AZ ÉN ELEKTRÓNIKUS KALANDOM

 

AZ ÉN ELEKTRÓNIKUS KALANDOMCsodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek.

Ez egy becsületes alkotó munka története,és ami két Web lapon található meg./www.dr.bauerbela.ro és a-Blog.bauer bela.ro.

Most amikor a 8o-dik évem küszöbén állok, nem mertem még álmodni sem hogy mindaz a verjtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás/ 65oo oldalon/ azok kezébe kerülhet akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segitő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban.

Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenkét év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is.

Most már megnyugodtam,már nem vivom az ármányok elleni csatákat,az érdemtelenek elmarasztaló acsarkodásait.Abszolut igazolt tényekkel bizonyitottam.

Már nem biráskodik felettem a kissebbségi voltom minden nyomorusága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom.

Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy-a nem ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről.

Vállalom 9 hónap után mindenki előtt, azt a nagyképüséget hogy Én ma magamat ünneplem,.

De megünnepeltek azok az embertásaim akik azzal hogy a világ minden tájáról visszajaleztek hogy nem volt hiábavaló az a 6ooo oldalnyi közlemény ami a világhálón közkézen forog és naponta 2oo-22o látogató tisztel meg már hosszu hónapok óta a Web lapomon és ami a GOOGLE KERESŐ NEMZETKÖZI ORVOSI KATALÓGUSÁBAN, A MEGTISZTELŐ MÁSODIK HELYRE SOROL A LÁTOGATÓK SZÁMÁT,ÉS A KÖZÖLT ANYAGOK TARTALMÁT ILLETŐEN.

Maga a tény hogy főként az orvosi rendünk látogatói jelezték hogy értéknek tartják a törekvéseimet és elvégzett munkámat,csak úgy ismeretlenül mindennemü –strófa-kisérete nélkül.

A gyógyitó munkám után ezt tartom életem legnagyobb teljesitményének.

Uram hálát adok érte.!!!

Amikor 73 éves fejjel az internet tanulás –kálváriáját jártam, jómagam sem gondoltam hogy megengedi Nekem az Úr hogy olyan tallérokat tegyek még a köz asztalára amiket az alábbiakban közölni fogok.Tulajdonképpen én sem vettem komolyan az egész elektrónikus ügyet, már csak azért sem mert, a környezetem is dicsérte a humorérzékemet egy ilyen vállalkozás hallatán.Egyszóval megmo-

solyogtak egyesek leplezetlenül a szemembe, a jobb érzésüek a hátam mögött.

Nem tudhatta senki hogy nekem az egész szakmai létem vágyálma volt a tudományos kommunikáció technikai feltételeinak a megteremtése-Vettem egy-OLIVETTI- irógépet és egy-ZENIT-fényképezőgépet-megtanultam a gépirást és fényképezést amatör szinten azzal a céllal, hogy tudomására hozzam a környezetemnek azt amit egy egész szakmai létem alatt felhalmoztam-tudásban,tapasztalatban .

Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy ily módon is segithetek embertársaimnak.Egy édesanya akinek két fiát-padludkás- koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya, mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy-bütykölök-a számitógépen egy tudományos munkát, és a következő megjegyzést tette-Kedves Doktor úr ne gyötörje magát a mai társadalom nem nagyon értékeli az ilyen jellegü törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket- –HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT-

Ez volt az érzelmi döntő momentum,ez az emberi áldozatkészség abszolut leegyeszrüsitése egy lét védelmére.

Hatalmas és áldozatos munkát végeztem amit csak az tud felmérni akinek ilyen élményanyaga van.Úgy érzem hogy áldás kiséri mindennapi munkámat és ezért boldog vagyok.

És végezni fogom amig megbecsülendő,hasznos gondolatokkal szolgálhatok anyáknak,kollégáknak,minden érdeklődőnek.

Másrészt,éreztem azoknak a hosszú évtizedeknek a gyermekgyógyászatba vetett hitét,önfeláldozó munkáját,nem teljesen kiteljesedett segiteni akarását amit még el kell végeznem.

-Nehéz szivvel álltam egy ilyen jellegü és nemzetközi horderejü megmérettetés elé, mert egy negativ jelzésü sikertelenség erősen rányomta volna bélyegét az eddigi létem,konok munkájára.

Mindennemü törekvésem az volt hogy hasznára legyek irásaimmal az arra igényt tartó kollégáimnak,az édesanyáknak gyermekük nevelésében,gondozásában,valamint arról is hogy hogyan éltem meg ezen -rusnya világ-fondorlatait-mindezt kevés örömmel és több keserüséggel

Úgy érzem mégis megérte-a sors- megágyazta nyugalmamat-a statisztikai mutatók ilyen mérvü kivételes értékei emelték az országban a szakmai tisztességemet,és megerősitettek a nemzetközi gyermekgyógyászati szakirodalom érdemleges alkotóinak az adattárában.

