepedett le ahol hatalmas sportkarriert futott be a svájci teniszvilágban. 2002-ben Svájc legjobb tenisz edzőjének nyilvánitották.

Bacsinszky tanár úr Igor édesapja , egy mindannyiunk által tisztelt és szeretet pedagógusa volt a szatmári Állami Magyar Fíúliceumnak.

Aug 17, 2017 12:22pm

Aug 17, 2017 12:15pm

Bauer Béla>Igor Bacsinszky
Az Ön fanatikus politikai gyülölettől átitatott sorai nem tudom milyen célt szolgálnak.Mióta elvándorolt szülőföldjéről, jómagam semminenemü kapcsolatot nem tartottam önnel.,sőt egy tartalmas bejegyzést irtam a Facebook oldalain amiben csak méltányos elismeréssel voltam a gyermeke teljesitménye és családja tisztessége iránt.Az ellentmondás talán akkor vette kezdetét amikor Ön váratlanul egyes elvi irásaim miatt felszólitott hogy változtassak társadalmi nézeteimen ,amiket magaménak vallottam egy életen keresztül.Nem tudom hova helyezzem az azóta tartó szellemi acsarkodását/személyre szóló sértegetéseit/ amit egy társadalini megygyőződés gyalázásának jelligéje alatt egy hagyományos demokratikus országból küldözget megismétlődően.Bejegyzése hogy finom kifejezést használjak merő ellentmondásokat tartalmaz.Az pedig hogy egy olyan országban ahol a népesség 95% párttag vagy KISZ tag volt/estleg ön is/ már a feledés multjába merengő emberek rosszindulatu meritgetése a pöcegödörben. Nem tartaná helyesebb nek hogy az önhöz hasonló “dühöngők” társadalmi büneiről elmélkedne/lopás,rablás hazudozás erkölsctelen hatalmi harcok amik nem kimélik az embri tisztesség méltó kereteit mint ahogyan ezt az ön pélája is bizonyitja.
Az ön itthonról ismert szellemi készsége,nem jogositja fel arra hogy egy élet gyógyitó és tudományos munkáját”sovány szakmai”jelzővel illesse amikor azok a legmagasabb állami és szakmai elismeréseknek örvendtek.Erre a méltánytalan bejegyzésre lehetne durvább választ is adni pl.az ön képzettségével kapcsolatban,de tartózkodok mert én továbbra is őszinte tisztelettel adózokédesapjának.
Önnek tisztelettel azt ajánlom hogy bővitse ismereteit a társadalmi igazságok elméleti és gyakorlati kérdéseiben.
Lévén hogy elegendő tájékozódási anyagom van az Ön szellemi és társadalmi értékeiről,nem várok választ soraimra mert az eddigiek azt bizonyitják hogy érdemtelenekre kár az időt pocsékolni.

Aug 17, 2017 9:57am

Bauer Béla>Krisztina Józsa Vaszil 
DRÁGA KRISZTIKE !
Emberi lényed méltányos tisztessége,ernyedetlen szorgalma,és fegyelmezett alkotó munkája mindmáig az Úr áldásának és gondoskodásának örömét adományozta családunknak. 
A legnagyobb áldás azonban mindannyiunk életében hogy két gyermekkel ajándékoztál meg bennünket Mátyással és Grétiveel,megerősitve ezzel a szeretetet a békét és összetartozás örök és elévülhettlen étékeit családi közösségünkben.Köszönjük Neked a sok áldozatatot igénylő határozott és bátor válaszaidat két gyermeked világrahozásával előálló kihivásokra.
Az Úr áldása kisérjen benneteket egy életen keresztül erőben és egészségben.!!!
Emike és Béla bátyád

Aug 14, 2017 10:44pm

VÁSÁRHELYIEK AZ ELSŐ VONALBAN A SZATAMÁRI EGÉSZSÉGÜGYi ELLÁTÁSBAN
Az 1948-as tanügyi reformot követően a marosvásárhelyi orvosi kart különválasztották a Bolyai Tudományegyetemtől, és létrehozták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet. 1962-ben a román állam, anélkül hogy hivatalos dokumentumot adott volna ki, és ezáltal megváltoztatta volna az 1945, 1946, 1948-as törvényrendeleteket, mely szerint az egyetemet a magyar kisebbség számára hozták létre, és a tanítás nyelve magyar, bevezette a kétnyelvű oktatást. Az előadásokat románul és magyarul, a gyakorlati órákat csak románul lehetett hallgatni. A magyar diákok részaránya azóta fokozatosan csökken
Ez az intézmény alakulását követően, rövid idő alatt a nemzetközi tudományos érdeklődés központjába került. Nem az intézet a hatalom elitélendő törekvéseinek problémáiról akarok irni hanem azoknak a sorsáról akik több mint egy fél évszázadot átölelően Erdélynek de mondhatni az országnak hites és kiválóan képzett gyógyitói voltak.
2 évvel az alakulás után letten az intézet hallgatója és történelmének hites szemtanuja.Az egész hivatásom letéteményese volt ez az egytema többi magyar származásu társammal együtt akik képviselték Erdélynek a magyar anyanyelvü hivatottait.A mi generációnk volt a mély társadalmi nyomorban szenvedők első vigasza.A középkori jellegü falvak lakosainak ,a bányák állandó elmulás érzésével élő áldozatainak,a kérgestenyerü munkásoknak első vonalban segitséget nyujtó osztagai voltunk évtizedeken keresztül.
Egy sztetoszkóppal a nyakunkban,csupán az orvosi gyakorlat évezredes ismereteire utalva,a mély társadalmi nyomor közepette az egyéni adottságok,az intuició,a helyes orvosi gondolkodásmód volt a mindennapi kenyerünk a modern medicina elkápráztató vivmányai mellett.
Ahogyan ez általános jelenség volt erdélyszerte igy Sztamár megyében is hasonló volt a helyzet.Mi vásárhelyiek egy tisztelt közösséget képeztünk azzal a lelkiismereti töltettel amit magunkkal hoztunk szeretett tanitóinktol.Manapság a történelmi invaziv szellemü napokat éljük és könnyen átlépünk azoknak a kollégáimnak a hantjain akik nem ismerték csak a gyógyitás méltó és szent kötelességét.Szatmár megye orvosi társadalmának azokban az években 7o.% marosvásárhelyen végzett.nevük és emlékezetük meg kell maradjon nem csak azok között akiknek egy adott pillanatban segitő meleg kezett nyujtottak hanem betübe vésve az elkövetkezendő generációk okulására is.
De nem lenne szabad mint Európai országnak sem etnikai,hatalmi vagy politikai rangra emelni a magyar egyetem létjogofultságának kérdését.

Aug 13, 2017 9:57am

 

IN MEMORIAM
NAGY GYULA/ÖCSIKE/