AMIKET LEIROK ÉLETEM ÉRDEMLEGES ESEMÉNYEI VOLTAK.ÖRÖMÖK ÉS KÜZDELMES NAPOK EMLÉKEI.

A CSALÁDOMNAK ÉS FÖLDIEIMNEK SZÓL EZ A RÖVID IRÁS, AKIKNEK EREDŐJE ÉS ELSZÁMOLÓJA VAGYOK. KÜLDETÉSEMNEK ALKONYÁN RÁM VIRRADT EGY SZÉP ÉS IGAZSÁGOS TAVASZ, AMI MINDEN EMBERI GYARLÓSÁG ELLENÉRE A MEGÉRDEMELT RANGJÁRA EMELI EMBERI ÉS ORVOSI TÉNYKEDÉSEMET.

AZ ERDÉLYI MAGYAR ORVOSTÁRSADALOM ELISMERTE EGY KÜZDELMES ÉLET EREDMÉNYEIT AZZAL HOGY A PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETMÜDIJAT NEKEM ITÉLTE A 2O1O –es ÉVBEN.

IGAZSÁGOS, ÉRTÉKRENDÜ ÉS ÉRTÉKMÉRŐ EMBEREK ÁLLITOTTAK LÉTEM MÉRLEGÉRE. EZ AZ INDOK AMIÉRT ŐKET IDÉZEM, ÉLETEM ALKOTÓ RENDJÉNEK ELBIRÁLÁSÁRA ÉS KINYILVÁNITÁSÁRA.

DE 9 HÓNAP ALATT ITÉLETET MONDOTT AZ A 62.OOO-NYI ORVOS KOLLÉGA,VÉDŐNŐVÉR ÉS ANYUKA IS A VILÁG MINDEN FÖLDRÉSZÉRŐL,79 ORSZÁGÁBÓL ÉS 2543 VÁROSÁBÓL AKI ÉRDEKLŐDÖTT AZIRÁNT A 62OO OLDALNYI ORVOSTUDOMÁNYI MUNKÁM IRÁNT, AMELYET TISZTESSÉGEL A SZAKMA BIRÁLÓ SZEMEI ELÉ BORITOTTAM A VILÁGHÁLÓN.

SZATMÁRNÉMETI-2O11-AUGUSZTUS ..

Web lap-WWW.dr.bauerbela.ro

blog.bauer bela.ro

W.W.W.conexiuni medicale.ro-

pagină personală-dr.Bauer Béla

FÖLDTÁJAK-ORSZÁGOK-VÁROSOK-LÁTOGATÓK.

Kilenc hónappal a Web lapom működésének beinditása után

a következőket regisztrálták az infermatikai statisztikai rendszerek-

WEB LAPOM STATISZTIKAI ADATAI 8 HÓNAP UTÁN

2O1O-DECEMBER 6 ÉS 2O11 AUGUSZTUS 6 KÖZÖTT

A VILÁGHÁLÓRA FELTETT SZAKMUNKÁK OLDALSZÁMA-

6523

1-LÁTOGATÓK SZÁMA 61.64o

2-ORSZÁGOK SZÁMA 79

3-VILÁGVÁROSOK SZÁMA 121o

4-HAZAI VÁROSOK SZÁMA 431

5-MAGYAR VÁROSOK SZÁMA 88o

6-VÁROSOK ÖSSZESEN 2521

7 –BUDAPEST 5432

8-BUKAREST 4612

9-LÁTOGATOTTSÁG 24ÓRA ALATT 232

LÁTOGATÓK FÖLDRÉSZEK SZERINT Európa-Amerika-Kanada-Dél-Amerika-Afrika Ázsia-Délkelet Ázsia-Közelkelet

.

Amikor a sorsom úgy hozta, hogy egy súlyos infarktus alkalmával öt éjtszaka néztem az intensiv osztály fehér menyezetét-lebegtetve-kilátásaimat,ebben az esetleg utolsó szoritásában földi létemnek, gondoltam arra hogy hogyan gazdálkodtam átörökitett génjeimmel gondolatban,szóban és cselekedetben.-Nem ildomos úgy meghalni,hogy ne tudjuk –miért éltünk-

Egy jó barátom és kollégám Dr.Puskás József aki, az első látogatóim közé tartozott a kórházban a következőket mondta –hát kis pajtás mostani helyzetedben nem nagyon pengetném a garasaimat ,de egy tanácsot tudok adni –ha most a lábad közé ejted a fejed erősen számolhatsz a fehér lepedő csendjével.

Ezen jó tanács után önszorgalomból elsajátitottam a számitógépes ismereteket,a szöveg és képes technikák ismérveit, és hozzákezdtem a még hátralévő feladataim elvégzéséhez.

Következtek a magambafordult,állhatatos munkával eltelt napok./napi 12-14 óra kemény szellemi munkával/

Kellett legyen bennem annyi akarat és önbizalom hogy felkapaszkodjak a Ring-szoritó sarkában ahogyan ezt az életem folyamán többször megtettem.

Egyetlen célom volt, hogy amit magammal hoztam,és az irdatlan következetes munkámmal szereztem,az ÚR áldó kezeivel még továbbitsam a hivatásom törekvéseit azoknak, akik ezt igénylik.

Amilyen mértékben talpraálltam egy nemeslelkü,nagyon sok áldozatra képes ember/a hitesem/segitségével,csak az alkotási kényszer és annak módjai lebegtek előttem.Nehezen elhihető de mégis kiméletlen átélt történés volt az, hogy az enyéimtől,itt a szatmáriaktól nem kaptam meg a megérdemelt jó szót.De hát ez a végjátékban már mellékes,habár megvisel

hitedben és szellemiségedben.

Nem az önmutogatás kényszere a pályafutásom alkonyán,hanem életem harmóniájának és tisztességes elszámolásának a gondja kényszeritette ki belőlem,hogy a hivatásomnak szentelt érdemleges és kézzelfogható tények felmérését végezzem el, elektrónikus eszköztárral ,életem alkotó munkájáról.

.

Mindennemü alkotó munkának, kell legyen egy elfogadható,értékelhető

háttere amit a szűkebb szakmai vagy a társadalom tisztességes rétegének kötelezően el kell magyarázni-Ezt teljesitem én az alábbiakban.

Miért irtam minedezen munkáimat teszik fel egyesek a kérdést?

Az elsők érvek között talán az egyetemi gyermekgyógyásati fakultások megszüntetését emliteném.Az általános orvosképzésben a gyermekgyógyászáti oktatás elégtelenné vállt úgy időben mint tartalomban.A kezdő orvosok úgy a gyakorlati mint az elméleti sőt a dokumentációs lehetőségeket is tekintve meglehetősen egy előnytelen hely-zetből indulnak el a nagyon felelősségteljes munkájuk gyakorlásában..Egy diagnosztikai összhangzattanu munka amit jómagam a köz rendelkezésére ajánlottam elektronikus kiadásban,egy olyan helyzetben amikor a családi orvosi rendelőket most látták el Lap-topokkal-egy kattintás reményével nagy segitséget kaphatnak.Még ma is átérzem a pályakezdés emócióinak minden mozzanatát,és úgy éreztem mindig hogy szolidáris maradok ezekkel a kollégáimmal.

Vannak általános követelmények amik közül megemliteném

-a megbizhatóságot,minőséget és közérthetőséget

-a szavahihetőséget és tudományos hitelességet

--a mindenki által való hozzáférhetőséget

- a szakmai jelleg gyakorlati szempontjainak a prioritásait

-és mindenekelőt a leszélesebbkörü tájékozódás vagy

tájékoztatás igényeinek való megfelelést

Mielőtt a Web oldalamat létrehoztam,a körülbelül 4ooo oldalnyi anyagot, rendszereznem kellet azokat orvosi vonatkozásu,gyermekgondozási

és gyermekvédelmi ,valamint közéleti problémákra.

Tulajdonképpen az egész szakmai pályfutásom papirra vetett munkája fellelhető de főként, az utóbbi 8-1o évben már kellő tapasztalattal és nagyon nehéz, kemény munkával végeztem el ezt a feladatot.

.

-/

2010 December elején inditották útjára az egyéni WEB lapomat,azzal a céllal hogy azt a szerény tenyeres-talpas munkámat

az orvosi gyakorlattal kapcsolatban,legyen lehetőségem közölni másokkal is.

A sok kétkedésre, ami bennem élt,a számottevés a köz előtt,az elfogadás ténye a saját rendem képviselői által úgy hazai mint nemzetközi szinten,nehéz volt kivárni a választ..

.

Mindennemü törekvésem az volt hogy hasznára legyek irásaimmal az arra igényt tartó kollégáimnak,az édesanyáknak gyermekük nevelésében,gondozásában,valamint arról is hogy hogyan éltem meg ezen -rusnya világ-fondorlatait-mindezt kevés örömmel és több keserüséggel.,és kevés őszinte baráttal.

A Web lapom egyik nagy előnye hogy sikerült egy kalap alá

hoznom a gyermekgyógyászati tudomány,a gyermekgondozás és egy erdélyi magyar örömeit és gondjait.

Néhányat megemlitek-

-a gyermekgyógyászati hivatás ismérveit egy egyedülálló elektrónikus szerkesztésü könyvben , elsőnek az országban.

1-GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKAI ÉS KÉPES DIAGNOSZTIKA.internet-www.Conexiuni medicale

GYERMEKGYOGYÁSZATI, KLINIKAI ÉS KÉPES ÚTMUTATÓ

MOTTÓ

Ha ezen munka segítségével csak egy gyermek életét sikerül megmenteni már megérte az áldozatos munkát.

Dr. BAUER Béla

gyermekgyógyász főorvos, az orvostudományok doktora.

A román nyelvű kiadvány címe:

DIAGNOGNOSTIC CLINIC ŞI IMAGINISTIC ÎN PEDIATRIE

ISMERTETŐ

Az igényes szakmunka 280 oldal terjedelmű, 17 fejezetet és 409 vázlatot tartalmazó CD-kiadvány körülbelül 1000 képes ikonográfiával. Az első ilyen jellegű elektronikus orvosi szakmunka az országban.

A kiadvány aktualitása és előnyei a következők:

1. Teljes igényű és leülepített szakmai áttekintést ad a gyermekgyógyászat klasszikus és mai,tudományos és gyakorlati adattárából.

2. Egy számítógépbe betáplálva azonnali információkat nyújt/1-2 másodperc/ olyan részletkérdésekről, amelyekhez csak időigényes és fáradtságos dokumentációs munka után juthatunk hozzá./CTRL lenyomva + 1 bal egérklikk a tartalomjegyzékben óhajtott címre/

Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához. Úgy gondolom hogy ez a munka hiánypótló lehet a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben.

A CD-ben foglaltak szakmailag, életszerűen a mindennapi orvosi gyakorlat igényeit figyelembe véve, steril szakmai eszmefutásokat nélkülözve szolgátat információkat, szinoptikus táblázatok, vagy rendszerezett felsorolások formájában a gyakorló orvosnak és rajta keresztül a szülőknek a gyermek aktuális fizikai és szellemi fejlettségi állapotáról, valamint a betegségnek a jellegéről vagy milyenségéről, a gyógyulás kilátásairól.

A kiadvány gyakorlati hatásfoka a számítógéppel rendelkező orvosi rendelőkben lesz mérhető. A megfelelő fejezeteket mindvégig lehet időszerűsíteni, kiegészíteni vagy kiiktatni egyes részeket vagy fejezeteket, mindezeket a felhasználó orvos gondolkodásmódjához modulálni a szakmai élményanyag az egyéni elméleti és gyakorlati felkészültség függvényében. A szerző ilyen értelemben teljes mozgásteret engedélyez a felhasználónak. Ez az elektronikus kiadvány ha illetékes, érdeklődő kézbe kerül, sokáig él és használható és az esetek többségében egy egész szakmai karrieren elkísérhet, természetesen az elmaradhatatlan szakmai időszerűsítésekkel.

TARTALMILAG a 17 fejezet a következő problémákkal foglalkozik:

- a gyermek fizikai, szellemi és érzékszerveinek fejlettségi foka

- a helyes kórtörténet, a beteg gyermek vizsgálatának a metodológiája

- a részletes gyermekgyógyászati szemiológia, a 56 főbb tünetcsoporttal

- a gyermekbetegségek főbb tüneteinek vagy tünetcsoportjainak az értékelése korcsoportok szerint (újszülött, csecsemő, kisded, iskolás gyermek)

- a diagnózis vagy kórisme felállításának a rendszertana

- a diagnosztikai tévedések megelőzésének lehetőségei

- a gyermekgyógyászatban gyakrabban előforduló betegségek

- ritkább gyermekgyógyászati kórképek

- a sebészeti vonatkozású gyermekbetegségek műtéti kezelési időpontjának

- optimális időpontja

- szindromatologia

- a sokat vitatott antibiotikum kezelés ésszerű alapjai

- a csecsemő és gyermektáplálás időszerű kérdései

- gyermekkori oltások naptára, formái, javallatai és ellenjavallatai

- a csecsemőgondozás sarkalatos szervezési problémái,és szakmai tartalma

- fontosabb laboratóriumi adatok gyermekkori rendszertana

- aktuális orvos etikai kérdések

A kiadvány DOKUMENTACIÓS FORRÁSAI rendkívül gazdagok:

- a klasszikus német gyermekgyógyászati irodalom forrás anyagától kezdve,szerepelnek a angol-amerikai,francia ,román,magyar szerzők örökértékű munkái. Mindezeket a bevezetőben nominalizálva felsoroltam.

- ugyancsak említésre méltó a világ legrangosabb gyermekgyógyászati folyóiratainak szintézisei adott témákban-/lásd bevezető/

- nem elhanyagolható a szerző személyes 53 éves szakmai élményanyaga (szakmai minősítő tanfolyamok,továbbképzések a hazai és külföldi rangos gyermekgyógyászati intézményekben, doktorátusi tézis anyaga, közlemények a hazai és külföldi szaklapokban) és nem utolsó sorban egy emberöltő a beteg gyermek szolgálatában.

A kiadvány egy külön fejezete a „BLITZ diagnózis a gyermekkorban”. Az ebben foglalt 403 tétel hozzásegítheti a gyakorló orvost hogy az első benyomás alapján egy prezumptív vagy előzetes diagnózist mondjon a szülőknek. Az orvosi hivatás „ősrégi” problémája a gyógyító tevékenység kapcsán, a beteggel való első találkozás alkalmával nagy valószínűséggel kórismét mondjál, ennek az aktusnak a sikere, mindig tiszteletet és elismerést vált ki a hozzátartozóból.

A „RADIOLÓGIAI IMAGINISZTIKA” című fejezet rendszerekbe foglalt ikonográfiát tartalmaz 433 felvétellel, és a szükséges radiológiai szemiológiai leírással.

„GYERMEKGYÓGYÁSZAT KÉPEKBEN” tulajdonképpen a gyermekbetegségek egy 550 képanyagon való atlasz-szerű megjelenítése főként azon kollégák számára jelenthet értéket, akiket egy-egy vizuális jelenség vagy élmény egész életükön át elkísér vagy esetleg emlékeztet.

TISZTELT KOLLÉGÁK ÉS KOLLÉGANŐK!

53 évvel a tarsolyomban a mindennapi tépelődések árnyékában, ami még napjainkban sem megértett közös sorsunk, írtam meg ezt a munkát, nagyon jó szívvel és őszinte segíteni akarással. Főként azoknak a segítségére akik egy sztetoszkóppal a nyakukba aggatva kell megküzdjenek a gyermekkellátás sűrűjében, az első vonalban. Fogadjátok megértéssel és szeretettel ezt a törekvést.

Tisztelettel,

Dr. Bauer Béla

Szatmárnémeti, 2009 Január

Tudományos kutatásaimat a doktorátusi disszszertációt teljes terjedelemben feltettem a világhálóra,ugyanúgy a bizottság véleményését is szakmai létem tiztességének igazolására.

2-KUTATÁSOK -AZ EPEHÓLYAG-PATKÓBÉL-HASNYÁLMIRIGYSZEREPÉRŐL A GYERMEKKORI ,VISSZATÉRŐ,KRÓNIKUS HASÜRI FÁJDALMAK FENNTEARTÁSÁBAN.Monográfia-221 oldal+79 oldal ikonográfiai melléklet-5o5 szelektált-bibliográfiai titulus.

Klinikai kutatásaim mintegy 3o évre nyulnak vissza.Témája a visszatérő hasi fájdalmak okainak tisztázása a gyermekkorbam.A járóbeteg rendelésen ahol akkor dolgoztam sok szakmai gondot okozott a tisztázatlan eredetü hasi fájdalmaknak a betegeimnél.-Miután már számtalan féregűző kezelésen estek át,a vakbelüket is eltávolitották,a gyermekek panaszai továbbra is fennálltak.Mások psichogen alapon fennálló hasi fájdalomnak-azaz köldökkólikának tulajdonitották ezeket a panaszokat.-Hovatovább mind jobban megerősitést nyert bennem hogy ezen fájdalmakmak jórészének/kb 3o%/szervi elváltozási alapja van.A feltételezésektől a bizonyitás erejéig hosszú utat kellet megtenni-Kiváló kollégámmal és felejthetetlen barátommal /aki egy eminens radiologus volt/Dr.Lőrinczy Dengeziccsel-a patkóbél-epehólyag-hasnyálmirigy megbetegedéseinek a szerepével kezdtünk el foglalkozni a visszatérő hasi fájdalmak okai között.

Jómagam mint belgyógyász ezen szervek megbetegedésének a tünettanával biológiai elváltozásaival foglalkoztam főként,majd mindketten a finomabb radiologiai technikák bevezetésével a gyermekeknél /a gyomor-bélrendszer szimultám radiologiai vizsgálata,a patkóbél szelektiv radiologiai vizsgálatai-hipotóniás duodenográfia,szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal-

Az eredmények meglepően biztatóak voltak.Sikerült kimutatani olyan kórképeket amelyek nem voltak ismeretesek a gyermekgyógyászti irodalomban/pl-a patkóbél átmeneti elzáródása ami a gyermekek csillapithatatlan hányásaira hasonlitott-a patkóbél atrófiás gyulladása a hosszantartó és kezeletlen lamblia fertőzés következménye volt./

A kb 1ooo megvizsgált gyermek közül 213 –nál észleltünk elváltozásokat-főként veleszületett fejlődési rendellenességeket

,fekélyes,gyulladásos,daganatos elváltozásokat. .

Ekkor már tudtuk hogy határozottan szügség van arra a kutató munkára amihez hozzákezdtünk.1977-ben ebben a témakörben védtem meg doktorátusi disszertációmat-a következő bizottság előtt-

1-Prof.Dr.Docens COJOCARU AUREL-Bukarest-a bizottság elnöke

2-Prof.Dr..MIHALCA EUGENIA-a Kolozsvári Gyermekklinika vezetője

3-Prof Dr.KREPSZ IVÁN A Marosvásárhelyi Radilógiai intézet vezetője

4-Prof.Dr.PUSKÁS GYÖRGY-akadémikus –érdemes profeszor-a Marosvá-

Sárhelyi Gyermeklinika vezetője

5-Conf-Dr.Sc.INDIG BIANKA a Marosvásárhelyi Gyermekklinike előadó tanára.

-A DOKTORÁTUSI TÉZIS VÉLEMÉNYEZÉSE.-

A disszertáció egy hatalmas gyermekgyógyászati tapasztalat,hosszas klinikai megfigyelés gyümölcse,egy széleskörü klinikai tanulmány és kutatás amit a szerző igen tiszteletreméltó következetességgel,nagy szorgalommal,

feddhetetlen tudományos igényességel végzett,állandóan szem előtt tartva a kutatás gyakorlati vonatkozásait.

-a téma megválasztása rendkivül aktuális a mindennapi gyermekgyógyászati gyakorlatban,lévén hogy a patkóbél-epehólyag-hasnyálmirigy,központi jelentőségü a gyermek krónikus emésztőrendszeri megbetegedései között,azonnali vagy későbbi következményekkel járhat,A gyermekgyógyászok figyelmének a felhivása erre a fontos kórtani tényre gyakorlati szempontból igen jelentős érv a munka megitélésében

Mindamellett hogy nagy a gyakorlati tét, rendkivül kevés figyelmet forditanak a szakmai berkekben erre a kérdésre.

-a szerző kutatásai bebizonyitják hogy ennek az emésztőrendszeri szegmentnek a korrelativ összefüggései vannak a többi hasi szerv megbetegedéseivel

-a kutatás egy nagyon igényesen kiválasztott beteganyagon történt./ 213 esetben. /

-a kutatások megállapitásai és dedukciói ami a duodenális pangás szerepét

jelölik meg mint egy fontos mozzanatát annak a patogenetikai láncnak és fiziopatológiai folyamatoknak,és ezek tényszerüen vannak bizonyitva a kisérő klinikai,biológiai és radiológiai elemekkel.

-az új klinikai és radiológiai technikák bevezetése amelyek-premier plan-ban vannak a gyermekgyógyászati tudományban,amelyek kivizsgálási kronológiája rendkivül szisztematizált,javaslandó a gyakorlati gyermekgyógyászat kivizsgálási adattárába jól indokolt esetekben bevezetni.

-az ikonográfia olyan szintü,a radiológiai felvételek olyan minőségüek,hogy ezek egy igen komoly illusztrativ anyagot képeznek egy modern gyermekgaszreoenterologiai monográfia kiadásához.,amit a bizottság javasol

-A doktorátusi tézis teljesen új felfogásban,a gyermekgyógyászati irodalomtól merőben eltérően-újszerüen tárgyalja a krónikus hasi fájdalmak okait a gyermekkorban.

-Helyesnek tartja, hogy a szerző figyelembe véve a hovatovább mind gyakrabban kimutatott,vagy kimutatható szervi okokat , nem a krónikus fájdalmas hasi fájdalmak szindrómájáról beszél,hanem bevezeti-a krónikus hasi szervi eredetü patológia-elnevezést a gyermekgyógyászatban-

-A tézis statisztikai feldolgozásából kitünik hogy a krónikus hasi panaszok eredője 3o-35 %-a szervi okokra tehető-

-Ugyancsak kitűnik hogy a krónikus hasi szervi megbetegedések hátterében 55-6o%-ban a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy megbetegedései állnak.

-Eredeti és hasznos szelektiv radiológiai vizsgálati módszereket vezet be a duodeno-veziculo-pancreatikus segment kivizsgálásánál-a gyomor-béltraktus szimultán radiológiai vizsgálata/barium passzázs+colecistografia/

Hipotoniás duodenográfia-szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal,a duodenum nyálkahártyájának szelektiv vékonyréteges báriumos vizsgálata-

-Javasolja az emésztőrendszer kivizsgálási módjait a gyermekgyógyászatban,-szegmentfelosztásban-pl-kardio-gasztro-ezofago-frenikus szegment-Duodeno-veziculo-pankeatikus szegment-Ileo-cekális szegment-Colo-anoretális szegment-amivel a bizottság egyöntetüen egyetértett.

-Teljesen új,önálló klinikai entitásokat ir le először a gyermekgyógyászti irodalomban/például-az intermittáló duodenális sztenózis,a poszlambliatikus sechecheláris crónikus duodenitiszek a gyermekeknél-

Dr.BAUER BÉLA kutatásai egy rendkivül jól felkészült szakember háttértudását bizonyitják,elmélyitve a gyermekgasztroen-

terológiai alappal,kivételes analizis és szintézis adottsággal,intiutiv szellemi erővel,becsületes és korekt kutatói tevékenységgel.de mindenekelőtt egy magasértékü gyermekgyógyász elméleti és gyakorlati képzettséggel.

-JAVASOLOM AZ ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORA CIMÉNEK ODAITÉLÉSÉT TELJES MEGGYŐZŐDÉSSEL.

Prof.Dr.PUSKÁS GYÖRGY

Akadémikus-

A Gyermekgyógyászati Klinika Profeszora.

Dr.Sc.INDIG BIANKA

-egyetemi tanár-

3-.GYERMEKGONDOZÁSITANÁCSOK KÖZHASZNU GYŰJTEMÉNYE-internet-világháló-www.Conexiuni medicale -997 oldal-

MOTIVÁCIÓ-A kiadvány terjedelme és állandó aktualizálásának a lehetősége egy állandó, folyamatos gyermekgondozási és nevelési lehetőséget ajánl napjaink rohamosan növekvő szülői igényeire.

Az információs rendszerek mindent elárasztó özöne, természetesen az egészségügyi hálózatot sem mellőzi.Valahol a mai orvosi ténykedés, igényli a klasszikus orvosi gyakorlat,gyermekgondozás,gyermeknevelés alapjait összeilleszteni, a modern világ legaktuálisabb szempontjaival.

Másrészt, a mai szülők egészségügyi kulturáját tekintetbe véve, és a nívós tömegkomunikáció eszköztárát szemlélve, az egyén is sokkal többet akar megismerni, tudni, korunk egészségügyi problémáiról vagy sajátosan a maga betegségéről. De legyünk őszinték, az orvostársadalomtól is rendszerezettebb részletesebb tájékoztatást vár el napjaink társadalma.

Mi gyermekgyógyászok meg akarunk felelni ezeknek az elvárásoknak és a félreértések,félremagyarázákok elkerülése végett, amik olykor félrevezetőek és ártalmasak lehetnek, igyekszünk egy olyan elektrónikus kiadványt közreadni, aminek tágabb információs alapja, rendszerezett, közérthető és folyamatosan időszerüsithető adattára van.

Számos gyermekhálózati munkatárs orvosok, védőnők, akiknek érzelmi énje és emberi tisztessége a reájuk bizott gyermekek sorsa, adták sokszor pályafutásuk szakmai eredményét ehhez a munkához amint ezt mi is tettük. De annak a tudatában is, hogy – egy kattintással – egy adott szükséges, esetleg drámai pillanatban olyan információkhoz juthat mindenki, amelyek életmentők lehetnek. Ehhez pedig úgy gondolom, hogy mindannyian teljes odaadással és érdektelenül csatlakozunK,ami a maga nemében minden fejezetét magába foglalja a gyermekgyógyászat mai adattárának,és mindez egy kattintással hozzáférhetővé válik minden érdeklődő számára.

-4-–Gyermekgyógyászati Atlasz-ami kb-1ooo felvételt tartalmaz az oldal megnyitása után rögtön a nemzetközi gyermek-

gyógyász közösség figyelmének az előterébe került és nagyon sok érdeklődőt vonzott a lapomra a világ minden tájáról/19213 látogató/

Ebben atémában a az amerikai,angol,német,francia kiadványok között az én munkám a cimoldalon van bemutatva.

-5-A Blitz diagnózis a gyermekkorban/diagnózis az első látásra / az orvos elődeink és saját tapasztalatunk összegzése fél mondatokban de határozottan állitom hogy értékes klinikai megfigyelések-

kel.Ilyen jellegü kiadvánnyal nem találkoztam a mai gyermekgyógyászati irodalomban.

-5–Klinikai tanulmányok-sokrétü, számos kutatásaimmal összefüggő de más irodalmi ccsemegét is tartalmazó munka, ami szakmai élményanyag minőségét tekintve hozzájárulhat az orvosi szemlélet személyszerinti kialakitásához.-számokban kifejezve 48 leközölt dolgozat

Visszatérek a gyermekgondozási témakörre. Ezen a lapon jelentettem meg most már három gyermekgondozási munkámat-

1-Gyermekgondozási tanácsok közhasznu gyűjteményét-12oo

2- Gyermekgondozási Böngészőt 4oo oldal/valamint –

3-Képes Kismama-Blog-15oo oldal.

Az első 9 hónapban 88o magyarországi városból és helységből látogatták az anyák ezt a kiadványt.

Megemlitenemakárpátmedenceianyukákat/Szerbia.Szlovénia.Horvátország,Ausztria,Szlovákia.Pománia,Ukrajna,Moldova és az egész világon sokszor kényszerből elvádorolt anyukákat is akik 79 örsszágból vették igénybe irásaimat és használták gyermekeik gyógyitása érdekében.-

.Nagyon büszke vagyok erre a három munkámra,elsősorban nem azért mert 6 évig dolgoztam rajtuk-hanem sikerült közös lapra tenni az orvosi,védőnövéri és szülői teendőket elméleti és gyakorlati sikon és nem utolsósorban hogy magukrautalt kis magyar közösségnek tudtam segitő kezet nyujtani..

Ez orvosi létem egy nagy,felejthetetlen érzelmi megélése- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megirtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájukszabott nehéz helyzetükben.

A –Közéleti irások-ezek már a közelmúlt és jelenlegi gyarlóságainkról, a jó barátokról,Páskándi Gézáról Szatmárról, szülővárosomról,modortalan de igaz irodalmi próbálkozásaimról és életem értelmének elszámolásáról szólnakSzerintem annak a néhány irásnak amit közöltem van egy közös jellemvonása-igazak és történelmileg autentikusak

. Engem nem kényeztettek el a földieim elismréseikkel,mikor a sorsom éppen árnyas oldalára vetődött, nem védtek,nem vigasztaltak.

Mindig inkább az ejtőernyősöket magasztalták,propagálták,vagy az ügyeskedő,habverős kollégáimat istápolták.

Egész pályafutásom alatt csak a kimondott tagadhatatlan és méltányos szakmunkámra volt szügség.aA teljesitményemet valahogy mindig máshol ismerték el,és megfelelő módon értékelték.A magam erejéből érvényesültem és ezt a tényt értékmérő emberek felismerték és jutalmazták.Ez a tény itt a szülővárosomban egy körmöm alatti fájdalmas tüske volt,amit bevallom nehezen viseltem.

Amikor 2o1o április 22-én 7oo kollégám előtt olvasták a –Laudációt-életem munkájáról,végigvonult előttem egy érzelmi és mégis reális áttekintés életutamról, megkezdve a génjeimtől amiket kölcsön adott a lét, hogy majd jó kamattal behajtsa rajtam az adományt.Az adomány és visszatérités közötti idő amit már én uraltam-elsősorban a kitartó hiteles munkámmal,felelősségtudattal,a gondolattal hogy minden reménytelennek tűnő helyzetben az egyetlen visszatérő már,már morbid gondolatom az volt-hogy utoljára még megkapaszkodok-Ez a kimondhatalanul vérmes remény, amit édesanyám sujkolt belém-hogy életemnek ez az egyedüli lehetséges értelme és méltányos fohásza.

Igy csepegtettem nap mint nap a cseppeimet a tengerbe-az Értől az Óceánig.,hogy a végén megnyugvással álljak ki és boritsam az asztalra

ha nem is szegényes de egyszerü jövedékemet.Úgy hiszem hogy a teremben lévő kollégáimnak nem kell ecsetelnem az társadalom gyarlóbb felének álnokságait,a történelmi időszakok hol feléledő,hol virágzó hitványainak szertelen rosszindulatát. Ők ugyanezeket megélték.

. Itéltessék meg a munkám értéke azok által, akiknek bármilyen természetü javára szolgál.!!